Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen"

Transcriptie

1 GEOMET POWERED BY ABO-GROUP Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen Opdracht nummer Datum rapport 7 oktober 216

2 blz. 1 Veldrapport betreffende grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen Opdracht nr. Datum rapport 7 oktober 216 Opdrachtgever Brink BV Postbus AA Leidschendam Constructeur Royal HaskoningDHV Postbus AM Rotterdam rapportcontrole: Th. de Wit dd. 716 opgesteld door: L. van Oldeniel GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

3 blz. 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GRONDONDERZOEK sonderingen met kleefmeting peilfilters en divermetingen BODEMOPBOUW HYDROLOGISCHE GEGEVENS grondwaterstanden maatgevende grondwaterpotentialen... 8 blad LIJST VAN DE BIJLAGEN omschrijving nr. - sondeergrafieken met kleefmeting 1 t/m 1, 12 t/m 16, 19 t/m 25, 27, 32 t/m 39 en 41 t/m 44 sondeerdiepte 3 m- maaiveld 16, 27 en 34 nog niet uitgevoerd 17, 18, 26, 28 t/m 31 en 4 niet op diepte gekomen door obstakels 2 en 4 - handboorstaten MDF2, S5 t/m S1, S12 t/m S16, S2 t/m S25, S27, S32 t/m S39 en S41 t/m S44 - grondwatergrafiek met divermetingen - - situatietekening grondonderzoek T GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

4 blz. 3 1 INLEIDING Op 4 augustus 216 ontving Geomet van Brink BV de opdracht voor het uitvoeren van een grondonderzoek en het uitbrengen van geotechnische adviezen betreffende de nieuwbouw van de Noord-Boulevard te Den Haag. In aansluiting op de reeds verstrekte gegevens bevat dit rapport de resultaten van het grondonderzoek. 2 GRONDONDERZOEK 2.1 sonderingen met kleefmeting Uitgevoerd werden 35 diepsonderingen met meting van de plaatselijke mantelwrijving. Het resultaat is gepresenteerd op de sondeergrafieken 1 t/m 1, 12 t/m 16, 19 t/m 25, 27, 32 t/m 39 en 41 t/m 44. Sonderingen 2 en 4 moesten gestaakt worden in verband met aanwezig obstakels. De sonderingen 16, 27 en 34 zijn uitgevoerd tot ca. 3 meter diepte. De overige sonderingen zijn uitgevoerd tot ca. 18 meter diepte. De sonderingen 11, 17, 18, 26, 28 t/m 31 en 4 konden niet worden uitgevoerd in verband met aanwezige obstakels. De diepte op de sondeergrafieken is gegeven in meters ten opzichte van NAP. In verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen zijn de sonderingen 5 t/m 1, 12 t/m 16, 2 t/m 25, 27, 32 t/m 39 en 41 t/m 44 voorgeboord. De aangetroffen bodemopbouw is beschreven op de handboorstaten S5 t/m S1, S12 t/m S16, S2 t/m S25, S27, S32 t/m S39 en S41 t/m S44. De uitzetgegevens zijn vermeld op de bijgevoegde situatie T1. De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische conus met hellingmeter conform NEN-EN-ISO Met de elektrische conus vindt een directe en continue meting plaats van zowel de weerstand aan de conuspunt als van de wrijving langs de kleefmantel. De continue registratie van de ondervonden bodemweerstand verzekert een gedetailleerd beeld van de bodemopbouw. Dit geldt niet alleen voor de sterkte van de bodem, maar tevens met betrekking tot de aard van de aanwezige grondlagen. De verhouding tussen wrijvingsweerstand en conusweerstand, het zogenaamde wrijvingsgetal, heeft namelijk voor iedere grondsoort een andere waarde. Als indicatie gelden voor de gladde elektrische conus bij normaal geconsolideerde gronden onder de grondwaterstand de navolgende relaties: wrijvingsgetal in % grondsoort,3 zand, grof tot fijn 1,5 2, silt 2,5 5, klei > 5, veen GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

5 blz. 4 Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven grenzen niet als hard zijn te beschouwen. In de conus bevindt zich een hellingmeter waardoor een controle mogelijk is op een eventueel afwijken van de verticaal. De gemeten afwijkingen zijn gepresenteerd op de sondeergrafieken. Bijzondere afwijkingen zijn niet vastgesteld. 2.2 peilfilters en divermetingen Op de bouwlocatie zijn 3 midifilters geplaatst voor registratie van de freatische grondwaterstand en stijghoogte in de holocene zandlaag. De inmeetgegevens van de peilfilters zijn vermeld in paragraaf 4.2. De locaties van de peilfilters zijn gegeven op de bijgevoegde situatietekening T1. In MDF1 en MDF2 is vanaf 7 september 216 continue monitoring uitgevoerd met elektrische meetsensoren. Vervolgens is op 21 september 216 MDF3 geplaatst. De diver uit MDF1 is overgeplaatst in MDF3. Vanaf 21 september 216 is continue monitoring uitgevoerd in MDF2 en MDF3. Met behulp van deze metingen kon worden vastgesteld in hoeverre de freatische grondwaterstand en stijghoogte in de holocene zandlaag fluctueert onder invloed van het getijde van de Noordzee. De resultaten van de metingen tot 29 september 216 zijn als bijlagen aan het rapport toegevoegd. De divermetingen zullen gedurende 9 maanden of langer worden uitgevoerd GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

6 blz. 5 3 BODEMOPBOUW De bouwlocatie is gelegen aan de Zeekant en aan de Strandweg. Het maaiveldniveau van de sonderingen aan de Zeekant bedraagt 12,63 à 12,69 m+ NAP. Het maaiveldniveau van de sonderingen aan de Strandweg bedraagt 6,44 à 6,67 m+ NAP. Ter plaatse van het paviljoen aan de Strandweg, nabij sonderingen 1 t/m 4 bedraagt het maaiveldniveau 4,43 à 4,69 m+ NAP. Uit de resultaten van het grondonderzoek kan de navolgende bodemopbouw worden afgeleid: Diepte in m- NAP Bodembeschrijving m.v. -, à, ZAND, lokaal zeer los gepakt duinzand, deels matig vast tot vast gepakt, à, - 6,5 à 8, ZAND, overwegend zeer vast gepakt, locaal met een silthoudend laagje 6,5 à 8, - 11,5 à 14, ZAND, matig vast tot locaal zeer vast gepakt, met silt- en/of kleihoudende laagjes 11,5 à 14, - 16,5 à 17, ZAND, overwegend zeer vast gepakt 16,5 à 17, - 17, à 22, ZAND, LEEM en KLEI, afwisselende laagjes, deels holocene basisveenlaag, grillige opbouw 17, à 22, - ca. 23, ZAND, vast tot zeer vast gepakt, Pleistoceen ca. 23, maimaal verkende diepte GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

7 blz. 6 4 HYDROLOGISCHE GEGEVENS 4.1 grondwaterstanden In onderstaande tabel zijn de uitgevoerde waarnemingen vermeld van de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in de holocene zandlaag. Niveaus in m+ NAP Overzicht waarnemingen peilfilters MDF1 freatisch Peilfilter MDF2 holoceen MDF3 holoceen divermetingen 9/9/16 tot 21/9/16 ja ja maaiveldniveau 2,61 +8,71,59 bovenkant peilbuis 2,5 +8,63,49 onderkant filter,23 1,37 3,51 datum waarneming: 716,1*,8* ,19, ,96* * meting op dag van plaatsing Door gemeente Den Haag zijn peilbuiswaarnemingen beschikbaar gesteld over een reeks van jaren. Het meest relevant is peilbuis CP262 (Alkmaarsestraat 29) op ca. 2 meter ten zuidoosten van de locatie. De locatie van de peilbuis en de meetwaarden zijn in de onderstaande figuren weergegeven GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

8 blz. 7 Locatie peilfilter gemeente Den Haag B37H52 en B37H521. In de periode dat de metingen zijn uitgevoerd is de Willemsspoortunnel aangelegd waarbij spanningsbemaling is toegepast. De locatie van de peilfilters is in onderstaande figuur weergegeven. Locatie peilfilters TNO-Dinoloket Grafiek grondwaterstanden peilfilter CP262 De gemiddelde grondwaterstand bedraagt 1,67 m+ NAP over de laatste 5 jaar. De hoogste gemeten grondwaterstand bedraagt 2,6 m+ NAP in december 2. Deze waarden zijn hoger dan op de bouwlocatie GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

9 blz maatgevende grondwaterpotentialen Op basis van de uitgevoerde metingen van de grondwaterpotentialen alsmede de meetgegevens van Gemeente Den Haag wordt geadviseerd om uit te gaan van de volgende maatgevende grondwaterstanden: gemiddelde freatische grondwaterstand: 1, m+ NAP hoogste freatische grondwaterstand bouwfase: 1,5 m+ NAP (voorlopig) hoogste freatische grondwaterstand gebruiksfase: 2, m+ NAP (voorlopig) De divermetingen zullen gedurende 9 maanden worden uitgevoerd. Op basis van deze metingen kan mogelijk een beperkte aanpassing van de maatgevende grondwaterpotentialen noodzakelijk zijn. Alphen a/d Rijn, 7 oktober 216 GEOMET B.V. Opgesteld door: ir. L. van Oldeniel Projectleider Geotechniek ing. T.J.M. de Wit Hoofd Adviesafdeling GEOMET POWERED BY ABO-GROUP

10 M.V. : 4,43 m NAP 2,5 m voorgeboord Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2, 1,4 1,6 1,6 1,8 2,2 2,3 38,4 -> 48,2 -> 42,8 -> 45,6 -> 46,8 -> 44,6 -> 35,8 -> 47,7 -> 42,4 -> 4 -> 2,5 1 2,5 2 2,5 3 2, ,2 2,8 3,4 43,1 -> 5,4 -> 51,1 -> 46 -> 36,6 -> 7 8 9,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

11 M.V. : 4,87 m NAP,7,7,5 2,8 39,4 -> 6 -> gestaakt i.v.m. obstakel Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

12 M.V. : 4,87 m NAP 1,1 1,1 41,5 -> 44,4 -> 6 -> gestaakt i.v.m. obstakel Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S A 1/1

13 M.V. : 4,69 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord 1, 1,,3,3,1,4 1,3 1,1 1,4 1,9 46,3 -> 38,7 -> 35,6 -> 39,7 -> 45,2 -> 48,1 -> 53,9 -> 52,3 -> 43,6 -> 43,4 -> 2,1 1 2,3 2 2,5 3 2, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

14 M.V. : 4,82 m NAP,8 1,1,7 36,6 -> 46,3 -> 42,9 -> gestaakt i.v.m. obstakel Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

15 M.V. : 4,82 m NAP,6 1, 1, gestaakt i.v.m. obstakel Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S A 1/1

16 M.V. : 6,44 m NAP 1,8 m voorgeboord 1, 1, 1,1 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 1,5 1,5 8,5 1,8 1,9 2,1 2,2 2,6 37 -> 34,8 -> 38,3 -> 2,7 2,9 2,7 1 2,9 2 3, 3 3,4 4 3,7 4,4 -> > 6 7,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

17 M.V. : 6,55 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord 1,4 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 43,3 -> 38,5 -> 41 -> 44,8 -> 43,1 -> 44,2 -> 5,4 -> 5,4 -> 39,2 -> 1,6 1,9 1 2, 2 2, 3 2, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

18 M.V. : 6,56 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord,3,3,5,7,6,7,8,8 1,1 1,1 2, 2,2 37,8 -> 38,6 -> 37,9 -> 36,1 -> 4,9 -> 37,5 -> 2,5 2,7 1 3, 2 3,2 3 3, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

19 M.V. : 6,61 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord,6,9,8,7,7,8 1, 1,1 2,2 1,8 2,1 2,7 39 -> 4,9 -> 44,9 -> 55,4 -> 54,5 -> 43,4 -> 51,5 -> 2,9 4,6 -> 2,8 3,2 1 3,4 2 3,6 3 3, , 4,4 42,1 -> 4,4 -> 46,7 -> 51,3 -> 6 7,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

20 M.V. : 6,66 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord 1,1,9,9 1,,5,6 1,3 2, 2,7 41,3 -> 49,3 -> 42,5 -> 43,2 -> 52 -> 42,5 -> 3,2 38,4 -> 3,3 3,5 1 7, 2 4,6 3 4, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO22476 SCHEVENINGEN 1816 SCFII.S /1

21 M.V. : 6,65 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord 1,4,9,9,7,5,4,8 2,8 4,2 1,9 2,1 44,4 -> 41,6 -> 43,9 -> 49,3 -> 36,7 -> 41,3 -> 2,4 2,3 2,3 1 2,5 2 2,7 3 3, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO22476 SCHEVENINGEN 1816 SCFII.S /1

22 M.V. : 6,67 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord,7,4,4,2,2,1,1,3 1,8,9 1,5 35,2 -> 46,9 -> 43,3 -> 46,4 -> 44,6 -> 49,2 -> 48,7 -> 43,3 -> 1,6 1,8 1, ,6 3 1, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO22476 SCHEVENINGEN 1816 SCFII.S /1

23 M.V. : 6,61 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord,6,6,7,6,9,9 1, 1, 1, 1,9 44 -> 2,1 2, 2,1 1 2,3 2 2,2 3 2, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO22476 SCHEVENINGEN 1816 SCFII.S /1

24 M.V. : 6,67 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord,1,1,2,6,8,8,8,9,8,7 1, 1,1 37,4 -> 45 -> 55 -> 1,5 1,6 1,6 1 1, , ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO22476 SCHEVENINGEN 1816 SCFII.S /1

25 M.V. : 6,61 m NAP Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) gecorrigeerd voor hellingsafwijking 2,5 m voorgeboord,5,5,3,3,8 1, 1,1 1,1 1,3,9 1,5 43,4 -> 41 -> 41,5 -> 45,4 -> 39,2 -> 1,5 1,4 1,1 1 1,1 2 1, 3 1, ,3 1,3 49,4 -> 47,4 -> 48,7 -> 7,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO22476 SCHEVENINGEN 1816 SCFII.S459 1/1

26 M.V. : 6,65 m NAP 2 m voorgeboord 1,4 1,4 1,5 1,6 9,7 1,9 7,7 5,1 -> 44,3 -> 42,3 -> 39,7 -> 2,3 2,7 2,7 54 -> 3, Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) ,9 2,7 3, 3,2 3,3 7,4 3,9 4,2 45,9 -> 44,4 -> 49,1 -> 57 -> 7 4,3 8 4,5 9 4,6 4,9 1 5, 2 5,2 3 5, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

27 M.V. : 6,69 m NAP 2 m voorgeboord 1,4 1,6 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 1,6 1,5,9 1,9 1,3 1,6 43,2 -> 4,6 -> 38,2 -> 37,7 -> 39,3 -> 49,4 -> 41 -> 42,8 -> 1,9 2,2 2,5 1 2,6 2 3,2 3 3, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

28 M.V. : 6,75 m NAP 1,6 m voorgeboord 1,5 1,4,6,1,3 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP),5,8 1,3 1,4 1,3 1,5 44,7 -> 42,1 -> 35,7 -> 35,9 -> 1, ,9 3 2, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

29 M.V. : 6,71 m NAP 2 m voorgeboord 2,1 2,3 2,1 1,8 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 1,6 1,5 1,4 1,5 1,,5,7,9 41,5 -> 39,9 -> 43,1 -> 54,9 -> 51,4 -> 38,4 -> 43,7 ->,9,7 36,8 ->,6 1,6 2,7 3, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

30 M.V. : 6,79 m NAP 2 m voorgeboord 2,3 2,7 3, Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 3,2 3,2 3,5 3,1 3, 2,8 3,1 2,9 39,2 -> 39,4 -> 35 -> 53,9 -> 53,3 -> 41,9 -> 45 -> 2,8 2,9 3,2 1 3,1 2 2,7 3 2, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

31 M.V. : 6,89 m NAP 2 m voorgeboord,7 1, 1,5 2, Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,3 2,4 3,9 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 44,9 -> 38,5 -> 46,7 -> 48,4 -> 51 -> 5,1 -> 41,9 -> 3, 3,3 1 3,3 2 3,8 3 4, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

32 M.V. : 6,7 m NAP 2 m voorgeboord 1,3 2, 2,2 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,3 2,3 1,3 2,8 2,3 2, 1,9 2,1 51,6 -> 4,9 -> 46,1 -> 51,4 -> 47,7 -> 53,2 -> 35,1 -> 1,9 1,5 1,3 1 2,9 3, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

33 M.V. : 6,67 m NAP 2 m voorgeboord 1,8 2,3 2,6 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,8 2,8 2,5 3,3 3,5 4, 4, 4,1 52 -> 46,6 -> 42,8 -> 37,1 -> 43 -> 39,6 -> 45,6 -> 4,1 4,2 4,5 1 4,6 2 4,7 3 4, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

34 M.V. : 6,89 m NAP 1,8 m voorgeboord 1,1 2,6 1,3 1,3 5,6 1,6 45,3 -> 37,4 -> 42 -> 4 -> 1,4 1,4 45,1 -> 46,9 -> 43,1 -> 1,6 1,3 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) ,5 1,6 1,8 2,2 9, 3,1 3,6 36,5 -> 4 -> 7 3,5 8 3, 9 2,9 1 2,7 2,6 36,2 -> 4,5 -> 2 2,4 3 2, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

35 M.V. : 12,63 m NAP 2 1 1,9 m voorgeboord ,6,7,9 1, Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 1, 1,3 2, 2,2 2,4 2,6 9, 6,4 6,4 39,2 -> 6 -> 57,1 -> 52,1 -> 47 -> 3,2 3,4 57,1 -> 37 -> 3,6 3,8 4,2 4,4 1,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

36 M.V. : 12,63 m NAP 2 1 1,8 m voorgeboord ,1 3,2 3,3 3,4 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 4, 3,9 3,7 12,4 3,6 6,3 4,6 6, 3,9 3,8 3,8 3,3 34 -> 59,9 -> 61 -> 53 -> 46,8 -> 53 -> 57,4 -> 48,5 -> 43,9 -> 34,8 -> 1,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

37 M.V. : 12,69 m NAP 2 1 1,8 m voorgeboord,4 +9,5 +8,6 +7,4,3,3,5,6,6,8 1, 1, Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 7,8 3,7 6,3 1,9 2,3 2,4 2,4 2,4 35,8 -> 55,9 -> 5,3 -> 46,9 -> 55,4 -> 35,8 -> 44,7 -> 42,2 -> 1 2,5 2 2,7 3 2,9 4 3, 5 3,2 46 -> 6 7 4,8 3,5 45 -> 52,3 -> 34,8 -> 8 3, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

38 M.V. : 12,65 m NAP 2 1 1,8 m voorgeboord ,7 1, 1,6 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,1 2,3 2,7 2,6 2,7 2,8 3,2 3,5 9, 3,7 3,6 3,9 4,2 4,7 -> 38,1 -> 52,2 -> 39,2 -> 4,2 4,4 56,8 -> 45 -> 4,4 4,3 1,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

39 M.V. : 12,66 m NAP 2 1 1,8 m voorgeboord ,2,4,5,7 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP),6,2,,,5,7 9,2 1,4 4,3 3,7 46,9 -> 51 -> 2,2 3,1 3,4 3,8 4,1 53,2 -> 38,3 -> 38,7 -> 4,3 4,5 1,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

40 M.V. : 12,68 m NAP 2 1 1,8 m voorgeboord ,8 2,1 2,3 2,4 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,5 2,9 3,4 3,5 3,9 4,3 4,6 4,8 6,5 7,9 6, 6,2 6,5 5,9 5,8 5,6 5 -> 64,1 -> 59,9 -> 5,2 -> 48,4 -> 4 -> 57,3 -> 57,2 -> 1,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

41 M.V. : 12,64 m NAP 2 1 1,8 m voorgeboord ,3,2,2 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP),4,3,4 1,1 1,4 1,8 2,1 2,3 13,6 5,6 4,9 3,6 4,2 4,3 4,9 5,4 5,6 43,3 -> 64,2 -> 63,2 -> 53,2 -> 62,5 -> 59 -> 61,4 -> 66,9 -> 56,8 -> 36,5 -> 1,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII /1

42 M.V. : 6,71 m NAP 1,6 m voorgeboord 1,,6,7,4 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP),2,3,2,4,3,4,9 1, 43,2 -> 38,5 -> 4,4 -> 48,9 -> 47,7 -> 1,4 1,5 1 1, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

43 M.V. : 6,72 m NAP 2 m voorgeboord 1,1 1, 1, 1,1 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 1,1 1,1 1,1 2,6 3,7 41 -> 4,6 -> 44,7 -> 38,3 -> 5 -> 5,8 -> 51,1 -> ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

44 M.V. : 6,65 m NAP 2 m voorgeboord 2, 2,1 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,2 2,1 3,1 1,5 46,7 -> 42,1 -> 54,9 -> ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

45 M.V. : 6,63 m NAP 1,5 m voorgeboord,5 1, 1,4 2,2 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,5 2,7 2,6 2,9 3,6 3,3 3,2 3,2 36,3 -> 34,4 -> 36,6 -> 39 -> 3,1 3,4 34,5 -> 3, 1 3, 2 3,2 3 3, ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

46 M.V. : 6,58 m NAP 1,6 m voorgeboord 1,3 1,3 1,6 2,1 Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP) 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,6 2,1 42 -> 38,6 -> 39,4 -> 45,6 -> 53,8 -> 48,8 -> ,1,2,3,4,5 sondering volgens NEN-EN-ISO SCFII.S /1

47 MDF NAP +8...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend m Einde boring... S NAP....m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring.. S NAP.....m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP.....m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

48 S NAP.....m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

49 S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand-Cementmengsel..2m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP.....m Verharding, (tegel)..1m Zand-Cementmengsel..2m Zand, matig fijn, grijs, zwak silthoudend..7m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 1.6m Einde boring. GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

50 S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, grijs, zwak silthoudend, matig puinhoudend..4m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend, matig puinhoudend. 2.m Einde boring. S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, bruingrijs, zwak silthoudend, matig puinhoudend..3m Zand, matig fijn, grijs, zwak silthoudend, matig puinhoudend..6m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 2.m Einde boring. S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, grijs, zwak silthoudend, matig puinhoudend..4m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend, matig puinhoudend. 2.m Einde boring. S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, bruingrijs, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, grijs, zwak silthoudend, matig puinhoudend..8m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 2.m Einde boring. GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

51 S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, bruingrijs, zwak silthoudend..3m Zand, matig fijn, grijs, zwak silthoudend, matig puinhoudend..8m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 2.m Einde boring. S NAP...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..4m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring... S NAP 2...m Verharding, (tegel)..1m Zand, grof, lichtbruin, zwak silthoudend..4m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring. S NAP 2...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring... GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

52 S NAP 2...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring... S NAP 2...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring... S NAP 2...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring... S NAP 2...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring... GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

53 S NAP 2...m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend m Einde boring... S NAP.....m Verharding, (tegel)..1m Zand-Cementmengsel..3m Zand, matig fijn, lichtgrijs, zwak silthoudend..5m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 1.6m Einde boring. S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand-Cementmengsel..3m Zand, matig fijn, grijsbruin, zwak silthoudend..8m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 2.m Einde boring. S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand-Cementmengsel..3m Zand, matig fijn, grijsbruin, zwak silthoudend..8m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 2.m Einde boring. S NAP.....m Verharding, (tegel)..1m Zand-Cementmengsel..3m Zand, matig fijn, lichtbruin, zwak silthoudend..7m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend. 1.5m Einde boring. GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

54 S NAP m Verharding, (tegel)..1m Zand, matig fijn, grijsbruin, zwak silthoudend, matig puinhoudend..4m Zand, matig fijn, wit, zwak silthoudend, matig puinhoudend. 1.8m Einde boring. GEOMET B.V. Alphen a/d Rijn Project: Locatie: Rapportnr: Proj. datum: 16

55 GEOMET POWERED BY ABO-GROUP Noordboulevard Den Haag-Scheveningen MDF 1 t/m 3 en Zeewaterpeil : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :3 16 4:2 16 9: : 16 18: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :3 216 : : : : : : : : : : : : : : : 2316 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2616 : : : : : : : : : : : : : : MDF 1 MDF 2 MDF3 Getijden Scheveningen Peildatum Stijghoogte cm NAP

56

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Terrein- en bodemgesteldheid

Terrein- en bodemgesteldheid Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zichzelf tot doel gesteld tot het uitbrengen van een geotechnisch advies ten behoeve van een definitieve peilverlaging in de watergang naast het spoor

Nadere informatie

Boring: A01 04-11-2009 Boring: A02 04-11-2009 0,50 1,00 1,50 A B C D -0,50-1,00 matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin zwakke olie-water reactie, lichtbruin zwakke olie-water reactie, bruingrijs

Nadere informatie

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden)

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - - Legenda

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013 Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Van der Poel Milieu B.V. T.a.v. mevrouw C. Cohn Postbus 71 7475 ZH MARKELO Meurs grondmechanica

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000.

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000. Fugro GeoServices B.V. Hydrologie Veurse Achterweg 10 Postbus 63 2260 AB Leidschendam tel.: 070-3111333 BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER Onze ref : 1112-0132-000.B01/VL/HGW

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

Opbarstrisico in kaart

Opbarstrisico in kaart Opbarstrisico in kaart donderdag 20 november 2014 Mattijs Borst 27-11-2014 Overzicht Wat is opbarstgevaar? De plaats van opbarsten in het rioolontwerp Opbarstgevaar eerder in het ontwerpproces Indicatieve

Nadere informatie

Nieuwbouw BMV aan het Nassauplein te Grathem, gem. Leudal Betreft Geohydrologisch onderzoek Opdrachtnummer Document Opdrachtgever VH-5775-B VH-5775-B-01 Gemeente Leudal Postbus 3008 36093 ZG Leudal Contactbedrijf

Nadere informatie

- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 4 Bijlage: Boorstaten Pagina 1 Boring: 1 5-11-27 Boring: 2 5-11-27 Zand, matig fijn, lichtbruin, ca3 Zand, matig fijn, zwak humeus,

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Profielbeschrijvingen

Bijlagen. Bijlage 1: Profielbeschrijvingen Bijlagen Bijlage 1: Profielbeschrijvingen Projectcode: 24678-DEMP Opdrachtgever: Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. Projectnaam: Onderzoek dempingen De Hoeve Boring: 1 Boring: 11 humeus, donkergrijs

Nadere informatie

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 10101 5660 GA Geldrop Rapportnummer: 91880-XG Datum rapport: 1 juni 2011 Status rapport: Versie rapport: Status onderzoek: Gecontroleerd Revisie 0 compleet

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM

BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesgroep Stedelijke Hydrologie en Waterbeheer RAPPORT betreffende BARRIEREWERKING NIEUWBOUW KENNISCLUSTER RIJNBOOG TE ARNHEM Opdrachtnummer: 7209-0513-002 Opdrachtgever Projectleider

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Pipingberm Horstermeer VO2-282B Geotechnisch advies (versie 2) Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal

Nadere informatie

VERBOUW WONING AAN DE LEMFERDINGERLAAN 3 TE PATERSWOLDE

VERBOUW WONING AAN DE LEMFERDINGERLAAN 3 TE PATERSWOLDE FUGRO GEOSERVICES B.V. RAPPORTAGE GEOTECHNISCH VELDWERK betreffende VERBOUW WONING AAN DE LEMFERDINGERLAAN 3 TE PATERSWOLDE Opdrachtnummer: 905-0037-000 VERSIE DATUM OMSCHRIJVING WIJZIGING PARAAF PROJECTLEIDER

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Gevolgen evenement Appelsap in het Flevopark te Amsterdam Projectnummer: 405111. Bijlage 1: Situatietekening

Gevolgen evenement Appelsap in het Flevopark te Amsterdam Projectnummer: 405111. Bijlage 1: Situatietekening Gevolgen evenement Appelsap in het Flevopark te Amsterdam Bijlage 1: Situatietekening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 27 28 Fietsenstalling op Javaplantsoen 2 Toiletten

Nadere informatie

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering Royal HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Lars Hoogduin : Ilse Hergarden : Esther van den Akker : BA8401-103-105 : Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek

Nadere informatie

grondsoorten in Noord-Nederland spannend

grondsoorten in Noord-Nederland spannend In de afgelopen jaren zijn in Groningen, Friesland en Drenthe grote bouwprojecten gerealiseerd in bijzondere grondcondities. Het ontwerp en de uitvoering van een ondergrondse bouwconstructie vergt dan

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ZANDWIJKSINGEL TE WOERDEN

RECONSTRUCTIE ZANDWIJKSINGEL TE WOERDEN Fugro GeoServices B.V. Geo-Advies West-Nederland GEOTECHNISCH ONDERZOEK EN DAMWANDADVIES betreffende RECONSTRUCTIE ZANDWIJKSINGEL TE WOERDEN Opdrachtnummer: 3009-0358-00. Opdrachtgever : Gemeente Woerden

Nadere informatie

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage Toelichting Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek Ons kenmerk HEE141.0001 Datum 19 november 2013 Behandeld door Bert Hage Inleiding en doel In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft Kragten opdracht gekregen

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2006-1489 Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek omvang grondwateroverlast De Meern Utrecht

Onderzoek omvang grondwateroverlast De Meern Utrecht Onderzoek omvang grondwateroverlast De Meern Utrecht Gemeente Utrecht 2 december 2009 Definitief rapport 9S895.H INHOUDSOPGAVE INLEIDING. Onderzoek wateroverlast De Meern Utrecht.2 Leeswijzer 2 GEOGRAFISCHE

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Ir. J.A. Jacobse GEO2 Engineering B.V. Ir. J.H van Dalen Strukton Engineering B.V. In opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

BOUW- EN WOONRIJPMAKEN CASTERHOVEN FASE 1 TE KESTEREN

BOUW- EN WOONRIJPMAKEN CASTERHOVEN FASE 1 TE KESTEREN FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost RAPPORT betreffende BOUW- EN WOONRIJPMAKEN CASTERHOVEN FASE TE KESTEREN Opdrachtnummer: 00-04-000 Opdrachtgever : Kesteren-Zuid C.V. Broekstraat 5 KD Geffen Datum

Nadere informatie

Opdracht : 1302019 Plaats : Gouda Project : Realisatie van parkeerterrein (Futselaar locatie) en een wegverlegging Herenstr. GOUDA.

Opdracht : 1302019 Plaats : Gouda Project : Realisatie van parkeerterrein (Futselaar locatie) en een wegverlegging Herenstr. GOUDA. Betreft : Ophoogadvies voor de wegverlegging van de Herenstraat en de aanleg daarlangs van een parkeerterrein te GOUDA Opdrachtgever : Gemeente Gouda T.a.v. de heer D. van den Heuvel Postbus 1086 2800

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gemeentecode KSL Sectie G Perceelnummer 167, 166 en 165 Locatieadres abij Keizersbaan 7 te Kessel Totale oppervlakte (ha.) 3 Onderzochte oppervlakte

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Bouw Markthal in Rotterdam (1)

Bouw Markthal in Rotterdam (1) Bouw Markthal in Rotterdam (1) ing. B.R. de Doelder Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam ing. T.J.M. de Wit Geomet Figuur 1 Doorsnede markthal met parkeergarage P-garage. tot 20 meter dikke Holocene

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Casus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009 Workshop schematiseringsfactor Inhoud 1. Quiz 2. Behandeling casus 3. Conclusies en discussie Workshop schematiseringsfactor Inhoud

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

HEMELWATERAFVOER ZUIDELIJK VELD FASE 2 TE AMSTERDAM

HEMELWATERAFVOER ZUIDELIJK VELD FASE 2 TE AMSTERDAM FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Adviesgroep Stedelijke Hydrologie en Waterbeheer RAPPORT betreffende HEMELWATERAFVOER ZUIDELIJK VELD FASE 2 TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0024-001 Opdrachtgever : DeltaForte

Nadere informatie

Groundwater Technology B.V. Syncera IT Solutions B.V. D06B0126 F:\data\project\Info06\D06B0126\Quickscan ondergrond Lisse_v3.doc

Groundwater Technology B.V. Syncera IT Solutions B.V. D06B0126 F:\data\project\Info06\D06B0126\Quickscan ondergrond Lisse_v3.doc postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513500 f 026-7513818 www.syncera-geodata.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Quickscan ondergrond Lisse Lithologische, stratigrafische en geohydrologische

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT Opdracht 1500854 Plaats Oostkapelle Project Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 Betreft Bemalingsadvies voor aanleg kelder Oude Domburgseweg 40 te OOSTKAPELLE Opdrachtgever Siban Beheer

Nadere informatie

Membrane Interface Probe

Membrane Interface Probe Membrane Interface Probe Met de Membrane Interface Probe (MIP) worden verontreinigingen met vluchtinge (gehalogeneerde) organische verbindingen (VOC s) gescreend. De combinatie van de standaard sondeerconus

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD

CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Noord-West GEOTECHNISCH ONDERZOEK EN FUNDERINGSADVIES betreffende CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD Opdrachtnummer: 48-354-4 6 DP Amsterdam Projectleider

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 134.075 en Y = 444.180. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Gemeente Vianen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een zwembad onder het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK 22-10-2012 Colofon Rapport: Historisch onderzoek voor Landgoed de Utrecht te Esbeek Rapportnummer:

Nadere informatie

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24 2 in relatie tot het grondwater Inhoud van de presentatie Geologische opbouw ondergrond Zeeland Opeenvolging van verschillende lagen Ontstaanswijze Sedimenteigenschappen Indeling ondergrond in watervoerende

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Woonwagenkamp aan het Orgelplein te Eindhoven

Woonwagenkamp aan het Orgelplein te Eindhoven Woonwagenkamp aan het Orgelplein te Eindhoven Betreft Resultaten geotechnisch onderzoek Analyse fundering en bodeminjectie Mogelijkheden funderingsherstel Opdrachtnummer 2P234-2 Documentnummer 2P234-2-adv-3

Nadere informatie

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 5

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 5 Afdeling Milieupolitie & Bodem CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 5 Codes van goede praktijk voor de grafische voorstelling van booren peilbuisbeschrijvingen Versie 16/01/2013 5 Codes van goede praktijk voor de

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk

Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Voortgangsrapportage Monitoring De Zilk Meetnet provincie Zuid-Holland; meetperiode november 2006 - september 2007 (ronde 1) Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Grontmij Nederland bv Alkmaar,

Nadere informatie

Grondwateronderzoek Werkhoven

Grondwateronderzoek Werkhoven Grondwateronderzoek Werkhoven Monitoring en analyse Definitief Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 februari 2014 GM-0124327 Verantwoording Titel : Grondwateronderzoek

Nadere informatie

Geotechnisch ophoogadvies Hoef en Haag te Vianen

Geotechnisch ophoogadvies Hoef en Haag te Vianen Geotechnisch ophoogadvies Hoef en Haag te Vianen projectnr. 0247667.00 revisie 00 01 mei 2012 auteur(s) ing. P.S. Erenstein Opdrachtgever Bouwfonds ontwikkeling B.V. t.a.v. de heer C. van Essen Postbus

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems)

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Met behulp van het FGM/EFT-Multisensorensysteem van Texplor is het mogelijk om lekkages te detecteren bij damwanden en/of waterkerende bodems.

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...3 Uitgangspunten...5 Modelparameters...6 IJking... 20

Inhoudsopgave Inleiding...3 Uitgangspunten...5 Modelparameters...6 IJking... 20 Inhoudsopgave...1 Auteur...1 Opdrachtgever...1 Projectnummer...1 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten...5 2.1. Uitgangspunten...5 3 Modelparameters...6 3.1.1. Gebiedsgrenzen en knooppuntdichtheid...6 3.1.2.

Nadere informatie

KUSTWERK KATWIJK ONDERZOEK GEOHYDROLOGIE "DIJK IN DUIN" KUSTVERSTERKING EN PARKEERGARAGE

KUSTWERK KATWIJK ONDERZOEK GEOHYDROLOGIE DIJK IN DUIN KUSTVERSTERKING EN PARKEERGARAGE KUSTWERK KATWIJK ONDERZOEK GEOHYDROLOGIE "DIJK IN DUIN" KUSTVERSTERKING EN PARKEERGARAGE Onderzoek geohydrologie Dijk in Duin kustversterking en parkeergarage Gemeente Katwijk 27 september 2011 Definitief

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 2 Geologie 5 2.1 Opbouw 5 2.1.1 Boringen 5 2.1.2 Sonderingen 6 2.2 Doorlatendheden 7 2.3 Ondergrond van

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 5

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 5 Afdeling Milieupolitie & Bodem CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 5 Codes van goede praktijk voor de grafische voorstelling van boor- en peilbuisbeschrijvingen Versie 07/05/2013 5 Codes van goede praktijk voor

Nadere informatie

ONTWIKKELING WOONGEBIED HOOG DALEM TE GORINCHEM

ONTWIKKELING WOONGEBIED HOOG DALEM TE GORINCHEM FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Zuid - Geotechniek Geohydrologisch, waterhuishoudkundig en geotechnisch basisonderzoek betreffende ONTWIKKELING WOONGEBIED HOOG DALEM TE GORINCHEM Opdrachtnummer: 7004-0242-000

Nadere informatie

Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek

Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek HANHART CONSULT ingenieursbureau voor eco-hydrologisch en bodemkundig advies Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek In opdracht van: Landgoed Middachten 3 september 2010 Foto op voorpagina:

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Haarlemmerweg 506-520 te Amsterdam

Geohydrologisch onderzoek Haarlemmerweg 506-520 te Amsterdam Geohydrologisch onderzoek Haarlemmerweg 506-520 te Amsterdam 11 september 2015 Geohydrologisch onderzoek Haarlemmerweg 506-520 te Amsterdam Kenmerk R001-1232223SWI-nda-V01-NL Verantwoording Titel Geohydrologisch

Nadere informatie

LESSONS LEARNED: GRONDWATER ALS SLUIPMOORDENAAR door ing. G.J.M. Janssen en A.W. Vos, Fugro Ingenieursbureau BV

LESSONS LEARNED: GRONDWATER ALS SLUIPMOORDENAAR door ing. G.J.M. Janssen en A.W. Vos, Fugro Ingenieursbureau BV LESSONS LEARNED: GRONDWATER ALS SLUIPMOORDENAAR door ing. G.J.M. Janssen en A.W. Vos, Fugro Ingenieursbureau BV Water in grond zorgt niet zelden voor verrassingen. Tenminste, we worden er in de praktijk

Nadere informatie

Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s

Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s Studienamiddag OVO ZULTE 12/06/2014 ing. Ward Bresseleers raadgevend ingenieur studiebureau Declerck & partners Ontginningen: inleiding tot de stabiliteitsrisico s 2 INLEIDING VLAREM II Concept veilig

Nadere informatie

Monitoring grondwater de Mars 9, Coevorden

Monitoring grondwater de Mars 9, Coevorden Notitie Contactpersoon Jaap Steketee Datum 9 april 2014 Kenmerk N001-1222993JJS-rlk-V01-NL Monitoring grondwater de Mars 9, Coevorden 1 Inleiding en doelstelling Deze notitie beschrijft de werkwijze bij

Nadere informatie

Rotterdamsebaan te Den Haag (RoBa)

Rotterdamsebaan te Den Haag (RoBa) Rotterdamsebaan te Den Haag (RoBa) Beïnvloeding archeologisch Rijksmonument Forum Hadriani tijdens de bouw- en gebruiksfase van de boortunnels Rapport nr.: ACS12102-R07-00 Aan: Gemeente Den Haag Status

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Een alternatieve GHG analyse

Een alternatieve GHG analyse Een alternatieve GHG analyse Drs. D.H. Edelman, Ir. A.S. Burger 1 Inleiding Nederland raakt steeds voller. Daardoor wordt er op steeds meer locaties gebouwd die eerdere generaties bestempelden als niet

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

Proefbouwkuip Oosterweelverbinding in Antwerpen ir. Jan Couck (Vlaamse overheid) ir. Kristof Van Royen (Denys NV)

Proefbouwkuip Oosterweelverbinding in Antwerpen ir. Jan Couck (Vlaamse overheid) ir. Kristof Van Royen (Denys NV) GEOTECHNIEKDAG 3 november 2015 Proefbouwkuip Oosterweelverbinding in Antwerpen ir. Jan Couck (Vlaamse overheid) ir. Kristof Van Royen (Denys NV) INHOUD PRESENTATIE PROEFBOUWKUIP 1. Betrokken partijen 2.

Nadere informatie

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw Infrastructuur Advies en ondersteuning binnen de gehele infraketen GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw GEO-INFORMATIE Actuele situatie van het project en de omgeving gedetailleerd

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

ACHTERGRONDDOCUMENT. Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen. Juni 2008

ACHTERGRONDDOCUMENT. Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen. Juni 2008 ACHTERGRONDDOCUMENT Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen Juni 2008 Inhoud deel I BASISGEGEVENS 1. Bodem, grondwater en hydrologie 2. Historie van

Nadere informatie

Tauw BV Postbus 133 7400 AC DEVENTER

Tauw BV Postbus 133 7400 AC DEVENTER FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Materiaalkundig Laboratorium Tauw BV Postbus 133 7400 AC DEVENTER T.a.v. de heer A. Velthorst ONDERZOEKSRAPPORT Project Opdrachtnummer 17090537000 Opdrachtgever Tauw BV Datum

Nadere informatie