Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten"

Transcriptie

1 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

2

3 Voorwoord / Inleiding In deze 5e editie van de Deloitte Mid Market Monitor zien we een duidelijke voortzetting van het beeld van de 204 editie: een zich voor mid market-ondernemingen duidelijk herstellende conjunctuur. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de fusie- en overnameplannen binnen het segment mid marketondernemingen : maar liefst 42% verwacht in de komende 2 maanden te fuseren, een bedrijf over te nemen of zelf overgenomen te worden. Opvallend daarbij is dat mid market-bedrijven nu meer en meer over de grens kijken voor overnamemogelijkheden; niettemin blijft een transactie met een Nederlandse branchegenoot nog steeds favoriet. Inmiddels kwalificeert 30% van de mid market-ondernemingen het Nederlandse ondernemingsklimaat als goed, tegenover 20% in 204. Ook de verwachte omzetontwikkeling voor het komende halfjaar van de mid markets stemt positief: 2/3 verwacht omzetgroei, slechts 6% krimp. In 203 registreerden we nog dat 20% van de mid marketondernemingen krimp in het komende halfjaar voorzag. Robotisering maakt een voorzichtige opmars binnen het middenbedrijf: 5% van de ondernemers geeft aan dat er binnen nu en vijf jaar aanmerkelijk meer robots in hun organisatie zullen zijn. Aanvullend geeft 8% aan dat dit waarschijnlijk is. Meer dan sinds jaren zal de Nederlandse mid market-onderneming kansen kunnen ontdekken, creëren en benutten! Nieuw in deze editie van de Mid Market Monitor is de specifieke aandacht voor het familiebedrijf binnen de mid markets, hetgeen naadloos past in de strategie van Deloitte om onze focus op het familiebedrijf verder te benadrukken. Andere voorbeelden hiervan zijn de opzet van het Europese Deloitte Family Business Centre in Nederland en het multimediale programma De Opvolgers 2, waarin 0 bestuurders van de volgende generatie uit evenzoveel familiebedrijven worden gevolgd in hun spreekwoordelijke eerste uren in de directiezetel. Rest mij nog alle respondenten van deze rapportage hartelijk te bedanken voor hun onmisbare medewerking aan de Mid Market Monitor. Mennolt Beelen Lid Raad van Bestuur Deloitte hanteert de definitie: niet beursgenoteerde bedrijven met 50 miljoen- miljard jaaromzet 2 De Opvolgers is een crossmediale productie van FD en BNR Nieuwsradio in samenwerking met Deloitte waarin de nieuwe generatie bestuurders van 0 familiebedrijven centraal staan. Zij worden een paar maanden gevolgd in hun laatste stappen naar de leiding van het familiebedrijf. Aspecten die aan de orde komen zijn onder meer de wijze waarop ze zich voorbereiden, de afwegingen die ze maken en welke visie ze voor de toekomst zien.

4 4 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

5 Inhoudsopgave Ondernemingsklimaat 6 Technologie 8 Mergers & Acquisitions 0 Compliance en risk management 2 HR 4 BIG data 6 Verantwoording 7 Contact 8 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

6 Ondernemingsklimaat In 204 kon in de Mid Market Monitor van dat jaar al geconstateerd worden dat het ondernemingsklimaat in Nederland zich vanuit het perspectief van de mid markets aan het verbeteren was; die ontwikkeling zet zich door. Inmiddels ervaart bijna /3 het actuele Nederlandse ondernemingsklimaat als (zeer) goed. Huidige ondernemingsklimaat in Nederland % mid market-ondernemingen Zeer slecht Slecht Neutraal Goed Zeer goed? De verwachtingen binnen de mid market-ondernemingen worden ondersteund door ontwikkelingen in macro-economische grootheden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noteert via een geheel andere datacollectiemethode dan deze Mid Market Monitor eenzelfde trend over 204. De groei van de economie tekent zich niet af via één of enkele variabelen maar via meerdere. Onder andere gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage: een kenmerk van een zich stabiel ontwikkelende conjunctuur. In deze rapportage staat? in de grafieken voor weet niet/geen mening/antwoordweigering 6 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

7 Omzetontwikkeling komende halfjaar De verwachte omzetontwikkeling voor de komende 6 maanden van mid market-ondernemingen blijft positief: 64% verwacht een stijging hiervan, slechts 6% voorziet een daling. 64% 6 maanden 6% % mid market-ondernemingen Sterk afnemen Enigszins afnemen Gelijk blijven Enigszins toenemen Sterk toenemen De factor onzekere economische vooruitzichten wordt nog steeds als de belangrijkste beperking gezien voor omzetgroei, gevolgd door zwakke vraag. Opvallend is dat de druk die het geheel van wet- en regelgeving de mid market-ondernemingen oplegt, nagenoeg dezelfde positie heeft als het tekort aan gekwalificeerde medewerkers : Beperkende factoren omzetgroei Onzekere economische vooruitzichten Zwakke vraag Tekort gekwalificeerde medewerkers Regeldruk 22 Kosten technologische ontwikkeling 7 Kosten kapitaal Budgetreducties overheden Kosten van grondst./ halffab./energie 4 3 % mid market-ondernemingen Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten 7

8 Technologie Snelle technologische ontwikkelingen hebben in toenemende mate invloed op de economie. Voor de komende 2 jaar is de verwachting dat met name internet-gerelateerde technologieën een aanmerkelijke impact zullen hebben op mid market-ondernemingen, met cloud-technologieën, social activation 3 en the internet of things als koplopers. Grootste impact op onderneming komende 2 jaar Cloud Social activation Internet of things 33 Robotisering 25 3d-printing 2 Crowd-sourcing % mid market-ondernemingen Wearables (zoals de Apple Watch), nanotechnologie en kunstmatige intelligentie zullen binnen de genoemde termijn van 2 jaar relatief weinig impact hebben, zo verwachten de ondernemers uit de mid market. Familiebedrijven 3% 45% Familiebedrijven verwachten voor de komende 2 jaar minder impact van de cloud (3%) dan niet-familiebedrijven (45%). 3 onder meer het uitbouwen van merken via social media 8 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

9 Van alle mid market-ondernemingen verwacht /3 in de komende 5 jaar een significante stijging van het aantal robots in het bedrijf. Ruim de helft verwacht die stijging niet. % acht robotisering voor hun bedrijf niet van toepassing. Verwacht significante toename robots in bedrijf komende 5 jaar Investeringen in technologie komende 2 maanden Automatisering primaire bedrijfsprocessen Data analytics/business intelligence Cloud computing/saas CRM ERP Robotics Nanotechnologie /3 van de mid markets geeft tussen 0 en 2% van de omzet uit aan research & development. Via de categorieën 2-8% komt daar nog bijna een kwart bij. Een score van boven de 8% is met 6% een zeldzaamheid % mid market-ondernemingen (Zeer) onwaarschijnlijk (Zeer) waarschijnlijk Zeker? n.v.t. R&D bestedingen als deel van de omzet Mid markets zullen in de komende 2 maanden op technologisch gebied met name investeren in primaire bedrijfsprocessen, data analytics, CRM, cloud computing (/Software as a Service). Ten opzichte van vorig jaar valt in het bijzonder de toename op het gebied van Cloud computing/saas 5 en robotics op. 4 Software as a Service, klant koopt de software niet maar huurt deze en benadert de software doorgaans via een browser % -2% 2-4% 4-8% > = 8? Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten 9

10 Mergers & Acquisitions Tijdens de economische crisis stonden fusies en overnames logischerwijs op een laag niveau. In de 204 Mid Market Monitor kon al veel meer optimisme op dit gebied worden vastgesteld, maar 205 belooft hierin een next level : 20% verwacht in de komende 2 maanden zeker dan wel zeer waarschijnlijk in een M&A-traject te participeren 5. Dat percentage stijgt tot een indrukwekkende 42% met toevoeging van de categorie waarschijnlijk. De stijging samengevat in vergelijking met 204: % 20% % % Waarschijnlijkheid fusie of overname komende 2 maanden zeker zeer waarschijnlijk M&A-transactie(s) zeker zeer waarschijnlijk + waarschijnlijk M&A-transactie(s) Zeker niet (Zeer) onwaarschijnlijk Neutraal (Zeer) waarschijnlijk Zeker? mid market-onderneming die zal fuseren, een overname zal doen of overgenomen zal worden 0 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

11 Familiebedrijven 36% 49% Familiebedrijven zijn wat minder genegen om M&A-activiteiten te ontplooien of te ondergaan dan niet-familiebedrijven. 36% van de familiebedrijven zal zeker of (zeer) waarschijnlijk in de komende 2 maanden fuseren, een overname doen of overgenomen worden, voor niet-familiebedrijven bedraagt dat percentage 49. Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

12 Compliance en risk management Compliance is in toenemende mate een belangrijke factor in het functioneren van organisaties. En vaak in de volle breedte van de onderneming: veiligheid en milieu, financieel, productdocumentatie, werknemers/arbo en cliëntacceptatie zomaar een paar gebieden waarin compliance niet meer is weg te denken. Ondanks beloftes van de overheid om de regeldruk voor ondernemers te mitigeren, bestaat er binnen deze groep nog altijd veel onbegrip en onvrede over deze materie. Een aanzienlijke groep (groot 44%) verwacht een stijging van de compliancekosten in de komende 2 maanden. De enigszins grotere groep van 53% verwacht stabiliteit op dit terrein. Ondernemers die een daling van deze kostenpost voorzien vormen een bijzondere soort ter grootte van 2%. Verwachte ontwikkeling compliancekosten komende 2 maanden Familiebedrijven % 37% 2 Dalen Gelijk blijven (Sterk) stijgen? Familiebedrijven (50%) verwachten vaker een stijging van compliancekosten dan niet-familiebedrijven (37%). 2 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

13 Risk management in de moderne onderneming omvat tal van factoren als strategie, governance & compliance, veiligheid & milieu, reputatie en commercie. Binnen risk management hebben mid market-ondernemingen verschillende uitgangsposities en werkwijzen. Een klein deel (4%) heeft het expliciet belegd en in detail uitgewerkt, maar de overgrote meerderheid benadert risicomanagement op hoofdlijnen en niet formeel, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Risicomanagement zal in de komende jaren onder invloed van complexere regelgeving aan belang winnen. Risicomanagement Op hoofdlijnen 46 Niet formeel 30 In detail uitgewerkt 4 Eenmalige inventarisatie uitgevoerd 6 Niet / nauwelijks 4 Familiebedrijven 9% 20% Mid market-familiebedrijven hebben minder oog voor expliciet risicomanagement. Illustratief: 9% van de familiebedrijven heeft risicomanagement in detail uitgewerkt, tegenover 20% van de niet-familiebedrijven. Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten 3

14 HR Een zich stabiel verbeterend economisch klimaat zal volgens een sterke macro-economische wetmatigheid een boost in werkgelegenheid opleveren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde in april werklozen in Nederland, sinds de Mid Market Monitor van 204 een daling van (-8,9%). 37% van de mid market-ondernemingen verwacht in de komende 2 maanden dat het aantal medewerkers binnen hun onderneming zal stijgen, tegenover 7% die juist een daling voorziet. Een bestendiging van het positieve beeld uit de 204 Mid Market Monitor. Wijziging aantal medewerkers in afgelopen 2 maanden Sterk afgenomen Afgenomen Gelijk gebleven Toegenomen Sterk toegenomen? Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

15 Wijziging aantal medewerkers in komende 2 maanden Sterk afgenomen Afgenomen Gelijk gebleven Toegenomen 2 3 Sterk toegenomen? Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten 5

16 BIG data In de afgelopen jaren nam het belang van BIG data sterk toe, en naar verwachting zal die groei in de komende jaren stevig worden gecontinueerd. Binnen het mid market-segment gebruikt inmiddels 3% deze technologie in in hoge mate, 45% gebruikt deze enigszins en 42% niet of nauwelijks. Gebruik data analytics/data mining Mid markets zien op de volgende gebieden de grootste toegevoegde waarde voor BIG data in hun onderneming: Terrein waar DA (potentieel) meeste toegevoegde waarde biedt Niet/nauwelijks Enigszins In hoge mate Prim. operationele processen Cliëntrelatie Inzicht (markt)trends Heeft geen meerwaarde voor bedrijf Anders? 6 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

17 Verantwoording Het kwantitatieve veldwerk voor de Deloitte Mid Market Monitor 205 is in februari en maart 205 gerealiseerd via een online enquête. In totaal hebben 86 bedrijven geparticipeerd. De verdeling van de omvang van de ondernemingen in dit onderzoek gemeten in aantallen werkzame personen (fte s): < 50 7% % % % % >=.000 % De functies van de respondenten van het onderzoek kunnen als volgt worden ingedeeld: CFO/fin. directeur 52% CEO/alg. directeur 24% DGA 9% overige directielid/manager 8% anders 7% Familiebedrijf Ja 54% Nee 46% In deze rapportage staat? in de grafieken voor weet niet/geen mening/antwoordweigering. Statistische toetsen in deze rapportage zijn uitgevoerd met een betrouwbaarheid van 95%. Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten 7

18 Contact Ton van Abeelen Regiomarktleider Zuid Gert de Best Regiomarktleider Noord-Holland Hans Leverman Regiomarktleider Midden Noord Deen Sonneveldt Regio Zuid-Holland Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten

19 Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten 9

20 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 50 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 20,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. 205 Deloitte The Netherlands

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics. Amstelveen, 30 september 2014

De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics. Amstelveen, 30 september 2014 De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics Amstelveen, 30 september 2014 Voorwoord Technologie als kans voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Utrecht, 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Analyse verbonden partijen... 4 3 Beheer grondexploitaties... 10 4 Conclusies... 13

Nadere informatie

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Rotterdam, 2 juni 2014 Inhoud Inleiding 1 Aanpak 3 Verplichtingen 5 Exploitatiebegroting 13 Organisatie-inrichting 21

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie September 2011 2 Het huidige businessmodel is eindig Stilstand is achteruitgang. Dit zullen veel schadeverzekeraars gedacht hebben toen zij nadachten

Nadere informatie

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Mei 2014 Inhoud Introductie Management Samenvatting Resultaten Deel 1: Overzicht van

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes

B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes Webinar, 13 mei 2014 Agenda Centraal staan de explanatory notes gepubliceerd op 3 april 2014 1. Plaats van dienst per 2015

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

Cloud accounting U en uw accountant, één team

Cloud accounting U en uw accountant, één team Cloud accounting U en uw accountant, één team Bent u klaar voor de toekomst? 2 Wist u dat accountants een knelpuntberoep uitoefenen? Dat ze vandaag dus al dun gezaaid zijn? En morgen nog dunner. Een kmo

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma.

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 h o o f d s t u k 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 Dr. Dick de Gilder, dr. Christine Carabain en drs. Lars Moratis 1 Samenvatting Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al enkele

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

De Social Enterprise Monitor 2014

De Social Enterprise Monitor 2014 De Social Enterprise Monitor 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Wiebe Draijer 5 Management samenvatting 6 Onderzoeksverantwoording 7 Impact First 8 Economisch van grote waarde 10 Innovatief van nature 12 Financieel

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Duurzaam Sparen & Beleggen 2012 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Disclaimer VBDO will assume no responsibility or legal liability for incorrect

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie