Buzzwoorden binnen BI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buzzwoorden binnen BI"

Transcriptie

1 Buzzwoorden binnen BI Business Intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen onderneming. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. BI heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken, het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd. In de afgelopen 8 jaar ben ik in mijn rol als BI consultant bijna alleen maar traditionele BI oplossingen tegengekomen. Deze oplossingen leveren informatie om op bepaalde tijden vooraf gedefinieerde vragen in de vorm van rapportages of dashboards te kunnen beantwoorden, gebruikmakend van een onderliggend datawarehouse waarin data uit verschillende bronnen netjes en gestructureerd is verzameld en opgeslagen. BI heeft echter niet stil gestaan, de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen BI volgen elkaar, mede door de constante technologische ontwikkelingen, in rap tempo op. Zo is er de laatste jaren de opkomst van Business Analytics naast de traditionele BI, heeft iedereen in BI land het over chique termen als Self-Service BI en Data Discovery, kun je geen gesprek over BI meer voeren zonder dat begrippen als Big Data en Cloud BI de revue passeren en als dat allemaal nog niet genoeg is zijn er tegenwoordig ook mogelijkheden om ongestructureerde data vanuit sociale media te benutten doormiddel van Social BI. Het zijn een hoop mooie termen bij elkaar, maar ik kan me voorstellen dat ze niet bij iedereen meteen een belletje doen rinkelen, of hier en daar met elkaar verward worden. Het doel van dit artikel is om deze buzzwoorden binnen BI één voor één uit te lichten zodat voor de lezer een duidelijk beeld ontstaat van wat ze (kunnen) betekenen. Business Analytics Business Analytics (BA) heeft betrekking op de complete set vaardigheden, technologieën, applicaties en praktijken voor continue iteratieve exploratie en onderzoek van bedrijfsprestaties om het inzicht te vergroten en business planning aan te sturen. Eigenlijk is BA een onderdeel van BI, het gaat verder waar traditionele BI eindigt. Daar waar BI eindigt met een (statisch) rapport dat antwoord geeft op vragen die beginnen met wat en wanneer, daar gaat BA een stapje verder en kijkt naar het waarom, maar ook naar de kans op herhaling of de invloed van een voortzettende trend. BA geeft veel meer de mogelijkheid ad-hoc vragen te stellen aan het systeem en is vaak sterk grafischgeoriënteerd, je verkent hiermee het onbekende. Met BI kijk je vooral terug, terwijl je met BA door gebruik te maken van voorspellende modellen, het loslaten van logaritmes op grote hoeveelheden data en het zoeken van correlaties door het combineren van gestructureerde data uit een datawarehouse met ongestructureerde data uit andere bronnen, kunt komen tot toekomstige voorspellingen. Dit wordt ook wel predictive analysis genoemd. In onderstaande tabel worden de verschillen tussen BI en BA verder toegelicht. Business Intelligence Business Analytics Standaardrapportages: Wat is er gebeurd? Wanneer? Statistische analyses: Waarom gebeurt dit? Kan het opnieuw gebeuren? Wat vertelt de data ons nog meer? Ad-hoc rapportages: Hoeveel? Hoe vaak? Waar? Forecasting: Kan het opnieuw gebeuren? Wat als deze trend zich doorzet? Query/Drill-down: Wat is precies het probleem? Voorspellende modellen: Wat gebeurt er als we x veranderen? Alerts: Welke acties zijn nodig? Optimalisatie: Wat is het beste dat er kan gebeuren? Self-Service BI Self-Service BI (SSBI) houdt in dat eindgebruikers zelf in staat zijn bedrijfsinformatie te analyseren en rapportages samen te stellen zonder tussenkomst van IT of andere technische specialisten. Wel blijft men afhankelijk van IT voor het opzetten van bijvoorbeeld een onderliggend datawarehouse of datamart, hiermee wordt ook data governance binnen de organisatie gewaarborgd. Data governance is een kwaliteitscontrole

2 voor de beoordeling van beheren, gebruiken, verbeteren, toezicht, handhaving en bescherming van organisatorische informatie. Verder is IT ook verantwoordelijk voor het uitrollen en beschikbaar maken van de query en rapportage tools en de bijbehorende ondersteuning. Het grote voordeel van SSBI is dat eindgebruikers direct kunnen voldoen aan hun eigen informatiebehoefte en deze kunnen delen met andere gebruikers (collaboration). Zo verliezen ze geen tijd met het wachten op gewenste rapportages, ze kunnen direct de gewenste stuurinformatie uit het systeem halen en zo sneller hun besluiten nemen. Een bijkomend voordeel is dat IT minder tijd kwijt is aan het ontwikkelen van allerlei gewenste rapportages uit de business, deze tijd kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor zaken als innovatie en ontwikkeling. Data Discovery Data Discovery is een BI architectuur gericht op interactieve rapporten en het verkennen van data uit meerdere bronnen. Data Discovery is de afgelopen paar jaar uitgegroeid tot een mainstream architectuur binnen BI, nagenoeg alle grote spelers op de markt zijn hier op ingesprongen. Data Discovery is zo populair omdat het gebruikers in staat stelt veel sneller te ageren, antwoorden op vragen verschijnen onmiddellijk en het is simpel om ze weer weg te gooien ten faveure van een betere vraag. Data Discovery is het intuïtief werken met data met als doel het vinden van zinvolle en belangrijke informatie. Eindgebruikers stellen vragen aan hun data en krijgen (meestal) visueel gepresenteerde resultaten, door het verfijnen van de vragen komen ze uiteindelijk tot hun gezochte antwoorden. Dit in tegenstelling tot traditionele BI waar voor elke vraag een nieuw rapport moet worden ontwikkeld, of een bestaand rapport moet worden aangepast. Data Discovery tools zijn vaak veel simpeler en makkelijker in het gebruik dan traditionele BI tools, ze zijn bedoeld voor eindgebruikers niet voor IT of ontwikkelaars. Ook zijn ze sterk grafisch-georiënteerd, dit komt tot uiting in een breed scala aan visualisaties die gebruikt kunnen worden om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Data Discovery wordt daarom ook wel visual data mining genoemd. Een nieuwe ontwikkeling binnen het geheel van SSBI en Data Discovery is het vertellen van data verhalen, ook wel bekend als storytelling. Gebruikers maken screenshots van de belangrijkste resultaten (grafieken en tabellen) en maken hier een presentatie van met begeleidende tekst. Deze presentatie kan dan binnen de organisatie gecommuniceerd worden. Big Data Men spreekt van Big Data wanneer men werkt met één of meerdere datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. De nadruk van Big Data ligt vaak op het ontsluiten van ongestructureerde data afkomstig uit blogs, sociale media (Twitter, Facbook, YouTube, Instagram, etc.) en documenten. De digitalisering van de maatschappij, met name de opkomst van sociale media en het gebruik van mobiele devices, heeft ervoor gezorgd dat er een enorme groei aan gegenereerde data is ontstaan, deze Big Data bevat een schat aan informatie. Echter, door de enorme omvang, de grote hoeveelheid verschillende bronnen en de enorme complexiteit om hier informatie uit te halen, is het niet eenvoudig om Big Data maximaal te benutten. Big Data onderscheidt zich van traditionele analytics op basis van de drie pijlers volume, velociteit en variëteit. Volume staat voor de exponentieel groeiende hoeveelheid beschikbare data die het in potentie mogelijk maakt om over steeds betere informatie te beschikken. Velociteit heeft alles te maken met de snelheid waarmee data wordt gecreëerd, ontsloten en geanalyseerd. Bedrijven willen steeds vaker gebruik maken van realtime informatie om zo hun concurrenten voor te blijven. Onder variëteit wordt verstaan de talrijke nieuwe informatiebronnen die tegenwoordig beschikbaar zijn om te analyseren, denk hierbij aan GPS-signalen afkomstig van mobiele devices, surfgedrag op websites, informatie over het gebruik van apps en gebruikersberichten op online platforms. Ons dagelijks leven wordt steeds meer beïnvloed door de explosie aan data om ons heen. Het lijkt voor bedrijven in onze huidige informatiemaatschappij dan ook zaak om hierin mee te gaan. Onderzoeken hebben

3 uitgewezen dat data-driven organisaties betere financiële en operationele resultaten boeken dan organisaties die hun beslissingen niet op data baseren. Social BI Social BI kan bedrijven helpen sociale media te interpreteren, voorspellingen te doen en hierop te anticiperen, bijvoorbeeld door in te spelen op emoties zoals angst, euforie, nieuwsgierigheid en hebberigheid. Ook geeft het inzicht in het standpunt van consumenten ten opzichte van producten of merken, door wie of wat consumenten worden beïnvloed en hoe gesprekken op sociale media invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Social BI valt onder de noemer Big Data, het gaat hier om ongestructureerde data afkomstig uit sociale media. Inzicht in deze data geeft een completer beeld van de bedrijfsperformance en maakt het eerder mogelijk om veranderingen te signaleren. Ook kan het gedrag van consumenten en organisaties op sociale media worden gemeten. Dit kan leiden tot het doen van voorspellingen op basis van sentimentanalyse, het aanscherpen van klantsegmenteringen op basis van extra beschikbare persoonsgegevens en het identificeren van belangrijke promotors. Verder kunnen bedrijven nieuwe ideeën opdoen en ontevreden klanten opsporen op basis van gebruikersberichten op online platforms. Cloud BI Cloud BI, of BI in the Cloud, is de BI variant van cloud computing. Een definitie van cloud computing is het consumeren van kant-en-klare online ICT diensten bij externe leveranciers en daarvoor betalen naar gebruik. De afgelopen jaren heeft zich een trend ingezet waarbij wordt gemigreerd van on-premises oplossingen (infrastructuur en software geïnstalleerd op de lokale omgeving) naar de Cloud. Cloud applicaties worden doorgaans aangeboden via een pay-per-use constructie (betaal voor wat je gebruikt) of via een abonnement. Er bestaan, net zoals bij Cloud Computing, verschillende modellen voor de implementatie van Cloud BI: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) en SaaS (Software as a Service). Met BI-IaaS maakt een organisatie gebruik van een volledig beheerde infrastructuur, inclusief besturingssysteem, waarop het BI landschap draait. Er hoeft dus geen hardware aangeschaft te worden en er is een hoge schaalbaarheid. Bij BI- PaaS wordt een BI platform beschikbaar gesteld, inclusief het beheer van standaard BI software, maar moeten applicaties zelf ontwikkeld worden. Er hoeft geen hardware en software te worden aangeschaft, er is hoge mate van schaalbaarheid en flexibiliteit en de verantwoordelijkheid voor performance issues en upgrades ligt bij de leverancier. Een bijkomend voordeel ten opzichte van BI-IaaS is dat BI-PaaS multi-tenant is, dit houdt in dat meerdere organisaties (huurders) gebruik maken van dezelfde instantie van de software, dit scheelt in de kosten. Het BI-SaaS model is de overtreffende trap van BI-PaaS, leveranciers bieden naast een BI platform ook diensten om BI oplossingen te realiseren en beheren. BI-SaaS wordt daarom ook wel Managed BI Services of BI as a Service (BIaaS) genoemd. Bedrijven kunnen zich volledig concentreren op het analyseren van informatie in plaats van op het verzamelen van gegevens. En naast schaalvoordeel vanwege multi-tenancy vallen ook de kosten van applicatiebeheer lager uit aangezien het beheren van datawarehouses veel standaardactiviteiten bevat die gedeeld kunnen worden. Naast schaalbaarheid en flexibiliteit heeft Cloud BI nog een aantal grote voordelen. Cloud BI applicaties zijn net zoals andere Cloud applicaties vaak gemakkelijker voor de eindgebruiker, dit resulteert in minder ondersteuning van IT en lagere kosten. Ook zijn Cloud applicaties snel en makkelijk uit te rollen omdat er geen nieuwe hardware of software installaties benodigd zijn. Een ander groot voordeel is de toegankelijkheid, Cloud BI applicaties kunnen via elke webbrowser en via elk mobiele device worden benaderd. Naast voordelen kleven er natuurlijk ook potentiële risico s aan Cloud BI, deze liggen onder andere op het vlak van beveiliging. Denk hierbij aan ongeoorloofde toegang tot gegevens door derden, of het niet verzorgen van back-ups. Om dit te voorkomen is er tegenwoordig databeschermingswetgeving die onder andere voorziet in naleving van privacy en veilige dataopslag. Een ander zorgpunt is afhankelijkheid van de leverancier (vendor lock-in). Kan de organisatie nog wel terug als de BI oplossing eenmaal in de Cloud staat? Of kan er overgestapt worden naar een andere leverancier? Ook zijn er risico s op het gebied van beschikbaarheid en continuïteit. Zijn er garanties dat de BI oplossing van een organisatie altijd up-and-running en toegankelijk is? Bestaat deze Cloud dienst over een aantal jaren eigenlijk nog wel?

4 Cloud BI brengt dus grote voordelen met zich mee, een overstap naar de Cloud kan zich uitbetalen in flinke kostenbesparingen. Toch wegen voor veel organisaties de nadelen zwaarder dan de voordelen en zijn ze huiverig de stap naar de Cloud te zetten, ze willen graag de regie in eigen hand houden. Stefan Koppejan

5 Referenties Het verschil tussen Business Intelligence en Analytics (2014) - Pieter Hendrikx BI en BA: what's in a name? (2011) Business Intelligence Versus Business Analytics--What's the Difference? (2006) - Rock Gnatovich what-s-the-difference-.html Self-service business intelligence (2013) - Pete Swabey self-service business intelligence (BI) (2012) What is Data Discovery? (2014) - Jeremy Kolb What is big data? (2012) - Edd Dumbill Wat elke marketer moet weten over Big Data (2013) - Katherine Kucherenko Negen goeie redenen voor social media analytics (2010) - Ir. Edwin Peters What's the Buzz? Social Media and Business Intelligence Do Mix (2014) - Arbuda Dave Cloud-BI: wat is het precies? (2012) - Brian Gentile BI in de cloud: regen of zonneschijn? (2011) - Frank Habers Cloud BI: Going where the data lives (2014) - Nancy Gohring Negen risico's cloud computing (2014)

6 Bent u al op de hoogte van de nieuwe Europese databeschermingswetgeving? (2014) Birgit Bunt

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Wat betekent consumerization voor organisaties?

Wat betekent consumerization voor organisaties? Wat betekent consumerization voor organisaties? 16 KEYNOTES 01 WAT BETEKENT CONSUMERIZ ATION VOOR ORGANISATIES? Het moment waarop de manier van omgaan met ict is veranderd, laat zich moeilijk precies vastpinnen

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Cloud computing in het MKB

Cloud computing in het MKB HvA Cloud computing in het MKB Hoe kan SaaS als onderdeel van cloud computing bijdragen aan een beter Nederlands middenen kleinbedrijf? Auteur: Kevin Mans Student nummer: 500674770 Inlever datum: 8-4-2013

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie

White Paper. Manage de chaos! Hoe CIO s en Natural Analytics ons kunnen helpen kansen sneller te spotten dan de concurrentie. Maart, 2014. qlik.

White Paper. Manage de chaos! Hoe CIO s en Natural Analytics ons kunnen helpen kansen sneller te spotten dan de concurrentie. Maart, 2014. qlik. White Paper Manage de chaos! Hoe CIO s en Natural Analytics ons kunnen helpen kansen sneller te spotten dan de concurrentie Maart, 2014 qlik.com Inleiding Marktontwikkelingen volgen elkaar in moordend

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie