PROGRAMMA Seizoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA Seizoen 2014-2015"

Transcriptie

1 PROGRAMMA Seizoen Departement Zelhem

2 1 Maatschappij tot Nut van t Algemeen Het Nut is een organisatie die werkzaam is ten algemene nutte; is bereid tot een brede samenwerking is een open organisatie zonder voorwaarden voor lidmaatschap; kent geen uitgangspunten die verplicht worden opgelegd of waarvan de naleving wordt verlangd; is een humanitaire (mensgerichte) organisatie; streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte; ontplooit zijn activiteiten vooral in het verband van de aangesloten plaatselijke departementen (verenigingen); heeft een Maatschappijbestuur dat zich ten doel stelt op landelijk niveau een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Daarnaast wil zij de departementen stimuleren om met hun activiteiten in de eigen omgeving een sociaal-maatschappelijke en educatieve functie te vervullen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen telt op dit moment ongeveer 100 departementen met in totaal ruim leden. De digitale nieuwsbrief wordt naar een kleine 800 adressen verstuurd. Dit is veel minder dan het aantal leden. Als u de Digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich abonneren door op het tabblad 'Contact' aan te klikken en daarna te kiezen voor 'Aanmelden'.

3 Geschiedenis In de tweede helft van de achttiende eeuw komt er in ons land langzaam maar zeker een democratische beweging tot ontwikkeling. Het volk heeft genoeg van de vriendjespolitiek en willekeur die welig tieren onder het autoritaire bewind van stadhouder Willem V. Steeds nadrukkelijker worden hervormingen geëist. Het is in deze situatie van sluimerende onvrede dat op 26 september 1781 in alle grote steden van ons land een anoniem pamflet wordt verspreid waarin het despotisme van stadhouder Willem V aan de kaak wordt gesteld en waarin wordt opgeroepen tot democratisering van het bestuur. Pas veel later zal blijken dat Joan Derk van der Capellen tot den Pol, een aristocraat uit Deventer, de auteur is. Het pamflet slaat in als een bom en vormt de aanzet tot een niet meer te stuiten emancipatiebeweging.... Eén van de neveneffecten van de ontketende hervormingsdrang is de opkomst van allerlei leesgezelschappen, sociëteiten en genootschappen voor de verheffing van het volk. De meeste zijn allang weer verdwenen, achterhaald door een nieuwe tijdgeest. Maar één ervan, de maatschappij tot Nut van t Algemeen, heeft de tand des tijds tot op heden doorstaan. Uit : Honderd jaar Nut in Zelhem, door Jan Oonk. Uitgave in de serie Van Salehem tot Zelhem. 2

4 De hervorming van het onderwijs in Nederland vanaf 1800 geldt als één van de grootste verdiensten van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen. Reeds vanaf de oprichting in 1784 vormt de verbetering van het onderwijs één van de belangrijkste doelstellingen van het Nut. De aandacht voor het onderwijs is voornamelijk geïnitieerd door Martinus Nieuwenhuijzen ( ). Stelde vader Jan Nieuwenhuijzen ( ) zich aanvankelijk met de nieuwe vereniging vooral voor, de verspreiding van kennis te bevorderen onder de minvermogenden, reeds op de oprichtingsvergadering werd op aandringen van Martinus besloten aan die taak toe te voegen: de verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd, als de voornaamste grondslag zijnde ter vorming, verbetering en beschaving van den burger. 3

5 Departement Zelhem ( , 1912-heden) Bent u nog geen regelmatige bezoeker van onze avonden? Stap eens over de drempel en breng een nieuw lid mee! De geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen is beschreven in Om het Algemeen Volksgeluk, het gedenkboek * ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan, Daarin staat te lezen dat het departement Zelhem een particulier archief heeft, met als eventuele archiefbewaarplaats het Gemeentearchief Doetinchem, en ook dat er een onvolledig archief is opgenomen in het Archief van het Hoofdbestuur. Alle documenten, voor zover bewaard gebleven in Zelhem, zijn overgebracht naar Doetinchem. Op staat onder diversen/nut een uitgebreide en uitstekend leesbare beschrijving van de geschiedenis van ons departement. In 2013 is, door demografische ontwikkelingen zoals bij veel buurtscholen, een einde gekomen aan de bijzondere basisschool Wolfersveen. Deze school werd in 1931 door het departement opgericht en bestuurd. In 1995 werd het bestuur overgedaan aan de Stichting Nutsschool Wolfersveen, die statutair een hechte band met het departement onderhield. Nu verhuurt het departement het schoolgebouw met grond aan de gemeente Bronckhorst, die het in gebruik geeft aan *ISBN

6 Scholengroep GelderVeste onder beding van het voeren van een bijzondere basisschool op neutrale grondslag. De contractduur is 10 jaar. Enkele voorwerpen, gerelateerd aan de geschiedenis van de school, zijn in beheer gegeven aan museum Smedekinck. Bestuur: Dhr. B. Radstake Voorz Mw. A. Looman - van Eerden Secr Dhr. J.W. Rensink Penningm Dhr. G.H. Wasseveld lid Dhr. J.M. Bessem lid Mw. C.J.S. Matser-Damhuis lid Bijeenkomsten worden gehouden in Ellen`s Restaurant, Burg. Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem Tenzij anders aangegeven is de aanvangstijd 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur Verenigingsjaar: 1 juli t/m 30 juni Contributie: individueel 16, twee partners 24 Bankrek. NL77RABO tnv Mij tot Nut van t Algemeen, voor alle betalingen, tenzij anders vermeld Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging per brief of aan de secretaris, Halseweg 33a 7021 HV Zelhem of vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar Niet leden betalen per avond 4,= per persoon, Leden Salehem, op vertoon van lidm. kaart, 2,= pp Leden van buurtdepartementen hebben gratis toegang 5

7 maandag 15 september 2014 De Achterhoek grenzeloos mooi Audiovisuele presentatie door Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld Voorafgaand aan de lezing is de jaarvergadering. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Aanvang 19:00 uur 6

8 Achterhoek, grenzeloos mooi is de titel van onze jongste audiovisuele presentatie. Het is het resultaat van jarenlang struinen, observeren, filmen en fotograferen in de karakteristieke gebieden in onze mooie Achterhoek. Deze voorstelling is samengesteld uit films, foto s en anekdotes. Wij hebben onder meer het leven van de zandhagedis, de vos en de das op beeld kunnen vast leggen. Het beeldverhaal wordt gecompleteerd door sfeervolle landschappen. Achterhoek optima forma. Een must voor iedere natuurliefhebber. Natuur is actueel, hetgeen wel blijkt uit de film over de Oostvaardersplassen. Wij willen met deze presentatie de aandacht op onze eigen Achterhoekse wildernis vestigen. Deze wildernis, dicht bij huis, wordt weergegeven op onze eigen wijze van werken. Van het kleine - zoals bloemen, vlinders, insecten, amfibieën - tot het grotere zoals vogels en zoogdieren. Ook landschappen worden niet vergeten. Al met al een indrukwekkende presentatie waarin de Achterhoekse natuur van de mooiste zijde wordt belicht. Het gaat verder dan alleen maar het zien. Het is een product om te BELEVEN en om inspiratie op te doen. 7

9 maandag 20 oktober 2014 De 88 tempels tocht Aly en Cees Wagenvoorde Een pelgrimstocht op het eiland Shikoku, Japan. Mensen met uiteenlopende religies en uit allerlei culturen hebben door de eeuwen heen een heilige tocht ondernomen. De oude Grieken liepen naar orakelplaatsen waar ze de goden om raad konden vragen. De joden trokken naar de tempel van Jeruzalem. Ook nu nog worden er pelgrimstochten ondernomen. Het Boeddhisme kent belangrijke bedevaartsplekken in India en Nepal. Moslims ondernemen de hadj naar Mekka. En veel Nederlanders hebben gehoord van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella; sommige hebben deze zelf gelopen. Van oorsprong is een pelgrimstocht een tocht naar een plaats met een speciale godsdienstige betekenis. Tegenwoordig hebben pelgrimstochten aantrekkingskracht op wandelaars die op zoek zijn naar rust en bezinning. Een pelgrim gaat op reis. In ons geval naar Japan en wel naar het eiland Shikoku, waar we gedurende vier weken het eerste deel van de beroemde tocht aflegden. 8

10 De totale route loopt rondom het eiland en gaat langs 88 tempels en talrijke andere bijzondere plekken. De lengte is km. Deze pelgrimstocht is eind 16e, begin 17e eeuw ontstaan en heeft alles te maken met Kobo Daishi (of Kukai), een van de bekendste monniken uit de Japanse geschiedenis. Een van de aspecten van een pelgrimstocht is verandering. Wie een lange wandeltocht maakt, verandert. Je moet immers bereid zijn om je over te geven aan wat je tegenkomt op je pad. Plannen worden soms doorkruist, en je krijgt moeilijkheden te verstouwen. Lopen ver van huis en haard had een grote aantrekkingskracht op ons. Een duidelijke eindbestemming voor deze tocht hadden we niet; zo'n 500 km lopen zou mooi zijn in de beperkte tijd die we tot onze beschikking hadden. 9

11 Muziekcursus I maandagmiddag 27 oktober, 3, 10, 17 november 24 november en 1 december 2014 Naast de Groten Barok (Albinoni, Krebs, Galuppi,...) Rococo/Klassiek (Gugliemi, Hoffstetter, Kozeluh,...) Klassiek (Ditters v. Dittersdorf,...) Romantiek (Hummel, Lipinsky, Rubinstein,...) Romantiek/ Opera (Verhulst, Gounod, Cimarosa,...) 20eeuw (Schreker, Szymanowsky, Kabalewsky...) in Museum Smedekinck, Pluimersdijk HW Zelhem. Aanvang uur. Docent: C. van Zutphen Verdere informatie, zie p 18 10

12 maandag 17 november 2014 Lezing met beelden over schilder Chagall door Frans Wiersma, Marc Chagall ( ) is zijn leven lang heel intens bezig geweest met de joodse Bijbel en het christelijke Nieuwe Testament. Vooral zijn joodse achtergrond speelt daarin een belangrijke rol, vanwege het chassidisme waarbinnen hij opgroeide. Naast een haast onafzienbare hoeveelheid werken over Bijbelse onderwerpen in de vorm van schilderijen, tekeningen, keramiek, gebrandschilderde ramen, mozaïeken, heeft hij aparte Bijbel illustraties vervaardigd voor een speciale Bijbeluitgave. 11

13 In 1973 is het Musée National Message Biblique in Nice geopend waar een groot aantal werken over de Bijbel is geëxposeerd. Deze Bijbelse Boodschap vormt het middelpunt waaromheen aandacht zal worden geschonken aan de joodse wortels van zijn kunst. Frans Wiersma is de zoon van dominee J. Wiersma, die van tot in Zelhem werkzaam was. Hij was de laatste bewoner van de oude Pastorie op de hoek van de Stationsstraat en de Doetinchemseweg. 12

14 zaterdag 13 december 2014 aanvang 13:30 Kerstmiddag samen met Oudheidkundige Vereniging Salehem in Museum Smedekinck met medewerking van het Veldhoeksorkestje en Popkoor Eigenwies uit Varsseveld. Het orkestje bestaat uit dwarsfluit- en blokfluitleerlingen en staat ol.v. Mirjam v.d. Burg. Het orkestje wordt ieder jaar opnieuw geformeerd omdat de blokfluitgroep op een gegeven moment examen doet en dan over gaat op een ander instrument. Hierna start er wederom een nieuwe groep. Zij spelen diverse kerstliederen en zingen soms daar ook bij en weten het publiek altijd goed te vermaken 13

15 Het koor Eigenwies, oorspronkelijk uit Varsseveld, is een gemengd koor, maar dames zijn in de meerderheid. In 2003 werd het koor opgericht door een paar Varssevelders die graag zingen en niet te veel optredens willen doen. Behoudens een kerkdienst begeleiden in het Slingeland ziekenhuis of bij de senioren in Den Es. Samen zingen, gezelligheid en daarbij de onderlinge band versterken is het motto. Naarmate de jaren vorderden groeide het koor uit tot de huidige grootte van 40 personen en komen de leden uit de hele regio. Oefenen doen ze nog steeds in de KwaksMölle in Varsseveld. Het koor zingt eigentijdse popliederen in veel talen, maar Engels heeft toch wel de voorkeur, dit alles o.l.v. de dirigent en pianist Jan Schatorje. 14

16 maandag 19 januari 2015 Nanotechnologie toekomstperspectief voor en in Nederland Prof. dr ing. Dave H.A. Blank Wetenschappelijk Directeur MESA+, Universiteit Twente. U heeft er dagelijks al mee te maken en dat zal in hoog tempo al maar meer worden Als ze in 2000 op deze tijd terugkijken, zullen ze zich afvragen waarom tot 1960 niemand serieus deze kant op is gegaan Richard Feynman (29 december 1959) Richard Feynman wordt wel gezien als de grootste fysicus van de vorige eeuw, op Albert Einstein na wellicht. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootte-orde van nanometers. Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen (0,060 nm tot 0,275 nm) en eenvoudige moleculen ligt.. 15

17 Nanotechnologie is niet zozeer één technologie als wel een reeks technologische ontwikkelingen. Deze zijn te combineren met andere wetenschappen als biotechnologie, cognitieve wetenschap, informatie wetenschap en neurobiologie. Op het internet is al zeer veel over dit onderwerp te vinden. Kijk bv. bij de Consumentenbond: en dan in het veld zoek nano invullen. De naam is afgeleid van het Griekse νανος of het Latijnse nanus voor dwerg. In ons meetsysteem is n, voor nano, het voorvoegsel dat een milliardste betekent. Nanometer (nm) is dus een milliardste meter: ongeveer een twintigste deel van een haar-dikte. Deeltjes met minstens één afmeting kleiner dan 100 nm kunnen heel bijzonder gedrag vertonen, zowel goed als slecht. Veelgebruikte toepassingen van nanotechnologie zijn de emulsie van kleine deeltjes ('nanodeeltjes') titaniumoxide in verf- en vernissoorten, deeltjes in zonnebrandcreme, cosmetica, koolstof in geckotape (sterk plakband), zilver in voedselverpakking, kleding, verband, desinfectiemiddelen en huishoudapparatuur en cerium o.a. als katalysator bij verbranding, maar ook: binnen 10 jaar moet het mogelijk zijn om organen te repareren of ze helemaal te bouwen. De grote opslagcapaciteit van computergeheugens is tevens een toepassing van nanotechnologie. Nederland loopt mee in de kopgroep van de wereld. Een probleem van nanotechnologie is de onbekende giftigheid van de nieuwe producten. Prof. Blank zegt dit over zijn lezing: Het uitdagende is dat nanotechnologie verschillende disciplines bij elkaar brengt. Zo 16

18 maak je gebruik van fysische effecten die je op atomaire schaal kunt oproepen voor nieuwe elektronische of biomedische toepassingen. Dat biedt bijvoorbeeld ongekende mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe materialen. Voor de hand liggend zijn snellere computers en betere dataverwerking. Of je kunt oppervlakten van materialen behandelen zodat ze bijvoorbeeld vuil- of waterafstotend worden. Een ander belangrijk gebied is de nano-medicine. Denk hierbij aan draagbare medische meetinstrumentjes lab op een chip die een fractie van een druppel bloed kunnen ontleden en de samenstelling kunnen meten. Er wordt gewerkt aan multifunctionele nanodeeltjes, die in je lichaam naar tumoren op zoek gaan. Via nanotechnologie zou je bovendien iemands individuele DNA structuur kunnen aflezen. Nanotechnologie zal unieke nieuwe applicaties opleveren die ons leven gaan veranderen. Deze technologische ontwikkelingen kunnen ook een keerzijde hebben. Welk effect hebben nanodeeltjes en welke impact hebben nieuwe ontwikkelingen? Bovenstaand zijn ingrediënten van mijn lezing, waarbij ik tevens aandacht besteed aan de Nederlandse initiatieven op het gebied van nanotechnologie. 17

19 Muziekcursus II maandagmiddag 26 januari, 2, 9, 16 februari 23 februari en 2 maart 2015 Leven en werken van Chopin en Schumann in Museum Smedekinck door C. van Zutphen Alle middagen van beide muziekcursussen beginnen om 13:45 uur en worden gehouden op de Daele van museum Smedekinck. De kosten per cursus zijn 65 p.p. voor leden en 80 voor niet-leden. Uiteraard moet er een minimum aantal deelnemers zijn willen de cursussen doorgang vinden. U krijgt op tijd nog een brief hierover. 18

20 maandag 16 februari 2015 Groene stroom in de Achterhoek lezing door Guus Ydema, directeur van de AGEM Groene stroom in de Achterhoek In 2011 tekenden zo n 150 partijen (overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) het Convenant Achterhoek Achterhoek Agenda 2020 is een ambitieus, innovatief en duurzaam plan voor de ontwikkeling van de Achterhoek. De ontwikkelingen waarop de Achterhoek moet inspelen zijn veelomvattend en complex: 1. Demografische krimp, 2. Economische recessie en 3. Energieproblematiek. Het doel van de Achterhoek Agenda is een duurzame, vitale, aantrekkelijke en gezonde Achterhoek in 2020 en daarna. Er zijn vier thema s: Innovatieve en duurzame economie, Slim en snel verbinden, Vitale leefomgeving Kansrijk platteland. 19

21 Voor de aanpak van de energieproblematiek is de AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, opgericht. De AGEM stelt zich ten doel om de Achterhoek energieneutraal te maken. Dat betekent twee dingen. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en biomassa en we willen, zoals de Achterhoeker betaamt, onze eigen broek ophouden. De benodigde energie zal zoveel mogelijk in de Achterhoek zelf worden opgewekt. In 2013 is de AGEM gestart met de levering van duurzame energie. Over de verdere plannen, ontwikkelingen en mogelijkheden zal de directeur van de AGEM, Guus Ydema, ons bijpraten. 20

22 maandag 16 maart 2015 Adel en Boerenadel in de Achterhoek door Jan Berends In het westelijk- en middendeel van de Achterhoek heeft in de loop van de eeuwen de adel de dienst uitgemaakt, vooral op het platteland. De talrijke kastelen leggen hiervan nog steeds getuigenis af. In het oostelijk deel, vooral rond Winterswijk, heeft een heel andere ontwikkeling plaatsgevonden. De invloed van adel en kloosters verdween daar en aan het einde van de 18e, maar vooral in de 19e eeuw groeiden de hofhorige boeren uit tot zelfstandige, grote boeren die vaak scholteboeren worden genoemd. Het landschap toont daar geen kastelen, maar scholteboerderijen, bijna als kastelen. Een scholtedochter trouwt met een scholtezoon op straffe van onterving, want grond hoort bij grond en geld bij geld. 21

23 maandag 20 april Cabaret Een overzicht van de ontwikkelingen van het cabaret in de 2 e helft van de vorige eeuw met o.a. Wim Sonneveld, Simon Carmiggelt, Kees van Kooten. door Wim Nijhof een bevlogen verteller, die we als eens eerder mochten zien optreden. 22

24 donderdag 7 Mei 2015 Reisje met Jan Berends Rondje Achterhoek naar aanleiding van de lezing Adel en boeren adel in de Achterhoek. 23

25 Geschiedenis van het departement Op de volgende 4 pagina s ziet u een stukje geschiedenis van het departement Zelhem dat we u niet wilden onthouden. Op 18 november 1912 wordt ons departement opgericht. In het eerste bestuur hadden zitting: mej. W.G. Oldenhave, burgemeester J.J. de Kempenaer (voorzitter), landbouwer J.W.H. Bruggink (penningmeester), kunstschilder H.E. Knaake en, na enig aandringen, J.W. Stapel (secretaris) Onlangs werd een kopie van de staatscourant van 10 sept teruggevonden waarin Koninklijke Goedkeuring werd gegeven per 31 juli Alleen J.W.H. Bruggink is dan nog bestuurslid van het eerste uur. 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 Inhoudsopgave Maatschappij tot Nut van t Algemeen p 1 Departement Zelhem p 4 De Achterhoek grenzeloos mooi p 6 De 88 tempels tocht p 8 Muziekcursus I p 10 Lezing met beelden over schilder Chagall p 11 Kerstmiddag p 13 Nanotechnologie: toekomstperspectief voor en in Nederland p 15 Muziekcursus II p 18 Groene stroom in de Achterhoek p 19 Adel en Boeren adel in de Achterhoek p 21 Cabaret p 22 Reisje met Jan Berends p 23 Geschiedenis p 24 29

31 30

32 31

PROGRAMMA Seizoen 2013-2014

PROGRAMMA Seizoen 2013-2014 PROGRAMMA Seizoen 2013-2014 Departement Zelhem Maatschappij tot Nut van t Algemeen Het Nut is een organisatie die werkzaam is ten algemene nutte; is bereid tot een brede samenwerking is een open organisatie

Nadere informatie

Jaarprogramma 2014. Het bestuur januari 2014. 2 januari Nieuwjaarsreceptie van 14.30 16.00 uur

Jaarprogramma 2014. Het bestuur januari 2014. 2 januari Nieuwjaarsreceptie van 14.30 16.00 uur Het bestuur januari 2014 Voorzitter Betsy Blook tel. 0113-316645 eblook@zeelandnet.nl Secretaris Cobi van Damme tel. 0113-312826 damdobbel@zeelandnet.nl Penningmeester Martha Staring tel. 0113-312114 Bestuursleden

Nadere informatie

Hoe leg ik uit wat NANOTECHNOLOGIE. is?

Hoe leg ik uit wat NANOTECHNOLOGIE. is? Hoe leg ik uit wat NANOTECHNOLOGIE is? Je weet toch nog dat alles uit atomen is opgebouwd? Een steen, een pen, een videospelletje, een TV, een hond en ook jijzelf zijn uit atomen opgebouwd. Atomen vormen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool)

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Paul Knöps Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap

Nadere informatie

2015 2016 www.skiachterhoek.nl

2015 2016 www.skiachterhoek.nl 2015 2016 www.skiachterhoek.nl Bestuursleden Voorzitter Secretariaat William Volman de Hucht 44 7041 JM s Heerenberg tel. 0314-330941 email: voorzitter@skiachterhoek.nl Teunis Rossingh Slotlaan 158 7006

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema

AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema. AGEM Levering B.V. Directeur: Guus Ydema Informatiebijeenkomst Leefbaar Buitengebied Oude IJsselstreek Jacquo Harbers 2 december 2015 Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. Bestuur: wethouders gemeenten AGEM Holding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014 S t u d e n t e n v e r e n i g i n g U t i l e D u l c i Telefoon: 073 6134006 E-mail: secrutiledulci@gmail.com Secretariaat: Ruth van der Grift Chr. Kannemansstraat 32 5246 AM Rosmalen NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT DISTRICTCONFERENTIE-COMMISSIE SCHRIJFT SAVE THE DATE - 11 APRIL 2015

DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT DISTRICTCONFERENTIE-COMMISSIE SCHRIJFT SAVE THE DATE - 11 APRIL 2015 DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT Deze keer een speciale uitgave van de Maandbrief geschreven door de DISCON-commissie. De Districtsconferentie 2015 in Rotterdam

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door:

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door: Beleidspan Stichting Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Vastgesteld in december 2013, en herzien in juni 2014 door het bestuur Nut Rotterdam Rechtsvorm: Stichting Gevestigd en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Juul Lelieveld, Frederike Pals, Jacques van der Pijl Controle historische

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 11 september 2013

NIEUWSBRIEF 11 september 2013 NIEUWSBRIEF 11 september 2013 Steenlegging op 30 oktober Op 30 oktober zal de derde steenlegging plaatsvinden in de Asser wijk Oud-Zuid. Hier worden 36 stenen gelegd voor 33 Joodse slachtoffers en 3 verzetsmensen.

Nadere informatie

Nieuws zieriks Aagje

Nieuws zieriks Aagje Nieuws zieriks Aagje ANBO AFDELING ZIERIKZEE Nieuwsbrief nummer 3 2014 augustus september - oktober Beste vrienden, leden van de ANBO, Nog eenmaal, en ik beloof U dat dit echt de laatste keer is, nog een

Nadere informatie

Willem Maris (1844-1910)

Willem Maris (1844-1910) Willem Maris (1844-1910) Willem Maris behoort tot het bekende schildersgeslacht Maris. Hij was de jongste van drie broers die allen in het schildersvak gingen, gestimuleerd door hun vader, boek- en steendrukker

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Beleidsplan Nutsdepartement Herwijnen

Beleidsplan Nutsdepartement Herwijnen Beleidsplan Nutsdepartement Herwijnen RSIN: 804089541 1.Doelstelling Het departement Herwijnen is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 16-11-1994. Het departement stelt zich ten doel, in

Nadere informatie

Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk

Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk 1209 2009. De academische zitting vond plaats op 31 oktober in de Hof te Zande Kerk. Op uitnodiging

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren 2013: ONVERGETELIJK STEDELIJK & ONVERGETELIJK VAN ABBE Doel: een ontspannen, sociale en inspirerende museumactiviteit organiseren

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015 Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Inhoudelijk verslag 2015 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor:

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

I 2005 36 3561 JN UTRECHT

I 2005 36 3561 JN UTRECHT Nieuwsbrief I 2005 Stichting Jan Veldema Ebrodreef 36 3561 JN UTRECHT Tel.nr.: 030-2612689 Postbanknr.: 0203402 Email:Stichtingjanveldema@casema.nl KvK. Utr. Nr.: 30150965 Grondleggers: Johan (Jan sr.)

Nadere informatie

Werkbladen Voortgezet onderwijs. Naam leerling:

Werkbladen Voortgezet onderwijs. Naam leerling: Werkbladen Voortgezet onderwijs Naam leerling: Inhoud: Uitleg werkbladen Deze werkbladen horen bij de film Jerusalem. Een film die gaat over Jeruzalem, een van de oudste steden ter wereld. Ontdek waarom

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Samenwerken De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang een samenwerkingsverband met de KBO, afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de reiscommissies

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

Statuten Jeugdvereniging De Rank

Statuten Jeugdvereniging De Rank Statuten Jeugdvereniging De Rank Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld, zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de vereniging,

Nadere informatie

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin Examen Geschiedenis Geef de 7 tijdsvakken: Prehistorie :... 3500 v.c Stroomculturen : 3500 v.c 800 v.c Klassieke Oudheid : 800 v.c 500 n.c Middeleeuwen : 500 n.c 1450 n.c Nieuwe tijd : 1450 n.c 1750 n.c

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Als u naar aanleiding van deze berichten vragen of opmerkingen hebt, bel of mail ons dan. We zullen u graag te woord staan.

Als u naar aanleiding van deze berichten vragen of opmerkingen hebt, bel of mail ons dan. We zullen u graag te woord staan. Geachte belangstellende, Allereerst bieden wij u bij het begin van dit nieuwe jaar onze beste wensen voor 2015 aan. Graag brengen wij u ook nu weer op de hoogte van het laatste nieuws over de activiteiten

Nadere informatie

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw (NT2) 1/5

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw (NT2) 1/5 1/5 Deze voorbereidende les hoort bij het programma Proef de Gouden Eeuw, speciaal ontwikkeld voor NT2 niveau A1 t/m B2. Ter voorbereiding op het museumbezoek kunt u met deze les de cursisten op een actieve

Nadere informatie

Hoe was de geschiedenis van Gods volk in Zacharia 1?

Hoe was de geschiedenis van Gods volk in Zacharia 1? De profeet Zacharia en de zesde en zevende droom. Hoe was de geschiedenis van Gods volk in Zacharia 1? Zie Zacharia 1 In hoofdstuk 1 worden Juda en Jeruzalem door de volken met voeten getreden, maar zij

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13 e nieuwsbrief, vrijdag 7 maart 2014 Beste ouders, In deze nieuwsbrief kunt u ons nieuwe voetbalelftal zien, leest

Nadere informatie

Thema-avond 26 januari 2016

Thema-avond 26 januari 2016 Thema-avond 26 januari 2016 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Thema-avond Restaurant gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo dinsdag 26 januari 2016 19:30 uur 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Energie Uitvoerings

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015)

Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015) Dr. G.A. Wumkesskoalle Sluisdijk 25 8501 BZ Joure Postbus 68 8500 AB Joure tel/: 0513 414244 e-mail: wumkesskoalle@cbo-meilan.nl Nieuwsbrief 6 (26 januari 2015) Geachte ouders, Beetje later dan afgesproken,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

CONCEPT. blad -1- SOO/* doss versie 31 december 2014 STATUTENWIJZIGING LAWNTENNISCLUB S-GRAVENZANDE

CONCEPT. blad -1- SOO/* doss versie 31 december 2014 STATUTENWIJZIGING LAWNTENNISCLUB S-GRAVENZANDE CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in de personalia of elders in de tekst, verzoek ik u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen. blad -1- SOO/* doss. 20143693 versie 31 december

Nadere informatie

NIEUWS. Stichting Sinnige Fonds te Groningen is in 2009. Activiteiten 2010-2012. Het Sinnige Fonds heeft een bestuur met de volgende samenstelling:

NIEUWS. Stichting Sinnige Fonds te Groningen is in 2009. Activiteiten 2010-2012. Het Sinnige Fonds heeft een bestuur met de volgende samenstelling: NIEUWS maart 2013 - Uitgave van Stichting Sinnige Fonds Stichting Sinnige Fonds te Groningen is in 2009 opgericht. Zij is de rechtsopvolger van de Vereniging Zwakzinnigenzorg Groningen, die 100 jaar geleden,

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Sofie Van Butsele Scriptie Stadsvisioenen Les 7, 2 de graad

Sofie Van Butsele Scriptie Stadsvisioenen Les 7, 2 de graad TITEL ACTIVITEIT beschrijving: Wat geloof jij? 2 de graad Beginsituatie: De leerlingen hebben in eerdere lessen gewerkt rond geloven vroeger en nu. Daarin zijn hoogstwaarschijnlijk al verschillende godsdiensten

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden.

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Nieuwsbrief 2 Vrienden van La Pasión Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Happy New Year! Carolien van Leeuwen, Bea Woldring,

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Nederlandstalige Vereniging Denia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure

Nederlandstalige Vereniging Denia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging Denia Asociación de Lengua Holandesa de Dénia Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging voor Denia en omstreken Postadres: Apartado 168, 03700 Denia Adres: Partida Marjal

Nadere informatie

Verdeel de tijd goed over de dertien opdrachten. U moet voor de eerste 10 opdrachten ongeveer 20 minuten reserveren.

Verdeel de tijd goed over de dertien opdrachten. U moet voor de eerste 10 opdrachten ongeveer 20 minuten reserveren. Hoofdstuk 3 - Oefening 19 - Extra oefening Vooruitkijken U maakt dertien opdrachten waarbij u iets moet schrijven. Bij de opdracht staat precies wat u moet doen. Lees de opdracht goed door voordat u gaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Nederlandstalige Vereniging Dénia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure

Nederlandstalige Vereniging Dénia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging Dénia Asociación de Lengua Holandesa de Dénia Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging voor Denia en omstreken Postadres: Adres: Telefoon: Email adres: Website: Apartado

Nadere informatie

STICHTING KADAM CHÖLING VOORLOPIG JAARVERSLAG

STICHTING KADAM CHÖLING VOORLOPIG JAARVERSLAG STICHTING KADAM CHÖLING VOORLOPIG JAARVERSLAG 2013 Zijlweg 286 2015 CN Haarlem Jaarverslag Stichting Kadam Chöling 2013, voorlopige versie (zonder financieel verslag) 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 STICHTING

Nadere informatie

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 2 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-2 Schoolfoto s Studiedag Eindtoets groep 8 De onderbouw en de kermis Groep 8 en de plusgroep Gevonden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf.

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf. b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT e g o g a Syn Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger:

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Wereldgodsdiensten* hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76063

Wereldgodsdiensten* hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76063 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 02 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76063 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

ik kies voor mijn talent

ik kies voor mijn talent 2deel 1 Naar de 2 de graad: ik kies voor mijn talent Naam:.. Klas:.. De sterke punten van jouw leven Mijn wensdromen = Mijn energie Jij vandaag Vragen 1. Denk na over volgende vragen. 2. Overleg hierover

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië?

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Maak dan kennis met DANTE ALIGHIERI RE MI DEL LIMBURGO Wat is de vereniging DANTE ALIGHIERI? De Società Dante Alighieri, een Italiaans cultureel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Welkom bij Prins Hendrik (PH)

Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Muziekvereniging Prins Hendrik. We vinden het heel leuk dat je lid geworden bent. We bestaan als vereniging al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en kennen

Nadere informatie

100 jaar De Grote Karper

100 jaar De Grote Karper Programmaboekje 100 jaar De Grote Karper Jubileumjaar 2014 - 2 - Beste lezer(es). Zoals in het logo staat aangegeven, is onze vereniging in 1914 opgericht en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Om dit te vieren,

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 2, dd. 8 april 2008

Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 2, dd. 8 april 2008 Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 2, dd. 8 april 2008 Plan: Bij het Christiaan Huygens College mogen 4-VWO leerlingen een aantal dagen meelopen bij een bedrijf

Nadere informatie

Saving Mes Aynak Docenten

Saving Mes Aynak Docenten Doelgroep: 5 e en 6 e klassen van HAVO en VWO Voor u ligt de lesbrief die hoort bij een bezoek aan het wetenschapsfilmfestival InScience. Tijdens het festivalbezoek gaan uw leerlingen de documentaire Saving

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014 Wetenschap en kunst van ons hoofd Bonte verzameling activiteiten van wetenschap en kunst over ons hoofd 2 Het tweede KOP-festival, op zaterdag 21 juni

Nadere informatie