COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W."

Transcriptie

1 Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering! JAARGANG 14 NUMMER 1 MAART 2014

2 COLOFON Inhoudsopgave Column: Gerard van de Ven, directeur Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Katrien Ruitenberg van Stichting Present aan het woord Interview met de heer Celie, lid van RvC Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Gouden huurders! Woonakkoord Nieuwe website voor en door huurders Zeker van een goede verzekering Veiligheid en elektriciteit Regionieuws vestigingen Nieuws van S.H.O.W. Servicepagina Omnia Wonen Postbus AK Harderwijk Telefoon: KvK Bezoekadres Scheepssingel 12, Harderwijk Redactie Omnia Wonen Jopie Hup, Dennis van Egdom, Heidi van Steeg, Betty Mons en Patricia van Guilik Teksten Omnia Wonen en De Tekstterine Ontwerp Idem Dito Kampen Voel je thuis! bestaat uit 55 procent recycled papier en voor 45 procent uit nieuwe FSC-pulp. Overname van foto s en artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie. Op eigen kracht De verzorgingsstaat is niet langer houdbaar en betaalbaar. Het Kabinet heeft een beweging ingezet waarbij we bij zorgvragen niet direct het medischeen het hulpverleningscircuit intrekken, maar zoveel mogelijk beantwoorden in de sociale omgeving van mensen. Er is een hervorming gaande waarin we de eigen kracht en het sociale netwerk van mensen zoveel mogelijk benutten. Mensen kunnen dan zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hoeven geen onnodig gebruik te maken van dure zorg en ondersteuning. Het is de bedoeling dat gemeenten deze zorg en ondersteuning dicht bij de mensen gaan organiseren. De lokale overheid kent de burger goed en kan maatwerk in zorg en ondersteuning leveren. Het Rijk hevelt de functies extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf over van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit gaat gepaard met een bezuiniging van 25% op het landelijke budget. Daarnaast hebben mensen met een lichtere zorgvraag geen recht meer op een verblijf in een instelling, maar zij zullen de benodigde zorgvraag thuis krijgen. Dit heet scheiden wonen en zorg. Op meer terreinen zoals op het gebied van jeugdhulpverlening en de zorg voor mensen met een psychiatrische problematiek, komt de verantwoorde - lijkheid naar het lokale bestuur. Het gaat om grote ingewikkelde operaties, bezuinigen, beperken van intramurale zorg en het leveren van maatwerk aan de burger, die tegelijk op de gemeente af komen. De ouderenzorgorganisaties en instellingen met intramurale zorg voor bijvoorbeeld lichamelijk- of verstandelijk gehandicapten staan voor de opdracht veel vragers af te wijzen en de capaciteit af te bouwen. Veel zorgmedewerkers zijn overbodig geworden. Verzorgingshuizen komen leeg staan en vragen om een herbestemming. De voorraad aangepaste huurwoningen moet opgevoerd worden. Gemeenten staan voor een groot organisatorische vraagstuk: hoe regelen wij in korte tijd maatwerk met een bezuiniging? Alle partijen worstelen hevig met dit probleem en voelen zich in hoge mate onder tijdsdruk staan. Iedereen vraagt zich af of het allemaal verantwoord en op tijd gaat lukken. Er wordt een groot risico genomen door in een zo korte tijd een zo ingewikkelde omvorming aan te gaan. En dit over het hoofd van veel kwetsbare mensen, zoals ouderen, jongeren in de jeugdzorg, gehandicapten en psychiatrisch patiënten. Het Kabinet heeft hoog ingezet. Mocht het uiteindelijk niet slagen dan treden zij af. Maar wat gebeurt er dan met deze kwetsbare mensen? Zij zitten zij dan met spreekwoordelijke gebakken peren. Gerard van de Ven, Directeur/bestuurder 2 maart 2014

3 De samenwerkingsovereenkomst is slechts een leidraad Omnia Wonen en de S.H.O.W. zoeken elkaar sowieso wel op De samenwerkingsovereenkomst van Omnia Wonen en de S.H.O.W. is gemoderniseerd. Inhoudelijk is er niet zoveel gewijzigd. Maar omdat een paar punten in de wet- en regelgeving over het overleg tussen huurders en verhuurders is veranderd, hebben de partijen de overeenkomst weer eens kritisch doorgespit. Vorig jaar stelden zij een nieuwe versie op en ondertekenden deze. Gedreven voorzitter allerlei manieren informatie. Ze houden de Vijf jaar geleden, toen de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.) nauwlettend in de gaten, discussiëren met ontwikkelingen in de volkshuisvesting werd opgericht, was Dick Penning daarvan ons op een prettige manier en als het nodig de secretaris. Nu hanteert hij de voorzittershamer. Een goede keuze om deze gedreven de directeur bewonderend. is, dan springen ze op de barricades", zegt man de huurdersorganisatie te laten leiden. Hij is nieuwsgierig, integer en rust niet voordat hij voldoende is geïnformeerd om een De S.H.O.W. behartigt de belangen van alle Informeren, adviseren en accorderen goed advies te kunnen geven. huurders samen, dus niet op individueel of straatniveau. "Wij bespreken zaken met Leergierige directeur Omnia Wonen die alle klanten aangaan", Gerard van de Ven zwaait al tien jaar de scepter bij Omnia Wonen. Hij overlegt graag met zijn collega's houden ons op de hoogte van legt Dick Penning uit. "Gerard van de Ven en huurders, want uiteindelijk zijn zij de klanten wat er in corporatieland speelt. Vaak vraagt waar hij en zijn mensen voor werken. Omdat hij ons om advies en soms heeft Omnia het simpelweg onmogelijk is om iedere Wonen zelfs toestemming nodig om haar huurder persoonlijk te spreken, is hij blij dat beleid uit te voeren." een vertegenwoordiging van de huurders zich verenigt in de S.H.O.W. En met deze gesprekspartner zit hij regelmatig om tafel. Net als in elke relatie, is het geven en nemen. Niemand wil een huurverhoging Zowel voor de S.H.O.W. als voor de corporatie. Soms neemt Omnia Wonen impopulaire Prettige gesprekspartner "De S.H.O.W. is een moderne club waarmee beslissingen. "Het huurbeleid is altijd een wij fijn samenwerken", vertelt Van de Ven. heikel punt", weet Van de Ven. "Natuurlijk wil "Het bestuur heeft de afgelopen vijf jaar niemand een huurverhoging. Maar mensen veel kennis opgedaan met cursussen en willen wel een goed onderhouden woning. zelfstudie. En nog steeds vergaren zij op En als je het nieuws volgt, dan weet je dat Den Haag maatregelen op ons bordje heeft geschoven met grote financiële consequenties. Wij kunnen niet anders dan een deel van die kosten compenseren met een huurverhoging. Daarnaast kijken wij natuurlijk ook hoe wij op andere kosten kunnen besparen. Zo beoordelen wij kritisch onze interne organisatie en zetten de nieuwbouw voorlopig op een laag pitje. Wij praten hier in alle openheid over met de S.H.O.W. We laten zien hoeveel geld er nodig is voor het woningonderhoud en de continuïteit van de organisatie en waar we dat vandaan halen. Uiteindelijk is niemand gebaad bij een failliete verhuurder." Gratis lidmaatschap Iedereen die een woning huurt bij Omnia Wonen, kan kosteloos lid worden van de S.H.O.W. De belangenvereniging telt ruim leden. "Dat is 22 procent van de huurders", rekent Penning. "Een respectabel percentage, maar nog te weinig. Ik nodig alle huurders uit lid te worden. Een mailtje met naam en adres aan het secretariaat is voldoende." Via de website en met digitale nieuwsbrieven informeert de S.H.O.W. haar leden. Leden kunnen op hun beurt via de website en contact opnemen met het secretariaat en de regiovertegenwoordigers. "Misschien is het nog wel even goed om te melden dat wij uitsluitend het beleid van Omnia Wonen behandelen en niet individuele klachten oplossen. Dat doen de lokale bewonerscommissies", sluit Penning af. maart

4 "Hallo, ik ben Present" Nederland is een rijk land. Toch is er eenzaamheid en armoede achter voordeuren, in wijken en instellingen. Een helpende hand of een vriendelijk woord is soms al genoeg om iemand weer op de goede weg te helpen. U wilt best die hulp bieden. Alleen, met uw gezin, collega's of vrienden. Maar hoe pakt u dit aan? Dit is wellicht eenvoudiger dan u denkt. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De vrijwilligersmakelaar brengt hiermee een beweging op gang waarbij steeds meer burgers het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Stichting Present is een landelijke organisatie die lokaal opereert. Plaatselijke initiatiefnemers zorgen voor lokaal draagvlak. Dit betekent dat de contacten tussen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties eenvoudig en snel gelegd worden. Katrien Ruitenburg coördi neert de vraag en het aanbod in Nunspeet. De vrijwilliger bepaalt zelf wat hij doet "De stichting koppelt mensen die graag een keer iets willen doen voor een ander aan mensen die te maken hebben met armoede, kampen met gezondheidsproblemen of een sociaal isolement", vertelt Katrien Ruitenburg. "De vrijwilliger is het uitgangspunt. Wat kan hij doen en wanneer? Daarna kijken wij of een hulpvraag aansluit op de mogelijkheden van de vrijwilliger. Wij gaan niet zelf actief op zoek naar projecten. Is er niet meteen een match, dan bewaren wij de gegevens van de vrijwilliger. Meldt een organisatie een project waarbij zijn hulp goed van pas komt, dan nemen wij contact op." Eén dag de handen uit de mouwen Katrien Ruitenburg verklaart waarom de bemiddeling van Stichting Present zo'n succes is. "Het grote verschil met regulier vrijwilligerswerk is dat onze projecten eenmalig zijn. Natuurlijk mag de vrijwilliger zich daarna weer aanmelden, maar het hoeft niet", legt zij uit. Vorig jaar heeft Stichting Present 42 matches gemaakt. De projecten waren aangemeld door de maatschappelijke organisaties in Nunspeet. "We ontvingen een aanvraag van verpleeghuis Zeewende", geeft Katrien als voorbeeld. "Bewoners die in een rolstoel zaten, wilden graag meedoen met de avondvierdaagse. Vrijwilligers hebben met die bewoners deelgenomen aan de wandelingen." Een ander verzoek kwam van een aantal locaties van Phildelphia. "De mensen die daar wonen, zijn verstandelijk beperkt. Wij koppelden hen aan vrijwilligers die een middag spelletjes met hen speelden." Hulp aan huurders Ook Omnia Wonen registreert projecten bij Stichting Present. Enkele maanden geleden 4 maart 2014

5 ruimde een groep jongeren een enorme berg afval op, dat achter de tuin van een huurwoning terecht was gekomen. Leden van de Rotary knapten de binnenkant van een woning van een huurder op die dat zelf niet meer kon. En vier jongeren van een interkerkelijke jeugdvereniging namen de tuin van een zieke huurster onder handen. "Vaak is dit slechts een aanzet", weet Katrien. "Toen een buurman zag dat vrijwilligers een tuin opknapten, gaf hij toe dat hij ook wel had gezien dat er wat gedaan moest worden. Echter, de klus was voor hem alleen veel te zwaar. Nadat alles op orde was gebracht, beloofde hij dat hij voortaan de buurvrouw een handje zou helpen met het bijhouden van de tuin." Zo werk het Iedereen kan zich als vrijwilliger opgeven bij Stichting Present. "Individuen, gezinnen, groepen collega's, vrienden, iedereen die zijn handen uit de mouwen wil steken, is van harte welkom", vertelt Katrien. De projecten worden aangedragen door maatschappelijke organisaties; particulieren kunnen dit niet doen. Vervolgens legt zij uit hoe de match tot stand komt. "Een vrijwilliger bepaalt zelf wat hij of zijn groep wil doen en wanneer. Is bij ons een project bekend dat aansluit op de wensen, dan bezoek ik samen met de vrijwilliger en een medewerker van de maatschappelijke organisatie het project. Daarna bepaalt de vrijwilliger of hij of de groep het doet of niet." Succes verzekerd De projecten zijn praktisch of sociaal van aard. Ook een combinatie daarvan is mogelijk. Katrien hoopt ook gezinnen in te zetten in Nunspeet. "Een collega van een andere locatie van Stichting Present vertelde dat zij families aan elkaar koppelde. De vrijwilligers gingen op bezoek bij het gezin dat zat te springen om hulp en gezelligheid. Paps dook met de heer des huizes de tuin in, de moeders kookten voor het gezin en de kinderen knutselden met elkaar. Maar ook een dagje naar de dierentuin behoort tot de mogelijkheden. Reken maar dat je daar de gezinnen een plezier mee doet!" Wilt u ook Present zijn? Ontdek hoe waardevol het is om iemand te ontmoeten en te helpen. Doe mee met een groep vrienden, collega's of buren, klasgenoten of met leden van de sport- of studentenvereniging. In Nederland zijn 68 stichtingen actief, vast ook bij u in de buurt. Kijk voor meer informatie op U kunt ook contact opnemen met Katrien Ruitenburg via telefoonnummer of stuur een naar maart

6 "Ik kijk vooral naar de belangen van de corporatie op lange termijn" Marcel Celie is lid van de Raad van Commissarissen Na 37 jaar beroepsmilitair te zijn geweest, vond Marcel Celie het nog veel te vroeg om achter de geraniums te kruipen. Hij had werktuigbouwkunde en economie gestuurd en besloot drie dagen per week economie te doceren aan HAVO-leerlingen in de bovenbouw. Daarnaast is hij parttime rechter in Den Haag, penningmeester van de plaatselijke atletiekvereniging en vanaf januari ook lid van de Raad van Commissarissen bij Omnia Wonen. Gelukkig heeft deze sympathieke en energieke man ook nog even tijd om zich aan u voor te stellen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van Omnia Wonen. De raad telt zeven leden. Ieder lid heeft een gezonde belangstelling voor wat er speelt in de politiek en de maatschappij en bij een woningcorporatie in het bijzonder. Daarnaast brengt elk lid een specialisme in. Zo is de één bijvoorbeeld een bedrijfskundig talent. Een ander is weer slim met cijfers en weer een ander kent de (lokale) politiek op zijn duimpje. Daarnaast wordt één van de leden voorgedragen door de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW). Die zetel wordt nu bekleed door de 65-jarige Marcel Celie. Gezocht: iemand die van huurders houdt "De huurdersbelangenvereniging zocht iemand die namens de huurders zitting wilde nemen in de Raad van Commissarissen", legt de heer Celie de sollicitatieprocedure uit. "Ik solliciteerde op de vacature en na drie gesprekken besloten zowel de leden van de SHOW, als die van de Raad van Commissarissen en de directeur van Omnia Wonen dat ik deze mooie taak op mij mocht nemen." Zwaar weer Meneer Celie is benoemd voor een periode van vier jaar. Zijn speerpunten zijn de lange termijn belangen van Omnia Wonen en die van de huurder. "We gaan een moeilijke tijd tegemoet in de volkshuisvesting", voorspelt hij. "Omnia Wonen heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de taken die daarbij horen wil de organisatie beslist op zich nemen. Echter, de veranderingen die op de corporatie af komen, belemmeren haar soms in het nemen van die verantwoordelijkheid." Vergrijzing Een goed voorbeeld hiervan is de vergrijzing. "Mensen worden steeds ouder en Den Haag wil dat zij langer in hun woning blijven wonen. Dan moeten er wel woningen worden gebouwd of verbouwd voor die doelgroep. Dat kost geld. Een deel van de kosten kan wellicht worden terugverdiend met huurverhogingen. Nu zullen de huurprijzen bij Omnia Wonen niet direct enorm omhoog schieten, maar het geld moet ergens vandaan komen. Jongere huurders, waarvan het inkomen de afgelopen jaren is gestegen, kunnen beslissen een woning te kopen. Daarmee komt er weer een goedkope(re) huurwoning beschikbaar, dat is goed. Maar ouderen kunnen dat niet, simpelweg omdat zij op hun leeftijd geen hypotheek meer kunnen afsluiten." Krachten bundelen Dit soort kwesties mogen rekenen op de aandacht van de heer Celie. "Ik maak dit bespreekbaar binnen de raad. Als de overige leden ook van mening zijn dat dit tot grote problemen leidt, dan kan Omnia Wonen een signaal afgeven bij de overheid. Doen overige corporaties dit ook, dan dring je wellicht door tot de politiek." Voorlopig geen geraniums Directeur Van de Ven heeft meneer Celie in korte tijd flink bijgepraat. Het enthousiasme van het nieuwbakken lid van de Raad van Commissarissen is daarmee alleen maar toegenomen. "Omnia Wonen lijkt mij een fijne club die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. En als ik daaraan mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat met plezier." 6 maart 2014

7 Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Het lijkt een ware hype te worden: particulieren die hun diensten aanbieden aan bijvoorbeeld buurtbewoners, vrienden of collega's. Of hun spullen uitlenen en daarvoor een kleine vergoeding ontvangen. De ideeën schieten als paddenstoelen uit de grond en de creativiteit lijkt grenzeloos. Klussen aan apparaten en auto's Een goed voorbeeld is het repair café. Uw koffiezetapparaat werkt niet meer, of de rits van uw broek is kapot. De kans is groot dat u de spullen weggooit en nieuwe koopt. Maar dat hoeft niet. In steeds meer steden zijn Repair Cafés, waar mensen met elkaar spullen repareren. De doe-het-zelf-garage is eigenlijk een Repair Café Plus. De garage is uitgerust met een brug en met gezamenlijk gereedschap. U klust zelf aan uw auto en een gediplomeerde monteur kan u helpen als dat nodig is. Meer informatie over de Repair Cafés vindt u op De DHZ- garages hebben geen eigen website, maar het autoblog heeft alle adressen van DHZgarages verzameld. Samen mobiel Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil. Maar u betaalt wel de volledige wegenbelasting en verzekeringspremie. Waarom zou u uw auto niet delen met buurtbewoners? U regelt dit eenvoudig zelf op websites zoals of Eten wat de pot van de buren schaft U komt thuis na een lange werkdag en uw maag knort. De geur die komt uit de keuken van uw buren doet u watertanden. Wat zou het fijn zijn als u van uw buurvrouw een bakje met dat geurige eten kunt krijgen tegen een kleine vergoeding. Vanuit dat idee ontstond Thuiskoks registreren zich op de site en bieden maaltijden aan: het eten dat hij/zij zelf die avond eet, of een gerecht dat hij op verzoek maakt. Spullen (uit)lenen Waarom moet iedereen een eigen spade, hogedrukreiniger of schuurmachine in huis hebben? En waarom heeft iedereen dezelfde bestseller in de boekenkast staan? Via sites als en kunt u spullen lenen van en uitlenen aan vrienden, buren, collega s of aan onbekenden. De sites houden bij wat u heeft uitgeleend en aan wie. Kleine klusjes, groot plezier De Burenhulpcentrale is een landelijk initiatief dat buurtbewoners met elkaar in contact brengt voor praktische en eenvoudige hulp in de eigen wijk. Bijvoorbeeld de hond uitlaten, boodschappen doen, een heg snoeien of een schilderij ophangen. Eigenlijk gaat het om klusjes die mensen altijd wel voor elkaar doen, maar nu dan ook voor onbekenden in de wijk. Kijk voor meer (landelijke) informatie op De Veluwe kent een eigen variant: Weggeven: goed voor het milieu en de portemonnee In uw kast hangt kleding dat u niet meer past of eigenlijk niet meer draagt. Op zolder ligt speelgoed waar uw kinderen niet meer mee spelen. Hiermee kunt u ongetwijfeld iemand erg blij mee maken. Lever de spullen in bij een weggeefwinkel. De meeste winkels accepteren alles wat schoon en heel is. Voor adressen zie maart

8 Gouden huurders! 2013 zit erop en Omnia Wonen heeft veel om op terug te kijken. Elk jaar is de huldiging van de Gouden Huurders weer een mooi moment. Deze Gouden Huurders wonen al 50 jaar in een woning van ons. Daarom zetten wij ze graag in het zonnetje. In 2013 hebben wij 10 gouden huurders gehuldigd: De heer en mevrouw Bakker AMSTELVEEN Mevrouw De Vries-van Lankeren De heer en mevrouw Jonker De heer Phefferkorn Mevrouw Okker-Eggers Mevrouw Kater-Daleboudt De heer en mevrouw Visscher De heer en mevrouw Kok De heer en mevrouw Leget-Bonnert De heer en mevrouw Bouw NUNSPEET 8 maart 2014

9 Woonakkoord Op 17 december 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II. Hierdoor kunnen de afspraken uit het woonakkoord worden uitgevoerd. Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die invloed hebben op de bouw, werkgelegenheid, energiebesparing, starters en scheefwonen. De belangrijkste maatregelen waar u mogelijk mee te maken krijgt: Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie voor de mensen met een inkomen boven de ,- per jaar. Voor de mensen met een inkomen tussen de ,- en ,- wordt het 2% boven inflatie. Voor de inkomens tot ,- gaat de huur met 1,5% boven inflatie omhoog. Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling door bijvoorbeeld werkeloosheid, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Nieuwe website voor en door huurders Dit jaar vernieuwt Omnia Wonen haar website. De leden van het klantenpanel vertelden welke wensen zij hebben voor de nieuwe vragenlijst. Zij ontvingen hiervoor een digitale vragenlijst met allerlei vragen over de website. Tips Klantenportaal De huurders zijn best tevreden over De nieuwe website krijgt een klantenportaal de website; zij beoordelen de online waar de huurder zijn persoon- vraagbaak gemiddeld met een 7,5. Als lijke gegevens kan bekijken. Het wij een nieuwe website lanceren, dan digitale klantenpanel vindt dit een moeten wij hier rekening mee houden: uitstekend idee. Want zij willen bijvoorbeeld De websitebezoeker wil de lettergrootte online hun adres en kunnen aanpassen. telefoonnummer kunnen wijzigen. Plaatst Omnia Wonen een nieuwsbericht En zien wanneer onderhoud aan de op de site, dan ontvangen woning plaatsvindt. Daarnaast kan de respondenten graag een . online correspondentie een deel van Liever informatie in de vorm van een de papieren varianten vervangen. folder in plaats van een video. Dit geldt natuurlijk niet voor alle huurders, De ondervraagden willen de website want niet iedereen kan goed ook kunnen bekijken op een tablet overweg met een computer en internet. of smartphone. Voor hen moet de dienstverle- Huurders willen een reparatieverzoek ning ook optimaal blijven. direct plaatsen in de agenda van de vakman. De privacy van de huurders wordt gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de Belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie de huurder valt. Voor gehandicapten en chronisch zieken kan een uitzondering worden gemaakt voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hiermee wordt voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd. Klantenpanel; iets voor u? Nu gaan wij de nieuwe website bouwen. Maar liefst 115 huurders heeft aangeboden de website te testen. Wilt u ook de nieuwe website proberen of uw mening ventileren over andere onderwerpen? Meldt u zich dan aan op voor het digitale klantenpanel. Ongeveer vier keer per jaar ontvangt u een vragenlijst. Dienstverlening scoort een 8 Vorig jaar gaven 159 huurders schriftelijk of telefonisch hun mening over de manier waarop hun reparatieverzoek is afgehandeld. Gemiddeld scoorde deze dienstverlening een 8. Wij zijn trots op de resultaten en willen deze graag met u delen. De volgende cijfers werden gegeven: Bereikbaarheid Omnia Wonen 7,9 Tijd die u moest wachten voordat u de juiste persoon te spreken kreeg 7,9 Flexibiliteit waarmee de afspraak kon worden ingepland 8,0 Resultaat (kwaliteit) reparatie 8,2 Deskundigheid vakman 8,3 Netheid van werken 8,5 maart

10 Zeker van een goede verzekering De vloerbedekking bedorven door een lekkage. Uw laptop gestolen of een brandgat in de nieuwe bank. Hopelijk blijft deze ellende u bespaart, maar dit soort risico's lopen we allemaal. De financiële gevolgen kunnen groot zijn, zorg er daarom voor dat u goed verzekerd bent. U hoeft zich niet te verzekeren tegen brand-, storm- en inbraakschade aan de woning. Deze risico's zijn gedekt door de opstalverzekering van Omnia Wonen. Die verzekering dekt echter alleen de schade aan de woning en niet verlies en beschadiging van uw spullen. Hiervoor moet u zelf een inboedelverzekering afsluiten. Uw inboedelverzekering Wat uw inboedelverzekering precies dekt, hangt af van uw verzekeringsmaatschappij en de polis die u afsluit. Meestal dekt een inboedelverzekering brand-, schroei- en rookschade, diefstal en inbraakschade, waterschade en stormschade. Vergelijk de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars en kies de verzekering die bij u past. Glasverzekering Bij sommige verzekeraars is in de inboedelverzekering een glasverzekering opgenomen, maar niet bij alle. Het is goed om daar extra op te letten, want u bent als huurder verantwoordelijk voor eventuele glasschade. De premie is niet hoog, maar de kosten van reparatie of vervanging van glas kunnen behoorlijk oplopen. U kunt ook een glasverzekering afsluiten bij Omnia Wonen. De premie bedraagt slechts 1 euro per maand. Kijk voor meer informatie op of bel naar telefoonnummer Veiligheid en elektriciteit Lange tijd gaat het goed, maar ineens slaan de stoppen door. Een flink aantal elektrische apparaten staat tegelijk aan en vraagt te veel stroom. Dat gebeurt vooral als het grootverbruikers van stroom zijn zoals een wasmachine, wasdroger, vaatwasser of elektrische kachel. De elektriciteitsdraden worden warm en om brand te voorkomen, onderbreekt de stop de stroom. Stroomverslinders Er verschijnen steeds meer elektrische apparaten op de markt die het wonen en leven een stuk prettiger of comfortabeler maken. Die apparaten vragen stroom, veel stroom. Maar misschien is de elektrische installatie in uw woning hier niet of onvoldoende op voorbereid. Zo voorkomt u overbelasting: Sluit elektrische apparaten aan op verschillende groepen. Hiermee verdeelt u de belasting. Op het typeplaatje van het apparaat of in de handleiding staat hoeveel stroom een toestel vraagt. Sluit niet meer dan 3600 watt aan per groep. Jaarplan 2014 Elke jaar legt Omnia Wonen vast wat zij in het aankomende jaar wil doen. Ook voor 2014 hebben wij een jaarplan opgesteld. Een plan waarin wij de puntjes op de i zetten. Wilt u ons plan graag bekijken? U vindt het op onze website, Een wasmachine vraagt ongeveer 3000 watt. Daarom is een aparte groep hiervoor verplicht. Dit geldt ook voor de wasdroger. Zijn beide apparaten aangesloten op dezelfde groep, dan moet er een keuzeschakelaar ingebouwd worden. Ook keukenapparaten die veel stroom gebruiken verdienen een aparte groep. Bijvoorbeeld een inductiekookplaat, vaatwasser, oven en magnetron. Erkend installateur Wilt u het aantal stoppen in de meterkast uitbreiden? Ga dan niet zelf aan de slag, maar vraag een erkend installateur nieuwe groepen installeren. Mocht er dan toch iets mis gaan, dan bent u in ieder geval verzekerd. 10 maart 2014

11 VESTIGING AMERSFOORT Werkzaamheden in hartje Amersfoort Driekwart van de huurders van de 80 appartementen in hartje Amersfoort kiezen voor een renovatie van de badkamer en/of het toilet. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een vakman van Omnia Wonen en van Hegeman maken samen een afspraak met de huurder en bespreken de mogelijkheden. De meeste bewoners zijn content met de materialen en opties die Omnia Wonen standaard biedt. Een enkeling wil graag de meerwerk mogelijkheden bekijken. Dat kan in de vestiging Amersfoort. Half maart starten de werkzaamheden. De aannemer werkt elke week in vier appartementen tegelijk. Dan moet het materiaal voor die woningen natuurlijk wel beschikbaar zijn. Bij de appartementen is echter nauwelijks ruimte voor opslagcontainers en keten. Dit maakt de klus tot een logistieke uitdaging. De huurders ondervinden ongetwijfeld wat overlast als de mannen aan het werk zijn. Maar wij doen ons best dit zoveel mogelijk te beperken. Als de klus wordt uitgevoerd, dan kunnen de bewoners gebruik maken van een tijdelijke douche- en toiletvoorziening. VESTIGING Dikke voldoende voor nieuwe keukens in Den Haag M. Stokelaan, Dedemsvaartweg en Erasmusweg De helft van de huurders dat deelnam aan het project vulde de vragenlijsten in. Zij beoordeelden het project gemiddeld met een 8,8 en waren vooral tevreden over: Informatie vooraf over de werkzaamheden Mate van inspraak Nakomen van afspraken Duur van de werkzaamheden Omgang met het uitvoerend personeel Bovenal zijn zij tevreden over het eindresultaat; de nieuwe keuken scoort maar liefst gemiddeld een 9,1. Vrije sector woning in Arnhem? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Vorig jaar kregen bijna 90 huishoudens aan de M. Stokelaan, Dedemsvaartweg, Erasmusweg, Coevordenstraat, Leggelostraat en Steenwijklaan een nieuwe keuken. Aannemers Thijsse Bouw B.V. en BAM voerden de werkzaamheden uit. Na afloop van het project vroegen wij de huurders of zij tevreden waren over het hele traject. Coevordenstraat, Leggelostraat en Steenwijklaan 39 procent van de huurders vulden de vragenlijst in. Zij waren tevreden over: Informatie vooraf over de aard en duur van de werkzaamheden Meedenken en adviseren bij keuzes Omgang met het uitvoerend personeel Kwaliteit van het geleverde werk De werkzaamheden beoordelen zij met een 7,5; het eindresultaat krijgt een 7,8. Wij danken de huurders voor hun deelname aan het onderzoek. Extra portiek - verlichting Barnsteenhorst Tijdens de jaarlijkse bewoners bijeenkomst is gevraagd om extra verlichting in de portieken. Omnia Wonen heeft dit verzoek geaccordeerd. De nieuwe armaturen met led-verlichting zullen in de week van 22 t/m 25 april 2014 geplaatst worden door de firma Rijken Elektrotechniek. De verlichting wordt net boven de brievenbussen in de hal geplaatst. Sociale huurwoning in Den Haag? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning maart

12 Bewonerscommissie De Hellenbeek tuigt geslaagde actie op VESTIGINGEN NUNSPEET/OLDEBROEK Vroeg in de ochtend kwamen ze aanlopen, de drie sterke mannen van bewonerscommissie De Hellenbeek. Met een kerstboom onder de armen koersten zij richting het speeltuintje aan de Hellenbeekstraat in Elburg. Met een emmer vol zand en drie touwen zetten zij de boom stevig vast en versierden hem met een lichtslang. Ruim voordat negentig leerlingen van de nabijgelegen basisschool Het Octaaf zouden verschijnen, was de bewonerscommissie klaar met de voorbereidingen. Anderhalf uur later arriveerde de eerste groep leerlingen. Elk kind had weersbestendige kerstversiering gemaakt en hing dat op in de boom. Hun creativiteit werd beloond met lekkere kerstkoekjes. Niet veel later hingen nog meer kinderen hun zelfgemaakte kerstknutsels in de prachtige versierde boom. Wethouder Krooneman en beleidsmedewerkster Coby de Jong van de Gemeente Elburg kwamen ook even polshoogte nemen. Zij werden, net als de schooldirecteur en bestuursleden van de bewonerscommissie, geïnterviewd door Lokale Omroep Elburg. Bewonerscommissie De Hellenbeek kijkt terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin koning Willem Alexander voor het eerst sprak over de participatiemaatschappij. Met deze kerstboomactie gaf de commissie op een creatieve manier invulling aan dit lange woord: met de kerstdagen is gezamenlijk in de wijk iets feestelijks neergezet, waarvan iedereen kon genieten. Bouw in Doornspijk verloopt voorspoedig De bouw van de 18 eengezinswoningen in Doornspijk verloopt voorspoedig. De sleuteloverdrachten zijn gepland, maar eerst was er nog de kijkmiddag. Ondertekenen convenant Maatschappelijke Zorg Meer dan twintig hulpverleningsorganisaties, zeven Noord-Veluwse gemeenten en de politie ondertekenden een tweejarig convenant Maatschappelijke Zorg regio Noord-Veluwe Op 10 januari 2014 organiseerde Omnia Wonen een kijkmiddag op de bouw. Van 13:00 tot 16:00 hebben wij de toekomstige bewoners van harte welkom geheten om hun nieuwe woning te bekijken. Dit was ook een mooie kans om de nieuwe buren te leren kennen. Tijdens de kijkmiddag waren alle woningen geopend en kon gezamenlijk in een van de woningen worden genoten van een hapje en een drankje. Maatwerk In het convenant legden de betrokken organisaties, waaronder Omnia Wonen, vast dat zij de onderlinge samenwerking verder verbeteren. Zij willen een goed vangnet organiseren voor mensen die dit nodig hebben. Financiële problemen, huiselijk geweld, verslaving, dakloosheid, verstandelijke- of psychische problemen, gaan vaak samen. Mensen met problemen moeten voortaan nog maar één instantie over de vloer krijgen, die alle hulp bundelt, betaald uit één budget. Daar streven de organisaties naar. Vrije sector woning in Nunspeet? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning 12 maart 2014

13 VESTIGING HARDERWIJK Gelukkig nieuwjaar! Begin dit jaar organiseerden de huurdersverenigingen 'De Weidse Belangen' van Omnia Wonen en 'Weidewaard' van Uwoon een nieuwjaarsbijeenkomst. Tussen de woonerven zetten zij tenten op waar huurders, donateurs en buren elkaar het beste wensten voor het nieuwe jaar. Een lekker hapje en drankje, voor jong en oud, maakten de gezellige middag compleet. Opening appartementencomplex Winckelweg Wethouder Van der Geest reikt sleutel uit aan bewoner en onthult plaquette. De verenigingen organiseren vaker sociale activiteiten met elkaar. Zo deden zij mee met de nationale schoonmaakdag en de burendag en organiseerden een paas-eierenzoektocht voor kinderen. Voel je thuis! De locatie en de parkachtige omgeving maken het nieuwbouwproject zeer geliefd. Een plek om je thuis te voelen, dat stond dan ook op de gedenkplaat die wethouder Van der Geest onthulde. Directeur Gerard van de Ven, van Omnia Wonen, roemde het gebouw om haar passende architectuur: De oude bomen zijn behouden en het gebouw past uitstekend in de omgeving. Dit is een compliment waard voor architect Jan Looman. Het Noord Veluws Museum maakt het plaatje af. Vrije sector woning in Harderwijk? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Even voorstellen Heidi van Steeg Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Heidi van Steeg, 38 jaar en sinds 1 maart 2014 gestart als woonadviseur in Harderwijk. Ik werk sinds vijf jaar bij Omnia Wonen en ben nu gestart met een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Ik woon sinds zes jaar met mijn vriend in Zeewolde en dit bevalt ons erg goed. In mijn vrije tijd wandel ik met de hond en lees ik graag thrillers. Mijn motto is: samen kom je verder. Als uw nieuwe woonadviseur in Harderwijk help ik u graag verder. maart

14 VESTIGINGEN ASSEN/STEENWIJK Kornputkwartier - Steenwijk In het Van den Kornputkwartier in Steenwijk zijn we gestart met de bouw van 22 huurwoningen. De woningen krijgen een bad- en slaapkamer op de begane grond en zijn dus zeer geschikt voor senioren. Ben u geïnteresseerd, neem dan contact op met Omnia Wonen en schrijf u alvast in. U krijgt automatisch bericht als wij in verhuur gaan. Wilt u meer weten over het Van den Kornputkwartier, kijk dan op of meld u aan bij de facebookpagina! Sociale huurwoning of vrije sector in Steenwijk? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Sociale huurwoning in Assen? Kijk op onze vernieuwde website en schrijf u in als woningzoekende. Ik zoek een woning Meenthehof Steenwijk Eind februari hebben alle nieuwe bewoners van de (1 e fase) Meenthehof de sleutel gekregen. Aangezien dit nieuwe complex vol zit met moderne technieken zouden we eigenlijk moeten spreken van een pasje! Naast een modern toegangssysteem is er de mogelijkheid om via een beeldscherm (tablet) te communiceren met de aan- wezig zorgpartij. Naast de 42 apparte men- ten en 18 zorgeenheden is ook de multifunctionele ruimte opgeleverd. In deze ruimte kunnen de bewoners elkaar ontmoeten, een potje biljarten of samen koken. Binnenkort gaan we starten met de sloop van het restant van de Meenthehof en starten we met de bouw van 56 appartementen. Een flink aantal zal worden verhuurd in de vrije sector. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Omnia Wonen en schrijf u alvast in. U krijgt automatisch bericht als wij in verhuur gaan. 14 maart 2014

15 NIEUWS VAN Like ons op Facebook of word vriend! show.huurdersorganisatie S.H.O.W. houdt u in dit magazine op de hoogte van haar werkzaamheden en van ontwikkelingen die voor u belangrijk zijn. Wilt u meer weten? Kijk dan op de webpagina van de S.H.O.W.: Wanneer u als actieve vrijwilliger op zoek bent naar zinvol werk en 's nachts nog droomt van zoekwoorden en Google, zet u zelfs een boodschappen - briefje om in webteksten voor leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Dan zijn wij op zoek naar u...! Bij ons bestaat de mogelijkheid om in een Eerste oproep! ontspannen sfeer mee te denken en te Uw Huurdersorganisatie S.H.O.W. roept alle praten over onderwerpen die alle huurders huurders op tot het bijwonen van haar van Omnia Wonen aangaan. Als S.H.O.W. algemene vergadering op 10 april geven wij gevraagd en ongevraagd advies Deze wordt gehouden in het Sociaal Centrum de Kiekmure Tesselschadelaan 1, over beleidsmatige onderwerpen die bepalend zijn voor huur, onderhoud en het Harderwijk. Graag geven wij spreektijd aan woon genot in het algemeen. Wij vergaderen een bewonerscommissie of een individuele eenmaal per maand in Harderwijk, vanzelf - huurder met opmerkelijke of leerzame sprekend ontvangt u maandelijks een ervaringen op gedaan in het afgelopen jaar. onkostenvergoeding. Wanneer uw Uw opgave zien we graag tegemoet via interesse is gewekt of er zijn vragen een brief of mail naar ons secretariaat. gerezen neem dan contact op door middel van een brief of mail naar ons secretariaat. Participanten Als uw vertegenwoordiger in het overleg met Omnia Wonen hebben we behoefte aan meer participanten. Wanneer er nieuws is willen we dat graag snel delen met zoveel mogelijk huurders. Soms kan het voor het innemen van een standpunt nood - zakelijk zijn dat wij u als onze achterban consulteren, bijvoorbeeld middels een korte enquête, zo kunt u als huurder een rol spelen in het besluitvormingsproces van de S.H.O.W.. Meldt u aan als participant, zo kunt u meedenken bij bepaalde onderwerpen en bent u als eerste op de hoogte van besluiten, veranderingen en vernieuwing van beleid. Aanmelden als participant kan door middel van een mail. Alleen als u niet over een computer beschikt kan dit ook per brief. Correspondentieadres Secretariaat S.H.O.W. Klaproosmeen PK HARDERWIJK maart

16 SERVICEPAGINA Adres Vestigingen voor al uw vragen over uw woning, (huur)betaling, repatieverzoek of voor een afspraak met een woonadviseur. AMERSFOORT Utrechtseweg 14 Goudenregenstraat NB Amersfoort 2565 EZ Den Haag AMSTELVEEN HARDERWIJK W. Boothlaan 2A Scheepssingel NP Amstelveen 3841 KS Harderwijk ARNHEM OLDEBROEK Huissensestraat 27 Van Sytzemalaan HL Arnhem 8096 AS Oldebroek ASSEN NUNSPEET Scharmbarg 213 Stationslaan EE Assen 8071 CL Nunspeet STEENWIJK Gasthuisstraat JM Steenwijk CV Storing? Amersfoort (bewoners van de Garietstraat bellen ) Amstelveen Arnhem (Storingsnummer stadsverwarming Nuon ) Assen Den Haag Elburg Ermelo t Harde Harderwijk Oldebroek Nunspeet Steenwijk Utrecht Aangepaste openingstijden : 18 april gesloten Tweede paasdag gesloten Hemelvaartsdag gesloten 30 mei gesloten Voel je thuis! Bij noodgevallen belt u altijd eerst Omnia Wonen. Buiten onze openingstijden belt u het calamiteitennummer Hoofdkantoor Scheepssingel 12 Postbus 418, 3840 AK Harderwijk T F E

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

TREF. punt. Tevreden. in de Diamantstraat. Het jaarlijks overzicht p.12. Stand van zaken p.10. Daar sta je dan... p.4 TREF ARGOSTRAAT NIEUWBOUW

TREF. punt. Tevreden. in de Diamantstraat. Het jaarlijks overzicht p.12. Stand van zaken p.10. Daar sta je dan... p.4 TREF ARGOSTRAAT NIEUWBOUW Nr. 1 2011 Tevreden in de Diamantstraat ARGOSTRAAT Daar sta je dan... p.4 NIEUWBOUW Stand van zaken p.10 ONDERHOUD Het jaarlijks overzicht p.12 Nr.2 juni 2010 1 INHOUD Nr. 1 2011 Uw veiligheid telt Houd

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie