Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Aspirant-Instructeur 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Aspirant-Instructeur 2"

Transcriptie

1 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Aspirant-Instructeur 2

2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Aspirant - Instructeur 2 Deelkwalificaties PVB 2.1 Geven van lessen PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten PVB 2.4 Omgang en verzorging, praktische paardenkennis PVB 2.5 Voeding en gezondheid PVB 2.6 Rijden van een paard. Kwalificatiestructuur KSS 2012 Kwalificatielijn Instructeur Kwalificatieniveau 2 Kenmerken sportbond Kwalificerende sportbond Samenstelling toetsingscommissie Contactgegevens toetsingscommissie Datum instelling toetsingscommissie door bestuur bond Gegevens Commissie van Beroep voor Toetsing KNHS De Beek PL Ermelo Stichting ORUN KNHS De Beek PL Ermelo 1 januari 2010 Kernmerken toetsdocumenten Geldend Toetsreglement sport 14 mei 2013 Vaststelling toetsplan en PVB s door November 2016 toetsingscommissie Datum laatste positieve audituitslag 2014 Soort audit Toetsdocumenten conform model KSS 2012 Instap, volledig/deskresearch Periodiek, volledig/deskresearch Ja 2

3 Toetsplan van de kwalificatie Aspirant - Instructeur 2 Algemene informatie voor de sportbond Om het door KNHS en NOC*NSF erkende diploma Aspirant-instructeur 2 te kunnen ontvangen, moet de kandidaat de vijf kerntaken van een Asprirant- instructeur 2 beheersen. Elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst. In dit toetsplan staat beschreven: om welke PVB s het gaat; wie betrokken zijn bij de afname van de toetsing; wat van de betrokkenen wordt verwacht. In de PVB-beschrijvingen staat beschreven wat de PVB inhoudt en welke eisen aan de kandidaat worden gesteld. Alle toetsdocumenten zijn beschikbaar via 1. Diploma en deelkwalificaties Een kandidaat ontvangt het diploma Aspirrant- Instructeur 2 als de onderstaande vijf PVB s volgens de richtlijnen en de norm voor slagen zijn afgelegd: PVB 2.1: Geven van lessen ; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten; PVB 2.4: Omgang en verzorging, praktische paardenkennis; PVB 2.5: Voeding en gezondheid; PVB 2.6: Rijden van een paard. Elke PVB is een deelkwalificatie. Per deelkwalificatie kan een certificaat worden verstrekt als aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. De deelkwalificaties staan vermeld op het diploma. 2. Kerntaken en werkprocessen De volgende kerntaken en werkprocessen uit de KSS 2012 worden getoetst. Kerntaak Werkproces Kerntaak 2.1 Geven van lessen Begeleidt ruiters bij lessen Bereidt zich voor op lessen Legt oefeningen uit Voert onderdelen van lessen uit Kerntaak 2.3 Assisteren bij activiteiten Begeleidt ruiters bij activiteiten Bereidt activiteiten voor Voert uit en evalueert activiteiten De kerntaak 2.2 Begeleiden bij vaardigheidtoetsen uit de KSS 2013 wordt niet getoetst om de volgende reden: binnen het beroep van Aspirant-Instructeur komt de kerntaak niet voor. Binnen de paardensport worden nauwelijks vaardigheidstoetsen afgenomen. De enige vaardigheidstoets die wordt afgenomen ( het zogenaamde diplomarijden) wordt niet door de instructeur beoordeeld, maar deels door juryleden en deels door speciaal opgeleide examinatoren. De Aspirant- Instructeur begeleidt dus nooit bij vaardigheidsproeven. De kerntaak begeleiden bij vaardigheidsproeven wordt daarom niet getoetst. Daarnaast worden de volgende paardensportspecifieke kerntaken en werkprocessen getoetst. Toetsplan van de kwalificatie instructeur 2 3

4 KSS-nummer Portfoliobeoordeling Praktijk Kerntaak Werkproces Kerntaak 2.4 Omgang en verzorging, praktische paardenkennis Kan een paard leiden Kan beengebreken, beenstanden en lichaamsdelen benoemen en aanwijzen Kent de onderdelen van het harnachement/optooming Kerntaak 2.5 Voeding en gezondheid Heeft kennis van voedingsbehoefte, voedingsschema s en patronen Heeft kennis van de meest voorkomende gezondheidszaken omtrent paarden Kan de anatomie van het paard benoemen. Kerntaak 2.6 Rijden van een paard Rijdt één paard in stap, draf en galop Rijdt met één paard een voorgeschreven springproef 3. PVB s 3.1 Overzicht onderdelen PVB's Titel PVB/kerntaken Praktijkbeoordeling 2.1 Geven van lessen X 2.3 Assisteren bij activiteiten X 2.4 Omgang en verzorging en praktische paardenkennis X 2.5 Voeding en gezondheid X 2.6 Rijden van een paard X 3.2 Samenhang PVB's De kerntaken 2.1, 2.4 en 2.6 zijn praktijkbeoordelingen. De kerntaken 2.3 en 2.5 zijn portfoliobeoordelingen. 4. Instructies voor de toetsingscommissie De toetsingscommissie is ingesteld door het bestuur van de KNHS op 1 januari De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing en ziet toe op de naleving van de procedures rondom de PVB s. De toetsingscommissie wijst de PVB-beoordelaars aan of ziet er op toe dat dit gebeurt. Na de beoordeling ontvangt de toetsingscommissie de beoordelingsprotocollen die voorzien zijn van de naam van de PVB-beoordelaar en van de datum en plaats van de afname. De toetsingscommissie stelt de uitslag formeel vast en ziet toe op de afhandeling zoals beschreven in de toetsdocumenten. De toetsingscommissie heeft conform het Toetsreglement sport de volgende taken: stelt toetsplannen van kwalificatie en bijbehorende PVB-beschrijvingen vast; wijst PVB-beoordelaars aan; verleent vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties; treft maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB; treft maatregelen met betrekking tot de beoordeling en de uitslag van de PVB; evalueert proces en inhoud van de PVB; neemt een beslissing in omstandigheden waarin het Toetsreglement sport niet voorziet. Toetsplan van de kwalificatie instructeur 2 4

5 5. Instructies voor de PVB-beoordelaars 5.1 Portfoliobeoordeling Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar de portfolio s via de electronische leeromgeving van de kandidaat. De PVB-beoordelaar vult het PVB-protocol van de portfoliobeoordeling digitaal volledig in en stuurt het binnen 15 werkdagen naar de KNHS ter attentie van de toetsingscommissie. De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de portfoliobeoordeling: controleert afnamecondities; beoordeelt het portfolio; bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst. 5.2 Praktijkbeoordeling Voor de praktijkbeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar via de KNHS de datum, tijd, plaats en accommodatie van de PVB en de naam, het telefoonnummer en het adres van de kandidaat. Na de beoordeling vult de PVB-beoordelaar het PVB-protocol van de praktijkbeoordeling volledig in en stuurt het binnen drie werkdagen naar het bondsbureau, ter attentie van de toetsingscommissie. De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling: stelt zichzelf voor; controleert afnamecondities; beslist over doorgang; bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang; grijpt in als de veiligheid in het geding is; observeert en beoordeelt de praktijk; houdt een reflectie-interview; bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst. 6. Stappen voor de organisatie Voor het afnemen van PVB s moeten de volgende stappen worden gezet. Ter voorbereiding op de PVB s Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd document informeren van kandidaat over inhoud en afname PVB De KNHS afdeling opleidingen namens de toetsingscommissie bij de start van de opleiding en voorafgaand aan de PVB PVB-beschrijving toetsplan Toetsreglement sport aanvragen PVB kandidaat Uiterlijk 15 dagen voor de vastgestelde examendatum. vaststellen of kandidaat voldoet aan eisen voor toelating PVB toetsingscommissie voor aanvang van de PVB toelaten kandidaat tot PVB toetsingscommissie Voor aanvang van de PVB aanleveren relevante stukken kandidaat Voor aanvang van de PVB vaststellen of voldaan is aan de afnamecondities en locatie PVB-beschrijving PVB-beschrijving PVB-beschrijving bevestiging PVB-afname PVB-beschrijving PVB-beoordelaar bij aanvang van PVB PVB-beschrijving Toetsplan van de kwalificatie instructeur 2 5

6 Tijdens de uitvoering van de PVB s Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd materiaal uitvoeren PVB-opdracht kandidaat Tijdens de PVB-afname PVB-beschrijving invullen beoordelingsprotocol PVB-beoordelaar tijdens en na afloop PVB-afname protocol uit PVB-beschrijving inleveren beoordelingsprotocol bij toetsingscommissie PVB-beoordelaar Na afloop van de PVBafname protocol uit PVB-beschrijving Ter afronding van de PVB s Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd materiaal vaststellen uitslag PVB toetsingscommissie maximaal 15 werkdagen na afname PVB archiveren toetsgegevens toetsingscommissie bewaartermijn minimaal 12 maanden. PVB-beschrijving Toetsreglement sport 7. Commissie van Beroep voor Toetsing De Commissie van Beroep voor Toetsing wordt aangewezen door het bestuur van de sportbond. Het bestuur van de KNHS heeft hiertoe de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing van ASK?NOC*NSF aangewezen. Een kandidaat kan beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing tegen een beslissing van de toetsingscommissie naar aanleiding van een bezwaar of een beslissing van de toetsingscommissie over fraude. Toetsplan van de kwalificatie instructeur 2 6

7 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Aspirant-Instructeur 2 Inleiding Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Aspirant- Instructeur 2 te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1. Doelstelling Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 2.1, het geven van lessen. Met deze PVB laat je in de praktijk zien dat je: ruiters kunt begeleiden bij een les; jezelf kunt voorbereiden op het geven van een les; oefeningen kunt uitleggen; onderdelen van een les kunt uitvoeren. 2. Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: Geef een deel van een les. Deze opdracht voer je uit aan de hand van vier deelopdrachten. De vier deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen: Begeleidt ruiters bij lessen; Bereidt zich voor op lessen; Legt oefeningen uit; Voert onderdelen van lessen uit. In totaal duurt de praktijkopdracht 30 minuten. 3. Eisen voor toelating PVB Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen: je bent minstens 16 jaar oud ; je bent lid van KNHS; je hebt inschrijfgeld voor de PVB betaald. 4. Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een praktijkbeoordeling, gevolgd door een reflectie-interview. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB Afnamecondities en locatie Je geeft een deel van een les op basis van een aangereikte lesvoorbereiding Je geeft de les aan ruiters uit de cursusgroep of aan ruiters die je meeneemt. De groep moet bestaan uit ten minste twee ruiters. De PVB wordt afgenomen op de locatie die is aangewezen door de toetsingscommissie. Het reflectie-interview vindt plaats in een daarvoor geschikte ruimte. Jouw verantwoordelijke instructeur 3 of hoger is niet betrokken bij de beoordeling van de PVB. PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) 7

8 6. Richtlijnen 6.1 Informatie Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie instructeur 2 en het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op Inschrijvingsprocedure Je schrijft je in voor de PVB door het inschrijfformulier naar de afdeling Opleidingen te versturen. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het inschrijfformulier en bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. 6.3 Voorbereiding kandidaat Als je op basis van een aangereikte lesvoorbereiding werkt, dan zorg je ervoor dat je deze les goed hebt voorbereidt voordat je de les daadwerkelijk gaat geven. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie van de sportbond. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling. 6.5 Beoordeling Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. 6.6 Normering Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. Beoordeling van de praktijk gebeurt aan de hand van de werkprocessen die zijn opgenomen in het protocol. De praktijk is voldoende als op alle werkprocessen voldaan is gescoord. 6.7 Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de praktijkbeoordeling. 6.8 Herkansing Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal twee. In totaal heb je dus drie kansen om PVB 2.1 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de laatste herkansing. 6.9 Bezwaar of beroep Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVBafname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport. PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) 8

9 Praktijk Voldaan Protocol PVB 2.1 Geven van lessen praktijkbeoordeling Aspirant-Instructeur Naam kandidaat: Datum / Plaats: PVB-beoordelaar: Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Werkproces Begeleidt ruiters bij lessen De resultaten van dit werkproces zijn: veilig sportklimaat; sportieve en respectvolle omgang; begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling, wensen en (on)mogelijkheden van ruiters. Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting 1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 2 Stemt manier van omgang af op ruiters en benadert hen op positieve wijze 3 Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar ruiters 4 Spreekt ruiters aan op (sport)gedrag 5 Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in geval van een noodsituatie (ongeluk) 6 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 7 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 8 Houdt zich aan de beroepscode 9 Informeert over sportrelevante zaken als kleding en materiaal Werkproces Bereidt zich voor op lessen De resultaten van dit werkproces zijn: les is veilig; les is afgestemd op de ruiters. 10 Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn 11 Zorgt dat les is afgestemd op de ruiters 12 Leest de lesvoorbereiding 13 Komt afspraken na 14 Houdt rekening met grenzen eigen bevoegdheid 15 Vraagt hulp, feedback en bevestiging PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) 9

10 Praktijk Voldaan Werkproces Legt oefeningen uit Het resultaat van dit werkproces is: oefening wordt begrepen. Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting 16 Doet oefeningen op correcte wijze voor of gebruikt een goed voorbeeld 17 Geeft aanwijzingen aan ruiters 18 Verbetert de houding en balans van de ruiter 19 Verbetert hoofd-hals-houding 20 Verbetert de aanleuning 21 Verbetert het rechtgericht zijn 22 Heeft aandacht voor het juiste tempo 23 Legt de hoe de hulpen correct kunnen worden toegepast (wendingen en overgangen) 24 Gebruikt passende afstanden voor het springen 25 Controleert of ruiters de opdrachten goed begrijpen 26 Kiest positie afgestemd op de oefening 27 Maakt zichzelf verstaanbaar 28 Zorgt dat de uitleg is afgestemd op de ruiters 29 Past uitleg aan de beginsituatie aan Werkproces Voert onderdelen van lessen uit Het resultaat van dit werkproces is: les is afgestemd op de ruiters. 30 Draagt bij aan het bereiken van het doel van de les 31 Past indien nodig oefening aan op sporters en omstandigheden 32 Legt uit en past relevante (spel)regels toe 33 Maakt zichzelf verstaanbaar 34 Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de sporters 35 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 36 Reflecteert op het eigen handelen Handtekening PVB-beoordelaar: Resultaat van de praktijkbeoordeling Toelichting (verplicht) Voldaan / Niet voldaan Akkoord toetsingscommissie: PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) 10

11 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Aspirant-Instructeur 2 Inleiding Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Aspirant- Instructeur 2 te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1. Doelstelling Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 2.3, het assisteren bij activiteiten. Met deze PVB toon je aan dat je: ruiters kunt begeleiden bij een activiteit; activiteiten kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 2. Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: Assisteer bij een activiteit. Deze opdracht voer je uit aan de hand van drie deelopdrachten. De drie deelopdrachten hebben betrekking op de werkprocessen: Assisteert bij de organisatie van een wedstijd; Begeleidt ruiters bij wedstrijden; Voert uit en evalueert activiteiten. 3. Eisen voor toelating PVB Je kan je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen: je bent minstens 16 jaar oud; je bent lid van de bond; je hebt het inschrijfgeld voor de PVB betaald. 4. Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. De ingevulde werkbladen van de deelopdrachten vormen samen je portfolio. Je stuurt jouw portfolio op ter beoordeling. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB Afnamecondities De activiteit waarbij je assisteert, is gericht op het organiseren van een wedstrijd. Er zijn minimaal 25 startende combinaties, er is een wedstrijdsecretariaat en de wedstrijd duurt minimaal 4 uur. PVB 2.3 Assisteren bij acitivieiten (portfoliobeoordeling) 11

12 6. Richtlijnen 6.1 Informatie Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie instructeur 2 en het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op Inschrijvingsprocedure Je schrijft je in voor de PVB door in te schrijven voor een direct examen via MijnKNHS of door inschrijving in de cursus en bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. 6.3 Voorbereiding kandidaat Voor de portfoliobeoordeling wordt geen voorbereiding van je verwacht. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie van de sportbond. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling. 6.5 Beoordeling Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. 6.6 Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op alle beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord. 6.7 Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de bevestiging van de inschrijving van de PVB. 6.8 Herkansing Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Je hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. 6.9 Bezwaar of beroep Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken met betrekking tot de PVB-afname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Comissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport. PVB 2.3 Assisteren bij acitivieiten (portfoliobeoordeling) 12

13 Praktijk Voldaan Protocol PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten-portfoliobeoordeling Aspirant Instructeur Naam kandidaat: Datum / Plaats: PVB-beoordelaar: Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Werkproces Assisteert bij het voorbereiden van een wedstrijd Heeft minimaal 3 van de onderstaande activiteiten uitgevoerd Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting 1 Doornemen draaiboek 2 Meehelpen sponsorwerving 3 Werving en taakverdeling vrijwilligers 4 Startlijsten maken en publiceren 5 Ring uitzetten en/ of meelopen parcoursbouwer 6 Andere activiteiten Werkproces Begeleidt ruiters bij wedstrijden Heeft minimaal 3 van de onderstaande activiteiten uitgevoerd 6 Inschrijfgeld innen 7 Startnummers uitdelen 8 Proef voorlezen 9 Helpen bij het in/uitladen van een paard 10 Alle voorkomende vragen beantwoorden 11 Overige werkzaamheden Werkproces Voert uit en evalueert activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij acitivieiten (portfoliobeoordeling) 13

14 Praktijk Voldaan Heeft minimaal 3 van de onderstaande activiteiten uitgevoerd Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting 12 Ringmeester 13 Parkeerhulp 14 Protocolrunner 15 Helpen bij de prijsuitreiking 16 Andere activiteiten Handtekening PVB-beoordelaar: Resultaat van de praktijkbeoordeling Toelichting (verplicht) Voldaan / Niet voldaan Akkoord toetsingscommissie: PVB 2.3 Assisteren bij acitivieiten (portfoliobeoordeling) 14

15 PVB 2.4 Omgang, verzorging en praktische paardenkennis. (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Aspirant-Instructeur 2 Inleiding Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Aspirant- instructeur 2 te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1. Doelstelling Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 2.4, Omgang, verzorging en praktische paardenkennis.. Met deze PVB laat je in de praktijk zien dat je: Beschrijft het natuurlijke gedrag van het paard; Hanteert het paard op correcte wijze; Verzorgt het paard op correcte wijze; Gebruikt het harnachement op correcte wijze; Beschrijft exterieur-kenmerken, been standen en beengebreken van het paard.. 2. Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: Ga verantwoord en veilig met een paard om. Deze opdracht voer je uit aan de hand van drie deelopdrachten. De drie deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen: Kan een paard leiden; Kan beengebreken, beenstanden en lichaamsdelen benoemen en aanwijzen; Kent de onderdelen van het harnachement/optooming; In totaal duurt de praktijkopdracht 25 minuten. 3. Eisen voor toelating PVB Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen: je bent minstens 16 jaar oud; je bent lid van de KNHS; je hebt inschrijfgeld voor de PVB betaald. 4. Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een praktijkbeoordeling, gevolgd door een reflectie-interview. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB 2.4. PVB 2.4 Omgang, verzorging en praktische paardenkennis (praktijkbeoordeling) 15

16 5. Afnamecondities en locatie Je kunt het natuurlijke gedrag van een paard beschrijven, een paard op een correcte manier hanteren en verzorgen. Je gebruikt het harnachement op juiste wijze. Beschrijft tot slot het exterieur- kenmerken, beenstanden en beengebreken van het paard. De PVB wordt afgenomen op de locatie die is aangewezen door de toetsingscommissie. Jouw verantwoordelijke instructeur 3 of hoger is niet betrokken bij de beoordeling van de PVB. 6. Richtlijnen 6.1 Informatie Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie instructeur 2 en het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op Inschrijvingsprocedure Je schrijft je in voor de PVB door je in te schrijven via MijnKNHS ( directe examens) of door je in te schrijven voor de cursus. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het inschrijfformulier en bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. 6.3 Voorbereiding kandidaat Je dient de theorie uit het boek Omgang, verzorging en praktische paardenkennis te bestuderen en die te kunnen toepassen op een paard dat je meebrengt naar de PVB. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie van de sportbond. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling. 6.5 Beoordeling Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. 6.6 Normering Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. De praktijk is voldoende als op alle beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord. 6.7 Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de praktijkbeoordeling. 6.8 Herkansing Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal twee. In totaal heb je dus drie kansen om PVB 2.1 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de laatste herkansing. PVB 2.4 Omgang, verzorging en praktische paardenkennis (praktijkbeoordeling) 16

17 6.9 Bezwaar of beroep Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVBafname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing PVB 2.4 Omgang, verzorging en praktische paardenkennis (praktijkbeoordeling) 17

18 Praktijk Voldaan Protocol PVB 2.4 Omgang, verzorging en praktische paardenkennispraktijkbeoordeling Aspirant Instructeur Naam kandidaat: Datum / Plaats: PVB-beoordelaar: Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Werkproces Beschrijft het natuurlijke gedrag van Het paard. De resultaten van dit werkproces zijn: Kan de natuurlijke behoeften van een paard benoemen; Gaat respectvol en veilig om met een paard; Begeleiding sluit aan bij de behoefte van paarden. Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting 1 Legt uit wat de natuurlijke behoeften van paarden nu zijn. 2 Leg uit hoe men rekening houdt met het vluchtgedrag van paarden. 3 Let de lichaamstaal van het paard uit en geeft aan wat de invloed is van de lichaamstaal van de ruiter. 4 Beschrijft hoe een paard waarneemt.. 5 Benoemt de paardensignalen. Werkproces Hanteert het paard op correcte wijze. De resultaten van dit werkproces zijn: omgang is veilig; omgang is afgestemd op het paard en de situatie. 6 Benadert het paard en doet het halster om. 7 Begeleidt het paard en heeft controle. 8 Zet het paard op een veilige manier vast. 9 Bewaakt de veiligheid; volgt veiligheidsvoorschriften op. 10 Kiest een juiste positie tov het paard. 11 Houdt het halstertouw goed vast.. Werkproces verzorgt het paard op correcte wijze De resultaten van dit werkproces zijn: Het paard wordt goed verzorgd. PVB 2.4 Omgang, verzorging en praktische paardenkennis (praktijkbeoordeling) 18

19 Praktijk Voldaan 12 Legt uit waarom het paard gepoetst moet worden. 13 Krabt de hoeven van het paard uit. 14 Legt uit waar de hoefverzorging door de paardensporter uit bestaat 15 Legt uit waar de hoefverzorging door de hoefsmid uit bestaat. Werkproces Gebruikt het harnachement op correcte wijze De resultaten van dit werkproces zijn: Het harnachement is verzorgd en passend. Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting 16 Zadelt op/ zadelt af. 17 Brengt het hoofdstel aan en neemt het af. Controleert daarbij de pasvorm en de ligging van het bit. 18 Benoemt de verschillende onderdelen van het zadel/tuig. 19 Beschrijft waarom een goed passend zadel belangrijk is. 20 Beschrijft de inwerking van verschillende bitten. 21 Brengt beenbeschermers aan en neemt ze af. 22 Beschrijft welke beenbeschermers wanneer worden gebruikt.. Werkproces Beschrijft exterieur- kenmerken, beenstanden en beengebreken van het paard. De resultaten van dit werkproces zijn: Toegepaste kennis van het paard. 23 Benoemt de exterieur onderdelen van het paard. 24 Benoemt de kleur en aftekeningen van het paard. 25 Benoemt onderdelen van de hoef en het hoefijzer. 26 Beschrijft de eigenschappen en het functioneren van de hoef.. 27 Benoemt en wijst de plaats aan van de beengebreken. 28 Omschrijft de diverse afwijkende beenstanden en wijst ze aan. 29 Benoemt de gevolgen van been gebreken ten aanzien van het gebruik. Handtekening PVB-beoordelaar: Resultaat van de praktijkbeoordeling Toelichting (verplicht) Voldaan / Niet voldaan Akkoord toetsingscommissie: PVB 2.4 Omgang, verzorging en praktische paardenkennis (praktijkbeoordeling) 19

20 PVB 2.5 Voeding en gezondheid (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Aspirant- Instructeur 2 Inleiding Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Aspirant- Instructeur 2 te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1. Doelstelling Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 2.5 voeding en gezondheid.. Met deze PVB laat je door een portfolio zien dat je: De basisprincipe van het voeren van paarden kent; Det verschillende voersoorten kent; Dat je een passend voederrantsoen kunt samenstellen; Een aantal voedsel gerelateerde aandoeningen kunt beschrijven. ; Beschrijft waar bij het huisvesten van paarden op gelet moet worden. De kenmerken kent van een gezond paard.. 2. Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: Maakt een digitale toets met 35 multiple choice vragen. De toets duurt maximaal 60 minuten. De toets heef betrekking op de volgende werkprocessen: Kent de basisprincipes van het voeren van paarden;; Kent verschillende voersoorten;; Kan een passend voederrantsoen samenstellen; Kan een aantal voeding gerelateerde aandoeningen beschrijven Beschrijft waar bij het huisvesten van paarden op gelet moet worden Kent de kenmerken van een gezond paard. 3. Eisen voor toelating PVB Je kan je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen: je bent minstens 16 jaar oud; je bent lid van de KNHS; je hebt het inschrijfgeld voor de PVB betaald. 4. Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Het resultaat van de digitale toets wordt ingevoerd bij deze PVB. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB Afnamecondities Je hebt een internet verbinding, wachtwoord en gebruikersnaam. Je kent de exameneisen zoals verwoord in "HM2-1 Voeding en Gezondheid". PVB 2.5 Voeding en gezondheid (portfoliobeoordeling) 20

21 6. Richtlijnen 6.1 Informatie Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie instructeur 2 en het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op www knhs.nl. 6.2 Inschrijvingsprocedure Je schrijft je in voor de PVB door je in te schrijven via MijnKNHS of door je in te schrijven voor de cursus.; daarmee bevestig je de inschrijving voor de PVB. 6.3 Voorbereiding kandidaat Voor de portfoliobeoordeling wordt geen voorbereiding van je verwacht. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB is vastgesteld door de Centrale Toetscommissie. De cesuur is eveneens vastgesteld door de Centrale Toetscommissie. Het resultaat wordt automatisch gegenereerd. 6.5 Beoordeling Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de toets. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. 6.6 Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Als je de toets afrondt met 65%, heb je daarmee voldaan. 6.7 Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de bevestiging van de inschrijving van de PVB. 6.8 Herkansing Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Je hebt recht op twee herkansingen, gevolgd door een derde mondelinge kans. 6.9 Bezwaar of beroep Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken met betrekking tot de PVB-afname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport. PVB 2.5 Voeding en gezondheid (portfoliobeoordeling) 21

22 Portolio Voldaan Protocol PVB 2.5 Voeding en gezondheid portfoliobeoordeling Aspirant-Instructeur Naam kandidaat: Datum: PVB-beoordelaar: Voldaan aan de afnamecondities: ja / nee* Het portfolio is compleet: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting Percentage van de toets Handtekening PVB-beoordelaar: Akkoord toetsingscommissie Resultaat van de praktijkbeoordeling Voldaan / Niet voldaan PVB 2.5 Voeding en gezondheid (portfoliobeoordeling) 22

23 PVB 2.6 Rijden van een paard (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Aspirant-Instructeur 2 Inleiding Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Aspirant - Instructeur 2 te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1. Doelstelling Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 2.6, het rijden van een paard. Met deze PVB laat je in de praktijk zien dat je: Een paard kunt rijden, waarbij je stap, draf en galop toont, lichtrijden en doorzitten, overgang en grote voltes.; Een paard kunt springen, je kunt in verlichte zit rijden in draf en galop. Je springt kruisjes, een hindernis uit draf en een hindernis uit galop. 2. Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: rijd een paard. Deze opdracht voer je uit aan de hand van vier deelopdrachten. De vier deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen: Rijdt een paard en zit in balans in stap, draf en galop, onafhankelijk van de teugels, past daarbij hulpen toe Rijdt met één paard een springproef. In totaal duurt de praktijkopdracht 40 minuten. 3. Eisen voor toelating PVB Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen: je bent minstens 16 jaar oud; je bent lid van de bond; je hebt inschrijfgeld voor de PVB betaald. 4. Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een praktijkbeoordeling. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB Afnamecondities en locatie De PVB wordt afgenomen op de locatie die is aangewezen door de toetsingscommissie. Jouw verantwoordelijke instructeur 3 of hoger is niet betrokken bij de beoordeling van de PVB. PVB 2.6 Rijden van een paard (praktijkbeoordeling) 23

24 6. Richtlijnen 6.1 Informatie Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie instructeur 2 en het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op www. knhs.nl. 6.2 Inschrijvingsprocedure Je schrijft je in voor de PVB door jouw inschrijving in MijnKNHS of door je in te schrijven voor de cursus. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het inschrijfformulier en bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. 6.3 Voorbereiding kandidaat Als je op basis van een aangereikte lesvoorbereiding werkt, dan zorg je ervoor dat deze één week voor de PVB in het bezit is van het bondsbureau. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie van de sportbond. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling. 6.5 Beoordeling Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. 6.6 Normerin Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. De praktijk is voldoende als op alle werkprocessen 'voldaan' is gescoord. 6.7 Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de praktijkbeoordeling. 6.8 Herkansing Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal twee. In totaal heb je dus drie kansen om PVB 2.6 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de laatste herkansing. 6.9 Bezwaar of beroep Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVBafname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport. PVB 2.6 Rijden van een paard (praktijkbeoordeling) 24

25 Praktijk Voldaan Protocol PVB 2.6 Rijden van een paard praktijkbeoordeling Aspirant-Instructeur Naam kandidaat: Datum / Plaats: PVB-beoordelaar: Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Werkproces Rijdt een paard in stap, draf en galop. De resultaten van dit werkproces zijn: een voldoende algemene rijvaardigheid. Beoordelingscriteria Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd Toelichting 1 Zit soepel en ongedwongen in balans tijdens stap, draf (zowel lichtrijden als doorzitten) en galop met een functionele houding. 2 Heeft de stijgbeugels op een passende lengte. 3 Rijdt het paard aan de teugel. Nageeflijk en un een aanleuning behorend met een passend teugelcontact, behorend bij de uitgevoerde arbeid. 4 Rijdt licht in het ritme en op het goede been 5 Gebruikt hulpen voor het onder controle houden van het tempo van het paard. 6 Gebruikt hulpen voor het rijden van grote voltes, van hand veranderen en rechte lijnen. 7 Gebruikt hulpen voor het rijden van overgangen en tempowisselingen. Werkproces Rijdt met één paard een voorgeschreven springproef. De resultaten van dit werkproces zijn: de springproef wordt veilig en verantwoord afgelegd. 8 Kan in verlichte zit rijden. 9 Zit mee in de bewegingen van het paard en vertoont souplesse, zowel tussen de hindernissen als op de sprong, zonder dat dit ten koste gaat van de inwerking. 10 Heeft controle over de draf en galop met beheerste drang naar voren waarbij het paard vloeiend en in balans gaat. 11 Rijdt het paard correct naar en van de sprong: hij rijdt recht naar de sprong toe, de afstand is passend, de afzet is recht, het paard springt over het midden van de hindernis en blijft na de landing recht. 12 Herstelt de galop vloeiend, wanner het paard na de hindernis in de verkeerde galop landt. 13 Rijdt vloeiende en correcte wendingen voor en na de sprong. Handtekening PVB-beoordelaar: Resultaat van de praktijkbeoordeling Toelichting (verplicht) Voldaan / Niet voldaan Akkoord toetsingscommissie: PVB 2.6 Rijden van een paard (praktijkbeoordeling) 25

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten Wielertrainer 1 Toetsdocumenten Inhoudsopgave 1. Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 1 3. PVB 1.1 assisteren bij activiteiten 4. PVB 1.2 Zorg voor maatregelen 2 1. Overzicht Kenmerken

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 2 Deelkwalificaties Kwalificatiestructuur KSS 2017 Kwalificatielijn Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 3 Deelkwalificaties 3.1 Geven van trainingen 3.2 Coachen bij wedstrijden Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Toetsplan Pagina 1 Colofon Toetsplan ijshockeytrainer/coach 2 Pagina 2 De toetsdocumenten IJshockeytrainer/coach 2, KSS niveau 2 zijn gebaseerd op de modellen die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 1. Toetsdocumenten Trainer coach 1NSB Toetsplan Schaatsleider niveau 2 KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 3 PVB

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 3 Deelkwalificaties PVB 3.1 Geven van trainingen

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocument Roeicoach 2

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocument Roeicoach 2 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocument Roeicoach 2 1 Inhoudsopgave Roeicoach 2 Inhoudsopgave 2 Overzicht roeicoach 2 3 Toetsplan van de kwalificatie roeicoach 2 4 PvB 2.1 Geven van trainingen en

Nadere informatie

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3 Toetsplan Allround Wandelsport Instructeur-3 In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013 zijn de toetsdocumenten

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Toetsplan. KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal

Toetsplan. KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal KNHB Academie, 01-06-2015 Toetsplan voor de kwalificatie KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal (HT2 - Elftal) Inhoudsopgave TOETSPLAN KWALIFICATIE HOCKEYTRAINER NIVEAU 2 (ELFTAL) 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Toetsplan Basis Looptrainer 3

Toetsplan Basis Looptrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Looptrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3-2. Toetsplan Basis Looptrainer 3... - 4-2.1 Algemene

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Geven van Trainingen op niveau 2 beheersen.

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3 walificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Trainer - coach 3 2 Inhoudsopgave: Overzicht Overzicht Toetsplan van de kwalificatie Trainer-Coach/Schermleraar 5 PVB 3.1 Geven van trainingen 11 PVB 3.2

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. Kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

PvB 3.4 Aansturen van kader

PvB 3.4 Aansturen van kader PvB 3.4 Aansturen van kader Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Aansturen van kader (KSS 3.4) 16-04-2013-1 - 1 PvB 3.4 Aansturen van kader Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1)

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1) DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 14 jaar of ouder zijn. WAT KOST DE OPLEIDING?

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie. Instructeur Paard en Gedrag (niveau 3)

Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie. Instructeur Paard en Gedrag (niveau 3) Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie Instructeur Paard en Gedrag (niveau 3) Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Instructeur Paard en Gedrag niveau 3 Deelkwalificaties

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie. Instructeur Paardensport Basissport

Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie. Instructeur Paardensport Basissport Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie Instructeur Paardensport Basissport Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Instructeur Paardensport 3 Deelkwalificaties

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

Instructeur Paardensport 3 wedstrijdsport

Instructeur Paardensport 3 wedstrijdsport Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie Instructeur Paardensport 3 wedstrijdsport PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) 1 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten. Opleider 4-5

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten. Opleider 4-5 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Opleider 4-5 Colofon In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4

Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4 Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4 Inhoudsopgave Toetsplan van de kwalificatie schaatstrainer-coach 4 1 Overzicht 4 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 4 5 Algemene informatie

Nadere informatie

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 16 jaar of ouder zijn en minimaal de 1

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende zeilers binnen een CWO opleidingslocatie en het naar

Nadere informatie

Toetsplan. Toetsplan. Werptrainer 4

Toetsplan. Toetsplan. Werptrainer 4 Toetsplan Toetsplan Werptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Inhoudsopgave Toetsplan... - 1 - Inhoudsopgave... - 2-1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Werptrainer 4... - 7-2.1 Algemene

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012.

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Toetsreglement Sport Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle toetsplannen van

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.1 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.2 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie