Toetsplan. KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsplan. KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal"

Transcriptie

1 KNHB Academie, Toetsplan voor de kwalificatie KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal (HT2 - Elftal)

2 Inhoudsopgave TOETSPLAN KWALIFICATIE HOCKEYTRAINER NIVEAU 2 (ELFTAL) 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE SPORTBOND 4 1 DIPLOMA EN DEELKWALIFICATIES 4 2 KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN 4 3 PVB S 5 4 INSTRUCTIES VOOR DE TOETSINGSCOMMISSIE 5 5 INSTRUCTIES VOOR DE PVB-BEOORDELAARS 5 6 STAPPEN VOOR DE ORGANISATIE 6 7 TOETSINGSCOMMISSIE EN COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING 7 PVB 2.1 GEVEN VAN TRAININGEN (PORTFOLIOBEOORDELING) 8 INLEIDING 8 1 DOELSTELLING 8 2 OPDRACHT 8 3 EISEN VOOR TOELATING PVB 8 4 ONDERDELEN PVB 8 5 AFNAMECONDITIES 8 6 RICHTLIJNEN 9 PROTOCOL PVB 2.1. GEVEN VAN TRAININGEN PORTFOLIOBEOORDELING 11 PVB 2.2 BEGELEIDEN BIJ WEDSTRIJDEN 13 INLEIDING 13 1 DOELSTELLING 13 2 OPDRACHT 13 3 EISEN VOOR TOELATING PVB 13 4 ONDERDELEN PVB 13 5 AFNAMECONDITIES 13 6 RICHTLIJNEN 14 PROTOCOL PVB 2.2 BEGELEIDEN BIJ WEDSTRIJDEN PORTFOLIOBEOORDELING 16 PVB 2.3 ASSISTEREN BIJ ACTIVITEITEN 18 INLEIDING 18 1 DOELSTELLING 18 2 OPDRACHT 18 3 EISEN VOOR TOELATING PVB 18 4 ONDERDELEN PVB 18 5 AFNAMECONDITIES 18 6 RICHTLIJNEN 19 PROTOCOL PVB 2.3 ASSISTEREN BIJ ACTIVITEITEN PORTFOLIOBEOORDELING 21 BIJLAGE 1 OVERZICHT MBO-COMPETENTIES VOOR TRAINER/COACH

3 Toetsplan kwalificatie Hockeytrainer niveau 2 (elftal) Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal (HT2 Elftal) Deelkwalificaties PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Kwalificatiestructuur KSS 2012 Kwalificatielijn Trainer/coach Kwalificatieniveau 2 Kenmerken sportbond Kwalificerende sportbond Samenstelling toetsingscommissie Contactgegevens toetsingscommissie Datum instelling toetsingscommissie door bestuur bond Gegevens Commissie van Beroep voor Toetsing KNHB Postbus GB NIEUWEGEIN Directie, hoofd en medewerkers KNHB Academie KNHB Academie Postbus GB NIEUWEGEIN Overkoepelde Commissie van Beroep voor Toetsing van NOC*NSF Kernmerken toetsdocumenten Geldend Toetsreglement sport Vaststelling toetsplan en PVB s door toetsingscommissie Datum laatste positieve audituitslag Soort audit Instap, volledig/deskresearch Periodiek, volledig/deskresearch Toetsdocumenten conform model Ja KSS

4 Toetsplan kwalificatie Hockeytrainer niveau 2 (Elftal) Algemene informatie voor de sportbond Om het door de KNHB en NOC*NSF erkende diploma Hockeytrainer 2 (Elftal) te kunnen ontvangen, moet de kandidaat de drie kerntaken van een Hockeytrainer 2 (Elftal) beheersen. Elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst. In dit toetsplan staat beschreven: Om welke PVB s het gaat. Wie betrokken zijn bij de afname van de toetsing. Wat van de betrokkenen wordt verwacht. In de PVB-beschrijvingen staat beschreven wat de PVB inhoudt en welke eisen aan de kandidaat worden gesteld. Alle toetsdocumenten zijn beschikbaar via 1 Diploma en deelkwalificaties Een kandidaat ontvangt het diploma Hockeytrainer 2 (Elftal) als de onderstaande drie PVB s volgens de richtlijnen en de norm voor slagen zijn afgelegd: PVB 2.1: Geven van trainingen PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten De PVB s 2.1, 2.2 en 2.3 worden in combinatie afgenomen door het aanleveren van alle bewijsstukken in één portfolio. 2 Kerntaken en werkprocessen De volgende kerntaken en werkprocessen uit de KSS 2012 worden getoetst. Kerntaak Werkproces Kerntaak 2.1 Geven van trainingen Begeleidt spelers bij trainingen Bereidt zich voor op trainingen Legt oefeningen uit Voert onderdelen van trainingen uit Kerntaak 2.2 Begeleiden bij wedstrijden Begeleidt spelers bij wedstrijden Bereidt wedstrijden voor Geeft aanwijzingen Kerntaak 2.3 Assisteren bij activiteiten Begeleidt spelers bij activiteiten Bereidt activiteiten voor Voert uit en evalueert activiteiten 4

5 3 PVB s 3.1 Overzicht onderdelen PVB s KSS-nummer Titel PVB/kerntaken 2.1 Geven van trainingen X Praktijkbeoordeling Portfoliobeoordeling Planningsinterview Praktijk 2.2 Begeleiden bij wedstrijden X 2.3 Assisteren bij activiteiten X 3.2 Samenhang PVB s De PVB s 2.1, 2.2 en 2.3 worden in combinatie afgenomen. Dit houdt in dat de kandidaat één portfolio inlevert met daarin de uitgewerkte opdrachten die betrekking hebben op het geven van trainingen, het begeleiden bij wedstrijden en het assisteren bij activiteiten. 4 Instructies voor de toetsingscommissie De toetsingscommissie van de KNHB Academie is ingesteld door het bestuur van de KNHB. De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing en ziet toe op de naleving van de procedures rondom de PVB s. De toetsingscommissie wijst de PVB-beoordelaars aan of ziet er op toe dat dit gebeurt. Na de beoordeling ontvangt de toetsingscommissie de beoordelingsprotocollen die voorzien zijn van de naam van de PVB-beoordelaar en van de datum en plaats van de afname. De toetsingscommissie stelt de uitslag formeel vast en ziet toe op de afhandeling zoals beschreven in de toetsdocumenten. De toetsingscommissie heeft conform het Toetsreglement sport de volgende taken: Stelt toetsplannen van kwalificatie en bijbehorende PVB-beschrijvingen vast. Wijst PVB-beoordelaars aan. Verleent vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties. Treft maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB. Treft maatregelen met betrekking tot de beoordeling en de uitslag van de PVB. Evalueert proces en inhoud van de PVB. Neemt een beslissing in omstandigheden waarin het Toetsreglement sport niet voorziet. 5 Instructies voor de PVB-beoordelaars 5.1 Portfoliobeoordeling De PVB-beoordelaar (tevens leercoach) ontvangt het portfolio van de cursist via de digitale leeromgeving ISIS. In zijn rol als PVB-beoordelaar beoordeelt de leercoach het portfolio, vult de protocollen in en stuurt deze binnen 15 werkdagen naar de toetsingscommissie. De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de portfoliobeoordeling: Controleert deelname- en afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst. 5

6 6 Stappen voor de organisatie Voor het afnemen van PVB s moeten de volgende stappen worden gezet. Ter voorbereiding op de PVB s Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd document Informeren van kandidaat over inhoud en afname PVB De leercoach namens de toetsingscommissie Bij de start van de opleiding en voorafgaand aan de PVB Aanvragen PVB Kandidaat Overnemen uit PVBbeschrijving Vaststellen of Toetsingscommissie Voor aanvang van kandidaat voldoet aan de PVB eisen voor toelating PVB Toelaten kandidaat tot Toetsingscommissie Overnemen uit PVBbeschrijving PVB Aanleveren relevante stukken Vaststellen of voldaan is aan de afnamecondities en locatie Kandidaat PVB-beoordelaar Tijdens de uitvoering van de PVB s Overnemen uit PVBbeschrijving richtlijnen PVB-beschrijving Toetsplan Toetsreglement sport PVB-beschrijving PVB-beschrijving PVB-beschrijving Bevestiging PVB-afname PVB-beschrijving Bij aanvang van PVB PVB-beschrijving Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd materiaal Uitvoeren PVBopdracht Invullen beoordelingsprotocol Inleveren beoordelings-protocol bij toetsingscommissie Kandidaat PVB-beoordelaar PVB-beoordelaar Overnemen uit PVBbeschrijving Tijdens en na afloop PVB-afname Overnemen uit PVBbeschrijving PVB-beschrijving Protocol uit PVBbeschrijving Protocol uit PVBbeschrijving Ter afronding van de PVB s Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd materiaal Vaststellen uitslag PVB Archiveren toetsgegevens Toetsingscommissie Maximaal 15 werkdagen na afname PVB Toetsingscommissie Bewaartermijn minimaal 12 maanden. PVB-beschrijving Toetsreglement sport 6

7 7 Toetsingscommissie en Commissie van Beroep voor Toetsing De toetsingscommissie bestaat uit medewerkers van de KNHB Academie (Anouk van der Linden, Birgitt Boks en Romy Anderson), medewerkers van de afdeling Arbitrage (Yolande Brada en Floor den Daas) en het verantwoordelijke directielid (Arno den Hartog, onder voorzitterschap van het hoofd van de KNHB Academie (Paul de Ruijter). Als Commissie van Beroep voor Toetsing fungeert de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing. Deze beroepsmogelijkheid is met een aantal sportbonden opgezet. Een kandidaat kan beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing tegen een beslissing van de toetsingscommissie naar aanleiding van een bezwaar of een beslissing van de toetsingscommissie over fraude. 7

8 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Hockeytrainer niveau 2 (Elftal) Inleiding Om het door de KNHB en NOC*NSF erkende diploma Hockeytrainer niveau 2 (Elftal) te behalen, moet je drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1 Doelstelling Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 2.1, het geven van trainingen. Met deze PVB toon je aan dat je: Spelers kunt begeleiden bij een training. Jezelf kunt voorbereiden op het geven van een training. Oefeningen kunt uitleggen. Onderdelen van een training kunt uitvoeren. 2 Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: Geef een deel van een training. Deze opdracht voer je uit aan de hand van vier deelopdrachten. De uitwerking van de deelopdrachten vormen samen je portfolio. De vier deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen: Begeleidt spelers bij trainingen Bereidt zich voor op trainingen Legt oefeningen uit Voert onderdelen van trainingen uit 3 Eisen voor toelating PVB Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen: Je hebt de leeftijd van minimaal 16 jaar. Je hebt minimaal 80% van de workshops van de opleiding HT2 Elftal gevolgd. Jouw portfolio is door de leercoach beoordeeld op volledigheid en kwaliteit. Jouw portfolio is uiterlijk één (1) maand na de laatste workshop bij de KNHB Academie aangeleverd. Je bent in het bezit van een geldige scheidsrechterkaart van de KNHB. Je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de opleiding HT2 Elftal. 4 Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van het portfolio door de PVB-beoordelaar. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB Afnamecondities N.v.t. omdat de opdrachten in het portfolio worden gerealiseerd. 8

9 6 Richtlijnen 6.1 Informatie Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie Hockeytrainer 2 en het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op 6.2 Inschrijvingsprocedure Het portfolio wordt in de digitale leeromgeving gemaakt en aangeboden aan de leercoach, die tevens PVB-beoordelaar is. De rol van de leercoach is om de deelnemer te begeleiden zodat het portfolio compleet is en de nodige kwaliteit heeft. Indien dat zo is, beoordeelt de leercoach in de rol van PVB-beoordelaar het portfolio. 6.3 Voorbereiding kandidaat Voor de portfoliobeoordeling wordt geen voorbereiding van je verwacht. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie van de KNHB Academie. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling komen. 6.5 Beoordeling Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. De letters van de corresponderende mbo-competenties staan vermeld in een aparte kolom. De betekenis van de letters vind je in bijlage 1 van dit document. 6.6 Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op minimaal 90% van de beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord. 6.7 Uitslag De protocollen van de deelnemers worden door de PVB-beoordelaar opgestuurd naar de toetsingscommissie. De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en stuurt daartoe binnen 15 werkdagen een bevestigingsbrief naar de geslaagde deelnemer, inclusief diploma. 6.8 Herkansing Je hebt recht op één (1) herkansing binnen 12 maanden na de datum van de officiële uitslag van de toetsingscommissie. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Indien je niet slaagt voor de herkansing en je toch het diploma wilt behalen, dien je de opleiding opnieuw te volgen. 9

10 6.9 Bezwaar of beroep De deelnemer kan bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken met betrekking tot de PVB-afname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport. 10

11 Protocol PVB 2.1. Geven van trainingen Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Datum: PVB-beoordelaar: Voldaan de afnamecondities: ja / nee* Portfolio bestaat uit 3 PGO s. Het portfolio is compleet: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Beoordelingscriteria Werkproces Begeleidt sporters bij trainingen Competentie Portfolio Voldaan Bewijzen waarop score is gebaseerd De resultaten van dit werkproces zijn: Veilig sportklimaat. Sportieve en respectvolle omgang. Begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling, wensen en (on)mogelijkheden van sporters. 1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert spelers C PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 2 Stemt manier van omgang af op spelers en benadert hen op positieve wijze 3 Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar spelers R PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 D PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 4 Spreekt spelers aan op (sport)gedrag C F PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 5 Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in geval van een noodsituatie (ongeluk) 6 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 7 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie T PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 F K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 F PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 8 Houdt zich aan de beroepscode F PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 9 Informeert over sportrelevante zaken als sportkleding, sportschoeisel en materiaal K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 Werkproces Bereidt zich voor op trainingen De resultaten van dit werkproces zijn: Training is veilig. Training is afgestemd op de sporters. 10 Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn L Q PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 11 Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de spelers 12 Voert de trainingsvoorbereiding uit en/of volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke trainer/coach op 13 Overlegt met verantwoordelijke trainer/coach R PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 K T PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 E PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 11

12 14 Komt afspraken na E Q PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 15 Houdt rekening met grenzen eigen bevoegdheid F PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 16 Vraagt hulp, feedback en bevestiging E P PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 Werkproces Legt oefeningen uit Het resultaat van dit werkproces is: Oefening wordt begrepen. 17 Doet oefeningen op correcte wijze voor of K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 gebruikt een goed voorbeeld van een speler 18 Geeft aanwijzingen aan spelers K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 19 Controleert of spelers de opdrachten goed uitvoeren K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 20 Kiest positie afgestemd op de oefening K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 21 Maakt zichzelf verstaanbaar I PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 22 Zorgt dat de uitleg is afgestemd op de spelers E R PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 23 Past uitleg aan de beginsituatie aan K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 Werkproces Voert onderdelen van trainingen uit Het resultaat van dit werkproces is: Training is afgestemd op de sporters. 24 Draagt bij aan het bereiken van het doel van de training 25 Past indien nodig oefening aan op spelers en omstandigheden R PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 K PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 26 Legt uit en past relevante (spel)regels toe T PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 27 Maakt zichzelf verstaanbaar I PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 28 Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de spelers 29 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen R PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 F PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 30 Reflecteert op het eigen handelen P PGO 1 / PGO 2 / PGO 3 Resultaat van de PVB Toelichting Handtekening PVB-beoordelaar: Akkoord toetsingscommissie 12

13 PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden Deelkwalificatie van Hockeytrainer niveau 2 (Elftal) Inleiding Om het door de KNHB en NOC*NSF erkende diploma Hockeytrainer 2 (Elftal) te behalen, moet je drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1 Doelstelling Om het door de KNHB en NOC*NSF erkende diploma Hockeytrainer 2 (Elftal) te behalen, moet je drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 2 Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: Begeleid bij een wedstrijd. Deze opdracht voer je uit aan de hand van drie deelopdrachten. De drie deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen: Begeleidt spelers bij wedstrijden Bereidt wedstrijden voor Geeft aanwijzingen 3 Eisen voor toelating PVB Je kan je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen: Je hebt de leeftijd van minimaal 16 jaar. Je hebt minimaal 80% van de workshops van de opleiding HT2 Elftal gevolgd. Jouw portfolio is door de leercoach beoordeeld op volledigheid en kwaliteit. Jouw portfolio is uiterlijk één (1) maand na de laatste workshop bij de KNHB Academie aangeleverd. Je bent in het bezit van een geldige scheidsrechterkaart van de KNHB. Je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de opleiding HT2 Elftal. 4 Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van het portfolio door de PVB-beoordelaar. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB Afnamecondities De spelers die je begeleidt, nemen deel aan een wedstrijd die op de nationale kalender van de KNHB staat. 13

14 6 Richtlijnen 6.1 Informatie Alle informatie over de PVB is te vinden op 6.2 Inschrijvingsprocedure Het portfolio wordt in de digitale leeromgeving gemaakt en aangeboden aan de leercoach, die tevens PVB-beoordelaar is. De rol van de leercoach is om de deelnemer te begeleiden zodat het portfolio compleet is en de nodige kwaliteit heeft. Indien dat zo is, beoordeelt de leercoach in de rol van PVB-beoordelaar het portfolio. 6.3 Voorbereiding kandidaat Voor de portfoliobeoordeling wordt verder geen voorbereiding van je verwacht. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie van de KNHB Academie. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling komen. 6.5 Beoordelingen Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. De letters van de corresponderende mbo-competenties staan vermeld in een aparte kolom. De betekenis van de letters vind je in bijlage Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op minimaal 90% van de beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord. 6.7 Uitslag De protocollen van de deelnemers worden door de PVB-beoordelaar opgestuurd naar de toetsingscommissie. De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en stuurt daartoe binnen 15 werkdagen een bevestigingsbrief naar de geslaagde deelnemer, inclusief diploma. 6.8 Herkansing Je hebt recht op één (1) herkansing binnen 12 maanden na de datum van de officiële uitslag van de toetsingscommissie. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Indien je niet slaagt voor de herkansing en je toch het diploma wilt behalen, dien je de opleiding opnieuw te volgen. 14

15 6.9 Bezwaar of beroep De deelnemer kan bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken met betrekking tot de PVB-afname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport. 15

16 Protocol PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Datum: PVB-beoordelaar: Voldaan aan eisen voor toelating en afnamecondities: ja / nee* Portfolio bestaat uit 3 PGO s. Het portfolio is compleet: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Beoordelingscriteria Werkproces Begeleidt sporters bij wedstrijden Competentie Portfolio Voldaan Bewijzen waarop score is gebaseerd De resultaten van dit werkproces zijn: Veilig sportklimaat. Hygiënische sportomgeving. Sportieve en respectvolle omgang. Begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en beleving van de sporters. 1 Luistert naar spelers D PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 R 2 Spreekt spelers aan op hun (sport)gedrag C F PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 3 Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging 4 Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in geval van noodsituatie (ongeluk) 5 Zorgt dat spelers zich aan de regels houden 6 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen T PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 T PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 T PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 F PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 7 Benadert spelers op positieve wijze C PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 8 Vangt spelers na afloop op C PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 9 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie F K PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 10 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie F PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 11 Houdt zich aan de beroepscode F PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 Werkproces Bereidt wedstrijden voor Het resultaat van dit werkproces is: Wedstrijd is afgestemd op de sporters. 12 Zorgt ervoor dat de spelers op tijd aanwezig zijn op de gewenste plek Q PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 16

17 13 Komt afspraken na E Q PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 14 Stelt alle spelers voor de wedstrijd op K PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 15 Zorgt dat het materiaal in orde is L PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 16 Vraagt hulp, bevestiging en feedback E P PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 Werkproces Geeft aanwijzingen De resultaten van dit werkproces zijn: Leiding wordt geaccepteerd. Balans tussen plezier en prestatie is in overeenstemming met de doelstelling. Aanwijzingen zijn afgestemd op het niveau en de beleving van de sporters. 17 Geeft spelers aanwijzingen met K PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 betrekking tot de wedstrijd 18 Coacht positief C PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 19 Wisselt spelers al dan niet tijdens de wedstrijd C K PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 20 Evalueert samen met de spelers J PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 21 Reflecteert op eigen handelen P PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 22 Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd Resultaat van de PVB T PGO 3 / PGO 4 / PGO 5 Toelichting Handtekening PVB-beoordelaar: Akkoord toetsingscommissie 17

18 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie Hockeytrainer niveau 2 (Elftal). Inleiding Om het door de KNHB en NOC*NSF erkende diploma Hockeytrainer niveau 2 (Elftal) te behalen, moet je drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. 1 Doelstelling Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 2.3, het assisteren bij activiteiten. Met deze PVB toon je aan dat je: Spelers kunt begeleiden bij een activiteit. Activiteiten kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 2 Opdracht De algemene opdracht voor deze PVB is: Assisteer bij een activiteit. Deze opdracht voer je uit aan de hand van drie deelopdrachten. De drie deelopdrachten hebben betrekking op de werkprocessen: Begeleidt spelers bij activiteiten Bereidt activiteiten voor Voert uit en evalueert activiteiten 3 Eisen voor toelating PVB Je kan je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen: Je hebt de leeftijd van minimaal 16 jaar. Je hebt minimaal 80% van de workshops van de opleiding HT2 Elftal gevolgd. Jouw portfolio is door de leercoach beoordeeld op volledigheid en kwaliteit. Jouw portfolio is uiterlijk één (1) maand na de laatste workshop bij de KNHB Academie aangeleverd. Je bent in het bezit van een geldige scheidsrechterkaart van de KNHB. Je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de opleiding HT2 Elftal. 4 Onderdelen PVB De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van het portfolio door de PVB-beoordelaar. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB Afnamecondities De activiteit waarbij je assisteert, is gericht op het werven van nieuwe leden en/of het boeien en binden van bestaande leden. Voorbeelden daarvan zijn: een toernooi, een sport- en speldag, een kamp, een selectietraining, een instuif of een schoolclinic. De activiteit is geen reguliere training of wedstrijd. De groepsgrootte bestaat uit minimaal 12 personen en de tijdsduur is minimaal 45 minuten. 18

19 6 Richtlijnen 6.1 Informatie Alle informatie over de PVB is te vinden op 6.2 Inschrijvingsprocedure Het portfolio wordt in de digitale leeromgeving gemaakt en aangeboden aan de leercoach, die tevens PVB-beoordelaar is. De rol van de leercoach is om de deelnemer te begeleiden zodat het portfolio compleet is en de nodige kwaliteit heeft. Indien dat zo is, beoordeelt de leercoach in de rol van PVB-beoordelaar het portfolio. 6.3 Voorbereiding kandidaat Voor de portfoliobeoordeling wordt verder geen voorbereiding van je verwacht. 6.4 PVB-beoordelaar De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie van de KNHB Academie. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling komen. 6.5 Beoordelingen Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. De letters van de corresponderende mbo-competenties staan vermeld in een aparte kolom. De betekenis van de letters vind je in bijlage Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op minimaal 90% van de beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord. 6.7 Uitslag De protocollen van de deelnemers worden door de PVB-beoordelaar opgestuurd naar de toetsingscommissie. De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en stuurt daartoe binnen 15 werkdagen een bevestigingsbrief naar de geslaagde deelnemer, inclusief diploma. 6.8 Herkansing Je hebt recht op één (1) herkansing binnen 12 maanden na de datum van de officiële uitslag van de toetsingscommissie. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Indien je niet slaagt voor de herkansing en je toch het diploma wilt behalen, dien je de opleiding opnieuw te volgen. 19

20 6.9 Bezwaar of beroep De deelnemer kan bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken met betrekking tot de PVB-afname en/of de uitslag van de PVB. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport. 20

21 Protocol PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Datum: PVB-beoordelaar: Voldaan aan de afnamecondities: ja / nee* Portfolio bestaat uit 1 PGO. Het portfolio is compleet: ja / nee* *Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. Toelichting Beoordelingscriteria Werkproces Begeleidt sporters bij activiteiten De resultaten van het werkproces zijn: Veilig sportklimaat. Hygiënische sportomgeving. Sportieve en respectvolle omgang. Begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en beleving van de sporters. 1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert C PGO 6 spelers 2 Benadert spelers op een positieve wijze C PGO 6 Competentie Portfolio Voldaan Bewijzen waarop score is gebaseerd Werkproces Bereidt activiteiten voor De resultaten van het werkproces zijn: leidinggevende wordt bij eventuele vragen/knelpunten tijdig geraadpleegd; inrichting van de activiteit garandeert een veilige sportbeoefening. 3 Helpt bij de voorbereiding van activiteiten L Q T PGO 6 4 Maakt gebruik van aangereikt draaiboek E PGO 6 5 Overlegt met (eind)verantwoordelijke en werkt samen met andere trainer/coaches en leiders E PGO 6 Werkproces Voert uit en evalueert activiteiten De resultaten van het werkproces zijn: Uitvoering van de activiteit verloopt volgens opdracht. Inrichting van de activiteit garandeert een veilige sportbeoefening. Activiteit is geëvalueerd. 6 Helpt bij de uitvoering van activiteiten T PGO 6 7 Overlegt met (eind)verantwoordelijke en E PGO 6 werkt samen met andere trainer/coaches en leiders 8 Komt afspraken na E Q PGO 6 9 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen F PGO 6 21

22 10 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie F K PGO 6 11 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie F PGO 6 12 Houdt zich aan de beroepscode F PGO 6 13 Vraagt hulp, bevestiging en feedback E P PGO 6 14 Stelt zich probleemoplossend op E PGO 6 15 Rapporteert aan (eind)verantwoordelijke J PGO 6 16 Participeert in de evaluatie van de activiteit J PGO 6 17 Reflecteert op eigen handelen P PGO 6 Resultaat van de PVB Toelichting Handtekening PVB-beoordelaar: Akkoord toetsingscommissie 22

23 Bijlage 1 Overzicht mbo-competenties voor trainer/coach 2 In onderstaand schema zie je een totaaloverzicht van de mbo-competenties die aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen van de drie kerntaken voor trainer/coach niveau 2. A Beslissen en activiteiten initiëren B Aansturen C Begeleiden X D Aandacht en begrip tonen X E Samenwerken en overleggen X F Ethisch en integer handelen X G Relaties opbouwen en netwerken H Overtuigen en beïnvloeden I Presenteren X J Formuleren en rapporteren X K Vakdeskundigheid toepassen X L Materialen en middelen inzetten X M Analyseren N Onderzoeken O Creëren en innoveren P Leren X Q Plannen en organiseren X R Op de behoeften en verwachtingen van de speler(s) richten X S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures opvolgen X U Omgaan met veranderingen en aanpassen V Met druk en tegenslag omgaan W Gedrevenheid en ambitie tonen X Ondernemend en commercieel handelen Y Bedrijfsmatig handelen 23

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1)

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1) DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 14 jaar of ouder zijn. WAT KOST DE OPLEIDING?

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen

PVB 3.1 Geven van trainingen PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2)

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) Voor wie? (Beginnende) trainers en trainer/coaches van C- en D- Jeugdteams. (Beginnende) trainers en trainer/coaches van seniorenteams. Visie op leren en opleiden KNHB

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Themabijeenkomsten. maart 2007 1

Themabijeenkomsten. maart 2007 1 Themabijeenkomsten De begeleiding van en de omgang met sporters met een beperking vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van het kader. Veel sport- en bewegingsactiviteiten zijn aangepast en de omgang

Nadere informatie

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 PvB 2.1 Geven van Instructie Begeleidingsplan PvB 2.2 Begeleiden bij Proeve van Schietveiligheid PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 4 B. Typering kwalificatie 4 C. Kenmerken kwalificatie 4 D. In- en

Nadere informatie

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave LEIDER SPORTIEVE RECREATIE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Toetsplan Leider Sportieve Recreatie 2 1 Competenties..................... 8 2 Algemene eisen aan de kandidaten............... 8 3 Proeven van bekwaamheid.................

Nadere informatie

OPLEID AINER NIV AEKWON DING TA NDO TRA TAEKWON NDO NG 2015-2016 OND NEDERLAN. Comm. missie Op

OPLEID AINER NIV AEKWON DING TA NDO TRA TAEKWON NDO NG 2015-2016 OND NEDERLAN. Comm. missie Op TAEKWON NDO BOND NEDERLAN ND OPLEID DING TA AEKWON NDO TRA AINER NIV VEAU 2 & 3 OND DERWIIJS EN EXAM MENREEGELIN NG 2015-2016 Comm missie Op pleidingeen Taekkwondo Bond Neederland d Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 PRAKTIJKOPDRACHTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Pagina 1 Colofon Deze praktijkopdrachten behoren bij de opleiding tot IJshockeytrainer/coach 2, KSS 2012 niveau 2. Ze zijn opgesteld door Theo van Gerwen van

Nadere informatie

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER 2 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 1 oktober 2007 Versie: 1 Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF Ontwikkeling Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen Hockeytrainer 4 Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen 1 Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt, deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Toetsplan van KNRB Roeicoach-3 2

Toetsplan van KNRB Roeicoach-3 2 Opleiding KNRB Roeicoach-3 2007 PvB logboek Kerntaken: Begeleiden van sporters Verzorgen van trainingen/lessen Begeleiden van sporters bij wedstrijden/ examens/ vaardigheidsproeven Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling...

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling... PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport Colofon In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Jelle Postma Pagina 1 4-11-2010 Inhoudsopgave Opdrachten Inleiding Competentiescan 1. Geven van trainingen 2. Begeleiden bij wedstrijden 3. Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

KNSB Toetsplan schaatsleider niveau 2

KNSB Toetsplan schaatsleider niveau 2 KNSB Toetsplan schaatsleider niveau 2 Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de toetsingscommissie op 15 juni 2012. Af te leggen proeven van bekwaamheid (PVB) om voor

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van zeillessen

PVB 2.1 Geven van zeillessen PVB 2.1 Geven van zeillessen Protocol praktijk beoordeling BEOORDELING Naam kandidaat: Datum: Naam PVB-beoordelaar: Handtekening: Locatie: Weer: Temperatuur: Wind: Lesvoorbereiding is op tijd ingeleverd

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3 KWALIFICATIEPROFIEL WIELERTRAINER 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 27 juli 2007 Versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling KNWU Onderliggend beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015 Handleiding EVC-traject cursusseizoen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Beschrijving EVC-traject 2. Het vullen van je portfolio 3. Geven van lessen (3.1) 4. Coachen bij wedstrijden (3.2) 5. Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk KNWU Opleidingen Joey Ermens & Geeske van Wijk Programma Wie zijn wij Aanwezigen Kwalificaties Kerncompetenties Toetsing Opleidingen Vragen Wie zijn wij Geeske van Wijk Joey Ermens Bachelor of Social Work;

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes

Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes VT3 Handleiding voor het samenstellen van je portfolio Paul Scheltes [met dank aan Guido Nijboer, Patrick Collaris en Patrick Tonnaer] Herziene editie, 2013 1 Je sluit je VT3-opleiding met succes af door

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Handboek Audit Sportkader

Handboek Audit Sportkader Handboek Audit Sportkader 1 Colofon Deze uitgave is een gezamenlijke productie van NOC*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en sportbonden (Arnhem, september 2011). Samenstelling en begeleiding - Alijd Vervoorn

Nadere informatie

KNWU Juryopleidingen. Joey Ermens

KNWU Juryopleidingen. Joey Ermens KNWU Juryopleidingen Joey Ermens Programma Doelstelling presentatie Samenhang nieuwe opleiding Niveau indeling Toetsdocumenten Inrichting opleiding Proces commissaris opleiding De rollen Vragen Doelstelling

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Beroepscompetentieprofielen Opleider 4 en 5

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Beroepscompetentieprofielen Opleider 4 en 5 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Beroepscompetentieprofielen Opleider 4 en 5 Colofon De Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) is gebaseerd op beroepscompetentieprofielen voor trainercoaches, instructeurs

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Versie 1, 2012 Dit kwalificatieprofiel is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. 1. ALGEMENE

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.1 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan

Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan > Specificaties Titel: Soort: Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan Project Werksituatie: Een onderwijsassistent werkt vooral 'rondom de lessen' (lees: het primaire proces) of

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement Kwalificerende beoordeling kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Het kleinschalig evenement

Nadere informatie