Trefwoordencatalogus op de collectie Leeuwarder drukwerk t/m 2000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trefwoordencatalogus op de collectie Leeuwarder drukwerk t/m 2000"

Transcriptie

1 Trefwoordencatalogus op de collectie Leeuwarder drukwerk t/m 2000 De collectie Leeuwarder drukwerk bevat kleiner gedrukt materiaal als brochures, pamfletten, folders, briefhoofden enz., dat belangrijk genoeg is om bewaard te blijven, maar niet om per stuk in de bibliotheek van het Historisch Centrum Leeuwarden te worden opgenomen. Het materiaal is afkomstig uit alle sectoren van de samenleving in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel. De trefwoorden (vet gedrukt) staan alfabetisch gerangschikt. N.B. Deze verzameling bevat materiaal uit de periode van ca tot en met het jaar Drukwerk van ná dat jaar wordt ook bewaard en zal later toegankelijk worden gemaakt. Aardewerkhandel zie: Huishoudelijke artikelen; handel ABN Folders e.a. drukwerk van de Algemene Bank Nederland (ABN) en de ABN-Amro Bank, : COLL. I Accountancy Circulaires, nota s e.a. drukwerk van administratie- en accountantskantoren, type- en vertaalbureaus, en van commerciële adviesbureaus t.b.v. het bedrijfsleven, : COLL. I 340 Achmea zie bij: Avéro Actiegroepen zie bij: Politieke groeperingen Adema (slagerij) Folders van slagerij Adema, : COLL. I 81 Administratief onderwijs zie: Economisch-administratief onderwijs Administratiekantoren zie ook: CCLB Administratiekantoren Circulaires, nota s e.a. drukwerk van administratie- en accountantskantoren, type- en vertaalbureaus, en van commerciële adviesbureaus t.b.v. het bedrijfsleven, : COLL. I 340 Adriani (huishoudelijke apparaten) zie: Niermeijer (huishoudelijke artikelen) Adviesbureaus (commerciële) Circulaires, nota s e.a. drukwerk van administratie- en accountantskantoren, type- en vertaalbureaus, en van commerciële adviesbureaus t.b.v. het bedrijfsleven en organisaties, : COLL. I 340 Aed Levwerd, Leeuwarder Historische Vereniging Circulaires e.a. drukwerk van de Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden, , en van de Leeuwarder Historische Vereniging "Aed Levwerd", 2000: COLL. I 723 Aegon Folders, brochures, circulaires, reglementenboekjes, kalenders e.a. drukwerk van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij (tot 1860 : Het Algemeene Friesche Begrafenisfonds Memento Mori), vanaf 1968 genaamd: AGO en vanaf 1983: Aegon : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I AFGN zie: Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij

2 Afvalverwerkingsbedrijf Briefpapier, kaartjes e.a. drukwerk van afvalverwerkings- en recyclingbedrijven (niet: overheidsbedrijven) en archiefvernietigingsbedrijven, : COLL. I 202 Advocaten zie bij: Juristen AGO zie bij: Aegon Agogisch onderwijs zie: Sociaal onderwijs Dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs Agrarisch onderwijs Brochures, circulaires e.a. drukwerk betreffende het agrarisch onderwijs : COLL. I : COLL. I : COLL. I 1052 Albert Heijn zie: Heijn, Albert Alcoholverslaafden; hulpverlening zie bij: Drankbestrijding Alde Fryske Tsjerken, Stichting Folders, circulaires e.a. drukwerk van de Stichting "Alde Fryske Tsjerken" (stichting voor instandhouding van oude kerkgebouwen in Friesland), : COLL. I 728 ALDI Folders van supermarkt ALDI, : COLL. I 52 Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds Circulaires e.a. drukwerk van het Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds, : COLL. I 421 Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds zie: APFZ Algemeen voortgezet onderwijs zie ook: Stedelijk Gymnasium Rijks-HBS Gemeentelijke HBS Christelijke HBS en MMS Christelijk Gymnasium Friesland College Friese Poort Algemeen voortgezet onderwijs Bulletins, circulaires e.a. drukwerk van overige scholen voor algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en betreffende die onderwijssoorten in het algemeen : COLL. I : COLL. I : COLL. I 1039 Portefeuille met 20 aardrijkskundeschriften van een MMS-leerlinge, 1933/34, en 1 aardrijkskundeschrift van een andere MMS-leerlinge, 1944/45: COLL. I a Algemeene Friesche Hypotheekbank Circulaires van de Algemeene Friesche Hypotheekbank, : COLL. I 375 Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij Folders, brochures, circulaires, reglementenboekjes, kalenders e.a. drukwerk van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij (tot 1860 : Het Algemeene Friesche Begrafenisfonds Memento Mori), vanaf 1968 genaamd: AGO, en vanaf 1983: Aegon : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I - 405

3 Verjaardagskalender, 195X: COLL. II - 22 Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond zie: ANWB Algemene Bank Nederland zie: ABN Algemene Vereniging voor Onderlingen zie: Avéro Amicitia zie ook: Muziek in Amicitia Toneel in Amicitia Variété in Amicitia Film in Amicitia Amicitia Convocaties, reglementboekjes e.a. drukwerk van sociëteit Amicitia : COLL. I : COLL. I 805 Amnesty International Circulaires e.a. drukwerk van instellingen en acties op het gebied van vluchtelingenhulp en van Amnesty International, : COLL. I 891 AMRO Bank Circulaires, folders e.a. drukwerk van de AMRO Bank, ca.1987: COLL. I 378 Amsterdamsche Bank Circulaires, folders, enveloppen e.a. drukwerk van de Amsterdamsche Bank (in 1965 opgegaan in de AMRO Bank), : COLL. I 376 Amusements-Vereniging Rijksambtenaren Ledenbladen en programmaboekje van de Amusements-Vereniging Rijksambtenaren te Leeuwarden, : COLL. I Animato, LOOV Programma s e.a. drukwerk van de Leeuwarder Opera- en Operette-Vereniging "Animato", : COLL. I 658 Anti Bont Comité zie: Bont voor Dieren, Stichting Anti-Fascisme Comité zie: Frysk Anti-Faksisme Komitee Antiekhandel zie ook: Beeling (antiquair) Antiekhandel Folders, veilingboekjes e.a. drukwerk van de antiekhandel (w.o. antiekveilingen), : COLL. I Antiekveilingen Folders, veilingboekjes e.a. drukwerk van de antiekhandel (w.o. antiekveilingen), : COLL. I 265 Antiquariaat zie ook: De Tille Jong, T. de (antiquariaat) Antiquariaat Nota s, folders, etiketten e.a. drukwerk van (kantoor)boekhandels (overige), antiquariaten (overige) en kantoormachinehandels (overige; incl. vanaf ca computerhandels en automatiseringsbedrijven) : COLL. I : COLL. I 133a : COLL. I 134 (hierbij buiten de map: catalogus van Van der Berg & Kop Kantoorinstallaties) : COLL. I : COLL. I 135a

