HoGent. IT-management Postgraduaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoGent. IT-management Postgraduaat"

Transcriptie

1 HoGent IT-management Postgraduaat

2 01 Inleiding 02 Doekgroep 02 Praktijkgericht 03 Opleidingsprogramma 05 Doelstellingen en leerinhouden 10 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC en EVK Diploma Toelatingsvoorwaarden Inschrijving Contact Studentenvoorzieningen en -faciliteiten 13 Opendeurdag - infosessies

3 Inleiding Als afgestudeerde bachelor toegepaste informatica vind je snel je weg op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek bij onze alumni en werkgeverorganisaties blijkt dat er in de arbeidsmogelijkheden een verschuiving heeft plaatsgevonden van eerder technische functies naar sterk management georiënteerde functies. Een groot deel van onze alumni groeit na enkele jaren door naar beleidsmatige functies zoals analist, project- of programmanager, IT - servicesmanager, IT -operationsmanager, IT -applicationsmanager, digital transformation manager en IT -manager. Daarnaast is een opleidingsnood vastgesteld om afgestudeerden die reeds een aantal jaren actief zijn in een bedrijfsomgeving een vorming in IT-management te bieden. Om je te helpen bij het uitbouwen van je carrière en om extra kansen op de arbeidsmarkt te creëren, organiseert HoGent faculteit Bedrijf en Organisatie een uniek postgraduaat IT- Management. Tijdens dit postgraduaat verwerf je managementinzichten en vaardigheden om informaticaprojecten te begeleiden en IT-managementfuncties op te nemen. Hierdoor vergroten je kansen om op termijn een leidinggevende functie op te nemen aanzienlijk. Anita Bernard Decaan 1

4 Doelgroep In eerste instantie richt dit postgraduaat zich tot bachelors toegepaste informatica en andere IT-diploma s. Zij beschikken dankzij hun diploma over uitgebreide technische skills en kunnen zich in het postgraduaat verder bekwamen in managementskills en in hun verder carrière kiezen voor een beleidsfunctie. Maar ook niet- informatici worden in hun loopbaan vaak geconfronteerd met de automatisering van bedrijfsprocessen en het begeleiden van informaticaprojecten. Meer en meer groeien ook afgestudeerden van een bedrijfsmanagement georiënteerde opleiding door naar een IT-management rol. Daarom is dit postgraduaat ook geschikt voor bachelors en masters uit niet-informatica richtingen die in hun loopbaan in aanraking komen met ICT-beleid en ICTprojecten. Praktijkgericht Bijzondere topics in IT-management Tijdens het academiejaar worden bijzondere topics in de IT ingericht. Zij worden ingevuld door een gespecialiseerd team van gastdocenten, professionals in management en IT. Dit is een bijkomende waarborg voor de kwaliteit en het actualiteitsgehalte van de opleiding Docenten met praktijkervaring Om aansluiting te verzekeren met de bedrijfspraktijk wordt in het postgraduaat IT-management les gegeven door docenten met een relevante ervaring als IT-manager en projectmanager in het bedrijfsleven 2

5 Opleidingsprogramma Opleidingsonderdelen studiepunten uren per week semester Projectmanagement (PMP) Open systemen Business Process Management Requirements Analyse Business Intelligence Business Systems Architecture Informatiemanagement Testcoördinatie en -management Change Management Bijzondere Topics IT-management IT Governance IT Operations en Service Management Totaal

6

7 Doelstellingen en leerinhouden Projectmanagement (PMP) Een theoretische en praktische basis vormen voor de deelname aan ICT projecten in een technologische omgeving. Projecten uitwerken, communiceren en afwerken volgens algemene standaarden zoals PMBOK, ITIL en Prince2. Naast de theoretische achtergrond, is er ook aandacht voor oefeningen en het opvolgen met behulp van tools en forms zoals MS-Project, time-sheets. Voorbereiding op functies als project medewerker, IT-systeemmanager, project office manager, project consultant. Overzicht van de verschillende processen en controlestappen bij projectmanagement Het meewerken aan projecten Project management frameworks en controle middelen (project forms, tools zoals MS-project, V-model) kunnen gebruiken Project Risk management Project communicatie Typische eigenschappen van ICT projecten Hardware en systeem ondersteuning Project team vorming Open systemen Deze cursus geeft een uitgebreide inleiding op Open Systemen. Daaronder verstaan we computersystemen die de gebruiker interoperabiliteit, portabiliteit (overdraagbaarheid) en/of vrijheid van gesloten standaarden bieden. We bespreken een aantal onderwerpen die een IT-manager of cto zeker zou moeten weten over open systemen, en meer bepaald over open standaarden en open source software. Na deze cursus is de student in staat het belang van open systemen voor de hedendaagse IT-dienst of -onderneming in te schatten en er in een bedrijfsomgeving strategisch voordeel uit te halen. Open source software en open standaarden Voordelen van open systemen: interoperabiliteit, portabiliteit, beheersbaarheid en onafhankelijkheid van leveranciers Open standaarden voor informatie-opslag en -uitwisseling, standaardorganisaties Open source toepassingen in het bedrijfsleven: van server over desktop tot embedded systemen Bij de aankoop van software of it-diensten kiezen tussen open source en commerciële software Mythes rond open source software Open source = open sores? Fear, Uncertainty, and Doubt. Mythes over open source software Open source licentiemodellen leren kennen, eigenschappen, juridische en stragegische gevolgen Businessmodellen gebaseerd op open systemen: strategisch belang van open systemen in hedendaagse it-ondernemingen Belang van open systemen in IT-beveiliging 5

8 Business Process Management De studenten inzicht geven in de Process Management cyclus en in de verschillende stappen die er deel van uitmaken. Inzicht geven in de belangrijkste elementen van het modelleren van processen. Praktische toepassing van de belangrijkste tools en technieken. Algemeen raamwerk, concepten en definities van BPM De BPM cyclus en bijhorende technieken Ontwerp en modellering van processen Inleiding tot het modelleren van processen Voorbereiding Informatie verzamelen (inclusief Brown Paper) Modelleertechnieken BPMN Requirements Analyse De studenten inzicht geven in en het belang aantonen van requirements. Methodes aanreiken voor bepalen van requirements. Deel I: Positionering requirements Deel II: Typen requirements Deel III: Requirementsproces Deel IV: Technieken Deel V: Niet-functionele softwarerequirements, functionele softwarerequirements Business Intelligence (BI) Doelstellingen De student inzicht geven in de mogelijkheden van BI en praktische introductie tot apsecten van een BI project. Bestuurlijke informatie Business Intelligence en de bedrijfsprocessen Business Intelligence en datawarehousing De BI-omgeving ETL Architectuur en topografie Project- en programma-aanpak Exploitatie van BI-omgeving Business Systems Architecture 6 Deze module wil studenten inzicht bieden in hoe de belangrijkste bedrijfssystemen zoals ERP, SCM, CRM, MES, PLM kunnen bijdragen tot een volledig geïntegreerd management (logistiek, commercieel, financieel, ) van een organisatie en hoe deze kernsystemen kunnen geïntegreerd worden in een enterprise architectuur. De studenten verwerven inzicht in de complexiteit van het beheren van enterprise

9 systemen. ERP pakketten (SAP en MS Dynamics) CRM Supply Chain management (SAP SCM) Manufacturing Execution Systems (MES) Methodes voor Integratie en interfacing inclusief EDI (electronic data interchange en XML communicatie) Enterprise architectuur Informatiemanagement De studenten bekijken IT niet vanuit een technisch perspectief maar als deel van de organisatie. De student leert via verschillende invalshoeken en technieken de bijdrage van IT beoordelen binnen de globale doelstellingen van de organisatie. Voorbereiding op functies als IT-systeemmanager, IT-evangelist, IT-strategie-manager, CIO, IT portfoliomanager, IT-productmanager, IT-consultant. Veranderingen in het bedrijf realiseren door bedrijfsorganisatie en IT op te lijnen Oplijning tussen bedrijfs- en IT strategie Maturiteit Strategische oplijning : Rol van IT Manager Strategische, tactische en operationele IT processen Planning IT processen, 38 IT processen Opkomst en beheer nieuwe technologiën Organisatie van IT Kennisbeheer en collaboratie : ondernemingsbrede en netwerk kennis systemen, Learning Mgt Systemen. Beslissingstechnieken Veranderingsbeheer IT Governance Meten, Rapporteren en Controleren Evalueren van de IT waarde Klantbinding en bekomen van operationele excellentie via ERP oplossingen, aangevuld met andere software. Bedrijven afstemmen op ICT via hun bedrijfsprocessen Testcoördinatie en -management De student inzicht geven in de noodzakelijkheid van testen, het aanleren van diverse teststrategieën en het beheer van testprocessen. Nood aan procesmatige aanpak van software testen Software test basisconcepten en taxonomie Testplanning Testontwerp Testimplementatie Testuitvoering Testevaluatie Testmetrieken Rollen en verantwoordelijkheden in het testproces Unittesten 7

10 Automatiseren van software testen Specifieke aspecten van OO-software testen Change Management Een theoretische en praktische basis vormen van de deelname aan veranderingsprojecten in een technologische omgeving. Visie en het hernieuwde bedrijfsmodel op elkaar afstemmen. Aangeven en aantonen van de nood tot verandering (problemen in bestaande organisaties). Huidige en toekomstige gewenste situatie kunnen beschrijven en ontwikkelen. Voorbereiding tot veranderingen in organisaties, het wegnemen van vrees voor veranderingen. Het opzetten van een veranderingsstrategie. Het faseren van het veranderingsproces in kleinere stappen. Het gebruik van de juiste methodes. Het plannen van verandering. Het evalueren van de resultaten van de verandering en eventueel het veranderingsproces bijsturen. Voorbereiding op functies als project medewerker, IT-systeemmanager, HR-manager, veranderingsconsultant, functioneel analist, bedrijfstransformatiemanager. Overzicht van de verschillende processen en controlestappen bij veranderingsmanagement Hoe deelnemen aan het veranderingsproces Project management frameworks en controle middelen (project forms, tools zoals MSproject, V-model) kunnen gebruiken Risico s kunnen vermijden en opportuniteiten benutten Project communicatie Typische eigenschappen van ICT veranderingsprocessen Project team vorming Bijzondere Topics IT-management Het doel van het postgraduaat is studenten die willen doorgroeien naar een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven de nodige bagage te geven om een kick start als manager mogelijk te maken. Contact met het bedrijfsleven is daarin onontbeerlijk. Daarom nodigen we specialisten uit het werkveld uit om een lezing te geven die verband houdt met andere vakken van de opleiding IT-management. Verder bezoeken we regelmatig vakbeurzen om daar lezingen bij te wonen, contacten te leggen, enz. Studenten dienen van alle lezingen een korte review te schrijven en van een één lezing een meer uitgebreide kritische paper. Lezingen door professionals Bezoeken van vakbeurzen 8

11 IT-governance Doelstelling: IT- governance wordt gedefinieerd als het geheel van processen die een effectief en efficiënt gebruik van IT verzekeren teneinde een organisatie toe te laten zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren. IT-governance helpt bedrijven om business en IT-strategieën te aligneren en de goede werking van IT te bewaken. De IT-doelstellingen moeten gealigneerd zijn met deze van de business in de wijze waarop IT-waarde creëert, hoe de IT-werking wordt gemeten, hoe de IT middelen op een juiste wijze worden aangewend en hoe de risico s worden beheerst. Strategisch alignment Waarde creatie Management van middelen Risico management Kunnen deelnemen aan een groepsgesprek betreffende IT-governance Voorbeelden kunnen geven voor de theoretische conceptens Reflectie over een IT- governance gerelateerd onderwerp en een paper schrijven GRC Rissicobeheersing in ERP programma s en grote projecten Business continuiteit and disaster recovery Security IT-operations en service management IT-operations en service management zijn zeer belangrijke functies in de IT-organisatie. IT-operations omvat alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de werking (uitvoeren, onderhouden en ondersteunen) te garanderen van de infrastructuur, het netwerk, de databanken, middleware. IT-operations is eveneens verantwoordelijk voor de goede exploitatie van de bedrijfskritische software applicaties. IT-service management omvat alle activiteiten die verband houden met de IT-dienstverlening inclusief de gebruikersondersteuning. Kritische processen in de IT-operations en service afdelingen zijn typisch georganiseerd volgens de ITIL en COBIT standaarden. Leerinhoud : Incident management Problem management Service management Change management Servicecataloog, service level agreement, service level management 9

12 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC/EVK Op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC) en Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kan je voor bepaalde onderdelen een vrijstelling krijgen. Eerder Verworven Competenties (EVC) Je bent een student met enkele jaren relevante werkervaring. Je wil graag opnieuw studeren en de competenties die je opgedaan hebt op de arbeidsmarkt valoriseren in een diploma. Die competenties kunnen heel vaak omgezet worden in Bewijzen van bekwaamheid, die op hun beurt vaak in aanmerking worden genomen voor vrijstellingen. Denk je in aanmerking te komen voor een EVC? Neem voor meer info contact op met EVC-begeleider: Charlotte Vandenberghe Contact HoGent Bedrijf en Organisatie Valentin Vaerwyckweg Gent T 09/ E Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) Je hebt al een diploma, misschien al jaren geleden behaald, en wil opnieuw studeren. Als je een studie kiest die in dezelfde lijn ligt, zijn er misschien wel enkele opleidingsonderdelen die overeenstemmen met je nieuwe studieprogramma. Om na te gaan of je voor deze opleidingsonderdelen recht hebt op een vrijstelling kan je contact opnemen met de trajectbegeleider: Veerle Bosmans 10

13 Diploma Als je het postgraduaat met succes afrondt, ontvang je een getuigschrift. Toelatingsvoorwaarden Om te kunnen starten met het postgraduaat IT-Management, moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma. Inschrijving Inschrijven kan je vanaf de infodag op zaterdag 27 juni 2015 van 9.30 tot u. Ook op zaterdag 5 september 2015 kan je inschrijven. Daarnaast kan je je elke werkdag inschrijven op Campus Schoonmeersen - gebouw B van u. Breng hiervoor je diploma secundair onderwijs mee, je originele bachelordiploma en je identiteitskaart. Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar bedroeg 1200 euro.* Contact Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het postgraduaat? Neem contact op met de trajectbegeleider: Veerle Bosmans of de coördinator Marc Asselberg * onder voorbehoud van wijzigingen en vergissingen 11

14 Studentenvoorzieningen en faciliteiten Studentenvoorzieningen HoGent Voor al je vragen over studietoelagen, opleidingscheques, educatief verlof kan je terecht bij Dienst studentenvoorzieningen, Voskenslaan 38, 9000 Gent, tel Financiële ondersteuning via dienst studentenvoorzieningen Als je geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse Overheid of als de toelage onvoldoende is, kan dienst studentenvoorzieningen je financieel helpen bij het betalen van je studiekosten (studiegeld, boeken, vervoer, laptop, ). Iedere vraag tot financiering wordt individueel met de nodige discretie behandeld. Een financiële studieondersteuning kan je ook digitaal aanvragen. Studietoelage van de Vlaamse overheid De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een studietoelage van de Vlaamse Overheid te verkrijgen, vind je op Je kan een aanvraagformulier downloaden op of online je aanvraag indienen. Voldoe je aan de financiële voorwaarden voor een studiefinanciering, maar niet aan de studievoorwaarden dan kan je terecht bij dienst studentenvoorzieningen voor het bekomen van het beurstarief. Voor meer info omtrent opleidingscheques, tijdskrediet, educatief verlof,... kan je terecht bij de RVA en VDAB be. 12

15 opendeurdag Op zaterdag 25 april 2015, van 10 tot 17 uur, houdt de HogGent haar opendeurdag. De faculteit Bedrijf en Organisatie plant dan heel wat activiteiten. Er zijn informatiesessies over de opleiding, je kunt de cursussen inkijken en vragen stellen aan de docenten en studenten. infosessies Op de infosessies stellen alle faculteiten van de HoGent hun opleidingen en afstudeerrichtingen voor. Je kunt een kijkje nemen op de campus, de cursussen inkijken en vragen stellen aan docenten en studenten. De infosessies vinden plaats op: woensdag 26 februari 2015 van 14 tot 17 uur zaterdag 27 juni 2015 van 9.30 tot uur zaterdag 5 september 2015 van 9.30 tot uur Zowel de opendeurdag als de infosessies vinden plaats op campus Schoonmeersen, gebouw B. afstudeerbeurs Op dinsdag 31 maart 2015, van 12 tot 18 uur, kan je ook terecht op onze stand op de afstudeerbeurs. (ICC Gent)

16 HoGent.be/fbo HoGent Bedrijf en Organisatie V. Vaerwijckweg Gent 09/

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie