ECLI:NL:RBOVE:2014:1342

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBOVE:2014:1342"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBOVE:2014:1342 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/ (P) Strafrecht Eerste aanleg - meervoudig Een 80-jarige vrouw uit Raalte krijgt geen straf voor het veroorzaken van een ongeval met haar auto met dodelijke afloop, zo oordeelt de rechtbank Overijssel. De vrouw reed op 23 november 2012 achterop een stilstaande tractor met kiepwagen in Raalte. Haar 92-jarige bijrijdster overleed aan de gevolgen van het ongeluk. De bestuurster liep zelf ook ernstig letsel op. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL Afdeling Strafrecht Locatie Zwolle Parketnummer: 08/ (P) Uitspraak: 18 maart 2014 VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN: het openbaar ministerie tegen [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1933 te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats]. ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

2 Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 4 maart De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.G. Pekkeriet, advocaat te Zwolle. Als officier van justitie was aanwezig mr. E.J. Heus. TENLASTELEGGING De verdachte is ten laste gelegd dat: zij op of omstreeks 23 november 2012 te Raalte als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto, Ford, [kenteken]), daarmede rijdende over de weg, Nieuwe Deventerweg, roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig, onoplettend en/of onachtzaam, heeft gereden, hierin bestaande dat verdachte, terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd, en/of op die weg rijdende met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur, en/of (daarbij) niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar gelegen gedeelte van die Nieuwe Deventerweg en/of het overige verkeer heeft gelet, en/of is blijven letten, en/of (daarbij) een voor haar (in dezelfde rijrichting) stilstaande tractor met aanhangwagen, welke voorgesorteerd stond om linksaf te slaan, niet tijdig heeft waargenomen, en/of in strijd met artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, niet in staat is geweest en/of haar snelheid niet zodanig heeft geregeld/verminderd om haar voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover zij de weg kon overzien en/of waarover deze vrij was, en/of (vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met die tractor met aanhangwagen, en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan haar schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander (genaamd [slachtoffer], passagiere in verdachtes personenauto) werd gedood; art 6 Wegenverkeerswet 1994 ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat zij op of omstreeks 23 november 2012 te Raalte als bestuurder van een voertuig (personenauto, Ford, kenteken [kenteken]), daarmee rijdende op de weg, Nieuwe Deventerweg,

3 terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd, en/of op die weg rijdende met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur, en/of (daarbij) niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar gelegen gedeelte van die Nieuwe Deventerweg en/of het overige verkeer heeft gelet, en/of is blijven letten, en/of (daarbij) een voor haar (in dezelfde rijrichting) stilstaande tractor met aanhangwagen, welke voorgesorteerd stond om linksaf te slaan, niet tijdig heeft waargenomen, en/of in strijd met artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, niet in staat is geweest en/of haar snelheid niet zodanig heeft geregeld/verminderd om haar voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover zij de weg kon overzien en/of waarover deze vrij was, en/of (vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met die tractor met aanhangwagen, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd; De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd. art 5 Wegenverkeerswet 1994 De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een kennelijke schrijffout. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting daardoor niet in haar verdediging geschaad. VOORVRAGEN De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging. BEWIJSOVERWEGINGEN Het standpunt van het openbaar ministerie De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien

4 van hetgeen subsidiair ten laste is gelegd. Het standpunt van de verdediging De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het primair ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken nu -kort samengevat- er geen sprake is van schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), alsmede dat het subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Het oordeel van de rechtbank De rechtbank gaat, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen 1, uit van het navolgende feitencomplex. Op vrijdag 23 november 2012 omstreeks uur stond [naam 1] met zijn tractor met daaraan gekoppeld een kiepwagen tegen de middenas van de Nieuwe Deventerweg te Raalte voorgesorteerd om linksaf te slaan en de inrit van perceel [nummer] in te rijden. Op deze tweebaansweg is het toegestaan om met een maximum snelheid van 80 km/uur te rijden. Verdachte reed op dat moment met haar auto, een Ford Fusion, met het kenteken [kenteken], in dezelfde richting achter de tractor van [naam 1]. Naast haar op de passagiersstoel zat de 92-jarige mevrouw [slachtoffer]. Verdachte is vervolgens, zonder te remmen, met de voorzijde van de auto tegen de achterzijde van de kiepwagen gereden. Verdachte en mevrouw [slachtoffer] zijn daarbij beiden gewond geraakt. Verdachte heeft zelf gebroken ribben, een gebroken enkel en een gebroken knie opgelopen. Mevrouw [slachtoffer] is die avond in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. 2 Blijkens het verslag dat door de lijkschouwer over de doodsoorzaak van mevrouw [slachtoffer] is opgemaakt, was de toestand van mevrouw [slachtoffer] bij aankomst van de ambulance meteen al slecht en mocht reanimatie in het ziekenhuis niet baten. Volgens het verslag is er sprake geweest van een multitrauma met diverse ribfracturen, ingedrukte borstkas en verbloeding. Eén van de longen is door een rib in/aangeprikt met een ingeklapte long tot gevolg en vrij bloed in de buikholte. 3 Verdachte heeft zowel bij de politie als ter terechtzitting het volgende verklaard. Ze heeft die dag, voorafgaand aan het ongeval, met een normale snelheid met haar auto over de Nieuwe Deventerweg te Raalte gereden. Ze heeft gezien dat er tegenliggers door de berm reden en is daardoor een moment afgeleid geweest. Daarna heeft ze gezien dat er een voertuig, een tractor met kiepwagen, voor haar op de weg stilstond en is ze ongeveer 50 kilometer per uur gaan rijden. Op dat moment had ze nog voldoende afstand en tijd om te kunnen afremmen. Op het moment dat ze wilde gaan remmen om tot stilstand te komen, heeft ze in plaats van het rempedaal het gaspedaal ingetrapt. Hierdoor is ze met de auto tegen de kiepwagen aangereden. 4 Na onderzoek door de politie ter plaatse is vastgesteld dat de auto van verdachte ten tijde van het ongeval in goede staat verkeerde, alsmede dat er geen remsporen op het wegdek aanwezig waren die er op duidden dat er kort voor de botsing door verdachte is geremd. 5 De vraag die thans voorligt, is of er sprake is van schuld zoals door artikel 6 WVW 1994 is vereist. Om tot het oordeel te komen dat er sprake is van vorenbedoelde schuld moeten de gedragingen van verdachte roekeloos, zeer althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig of onachtzaam zijn geweest. Daarvoor moet worden beoordeeld of sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Blijkens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geldt daarbij dat in zijn algemeenheid niet is aan te geven of één verkeersovertreding voldoende kan zijn voor een bewezenverklaring van de vereiste schuld. Gekeken dient te worden naar het geheel van gedragingen

5 van verdachte, naar de aard en de concrete ernst van de verkeersovertreding en voorts naar de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan. Daarnaast geldt dat niet enkel uit de ernst van de gevolgen van het verkeersgedrag kan worden afgeleid dat er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 WVW De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat de oorzaak van het ongeval is gelegen in de omstandigheid dat verdachte in plaats van het rempedaal het gaspedaal heeft ingetrapt. Niet vast is komen te staan dat verdachte te hard heeft gereden, dat zij ter plaatse niet goed heeft opgelet of dat zij de situatie aldaar verkeerd heeft ingeschat. Voorts zijn er ook geen andere omstandigheden uit het dossier naar voren gekomen die aan het ongeval hebben bijgedragen dan wel die het ontstaan van het ongeval (mede) kunnen verklaren. De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande dat verdachte weliswaar verwijtbaar heeft gehandeld, maar dat haar gedrag niet zodanig is geweest dat geoordeeld dient te worden dat zij roekeloos, zeer althans aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en/of onoplettend in de zin van artikel 6 WVW 1994 heeft gereden. Verdachte dient derhalve van het primair ten laste gelegde te worden vrijgesproken. De rechtbank is wel van oordeel dat verdachte door te handelen, zoals hiervoor is besproken, verwijtbaar gevaar en hinder op de weg heeft veroorzaakt. De rechtbank acht derhalve het subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte subsidiair ten laste is gelegd, met dien verstande dat zij op 23 november 2012 te Raalte als bestuurder van een voertuig, personenauto, Ford, kenteken [kenteken], daarmee rijdende op de weg, Nieuwe Deventerweg, terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd, en op die weg rijdende met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur, en daarbij een voor haar in dezelfde rijrichting stilstaande tractor met aanhangwagen, welke voorgesorteerd stond om linksaf te slaan, in strijd met artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, haar snelheid niet zodanig heeft geregeld/verminderd om haar voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover zij de weg kon overzien en waarover deze vrij was en vervolgens is gebotst tegen die tractor met aanhangwagen, door welke gedraging van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt en het verkeer op die weg werd gehinderd. Van het subsidiair meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken,

6 aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht. STRAFBAARHEID VAN HET FEIT Het bewezene levert op: Subsidiair Overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, strafbaar gesteld bij artikel 177 van de Wegenverkeerswet Het bewezen verklaarde feit is volgens de wet strafbaar. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. STRAFBAARHEID van de VERDACHTE Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is dan ook strafbaar. MOTIVERING VAN STRAF OF MAATREGEL Het standpunt van het openbaar ministerie De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd dat verdachte een geldboete van 500,-, subsidiair 10 dagen vervangende hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren zal worden opgelegd. Het standpunt van de verdediging De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat gezien -onder meer- verdachtes persoonlijke omstandigheden, haar blanco strafblad, het feit dat verdachte zelf ook ernstig letsel aan het ongeval heeft overgehouden en het feit dat verdachte ter zake van het gebeurde met naam en toenaam in de media is genoemd, het niet opportuun is om verdachte een straf op te leggen. De raadsvrouw heeft verzocht verdachte, volgens het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, schuldig te verklaren zonder oplegging van straf. Het oordeel van de rechtbank Door een verkeersfout van verdachte heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij de passagier die bij verdachte op de bijrijdersstoel had gezeten zodanig gewond is geraakt dat zij hieraan is overleden. Verdachte heeft zelf ook ernstig letsel opgelopen waardoor zij een aantal weken

7 in het ziekenhuis heeft moeten verblijven en operaties heeft moeten ondergaan. Verdachte heeft na het gebeurde contact met de nabestaanden van het slachtoffer, een vriendin van verdachte, opgenomen en onderhouden. Het ongeval heeft plaatsgevonden toen verdachte in het kader van haar vrijwilligerswerk voor Angeli Custodes te Raalte één van de zusters, het latere slachtoffer, na een bezoek aan het ziekenhuis in Deventer terug naar Raalte wilde brengen. Verdachte rijdt op vrijwillige basis zusters van het Angeli Custodes naar verschillende adressen en heeft dit altijd met veel plezier gedaan. Ter terechtzitting is gebleken dat verdachte haar hele leven heeft gewijd aan het behulpzaam zijn voor anderen. Behalve het eerder bedoelde vrijwilligerswerk voor het Angeli Custodes, neemt ze ook deel aan de cliëntenraad, heeft zij zich ingezet voor prostituees en drugsverslaafden in Den Haag en werkt zij in de Wereldwinkel. Verdachte is een tachtigjarige vrouw die in al de jaren dat ze haar rijbewijs heeft en vele tienduizenden kilometers per jaar mee heeft gereden - met name in verband met haar vrijwilligerswerk als chauffeur - nog nooit eerder een ongeval heeft veroorzaakt. Het gebeurde heeft verdachte erg aangegrepen en wordt tot op heden als zeer pijnlijk door haar ervaren. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de ernst van het feit, verdachtes persoonlijke omstandigheden, verdachtes blanco strafblad in combinatie met haar aanzienlijke leeftijd en de omstandigheid dat het feit geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden, acht de rechtbank oplegging van een straf niet opportuun omdat daarmee in dit geval geen strafdoel is gediend. Noch vanuit het oogpunt van vergelding, noch vanuit het oogpunt van preventie heeft het opleggen van straf in deze zaak toegevoegde waarde. De rechtbank zal verdachte dan ook met toepassing van het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht schuldig verklaren zonder oplegging van een straf. Beslissing Het primair ten laste gelegde is niet bewezen en de rechtbank spreekt de verdachte daarvan vrij. Het subsidiair ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is strafbaar. De rechtbank bepaalt dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd. Aldus gewezen door mr. L.J.C. Hangx, voorzitter, mrs. F. van der Maden en M. van Bruggen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Martini als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 maart Wanneer hierna wordt verwezen naar met paginanummering aangeduide processen-verbaal en andere stukken, betreft dit op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal dan wel andere bescheiden, als bijlagen opgenomen bij het proces-verbaal van het opsporingsonderzoek van de Regiopolitie IJsselland, onder dossiernummer PL04SA , opgemaakt op (d.d.) 16 april De door verdachte ter terechtzitting van 4 maart 2014 afgelegde verklaring. Proces-verbaal van verhoor van [naam 1] bij de politie, pagina 11 t/m 12. Proces-verbaal van verhoor van [naam 2], pagina 13 t/m 14. Proces-verbaal Verkeers Ongevallen Analyse, opgemaakt op 4 maart 2013, pagina 17 t/m 39. Het verslag van de gemeentelijke lijkschouwer, GGD IJsselland, opgemaakt op 23 november 2012, met bijlage. De door verdachte ter terechtzitting van 4 maart 2014 afgelegde verklaring. Proces-verbaal van

8 verhoor van verdachte bij de politie, pagina 7 en 8. 5 Proces-verbaal Verkeers Ongevallen Analyse, opgemaakt op 4 maart 2013, pagina 27, 28 en 37.

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472 ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-02-2008 Datum publicatie 12-03-2008 Zaaknummer 16-604030-07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX7606

ECLI:NL:RBARN:2012:BX7606 ECLI:NL:RBARN:2012:BX7606 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 19-09-2012 Datum publicatie 19-09-2012 Zaaknummer 05/700235-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:1714

ECLI:NL:RBDHA:2017:1714 ECLI:NL:RBDHA:2017:1714 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 09/797150-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5187

ECLI:NL:RBOVE:2016:5187 ECLI:NL:RBOVE:2016:5187 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 29-12-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 08/955001-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:6592

ECLI:NL:RBOBR:2016:6592 ECLI:NL:RBOBR:2016:6592 Instantie Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 28-11-2016 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860388-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN5166

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN5166 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN5166 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 18-06-2010 Datum publicatie 27-08-2010 Zaaknummer 15-710041-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ8371

ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ8371 ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ8371 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 19-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 05/700947-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:2031

ECLI:NL:RBOBR:2017:2031 ECLI:NL:RBOBR:2017:2031 Instantie Datum uitspraak 10-04-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860043-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:5141

ECLI:NL:RBOBR:2014:5141 ECLI:NL:RBOBR:2014:5141 Instantie Datum uitspraak 27-08-2014 Datum publicatie 27-08-2014 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860096-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:2617

ECLI:NL:RBMNE:2016:2617 ECLI:NL:RBMNE:2016:2617 Instantie Datum uitspraak 04-05-2016 Datum publicatie 12-05-2016 Zaaknummer 16/659607-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:7862

ECLI:NL:GHARL:2016:7862 ECLI:NL:GHARL:2016:7862 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer 21-005167-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0056

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0056 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0056 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07-05-2013 Datum publicatie 14-05-2013 Zaaknummer 06-880059-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2009:BK3578

ECLI:NL:RBBRE:2009:BK3578 ECLI:NL:RBBRE:2009:BK3578 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 13-11-2009 Datum publicatie 18-11-2009 Zaaknummer 625648-09 [P Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287 ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287 Instantie Datum uitspraak 16-10-2009 Datum publicatie 03-12-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-001900-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2011:BU9099

ECLI:NL:RBDOR:2011:BU9099 ECLI:NL:RBDOR:2011:BU9099 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 22-12-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 11-800069-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BV9367

ECLI:NL:GHARN:2011:BV9367 ECLI:NL:GHARN:2011:BV9367 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 09-12-2011 Datum publicatie 20-03-2012 Zaaknummer 21-002592-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1187

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1187 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1187 Instantie Datum uitspraak 29-03-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 24-001133-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROE:2007:BA3616

ECLI:NL:RBROE:2007:BA3616 ECLI:NL:RBROE:2007:BA3616 Instantie Rechtbank Roermond Datum uitspraak 18-04-2007 Datum publicatie 10-05-2007 Zaaknummer 04/660114-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3600

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3600 ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3600 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 09-02-2012 Datum publicatie 10-02-2012 Zaaknummer 15-710381-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer 09/818467-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:411

ECLI:NL:OGEAA:2016:411 ECLI:NL:OGEAA:2016:411 Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Datum uitspraak 05-02-2016 Datum publicatie 22-06-2016 Zaaknummer 426 van 2015, P-2015/06927 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:708

ECLI:NL:RBOVE:2015:708 ECLI:NL:RBOVE:2015:708 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 11-02-2015 Datum publicatie 11-02-2015 Zaaknummer 08/955411-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391

ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391 ECLI:NL:RBARN:2001:AD4391 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 10-10-2001 Datum publicatie 10-10-2001 Zaaknummer 05.096060-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2008:BD6677

ECLI:NL:RBAMS:2008:BD6677 ECLI:NL:RBAMS:2008:BD6677 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 08-07-2008 Datum publicatie 09-07-2008 Zaaknummer 13/518070-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2005:AU8189

ECLI:NL:RBBRE:2005:AU8189 ECLI:NL:RBBRE:2005:AU8189 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 15-12-2005 Datum publicatie 15-12-2005 Zaaknummer 02/801139-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BO8357

ECLI:NL:RBALK:2010:BO8357 ECLI:NL:RBALK:2010:BO8357 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 17-11-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 14.702612-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 16/703291-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2010:BM1472

ECLI:NL:RBZUT:2010:BM1472 ECLI:NL:RBZUT:2010:BM1472 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 16-04-2010 Datum publicatie 16-04-2010 Zaaknummer 06/550256-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3628

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3628 ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3628 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 08-11-2011 Datum publicatie 08-11-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/440768-10 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:3567

ECLI:NL:RBGEL:2015:3567 ECLI:NL:RBGEL:2015:3567 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Zaaknummer 05/820038-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-12-2005 Datum publicatie 01-12-2005 Zaaknummer 16/501029-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:4197

ECLI:NL:RBNNE:2015:4197 ECLI:NL:RBNNE:2015:4197 Instantie Datum uitspraak 03-09-2015 Datum publicatie 03-09-2015 Zaaknummer 18.730096-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5390 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-11-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 23-003117-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru... LJN: BX6383, Rechtbank Breda, 700003-12 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 04-09-2012 04-09-2012 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Aan verdachte is ten laste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:6970

ECLI:NL:RBOVE:2014:6970 ECLI:NL:RBOVE:2014:6970 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 30-12-2014 Datum publicatie 30-12-2014 Zaaknummer 08.770060.14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234

ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234 ECLI:NL:RBALK:2010:BO9234 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 07-12-2010 Datum publicatie 29-12-2010 Zaaknummer 14.701344-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BP2613

ECLI:NL:GHSHE:2011:BP2613 ECLI:NL:GHSHE:2011:BP2613 Instantie Datum uitspraak 01 02 2011 Datum publicatie 01 02 2011 Zaaknummer 20 003547 09 Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 26-05-2011 Datum publicatie 29-06-2011 Zaaknummer 16-504228-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2003:AO1016

ECLI:NL:RBAMS:2003:AO1016 ECLI:NL:RBAMS:2003:AO1016 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-12-2003 Datum publicatie 24-12-2003 Zaaknummer 13/118080-02 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:6940

ECLI:NL:RBOVE:2014:6940 ECLI:NL:RBOVE:2014:6940 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 14-08-2014 Datum publicatie 29-12-2014 Zaaknummer 08/955900-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10245

ECLI:NL:RBAMS:2015:10245 ECLI:NL:RBAMS:2015:10245 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-11-2015 Datum publicatie 23-06-2017 Zaaknummer 13/845106-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU5850

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU5850 ECLI:NL:GHSGR:2011:BU5850 Instantie Datum uitspraak 28-11-2011 Datum publicatie 28-11-2011 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-000718-10 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3296 Instantie Datum uitspraak 05-11-2010 Datum publicatie 08-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-000669-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:305

ECLI:NL:RBOVE:2015:305 ECLI:NL:RBOVE:2015:305 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 21-01-2015 Datum publicatie 21-01-2015 Zaaknummer 08/955658-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6331

ECLI:NL:RBROT:2017:6331 ECLI:NL:RBROT:2017:6331 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/049808-15 en 10/231146-15

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 09-08-2017 Zaaknummer 22-005150-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2012:BW6312

ECLI:NL:RBASS:2012:BW6312 ECLI:NL:RBASS:2012:BW6312 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 23-05-2012 Zaaknummer 19.605400-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4814

ECLI:NL:RBROT:2015:4814 ECLI:NL:RBROT:2015:4814 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 07-07-2015 Datum publicatie 07-07-2015 Zaaknummer 10/820003-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:4484

ECLI:NL:RBGEL:2014:4484 ECLI:NL:RBGEL:2014:4484 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 18-07-2014 Datum publicatie 18-07-2014 Zaaknummer 05/820045-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2008:BE8713

ECLI:NL:RBUTR:2008:BE8713 ECLI:NL:RBUTR:2008:BE8713 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 21-07-2008 Datum publicatie 19-08-2008 Zaaknummer 16-604188-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 22-12-2006 Datum publicatie 11-01-2007 Zaaknummer 15/645076-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:320

ECLI:NL:RBOVE:2013:320 ECLI:NL:RBOVE:2013:320 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 22-04-2013 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 07-681022-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 Instantie Datum uitspraak 13-11-2015 Datum publicatie 17-03-2016 Zaaknummer 18.720178-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman) ECLI:NL:GHAMS:2016:5673 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-11-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-003159-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1577

ECLI:NL:RBLIM:2015:1577 ECLI:NL:RBLIM:2015:1577 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 25-02-2015 Datum publicatie 26-02-2015 Zaaknummer 03/866382-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:3674

ECLI:NL:GHAMS:2016:3674 ECLI:NL:GHAMS:2016:3674 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-09-2016 Datum publicatie 12-09-2016 Zaaknummer 23-004422-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:6552

ECLI:NL:RBGEL:2014:6552 ECLI:NL:RBGEL:2014:6552 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 16-10-2014 Datum publicatie 16-10-2014 Zaaknummer 05/840573-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:553

ECLI:NL:RBMNE:2017:553 ECLI:NL:RBMNE:2017:553 Instantie Datum uitspraak 09-02-2017 Datum publicatie 09-02-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 16/660317-16 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BL4409

ECLI:NL:RBDOR:2010:BL4409 ECLI:NL:RBDOR:2010:BL4409 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 18-02-2010 Datum publicatie 18-02-2010 Zaaknummer 11-800440-09 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BH4801

ECLI:NL:RBSHE:2009:BH4801 ECLI:NL:RBSHE:2009:BH4801 Instantie Datum uitspraak 02-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer 01/845537-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 20-000702-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016. ECLI:NL:GHAMS:2016:5663 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-09-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-000259-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2012:BW7835

ECLI:NL:RBASS:2012:BW7835 ECLI:NL:RBASS:2012:BW7835 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 08-06-2012 Datum publicatie 08-06-2012 Zaaknummer 19.830044-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 Instantie Datum uitspraak 16-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 16/652521-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 10-02-2010 Datum publicatie 10-02-2010 Zaaknummer 06/800866-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-08-2006 Datum publicatie 22-08-2006 Zaaknummer 15/500918-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:7721

ECLI:NL:RBMNE:2016:7721 ECLI:NL:RBMNE:2016:7721 Instantie Datum uitspraak 09-12-2016 Datum publicatie 08-06-2017 Zaaknummer 16.228054-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 Instantie Datum uitspraak 12-02-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 21-004366-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 Instantie Datum uitspraak 03-09-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/871690-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie