NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2"

Transcriptie

1 VDEOCSSETTE-RECORDER NEDERLNDS NHOUD VOOR DE VELGHED 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 NDEX 4 NSTLLEREN VN DE VDEORECORDER 8 asisaansluitingen... 8 S-VDEO aansluiting... 9 SSNSTELLNGEN 10 utomatisch instellen Preset Download Taal NSTELLNGEN VOOR STELLETONTVNGST 15 nstalleren van de afstandsbediening van de satellietontvanger T-V LNK 17 T-V Link functies WEERGVE 18 asisweergave Weergavefuncties OPNME 23 asisopname Opnamefuncties E.S.T. beeldsysteem TMER-GESTUURDE OPNME 28 Programmeren van de Timer met SHOWVEW Programmeren van de Express timer utomatische opname van een satellietprogramma MONTEREN 35 Monteren van een camcorder nstellen van de Uitgang/ngang Monteren van of naar een andere videorecorder SYSTEEMVERNDNGEN 40 ansluiten op een satellietontvanger ansluiten/gebruik van een decoder ansluiten/gebruik met een stereo-systeem EXTR NSTELLNGEN 44 Functie-instellingen nstellen van de tuner nstellen van het videokanaal nstellen van SHOWVEW nstellen van de klok OPLOSSEN VN PROLEMEN 58 VRGEN EN NTWOORDEN 61 TECHNSCHE GEGEVENS 62 LJST VN TERMEN 63 LPT DU

2 2 NE VOOR DE VELGHED Veiligheidsvoorschriften Modelgegevens en de veiligheidsvoorschriften zijn aangegeven op het achterpaneel van het toestel. WRSCHUWNG NNENN HET TOESTEL EVNDT ZCH GEVRLJKE ELEKTRSCHE SPNNNG WRSCHUWNG OM RND EN ELEKTRSCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DT TOESTEL NET LOOTSTELLEN N VOCHT OF REGEN. LET OP 8 Het wordt aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen indien het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt. 8 innenin het toestel bevindt zich gevaarlijke elektrische spanning. Laat onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Om eventuele elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen, dient het netsnoer uit het stopcontact te worden verwijderd alvorens aansluiting van signaalsnoeren of de antenne. WRSCHUWNG Er zijn twee verschillende SECM kleursystemen SECM-L, gebruikt in Frankrijk (ook wel SECM-west genoemd), en SECM-, gebruikt in de Oost-Europese landen (ook wel SECM-oost) genoemd. 1. Deze videorecorder is tevens geschikt voor opname en weegave van SECM- kleurentelevisiesignalen. 2. Opnamen gemaakt van SECM- televisiesignalen leveren zwart/wit beelden op wanneer weergegeven via een SECM-L videorecorder, of leveren geen normale kleurenbeelden indien afgespeeld op een andere PL standaard videorecorder, die is uitgevoerd met het SECM- systeem (zelfs als de televisie geschikt is voor SECM ontvangst). 3. Voorbespeelde SECM-L cassettes, of opnamen gemaakt met een andere SECM-L videorecorder, leveren zwart/witbeelden op wanneer weergeven via deze videorecorder. 4. Deze videorecorder is niet bedoeld voor gebruik met het Franse SECM-L systeem. Voor opname van SECM-L signalen dient een speciaal daarvoor geschikte SECM-L videorecorder te worden gebruikt. ELNGRJK 8 Lees de diverse voorzorgsmaatregelen op blz. 2 en 3 door alvorens de videorecorder te installeren en in gebruik te nemen. 8 Het is mogelijk illegaal om reeds voorbespeelde cassettes, opnamen of disks te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder voor het geluid of beeld van video-opnamen, kabelprogramma's en andere literaire werken, musicals, toneelspelen of andere bronnen in de breedste zin van het woord. VHS Cassettes met het S-VHS en VHS teken kunnen met deze videocassetterecorder gebruikt worden. S-VHS opnamen kunnen echter alleen gemaakt worden met cassettes met het S-VHS teken. Door de S-VHS ET functie te gebruiken kunt u op deze videorecorder VHS-banden opnemen en weergeven met S-VHS beeldkwaliteit. SHOWVEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

3 Het niet opvolgen van de volgende voorzorgsmaatregelen resulteert mogelijk in beschadiging van de videorecorder, afstandsbediening of videocassettes. 1. Plaats de videorecorder NET... in een ruimte die aan extreme temperaturen of hoge vochtigheid blootstaat. in het directe zonlicht. in een stoffige omgeving. op een plaats waar sterke magnetische velden worden opgewekt. op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak. 2. lokkeer NET de ventilatie-openingen van de videorecorder. 3. Plaats GEEN zware voorwerpen op de videorecorder of de afstandsbediening. 4. Plaats NETS dat kan lekken of druppelen op de videorecorder of de afstandsbediening. 5. VERMJD heftige schokken tijdens het transporteren van de videorecorder. NE 3 Voor talië Dit product van JVC voldoet aan de Ministeriële kte nummer 548 van 28 augustus 1995, gepubliceerd in de Official Gazette van de taliaanse Repuliek nummer 301 van 28 december De spanningstoets (STNDY/ON 1) schakelt de bedrijfsspanning van het toestel in en uit. ndien de stekker echter in het stopcontact blijft gestoken, gebruikt het toestel zelfs in de uitgeschakelde toestand een kleine hoeveelheid netspanning. ` toont dat de spanning standby is geschakeld en! toont dat de spanning is ingeschakeld (ON). Cassettes opgenomen met de langspeel-snelheid (LP) van deze videorecorder kunnen niet worden weergegeven op videorecorders met slechts één bandsnelheid. CONDENSVORMNG U kent de waterdruppels die op een glas worden afgezet wanneer het glas met een koude vloeistof is gevuld. Op dezelfde wijze condenseert vocht in de lucht op de videorecorder wanneer u deze van een koude plaats naar een warme plaats brengt of wanneer de ruimte zeer vochtig is. Condens op de kop zal de band beschadigen. Schakel de videorecorder een paar uur in wanneer er mogelijk sprake van condensvorming is, zodat het vocht verdampt. Gebruik de videorecorder pas nadat het vocht verdampt is.

4 4 NE NDEX VOORNZCHT * reng het bijgeleverde deksel voor het aansluitingen-gedeelte aan wanneer u de aansluitingen op het voorpaneel niet gebruikt. Spanningstoets (STNDY/ON 1) blz. 10 Timertoets (#) blz. 29, 31 C Terugkijktoets (REVEW) blz. 20 D Cassettehouder E andsnelheidtoets (SP/LP) blz. 23 F Weergavetoets (4) blz. 18 G SHUTTLE ring blz. 18 H S-Video-ingangsaansluiting (S-VDEO) blz. 35 Video-/audio-ingangsaansluitingen (VDEO/ UDO) blz. 35 CHTERNZCHT J PR +/ toetsen blz. 23 K S-VHS ET toets blz. 25 L Satelliettimertoets (ST#) blz. 34 M Displaypaneel blz. 5 N Ontvangstvenster afstandsbedieningssignalen O Opnametoets (7) blz. 23 P Pauzetoets (9) blz. 19 Q << 2 en 6 >> toetsen identiek met de w e toets op de afstandsbediening blz. 19, 21 R Stop-/uitwerptoets (0) blz. 18, 23 Netsnoer blz. 8 S OUT aansluiting blz. 9 C V1 (L-1) in-/uitgangsaansluiting (V1 (L-1) N/OUT) blz. 8, 38, 40, 41, 42 D NT. N aansluiting blz. 8 E udio-uitgangsaansluitingen (UDO OUT (L/R)) blz. 43 F V2 (L-2) ingang-/decoderaansluiting (V2 (L-2) N/DECODER) blz. 15, 38, 40, 41, 42 G ST CTL aansluiting blz. 15 H RF uitgangsaansluiting (RF OUT) blz. 8

5 NE 5 DSPLYPNEEL VPS/PDC.E.S.T. beeldsysteemindicator blz. 27 Tonen de symbolen van diverse functies WEERGVE VOORWRTS/ CHTERWRTSE ZOEKEN MET VRELE SNELHED u STLEELD SLOW-MOTON OPNME OPNMEPUSE C andsnelheidindicators blz. 23 * EP dient uitsluitend voor NTSC weergave. u i o o i D Programme Time ndicators blz. 30 E Timer indicator blz. 29, 31 F Resterende bandtijdindicator blz. 25 G Kanaal/Klok display blz. 13 H Direkt bekijkenindicator (REVEW) blz. 20 VPS/PDC indicator blz. 29, 31 J S-VHS indicator blz. 25, 47 K VCR indicator blz. 24 L Cassette geplaatst indicator M Teller/Resterende bandtijd display N Modusdisplay (L-1, L-2, F-1, S-1 of ST*) * Wanneer L-2 KEUZE op ST is ingesteld ( blz. 37), zal ST verschijnen in plaats van L-2.

6 6 NE NDEX (vervolg) N-EELDDSPLY Wanneer O.S.D. op N is ingesteld ( blz. 45), zullen de verschillende bedieningsindicaties op het TV-scherm verschijnen. edieningsfunctie-indicators andsnelheid SP/LP/EP * EP dient uitsluitend voor NTSC weergave. C andtransportrichting D Tellerdisplay E Resterende bandtijdindicator blz. 25 F udiofunctiedisplay blz. 22 G andpositie-indicator De bandpositie-indicator verschijnt op het TV-scherm wanneer u 3 of 5 in de stopstand indrukt of wanneer u de indexzoekfunctie gebruikt ( blz. 21). De positie van q in verhouding tot 0 (begin van de band) of + (einde van de band) toont de huidige positie op de egin band. OPMERKNG Met bepaalde soorten banden zal de indicatie van de bandpositie soms niet juist zijn. Einde H Type uitzending blz. 26 Huidige dag/maand/jaar J Klokdisplay K Voorkeuzepositienummer en zendernaam/ auxiliaire ingangsindicator (L-1, L-2, F-1, S-1 of ST*) * Wanneer L-2 KEUZE op ST is ingesteld ( blz. 37), zal ST verschijnen in plaats van L-2. L Timerwaarschuwingsdisplay ndien de timerfunctie niet is ingeschakeld, verschijnt er een waarschuwing op het TV-scherm om u erop attent te maken dat een timeropname binnen 5 minuten zal starten. Deze waarschuwing zal knipperen gedurende de hele 5 minuten die nog overblijven tot aan het begin van de timeropname. U kunt dit display doen verdwijnen door op & van de afstandbediening te drukken. M Cassette geplaatst indicator

7 NE 7 FSTNDSEDENNG Toetsen met een kleine stip links van de naam kunnen tevens voor bediening van uw JVC TV worden gebruikt als u de TV toets ingedrukt houdt. ( ediening van JVC TV s hier rechts) Deze afstandsbediening stuurt uitsluitend codesignalen uit; en is niet geschikt voor codesignalen. TV-toets ediening van JVC TV s hier rechts TV/Videorecorder schakelaar (TV/VCR) blz. 24 en ediening van JVC TV s hier rechts C Terugkijktoets (REVEW) blz. 20 D Cijfertoetsen (NUMER) blz. 23, 28 E VPS/PDC toets blz. 29, 31 F nnuleertoets (&) blz. 32 Tellerterugsteltoets (0000) blz. 25 G Stop +/ toets (STOP +/ ) blz. 30 H Start +/ toets (STRT +/ ) blz. 30 Programmeertoets (PROG) blz. 28 J Programma-controletoets (") blz. 32 K Terugspoeltoets (3) blz. 18, 20 L Opnametoets (7) blz. 23 M Stoptoets (8) blz. 18, 23 N MENU toets blz. 14 O r t toets blz. 10 TV-zendertoetsen (TV PR +/ ) ediening van JVC TV s hieronder P Spanningstoets (STNDY/ON 1) blz. 10 Q UDO toets blz. 22 TV-dempingstoets (^) ediening van JVC TV s hieronder R Display toets blz. 25 S Dagelijks toets (DLY) blz. 29, 31 T Wekelijks toets (WEEKLY) blz. 29, 31 U UX toets blz. 35 V Timertoets (#) blz. 29, 31 W Datum +/ toets (DTE +/ ) blz. 30 X PR +/ toets blz. 23 Y Sporingstoets p blz. 21 andsnelheidtoets (SP/LP) blz. 23 Z Verspringentoets (30 SEC) blz. 20 a Weergavetoets (4) blz. 18 b Snel doorspoeltoets (5) blz. 18, 20 c Pauzetoets (9) blz. 19 d Okay-toets (OK) blz. 11 e w e toets blz. 19, 21 TV-volumetoets (TV % +/ ) ediening van JVC TV s hieronder Gebruik Deze afstandsbediening is geschikt voor gebruik met deze videorecorder en tevens voor de basisfuncties van JVC TV s. ( ediening van JVC TV s hieronder) Richt de afstandsbediening naar de sensor. Het maximale bereik van de afstandsbediening is ongeveer 8 meter. ediening van JVC TV s Voor het bedienen van uw TV moet u de TV toets ingedrukt houden en vervolgens op de toets voor de gewenste bediening drukken 1, TV/VCR, TV PR +/, TV %+/, ^ (dempen van TV geluid). OPMERKNGEN Let bij het plaatsen van de batterijen goed op dat deze in de juiste richting zoals in het vak aangegeven worden geplaatst. Het is mogelijk dat met bepaalde JVC TV's functies niet met de afstandsbediening kunnen worden geactiveerd of niet alle functies werken. Verwijder de batterijen van de afstandsbediening indien deze niet juist functioneert. Wacht even, plaats de batterijen terug en probeer opnieuw.

8 8 NE NSTLLEREN VN DE VDEORECORDER asisaansluitingen ntenneaansluiting chterpaneel van TV 21-pens SCRT kabel (niet bijgeleverd) 21-pens SCRT aansluiting RF kabel (bijgeleverd) TV-antennekabel Het is zeer belangrijk dat de videorecorder juist wordt aangesloten. DEZE HNDELNGEN MOETEN WORDEN UTGEVOERD VOORDT U DE VDEORECORDER KUNT GERUKEN. Controleer de toebehoren. Controleer dat alle in de TECHNSCHE GEGEVENS op blz. 62 vermelde toebehoren in de doos aanwezig zijn. Plaats de videorecorder. Plaats de videorecorder op een stabiel, horizontaal oppervlak. C Sluit de videorecorder op de tv aan. De manier van aansluiten is afhankelijk van het model TV dat u heeft. Netsnoer NT. N RF aansluiting 8 Verbinden met een TV die GEEN V ingangs-aansluitingen heeft... Ontkoppel de TV-antenne van de TV. Verbind de TV-antenne met de NT. N aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder. C Verbind de bijgeleverde RF kabel tussen de RF OUT aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder en de TV antenne-aansluiting. chterpaneel van videorecorder Stopcontact V1 (L-1) N/OUT RF OUT Maak een V aansluiting indien uw TV een 21-pens V ingangsaansluiting (SCRT) heeft om de kans op storing te verkleinen. ndien u een stereo-tv gebruikt, kunt u met de V aansluiting genieten van stereo-weergave van videobanden. OPMERKNGEN De V1 (L-1) N/OUT aansluiting is geschikt voor het invoeren en uitvoeren van een samengesteld signaal (normaal videosignaal) of een Y/C signaal (een signaal waarin de luminantie- en chrominantiesignalen zijn gescheiden). ndien de 21-pens V-ingang (SCRT) aansluiting van uw TV compatibel is met het Y/C signaal, moet u L-1 UTGNG instellen op S-VDEO nadat de aansluitingen en de basisinstellingen zijn voltooid ( blz. 36). S-VHS beelden worden met een betere kwaliteit weergegeven. (Verbind met een 21-pens SCRT kabel die compatibel is met het Y/C signaal.) Schakel afhankelijk van het type SCRT aansluiting van uw TV, de VDEO (of V), Y/C, of RG functie van de televisie in. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV voor het inschakelen van de TV functie. Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit kunt u tevens de S-VDEO aansluiting gebruiken zoals op blz. 9 wordt beschreven. V aansluiting 8 Verbinden met een TV die wel V ingangs-aansluitingen heeft... Verbind de antenne, videorecorder en TV zoals aangegeven bij RF aansluiting. Verbind een los verkrijgbare 21-pens SCRT kabel tussen de V1 (L-1) N/OUT aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder en de 21-pens SCRT aansluiting van de TV. D Verbind de videorecorder met een stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. Nadat de aansluitingen zijn voltooid, moet u utomatisch instellen op blz. 10 uitvoeren.

9 S-VDEO aansluiting NE 9 chterpaneel van TV UDO N aansluitingen S-VDEO N aansluiting S-Videokabel (niet bijgeleverd) ntenneaansluiting udiokabel (niet bijgeleverd) TV-antennekabel Stopcontact Netsnoer S OUT chterpaneel van videorecorder UDO OUT RF kabel (bijgeleverd) 8 Verbinden met een TV die S-VDEO/UDO N-aansluitingen heeft... Sluit de videorecorder op de tv aan. Verbind de antenne, videorecorder en TV zoals aangegeven bij RF aansluiting. ( blz. 8) Verbind de S OUT aansluiting van deze videorecorder met de S-VDEO N aansluiting van de TV. C Verbind de UDO OUT aansluiting van deze videorecorder met de UDO N aansluiting van de TV. Verbind de videorecorder met een stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. OPMERKNGEN Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit. Met de S-VDEO aansluiting, kunt u de functie Preset Download ( blz. 12). Gebruik de UDO OUT aansluitingen van de videorecorder voor het aansluiten van een versterker voor Hi-Fi stereo weergave indein u niet over een stereo televisie beschikt. ( blz. 43) Om de videorecorder die middels de S-VDEO aansluiting is aangesloten met de TV te bedienen, dient u de V functie van uw TV in te schakelen. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV het inschakelen van detv functie. Nadat de aansluitingen zijn voltooid, moet u utomatisch instellen op blz. 10 uitvoeren.

10 10 NE SSNSTELLNGEN utomatisch instellen utomatisch instellen van kanalen/ utomatische instelling van de klok/ utomatische instelling van de gidsprogrammanummers Nadat u voor het eerst op de 1 toets van de videorecorder of afstandsbediening heeft gedrukt om de spanning in te schakelen door eenvoudigweg uw land* te kiezen, stelt de automatische instelfunctie de tunerkanalen, de klok** en de gidsprogrammanummers in. * ndien u in elgië (ELGUM) of Zwitserland (SUSSE) woont, moet u ook de taal van uw gebied kiezen. **ndien u in Hongarije (MGYRORSZÁG), de Tsjechische Republiek (CESKÁ REPULK), Polen (POLSK), Rusland (РОССИЯ) of een ander Oost-Europees land (OTHER ESTERN EUROPE) woont, dient u de klok handmatig in te stellen. Controleer de volgende punten alvorens te starten De TV-antenne moet met de videorecorder zijn verbonden. De stekker van het netsnoer van de videorecorder moet in een stopcontact zijn gestoken. Wanneer u het in-beelddisplay wilt gebruiken moet de TV in de V-functie zijn geschakeld (met V of S-VDEO aansluiting blz. 8, 9) of op UHF kanaal 36 zijn afgestemd (met RF aansluiting blz. 8). Schakel de videorecorder in. Druk op 1 van de videorecorder of afstandsbediening. Het display voor het instellen van het land wordt op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond. OPMERKNG Voer nstellen van het videokanaal op blz. 54 uit indien u de TV met een RF verbinding op de videorecorder heeft aangesloten maar het in-beelddisplay op UHF kanaal 36 vervormd is. Kies het land. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om het toegangsnummer voor internationale telefoongesprekken voor uw land te kiezen. Zie de linkertabel. (Voorbeeld) DEUTSCHLND (Duitsland) (49) is gekozen. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de naam van uw land te verplaatsen. Codes voor internationale telefoongesprekken ELGUM CESKÁ REPULK DNMRK DEUTSCHLND ESPÑ GREECE TL MGYRORSZÁG NEDERLND NORGE ÖSTERRECH POLSK PORTUGL SUSSE SUOM SVERGE РОССИЯ OTHER WESTERN EUROPE OTHER ESTERN EUROPE EE OPMERKNGEN Ga naar stap 3 indien u ELGUM (32) of SUSSE (41) hebt gekozen. Druk op OK indien u MGYRORSZÁG (36), CESKÁ REPULK (42), POLSK (48), РОССИЯ (07) of OTHER ESTERN EUROPE (EE) hebt gekozen. Het scherm voor het instellen van de klok verschijnt. Stel de klok handmatig in ( blz. 56) en ga dan naar stap 4. Druk op OK en ga direct naar stap 4 indien u de naam (code) van een ander land hebt gekozen.

11 C Kies de taal. Druk op OK. Het display voor het instellen van de taal wordt op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om de code voor uw taal te kiezen. Taalcode ENGLSH DEUTSCH FRNCS TLNO CSTELLNO NEDERLNDS SVENSK (Voorbeeld) Met DEUTSCH (Duits) (02) voor SUSSE (41) gekozen. Toegangscode voor internationale telefoon Taalcode D Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de gewenste taal te verplaatsen. NORSK SUOM DNSK POLSK CEcTN MGYR ЯЗЫК Voer de automatische instellingen uit. Druk op OK. Het UTO CH NSTELLNG/T-V LNK display verschijnt op het displaypaneel van de videorecorder en/of op het TV-scherm. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om uto te kiezen en druk dan op OK of e. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar UTO CH NSTELLNG te verplaatsen en druk dan op OK of e NE 11 ij gebruik van het in-beelddisplay zal het UTO CH NSTELLNG scherm verschijnen. De q markering verplaatst tijdens het automatisch instellen van links naar rechts op het TV-scherm. Wanneer het utomatisch nstellen is voltooid, verschijnt ZENDER ZOEKEN egin Einde VOLTOOD ongeveer 5 seconden lang op het scherm, en daarna verschijnt het normale scherm weer. ndien de videorecorder via de V aansluiting ( blz. 8) met uw TV is verbonden, zal de videorecorder automatisch Preset Download uitvoeren ( blz. 12) in plaats van de utomatische nstellingen. LET OP Nadat de automatische instellingen zijn uitgevoerd blijven alle vastgelegde zenders en de gidsprogrammanummers in het geheugen van de videorecorder vastgelegd, zelfs wanneer de gespecificeerde tijd voor het ondersteunen van het geheugen is verstreken. De videorecorder zal niet nogmaals de functie voor het automatisch instellen uitvoeren. U hoeft in dat geval uitsluitend de klok opnieuw in te stellen. ( blz. 56) Maak zelf de vereiste instellingen indien u bijvoorbeeld naar een ander gebied bent verhuisd. nstellen van het videokanaal (voor gebruikers van RF-aansluiting) blz. 54 nstellen van de tuner blz. 48 nstellen van de klok blz. 56 Stel de kanalen voor de tuner opnieuw in indien er een nieuwe zender in uw gebied is ( blz. 48) en, indien nodig, de videokanaalafstemming ( blz. 54). OPMERKNGEN De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet automatisch worden ingesteld indien er in uw gebied geen TV-zender is, die een PDC (Programme Delivery Control) signaal uitzendt. Het automatisch instellen wordt voortijdig gestopt wanneer tijdens de procedure de spanning wordt onderbroken of u drukt bijvoorbeeld op 1 of MENU. U moet in dat geval de videorecorder uitschakelen, vervolgens weer inschakelen en de handelingen opnieuw vanaf stap 1 uitvoeren. fhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd. ndien er beeld is maar geen geluid, of indien het geluid op sommige automatisch ingestelde kanalen onnatuurlijk klinkt, is de instelling van het TV-systeem voor de betreffende kanalen mogelijk niet juist. Kies het geschikte TV-systeem voor deze kanalen ( blz. 51, NFORMTE ). uto knippert op het displaypaneel; druk NET op een van de toetsen van de videorecorder of de afstandsbediening totdat het displaypaneel de klok, (CH) 1 of toont zoals aangegeven op blz. 13.

12 12 NE SSNSTELLNGEN (vervolg) Preset Download (Zenders van de TV in de videorecorder vastleggen) TV-kanalen automatisch vastleggen in de videorecorder/ utomatische instelling van de klok/ utomatische instelling van de gidsprogrammanummers LET OP Deze functie werkt alleen met een TV die voorzien is van T-V Link e.d.*. Voor de verbinding moet u een volledig bezette 21-pens SCRT kabel gebruiken. * Compatibel met TV's die voorzien zijn van T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMRTLNK, Q-Link, DT LOGC of NexTView Link via een volledig bezette 21-pens SCRT kabel. De compatibiliteit en de beschikbare functies kunnen verschillend zijn afhankelijk van het systeem. ndien de videorecorder via de V aansluiting ( blz. 8) met uw TV is verbonden, zal de videorecorder automatisch Preset Download uitvoeren in plaats van de utomatische nstellingen in stap 4 op blz. 11. Nadat de kanalen zijn vastgelegd, zullen de klok en de gidsprogrammanummers door de videorecorder automatisch worden ingesteld. Voer stappen 1 t/m 3 onder utomatisch instellen op blz. 10 uit alvorens verder te gaan. Voer Preset Download uit. Druk op OK. Het UTO CH NSTELLNG/T-V LNK display verschijnt op het displaypaneel van de videorecorder en/of op het TV-scherm. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om CH te kiezen en druk dan op OK of e. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar T-V LNK te verplaatsen en druk dan op OK of e. De voorkeuzekanaalpositie op het displaypaneel vermeerdert vanaf CH1. Druk GEEN ENKELE toets op de videorecorder of de afstandsbediening in totdat het display dat op blz. 13 is afgebeeld, de klok, (CH) 1 of op het displaypaneel aangeeft. OPMERKNGEN Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet automatisch worden ingesteld indien er in uw gebied geen TV-zender is, die een PDC (Programme Delivery Control) signaal uitzendt. De Preset Download of automatische instelling wordt onderbroken wanneer de spanning wordt onderbroken of u op 1 of MENU drukt terwijl deze aan de gang zijn. n dat geval moet u de videorecorder uitschakelen, weer inschakelen en dan de procedure vanaf het begin herhalen. fhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd. De op deze videorecorder beschikbare letters/tekens voor de zendernamen (D) zijn Z, 0 9,, f, + en (spatie). De naam van sommige ingevoerde zenders kan dientengevolge verschillen van die van uw TV ( blz. 52). Wanneer u het in-beelddisplay gebruikt, zal het T-V LNK scherm verschijnen. Daarna zal het GDSNUMMER NSTELLNG scherm verschijnen terwijl het gidsprogrammanummer wordt ingesteld. Wanneer Preset Download is voltooid, verschijnt VOLTOOD ongeveer 5 seconden lang op het scherm, en daarna verschijnt het normale scherm weer. ndien u een toets op de videorecorder of afstandsbediening indrukt terwijl de Preset Download bezig is, zal deze worden onderbroken. Stel het videokanaal in. Zet het videokanaal handmatig op uit. ( blz. 54)

13 NE 13 Het resultaat van automatisch instellen/preset Download wordt op het displaypaneel getoond ndien zowel de kanalen als de klok juist zijn ingesteld, wordt de juiste tijd getoond. Schakel de TV in en kies het videokanaal of de V functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de videorecorder zijn vastgelegd. ndien zendernamen (D blz. 53) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer 5 seconden linksboven op het TV-scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest. Zie blz indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen. ndien de kanalen juist zijn ingesteld maar de klok niet, wordt 1 (kanaalpositie) getoond. Schakel de TV in en kies het videokanaal of de V functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de videorecorder zijn vastgelegd. ndien zendernamen (D blz. 53) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer 5 seconden linksboven op het TV-scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest. Zie blz indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen. Voer eerst nstellen van de klok op blz. 56. ndien zowel de kanalen als de klok niet juist zijn ingesteld, wordt getoond. Controleer dat de kabels juist zijn verbonden en schakel de videorecorder even uit. Schakel de videorecorder vervolgens weer in. Het display voor het instellen van het land wordt op het displaypaneel en/of TV-scherm getoond; voer nogmaals utomatisch instellen op blz. 10 of Preset Download op blz. 12. ELNGRJK U kunt controleren of de gidsprogrammanummers juist zijn ingesteld door Programmeren van de timer met SHOWVEW ( blz. 28) uit te voeren. Onder bepaalde omstandigheden worden zendernamen mogelijk niet juist vastgelegd en werkt de automatische instelling voor gidsprogrammanummers niet. ndien de gidsprogrammanummers niet goed zijn ingesteld zal bij opname van een TV-programma met het the SHOWVEW systeem een ander TV-programma van een andere TV-zender met de videorecorder worden opgenomen. ij het programmeren van de timer met het the SHOWVEW systeem moet u controleren of het gewenste kanaal is gekozen ( blz. 28, Programmeren van de Timer met SHOWVEW ). De videorecorder legt alle gevonden zenders vast, zelfs indien de ontvangst van een zender slecht is. U kunt dergelijke zwakke zenders wissen ( blz. 51, Wissen van een kanaal ). NFORMTE Taal voor het in-beelddisplay Met de functie voor het automatisch instellen wordt tevens de taal voor het in-beelddisplay automatisch gekozen op basis van het land dat u in stap 2 op blz. 10 heeft ingesteld (tenzij u ELGUM of SUSSE heeft gekozen) zoals u hieronder ziet. SUOM ] SUOM DNMRK ] DNSK NEDERLND ] NEDERLNDS PORTUGL ] ENGLSH ÖSTERRECH ] DEUTSCH GREECE ] ENGLSH DEUTSCHLND ] DEUTSCH CESKÁ REPULK ] CEcTN РОССИЯ ] ЯЗЫК POLSK ] POLSK TL ] TLNO OTHER WESTERN EUROPE] ENGLSH NORGE ] NORSK MGYRORSZÁG ] MGYR OTHER ESTERN EUROPE ] ENGLSH SVERGE ] SVENSK ESPÑ ] CSTELLNO Zie Taal op blz. 14 indien u de taal zelf handmatig wilt veranderen. Just Clock Deze videorecorder heeft een Eenvoudige klokfunctie waarmee de tijd automatisch op vastgestelde intervallen wordt gelijkgezet op basis van een PDC signaal. Voor gebruik van deze functie moet u de eenvoudige klok op N stellen ( blz. 56, Eenvoudige klok ( Just Clock ) ).

14 14 NE SSNSTELLNGEN (vervolg) Taal Schakel de TV in en kies het videokanaal (of de V functie). Met deze videorecorder kunt u één van de 14 talen voor de medelingen op het scherm kiezen. Met de functie voor het automatisch instellen wordt de taal automatisch gekozen ( blz. 13). U kunt echter de taal veranderen door de vereiste handelingen handmatig uit te voeren. Roep het hoofdmenu scherm op. Druk op MENU. Roep het scherm voor het instellen van het land op. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar UTO CH NSTELLNG te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e. C Kies het land. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de naam van het gewenste land te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e. D E Kies de taal. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de gewenste taal te verplaatsen. U hoeft niet op OK te drukken. ndien u op OK drukt, zal het UTO CH NSTELLNG/T-V LNK scherm verschijnen. Roep het normale scherm weer op. Druk op MENU.

15 NSTELLNGEN VOOR STELLETONTVNGST nstalleren van de afstandsbediening van de satellietontvanger Deze videorecorder Signalenzender Satellietontvanger Satellietontvanger Satellietafstandsbediening (voorgestelde plaats) Satellietafstandsbediening NE 15 Volg de onderstaande procedure indien u satellietkanalen via een satellietontvanger ontvangt. Ongeveer 20 seconden voordat een geprogrammeerde SHOWVEW timeropname ( blz. 28) of Express timeropname ( blz. 30) start, schakelt de videorecorder zijn ingangsfunctie om naar L-2 en worden de kanalen van de satellietontvanger automatisch omgeschakeld door middel van de bijgeleverde satellietafstandsbediening. nstalleren van de satellietafstandsbediening nstalleer de satellietafstandsbediening op een geschikte plaats. nstalleer de satellietafstandsbediening zodanig dat de signaalweg tussen zijn signalenzender en de afstandsbedieningssensor op de satellietontvanger door niets wordt belemmerd. Zet de satellietafstandsbediening vast. Zet de satellietafstandsbediening goed vast met het stukje plakband dat op de achterzijde ervan is aangebracht. C Verbind de apparaten. Verbind de V2 (L-2) N/DECODER aansluiting op de videorecorder met de 21-pens SCRT aansluiting op de satellietontvanger. OPMERKNG Lees ook de gebruiksaanwijzing van de satellietietontvanger. D Sluit de satellietafstandsbediening aan op de videorecorder. Sluit de kabel van de satellietafstandsbediening aan op de ST CTL aansluiting op het achterpaneel. 21-pens SCRT kabel (niet bijgeleverd) ST CTL V2 (L-2) N/DECODER chterpaneel van videorecorder

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie