COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W."

Transcriptie

1 Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering! JAARGANG 14 NUMMER 1 MAART 2014

2 COLOFON Inhoudsopgave Column: Gerard van de Ven, directeur Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Katrien Ruitenberg van Stichting Present aan het woord Interview met de heer Celie, lid van RvC Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Gouden huurders! Woonakkoord Nieuwe website voor en door huurders Zeker van een goede verzekering Veiligheid en elektriciteit Regionieuws vestigingen Nieuws van S.H.O.W. Servicepagina Omnia Wonen Postbus AK Harderwijk Telefoon: KvK Bezoekadres Scheepssingel 12, Harderwijk Redactie Omnia Wonen Jopie Hup, Dennis van Egdom, Heidi van Steeg, Betty Mons en Patricia van Guilik Teksten Omnia Wonen en De Tekstterine Ontwerp Idem Dito Kampen Voel je thuis! bestaat uit 55 procent recycled papier en voor 45 procent uit nieuwe FSC-pulp. Overname van foto s en artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie. Op eigen kracht De verzorgingsstaat is niet langer houdbaar en betaalbaar. Het Kabinet heeft een beweging ingezet waarbij we bij zorgvragen niet direct het medischeen het hulpverleningscircuit intrekken, maar zoveel mogelijk beantwoorden in de sociale omgeving van mensen. Er is een hervorming gaande waarin we de eigen kracht en het sociale netwerk van mensen zoveel mogelijk benutten. Mensen kunnen dan zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hoeven geen onnodig gebruik te maken van dure zorg en ondersteuning. Het is de bedoeling dat gemeenten deze zorg en ondersteuning dicht bij de mensen gaan organiseren. De lokale overheid kent de burger goed en kan maatwerk in zorg en ondersteuning leveren. Het Rijk hevelt de functies extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf over van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit gaat gepaard met een bezuiniging van 25% op het landelijke budget. Daarnaast hebben mensen met een lichtere zorgvraag geen recht meer op een verblijf in een instelling, maar zij zullen de benodigde zorgvraag thuis krijgen. Dit heet scheiden wonen en zorg. Op meer terreinen zoals op het gebied van jeugdhulpverlening en de zorg voor mensen met een psychiatrische problematiek, komt de verantwoorde - lijkheid naar het lokale bestuur. Het gaat om grote ingewikkelde operaties, bezuinigen, beperken van intramurale zorg en het leveren van maatwerk aan de burger, die tegelijk op de gemeente af komen. De ouderenzorgorganisaties en instellingen met intramurale zorg voor bijvoorbeeld lichamelijk- of verstandelijk gehandicapten staan voor de opdracht veel vragers af te wijzen en de capaciteit af te bouwen. Veel zorgmedewerkers zijn overbodig geworden. Verzorgingshuizen komen leeg staan en vragen om een herbestemming. De voorraad aangepaste huurwoningen moet opgevoerd worden. Gemeenten staan voor een groot organisatorische vraagstuk: hoe regelen wij in korte tijd maatwerk met een bezuiniging? Alle partijen worstelen hevig met dit probleem en voelen zich in hoge mate onder tijdsdruk staan. Iedereen vraagt zich af of het allemaal verantwoord en op tijd gaat lukken. Er wordt een groot risico genomen door in een zo korte tijd een zo ingewikkelde omvorming aan te gaan. En dit over het hoofd van veel kwetsbare mensen, zoals ouderen, jongeren in de jeugdzorg, gehandicapten en psychiatrisch patiënten. Het Kabinet heeft hoog ingezet. Mocht het uiteindelijk niet slagen dan treden zij af. Maar wat gebeurt er dan met deze kwetsbare mensen? Zij zitten zij dan met spreekwoordelijke gebakken peren. Gerard van de Ven, Directeur/bestuurder 2 maart 2014

3 De samenwerkingsovereenkomst is slechts een leidraad Omnia Wonen en de S.H.O.W. zoeken elkaar sowieso wel op De samenwerkingsovereenkomst van Omnia Wonen en de S.H.O.W. is gemoderniseerd. Inhoudelijk is er niet zoveel gewijzigd. Maar omdat een paar punten in de wet- en regelgeving over het overleg tussen huurders en verhuurders is veranderd, hebben de partijen de overeenkomst weer eens kritisch doorgespit. Vorig jaar stelden zij een nieuwe versie op en ondertekenden deze. Gedreven voorzitter allerlei manieren informatie. Ze houden de Vijf jaar geleden, toen de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.) nauwlettend in de gaten, discussiëren met ontwikkelingen in de volkshuisvesting werd opgericht, was Dick Penning daarvan ons op een prettige manier en als het nodig de secretaris. Nu hanteert hij de voorzittershamer. Een goede keuze om deze gedreven de directeur bewonderend. is, dan springen ze op de barricades", zegt man de huurdersorganisatie te laten leiden. Hij is nieuwsgierig, integer en rust niet voordat hij voldoende is geïnformeerd om een De S.H.O.W. behartigt de belangen van alle Informeren, adviseren en accorderen goed advies te kunnen geven. huurders samen, dus niet op individueel of straatniveau. "Wij bespreken zaken met Leergierige directeur Omnia Wonen die alle klanten aangaan", Gerard van de Ven zwaait al tien jaar de scepter bij Omnia Wonen. Hij overlegt graag met zijn collega's houden ons op de hoogte van legt Dick Penning uit. "Gerard van de Ven en huurders, want uiteindelijk zijn zij de klanten wat er in corporatieland speelt. Vaak vraagt waar hij en zijn mensen voor werken. Omdat hij ons om advies en soms heeft Omnia het simpelweg onmogelijk is om iedere Wonen zelfs toestemming nodig om haar huurder persoonlijk te spreken, is hij blij dat beleid uit te voeren." een vertegenwoordiging van de huurders zich verenigt in de S.H.O.W. En met deze gesprekspartner zit hij regelmatig om tafel. Net als in elke relatie, is het geven en nemen. Niemand wil een huurverhoging Zowel voor de S.H.O.W. als voor de corporatie. Soms neemt Omnia Wonen impopulaire Prettige gesprekspartner "De S.H.O.W. is een moderne club waarmee beslissingen. "Het huurbeleid is altijd een wij fijn samenwerken", vertelt Van de Ven. heikel punt", weet Van de Ven. "Natuurlijk wil "Het bestuur heeft de afgelopen vijf jaar niemand een huurverhoging. Maar mensen veel kennis opgedaan met cursussen en willen wel een goed onderhouden woning. zelfstudie. En nog steeds vergaren zij op En als je het nieuws volgt, dan weet je dat Den Haag maatregelen op ons bordje heeft geschoven met grote financiële consequenties. Wij kunnen niet anders dan een deel van die kosten compenseren met een huurverhoging. Daarnaast kijken wij natuurlijk ook hoe wij op andere kosten kunnen besparen. Zo beoordelen wij kritisch onze interne organisatie en zetten de nieuwbouw voorlopig op een laag pitje. Wij praten hier in alle openheid over met de S.H.O.W. We laten zien hoeveel geld er nodig is voor het woningonderhoud en de continuïteit van de organisatie en waar we dat vandaan halen. Uiteindelijk is niemand gebaad bij een failliete verhuurder." Gratis lidmaatschap Iedereen die een woning huurt bij Omnia Wonen, kan kosteloos lid worden van de S.H.O.W. De belangenvereniging telt ruim leden. "Dat is 22 procent van de huurders", rekent Penning. "Een respectabel percentage, maar nog te weinig. Ik nodig alle huurders uit lid te worden. Een mailtje met naam en adres aan het secretariaat is voldoende." Via de website en met digitale nieuwsbrieven informeert de S.H.O.W. haar leden. Leden kunnen op hun beurt via de website en contact opnemen met het secretariaat en de regiovertegenwoordigers. "Misschien is het nog wel even goed om te melden dat wij uitsluitend het beleid van Omnia Wonen behandelen en niet individuele klachten oplossen. Dat doen de lokale bewonerscommissies", sluit Penning af. maart

4 "Hallo, ik ben Present" Nederland is een rijk land. Toch is er eenzaamheid en armoede achter voordeuren, in wijken en instellingen. Een helpende hand of een vriendelijk woord is soms al genoeg om iemand weer op de goede weg te helpen. U wilt best die hulp bieden. Alleen, met uw gezin, collega's of vrienden. Maar hoe pakt u dit aan? Dit is wellicht eenvoudiger dan u denkt. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De vrijwilligersmakelaar brengt hiermee een beweging op gang waarbij steeds meer burgers het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Stichting Present is een landelijke organisatie die lokaal opereert. Plaatselijke initiatiefnemers zorgen voor lokaal draagvlak. Dit betekent dat de contacten tussen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties eenvoudig en snel gelegd worden. Katrien Ruitenburg coördi neert de vraag en het aanbod in Nunspeet. De vrijwilliger bepaalt zelf wat hij doet "De stichting koppelt mensen die graag een keer iets willen doen voor een ander aan mensen die te maken hebben met armoede, kampen met gezondheidsproblemen of een sociaal isolement", vertelt Katrien Ruitenburg. "De vrijwilliger is het uitgangspunt. Wat kan hij doen en wanneer? Daarna kijken wij of een hulpvraag aansluit op de mogelijkheden van de vrijwilliger. Wij gaan niet zelf actief op zoek naar projecten. Is er niet meteen een match, dan bewaren wij de gegevens van de vrijwilliger. Meldt een organisatie een project waarbij zijn hulp goed van pas komt, dan nemen wij contact op." Eén dag de handen uit de mouwen Katrien Ruitenburg verklaart waarom de bemiddeling van Stichting Present zo'n succes is. "Het grote verschil met regulier vrijwilligerswerk is dat onze projecten eenmalig zijn. Natuurlijk mag de vrijwilliger zich daarna weer aanmelden, maar het hoeft niet", legt zij uit. Vorig jaar heeft Stichting Present 42 matches gemaakt. De projecten waren aangemeld door de maatschappelijke organisaties in Nunspeet. "We ontvingen een aanvraag van verpleeghuis Zeewende", geeft Katrien als voorbeeld. "Bewoners die in een rolstoel zaten, wilden graag meedoen met de avondvierdaagse. Vrijwilligers hebben met die bewoners deelgenomen aan de wandelingen." Een ander verzoek kwam van een aantal locaties van Phildelphia. "De mensen die daar wonen, zijn verstandelijk beperkt. Wij koppelden hen aan vrijwilligers die een middag spelletjes met hen speelden." Hulp aan huurders Ook Omnia Wonen registreert projecten bij Stichting Present. Enkele maanden geleden 4 maart 2014

5 ruimde een groep jongeren een enorme berg afval op, dat achter de tuin van een huurwoning terecht was gekomen. Leden van de Rotary knapten de binnenkant van een woning van een huurder op die dat zelf niet meer kon. En vier jongeren van een interkerkelijke jeugdvereniging namen de tuin van een zieke huurster onder handen. "Vaak is dit slechts een aanzet", weet Katrien. "Toen een buurman zag dat vrijwilligers een tuin opknapten, gaf hij toe dat hij ook wel had gezien dat er wat gedaan moest worden. Echter, de klus was voor hem alleen veel te zwaar. Nadat alles op orde was gebracht, beloofde hij dat hij voortaan de buurvrouw een handje zou helpen met het bijhouden van de tuin." Zo werk het Iedereen kan zich als vrijwilliger opgeven bij Stichting Present. "Individuen, gezinnen, groepen collega's, vrienden, iedereen die zijn handen uit de mouwen wil steken, is van harte welkom", vertelt Katrien. De projecten worden aangedragen door maatschappelijke organisaties; particulieren kunnen dit niet doen. Vervolgens legt zij uit hoe de match tot stand komt. "Een vrijwilliger bepaalt zelf wat hij of zijn groep wil doen en wanneer. Is bij ons een project bekend dat aansluit op de wensen, dan bezoek ik samen met de vrijwilliger en een medewerker van de maatschappelijke organisatie het project. Daarna bepaalt de vrijwilliger of hij of de groep het doet of niet." Succes verzekerd De projecten zijn praktisch of sociaal van aard. Ook een combinatie daarvan is mogelijk. Katrien hoopt ook gezinnen in te zetten in Nunspeet. "Een collega van een andere locatie van Stichting Present vertelde dat zij families aan elkaar koppelde. De vrijwilligers gingen op bezoek bij het gezin dat zat te springen om hulp en gezelligheid. Paps dook met de heer des huizes de tuin in, de moeders kookten voor het gezin en de kinderen knutselden met elkaar. Maar ook een dagje naar de dierentuin behoort tot de mogelijkheden. Reken maar dat je daar de gezinnen een plezier mee doet!" Wilt u ook Present zijn? Ontdek hoe waardevol het is om iemand te ontmoeten en te helpen. Doe mee met een groep vrienden, collega's of buren, klasgenoten of met leden van de sport- of studentenvereniging. In Nederland zijn 68 stichtingen actief, vast ook bij u in de buurt. Kijk voor meer informatie op U kunt ook contact opnemen met Katrien Ruitenburg via telefoonnummer of stuur een naar maart

6 "Ik kijk vooral naar de belangen van de corporatie op lange termijn" Marcel Celie is lid van de Raad van Commissarissen Na 37 jaar beroepsmilitair te zijn geweest, vond Marcel Celie het nog veel te vroeg om achter de geraniums te kruipen. Hij had werktuigbouwkunde en economie gestuurd en besloot drie dagen per week economie te doceren aan HAVO-leerlingen in de bovenbouw. Daarnaast is hij parttime rechter in Den Haag, penningmeester van de plaatselijke atletiekvereniging en vanaf januari ook lid van de Raad van Commissarissen bij Omnia Wonen. Gelukkig heeft deze sympathieke en energieke man ook nog even tijd om zich aan u voor te stellen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van Omnia Wonen. De raad telt zeven leden. Ieder lid heeft een gezonde belangstelling voor wat er speelt in de politiek en de maatschappij en bij een woningcorporatie in het bijzonder. Daarnaast brengt elk lid een specialisme in. Zo is de één bijvoorbeeld een bedrijfskundig talent. Een ander is weer slim met cijfers en weer een ander kent de (lokale) politiek op zijn duimpje. Daarnaast wordt één van de leden voorgedragen door de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW). Die zetel wordt nu bekleed door de 65-jarige Marcel Celie. Gezocht: iemand die van huurders houdt "De huurdersbelangenvereniging zocht iemand die namens de huurders zitting wilde nemen in de Raad van Commissarissen", legt de heer Celie de sollicitatieprocedure uit. "Ik solliciteerde op de vacature en na drie gesprekken besloten zowel de leden van de SHOW, als die van de Raad van Commissarissen en de directeur van Omnia Wonen dat ik deze mooie taak op mij mocht nemen." Zwaar weer Meneer Celie is benoemd voor een periode van vier jaar. Zijn speerpunten zijn de lange termijn belangen van Omnia Wonen en die van de huurder. "We gaan een moeilijke tijd tegemoet in de volkshuisvesting", voorspelt hij. "Omnia Wonen heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de taken die daarbij horen wil de organisatie beslist op zich nemen. Echter, de veranderingen die op de corporatie af komen, belemmeren haar soms in het nemen van die verantwoordelijkheid." Vergrijzing Een goed voorbeeld hiervan is de vergrijzing. "Mensen worden steeds ouder en Den Haag wil dat zij langer in hun woning blijven wonen. Dan moeten er wel woningen worden gebouwd of verbouwd voor die doelgroep. Dat kost geld. Een deel van de kosten kan wellicht worden terugverdiend met huurverhogingen. Nu zullen de huurprijzen bij Omnia Wonen niet direct enorm omhoog schieten, maar het geld moet ergens vandaan komen. Jongere huurders, waarvan het inkomen de afgelopen jaren is gestegen, kunnen beslissen een woning te kopen. Daarmee komt er weer een goedkope(re) huurwoning beschikbaar, dat is goed. Maar ouderen kunnen dat niet, simpelweg omdat zij op hun leeftijd geen hypotheek meer kunnen afsluiten." Krachten bundelen Dit soort kwesties mogen rekenen op de aandacht van de heer Celie. "Ik maak dit bespreekbaar binnen de raad. Als de overige leden ook van mening zijn dat dit tot grote problemen leidt, dan kan Omnia Wonen een signaal afgeven bij de overheid. Doen overige corporaties dit ook, dan dring je wellicht door tot de politiek." Voorlopig geen geraniums Directeur Van de Ven heeft meneer Celie in korte tijd flink bijgepraat. Het enthousiasme van het nieuwbakken lid van de Raad van Commissarissen is daarmee alleen maar toegenomen. "Omnia Wonen lijkt mij een fijne club die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. En als ik daaraan mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat met plezier." 6 maart 2014

7 Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Het lijkt een ware hype te worden: particulieren die hun diensten aanbieden aan bijvoorbeeld buurtbewoners, vrienden of collega's. Of hun spullen uitlenen en daarvoor een kleine vergoeding ontvangen. De ideeën schieten als paddenstoelen uit de grond en de creativiteit lijkt grenzeloos. Klussen aan apparaten en auto's Een goed voorbeeld is het repair café. Uw koffiezetapparaat werkt niet meer, of de rits van uw broek is kapot. De kans is groot dat u de spullen weggooit en nieuwe koopt. Maar dat hoeft niet. In steeds meer steden zijn Repair Cafés, waar mensen met elkaar spullen repareren. De doe-het-zelf-garage is eigenlijk een Repair Café Plus. De garage is uitgerust met een brug en met gezamenlijk gereedschap. U klust zelf aan uw auto en een gediplomeerde monteur kan u helpen als dat nodig is. Meer informatie over de Repair Cafés vindt u op De DHZ- garages hebben geen eigen website, maar het autoblog heeft alle adressen van DHZgarages verzameld. Samen mobiel Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil. Maar u betaalt wel de volledige wegenbelasting en verzekeringspremie. Waarom zou u uw auto niet delen met buurtbewoners? U regelt dit eenvoudig zelf op websites zoals of Eten wat de pot van de buren schaft U komt thuis na een lange werkdag en uw maag knort. De geur die komt uit de keuken van uw buren doet u watertanden. Wat zou het fijn zijn als u van uw buurvrouw een bakje met dat geurige eten kunt krijgen tegen een kleine vergoeding. Vanuit dat idee ontstond Thuiskoks registreren zich op de site en bieden maaltijden aan: het eten dat hij/zij zelf die avond eet, of een gerecht dat hij op verzoek maakt. Spullen (uit)lenen Waarom moet iedereen een eigen spade, hogedrukreiniger of schuurmachine in huis hebben? En waarom heeft iedereen dezelfde bestseller in de boekenkast staan? Via sites als en kunt u spullen lenen van en uitlenen aan vrienden, buren, collega s of aan onbekenden. De sites houden bij wat u heeft uitgeleend en aan wie. Kleine klusjes, groot plezier De Burenhulpcentrale is een landelijk initiatief dat buurtbewoners met elkaar in contact brengt voor praktische en eenvoudige hulp in de eigen wijk. Bijvoorbeeld de hond uitlaten, boodschappen doen, een heg snoeien of een schilderij ophangen. Eigenlijk gaat het om klusjes die mensen altijd wel voor elkaar doen, maar nu dan ook voor onbekenden in de wijk. Kijk voor meer (landelijke) informatie op De Veluwe kent een eigen variant: Weggeven: goed voor het milieu en de portemonnee In uw kast hangt kleding dat u niet meer past of eigenlijk niet meer draagt. Op zolder ligt speelgoed waar uw kinderen niet meer mee spelen. Hiermee kunt u ongetwijfeld iemand erg blij mee maken. Lever de spullen in bij een weggeefwinkel. De meeste winkels accepteren alles wat schoon en heel is. Voor adressen zie maart

8 Gouden huurders! 2013 zit erop en Omnia Wonen heeft veel om op terug te kijken. Elk jaar is de huldiging van de Gouden Huurders weer een mooi moment. Deze Gouden Huurders wonen al 50 jaar in een woning van ons. Daarom zetten wij ze graag in het zonnetje. In 2013 hebben wij 10 gouden huurders gehuldigd: De heer en mevrouw Bakker AMSTELVEEN Mevrouw De Vries-van Lankeren De heer en mevrouw Jonker De heer Phefferkorn Mevrouw Okker-Eggers Mevrouw Kater-Daleboudt De heer en mevrouw Visscher De heer en mevrouw Kok De heer en mevrouw Leget-Bonnert De heer en mevrouw Bouw NUNSPEET 8 maart 2014

9 Woonakkoord Op 17 december 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II. Hierdoor kunnen de afspraken uit het woonakkoord worden uitgevoerd. Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die invloed hebben op de bouw, werkgelegenheid, energiebesparing, starters en scheefwonen. De belangrijkste maatregelen waar u mogelijk mee te maken krijgt: Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie voor de mensen met een inkomen boven de ,- per jaar. Voor de mensen met een inkomen tussen de ,- en ,- wordt het 2% boven inflatie. Voor de inkomens tot ,- gaat de huur met 1,5% boven inflatie omhoog. Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling door bijvoorbeeld werkeloosheid, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Nieuwe website voor en door huurders Dit jaar vernieuwt Omnia Wonen haar website. De leden van het klantenpanel vertelden welke wensen zij hebben voor de nieuwe vragenlijst. Zij ontvingen hiervoor een digitale vragenlijst met allerlei vragen over de website. Tips Klantenportaal De huurders zijn best tevreden over De nieuwe website krijgt een klantenportaal de website; zij beoordelen de online waar de huurder zijn persoon- vraagbaak gemiddeld met een 7,5. Als lijke gegevens kan bekijken. Het wij een nieuwe website lanceren, dan digitale klantenpanel vindt dit een moeten wij hier rekening mee houden: uitstekend idee. Want zij willen bijvoorbeeld De websitebezoeker wil de lettergrootte online hun adres en kunnen aanpassen. telefoonnummer kunnen wijzigen. Plaatst Omnia Wonen een nieuwsbericht En zien wanneer onderhoud aan de op de site, dan ontvangen woning plaatsvindt. Daarnaast kan de respondenten graag een . online correspondentie een deel van Liever informatie in de vorm van een de papieren varianten vervangen. folder in plaats van een video. Dit geldt natuurlijk niet voor alle huurders, De ondervraagden willen de website want niet iedereen kan goed ook kunnen bekijken op een tablet overweg met een computer en internet. of smartphone. Voor hen moet de dienstverle- Huurders willen een reparatieverzoek ning ook optimaal blijven. direct plaatsen in de agenda van de vakman. De privacy van de huurders wordt gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de Belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie de huurder valt. Voor gehandicapten en chronisch zieken kan een uitzondering worden gemaakt voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hiermee wordt voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd. Klantenpanel; iets voor u? Nu gaan wij de nieuwe website bouwen. Maar liefst 115 huurders heeft aangeboden de website te testen. Wilt u ook de nieuwe website proberen of uw mening ventileren over andere onderwerpen? Meldt u zich dan aan op voor het digitale klantenpanel. Ongeveer vier keer per jaar ontvangt u een vragenlijst. Dienstverlening scoort een 8 Vorig jaar gaven 159 huurders schriftelijk of telefonisch hun mening over de manier waarop hun reparatieverzoek is afgehandeld. Gemiddeld scoorde deze dienstverlening een 8. Wij zijn trots op de resultaten en willen deze graag met u delen. De volgende cijfers werden gegeven: Bereikbaarheid Omnia Wonen 7,9 Tijd die u moest wachten voordat u de juiste persoon te spreken kreeg 7,9 Flexibiliteit waarmee de afspraak kon worden ingepland 8,0 Resultaat (kwaliteit) reparatie 8,2 Deskundigheid vakman 8,3 Netheid van werken 8,5 maart

10 Zeker van een goede verzekering De vloerbedekking bedorven door een lekkage. Uw laptop gestolen of een brandgat in de nieuwe bank. Hopelijk blijft deze ellende u bespaart, maar dit soort risico's lopen we allemaal. De financiële gevolgen kunnen groot zijn, zorg er daarom voor dat u goed verzekerd bent. U hoeft zich niet te verzekeren tegen brand-, storm- en inbraakschade aan de woning. Deze risico's zijn gedekt door de opstalverzekering van Omnia Wonen. Die verzekering dekt echter alleen de schade aan de woning en niet verlies en beschadiging van uw spullen. Hiervoor moet u zelf een inboedelverzekering afsluiten. Uw inboedelverzekering Wat uw inboedelverzekering precies dekt, hangt af van uw verzekeringsmaatschappij en de polis die u afsluit. Meestal dekt een inboedelverzekering brand-, schroei- en rookschade, diefstal en inbraakschade, waterschade en stormschade. Vergelijk de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars en kies de verzekering die bij u past. Glasverzekering Bij sommige verzekeraars is in de inboedelverzekering een glasverzekering opgenomen, maar niet bij alle. Het is goed om daar extra op te letten, want u bent als huurder verantwoordelijk voor eventuele glasschade. De premie is niet hoog, maar de kosten van reparatie of vervanging van glas kunnen behoorlijk oplopen. U kunt ook een glasverzekering afsluiten bij Omnia Wonen. De premie bedraagt slechts 1 euro per maand. Kijk voor meer informatie op of bel naar telefoonnummer Veiligheid en elektriciteit Lange tijd gaat het goed, maar ineens slaan de stoppen door. Een flink aantal elektrische apparaten staat tegelijk aan en vraagt te veel stroom. Dat gebeurt vooral als het grootverbruikers van stroom zijn zoals een wasmachine, wasdroger, vaatwasser of elektrische kachel. De elektriciteitsdraden worden warm en om brand te voorkomen, onderbreekt de stop de stroom. Stroomverslinders Er verschijnen steeds meer elektrische apparaten op de markt die het wonen en leven een stuk prettiger of comfortabeler maken. Die apparaten vragen stroom, veel stroom. Maar misschien is de elektrische installatie in uw woning hier niet of onvoldoende op voorbereid. Zo voorkomt u overbelasting: Sluit elektrische apparaten aan op verschillende groepen. Hiermee verdeelt u de belasting. Op het typeplaatje van het apparaat of in de handleiding staat hoeveel stroom een toestel vraagt. Sluit niet meer dan 3600 watt aan per groep. Jaarplan 2014 Elke jaar legt Omnia Wonen vast wat zij in het aankomende jaar wil doen. Ook voor 2014 hebben wij een jaarplan opgesteld. Een plan waarin wij de puntjes op de i zetten. Wilt u ons plan graag bekijken? U vindt het op onze website, Een wasmachine vraagt ongeveer 3000 watt. Daarom is een aparte groep hiervoor verplicht. Dit geldt ook voor de wasdroger. Zijn beide apparaten aangesloten op dezelfde groep, dan moet er een keuzeschakelaar ingebouwd worden. Ook keukenapparaten die veel stroom gebruiken verdienen een aparte groep. Bijvoorbeeld een inductiekookplaat, vaatwasser, oven en magnetron. Erkend installateur Wilt u het aantal stoppen in de meterkast uitbreiden? Ga dan niet zelf aan de slag, maar vraag een erkend installateur nieuwe groepen installeren. Mocht er dan toch iets mis gaan, dan bent u in ieder geval verzekerd. 10 maart 2014

11 VESTIGING AMERSFOORT Werkzaamheden in hartje Amersfoort Driekwart van de huurders van de 80 appartementen in hartje Amersfoort kiezen voor een renovatie van de badkamer en/of het toilet. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een vakman van Omnia Wonen en van Hegeman maken samen een afspraak met de huurder en bespreken de mogelijkheden. De meeste bewoners zijn content met de materialen en opties die Omnia Wonen standaard biedt. Een enkeling wil graag de meerwerk mogelijkheden bekijken. Dat kan in de vestiging Amersfoort. Half maart starten de werkzaamheden. De aannemer werkt elke week in vier appartementen tegelijk. Dan moet het materiaal voor die woningen natuurlijk wel beschikbaar zijn. Bij de appartementen is echter nauwelijks ruimte voor opslagcontainers en keten. Dit maakt de klus tot een logistieke uitdaging. De huurders ondervinden ongetwijfeld wat overlast als de mannen aan het werk zijn. Maar wij doen ons best dit zoveel mogelijk te beperken. Als de klus wordt uitgevoerd, dan kunnen de bewoners gebruik maken van een tijdelijke douche- en toiletvoorziening. VESTIGING Dikke voldoende voor nieuwe keukens in Den Haag M. Stokelaan, Dedemsvaartweg en Erasmusweg De helft van de huurders dat deelnam aan het project vulde de vragenlijsten in. Zij beoordeelden het project gemiddeld met een 8,8 en waren vooral tevreden over: Informatie vooraf over de werkzaamheden Mate van inspraak Nakomen van afspraken Duur van de werkzaamheden Omgang met het uitvoerend personeel Bovenal zijn zij tevreden over het eindresultaat; de nieuwe keuken scoort maar liefst gemiddeld een 9,1. Vrije sector woning in Arnhem? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Vorig jaar kregen bijna 90 huishoudens aan de M. Stokelaan, Dedemsvaartweg, Erasmusweg, Coevordenstraat, Leggelostraat en Steenwijklaan een nieuwe keuken. Aannemers Thijsse Bouw B.V. en BAM voerden de werkzaamheden uit. Na afloop van het project vroegen wij de huurders of zij tevreden waren over het hele traject. Coevordenstraat, Leggelostraat en Steenwijklaan 39 procent van de huurders vulden de vragenlijst in. Zij waren tevreden over: Informatie vooraf over de aard en duur van de werkzaamheden Meedenken en adviseren bij keuzes Omgang met het uitvoerend personeel Kwaliteit van het geleverde werk De werkzaamheden beoordelen zij met een 7,5; het eindresultaat krijgt een 7,8. Wij danken de huurders voor hun deelname aan het onderzoek. Extra portiek - verlichting Barnsteenhorst Tijdens de jaarlijkse bewoners bijeenkomst is gevraagd om extra verlichting in de portieken. Omnia Wonen heeft dit verzoek geaccordeerd. De nieuwe armaturen met led-verlichting zullen in de week van 22 t/m 25 april 2014 geplaatst worden door de firma Rijken Elektrotechniek. De verlichting wordt net boven de brievenbussen in de hal geplaatst. Sociale huurwoning in Den Haag? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning maart

12 Bewonerscommissie De Hellenbeek tuigt geslaagde actie op VESTIGINGEN NUNSPEET/OLDEBROEK Vroeg in de ochtend kwamen ze aanlopen, de drie sterke mannen van bewonerscommissie De Hellenbeek. Met een kerstboom onder de armen koersten zij richting het speeltuintje aan de Hellenbeekstraat in Elburg. Met een emmer vol zand en drie touwen zetten zij de boom stevig vast en versierden hem met een lichtslang. Ruim voordat negentig leerlingen van de nabijgelegen basisschool Het Octaaf zouden verschijnen, was de bewonerscommissie klaar met de voorbereidingen. Anderhalf uur later arriveerde de eerste groep leerlingen. Elk kind had weersbestendige kerstversiering gemaakt en hing dat op in de boom. Hun creativiteit werd beloond met lekkere kerstkoekjes. Niet veel later hingen nog meer kinderen hun zelfgemaakte kerstknutsels in de prachtige versierde boom. Wethouder Krooneman en beleidsmedewerkster Coby de Jong van de Gemeente Elburg kwamen ook even polshoogte nemen. Zij werden, net als de schooldirecteur en bestuursleden van de bewonerscommissie, geïnterviewd door Lokale Omroep Elburg. Bewonerscommissie De Hellenbeek kijkt terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin koning Willem Alexander voor het eerst sprak over de participatiemaatschappij. Met deze kerstboomactie gaf de commissie op een creatieve manier invulling aan dit lange woord: met de kerstdagen is gezamenlijk in de wijk iets feestelijks neergezet, waarvan iedereen kon genieten. Bouw in Doornspijk verloopt voorspoedig De bouw van de 18 eengezinswoningen in Doornspijk verloopt voorspoedig. De sleuteloverdrachten zijn gepland, maar eerst was er nog de kijkmiddag. Ondertekenen convenant Maatschappelijke Zorg Meer dan twintig hulpverleningsorganisaties, zeven Noord-Veluwse gemeenten en de politie ondertekenden een tweejarig convenant Maatschappelijke Zorg regio Noord-Veluwe Op 10 januari 2014 organiseerde Omnia Wonen een kijkmiddag op de bouw. Van 13:00 tot 16:00 hebben wij de toekomstige bewoners van harte welkom geheten om hun nieuwe woning te bekijken. Dit was ook een mooie kans om de nieuwe buren te leren kennen. Tijdens de kijkmiddag waren alle woningen geopend en kon gezamenlijk in een van de woningen worden genoten van een hapje en een drankje. Maatwerk In het convenant legden de betrokken organisaties, waaronder Omnia Wonen, vast dat zij de onderlinge samenwerking verder verbeteren. Zij willen een goed vangnet organiseren voor mensen die dit nodig hebben. Financiële problemen, huiselijk geweld, verslaving, dakloosheid, verstandelijke- of psychische problemen, gaan vaak samen. Mensen met problemen moeten voortaan nog maar één instantie over de vloer krijgen, die alle hulp bundelt, betaald uit één budget. Daar streven de organisaties naar. Vrije sector woning in Nunspeet? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning 12 maart 2014

13 VESTIGING HARDERWIJK Gelukkig nieuwjaar! Begin dit jaar organiseerden de huurdersverenigingen 'De Weidse Belangen' van Omnia Wonen en 'Weidewaard' van Uwoon een nieuwjaarsbijeenkomst. Tussen de woonerven zetten zij tenten op waar huurders, donateurs en buren elkaar het beste wensten voor het nieuwe jaar. Een lekker hapje en drankje, voor jong en oud, maakten de gezellige middag compleet. Opening appartementencomplex Winckelweg Wethouder Van der Geest reikt sleutel uit aan bewoner en onthult plaquette. De verenigingen organiseren vaker sociale activiteiten met elkaar. Zo deden zij mee met de nationale schoonmaakdag en de burendag en organiseerden een paas-eierenzoektocht voor kinderen. Voel je thuis! De locatie en de parkachtige omgeving maken het nieuwbouwproject zeer geliefd. Een plek om je thuis te voelen, dat stond dan ook op de gedenkplaat die wethouder Van der Geest onthulde. Directeur Gerard van de Ven, van Omnia Wonen, roemde het gebouw om haar passende architectuur: De oude bomen zijn behouden en het gebouw past uitstekend in de omgeving. Dit is een compliment waard voor architect Jan Looman. Het Noord Veluws Museum maakt het plaatje af. Vrije sector woning in Harderwijk? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Even voorstellen Heidi van Steeg Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Heidi van Steeg, 38 jaar en sinds 1 maart 2014 gestart als woonadviseur in Harderwijk. Ik werk sinds vijf jaar bij Omnia Wonen en ben nu gestart met een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Ik woon sinds zes jaar met mijn vriend in Zeewolde en dit bevalt ons erg goed. In mijn vrije tijd wandel ik met de hond en lees ik graag thrillers. Mijn motto is: samen kom je verder. Als uw nieuwe woonadviseur in Harderwijk help ik u graag verder. maart

14 VESTIGINGEN ASSEN/STEENWIJK Kornputkwartier - Steenwijk In het Van den Kornputkwartier in Steenwijk zijn we gestart met de bouw van 22 huurwoningen. De woningen krijgen een bad- en slaapkamer op de begane grond en zijn dus zeer geschikt voor senioren. Ben u geïnteresseerd, neem dan contact op met Omnia Wonen en schrijf u alvast in. U krijgt automatisch bericht als wij in verhuur gaan. Wilt u meer weten over het Van den Kornputkwartier, kijk dan op of meld u aan bij de facebookpagina! Sociale huurwoning of vrije sector in Steenwijk? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Sociale huurwoning in Assen? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Meenthehof Steenwijk Eind februari hebben alle nieuwe bewoners van de (1 e fase) Meenthehof de sleutel gekregen. Aangezien dit nieuwe complex vol zit met moderne technieken zouden we eigenlijk moeten spreken van een pasje! Naast een modern toegangssysteem is er de mogelijkheid om via een beeldscherm (tablet) te communiceren met de aan- wezig zorgpartij. Naast de 42 apparte men- ten en 18 zorgeenheden is ook de multifunctionele ruimte opgeleverd. In deze ruimte kunnen de bewoners elkaar ontmoeten, een potje biljarten of samen koken. Binnenkort gaan we starten met de sloop van het restant van de Meenthehof en starten we met de bouw van 56 appartementen. Een flink aantal zal worden verhuurd in de vrije sector. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Omnia Wonen en schrijf u alvast in. U krijgt automatisch bericht als wij in verhuur gaan. 14 maart 2014

15 NIEUWS VAN Like ons op Facebook of word vriend! show.huurdersorganisatie S.H.O.W. houdt u in dit magazine op de hoogte van haar werkzaamheden en van ontwikkelingen die voor u belangrijk zijn. Wilt u meer weten? Kijk dan op de webpagina van de S.H.O.W.: Wanneer u als actieve vrijwilliger op zoek bent naar zinvol werk en 's nachts nog droomt van zoekwoorden en Google, zet u zelfs een boodschappen - briefje om in webteksten voor leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Dan zijn wij op zoek naar u...! Bij ons bestaat de mogelijkheid om in een Eerste oproep! ontspannen sfeer mee te denken en te Uw Huurdersorganisatie S.H.O.W. roept alle praten over onderwerpen die alle huurders huurders op tot het bijwonen van haar van Omnia Wonen aangaan. Als S.H.O.W. algemene vergadering op 10 april geven wij gevraagd en ongevraagd advies Deze wordt gehouden in het Sociaal Centrum de Kiekmure Tesselschadelaan 1, over beleidsmatige onderwerpen die bepalend zijn voor huur, onderhoud en het Harderwijk. Graag geven wij spreektijd aan woon genot in het algemeen. Wij vergaderen een bewonerscommissie of een individuele eenmaal per maand in Harderwijk, vanzelf - huurder met opmerkelijke of leerzame sprekend ontvangt u maandelijks een ervaringen op gedaan in het afgelopen jaar. onkostenvergoeding. Wanneer uw Uw opgave zien we graag tegemoet via interesse is gewekt of er zijn vragen een brief of mail naar ons secretariaat. gerezen neem dan contact op door middel van een brief of mail naar ons secretariaat. Participanten Als uw vertegenwoordiger in het overleg met Omnia Wonen hebben we behoefte aan meer participanten. Wanneer er nieuws is willen we dat graag snel delen met zoveel mogelijk huurders. Soms kan het voor het innemen van een standpunt nood - zakelijk zijn dat wij u als onze achterban consulteren, bijvoorbeeld middels een korte enquête, zo kunt u als huurder een rol spelen in het besluitvormingsproces van de S.H.O.W.. Meldt u aan als participant, zo kunt u meedenken bij bepaalde onderwerpen en bent u als eerste op de hoogte van besluiten, veranderingen en vernieuwing van beleid. Aanmelden als participant kan door middel van een mail. Alleen als u niet over een computer beschikt kan dit ook per brief. Correspondentieadres Secretariaat S.H.O.W. Klaproosmeen PK HARDERWIJK maart

16 SERVICEPAGINA Adres Vestigingen voor al uw vragen over uw woning, (huur)betaling, repatieverzoek of voor een afspraak met een woonadviseur. AMERSFOORT Utrechtseweg 14 Goudenregenstraat NB Amersfoort 2565 EZ Den Haag AMSTELVEEN HARDERWIJK W. Boothlaan 2A Scheepssingel NP Amstelveen 3841 KS Harderwijk ARNHEM OLDEBROEK Huissensestraat 27 Van Sytzemalaan HL Arnhem 8096 AS Oldebroek ASSEN NUNSPEET Scharmbarg 213 Stationslaan EE Assen 8071 CL Nunspeet STEENWIJK Gasthuisstraat JM Steenwijk CV Storing? Amersfoort (bewoners van de Garietstraat bellen ) Amstelveen Arnhem (Storingsnummer stadsverwarming Nuon ) Assen Den Haag Elburg Ermelo t Harde Harderwijk Oldebroek Nunspeet Steenwijk Utrecht Aangepaste openingstijden : 18 april gesloten Tweede paasdag gesloten Hemelvaartsdag gesloten 30 mei gesloten Voel je thuis! Bij noodgevallen belt u altijd eerst Omnia Wonen. Buiten onze openingstijden belt u het calamiteitennummer Hoofdkantoor Scheepssingel 12 Postbus 418, 3840 AK Harderwijk T F E

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Welkom bij Sité Woondiensten

Welkom bij Sité Woondiensten Welkom bij Sité Woondiensten 1 Huren bij Sité Vanaf vandaag huurt u uw woning, parkeerplaats of standplaats bij Sité. U krijgt met Sité een nieuwe verhuurder, verder wijzigt er voor u eigenlijk niets!

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

OP KOERS BLIJVEN. Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe

OP KOERS BLIJVEN. Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe Jaarplan Omnia Wonen 2013 OP KOERS BLIJVEN Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe Kabinet kwam in het regeerakkoord met harde uitspraken over de corporatiesector.

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 4 April 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat Woningruil, hoe gaat dat? Woningruil, hoe gaat dat? Als u een huurwoning heeft en u zoekt een andere huurwoning, in Zeewolde of daarbuiten, dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. In deze folder leest

Nadere informatie

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp Woningruil weken Amsteldorp 9 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 Woningruil in uw eigen buurt Blijf langer in uw buurt wonen Vind een woning die beter bij u past Hulp bij het vinden van een woning Persoonlijk

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Compleet verzekerd tegen een scherpe prijs. Een samenwerking tussen Woningcorporatie Wateringen en AMEV Verzekeringen Verzekeren doe je natuurlijk niet zomaar, want premies

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning Nieuwsbrief Bewaarexemplaar Uw belangenbehartiger Voor alle huurders van De Goede Woning Inhoudsopgave: 1. Nieuwsbrief 2. Wie zijn wij? 3. Wat doen wij? 4. Wist u dat wij? 5. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Duurzaamheid. Complex Duinstate

Duurzaamheid. Complex Duinstate Duurzaamheid Complex Duinstate Kaatsheuvel Maart 2010 Leerling Hans van Ierland Casade Woondiensten 09-03-2010 Docent Ellen Venhuizen Wijkwerk niveau 3 fase 3 helicon opleidingen 1 Inhoud Bladzijde: Inleiding

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Advies Verhuizen. Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies Verhuizen. Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Verhuizen Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 29 mei is de Bewoners Groep (BAG) van Nijestee gestart met dertien deelnemers. In drie

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Plan voor het grootste gemak

Plan voor het grootste gemak Wijsheid komt met de jaren. Dus ook het gemak. Want hoe ouder u wordt hoe meer u ervaart, dat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten. Èn dat dit met aanpassingen voor een groot deel te voorkomen is.

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2014 jaargang 2 In deze nieuwsbrief Tips om je huis veilig achter te laten Als je je eenzaam voelt Vacatures redactielid en penningmeester

Nadere informatie

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden Wonen en zorg Leystromen biedt mogelijkheden U wilt zelfstandig blijven wonen, maar u heeft ook behoefte aan wat extra zorg? Dan zijn onze zorgwoningen misschien een uitkomst. Maar u kunt er natuurlijk

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Een service van Beweging 3.0. Voor een prettige en effectieve samenwerking tussen formele en informele helpers. Deze brochure is een uitgave van

Een service van Beweging 3.0. Voor een prettige en effectieve samenwerking tussen formele en informele helpers. Deze brochure is een uitgave van Een service van Beweging 3.0 Voor een prettige en effectieve samenwerking tussen formele en informele helpers Deze brochure is een uitgave van Samzo staat voor samen zorgen Mantelzorgers, familie en vrienden

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst. Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen.

Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst. Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen. Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen. Fijn wonen vragenlijst Persoonlijke vragen: Wat vind je

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

In actie voor je naaste met Way of Life

In actie voor je naaste met Way of Life In actie voor je naaste met Way of Life www.wayoflife.nl Inleiding Wil jij je graag inzetten voor anderen? Vind jij het leuk om zelf actief aan de slag te gaan? Lees dan gauw verder. Way of Life wil namelijk

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Verhuurbrochure. Nieuwbouw in Oosterbeek 14 ruime appartementen aan de Munninghofflaan

Verhuurbrochure. Nieuwbouw in Oosterbeek 14 ruime appartementen aan de Munninghofflaan Verhuurbrochure Nieuwbouw in Oosterbeek 14 ruime appartementen aan de Munninghofflaan Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene informatie Wonen in het groen 3 Het appartement 3 Veilig gevoel 3 Isolatie en

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie