ECLI:NL:RBZWB:2015:1009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBZWB:2015:1009"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBZWB:2015:1009 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Strafrecht Eerste aanleg - meervoudig Wielrenner in aanrijding gekomen met de aanhanger van een tractor. Als gevolg hiervan is de wielrenner overleden. Voordat verdachte de tractor ging besturen heeft hij niet gecontroleerd of de knipperlichtverlichting functioneerde. Ook heeft hij niet voldoende gekeken of het fietspad vrij was. Hierdoor is het aan zijn schuld te wijten dat het verkeersongeval zich heeft voorgedaan (art. 6 WVW). Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT Strafrecht Zittingsplaats: Breda parketnummer: 02/ vonnis van de meervoudige kamer d.d. 23 februari 2015 in de strafzaak tegen [verdachte] geboren op [geboortedag] 1942 te [geboorteplaats] wonende te [adres] raadsman mr. Milo, advocaat te Tilburg

2 1 Onderzoek van de zaak De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 9 februari 2015, waarbij de officier van justitie, mr. Paapen, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. 2 De tenlastelegging De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering. Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter zake dat hij, op of omstreeks 05 april 2013, te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek, althans in elk geval in de gemeente Hilvarenbeek, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (landbouwtrekker, waarmede een aanhangwagen werd voortbewogen), daarmede rijdende over de weg, de Lage Mierdseweg en voornemens, gezien de rijrichting, "naar rechts" de weg, de Hoogeindsestraat op/in te rijden (waarbij hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig een, parallel aan die weg, de Lage Mierdseweg, gelegen (verplicht) fietspad diende te kruisen), zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval in hoge, althans aanzienlijke mate onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of onnadenkend en/of ondeskundig, - zonder (behoorlijk/tijdig) te kennen te geven dat hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig, voornemens was, gezien de rijrichting, "naar rechts" af te slaan (in de richting van genoemde weg, de Hoogeindsestraat) en/of - zonder het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig (behoorlijk/tijdig) tot stilstand te brengen, althans zonder (behoorlijk/tijdig) het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig af te remmen, teneinde een botsing/aanrijdihg met overig, zich op die weg en/of op genoemd fietspad bevindend, verkeer te voorkomen, in ieder geval zonder verkeer, dat zich op dat moment op dat fietspad bevond, (behoorlijk) voor te laten gaan, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig, gezien zijn, verdachte's, rijrichting, "naar rechts" is gaan rijden/sturen (in de richting van voormelde weg, de Hoogeindsestraat), althans

3 voormeld fietspad is gaan kruisen, op het moment dat de bestuurder van een fiets, rijdende op dat fietspad, zich (zeer) dicht "rechts naast", althans zich (zeer) dicht "rechts achter", zijn, verdachte's, motorrijtuig bevond, (mede) tengevolge waarvan hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig (landbouwtrekker, waarmede een aanhangwagen werd voortbewogen), in botsing/aanrijding is gekomen met (voormelde bestuurder van) die fiets, waardoor de bestuurder (genaamd: [slachtoffer]) van genoemde fiets, werd gedood, art. 6 Wegenverkeersweg 1994 subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij, op of omstreeks 05 april 2013, te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek, althans in elk geval in de gemeente Hilvarenbeek, als bestuurder van een motorrijtuig (landbouwtrekker, waarmede een aanhangwagen werd voortbewogen), daarmede rijdende op de weg, de Lage Mierdseweg en voornemens, gezien de rijrichting, "naar rechts" de weg, de Hoogeindsestraat op/in te rijden (waarbij hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig een, parallel aan die weg, de Lage Mierdseweg, gelegen (verplicht) fietspad diende te kruisen), - zonder (behoorlijk/tijdig) te kennen te geven dat hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig, voornemens was, gezien de rijrichting, "naar rechts" af te slaan (in de richting van genoemde weg, de Hoogeindsestraat) en/of - zonder het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig (behoorlijk/tijdig) tot stilstand te brengen, althans zonder (behoorlijk/tijdig) het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig af te remmen, teneinde een botsing/aanrijdihg met overig, zich op die weg en/of op genoemd fietspad bevindend, verkeer te voorkomen, in ieder geval zonder verkeer, dat zich op dat moment op dat fietspad bevond, (behoorlijk) voor te laten gaan, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig, gezien zijn, verdachte's, rijrichting, "naar rechts" is gaan rijden/sturen (in de richting van voormelde weg, de Hoogeindsestraat), althans voormeld fietspad is gaan kruisen, op het moment dat de bestuurder van een

4 fiets, rijdende op dat fietspad, zich (zeer) dicht "rechts naast", althans zich (zeer) dicht "rechts achter", zijn, verdachte's, motorrijtuig bevond, waarna hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig (landbouwtrekker, waarmede een aanhangwagen werd voortbewogen), in botsing/aanrijding is gekomen met (voormelde bestuurder van) die fiets, waarbij genoemde bestuurder (genaamd: [slachtoffer]) van die fiets, ten val is gekomen en/of (dodelijk) letsel heeft bekomen, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd. art 5 Wegenverkeerswet 1994 tweede subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij, op of omstreeks 05 april 2013, te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek, althans in elk geval in de gemeente Hilvarenbeek, als bestuurder van een motorvoertuig (landbouwtrekker, waarmede een aanhangwagen werd voortbewogen), op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Lage Mierdseweg, bij het naar rechts afslaan, teneinde de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Hoogeindsestraat, op/in te rijden, een bestuurder van een fiets, die, rijdende op het, parallel aan die weg, die Lage Mierdseweg, gelegen fietspad, zich (zeer) dicht "rechts naast", althans zich (zeer) dicht "rechts achter" hem, verdachte, bevond, niet heeft laten voorgaan, waarbij (dodelijk) letsel aan die bestuurder (genaamd: [slachtoffer]) van die fiets werd toegebracht en/of schade aan goederen is ontstaan. art 18 lid 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens De voorvragen De dagvaarding is geldig. De rechtbank is bevoegd. De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

5 4 De beoordeling van het bewijs 4.1 Het standpunt van de officier van justitie De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet Zij baseert zich daarbij op het proces-verbaal verkeersongevallenanalyse volgens welk proces-verbaal naar de opvatting van de officier van justitie is komen vast te staan dat verdachte tijdens de afslaande beweging naar rechts de op het verplichte fietspad rijdende fietser niet voor heeft laten gaan en volgens welk proces-verbaal de richtingaanwijzer aan de rechterzijde van de aanhangwagen niet functioneerde. Daarnaast baseert zij zich op de verklaringen van verdachte en op de verklaringen van de getuigen [getuige 1], [getuige 2] en [getuige 3]. Zonder al te veel vaart te minderen is verdachte rechtsaf gereden waarbij hij de fietser niet heeft opgemerkt. De officier van justitie is van mening dat verdachte een grove verkeersfout heeft gemaakt. 4.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen. Allereerst is daartoe aangevoerd dat apert onjuist is de suggestie dat verdachte het slachtoffer niet gezien zou hebben omdat hij naar iemand aan het zwaaien was. Aangevoerd is dat verdachte een ervaren chauffeur is en daardoor als het ware routinematig de nodige veiligheid in acht neemt bij deelname aan het verkeer. Verdachte heeft bij het afslaan naar rechts in de spiegel gekeken en tot de spijl van de rechter zijruit naar rechts gekeken maar heeft de fietser desondanks niet waargenomen. Niet vastgesteld is kunnen worden dat verdachte de fietser wel heeft kunnen, dan wel moeten zien. Verder kan naar de opvatting van de verdediging niet vastgesteld worden dat verdachte, voordat hij rechtsaf sloeg, geen richting heeft aangegeven. Verdachte zegt namelijk dat hij dat wel heeft gedaan. Verdachte heeft dan ook geen verkeersfout gemaakt. Geconcludeerd wordt dat het er sterk op lijkt dat sprake is van een ongelukkige en tevens noodlottige samenloop van omstandigheden zodat verdachte dient te worden vrijgesproken van het primair tenlastegelegde. Voor het geval de rechtbank van oordeel is dat verdachte wel een verkeersfout heeft gemaakt levert deze verkeersfout niet de volgens de wet vereiste mate van schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 op. Nu voorts geen onderzoek is gedaan naar de zichtbaarheid gericht op de vraag of verdachte het slachtoffer in zijn spiegels wel heeft kunnen zien - de ongevallenanalyse vermeldt immers dat de spiegels correct waren afgesteld - en nu niet gezegd kan worden dat verdachte heeft gereden met een aanmerkelijke verwaarlozing van de geboden zorgvuldigheid kan hetgeen verdachte subsidiair is tenlastegelegd niet bewezen verklaard worden omdat er geen sprake is van gevaarzettend rijden zodat hij vrijgesproken zal moeten worden. Voor het geval de rechtbank mocht oordelen dat genoegzaam is komen vast te staan dat verdachte het slachtoffer wel had moeten of kunnen zien, refereert de verdediging zich ten aanzien van hetgeen verdachte subsidiair is tenlastegelegd aan het oordeel van de rechtbank. Ten aanzien van hetgeen verdachte meer subsidiair is tenlastegelegd is de verdediging van mening dat verdachte geen verwijt gemaakt kan worden zodat sprake is van afwezigheid van alle schuld. 4.3 Het oordeel van de rechtbank Op 5 april 2013 heeft op het kruispunt van de Lage Mierdseweg en de Hoogeindsestraat in Esbeek (gemeente Hilvarenbeek) een verkeersongeval plaatsgevonden 1. Dit kruispunt is een gelijkwaardig kruispunt, aangeduid met verkeersbord J8 (gevaarlijk kruispunt). Het vrij liggende fietspad naast de Lage Mierdseweg is aangeduid als een verplicht fietspad. De fietsoversteekplaats is door middel van kanalisatiestrepen op het wegdek kenbaar gemaakt 2. Verdachte reed in een combinatie van een tractor met mengvoerwagen op de Lage Mierdseweg in de richting van de Hoogeindsestraat. Kort daarvoor was hij deze combinatie gaan besturen. Hij heeft toen niet vooraf gekeken of de verlichting en de richtingaanwijzers goed functioneerden 3. Ter plaatse is hij heel goed bekend met de verkeerssituatie. Bij de politie heeft hij aangegeven dat

6 aan weerskanten van de weg een van de rijbaan afgescheiden fietspad ligt 4. Op geen enkel moment is zijn zicht belemmerd geweest. Ter zitting heeft verdachte verklaard dat hij met een snelheid van ongeveer 30 km/u over de Lage Mierdseweg reed. Omdat hij rechtsaf de Hoogeindsestraat in wilde rijden heeft hij het gaspedaal losgelaten waarna de tractor op de motor remde waarna hij met een snelheid van onder de 20 km/u de afslag heeft genomen 5. Voordat hij de afslag nam heeft hij in de spiegel van de tractor gekeken waarbij hij door het rechterraam van de tractor haaks naar rechts zicht had tot aan de spijl. Schuin achter zich heeft hij toen geen zicht gehad, hij heeft zijn hoofd niet naar achteren gedraaid om zo zijn blikveld ook naar achteren te verruimen. Toen verdachte de bocht om was zag hij een persoon in wielrentenue hevig zwaaien. Hij is toen gestopt waarna hij het slachtoffer, de hem bekende [slachtoffer], ernstig gewond op de weg zag liggen. Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat hij die middag samen met zijn collega s [slachtoffer] en [getuige 2] is gaan wielrennen. Toen zij op het fietspad op de Lage Mierdseweg fietsten zag hij twee landbouwvoertuigen 6. Op het moment dat zij de Hoogeindsestraat naderden fietste het slachtoffer [slachtoffer] aan zijn linkerzijde. Ongeveer 5 meter voor de kruising met de Hoogeindsestraat hield hij de eerste tractor in de gaten. Vlak vóór de kruising zag hij - toen ze ter hoogte van de aanhangwagen waren - dat deze tractor rechtsaf sloeg. Hij zag dat [slachtoffer] hem links voorbij het kruisingsvlak opreed en niet meer tijdig kon remmen waarna [slachtoffer] tegen de aanhanger van de tractor botste waardoor hij ten val kwam en overreden werd door de aanhanger van de tractor. Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat hij op de hoofdweg achter de aanhanger van de voorste tractor reed en [slachtoffer] en [getuige 3] op het fietspad 7. De tractor sloeg plotseling rechtsaf. [slachtoffer] probeerde nog te remmen maar hij wist niet tijdig tot stilstand te komen. Hij kwam met zijn bovenlichaam tegen het voorste gedeelte van de aanhanger aan waardoor hij ten val kwam waarna hij werd overreden door de aanhanger. Gevraagd naar de positie van [slachtoffer] en [getuige 3] heeft hij verklaard dat zij voor het afslaan van de tractor schuin voor hem (de rechtbank begrijpt schuin rechts voor hem) ongeveer ter hoogte van de voorkant van de aanhanger reden. Op het moment van afbuigen van de tractor bevonden zij zich iets verder naar achteren. Verder heeft hij verklaard dat hij duidelijk geen knipperlichten en remlichten heeft gezien, niet bij de aanhanger maar ook niet bij de tractor, iets waar je als wielrenner goed op let. Bij technisch onderzoek aan de aanhanger (de mengvoerwagen) is vastgesteld dat het vensterglas en de bekabeling van de rechter verlichtingsunit ontbraken 8. De bestuurder van de fiets, de heer [slachtoffer], is op 5 april 2013 aan de gevolgen van het bij dit verkeersongeval opgelopen letsel overleden. Op basis van de bij de lijkschouw aangetroffen letsels werd door de forensisch arts als vermoedelijke doodsoorzaak gesteld: hoog energetisch trauma (verbloeding). De aangetroffen letsels waren passend bij overrijden door een voertuig 9. Is sprake van schuld in de zin van artikel 6 WVW 1994? Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (onder meer NJ 2005, 252) valt in zijn algemeenheid niet aan te geven of één verkeersovertreding voldoende kan zijn voor een bewezenverklaring van schuld in de zin voornoemd artikel. Daarvoor zijn verschillende factoren van belang, zoals de aard en de concrete ernst van de verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan. Uit de ernst van de gevolgen van het verkeersgedrag kan schuld in vorenbedoelde zin niet reeds worden afgeleid. Op grond van de hiervoor aangehaalde feiten en omstandigheden stelt de rechtbank vast dat de kruising Lage Mierdseweg en de Hoogeindsestraat een gevaarlijke kruising is die ook als zodanig middels verkeersbord J8 is aangegeven. Dit bord brengt met zich mee dat een verkeersdeelnemer extra alert moet zijn. Verdachte was zich hiervan ook bewust omdat hij de situatie ter plaatse kent. Verder stelt de rechtbank vast dat verdachte, voordat hij de tractor ging besturen, niet heeft

7 gecontroleerd of de verlichting van de tractor en de aanhanger, waaronder de knipperlichten, functioneerde. Tevens stelt de rechtbank vast dat het vensterglas en de bekabeling van de rechter achterunit van de aanhanger ontbraken - hetgeen op het eerste gezicht reeds waarneembaar is - en zodoende ook niet konden werken. Verdachte heeft weliswaar bij de politie aangegeven dat hij in zijn beleving richting naar rechts heeft aangegeven, vastgesteld moet echter worden dat hij - ervan uitgaande dat hij tijdig richting heeft aangegeven - niet behoorlijk richting heeft aangegeven omdat de knipperlichtverlichting van de aanhanger niet functioneerde. Verdachte had dit kunnen weten door dit vooraf te controleren. Dit geldt temeer nu het vensterglas van het knipperlicht ontbrak, zodat zichtbaar was dat er mogelijk iets aan mankeerde. Verder stelt de rechtbank vast dat verdachte niet voldoende heeft gekeken of er fietsers aankwamen. Hij had gezien zijn geringe snelheid wel alert moeten zijn op de mogelijkheid van ander verkeer dat hem het over het fietspad rechts zou kunnen passeren. Hij heeft weliswaar in de spiegel gekeken - en zoals hij ter zitting aangeeft door het rechter raam van de tractor naar rechts tot aan de spijl - maar niet verder dan haaks naast zich en dus niet (schuin) achter zich. Uit de foto s op pagina 39 en pagina 40 van de ongevallenanalyse maakt de rechtbank op dat bij zicht door de zijruit rechts de aanhanger niet waarneembaar is en bij zicht door de achterruit wel. Als verdachte goed over zijn rechter schouder en door de achterruit van de tractor had gekeken, en zo nodig door te stoppen vóórdat hij daadwerkelijk naar rechts ging afslaan, had verdachte de wielrenners kunnen en moeten zien mede gelet op de omstandigheid dat sprake is van een open cabine van de tractor die rondom zich geeft. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat verdachte - volgens vergelijkbare gevallen in de jurisprudentie - in aanzienlijke mate - en niet zoals de officier van justitie stelt in hoge mate - onvoorzichtig en onachtzaam is geweest door niet te controleren of de knipperlichtverlichting functioneerde en door niet voldoende te kijken of het fietspad vrij was. Hierdoor is het aan zijn schuld te wijten dat het verkeersongeval zich heeft voorgedaan zodat hetgeen verdachte primair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen verklaard kan worden. Aan bespreking van de verweren van de raadsman ter zake van het subsidiaire en meer subsidiaire komt de rechtbank dan ook niet meer toe. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte primair hij, op of omstreeks 05 april 2013, te Esbeek, gemeente Hilvarenbeek, althans in elk geval in de gemeente Hilvarenbeek, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (landbouwtrekker, waarmede een aanhangwagen werd voortbewogen), daarmede rijdende over de weg, de Lage Mierdseweg en voornemens, gezien de rijrichting, "naar rechts" de weg, de Hoogeindsestraat op/in te rijden (waarbij hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig een, parallel aan die weg, de Lage Mierdseweg, gelegen (verplicht) fietspad diende te kruisen), zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval in hoge, althans aanzienlijke mate onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of onnadenkend en/of ondeskundig,

8 - zonder (behoorlijk/tijdig) te kennen te geven dat hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig, voornemens was, gezien de rijrichting, "naar rechts" af te slaan (in de richting van genoemde weg, de Hoogeindsestraat) en/of - zonder het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig (behoorlijk/tijdig) tot stilstand te brengen, althans zonder (behoorlijk/tijdig) het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig af te remmen, teneinde een botsing/aanrijdihg met overig, zich op die weg en/of op genoemd fietspad bevindend, verkeer te voorkomen, in ieder geval zonder verkeer, dat zich op dat moment op dat fietspad bevond, (behoorlijk) voor te laten gaan, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig, gezien zijn, verdachte's, rijrichting, "naar rechts" is gaan rijden/sturen (in de richting van voormelde weg, de Hoogeindsestraat) althans voormeld fietspad is gaan kruisen, op het moment dat de bestuurder van een fiets, rijdende op dat fietspad, zich (zeer) dicht "rechts naast", althans zich (zeer) dicht "rechts achter", zijn, verdachte's, motorrijtuig bevond, (mede) tengevolge waarvan hij, verdachte, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig (landbouwtrekker, waarmede een aanhangwagen werd voortbewogen), in botsing/aanrijding is gekomen met (voormelde bestuurder van) die fiets, waardoor de bestuurder (genaamd: [slachtoffer]) van genoemde fiets, werd gedood. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. 5 De strafbaarheid Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op. Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit. 6 De strafoplegging 6.1 De vordering van de officier van justitie De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een werkstraf van 200 uren, te vervangen door 100 dagen hechtenis en een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. 6.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging heeft verzocht, mocht de rechtbank tot strafoplegging komen, de zaak af te doen zonder reclasseringsbemoeienis en zonder oplegging van bijzondere voorwaarden. Aangevoerd is

9 dat verdachte nog steeds bezig is met de verwerking van het dodelijke ongeval. Voor hem is het van groot belang dat hij vooral bezig kan blijven zodat hij in staat is zijn gedachten af te leiden. In dat verband zou een onvoorwaardelijke rijontzegging extra zwaar aankomen omdat hij daardoor zou worden belet zijn activiteiten uit te voeren. Mocht de rechtbank overwegen een rijontzegging op te leggen, dan wordt verzocht dit in voorwaardelijke vorm te doen. 6.3 Het oordeel van de rechtbank Op 5 april 2013 heeft zich een dramatisch ongeval voorgedaan. Door verkeersfouten van de verdachte is de heer [slachtoffer] in aanrijding gekomen met de aanhanger van de door verdachte bestuurde tractor toen deze naar rechts afsloeg. Als gevolg van dit ongeval is de heer [slachtoffer] komen te overlijden. Door dit ongeval is groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden van de heer [slachtoffer]. Dit blijkt ook uit de ter zitting voorgelezen schriftelijke slachtofferverklaring van zijn weduwe. Zijn dood is voor de familie zeer ingrijpend geweest en kwam geheel onverwacht. Dagelijks ondervinden zij het gemis van hun geliefde. Ook op verdachte heeft het ongeval grote impact. Hij zal moeten leven met de gedachte dat door zijn schuld de heer [slachtoffer] het leven heeft gelaten. Nu, bijna 2 jaar na het ongeval, is verdachte nog dagelijks bezig met het verwerken van het ongeval. Hiermee houdt de rechtbank bij de bepaling van de soort en de hoogte van de op te leggen straf rekening. Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest voor soortgelijke feiten. Voor de straftoemeting merkt de rechtbank op dat de schuld in de zin van artikel 6 van de WVW 1994 ziet op de relatie tussen het gedrag van de verkeersdeelnemer en het verkeersongeval. De schuld heeft geen betrekking meer op de relatie tussen het gedrag van de verkeersdeelnemer en de gevolgen van het verkeersongeval. De straftoemeting ziet daarom voornamelijk op de verkeersfouten die verdachte in dit geval heeft gemaakt waarbij het gevolg van het verkeersongeval - de dood van de heer [slachtoffer] - volgens de WVW 1994 een strafverhogende omstandigheid is. Binnen deze context dient de rechtbank de onderhavige verkeersfouten die verdachte heeft gemaakt in de straftoemeting te beoordelen. De door de officier van justitie gevorderde taakstraf voor de duur van 200 uren doet naar het oordeel van de rechtbank binnen de hiervoor geschetste context en de overige hiervoor geschetste omstandigheden voldoende recht aan de ernst van het feit en de persoon van verdachte. Met de verdediging, de officier van justitie en de reclassering is de rechtbank van oordeel dat reclasseringsbemoeienis niet aangewezen is. Naast een op te leggen taakstraf is de rechtbank van oordeel dat, gelet op het onvoorzichtige en onachtzame rijgedrag van verdachte, hem - hoewel het in de rede had gelegen het rijbewijs gelijk na het verkeersongeval in te vorderen - gelet op de ernst van het feit alsnog een ontzegging van de rijbevoegdheid dient te worden opgelegd. De rechtbank zal - mede gelet op het tijdsverloop - de officier van justitie niet geheel volgen in haar eis, maar zij zal bij het bepalen van de duur van de ontzegging gedeeltelijk rekening houden met hetgeen door de verdediging hieromtrent is aangevoerd. Gelet op de ernst van het feit acht de rechtbank een geheel voorwaardelijke ontzegging echter niet passend. De rechtbank zal een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar opleggen. 7 De wettelijke voorschriften De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d en 91 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6, 175, 178, 179 en 188 van de Wegenverkeerswet 1994, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 8 De beslissing De rechtbank: Bewezenverklaring - verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven; - spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd; Strafbaarheid - verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert: Primair: overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood; - verklaart verdachte strafbaar; - veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 200 uren; - beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen; Maatregel - veroordeelt verdachte tot een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar; - bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de rijontzegging niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit. Dit vonnis is gewezen door mr. Volkers, voorzitter, mr. Van der Weide en mr. Ebben, rechters, in tegenwoordigheid van Van den Goorbergh, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 23 februari Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt -tenzij anders vermeld- bedoeld het eindproces-verbaal met dossiernummer PL204K van politie Midden- en West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 33, met bijlage. Het proces-verbaal Verkeersongevallenanalyse, pagina 4 van de bijlage bij voornoemd eindproces-verbaal. Het proces-verbaal Verkeersongevallenanalyse, pagina 9 van de bijlage bij voornoemd eindprocesverbaal. De verklaring van verdachte ter zitting van 9 februari Het proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 31 van voornoemd eindproces-verbaal. De verklaring van verdachte ter zitting van 9 februari Het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3], pagina 12 van voornoemd eindproces-verbaal. Het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] door de rechter-commissaris. Het proces-verbaal Verkeersongevallenanalyse, pagina 36 van de bijlage bij voornoemd eindprocesverbaal.

11 9 Het proces-verbaal Verkeersongevallenanalyse, pagina 42 van de bijlage bij voornoemd eindprocesverbaal.

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru... LJN: BX6383, Rechtbank Breda, 700003-12 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 04-09-2012 04-09-2012 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Aan verdachte is ten laste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:4279

ECLI:NL:RBZWB:2014:4279 ECLI:NL:RBZWB:2014:4279 Instantie Datum uitspraak 25 06 2014 Datum publicatie 25 06 2014 Zaaknummer 02 800231 14 Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland West Brabant Strafrecht Bijzondere kenmerkenop tegenspraak

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 13 12 2010 Datum publicatie 13 12 2010 Zaaknummer Rechtsgebieden 16/711261 10; 13/726344 07 (vordering na voorw. veroordeling) [P]

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043 ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043 Instantie Rechtbank Zwolle Lelystad Datum uitspraak 17 03 2011 Datum publicatie 17 03 2011 Zaaknummer 07/650348 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037 Instantie Datum uitspraak 10 04 2012 Datum publicatie 10 04 2012 Zaaknummer 01/825656 11 Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2006:AV1465

ECLI:NL:RBZUT:2006:AV1465 ECLI:NL:RBZUT:2006:AV1465 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 10 02 2006 Datum publicatie 10 02 2006 Zaaknummer 06/552439 05 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22 05 2008 Datum publicatie 27 05 2008 Zaaknummer 10/701134 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6911

ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6911 ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6911 Instantie Datum uitspraak 05 10 2011 Datum publicatie 07 10 2011 Gerechtshof 's Gravenhage Zaaknummer 22 003294 10 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2010:BM6689,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 03 04 2007 Datum publicatie 04 04 2007 Zaaknummer Rechtsgebieden 14/810495 06, 14.810451 06 (ttzgev) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2905

ECLI:NL:GHARL:2015:2905 ECLI:NL:GHARL:2015:2905 Instantie Datum uitspraak 22 04 2015 Datum publicatie 22 04 2015 Zaaknummer 21 004181 13 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978

ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978 ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 24 03 2011 Datum publicatie 24 03 2011 Zaaknummer 14.810464 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3371 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank 's-hertogenbosch 01/835241-05 en 01/820049-07 (ttz. gev.) Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 10 11 2011 Datum publicatie 10 11 2011 Zaaknummer 18/670085 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02 03 2009 Datum publicatie 03 03 2009 Zaaknummer 10/710069 08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2002:13

ECLI:NL:GHAMS:2002:13 ECLI:NL:GHAMS:2002:13 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Amsterdam 30-05-2002 16-11-2016 23-001199-01 Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2540

ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2540 ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2540 Instantie Datum uitspraak 04 06 2013 Datum publicatie 10 06 2013 Zaaknummer 800926 11 Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland West Brabant Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen:

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: LJN: AP8503, Rechtbank Breda, Parketnummer(s): 004106/04 Datum uitspraak: 07-07-2004 Datum publicatie: 07-07-2004 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Verdachte

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 01 02 2011 Datum publicatie 08 07 2011 Zaaknummer 02/801221 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 Instantie Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Midden-Nederland 16/661169-14 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: AU6703, Rechtbank Breda, 02/625292-05 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 10-11-2005 23-11-2005 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: "Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:588. Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT. Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: 01/

ECLI:NL:RBOBR:2016:588. Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT. Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: 01/ ECLI:NL:RBOBR:2016:588 Instantie: Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak: 18-02-2016 Datum publicatie: 18-02-2016 Zaaknummer: 01/879199-15 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 echtspraak.nl - Print uitspraak 1 van 7 30-5-2015 08:42 ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-03-2004 Datum publicatie 01-03-2004 Zaaknummer 05/085121-03 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 28 10 2011 Datum publicatie 28 10 2011 Zaaknummer 08/700391 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 13 11 2012 Datum publicatie 13 11 2012 Zaaknummer 21 004435 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBALM:2011:BU2994,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 6 LJN: BO6723, Rechtbank Utrecht, 16-711232-10 Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 08-12-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Verdachte

Nadere informatie

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18 03 2008 Datum publicatie 18 03 2008 Zaaknummer 10/711116 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 Rechtbank Groningen Datum uitspraak: 14-10-2010 Datum publicatie: 14-10-2010 Zaaknummer: 18/670028-10 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BH2985, Rechtbank 's-hertogbosch, 01/775172-08 Datum uitspraak: 17-02-2009 Datum publicatie: 17-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:5195

ECLI:NL:RBOBR:2013:5195 ECLI:NL:RBOBR:2013:5195 Instantie Datum uitspraak 23-09-2013 Datum publicatie 23-09-2013 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/825203-12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: RH, geboren te Curaçao, wonende te Sint Maarten 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121

ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121 ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 11-05-2012 Datum publicatie 02-07-2012 Zaaknummer 10/603057-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BR4162 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 17-04-2007 Datum publicatie 04-08-2011 Zaaknummer 13/527138-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: L., S. P. G., geboren op xxxx, te Curaçao, wonende te Curaçao, thans alhier gedetineerd. 1. Onderzoek van de zaak

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte LJN: BO9609, Rechtbank Leeuwarden, 17/982004-10 VON Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Voorhanden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis.

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis. LJN: AR6518, Rechtbank 's-gravenhage, 09/757668-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-11-2004 26-11-2004 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De rechtbank

Nadere informatie

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats], wonende te [adres], [woonplaats].

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats], wonende te [adres], [woonplaats]. ECLI:NL:RBGEL:2015:6600 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 29-10-2015 Zaaknummer: 05/740120-15 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186 Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht parketnummer: 16/604096-11 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 maart 2013 in de strafzaak

Nadere informatie

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen RECHTBANK BREDA Sector strafrecht parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009 in de strafzaak tegen [verdachte] geboren op [datum en plaats] wonende te [adres] raadsman

Nadere informatie

Wijziging Polaris-richtlijnen per 1 oktober 2006

Wijziging Polaris-richtlijnen per 1 oktober 2006 JU Wijziging Polarisrichtlijnen per 1 oktober 2006 Op 1 oktober 2006 zal een wetswijziging van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 in werking treden. Op diezelfde datum zal ook de strafmaatrichtlijn

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0119

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0119 ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0119 Instantie Datum uitspraak 28 12 2011 Datum publicatie 04 01 2012 Zaaknummer 20 000481 10 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:BZ6523,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 17 04 2007 Datum publicatie 06 06 2007 Zaaknummer 24 002413 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BA3504 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-04-2007 Datum publicatie 24-04-2007 Zaaknummer 05/930269-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2015:5702 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 08-09-2015 Datum publicatie: 09-09-2015 Zaaknummer: 05/740162-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08 05 2013 Datum publicatie 08 05 2013 Zaaknummer 09/711178 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 08-10-2010 Zaaknummer: 14.810141-07 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is beschadigd geraakt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:3791

ECLI:NL:GHSHE:2013:3791 ECLI:NL:GHSHE:2013:3791 Instantie Datum uitspraak 20 08 2013 Datum publicatie 20 08 2013 Zaaknummer 20 000121 13 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2013:BY7756,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:14050 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24-12-2013 Datum publicatie: 25-06-2014 Zaaknummer: 15/740698-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 Uitspraak Vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht Datum uitspraak: 4 februari 2015 Parketnummer: 13/693020-12 Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: AY5348, Rechtbank 's-gravenhage, 09/753596-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 31-07-2006 31-07-2006 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Het Korps Landelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB8307

ECLI:NL:RBROT:2007:BB8307 ECLI:NL:RBROT:2007:BB8307 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 11 2007 Datum publicatie 20 11 2007 Zaaknummer 10/700098 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie