A (zie toelichting in bijlage)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A (zie toelichting in bijlage)"

Transcriptie

1 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Weinig besparingsmogelijkheden Dit gebouw Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelijk. Kelvinstraat 5, Leeuwarden Kantoorfunctie (zie de bijlage voor de samenstelling) Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Naam adviseur Adviesbedrijf Kelvinstraat M.M. den Ouden Ecocert Nummer/toevoeging Opnamedatum Examennummer Inschrijfnummer /07 Postcode Energielabel geldig tot Handtekening KvK-nummer 891AN Woonplaats m Afmeldnummer Leeuwarden Volgnummer gebouw Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel? nee Adres representatief gebouw of gebouwdeel: Standaard energiegebruik voor dit gebouw Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk. - Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting (exclusief apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties). - Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag. 537,1 MJ/m (megajoules) 9,3 kg/m (CO -emissie) - Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid megajoules per vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m ), dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit 3 1,3 kwh/m 3 (kwh/m ), gas (m /m ) en warmte (GJ/m ). (elektriciteit) 9,7 m /m - De CO-emissie per jaar als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in kilogram per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m ). (gas) 0 GJ/m (warmte)

2 Advies voor dit gebouw Een goed moment om energiebesparende maatregelen te treffen is tijdens het uitvoeren van (groot)onderhoud of een renovatie. De kosten van de energiebesparende maatregelen zullen dan lager zijn. Via kunt u een indicatie krijgen hoeveel onderstaande maatregelen kosten en wat zij opleveren aan energiebesparing. U kunt ook een advies op maat aanvragen, speciaal op uw situatie afgestemd (maatwerkadvies). De adviseur zet op een rij hoe u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. In de praktijk blijkt dat aanvragers van het energielabel dit vaak combineren met een maatwerkadvies. Het merendeel van de bedrijven en organisaties in Nederland valt direct onder het Activiteitenbesluit. Bij een jaarlijks energiegebruik van meer dan kwh elektriciteit en/of m3 aeq (aardgasequivalenten) dienen ze alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Mogelijk zijn een aantal geadviseerde maatregelen verplicht in het kader van het Activiteitenbesluit. Op vindt u (een link met) meer informatie over het Activiteitenbesluit. De volgende verbetermaatregelen kunnen voor dit gebouw van belang zijn: Toepassing van HR++glas. Zonwering aanbrengen. Toepassing van veegschakeling en/of dagschakeling en/of aanwezigheidsdetectie. Toepassing van kierdichting. HR++glas Zonwering Energiezuinige schakeling Kierdichting Sommige energiebesparende maatregelen kunnen gelijktijdig op het energielabel genoemd worden, terwijl slechts één van de maatregelen zinvol is om uit te voeren. Bijvoorbeeld bij HR-107 ketel en warmtepomp voor verwarming. U kunt hieruit een keuze maken. Een maatwerkadvies kan u hierbij helpen.

3 BIJLAGE Toelichting gebruiksoppervlakte De gebruiksoppervlakte is dat deel van de vloeroppervlakte dat direct gericht is op het gebruik van het gebouw of van afzonderlijke delen van het gebouw. De niet-dragende binnenwanden spelen bij de bepaling geen rol. De oppervlakte zal afwijken van Bruto vloeroppervlakte (BVO), Netto vloeropperlak (NVO) en Verhuurbare Vloeroppervlakte (VVO). De volledige definitie voor de bepaling van de oppervlakte is vastgelegd in de NEN 580. Een gebouw kan één of meerdere gebruiksfuncties hebben. De volgende gebruiksfuncties kunnen voorkomen: bijeenkomstgebouw-, celgebouw-, gezondheidsgebouw- (klinisch of niet-klinisch, kantoor-, logiesgebouw-, onderwijsgebouw-, sportgebouw-, en winkelfunctie. Dit gebouw heeft de volgende samenstelling aan gebruiksfuncties. Samenstelling/functie Percentage Kantoorfunctie 94 % Bijeenkomstfunctie 6 % Energielabelklasse Voor dit gebouw is de energieprestatie bepaald. Dit getal wordt vertaald naar een energielabelklasse die aangeeft hoe energiezuinig uw gebouw is. De energielabelklasse wordt weergegeven met een letter en kleur in onderstaande balk. De energielabelklasse wordt bij de basismethodiek uitgedrukt in de energie-index (EI), bij de gedetailleerde methodiek wordt deze uitgedrukt in de E P;tot /E P;adm;tot;nbwaarde (E/E). A 0,84 (EI) Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de basismethodiek, dan krijgt het gebouw een energielabelklasse in de range G tot en met A. De basismethodiek wordt vooral gebruikt bij bestaande gebouwen. Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de gedetailleerde methodiek, dan krijgt het gebouw een energielabelklasse in de range B tot en met A++++. De gedetailleerde methodiek wordt vooral gebruikt bij nieuwbouw en bestaande gebouwen die grondig gerenoveerd zijn (tot bijna nieuwbouw niveau). Het energielabel wordt berekend op basis van de energieprestatie van de bouwkundige eigenschappen en de gebouwgebonden installaties. De berekening houdt rekening met het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad en gemiddeld gebruikersgedrag.

4 BIJLAGE Disclaimer De op het energielabel voorgestelde maatregelen zijn in de meeste gevallen kosteneffectief of kunnen dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenmilieu, comfort, technische mogelijkheden, gezondheid, kosteneffectiviteit en dergelijke is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van dit gebouw. U kunt hierover nader advies inwinnen bij uw adviseur. Het energielabel geeft inzicht in het gestandaardiseerd gebouwgebonden energiegebruik en niet in het daadwerkelijke energiegebruik van de gebruikers van dit gebouw. Daarom komt het jaarlijks energiegebruik op het energielabel wellicht niet overeen met de informatie op de jaarlijkse energierekening van dit gebouw. Alleen een volledig ingevuld energielabel is rechtsgeldig.

5 ENERGIELABEL BIJLAGE Kelvinstraat 5, Leeuwarden Adres Kelvinstraat 5 891AN Leeuwarden Opdrachtgever IFF Vastgoed Van Beresteijnstraat B 9641AB Veendam T W

6 ENERGIELABEL BIJLAGE Kelvinstraat 5, Leeuwarden Kelvinstraat 5 891AN Leeuwarden Het energielabel geeft de energetische kwaliteit van een gebouw aan met een letter. A staat voor zeer energiezuinig, G staat voor zeer energie onzuinig. Met behulp van het energielabel kunnen alle soorten gebouwen op energetisch gebied met elkaar worden vergeleken. Ongeacht het type, de grootte, de functie of het daadwerkelijke verbruik. Het energielabel is verplicht bij verhuur en verkoop van gebouwen en is 10 jaar geldig. Bij publiekstoegankelijke gebouwen groter dan 50 m² dient het energielabel op een zichtbare plaatst te worden bevestigd. Opname datum 1 september 016 Bouwjaar 1988 Renovatiejaar Niet van toepassing SBI code 8 Gebruiksoppervlakte 1.456,0 m² Bijzonderheden Geen bijzonderheden Energielabel A Energie-Index 0,84 CO uitstoot kilogram per jaar Opdrachtgever IFF Vastgoed Dhr. H. Hoekstra Adviesbureau Ecocert BV Van Beresteijnstraat B 9641AB Veendam Telefoon Mail Adviseur Dhr. M.M. den Ouden SKW /1 Energielabel bijlage

7 ENERGIELABEL BIJLAGE Kelvinstraat 5, Leeuwarden De letter op het energielabel komt tot stand door de onderliggende energie-index. Deze wordt bepaald aan de hand van een berekeningsmethode welke is gebaseerd op een uitgebreid aantal eigenschappen het gebouw welke met isolatie, installaties en verbruik te maken hebben. Onder andere de aanwezige isolatiematerialen, de installaties, de oriëntatie en oppervlakten. De uitgangspunten waarop het energielabel voor uw gebouw is gebaseerd staan hieronder. 1. Bepaling energie-index en energielabel Het energielabel is opgenomen volgens de huidige methodiek voor bestaande bouw, het gebouw valt in de energielabelklasse G t/m A. Nieuwbouw of naar nieuwbouw niveau gerenoveerde gebouwen van maximaal 10 jaar oud worden opgenomen volgens een andere methodiek. Daar loopt de classificering van in de range B t/m A++++. Dit kan verwarrend zijn omdat sommige gebouwen welke in het verleden een A++ label toegekend hebben gekregen binnen de huidige methodiek niet verder komen dan label A. In onderstaand overzicht staan de klassen weergegeven in de huidige methodiek en in de methodiek voor nieuwbouw. Bepaling klassen energielabel methodiek bestaande bouw G F E D C B A A+ A++ A+++ A++++ >1,75 1,75 1,60 1,59-1,46 1,45-1,31 1,30-1,16 1,15-1,06 <1,05 Bepaling klassen energielabel methodiek nieuwbouw G F E D C B A A+ A++ A+++ A++++ >1,35 1,35-1,15 1,14-1,00 0,99-0,65 0,64-0,30 <0,30. Bouwkundige constructies Gevels, ramen, vloeren, daken en deuren zijn allemaal bouwkundige constructies. De isolatiewaarde van een constructie bepaalt voor een aanzienlijk deel hoeveel warmte uit het gebouw naar buiten kan ontsnappen. Bij een hogere isolatiewaarde is minder verwarmingsenergie nodig. De Rc-waarde wordt gebruikt voor dichte constructies: hoe hoger de Rc-waarde, hoe hoger de isolatiegraad. Voor ramen wordt de U-waarde gehanteerd: hoe lager de U- waarde, hoe hoger de isolatiegraad. De ZTA-waarde staat voor het percentage zonlicht dat door een raam naar binnen kan komen. Constructie Type Rc [m K/W] U [W/m K] Wand 1989 Wand,00 Vloer Vloer 1,30 Deur Deur 0,1 Raam spouwglas Raam,90 70 Raam HR++ Raam 1,80 60 Deur is Deur 0,33 Dak Dak 3,00 ZTA [%] Energielabel bijlage 3

8 Constructie Beslissingen Wand Bouwperiode Vloer 0 Bouwperiode Deur D01 Deur Raam spouwglas Hout of kunststof Dubbel glas zonder coating Raam HR++ Hout of kunststof HR++ glas Deur is D0 Geisoleerde deur Dak 110 De gegevens zijn tot stand gekomen op basis van analyse van de tekeningen, gebouwgegevens en een inspectieronde op locatie. Er is non-destructief onderzoek uitgevoerd, de isolatiewaarden zijn bepaald aan de hand van het ISSO beslisdiagram. Wanneer we de feitelijke isolatiewaarde niet hebben kunnen achterhalen dan zijn er aannames gedaan op basis van het bouwjaar en eventuele andere waarnemingen. In geval van twijfel kan aanvullend destructief onderzoek worden aanbevolen. 3. Klimaatinstallatie(s) Klimaatinstallaties hebben als taak het gebouw behaaglijk te houden zonder veel energie te verbruiken. De kwaliteit van de klimaatinstallaties bepaalt voor een belangrijk deel uw energieverbruik. Voor dit energieonderzoek is het gebouw in één of meerdere energiesectoren verdeeld. Elke energiesector is aangesloten op een klimaatinstallatie. Denk hierbij aan installaties voor ventilatie, koeling, verwarming, tapwater en eventueel zonne-energie. Klimaatinstallatie Opp. [m ] Vent Verw. Koeling Tapw. Bev. Zon. Installatie ,0 Mechanische afzuiging X X X Ventilatievoorzieningen Klimaatinstallatie Systeem Voorziening in gevel Warmteterugwinning Installatie 1 Mechanische afzuiging Ventilatieroosters Geen Ruimteverwarming Klimaatinstallatie Opwekking Distributie Pompregeling Installatie 1 HR107 ketel Water Zonder reg./anders Ruimtekoeling Klimaatinstallatie Opwekking Distributie Pompregeling Installatie 1 Geen koeling Warm tapwater Klimaatinstallatie Opwekking Distributie Installatie 1 Elektrische boiler Tappunten binnen 3 meter Bevochtiging Klimaatinstallatie Installatie 1 Zonne energie Klimaatinstallatie - Systeem Distributie Vochtterugw. Geen bevochtiging Opp. [m ] Systeem Specificatie Energielabel bijlage 4

9 4. Energiesector(en) Energiesectoren zijn groepen van ruimtes in het gebouw. Een gebouw kan worden onderverdeeld in één of meerdere sectoren. In een energiesector komt alles samen. Elke sector heeft zijn eigen gebruiksfuncties, is aangesloten op een klimaatinstallatie, heeft diverse bouwkundige constructies en oppervlakten, apparaten en verlichting. Organisatie en gebruik Energiesector Opp. [m ] Gebruiksfunctie 1.371,0 Kantoorfunctie 85,0 Bijeenkomst Energiesector Weken/jaar Dagen/week Uren/dag Onderbreking Sector tot uur geen Energiesector Tijdens gebruik verwarming [ C] Buiten gebruik verwarming [ C] Sector 1 1,0 15,0 4,0 Tijdens gebruik koeling [ C] Afmetingen en constructies Opp [m ] Constructie Oriëntatie Begrenzing Energiesector Sector 1 141,8 Wand 1989 Zuid-Oost Buitenlucht 3, Raam spouwglas Zuid-Oost Buitenlucht 4,5 Deur Zuid-Oost Buitenlucht 174,1 Wand 1989 Noord-West Buitenlucht 5,8 Raam spouwglas Noord-West Buitenlucht 00,5 Wand 1989 Noord-Oost Buitenlucht 17,4 Deur is Noord-Oost Buitenlucht 4,5 Deur Noord-Oost Buitenlucht 17,4 Wand 1989 Zuid-West Buitenlucht 53,9 Raam spouwglas Zuid-West Buitenlucht,3 Deur Zuid-West Buitenlucht 8,6 Raam HR++ Zuid-West Buitenlucht 78,0 Vloer Horizontaal Kruipruimte 78,0 Dak Horizontaal Buitenlucht Klimatisering Energiesector Systeem Natuurlijke ventilatie [-/h] Mechanische ventilatie [-/h] Sector 1 Mechanische afzuiging,00 (0,00) 1,50 (0,00) Geen Warmteterugwinning Opgestelde apparatuur Energiesector Apparaat Type Jaarlijks verbruik Sector 1 Apparatuur divers Elektrisch apparaat 5,0 W/m (tijdens gebruik) Verlichting Energiesector Verlichtingsgroep Perc. sector Vermogen Regeling Sector 1 Verlichting divers 100,0 % 11, W/m Vertrek Energielabel bijlage 5

10 AANDACHTSPUNTEN & VERBETERMAATREGELEN Schimmelvorming en vocht Wees attent op schimmelplekken aan de binnenzijde van het gebouw. Schimmelgroei komt vaak voor in hoeken aan de boven- of onderzijde van de gevels. Als dit optreedt, is het gebouw mogelijk vocht- en ventilatietechnisch matig van kwaliteit. Ook kan het zijn dat het gebruikersgedrag een rol speelt, doordat de ventilatie- openingen zijn afgeplakt of de mechanische afzuiging regelmatig wordt uitgezet. Bij het treffen van maatregelen dient men rekening te houden met eventuele vochtproblemen. Dit geldt vooral voor de energiebesparende maatregelen die indirect de ventilatie beperken. Veel vochtproblemen worden veroorzaakt door de matige werking van het ventilatiesysteem. De volgende punten zijn daarbij van belang: Zijn er voldoende natuurlijke en mechanische ventilatievoorzieningen? Werkt, indien aanwezig, de mechanische afzuiging naar behoren? Zorgen de ventilatievoorzieningen niet voor tochtklachten? Isolatie Isolerende maatregelen hebben invloed op de warmtestromen in een gebouw. Deze warmtestromen beïnvloeden op hun beurt het comfort en binnenklimaat. De ventilatiestromen en de vochthuishouding maken ook deel uit van het binnenklimaat. Veranderingen in isolatie (mogelijk in combinatie met kierdichting) staan daarom niet op zichzelf, maar kunnen positieve of negatieve consequenties hebben. De maatregelen dienen altijd integraal te worden beoordeeld. Isolatiemaatregelen kunnen de akoestische kwaliteit van een constructie verbeteren, daarnaast neemt de brandwerendheid toe. Spouwmuurisolatie Het aanbrengen van isolatie in de spouw (ruimte tussen de binnen- en buitenmuur). Dit kunnen isolerende korrels, wol vlokken of schuimen zijn die via boorgaten in het buitenblad van de spouw worden ingespoten De geluidwering van de gevel wordt beter. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen. Laat deze maatregel altijd uitvoeren door een gecertificeerd spouwmuur- isolatiebedrijf. De spouw mag niet te smal en niet te vervuild zijn. Dit kan alleen maar worden vastgesteld door een gespecialiseerd bedrijf. Vraag altijd of het isolatiebedrijf eerst wil controleren of de spouw geschikt is voor spouwmuurisolatie. De buitengevel moet damp open zijn. Dat bekent dat in de buitengevel geen geglazuurde stenen of (bepaalde) strengpers stenen zijn gebruikt. Laat dit ook controleren door het isolatiebedrijf. Isolatie binnenmuren Het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van de gevel. Dit gebeurt vaak wanneer spouwmuurisolatie niet mogelijk is of bij oudere gebouwen zonder spouwmuur. Het comfort van het gebouw gaat omhoog omdat de gevel aan de binnenzijde minder koud wordt en omdat er minder warmte verloren gaat door kieren en naden. Breng tussen de afwerkplaat en de isolatie een dampremmende folie aan. Als dit niet of onjuist gebeurt, kan in de gevelconstructie inwendige condensatie ontstaan, met alle (vocht)problemen van dien. Maak de buitengevel waterafstotend door deze te impregneren om vochtdoorslag te voorkomen. Besef dat door het toepassen van deze maatregel de binnenruimte kleiner wordt. Voordeel hierbij is dat leidingwerk e.d. kan worden weggewerkt in de voorzetwand. Wanneer de ruimtebeperking een probleem veroorzaakt kan PIR-plaat worden gebruikt. PIR-plaat heeft een hoge Rc-waarde waardoor een geringere dikte kan worden gebruikt dan met bijvoorbeeld polystyreen of wol. Energielabel bijlage 6

11 Dakisolatie binnen en buiten Het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van het hellende dak. Het comfort gaat omhoog omdat het dak aan de binnenzijde minder koud wordt en omdat er minder warmte verloren gaat door kieren en naden. De geluidwering van het dak wordt beter. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen. Breng tussen de afwerkplaat/plafond en de isolatie een dampremmende folie aan. Als dit niet of onjuist gebeurt, kan in de dakconstructie inwendige condensatie ontstaan, met mogelijk (vocht)problemen als gevolg. Controleer of er nog genoeg ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. Is in iedere ruimte een klepraam of afzuiging aanwezig? De kieren en naden worden namelijk dicht gemaakt. Het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van de constructie, waarna deze wordt voorzien van dakbedekking (dakpannen of een nieuwe bitumineuze laag). Warmtelekken zoals dakdoorvoeren en schoorstenen worden ingepakt en geïsoleerd. Hierdoor daalt de kans op condensatie of neemt zelfs af tot nul. De geluidwering kan beter worden, vooral bij een hellend dak. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen. Vloerisolatie Het isoleren van de vloer aan de onderzijde met isolatieplaten of isolatieschuim. Het comfort gaat omhoog. De kieren van de vloer waardoor nu nog vocht en koude lucht het gebouw binnenkomen, worden gedicht. De randen van de vloer worden minder koud. Hierdoor neemt de kans op schimmel af. Het toepassen van isolatie aan de onderzijde vergt geen ruimte in vertrekken of aanpassingen van deuren en kozijnen. Isolerende beglazing Het is mogelijk dat ramen voorzien van enkel glas een onbehaaglijke situatie opleveren door koudeval. De kans op comfortklachten wordt groter naarmate ramen hoger zijn (oude gebouwen) of bij het ontbreken van een radiator onder het raam. In dat geval is dus nadrukkelijk verbetering te verwachten wanneer er isolerende beglazing wordt aangebracht. Het vervangen van het bestaande (enkele) glas door HR++ glas. Of alleen het glas wordt vervangen, of het glas inclusief het kozijn. Deze overweging is afhankelijk van de staat van uw kozijnen. Het comfort gaat omhoog omdat er geen koude lucht of straling meer van het raam afkomt en er nauwelijks nog condensatie optreedt op het glas. Het comfort gaat verder omhoog doordat de ventilatieverliezen door kieren en naden afnemen. Dit is vooral het geval bij kozijnvervanging. De geluidwering wordt beter doordat HR++glas beter isoleert dan enkel glas en doordat minder geluid van buiten naar binnen komt door kieren en naden. Ook dit is vooral het geval bij kozijnvervanging. Vernieuwing van beglazing kan als aanleiding gebruikt worden om ook ventilatieroosters in het glas aan te brengen Kierdichting Het dichten van kieren en naden in het gebouw. Deze komen voor bij de aansluitingen van kozijnen op muren maar ook bij aansluitingen tussen bouwdelen onderling, bijvoorbeeld tussen de gevel en de dakaansluiting. Het comfort kan omhoog gaan doordat ventilatieverliezen door kieren en naden afnemen. Het comfort kan nog verder omhoog gaan als het kieren en naden betreft die aan de kruipruimte grenzen. Dit voorkomt dat vochtige lucht het gebouw binnenkomt. De geluidswering van het gebouw kan omhoog gaan doordat geluid niet meer zo makkelijk naar binnen kan komen. Energielabel bijlage 7

12 Verwarmingsketels De levensduur van een CV ketel ligt tussen de 15 en 0 jaar. Wanneer een ketel ouder is dan 15 jaar is ketelvervanging zinvol. Dit levert niet alleen een directe besparing op maar mogelijk ook kostenbesparingen in het onderhoud van de ketel. Het is raadzaam om uw meerjaren onderhoudsplan door de spreken met de energieadviseur. Er zijn drie typen hoog rendement (HR)-verwarmingsketels: type HR100, HR104 en HR107. Deze laatste is het energiezuinigst en worden momenteel eigenlijk altijd standaard geplaatst. Een HR ketel is te herkennen aan de sticker op het toestel en aan de condens afvoer. Voor een optimaal rendement van de HR ketel is een goede regeling van de temperatuur van het CV water van groot belang. In de praktijk houdt dit in dat de aanvoertemperatuur niet of alleen op de koudere dagen boven de 70 C uit mag komen. Warmtepomp Een verwarmingsinstallatie die gebruik maakt van warmte uit de omgeving (buitenlucht, ventilatielucht uit gebouwen, oppervlaktewater, bodemwater of afvalwarmte van de industrie). De warmtepomp brengt deze warmte, met toevoeging van slechts een geringe hoeveelheid elektriciteit, op een bruikbaar temperatuurniveau voor ruimte- en tapwaterverwarming. Het is een hele efficiënte manier om warmte op te wekken. In combinatie met een systeem voor lage temperatuurverwarming neemt het comfort van het gebouw aanzienlijk toe. Een warmtepomp heeft altijd een warmtebron nodig in de vorm van buitenlucht, de bodem of een watervoerende laag in de bodem. Deze moet beschikbaar zijn. Een warmtepomp moet altijd worden gecombineerd met een systeem voor lage temperatuurverwarming, dit werkt enkel in een zeer goed geïsoleerd gebouw. Een warmtepomp moet trillingsvrij worden opgesteld om geluidsoverlast te voorkomen. Lage temperatuurverwarming Een systeem voor laag temperatuurverwarming (LTV) bestaat uit vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren en een CV-ketel die water levert op een relatief lage aanvoertemperatuur (maximaal 55 C of lager). De lage aanvoertemperatuur bespaart energie en vloer- en wandverwarming verhogen het comfort. Leidingisolatie Het aanbrengen van isolatie om leidingen die door onverwarmde ruimtes lopen, zoals garages, zolders, kelders en kruipruimten. Leidingisolatie levert direct energiebesparing op. Deze maatregel kan eenvoudig worden uitgevoerd middels het aanbrengen van isolatiebuizen om de leidingen. Zonne-energie De zon gebruiken om in uw energiebehoefte te voorzien. Een mooie, duurzame en steeds rendabelere manier om in uw stroom en warmtevraag te voorzien. We maken onderscheid tussen thermische zonne-energie (warmte) en photovoltaische (PV) zonne-energie (stroom). Onder andere bomen, naastliggende gebouwen en schoorstenen kunnen de zonnestraling op een collector of PV-paneel belemmeren. Uiteraard moet de plaats van de collector of PVpaneel zo gekozen worden dat zonnestraling op de collector of PV-paneel zo gunstig mogelijk is en dat er zo weinig mogelijk schaduw op valt. Daarom wordt aanbevolen om collectoren of PV-panelen zo hoog mogelijk op het dak te plaatsen om optimaal gebruik te maken van zonlicht en -warmte. Tap- en verwarmingswater door de zon Een zonnecollector zet zonnewarmte om in warmte voor het bereiden van warm tapwater en verwarmingswater. Er zijn verschillende types op de markt: een standaard systeem met vacuümbuizen of vlakke platen in combinatie met een buffervat of een combi-zonneboiler. Let er bij het toepassen van een zonnecollector op dat een buffervat altijd een na verwarmer nodig heeft in de vorm van een combiketel of een ander toestel. Energielabel bijlage 8

13 Stroom door de zon PV-panelen wekken elektriciteit op uit zonlicht. Een PV-paneel bestaat uit meerdere aan elkaar gekoppelde PVcellen. Hoe hoog de elektriciteitsproductie per vierkante meter is, hangt af van het type zonnecel. Mono- of polykristallijn cellen leveren het meeste op. De huidige PV panelen gaan ongeveer 5 tot 30 jaar mee. Vaak wordt er 10 tot 15 jaar garantie op PV panelen gegeven met een opbrengstgarantie van 10 jaar. De bijbehorende omvormers gaan 1 tot 15 jaar mee. Deze kunnen relatief eenvoudig worden vervangen. De economische levensduur van PV panelen is 0 jaar en die van de omvormers 10 jaar, in de praktijk blijken zowel de panelen als de omvormer langer mee te gaan. Let er bij het toepassen van PV-panelen op dat deze op het dak moeten worden geplaatst en dat ze moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnet met tussenkomst van een omvormer. Energie monitoring Door het installeren van meet- en analyseapparatuur kan real time in beeld worden gebracht hoeveel gas en stroom er wordt verbruikt en of dit verbruik afwijkt van het berekend verbruik. Door de meetgegevens te koppelen aan klimaatgegevens, gebruikersgedrag, processen, temperatuur, CO metingen en luchtvochtigheid wordt er een uitgebreide energie- en klimaatanalyse uitgevoerd. Op basis van deze gegevens kan er een aantrekkelijk besparingspotentieel worden doorgerekend. De ervaring leert dat enkel op basis van monitoring een basparing van 5% tot 10% kan worden gerealiseerd. Energielabel bijlage 9

14 WETTELIJKE BEPALINGEN Energielabel bij verkoop Het energielabel is verplicht bij verkoop van alle utiliteitsobjecten, bij bestaande bouw en bij nieuwbouw. Wanneer een gebouw van eigenaar wisselt zonder geldig geregistreerd energielabel dan kan de boete voor de leverende partij oplopen tot 0.50,- met terugwerkende kracht per 1 januari 015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voer momenteel controles uit. Energielabel bij verhuur Ook bij nieuwe verhuurovereenkomsten is de verhurende partij verplicht om het energielabel te overhandigen aan de huurder, hiervoor geldt hetzelfde boetesysteem als bij verkoop. Energielabel bevestigen Bij publiekstoegankelijke gebouwen en overheidsgebouwen groter dan 50 m² BVO moet het label zichtbaar worden bevestigd. Dit geldt voor onder andere winkels, sportscholen, banken, gemeentehuizen, cafés, restaurants, theaters, gemeentehuizen, scholen e.d. Ook hierop wordt momenteel gecontroleerd door de ILT. Voor welke gebouwen is het energielabel verplicht? Woningen Kantoorgebouwen Gezondheidsgebouwen (klinisch- en niet klinisch) Horeca (met en zonder overnachting) Bedrijfsverzamelgebouwen Bijeenkomstgebouwen (schouwburgen e.d.) Onderwijsgebouwen Sportgebouwen Winkels Voor welke gebouwen is het energielabel NIET verplicht? Gebouwen waar geen verwarmingsenergie wordt gebruikt Monumenten Kerken en moskeeën Gebouwen met industriefunctie (fabriekshallen e.d.) Gebouwen met een tijdelijke functie (< jaar) Woonboten Losstaande gebouwen kleiner dan 50 m² BVO Energielabel bijlage 10

15 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Weinig besparingsmogelijkheden Dit gebouw Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelijk. Kelvinstraat 5, Leeuwarden Kantoorfunctie (zie de bijlage voor de samenstelling) Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Naam adviseur Adviesbedrijf Kelvinstraat M.M. den Ouden Ecocert Nummer/toevoeging Opnamedatum Examennummer Inschrijfnummer /07 Postcode Energielabel geldig tot Handtekening KvK-nummer 891AN Woonplaats m Afmeldnummer Leeuwarden Volgnummer gebouw Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel? nee Adres representatief gebouw of gebouwdeel: Standaard energiegebruik voor dit gebouw Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk. - Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting (exclusief apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties). - Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag. 537,1 MJ/m (megajoules) 9,3 kg/m (CO -emissie) - Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid megajoules per vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m ), dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit 3 1,3 kwh/m 3 (kwh/m ), gas (m /m ) en warmte (GJ/m ). (elektriciteit) 9,7 m /m - De CO-emissie per jaar als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in kilogram per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m ). (gas) 0 GJ/m (warmte)

16 Advies voor dit gebouw Een goed moment om energiebesparende maatregelen te treffen is tijdens het uitvoeren van (groot)onderhoud of een renovatie. De kosten van de energiebesparende maatregelen zullen dan lager zijn. Via kunt u een indicatie krijgen hoeveel onderstaande maatregelen kosten en wat zij opleveren aan energiebesparing. U kunt ook een advies op maat aanvragen, speciaal op uw situatie afgestemd (maatwerkadvies). De adviseur zet op een rij hoe u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. In de praktijk blijkt dat aanvragers van het energielabel dit vaak combineren met een maatwerkadvies. Het merendeel van de bedrijven en organisaties in Nederland valt direct onder het Activiteitenbesluit. Bij een jaarlijks energiegebruik van meer dan kwh elektriciteit en/of m3 aeq (aardgasequivalenten) dienen ze alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Mogelijk zijn een aantal geadviseerde maatregelen verplicht in het kader van het Activiteitenbesluit. Op vindt u (een link met) meer informatie over het Activiteitenbesluit. De volgende verbetermaatregelen kunnen voor dit gebouw van belang zijn: Toepassing van HR++glas. Zonwering aanbrengen. Toepassing van veegschakeling en/of dagschakeling en/of aanwezigheidsdetectie. Toepassing van kierdichting. HR++glas Zonwering Energiezuinige schakeling Kierdichting Sommige energiebesparende maatregelen kunnen gelijktijdig op het energielabel genoemd worden, terwijl slechts één van de maatregelen zinvol is om uit te voeren. Bijvoorbeeld bij HR-107 ketel en warmtepomp voor verwarming. U kunt hieruit een keuze maken. Een maatwerkadvies kan u hierbij helpen.

17 BIJLAGE Toelichting gebruiksoppervlakte De gebruiksoppervlakte is dat deel van de vloeroppervlakte dat direct gericht is op het gebruik van het gebouw of van afzonderlijke delen van het gebouw. De niet-dragende binnenwanden spelen bij de bepaling geen rol. De oppervlakte zal afwijken van Bruto vloeroppervlakte (BVO), Netto vloeropperlak (NVO) en Verhuurbare Vloeroppervlakte (VVO). De volledige definitie voor de bepaling van de oppervlakte is vastgelegd in de NEN 580. Een gebouw kan één of meerdere gebruiksfuncties hebben. De volgende gebruiksfuncties kunnen voorkomen: bijeenkomstgebouw-, celgebouw-, gezondheidsgebouw- (klinisch of niet-klinisch, kantoor-, logiesgebouw-, onderwijsgebouw-, sportgebouw-, en winkelfunctie. Dit gebouw heeft de volgende samenstelling aan gebruiksfuncties. Samenstelling/functie Percentage Kantoorfunctie 94 % Bijeenkomstfunctie 6 % Energielabelklasse Voor dit gebouw is de energieprestatie bepaald. Dit getal wordt vertaald naar een energielabelklasse die aangeeft hoe energiezuinig uw gebouw is. De energielabelklasse wordt weergegeven met een letter en kleur in onderstaande balk. De energielabelklasse wordt bij de basismethodiek uitgedrukt in de energie-index (EI), bij de gedetailleerde methodiek wordt deze uitgedrukt in de E P;tot /E P;adm;tot;nbwaarde (E/E). A 0,84 (EI) Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de basismethodiek, dan krijgt het gebouw een energielabelklasse in de range G tot en met A. De basismethodiek wordt vooral gebruikt bij bestaande gebouwen. Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de gedetailleerde methodiek, dan krijgt het gebouw een energielabelklasse in de range B tot en met A++++. De gedetailleerde methodiek wordt vooral gebruikt bij nieuwbouw en bestaande gebouwen die grondig gerenoveerd zijn (tot bijna nieuwbouw niveau). Het energielabel wordt berekend op basis van de energieprestatie van de bouwkundige eigenschappen en de gebouwgebonden installaties. De berekening houdt rekening met het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad en gemiddeld gebruikersgedrag.

18 BIJLAGE Disclaimer De op het energielabel voorgestelde maatregelen zijn in de meeste gevallen kosteneffectief of kunnen dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenmilieu, comfort, technische mogelijkheden, gezondheid, kosteneffectiviteit en dergelijke is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van dit gebouw. U kunt hierover nader advies inwinnen bij uw adviseur. Het energielabel geeft inzicht in het gestandaardiseerd gebouwgebonden energiegebruik en niet in het daadwerkelijke energiegebruik van de gebruikers van dit gebouw. Daarom komt het jaarlijks energiegebruik op het energielabel wellicht niet overeen met de informatie op de jaarlijkse energierekening van dit gebouw. Alleen een volledig ingevuld energielabel is rechtsgeldig.

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL Energielabel SKG-IKOB gecertificeerd BRL 9500-01 & BRL 9500-03 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het energielabel welke wij voor u hebben opgenomen. Dit label hebben wij vervaardigd in samenwerking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energielabel. Object. Noordeinde 49 DEN HAAG

Energielabel. Object. Noordeinde 49 DEN HAAG Energielabel D Object Noordeinde 49 DEN HAAG Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Weinig besparingsmogelijkheden

Nadere informatie

Object. Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A

Object. Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A Object Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden

Nadere informatie

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

E (zie toelichting in bijlage)

E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden E (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt de vergelijking

Nadere informatie

Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01

Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01 Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01 Referentie 20131023-01 Rapporttitel Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het Energielabel is opgesteld in softwarepakket VABI EPA-U Stand-Alone v3.41, gebaseerd op de Basismethodiek zoals omschreven in ISSO 75.1, hst. 7.

Het Energielabel is opgesteld in softwarepakket VABI EPA-U Stand-Alone v3.41, gebaseerd op de Basismethodiek zoals omschreven in ISSO 75.1, hst. 7. Notitie b e t r e f t : Huisvesting Hoogheemraadschap Delft Conceptversie Energielabel Phoenixstraat 32 d a t u m : 13 februari 2017 r e f e r e n t i e : v a n : WK/ JStr/ MdH/ GF 15774-1-NO ir. J.B.

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Te Koop Molensteyn 60 te De Meern

Te Koop Molensteyn 60 te De Meern Te Koop Molensteyn 60 te De Meern Te koop Zelfstandig bedrijfs-/kantoorgebouw Gemeente : Utrecht. Adres : Molensteyn 60 te De Meern. Algemeen : Het zelfstandige bedrijfs-/kantoorgebouw is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules)

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen

EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen Nobelstraat 80 3231 BD BRIELLE EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden

Nadere informatie

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieprestatiecertificaat energielabel Bestaande bouw Woning/Woongebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieklasse zeer energie zuinig A B A ++

Nadere informatie

TE KOOP VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIE VEILING

TE KOOP VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIE VEILING Verhuurd Kantoorobject TE KOOP VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIE VEILING Welbergweg 30-40 te Hengelo Op een uitstekende locatie in Hengelo is het kantoorobject welke momenteel verhuurd is aan Visschedijk

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

795 m 2 kantoor-/bedrijfsruimte. Wegens verhuizing TE HUUR TE KOOP. Zwollestraat 14 Oldenzaal

795 m 2 kantoor-/bedrijfsruimte. Wegens verhuizing TE HUUR TE KOOP. Zwollestraat 14 Oldenzaal 795 m 2 kantoor-/bedrijfsruimte Wegens verhuizing TE HUUR TE KOOP Zwollestraat 14 Oldenzaal Adres Plaats OBJECT Algemeen Wegens verhuizing te koop c.q. te huur modern bedrijfspand, bestaande uit kantoorruimte

Nadere informatie

Energielabel rapportage

Energielabel rapportage Pagina : 1 van 13 Energielabel rapportage Folgeren 32 te DRACHTEN Pagina : 2 van 13 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam mevrouw D Lee Naam Adres Postbus 574 Adres Kerkstraat

Nadere informatie

Energielabel voor gebouwen

Energielabel voor gebouwen Energielabel voor gebouwen Het energielabel, wegwijzer naar lagere kosten en een beter milieu Energielabel voor gebouwen Inhoud 1. Wat biedt het energielabel 05 2. Enkele feiten op een rij 07 3. Een energielabel

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL Tel : Fax : Etalage Geprint op :

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL  Tel : Fax : Etalage Geprint op : KleurrijkWonen Postbus 544 4000 AM TIEL www : www.kleurrijkwonen.nl Tel : 0344615214 Fax : 0344623843 Etalage Geprint op : 12-11-2014 Objectgegevens m.b.t. strategisch voorraad beleid Toewijzingmodel Aanbodmodel

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

Energielabelrapportage. rapportage. Inspectieadres: Demostraat 76 te Probeerstad

Energielabelrapportage. rapportage. Inspectieadres: Demostraat 76 te Probeerstad Pagina : 1 van 13 Energielabel rapportage Demostraat 76 te Probeerstad Pagina : 2 van 13 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam de heer A.B.Test Naam Adres Demostraat 76

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

Te huur: Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op toplocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven

Te huur: Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op toplocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven Te huur: Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op toplocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven Locatie Het kantorencomplex Kennedy Toren heeft een unieke uitstraling en maakt onderdeel uit van

Nadere informatie

Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector. KeesArkesteijn,projectcoördinator

Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector. KeesArkesteijn,projectcoördinator Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector KeesArkesteijn,projectcoördinator Energielabelen maatwerkadvies Energieprestatiecertificaat Bestaande bouw Woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Groenkampen 12 Assen

Groenkampen 12 Assen Groenkampen 12 Assen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

SUPPLIED TO GEERT VAN DEN BOOMEN ON 04 NOV 14 10:43:23 GMT

SUPPLIED TO GEERT VAN DEN BOOMEN ON 04 NOV 14 10:43:23 GMT SUPPLI TO RT VAN N OOMN ON 04 NOV 14 10:43:23 MT SUPPLI TO RT VAN N OOMN ON 04 NOV 14 10:43:23 MT SUPPLI TO RT VAN N OOMN ON 04 NOV 14 10:43:23 MT SUPPLI TO RT VAN N OOMN ON 04 NOV 14 10:43:23 MT nergieprestatiecertificaat

Nadere informatie

EPA maatwerkadvies Energie Prestatie Advies

EPA maatwerkadvies Energie Prestatie Advies EPA maatwerkadvies Energie Prestatie Advies Opdrachtgever: Dhr. A. Gentschap Demostraat 123 3900 AB Veenendaal Bouwjaar woning: 1960 Veenendaal, 17 juni 2010 EnerPro advies en ingenieursbureau EPA maatwerkrapport

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

Gorontalo Groene Ster

Gorontalo Groene Ster Gorontalo Groene Ster De Alliantie wil in 2018 haar CO2 uistoot met 25% verminderen ten opzichte van 2008. De grootste winst is te behalen met energiezuinige voorzieningen in bestaande en nieuwe woningen.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

Maatwerkadvies. Dirck van Deelenstraat 14 ROSMALEN. Energiebesparing Maatwerkrapport Opnamedatum Pagina Rapportnummer

Maatwerkadvies. Dirck van Deelenstraat 14 ROSMALEN. Energiebesparing Maatwerkrapport Opnamedatum Pagina Rapportnummer : 1 van 41 Maatwerkadvies. Dirck van Deelenstraat 14 ROSMALEN WoningKeur is deelnemer bij de stichting MeerMetMinder! WoningKeur is BRL 9500 gecertificeerd! : 2 van 41 Rapportgegevens en verantwoording

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering

Duurzame woningverbetering Duurzame woningverbetering Op weg naar energieneutraal Houten, 20 februari 2017 Kees Stap Gemiddelde energierekening Maandrekening Gemiddeld energieverbruik jaar 15% 1500 m3 aardgas 5% 80% verwarming warmwater

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vaartstraat nummer 134 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Profeetstraat nummer 43 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1921 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Hoekwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Elzen 1 bus 1 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1967 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 229 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Riemsterweg nummer 6A bus *2 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 606 De

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Groenstraat_ANBO nummer 15 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 640 De energiescore

Nadere informatie

Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Waling Dykstrastrjitte 56 te Gytsjerk

Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Waling Dykstrastrjitte 56 te Gytsjerk Opnamedatum : 1492011 9:50:04 : 1 van 39 Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Waling Dykstrastrjitte 56 te Gytsjerk Opnamedatum : 1492011 9:50:04 : 2 van 39 Rapportgegevens en verantwoording

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Helderstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1924 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Vrijstraat nummer 2 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 593

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 61 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

496 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

496 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Kriekmoer 85 9900 gemeente Eeklo bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 496 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

497 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

497 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Molentjes 9 8510 gemeente Kortrijk bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 497 De energiescore laat

Nadere informatie

Adviseurs nummer SKW.21.9500.032 W2N Engineers b.v.

Adviseurs nummer SKW.21.9500.032 W2N Engineers b.v. Project : Dorpshuis De Oerein Aldtsjerk Gemeente Tytsjerksteradiel Projectnummer : 10-1220 Opdrachtgever : Gemeente Tytsjerksteradiel Projectmanager Y. Hiemstra Raadhuisweg 7 Burgum Opgesteld door : EPU

Nadere informatie

418 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

418 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Mosselerlaan 65 3600 gemeente Genk bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 418 De energiescore laat toe

Nadere informatie

Opnameformulier EP-deel Februari 2007 1

Opnameformulier EP-deel Februari 2007 1 Opnamedeel op gebouwniveau Algemeen gebouwniveau Projectgegevens Naam gebouw: Projectnummer: Straatnaam: Postcode: Bouwjaar: Renovatiejaar gebouw: Opdrachtgever Naam opdrachtgever: Contactpersoon: Afdeling:

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stalenstraat nummer 261 bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 662

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mechelsesteenweg nummer 28 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: 1015SX-136-huis Kenmerk: Adres: Nieuwe Leliestraat Huis: 136-huis Postcode: 1015 SX Plaats: AMSTERDAM Klantnaam: M. Bolding

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brugsesteenweg nummer 189 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Dokter Derolaan 38 9500 gemeente Geraardsbergen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1966 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Joris van Oostenrijkstraat nummer 6 bus 5 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 204

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Asschoutstraatje nummer 1 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies Energie Prestatie Advies voor woningen Geïnspecteerd op 19 december 2007 Bouwjaar 1988 Adviesbureau E.M.M.A. BV Adres Postbus 60159 9703BD Groningen Telefoon 050-3061905 Email info@vtdiensten.nl Adviseur

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Pauwstraat nummer 129 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Martinusplein nummer 6 bus 4 bestemming appartement type - bouwjaar 1988 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Mechelse 15 bus 1 1840 gemeente Londerzeel bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 466 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doornikserijksweg nummer 381 bus bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Herentalsebaan nummer 596 bus 1VRe bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 279

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 353 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Energiebesparingsrapport

Energiebesparingsrapport : 1 van 34 Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Dorpsstraat (Ons Dorp) 1 te Ons Dorp : 2 van 34 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam de heer D Dorpmans

Nadere informatie

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 bus 103 8420 gemeente De Haan bestemming appartement type - bouwar 1991 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 194 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

330 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

330 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Sint-Katherina 1 bus huis 1742 gemeente Ternat bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 330 De energiescore

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

200 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

200 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Schietboom 5 bus 12 3600 gemeente Genk bestemming appartement type - bouwar 1992 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 200 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 132 bus 0103 bestemming appartement type - bouwjaar 2001 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie