ECLI:NL:RBZWB:2014:4279

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBZWB:2014:4279"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBZWB:2014:4279 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland West Brabant Strafrecht Bijzondere kenmerkenop tegenspraak Inhoudsindicatie Ongeval tussen een auto (verdachte) en een scooter (slachtoffer). Slachtoffer komt te overlijden. Vrijspraak artikel 5 WVW. Geen sprake van gevaarzetting in de zin van artikel 5 WVW, ondanks overschrijding van de maximum snelheid door verdachte.. Veroordeling voor verlaten plaats ongeval, rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en het rijden met valse kentekenplaten. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden onvoorwaardelijk en 2 jaar rijontzegging Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK ZEELAND WEST BRABANT Strafrecht Zittingsplaats: Breda parketnummer: vonnis van de meervoudige kamer d.d. 25 juni 2014 in de strafzaak tegen [verdachte] geboren op [geboortedag] 1986 te [geboorteplaats] wonende te [woonplaats] uit anderen hoofde gedetineerd in Sittard, PI Limburg De Geerhorst raadsman mr. Van Gaal, advocaat te Wijchen 1 Onderzoek van de zaak De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 12 juni 2014, waarbij de officier van justitie, mr. Verheijen, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. 2 De tenlastelegging De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van strafvordering. Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht terzake dat 1. hij, op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Burgemeester Bechtweg en gekomen ter hoogte van de kruising/splitsing van die weg, met de weg, de Stokhasseltlaan, met dat motorrijtuig rijdende met een snelheid, ongeveer gelegen tussen /8

2 kilometer per uur en 95 kilometer per uur, althans met een (aanzienlijk) hogere snelheid dan de toen ter plaatse geldende maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, in ieder geval met een (aanzienlijk) te hoge snelheid dan voor een veilig verkeer ter plaatse vereist was, die kruising/splitsing van voormelde wegen is genaderd, en/of (vervolgens) is opgereden, op het moment dat de bestuurder van een motorrijtuig (bromfiets/scooter), doende was voormelde kruising/splitsing van wegen, gezien zijn, verdachte's, rijrichting, van "rechts naar links" over te steken/over te rijden, waarna hij, verdachte, met het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig, in botsing/aanrijding is gekomen met voormeld(e) (bestuurder van) motorrijtuig (bromfiets/scooter), waarbij die bestuurder (genaamd: [slachtoffer]) van dat motorrijtuig (bromfiets/scooter) ten val is gekomen en (dodelijk) letsel heeft bekomen, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd; art 5 Wegenverkeerswet hij, als degene door wiens gedraging een verkeersongeval was veroorzaakt, welke gedraging hij als bestuurder van een motorrijtuig had verricht en welk verkeersongeval had plaatsgevonden in Tilburg op/aan de Burgemeester Bechtweg, op of omstreeks 17 juni 2013 de (voornoemde) plaats van vorenbedoeld ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, aan een ander (te weten [slachtoffer]) (dodelijk) letsel en/of schade was toegebracht, art 7 lid 1 ahf/onder a Wegenverkeerswet 1994 en/of dat hij, als degene door wiens gedraging (al dan niet als bestuurder van een motorrijtuig) een verkeersongeval was veroorzaakt, welk verkeersongeval had plaatsgevonden in Tilburg op/aan de Burgemeester Bechtweg, op of omstreeks 17 juni 2013 de (voornoemde) plaats van vorenbedoeld ongeval heeft verlaten, terwijl daardoor, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, een ander (te weten [slachtoffer]), aan wie bij dat ongeval (dodelijk) letsel was toegebracht, in hulpeloze toestand werd achtergelaten; art 7 lid 1 ahf/ond b Wegenverkeerswet hij, op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten van de categorie(en): "B" en/of "B E" en/of "C" en/of "C1" en/of "C1E" en/of "C E", ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de Burgemeester Bechtweg, als bestuurder een motorrijtuig (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd; art 9 lid 2 Wegenverkeerswet hij in de periode van 7 juni 2013 tot en met 18 juni 2013, althans op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg en/of elders in Nederland, een kenteken(pla(a)t(en)) (voorzien van de letter cijfercombinatie: [kenteken]) toegekend in voornoemde periode, althans op of omstreeks 17 juni 2013, aan een voertuig, merk BMW (type 325I) op naam van [naam kentekenhouder], heeft gebruikt voor een goed waarvoor dat kenteken niet bestemd was (te weten een ander voertuig dan voornoemde BMW), zulks (telkens) met het oogmerk om een ander voertuig dan 2/8

3 voornoemde BMW te gebruiken alsof de kenteken(pla(a)t(en)) (voorzien van de letter cijfercombinatie: [kenteken]) daarvoor bestemd was; of hij in de periode van 1 juli 2011 tot en met 18 juni 2013, althans op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (een) kenteken(pla(a)t(en)) (zijnde telkens een ander merk dan de in artikel 217 en 218 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde merken) dat/die krachtens het Voertuigreglement, althans krachtens wettelijk voorschrift, op een motorvoertuig moet worden aangebracht, (telkens) opzettelijk valselijk heeft geplaatst, immers heeft verdachte (telkens) opzettelijk valselijk het/de kenteken(pla(a)t(en)) (voorzien van de letter cijfercombinatie:[kenteken]) (horende bij een BMW (type 325I) op naam van [naam kentekenhouder]) geplaatst op een/de motorvoertuig (BMW), (telkens) met het oogmerk om dat/die motorvoertuig(en) te gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof laatstbedoeld(e) kenteken(pla(a)t(en)) krachtens genoemd artikel, althans krachtens genoemd wettelijk voorschrift, echt en onvervalst was; (219 Sr aanhef en sub 1) en/of hij in de periode van 1 juli 2011 tot en met 18 juni 2013, althans op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg en/of elders in Nederland, opzettelijk (een) valse/vervalste kenteken(pla(a)t(en)) en/of een personenauto waaraan (een) valse/vervalste kenteken(pla(a)t(en)) wederrechtelijk is/zijn verbonden, (telkens) opzettelijk heeft gebruikt, als waren die kenteken(pla(a)t(en)) echt en onvervalst en niet wederrechtelijk vervaardigd of wederrechtelijk aan die/dat voorwerp(en) verbonden, immers heeft verdachte (telkens) opzettelijk valselijk het/de kenteken(pla(a)t(en)) (voorzien van de letter cijfercombinatie:[kenteken]) (horende bij een BWM (type 325I) op naam van [naam kentekenhouder]) gebruikt op een (ander) motorvoertuig (BMW) (220 Sr) subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij in de periode, gelegen tussen 07 juni 2013 tot en met 18 juni 2013, (telkens) op (een) weg(en), gelegen in het Gerechtelijk Arrondissement Zeeland West Brabant, althans op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg, op de weg, de Burgemeester Bechtweg, (telkens) als bestuurder van een motorrijtuig, personenauto, heeft gereden, terwijl hij wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat op dat motorrijtuig (een) teken(s), te weten (een) kentekenpla(a)t(en), voorzien van de letter cijfercombinatie: [kenteken], was/waren aangebracht dat/die, niet zijnde (een) ingevolge artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994 aan de eigenaar of houder voor dat motorrijtuig opgegeven kenteken(s), door kon(den) gaan voor (een) zodanig(e) kenteken(s) dan wel met de kennelijke bedoeling dat/die teken(s) te doen doorgaan voor (een) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften opgegeven buitenlands(e) kenteken(s) of (een) met toepassing van artikel 37, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgegeven kenteken(s); art 41 lid 1 ahf/ond d Wegenverkeerswet 1994 art 41 lid 2 ahf/ond a Wegenverkeerswet 1994 De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd. 3 De voorvragen De dagvaarding is geldig. De rechtbank is bevoegd. De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er is geen reden voor schorsing van de vervolging. 3/8

4 4 De beoordeling van het bewijs 4.1 Het standpunt van de officier van justitie De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte alle vier de tenlastegelegde feiten heeft begaan. Zij baseert zich daarbij voor wat betreft feit 1 op het gegeven dat verdachte te hard heeft gereden en daardoor niet tijdig kon reageren op het rijgedrag van een andere verkeersdeelnemer, zijnde slachtoffer [slachtoffer], waardoor verdachte gevaar op de weg heeft veroorzaakt. Voor wat betreft de feiten 2, 3 en 4 baseert de officier van justitie zich op de bekennende verklaring van verdachte en de relevante passages uit het eindproces verbaal. 4.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van feit 1 nu er geen sprake is geweest van gevaarzettend en verkeershinderend gedrag. Verdachte heeft geen concrete gevaarscheppende gedraging verricht. De enkele omstandigheid dat verdachte voor de kruising harder dan toegestaan heeft gereden, is onvoldoende om van gevaarzetting in de zin van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 te spreken. Verdachte dient te worden vrijgesproken van feit 1. Ten aanzien van de feiten 2, 3 en 4 refereert de verdediging zich aan het oordeel van de rechtbank. 4.3 Het oordeel van de rechtbank Feit 1 Aan verdachte is overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) tenlastegelegd. In artikel 5 WVW wordt strafbaar gesteld het zich zodanig op de weg gedragen dat gevaar wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, danwel het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Het gaat daarbij niet om de abstracte gevaarzetting / hinder, maar om de gevaarzetting/ hinder in de concrete omstandigheden. Bij de vraag of een bepaalde handeling kan worden aangemerkt als gevaarzettend gaat het om de handeling in concreto in het licht van alle omstandigheden van het geval. Deze handeling dient een reële mogelijkheid van schade voor goed en/of lijf te creëren. Van belang is dat uit de wetsgeschiedenis bij artikel 5 WVW blijkt dat de wetsbepaling er slechts toe strekt evidente vormen van gevaar aan te pakken. Het moet gaan om gedrag waardoor een reële kans op een ongeval ontstaat. Het enkel maken van een verkeersfout is daartoe niet voldoende. Vaststaat dat er een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij verdachte en de heer [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer]) betrokken waren en waarbij [slachtoffer] is overleden. De rechtbank gaat ervan uit dat verdachte op de Burgemeester Bechtweg reed met een snelheid van ongeveer 95 kilometer per uur. Dit heeft verdachte zelf verklaard en ook de officier van justitie gaat daarvan uit. Hiermee staat tevens vast dat verdachte de toegestane maximumsnelheid van 80 kilometer per uur heeft overschreden. Het dossier biedt verder echter onvoldoende informatie om de precieze toedracht van het ongeval vast te stellen. Dit omdat de bij het ongeval betrokken auto niet meer beschikbaar is voor onderzoek en omdat er in verband met een storing geen loggegevens van de verkeerslichten beschikbaar zijn van 17 juni Er kan daardoor niet worden vastgesteld of verdachte een groen of een rood verkeerslicht had bij het oversteken van de kruising en evenmin of [slachtoffer] een groen of rood licht had bij het oversteken. Zij kunnen in elk geval niet beiden groen licht gehad hebben, echter beiden rood is wel een mogelijkheid, zo blijkt uit de verklaring van verkeersregeldeskundige F. van Holten. Verdachte heeft zelf verklaard dat het verkeerslicht voor de kruising voor hem groen licht uitstraalde en dat hij daarom in het geheel niet had verwacht dat de scooter zou oversteken. Nu de rechtbank geen objectieve gegevens heeft die deze verklaring kunnen weerleggen en van overige verkeersfouten van verdachte die gevaar of hinder op de weg kunnen hebben veroorzaakt niet is gebleken, dient verdachte te worden vrijgesproken van overtreding van artikel 5 WVW. De enkele omstandigheid dat verdachte de maximum snelheid met 15 km per uur heeft overschreden, is immers onder de vastgestelde omstandigheden onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van gevaarzetting in de zin van artikel 5 WVW. Daarbij is mede van belang dat het gaat om een overzichtelijke kruising, dat het niet druk was op de weg en dat niet vastgesteld kon worden wie het rode licht genegeerd heeft. Feit 2 De rechtbank acht feit 2 wettig en overtuigend bewezen gelet op: de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 12 juni , alsmede afgelegd bij de politie 2 ; het proces verbaal aanrijding overtreding 3 ; de verklaring van getuige [getuige] 4. In de tenlastelegging van feit 2 ontbreekt de aanduiding degene die bij een verkeersongeval was betrokken en wordt enkel omschreven degene door wiens gedraging een verkeersongeval was veroorzaakt. De rechtbank heeft hiervoor al geconstateerd dat de precieze toedracht van het verkeersongeval waarbij het slachtoffer [slachtoffer] om het leven is gekomen, niet meer vastgesteld kan worden. Wel is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte betrokken was bij dit verkeersongeval en is doorgereden na de aanrijding, daarbij [slachtoffer] dodelijk verwond en in hulpeloze toestand achterlatend. 4/8

5 De rechtbank zal de tenlastelegging daarom verbeterd lezen in die zin dat aan de tenlastelegging wordt toegevoegd na de woorden hij, als degene de zinsnede die bij een verkeersongeval was betrokken en/of. Door deze toevoeging worden de aard en de ernst van de tenlastelegging naar het oordeel van de rechtbank niet gewijzigd. Verdachte is niet in zijn belangen geschaad door deze verbeterde lezing van de tenlastelegging. Feit 3 De rechtbank acht feit 3 wettig en overtuigend bewezen gelet op: de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 12 juni ; het proces verbaal van bevindingen onderzoek geldigheid rijbewijs 6. Feit 4 De rechtbank acht feit 4 primair, tweede en derde component wettig en overtuigend bewezen gelet op: de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 12 juni , alsmede afgelegd bij de politie 8 ; het proces verbaal identiteitsonderzoek vervoermiddel 9. De rechtbank spreekt verdachte vrij van feit 4 primair, eerste component, nu dit deel niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Verder acht de rechtbank bewezen dat verdachte dit feit heeft gepleegd in de periode van 19 april 2012 tot en met 18 juni 2013 nu het rijbewijs van verdachte op 19 april 2012 is ingevorderd en later ongeldig is verklaard. Verdachte heeft tijdens de zitting verklaard dat hij is begonnen met valse kentekenplaten te rijden nadat zijn rijbewijs ongeldig is verklaard. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 2. hij, als degene die bij een verkeersongeval was betrokken, en/of door wiens gedraging een verkeersongeval was veroorzaakt, welke gedraging hij als bestuurder van een motorrijtuig had verricht en welk verkeersongeval had plaatsgevonden in Tilburg op/aan de Burgemeester Bechtweg, op of omstreeks 17 juni 2013 de (voornoemde) plaats van vorenbedoeld ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, aan een ander (te weten [slachtoffer]) (dodelijk) letsel en/of schade was toegebracht, en/of dat hij, als degene die bij een verkeersongeval was betrokken, en/of door wiens gedraging (al dan niet als bestuurder van een motorrijtuig) een verkeersongeval was veroorzaakt, welk verkeersongeval had plaatsgevonden in Tilburg op/aan de Burgemeester Bechtweg, op of omstreeks 17 juni 2013 de (voornoemde) plaats van vorenbedoeld ongeval heeft verlaten, terwijl daardoor, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, een ander (te weten [slachtoffer]), aan wie bij dat ongeval (dodelijk) letsel was toegebracht, in hulpeloze toestand werd achtergelaten; 3. hij, op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten van de categorie(en): "B" en/of "B E" en/of "C" en/of "C1" en/of "C1E" en/of "C E", ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de Burgemeester Bechtweg, als bestuurder een motorrijtuig (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd; 4. hij in de periode van 19 april 2012 tot en met 18 juni 2013, althans op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (een) kenteken(pla(a)t(en)) (zijnde telkens een ander merk dan de in artikel 217 en 218 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde merken) dat/die krachtens het Voertuigreglement, althans krachtens wettelijk voorschrift, op een motorvoertuig moet worden aangebracht, (telkens) opzettelijk valselijk heeft geplaatst, immers heeft verdachte (telkens) opzettelijk valselijk het/de kenteken(pla(a)t(en)) (voorzien van de letter cijfercombinatie: [kenteken]) (horende bij een BMW (type 325I) op naam van [naam kentekenhouder]) geplaatst op een/de motorvoertuig (BMW), (telkens) met het oogmerk om dat/die motorvoertuig(en) te gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof laatstbedoeld(e) kenteken(pla(a)t(en)) krachtens genoemd artikel, althans krachtens genoemd wettelijk voorschrift, echt en onvervalst waren; en/of hij in de periode van 19 april 2012 tot en met 18 juni 2013, althans op of omstreeks 17 juni 2013, te Tilburg en/of elders in Nederland, opzettelijk (een) valse/vervalste kenteken(pla(a)t(en)) en/of een personenauto waaraan (een) valse/vervalste kenteken(pla(a)t(en)) wederrechtelijk is/zijn verbonden, (telkens) opzettelijk heeft gebruikt, als waren die kenteken(pla(a)t(en)) echt en onvervalst en niet wederrechtelijk vervaardigd of wederrechtelijk aan die/dat voorwerp(en) 5/8

6 verbonden, immers heeft verdachte (telkens) opzettelijk valselijk het/de kenteken(pla(a)t(en)) (voorzien van de letter cijfercombinatie: [kenteken]) (horende bij een BWM (type 325I) op naam van [naam kentekenhouder]) gebruikt op een (ander) motorvoertuig (BMW). De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. 5 De strafbaarheid Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op. Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit. 6 De strafoplegging 6.1 De vordering van de officier van justitie De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen voor feit 1 een maand hechtenis, voor de feiten 2 tot en met 4 een gevangenisstraf van 8 maanden onvoorwaardelijk, met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft gezeten en een ontzegging van de rijbevoegdheid van in totaal 18 maanden. 6.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging vindt de eis van de officier van justitie te hoog tegen de achtergrond van de juridische verwijten. Verdachte heeft wel degelijk veel last gehad van de gevolgen van het ongeval en heeft tevens een brief geschreven aan de nabestaanden en wilde ook met hen in gesprek gaan. Dit wil hij nog steeds. Deze punten dienen te worden verdisconteerd in de strafmaat. Ondanks de verschrikkelijke gevolgen, gaat het opplussen naar de maximale straf en het opleggen van een gevangenisstraf voor alle feiten, te ver. Tevens dient rekening te worden gehouden met het over verdachte uitgebrachte reclasseringsrapport en het daarin opgenomen advies om een deels voorwaardelijke straf op te leggen met daaraan gekoppeld een ambulante behandeling. Juist in een zaak als deze past naar de mening van de verdediging een voorwaardelijk strafdeel. 6.3 Het oordeel van de rechtbank Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een drietal ernstige feiten, welke allen met elkaar samenhangen en te maken hebben met het gedrag van verdachte in het verkeer. Hij is, terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, gaan rijden met een voertuig met valse kentekenplaten. Vervolgens is verdachte bij een zeer ernstig verkeersongeval betrokken geraakt, waarbij hij [slachtoffer] heeft aangereden en [slachtoffer] met zijn scooter over de auto van verdachte is gerold. [slachtoffer] is daarbij zwaar gewond geraakt. Op 15 juli 2013 is hij in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het verkeersongeval. Verdachte is na deze zeer ernstige aanrijding, waarbij de voorruit van zijn auto zwaar beschadigd was geraakt, doorgereden zonder zich om het slachtoffer waarvan hij wist dat deze persoon ernstig letsel moest hebben opgelopen te bekommeren. Hij heeft vervolgens zijn ernstig beschadigde auto op laten halen en laten verdwijnen. Verdachte heeft er daarna ondanks verschillende oproepen van de familie van het slachtoffer in de media voor gekozen zich niet aan te geven bij de politie. Hij heeft zich zelfs 9 maanden lang schuil gehouden voor de politie, tot hij uiteindelijk op 7 maart 2014 is aangehouden. Tijdens de zitting heeft verdachte nauwelijks verantwoordelijkheid genomen voor het dodelijke ongeval dat op 17 juni 2013 heeft plaatsgevonden, of voor de wijze waarop hij zich in de nasleep van dit ongeval heeft gedragen. Hij heeft weliswaar verklaard dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd en dat hij daarvan de last ondervindt, maar hij heeft daarbij geen spijt betuigd aan de familie en vrienden van [slachtoffer]. Daarmee heeft verdachte de indruk gewekt vooral de gevolgen voor zichzelf te vrezen. Uit de documentatie van verdachte blijkt dat hij in 2008 een transactie heeft betaald voor het rijden met valse kentekenplaten en dat hij in 2011 een boete heeft opgelegd gekregen voor een snelheidsovertreding. Verder blijkt uit het dossier dat verdachte in 2009 tot en met bekeuringen heeft gehad met een totaalbedrag van 4.557,00. De rechtbank heeft verder kennis genomen van het opgestelde reclasseringsadvies over verdachte. De rapportrice stelt dat bij verdachte veel stress te zien is en dat hij aangeeft veel last te ondervinden van het ongeval en dat hij flashbacks heeft. Wat rapportrice opvalt, is dat verdachte met name bezig is met zijn eigen leed en amper empathie kan overbrengen met betrekking tot het slachtoffer van het ongeval. Hij bagatelliseert zijn rijgedrag en toont weinig doorleefd berouw en heeft weinig inzicht in zijn gedrag. Verdachte wordt omschreven als een zwak persoon uit een crimineel nest. Geadviseerd wordt een onvoorwaardelijke taakstraf op te leggen met daarnaast een voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarden een meldplicht en een ambulante behandeling bij (forensische) psychiatrie (bijvoorbeeld GGZ De Omslag) of soortgelijke ambulante forensische zorg. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met alle hiervoor genoemde 6/8

7 omstandigheden. Uit de vele snelheidsovertredingen en het rijden zonder rijbewijs, zonder verzekering, zonder belasting te betalen en met valse kentekenplaten komt een duidelijk beeld naar voren van verdachte als een gevaarlijke, onbetrouwbare en onverantwoordelijke verkeersdeelnemer. Na het zeer ernstige verkeersongeluk waarbij verdachte was betrokken, heeft hij vanuit zijn eigen belang gehandeld en zich in het geheel niet om [slachtoffer]en de nabestaanden van [slachtoffer] bekommerd. Verdachte heeft hen daarmee groot leed toegebracht. De rechtbank is daarom van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Omdat de rechtbank verdachte vrij zal spreken van het tenlastegelegde feit 1, zal dat een lagere gevangenisstraf zijn dan door de officier van justitie werd geëist. De rechtbank is van oordeel dat een voorwaardelijk strafdeel, zoals door de raadsman is bepleit, gezien de aard van de delicten en de houding van verdachte, niet passend is. Alles overwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, passend en geboden. De rechtbank zal daarnaast een langdurige ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. Zij heeft daarbij in aanmerking genomen dat het van belang is dat herhaling van deze en soortgelijke feiten wordt voorkomen door te zorgen dat verdachte langdurig niet als bestuurder van een motorrijtuig aan het verkeer kan deelnemen. De rechtbank acht een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van twee jaar passend en geboden. 7 De wettelijke voorschriften De beslissing berust op de artikelen 10, 27, 57, 62, 91, 219, 220 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 7, 9, 176, 178, 179 en 188 van de Wegenverkeerswet 1994 zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde. 8 De beslissing De rechtbank: Vrijspraak spreekt verdachte vrij van het onder 1 tenlastegelegde feit, alsmede van het tenlastegelegde onder 4 primair, eerste component; Bewezenverklaring verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven; spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd; Strafbaarheid verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert: feit 2: overtreding van artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 en overtreding van artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994; feit 3: overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994; feit 4: andere dan de in de artikelen 217 en 218 Sr bedoelde merken, die krachtens wettelijke voorschriften op goederen moeten worden geplaatst, daarop valselijk plaatsen, met het oogmerk om die goederen door anderen te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken echt en onvervalst waren, en opzettelijk de in artikel 219 Sr bedoelde merken en een voorwerp waaraan die merken waren verbonden, gebruiken, als waren deze merken echt en onvervalst en niet wederrechtelijk aan dat voorwerp verbonden, meermalen gepleegd; verklaart verdachte strafbaar; Strafoplegging veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 maanden; bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf; Bijkomende straffen 7/8

8 veroordeelt verdachte tot een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor de duur van 2 jaar. Dit vonnis is gewezen door mr. Veldhuizen, voorzitter, mr. Hertsig en mr. Schnitzler, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Jansen van Rooijen, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 25 juni Mr. Schnitzler is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces verbaal, wordt tenzij anders vermeld bedoeld het eindproces verbaal met dossiernummer van de regionale eenheid politie Zeeland West Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 556; De verklaring van verdachte, afgelegd op de zitting van 12 juni 2014; Het proces verbaal verhoor verdachte, pagina 515 van voornoemd eindproces verbaal; Het proces verbaal aanrijding overtreding, pagina 87 en 88 van voornoemd eindproces verbaal; Het proces verbaal verhoor getuige [getuige], pagina 98 van voornoemd eindproces verbaal; De verklaring van verdachte, afgelegd op de zitting van 12 juni 2014; Het proces verbaal van bevindingen met bijlagen, pagina 290 en 291 van voornoemd eindprocesverbaal; De verklaring van verdachte, afgelegd op de zitting van 12 juni 2014; Het proces verbaal verhoor verdachte, pagina 496 en 497 van voornoemd eindproces verbaal; Het proces verbaal identiteitsonderzoek vervoermiddel, pagina 183 van voornoemd eindprocesverbaal; 8/8

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 13 12 2010 Datum publicatie 13 12 2010 Zaaknummer Rechtsgebieden 16/711261 10; 13/726344 07 (vordering na voorw. veroordeling) [P]

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru... LJN: BX6383, Rechtbank Breda, 700003-12 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 04-09-2012 04-09-2012 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Aan verdachte is ten laste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043 ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043 Instantie Rechtbank Zwolle Lelystad Datum uitspraak 17 03 2011 Datum publicatie 17 03 2011 Zaaknummer 07/650348 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037 Instantie Datum uitspraak 10 04 2012 Datum publicatie 10 04 2012 Zaaknummer 01/825656 11 Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 03 04 2007 Datum publicatie 04 04 2007 Zaaknummer Rechtsgebieden 14/810495 06, 14.810451 06 (ttzgev) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 10 11 2011 Datum publicatie 10 11 2011 Zaaknummer 18/670085 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22 05 2008 Datum publicatie 27 05 2008 Zaaknummer 10/701134 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2905

ECLI:NL:GHARL:2015:2905 ECLI:NL:GHARL:2015:2905 Instantie Datum uitspraak 22 04 2015 Datum publicatie 22 04 2015 Zaaknummer 21 004181 13 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978

ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978 ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 24 03 2011 Datum publicatie 24 03 2011 Zaaknummer 14.810464 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 Instantie Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Midden-Nederland 16/661169-14 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 01 02 2011 Datum publicatie 08 07 2011 Zaaknummer 02/801221 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 28 06 2012 Datum publicatie 28 06 2012 Zaaknummer 21.002532 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2011:BR0791,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02 03 2009 Datum publicatie 03 03 2009 Zaaknummer 10/710069 08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 13 11 2012 Datum publicatie 13 11 2012 Zaaknummer 21 004435 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBALM:2011:BU2994,

Nadere informatie

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Rechtbank Assen Budget Webhosting DomJur 2011-761 Rechtbank Assen Parketnummer: 19.606217-07 Datum: 24 november 2009 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie

Nadere informatie

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18 03 2008 Datum publicatie 18 03 2008 Zaaknummer 10/711116 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 28 10 2011 Datum publicatie 28 10 2011 Zaaknummer 08/700391 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: ECLI:NL:RBOBR:2013:6186 Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT Zittingsplaats 's-hertogenbosch Team strafrecht Parketnummer: 01/860018-13 Datum uitspraak: 07 november 2013 Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte LJN: BO9609, Rechtbank Leeuwarden, 17/982004-10 VON Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Voorhanden

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 08-10-2010 Zaaknummer: 14.810141-07 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BH2985, Rechtbank 's-hertogbosch, 01/775172-08 Datum uitspraak: 17-02-2009 Datum publicatie: 17-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2540

ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2540 ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2540 Instantie Datum uitspraak 04 06 2013 Datum publicatie 10 06 2013 Zaaknummer 800926 11 Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland West Brabant Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen:

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: LJN: AP8503, Rechtbank Breda, Parketnummer(s): 004106/04 Datum uitspraak: 07-07-2004 Datum publicatie: 07-07-2004 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Verdachte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BA3504 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-04-2007 Datum publicatie 24-04-2007 Zaaknummer 05/930269-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats], wonende te [adres], [woonplaats].

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats], wonende te [adres], [woonplaats]. ECLI:NL:RBGEL:2015:6600 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 29-10-2015 Zaaknummer: 05/740120-15 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:14050 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24-12-2013 Datum publicatie: 25-06-2014 Zaaknummer: 15/740698-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 Uitspraak Vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht Datum uitspraak: 4 februari 2015 Parketnummer: 13/693020-12 Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak

Nadere informatie

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Strafrecht Parketnummer: 01/820893-12 Datum uitspraak: 15 februari 2013 Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2015:5702 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 08-09-2015 Datum publicatie: 09-09-2015 Zaaknummer: 05/740162-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen RECHTBANK BREDA Sector strafrecht parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009 in de strafzaak tegen [verdachte] geboren op [datum en plaats] wonende te [adres] raadsman

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte ECLI:NL:RBNNE:2014:830 RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling strafrecht Locatie Groningen parketnummer 18/850452-13 vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 09-07-2015 Datum publicatie: 13-07-2015 Zaaknummer: 08.963556-14 (LP) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 Instantie: Rechtbank Limburg Datum uitspraak: 07-05-2013 Datum publicatie: 16-05-2013 Zaaknummer: 03-700208-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg -

Nadere informatie

Parketnummers: 16/661055-13; 02/806012-11 (tul); 99/000088-50 (vi)

Parketnummers: 16/661055-13; 02/806012-11 (tul); 99/000088-50 (vi) vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummers: 16/661055-13; 02/806012-11 (tul); 99/000088-50 (vi) Vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken op tegenspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BR4162 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 17-04-2007 Datum publicatie 04-08-2011 Zaaknummer 13/527138-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: AY5348, Rechtbank 's-gravenhage, 09/753596-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 31-07-2006 31-07-2006 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Het Korps Landelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0119

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0119 ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0119 Instantie Datum uitspraak 28 12 2011 Datum publicatie 04 01 2012 Zaaknummer 20 000481 10 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:BZ6523,

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte (na wijziging van de tenlastelegging) dat:

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte (na wijziging van de tenlastelegging) dat: ECLI:NL:RBOVE:2015:4669 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 16-10-2015 Datum publicatie: 16-10-2015 Zaaknummer: 08/955379-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: R. D. W., geboren op xx te Curaçao, wonende te Curaçao, thans alhier gedetineerd. 1. Onderzoek van de zaak Het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 Instantie: Rechtbank Haarlem Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 27-12-2010 Zaaknummer: 15/700445-10 en 15/761544-08 (tul) Rechtsgebieden: Strafrecht Tegenspraak Strafvonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:3504

ECLI:NL:RBROT:2014:3504 1 van 9 31-10-2014 13:00 ECLI:NL:RBROT:2014:3504 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08-05-2014 Datum publicatie 12-05-2014 Zaaknummer 10/960244-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6500

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6500 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6500 Instantie Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak 24-02-2011 Datum publicatie 02-03-2011 Zaaknummer 09-754228-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 februari 2006 Rapportnummer: 2006/038

Rapport. Datum: 6 februari 2006 Rapportnummer: 2006/038 Rapport Datum: 6 februari 2006 Rapportnummer: 2006/038 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Gelderland-Midden op 24 januari 2004 het voertuig dat hij op dat moment bestuurde,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 17 04 2007 Datum publicatie 06 06 2007 Zaaknummer 24 002413 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 24-001118-12 Uitspraak d.d.: 6 juni 2013 TEGENSPRAAK

arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 24-001118-12 Uitspraak d.d.: 6 juni 2013 TEGENSPRAAK arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 24-001118-12 Uitspraak d.d.: 6 juni 2013 TEGENSPRAAK Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096

ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096 ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12 02 2008 Datum publicatie 12 02 2008 Zaaknummer 810200 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 echtspraak.nl - Print uitspraak 1 van 7 30-5-2015 08:42 ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-03-2004 Datum publicatie 01-03-2004 Zaaknummer 05/085121-03 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:6516

ECLI:NL:RBOBR:2013:6516 ECLI:NL:RBOBR:2013:6516 Instantie Datum uitspraak 29 11 2013 Datum publicatie 29 11 2013 Rechtbank Oost Brabant Zaaknummer 01/839436 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz... Page 1 of 5 LJN: BZ4987, Rechtbank Alkmaar, 15.740827-12 Datum 20-03-2013 uitspraak: Datum 20-03-2013 publicatie: Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Niet-ontvankelijkheid

Nadere informatie

abcdefgh Onderwerp Kamervragen Van der Steenhoven (Groen Links) over het doorrijden na een ongeval.

abcdefgh Onderwerp Kamervragen Van der Steenhoven (Groen Links) over het doorrijden na een ongeval. abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 13 november 2000 - Ons kenmerk Bijlage(n) Uw kenmerk DGP/VI/U.00.03457

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 11-11-2011 Datum publicatie 16-11-2011 Zaaknummer 16/600971-10 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14. Strafrecht

Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14. Strafrecht Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14 Strafrecht Eerste aanleg - meervoudig Veroordeling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08 05 2013 Datum publicatie 08 05 2013 Zaaknummer 09/711178 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:2715

ECLI:NL:RBROT:2014:2715 ECLI:NL:RBROT:2014:2715 Uitspraak Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 09-04-2014 Datum publicatie: 09-04-2014 Zaaknummer: 10/750175-11 Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken,

Nadere informatie