NEDERLANDS INHOUD HDD & S-VHS VIDEORECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDS INHOUD HDD & S-VHS VIDEORECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften...2"

Transcriptie

1 1 2 < > 3 4 F - 1 HDD & S-VHS VDEORECORDER NEDERLANDS NHOUD VOOR DE VELGHED 2 Veiligheidsvoorschriften...2 NDEX 5 NSTALLEREN VAN DE VDEORECORDER 12 Basisaansluiting...12 S-VDEO aansluiting...13 BASSNSTELLNGEN 14 Automatisch instellen...14 Preset Download (Zenders van de TV in de videorecorder vastleggen)...16 Taal...18 NSTELLNGEN VOOR SATELLETONTVANGST 19 nstalleren van de afstandsbediening van de satellietontvanger...19 T-V LNK 21 T-V Link functies...21 OPNEMEN/WEERGEVEN OP HET HDD-DECK 22 Basisopname...22 Basisweergave...23 Weergave met HDD Navigation...24 Live Memory Weergave...26 Weergavefuncties...27 Opnamefuncties...29 OPNEMEN/WEERGEVEN OP HET VHS-DECK 30 Basisopname...30 Basisweergave...31 Weergave met VCR Navigation...32 Weergavefuncties...34 Opnamefuncties...37 B.E.S.T. beeldsysteem...41 TMER-GESTUURDE OPNAME 42 Programmeren van de Timer met het SHOWVEW systeem...42 Programmeren van de Express timer...44 Automatische opname van een satellietprogramma...47 AFSTANDSBEDENNGSFUNCTES 48 MONTEREN 51 nformatie over Hybrid Navigation...51 Wijzigen van informatie...52 Dubben...56 Normaal dubben (van HDD naar VHS)...58 Normaal dubben (van VHS naar HDD)...59 Monteren van meerdere scènes...60 Monteren van een camcorder...62 nstellen van de Uitgang/ngang...64 Monteren van of naar een andere videorecorder...66 Audio-dubben...68 SYSTEEMVERBNDNGEN 70 Aansluiten op een satellietontvanger...70 Aansluiten/Gebruik van een decoder...72 Aansluiten/Gebruik met een stereo-systeem...73 EXTRA NSTELLNGEN 74 Functie-instellingen...74 nstellen van SHOWVEW systeem...79 nstellen van de tuner...80 nstellen van de klok...88 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 90 VRAGEN EN ANTWOORDEN 97 TECHNSCHE GEGEVENS 98 LJST VAN TERMEN 99 LPT B DU

2 2 NE VOOR DE VELGHED Veiligheidsvoorschriften Modelgegevens en de veiligheidsvoorschriften zijn aangegeven op het achterpaneel van het toestel. WAARSCHUWNG BNNENN HET TOESTEL BEVNDT ZCH GEVAARLJKE ELEKTRSCHE SPANNNG WAARSCHUWNG OM BRAND EN ELEKTRSCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DT TOESTEL NET BLOOTSTELLEN AAN VOCHT OF REGEN. LET OP 8 Het wordt aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen indien het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt. 8 Binnenin het toestel bevindt zich gevaarlijke elektrische spanning. Laat onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel. Om eventuele elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen, dient het netsnoer uit het stopcontact te worden verwijderd alvorens aansluiting van signaalsnoeren of de antenne. WAARSCHUWNG Er zijn twee verschillende SECAM kleursystemen SECAM-L, gebruikt in Frankrijk (ook wel SECAM-west genoemd), en SECAM-B, gebruikt in de Oost-Europese landen (ook wel SECAM-oost) genoemd. 1. Deze videorecorder is tevens geschikt voor opname en weegave van SECAM-B kleurentelevisiesignalen. 2. Opnamen gemaakt van SECAM-B televisiesignalen leveren zwart/wit beelden op wanneer weergegeven via een SECAM-L videorecorder, of leveren geen normale kleurenbeelden indien afgespeeld op een andere PAL standaard videorecorder, die is uitgevoerd met het SECAM-B systeem (zelfs als de televisie geschikt is voor SECAM ontvangst). 3. Voorbespeelde SECAM-L cassettes, of opnamen gemaakt met een andere SECAM-L videorecorder, leveren zwart/witbeelden op wanneer weergeven via deze videorecorder. 4. Deze videorecorder is niet bedoeld voor gebruik met het Franse SECAM-L systeem. Voor opname van SECAM-L signalen dient een speciaal daarvoor geschikte SECAM-L videorecorder te worden gebruikt. BELANGRJK 8 Lees de diverse voorzorgsmaatregelen op blz. 2 en 4 door alvorens de videorecorder te installeren en in gebruik te nemen. 8 Het is mogelijk illegaal om reeds voorbespeelde cassettes, opnamen of disks te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder voor het geluid of beeld van video-opnamen, kabelprogramma's en andere literaire werken, musicals, toneelspelen of andere bronnen in de breedste zin van het woord. VHS Cassettes met het S-VHS en VHS teken kunnen met deze videocassetterecorder gebruikt worden. S-VHS opnamen kunnen echter alleen gemaakt worden met cassettes met het S-VHS teken. Door de S-VHS ET functie te gebruiken kunt u op deze videorecorder VHS-banden opnemen en weergeven met S-VHS beeldkwaliteit. SHOWVEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation. Dit product is uitgevoerd met technologie ter bescherming van auteursrechten. Deze technologie is beschermd door bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Deze technologie mag uitsluitend worden gebruikt met toestemming van Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor andere beperkte vormen van gebruik, tenzij het gebruik voor andere doeleinden uitdrukkelijk is toegestaan door Macrovision Corporation. Terugwerkend construeren of demonteren is verboden.

3 NE 3 Voor talië Dit product van JVC voldoet aan de Ministeriële Akte nummer 548 van 28 augustus 1995, gepubliceerd in de Official Gazette van de taliaanse Repuliek nummer 301 van 28 december De spanningstoets (STANDBY/ON 1) schakelt de bedrijfsspanning van het toestel in en uit. ndien de stekker echter in het stopcontact blijft gestoken, gebruikt het toestel zelfs in de uitgeschakelde toestand een kleine hoeveelheid netspanning. ` toont dat de spanning standby is geschakeld en! toont dat de spanning is ingeschakeld (ON). Cassettes opgenomen met de LP/EP (lange speelduur/verlengde speelduur) functies van deze videorecorder kunnen niet worden weergegeven op videorecorders met slechts één bandsnelheid. Wanneer u dit apparaat in een audiorack of op een boekenplank installeert, moet u zorgen dat er rondom het apparaat voldoende ruimte voor ventilatie is (10 cm of meer aan beide zijkanten, en aan de bovenkant en de achterkant van het apparaat). Wanneer u batterijen wegdoet, moet u rekening houden met het milieuprobleem en de plaatselijke voorschriften of wetten betreffende het wegdoen van batterijen strict in acht nemen. Het niet opvolgen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan beschadiging van de videorecorder, de afstandsbediening of de videocassette tot gevolg hebben. 1. Plaats de videorecorder NET in een omgeving die onderhevig is aan extreme temperaturen of hoge vochtigheid.... in het directe zonlicht.... in een stoffige omgeving.... in een omgeving waar sterke magnetische velden worden opgewekt.... op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak. 2. Blokkeer de ventilatie-openingen van de videorecorder NET. (Als de ventilatie-openingen door een krant of een doek e.d. geblokkeerd zijn, zal de hitte niet kunnen ontsnappen uit het apparaat.) 3. Plaats GEEN zware voorwerpen op de videorecorder of de afstandsbediening. 4. Plaats NETS dat kan lekken of druppelen op de videorecorder of de afstandsbediening. (Als water of een andere vloeistof in dit apparaat binnendringt, is er gevaar voor brand of een elektrische schok.) 5. Stel het apparaat NET bloot aan gedruppel of gespetter. 6. Gebruik dit apparaat NET in een badkamer of op andere plaatsen waar water wordt gebruikt. Plaats ook NOOT vaten gevuld met water of een andere vloeistof (zoals schoonheidsmiddelen of geneesmiddelen, bloemvazen, potplanten, kommen e.d.) bovenop het apparaat. 7. Plaats GEEN open vuur zoals brandende kaarsen, bovenop het apparaat. 8. VERMJD heftige schokken tijdens het transporteren van de videorecorder. CONDENSVORMNG U kent de waterdruppels die op een glas worden afgezet wanneer het glas met een koude vloeistof is gevuld. Op dezelfde wijze condenseert vocht in de lucht op de videorecorder wanneer u deze van een koude plaats naar een warme plaats brengt of wanneer de ruimte zeer vochtig is. Condens op de kop zal de band beschadigen. Schakel de videorecorder een paar uur in wanneer er mogelijk sprake van condensvorming is, zodat het vocht verdampt. Gebruik de videorecorder pas nadat het vocht verdampt is.

4 4 NE VOOR DE VELGHED (vervolg) VOORZORGSMAATREGELEN VOOR het vaste-schijfstation 1. Alvorens de videorecorder te installeren Deze videorecorder heeft een ingebouwd vasteschijfstation (HDD), d.w.z. een inrichting voor het lezen van minutieuze magnetische veranderingen. Aangezien deze inrichting met grote precisie is vervaardigd, dient u de volgende punten in acht te nemen wanneer u de videorecorder installeert Gebruik de videorecorder NET in een omgeving die onderhevig is aan trillingen of stof. Plaats de videorecorder NET in een omgeving met grote temperatuurschommelingen (condensvorming kan optreden) of met een hoge vochtigheidsgraad. Wanneer condensvorming optreedt Waterdruppels worden afgezet op de vaste schijf of de koptrommels binnenin de videorecorder, zodat de vaste schijf en de videokoppen beschadigd kunnen raken. Betreffende condensvorming Wanneer u goed gekoeld bier in een glas schenkt, worden er vaak waterdruppels afgezet op de buitenkant van het glas. Dit verschijnsel wordt condensvorming genoemd. nstalleer de videorecorder NET op een plaats waar de ventilatie-openingen op de achterkant van de videorecorder geblokkeerd kunnen raken of waar er geen ruimte vrij is rondom de videorecorder. nstalleer de videorecorder NET verticaal. OPMERKNG De vaste schijf kan mechanische ruis voortbrengen, maar dit is geen defect. 2. Alvorens de videorecorder in gebruik te nemen Wanneer de spanning van de videorecorder is ingeschakeld, draait de vaste schijf constant met hoge snelheid. Neem daarom de volgende punten in acht Stel de videorecorder NET bloot aan trillingen of schokken. Door heftige schokken kunnen niet alleen de opgenomen gegevens maar ook de vaste schijf zelf beschadigd raken. Kom NET dicht bij de videorecorder met toestellen of voorwerpen die sterk gemagnetiseerd zijn of sterke elektromagnetische golven uitzenden (zoals mobiele telefoons). Trek de stekker NET uit het stopcontact terwijl de videorecorder is ingeschakeld. ndien de stroomvoorziening wordt onderbroken terwijl de vaste schijf draait, kunnen de vaste schijf of de gegevens op de schijf beschadigd raken. Druk altijd op de spanningstoets om de spanning uit te schakelen. 3. Tijdens het gebruik van de videorecorder Wanneer u de vaste-schijfstation (HDD) kiest om naar een programma te kijken, is er een korte vertraging met betrekking tot het actueel uitgezonden programma. Dit komt omdat de ontvangen beelden eerst even op de vaste schijf worden opgeslagen en pas daarna worden weergegeven. De vertraging is ongeveer drie seconden. Wanneer u de spanning inschakelt terwijl HDD reeds is gekozen, zal het ongeveer 30 seconden duren voordat de ontvangen beelden op het scherm verschijnen. Gedurende deze tussentijd is er geen enkele bediening mogelijk. Dit is echter geen defect.

5 NDEX VOORAANZCHT NE 5 SAT HDD S-VHS S-VHS ET VDEO (M) L AUDO R MENU NAVGATON OK S-VDEO CH A. DUB PAUSE F - 1 A Spanningstoets (STANDBY/ON 1) blz. 14 B Ontvangstvenster afstandsbedieningssignalen C Verlichting van vaste-schijfstation (HDD) D MENU toets blz. 18 E Satelliettimertoets (SAT#) blz. 47 F HDD (vaste-schijfstation) toets blz. 22 G Stoptoets (8) blz. 22 H Weergavetoets (4) blz. 23 Pauzetoets (9) blz. 23 J Opnametoets (7) blz. 22 K S-VHS toets blz. 30 L Terugspoeltoets (3) blz. 27 M S-VHS ET toets blz. 39 N Snel doorspoeltoets (5) blz. 27 O Cassettehouder P Uitwerptoets ( ) blz. 30 Q RTYU en OK toetsen (identiek met de r t w e toets op de afstandsbediening) blz. 14 R PR +/ toetsen blz. 22 S Navigatietoets (NAVGATON) blz. 24 T HDD-functie indicators blz. 22 U Displaypaneel blz. 7 V VHS-functie indicators blz. 30 W Audio-dubben toets (A.DUB) blz. 69 X S-Video-/Video-/audio-ingangsaansluitingen (S-VDEO/VDEO/AUDO) blz. 62 Y Pauze-afstandsaansluiting (PAUSE) blz. 62 PULL-OPEN Trek dit deksel open om toegang te krijgen tot de aansluitingen op het voorpaneel.

6 6 NE NDEX (vervolg) ACHTERAANZCHT ANTENNA ANTENNE N ENTREE AV1 (L-1) N/OUT ENTREE/SORTE S OUT SORTE AUDO L SAT CONTROL CONTROLEUR SAT OUT SORTE R OUT SORTE AV2 (L-2) N/DECODER ENTREE/DECODEUR A Antenne-ingangsaansluiting (ANTENNA N) blz. 12 B AV1 (L-1) in-/uitgangsaansluiting (AV1 (L-1) N/OUT) blz. 12, 66, 70, 71, 72 C S OUT aansluiting blz. 13 D Netsnoer blz. 12 E Antenne-uitgangsaansluiting (ANTENNA OUT) blz. 12 F AV2 (L-2) ingang-/decoderaansluiting (AV2 (L-2) N/DECODER) blz. 19, 66, 70, 71, 72 G SAT CONTROL aansluiting blz. 19 H Audio-uitgangsaansluitingen (AUDO OUT (L/R)) blz. 73

7 DSPLAYPANEEL NE 7 SP VCR VPS/PDC A B.E.S.T. beeldsysteemindicator blz. 41 B Tonen de symbolen van diverse functies WEERGAVE VOORWAARTS/ ACHTERWAARTSE ZOEKEN MET VARABELE SNELHED AUDO-DUBBEN AUDO-DUBBEN PAUZE STLBEELD SLOW-MOTON OPNAME OPNAMEPAUSE C Opnamesnelheid-indicators blz. 22 D Timer indicator blz. 43, 45 E Resterende bandtijdindicator blz. 38 F VPS/PDC indicator blz. 45 G S-VHS indicator blz. 39, 75 H VCR indicator Cassette geplaatst indicator J Teller/Kanaal/Klok/Resterende bandtijd display (De teller kan de tijd aanduiden tot maximaal +/ Wanneer de opname- of weergavetijd deze limiet overschrijdt, begint het display weer te tellen vanaf )

8 8 NE NDEX (vervolg) N-BEELDDSPLAY (voor HDD-deck) Wanneer O.S.D. op AAN is ingesteld ( blz. 78), zullen de verschillende bedieningsindicaties op het TV-scherm verschijnen. Wanneer u een opgenomen programma weergeeft 1 2 WEERGEVEN /12 DN 1007 KAN. 1 LP Wanneer u kijkt naar een tv-programma 1 ON AR HUDGE TJD T KAN A Begin van het programma B Weergavefunctie en weergavetijd C Opname-informatie (Datum, starttijd, kanaal en opnamesnelheid) D Tijdschaal van het huidige programma (Dit programma heeft een inhoud van anderhalf uur.) E Huidig weergavepunt F Einde van het programma G Tijdschaal H Audioweergavefunctie A Tijdschaal rond de huidige tijd B Huidige tijd C Beginpunt van dit programma (De videorecorder begint met het ontvangen van dit programma om ongeveer 2030.) D Lengte van de tijd die beschikbaar is voor Live Memory weergave E Wijzer voor huidige tijd (De videorecorder neemt dit programma al een uur lang op.) F Huidig kanaal Wanneer u op PAUSE drukt A 9 (pauze) wordt ingedrukt om B Wijzer voor huidig beeld C De videorecorder ontvangt nu nieuwe beelden in dit 1 punt. PAUZE HUDGE TJD T LP KAN. 1 Bij gebruik van Live Memory weergave 1 LVE MEMORY HUDGE TJD T 2146 LP KAN Tijdens het opnemen OPNAME 7 HUDGE TJD T 2103 EP KAN A Tijdteller voor actuele tijd B Wijzer voor huidig beeld C De videorecorder ontvangt nu nieuwe beelden in dit punt. A Opname-indicator B Tijdschaal rond de huidige tijd C Huidige tijd D Opnamesnelheid E Startpunt van de opname F Lengte van de tijd die beschikbaar is voor Live Memory weergave G Huidig opnamepunt H Audioweergavefunctie Kanaal dat wordt opgenomen

9 N-BEELDDSPLAY (voor VHS-deck) NE 9 Wanneer O.S.D. op AAN is ingesteld ( blz. 78), zullen de verschillende bedieningsindicaties op het TV-scherm verschijnen. A Bedieningsfunctie-indicators B Bandsnelheid SP/LP/EP C Bandtransportrichting D Tellerdisplay E Resterende bandtijdindicator blz. 38 F Audiofunctiedisplay blz. 36 G Bandpositie-indicator De bandpositie-indicator verschijnt op het TV-scherm wanneer u 3 of 5 in de stopstand indrukt of wanneer u de indexzoekfunctie gebruikt ( blz. 35). De positie van q in verhouding tot 0 (begin van de band) of + (einde van de band) toont de huidige positie op de Begin band. OPMERKNG Met bepaalde soorten banden zal de indicatie van de bandpositie soms niet juist zijn. Einde H Type uitzending blz. 40 VHS indicator J Huidige dag/maand/jaar K Klokdisplay L Voorkeuzepositienummer en zendernaam/ auxiliaire ingangsindicator (L-1, L-2, F-1, DUB of SAT*) * Wanneer L-2 KEUZE op SATELLET is ingesteld ( blz. 65), zal SAT verschijnen in plaats van L-2. M Cassette geplaatst indicator

10 10 NE NDEX (vervolg) AFSTANDSBEDENNG A LCD-paneel blz. 42 B HDD (vaste-schijfstation) toets blz. 22 C TV/CABLE/SAT toets blz. 49, 50 D AUDO toets blz. 28, 36 TV-dempingstoets (^) blz. 49 E LCD PROG toets blz. 42 F Cijfertoetsen blz. 22, 42 G Dagelijks toets (DALY) blz. 43, 45 H VPS/PDC toets blz. 43, 45 Tellerterugsteltoets (0000) blz. 38 Annuleertoets (&) blz. 42 < toets blz. 53 J Programma-controletoets (") blz. 46 K Programmeertoets (PROG) blz. 44 L Start +/ toets (START +/ ) blz. 44 M Stop +/ toets (STOP +/ ) blz. 44 N Terugspoeltoets (3) blz. 27 O Weergavetoets (4) blz. 23 P Opnametoets (7) blz. 22 Q Stoptoets (8) blz. 22, 23 Okay-toets (OK) blz. 15 R r t toets blz. 14 TV-zendertoets (TV PR +/ ) blz. 49 S S-VHS toets blz. 30 T Spanningstoets (STANDBY/ON 1) blz. 14 U Display toets blz. 38 Wistoets (DEL) blz. 53 V TV/Videorecorder schakelaar (TV/VCR) W Navigatietoets (NAVGATON) blz. 24 X Zendtoets ( ) blz. 42 Y Wekelijks toets (WEEKLY) blz. 43, 45 Z Timertoets (#) blz. 43, 45 a AUX toets blz. 63 b MENU toets blz. 18 c Sporingstoets p blz. 36 Bandsnelheidtoets (MODE) blz. 22 > toets blz. 53 Toetsen met een kleine stip links van de naam kunnen tevens voor bediening van uw TV worden gebruikt. ( blz. 49) d Okay-toets (OK) blz. 15 ndextoets (NDEX) blz. 52 e Geheugentoets (MEMO) blz. 25 f PR +/ toets blz. 22 g Datum +/ toets (DATE +/ ) blz. 44 h Snel doorspoeltoets (5) blz. 27 i Pauzetoets (9) blz. 27 j w e toets blz. 18, 27 TV-volumetoets (TV % +/ ) blz. 49

11 Gebruik Deze afstandsbediening is geschikt voor gebruik met deze videorecorder en tevens voor de basisfuncties van JVC TV s en satellietontvangers en TV s en satellietontvangers van andere merken. ( blz. 49, 50) Richt de afstandsbediening naar de sensor. Het maximale bereik van de afstandsbediening is ongeveer 8 meter. NE 11 OPMERKNGEN Let bij het plaatsen van de batterijen goed op dat deze in de juiste richting zoals in het vak aangegeven worden geplaatst. Verwijder de batterijen van de afstandsbediening indien deze niet juist functioneert. Wacht even, plaats de batterijen terug en probeer opnieuw. LCD-paneel van de afstandsbediening De afstandsbediening kan naast de videorecorder ook enkele van uw TV en satellietontvangerfuncties bedienen. Het LCD-paneel geeft aan welke functie (VDEO, TV of CABLE/SAT) momenteel met de afstandsbediening kan worden bediend. Bij aankoop van de afstandsbediening, of na het vervangen van de batterijen, is de VDEO A (A code) functie gekozen. A Om uw videorecorder te kunnen bedienen, dient u eerst de HDD of S-VHS toets in te drukken. Voor het omschakelen van de A/B/C/ D afstandsbedieningscodes, zie blz. 48. B Om uw TV in werking te stellen, drukt u eerst op TV/CABLE/SAT totdat TV op het LCD-paneel verschijnt. ( blz. 49) C Om uw satellietontvanger in werking te stellen, drukt u eerst op TV/CABLE/SAT totdat CABLE SAT op het LCD-paneel verschijnt. ( blz. 50) OPMERKNGEN Zelfs indien TV op het LCD-paneel wordt aangegeven, zijn de volgende bedieningen mogelijk zonder dat u de functie hoeft te veranderen. Basisbedieningen van de videorecorder Nadat een bediening is voltooid, zal TV weer op het LCD-paneel verschijnen. Bedieningen voor het programmeren van Express Timer en SHOWVEW Timer opnamen Om de TV weer te kunnen bedienen, moet u eerst omschakelen naar de TV functie. Openen van het hoofdmenu Om de TV weer te kunnen bedienen, moet u eerst omschakelen naar de TV functie.

12 12 NE NSTALLEREN VAN DE VDEORECORDER Basisaansluiting ANTENNA N TVantennekabel RF kabel (bijgeleverd) AV1 (L-1) N/OUT ANTENNA OUT Achterpaneel van TV 21-pens SCART aansluiting Antenneaansluiting 21-pens SCART kabel (bijgeleverd) Stopcontact Netsnoer Achterpaneel van videorecorder LET OP Om op deze videorecorder te kunnen aangesloten worden, moet uw TV een SCART aansluiting hebben. Het is zeer belangrijk dat de videorecorder juist wordt aangesloten. DEZE HANDELNGEN MOETEN WORDEN UTGEVOERD VOORDAT U DE VDEORECORDER KUNT GEBRUKEN. A Controleer de toebehoren. Controleer dat alle in de TECHNSCHE GEGEVENS op blz. 98 vermelde toebehoren in de doos aanwezig zijn. B Plaats de videorecorder. Plaats de videorecorder op een stabiel, horizontaal oppervlak. C Sluit de videorecorder op de tv aan. A Ontkoppel de TV-antennekabel van de TV. B Verbind de TV-antennekabel met de ANTENNA N aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder. C Verbind de bijgeleverde RF kabel tussen de ANTENNA OUT aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder en de TV antenne-aansluiting. D Verbind de bijgeleverde 21-pens SCART kabel tussen de AV1 (L-1) N/OUT aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder en de 21-pens SCART aansluiting van de TV. De AV1 (L-1) N/OUT aansluiting is geschikt voor het invoeren en uitvoeren van een samengesteld signaal (normaal videosignaal) of een Y/C signaal (een signaal waarin de luminantie- en chrominantiesignalen zijn gescheiden). ndien de 21-pens AV-ingang (SCART) aansluiting van uw TV compatibel is met het Y/C signaal, moet u L-1 UTGANG instellen op S-VDEO nadat de aansluitingen en de basisinstellingen zijn voltooid ( blz. 64). Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit. (Verbind met een 21-pens SCART kabel die compatibel is met het Y/C signaal.) Schakel afhankelijk van het type SCART aansluiting van uw TV, de VDEO (of AV), Y/C, of RGB functie van de televisie in. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV het inschakelen van de TV functie. Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit kunt u tevens de S-VDEO aansluiting gebruiken zoals op blz. 13 wordt beschreven. D Verbind de videorecorder met een stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. Nadat de aansluitingen zijn voltooid, moet u Automatisch instellen op blz. 14 uitvoeren.

13 S-VDEO aansluiting Antenneaansluiting Achterpaneel van TV NE 13 TV-antennekabel S-Videokabel (niet bijgeleverd) S-VDEO N aansluiting AUDO N aansluitingen Audiokabel (niet bijgeleverd) ANTENNA N S OUT Netsnoer ANTENNA ANTENNE N ENTREE AV1 (L-1) N/OUT ENTREE/SORTE S OUT SORTE (DV/VHS) AUDO (DV/VHS) L SAT CONTROL CONTROLEUR SAT OUT SORTE R OUT SORTE AV2 (L-2) N/DECODER ENTREE/DECODEUR ANTENNA OUT AUDO OUT Stopcontact Achterpaneel van videorecorder RF kabel (bijgeleverd) 8 Verbinden met een TV die S-VDEO/AUDO Naansluitingen heeft... A Sluit de videorecorder op de tv aan. A Verbind de antenne, videorecorder en TV zoals aangegeven bij Basisaansluiting ( blz. 12). B Verbind de S OUT aansluiting van deze videorecorder met de S-VDEO N aansluiting van de TV. C Verbind de AUDO OUT aansluiting van deze videorecorder met de AUDO N aansluiting van de TV. B Verbind de videorecorder met een stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. OPMERKNGEN Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit. Gebruik de AUDO OUT aansluitingen van de videorecorder voor het aansluiten van een versterker voor Hi-Fi stereo weergave indein u niet over een stereo televisie beschikt. ( blz. 73) Om de videorecorder die middels de S-VDEO aansluiting is aangesloten met de TV te bedienen, dient u de AV functie van uw TV in te schakelen. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV het inschakelen van detv functie. Nadat de aansluitingen zijn voltooid, moet u Automatisch instellen op blz. 14 uitvoeren.

14 14 NE BASSNSTELLNGEN Automatisch instellen Automatische instelling van kanalen/ Automatische instelling van de klok/ Automatische instelling van de gidsprogrammanummers Controleer de volgende punten alvorens te starten De TV-antenne moet met de videorecorder zijn verbonden. De stekker van het netsnoer van de videorecorder moet in een stopcontact zijn gestoken. Wanneer u het in-beelddisplay wilt gebruiken moet de TV in de AV-functie zijn geschakeld. A Schakel de videorecorder in. Druk op 1 van de videorecorder of afstandsbediening. Het display voor het instellen van het land wordt op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond. Nadat u voor het eerst op de 1 toets van de videorecorder of afstandsbediening heeft gedrukt om de spanning in te schakelen door eenvoudigweg uw land* te kiezen, stelt de automatische instelfunctie de tunerkanalen, de klok** en de gidsprogrammanummers in. * ndien u in België (BELGUM) of Zwitserland (SUSSE) woont, moet u ook de taal van uw gebied kiezen. * ndien u in Hongarije (MAGYARORSZÁG), de Tsjechische Republiek (CESKÁ REPUBLKA), Polen (POLSKA) of een ander Oost-Europees land (OTHER EASTERN EUROPE) woont, dient u de klok handmatig in te stellen. OPMERKNG Zodra er enkele seconden verlopen zijn na het indrukken van 1, kunt u de Automatische nstelling niet meer onderbreken, ook al drukt u op MENU om deze procedure te annuleren. B Kies het land. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om het toegangsnummer voor internationale telefoongesprekken voor uw land te kiezen. Zie de linkertabel. (Voorbeeld) DEUTSCHLAND (Duitsland) (49) is gekozen. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de naam van uw land te verplaatsen. Codes voor internationale telefoongesprekken BELGUM CESKÁ REPUBLKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE TALA MAGYARORSZÁG NEDERLAND NORGE ÖSTERRECH POLSKA PORTUGAL SUSSE SUOM SVERGE OTHER WESTERN EUROPE OTHER EASTERN EUROPE EE OPMERKNGEN Ga naar stap C indien u BELGUM (32) of SUSSE (41) hebt gekozen. Druk op OK indien u MAGYARORSZÁG (36), CESKÁ REPUBLKA (42), POLSKA (48) of OTHER EASTERN EUROPE (EE) hebt gekozen. Het klokinstelscherm verschijnt. Stel de klok handmatig in ( blz. 88) en ga dan naar stap D. Druk op OK en ga direct naar stap D indien u de naam (code) van een ander land hebt gekozen.

15 C Kies de taal. Druk op OK. Het display voor het instellen van de taal wordt op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om de code voor uw taal te kiezen. Taalcode ENGLSH DEUTSCH FRANCAS TALANO CASTELLANO (Voorbeeld) Met DEUTSCH (Duits) (02) voor SUSSE (41) gekozen. Toegangscode voor internationale telefoon Taalcode D Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de gewenste taal te verplaatsen. NEDERLANDS SVENSKA NORSK SUOM DANSK Voer de automatische instellingen uit. Druk op OK. Het AUTO CH NSTELLNG/T-V LNK display verschijnt op het displaypaneel van de videorecorder en/of op het TV-scherm. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om Auto te kiezen en druk dan op OK of e. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar AUTO CH NSTELLNG te verplaatsen en druk dan op OK of e. DANSK SUOM NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO TALANO FRANCAS DEUTSCH ENGLSH NE 15 Bij gebruik van het inbeelddisplay zal het AUTO CH NSTELLNG scherm verschijnen. De q markering verplaatst tijdens het automatisch instellen van links naar rechts op het TVscherm. Wanneer het Automatisch nstellen is voltooid, verschijnt ZENDER ZOEKEN Begin Einde VOLTOOD ongeveer 5 seconden lang op het scherm, en daarna verschijnt het normale scherm weer. ndien de videorecorder door middel van een 21-pens SCART kabel ( blz. 12) is verbonden met een TV die voorzien is van de T-V Link functie, zal de Preset Download ( blz. 16) automatisch uitvoeren wanneer u de TV inschakelt, ook al stelt u in op Auto in stap D. LET OP Nadat de automatische instellingen zijn uitgevoerd blijven alle vastgelegde zenders en de gidsprogrammanummers in het geheugen van de videorecorder vastgelegd, zelfs wanneer de gespecificeerde tijd voor het ondersteunen van het geheugen is verstreken. De videorecorder zal niet nogmaals de functie voor het automatisch instellen uitvoeren. U hoeft in dat geval uitsluitend de klok opnieuw in te stellen. ( blz. 88) Maak zelf de vereiste instellingen indien u bijvoorbeeld naar een ander gebied bent verhuisd. nstellen van de tuner ( blz. 80) nstellen van de klok ( blz. 88) Stel de kanalen voor de tuner opnieuw in indien er een nieuwe zender in uw gebied is ( blz. 80). OPMERKNGEN De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet automatisch worden ingesteld indien er in uw gebied geen TV-zender is, die een PDC (Programme Delivery Control) signaal uitzendt. Het automatisch instellen wordt voortijdig gestopt wanneer tijdens de procedure de spanning wordt onderbroken of u drukt bijvoorbeeld op 1 of MENU. U moet in dat geval de videorecorder uitschakelen, vervolgens weer inschakelen en de handelingen opnieuw vanaf stap A uitvoeren. Afhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd. ndien er beeld is maar geen geluid, of indien het geluid op sommige automatisch ingestelde kanalen onnatuurlijk klinkt, is de instelling van het TV-systeem voor de betreffende kanalen mogelijk niet juist. Kies het geschikte TV-systeem voor deze kanalen ( blz. 86, NFORMATE ). Auto knippert op het displaypaneel; druk NET op een van de toetsen van de videorecorder of de afstandsbediening totdat het displaypaneel de klok, (CH) 1 of toont zoals aangegeven op blz. 17.

16 16 NE BASSNSTELLNGEN (vervolg) Preset Download (Zenders van de TV in de videorecorder vastleggen) TV-kanalen automatische vastlegging in de videorecorder/automatische instelling van de klok/automatische instelling van de gidsprogrammanummers LET OP Deze functie werkt alleen met een TV die voorzien is van T-V Link e.d.*. Voor de verbinding moet u een volledig bezette 21-pens SCART kabel gebruiken. * Compatibel met TV's die voorzien zijn van T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLNK, Q-Link of DATA LOGC via een volledig bezette 21-pens SCART kabel. De compatibiliteit en de beschikbare functies kunnen verschillend zijn afhankelijk van het systeem. ndien de videorecorder door middel van een 21-pens SCART kabel (( blz. 12) met uw TV is verbonden, zal de videorecorder Preset Download automatisch uitvoeren in plaats van de Automatische nstellingen in stap D op blz. 15. Nadat de kanalen zijn vastgelegd, zullen de klok en de gidsprogrammanummers door de videorecorder automatisch worden ingesteld. Voer stappen A t/m C onder Automatisch instellen op blz. 14 uit alvorens verder te gaan. A Voer Preset Download uit. Druk op OK. Het AUTO CH NSTELLNG/T-V LNK display verschijnt op het displaypaneel van de videorecorder en/of op het TV-scherm. Op het displaypaneel van de videorecorder Druk op rt om CH te kiezen en druk dan op OK of e. Op het in-beelddisplay Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar T-V LNK te verplaatsen en druk dan op OK of e. De voorkeuzekanaalpositie op het displaypaneel vermeerdert vanaf CH1. Druk GEEN ENKELE toets op de videorecorder of de afstandsbediening in totdat het display dat op blz. 17 is afgebeeld, de klok, (CH) 1 of op het displaypaneel aangeeft. OPMERKNGEN Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet automatisch worden ingesteld indien er in uw gebied geen TV-zender is, die een PDC (Programme Delivery Control) signaal uitzendt. De Preset Download of automatische instelling wordt onderbroken wanneer de spanning wordt onderbroken of u op 1 of MENU drukt terwijl deze aan de gang zijn. n dat geval moet u de videorecorder uitschakelen, weer inschakelen en dan de procedure vanaf het begin herhalen. Afhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd. De op deze videorecorder beschikbare letters/tekens voor de zendernamen (D) zijn A Z, 0 9,, f, + en (spatie). De naam van sommige ingevoerde zenders kan dientengevolge verschillen van die van uw TV ( blz. 85). Wanneer u het in-beelddisplay gebruikt, zal het T-V LNK scherm verschijnen. Daarna zal het GDSNUMMER NSTELLNG scherm verschijnen terwijl het gidsprogrammanummer wordt ingesteld. Wanneer Preset Download is voltooid, verschijnt VOLTOOD ongeveer 5 seconden lang op het scherm, en daarna verschijnt het normale scherm weer. ndien u een toets op de videorecorder of afstandsbediening indrukt terwijl de Preset Download bezig is, zal deze worden onderbroken.

17 NE 17 Het resultaat van automatisch instellen/preset Download wordt op het displaypaneel getoond ndien zowel de kanalen als de klok juist zijn ingesteld, wordt de juiste tijd getoond. Schakel de TV in en kies de AV functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de videorecorder zijn vastgelegd. ndien zendernamen (D blz. 87) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer 5 seconden linksboven op het TV-scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest. Zie blz indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen. ndien de kanalen juist zijn ingesteld maar de klok niet, wordt 1 (kanaalpositie) getoond. A Schakel de TV in en kies de AV functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de videorecorder zijn vastgelegd. ndien zendernamen (D blz. 87) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer 5 seconden linksboven op het TV-scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest. Zie blz indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen. B Voer eerst nstellen van de klok op blz. 88. ndien zowel de kanalen als de klok niet juist zijn ingesteld, wordt getoond. Controleer dat de kabels juist zijn verbonden en schakel de videorecorder even uit. Schakel de videorecorder vervolgens weer in. Het display voor het instellen van het land wordt op het displaypaneel en/of TV-scherm getoond; voer nogmaals Automatisch instellen op blz. 14 of Preset Download op blz. 16. BELANGRJK U kunt controleren of de gidsprogrammanummers juist zijn ingesteld door Programmeren van de timer met het SHOWVEW systeem ( blz. 42) uit te voeren. Onder bepaalde omstandigheden worden zendernamen mogelijk niet juist vastgelegd en werkt de automatische instelling voor gidsprogrammanummers niet. ndien de gidsprogrammanummers niet goed zijn ingesteld zal bij opname van een TV-programma met het the SHOWVEW systeem een ander TV-programma van een andere TV-zender met de videorecorder worden opgenomen. Bij het programmeren van de timer met het the SHOWVEW systeem moet u controleren of het gewenste kanaal is gekozen ( blz. 42, Programmeren van de Timer met het SHOWVEW systeem ). De videorecorder legt alle gevonden zenders vast, zelfs indien de ontvangst van een zender slecht is. U kunt dergelijke zwakke zenders wissen ( blz. 83, Wissen van een kanaal ). NFORMATE Taal voor het in-beelddisplay Met de functie voor het automatisch instellen wordt tevens de taal voor het in-beelddisplay automatisch gekozen op basis van het land dat u in stap B op blz. 14 heeft ingesteld (tenzij u BELGUM of SUSSE heeft gekozen) zoals u hieronder ziet. SUOM ] SUOM DANMARK ] DANSK NEDERLAND ] NEDERLANDS PORTUGAL ] ENGLSH ÖSTERRECH ] DEUTSCH GREECE ] ENGLSH DEUTSCHLAND ] DEUTSCH CESKÁ REPUBLKA ] ENGLSH OTHER WESTERN EUROPE] ENGLSH POLSKA ] ENGLSH TALA ] TALANO OTHER EASTERN EUROPE ] ENGLSH NORGE ] NORSK MAGYARORSZÁG ] ENGLSH SVERGE ] SVENSKA ESPAÑA ] CASTELLANO Zie Taal op blz. 18 indien u de taal zelf handmatig wilt veranderen. Eenvoudige klok ( Just Clock ) Deze videorecorder heeft een Eenvoudige klokfunctie waarmee de tijd automatisch op vastgestelde intervallen wordt gelijkgezet op basis van een PDC signaal. Voor gebruik van deze functie moet u de eenvoudige klok op AAN stellen ( blz. 88, Eenvoudige klok ( Just Clock ) ).

18 18 NE BASSNSTELLNGEN (vervolg) Taal Schakel de TV in en kies de AV functie. Met deze videorecorder kunt u één van de 10 talen voor de medelingen op het scherm kiezen. Met de functie voor het automatisch instellen wordt de taal automatisch gekozen ( blz. 17). U kunt echter de taal veranderen door de vereiste handelingen handmatig uit te voeren. A Roep het hoofdmenu scherm op. Druk op MENU. B C Roep het scherm voor het instellen van de tuner op. A Druk op w e om het pijltje naar BASSNSTELLNG te verplaatsen, en druk vervolgens op t of OK. B Druk op w e om het pijltje te verplaatsen naar TUNER NSTEL., en druk vervolgens op OK. Roep het scherm voor het instellen van het land op. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar AUTO CH NSTELLNG te verplaatsen en druk vervolgens op OK of e. HDD/VCR NSTEL. TUNER NSTEL. KEZEN OK END FUNCTE NSTEL. BASSNSTELL. BASSNSTELLNG TUNER NSTEL. AUTO CH NSTELLNG HAND CH NSTELLNG NDEX MENU KES MET EN DRUK OP [OK] TUNER NSTEL. AUTO CH NSTELLNG HAND CH NSTELLNG D Kies het land. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de naam van het gewenste land te verplaatsen en druk vervolgens op OK of e. E F Kies de taal. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar de gewenste taal te verplaatsen. U hoeft niet op OK te drukken. ndien u op OK drukt, zal het AUTO CH NSTELLNG/T-V LNK scherm verschijnen. Roep het normale scherm weer op. Druk op MENU. DANSK SUOM NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO TALANO FRANCAS DEUTSCH ENGLSH

19 NSTELLNGEN VOOR SATELLETONTVANGST nstalleren van de afstandsbediening van de satellietontvanger Deze videorecorder Satellietafstandsbediening Satellietontvanger Satellietontvanger Satellietafstandsbediening (voorgestelde plaats) Signalenzender NE 19 Volg de onderstaande procedure indien u satellietkanalen via een satellietontvanger ontvangt. Ongeveer 20 seconden voordat een geprogrammeerde SHOWVEW timeropname ( blz. 42) of Express timeropname ( blz. 44) start, schakelt de videorecorder zijn ingangsfunctie om naar L-2 en worden de kanalen van de satellietontvanger automatisch omgeschakeld door middel van de bijgeleverde satellietafstandsbediening. nstalleren van de satellietafstandsbediening A nstalleer de satellietafstandsbediening op een geschikte plaats. nstalleer de satellietafstandsbediening zodanig dat de signaalweg tussen zijn signalenzender en de afstandsbedieningssensor op de satellietontvanger door niets wordt belemmerd. B Zet de satellietafstandsbediening vast. Zet de satellietafstandsbediening goed vast met het stukje plakband dat op de achterzijde ervan is aangebracht. C Verbind de apparaten. Verbind de AV2 (L-2) N/DECODER aansluiting op de videorecorder met de 21-pens SCART aansluiting op de satellietontvanger. OPMERKNG Lees ook de gebruiksaanwijzing van de satellietietontvanger. D Sluit de satellietafstandsbediening aan op de videorecorder. Sluit de kabel van de satellietafstandsbediening aan op de SAT CONTROL aansluiting op het achterpaneel. 21-pens SCART kabel (bijgeleverd) SAT CONTROL AV2 (L-2) N/DECODER Achterpaneel van videorecorder

20 20 NE NSTELLNGEN VOOR SATELLETONTVANGST (vervolg) C Roep het basis instelling scherm op. A Druk op w e om het pijltje naar BASSNSTELLNG te verplaatsen, en druk vervolgens op t of OK. B Druk op w e om het pijltje te verplaatsen naar BASSNSTELL., en druk vervolgens op OK. D Roep het satelliet instelling scherm op. Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar SATELLET NSTELLNG te verplaatsen, en druk vervolgens op OK of e. HDD/VCR NSTEL. TUNER NSTEL. KEZEN OK END FUNCTE NSTEL. BASSNSTELL. BASSNSTELLNG BASSNSTELL. NSTELLNG VAN DE KLOK GDSNUMMER NSTELLNG SATELLET NSTELLNG NDEX MENU KES MET EN DRUK OP [OK] BASSNSTELL. NSTELLNG VAN DE KLOK GDSNUMMER NSTELLNG SATELLET NSTELLNG nstellen van het merk en kanaal van de satellietontvanger Nadat de satellietontvanger is geïnstalleerd, moet u zijn merk en kanaal juist instellen. ndien u dit niet doet, zal de satellietafstandsbediening niet juist werken. Schakel de TV in en kies de AV functie. A Schakel de satellietontvanger in. Schakel de spanning van de satellietontvanger in. B Roep op de videorecorder het hoofdmenu scherm op. Druk op MENU. E F Voer het merk van de satellietontvanger in. Druk op de geschikte cijfertoetsen om de juiste merkcode uit de lijst op blz. 21 in te voeren, en druk vervolgens op OK. ndien u een ongeldige merkcode invoert, zal de invoerpositie voor de merkcode worden teruggesteld. Voer de juiste merkcode nogmaals in. U kunt de merkcode niet instellen terwijl de videorecorder weergeeft of opneemt. Kies het kanaal van de satellietontvanger om uit te testen. Druk op de geschikte cijfertoetsen om een van de kanaalposities op de satellietontvanger in te voeren. Druk vervolgens op OK. U kunt een kanaalpositie tussen 1 en 999 kiezen. Nadat OK is ingedrukt, komt de videorecorder in de teststand te staan.

21 NSTELLNGEN VOOR SATELLETONTVANGST (vervolg) T-V LNK G Controleer het testresultaat. ndien het kanaalnummer van de satellietontvanger werd veranderd naar het nummer dat u in stap F heeft ingesteld... Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar VERANDERD NAAR te verplaatsen. Druk vervolgens op OK of e om de satellietinstelling te voltooien. ndien het kanaalnummer van de satellietontvanger niet juist werd veranderd... Druk op rt om het pijltje (opgelichte balk) naar NET VERANDERD te verplaatsen, en druk vervolgens op OK of e. Herhaal daarna de procedure vanaf stap E. MERKNAAM JVC AMSTRAD CANAL SATELLTE CANAL + D-BOX ECHOSTAR ECHOSTAR (VA DGTAL) FNLUX FORCE GALAXS GRUNDG HRSCHMANN TT NOKA JERROLD KATHREN LUXOR MASCOM MASPRO NOKA PACE PANASONC PHLPS RFT SAGEM SALORA SEMENS SKYMASTER TPS TRAX WS CODE 73 60, 61, 62, 63, , 79, , 65 64, , , 67, 74, 86, , OPMERKNGEN De satellietafstandsbediening zal mogelijk niet werken met sommige types satellietontvanger. Voor sommige satellietontvangers dient u de kanaalinvoermodus in te stellen op 2-cijfers. ndien uw satellietontvanger meer dan twee kanaalinvoermodi heeft, moet u instellen op All Channel Mode. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van de satellietontvanger. Wanneer u het kanaal van de satellietontvanger kiest ( stap F), kunnen de signalen van de videorecorderafstandsbediening gestoord worden door signalen die van de satellietafstandsbediening worden uitgezonden. n dat geval moet u de videorecorderafstandsbediening zo dicht mogelijk bij het ontvangsvenster afstandsbedieningssignalen op de videorecorder houden. T-V Link functies NE 21 De volgende functies zijn beschikbaar wanneer de videorecorder door middel van een volledig bezette 21-pens SCART kabel ( blz. 12) op uw TV is aangesloten. Deze functies werken alleen met een TV die voorzien is van T-V Link e.d.*. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. * Compatibel met TV's die voorzien zijn van T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLNK, Q-Link of DATA LOGC via een volledig bezette 21-pens SCART kabel. De compatibiliteit en de beschikbare functies kunnen verschillend zijn afhankelijk van het systeem. Automatisch inschakelen van de TV De TV zal automatisch inschakelen en automatisch instellen op zijn AV-functie telkens wanneer u een band weergeeft. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. Automatisch uitschakelen (stand-by) van de videorecorder U kunt de videorecorder uitschakelen met de afstandsbediening van uw TV. Voor nadere bijzonderheden, zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel. Direct Rec U kunt de opname van een TV-programma dat u aan het bekijken bent, starten door een eenvoudige bediening. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u DRECT REC instellen op AAN ( blz. 78).

22 22 NE OPNEMEN/WEERGEVEN OP HET HDD-DECK Basisopname Schakel de TV in en kies de AV functie. ndien de videorecorder wordt ingeschakeld terwijl het HDD-deck is gekozen, kan het ongeveer 30 seconden duren voordat het beeld op het scherm verschijnt. A Schakel de videorecorder in. Druk op 1. De toets die overeenkomt met het eerder gekozen deck wordt verlicht op de videorecorder. B Kies het HDD-deck. Druk op HDD. De HDD toets wordt verlicht op de videorecorder. C Kies een programma. Druk op de PR +/ of cijfertoetsen om het kanaal dat u wilt opnemen te kiezen. Wanneer u kanalen kiest op het HDD-deck, zal het beeld met een paar seconden vertraging verschijnen. Dit is echter geen defect. D Stel de opnamesnelheid in. Druk op MODE (p). Voor bijzonderheden over de opnamesnelheid, zie blz. 23. E Start de opname. Houd 7 ingedrukt en druk op 4 van de afstandsbediening, of druk op 7 van de videorecorder. De HDD opname-indicator gaat aan op de videorecorder. F Stoppen van de opname. Druk op 8. De HDD opname-indicator gaat uit. Het kan een paar seconden duren voordat het normale scherm weer verschijnt. Dit is echter geen defect. OPMERKNGEN Gelijktijdig opnemen van hetzelfde TV-programma op zowel het HDD-deck als het VHS-deck is niet mogelijk. Gelijktijdig opnemen vanaf dezelfde externe ingangsbron is ook niet mogelijk. Een opname op het HDD-deck kan niet worden gepauzeerd wanneer u opneemt van andere kanalen dan L-1, F-1, DUB. ( blz. 59, 63) Tijdens het opnemen van een programma kunt u het eerder opgenomen gedeelte weergeven met Live Memory Weergave ( blz. 26).

23 Basisweergave Schakel de TV in en kies de AV functie. ndien de videorecorder wordt ingeschakeld terwijl het HDD-deck is gekozen, kan het ongeveer 30 seconden duren voordat het beeld op het scherm verschijnt. A Schakel de videorecorder in. NE 23 Druk op 1. De toets die overeenkomt met het eerder gekozen deck wordt verlicht op de videorecorder. B Kies het HDD-deck. Druk op HDD. De HDD toets wordt verlicht op de videorecorder. C Start de weergave. Druk op 4. De HDD weergave-indicator gaat aan op de videorecorder. Een van de volgende schermen zal verschijnen het programma dat het laatst op het HDD-deck werd opgenomen en nog niet werd weergegeven het programma dat tijdens de weergave werd stopgezet het HDD Navigation scherm ( blz. 24) Bij de verscheping uit de fabriek zijn sommige programma s voor demonstratie op het HDD-deck vastgelegd. D Pauzeer de weergave. Druk op 9. Druk op 4 om de normale weergave voort te zetten. E Stop de weergave. Druk op 8. De HDD weergave-indicator gaat uit. OPMERKNG Tijdens het opnemen van een programma kunt u het eerder opgenomen gedeelte weergeven met Live Memory Weergave ( blz. 26). Opnamesnelheid op het HDD-deck Deze videorecorder heeft een 40 Gbyte vaste-schijfstation (HDD). De beelden en geluiden die op het HDD-deck worden opgenomen en andere informatie worden op het vasteschijfstation opgeslagen. Het HDD-deck gebruikt het MPEG2 opnameformaat, d.w.z. hetzelfde opnameformaat als voor DVD s. Als een leidraad voor de beeldkwaliteit wordt de bps eenheid gebruikt die voorstelt hoeveel gegevens er per seconde kunnen worden opgenomen. Hoe groter deze waarde, hoe beter de beeldkwaliteit is maar hoe meer geheugenruimte er nodig is voor het opnemen. Kies SP voor programma s waarin snelle beweging voorkomt, zoals sportprogramma s, en kies SEP voor programma s met relatief weinig beweging, zoals praatprogramma s e.d. De opnamesnelheden van de videorecorder worden als volgt ingesteld Opnamesnelheid Hoeveelheid opnamegegevens (bij benadering) Maximale opnametijd (bij benadering) SP 6,4 Mbps 14 uur LP 4,5 Mbps 20 uur EP 3,2 Mbps 28 uur SEP 2,2 Mbps 40 uur

24 24 NE OPNEMEN/WEERGEVEN OP HET HDD-DECK (vervolg) Weergave met HDD Navigation Met de HDD Navigation functie kunt u programma s die op het HDD-deck zijn opgenomen gemakkelijk opzoeken en selecteren. Een 40 Gbyte vaste-schijfstation is in de videorecorder ingebouwd. Op het HDD-deck kunt u maximaal 60 programma s opnemen. Telkens wanneer een programma op het HDD-deck wordt opgenomen, wordt de informatie van dat programma automatisch geregistreerd voor de HDD Navigation functie. U kunt dus de informatie van de op HDD opgenomen programma s weergeven op het HDD Navigation scherm. Tevens kunt u de HDD Navigation functie gebruiken voor het selecteren van gewenste programma s die op het HDD-deck zijn opgenomen. Het volgende HDD Navigation scherm verschijnt wanneer u op NAVGATON drukt terwijl het HDD-deck is gekozen. Door w r e t op de afstandsbediening (Y R U T op de videorecorder) in te drukken kunt u het pijltje verplaatsen om de gewenste positie op het scherm te kiezen. 1 HDD NAVGATON NDEX EENV. DUBBEN EDTNG 2 TOTAAL TJD 0U00M REST. TJD 11U07M (SP) 3 / /06/01 DN [ONBESLST] 12/06/01 DN KAN. 2 SP 145 min WEERGEVEN WJZGEN WSSEN ANNULEREN NDEX NAVGATON KEZEN OK END 12/06/01 DN 11/06/01 MAA 11/06/01 MAA KES MET EN DRUK OP [OK] D W A Functienamen NDEX ( blz. 25) EENV. DUBBEN ( blz. 56) EDTNG ( blz. 60) B Totale tijd van het (de) geselecteerde programma( s) C ndex (Stilstaand miniatuurbeeld van elk programma) D Opname-informatie voor het programma dat door het pijltje is aangeduid E Bedieningsopdrachten F Bedieningsaanwijzingen G Resterende tijd (Afhankelijk van de momenteel gekozen opnamesnelheid) H Huidig programma/totaal aantal programma( s) (Bijvoorbeeld, er zijn 6 opgenomen programma s en het programma dat door het pijltje wordt aangeduid is het 3de.) Dit teken verschijnt wanneer er meer dan 4 programma s zijn opgenomen. (U kunt een ander programma kiezen door op w e (of YU) te drukken.) J Pictogrammen (Deze tonen de opnamecondities van elk programma.) Betekenis van de pictogrammen U kunt dit programma niet dubben van het HDD-deck naar het VHS-deck. D W Dit programma werd opgenomen met de dagelijks timeropnamefunctie. Dit programma werd opgenomen met de wekelijks timeropnamefunctie. Dit programma bevat stereogeluid. Dit programma bevat tweetalig geluid. Dit programma werd opgenomen met de timer.

25 Het begin van het (de) programma( s) opzoeken Schakel de TV in en kies de AV functie. ndien de videorecorder wordt ingeschakeld terwijl het HDD-deck is gekozen, kan het ongeveer 30 seconden duren voordat het beeld op het scherm verschijnt. Met de HDD Navigation functie kunt u het begin van de programma s gemakkelijk opzoeken. A Druk op 1. B Schakel de videorecorder in. Kies het HDD-deck. Druk op HDD. C D Roep het indexscherm op. A Druk op NAVGATON. Het HDD Navigation scherm verschijnt. B Controleer of het NDEX scherm wordt weergegeven. Druk vervolgens op t of OK. Kies het (de) programma( s). NE 25 Druk op w e om het pijltje te verplaatsen naar de index (stilstaande miniatuurbeelden) van het gewenste programma. Wanneer u verschillende programma s achter elkaar wilt weergeven, drukt u op MEMO telkens na het selecteren van een gewenst programma. De weergavevolgordenummers verschijnen op de index. U kunt maximaal 8 programma s selecteren. U kunt de volgorde veranderen door het pijltje te verplaatsen op de gewenste index en vervolgens op MEMO te drukken. Het nummer verdwijnt en de videorecorder nummert de andere programma s automatisch opnieuw. U kunt de volgorde annuleren door het pijltje te verplaatsen naar ANNULEREN en vervolgens op OK te drukken. E Start de weergave. Druk op OK om het pijltje te verplaatsen naar WEERGEVEN op het indexscherm, en druk vervolgens nogmaals op OK. Of druk gewoon op 4. De weergave begint. F Pauzeer de weergave. Druk op 9. Druk op 4 om de normale weergave voort te zetten. G Druk op 8. Stop de weergave. HDD NAVGATON NDEX EENV. DUBBEN TOTAAL TJD 0U00M 12/06/01 DN EDTNG REST. TJD 11U07M (SP) [ONBESLST] 12/06/01 DN KAN. 2 SP 145 min WEERGEVEN WJZGEN WSSEN ANNULEREN NDEX KEZEN OK END 12/06/01 DN 12/06/01 DN 12/06/01 DN NAVGATON HDD NAVGATON NDEX EENV. DUBBEN TOTAAL TJD 0U00M 12/06/01 DN KES MET EN DRUK OP [OK] EDTNG REST. TJD 11U07M (SP) KES MET EN DRUK OP [OK] 3 / 6 [ONBESLST] 12/06/01 DN KAN. 2 SP 145 min WEERGEVEN WJZGEN WSSEN ANNULEREN NDEX KEZEN OK END 12/06/01 DN 12/06/01 DN 12/06/01 DN NAVGATON 1 3 / 6

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 TV VCR TV SAT VPS/PDC PROG TV/VCR DALY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDO : SEC TV + STANDBY/ON COUNTER RESET 6 5dB NORM VPS/PDC VCR SP REVEW TV PROG/ JOG SHUTTLE ZE "AUTOMATSCHE

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-V600E HR-V601E NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-V600E HR-V601E NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-V600E HR-V601E NEDERLANDS LTP0750-004A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 1202-AH-PJ-JVE VOOR DE VEILIGHEID... 1 Toetsen, Aansluitingen

Nadere informatie

HR-J458E HR-J258E GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS

HR-J458E HR-J258E GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS TV TV VPS/PDC START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG SEC TV + STANDBY/ON SP/LP REC LINK VPS/PDC REVIEW TV PROG DICPLAY ZIE "AUTOMATISCHE

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VDEOCSSETTE-RECORDER NEDERLNDS NHOUD VOOR DE VELGHED 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 NDEX 4 NSTLLEREN VN DE VDEORECORDER 8 asisaansluitingen... 8 S-VDEO aansluiting... 9 SSNSTELLNGEN 10 utomatisch instellen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS DU LTP0916-004A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in China 0304-ASR-PR-BJ VOOR DE VEILIGHEID... 1 Toetsen,

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE-RECORDER NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN VN DE VIDEORECORDER 9 asisaansluitingen... 9 SISINSTELLINGEN 10 utomatisch instellen... 10 Preset

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE- RECORDER NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN VN DE VIDEORECORDER 7 asisaansluitingen... 7 SISINSTELLINGEN 8 utomatisch instellen... 8 Preset

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE- RECORDER De videorecorder die op de illustraties in deze gebruiksaanwijzing is afgebeeld is HR-J670EU. NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

VIDEOCASSETTERECORDER HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

VIDEOCASSETTERECORDER HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. VIDEOCASSETTERECORDER HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU NEDERLANDS LTP0667-004B COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. GEBRUIKSAANWIJZING Gedrukt in Indonesië 0202 MNVfIDfOT VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS 14PV183

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS 14PV183 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

Handleiding M532 PVR maart 2011

Handleiding M532 PVR maart 2011 Handleiding M532 PVR maart 2011 Als de M532 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden. De Harde schijf wordt na het

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR110 http://nl.yourpdfguides.com/dref/993411

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR110 http://nl.yourpdfguides.com/dref/993411 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus.

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD/OTR n Opname STANDBY m Standby-toets SELECT Functiekeuze TIMER k TIMER Programmering CLEAR (CL) Terugzetten/wissen 0-9 Cijfertoetsen

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl Handleiding Handleiding M540 Personal Video Recorder Als de M540 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M540 geïnstalleerd worden. De Harde

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

INHOUD. Direct opnemen (Direct Record) in- of uitschakelen.. 19

INHOUD. Direct opnemen (Direct Record) in- of uitschakelen.. 19 INHOUD 1. AANSLUITEN VAN UW VIDEORECORDER... 4 De batterijen in de afstandsbediening plaatsen... 4 De videorecorder aan het TV-toestel aansluiten... 4 Aansluiten met scartkabel en Easy Link... 4 Aansluiten

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De voorzijde van het toestel. De afstandsbediening. Standby-schakelaar. Programmanummer Plus/Min.

BEKNOPT OVERZICHT. De voorzijde van het toestel. De afstandsbediening. Standby-schakelaar. Programmanummer Plus/Min. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD n Opname STANDBY m Standby-schakelaar SV SHOWVIEW programmeren TIMER k TIMER-programmeren op het toestel CLEAR b Terugzetten/wissen

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing 1 4 0 Nederlands 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Algemene informatie Deze Beknopte gebruiksaanwijzing biedt een globaal overzicht, zodat u met de basisstappen snel aan de slag kunt. Lees voor verdere informatie de

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies PLL Alarm radioklok Bedieningsinstructies VOEDING AC- POWERBEDIENING Controleer svp goed dat het aangegeven voltage op uw apparaat overeenkomt met het voltage van uw woongebied. Steek de AC-stekker in

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:............ 5 Eigenschappen van de verschillende soorten disks......

Handleiding samenvatting:............ 5 Eigenschappen van de verschillende soorten disks...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG DVD-CM250. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG DVD-CM250 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus.

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Standby. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD/OTR n Opname STANDBY m Standby-toets SELECT Functiekeuze TIMER k SHOWVIEW - of TIMER - programmeren CLEAR (CL) Terugzetten/wissen

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-858-752-11(1) Video Cassette Recorder Gebruiksaanwijzing PAL SLV-E420VC/CP 1997 by Sony Corporation Gedrukt op 100% kringlooppapier. WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

DOWNLOADED FROM Set-top Box Controller - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN. Guide NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN

DOWNLOADED FROM  Set-top Box Controller - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN. Guide NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL Set-top Box Controller - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN Guide V O O R D A T U B E G I N T 3 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw Bang & Olufsen Set-top Box Controller

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger DVB-T FTA17 Digitale Terrestische Ontvanger Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger LEES DIT EERST! Deze gebruiksaanwijzing helpt u om vertrouwt

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 9 Frequenties en netwerknummers Ziggo 10-12 Problemen oplossen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING DRAADLOZE ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING 1. Inhoud van de verpakking Zender (TX) Ontvanger (RX) IR muis / zender Twee kabels (RCA naar SCART voor PAL) Twee netadapters Kleefstrip (om de IR zender

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011 DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie Canal Digitaal Satelliet Digitale TV op SAMSUNG TV 5 10 Problemen oplossen 11 Voorbeeld

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 NL CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 CONTENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Handleiding. Verkorte handleiding Personal Video Recorder. solcon.nl

Handleiding. Verkorte handleiding Personal Video Recorder. solcon.nl Handleiding Verkorte handleiding Personal Video Recorder Inhoudsopgave Een uitzending pauzeren 3 Een Live uitzending direct opnemen 4 Later naar een uitzending beginnen te kijken 5 Nadat de uitzending

Nadere informatie

CRP GEBRUIKSAANWIJZING

CRP GEBRUIKSAANWIJZING CRP - 913 GEBRUIKSAANWIJZING 1. AAN/UIT/AUTO 2. LED-DISPLAY 3. AUTO-INDICATOR 4. SLUIMER/INSLAPEN UIT 5. ALARM INSTELLEN/UIT 6. TIJDINSTELLING 7. INSLAAPINSTELLING 8. UREN/MINUTENINDICATOR 9. URENINSTELLING

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Opname. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus.

BEKNOPT OVERZICHT. De afstandsbediening. De voorzijde van het toestel. Opname. Omlaag/programmanummer min. Omhoog/programmanummer plus. & BEKNOPT OVERZICHT De afstandsbediening De voorzijde van het toestel RECORD/OTR n Opname STANDBY m Standby-toets D Menu links P q Omhoog/Plus, programmanummer P r Omlaag/Min, programmanummer C Menu rechts

Nadere informatie

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen Beo4 Handleiding Inhoud De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3 De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen De Beo4 aanpassen, 5 Een extra 'knop' toevoegen Extra 'knoppen'

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500 Alvorens deze adapter in gebruik te nemen Laatste update: 1 maart 006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers*

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2010

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2010 DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2010 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie Canal Digitaal Satelliet Digitale TV op SAMSUNG TV 4 8 Problemen oplossen 9 Voorbeeld

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

Module nr. 3319 3319-1

Module nr. 3319 3319-1 Module nr. 3319 3319-1 OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond. Alle displays in deze gebruiksaanwijzing worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 DU. Bijgeleverde accessoires

Inhoudsopgave 3 DU. Bijgeleverde accessoires Inhoudsopgave 1.Aansluiten van de videorecorder... 4 Gebruiksklaar maken van de afstandsbediening... 4 Aansluiten van de videorecorder op uw TV... 4 Aansluiten met een scart-kabel en Easy ink [V830]...

Nadere informatie

Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen

Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen Beo4 Handleiding Inhoud 3 De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 4 Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen De Beo4 aanpassen, 9 De Beo4 instellen Een extra toets

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP2018 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Welkom Korte handleiding

Welkom Korte handleiding Draadloze TV-Link NL SLV5400 Welkom Korte handleiding Zender aansluiten Ontvanger aansluiten Genieten Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN FR NL EN FR NL EN FR NL FR SLV5400/00

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 HANDLEIDING Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 Versie: sept 2016 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing CDN35 Professionele CD Speler Quick Start Gebruiksaanwijzing DOOS INHOUD CD SPELER TRANSPORT UNIT CD SPELER CONTROL UNIT IEC STROOMSNOER RCA CINCH AANSLUISNOEREN (2 paar) MINI DIN CONTROLE SNOER Kenmerken

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design 1. Algemene beschrijving De universele afstandsbediening is multifunctioneel. Deze biedt het volgende: 1. Mogelijkheid om 7 apparaten te bedienen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

PR-D18. NL Revision 1

PR-D18. NL Revision 1 PR-D18 NL Revision 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. 3. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. 5. 6. 7. 8. 9. Volg alle instructies. Gebruik het

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter Laatste update: 1 maart 2006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers* 1 : Auto-receivers

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR530

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR530 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie