NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2"

Transcriptie

1 VDEOCSSETTE-RECORDER NEDERLNDS NHOUD VOOR DE VELGHED 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 NDEX 4 NSTLLEREN VN DE VDEORECORDER 8 asisaansluitingen... 8 S-VDEO aansluiting... 9 SSNSTELLNGEN 10 utomatisch instellen Preset Download Taal NSTELLNGEN VOOR STELLETONTVNGST 15 nstalleren van de afstandsbediening van de satellietontvanger T-V LNK 17 T-V Link functies WEERGVE 18 asisweergave Weergavefuncties OPNME 23 asisopname Opnamefuncties E.S.T. beeldsysteem TMER-GESTUURDE OPNME 28 Programmeren van de Timer met SHOWVEW Programmeren van de Express timer utomatische opname van een satellietprogramma MONTEREN 35 Monteren van een camcorder nstellen van de Uitgang/ngang Monteren van of naar een andere videorecorder SYSTEEMVERNDNGEN 40 ansluiten op een satellietontvanger ansluiten/gebruik van een decoder ansluiten/gebruik met een stereo-systeem EXTR NSTELLNGEN 44 Functie-instellingen nstellen van de tuner nstellen van het videokanaal nstellen van SHOWVEW nstellen van de klok OPLOSSEN VN PROLEMEN 58 VRGEN EN NTWOORDEN 61 TECHNSCHE GEGEVENS 62 LJST VN TERMEN 63 LPT DU

2 2 NE VOOR DE VELGHED Veiligheidsvoorschriften Modelgegevens en de veiligheidsvoorschriften zijn aangegeven op het achterpaneel van het toestel. WRSCHUWNG NNENN HET TOESTEL EVNDT ZCH GEVRLJKE ELEKTRSCHE SPNNNG WRSCHUWNG OM RND EN ELEKTRSCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DT TOESTEL NET LOOTSTELLEN N VOCHT OF REGEN. LET OP 8 Het wordt aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen indien het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt. 8 innenin het toestel bevindt zich gevaarlijke elektrische spanning. Laat onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Om eventuele elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen, dient het netsnoer uit het stopcontact te worden verwijderd alvorens aansluiting van signaalsnoeren of de antenne. WRSCHUWNG Er zijn twee verschillende SECM kleursystemen SECM-L, gebruikt in Frankrijk (ook wel SECM-west genoemd), en SECM-, gebruikt in de Oost-Europese landen (ook wel SECM-oost) genoemd. 1. Deze videorecorder is tevens geschikt voor opname en weegave van SECM- kleurentelevisiesignalen. 2. Opnamen gemaakt van SECM- televisiesignalen leveren zwart/wit beelden op wanneer weergegeven via een SECM-L videorecorder, of leveren geen normale kleurenbeelden indien afgespeeld op een andere PL standaard videorecorder, die is uitgevoerd met het SECM- systeem (zelfs als de televisie geschikt is voor SECM ontvangst). 3. Voorbespeelde SECM-L cassettes, of opnamen gemaakt met een andere SECM-L videorecorder, leveren zwart/witbeelden op wanneer weergeven via deze videorecorder. 4. Deze videorecorder is niet bedoeld voor gebruik met het Franse SECM-L systeem. Voor opname van SECM-L signalen dient een speciaal daarvoor geschikte SECM-L videorecorder te worden gebruikt. ELNGRJK 8 Lees de diverse voorzorgsmaatregelen op blz. 2 en 3 door alvorens de videorecorder te installeren en in gebruik te nemen. 8 Het is mogelijk illegaal om reeds voorbespeelde cassettes, opnamen of disks te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder voor het geluid of beeld van video-opnamen, kabelprogramma's en andere literaire werken, musicals, toneelspelen of andere bronnen in de breedste zin van het woord. VHS Cassettes met het S-VHS en VHS teken kunnen met deze videocassetterecorder gebruikt worden. S-VHS opnamen kunnen echter alleen gemaakt worden met cassettes met het S-VHS teken. Door de S-VHS ET functie te gebruiken kunt u op deze videorecorder VHS-banden opnemen en weergeven met S-VHS beeldkwaliteit. SHOWVEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

3 Het niet opvolgen van de volgende voorzorgsmaatregelen resulteert mogelijk in beschadiging van de videorecorder, afstandsbediening of videocassettes. 1. Plaats de videorecorder NET... in een ruimte die aan extreme temperaturen of hoge vochtigheid blootstaat. in het directe zonlicht. in een stoffige omgeving. op een plaats waar sterke magnetische velden worden opgewekt. op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak. 2. lokkeer NET de ventilatie-openingen van de videorecorder. 3. Plaats GEEN zware voorwerpen op de videorecorder of de afstandsbediening. 4. Plaats NETS dat kan lekken of druppelen op de videorecorder of de afstandsbediening. 5. VERMJD heftige schokken tijdens het transporteren van de videorecorder. NE 3 Voor talië Dit product van JVC voldoet aan de Ministeriële kte nummer 548 van 28 augustus 1995, gepubliceerd in de Official Gazette van de taliaanse Repuliek nummer 301 van 28 december De spanningstoets (STNDY/ON 1) schakelt de bedrijfsspanning van het toestel in en uit. ndien de stekker echter in het stopcontact blijft gestoken, gebruikt het toestel zelfs in de uitgeschakelde toestand een kleine hoeveelheid netspanning. ` toont dat de spanning standby is geschakeld en! toont dat de spanning is ingeschakeld (ON). Cassettes opgenomen met de langspeel-snelheid (LP) van deze videorecorder kunnen niet worden weergegeven op videorecorders met slechts één bandsnelheid. CONDENSVORMNG U kent de waterdruppels die op een glas worden afgezet wanneer het glas met een koude vloeistof is gevuld. Op dezelfde wijze condenseert vocht in de lucht op de videorecorder wanneer u deze van een koude plaats naar een warme plaats brengt of wanneer de ruimte zeer vochtig is. Condens op de kop zal de band beschadigen. Schakel de videorecorder een paar uur in wanneer er mogelijk sprake van condensvorming is, zodat het vocht verdampt. Gebruik de videorecorder pas nadat het vocht verdampt is.

4 4 NE NDEX VOORNZCHT * reng het bijgeleverde deksel voor het aansluitingen-gedeelte aan wanneer u de aansluitingen op het voorpaneel niet gebruikt. Spanningstoets (STNDY/ON 1) blz. 10 Timertoets (#) blz. 29, 31 C Terugkijktoets (REVEW) blz. 20 D Cassettehouder E andsnelheidtoets (SP/LP) blz. 23 F Weergavetoets (4) blz. 18 G SHUTTLE ring blz. 18 H S-Video-ingangsaansluiting (S-VDEO) blz. 35 Video-/audio-ingangsaansluitingen (VDEO/ UDO) blz. 35 CHTERNZCHT J PR +/ toetsen blz. 23 K S-VHS ET toets blz. 25 L Satelliettimertoets (ST#) blz. 34 M Displaypaneel blz. 5 N Ontvangstvenster afstandsbedieningssignalen O Opnametoets (7) blz. 23 P Pauzetoets (9) blz. 19 Q << 2 en 6 >> toetsen identiek met de w e toets op de afstandsbediening blz. 19, 21 R Stop-/uitwerptoets (0) blz. 18, 23 Netsnoer blz. 8 S OUT aansluiting blz. 9 C V1 (L-1) in-/uitgangsaansluiting (V1 (L-1) N/OUT) blz. 8, 38, 40, 41, 42 D NT. N aansluiting blz. 8 E udio-uitgangsaansluitingen (UDO OUT (L/R)) blz. 43 F V2 (L-2) ingang-/decoderaansluiting (V2 (L-2) N/DECODER) blz. 15, 38, 40, 41, 42 G ST CTL aansluiting blz. 15 H RF uitgangsaansluiting (RF OUT) blz. 8

5 NE 5 DSPLYPNEEL VPS/PDC.E.S.T. beeldsysteemindicator blz. 27 Tonen de symbolen van diverse functies WEERGVE VOORWRTS/ CHTERWRTSE ZOEKEN MET VRELE SNELHED u STLEELD SLOW-MOTON OPNME OPNMEPUSE C andsnelheidindicators blz. 23 * EP dient uitsluitend voor NTSC weergave. u i o o i D Programme Time ndicators blz. 30 E Timer indicator blz. 29, 31 F Resterende bandtijdindicator blz. 25 G Kanaal/Klok display blz. 13 H Direkt bekijkenindicator (REVEW) blz. 20 VPS/PDC indicator blz. 29, 31 J S-VHS indicator blz. 25, 47 K VCR indicator blz. 24 L Cassette geplaatst indicator M Teller/Resterende bandtijd display N Modusdisplay (L-1, L-2, F-1, S-1 of ST*) * Wanneer L-2 KEUZE op ST is ingesteld ( blz. 37), zal ST verschijnen in plaats van L-2.

6 6 NE NDEX (vervolg) N-EELDDSPLY Wanneer O.S.D. op N is ingesteld ( blz. 45), zullen de verschillende bedieningsindicaties op het TV-scherm verschijnen. edieningsfunctie-indicators andsnelheid SP/LP/EP * EP dient uitsluitend voor NTSC weergave. C andtransportrichting D Tellerdisplay E Resterende bandtijdindicator blz. 25 F udiofunctiedisplay blz. 22 G andpositie-indicator De bandpositie-indicator verschijnt op het TV-scherm wanneer u 3 of 5 in de stopstand indrukt of wanneer u de indexzoekfunctie gebruikt ( blz. 21). De positie van q in verhouding tot 0 (begin van de band) of + (einde van de band) toont de huidige positie op de egin band. OPMERKNG Met bepaalde soorten banden zal de indicatie van de bandpositie soms niet juist zijn. Einde H Type uitzending blz. 26 Huidige dag/maand/jaar J Klokdisplay K Voorkeuzepositienummer en zendernaam/ auxiliaire ingangsindicator (L-1, L-2, F-1, S-1 of ST*) * Wanneer L-2 KEUZE op ST is ingesteld ( blz. 37), zal ST verschijnen in plaats van L-2. L Timerwaarschuwingsdisplay ndien de timerfunctie niet is ingeschakeld, verschijnt er een waarschuwing op het TV-scherm om u erop attent te maken dat een timeropname binnen 5 minuten zal starten. Deze waarschuwing zal knipperen gedurende de hele 5 minuten die nog overblijven tot aan het begin van de timeropname. U kunt dit display doen verdwijnen door op & van de afstandbediening te drukken. M Cassette geplaatst indicator

7 NE 7 FSTNDSEDENNG Toetsen met een kleine stip links van de naam kunnen tevens voor bediening van uw JVC TV worden gebruikt als u de TV toets ingedrukt houdt. ( ediening van JVC TV s hier rechts) Deze afstandsbediening stuurt uitsluitend codesignalen uit; en is niet geschikt voor codesignalen. TV-toets ediening van JVC TV s hier rechts TV/Videorecorder schakelaar (TV/VCR) blz. 24 en ediening van JVC TV s hier rechts C Terugkijktoets (REVEW) blz. 20 D Cijfertoetsen (NUMER) blz. 23, 28 E VPS/PDC toets blz. 29, 31 F nnuleertoets (&) blz. 32 Tellerterugsteltoets (0000) blz. 25 G Stop +/ toets (STOP +/ ) blz. 30 H Start +/ toets (STRT +/ ) blz. 30 Programmeertoets (PROG) blz. 28 J Programma-controletoets (") blz. 32 K Terugspoeltoets (3) blz. 18, 20 L Opnametoets (7) blz. 23 M Stoptoets (8) blz. 18, 23 N MENU toets blz. 14 O r t toets blz. 10 TV-zendertoetsen (TV PR +/ ) ediening van JVC TV s hieronder P Spanningstoets (STNDY/ON 1) blz. 10 Q UDO toets blz. 22 TV-dempingstoets (^) ediening van JVC TV s hieronder R Display toets blz. 25 S Dagelijks toets (DLY) blz. 29, 31 T Wekelijks toets (WEEKLY) blz. 29, 31 U UX toets blz. 35 V Timertoets (#) blz. 29, 31 W Datum +/ toets (DTE +/ ) blz. 30 X PR +/ toets blz. 23 Y Sporingstoets p blz. 21 andsnelheidtoets (SP/LP) blz. 23 Z Verspringentoets (30 SEC) blz. 20 a Weergavetoets (4) blz. 18 b Snel doorspoeltoets (5) blz. 18, 20 c Pauzetoets (9) blz. 19 d Okay-toets (OK) blz. 11 e w e toets blz. 19, 21 TV-volumetoets (TV % +/ ) ediening van JVC TV s hieronder Gebruik Deze afstandsbediening is geschikt voor gebruik met deze videorecorder en tevens voor de basisfuncties van JVC TV s. ( ediening van JVC TV s hieronder) Richt de afstandsbediening naar de sensor. Het maximale bereik van de afstandsbediening is ongeveer 8 meter. ediening van JVC TV s Voor het bedienen van uw TV moet u de TV toets ingedrukt houden en vervolgens op de toets voor de gewenste bediening drukken 1, TV/VCR, TV PR +/, TV %+/, ^ (dempen van TV geluid). OPMERKNGEN Let bij het plaatsen van de batterijen goed op dat deze in de juiste richting zoals in het vak aangegeven worden geplaatst. Het is mogelijk dat met bepaalde JVC TV's functies niet met de afstandsbediening kunnen worden geactiveerd of niet alle functies werken. Verwijder de batterijen van de afstandsbediening indien deze niet juist functioneert. Wacht even, plaats de batterijen terug en probeer opnieuw.

8 8 NE NSTLLEREN VN DE VDEORECORDER asisaansluitingen ntenneaansluiting chterpaneel van TV 21-pens SCRT kabel (niet bijgeleverd) 21-pens SCRT aansluiting RF kabel (bijgeleverd) TV-antennekabel Het is zeer belangrijk dat de videorecorder juist wordt aangesloten. DEZE HNDELNGEN MOETEN WORDEN UTGEVOERD VOORDT U DE VDEORECORDER KUNT GERUKEN. Controleer de toebehoren. Controleer dat alle in de TECHNSCHE GEGEVENS op blz. 62 vermelde toebehoren in de doos aanwezig zijn. Plaats de videorecorder. Plaats de videorecorder op een stabiel, horizontaal oppervlak. C Sluit de videorecorder op de tv aan. De manier van aansluiten is afhankelijk van het model TV dat u heeft. Netsnoer NT. N RF aansluiting 8 Verbinden met een TV die GEEN V ingangs-aansluitingen heeft... Ontkoppel de TV-antenne van de TV. Verbind de TV-antenne met de NT. N aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder. C Verbind de bijgeleverde RF kabel tussen de RF OUT aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder en de TV antenne-aansluiting. chterpaneel van videorecorder Stopcontact V1 (L-1) N/OUT RF OUT Maak een V aansluiting indien uw TV een 21-pens V ingangsaansluiting (SCRT) heeft om de kans op storing te verkleinen. ndien u een stereo-tv gebruikt, kunt u met de V aansluiting genieten van stereo-weergave van videobanden. OPMERKNGEN De V1 (L-1) N/OUT aansluiting is geschikt voor het invoeren en uitvoeren van een samengesteld signaal (normaal videosignaal) of een Y/C signaal (een signaal waarin de luminantie- en chrominantiesignalen zijn gescheiden). ndien de 21-pens V-ingang (SCRT) aansluiting van uw TV compatibel is met het Y/C signaal, moet u L-1 UTGNG instellen op S-VDEO nadat de aansluitingen en de basisinstellingen zijn voltooid ( blz. 36). S-VHS beelden worden met een betere kwaliteit weergegeven. (Verbind met een 21-pens SCRT kabel die compatibel is met het Y/C signaal.) Schakel afhankelijk van het type SCRT aansluiting van uw TV, de VDEO (of V), Y/C, of RG functie van de televisie in. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV voor het inschakelen van de TV functie. Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit kunt u tevens de S-VDEO aansluiting gebruiken zoals op blz. 9 wordt beschreven. V aansluiting 8 Verbinden met een TV die wel V ingangs-aansluitingen heeft... Verbind de antenne, videorecorder en TV zoals aangegeven bij RF aansluiting. Verbind een los verkrijgbare 21-pens SCRT kabel tussen de V1 (L-1) N/OUT aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder en de 21-pens SCRT aansluiting van de TV. D Verbind de videorecorder met een stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. Nadat de aansluitingen zijn voltooid, moet u utomatisch instellen op blz. 10 uitvoeren.

9 S-VDEO aansluiting NE 9 chterpaneel van TV UDO N aansluitingen S-VDEO N aansluiting S-Videokabel (niet bijgeleverd) ntenneaansluiting udiokabel (niet bijgeleverd) TV-antennekabel Stopcontact Netsnoer S OUT chterpaneel van videorecorder UDO OUT RF kabel (bijgeleverd) 8 Verbinden met een TV die S-VDEO/UDO N-aansluitingen heeft... Sluit de videorecorder op de tv aan. Verbind de antenne, videorecorder en TV zoals aangegeven bij RF aansluiting. ( blz. 8) Verbind de S OUT aansluiting van deze videorecorder met de S-VDEO N aansluiting van de TV. C Verbind de UDO OUT aansluiting van deze videorecorder met de UDO N aansluiting van de TV. Verbind de videorecorder met een stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. OPMERKNGEN Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit. Met de S-VDEO aansluiting, kunt u de functie Preset Download ( blz. 12). Gebruik de UDO OUT aansluitingen van de videorecorder voor het aansluiten van een versterker voor Hi-Fi stereo weergave indein u niet over een stereo televisie beschikt. ( blz. 43) Om de videorecorder die middels de S-VDEO aansluiting is aangesloten met de TV te bedienen, dient u de V functie van uw TV in te schakelen. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV het inschakelen van detv functie. Nadat de aansluitingen zijn voltooid, moet u utomatisch instellen op blz. 10 uitvoeren.

10 10 NE SSNSTELLNGEN utomatisch instellen utomatisch instellen van kanalen/ utomatische instelling van de klok/ utomatische instelling van de gidsprogrammanummers Nadat u voor het eerst op de 1 toets van de videorecorder of afstandsbediening heeft gedrukt om de spanning in te schakelen door eenvoudigweg uw land* te kiezen, stelt de automatische instelfunctie de tunerkanalen, de klok** en de gidsprogrammanummers in. * ndien u in elgië (ELGUM) of Zwitserland (SUSSE) woont, moet u ook de taal van uw gebied kiezen. **ndien u in Hongarije (MGYRORSZÁG), de Tsjechische Republiek (CESKÁ REPULK), Polen (POLSK), Rusland (РОССИЯ) of een ander Oost-Europees land (OTHER ESTERN EUROPE) woont, dient u de klok handmatig in te stellen. Controleer de volgende punten alvorens te starten De TV-antenne moet met de videorecorder zijn verbonden. De stekker van het netsnoer van de videorecorder moet in een stopcontact zijn gestoken. Wanneer u het in-beelddisplay wilt gebruiken moet de TV in de V-functie zijn geschakeld (met V of S-VDEO aansluiting blz. 8, 9) of op UHF kanaal 36 zijn afgestemd (met RF aansluiting blz. 8). Schakel de videorecorder in. Druk op 1 van de videorecorder of afstandsbediening. Het display voor het instellen van het land wordt op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond. OPMERKNG Voer nstellen van het videokanaal op blz. 54 uit indien u de TV met een RF verbinding op de videorecorder heeft aangesloten maar het in-beelddisplay op UHF kanaal 36 vervormd is. Kies het land. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om het toegangsnummer voor internationale telefoongesprekken voor uw land te kiezen. Zie de linkertabel. (Voorbeeld) DEUTSCHLND (Duitsland) (49) is gekozen. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de naam van uw land te verplaatsen. Codes voor internationale telefoongesprekken ELGUM CESKÁ REPULK DNMRK DEUTSCHLND ESPÑ GREECE TL MGYRORSZÁG NEDERLND NORGE ÖSTERRECH POLSK PORTUGL SUSSE SUOM SVERGE РОССИЯ OTHER WESTERN EUROPE OTHER ESTERN EUROPE EE OPMERKNGEN Ga naar stap 3 indien u ELGUM (32) of SUSSE (41) hebt gekozen. Druk op OK indien u MGYRORSZÁG (36), CESKÁ REPULK (42), POLSK (48), РОССИЯ (07) of OTHER ESTERN EUROPE (EE) hebt gekozen. Het scherm voor het instellen van de klok verschijnt. Stel de klok handmatig in ( blz. 56) en ga dan naar stap 4. Druk op OK en ga direct naar stap 4 indien u de naam (code) van een ander land hebt gekozen.

11 C Kies de taal. Druk op OK. Het display voor het instellen van de taal wordt op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om de code voor uw taal te kiezen. Taalcode ENGLSH DEUTSCH FRNCS TLNO CSTELLNO NEDERLNDS SVENSK (Voorbeeld) Met DEUTSCH (Duits) (02) voor SUSSE (41) gekozen. Toegangscode voor internationale telefoon Taalcode D Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de gewenste taal te verplaatsen. NORSK SUOM DNSK POLSK CEcTN MGYR ЯЗЫК Voer de automatische instellingen uit. Druk op OK. Het UTO CH NSTELLNG/T-V LNK display verschijnt op het displaypaneel van de videorecorder en/of op het TV-scherm. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om uto te kiezen en druk dan op OK of e. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar UTO CH NSTELLNG te verplaatsen en druk dan op OK of e NE 11 ij gebruik van het in-beelddisplay zal het UTO CH NSTELLNG scherm verschijnen. De q markering verplaatst tijdens het automatisch instellen van links naar rechts op het TV-scherm. Wanneer het utomatisch nstellen is voltooid, verschijnt ZENDER ZOEKEN egin Einde VOLTOOD ongeveer 5 seconden lang op het scherm, en daarna verschijnt het normale scherm weer. ndien de videorecorder via de V aansluiting ( blz. 8) met uw TV is verbonden, zal de videorecorder automatisch Preset Download uitvoeren ( blz. 12) in plaats van de utomatische nstellingen. LET OP Nadat de automatische instellingen zijn uitgevoerd blijven alle vastgelegde zenders en de gidsprogrammanummers in het geheugen van de videorecorder vastgelegd, zelfs wanneer de gespecificeerde tijd voor het ondersteunen van het geheugen is verstreken. De videorecorder zal niet nogmaals de functie voor het automatisch instellen uitvoeren. U hoeft in dat geval uitsluitend de klok opnieuw in te stellen. ( blz. 56) Maak zelf de vereiste instellingen indien u bijvoorbeeld naar een ander gebied bent verhuisd. nstellen van het videokanaal (voor gebruikers van RF-aansluiting) blz. 54 nstellen van de tuner blz. 48 nstellen van de klok blz. 56 Stel de kanalen voor de tuner opnieuw in indien er een nieuwe zender in uw gebied is ( blz. 48) en, indien nodig, de videokanaalafstemming ( blz. 54). OPMERKNGEN De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet automatisch worden ingesteld indien er in uw gebied geen TV-zender is, die een PDC (Programme Delivery Control) signaal uitzendt. Het automatisch instellen wordt voortijdig gestopt wanneer tijdens de procedure de spanning wordt onderbroken of u drukt bijvoorbeeld op 1 of MENU. U moet in dat geval de videorecorder uitschakelen, vervolgens weer inschakelen en de handelingen opnieuw vanaf stap 1 uitvoeren. fhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd. ndien er beeld is maar geen geluid, of indien het geluid op sommige automatisch ingestelde kanalen onnatuurlijk klinkt, is de instelling van het TV-systeem voor de betreffende kanalen mogelijk niet juist. Kies het geschikte TV-systeem voor deze kanalen ( blz. 51, NFORMTE ). uto knippert op het displaypaneel; druk NET op een van de toetsen van de videorecorder of de afstandsbediening totdat het displaypaneel de klok, (CH) 1 of toont zoals aangegeven op blz. 13.

12 12 NE SSNSTELLNGEN (vervolg) Preset Download (Zenders van de TV in de videorecorder vastleggen) TV-kanalen automatisch vastleggen in de videorecorder/ utomatische instelling van de klok/ utomatische instelling van de gidsprogrammanummers LET OP Deze functie werkt alleen met een TV die voorzien is van T-V Link e.d.*. Voor de verbinding moet u een volledig bezette 21-pens SCRT kabel gebruiken. * Compatibel met TV's die voorzien zijn van T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMRTLNK, Q-Link, DT LOGC of NexTView Link via een volledig bezette 21-pens SCRT kabel. De compatibiliteit en de beschikbare functies kunnen verschillend zijn afhankelijk van het systeem. ndien de videorecorder via de V aansluiting ( blz. 8) met uw TV is verbonden, zal de videorecorder automatisch Preset Download uitvoeren in plaats van de utomatische nstellingen in stap 4 op blz. 11. Nadat de kanalen zijn vastgelegd, zullen de klok en de gidsprogrammanummers door de videorecorder automatisch worden ingesteld. Voer stappen 1 t/m 3 onder utomatisch instellen op blz. 10 uit alvorens verder te gaan. Voer Preset Download uit. Druk op OK. Het UTO CH NSTELLNG/T-V LNK display verschijnt op het displaypaneel van de videorecorder en/of op het TV-scherm. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om CH te kiezen en druk dan op OK of e. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar T-V LNK te verplaatsen en druk dan op OK of e. De voorkeuzekanaalpositie op het displaypaneel vermeerdert vanaf CH1. Druk GEEN ENKELE toets op de videorecorder of de afstandsbediening in totdat het display dat op blz. 13 is afgebeeld, de klok, (CH) 1 of op het displaypaneel aangeeft. OPMERKNGEN Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet automatisch worden ingesteld indien er in uw gebied geen TV-zender is, die een PDC (Programme Delivery Control) signaal uitzendt. De Preset Download of automatische instelling wordt onderbroken wanneer de spanning wordt onderbroken of u op 1 of MENU drukt terwijl deze aan de gang zijn. n dat geval moet u de videorecorder uitschakelen, weer inschakelen en dan de procedure vanaf het begin herhalen. fhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd. De op deze videorecorder beschikbare letters/tekens voor de zendernamen (D) zijn Z, 0 9,, f, + en (spatie). De naam van sommige ingevoerde zenders kan dientengevolge verschillen van die van uw TV ( blz. 52). Wanneer u het in-beelddisplay gebruikt, zal het T-V LNK scherm verschijnen. Daarna zal het GDSNUMMER NSTELLNG scherm verschijnen terwijl het gidsprogrammanummer wordt ingesteld. Wanneer Preset Download is voltooid, verschijnt VOLTOOD ongeveer 5 seconden lang op het scherm, en daarna verschijnt het normale scherm weer. ndien u een toets op de videorecorder of afstandsbediening indrukt terwijl de Preset Download bezig is, zal deze worden onderbroken. Stel het videokanaal in. Zet het videokanaal handmatig op uit. ( blz. 54)

13 NE 13 Het resultaat van automatisch instellen/preset Download wordt op het displaypaneel getoond ndien zowel de kanalen als de klok juist zijn ingesteld, wordt de juiste tijd getoond. Schakel de TV in en kies het videokanaal of de V functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de videorecorder zijn vastgelegd. ndien zendernamen (D blz. 53) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer 5 seconden linksboven op het TV-scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest. Zie blz indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen. ndien de kanalen juist zijn ingesteld maar de klok niet, wordt 1 (kanaalpositie) getoond. Schakel de TV in en kies het videokanaal of de V functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de videorecorder zijn vastgelegd. ndien zendernamen (D blz. 53) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer 5 seconden linksboven op het TV-scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest. Zie blz indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen. Voer eerst nstellen van de klok op blz. 56. ndien zowel de kanalen als de klok niet juist zijn ingesteld, wordt getoond. Controleer dat de kabels juist zijn verbonden en schakel de videorecorder even uit. Schakel de videorecorder vervolgens weer in. Het display voor het instellen van het land wordt op het displaypaneel en/of TV-scherm getoond; voer nogmaals utomatisch instellen op blz. 10 of Preset Download op blz. 12. ELNGRJK U kunt controleren of de gidsprogrammanummers juist zijn ingesteld door Programmeren van de timer met SHOWVEW ( blz. 28) uit te voeren. Onder bepaalde omstandigheden worden zendernamen mogelijk niet juist vastgelegd en werkt de automatische instelling voor gidsprogrammanummers niet. ndien de gidsprogrammanummers niet goed zijn ingesteld zal bij opname van een TV-programma met het the SHOWVEW systeem een ander TV-programma van een andere TV-zender met de videorecorder worden opgenomen. ij het programmeren van de timer met het the SHOWVEW systeem moet u controleren of het gewenste kanaal is gekozen ( blz. 28, Programmeren van de Timer met SHOWVEW ). De videorecorder legt alle gevonden zenders vast, zelfs indien de ontvangst van een zender slecht is. U kunt dergelijke zwakke zenders wissen ( blz. 51, Wissen van een kanaal ). NFORMTE Taal voor het in-beelddisplay Met de functie voor het automatisch instellen wordt tevens de taal voor het in-beelddisplay automatisch gekozen op basis van het land dat u in stap 2 op blz. 10 heeft ingesteld (tenzij u ELGUM of SUSSE heeft gekozen) zoals u hieronder ziet. SUOM ] SUOM DNMRK ] DNSK NEDERLND ] NEDERLNDS PORTUGL ] ENGLSH ÖSTERRECH ] DEUTSCH GREECE ] ENGLSH DEUTSCHLND ] DEUTSCH CESKÁ REPULK ] CEcTN РОССИЯ ] ЯЗЫК POLSK ] POLSK TL ] TLNO OTHER WESTERN EUROPE] ENGLSH NORGE ] NORSK MGYRORSZÁG ] MGYR OTHER ESTERN EUROPE ] ENGLSH SVERGE ] SVENSK ESPÑ ] CSTELLNO Zie Taal op blz. 14 indien u de taal zelf handmatig wilt veranderen. Just Clock Deze videorecorder heeft een Eenvoudige klokfunctie waarmee de tijd automatisch op vastgestelde intervallen wordt gelijkgezet op basis van een PDC signaal. Voor gebruik van deze functie moet u de eenvoudige klok op N stellen ( blz. 56, Eenvoudige klok ( Just Clock ) ).

14 14 NE SSNSTELLNGEN (vervolg) Taal Schakel de TV in en kies het videokanaal (of de V functie). Met deze videorecorder kunt u één van de 14 talen voor de medelingen op het scherm kiezen. Met de functie voor het automatisch instellen wordt de taal automatisch gekozen ( blz. 13). U kunt echter de taal veranderen door de vereiste handelingen handmatig uit te voeren. Roep het hoofdmenu scherm op. Druk op MENU. Roep het scherm voor het instellen van het land op. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar UTO CH NSTELLNG te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e. C Kies het land. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de naam van het gewenste land te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e. D E Kies de taal. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de gewenste taal te verplaatsen. U hoeft niet op OK te drukken. ndien u op OK drukt, zal het UTO CH NSTELLNG/T-V LNK scherm verschijnen. Roep het normale scherm weer op. Druk op MENU.

15 NSTELLNGEN VOOR STELLETONTVNGST nstalleren van de afstandsbediening van de satellietontvanger Deze videorecorder Signalenzender Satellietontvanger Satellietontvanger Satellietafstandsbediening (voorgestelde plaats) Satellietafstandsbediening NE 15 Volg de onderstaande procedure indien u satellietkanalen via een satellietontvanger ontvangt. Ongeveer 20 seconden voordat een geprogrammeerde SHOWVEW timeropname ( blz. 28) of Express timeropname ( blz. 30) start, schakelt de videorecorder zijn ingangsfunctie om naar L-2 en worden de kanalen van de satellietontvanger automatisch omgeschakeld door middel van de bijgeleverde satellietafstandsbediening. nstalleren van de satellietafstandsbediening nstalleer de satellietafstandsbediening op een geschikte plaats. nstalleer de satellietafstandsbediening zodanig dat de signaalweg tussen zijn signalenzender en de afstandsbedieningssensor op de satellietontvanger door niets wordt belemmerd. Zet de satellietafstandsbediening vast. Zet de satellietafstandsbediening goed vast met het stukje plakband dat op de achterzijde ervan is aangebracht. C Verbind de apparaten. Verbind de V2 (L-2) N/DECODER aansluiting op de videorecorder met de 21-pens SCRT aansluiting op de satellietontvanger. OPMERKNG Lees ook de gebruiksaanwijzing van de satellietietontvanger. D Sluit de satellietafstandsbediening aan op de videorecorder. Sluit de kabel van de satellietafstandsbediening aan op de ST CTL aansluiting op het achterpaneel. 21-pens SCRT kabel (niet bijgeleverd) ST CTL V2 (L-2) N/DECODER chterpaneel van videorecorder

16 16 NE NSTELLNGEN VOOR STELLETONTVNGST (vervolg) C Roep het basis instelling scherm op. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar SS NSTELLNG te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e. D Roep het satelliet instelling scherm op. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar STELLET NSTELLNG te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e. nstellen van het merk en kanaal van de satellietontvanger Nadat de satellietontvanger is geïnstalleerd, moet u zijn merk en kanaal juist instellen. ndien u dit niet doet, zal de satellietafstandsbediening niet juist werken. Schakel de TV in en kies het videokanaal (of de V functie). Schakel de satellietontvanger in. Schakel de spanning van de satellietontvanger in. Roep op de videorecorder het hoofdmenu scherm op. Druk op MENU. E F Voer het merk van de satellietontvanger in. Druk op de geschikte NUMER toetsen om de juiste merkcode uit de lijst op blz. 17 in te voeren, en druk vervolgens op OK. ndien u een ongeldige merkcode invoert, zal de invoerpositie voor de merkcode worden teruggesteld. Voer de juiste merkcode nogmaals in. U kunt de merkcode niet instellen terwijl de videorecorder weergeeft of opneemt. Kies het kanaal van de satellietontvanger om uit te testen. Druk op de geschikte NUMER toetsen om een van de kanaalposities op de satellietontvanger in te voeren. Druk vervolgens op OK. U kunt een kanaalpositie tussen 1 en 999 kiezen. Nadat OK is ingedrukt, komt de videorecorder in de teststand te staan.

17 NSTELLNGEN VOOR STELLETONTVNGST (vervolg) T-V LNK G Controleer het testresultaat. ndien het kanaalnummer van de satellietontvanger werd veranderd naar het nummer dat u in stap 6 heeft ingesteld... Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar VERNDERD NR te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e om de satellietinstelling te voltooien. ndien het kanaalnummer van de satellietontvanger niet juist werd veranderd... Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar NET VERNDERD te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e. Herhaal daarna de procedure vanaf stap 5. MERKNM JVC MSTRD CNL STELLTE CNL + D-OX ECHOSTR ECHOSTR (V DGTL) FNLUX FORCE GLXS GRUNDG HRSCHMNN TT NOK JERROLD KTHREN LUXOR MSCOM MSPRO NOK PCE PNSONC PHLPS RFT SGEM SLOR SEMENS SKYMSTER TPS TRX WS CODE 73 60, 61, 62, 63, , 79, , 65 64, , , 67, 74, 86, , OPMERKNGEN De satellietafstandsbediening zal mogelijk niet werken met sommige types satellietontvanger. Voor sommige satellietontvangers dient u de kanaalinvoermodus in te stellen op 2-cijfers. ndien uw satellietontvanger meer dan twee kanaalinvoermodi heeft, moet u instellen op ll Channel Mode. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van de satellietontvanger. Wanneer u het kanaal van de satellietontvanger kiest ( stap 6), kunnen de signalen van de videorecorderafstandsbediening gestoord worden door signalen die van de satellietafstandsbediening worden uitgezonden. n dat geval moet u de videorecorderafstandsbediening zo dicht mogelijk bij het ontvangsvenster afstandsbedieningssignalen op de videorecorder houden. T-V Link functies NE 17 De volgende functies zijn beschikbaar wanneer de videorecorder door middel van een volledig bezette 21-pens SCRT kabel ( blz. 8) op uw TV is aangesloten. Deze functies werken alleen met een TV die voorzien is van T-V Link e.d.*. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. * Compatibel met TV's die voorzien zijn van T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMRTLNK, Q-Link, DT LOGC of NexTView Link via een volledig bezette 21-pens SCRT kabel. De compatibiliteit en de beschikbare functies kunnen verschillend zijn afhankelijk van het systeem. NexTView Link U kunt de EPG (Elektronische Programma Gids) informatie van uw TV naar de videorecorder zenden voor timer-programmering op de videorecorder. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. utomatisch inschakelen van de TV De TV zal automatisch inschakelen en automatisch instellen op zijn V-functie telkens wanneer u een band weergeeft. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. utomatisch uitschakelen (stand-by) van de videorecorder U kunt de videorecorder uitschakelen met de afstandsbediening van uw TV. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. Direct Rec U kunt de opname van een TV-programma dat u aan het bekijken bent, starten door een eenvoudige bediening. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u DRECT REC instellen op N ( blz. 45).

18 18 NE WEERGVE asisweergave Schakel de TV in en kies het videokanaal (of de V functie). Plaats een cassette. Controleer dat het venster van de cassette omhoog gericht is, de kant met het label naar u toe wijst en het pijltje op de voorkant van de cassette naar de videorecorder wijst. Forceer de cassette niet in de videorecorder. De spanning van de videorecorder wordt automatisch ingeschakeld en de teller wordt op ingesteld. De weergave wordt automatisch gestart indien het wispreventielipje is verwijderd. Opzoeken van het startpunt. ndien de band voorbij het startpunt is gespoeld, drukt u op 3 of draait u de SHUTTLE ring naar links. Om de band vooruit te spoelen, drukt u op 5 of draait u de SHUTTLE ring naar rechts. C Starten van de weergave. Druk op 4. EST wordt tijdens de automatische sporing knipperend op het displaypaneel van de videorecorder getoond. ( blz. 27) D Stoppen van de weergave. Druk op 8 van de afstandbediening of op 0 op het voorpaneel van de videorecorder. Druk vervolgens op 0 om de cassette te verwijderen. Reinig de videokoppen met een droge reinigingscassette TCL-2UX wanneer Het beeld niet scherp en van slechte kwaliteit is tijdens weergave van een band. Het beeld niet helder is of er geen beeld is. GERUK RENGNGSCSS. verschijnt op het scherm (alleen wanneer O.S.D. op N is ingesteld ( blz. 45)). ruikbare cassettes Compact VHS camcorderopnamen kunnen met deze videorecorder worden weergegeven. Plaats de opgenomen cassette eenvoudigweg in een VHS cassette-adapter zodat u deze cassette netzoals een normale VHS cassette kunt weergeven. Zowel normale VHS als Super VHS cassettes kunnen met deze videorecorder voor opname worden gebruikt. lleen VHS signalen kunnen op een normale VHS cassette* worden opgenomen. VHS en Super VHS signalen kunnen echter met Super VHS cassettes worden opgenomen èn afgespeeld. * Door de S-VHS ET functie te gebruiken kunt u op deze videorecorder VHS-banden opnemen en weergeven met S-VHS beeldkwaliteit.

19 Weergavefuncties OPMERKNG Kijk tijdens het lezen van de volgende procedures naar de afbeelding van de SHUTTLE ring rechts. NE 19 Stilbeeld/beeld-voor-beeld weergave 1 Pauzeren tijdens weergave. Druk op 9. Corrigeer het beeld met de PR toetsen indien er verticale stoorstrepen in het beeld zijn. 2 ctiveren van beeld-voor-beeld weergave. Druk op 9. OF Druk op w of e (2of 6). Slow-motion Draai de SHUTTLE ring tijdens normale of stilbeeldweergave naar rechts voor voorwaartse vertraagde weergave, of naar links voor achterwaartse vertraagde weergave (zie de afbeelding links). OF Houd tijdens een stilbeeld 9 2 seconden ingedrukt en laat vervolgens los. Houd nogmaals ingedrukt en laat los om weer een stilbeeld te tonen. OF Houd w of e (2 of 6) tijdens een stilbeeld ingedrukt. Laat los om weer een stilbeeld te tonen. Zoeken met variabele snelheid Draai de SHUTTLE ring tijdens normale of stilbeeldweergave naar rechts voor het zoeken met variabele snelheid in voorwaartse richting, of naar links voor het zoeken met variabele snelheid in achterwaartse richting (zie de afbeelding links). OF Druk op w of e (2 of 6) tijdens normale weergave. Hoe vaker u drukt, des te sneller de beelden. Druk op de toets voor de tegengestelde richting indien u de snelheid wilt verlagen. Druk op 4 om de normale weergave voort te zetten. LET OP Het beeld verschijnt mogelijk niet tijdens het zoeken met hoge snelheid wanneer een met de LP functie opgenomen cassette is geplaatst. Tijdens het zoeken met hoge snelheid, stilbeeld, slow-motion of beeld-voor-beeld weergave zal het beeld worden vervormd en de kleuren worden aangetast.

20 20 NE WEERGVE (vervolg) Zoeken met hoge snelheid (turbo) Draai de SHUTTLE ring tijdens normale of stilbeeldweergave geheel naar rechts voor voorwaarts zoeken met hoge snelheid, of geheel naar links voor achterwaarts zoeken met hoge snelheid. Wanneer u de SHUTTLE ring loslaat, wordt de stilbeeldweergave hervat. Om met hoge snelheid in voorwaartse richting te zoeken, moet u de SHUTTLE ring geheel naar rechts draaien en deze binnen 1 seconde loslaten. Om met hoge snelheid in achterwaartse richting te zoeken, moet u de SHUTTLE ring geheel naar links draaien en deze binnen 1 seconde loslaten. OF Druk tijdens de normale weergave of een stilbeeld op 5 voor het zoeken met hoge snelheid in voorwaartse richting of op 3 voor het zoeken met hoge snelheid in achterwaartse richting. OPMERKNG Houd voor het opzoeken van een dichtbij liggend punt de 5 of 3 tijdens weergave of stilbeeldweergave langer dan 2 seconden ingedrukt. De normale weergave wordt voortgezet wanneer u de toets weer loslaat. Druk op 4 om de normale weergave voort te zetten. Verspringen Druk de 30 SEC toets tijdens weergave 1 tot 4 keer in om ongewenste gedeelten over te slaan. Door iedere druk wordt 30 seconden versneld weergegeven. De normale weergave wordt automatisch daarna weer voortgezet. Druk op 4 om tijdens het verspringen weer de normale weergave voort te zetten. Direct bekijken Met een druk op één toets wordt de spanning van de videorecorder ingeschakeld en start de weergave van het laatste timer-gestuurde opgenomen programma. ndien er meerdere programma s zijn opgenomen, kunt u op een eenvoudige wijze een ander programma voor weergave kiezen. OPMERKNG Controleer alvorens te starten dat de videorecorder en de timerfunctie zijn uitgeschakeld. ctiveren van het direct bekijken. Druk op REVEW. De spanning van de videorecorder wordt ingeschakeld en de indexcode voor het startpunt van het laatste timer-gestuurde opgenomen programma wordt opgezocht. De weergave wordt vervolgens automatisch vanaf dat punt gestart. Het displaypaneel toont hoeveel programma's zijn opgenomen. ndien er bijvoorbeeld 3 programma's zijn opgenomen, zal REVEW en 3 knipperend worden getoond. Druk driemaal op REVEW om het eerste programma van de drie te bekijken. Het begin van dit programma wordt opgezocht en de weergave start vervolgens automatisch. U kunt maximaal 9 indexcodes terug, gezien vanaf de huidige positie van de band. Direct bekijken is niet mogelijk wanneer de timerfunctie van de videorecorder is geactiveerd. Het aantal opgenomen programma s wordt niet na automatische opname van een satellietprogramma getoond op het displaypaneel ( blz. 34).

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE- RECORDER De videorecorder die op de illustraties in deze gebruiksaanwijzing is afgebeeld is HR-J670EU. NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE- RECORDER NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN VN DE VIDEORECORDER 7 asisaansluitingen... 7 SISINSTELLINGEN 8 utomatisch instellen... 8 Preset

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE-RECORDER NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN VN DE VIDEORECORDER 9 asisaansluitingen... 9 SISINSTELLINGEN 10 utomatisch instellen... 10 Preset

Nadere informatie

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 TV VCR TV SAT VPS/PDC PROG TV/VCR DALY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDO : SEC TV + STANDBY/ON COUNTER RESET 6 5dB NORM VPS/PDC VCR SP REVEW TV PROG/ JOG SHUTTLE ZE "AUTOMATSCHE

Nadere informatie

HR-J458E HR-J258E GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS

HR-J458E HR-J258E GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS TV TV VPS/PDC START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG SEC TV + STANDBY/ON SP/LP REC LINK VPS/PDC REVIEW TV PROG DICPLAY ZIE "AUTOMATISCHE

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS DU LTP0916-004A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in China 0304-ASR-PR-BJ VOOR DE VEILIGHEID... 1 Toetsen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-V600E HR-V601E NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-V600E HR-V601E NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-V600E HR-V601E NEDERLANDS LTP0750-004A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 1202-AH-PJ-JVE VOOR DE VEILIGHEID... 1 Toetsen, Aansluitingen

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD HDD & S-VHS VIDEORECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften...2

NEDERLANDS INHOUD HDD & S-VHS VIDEORECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften...2 1 2 < > 3 4 F - 1 HDD & S-VHS VDEORECORDER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + NEDERLANDS NHOUD VOOR DE VELGHED 2 Veiligheidsvoorschriften...2 NDEX 5 NSTALLEREN VAN DE VDEORECORDER 12 Basisaansluiting...12 S-VDEO aansluiting...13

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

VIDEOCASSETTERECORDER HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

VIDEOCASSETTERECORDER HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. VIDEOCASSETTERECORDER HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU NEDERLANDS LTP0667-004B COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. GEBRUIKSAANWIJZING Gedrukt in Indonesië 0202 MNVfIDfOT VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS 14PV183

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS 14PV183 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-858-752-11(1) Video Cassette Recorder Gebruiksaanwijzing PAL SLV-E420VC/CP 1997 by Sony Corporation Gedrukt op 100% kringlooppapier. WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus.

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD/OTR n Opname STANDBY m Standby-toets SELECT Functiekeuze TIMER k TIMER Programmering CLEAR (CL) Terugzetten/wissen 0-9 Cijfertoetsen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen Laatste update: 1 maart 006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers*

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus.

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD/OTR n Opname STANDBY m Standby-toets SELECT Functiekeuze TIMER k SHOWVIEW - of TIMER - programmeren CLEAR (CL) Terugzetten/wissen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR110 http://nl.yourpdfguides.com/dref/993411

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR110 http://nl.yourpdfguides.com/dref/993411 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Module nr. 3319 3319-1

Module nr. 3319 3319-1 Module nr. 3319 3319-1 OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond. Alle displays in deze gebruiksaanwijzing worden

Nadere informatie

Gebruikshandleiding afstandsbediening interactieve tv-ontvanger

Gebruikshandleiding afstandsbediening interactieve tv-ontvanger Gebruikshandleiding afstandsbediening interactieve tv-ontvanger Goede uitleg is nooit weg. Ik ga voor glas. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 DU. Bijgeleverde accessoires

Inhoudsopgave 3 DU. Bijgeleverde accessoires Inhoudsopgave 1.Aansluiten van de videorecorder... 4 Gebruiksklaar maken van de afstandsbediening... 4 Aansluiten van de videorecorder op uw TV... 4 Aansluiten met een scart-kabel en Easy ink [V830]...

Nadere informatie

INHOUD. Direct opnemen (Direct Record) in- of uitschakelen.. 19

INHOUD. Direct opnemen (Direct Record) in- of uitschakelen.. 19 INHOUD 1. AANSLUITEN VAN UW VIDEORECORDER... 4 De batterijen in de afstandsbediening plaatsen... 4 De videorecorder aan het TV-toestel aansluiten... 4 Aansluiten met scartkabel en Easy Link... 4 Aansluiten

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:............ 5 Eigenschappen van de verschillende soorten disks......

Handleiding samenvatting:............ 5 Eigenschappen van de verschillende soorten disks...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG DVD-CM250. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG DVD-CM250 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Opname. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus.

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Opname. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD/OTR n Opname STANDBY m Standby-toets D Menu links P q Omhoog/Plus, programmanummer P r Omlaag/Min, programmanummer C Menu rechts

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter Laatste update: 1 maart 2006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers* 1 : Auto-receivers

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De voorzijde van het toestel. De afstandsbediening. Standby-schakelaar. Programmanummer Plus/Min.

BEKNOPT OVERZICHT. De voorzijde van het toestel. De afstandsbediening. Standby-schakelaar. Programmanummer Plus/Min. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD n Opname STANDBY m Standby-schakelaar SV SHOWVIEW programmeren TIMER k TIMER-programmeren op het toestel CLEAR b Terugzetten/wissen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding M532 PVR maart 2011

Handleiding M532 PVR maart 2011 Handleiding M532 PVR maart 2011 Als de M532 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden. De Harde schijf wordt na het

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE OMSCHRIJVING Deze afstandsbediening met timerfunctie kan worden gebruikt om KlikAanKlikUit ontvangers

Nadere informatie

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum:

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum: WWW.TECHGROW.NL TechGrow Asymmetrische Timer software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow Asymmetrisch timer gebruikershandleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow AT-1 Asymmetrische

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING DRAADLOZE ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING 1. Inhoud van de verpakking Zender (TX) Ontvanger (RX) IR muis / zender Twee kabels (RCA naar SCART voor PAL) Twee netadapters Kleefstrip (om de IR zender

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften...2 VIDEOCASSETTE-RECORDER

NEDERLANDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften...2 VIDEOCASSETTE-RECORDER VIDEOSSETTE-REORDER NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften...2 INDEX 4 INSTLLEREN VN DE VIDEOREORDER 10 asisaansluitingen...10 S-VIDEO aansluiting...11 SISINSTELLINGEN 12 utomatisch

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger

DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger INHOUD Nog even en je kunt tv-kijken Stap 1: heb je alles? 4 Stap 2: de smartcard installeren 5 Stap 3: de antenne neerzetten 6 Stap

Nadere informatie

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies PLL Alarm radioklok Bedieningsinstructies VOEDING AC- POWERBEDIENING Controleer svp goed dat het aangegeven voltage op uw apparaat overeenkomt met het voltage van uw woongebied. Steek de AC-stekker in

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011 DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie Canal Digitaal Satelliet Digitale TV op SAMSUNG TV 5 10 Problemen oplossen 11 Voorbeeld

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing 1 4 0 Nederlands 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Algemene informatie Deze Beknopte gebruiksaanwijzing biedt een globaal overzicht, zodat u met de basisstappen snel aan de slag kunt. Lees voor verdere informatie de

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design 1. Algemene beschrijving De universele afstandsbediening is multifunctioneel. Deze biedt het volgende: 1. Mogelijkheid om 7 apparaten te bedienen

Nadere informatie

Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30.

Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30. Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30. LCD display met scorebordinformatie Invoer thuis: score, serve-dot, teamfouten/ setstanden, time outs Invoer algemene functies: periode, serve dot uit, claxon herhalings/eindtijd

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

T6450EZ(DU).qx :11 PM Page 1 TVCR 14PV385/01

T6450EZ(DU).qx :11 PM Page 1 TVCR 14PV385/01 T6450EZ().qx3 04.3.10 9:11 PM Page 1 TVCR 14PV385/01 T6450EZ().qx3 04.3.10 9:11 PM Page 2 BEDIENINGSINSTRUCTIES Dank u voor de aanschaf van een Philips TV-Video Combi. Deze TV-Video Combi (TVCR) is momenteel

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 9 Frequenties en netwerknummers Ziggo 10-12 Problemen oplossen

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger DVB-T FTA17 Digitale Terrestische Ontvanger Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger LEES DIT EERST! Deze gebruiksaanwijzing helpt u om vertrouwt

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP2018 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

DOWNLOADED FROM Set-top Box Controller - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN. Guide NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN

DOWNLOADED FROM  Set-top Box Controller - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN. Guide NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL Set-top Box Controller - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN Guide V O O R D A T U B E G I N T 3 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw Bang & Olufsen Set-top Box Controller

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2010

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2010 DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2010 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie Canal Digitaal Satelliet Digitale TV op SAMSUNG TV 4 8 Problemen oplossen 9 Voorbeeld

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder:

Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder: Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder: Montage van de R.E.D. in uw voerboot: Zoek eerst een geschikte vlakke plek op in de boot voor het monteren van de sensor, deze plek goed afschuren met schuurpapier

Nadere informatie