4 Anti-Revolutionaire Partij Krantjes, pamfletten, convocaties e.a. drukwerk van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en bijbehorende kiesverenigingen en afdelingen : COLL. I : COLL. I : COLL. I Antroposofie Drukwerk van de antroposofische beweging, : COLL. I 812 ANWB Drukwerk van de Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB), : COLL. I 455 APFZ Circulaires e.a. drukwerk van het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds (APFZ), vanaf 1990 (samen met ZLS): De Friesland, : COLL. I 420 Apotheken Nota s, circulaires, pakpapier e.a. drukwerk van apotheken (1801) : COLL. I : COLL. I 316 Naamlijst van vrouwen die zijn toegelaten als leerling-apotheker, behorende bij de Tentoonstelling van resultaten van vrouwelijken arbeid te Leeuwarden, in 1878: COLL. III - 28 Aqualutra zie: Otterpark Aqualutra Arbeid... zie ook: Werk... Arbeidersbeweging zie ook: Vakbeweging Excelsior Instituut voor Arbeidersontwikkeling NIVON Ons Genoegen (muziekvereniging) en bij: Drankbestrijding Esperanto Arbeidersbeweging Circulaires, pamfletten e.a. drukwerk van overige organisaties behorend tot de arbeidersbeweging en het socialisme (niet: politieke partijen), inclusief verwante organisaties als de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht, de Bond voor Staatspensioneering en de Bellamy-vereniging, : COLL. I 963 Pamfletten, kranten(knipsels) e.a. drukwerk over de sociale kwestie en pro en contra arbeidersbeweging en socialisme (destijds verzameld door J.Th. Eekhoff Wzn.) 1885, : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I , jan.-mei: COLL. I juni 1904: COLL. I Arbeiderscoöperaties zie: Verbruikscoöperaties Arbeidsbureau Folders, circulaires e.a. drukwerk van het Arbeidsbureau, : COLL. I 954 Arbeidsvoorziening zie ook: Arbeidsbureau Sociale werkvoorziening Projekt Mensen zonder Werk Inktwerk (grafisch studieprojekt) Uitzendbureaus Arbeidsvoorziening Circulaires, folders e.a. drukwerk van overige instellingen op het gebied van arbeidsvoorziening, werklozenzorg, vakonderwijs aan werklozen (om-, her- en bijscholing), school- en beroepskeuzeadvies en van organisaties van werklozen, arbeidsongeschikten en andere uitkeringsgerechtigden : COLL. I 959

5 : COLL. I : COLL. I 960a : COLL. I Archeologie Circulaires e.a. drukwerk van archeologische organisaties en betreffende archeologische opgravingen en vondsten, : COLL. I 726 Archiefvernietiging Briefpapier, kaartjes e.a. drukwerk van afvalverwerkings- en recyclingbedrijven (niet: overheidsbedrijven) en archiefvernietigingsbedrijven, : COLL. I 202 Archiefwezen zie: Rijksarchief in Friesland Gemeentearchief Freonen fan de argiven yn Fryslan Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen Architecten Briefpapier, nota s e.a. drukwerk van architecten : COLL. I : COLL. I 991 Ontwerp van een niet-gerealiseerd winkel-/kantoren-/appartementengebouw op het Wilhelminaplein ( pleinafsluitend gebouw ) door architect M. Gerbenzon sr., 1984: COLL. II - 24 Architecten; verenigingen zie: Friese Bouwkring Armenzorg zie ook: Volkscredietwezen Werklozenzorg Leger des Heils Armenzorg Brochures, circulaires e.a. drukwerk van organisaties op het gebied van armenzorg en daklozenzorg : COLL. I : COLL. I - 846a Aanplakbiljet van de burgemeesters van de stad met een verordening voor de collecterende armvoogden, 1816; en aanplakbiljet aankondigend de openbare verhuring van de armvoogdijlanden onder Lekkum en Miedum door het armbestuur van de gemeente Leeuwarderadeel, 1914: COLL. III - 7 ARP zie: Anti-Revolutionaire Partij Atletiek Folders, circulaires e.a. drukwerk van atletiekverenigingen, ca : COLL. I 1175 Auck Peters-huis Folders, circulaires e.a. drukwerk van Boddaert-centrum Auck Peters-huis, : COLL. I 868 Autobusondernemingen zie ook: Touringcarbedrijven Autobusondernemingen Folders, plaatsbewijzen e.a. drukwerk (geen dienstregelingen) van tram- en autobusondernemingen die lijndiensten onderhielden op of in Leeuwarden (1833: diligence) en ca : COLL. I : COLL. I Autobusondernemingen; dienstregelingen Dienstregelingen van verschillende tram-(vóór 1940) en busondernemingen met lijndiensten op of in Leeuwarden : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I - 440

6 : COLL. I : COLL. I - 441a Autohandel zie: Garagebedrijf Automatiseringsbedrijf zie bij: Kantoormachinehandel Auto-onderdelenhandel Folders, nota s e.a. drukwerk van verschillende benzinetankstations, handelaren in afzonderlijke auto-onderdelen en - accessoires, carrosseriebedrijven, autowasserijen enz : COLL. I : COLL. I : COLL. I 213 Autorijscholen Circulaires e.a. drukwerk van autorijscholen, 1932, : COLL. I 215 Autosport zie: Motor- en autosport Autoverhuur Nota s, kaartjes, folders e.a. drukwerk van stalhouderij-, taxi- en autoverhuurbedrijven, : COLL. I 214 Avéro zie ook: FBTO Avéro Folders, brochures e.a. drukwerk van verzekeringsmaatschappij Avéro, later AVCB en AV Holding, later opgegaan in Achmea : COLL. I 412a : COLL. I 412b AVRA zie: Amusements-Vereniging Rijksambtenaren Axies Pamfletten e.a. drukwerk van de politieke groepering en partij Axies, : COLL. I Babyspeciaalzaken zie ook: Babyhuis J. Copini Babyspeciaalzaken Nota s, folders, circulaires e.a. drukwerk van babyspeciaalzaken, : COLL. I 326 Babyhuis J. Copini Nota s e.a. drukwerk van Gebroeders Marcus, later : Plantinga, later : Babyhuis J. Copini (manufacturen, ledikanten, babyartikelen), : COLL. I 289 Bach Vereniging Programma s e.a. drukwerk van de Leeuwarder Bach Vereniging vanaf 1948, en van een eerdere Bach Vereeniging vanaf : COLL. I : COLL. I : COLL. I 654 Badminton Drukwerk van badmintonverenigingen, : COLL. I 1176 Baken, Het Circulaires, folders e.a. drukwerk van vormingscentrum / centrum voor volwasseneneducatie "Het Baken" en van de Volksuniversiteit (beide in 1994 opgegaan in Friesland College, zie verder aldaar) 1920, : COLL. I 842

7 : COLL. I 842a : COLL. I : COLL. I Bakker (rijwielhandel) Folders e.a. drukwerk van Jan Bakker, handel in rijwielen, haarden en huishoudelijke apparaten, : COLL. I 219 Bakkerij zie ook: Vonk s bakkerijen Turkstra beschuitfabrieken Groenewoudt (banketbakkerij) Kermis; kramen Bakkerij Nota s, verpakkingsmateriaal, folders e.a. drukwerk van overige brood-, beschuit-, koek- en banketbakkers : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 51a Verpakkingsmateriaal van overige brood-, koek- en banketbakkers, ca : COLL. II - 9 Ballet zie: Dans Bankwezen zie ook: ABN Spaarbank Friesche Handelsbank Mispelblom Beijer (bank) Friesche Bank Amsterdamsche Bank Rotterdamsche Bank AMRO Bank Coöperatieve Zuivelbank Friesland Bank NMB Kingma s Bank Boerenleenbanken Rabobank Noord-Friesche Middenstandsbank Algemeene Friesche Hypotheekbank Friesche Credietbank Volkscredietwezen Postgiro/Rijkspostspaarbank Postbank Bankwezen Briefpapier, circulaires, folders e.a. drukwerk van overige banken, effectenhandelaren, vermogensbeheerders, financiële adviseurs / tussenpersonen : COLL. I : COLL. I 398 Baptistengemeenten Circulaires, folders e.a. drukwerk van de baptistengemeente, de Vrije Baptistengemeente en de Zevendedags Baptistengemeente, : COLL. I 1146 Basisonderwijs zie ook: Bijzonder basisonderwijs Buitengewoon onderwijs Basisonderwijs Circulaires,folders, brochures e.a. drukwerk betreffende het kleuter-, lager, (meer) uitgebreid lager en het basisonderwijs in het algemeen en van openbare scholen voor deze onderwijssoorten : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I Getuigschriften van gemeentescholen (lager onderwijs), 1939 en 1950: COLL. II 37 Getuigschriften van gemeentescholen (lager onderwijs), ca : COLL. III 32 Basketbal Drukwerk van basketbalverenigingen, : COLL. I 1177 Bats (schoenmakerij) Folders, zakken e.a. drukwerk van schoenmakerij Nieuwenhout, later: Bats, : COLL. I 312

8 BB zie: Bescherming Bevolking Bedelnegocianten Vlugschriften van bedelnegocianten, : COLL. I 336 Bedrijfsarchivarissen zie: Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen Beeldende kunst zie ook: Kunsthandel Fotografie Maatschappij ter bevordering van schilder- en tekenkunst Kunstcentrum Prinsetún Volkskunst Kunstonderwijs Beeldende kunst Folders, tentoonstellingscatalogi e.a. drukwerk van Leeuwarder beeldende kunstenaars en van diverse instellingen op het gebied van de beeldende kunsten (en betreffende exposities in Leeuwarden van beeldende kunstenaars van elders, voor zover niet in galeries of musea) : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 699a 1998: COLL. I 699b : COLL. I 699c Kunstwerk Leeuwarden normaal van kunstenares R. Gerlach: kassarollen met op de achterkant afbeeldingen van stukken uit het Gemeentearchief, 2000: COLL. I 699d Catalogi e.d., groter formaat, 1979, : COLL. II - 36 Beeling (antiquair) Kaartjes e.a. drukwerk van antiquair Beeling, : COLL. I 264 Begraafplaatsen zie bij: Gemeente Leeuwarden; stadsontwikkeling en -beheer Begrafenisfondsen zie ook: Begrafenisondernemingen Memento Mori (begrafenisfonds) Begrafenisfondsen Reglementenboekjes e.a. drukwerk van overige begrafenisfondsen, : COLL. I Begrafenisondernemingen Folders, circulaires, kaartjes e.a. drukwerk van begrafenisondernemingen en -verenigingen en van het crematorium, : COLL. I 327 Behangersbedrijf zie ook bij: Stoffeerderij Behangersbedrijf Nota s, folders e.a. drukwerk van verf-, glas-, en behangselfabrieken en -handel en van schildersbedrijven, stucadoors en behangers : COLL. I : COLL. I 243a : COLL. I : COLL. I 245 Bejaardenzorg zie ook: Sint Anthony Gasthuis Gezinszorg Fries Service Centrum Triotel Bejaardenzorg Circulaires, folders, brochures e.a. drukwerk m.b.t. bejaarden(zorg), w.o. overige gasthuizen : COLL. I 849

9 : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 856 Bekker (loodgieters) Nota s, folders e.a. drukwerk van loodgietersbedrijf Gebr. Bekker, : COLL. I 197 Belastingen zie: Rijksbelastingdienst Gemeente Leeuwarden; financiële zaken Bellamy-vereniging zie bij: Socialisme Benzinetankstations Folders, nota s e.a. drukwerk van benzinetankstations, handelaren in afzonderlijke auto-onderdelen en -accessoires, carrosseriebedrijven, autowasserijen, enz : COLL. I : COLL. I : COLL. I 213 Bergstra, Modehuis Folders, nota s e.a. drukwerk van Modehuis Bergstra, : COLL. I 277 Beroepskeuzeadviesbureaus zie: School- en beroepskeuzeadviesbureaus Beroepsonderwijs zie: Technisch onderwijs Agrarisch onderwijs Economisch-administratief onderwijs Dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs Pedagogisch onderwijs Kunstonderwijs Sociaal onderwijs Vakonderwijs aan werklozen Naaischolen Friesland College Friese Poort Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Christelijke Hogeschool Noord-Nederland Wetenschappelijk onderwijs Beroepsverenigingen zie: Vakbeweging en bij beroepen en branches afzonderlijk Bescherming Bevolking Circulaires, brochures e.a. drukwerk van de Organisatie Bescherming Bevolking (BB), : COLL. I Bestuursonderwijs zie bij: Economisch-administratief onderwijs Beurs- en Waaggebouw zie bij: Gemeente Leeuwarden; economische zaken Beurtvaart zie bij: Scheepvaart Beurzen zie: Nijverheid; tentoonstellingen Handel; tentoonstellingen Landbouwtentoonstellingen Tuinbouwtentoonstellingen Recreatie; tentoonstellingen Beveiligingsbedrijf Krantjes, circulaires e.a. drukwerk van incassobureaus, nachtbewakings- en beveiligingsbedrijven, detectives e.d., : COLL. I 341 Bewakingsdiensten zie: Beveiligingsbedrijf Bezettingstijd zie: Tweede Wereldoorlog Bibliotheken zie: Provinciale Bibliotheek Openbare Bibliotheek Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland Christelijke Openbare Bibliotheek Katholieke Openbare Bibliotheek Gereformeerde leesbibliotheken Leesgezelschappen Winkelbibliotheken

10 Bibliotheken; organisaties Brochures, circulaires e.a. drukwerk van (overige) bibliotheekorganisaties, : COLL. I 801 Biels 28 Folders, circulaires e.a. drukwerk van (aanvankelijk? gereformeerd) jongerencentrum Biels 28, : COLL. I 861 Bijlenga (machinefabriek) Nota s, brochures e.a. drukwerk van smederij, later machinefabriek Van der Ploeg en van machinefabriek Bijlenga (eind 20e eeuw beide onderdeel van Tebel-Van der Ploeg Industrial Group), : COLL. I 194 Bijouterie zie: Juweliersbedrijf Huishoudelijke artikelen; handel Bijzonder algemeen voortgezet onderwijs zie: Christelijke HBS en MMS Christelijk Gymnasium Friese Poort en verder bij: Algemeen voortgezet onderwijs Bijzonder basisonderwijs Circulaires, brochures e.a. drukwerk van het bijzonder kleuter-, lager, voortgezet lager, (meer) uitgebreid lager en basisonderwijs : COLL. I : COLL. I : COLL. I Getuigschrift van een School-met-den-Bijbel, 1908: COLL. III - 33 Bijzonder beroepsonderwijs zie: Bijzonder technisch onderwijs Bijzonder pedagogisch onderwijs Friese Poort Christelijke Hogeschool Noord-Nederland Bijzonder onderwijs zie ook: Christelijke onderwijsbonden Bijzonder onderwijs Folders, circulaires e.a. drukwerk van organisaties op het gebied van bijzonder onderwijs in het algemeen (over meerdere onderwijssoorten), : COLL. I 1005 Bijzonder pedagogisch onderwijs Brochures, circulaires e.a. drukwerk betreffende bijzondere (christelijke) onderwijzers- en kleuterleidstersopleidingen ca : COLL. I : COLL. I 1065 N.B. Eind jaren 80 zijn de opleidingen opgegaan in de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, zie verder aldaar Bijzonder technisch onderwijs Brochures, circulaires e.a. drukwerk betreffende het bijzonder technisch, nijverheids- en huishoudonderwijs, 193? N.B. Ca zijn de belangrijkste scholen opgegaan in het Trias College, vanaf 1994 genaamd: de Friese Poort: zie voor die scholen verder Friese Poort (COLL. I ) Diploma van de R.K. huishoudschool Sint Anna, 1942: COLL. II 38 Bijzondere Vrijwillige Landstorm Drukwerk van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de Leeuwarder Burgerwacht, : COLL. I Bilgaard, Winkeliersvereniging/Winkelcentrum Krantjes e.a. drukwerk van de winkeliersvereniging (en het winkelcentrum) Bilgaard, (ca. 1970) : COLL. I 359b Biljart zie ook: Friesche Club Biljart Folders e.a. drukwerk van overige biljartclubs en -centra, : COLL. I 1179

11 Binnenvaart zie: Scheepvaart Biologie zie: Natuur Planten Dieren Bioscopen zie ook: Harmonie-bioscoop Filmhuis Bioscopen Programma s e.a. drukwerk van bioscopen (N.B. de eerste 'bioscopen' rond 1900 waren kermisattracties, zie daarvoor: Kermis) : COLL. I : COLL. I Blauwe Stoep, De zie: Kreativiteitscentrum Blikwerkerij Nota s, folders, brochures e.a. drukwerk van borstel-, zeil-, zadel-, manden-, klompenmakers, touw-, koper-, blikslagers, kuipers en de handel in de betreffende artikelen en in leder-, rubber-, sport-, jacht-, kampeerartikelen, zonwering en plastic : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 260 Voor de Blikfabriek/Thomassen-Drijver/Verblifa zie: Metaalwarenfabrieken Bloemisterij Nota s, kwitanties, catalogi e.a. drukwerk van bloemisten, kwekers en tuinders : COLL. I : COLL. I : COLL. I 330 Bloemsma, R.M. (reformhuis) Folders e.a. drukwerk van reform- en delicatessenzaak R.M. Bloemsma, : COLL. I 53 Boddaert-centrum zie: Auck Peters-huis Boekbinderij zie ook: Mulder, B.L. (kantoorboekhandel) Jongbloed, A. (drukkerij) Bretschneider (boekbinderij) Scheepstra (boekbinderij) Boekbinderij Nota s, circulaires e.a drukwerk van overige drukkerijen, boekbinderijen, uitgeverijen (sommige annex kantoorboekhandel, papierhandel), kopieerbedrijven en grafisch ontwerpers : COLL. I : COLL. I : COLL. I 160a : COLL. I 160b Boekhandel zie ook: Antiquariaat Kantoorboekhandel Eekhoff, W. (boekhandel) De Tille (boekhandel) Kuipers & Wester (boekhandel) Meyer & Schaafsma (boekhandel) Noord-Nederlandsche Boekhandel De Terp (boekhandel) Suringar, G.T.N. (uitgeverij) Velde, R. van der (boekhandel) Luitingh (boekhandel) Van der Weij (drukkerij) Boekhandel Nota s, folders, etiketten e.a. drukwerk van overige (kantoor)boekhandels (sommige annex drukkerij of boekbinderij), antiquariaten en kantoormachinehandels (incl. vanaf ca.1981: computerhandels en automatiseringsbedrijven) : COLL. I : COLL. I 133a : COLL. I 134 (hierbij buiten de map : catalogus van Van der Berg & Kop Kantoorinstallaties)

12 : COLL. I : COLL. I 135a Boekpromotie zie: Friese boek, Het; bevordering Boer, De (garage) Circulaires, folders e.a. drukwerk van garagebedrijf De Boer, : COLL. I 205 Boer, De (stalinrichtingen) Nota s, folders, brochures e.a. drukwerk van De Boer, fabriek van en handel in borstelwerk, touw, zeildoek en leder- en ijzerwaren (vooral t.b.v. de veehouderij), : COLL. I 188 Boer, G. de ( kantoorboekhandel) zie bij: De Haas & De Boer (kantoorboekhandel) Boerencoöperaties zie: Landbouwcoöperaties Boerenleenbanken Folders e.a. drukwerk van de Coöperatieve Boerenleenbank Leeuwarder NK en andere boerenleenbanken en van de Rabo-bank : COLL. I 379 Bokma (distilleerderij) Nota s, pakpapier, brochures e.a. drukwerk van Bokma s distilleerderij, : COLL. I 90 2 reclameborden (karton), jaren 1960?: COLL. II 8 en COLL. III - 11 Boksen zie: Vecht- en krachtsport Bond van Christelijke Zangverenigingen in Friesland Programmaboekjes e.a. drukwerk van de Bond van Christelijke Zangverenigingen in Friesland, : COLL. I 648 Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland zie: Zuivelbond Bond van Plattelandsvrouwen Circulaires e.a. drukwerk van de Bond van Plattelandsvrouwen, : COLL. I 828 Bond voor Staatspensionering zie bij: Arbeidersbeweging Bondsspaarbank zie: Spaarbank Bont voor Dieren, Stichting Folders, brieven, krantjes e.a. drukwerk van het Anti Bont Comité, vanaf 1988 genaamd: Stichting Bont voor Dieren (bureau in 1993 verplaatst naar Amsterdam) : COLL. I : COLL. I 742 Bonthandel zie ook: Heeger (bonthandel) Bonthandel Drukwerk van overige bontwerkers en -handelaren, : COLL. I Boom, Van der (kleding) Folders e.a. drukwerk van kledingzaak Van der Boom, : COLL. I 278 Boomsma (distilleerderij/slijterij) Nota s e.a. drukwerk van distilleerderij en slijterij Boomsma, ca.2000: COLL. I 91

13 Boonstra, S. (supermarkt) Wekelijks advertentieblaadje van supermarkt S. Boonstra (Wirdum), genaamd De Brijboer, waarin ook "klein" dorpsnieuws uit Wirdum, Swichum en Wijtgaard : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 56a Borstelmakerij zie ook: De Boer (stalinrichtingen) Borstelmakerij Nota s, folders, brochures e.a. drukwerk van borstel-, zeil-, zadel-, manden-, klompenmakers, touw-, koper-, blikslagers, kuipers en de handel in de betreffende artikelen en in leder-, rubber-, sport-, jacht-, kampeerartikelen, zonwering en plastic : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 260 Bouma (elektrische apparaten) Krantjes e.a. drukwerk van Bouma (handel in elektrische huishoudelijke apparaten, radio en tv), : COLL. I 220 Bouman, J.S. (drukkerij/reclamebureau) Nota s, briefpapier e.a. drukwerk (geen letterproeven) van de drukkerij J.S. Bouman, 1887-c.2000: COLL. I 140 Letterproeven van drukkerijen Suringar , Coöperatieve Handelsdrukkerij 1889 c. 1950, Mercurius c. 1940, Bouman 1961 en Miedema 1965: COLL. I 162 Voorbeeldenboek van reclamebureau Bouman, 195X: COLL. II 19 Bouwbedrijf Nota s, folders, circulaires e.a. drukwerk van timmer- en bouwbedrijven (ook: slopers, stratenmakers, wegenbouwers) : COLL. I : COLL. I 249a : COLL. I : COLL. I 250a : COLL. I 250b Bouwplaat van bouwbedrijf BBF (Bouwbedrijf Friesland) van het nieuwe gebouw van de Rijksscholengemeenschap aan de Douwe Kalmaleane, ca. 1989: COLL. III - 36 Bouwkundigen zie: Architecten Bouwkunst zie ook: Alde Fryske Tsjerken, Stichting Moderne Architectuur Friesland, Stichting Monument van de Maand, Stichting Open Monumenten Dag Bouwkunst Folders, kranten- en tijdschriftartikelen e.a. drukwerk van overige organisaties op het gebied van bouwkunst en monumentenzorg en betreffende monumentale gebouwen : COLL. I : COLL. I Bouwmaterialenhandel Nota s, folders, krantjes e.a. drukwerk van de houthandel, de bouwmaterialenindustrie en -handel en van doe-het-zelfwinkels : COLL. I : COLL. I 246a

14 : COLL. I : COLL. I Bouw- en woningtoezicht zie bij: Gemeente Leeuwarden; stadsontwikkeling en -beheer Bowling zie: Kegelen en bowling Braaksma (slagerij) Folders van slagerij Braaksma, : COLL. I - 82 Braams (radio en tv) Folders, circulaires e.a. drukwerk van Braams (handel in radio en tv en huishoudelijke apparaten), : COLL. I 221 Brandstoffenhandel zie ook: Reijnders (ijzerhandel) Kutsch Lojenga (ijzerhandel) Hartelust (ijzerhandel) Noord, Van der (brandstoffenhandels) Siebesma & Prins (brandstoffenhandel) Benzinetankstations Brandstoffenhandel Nota s, circulaires, folders e.a. drukwerk van overige handels in brandstoffen (niet: benzine) en in oliën en vetten : COLL. I : COLL. I 233 Brandwaarborgmaatschappijen zie ook: Leeuwarder Onderlinge OBAS OTOS Nijverheid", Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "De Neerlandia, Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Brandwaarborgmaatschappijen Reglementenboekjes e.a. drukwerk van overige brandwaarborgmaatschappijen, : COLL. I -417 Brandweer Circulaires, formulieren, brochures e.a. drukwerk van de Leeuwarder brandweer (in 199X opgegaan in de Regionale Brandweer Noord-Friesland) : COLL. I : COLL. I 1467 Brenninkmeijer Zonen (kleding) Nota s, folders e.a. drukwerk van manufacturen-, stoffen- en kledingzaak Brenninkmeijer (Zonen), : COLL. I 279 Bretschneider (boekbinderij) Nota s e.a. drukwerk van boekbinderij en kantoorboekhandel C.B. Bretschneider, : COLL. I 156 Brinio (gymnastiekvereniging) Brochures, folders e.a. drukwerk van gymnastiekvereniging Brinio, : COLL. I 1184 Brouwer s zelfbediening Folders van Brouwer s zelfbediening : COLL. I : COLL. I 58 Brouwershoeck, De (muziekcafé) Agenda s, circulaires e.a. drukwerk van muziekcafé De Brouwershoeck en van jazzstichting Hothouse Redbad ca : COLL. I : COLL. I 663 Buitengewoon onderwijs Circulaires, brochures e.a. drukwerk van het buitengewoon, later: speciaal onderwijs (onderwijs aan lichamelijk, geestelijk of verstandelijk zwakke kinderen; voor de Buitenschool van het Parkherstellingsoord zie: Gezondheidszorg), : COLL. I

15 Buitenland; hulpverlening zie: Ontwikkelingshulp Rode Kruis Buitenlanders; hulpverlening zie: Vluchtelingenhulp Amnesty International Buitenlanders; verenigingen Circulaires, brochures, bladen e.a. drukwerk van verenigingen van buitenlanders, wonend in Leeuwarden, : COLL. I 817 Buitenlandse culturen; verenigingen Circulaires e.a. drukwerk van verenigingen op het gebied van buitenlandse culturen (zoals: Alliance Française, Anglo- American Society en Scandinavische Contact Club) : COLL. I : COLL. I 534 Burgemeesters zie bij: Gemeente Leeuwarden; gemeentebestuur Burgerwacht Drukwerk van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de Leeuwarder Burgerwacht, : COLL. I Burijn, De (galerie) Aankondigingen van Galerie De Burijn, : COLL. I 267 Burmann (textielhandel) Folders e.a. drukwerk van Burmann (kleding en textiel), : COLL. I Bus... zie: Autobus Buurtorganisaties zie ook bij: Centraal Orgaan Leeuwarden Buurtorganisaties Folders, brochures e.a. drukwerk van overkoepelende organen of gezamenlijke activiteiten van wijk-, buurt- en dorpsorganisaties en speeltuinverenigingen, : COLL. I Kalender 1987 en Acht wijkenspel, ganzenbordachtig spel van het OSO (Oude Stadswijken Overleg), 1988: COLL. III - 26 Buurtorganisaties; binnenstad Circulaires e.a. drukwerk van buurtorganisaties, over buurt- of straatactiviteiten en van huurders- en woningeigenarenverenigingen in de binnenstad, 1921, : COLL. I Buurtorganisaties; noordelijke wijken zie ook: Tranvaalwijk; renovatie Buurtorganisaties; noordelijke wijken Circulaires, nota s e.a. drukwerk van buurtorganisaties, speeltuin- en huurdersverenigingen en over buurt- of straatactiviteiten in de noordelijke wijken (tussen Troelstraweg en Groningerstraatweg) : Transvaalwijk/Rengerspark, Vogelbuurt-oost, Oldegalileën, Bloemenbuurt, Bilgaard, Lekkumerend 1907, : COLL. I : COLL. I : COLL. I 923 Buurtorganisaties; oostelijke wijken Circulaires, rapporten, nota s e.a. drukwerk van buurt-, speeltuin- en huurdersverenigingen en over buurt- of straatactiviteiten in de oostelijke wijken (tussen Groningerstraatweg en de spoorlijn) : Driehoek, Ouwe Weide, Kalverstraat e.o., Ramstraat e.o., Oosthoek, Insulinde, Zeeheldenbuurt, Molenpadbuurt, Welgelegen, Oranjewijk, Heechterp, Schieringen, Camminghaburen : COLL. I : COLL. I : COLL. I - 910

16 1979: COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 914 Buurtorganisaties; westelijke wijken Circulaires, nota s e.a. drukwerk van buurtorganisaties, speeltuin- en huurdersverenigingen en over buurt- of straatactiviteiten in de westelijke wijken (tussen Harlingervaart en Troelstraweg): Westerparkwijk (=Vossenparkwijk), Vogelbuurt, Valeriuskwartier, Westeinde ca.1930, : COLL. I : COLL. I 920 Oorkonde bij het zomerfeest 1978 van speeltuinvereniging De Toekomst: COLL. III - 25 Buurtorganisaties; zuidoostelijke wijken Circulaires, rapporten, nota s e.a. drukwerk van buurt-, speeltuin- en huurdersverenigingen en over buurt- of straatactiviteiten in de zuidoostelijke wijken (tussen spoorlijn en (Verlengde) Schrans): Achter de Hoven/Vegelinbuurt, Huizum-dorp, Huizum-Bornia, Schepenbuurt, Wielenpôlle, Aldlân : COLL. I : COLL. I Oorkonde bij de opening van het buurtcentrum in Aldlân, 1977: COLL. III - 24 Buurtorganisaties; zuidwestelijke wijken Circulaires, rapporten, nota s e.a. drukwerk van buurtorganisaties, speeltuin-, huurders- en woningeigenarenverenigingen en over buurt- of straatactiviteiten in de zuidwestelijke wijken (tussen (Verl.) Schrans en Harlingervaart): Hollanderwijk, Huizum-west en Nijlân, : COLL. I : COLL. I 918 Brochure Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015 van de gelijknamige stichting, 1995: COLL. II - 29 Buwalda (huishoudelijke artikelen) zie bij: Koelmans-Van der Lep (huishoudelijke apparaten) C & A Nota s e.a. drukwerk van kledingwinkel C & A (Brenninkmeijer), : COLL. I 281

17 Cabaret Folders e.a. drukwerk van Leeuwarder variété- en cabaretgezelschappen en -artiesten ca : COLL. I : COLL. I 682 Folder (programmablad) van cabaret Rients Gratama, 1969: COLL. II - 33 Cabaret in De Harmonie Strooibiljetten, programma's e.a. drukwerk betreffende variété-, cabaret-, magische en rariteitenvoorstellingen in De Harmonie, door niet-leeuwarder gezelschappen of artiesten (voor Leeuwarder artiesten/gezelschappen zie: Cabaret) : COLL. I : COLL. I : COLL. I Cabaret in Zalen Schaaf Programma s e.a. drukwerk betreffende variété-, cabaret-, magische en rariteitenvoorstellingen in Zaal Van der Wielen, later Zaal Visser, Zaal Rodenhuis, Zalen Schaaf, door niet-leeuwarder gezelschappen of artiesten (voor Leeuwarder artiesten zie: Cabaret), : COLL. I Cabaret in de Stadsschouwburg Strooibiljetten e.a. drukwerk betreffende variété-, cabaret-, magische-, rariteiten-, ballet- en filmvoorstellingen in de Stadsschouwburg door niet - Leeuwarder gezelschappen of artiesten, : COLL. I 593 Cabaret in Zaal Van der Wielen zie: Cabaret in Zalen Schaaf Cabaret op diverse plaatsen Programma s e.a. drukwerk betreffende variété-, cabaret-, "magische" en rariteitenvoostellingen door niet-leeuwarder gezelschappen of artiesten, gegeven op diverse plaatsen in Leeuwarden (niet in de Stadsschouwburg, De Harmonie, Zalen van der Wielen/Schaaf, Theater Romein, Amicitia of de Skatingrink), : COLL. I 609 Cadre Krantje e.a. drukwerk van Cadre (groep van winkeliers), : COLL. I 354 CAF Statuten, reglementen, brochures van de Coöperatieve Vereniging tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigdheden voor Friesland (CAF) (in 1990 opgegaan in ACM, Meppel) : COLL. I - 4 Verjaardagskalender van de CAF, 1976: COLL. III - 8 Cafés zie ook: De Brouwershoeck (muziekcafé) Cafés Nota s, menu s e.a. drukwerk van cafés, restaurants (niet: Chinese/Indische), snackbars, discotheken, nachtclubs enz : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I - 111a Getuigschrift voor café Blauwhuis dat het de 2 e prijs in een biertapwedstrijd heeft gewonnen, 1958: COLL. III 49 Cambuur (voetbalvereniging) Brochures, folders, toegangskaarten e.a. drukwerk van voetbalvereniging Leeuwarden en de in 1964 afgesplitste profclub Cambuur, vanaf 198? weer samen: Sportclub Cambuur-Leeuwarden : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I 1247

18 Groepsfoto s van de selecties van de seizoenen 1997/1998 en 1999/2000: COLL. II - 48 Campings zie bij: Recreatie Carnavalsverenigingen zie bij: Gezelligheidsverenigingen Casino s Folders, vlugschriften, loten e.a. drukwerk van loterijagenten, wedkantoren en casino s, : COLL. I 335 CCF Brochures, folders, etiketten, briefpapier e.a. drukwerk (geen verpakkingen) van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland, in 1990 opgegaan in Friesland-Frico-Domo, dat in 1998 weer opging in Friesland Coberco Dairy Foods : COLL. I : COLL. I : COLL. I : COLL. I - 28 Kunstreproducties en nieuwjaarswensen van de CCF, 1974, 1986: COLL. II - 11 CCF; verpakkingsmateriaal Verpakkingsmateriaal e.d. van Friesche Vlag- en andere CCF-producten, ca : COLL. I 29 CCLB Brochures, folders e.a. drukwerk van de Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding, : COLL. I 9 CDA zie: Christen-Democratisch Appèl CDU zie: Christelijk-Democratische Unie Centraal Justitieel Incasso Bureau Drukwerk van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), : COLL. I Centraal Orgaan Leeuwarden Kleiner drukwerk (niet: nota s, rapporten) van Centraal Orgaan Leeuwarden (voor Samenlevingshulp / voor Opbouwwerk) en van de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Leeuwarden, vanaf 1988 samen de Stichting Welzijn Leeuwarden, : COLL. I 899 Centraal Orgaan Leeuwarden; nota's/rapporten Nota s en rapporten van Centraal Orgaan Leeuwarden (voor Samenlevingshulp / voor Opbouwwerk) en van de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Leeuwarden, vanaf 1988 samen de Stichting Welzijn Leeuwarden, : COLL. I Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland Folders, circulaires e.a. drukwerk van de Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland : COLL. I : COLL. I 799 Centrum Winkeliers, Commissie zie: Commissie Centrum Winkeliers Chemische industrie zie ook: Drie Gouden Kronen, De (zeepfabriek) Chemische industrie Nota s e.a. drukwerk van kunststoffen- en chemische fabrieken en de handel in chemische producten, : COLL. I 338 Chemische produkten; handel Nota s e.a. drukwerk van kunststoffen- en chemische fabrieken en de handel in chemische producten, : COLL. I 338

19 Chinese restaurants zie: Restaurants (Chinese, Chinees-Indische) Christelijk-Democratische Unie Pamfletten e.a. drukwerk van de politieke partij Christelijk-Democratische Unie (CDU), : COLL. I Christelijk Gymnasium Brochures e.a drukwerk van het Gereformeerd, vanaf 1968 Christelijk Gymnasium en vanaf 1996 Christelijk Gymnasium "Beyers Naudé" genaamd : COLL. I : COLL. I 1036 Christelijk-Historische Unie Krantjes, pamfletten e.a. drukwerk van de politieke partij Christelijk-Historische Unie (CHU) : COLL. I : COLL. I Christelijk maatschappelijk werk Brochures, circulaires e.a. drukwerk van christelijke, gereformeerde, katholieke en humanistische (vereniging Humanitas) instellingen voor maatschappelijk werk en welzijnswerk en aanverwante werksoorten als sociaal-cultureel werk en opbouwwerk : COLL. I : COLL. I Christelijk onderwijs zie: Bijzonder... Christelijk ziekenhuis zie: Diakonessenhuis Christelijke HBS en MMS Brochures, circulaires e.a. drukwerk van de Christelijke HBS en MMS, vanaf 1968 genaamd Lienward College, en vanaf 1993 Comenius College : COLL. I : COLL. I : COLL. I 1034 Christelijke Hogeschool Noord-Nederland Brochures, folders e.a. drukwerk van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, christelijke instelling voor hoger beroepsonderwijs en cursorisch onderwijs, : COLL. I 1081 Christelijke jeugdorganisaties zie ook: Gereformeerde jeugdorganisaties Katholieke jeugdorganisaties Youth for Christ Christelijke jeugdorganisaties Circulaires, folders, brochures e.a. drukwerk van christelijke (niet: gereformeerde, katholieke) organisaties op het gebied van kinder- en jeugdzorg, van christelijke jeugdorganisaties en betreffende andere (christelijke) activiteiten voor of van de jeugd : COLL. I : COLL. I 877 Christelijke jeugdzorg zie ook: Gereformeerde jeugdzorg Katholieke jeugdzorg Youth for Christ Christelijke jeugdzorg Circulaires, folders, brochures e.a. drukwerk van christelijke (niet: gereformeerde, katholieke) organisaties op het gebied van kinder- en jeugdzorg, van christelijke jeugdorganisaties en betreffende andere (christelijke) activiteiten voor of van de jeugd : COLL. I : COLL. I 877 Activiteitenkalender 1986/87 van de Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland: COLL. III - 27

20 Christelijke onderwijsbonden Brochures e.a. drukwerk van christelijke verenigingen van onderwijzers en leraren en van onderwijs(vak)bonden, : COLL. I 1089 Christelijke Openbare Bibliotheek Catalogus (1933) van de Christelijke Openbare Bibliotheek en kleiner drukwerk van de gereformeerde leesbibliotheken en van de Katholieke Openbare Bibliotheek, : COLL. I 800 Christelijke Oratorium Vereniging Programmaboekjes e.a. drukwerk van de Christelijke Oratoriumvereniging Leeuwarden (tot 1926 "Euphonia" genaamd), : COLL. I 644 Christelijke vrouwenorganisaties Brochures, circulaires e.a. drukwerk van christelijke, gereformeerde en katholieke vrouwenorganisaties, : COLL. I Christen-Democratisch Appèl Krantjes, brochures, circulaires, folders e.a. drukwerk van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) : COLL. I : COLL. I : COLL. I CHU zie: Christelijk-Historische Unie Circus zie ook bij: Kermis Circus Strooibiljetten, folders, toegangsbewijzen e.a. drukwerk van niet-leeuwarder circussen (niet optredend in het kader van de jaarlijkse kermissen, zie daarvoor bij: Kermis) en van ijsrevues : COLL. I : COLL. I Folders e.a. drukwerk van Leeuwarder circussen en van de circusschool, : COLL. I 504a Circusschool Folders e.a. drukwerk van Leeuwarder circussen en van de circusschool, : COLL. I 504a City Club Leeuwarden Folders, brochures, notulen e.a. drukwerk van de City Club Leeuwarden (winkeliersvereniging), : COLL. I 355a Collegium Musicorum Programma s en persbeoordelingen van het Collegium Musicorum (ensemble voor barokmuziek), geplakt in 7 cahiers + enkele losse programma s e.a. drukwerk, : COLL. I 649 Comenius College zie bij: Christelijke HBS en MMS Commercieel onderwijs zie bij: Economisch-administratief onderwijs Commerciële Club Leeuwarden zie: Zakencentrum Leeuwarden Commissie Centrum Winkeliers Circulaires e.a. drukwerk van de Commissie Centrum Winkeliers (federatie van winkeliersverenigingen in het centrum), : COLL. I 355 Communistische Partij Nederland Pamfletten e.a. drukwerk van de Communistische Partij Nederland (CPN), en : COLL. I Computercursussen zie bij: Economisch-administratief onderwijs

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD Het motto van dit rapport: OVERDAAD SCHAADT QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD drs. C. de Vries & drs M. Bik Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2006 In opdracht van de Rotterdamse

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 Oprichting Vanaf 1817 werden de eerste spaarbanken in Nederland opgericht. Initiatiefnemers waren de verschillende lokale departementen van de Maatschappij tot

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 12 1 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie CBS: J. van der Meulen J. Boskamp E. Daems R. Goossens C. Oostrom J. van den Tillaart HAN: E.R. Oldenboom W.I.J. de Boer Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

ASKid wint Uitvinderswedstrijd

ASKid wint Uitvinderswedstrijd wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 18 juni 2015 Zie ook www.smallingerland.nl ASKid wint Uitvinderswedstrijd Opknappen fietsverbinding 3 It Mear De Drift feestelijk heropend 5 Foto: Erna

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers Onderzoek in het kader van het project Professionalisering Brede school en Jeugdwelzijnswerk, Kenniscentrum,

Nadere informatie

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43

Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43 Journaal Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010 FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43 Donatiebeleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële

Nadere informatie

Wegwijzer Seedorf. November 2003 INHOUDSOPGAVE. Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2

Wegwijzer Seedorf. November 2003 INHOUDSOPGAVE. Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2 Wegwijzer Seedorf November 2003 INHOUDSOPGAVE Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Waarom deze Wegwijzer Aanspreekpunt Andere informatiebronnen, intranet, wijzers Wonen

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Groningen ademt onderwijs

Groningen ademt onderwijs Groningen ademt onderwijs Voorwoord Groningen ademt onderwijs. Dat ervaar en voel je elk moment dat je door onze stad loopt. Samen met onze onderwijspartners steken we dan ook veel energie in het creëren

Nadere informatie

door Nicolaas de Jong

door Nicolaas de Jong Organische zevenledigheid in mens, huis, landschap en organisatie - Enige astrosofische methoden ter genezing van mens, natuur en het sociale organisme door Nicolaas de Jong In mijn artikel over de zevenledigheid

Nadere informatie

I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP

I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP I - WANDELING IN 2012 Coolhaveneiland en Lloydkwartier 3 COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP I - WANDELING IN 2012 Uitgevoerd door: In

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

mededelingen voor de Beemster

mededelingen voor de Beemster Binnendijks mededelingen voor de Beemster Binnendijks online op www.binnendijks.nu Uitgave van Stichting Binnendijks Beemster. Volgende verschijningsdatum: 2/3 april 2011. De kopij voor het volgende nummer

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d i j c BULLETIN CULTUUR & SCHOOL JUNI 2000 12 13 13 11 14 15 10 16 9 b e h k 18 17 8 7 6 19 20 21 5 22 4 3 2 a f g l 1 CULTURELE DIVERSITEIT: IEDER ZIJN EIGEN VERHAAL? ZIE PAG. 4 4 COVERSTORY WAAR KOM

Nadere informatie

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST... 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw

Nadere informatie

Een digitale uitgave van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen datum: 11 oktober 2010 nummer: 006

Een digitale uitgave van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen datum: 11 oktober 2010 nummer: 006 Een digitale uitgave van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen datum: 11 oktober 2010 nummer: 006 Redactie: redactienieuwsbrief@knbf.nl - Website: www.knbf.nl BBF Cursus Gabriël

Nadere informatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE. Leergebied Kennis van de Wereld. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording 2001 CINOP,

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie