B e w u s t e r o m g a a n m e t v e r z e k e r i n g e n. o u w d v e r z e k e r d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B e w u s t e r o m g a a n m e t v e r z e k e r i n g e n. o u w d v e r z e k e r d"

Transcriptie

1 8 e jaargang - nummer 1 - april 2009 Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van monumenten, zorg instellingen en kerken o n a t u s o u w d v e r z e k e r d E i g e n a r e n v a n m o n u m e n t e n k u n n e n b i j o n s a a n k l o p p e n v o o r a d v i e s o f a a n v u l l e n d e f i n a n c i e r i n g. P i e t e r S i e b i n g a v a n N a t i o n a a l R e s t a u r a t i e f o n d s : B e w u s t e r o m g a a n m e t v e r z e k e r i n g e n In 1985 besloot de overheid dat er een efficiënter systeem moest komen om subsidies te verstrekken voor onderhoud en restauratie van monumenten. Daarvoor werd Nationaal Restauratiefonds opgericht. Voorzitter is prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De dagelijkse leiding is sinds 2005 in handen van mr. Pieter Siebinga. We praten met hem in zijn eigen torenkamertje. Lichtelijk buiten adem belanden we op dit plekje in Huize Hoevelaken, waar het Restauratiefonds kantoor houdt. Het Restauratiefonds is in monumentenland de spin in het web, stelt hij, Voor de overheid zijn wij het loket dat de subsidies verstrekt en eigenaren van monumenten kunnen bij ons aankloppen voor voorlichting en advies of voor aanvullende financiering. Voor dat laatste beschikt het Restauratiefonds over een goed gevuld Revolving Fund. Dat fonds hebben we in de loop der jaren opgebouwd en daar zijn we heel succesvol in geweest. Siebinga doet een greep in de boekenkast en trekt het jaarverslag van 1997 eruit. Kijk, toen zat er nog maar 100 miljoen gulden in de pot, nu al 300 miljoen euro. Dit geld zetten we uit in de vorm van laagrentende hypotheken. Momenteel tegen 1½% rente met een maximum van euro. Het fonds is overigens alleen beschikbaar voor rijksmonumentale woonhuizen en boerderijen. In 2008 verstrekte het Restauratiefonds 93 miljoen euro aan subsidies en 66 miljoen euro aan financieringen. Betaalloket van de overheid Naast zo n rijksmonumenten telt Nederland ook nog

2 H e t i s z a a k d a t m o n u m e n t a l e p a n d e n b e h o u d e n b l i j v e n. D a t k a n a l l e e n d o o r z e e e n p a s s e n d e, n i e u w e f u n c t i e t e g e v e n. eens gemeentelijke monumenten, waaronder zo n 400 Beeldbepalende Stads- en Dorpsgezichten. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen zich voor subsidieaanvragen melden bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Wij bepalen niet of een bouwwerk een monument is, wij zijn het betaalloket van de overheid. En wat ik al zei: wij adviseren eigenaren van monumenten. Als een eigenaar van een monument zich bij ons meldt, gaan wij samen met hem op zoek naar financieringsmogelijkheden. Een belangrijk instrument daarbij is de zogenaamde RestauratieWijzer, die het Restauratiefonds heeft ontwikkeld. Een onderdeel van de RestauratieWijzer is de MAP, vol met praktische informatie en heldere stappenplannen. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten ligt het iets anders, weet Siebinga, Die kunnen het best eerst in hun eigen gemeente informeren naar het plaatselijk monumentenbeleid, vervolgens kunnen wij hun verder adviseren. Daarnaast is er het Cultuurfonds voor Monumenten, een initiatief van het Prins Bernard Cultuurfonds en het Restauratiefonds. Vanuit het Cultuurfonds zijn laagrentende leningen mogelijk voor onderhoud en renovatie. Blij met Strategisch Plan In onze vorige nieuwsbrief spraken we met prof. dr. Nelissen over het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed. Dit plan is inmiddels klaar en in december aangeboden aan minister Plasterk. Siebinga is er zeer over te spreken. Het is goed dat nu eens in kaart is gebracht hoe het staat met de kerkelijke gebouwen in Nederland. Dat zijn er zo n 9.800, waarvan kerken. Het rapport maakt duidelijk dat daarvan in de komende jaren zo n 10% zal worden afgestoten. Het is zaak dat de monumentale panden behouden blijven en dat kan alleen door ze een passende, nieuwe functie te geven. Want een gebouw dat niet gebruikt wordt, vervalt snel. Mede naar aanleiding van dit rapport heeft het Restauratiefonds een fonds van 1 miljoen euro opgezet onder de naam Kerken Nevenfunctie-lening. Kerkbesturen kunnen een beroep doen op dit fonds om hun gebouwen mede geschikt te maken voor andere gebruiksdoeleinden door het aanbrengen of verbeteren van sanitair of keukenfaciliteiten. Verstand Siebinga zou graag zien dat monumenteneigenaren zich meer bewust zijn van het belang van verzekeren: Meestal komt de verzekering niet op de eerste plaats. Men is liever bezig met de restauratie. Het gevaar van onderverzekeren is dan levensgroot. Maar als onpartijdige adviseur zullen wij nooit zeggen: wij adviseren je bij Donatus te verzekeren. Het zou trouwens volledig overbodig zijn dat tegen kerkbesturen te zeggen, want die gaan vanzelf wel naar Donatus toe vanwege de gunstige premie en vanwege het feit dat Donatus gespecialiseerd is in kerkgebouwen. Ik ben wel blij met het initiatief van Donatus om ook niet-religieuze monumenten te gaan verzekeren. Ze hebben daarvoor de knowhow in huis. Onze slogan is: Verstand van financieren, hart voor monumenten. Je zou van Donatus kunnen zeggen: Hart voor monumenten, verstand van verzekeren. We komen elkaar dan ook regelmatig tegen. Projectontwikkelaars Projectontwikkelaars ziet Siebinga niet per definitie als een bedreiging: Niet iedere projectontwikkelaar wil alles plat gooien en nieuw bouwen. Neem nu de Van Nelle fabriek in Rotterdam of de Wester Gasfabriek in Amsterdam, dat zijn toch geslaagde projecten! Wij willen juist graag met projectontwikkelaars meedenken hoe je een monument op een verantwoorde manier een nieuwe bestemming kunt geven of kunt integreren in een nieuwbouwproject. Als zich daarbij interessante subsidiemogelijkheden voordoen, is een projectontwikkelaar vaak extra geprikkeld om het monument in stand te houden. Nog twee vragen tot slot. Welke vraag wordt het meest aan het Restauratiefonds gesteld? Kan ik alles tegen die lage rente van jullie financieren? Iedere monumenteneigenaar weet wel beter, maar voor de zekerheid vragen ze het meestal toch even. En wat raadt u de eigenaar van een monument aan, die geld nodig heeft voor een restauratieproject? Bel eerst naar ons en vraag om advies. Bel dan naar de gemeente of de rijksdienst om informatie en kom dan terug bij ons, want wij helpen en adviseren u graag!

3 Nationaal Restauratiefonds Het Restauratiefonds is op verzoek van de overheid opgericht en adviseert eigenaren van monumenten op allerlei gebied: Kom ik in aanmerking voor een subsidie of een laagrentende lening? Hoe kan ik de restauratie en het onderhoud verantwoord financieren? Welke vergunningen heb ik nodig? Enzovoort. Om de monumenteneigenaar van dienst te zijn in deze vaak ingewikkelde materie heeft het Restauratiefonds een praktische RestauratieWijzer ontwikkeld. Verder levert het Restauratiefonds financiële diensten op maat, zonder winstoogmerk. Het fonds is het betaalloket voor rijkssubsidies en beschikt zelf over fondsen waaruit laagrentende leningen worden verstrekt. Voor meer informatie neemt u contact op met het Restauratiefonds: Westerdorpsstraat 68, Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken, tel , Veel informatie, zoals een overzicht van vakmensen op het gebied van restauratie, kunt u ook vinden op de website E v e n v o o r s t e l l e n Haruo Takahashi Haruo Takahashi (31) is afgestudeerd bouwkundig ingenieur en heeft gewerkt als werkvoorbereider bij een bouwbedrijf. Hij is in dienst sinds 1 februari 2009 als taxateur/inspecteur in de buitendienst van Donatus Verzekeringen. Hij zal na zijn inwerkperiode het rayon Amsterdam-Den Haag voor zijn rekening gaan nemen. Odette Wyfker-Smulders Mr. Odette Wyfker-Smulders (44) is per 1 maart 2009 in dienst als Hoofd Binnendienst van Donatus Verzekeringen. Zij wordt in de 157-jarige geschiedenis van Donatus het eerste vrouwelijke lid van het managementteam. De afgelopen 19 jaar was ze werkzaam bij Achmea/Centraal Beheer, onder andere als teammanager Bijzonder Juridische Zaken Arbeidsrecht en Letsel. Zij volgt Simon Kadijk op die per 1 januari 2009 tot directeur bij Donatus benoemd is. P r e m i e w a a r s c h u w i n g Veel bedrijven geven winstwaarschuwingen af; aandeelhouders moeten geïnformeerd worden. Of dat helpt is maar de vraag natuurlijk. Aandelen kelderen al zodra de winstwaarschuwing is afgegeven. Het kwaad is dan reeds geschied. Donatus heeft geen aandeelhouders en geen holding of moedermaatschappij. Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Onze verzekerden zijn leden. Bijna alle leden hebben een verzekeringsconstructie waarbij recht op ledenrestitutie ontstaat. De laatste jaren heeft Donatus 30% tot 55% van de betaalde premie als ledenrestitutie uitgekeerd. Geen bonus of winstdeling Donatus heeft voor haar directeuren nooit een winstdeling of een bonussysteem gekend. Bewust, omdat we niet in verleiding gebracht willen worden slechte risico s binnen te halen om de omzet maar te vergroten. Het is ook niet de bedoeling om bij schades zo weinig mogelijk uit te keren. Donatus wil dat haar verzekerden op een goede manier schadeloos gesteld worden bij gedekte schades. Geen premieverhoging Al tientallen jaren is de premie voor de brandverzekeringen niet verhoogd. We hebben het over de premievoet of het premiepromillage. Uiteraard zijn de verzekerde sommen wel steeds aangepast door het toepassen van de index of door hertaxatie. Wij voorzien ook voor de komende jaren geen premieverhogingen in de brandsector. Hogere nota Boven deze column staat premiewaarschuwing, omdat voor bijna elke verzekerde de nota voor 2010 fors hoger uit zal vallen dan de nota van De premierestitutie die in die nota verwerkt wordt, zal flink lager zijn. Daar tegenover staat, dat het afgelopen jaar de index behoorlijk is gestegen. Wij voorzien dat DI R ECTI E die volgend jaar nauwelijks zal stijgen of wellicht iets zal dalen. Aannemers zullen naar verwachting hun prijzen dit jaar niet verhogen vanwege de kredietcrisis. Compensatie? Volgende maand ontvangt u ons jaarverslag. Daaruit blijkt dat wij maximaal 6% premierestitutie over 2008 kunnen geven, een historisch dieptepunt. Met de Ledenraad van Donatus hebben we echter afgesproken dat in de vergadering van oktober 2009 bekeken zal worden of we ten koste van het eigen vermogen nog een aanvullende premierestitutie kunnen geven. Dit hangt af van de ontwikkelingen van ons resultaat in 2009 en de financieel-economische verwachtingen op dat moment. Dit is ons eerste schrijven als nieuwe directie. Het afgelopen jaar hebben wij ons goed kunnen inwerken, in samenwerking met de voormalige directie, de heren Hermans en Van Zutphen. Wij danken hen voor de uiterst plezierige overdracht en het achterlaten van een prachtig bedrijf met een lange en rijke historie. Wij danken hen voor het aan ons gegeven vertrouwen. Wij zullen er alles aan doen om Donatus als solide en betrouwbare verzekeraar u blijvend vertrouwd verzekerd te doen zijn, ook in deze onzekere tijden. Simon K adijk, direc teur D r s. A l p h o n s v a n d e r Vo o r n, d i r e c t i e v o o r z i t t e r ( r e c h t s )

4 A l l e e n d e k k i n g b i j o v e r l i j d e n o f b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t Ve r z e k e r i n g v r i j w i l l i g e r s v i a V N G t e b e p e r k t Burgerlijke gemeenten kunnen sinds 1 januari 2009 een vrijwilligersverzekering sluiten via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Donatus Verzekeringen krijgt veel vragen van kerkbesturen over deze verzekering. Terecht, want kerkbesturen willen weten of ze één van hun verzekeringen kunnen opzeggen, om te voorkomen dat ze dubbel verzekerd te zijn. Dat is helaas niet het geval. Slechts in een enkele casus zou hooguit de collectieve ongevallenverzekering kunnen worden opgezegd. Om duidelijk te maken waar de haken en ogen zitten, schetsen wij een casus. Piet woont in Dordrecht en is lid van Nieuw Gereformeerde Gemeente (NGG) Drechtsteden. Dit is een streekgemeente. Het kerkbestuur heeft een postadres in Sliedrecht en is daar statutair gevestigd. Men huurt van een ander kerkgenootschap, als enige huurder, een kerkgebouw in Papendrecht. Piet besluit op een dag op eigen initiatief en zonder opdracht van het kerkbestuur de tuin van de kerk op te knappen. Hij gebruikt zijn eigen elektrische heggenschaar en een huishoudtrap van de kerk. Op een gegeven moment struikelt een voorbij komend meisje over het snoer en komt lelijk ten val. Piet schrikt zo, dat hij van de trap valt en zichzelf verwondt. Zowel Piet als het meisje lijden behoorlijke schade. Welke gemeente? Op welke polis moet Piet nu een beroep doen? Moet hij een beroep doen op de polis van de burgerlijke gemeente Dordrecht, omdat hij in Dordrecht woonachtig is? Moet hij bij de burgerlijke gemeente Sliedrecht zijn, omdat de NGG statutair gevestigd is in Sliedrecht? Of moet hij bij de burgerlijke gemeente Papendrecht zijn, omdat het kerkgebouw daar staat? Volgens de VNG-polis is een vrijwilliger iemand die binnen de gemeente vrijwilligerswerk doet. Hier wordt natuurlijk gedoeld op de burgerlijke gemeente, maar welke? De woongemeente of de (vrijwilligers)werkgemeente? Of zou Piet helemaal geen dekking hebben, omdat hij het vrijwilligerswerk niet binnen zijn eigen burgerlijke gemeente doet? Is Piet vrijwilliger? Volgens de VNG-polis is een vrijwilliger iemand die binnen de gemeente in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn: leden van de vrijwillige brandweer, leden van de vrijwillige politie en mantelzorgers. Het is duidelijk, dat Piet onverplicht en onbetaald werkt in de tuin van de kerk. De vraag is of hij het ook in enig organisatorisch verband èn ten behoeve van anderen doet. Waar liggen de grenzen en waar trekt Centraal Beheer Achmea, de verzekeraar van de VNG-vrijwilligers, de grenzen? In dit geval blijkt het organisatorisch verband hooguit uit het feit dat Piet lid is van de NGG waarbij ten behoeve van anderen diezelfde NGG is. Schade meisje niet gedekt Stel nu, dat Centraal Beheer Achmea Piet zou beschouwen als vrijwilliger en dat zowel Dordrecht als Sliedrecht als Papendrecht de polis zouden hebben afgesloten. Is er dan dekking voor de letselschade van het meisje? Het antwoord luidt: neen. De polis bepaalt namelijk dat er voor schadeverzekeringen een zogenaamde secundaire dekking is. Dat wil zeggen: alleen als er geen andere verzekering is, komt de vrijwilligersverzekering tot uitkering. Piet heeft zoals elke verstandige Nederlander een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) gesloten. Daarop is schade aan personen en zaken gedekt, behalve als de aansprakelijkheid verband houdt met de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Met andere woorden: vrijwilligerswerk is gewoon op elke AVP gedekt. De vrijwilligersverzekering dekt dus niet de schade die vrijwilligers toebrengen aan anderen. Stel dat Piet vergeten was om een AVP af te sluiten of dat zijn aansprakelijkheidsverzekering onlangs was geroyeerd omdat

5 hij ondanks aanmaningen de premie niet had betaald. Heeft de vrijwilligersverzekering dan nut? Nog steeds niet. Want het meisje kan ook de NGG aansprakelijk stellen en mogelijk heeft het kerkgenootschap een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) gesloten. De vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking en er zal dus eerst beoordeeld moeten worden of de AVB de schade betaalt. Het is duidelijk dat Piet aansprakelijk is, want hij heeft een dusdanig gevaarlijke situatie geschapen waardoor het meisje kon struikelen over het snoer. Je zou kunnen twijfelen of de NGG in dit geval wel aansprakelijk is en of de AVB dus wel dekking verleent. Als het antwoord op die vraag ontkennend luidt, bijvoorbeeld omdat men vindt dat Piet volledig op eigen initiatief handelde en dat de NGG hier niets mee te maken heeft, dan rijst aan de andere kant de vraag of er nog wel sprake is van de eis in enig organisatorisch verband. Met andere woorden in de praktijk zal de schade van het meisje alleen vergoed worden door de vrijwilligersverzekering indien 1. Piet geen AVP heeft, 2. de NGG geen AVB heeft en 3. men van oordeel is dat Piet in organisatorisch verband gehandeld heeft. Schade Piet gedekt? Is de letselschade van Piet zelf gedekt? Op allerlei websites over vrijwilligerswerk of sites van gemeenten is te lezen dat er dekking is voor persoonlijke eigendommen en psychische hulpverlening ten behoeve van de vrijwilliger. Dat klinkt mooier dan het is. Deze dekking is er namelijk op de rubriek Ongevallenverzekering. Volgens de voorwaarden van Centraal Beheer Achmea is er alleen sprake van een ongeval bij een overlijden of blijvende invaliditeit. Stel dat Piet zelfstandige is en hij inkomensverlies lijdt doordat hij een paar maanden in het ziekenhuis terecht komt. Dan keert de vrijwilligersverzekering niet uit indien hij weer helemaal opknapt. Hij is dan namelijk niet blijvend invalide. Mocht hij bijvoorbeeld 20% blijvend invalide zijn ten gevolge van deze gebeurtenis, dan keert de verzekering niet zijn (blijvende) inkomensschade uit, maar slechts eenmalig een vast bedrag van Verzekering kerk overbodig? Indien tevens het pluspakket door de burgerlijke gemeente is gesloten, zijn er behalve dekkingen voor de vrijwilliger zelf ook dekkingen voor de vrijwilligersorganisatie, zoals de NGG in ons Z e g u w v e r z e k e r i n g e n n i e t t e s n e l o p. Vr a a g e e r s t a d v i e s a a n u w v e r z e k e r a a r o f t u s s e n p e r s o o n. voorbeeld. Kan de NGG nu zijn aansprakelijkheidsverzekering, zijn rechtsbijstandsverzekering, zijn schadeverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM) en zijn bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opzeggen? Dat zou heel onverstandig zijn. De AVB van de NGG dekt namelijk niet alleen schade die zijn vrijwilligers aan anderen toebrengen, maar ook de aansprakelijkheid als bezitter van het kerkgebouw en aansprakelijkheid voor de schade die bijvoorbeeld een betaalde koster toebrengt. De rechtsbijstandverzekering van de NGG dekt niet alleen juridische hulp die een vrijwilliger nodig zou hebben, maar ook juridische geschillen met onderhoudsbedrijven, aannemers, buren, de overheid etc. Bij de verzekering voor bestuurders van motorrijtuigen geldt een eigen risico van 500 en spelen de beperkingen een rol of men wel vrijwilliger is in enig organisatorisch verband binnen de gemeente. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwillige bestuurders is enkel van kracht indien het balanstotaal van de kerk minder bedraagt dan Kerkbesturen die een pastorie en/of kerkgebouw in eigendom hebben, komen al gauw boven die grens. Conclusie De verzekering voor vrijwilligers keert alleen uit in zeer bijzondere situaties. Kerken en kerkelijke vrijwilligers hebben nauwelijks nut van deze polis. Voor kleine kerken met een balans van minder dan een half miljoen euro is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwillige bestuursleden mooi meegenomen, ten minste als de burgerlijke gemeente het pluspakket heeft gesloten. Alleen de collectieve ongevallenverzekering kan in bepaalde gevallen worden opgezegd. Ons advies om in zo n geval eerst te overleggen met uw verzekeraar of tussenpersoon. Bezint eer ge royeert. In elk geval wordt bij een ongevallenverzekering de premie niet voor niets betaald. Omdat ongevallenverzekeringen geen schadeverzekeringen maar sommenverzekeringen zijn, keert een ongevallenverzekering namelijk uit, ongeacht of er nog een andere ongevallenverzekering afgesloten is. Een slachtoffer mag dus meerdere uitkeringen ontvangen uit diverse ongevallenverzekeringen. Het indemniteitsbeginsel, dat bepaalt dat de verzekerde geen vergoeding zal ontvangen waardoor hij er financieel op vooruit gaat, is alleen van toepassing op schadeverzekeringen. Pa r t i c u l i e r e n k u n n e n o o k t e r e c h t b i j D o n a t u s OOk u vertrouwd verzekerd bij donatus o v e r z i c h t v a n v e r z e k e r i n g e n v o o r p a r t i c u l i e r e n Donatus verzekert niet alleen kerken, kloosters, monumenten en zorginstellingen, maar ook particulieren. Dat wil zeggen: voor zover particulieren tot onze doelgroep behoren. Bent u in loondienst van een kerk, klooster, zorginstelling of kerkelijke, culturele of charitatieve organisatie? Dan kunt u uw schadeverzekeringen bij Donatus sluiten. Dat geldt ook voor eigenaren of bewoners van monumenten. Bij werknemers die een uitkering ontvangen op grond van een Sociale Verzekeringswet, kijken wij naar het laatste dienstverband. U profiteert dan mee van de specifieke voordelen die Donatus haar leden biedt. Die komen met name naar voren in onze verzekeringen voor woonhuizen, inboedels, motorrijtuigen en monumenten. Voor particulieren en eigenaren van monumenten hebben wij een speciale brochure ontwikkeld. Indien u binnen onze doelgroep valt, kunt u die aanvragen. 3

6 N i e u w e d i r e c t i e z i e t k a n s e n D o n a t u s a l s d é v e r z e k e r a a r v a n o n s c u l t u r e e l e r f g o e d, d a t k l i n k t t o c h g o e d! Alphons van der Voorn en Simon Kadijk vormen de nieuwe directie van Donatus. Rond de jaarwisseling droegen de heren Hermans en Van Zutphen de leiding officieel over aan het nieuwe duo. Een eerste kennismaking. Hoewel, eerste kennismaking? Simon Kadijk (50) is een bekend gezicht binnen Donatus. Hij was al jaren lang office manager. Maar toch is het een hele verandering voor Donatus, stelt Kadijk lachend vast, want voor het eerst in 157 jaar staat er een protestant aan de leiding van deze organisatie. En er is van nóg een doorbraak sprake, want mijn opvolgster is een vrouw. Een hele goeie! Theologie studeren Kadijk studeerde theologie in Kampen en Apeldoorn. Ik had atheneum gedaan en moest dus eerst mijn Grieks en Latijn bijspijkeren. Dat kon in twee jaar aan de Theologische Hogeschool aan de Oudestraat in Kampen, bij de synodaal gereformeerden. Daarna wilde ik me laten inschrijven bij de Theologische Hogeschool van de vrijgemaakten aan de Broederstraat in Kampen. Ik werd daar geweigerd, want men vond mijn kerkelijke positie te vaag omlijnd. Toen ben ik naar de theologieopleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn gegaan, waar ik mijn kandidaats gehaald heb. Ik ben geen predikant geworden maar godsdienstleraar. Onderwijs Op 24-jarige leeftijd begon Kadijk als docent godsdienst aan een MEAO in Rotterdam. Een heidens karwei, want met één uurtje godsdienst in de week kreeg hij wel alle leerlingen van de school over de vloer, maar leerde ze natuurlijk niet kennen. Toen ben ik maatschappijleer gaan geven, waardoor ik minder klassen had en een betere band kon opbouwen met de leerlingen. Na enige tijd ontstond er een vacature voor het vak assurantiën. Kadijk werd gevraagd of hij dat misschien wilde geven. Dat leek hem wel wat. Hij kon weer studeren - in eerste instantie Assurantie A en B - en tegelijk lesgeven in een nieuw vakgebied, dat hem bijzonder aansprak. En dan komt het moment, dat je je afvraagt: wil ik dit werk tot mijn pensioen doen? Hoewel het vak mij boeide, wist ik zeker dat ik niet oud wilde worden in het onderwijs. Als je dat duidelijk wordt, begin je vanzelf rond te kijken. Verzekeringsbranche Dat rondkijken werd solliciteren. De eerste klap was gelijk een daalder waard. Kadijk kwam in dienst van een assurantiebedrijf in Hardinxveld-Giessendam. In het verzekeringsvak lag zijn toekomst. Kadijk stapte na enige jaren over naar de letselschadeafdeling SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer en later naar een zelfde soort bedrijf in Rotterdam. In 1999 zocht Donatus een office manager. Kadijk leek geknipt voor deze functie en kwam er in dienst. Ik werk hier nu dus bijna tien jaar en ben op 1 januari 2008 lid van de directie geworden en in januari van dit jaar vorm ik samen met Alphons de

7 nieuwe directie. We zijn verschillend, maar kunnen - misschien juist wel daardoor - erg goed met elkaar overweg. Solidariteitsprincipe De afgelopen tien jaar is in ons bedrijf veel veranderd, concludeert Kadijk. We zijn sterk gegroeid in omzet, maar nauwelijks in personeel. Dat komt omdat we sterk geïnvesteerd hebben in automatisering. In een onderlinge verzekeringsmaatschappij als de onze ben je er steeds op gericht dat een positief resultaat de klanten ten goede komt. Dat solidariteitsprincipe spreekt mij aan. Daarom ben ik bijvoorbeeld ook tegen premiedifferentiatie per regio, zoals je dat bij collega s vaak tegenkomt. Loopbaan in bankwezen Alphons van der Voorn (47) werd vorig jaar bij Donatus binnengehaald om samen met Kadijk de nieuwe directie te vormen. Met mijn komst wordt in ieder geval de traditie van een roomskatholieke directievoorzitter wel in ere gehouden, zegt hij glimlachend. Hij studeerde in Utrecht af in economische geografie en in Rotterdam in bedrijfskunde. Met deze papieren op zak was hij van harte welkom in het bankwezen. Van der Voorn begon bij de Bondsspaarbanken als bedrijfskundige. Deze gingen op in de SNS Bank (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken). Daar bekleedde hij diverse functies en werd uiteindelijk directievoorzitter van de CVB Bank, die ook onder de SNS Reaal-paraplu ressorteerde. CVB Bank De Centrale Volks Bank werd in 1920 opgericht door het Katholiek Vakverbond. Wat begon met spaargeld naar de pastorie brengen groeide uit tot een succesvolle bankformule. Van der Voorn: De CVB Bank was er toen voor de gewone arbeiders. Doelstelling was het drankmisbruik te beteugelen en de spaarzin te bevorderen. Later groeide de CVB uit tot een intermediairbank; via assurantietussenpersonen bleef dichtbij de mensen bankieren mogelijk. Dat sprak mij aan! In de periode dat Van der Voorn de scepter zwaaide bij de CVB viel deze bank twee keer in de prijzen: één keer als het bedrijf in Nederland met de meest tevreden medewerkers en één keer als de meest dienstverlenende bank van Nederland. Volgens Van der Voorn scoort Donatus op beide onderdelen ook heel hoog. Maar dat heb ik aan mijn voorgangers te danken! Weg van de geleidelijkheid De ervaringen die ik in het bankwezen heb opgedaan, neem ik natuurlijk mee naar Donatus. Ik wil graag mijn steentje bijdrage aan het verder helpen ontwikkelen van de organisatie. Ik kies daarin voor de weg van de geleidelijkheid. Ik weet waar ik naartoe wil, maar ik wil dat wel samen met de anderen bereiken. Ik heb het natuurlijk erg getroffen met Simon Kadijk, die onze organisatie al A l p h o n s v a n d e r Vo o r n : I k w e e t w a a r i k n a a r t o e w i l, m a a r i k w i l d a t w e l s a m e n m e t d e a n d e r e n b e r e i k e n. S i m o n K a d i j k : M o n u m e n t e n v e r z e k e r e n i s n i e t s n i e u w s v o o r o n s. door en door kent. We vullen elkaar ook perfect aan. Hij is meer gericht op de back office, ik op de front office. Monumentenverzekeraar En waar wil Van der Voorn met Donatus naartoe? Ik zou er graag een bijdrage aan willen leveren, dat Donatus uitgroeit tot dé monumentenverzekeraar van Nederland. Kerken blijven natuurlijk altijd de kurk waarop we drijven. Maar waarom zouden we onze expertise niet ter beschikking stellen aan eigenaren van monumenten, een terrein dat zo dicht bij het onze ligt?! Ik denk dat beide partijen daar wél bij zullen varen. Maar we moeten onze interesse niet uitbreiden naar de commerciële markten. Daar ligt onze kracht niet. Donatus als dé verzekeraar van ons cultureel erfgoed, dat klinkt toch goed! Breed draagvlak belangrijk Maar dan worden kerken toch minder belangrijk voor Donatus? Kadijk: Nee, dat moet je anders zien. Het aantal kerkgebouwen zal de komende tijd afnemen. Als onderlinge verzekeringsmaatschappij dragen we elkanders lasten. Hoe groter die groep is, hoe beter. Een groot deel van de kerken die wij nu verzekeren, zijn monumenten. Dus monumenten verzekeren is niets nieuws voor ons. Als wij onze markt uitbreiden, creëren wij een breder draagvlak en daar profiteren de kerken uiteindelijk ook van. Donatus dichtbij Dit jaar is Donatus aanwezig op drie beurzen. Op 20 en 21 maart waren wij te vinden op de beurs Kerk & Gemeente. Daar hebben we ook een workshop vrijwilligers verzorgd. Op 23, 24 en 25 april zullen wij ons presenteren op de Restauratiebeurs in Den Bosch. We verzorgen daar een lezing onder de titel: Monumenteneigenaren slecht verzekerd. Ten slotte zijn wij aanwezig op het Congres van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN op 25 april te Ede.

8 V r i j w i l l i g e r s e n w e r k n e m e r s Z o r g p l i c h t k e r k b e s t u u r In de meeste kerken zijn vrijwilligers actief. Daarnaast hebben kerken vaak ook nog één of meer personen (parttime) op de loonlijst staan. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Vrijwilligers Het begint al met de kerkbestuurders zelf. Zij zijn vrijwilliger. Een bestuurder kan in zijn privévermogen worden aangesproken voor schade die is ontstaan door zijn handelen als bestuurder. Hiervoor biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een oplossing. Daarnaast kunnen vrijwilligers (inclusief de bestuurders) tijdens hun vrijwilligerswerkzaamheden schade toebrengen aan anderen of zelf schade lijden. In bepaalde gevallen is het kerkbestuur dan aansprakelijk. Indien het schade aan zaken of personen betreft, is die schade gewoonlijk gedekt op de gewone aansprakelijkheidsverzekering van de kerk. Een aparte situatie betreft de schade die de vrijwilliger als een bestuurder van een motorrijtuig lijdt, wanneer hij zelf een verkeersfout maakt. Bijvoorbeeld: de vrijwilliger gaat met zijn auto op weg naar een bestuursvergadering en raakt door onbekende oorzaak met zijn auto in de sloot. De schade aan de auto is gedekt op de autopolis als de rubriek casco is meeverzekerd. De autopolis keert echter geen schade aan de bestuurder zelf uit. Dat is alleen het geval als men de rubriek Schadeverzekering Inzittenden heeft gesloten of indien de bestuurder/vrijwilliger dekking heeft op een VerkeersSchadeVerzekering. Voor zo n schade kan de bestuurder het kerkbestuur aansprakelijk stellen. De schade is niet gedekt op de gewone aansprakelijkheidsverzekering, omdat die schade door of met motorrijtuigen uitsluit. Zo n schade kan het kerkbestuur verzekeren op een zogenaamde WEGAM-verzekering. Een apart risico vormt het milieurisico. Vorig jaar heeft Donatus dit risico onder de aandacht gebracht. Met name schade door asbest kan een groot financieel risico vormen. Inmiddels hebben meer dan 460 kerkbesturen dit risico verzekerd. Nick Fortezza Werknemers Schade die werknemers lijden of toebrengen en waarvoor het kerkbestuur aansprakelijk is, wordt gedekt door de gewone aansprakelijkheidsverzekering. Daarom dient elk kerkbestuur naar onze mening zo n verzekering te sluiten. Wordt de werknemer in dienst van het kerkbestuur ziek, is het kerkbestuur verplicht de eerste twee jaar het loon door te betalen (minimaal 140% en maximaal 170% van het jaarloon in twee jaar). Voor dit risico heeft Donatus verschillende mantelcontracten afgesloten bij Fortis en Nationale Nederlanden: de zogenaamde ziekengeldverzekering. Is de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan komt de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aan de orde. In sommige gevallen kan een werknemer er financieel behoorlijk op achteruit gaan wanneer hij volgens de keuringsarts wel geschikt is om nog gedeeltelijk te werken, maar er geen passende taak of baan voor hem is (werkloosheidscomponent). Voor dit risico zijn allerlei verzekeringsoplossingen. Wij brengen u de WGA-Hiaatverzekering onder de aandacht. U kunt per geval kiezen wie de premie moet betalen: de werknemer, werkgever of ieder een deel. Als premie-indicatie voor de WGA-hiaatverzekering noemen wij 0,54% van het Sociaal Verzekeringsloon. Veel kerkbesturen ervaren het als hun morele plicht om zo n verzekering te sluiten voor hun werknemer(s). Checklist Voor het gemak geven we hier een checklist. U kunt zelf nagaan in hoeverre deze verzekeringen voor u van belang zijn: Gewone aansprakelijkheidverzekering (AVB) WEGAM-verzekering (bestuurders van motorrijtuigen) Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor kerkbesturen MilieuSchadeVerzekering voor kerken Ziekengeldverzekering WIA-verzekeringen (WGA) De Rooms-Katholieke Kerkprovincie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben bij Donatus een drietal collectieve verzekeringen gesloten. Dit zijn de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering (AVB), de collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers en de eerdergenoemde WEGAM-verzekering. Wilt u gedetailleerde informatie ontvangen over één van deze producten, gebruik dan het antwoordkaartje. R ayons Jan Westerbeek Donatus Dichterbij verschijnt enkele keren per jaar en wordt gratis toegezonden aan geïnteresseerden. Derk-Jan Baarda Rien Kop Chris van Eldik Peter Huvenaars Donatus Verzekeringen Hoff van Hollantlaan 8 Postbus AM Rosmalen tel fax Dick Collignon Patrick Schalken De Donatus buitendienstmedewerkers en de rayons waarin zij werkzaam zijn

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Aanleiding Deze avond werd op initiatief van Galant vrijwilligersnetwerk georganiseerd.

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie collectieve verzekeringen R-K. Kerkgenootschap* (bijgewerkt a.d.h.v. financiële regelingen 2017 Aartsbisdom Utrecht) Door het R.-K. Kerkgenootschap

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Organisaties met vrijwilligers die elders al een verzekering hebben afgesloten, beslissen zelf of zij deze verzekering

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan er iets mis

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam bd Lippmann groep b.v. registermakelaar in assurantiën RMiA adviseur financiële dienstverlening gevolmachtigd agent _. pensioenadviseur nva:..iid ABN-AMRO 49 69.60.253 Postbank 1369916 KvK Haaglanden 27017579

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Albert Meijer Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Datum 6 april 2017 KvK Alkmaar

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?... 1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?... 1 3 Samenloop met eigen verzekering... 2 4 Dekkingsvragen...

Nadere informatie

: vrijwillige politie : mantelzorgers

: vrijwillige politie : mantelzorgers Overzicht VNG Vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspunten Definitie vrijwilliger Uitgesloten zijn Leeftijdsgrens : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. John van der Voordt VNG Verzekeringen

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. John van der Voordt VNG Verzekeringen VNG VRIJWILLIGERSPOLIS John van der Voordt VNG Verzekeringen 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START Verzekeren Bestuurdersaansprakelijkheid Vrijwilligerspolis Jaarvergadering Jeugdwerk Limburg maandag 18 mei 2015 in Roermond Waarom verzekeren? Financieel indekken tegen allerhande risico s Verzekeren

Nadere informatie

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers Collectieve verzekering Voor vrijwilligers en mantelzorgers Inleiding Hoe zou Nederland, en dus ook Noordoostpolder, eruitzien zonder vrijwilligers Wat is een vrijwilliger eigenlijk? Een vrijwilliger is

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Presentatie vrijwilligersverzekering 2015: Dhr. Arjan Mengerink Senior Accountmanager Overheid (Centraalbeheer/achmea) in opdracht van Vrijwilligerscentrale Nijmegen & Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meestgestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?... 1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?... 1 3 Samenloop met eigen verzekering... 2 4 Dekkingsvragen...

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Ben Klaassen Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. Aanleiding Even. 2 Risico s van vrijwilligerswerk. Vrijwilliger

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Onderzoeksresultaten Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 2 1. Onderzoeksopzet Datum: 4 december 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. Arjan Mengerink

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. Arjan Mengerink VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Arjan Mengerink 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet altijd goed afgedekt

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS 1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet altijd goed afgedekt 2 Arie Slob Zonder

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten

Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten Goed verzekerd van start Wat leest u in deze brochure? 01 Over de Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Verzekeren molen geen doel, maar middel

Verzekeren molen geen doel, maar middel Stellingen Intro Verzekeren molen geen doel, maar middel door Simon Kadijk, directeur Donatus Verzekeringen Avond van de Limburgse Molen Eynderhoof, 5 maart 2013 Stellingen Intro Drie stellingen 1. Een

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonlastenverzekering Wagenparkmanagement Wonen zonder zorgen Uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek waar u helemaal uzelf kunt

Nadere informatie

Uw start als zorgprofessional

Uw start als zorgprofessional Uw start als zorgprofessional Begin uw carrière met een voorsprong. Drie pijlers voor een goede start Als je voor het eerst aan de slag gaat als zorgprofessional wil je graag weten welke risico s je allemaal

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VvE PAKKET 2 Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen. Het VvE pakket

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering Gerechtshof (12 april 2017): Gemeente is eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk (r.o.

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Gezin London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Verzekeringen voor u en uw dierbaren U en uw gezin willen comfortabel en onbezorgd genieten van het leven. Maar er kan altijd iets gebeuren dat het geluk

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis Vrijwilligerspolis Tussenpersoon Vrijwilligersnet Nederland Postbus 169 5580 AD WAALRE Waalre, 23 december 2016 Vrijwilligerspolis Wijzigingsreden: Afgifte nieuwe polis. Ingangsdatum:

Nadere informatie