RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009"

Transcriptie

1 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009

2 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en wordt verspreid onder alumni en masterstudenten van de faculteit. Redactie drs. Anouk Kerkhof drs. Grietje Wittekamp mr. Natascha Heyster drs. Antal Putman (eindredacteur) Redactieraad prof. mr. M.J.A. van Mourik prof. mr. P.P.T. Bovend Eert mw. mr. M.L.A. van den Bosch mw. mr. L.J.T.M. Hermans-Brand prof. mr. C.J.H. Jansen Ontwerp Deel 2 ontwerpers, Nijmegen Fotografie Herbert van de Sluis Harm Derks Gerard Verschooten Bert Beelen Druk Thieme MediaCenter Nijmegen Informatie Heeft u een vraag over activiteiten voor alumni of wilt u reageren op dit magazine? Stuur dan een naar alumni-officer drs. Anouk Kerkhof: Dit magazine is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele op- of aan mer kingen kunt u richten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De karavaan trekt verder Het is verheugend links en rechts te vernemen dat dit alumnimagazine een goed onthaal vindt. Het wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de communi catie tussen de alumni en de faculteit. Maar er zijn nog meer positieve ontwikkelingen. Zo vorderen de plannen voor de bouw van een geheel nieuw faculteits gebouw gestaag. Zoals het er nu naar uitziet zal de feestelijke opening in 2014 geschieden. Hoogst aangenaam is ook dat de actualiteitencursussen voor alumni tot een stormloop leiden. Niet alleen de prijs en de studiepunten spelen een rol. Ook het wij-gevoel wordt steeds intenser ervaren, niet op de laatste plaats tijdens de sfeervolle borrel na afloop. De jaarlijkse Van der Grintenlezing werd op indrukwekkende wijze gegeven door mr. Job Cohen, eredoctor van onze universiteit. Een levendige discussie toonde aan Inhoud 3 Kort 4 Alumni-activiteiten 6 Benoemingen 7 Nieuws 8 Irene Asscher-Vonk 10 Vaarwel wetboek 11 Onderzoek 12 Postacademisch 13 PAO-cursuskalender en aanmelden 14 Emile Luijten 15 Toen 16 Terugblik hoezeer de relatie tussen levensbeschouwing en over heid ook de juridische gemoederen bezig houdt. De karavaan trekt verder. Martin-Jan van Mourik, alumnidecaan Van der Grintenlezing door Job Cohen Op 3 juni organiseerde de faculteit de 7e Van der Grintenlezing. Ruim 250 medewerkers, studenten en alumni woonden de lezing van Job Cohen, getiteld Recht en Staat, bij. U kunt de tekst van deze lezing downloaden via (via Activiteiten ). Activiteitenagenda 20 november 2009 Actualiteitencursussen op de campus 18 juni 2010 Onderwijs-golfdag Meer informatie? Aanmelden kan ook via deze site. Speciaal voor alumni: exclusieve geschenken Wilt u een uniek aandenken aan uw faculteit? Speciaal voor alumni zijn enkele bijzondere geschenken ontwikkeld: het lustrumboek (een geschiedschrijving van de faculteit), exclusieve manchetknopen en een I love law-mok. Deze producten zijn uitsluitend te koop bij de faculteit. De opbrengst komt ten goede aan de mr. Frans Perrickstichting. Deze stichting is opgericht met als doel financiële steun te verlenen aan de faculteit en haar studenten bij het ontwikkelen van bijzondere activiteiten die niet met de gewone middelen van de faculteit kunnen worden gefinancierd. Lustrumboek Meesterlijk Nijmegen In 2008 is het lustrumboek Meesterlijk Nijmegen verschenen. Het boek bevat onder meer een geschiedschrijving van de faculteit, portretten van de coryfeeën Van der Heijden, Duynstee, Hermesdorf en Van der Grinten, interviews met onder andere prof. mr. Maeijer en bijdragen over het huidige onderwijs en onderzoek. Het boek is te verkrijgen voor 20 euro (inclusief verzendkosten). Facultaire manchetknopen Bijzonder aan deze manchetknopen is de vorm: een boemerang. Met dit symbool wordt uitge drukt dat u kunt blijven terugkomen naar de faculteit. Verder is in deze boemerang het logo van de universiteit verwerkt. Voor 25 euro (inclusief verzendkosten) ontvangt u de manchetknopen in een doosje thuis. Unieke koffiemok Op kantoor of thuis een kop koffie drinken uit een rechtenmok? De faculteit heeft een I love law-mok ontworpen, waarin het wapen van uw alma mater is verwerkt. De mok is vaatwas machine-bestendig. De mok wordt gevuld met chocolaatjes (puur) met het universiteitslogo en kost 7,50 euro. Helaas kan de mok niet per post worden verzonden, maar dient deze op de faculteit te worden opgehaald. Bestellen? U kunt de geschenken bestellen via de bestelbon op pagina 13 of door een te sturen aan Een nieuw gebouw voor de rechtenfaculteit De faculteit krijgt een heel nieuw eigen gebouw op de plek van de huidige parkeerplaats tussen de Comeniuslaan en de Montessorilaan. Op deze parkeerplaats komt een nieuw gebouw van maximaal 25 meter hoog dat onderdak gaat bieden aan de volledige rechtenfaculteit. De auto s die nu nog op het parkeerterrein staan, verdwijnen in een ondergrondse parkeergarage met ruimte voor 500 voertuigen. De planning is dat deze nieuwbouw eind 2013 wordt voltooid. Steun voor studenten van de faculteit Met de opbrengsten van deze facultaire producten worden onder andere beurzen voor studenten bekostigd. In 2008 ontvingen ruim 30 studenten een financiële bijdrage voor hun studieverblijf in het buitenland. Onder hen waren Lotte Laeven en Imma Zandbergen. Lotte: In februari 2008 vertrok ik, in het kader van het Erasmusprogramma, naar Madrid. Het volgen van een cursus Spaans werd helaas niet vergoed, maar heeft er wel voor gezorgd dat mijn verblijf in Madrid een stuk leuker en waardevoller werd. Studeren in een grote stad is naast leuk en leerzaam ook erg duur. Ik was daarom blij verrast toen ik hoorde dat ik in aanmerking kwam voor een vergoeding van de taalcursus door de Perrick Stichting. Dergelijke steun vanuit de faculteit zorgt ervoor dat een studieperiode in het buiten land voor meer studenten toegankelijk wordt. Ik ben blij dat de alumni dit mede mogelijk maken! Imma: Dankzij de bijdrage van onze alumni kon ik voorafgaand aan mijn studietijd in Berlijn deelnemen aan een talencursus. Naast ontzet tend leerzaam, bleek deze talencursus het fundament van het geweldige semester dat zou volgen. De vrienden die ik daar heb ontmoet, zouden mijn allerbeste vrienden worden met wie ik nog steeds veelvuldig contact heb. KNAW continueert erkenning OO&R De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft het onderzoek van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) beoordeeld en opnieuw een erkenning verleend voor de komende zes jaar. Daardoor blijft het OO&R het enige door de KNAW erkende onderzoeksinstituut in Neder land dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verricht op het terrein van onderneming en recht. 2 3

3 alumni-activiteiten Weerzien in Brussel Circa 30 alumni wonen en/of werken in Brussel. Op 17 april organiseerde de fa cul teit voor hen een borrel in een café in de Chatelain-wijk te Brussel. Het werd een gezellig samenzijn. Er wer den volop herinneringen opgehaald aan de Nijmeeg se hoogleraren en het stu dentenleven. Maar ook het netwerk element ontbrak niet: veel nieuwe contacten werden gelegd tussen deze Belgische alumni. Een van de aanwezi gen Jaap Verraes, Europese Commissie verwoord de het als volgt: Ik dank de faculteit voor t gezellige samenzijn, een netwerk bijeenkomst die een venster op ons evoluerend verleden verschaft Actualiteiten in Den Haag Veel alumni die woonachtig zijn in het westen van het land hebben te kennen gegeven dat de reistijd een belemmering is om aan jaarlijkse actualiteitencursussen op de campus deel te nemen. Daarom verzorgde de faculteit op 15 mei een Actualiteiten cursus op het Mini sterie van Justitie te Den Haag. Tijdens de Actualiteitencursus Vennootschapsrecht behandelde mr. Marco Langendoen (wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie) het nieuwe bvrecht en mr. Claartje Bulten (universitair docent bij het Van der Heijden Instituut) doceerde over de geschillenregeling. De cursisten gaven een 8 als rapportcijfer voor deze cursus. Na afloop werd een borrel aangeboden in café Cloos en werd er verder nage praat over het heden en verleden van de Nijmeegse juristen. Succesvolle onderwijs-golfdag: de traditie is gezet Ruim 100 personen hadden zich ingeschreven voor de tweede editie van de Nijmegen Open, een golftoernooi gecombineerd met onderwijs voor alumni. Het evenement vond plaats op 19 juni op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen in Groesbeek. De grote belangstelling lag waarschijnlijk in de combinatie van onderwijs en sporten én het weerzien met oud-studiegenoten en oud-hoogleraren. Voorafgaand aan de golfmiddag volgden de alumni een actualiteitencursus Burgerlijk recht door prof. mr. Steven Bartels en prof. mr. Leonard Verburg, of Uitleg huwelijkse voorwaarden en uiterste wilsbeschikkingen door prof. mr. Martin- Jan van Mourik. Het onderwijs werd verzorgd door de rechtenfaculteit in samenwerking met het CPO. Na de cursus gingen de juristen op de golfbaan een sportieve strijd met elkaar aan. Vijftien juristen namen deel aan een golfclinic waarbij ze de beginselen van de golfsport leerden. De overige deelnemers streden om de prijzen. De eerste prijs (een golfvakantie t.w.v euro) werd gewonnen door mr. Pieter Lems (Hekkelman Advocaten & Notarissen), de tweede prijs (een waardecheque t.w.v. 500 euro) ging naar mr. Gerard Linders (Linders Advocaten) en de derde prijs ging naar mr. Louk Hermans (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Zij ontvangt een jaar lang wekelijks golfballen. Alle prijzen werden aangeboden door hoofdsponsor Subaru Benelux. Net als vorig jaar kon men een auto winnen door een hole-in-one te slaan. V.l.n.r. de prijswinnaars: Louk Hermans, Roland van Mourik (kantoorgenoot van Pieter Lems, die niet bij de prijsuitreiking aanwezig kon zijn), Gerard Linders en de heer Akahani (Subaru Benelux). Helaas lukte dat geen van de deelnemers. Alle deelnemers waren zeer enthousiast over het onderwijs, het golfen, de gezellige borrel en walking dinner na afloop. De volgende editie van de Nijmegen Open vindt plaats op vrijdag 18 juni Bijspijkercursus Privaatrecht Op verzoek van alumni is de faculteit gestart met een Bijspijkercursus Privaatrecht. In een kort tijdbestek (september-december) wordt de juridische kennis weer opgefrist en aangescherpt. De deelnemers volgen bachelor- en mastervakken en ontvangen na afloop een getuigschrift (geen NOvA- of KNB-punten). Alumni die nu geen juridische functie bekleden maar dat wel wensen, kunnen eventueel ook een gesprek plannen met een wervings-en selectiebureau voor juristen. Deze gesprekken worden gefaciliteerd door de faculteit. Wat vinden cursisten van de bijspijkercursis? Nancy Kolkman-Buck: Na lange tijd uit het (juridisch) arbeidsproces te zijn geweest, i.v.m. Actualiteitencursussen voor alumni mijn gezin, neem ik nu met veel plezier deel aan de Bijspijkercursus. Reden van aanmelding is enerzijds het maken van een start voor een eventuele juridische functie, anderzijds pure interesse in mijn oude studie, die ik nu, dankzij een stukje levenservaring, de motivatie van de mede-cursisten en het enthousiasme van de docenten, veel leuker vind dan 25 jaar geleden! Yvonne Hinnen: Ik ben met de cursus gestart om mijn kans te vergroten weer in een juridische functie aan de slag te gaan. Een carrière- switch zou je het kunnen noemen, een combi maken met mijn juridische kennis en vast goed in de meest brede zin. Na twee bijeenkom sten heb ik al het gevoel op de goede weg te zitten, ik leer er veel van en hoop nog veel op te steken. Cesar Eisma: Na mijn afstuderen heb ik bijna 20 jaar als expert in letselschade gewerkt. Ik merkte dat ik te weinig voeling heb met andere onder delen van het mooie Burgerlijk Recht dan art. 6:107 BW etc. Door deze Bijspijkercursus te volgen, kan ik veel weggezakte kennis actualiseren én kennis nemen van materie waar ik nog niets van af wist. Al na de eerste lessen merk ik de bruikbaarheid van die nieuwe kennis en daar ben ik heel blij mee. Een geweldig initiatief. Traditiegetrouw organiseert de rechtenfaculteit op vrijdag 20 novem ber speciaal voor alumni verschillende Actuali teitencursussen. U kunt kiezen uit een cursus over de laatste ontwikkelingen in het personen- en familie recht (door prof. mr. André Nuytinck), het strafrecht (door prof. mr. Ybo Buruma), het Ondernemingsrecht (door prof. mr. Gerard van Solinge) of op het gebied van Ruimtelijke Ordening (door mr. Tycho Lam). U krijgt drie opleidings punten NOvA of KNB toegekend. Meer informatie? Alumni gezocht Sinds januari 2008 zijn ruim adressen van rechten-alumni geactualiseerd. Maar het gehele alumnibestand beslaat ruim adressen. U kunt ons helpen om de gegevens aan te vullen. Kent u nog medestudenten die geen magazine van de faculteit ontvangen? Vraag hen een met hun adresgegevens te sturen of te bellen naar Wie kan ons in contact brengen met: De heer E.D.M. van Aalst, de heer S.J.G. van Aarle, mevrouw I.M.J.M. van Aarts, de heer J.M.G. Ackermans, de heer G.A. Agelink (1991 afgestudeerd Nederlands recht), Mariëlle Arts (2007 afgestudeerd Notarieel recht), Brenda Janssen (2007 afgestudeerd Nederlands recht), Paula den Hartogh (2007 afgestudeerd Nederlands recht), Lianne Hoijtink (2008 afgestudeerd Nederlands recht), Gineke van Wijngaarden (2006 afgestudeerd Nederlands recht). Meer dan 1000 alumni op alumniweb Het Alumniweb is de ideale toegang tot het netwerk van de universiteit. Als alumnus heeft u niet alleen toegang tot dat netwerk, via uw persoonlijke pagina bent u ook zelf een schakel. Op het Alumniweb deelt u kennis en ervaringen: met jaargenoten, vakgenoten of zelfs oud-docenten. Zo blijft u deel uitmaken van de Nijmeegse academische gemeenschap. Binnen een paar tellen heeft u een eigen profielpagina aangemaakt en kunt u op zoek naar oudstudiegenoten: klik op de kring Rechtsgeleerdheid. 4 5

4 benoemingen nieuws Jean Monnet hoogleraarschap voor Elspeth Guild Prof. dr. Elspeth Guild heeft van de Europese Commissie voor de duur van vijf jaar een Jean Monnet hoogleraarschap gekregen. Ze ontving deze subsidie voor haar onderzoeksaanvraag: Reflec ting on Europe s Borders: Movement of persons and the rule of law. Ben Vermeulen lid van de KNAW Prof. mr. drs. Ben Vermeulen (1957), hoogleraar Onderwijsrecht aan de Radboud Universiteit en aan de Vrije Universiteit, is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is een van de nu 28 nieuw benoemde leden. KNAW-leden worden be noemd voor het leven op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Bas Kortmann adviseert over opleiding advocaten Prof. mr. Bas Kortmann, rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Burgerlijk recht, gaat een commissie voor zitten die de Nederlandse Orde van Advocaten zal adviseren over de inhoud en samenstelling van de verplichte beroepsopleiding voor advocaten en over de aansluiting daarvan op de studie Rechten. De commissie wordt breed samengesteld, met advocaten van allerlei afkomst, maar ook met deskundigen van buitenaf. De commissie gaat in september van start en verwacht binnen een jaar tot een advies te komen. Samenwerking met Universiteit Nederlandse Antillen De jarenlange samenwerking tussen de faculteiten der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit (RU) en de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) is onlangs formeel bekrachtigd. Beide faculteiten besloten de samenwerking te intensiveren en te formaliseren. De belangrijkste uiting hiervan is de benoeming van een RU-hoogleraar (op het gebied van privaatrecht), die een bijdrage gaat leveren aan het onderwijs op de UNA. Ook werd overeengekomen dat zowel RU als UNA zich verbinden om zorg te dragen voor de gelijk waardigheid van elkaars bachelordiploma s. Hierdoor kunnen studen ten die hun bachelor Recht hebben behaald aan de UNA, op dezelfde voorwaarden worden toegelaten tot de masteropleiding van de RU als studenten die hun bachelor Recht elders in Nederland hebben behaald. Jan Terpstra hoogleraar Criminologie Prof. dr. Jan Terpstra is met ingang van 1 april 2009 benoemd tot hoogleraar Criminologie. Veranderingen en actuele ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en maatschappelijke onveiligheid èn het gegeven dat jaarlijks ruim 130 studenten onderwijs volgen in de criminologie, zijn aanleiding voor het opnieuw aantrekken van een hoogleraar criminologie. Terpstra is sinds 2006 universitair hoofddocent aan de faculteit. Hij promoveerde in 1985 in Wageningen op een onderzoek naar de uitvoering en effecten van over heids beleid. Hij publiceerde onder meer over criminaliteitspreventie, fraude beleid, achterstands buurten, grootschalig politieoptreden, delinquente jeugdsubcul turen, burger parti ci patie in de veiligheidszorg en regulering van de publieke ruimte. De laatste tien jaar doet hij vooral onderzoek naar het functioneren van politie en veiligheidszorg. Leonard Verburg: hoogleraar Sociaal Recht Prof. mr. Leonard Verburg is met ingang van 1 januari 2010 benoemd tot hoog - l eraar Sociaal Recht. Hij is de opvolger van prof. mr. Irene Asscher Vonk, die in juli met emeritaat is gegaan. Prof. Verburg is al als bijzonder hoog leraar Recht, arbeid en medezeggenschap verbonden aan de Radboud Universiteit. Tot 1 januari 2010 bezet hij de wisselleerstoel van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). Verburg studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1979 afstudeerde. Daarna werkte hij van als advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (vanaf 1987 als partner). Sinds 2000 is hij als advocaat/partner verbonden aan het kantoor Allen & Overy te Amsterdam. In 2007 pro mo veerde mr. Verburg aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven. Verburg is lid van de vaste adviescommissie arbeidsrecht Neder landse Orde van Advocaten, hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht, redactielid van Arbeidsrechtelijke Annotaties, lid van het curatorium en docent van de Postacademische Leergang Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit /Universiteit van Amsterdam. Piet Hein van Kempen: hoogleraar Straf- en strafprocesrecht Prof. dr. mr. Piet Hein van Kempen is benoemd tot hoogleraar Straf- en strafproces recht (per 1 september 2009). Van Kempen was al hoogleraar Rechten van de mens aan de Radboud Universiteit en is nu leerstoelhouder op beide gebieden. Van Kempen is deskundig op het gebied van het Neder landse straf- en strafprocesrecht, strafrechtelijke ontwikkelingen in het recht van de Europese Unie en de Europese en internationale mensen rechten. Hij zal naast het reguliere onderwijs ook internationaal georiënteerde colleges verzorgen op het gebied van het Internationaal en Europees recht. Piet Hein van Kempen promoveerde in 2003 in Tilburg op de dissertatie: Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM. Over redres van schendingen van het EVRM in de afgesloten strafzaken alsook afgeslo ten civiele en bestuurszaken. Sinds 2008 is prof. Van Kempen plaatsvervangend raadsheer in het Gerechts hof te s Hertogenbosch. Hij is onder meer redactielid van de Kluwer-serie Studiepockets Strafrecht, redacteur van het NJCM-bulletin, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, bestuurslid van de Neder landse Vereniging voor Rechtsvergelijking en een van de drie Nederlandse leden van de International Penal and Penitentiary Foundation. Docent van het Jaar Voor het eerst in haar bestaan organiseerde de faculteit een Docent van het Jaar -verkiezing. Bijna vierhonderd studenten stemden medio mei op hun favoriete werkgroep- en hoorcollegedocent. De meeste stemmen voor de beste werkgroepdocent 2009 zijn uitgebracht op mr. Roel Schutgens (foto links), voormalig docent Staatsrecht en nu universitair hoofddocent Inleiding tot de Rechtswetenschap. Hij werd vooral geroemd om zijn heldere en gestructureerde wijze van doceren en betrokkenheid bij studenten. De beste hoorcollegedocent van 2009 is geworden prof. mr. Paul Bovend Eert, hoogleraar Staatsrecht. Zijn duidelijke colleges met een humoristische insteek oogsten veel lof bij de studenten. De verkiezings - strijd was spannend, want prof. mr. André Nuytinck ontving ook veel stemmen en werd met 4 stemmen minder net geen docent van het jaar. Een eervolle vermelding is er ook voor prof. mr. Steven Bartels en prof. mr. Henny Sackers. Joost Sillen ontvangt universitaire onderwijsprijs Docent Staatsrecht mr. drs. Joost Sillen ontving maandag 31 augustus tijdens de opening van het academisch jaar de onder wijs prijs voor beste jonge docent van de Rad boud Universiteit. Het is de eerste keer dat deze prijs is toegekend. Tijdens de prijs uitreiking prezen rechtenstudenten Sillen om zijn enthousiasme. De Universitaire Onderwijsprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar. Het doel is bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door het belonen van excellente onderwijsprestaties van docenten. Universitair nieuws Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Weten schappelijk onderzoek dat zich bezighoudt met pro blemen uit de praktijk is iets anders dan het klassieke wetenschappelijk onderzoek. En wel zó iets anders, dat dergelijk onderzoek ook een andere metho dologie vereist. Dat stelde Piet Verschuren bij zijn afscheid als hoogleraar Methoden van onderzoek. Verschuren schreef ook alvast een boek over hóe praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aangepakt moet worden. Boek over 400 jaar Nederland - VS Prinses Margriet ontving op 2 september in het Roosevelt Study Center in Middelburg het eerste exemplaar van het boek Four Centuries of Dutch-American Relations, waaraan ook Nijmeegse wetenschappers meewerkten. Vracht via het water Vrachtvervoer via de binnenvaart is goedkoper dan vervoer over de weg, minder milieubelastend, het veroorzaakt geen files en het heeft daar ook geen last van. Toch worden de waterwegen in Europa veel minder benut dan zou kunnen. Econoom Tilman Platz onderzocht hoe dat anders kan. Om succesvol te concurreren met vervoer over de weg, moet vrachtvervoer over water op drie gebieden goed scoren: geld, tijd en service. Een risico vormt de tijd die gemoeid is met overslag in de havens vanwaar en waarnaar gevaren wordt. Daarin valt nog veel te verbeteren. En de service moet compleet zijn: wie vervoert over water, moet ook zorgen voor het transport van en naar de haven. Dat alles moet op één plek, voor één prijs geregeld kunnen worden en met tracking and tracing te volgen zijn. Agenda RU-activiteiten voor alumni 5 november Radboud Universiteitslezing: Lekendeelname aan de strafrechtspraak Prof. mr. Peter Tak verzorgt een lezing over juryrechtspraak, lekenrechtspraak en burgers en rechtspraak. Locatie: Den Haag. Op het alumniweb (www.alumniweb. ru.nl) vindt u meer informatie. 6 7

5 Ik koos voor carrière én gezin Irene Asscher-Vonk blikt terug op haar loopbaan Tot haar vijftigste werkte ze in deeltijd, naast een gezin met vier kinderen. Toen vond ze het wel eens haar beurt om hoogleraar te worden. Of, zoals prof. mr. Irene Asscher-Vonk (65) het zelf uitdrukt: na het oogsten was het tijd om te zaaien. Ze prijkte in menig lijstje van machtigste Nederlanders en invloedrijkste vrouwen, maar bij haar afscheid als hoogleraar Sociaal recht voert relativering de boventoon. Ik heb mijn best gedaan. Op 3 juli sprak Asscher-Vonk haar afscheidsrede uit. Voorafgaand aan haar afscheid had ze voortdurend het besef dat ze alles voor de laatste keer deed. Het Petrus-moment noemt ze dat: Je krijgt geen kans meer om dingen de volgende keer beter te doen. Beter dan dit wordt het niet meer. Mannenwereld In het dagelijkse werk was het soms best lastig. Ik zag die mannen denken: moeten we nu zoenen of niet bij begroetingen? En dan vroegen ze mij wel hoe het thuis was, maar elkaar nooit. In depressieve buien voelde ik me daar wel eens door teruggezet. Maar het kwam gewoon omdat ze geen idee hadden wat te verwachten van een vrouwelijke collega. Alles aan mij wat afwijkend was, werd toegeschreven aan mijn vrouw-zijn. Nu er meer vrouwen zijn, zien ze dat het niet één categorie met vaste eigenschappen is. Ze zeggen altijd dat vrouwen drie keer zo hard moeten werken om hetzelfde te bereiken. Ik heb hard gewerkt, maar ik geloof niet dat die druk van buiten kwam. Ontplooiing Als student was Asscher-Vonk niet erg ambitieus, ze wilde vooral snel afstuderen. De gretigheid om te weten kwam pas daarna, tijdens mijn werk. Die heb ik aan mijn eerste baas te danken, professor Hekkelman. Hij is mijn grote voorbeeld. Hij was geen oogster, maar een zaaier: gericht op ontplooiing van zijn medewerkers - en dat hebben we gedaan. Er zijn diverse hoogleraren en topadvocaten uit zijn groep voortgekomen. Hij stelde hoge eisen, maar hield ook rekening met zijn mensen. Ik ging voor die man door het vuur en krijg nu nog tranen in mijn ogen als ik erover vertel. Hij zorgde voor Nachwuchs. Niet met de zweep, maar met aandacht. Toen ik zelf hoogleraar werd, dacht ik: nu ben ik in de positie om hem na te volgen. Terugkijkend op haar hoogleraar schap is ze toch niet tevreden. Ik ben nooit tevreden. Het had altijd beter gekund. Ik doe het allemaal naar eigen inzicht. Ik had dingen misschien anders kunnen doen. Dat is het lastige van zo n afscheid: ik weet het allemaal niet. Er zijn mensen die zeggen: ik heb het goed gedaan. Ik kan alleen maar zeggen: ik heb mijn best gedaan. Powervrouwen Asscher-Vonk heeft meer dan haar best gedaan. Ze stond onder meer in de top 20 van Nederlandse powervrouwen en de top 50 van machtigste commissarissen. Het bedrijfsleven vraagt me regelmatig voor toezichthoudende functies. Ik blijk een aantal unique selling points te hebben. Allereerst mijn vouwfiets: ik ben een beetje raar. Of, als je het vriendelijk wilt zeggen: ik ben onafhankelijk, dwars en nieuwsgierig. Ten tweede ben ik erg van de mensen. Tijdens een vergadering zit ik altijd op te letten hoe iemand non-verbaal is: zweet de man of kijkt hij altijd weg? Dat zegt veel. En ik durf vragen te stellen en ben totaal onafhankelijk. Dat is mijn karakter. Dus als een bedrijf mijn naam wil, mijn geur van fatsoen, dan moeten ze me nemen zoals ik ben. Dat maakt me gewild. En natuurlijk, ze willen ook een vrouw. Terecht. Met mijn werkgeschie denis en nevenfuncties komen ze dan al snel bij mij uit. Vakgebied Tijdens haar loopbaan heeft ze veel gepubli ceerd. Een rol van betekenis heeft ze vooral gespeeld op het gebied van gelijke behandeling. Toen ik nog niet zo lang publiceerde, kwam de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen er. Werkgevers mochten niet meer in categorieën denken, niet meer in kostwinners en vrouwen van kostwinners. Ik heb de vinger aan de pols gehouden, erop gelet of die wet nageleefd werd. Dankzij dergelijke wetgeving mogen vrouwen niet meer ontslagen worden als ze kinderen willen en moet in deeltijd werken serieus besproken worden. Dat is echt een enorme vooruitgang. Zelf stond ze ook voor het deeltijddilemma. Mijn baas, die zo aardige professor Hekkelman, vond dat ik moest kiezen: mijn carrière of mijn gezin. Nee, zei ik, ik kies voor allebei. Overigens waren mijn parttime jaren aan de Universiteit van Amsterdam mijn oogstjaren. Ik heb toen ontzettend veel gepubliceerd. Ik werkte twintig uur keihard, deed het huishouden en zorgde voor mijn vier kinderen. Die combinatie was goed. Want als je de was aan het ophangen bent, zet je je hoofd niet uit. Ik had meer tijd om dingen te laten bezinken en rijpen. Toekomst De sociale zekerheid is momenteel een drama. Het stelsel van sociale zekerheid, oorspronkelijk bedoeld om mensen op te vangen, wordt nu gebruikt als instrument op de arbeidsmarkt. Dat gebied laat ik met bloedend hart achter. Irene Asscher-Vonk is kroonlid van de SER. In die rol heeft ze meegewerkt aan een voorstel om werken na het 65e jaar meer geaccepteerd te maken. Toen ik aan dat advies meewerkte, dacht ik dat ik na mijn pensioen door wilde werken. Maar het is net als met vakantie: in januari denk je nog: het maakt niet uit of we in juli of augustus gaan, maar vlak voor vertrek is een dag eerder of later al vervelend. Ik ben blij om de druk en verantwoordelijkheden van het hoogleraarschap achter me te laten. Overigens, ik blijf wel werken. Ik ben al aan het solliciteren en krijg ook aanbiedingen. Ik ga weer een eenpitter worden en op zoek naar functies waar ik mijn aangeboren nieuwsgierigheid kwijt kan. Dit artikel is gebaseerd op een publicatie in Radboud Magazine. Auteur: Bea Ros. Irene Asscher (1944) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was van 1967 tot 1994 docent Arbeidsrecht aan diezelfde universiteit. Op 45-jarige leeftijd promoveerde ze. Ze combineerde haar parttime wetenschappelijke func tie met het opvoeden van haar vier kinderen. Sinds ze op haar vijftigste fulltime ging werken, nam haar carrière een vlucht. In 1990 werd ze benoemd tot hoogleraar Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Als deskundige op deze gebieden beschreef en analyseerde ze actuele ontwikkelingen en verwerkte deze in tal van hand- en studieboeken, onder andere Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht (2005). Daarnaast publiceerde ze veel over gelijke behandeling bij de arbeid. Hierover schreef ze onder meer het handboek Gelijke behandeling bij de Arbeid. 8 9

6 RadboudRechten april 2009 vaarwel wetboek... Zo n 30 tot 40 procent van de alumni komt in togaberoepen te werken na het afstuderen. Meer dan de helft vindt elders een juridische baan. Er zijn echter ook alumni die het wetboek helemaal vaarwel zeggen en een geheel nieuwe koers varen. Twee portretten. De bühne op Mavis Acquah studeerde Nederlands recht tussen 1996 en De keuze voor rechten lag niet voor de hand omdat ze liever naar het conservatorium of de toneelschool was gegaan. Ze deed aan dans, toneel en zang. Maar ze koos voor zekerheid en besloot zich in te schrijven voor de rechtenstudie. Lange tijd was mijn creativiteit ondergeschikt aan een berg studieboeken. Zingen, dansen en toneel waren zogenaamde hobby s. Ik zat in een rap/hiphop formatie. Het platencontract wat we kregen aangeboden, heb ik laten screenen door professor Quaedvlieg. Zijn goede adviezen werden niet hartelijk ontvangen door de platenbaas Na het afronden van mijn rechtenstudie was de Lion King School van Joop van den Ende Theaterproduc ties mijn eerste grote leerschool. Een jaar lang kreeg ik de kans om mijn zang- dans- en speltechnieken te ontwikkelen. In 2006 ontmoette ze tijdens een optreden als MC/vocalist in Paradiso producer en muzikant Pim Kilian. Hun ontmoeting resulteerde in een aantal demo s met verschillende muziekstijlen: soul, jazz, R&B en dance. Het was haar eerste ervaring met het schrijven van nummers en een goede start van een creatief proces. Creatieve hoogtepunten van Mavis? Mijn eerste betaalde optreden, mijn toekomstige single release met de bekende dj s Laidback Luke en Gregor Salto, mijn optredens in Istanbul, op Dancevalley 2008 en 2009, jamsessies met Candy Dulfer en deel uitmaken van Hardsoul Live, een live act van dj Roog en Greg van Bueren. Je maakt veel leuke dingen mee als artiest. Een paar maanden geleden heb ik als backing vocal opgetreden met Alesha Dixon in het tv-programma Mooi Weer De Leeuw. Op het moment dat Alesha, ik en nog een derde zangeres de zaal in liepen werden we door Paul de Leeuw aangekondigd als De Toppers. Ik dacht dat hij ons in de maling nam en stelde me (door de microfoon) aan hem voor als Gerard waarna hij heel hard moest lachen. Bleek achteraf dat hij ons niet in de maling zat te nemen, maar verkeerd was ingelicht door de stage manager! Heeft ze in haar creatieve loopbaan nog iets aan haar studie gehad? Tot nu toe heb ik alle contractuele besprekingen zelf gedaan, maar sinds kort werk ik met een boekings bureau. Zij nemen dit nu van mij over. Een grand-café starten Dominique Brouwer ontvangt op het moment van verschijnen van dit magazine haar bul Internatio naal & Europees recht. Uit vele beroepskeuze testen bleek dat het beroep van Officier van Justitie het beste bij haar past, toch slaat ze een geheel andere weg in. In november 2009 opent ze de deuren van haar eigen grand-café Arnhems meisje. Dominique: Tot augustus 2008 had ik een compleet ander doel voor ogen. Ik wilde na het afstuderen direct naar het westen verhuizen, daar lonkte het avontuur. Toch was mijn uiteinde lijke droom al anders: maximaal tien jaar advoca tuur, om dan met mijn verdiende geld een eigen restaurant te gaan beginnen. Tot het moment in augustus 2008, waarop mijn vader met een uitdraai van een huur pand in Arnhem aan de keukentafel kwam zitten. Zijn woorden Is dit niet iets voor jou en je broer Julian? brachten zo n chaos en tegelijker tijd opwinding in me los, dat ik alleen nog maar daaraan kon denken. Na bezichtiging van het prachtige pand was mijn keuze definitief: de advocatuur ging het niet meer worden, ik zou direct werk gaan maken van mijn droom! Haar horeca-ervaring deed ze op tijdens haar studen ten leven. Maar heeft ze ook nog profijt van de studie? Aan het bestaan van een zelfstandig ondernemer kleven immers veel juridische aspecten. Deze zaken handel ik zelf af, met een gezond verstand en goed lezen kom je echt al een heel eind. Al heb ik wel om advies gevraagd bij mr. Leon Timmermans van de vaksectie bestuurs recht, op het moment dat ik dacht dat de Gemeente Arnhem in de vergunning proce dure niet conform de regels handelde. Het was een vrij ondoorzichtig proces, omdat we én een monu men taal pand hebben én het een onthef fing van het be stemmings plan betreft. Ik ben hem nu nog dankbaar voor zijn advies. Het grand-café is gericht op toevallige voorbijgangers, 25+ en zakelijke gasten, door het grote aantal aan publie ke instellingen in de zeer directe omgeving. Dit uit zich in constante kwaliteit, gastvrijheid en kennis van zaken, jazzen livemuziekavonden en een mooie inrichting. Een daghap buiten de kaart om zal hopelijk ook studenten naar ons grand-café trekken. De contacten met gemeenten, pandeigenaar, Heineken Brouwerijen en leveranciers verlopen goed en heel amicaal. Ik vind het apart om te zien dat ik, ondanks mijn leeftijd, toch al zo serieus word genomen. Daarnaast vind ik het bijzonder om alles van begin tot eind zelf te doen. Zo ben ik op het moment bezig met de vormgeving van de dranken- en menukaart. Het project is echt iets van mij en mijn familie en dat is heel bijzonder. Wat doet Dominique over 10 jaar? Dan loopt grand-café Arnhems Meisje nog steeds als een tierelier, maar daar is het niet bij gebleven. We hebben dan meerdere succesvolle zaken opgericht en zullen Nijmegen daarbij echt niet vergeten. Een erg positieve insteek, maar wat is een leven zonder dromen? Grand-café Arnhems Meisje opent in november 2009 haar deuren aan de Broerenstraat (naast Dudok). Dominique biedt alumni graag iets speciaals aan. Kijk op voor de acties. Angst is een slechte raadgever bij regelgeving Verschillende maatregelen van de over heid lijken gebaseerd op angst, zeker na de aanslagen van 11 september Het gaat dan vooral om angst voor mensen met een andere nationaliteit, afkomst of religie. Angst voor de vreemdeling is bijna gewoon geworden, stelde prof. mr. Ashley Terlouw, hoogleraar Rechtssociologie, in haar oratie op 11 september. Terlouw lichtte haar stelling toe aan de hand van de Sanctieregeling Iran, de regeling die Nederlandse universiteiten en nucleaire instellingen ver biedt Iraanse burgers - dus ook Iraanse Nederlanders - toe te laten als zij daardoor in aanraking kunnen komen met nucleaire informatie. De rege ling is bedoeld om te voorkomen dat nucleaire informatie uit Nederland in Iran terechtkomt. Maar hoe reëel is dat gevaar? Kan de regeling dat tegenhouden? Mag je personen op grond van nationaliteit uitsluiten van onderwijs? Volgens de nieuwe hoogleraar gaat het hier in hoge mate om schijnregelgeving met nadelige effecten voor Iraanse Nederlanders en andere rechtmatig in Nederland verblijvende Iraniërs. Zo n 85 procent van de Iraanse burgers in Nederland heeft tevens de Nederlandse nationaliteit. Afstand doen van de Iraanse nationaliteit is vrijwel onmogelijk. Irrationele angst? Regelgeving kan gegronde angst verminderen of wegnemen, maar volgens Terlouw is angst niet de juiste basis voor regelgeving. Niet alleen omdat het vaak gebaseerd is op irrationele gevoelens, maar ook omdat politici misbruik kunnen maken van angst. Ze doelt op angst dat migranten, etnische minderheden en moslims onze vrijheid, gelijkheid, solidariteit bedreigen, dat zij onze rechtsstaat aantasten. Natuurlijk moeten over heids instanties angst serieus nemen, maar ze moeten daarbij onderscheid maken tussen irrationele angst en reëel gevaar, meent Terlouw. Verkeerd voorbeeld Deze regeling impliceert dat Iraniërs, als categorie, een gevaar opleveren. Instellingen worden verplicht tot het maken van onderscheid tussen Iraanse en andere Nederlanders en tot uitsluiting van Iraniërs, niet van wege hun gedrag maar op grond van hun nationaliteit. Volgens Terlouw geeft de overheid daarmee het verkeerde voorbeeld dat onderscheid op grond van nationaliteit en afkomst acceptabel is. onderzoek Opleiden van goede rechters kan korter en beter Wat bepaalt het ver trou wen in de rechtspraak - het algemene vertrouwen maar ook dat van de individuele recht zoekende - en hoe ziet onze wet gever de rechter? De wet stelt eisen, voornamelijk juridisch-technische, die vooral neerkomen op het vermogen om een eerlijk proces te laten plaatsvinden, aldus prof. mr. Hans den Tonkelaar. Conclusie: alleen de beste rechter is goed genoeg om goede rechtspraak en vertrouwen in de rechtspraak te waarborgen. In zijn oratie op 2 septem ber verwierp Den Tonkelaar de opvatting dat de rechterlijke macht zonder meer een afspiegeling moet zijn van de bevolking. Diversiteit - ook cultu rele diversiteit - binnen de rechterlijke macht is echter wél nodig. Het vertrouwen in de rechtspraak wordt erdoor versterkt en de kwaliteit van professionals wordt verhoogd als zij zich kunnen scherpen aan colle ga s die niet dezelfde ideeën en achtergrond hebben. Ook de Recht spraak moet zich inzetten om te voorkomen dat groepen onnodig onder vertegenwoordigd zijn. Personen die in aanmerking komen voor het rechter schap moeten die kans ook krijgen. Rechters worden - conform het gezel- of gildesysteem - opgeleid op de werkvloer door ervaren collega s. Er zijn nu drie verschillende groepen rechters in opleiding: de eigen kweek uit de raio-opleiding, de instroom van buitenaf en de eigen kweek vanuit de juridische ondersteuning. Twee verschillende wegen voor de eigen kweek acht Den Tonkelaar overbodig. De opleidingen kunnen bovendien korter en de beoordeling kan sneller, vindt Den Tonkelaar. Een ervaren opleider weet binnen een paar weken of de kandidaat heel goed of ongeschikt is. Als men alleen de beste kandidaat zoekt, hoeft de selectie niet lang te duren. Den Tonkelaar vindt het in het Darwinjaar geen slechte optie dat op deze wijze alleen de allerbeste kandidaten overblijven

7 postacademisch Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) bestaat 30 jaar. Corjo Jansen (voorzitter van het CPO-bestuur en decaan van de faculteit) en Marianne van den Bosch (directeur Opleidingen bij het CPO) over 30 jaar postacademisch onderwijs: Kwaliteit is altijd onze richtsnoer. Waar staat CPO 30 jaar voor? Jansen: Het CPO biedt al vanaf de begindagen een breed scala aan postacademisch onderwijs, van korte cursussen tot langdurige beroeps- en specialisatieopleidingen, van congressen tot in company trajecten. Onze cursisten, docenten en opdrachtgevers zijn advocaat, notaris, rechter, wetenschapper, bedrijfs- of overheidsjurist. Ons aanbod heeft zich in die 30 jaar voortdurend ontwikkeld, zowel qua inhoud en omvang als qua vorm en organisatie, naar aanleiding van de ontwikkelingen die zich in het recht nu eenmaal steeds voordoen. Kwaliteit is altijd onze richtsnoer. Het CPO hanteert een vierledige missie: inhoudelijk juridisch onderwijs voor juristen, op een hoog kwalitatief niveau, met een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk en met persoonlijke servicegericht heid naar onze relaties. Mede dankzij deze uitgangspunten kent de markt ons op een manier zoals we ook bekend willen staan: een sterk juridisch-cognitief opleidingsinstituut. Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Van den Bosch: Allereerst gaan we gewoon door op de ingeslagen weg. Het investeren in onze bestaande relaties, zowel cursisten, als docenten en opdrachtgevers, is prioriteit. Wij willen dat zij tevreden blijven. We streven tegelijkertijd innovatie na. Daarbij valt te denken aan inter natio nalisering. De grensoverschrijdende activiteiten van onze faculteit, bijvoor beeld van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en het Centrum voor Migratierecht, bieden daarbij mooie aanknopingspunten. Ook digitalisering staat op de agenda: van simpele stappen als inschrijving, die al voor meer dan 90% via onze website geschiedt, tot meer geavanceerde toepassingen als het bieden van een digitale leeromgeving aan cursistgroepen, het volledig gedigitaliseerd aanbieden van cursusmateriaal en het verzorgen van on-line presentaties. E-learning heeft, naast de klassieke vormen van onderwijs die naar onze verwachting altijd zullen blijven bestaan, de toekomst. Nieuw: Grotius specialisatieopleiding Jaarrekeningenrecht In maart 2010 biedt de Grotius Academie naast haar reguliere aanbod de nieuwe specialisatieopleiding Jaarrekeningenrecht aan. Volgens de beproefde Grotius-methode worden in deze opleiding de kernleerstukken en -begrippen van dit rechtsgebied en de praktische uitwerking daarvan diepgaand behan deld en actuele ontwikkelingen uitvoerig besproken. De Grotius Academie verzorgt jaarlijks voor meer dan 600 juristen die mini maal drie jaar werkzaam zijn in de advocatuur, het notariaat, het bedrijfs leven, bij financiële instellingen of bij de overheid en al een gedegen basiskennis bezitten postacademische specialisatieopleidingen. De Grotius Academie vervult hierbij een brugfunctie tussen de juridische theorie en de juridische praktijk. De specialisatieopleidingen zijn er op gericht binnen een tijdsbestek van 9 maanden een wezenlijke verdieping van kennis van en inzicht in een specifiek rechtsgebied te verschaffen. Hierbij wordt in hoog tempo en op hoog niveau de stof aan de hand van praktijksituaties behandeld waarbij naast bestudering van literatuur en jurisprudentie voorafgaand aan elke bijeenkomst een huis werk opdracht dient te worden uitgevoerd. Trouwe cursisten ontvangen iets extra s Cursisten die met enige regelmaat cursussen bij het CPO volgen ontvangen sinds dit jaar iets extra s: CPO Extra. Natuurlijk willen cursisten vooral actuele en praktijkgerichte cursussen volgen. Daarnaast is er nu als blijk van waar dering af en toe iets extra s, zoals een jaarlijkse gratis debatbijeenkomst met topsprekers, informatie op maat en soms een kleine verrassing. CPO Extra wordt onder meer aangeboden aan PAO-cursisten die jaarlijks minimaal twee of meer cursussen volgen bij het CPO. 10% korting voor alumni 10% korting Het CPO heeft een nieuwe kortingsregeling ingesteld voor alumni van de Nijmeegse rechtenfaculteit: u krijgt eenmalig 10% korting op een VSO- of PAO-cursus van het CPO. U kunt gebruik maken van deze regeling door u aan te melden voor een cursus via de antwoordkaart in dit magazine (zie pagina 13). PAO-cursuskalender In de komende periode verzorgt het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs de volgende PAO-cursussen: November Het kort geding 3 nov 500, uur Utrecht 4 PO-punten Tweedaagse verdiepingscursus Arbeidsrecht 3, 10 nov 1000, uur Utrecht 12 PO-punten Driedaagse verdiepingscursus Bestuursrecht 3, 10, 17 nov 1245, uur Utrecht 12 PO-punten Actualiteiten Intellectueel Eigendom 4 nov 595, uur Nijmegen 6 PO-punten Aansprakelijkheid voor medische fouten 5 nov 595, uur Utrecht 6 PO-punten De voor- en nadelen van huwelijksvoorwaarden 12 nov 545, uur Nijmegen 5 PO-punten Praktijkcursus Schuldsanering 17 nov 500, uur Utrecht 4 PO-punten Staatssteun en aanbesteden bij gebiedsontwikkeling 17 nov 500, uur Utrecht 4 PO-punten Fiscale en civielrechtelijke aspecten van het aangaan en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten 18 nov 545, uur Amsterdam 5 PO-punten Vrij verkeer van werknemers 18 nov 250, uur Utrecht 5 PO-punten Koop van onroerende zaken 24 nov 500, uur Nijmegen 4 PO-punten Balanslezen voor de jurist in de vennootschapsrechtelijke praktijk 26 nov, 3 dec 1000, uur Utrecht 12 PO-punten December De Wro in de praktijk 3 dec 595, uur Arnhem 6 PO-punten Mededingingsrecht voor de praktijk Actualiteiten Mededingingsrecht in Nederland 3 dec 500, uur Utrecht 4 PO-punten Het gebruik van de taalanalyse in het asielrecht 10 dec 595, uur Nijmegen 6 PO-punten U kunt zich aanmelden met de antwoord kaart op deze pagina. Voor meer informatie of online aanmelden: aanmelden Antwoordkaart Postacademische cursussen Achternaam Ja, ik meld mij aan voor de volgende PAO-cursus (u vindt het actuele cursusaanbod op deze pagina en op Ja, ik meld mij aan voor de volgende VSO-cursus (u vindt het actuele cursusaanbod op Ja, ik maak gebruik van de alumni-kortingsregeling (eenmalig 10% korting op een cursus van het CPO).* Titel(s) + voorletters Adres Postcode + plaats Telefoon Bestelbon alumni-geschenken M/V * U kunt alleen gebruik maken van deze korting door u aan te melden met deze antwoordkaart. Deze kaart kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar: CPO, Antwoordnummer 2288, 6500 WC Nijmegen Ik ontvang Ik ontvang (aantal) lustrumboek(en) (aantal doosjes) manchetknopen Ik bestel (aantal) koffiemok(ken). Ik ontvang nadere informatie over het afhalen. Achternaam Titel(s) + voorletters Adres Postcode + plaats Telefoon Deze kaart kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Antwoordnummer 1908, 6500 VC Nijmegen M/V 12 13

8 docent voor het leven toen Kennisoverdracht is mijn drijfveer Op 1 juli van dit jaar is prof. mr. Emile Luijten 90 jaar geworden. Meerdere malen per maand reist hij, vanaf zijn woonplaats Heerlen, met zijn echtgeno te én mede-docente, prof. mr. W.R. Meijer, naar diverse cursuslocaties in Nederland om postacademisch onderwijs te verzorgen. In april deden zij Nijmegen aan om voor het CPO de PAO-cursus Erfrecht voor advocaten te verzorgen. Hoe kijkt Luijten terug op zijn (eerste) ervaringen met het postacademisch onderwijs? Interview met een docent voor het leven. Nadat in 1970 Boek I BW werd gewijzigd, waarmee - overigens tot grote vreugde van Luijten - de emancipatie van de vrouw ook wettelijk werd vastgelegd, bleek er veel vraag te zijn van alumni naar kennis over deze gewijzigde wettekst. Dit bracht Luijten samen met zijn toenmalige medewerkers mr. J.B.M. Roes en mr. M.J.A. van Mourik, en met onder meer prof. mr. J.E. Jonkers op het idee om postdoctoraal onderwijs te verzorgen. Binnen de muren van de Nijmeegse rechtenfaculteit ondervonden zij enige weerstand tegen dit initiatief, maar dat heeft hen er niet van weerhouden om in 1971 de eerste postdoctorale cursussen te organiseren in onder meer het voormalige faculteitsgebouw aan de Staringstraat te Nijmegen en later te s-hertogenbosch. In de jaren is het postacademische onderwijs met hulp van andere hoogleraren en facultaire medewerkers pas echt van de grond gekomen. Luijten: Het is voorgekomen dat deelname aan een cursus slechts fl. 25,- kostte, inclusief een kopje koffie, geschonken door een docent! Geworven werd onder andere via een aankondiging op het prikbord in de advocatenkamer van de rechtbank Arnhem. De belangstelling was met 80 tot 100 deelnemers per cursus groot te noemen en derhalve werd besloten om de activiteiten uit te breiden naar Roermond en Heerlen. In 1979 realiseerde de faculteit zich dat de vraag naar postdoctoraal onderwijs bleef groeien en werd besloten de organisatie daarvan te professionaliseren. Het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs (CPO) werd opgericht. Destijds was één persoon belast met de organisatie. Dit jaar viert het CPO, het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, zijn 30-jarig bestaan en is het uitge groeid tot een organisatie met ruim 50 medewerkers. In deze 30 jaar is professor Luijten steeds bij het CPO betrokken geweest: als hoofddocent Personen- en familierecht in de Beroepsopleiding Notariaat (SBN) en als PAO-docent. Op de vraag of de cursisten sinds 1970 veranderd zijn, antwoordt hij kor daat dat dat inderdaad zo is. In de beginjaren waren de cursisten zeer geïnteres seerd en toonden zij ook dankbaarheid voor de kennis die zij tijdens de cursussen vergaarden. Naar mijn mening vonden er destijds geanimeerde gesprekken plaats tussen de docenten en de cursisten, en met velen ontstond zelfs een blijvende band. Als gevolg van de invoering van de permanente educatie in 1995 voor het notariaat en in 1996 voor de advocatuur en de daarmee gepaard gaande verplichting om jaarlijks opleidingspunten te behalen, zijn er helaas veel niet zo geïnteresseerde cursisten bij gekomen. Inmiddels heb ik echter effectieve methoden ontwikkeld om ook deze cursisten bij de les te betrekken. De mooiste herinnering aan de Nijmeegse faculteit bewaart hij aan de viering van zijn zilveren jubileum als hoogleraar in Deze viering viel samen met het 25-jarig bestaan van de academische notariële studierichting. Met de oprichting daarvan in 1959 kwam ook de invoering van de mr-titel voor de afgestudeerde kandidaat-notaris. Tot 1959 bestonden er uitsluitend particuliere notariële opleidingen; Luijten verzorg de ook zelf een dergelijke opleiding. De cursisten moesten zich aan notariële staatsexamens onder werpen. Aan het afronden van deze studie was geen academische titel verbonden. Derhalve heeft professor Luijten zelf in 1959, terwijl hij al als lector aan de faculteit verbonden was, zijn doctoraal examen notarieel recht afgelegd. Twee jaar later is hij cum laude gepromoveerd bij prof. mr. W.C.L. van der Grinten en in datzelfde jaar benoemd tot hoogleraar Notarieel en Burgerlijk recht. In 1987 gaf hij het stokje over aan prof. mr. M.J.A. van Mourik, die inmiddels ook al met emeritaat is gegaan. Ook in het buitenland trad Luijten vaak op. Zo sprak hij de vergadering der Franse notarissen toe in 1968, was hij vele malen gastspreker voor de Duitse notarissen en bekleedde hij de Franquileerstoel aan de Vrije Universiteit te Brussel, die hem in 1986 een ere-docoraat verleende. In 2007 werd hij onder scheiden met het Großes Verdienst kreuz der Bundesrepublik Deutschland. Professor Luijten komt uit een echt onderwijsnest in Wijchen. Zijn ouders waren beiden docent. Negentig jaar en nog steeds door heel Nederland onderwijs verzorgen. Wat drijft prof. Luijten? Kennisoverdracht is het mooiste wat er is. Te zien dat mensen geïnteres seerd zijn, plezier beleven aan nieuwe informatie en dankbaar zijn voor de wetenschap die je aan hen overdraagt. Deze kennisoverdracht is mijn drijfveer. Facultaire grootmeester van toen: Felix Cerutti Felix Franciscus Xaverius (Felix) Cerutti werd geboren te Breda op 17 november In 1934 deed hij eindexamen gymnasium-a aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda. In 1939 rondde hij zijn rechtenstudie in Nijmegen af. Cerutti is gehuwd op 9 mei 1941 met Theodora Alida Antonia van Slobbe. Uit dit huwelijk werden twee zoons en twee dochters geboren. Aan zijn leven werd door een verkeersongeval een einde gemaakt op 19 november Cerutti was hoogleraar agrarisch recht vanaf In 1958 werd deze functie uitgebreid met de leeropdracht inleiding tot de rechtswetenschap, in 1965 met de leeropdracht Nederlandse rechtsgeschiedenis en in 1969 met de leer opdracht voor sociaal economisch recht. Tevens heeft hij veel bestuurlijk werk gedaan in de universiteit, onder andere als secretaris van de Senaat. Zijn carrière ligt echter grotendeels op het gebied van de landbouworganisaties. Begonnen als jong jurist bij de Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in 1940, werd hij secretaris van het in 1954 opgerichte Landbouwschap. Ook op het terrein van het landbouwkrediet was hij werkzaam, laatstelijk als plaatsvervangend president van de raad van beheer der Centrale Coöpera tieve Boerenleenbank. In het kader van deze werkzaamheden schreef hij een aantal belangrijke wetenschappelijke bijdragen, met name inzake publiek rechte lijke bedrijfsorganisatie en agrarisch recht. Cerutti was tevens een bekwaam historicus, een vakman voor wie het gaan tot de bronnen een soort hartstocht was die hij uitleefde in frequent archiefonderzoek. Hij heeft zijn aandacht vooral gericht op de Brabantse rechtsgeschiedenis. Als student schreef hij al een studie over de wording van het Bredase stadsrecht en in aansluiting daarop begon hij met het bijeenbrengen van de middeleeuwse rechtsbronnen der stad Breda. In zijn latere carrière heeft Cerutti zich niet alleen toegelegd op de materiële privaatrechtsgeschiedenis, maar vooral ook op de institutionele rechtsgeschiedenis en de codificatiegeschiedenis. Zijn syllabus voor het onderwijs is later uitgegeven door G.C.J.J. van den Bergh, getiteld Hoofdstukken uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis (Nijmegen 1972). Als telg uit een ambtenaarsfamilie en jurist die zijn gaven in dienst stelt van belangrijke maatschappelijke krachten vertegenwoordigt Cerutti in menig opzicht nog de grote traditie van de Europese juristenstand, ook in het combi neren van bestuurlijk en wetenschappelijk werk. Hij was een ongelooflijk harde werker, nauwgezet en toegewijd. Hij had een wat patriarchale instelling die niet autoritair werd, omdat ze gecompenseerd werd door bescheiden heid, loyaliteit en bereidheid tot samenwerken. Bij de studenten kwam de stugge, onverzettelijke en conservatieve Cerutti wat nors en autori tair over, maar het niveau van zijn colleges was uiterst degelijk. Hij had een talent voor het ontwerpen van grote, welgeordende structuren en voor de techniek van de juridische vormgeving. De oude drukken uit de bibliotheek van Cerutti zijn als collectie bewaard gebleven in de juridische bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen en ondergebracht in een kamer die naar hem is vernoemd. Op treft u meer informatie over facultaire grootmeesters

9 advertorial terugblik Mr. Nieske Nijkamp studeerde in 2002 af in Nederlands recht. Direct na het behalen van haar bul trad ze in dienst bij het Nijmeegse advocatenkantoor Poelmann van den Broek (destijds Hoge van den Broek Advocaten en Notarissen). Ze heeft zich gespecialiseerd in arbeidsrecht. Poelmann van den Broek is al meer dan 30 jaar een toonaangevend advocatenkantoor in Nijmegen. Op dit moment werken er 57 advocaten. Vaak terugdenken aan die tijd In het laatste jaar van mijn studie moest ik een huiswerkopdracht maken over huurrecht voor het vak bijzondere overeenkomsten. Ik werd ingedeeld samen met de echtgenote van een van de vennoten van kantoor. Zij vroeg mij of ik geïnteresseerd was in een stage bij Poelmann van den Broek. Na enige aarzeling heb ik contact opgenomen met de kantoordirecteur. Na mijn studentstage ben ik niet meer vertrokken. Vanaf de eerste dag werd ik actief betrokken door mijn collega s van de sectie Arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Ik mocht meteen een dagvaarding maken en ging mee naar alle zittingen en besprekingen die plaatsvonden. De sfeer was goed en ik werd direct als een volwaardige collega overal voor ingezet. Toen bleek dat een functie vrij zou komen, nam ik het besluit om bij kantoor te blijven. Ik wist wie mij zou gaan begeleiden en had daar een goed gevoel bij. Samenwerking met cliënten Een van de zaken die me het meest is bijgebleven is een reorganisatie van het Dolfinarium in Harderwijk in Het park wilde een wintersluiting invoeren, zodat tijdens de wintermaanden onderhoud en een grondige verbouwing konden plaatsvinden. In een maand tijd wisten we circa vijftig regelingen met het personeel te treffen. De samenwerking met het Dolfina rium is na die tijd altijd zeer goed gebleven. Vrijwel dagelijks hebben wij contact. Herinneringen Vooral in het eerste jaar moest ik vaak terugdenken aan mijn studententijd. De beroepsopleiding voor de advocatuur werd gehouden in het faculteitsgebouw. Ik kwam dus wekelijks op de universiteit. Ik ben vlakbij de faculteit blijven wonen en fiets er dagelijks langs. Ik denk nog altijd met een goed gevoel terug aan mijn studietijd. De combinatie van colleges en werkgroepen en enkele praktijkvakken (waaronder de oefenrechtbank) hebben ervoor gezorgd dat een goede basis voor mijn carrière is gelegd. Oude bekenden Binnen de Jonge Balie Arnhem zijn veel Nijmeegse alumni terecht gekomen. Ik kom ze met enige regelmaat tegen. Met mijn vrienden en vriendinnen uit de studententijd heb ik nog steeds veelvuldig contact. Zo eet ik bijvoorbeeld nog altijd op woensdagavond met de dames waar ik in de periode een roeiploeg mee vormde bij studentenroeivereni ging Phocas. Het initiatief is inmiddels al tien jaar van kracht. Het blijft gezellig om de woensdagavond op deze manier in te vullen. Felicitatie Wie zou ik nog wel eens terug willen zien uit de studententijd? Op de dag dat ik mijn scriptie moest verdedigen was ik eigenlijk ziek. Op de gang kwam ik mr. Willem Bouwens tegen. Hij feliciteerde mij met mijn afstuderen en complimenteerde mij met de inhoud van mijn scriptie. Ik was verbaasd over zijn felicitaties en liet hem weten dat ik de scriptie nog moest verdedigen. Hij deelde mee dat ik mij daar niet druk om moest maken, omdat ik een goed stuk had geschreven dat hij van mijn scriptiebegeleider had ontvangen. Hij was geïnteresseerd in het onderwerp. Zijn opmerking en felicitatie stelden mij gerust. Ik voelde mij ondanks mijn gezondheidssituatie ineens een stuk zelfverzekerder. Dit heeft waarschijnlijk effect gehad op de verdediging van mijn scriptie die daarna zeer voorspoedig verliep. Mocht ik hem ooit nog tegenkomen, dan zal ik hem daar persoonlijk voor bedanken. Je blijft terugkomen

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Ingrijpend voor iedere werkgever Aansprakelijkheid

Ingrijpend voor iedere werkgever Aansprakelijkheid december 2013 magazine voor relaties Op deze cover maken we gebruik van Layar. Lees hoe het werkt op pagina 7. layar Wet Werk en Zekerheid Ingrijpend voor iedere werkgever Aansprakelijkheid Liever excuses

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

WILLEN WINNEN IS NIET ALTIJD DE BESTE STRATEGIE

WILLEN WINNEN IS NIET ALTIJD DE BESTE STRATEGIE 02 2012 11,50 33 TRANSFER: MARIJKE TEN BRINK EN SANDER VAN HARMELEN NAAR DIJKSTRA VOERMANS 70 DEALMAKER: JEROEN THIJSSEN (CLIFFORD CHANCE) 95 RIJDEN MET FREDERIEKE LEEFLANG (BOEKEL DE NERÉE) JAARGANG 8

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven

VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Alumnivereniging VVA Larenstein September 2010 / nr04 Opleiding en werkveld Grasduinen in Ooijpolder Special naar alle 14000 afgestudeerden VVA-Carrièredag: duizend studenten en zestig bedrijven Contact

Nadere informatie

Legal LETTER. Uitgave Jonge Balie Congres 2005. Special. Inhoudsopgave

Legal LETTER. Uitgave Jonge Balie Congres 2005. Special. Inhoudsopgave Voxius is een werving-, selectie- en interimbureau voor juristen. Voxius werkt voor advocatenkantoren, notariskantoren en bedrijven, waaronder veel top 100 ondernemingen. Legal LETTER Uitgave Jonge Balie

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

04 Simon Steen neemt afscheid. 18 Meten moet. december 2014 --- jaargang 40. vbschrift. 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs. nr.

04 Simon Steen neemt afscheid. 18 Meten moet. december 2014 --- jaargang 40. vbschrift. 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs. nr. december 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 06 04 Simon Steen neemt afscheid 18 Meten moet 13 VBS, verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 Koninklijke Onderscheiding Simon Steen Op 17 december 2014

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008

economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008 De economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008 Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag Postbus 30851 2500 GW Den Haag T 070 335 35 35 F 070 335 35 31 E info@advocatenorde.nl

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Op het juiste moment op de juiste plaats

Op het juiste moment op de juiste plaats Op het juiste moment op de juiste plaats Waarom wetenschappelijk talent een wetenschappelijke carrière volgt Science System Assessment Barbara van Balen Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY

ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY ALUMNIMAGAZINE VAN TILBURG UNIVERSITY 01 13 PEPIJN VAN BOMMEL CAFÉ EN UNIVERSITEIT VORMDEN MIJ BETTINE VRIESEKOOP CHINA WACHT NIET TOT WIJ WAKKER WORDEN TILBURGSE CAMPUS WEER EVEN TYPISCH TACHTIG HOE KOEN

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin maart 2007 Interview met Bob Vink Column van Alexander de Nerée Amsterdam-Dakar Challenge 2006 Interview met mr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp De genuanceerdheid van voormalig

Nadere informatie

De Quote. Credit Management Instituut 2 bestaat 10 jaar! 2 Een terugblik. Hostmanship is het gewone. bijzonder doen. Economie.

De Quote. Credit Management Instituut 2 bestaat 10 jaar! 2 Een terugblik. Hostmanship is het gewone. bijzonder doen. Economie. VIJFDE JAARGANG - EDITIE 9 - FEBRUARI 2009 Credit Management Instituut 2 bestaat 10 jaar! 2 Een terugblik DEZE EDITIE: Economie Editorial Nieuw gezicht bij CMI CMI op Credit Expo De klant IBCP / RCP Mens

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 top 100 Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 Wie maken werkelijk het verschil? Welke personen in uw provincie zijn een inspirerend

Nadere informatie

HET ECONOMISCH POTENTIEEL VAN CURAÇAO

HET ECONOMISCH POTENTIEEL VAN CURAÇAO JAARGANG 11 / NUMMER 3 / 2013 hét vakblad voor managers en professionals op Curaçao JUBILEUM EDITIE Coaching geeft 20 boeken weg Win een pagina in Coaching ter waarde van NAf 2.995,-! HET ECONOMISCH POTENTIEEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie