ONLINE. met uw kind. S.M. de Bruijn. lectoraat nieuwe media in vorming en onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONLINE. met uw kind. S.M. de Bruijn. lectoraat nieuwe media in vorming en onderwijs weeswijsmetmedia.nl @sdbruijn"

Transcriptie

1 ONLINE met uw kind S.M. de Bruijn lectoraat nieuwe media in vorming en

2 Mijn dochter heeft met iedereen contact behalve met mij.

3 In welke wereld leeft uw kind? Ontwikkelingen rond sociale media Op reis met uw kind Hoe voert u het gesprek met uw kind? De Bijbel over het gesprek Het gesprek in de praktijk

4 Ontwikkelingen rond sociale media Facebook Grootste sociale netwerk: 1,23 miljard gebruikers Richt zich sterk op mobiel: 945 miljoen gebruikers Eigenaar WhatsApp

5 Ontwikkelingen rond sociale media Google Grootste internetdienst: zeven keer zoveel omzet als Facebook Eigenaar YouTube: 16 jaar nieuwe video per dag Andere merken: GMail, Google +, Chrome, Picasa... en Android

6 Ontwikkelingen rond sociale media Verschuiving van pc naar mobiel (smartphone, tablet) Volgende stap? Google Nest

7

8 Ontwikkelingen rond sociale media Verschuiving van pc naar mobiel (smartphone, tablet) Volgende stap? Google Nest Het oog van Google hangt ook aan de muur Internet of Things

9

10

11

12

13

14 Ontwikkelingen rond sociale media Verschuiving van pc naar mobiel (smartphone, tablet) Volgende stap? Google Nest Het oog van Google hangt ook aan de muur Internet of Things Wearable revolution : Google Glass

15

16

17

18

19 Ontwikkelingen rond sociale media Verschuiving van pc naar mobiel (smartphone, tablet) Volgende stap? Google Nest Het oog van Google hangt ook aan de muur Internet of Things Wearable revolution : Google Glass Nuttige toepassingen

20

21

22

23

24 Ontwikkelingen rond sociale media Verschuiving van pc naar mobiel (smartphone, tablet) Volgende stap? Google Nest Het oog van Google hangt ook aan de muur Internet of Things Wearable revolution : Google Glass Nuttige toepassingen Brillen, armbanden, horloges, sieraden, kleding, schoenen

25

26

27

28 Ontwikkelingen rond sociale media Samengevat: Van pc naar mobiel naar Internet of Things

29 Ontwikkelingen rond sociale media Samengevat: Van pc naar mobiel naar Internet of Things Vraagt andere manier van denken over sociale media Niet (alleen): website van KNMI, ING Bank of Playboy maar (ook): sleutel, auto, thermostaat Niet (alleen): video, muziek, game, chat en dating maar (ook): winkelen, studeren, lezen, werken Internet wordt een nutsvoorziening

30 In welke wereld leeft uw kind? Ontwikkelingen rond sociale media Op reis met uw kind Hoe voert u het gesprek met uw kind? De Bijbel over het gesprek Het gesprek in de praktijk

31 Op reis met uw kind Opvoeden begint met begrijpen Jongeren leven niet op een eiland Jongeren leven in een geestelijk strijdperk Efeze 6:12: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ook om onze jongeren heen is er zo n geestelijk krachtenveld

32 Op reis met uw kind Opvoeden begint met begrijpen

33 Op reis met uw kind Opvoeden begint met begrijpen Geestelijke strijd vraagt om geestelijke wapenrusting Ouders hoeven zich niet machteloos te voelen Jongeren vragen zelf om structuur, leiding Gesprek over media is geen standaardgesprek Media nodigen uit tot wegduiken, ontwijken, schakelen

34

35

36

37 Op reis met uw kind Opvoeden begint met begrijpen Geestelijke strijd vraagt om geestelijke wapenrusting Ouders hoeven zich niet machteloos te voelen Jongeren vragen zelf om structuur Gesprek over media is geen standaardgesprek Media nodigen uit tot wegduiken, ontwijken, schakelen Ruzie over Facebook? Dan naar WhatsApp, Tumblr, Snapchat, Tinder, Vine...

38

39

40

41

42

43 Op reis met uw kind Opvoeden begint met begrijpen Geestelijke strijd vraagt om geestelijke wapenrusting Ouders hoeven zich niet machteloos te voelen Jongeren vragen zelf om structuur Gesprek over media is geen standaardgesprek Media nodigen uit tot wegduiken, ontwijken, schakelen Ruzie over Facebook? Dan naar WhatsApp, Tumblr, Snapchat, Tinder, Vine zonder dat u iets merkt

44 In welke wereld leeft uw kind? Ontwikkelingen rond sociale media Op reis met uw kind Hoe voert u het gesprek met uw kind? De Bijbel over het gesprek Het gesprek in de praktijk

45 De Bijbel over het gesprek Waarom niet gewoon: Luisteren!? Spreuken 1:8 Mijn zoon, hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet

46 De Bijbel over het gesprek Opvoeden begint met begrijpen Bij puber is het vaak orkaanseizoen Lichamelijk gevoelsleven denken identiteit Ouders: gezag + liefde + vertrouwen Liefde is: gericht zijn op de ander de ander willen aanvaarden de ander willen begrijpen

47 De Bijbel over het gesprek Waarom niet gewoon: Luisteren!? Spreuken 1:8 Mijn zoon, hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet Bijbelse gespreksvorm: dialoog

48 De Bijbel over het gesprek Deut. 6:6-9 En deze woorden die Ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat.

49 De Bijbel over het gesprek Deut. 6:20-21 Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten, die de HEERE onze God ulieden geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren Farao's dienstknechten in Egypte, maar de HEERE heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd.

50 De Bijbel over het gesprek Jozua 4:6-7 Opdat dit een teken zij onder ulieden. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: Wat zijn u deze stenen?, Zo zult gij tot hen zeggen: Omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des HEEREN; als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen den kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid.

51 De Bijbel over het gesprek Gesprek met de Samaritaanse vrouw Gesprek van Paulus met de inwoners van Athene

52 Johannes 4:4-19 de Samaritaanse vrouw En Hij moest door Samaría gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaría, genaamd Sichar, nabij het stuk land hetwelk Jakob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jakobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaría om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken. (Want Zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijze kopen.)

53 Handelingen 17:16-34 Paulus op de Areopagus En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areópagus, zeide: Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

54 De Bijbel over het gesprek Veel crises ontstaan door communicatiestoringen Hoe dan? Invoelend en begripvol luisteren Jakobus 1:19 Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Spreuken 18:13 Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.

55 De Bijbel over het gesprek Veel crises ontstaan door communicatiestoringen Hoe dan? Invoelend en begripvol luisteren Hoe dan? Zoek mogelijkheid voor waardering, compliment Hoe dan? Hou het gesprek gaande, neem er tijd voor Hoe dan? Stel goede vragen... waarop u zelf het antwoord niet weet... als er geen goed/fout antwoord is... als uw kind diep moet nadenken

56

57 Stel échte vragen Denk je dat je gedrag met je mobiel gaat veranderen als je ouder wordt? Waarom dan? Wat zijn je plannen voor vandaag, voor het maken van je huiswerk? Hoe ga je dat aanpakken? Kan ik je erbij helpen? Wat leidt jou het meest af bij je huiswerk? En hoe zou je dat kunnen voorkomen? Als jij een verhaal zou moeten vertellen op een ouderavond over WhatsApp, waar zou je dan mee beginnen? Stel dat jij zelf kinderen krijgt, wat zou je dan doen om ze te helpen in het omgaan met internet? Heb je wel eens het gevoel dat je had willen stoppen maar niet kunt?

58 De Bijbel over het gesprek Veel crises ontstaan door communicatiestoringen Hoe dan? Invoelend en begripvol luisteren Hoe dan? Zoek mogelijkheid voor waardering, compliment Hoe dan? Hou het gesprek gaande, neem er tijd voor Hoe dan? Stel goede vragen... waarop u zelf het antwoord niet weet... als er geen goed/fout antwoord is... als uw kind diep moet nadenken Hoe dan? Spreek samen regels af

59 Wat zijn voorbeelden van redelijke regels? Voer regels/normen terug op waarden Matigheid: - Aan ons leven moet zichtbaar zijn dat een christen matig leeft - We hoeven niet het nieuwste van het nieuwste te hebben - De wereld propageert onbeperkt internet, belbundel, 4G... Voorbeelden van regels: - Geen smartphone met abonnement maar prepaid - Het next-best model levert 75 % functies voor 50 % prijs - We schrappen elke maand onze overbodige contacten

60 Wat zijn voorbeelden van redelijke regels? Voer regels/normen terug op waarden Transparantie: - We hebben niets te verbergen - We strijden met open vizier - We geven ruiterlijk toe als we fout geweest zijn Voorbeelden van regels: - Schermen van computer, tablet en mobiel zijn zichtbaar - We gebruiken geen schuilnamen maar zijn eerlijk over onze identiteit - Zonden belijden we aan de Heere en aan elkaar

61 Wat zijn voorbeelden van redelijke regels? Voer regels/normen terug op waarden Tijdsbesteding: - Tijd is een gave, genade - Tijd is schaars, beperkt - Er is een balans nodig tussen werk/studie en ontspanning Voorbeelden van regels: - Bij de maaltijden en s nachts zijn mobieltjes buiten bereik - Computer en mobiel zijn geschikt voor ontspanning, maar we beperken de tijdsduur daarvan (max. 1 uur/dag) - Bij het huiswerk wisselen we studie en contact met vrienden af (25/5-regel)

62 Wat zijn voorbeelden van redelijke regels? Voer regels/normen terug op waarden Vreemdelingschap: - Ons leven is een reis naar de eeuwigheid en is daarop gericht - Gods Woord is onze absolute reisgids - Bekering onmisbaar - duivel, wereld, eigen hart werken tegen Voorbeelden van regels: - We besteden meer tijd aan lezen dan aan kijken - We gebruiken Facebook matig en tonen daar christen te zijn - Geen van de gezinsleden verzuimt de huisgodsdienst

63

64

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1)

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) Geliefde gemeente, op deze biddag komt het Woord des Heeren tot ons vanuit de profetie van Haggai.

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Wat is het doel van mijn leven?

Wat is het doel van mijn leven? Wat is het doel van mijn leven? JV dinsdag 6 oktober Door: Laurens Inhoud De inhoudsopgave is leeg, omdat geen van de alineas;jlen die in het infovenster 'Document' zijn geselecteerd, in het document worden

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen: Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Kerst is Gods oorlogsverklaring aan de draak 1. Bijbel Openbaring 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. j Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie