( ) Samengesteld door P. Kok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(1946-1981) Samengesteld door P. Kok"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren Appèl ( ) 273 Samengesteld door P. Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 273 Februari 1997

2 Inleiding Organisatie De Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS) was de jongerenorganisatie van de Anti-revolutionaire Partij. De ARJOS hield zich bezig met bezinning op en vormgeving van christelijke politiek door middel van onder meer het uitgeven van brochures, het organiseren van studiebijeenkomsten, kadercursussen, meetings en conferenties en het ondersteunen van acties. In het bijzonder besteedde de nationale organisatie aandacht aan de vorming van plaatselijke en regionale (studie)clubs. Deze clubs werden in 1967 omgezet in actiekernen. Ook waren er (plaatselijke, regionale en landelijke) fractiebegeleidingsgroepen en provinciale en stedelijke verbanden. De administratie werd gevoerd door de Stichting ARJOS. De beroepskrachten van de ARJOS (secretaris, secretariaat en administratie) waren in dienst van deze stichting. Meer informatie over de organisatie en haar activiteiten is te vinden in de door de ARJOS uitgegeven Informatiemap (1977) (doos 133). Ordening Het archief maakte een ongeordende indruk. Voor de rubrieksgewijze indeling van de plaatsingslijst is gebruik gemaakt van in het archief gevonden organisatieschema's en van op de omslagen aangetroffen omschrijvingen. In de plaatsingslijst staan, onder de omschrijvingen van de stukken de stukken de nummers van de dozen aangegeven. Externe relaties In het archief bevindt zich een grote hoeveelheid correspondentie met organisaties waarin de ARJOS vertegenwoordigd was. Deze instellingen zijn in de plaatsingslijst met name genoemd. Stukken betreffende overige organisaties zijn in de plaatsingslijst opgenomen in de rubriek Externe relaties Algemeen. Uit het archief verwijderde stukken Behalve dubbele stukken werden verwijderd: een omslag met correspondentie van de Christelijk Historische Jongeren Organisatie (CHJO) (doos 44). Deze map is overgebracht naar het bij het HDC berustende, archief van de CHJO. Zes omslagen aangetroffen betreffende de ARP. Deze werden aan het ARP-archief toegevoegd. Alle periodieken waaronder exemplaren van de ARJOS-organen Ad Rem en Op Wiek. Deze periodieken zijn toegevoegd aan de tijdschriftencollectie van het HDC. november 1996 P. Kok 2

3 Aanvulling december 1996 Tussen de archiefstukken van de Stichting Kader- en Vormingswerk ARP is archief gevonden van de Stichting Anti Revolutionaire Jongerenstudieclubs. Deze stukken bevinden zich in de dozen 172 t/m 186. Rubrieken waarover in de aanvulling informatie te vinden is, zijn voorzien van een asterisk (*) Peter Kok, 19 februari

4 Plaatsingslijst Aanvulling 2015 Omslag met enkele foto s. 1 ANTIREVOLUTIONAIRE JONGEREN ACTIE Correspondentie, financiële administratie en stukken betreffende geschiedenis, (9 omslagen, 4 delen) 53, 143, 144, 167 STICHTING ANTI REVOLUTIONAIRE JONGERENSTUDIECLUBS* Stukken betreffende statuten, stichtingsakte en opheffing, (11 omslagen, 1 band, 1 deel, 1 stuk) 25, 28, 30, 74, 94, 98, 117, 123, 127, 128, 153 Correspondentie, (5 omslagen) 25, 32, 33, 41, 166 Administratie: Correspondentie, kasstukken, jaarrekeningen, overzichten en begrotingen, (18 omslagen, 7 delen) 8, 12, 30, 41, 94, 98, 99, 104, 119, 130, 134, 171, 171+1, Hoofdbestuur / Dagelijks Bestuur / Moderamen * Notulen, (44 omslagen, 1 deel) 6, 26, 27, 37, 38, 44, 47, 50, 64, 77, 84, 93, 106, 108, , 124, 128, 139, 145, 151, 154, 167 Dagelijks bestuur: Correspondentie, notulen, lijsten, reglementen en verslagen, (52 omslagen, 1 pak) 17, 23, 25, 27-29, 32-34, 42, 45, 48, 63, 75, 84, 85, 99, , 122, 129, 139, 140 Correspondentie, adressenlijsten, (74 omslagen, 2 stukken) 4-6, 9, 12, 17, 24, 25, 28, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 52, , 75, 85, 88, 89, 93, 96, 100, 105, 109, 110, 112, 113, , 130, 131, 137, 139, 154, 166, 168 Financiële commissie: Correspondentie, circulaires en notulen betreffende de financiële commissie, effecten en subsidiebeleid, (2 omslagen, 1 stuk) 114, 132, 134 4

5 Diverse werkgroepen: Correspondentie, facturen, notulen, rapporten en staten, (39 omslagen, 5 stukken) 6, 12, 18, 26, 42, 47, 52, 72, 81, 83, 97, 111, 120, 121, , 134, 137, 167 Documentatiecommissie: Correspondentie, drukwerken, notulen en rapporten, (169 omslagen, 3 stukken, 1 deel) 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25-28, 30, 34, 36, 41, , 52, 53, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 91-93, 97, 100, , 109, 111, 112, , 123, , 132, 133, 135, , 145, 151, 165, 167, 168 Fractiebegeleidingsgroepen: Agenda's, correspondentie en rapporten, (57 omslagen, 2 stukken) 2, 21, 27, 30, 46, 47, 81, 118, 119, 134, 165, 167, 168 Organisatiecommissie: Agenda's, correspondentie, notulen en rapporten, (21 omslagen) 2, 6, 9, 12, 30, 33, 35, 46, 54, 81, 83, 134, 137, 139 Publiciteitscommissie: Correspondentie, film- en geluidsbanden, notulen, (27 omslagen, 2 dozen, 8 stukken) 26, 28, 42, 48, 50, 52, 100, 105, 108, 109, 114, 117, 120, , 136, 142, 144, 150, 151, 163, 165, 167, 168 Redactiecommissie: Stukken betreffende Adre en Op Wiek, (243 omslagen, 3 dozen, 9 stukken en 4 delen) 2, 15, 16, 23, 29, 31, 33, 42, 46, 56, 58, 59, 69, 79, 83, 86, 87 88, 100, 102, 103, 105, 108, 109, 130, 133, 134, , Schetsen- en methodiekencommissie: Agenda's, notulen, correspondentie, kopij, rapporten, begrotingen, (19 omslagen, 4 delen) 26, 38, 39, 41, 51, 53, 97, 110, 120, 123, 165 Verkiezingscommissie: Stukken betreffende verkiezingsacties, correspondentie en notulen, (20 omslagen, 4 stukken) 15, 24, 35, 36, 132 ARJOS-RAAD * Stukken betreffende ARJOS-Raadsvergaderingen en het voorzittersoverleg, (26 omslagen, 1 stuk) 4, 25, 28, 42, 45, 63, 65, 89, 97, 104, 120, 123, 124, 130, 135 Externe relaties* Algemeen: Agenda's, correspondentie, drukwerken, notulen en rapporten, (184 omslagen, 10 stukken) 2-4, 7, 18, 22-25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 46-48, 53, , 72, 80, 82, 83, 90, 91, 93, 94, 100, 102, , , 127, 128, , 139, 143, 148, 157, 158, 166, 168 Antirevolutionaire Partij: Rapporten, correspondentie, notulen, staten en lijsten, (31 omslagen, 2 stukken) 5

6 6, 7, 12, 30, 32, 34-36, 53, 66, 72, 90, 91, 93, 96, 97, , 120, 133, 134, 158, 165 6

7 Christen Democratisch Appél: Rapporten, correspondentie, drukwerken, notulen, (5 omslagen) 33, 65, 83 Christen Democratisch Jongeren Appél: Circulaires, rapporten, statuten, agenda's, notulen, (24 omslagen, 3 stukken) 25, 29, 30, 41, 48, 67, 72, 97, 119, 127, 128, 130, 133, , 167, 168 Christen-Democratisch Jongeren Contact, Europese Unie van Christen Democraten, Europese Unie van Jonge Christen Democraten, Unie van Internationale Jonge Christen Democraten: Correspondentie, lijsten, notulen, agenda's, rapporten, (35 omslagen) 1, 3, 21, 31, 35, 41, 48, 50, 71, 72, 76, 78, 82, 83, 114, , 135, 148, 158, 167 Gesprekscentrum / Protestanten Conferentie: Programma's, correspondentie, drukwerken, staten, lijsten en rapporten, (27 omslagen, 1 deel) 2, 6, 13, 56, 67, 73, 82, 98, 113, 132, 134, 139, 148, 151 Nederlands komitee voor internationaal jongerenwerk: Correspondentie, drukwerken, rapporten en notulen, (10 omslagen) 1, 4, 21, 60, 65, 70, 71, 113 Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad: Notulen, drukwerken, correspondentie en agenda's, (43 omslagen, 1 pak, 1 deel, 1 doos) 1-14, 18, 21, 24, 25, 31, 32, 35, 36, 39, 57, 60, 65, 70,-72, 90 91, 113, 128, 130, 132, 135, 137, 146, 168 Comité Jongeren voor Vietnam: Correspondentie, lijsten betreffende de actie Jongeren voor Vietnam, (1 pak) 140 Leden* Ledenadministratie: Correspondentie, statuten en lijsten betreffende lidmaatschap, (13 omslagen) 3, 23, 24, 28, 32, 82, 83 Contributie: Correspondentie, lijsten, staten en rapporten, (8 omslagen, 1 stuk) 7, 34, 53, 117, 120, 133 Correspondentie: Correspondentie met leden en adressenlijsten, (26 omslagen, 1 stuk) 7, 27, 53, 81, 93, 97, 100, 105, 115, 119, 120, 132, 134, , 166 Nationale organisatie* Notulen: Agenda's, correspondentie, notulen, rapporten, (5 omslagen) 53, 168 7

8 Jaarverslagen: Stukken betreffende jaarverslagen, (7 omslagen, 3 stukken, 6 delen) 21, 26, 31, 44, 52, 80, 110, 134, 144, 147, 151, 158, 163, 165 Correspondentie, verslagen, toespraken en lijsten, (25 omslagen, 3 pakken, 2 stukken) 18, 20, 27, 31, 36, 50, 53, 94, 96, 97, 98, 115, 116, , 167, 168 Algemene vergaderingen / Toogdagen: Notulen, foto's, statuten, toespraken, correspondentie en drukwerken, (52 omslagen, 7 stukken) 9, 10, 18, 20, 28, 31, 46, 52, 53, 74-76, 83, 89, 100, 115, , 138, 158, 165, 167 Brede besturenconferentie: Agenda's, correspondentie, rapporten en lijsten, (10 omslagen, 1 stuk) 12, 14, 34, 52, 91, 92, 158 Kadercursussen: Agenda's, correspondentie, notulen, facturen, lijsten, rapporten, stickers, (68 omslagen, 1 doos, 2 pakken) 7, 11, 33, 37, 39, 49, 51, 74, 79, 94, 100, 101, 103, 108, , 130, 143, 153, 168 Lustra: Circulaires en staten betreffende 30-jarig jubileum, (4 omslagen) 130, 138 Studieconferenties: Agenda's, correspondentie, drukwerken, referaten, programma's en lijsten, (27 omslagen, 1 stuk) 7, 12, 15, 20, 21, 23, 28, 29, 45, 52, 53, 55, 107, 118, , 135, 137, 139, 140, 141 Actiekernen, districten en provinciale organisaties* ARJOSclubs en actiekernen: Agenda's, correspondentie, lijsten, notulen en reglementen, (200 omslagen, 19 stukken, 1 doos) 4, 10, 11, 13, 20, 24, 29, 37, 43, 44, 53, 54, 68, 80, 91, , 105, 119, 124, 132, 133, 135, 144, 147, 149, 151, 152 Provinciale organisaties: Agenda's, correspondentie, drukwerken en jaarverslagen, (153 omslagen, 4 stukken, 1 deel) 2-4, 20, 21, 25, 31, 40, 54, 55, 59, 60-63, 68, 79, 93, 100, , 134, 148, 149, , 164, 168 8

9 AANVULLING STICHTING ANTI REVOLUTIONAIRE JONGERENSTUDIECLUBS Stukken betreffende statuten en opheffing, (7 omslagen, 1 stuk) 175, 178, 179, 182, 186 Administratie: Correspondentie, declaraties, facturen, jaarrekeningen en staten, (7 omslagen) Personeel en stagiaires: Correspondentie, contracten, rapporten en taakomschrijvingen (2 omslagen) 178, 182 Hoofdbestuur/dagelijks bestuur/moderamen Notulen, (4 omslagen) 174, Correspondentie en adressenlijsten, (7 omslagen) , 178, 182, 186 Dagelijks bestuur: Correspondentie, agenda's en notulen, (2 omslagen, 1 stuk) 174, 180, 182 Diverse werkgroepen: Circulaires, correspondentie, rapporten en notulen, (6 omslagen) 173, 175, 180, 181, 183, 186 Documentatiecommissie: Agenda's, correspondentie, lijsten, notulen, Arjosbulletins, (21 omslagen, 2 delen, 1 stuk) , , 182, 183 Fotokopieën van resoluties, (1 omslag) 179 Fractiebegeleidingsgroepen: Agenda's, correspondentie en rapporten, (5 omslagen) 178 Organisatiecommissie: Agenda's en notulen, (1 omslag) 181 Publiciteitscommissie: Correspondentie betreffende radio- en tv-uitzendingen, (1 omslag) 182 Redactiecommissie: Agenda's, (2 omslagen, 1 pak, 1 stuk) , 186 Verkiezingscommissie: Correspondentie en drukwerken, (3 omslagen) 176, 180, 181 9

10 ARJOS-RAAD Stukken betreffende Arjos-raadsvergaderingen en het voorzittersoverleg, (4 omslagen, 2 stukken) 173, 175, Externe relaties Algemeen: Circulaires, agenda's, drukwerken, notulen, lijsten en rapporten, (12 omslagen, 1 stuk) 173, 174, , 186 Antirevolutionaire Partij: Circulaires en correspondentie, (1 omslag, 1 stuk) 178, 182 Christen Democratisch Appèl: Rapporten, toespraken, correspondentie en reglementen, (1 omslagen, 3 stukken) 175, 178, 179, 186 Christen Democratisch Jongeren Appèl: Correspondentie, drukwerken, notulen, statuten, rapporten en reglementen, (19 omslagen, 2 stukken) 173, 175, 176, 178, , 186 Christen-Democratisch Jongeren Contact, Europese Unie van Christen Democraten, Europese Unie van Jonge Christen Democraten, Unie van Internationale Jonge Christen Democraten: Correspondentie, facturen, begrotingen, notulen, lijsten, staten en rapporten, (2 omslagen) 177, 178 Gesprekscentrum/Protestantenconferentie: Agenda's, correspondentie, drukwerken, lijsten, notulen en programma's, (1 omslag, 2 dozen) 174, 184, 185 Nederlands komitee voor internationaal jongerenwerk: Agenda's, notulen en jaarverslag, (1 omslag, 1 deel) 180, 181 Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad: Notulen, drukwerken, correspondentie, rapporten en agenda's, (2 omslagen, 1 doos) 172, 176, 178 Stichting Kader- en Vormingswerk ARP: Fotokopieën van notulen, (1 omslag) 176 Werkgroep Niet bij brood alleen: Brochure Midden oosten, (1 omslag) 180 Leden Ledenadministratie: Correspondentie en lijsten, (5 omslagen) 175, 177, 178, 180,

11 Contributie: Circulaires, (1 omslag) 180 Nationale organisatie Algemene vergaderingen: Toogdagen, correspondentie, notulen, statuten en lijsten, (2 omslagen, 1 stuk) Correspondentie, (1 stuk) 180 Kadercursussen: Circulaires, (1 omslag) 183 Lustra: Stukken betreffende 30- en 50-jarig jubileum, (3 omslagen, 1 stuk) Studieconferenties: Correspondentie, agenda's, lijsten, programma's, referaten, toespraken en drukwerken, (7 omslagen, 1 stuk) 173, 177, 178, 182 Actiekernen, districten en provinciale organisaties Provinciale organisaties: Agenda's, correspondentie, drukwerken, rapporten, notulen en jaarverslagen, (12 omslagen, 1 stuk) , 180, 182, 186 Nagekomen 2015 Stukken betreffende secretariaat van de landelijke organisatie, pak

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam (1956-2009) 828 Samengesteld door IKOS en mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.046.04

Nummer archiefinventaris: 2.19.046.04 Nummer archiefinventaris: 2.19.046.04 Inventaris van het archief van de Federatie van Christelijk-Historische Jongerengemeenschappen; Christelijk-Historische Jongeren Organisatie, 1925-1980 Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom 661 Levensjaren 1905-1986 (1939-1986) Samengesteld door Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming 632 (1959-1987) Samenstelling: Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias 1125 Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias Opgericht 1926 (1926-1947) HDC Protestantse Erfgoed Collectie Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) (1922-1990) 663 Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Communication Middle East (C.O.M.E.)

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Communication Middle East (C.O.M.E.) Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Communication Middle East (C.O.M.E.) ((1971) 1976-2015) 932 Samengesteld door J.W. van Malde Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Samengesteld door Ann Willey

Samengesteld door Ann Willey 403 Plaatsingslijst van de Amsterdamse Stichting voor Protestantse Volksbibliotheken. Bevat stukken betreffende de Amsterdamse Interkerkelijke Stichting voor lectuurvoorziening en de Bibliotheek Westerkerkgemeente

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving

Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving (1971-1999) 407 Samenstelling: mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief PvdA. Gewest Drenthe

Archief PvdA. Gewest Drenthe Archief PvdA. Gewest Drenthe 1945-1989 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01155 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief PvdA.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers (1930-1995) 619 Samengesteld door Susan Urbanus en Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag)

Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag) Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag) 1981-1994 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00738 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief CPN. Distrikt Limburg

Archief CPN. Distrikt Limburg Archief CPN. Distrikt Limburg 1973-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00353 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CPN.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van Gerrit van den Berg

Plaatsingslijst van de collectie van Gerrit van den Berg 582 Plaatsingslijst van de collectie van Gerrit van den Berg (1885-2004) Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging,

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, 1923-2002 Archief Delft 383 Delftse Zwemvereniging 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Vereniging. voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling. Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de

Inventaris van het archief van De Vereniging. voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling. Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de T00133 Inventaris van het archief van De Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de Katholieke Nationale Bond, 1934-1998 M. Hartog Februari 2015 Inhoud

Nadere informatie

Archief FJG. Afdeling Amsterdam

Archief FJG. Afdeling Amsterdam Archief FJG. Afdeling Amsterdam 1967-1988 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00399 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief FJG.

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR".

STICHTING PEUTERSPEELZALEN DE TO VERHAZELAAR. STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR". De Stichting Peuterspeelzalen Woerden "De Toverhazelaar" is opgericht d.d. 3 mei 1974 en is d.d. 22 december 1987 overgegaan in de Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

Samengesteld door M.W.J. Rommers en R.M. Thomassen

Samengesteld door M.W.J. Rommers en R.M. Thomassen 616 Plaatsingslijst van het archief van het Gemeenschappelijk Protestants Overleg Bejaardenwerk GPOB (voorheen Stichting Protestants Overleg Bejaardenwerk) (1968-1993) Samengesteld door M.W.J. Rommers

Nadere informatie

Informatie Collectie Osse Volleybalclub OVOCO

Informatie Collectie Osse Volleybalclub OVOCO Informatie Collectie Osse Volleybalclub OVOCO Toegangsnummer StAOssA031 Naam archief Volleybalvereniging Ovoco Periode 1964-1989 Omvang 2 m Geschiedenis van de De volleybalvereniging OVOCO is het product

Nadere informatie

Nummer Toegang: 772 Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 772 Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 772 Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling, 1946-1997 Archief Delft 772 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 3 I N H O U

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van. de Afdeling Amsterdam van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium,

Plaatsingslijst van het archief van. de Afdeling Amsterdam van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, 9 Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, de Christelijke Werkliedenvereeniging Patrimonium te Amsterdam en de Christelijk Sociale

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous 221 Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous Levensjaren 1920-1996 (1937-1990) Samengesteld door P. Kok en J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: Humanistisch verbond, Gemeenschap Eindhoven en omstreken Eindhoven 1946 1998 Versie: 06 januari 2012;

Nadere informatie

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft,

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, 1935-1997 Archief Delft 425 Rotary Club Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting

Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting (1898-1985) 635 Samengesteld door: P. Kok en mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Instituut Film en Jeugd archief

Instituut Film en Jeugd archief 139 Instituut Film en Jeugd archief 1947-1962 1 INLEIDING De toeloop naar de bioscopen van vooral jeugd en jongeren na het einde van de oorlogsperiode was even massaal en opvallend als begrijpelijk. Die

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage 342 1873-1952 (1873-1960) Samengesteld door drs. P.C. Moleveld Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum 641 Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum (1949-1994) Samengesteld door mw.drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk,

Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk, Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk, 1946-1997 Archief Delft 771 Partij van de Arbeid (PvdA) Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief CPN. Distrikt Den Haag

Archief CPN. Distrikt Den Haag Archief CPN. Distrikt Den Haag 1948-1991 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00359 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CPN.

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) (1978)

Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) (1978) Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) 1955-1977 (1978)1955-1977 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02259

Nadere informatie

Inleiding. Aanwijzingen voor de gebruiker

Inleiding. Aanwijzingen voor de gebruiker T00349 Plaatsingslijst van het archief van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Heuvelrug / Parklaankerk (voorheen de Vrijzinnig Christelijke Vereniging Driebergen- Doorn en de Nederlandse Protestanten

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren en de Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond

Plaatsingslijst van het archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren en de Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond Plaatsingslijst van het archief van de Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren en de Christelijke Jonge Boeren en Tuindersbond (1930-1990) 535 Samengesteld door F.L. Veldman Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( )

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( ) 75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau (1982-2007) 1. subsidie speciaal doel,2000-2002 Algemene Loterij Nederland, 1998-2001 2. inhoudelijke benoeming van humanistisch

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Maastricht

Archief SDAP. Afdeling Maastricht Archief SDAP. Afdeling Maastricht 1906-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01291 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDAP.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Levensjaren 1908-2001 (1946-2001) 127 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijsten van de archieven van de ARP en van de Redactie van Nederlandse Gedachten

Plaatsingslijsten van de archieven van de ARP en van de Redactie van Nederlandse Gedachten 272, 850-854 Plaatsingslijsten van de archieven van de ARP en van de Redactie van Nederlandse Gedachten (1945-1984) Samengesteld door mr. I. Drexhage-Zijlstra E.M. Jansen MA F.Ch. Pattipilohy ( ) en J.F.

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten 1945-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02013 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00371 Inventaris van het archief van de Christelijk-Historische Unie, afdeling Leersum, 1946-1971 H.J. Postema Oktober 2015; versie maart 2016 Inleiding De Christelijk-Historische Unie (CHU) is op 9 juli

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ)

Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ) Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ) D. Rigter Amsterdam, maart 2008 De Vereniging van Directeuren en Administrateurs van

Nadere informatie

Collectie Benno Groeneveld

Collectie Benno Groeneveld Collectie Benno Groeneveld 1966-1976 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01902 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Benno

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van T00297 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van de SGP, 1946-2007 H.J. Postema Juli, 2010 Inleiding De Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00958

Nadere informatie

Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam)

Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam) Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam) 1971-2000 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00739

Nadere informatie

Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Brugge

Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Brugge Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Brugge (omvat 52 mappen verdeeld over 13 dozen ; 8 affiches) Exemplaarnummer VHB/0001 Titel Vrouwenhuis Brugge: statuten, verslagen oprichting Vrouwenhuis bevat

Nadere informatie

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave Inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk basis-onderwijs, Instituut Schreuder (1896-1990) Waarin opgenomen het archief van de Æneas Mackay s- chool 474 (1922-1963) Samengesteld door

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit 26 Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit (1931-1968) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Henk J. van Steenis

Archief Henk J. van Steenis Archief Henk J. van Steenis 1939-1966 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01376 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Henk J.

Nadere informatie

Archief Biafra Actie Comité (1960)

Archief Biafra Actie Comité (1960) Archief Biafra Actie Comité (1960) 1968-19711968-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00050 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos RODE KRUIS AFDELING WOERDEN 1944-1988 1 doos opschrift op de doos 1. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1963-1967 2. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1968-1972 3. Bloedtransfusiedienst,

Nadere informatie

Collectie Suriname Comité (1940-)

Collectie Suriname Comité (1940-) Collectie Suriname Comité (1940-) 1968-19811968-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01432 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Onderlinge

Nadere informatie

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman A.E. Huisman Archiefdienst Huisman Plaatsingslijst van het archief van de Wijkvereniging Brunnepe- Hanzewijk-Hagenbroek. 1972-1995 archiefnummer: 00381 Gemeentearchief Kampen, 2014 INHOUDSOPGAVE Geschiedenis...

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende

Plaatsingslijst van stukken betreffende Plaatsingslijst van stukken betreffende Jongelingsvereniging Spreuken 23-23a Meisjesvereniging Osanna In Excelcis Jeugdverband Voorburg en Bindt Meisjesvereniging De Kruisvlag In Top Jongensclub De Jonge

Nadere informatie