BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidingseisen en ervaringseisen Aanvullende eisen versie 15 april 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidingseisen en ervaringseisen Aanvullende eisen versie 15 april 2017"

Transcriptie

1 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidingseis ervaringseis, versie 15 april 2017 Aanvullde uitvoeringsregels screing t.b.v. toelating tot PCE-exams voor BEI BLS 1 Deze tabel met Vaktechnische opleidings- ervaringseis vervangt alle eerdere versies van dit overzicht. 2 Aan de vaktechnische opleidingseis is voldaan, indi zowel voldaan is aan de vakopleiding als aan de aanvullde vereiste opleiding eis. Voor alle opleiding, cursuss training die afgerond word met e toets / exam(s), / waarvoor m e certificaat diploma kan hal, geldt dat dit 3 certificaat diploma aantoonbaar behaald geldig moet zijn binn de gestelde voorwaard. 4 E EVC-traject moet altijd afgerond word met e vereist erkd diploma Evtuele aantoonbare ervaring die als (extra) toelatingseis wordt vermeld in de kolom ervaringseis moet zijn vastgelegd in de bekwaamheidsverklaring van e kandidaat. Dit documt is beschikbaar op de website. Andere dan de in dit overzicht goemde opleiding kunn word toegelat, indi deze aantoonbaar opleid tot het vereiste niveau. Aanvrag voor toelating van e niet goemde opleiding kunn door het opleidingsinstituut volgs "Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabell behord bij BEI & VIAG" word aangevraagd. Onder huidige opleidingsroute wordt verstaan: alle boemde opleiding waar in gestart kan word. In de oude opleidingsroutes kan niet meer word gestart. De binn de gestelde voorwaard termijn behaalde te behal geldige certificat diploma s hiervan voldo echter nog wel aan de gestelde opleidingseis. Voor oude opleidingsroutes geldt dat de goemde vakdiploma's gestart / behaald moet zijn binn de daartoe door Ministerie van OCW gestelde termijn, tzij 8 anders vemeld. Het komt voor dat medewerkers in het bezit zijn van e buitlandse opleiding vrag zij daarmee toegang kunn krijg tot e Stipel-PCE-exam. Daarvoor moet word bekek in hoeverre die buitlandse opleiding gelijkwaardig is aan de opleiding uit de tabel Opleidings- ervaringseis. De Beheergroep Opleidings- 9 ervaringseis BEI-VIAG kan zal deze beoordeling niet mak. Als e medewerker over e buitlandse opleiding beschikt, kan de werknemer werkgever dit diploma lat waarder t opzichte van Nederlandse diploma s. Deze diplomawaardering wordt dan door de examinstelling beoordeeld bij de toelating tot het Stipel exam. Meer informatie over de wijze waarop bepaald kan word wat e buitlands diploma in Nederland waard is, is te vind op de website van het Informatiectrum Diplomawaardering www idw nl De bij de aanwijzing VOP LS-meters, alle typ VP alle typ AVP goemde vakopleidingseis gev ook toegang tot het exam voor e lager niveau, mits aan de aanvullde opleidingseis voor de betreffde aanwijzing is voldaan. 10 / certificat IV, OIV, WV WV-nett gev op zich ge toelating tot exams voor VOP LS -meters, alle typ VP alle typ AVP. De in deze lijst goemde stages moet voldo aan het in de BEI BLS opgom artikel over in opleiding. In e stage verkrijgt de kandidaat knis, inzicht vaardigheid in alle activiteit die bij de toekomstig te verstrekk aanwijzing behor. Daartoe moet de stage minimaal voldo aan de volgde voorwaard: - de kandidaat moet minimaal 75% van de duur van die stageperiode betrokk zijn bij alle activiteit die bij de goemde aanwijzing behor; - de kandidaat moet minimaal 50% van de duur van die stageperiode onder directe begeleiding toezicht staan (onder directe begeleiding toezicht wordt hier verstaan dat er 11 begeleiding toezicht op de werkplek is. De mate van begeleiding is afhankelijk van de aanwezige risico s); - van de stageperiode moet e (door directie van de kandidaat) gewaarmerkt documt (link naar format) word samgesteld dat aan de Examinstelling kan word getoond; - voor het aanton van de stage kan het beschikbare format word gebruikt e gelijkwaardig documt; - stage mag ook word gevolgd als onderdeel van de vakopleiding; 12 Voor alle aanwijzing geldt dat m e algeme BEI instructie met de van toepassing zijnde veiligheidswerkinstructies gevolgd moet hebb. BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidingseis ervaringseis Aanvullde eis versie 15 april 2017

2 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training THP LS VOP LS-assistt stage 1 maand VOP LS-meters cursus VOP Meters LS Opleiding conform Priel voor Meterwisseling van; Alliander; Edistra; Eductrer Bouw & Infra; Elztec; Enexis; Gelderpoort; GOA Leidingtechniek; KWR Exergie; OCNED; Ponsio Opleiding Advies bv; Stedin; TESI (erkd vanaf 1/3/16) stage 1,5 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding VOP LS-meters VOP LS-meters VOP LS-LNB/ Transport VP LS-aansluiting VP LS-aansluiting VP LS-meterkast VP LS-meterkast VP LS-meterkast Monteur Laagspanningsdistributie (crebo 25273) Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272) Assistt monteur laagspanningsnett (crebo 10268) Monteur Data/Elektra uitstroomrichting Elektra (crebo 92111/92112) MBO diploma Monteur sterkstroominstallaties (crebo 10261) keuzedeel slimme meters stage 1 maand Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25273) Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92111/92112) Monteur laagspanningsnett (crebo 10263) Monteur sterkstroom installaties (crebo 10261) Enexis E opleiding t/m blok 5 Montage huisaansluiting laagspanning (VEV/Kteq) (ge crebo) Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25273) Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92111/92112) Servicemonteur verbruikersaansluiting (crebo 92124/92126) Monteur laagspanningsnett (crebo 10263) Monteur sterkstroom installaties (crebo 10261) Montage huisaansluiting laagspanning (VEV/Kteq) (ge crebo) in installatietechniek elektra (onboemd, minimaal WEB 2) Opleiding die voldoet aan de inhoud conform de VP LS meterkast informatiekaart, gericht op knis van nett; stage 1,5 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding stage 1,5 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding 12 maand ervaring, minimaal als VOP LS-assistt VOP LS-meters, beide aangevuld met 3 maand stage stage 6 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding 12 maand ervaring, minimaal als VOP LS-assistt VOP LS-meters, beide aangevuld met 3 maand stage stage 6 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding 12 maand ervaring, minimaal als VOP-meters 3 maand stage, stage 6 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding 12 maand ervaring, minimaal als VOP-meters 3 maand stage, stage 6 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding 12 maand ervaring, minimaal als VOP-meters 3 maand stage, stage 6 maand, evtueel als onderdeel van de opleiding BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 1 van 10

3 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training VP LS-meterkast VP LS-nett VP LS-nett Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25273) Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92111/92112) Monteur laagspanningsnett (crebo 10263) Monteur Sterkstroom installaties (crebo 10261) Enexis opleidingsplattegrond E t/m blok 9 Frigem Distributiemonteur elektrisch (ge crebo) Opleiding die voldoet aan de inhoud conform de VP LS meterkast informatiekaart, gericht op knis van elektra nett; 12 maand ervaring als VP G-meterkast, waarbij m voldoet aan de gestelde opleidingseis voor deze aanwijzing En 3 maand stage als VP-LS-meterkast 12 maand ervaring, minimaal als VP LS-aansluiting VP LS meterkast, beide aangevuld met 3 maand stage als VP LS nett Of stage 6 maand als VP LS nett 12 maand ervaring, minimaal als VP LS-aansluiting VP LS meterkast, beide aangevuld met 3 maand stage als VP LS nett Of stage 6 maand als VP LS nett VP LS-LNB/ Transport Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25273) Knis van accu's, beperkt secundaire tertiaire installaties (zie BEI BLS) 6 maand stage in het domein LNB/transport VP LS-LNB/ Transport VP LS-LNB/ Transport AVP LS-service AVP LS-service AVP LS-service Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92111/92112) Monteur laagspanningsnett (crebo 10263) Monteur Sterkstroom installaties (crebo 10261) in installatietechniek elektra (onboemd, minimaal aantoonbaar WEB niveau 2) Technicus MiddspanningsInstallaties (crebo 10239) Eerste Monteur Infratechniek Data/Elektra uitstroom-richting Elektra (crebo 92121/92125) Middkaderfunctionaris automatisering ergietechniek (crebo 10235) Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92111/92112) Monteur laagspanningsnett (crebo 10263) voor nieuwe aanwijzing is deze opleidingsroute toelaatbaar t/m 1 april 2018 Knis van accu's, beperkt secundaire tertiaire installaties (zie BEI BLS) Knis van accu's, beperkt secundaire tertiaire installaties het veiligstell van het netdeel (zie BEI BLS) Knis van accu's, secundaire tertiaire installaties het veiligstell van het netdeel (zie BEI BLS) 6 maand stage in het domein LNB/transport 6 maand stage in het domein LNB/transport 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage als AVP-LS-service 12 maand stage als AVP-LS-service 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage als AVP-LS-service 12 maand stage als AVP-LS-service 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage als AVP-LS-service 12 maand stage als AVP-LS-service evtueel als onderdeel van de opleiding BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 2 van 10

4 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis AVP LS-service MBO-Energietechniek MBO Meet- & Regeltechniek MBO Elektronica (onboemd, minimaal aantoonbaar WEB niveau 3) vereiste aanvullde cursuss training Knis van accu's, secundaire tertiaire installaties het veiligstell van het netdeel (zie BEI BLS) 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage 12 maand stage evtueel als onderdeel van de opleiding AVP LS-distributie AVP LS-distributie Eerste monteur data/elektra uitstroomrichting elektra Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) Technicus Middspannings-Installaties (crebo 10239) 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage als AVP LS distributie 12 maand stage als AVP LS distributie 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage als AVP LS distributie 12 maand stage als AVP LS distributie AVP LS-distributie AVP LS-LNB/ Transport AVP LS-LNB/ Transport MBO Energietechniek (onboemd, minimaal aantoonbaar WEB niveau 3) Eerste Monteur data/elektra uitstroomrichting elektra (crebo 92121/92125) Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) Technicus MiddspanningsInstallaties (crebo 10239) Middkaderfunctionaris automatisering ergietechniek (crebo 10235) e schakelcursus; Specifieke instructie mbt het takpakket (accu's, secundaire tertiaire installaties, zie BEI BLS) Specifieke instructie mbt het takpakket (accu's, secundaire tertiaire installaties, zie BEI BLS) 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage als AVP LS distributie 12 maand stage als AVP LS distributie 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS service AVP LS-distributie VP LS- LNB/Transport, all aangevuld met 3 maand stage als AVP LS LNB/transport 12 maand stage als AVP LS LNB/transport 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS service AVP LS-distributie VP LS- LNB/Transport, all aangevuld met 3 maand stage als AVP LS LNB/transport 12 maand stage als AVP LS LNB/transport AVP LS-LNB/ Transport MBO-Energietechniek MBO Meet- & Regeltechniek MBO Elektronica (onboemd, minimaal aantoonbaar WEB niveau 3) Knis van accu's, beperkt secundaire tertiaire installaties het veiligstell van het netdeel (zie BEI BLS) 12 maand ervaring als VP (alle typ), aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS service AVP LS-distributie VP LS- LNB/Transport, all aangevuld met 3 maand stage als AVP LS LNB/transport 12 maand stage als AVP LS LNB/transport BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 3 van 10

5 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training WV LS-meterkast 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-meterkast stage van 9 maand als WV-LS-meterkast WV LS-meterkast Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) Uitvoerder Elektriciteitdistributie-system (Bolegbo); Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels (Kiwa); Uitvoerder Energiekabels /Kabelwerk (Gastec/Kiwa) 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-meterkast stage van 9 maand als WV-LS-meterkast WV LS-meterkast 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-meterkast stage van 12 maand als WV-LS-meterkast WV LS-meterkast PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-meterkast stage van 12 maand als WV-LS-meterkast WV LS-net-montage 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-netmontage stage van 9 maand als WV-LS-netmontage WV LS-net-montage Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) Uitvoerder Elektriciteitdistributie-system (Bolegbo); Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels (Kiwa); Uitvoerder Energiekabels /Kabelwerk (Gastec/Kiwa) 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-netmontage stage van 9 maand als WV-LS-netmontage WV LS-net-montage 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-netmontage stage van 12 maand als WV-LS-netmontage BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 4 van 10

6 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training WV LS-net-montage PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) 6 maand ervaring als AVP LS- distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-netmontage stage van 12 maand als WV-LS-netmontage WV LS-nett WV LS-nett WV LS-nett Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) Uitvoerder Elektriciteitdistributie-system (Bolegbo); Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels (Kiwa); Uitvoerder Energiekabels /Kabelwerk (Gastec/Kiwa) 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-nett stage van 9 maand als WV-LS-nett 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-nett stage van 9 maand als WV-LS-nett 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-nett stage van 9 maand als WV-LS-nett BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 5 van 10

7 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training WV LS-nett PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-nett stage van 12 maand als WV-LS-nett WV LS-nett PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) KIWA: Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels schakelcursus; 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-nett stage van 12 maand als WV-LS-nett WV-LS-Nett HBO(HTS) Elektrotechniek KIWA: Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Energiekabels schakelcursus; 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-nett stage van 12 maand als WV-LS-nett BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 6 van 10

8 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training WV LS-distributie HBO Elektrotechniek e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel van minimaal 3 jaar 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV LS-distributie stage van 9 maand als WV LS-distributie WV LS-distributie WV LS-distributie WV LS-distributie WV LS-LNB/ Transport Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) HTS elektrotechniek PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) Uitvoerder Energiekabels /Kabelwerk (Gastec/Kiwa) e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel van minimaal 3 jaar Bij alle hiernaast vermelde opleiding is er e Schakelcursus WV-IV LS verplicht De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel van minimaal 3 jaar Bij alle hiernaast vermelde opleiding is er e Schakelcursus WV-IV LS verplicht De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel van minimaal 3 jaar Specifieke instructie mbt het takpakket (accu's, secundaire tertiaire installaties, zie BEI BLS); 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV LS-distributie stage van 9 maand als WV LS-distributie 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV LS-distributie stage van 12 maand als WV LS-distributie 6 maand ervaring als WV LS- meterkast WV LS-net-montage, beide aangevuld met 3 maand stage 6 maand ervaring als AVP LS distributie AVP LS-service, beide aangevuld met 3 maand stage als WV LS-distributie stage van 12 maand als WV LS-distributie 6 maand ervaring als WV LS- (alle andere typ), aangevuld met 3 maand stage Of 6 maand ervaring als AVP LS-(alle typ), aangevuld met 3 maand stage als WV LS- LNB/ Transport stage van 9 maand als WV LS- LNB/ Transport BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 7 van 10

9 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis WV LS-LNB/ Transport BD LS-distributie BD LS-distributie PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) vereiste aanvullde cursuss training Specifieke instructie mbt het takpakket (accu's, secundaire tertiaire installaties, zie BEI BLS) e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel over de laatste 3 jaar Uitvoerder Energiekabels /Kabelwerk (Gastec/Kiwa) e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel over de laatste 3 jaar 6 maand ervaring als WV LS- (alle andere typ), aangevuld met 3 maand stage als WV-LS-LNB/transport Of 6 maand ervaring als AVP LS-(alle typ), aangevuld met 3 maand stage als WV LS- LNB/ Transport stage van 9 maand als WV LS- LNB/ Transport Stage van 12 maand als BD-LS-distributie 6 maand ervaring als WV 6 maand stage als BD-LS-distributie Stage van 12 maand als BD-LS-distributie 6 maand ervaring als WV 6 maand stage als BD-LS-distributie BD LS-distributie e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel over de laatste 3 jaar Stage van 12 maand als BD-LS-distributie 6 maand ervaring als WV 6 maand stage als BD-LS-distributie BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 8 van 10

10 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training BD LS-distributie OIV LS-distributie OIV LS-distributie PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) Enexis opleidings-plattegrond Bediingsdeskundige Eerste monteur laagspanningsnett (crebo 10251) e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel over de laatste 3 jaar e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel over de laatste 3 jaar Uitvoerder Energiekabels /Kabelwerk (Gastec/Kiwa) e schakelcursus WV-IV LS; De aanvullingseis voor de schakelcursus vervalt bij e aantoonbare ervaring in schakel over de laatste 3 jaar Stage van 12 maand als BD-LS-distributie 6 maand ervaring als WV 6 maand stage als BD-LS-distributie Ervaring van 12 maand als WV-LS-distributie 6 maand ervaring als WV-LS-distributie BD-LS 6 maand stage als OIV-LS-distributie stage van 12 maand als OIV-LS-distributie Ervaring van 12 maand als WV-LS-distributie 6 maand ervaring als WV-LS-distributie BD-LS 6 maand stage als OIV-LS-distributie stage van 12 maand als OIV-LS-distributie OIV LS-distributie e schakelcursus WV-IV LS; Ervaring van 12 maand als WV-LS-distributie 6 maand ervaring als WV-LS-distributie BD-LS 6 maand stage als OIV-LS-distributie stage van 12 maand als OIV-LS-distributie BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 9 van 10

11 BEI-BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings- ervaringseis, versie 15 april 2017 Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis vereiste aanvullde cursuss training OIV LS-distributie IV PBNA: middelbare opleiding elektrotechniek tot met module 4 Technicus Middspanning Installaties (crebo 10239) Middelbare electriciteits-distributietechniek (ge crebo) Enexis opleidingsplattegrond Bediingsdeskundige aanvullde opleiding OIV-LS-distributie HBO (HTS) elektrotechniek e schakelcursus WV-IV LS; O&O fonds elearning nettechniek Cursus (project)managemt zoals: BOB Opleiding, Training Advies: Projectleider B&U Infra IPMA C certificaat IPMA D certificaat Kiwa Training: Projectmanagemt Kiwa Training: Bedrijfskundige vaardighed voor uitvoerders (als onderdeel van opleiding Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek) NIMO projectmanagemt instituut: Projectmatig Werk NIMO projectmanagemt instituut: Praktisch Projectmanagemt 1 PMI CAPM certificaat Soma Bedrijfsopleiding: Projectmanagemt in de ondergrondse infra IPV opleiding & training: Projectmanagemt e andere PM opleiding; voor te legg aan de beheergroep Ervaring van 12 maand als WV-LS-distributie 6 maand ervaring als WV-LS-distributie BD-LS 6 maand stage als OIV-LS-distributie stage van 12 maand als OIV-LS-distributie 12 maand ervaring als leidinggevde in de technische sector aantoonbare operationele betrokkheid van minimaal 12 maand 6 maand stage als IV-LS-distributie (1) Voor deze cursus zijn nog ge voorgeschrev institut/cursuss bekd. Opleidingsinstitut word uitgodigd om deze cursus zo spoedig mogelijk voor te legg aan de beheergroep (1) (conform de 'Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabell behord bij BEI & VIAG'). In de volgde versie van de tabel zull de erkde cursuss word vermeld. BEI BLS bijlage 2 Vaktechnische opleidings ervaringseis, versie 15 april 2017 Pagina 10 van 10

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings en ervaringseisen Aanvullende eisen versie 15 april 2017

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings en ervaringseisen Aanvullende eisen versie 15 april 2017 VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 15 april 2017 Aanvullende uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot PCE-examens voor VIAG 1 Deze tabel met Vaktechnische opleidings-

Nadere informatie

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings en ervaringseisen versie 15 april 2017 Pagina 1 van 8

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings en ervaringseisen versie 15 april 2017 Pagina 1 van 8 vereiste aanvullende cursussen trainingen THP-G als VOP-G assistent Stage 1 maand als VOP G-meters cursus VOP G Meters Opleiding conform Priel voor Meterwisselingen van Alliander, Edistra, Educentrer Bouw

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013)

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013) Pagina 1 van 9 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen BEI BHS; 16-04-2016

Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen BEI BHS; 16-04-2016 Bijlage 3 van de BEI BHS 2016 Vaktechnische opleidings- ervaringseis BEI BHS; 16-0-2016 Aanwijzing Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis Algeme THP LNB Algeme BEI instructie

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens Pagina 1 van 7 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

overgangsregeling BEI-BHS

overgangsregeling BEI-BHS Inleiding Met ingang van 15 april 2016 is de BEI-BHS met bijlagen en bijbehorende VWI s van kracht. Dat houdt in dat met ingang van die datum in de hoogspanningelektriciteitsnetten en middenspanningelektriciteitsnetten

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Geen Vakopleiding, cursussen of trainingen vereist Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Assistant Kenteq:

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Kenteq: Installatie 95481 Laagspanning VEV / Kenteq: Laagspanningsnetten

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Kenteq: Installatie 95481 Laagspanning VEV / Kenteq: Laagspanningsnetten

Nadere informatie

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur Scope Kabelinfrastructuur FUNCTIE Grondwerker Kabelwerker Assistent Monteur Laagspanning Assistent Monteur Datacommunicatie Monteur Laagspanning Monteur Middenspanning SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR geen In

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/3) Grondwerker geen Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Laagspanning Datacommunicatie Laagspanning Middenspanning Kenteq: Installatie 95481 of

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Geen Vakopleiding, cursussen of trainingen vereist Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Kenteq: Installatie

Nadere informatie

Bijlage 17 Eindtermen KEV

Bijlage 17 Eindtermen KEV Bijlage 17 Eindtermen KEV 1. Eindtermen module KEV document TenneT ten behoeve van VP, AVP, WV, OIV en IV 1.1 Inleiding Om een TenneT aanwijzing VP, AVP, WV, OIV en IV te krijgen is buiten een STIPEL en/of

Nadere informatie

380/220 kv. 150/110 kv. 50/25 kv. 10/12,5/20/ 23 kv. Transport. MS distributie. Bijlage 1 bij BEI BHS 2017 Beheersgebieden LNB.

380/220 kv. 150/110 kv. 50/25 kv. 10/12,5/20/ 23 kv. Transport. MS distributie. Bijlage 1 bij BEI BHS 2017 Beheersgebieden LNB. Bijlage 1 bij BEI BHS 2017 Beheersgebieden 380/220 kv LNB 150/110 kv Aansluitstift 50/25 kv Transport 10/12,5/20/ 23 kv Kabeleindsluiting MS distributie In HS-voorzieningsystemen van het domein LNB Bijlage

Nadere informatie

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur Scope Kabelinfrastructuur FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR aanvullende opmerkingen Grondwerker Kabelwerker nieuw Monteur Meters LS geen VMBO of LTS of MBO Webniveau 1 of GOA Leidingtechniek: Kabel leggen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG

Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG 1. Algemeen 1.1. Deze procedure beschrijft het proces van beheer van opleidingstabellen vaktechnische opleidings- en ervaringseisen

Nadere informatie

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur Scope Kabelinfrastructuur FUNCTIE Grondwerker Kabelwerker Assistent Monteur Laagspanning Assistent Monteur Datacommunicatie SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR geen VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig

Nadere informatie

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur Scope Kabelinfrastructuur FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker geen Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Monteur Meters LS MBO diploma Monteur Laagspanningsdistributie crebonummer

Nadere informatie

Invoering van BEI BS 2010 en VIAG 2010 13-10-2011

Invoering van BEI BS 2010 en VIAG 2010 13-10-2011 Invoering van BEI BS 2010 en VIAG 2010 13-10-2011 Op 1 juni 2011 is de nieuwe veiligheidsregelgeving (BEI BS 2010 en VIAG 2010 met de onderliggende veiligheidswerkinstructies) van kracht geworden. De nieuwe

Nadere informatie

Vraag en antwoord BEI-BLS (12 april 2016) Vraag en antwoord BEI-BLS pagina 1 van 5

Vraag en antwoord BEI-BLS (12 april 2016) Vraag en antwoord BEI-BLS pagina 1 van 5 Vraag en antwoord BEI-BLS (12 april 2016) Nieuwe vragen en gewijzigde antwoorden t.o.v. versie van zijn aan de linkerzijde gemarkeerd met en Vragen kun je mailen naar: beiviag@netbeheernederland.nl

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 3 Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer Inhoud Scope Kabelinfrastructuur... 3 Grondwerker... 3

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 3 Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer Inhoud Scope Kabelinfrastructuur... 3 Grondwerker... 3

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB)

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Pagina 1 van 9 Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS)

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Pagina 1 van 9 Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Pagina 1 van 7 VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Vrijstellingen

IFV Uitvoeringsregeling Vrijstellingen IFV Uitvoeringsregeling Vrijstelling Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 23 april 2014. Alle recht voorbehoud. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen versie behorend bij de BEI-BLS Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

Certificatieschema OIV HSMS Transport (OIV TR)

Certificatieschema OIV HSMS Transport (OIV TR) Pagina 1 van 10 Certificatieschema OIV HSMS Transport (OIV TR) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA)

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) DR-BTA-X Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) Uitgave: februari 2012 DR-BTA-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast

Nadere informatie

Certificatieschema WV HS/MS Transport-totaal (WV TR)

Certificatieschema WV HS/MS Transport-totaal (WV TR) Pagina 1 van 11 Certificatieschema WV HS/MS Transport-totaal (WV TR) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

MIDDELBARE ELEKTRICITEITS- DISTRIBUTIETECHNIEK Het MEDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!...

MIDDELBARE ELEKTRICITEITS- DISTRIBUTIETECHNIEK Het MEDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!... MIDDELBARE ELEKTRICITEITS- DISTRIBUTIETECHNIEK Het MEDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!... Alle veranderingen in de energiedistributie-wereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van

Nadere informatie

BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 15 april 2018 Pagina 1 van 59 BEI-BLS versie 15-04-2018

Nadere informatie

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 15 april 2015 Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave Voorwoord 1

Nadere informatie

KIAD. Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater

KIAD. Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater KIAD Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater Historie Wat is KIAD Organisatie Doelen Voor wie Certificaten Taken Bevoegdheden Toelatingseisen Aanmelden en Examen Uitslag examen Beoordelingscriteria Implementatieperiode

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders

Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders 1. Inleiding Deze uitvoeringsregeling beschrijft de wijze waarop praktische invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het Convenant

Nadere informatie

E DEF Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren

E DEF Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren Doel Veilig werkzaamheden uitvoeren aan veiliggestelde HS/MS kabels. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

E DEF Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten

E DEF Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen of verdeelkasten Doel Veilig niet-elektrotechnische werkzaamheden in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten uitvoeren en als dat nodig is hierop toezicht houden. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland 15-10-2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

66.A.25 - Vrijstelling module examens

66.A.25 - Vrijstelling module examens 66.A.25 - Vrijstelling module examens 1 Inleiding Om in aanmerking te komen voor een Part 66 AML of een uitbreiding van een AML met een (sub)categorie, moet u aantonen over de vereiste basiskennis te beschikken.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Opleidingstraject (Eerste) Monteur Data/Elektra. Praktijkcentrum VB&I Grote Weegbree BB Wolvega

Opleidingstraject (Eerste) Monteur Data/Elektra. Praktijkcentrum VB&I Grote Weegbree BB Wolvega 2016 2017 Opleidingstraject (Eerste) Monteur Data/Elektra Praktijkcentrum VB&I Grote Weegbree 4-22 8472 BB Wolvega Praktijkcentrum VB&I De doelstelling van Praktijkcentrum VB&I is het opleiden van medewerkers

Nadere informatie

66.A.25 - Vrijstelling module examens

66.A.25 - Vrijstelling module examens 66.A.25 - Vrijstelling module examens 1 Inleiding Om in aanmerking te komen voor een Part 66 AML of een uitbreiding van een AML met een (sub)categorie, moet u aantonen over de vereiste basiskennis te beschikken.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-THP LS

Certificatieschema BEI-BLS-THP LS Pagina 1 van 5 nderdeel van BEI-BLS-THP LS BEI-BLS-THP LS Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 21.10.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 285 A/1 V (Adviez) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AD/200/10

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 1 Hoog- en laagspanning Een groeiend aantal elektrotechnische medewerkers hebben met zowel laag- alsook hoogspanning te maken. Bij nieuwbouw dringt de hoogspanningsinstallatie

Nadere informatie

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Orde in chaos Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Agenda Korte terugblik op de chaos Nieuwe uitgangspunten ATEX opleidingen IECEx 05 Uitstroomprofielen Aanpak Elsevier Opleidingen Opleidingsstructuur:

Nadere informatie

Certificatieschema. BEI-BLS-VP LS-LNB/Transport

Certificatieschema. BEI-BLS-VP LS-LNB/Transport Pagina 1 van 7 LNB/Transprt LNB/Transprt Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing.

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Deze toolbox mondeling verstrekken voor 15-4-2015 Bestaat uit 2 pagina s Iedere aanwezige een exemplaar verstrekken. Toolbox met verplichte registratie

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen G25 beproeven op dichtheid

G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen G25 beproeven op dichtheid Doel veilig. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald. Opdracht en aanwijzing Je krijgt de opdracht van een

Nadere informatie

Overzicht examenproducten op website op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015

Overzicht examenproducten op website  op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 Stichting Examenservice Overzicht examen op website www.esmei.nl op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 3.1 Producten die zijn vastgesteld/gevalideerd BIJGEWERK: Goedgekeurd door Screenplatform,

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Opleidingstraject (Eerste) Monteur Data/Elektra. Praktijkcentrum VB&I Vredeweg 1 e 1505 HH Zaandam

Opleidingstraject (Eerste) Monteur Data/Elektra. Praktijkcentrum VB&I Vredeweg 1 e 1505 HH Zaandam 2015 2016 Opleidingstraject (Eerste) Monteur Data/Elektra Praktijkcentrum VB&I Vredeweg 1 e 1505 HH Zaandam Monteur Data/Elektra, niveau 2 De opleiding Monteur Data/Elektra (crebo 92111) is een relatief

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

HOGERE GASTECHNIEK. Doel De opleiding heeft tot doel medewerkers op hoger (technisch) niveau te scholen in de gasdistributietechniek.

HOGERE GASTECHNIEK. Doel De opleiding heeft tot doel medewerkers op hoger (technisch) niveau te scholen in de gasdistributietechniek. HOGERE GASTECHNIEK... Kiwa Training Wilmersdorf 50 Postbus 137 7300 AC Apeldoorn Tel. 055 539 35 39 Fax 055 539 34 62 training@kiwa.nl www.kiwatraining.nl Doel De opleiding heeft tot doel medewerkers op

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. en registratie bij VastgoedCert

Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. en registratie bij VastgoedCert Stichting Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. registratie bij PERSOONLIJKE GEGEVENS (privé) Naam M / V Voorna(a)m() Titel(s) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 WELKOM over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 Programma Afsluiting Basisvorming Leerwegen en Afdelingen Leerwegondersteuning Portfolio Hoe komt het advies tot stand? PAUZE Wat kun je met een diploma

Nadere informatie

Overzicht bewijzen vakbekwaamheid REI. (9 april 2015)

Overzicht bewijzen vakbekwaamheid REI. (9 april 2015) Overzicht bewijzen vakbekwaamheid REI (9 april 2015) 1 Voorwoord De huidige eisen voor vakbekwaamheid hebben een lange voorgeschiedenis. Dit betekend dat er op de lijst veel opleidingen waren die niet

Nadere informatie

U I T S P R A A K en 2 1 9

U I T S P R A A K en 2 1 9 U I T S P R A A K 1 3 2 1 5 2 1 9 van het College van beroep voor de exams van de Universiteit Leid inzake de beroep van XXX, appellant teg de Raad van Bestuur van het LUMC, verweerder 1. Ontstaan loop

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

nota van inlichtingen

nota van inlichtingen nota van inlichtingen Besteknummer: P-3001540-P-011-04 Titel: Het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties (laagspanningsinstallaties) op objecten van Defensie ressorterend onder de Dienst

Nadere informatie

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,-

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,- PLANNER LAAGSPANNING INSTALLATIE-/ WERKVERANT- WOORDELIJKE + SDESKUNDIGE HERKWALIFICATIE VAKBEKWAAM PERSOON 18/09/08 08/09/08 en 12/01/09 02/10/08 19/09/08 9 dagen theorie en 1.875,- (incl. cursusmateriaal)

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 4 PROCEDURE VOOR HET AANMELDEN VAN EEN NIET IN DE REGELING GENOEMDE OPLEIDING EN HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25253 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 DR-ET1-X Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 Uitgave: januari 2012 DR-ET1-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs met praktijkbijeenkomsten

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning rush TROTECHNIEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures die wij doceren helpen mensen en bieden zekerheid om te gaan met

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFKORTINGEN

DEFINITIES EN AFKORTINGEN Gezien en akkoord bevonden door: General Manager : Deputy General Manager: Manager Asset Management: Site Controller: Production Manager: Manager Technology & Environment: Aard van de laatste wijziging

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. over de opleidingen Vliegtuigonderhoudstechniek

Vragen en antwoorden. over de opleidingen Vliegtuigonderhoudstechniek Vragen en antwoorden over de opleidingen Vliegtuigonderhoudstechniek MBO, Part-66 en Part-147 Bij de opleidingen vliegtuigonderhoudstechniek kun je twee soorten diploma s behalen. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

TenneT. kader document elektrische bedrijfsvoering (KEB) DEEL 2 Supplement op BEI BHS & BLS

TenneT. kader document elektrische bedrijfsvoering (KEB) DEEL 2 Supplement op BEI BHS & BLS kader document elektrische bedrijfsvoering (KEB) DEEL 2 Supplement op BEI BHS & BLS Auteur: J. Dirksen Vrijgave: M.J.M. Boone Versie: 2.00 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Toepassingsgebied 1.3. Nieuwe en

Nadere informatie