Hoenshuis PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26"

Transcriptie

1 Hoenshuis Golf & Country Club PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Januari - Februari 2014 Jaargang 26

2 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes Boeken Bouwtekeningen Communicatiedrukwerk Cursusboeken/-klappers Dooming stickers Dozen Hout (multiplex, steigerplanken) Huisstijldrukwerk ID-cards Kentekenplaathouders Mailings Magneetstickers Manuals Marketingdrukwerk Memoboxen Pallets Plaatmaterialen (zoals forex, dibont, foam enz.) Plafondplaten Posters Promotioneeldrukwerk Reclameborden Ringbanden Roestvrij staal Roll-up-systemen Sealen Stickers Tegels Textiel V-borden op kanaalplaat Vlaggen Vlakglas Vloerplaten Voorraadbeheer Zeildoeken En nog veel meer... Sync. Grafimedia Sportstraat AW Kerkrade T

3 Hoenshuis Van de Redactietafel Beste Golfvrienden, Golf & Country Club Hoenshuis PMS PMS Golf 420 B.V. Hoensweg GN Voerendaal Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Bestuur Voorzitter: J.J.T. Paulissen Secretaris: R.G. Hooites Meursing, , Penningmeester: W.D. de Vries L.B.R. Curvers Mw. H.T.M. Hooymans Mw. J.M.S.J.G. Soomers Erelid: W.J. van Asselt Clubsecretariaat Clubsecretaresse: Sandra Coenen Telefoon: Clubblad G&CC Hoenshuis Jaargang 26, nr. 1 januari/februari 2014 Redactie H.L.W. Doesborgh, voorzitter H.M.J.A. Houben E.B.G.M. Huynen Mw. M.J.B.A. Meens Mw. H.M.Th. Offermanns P.M.A. Snijders R.G. Hooites Meursing (namens Bestuur) DTP en Druk Sync. Grafimedia Kerkrade Uiterste inleverdatum volgende kopij: 13 maart via t.a.v. de Redactiecommissie - afgeven op het clubsecretariaat bij Sandra Coenen Onze Club heeft met een gezellige en ook drukbezochte nieuwjaarsreceptie het nieuwe golfseizoen ingeluid. Enkele van de vele foto s die tijdens de receptie zijn gemaakt, omlijsten de in dit Clubblad afgedrukte nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. De foto s geven een indruk hoe gezellig zo n eerste clubactiviteit van het jaar kan zijn. Jammer dat de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2013 minder belangstelling heeft getrokken. We kozen toch een nieuwe voorzitter, Jacques Paulissen, en namen afscheid van Jan Maessen, de aftredend voorzitter. Naar aanleiding van deze bestuurswisseling gaf ons erelid Wim van Asselt in een behartigenswaardige toespraak een terugblik over de laatste jaren van het bestuur Maessen. In het opereren rond de wisseling van eigenaar van Hoenshuis heeft het Bestuur naar zijn mening het beste bereikt voor onze Club, namelijk dat wat haalbaar was! Vooruitkijkend zag hij de countryclubgedachte als een opening voor een voorspoedige toekomst van een golfclub als Hoenshuis. Onze voorzitter haalde dit ook aan in zijn nieuwjaarstoespraak. Het blijkt dat in vrije golfers werden geregistreerd. Het aantal golfers, dat lid is van een golfclub, namelijk , werd daarmee voor het eerst overtroffen. Dit lijkt een trend, die niet is te stoppen. Met countryclubactiviteiten zal het clublidmaatschap aantrekkelijker moeten zijn voor nieuwe leden, maar ook zullen bestaande leden zich door deze activiteiten meer aan een club gebonden voelen. Deze aflevering van het Clubblad geeft, eindelijk, ruimte aan de Handicap- & Regelcommissie. Hun bijdragen zijn enige tijd door plaatsingsproblemen in portefeuille gebleven. Jo Plum zet zijn cyclus over de regels voor de handicapaanpassing voort met een derde artikel. Speciale aandacht wordt ook gevraagd voor het omgaan met afstandsmeters. Nuttige informatie aan het begin van het nieuwe seizoen. Speerpunten voor Bestuur en B.V. zijn, zoals bekend, jeugd en prestatief golf. Competitie en clubwedstrijden moeten het competitieve karakter van Hoenshuis weer op de kaart zetten. Daarvoor worden nieuwe initiatieven genomen. U zult er zeker meer van gaan horen, ook via het Clubblad. De informatie over de clubwedstrijden kunt u vinden in de wedstrijdkalender, die met het Clubblad zal zijn meegestuurd. Het is jammer, dat onze General Manager Francis van Eeghem per 1 maart 2014 Hoenshuis gaat verlaten, zoals alle leden per mail is meegedeeld. Met haar werkwijze heeft zij een persoonlijk stempel gedrukt op de activiteiten van Hoenshuis. De Redactiecommissie is haar vooral dankbaar, dat zij in het begin van 2013 onder tijdsdruk de uitweg heeft gevonden om een clubblad te kunnen uitgeven, zoals u het nu in handen hebt: een frisse opmaak, rijk geïllustreerd, weliswaar met maximaal 16 pagina s, maar daardoor binnen de financieel aanvaardbare grenzen. Helaas ook moet de Redactiecommissie afscheid nemen van ons gerenommeerd redactielid Paul Snijders. Zijn lichamelijke toestand staat het functioneren als redactielid, zoals hij dat wil, danig in de weg. Een pijnlijk besluit voor hem en ook voor de Redactiecommissie. Controversieel en charmant zoals hij is en vooral zeer betrokken bij Hoenshuis, paste hij feilloos in onze commissie, die met hem optrok in collegialiteit en solidariteit. We zullen hem missen, zeker en vooral bij het indelen van artikelen voor het Clubblad. Paul, het ga je goed! Namens de Redactiecommissie, Harry Doesborgh, voorzitter 3

4 In Memoriam Op 4 januari jongstleden overleed Jo Scheppers, na een korte slopende ziekte. Jo werd een tiental jaren geleden, samen met zijn vrouw Myriam, lid van onze Club. Zij haalden het GVB, en in tegenstelling tot Myriam, die onder andere actief is in onze Damescommissie, verdween bij Jo de belangstelling voor het golfspel enigszins. Als lid van de Business Club kwam hij echter graag op die dagen, en vooral op de aansluitende avonden. Want Jo was naast een aimabel zakenman, bovenal een Bourgondiër. In september, kort na de overdracht van het bedrijf aan zoon Frank, werd Jo echter ziek. Hij werd 59 jaar. We wensen Myriam, Frank en Luc veel sterkte toe. Marianne Soomers Van de Bestuurstafel Nieuwjaarstoespraak d.d. 12 januari 2014 Dames en heren, geachte leden, Graag heet ik u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2014 van de Golf- en Countryclub Hoenshuis. Een bijzonder woord van welkom richt ik aan onze oud-voorzitter Jan Maessen, die thans in de luwte verkeert, zijn echtgenote Ingrid, alsmede ons erelid, Wim van Asselt. Tevens heet ik welkom de vertegenwoordigers van Hoenshuis Golf B.V., zulks in de personen van Jo en Rosemie, Judith (directeur) en Bart, alsmede Manon en Otto, en ook de aankomende jonge generatie, waarmee de familie Snijders op volle sterkte aanwezig is. Het is een goede gewoonte om ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie enerzijds terug te blikken op het voorbije jaar, maar toch zeker ook vooruit te kijken naar het jaar dat gaat komen. Het jaar 2013 kan worden gekenschetst als een transitiejaar. Het was het eerste jaar onder de nieuwe juridische structuur en tevens hebben er nog al wat bestuurlijke mutaties plaatsgevonden. Er zijn in mei drie nieuwe bestuursleden aangetreden, waaronder de secretaris, en laatstelijk in november mijn persoon als voorzitter. Wij kunnen terugkijken op mooie wedstrijden. De terugloop in de deelname is enigszins gestabiliseerd, zij het dat de deelname aan de maandbekers en qualifyingwedstrijden beter kan. De wedstrijden georganiseerd door de dames en de senioren mochten zich als vanouds verheugen in royale deelname en een uitstekende sfeer. Hieraan kan een loot worden toegevoegd: de zomeravondcompetitie. Er werd grootscheeps ingeschreven en veelvuldig is in groten getale onder het genot van een hapje en een drankje nagenoten op het terras. Persoonlijke hoogtepunten waren de cross country en de voorzitterscup, waarin ik samen met mijn wettige echtgenote mocht zegevieren, terwijl ook de zomeravondcompetitie binnen de familie is gebleven: mijn vrouw volgde mij op als defending champion. Mooie nieuwe wedstrijden waren genoemde cross country en de Battle of the Sexes, op geweldige wijze georganiseerd door Wim Louwers. Afgelopen jaar moest Jan Maessen tot zijn leedwezen voor het eerst melden dat geen competitieteam kampioen was geworden. In 2013 is dat gelukkig niet meer het geval. De krasse knarren van Senioren 1 hebben het kampioenschap in de wacht gesleept. Voor wat betreft de diverse kampioenen refereer ik aan de huldiging, zoals deze heeft plaatsgevonden ter gelegenheid van de Champions Trophy in oktober. Het ledenaantal in onze club is iets teruggelopen ten gevolge van natuurlijk verloop. Er heeft een analyse plaatsgevonden, waaruit blijkt dat vooral leeftijd en gezondheid een rol hebben gespeeld, en niet of nauwelijks financiële aspecten. Helaas zijn ook enkele leden ons ontvallen, van wie ik noem de heer Jo Scheppers, die op 4 januari jl. is overleden. Wij wensen de nabestaanden alle sterkte bij het verwerken van dit verlies. Graag richt ik een woord van dank aan de vele commissies, waarin uitstekend werk is verricht. Dat geldt ook voor onze clubsecretaresse, Sandra Coenen. Tevens wil ik onze waardering uitspreken voor onze Pro s: Iain en Richard, en bedank ik de horecamedewerkers en de greenkeepers. De baan was in uitstekende conditie en we hebben daarvoor veelvuldig complimenten mogen ontvangen. En niet in de laatste plaats bedank ik John, onze caddiemaster, die met name op drukke dagen alles uitstekend in goede banen heeft geleid. Ik kom thans op de vooruitblik voor In het Clubblad en in de algemene ledenvergadering van november 2013 is reeds melding gemaakt van de speerpunten van het toekomstige beleid. Hierover zal binnenkort een afzonderlijke presentatie in het clubhuis worden gehouden. Deze zal mede betrekking hebben op het stabiliseren en verder op hoger niveau brengen van het ledenbestand, en verhoging van de deelname aan wedstrijden. 4

5 Getracht zal worden dit onder meer te bereiken door een aantrekkelijke combinatie met de horeca te maken. In dat verband wijs ik alvast op de openingswedstrijd op 29 maart 2014, die hopelijk op een grote inschrijving mag rekenen. Ook willen we nadere invulling geven aan de country-gedachte door naast de huidige activiteiten, waaronder bridge, een cyclus van lezingen te programmeren. De eerste lezing zal op 22 januari 2014 verzorgd worden door Constance de Vries en handelen over euthanasie en palliatieve sedatie. Er wordt ook hard gewerkt aan de jeugd, onder meer door Elliot van der Veeke, en vanuit het bestuur door Marianne Soomers. Met de Businessclub willen we meer samenwerken en de integratie bevorderen. Ook prestatief golf verdient de aandacht en heeft dit al gekregen door optimalisering van de bezetting van de competitieteams, waarvoor ik met name René Curvers vanuit het Bestuur en Loe Coninx als competitiecoördinator wil bedanken. Tenslotte is ook het handicapniveau van de leden een item. In dat verband wijs ik op de door Iain onlangs aangeschafte flightscope, waarmee fantastische analyses kunnen worden gemaakt ter bevordering van het spelniveau. Ook de B.V. heeft de nodige plannen. Voor wat betreft de gebouwen wijs ik op het creëren van indoor-lesfaciliteiten in het voormalig magazijn naast de winkel. Verder komen meer plaatsen voor electrotrolly s en staan ook verdere verbeteringen aan het clubhuis op het programma. Ten aanzien van de baan wordt een nieuwe stroke index ingevoerd. Hieraan blijkt behoefte te bestaan op basis van onderzoek van de scores op de respectievelijke holes. Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden aan hole 15 in de vorm van het uitdiepen en vergroten van de vijver, en de aanleg van nieuwe tees. Verder zullen de holes 15, 16 en 17 onder handen worden genomen ter verbetering van de drainage. Ook zullen her en der wegen en paden worden aangepast en staat een meerjaren renovatieplan voor onder meer de beregening op het programma. Ik denk dat wij alle vertrouwen erin mogen hebben dat aan deze plannen gewerkt kan worden in goede samenwerking tussen vereniging en B.V.. Tot slot wens ik u allen veel gezondheid en voorspoed voor 2014, en dat wij nog lang en veel van de golfsport mogen genieten, waarbij niet elke ronde rimpelloos zal verlopen, anders heet het immers geen golf, maar wel in het besef dat wij ons gelukkig mogen prijzen samen te kunnen genieten van de prachtige golfsport en de faciliteiten die ons hier op Hoenshuis ter beschikking staan. Jacques Paulissen, voorzitter PS: De nieuwjaarstoespraak is uitgesproken aan de hand van aantekeningen. Ten behoeve van het clubblad is bovenvermelde tekst achteraf uitgeschreven. Deze vormt aldus geen letterlijke weergave van hetgeen is gezegd. 5

6 Mein Schiff Mein Schiff 1 Reisedaten Mein Schiff 1 Route Großbritannien mit Irland Leistungen - 5 Golftage (5 x 18-Loch) inkl. Greenfees, Transfers, kleine Rundenverpflegung, Range- Nutzung, Übungsbälle und Trolley. - Turnierauswertung für 5 Wettspiele (Tageswertungen und Gesamtwertung) - Begleitung und Betreuung durch das Mein Schiff Golfteam - Minigolf-Spaß-Turnier an Bord - Abendessen und Siegerehrung im Steakhouse Surf & Turf Vier- Gänge-Menü inkl. begleitender Getränke Preis 849 p.p. (zuzüglich Reisepreis; z.b. Innenkabine ab 1.495) Mein Schiff 1 Der Mein Schiff Golf-Cup Britische Inseln" führt Sie auf die traumhaften Golfplätze der britischen Inseln. Von Hamburg aus geht es über das schottische Hochland und seine Fjorde nach Nordirland, weiter über Irland bis nach Southampton und wieder zurück nach Hamburg. Erleben Sie ein außergewöhnliches Golferlebnis. Nehmen Sie teil an 5 Wettspielen mit Siegerehrung, einem Abendessen im Steakhouse Surf & Turf und vielem mehr. Spielinformationen Mindestens Hcp. -28 (Herren) und Hcp. -36 (Damen) erforderlich 18-Loch Einzel-Wettspiel nach Stableford bzw. Florida-Scramble Nicht vorgabewirksam Bitte eigene Golf-Ausrüstung mitbringen Teilnehmer: mind. 16 Personen / max. 28 Personen Plätze Invergordon: Tain Golf Club Greenock: Gleddoch Golf Club Belfast: Royal Belfast Golf Club Dublin: Portmarnock Golf Club Southampton: Brokenhurst Manor Golf Club (Änderungen vorbehalten) Reiseablauf Hamburg Anreise auf See Golfer- und Kennlerntreffen, Vorstellung der Plätze Invergordon 18-Loch Wettspiel im Tain Golf Club auf See zu Ihrer freien Verfügung Greenock 18-Loch Wettspiel im Gleddoch Golf Club Belfast 18-Loch Wettspiel im Royal Belfast Golf Club Dublin 18-Loch Wettspiel im Portmarnock Golf Club auf See Minigolf-Spaß-Turnier an Bord Southampton 18-Loch Wettspiel im Brokenhurst Manor Golf Club auf See Siegerehrung und Golf-Dinner im Steakhouse Surf & Turf Hamburg Abreise Der fliegende Holländer Blondelstrasse Aachen Tel. +49(0) Fax +49 (0)

7 Van de Jeugdcommissie Afsluiting 2013 Het jaar 2013 is afgesloten met een sfeervolle Glow Golf Wedstrijd. Op 13 december jl. kwamen 35 spelers gewapend met ieder drie clubs naar Hoenshuis. De clubs werden voorzien van glow sticks. Jong en oud trokken na een bord heerlijke spaghetti naar hole 1 voor de verdere instructies. Al snel werd het startsein gegeven en werd de hemel verlicht door lichtgevende neonkleurige golfballen. Een prachtig gezicht. Onderweg waren er wafels en chocomel, beide (naar wens) voorzien van een flinke toef slagroom. Teruggekomen in het clubhuis kon er worden gescrabbeld. De prijswinnaars van de Glow Golf werden gehuldigd en er werd uitleg gegeven over het lesprogramma Lesprogramma 2014 In het lesprogramma komen de volgende aspecten (aangepast aan het spelniveau) consequent terug: Techniek Etiquette en golfregels Sociaal-emotioneel Mentaal Teambuilding In een lessenserie zal de jeugd wekelijks les krijgen om deze aspecten onder de knie te krijgen. Daarbij zal ook regelmatig gebruik worden gemaakt van de baan. Het lesprogramma is voorzien van leerlijnen, waarbij steeds kan worden gekeken of hij/zij de aspecten beheerst en wat de volgende stap is. Jeugdcoach Om dit lesprogramma goed uit te voeren zijn we nog op zoek naar jeugdcoaches. Een jeugdcoach zal onder begeleiding, na instructie van de Pro, diverse oefeningen met groepjes kinderen doen. Bent u iemand die het golfspel graag aan de jeugd wil doorgeven? Neem dan contact op met Christa Somers: of We geven u graag meer informatie. Activiteiten De activiteiten van 2014 baseren zich op train to win, maar ook op een gezellig FUNdament. Train to win: we doen mee aan de Limburg Jeugd Trophy. De finale zal 18 oktober gespeeld worden op onze golfbaan! FUNdament: denk hierbij alvast aan de carnavalswedstrijd op 22 februari, maar ook aan een heus golfkamp. Een activiteitenoverzicht hangt op ons prikbord. U ziet, de Jeugdcommissie heeft weer vele activiteiten voor de jeugd in petto. We hebben er zin in! Namens de Jeugdcommissie, Christa Somers De selectieteams Nieuwe opzet voor competitiever karakter Hoenshuis Terwijl het gros van golfend Nederland zijn golfspullen heeft opgeborgen en in een diepe winterslaap verkeert, heeft een selecte groep golfers zijn vizier op het nieuwe seizoen gericht. We schrijven zondag 10 november om precies te zijn, als de eerste steen wordt gelegd aan het spreekwoordelijke bouwwerk waaraan de komende jaren wordt gewerkt om het competitieve karakter van Hoenshuis op de kaart te zetten. We hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven dat de prestaties van de Club in de landelijke competitie het afgelopen seizoen tegenvielen. Door degradaties van zowel Heren 1, Heren 2 en Dames 1 besloten deze teams om het over een andere boeg te gooien. Geen afzonderlijke trainingen meer, maar met een groep van ruim vijftien single-handicappers de krachten bundelen en elke zondagochtend door weer en wind samen op de golfbaan staan. Onder leiding van PGA-professionals Iain Forrester en Richard Heesakkers werd op zondag 10 november jongstleden de aftrap gegeven. Hoewel de tijd tot aan de start van de competitie nog ver weg lijkt, kan er niet vroeg genoeg begonnen worden om zowel Heren 1 (2e klasse), Heren 2 (5e reserve klasse) en Dames 1 (3e klasse) op weg te helpen naar promotie. Een doel dat realistisch is, maar uiteindelijk niet haalbaar zou zijn zonder de sponsoren die dit jaar hun steentje bijdragen om de trainingsfaciliteiten optimaal te maken voor de selectieteams: Hensgens Mobiliteitsgroep, VEZA Vastgoed, Schoenmakers BV, Hipp Consultancy, Kinderdagverblijf Beerengoed, Strandpaal20.nl en Smeets Loopcomfort. Wesley Theunissen, mede namens Marc Weijts 7

8 Van de Handicap- en Regelcommissie 3. Jaarlijkse Handicapherziening Het doel van de Jaarlijkse Herziening is dat de speler een handicap zal verkrijgen, die bij zijn werkelijke speelsterkte past. Het geldt nog steeds dat men minimaal 4 Handicap Scores moet inleveren in een kalenderjaar om in aanmerking te komen voor een actieve handicap in het daaropvolgende jaar. Om de Jaarlijkse Herziening te kunnen uitvoeren, zijn minimaal 8 Handicap Scores nodig. Met toenemend aantal Handicap Scores zal de statistische betrouwbaarheid toenemen. Het is dus aan te bevelen na 4 ingeleverde kaarten niet te stoppen met inleveren, maar minimaal 8 Scores in te leveren. Als men minder dan 8, maar meer dan 4 scores in het kalenderjaar heeft ingeleverd, dan worden deze aangevuld met Handicap Scores uit het voorgaande jaar. Met 8 scores zal de herziening plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met zowel 9-holes- als 18-holesscores. Echter, bij de jaarlijkse revisie kunnen 9-holes scores ertoe leiden dat er een vertekend beeld ontstaat over de werkelijke speelsterkte van een speler, omdat er automatisch 18 punten bij zijn score over 9 holes zijn opgeteld. De NGF heeft daarom besloten de volgende procedure toe te passen: uitgaande van een 9-holes handicapscore van bijvoorbeeld 16 stablefordpunten is in de handicapadministratie een resultaat van = 34 punten opgenomen. Voor de Jaarlijkse Herziening echter moeten 9-holesscores als volgt aangepast worden: Scores onder 36 punten: (aantal punten -18) x 2. bijv. score van 34 punten wordt (34-18) x 2 = 16 x 2 = 32 Scores van 36 of meer punten worden NIET aangepast. Bij een oneven aantal van 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 34, 38 stablefordpunten is MSS = 32, de middelste waarde. De EASS is gebaseerd op miljoenen Europese scores en is voor diverse Handicap Categorieën als volgt bepaald: Exact Handicap < 4,5 4,5-8,0 8,1-11,4 11,5-15,0 15,1-18,4 18,5-26,4 26,5-36,0 EASS punten 33 32, , ,5 30 De handicapsoftware volgt een geautomatiseerde procedure: Het alogaritme berekent hoeveel de MSS afwijkt van de EASS, door de EASS van de MSS af te trekken ofwel Player Deviation = MSS EASS. Voorbeeld: De MSS voor een speler met 8 scores (zie hierboven), uit de categorie met Exact Handicap < 4.5. is 31.5, zijn EASS is 33. Player Deviation = = Vervolgens wordt onderstaande procedure toegepast: Bij een afwijking (Player Deviation) die ligt tussen +2.9 of -2.9 blijft de handicap van een speler ongewijzigd. Ligt de afwijking tussen +3.0 en +4.9 of -3,0 en -4.9 dan zal de Exact Handicap met -1.0 of +1.0 worden aangepast. Is de afwijking +5.0 of -5.0 of meer dan zal de Exact Handicap van de speler met -2.0 of +2.0 worden aangepast. In het voorbeeld wordt de handicap van de speler niet aangepast, omdat de Player Deviation minder dan -2.9 is. Deze procedure geldt niet voor spelers die aan het einde van het jaar een lagere handicap hadden dan aan het begin van het jaar. No Returns tellen niet mee, tenzij er punten zijn ingevoerd. Reduction Only kaarten worden wel meegeteld. De CBA wordt op de punten toegepast. Geen aanpassing vindt er plaats boven handicap 36. Spelers die in het revisiejaar voor het eerst een EGA handicap hebben behaald, worden niet meegenomen. Bij de herziening wordt de zogenaamde Median Stableford Score (MSS) van de speler vergeleken met de European Averaged Stableford Score (EASS). Wat houden deze begrippen in? De MSS: de mediaan, is de middelste waarde van een serie van scores in oplopende volgorde. Bijvoorbeeld: Een speler heeft een even aantal scores ingeleverd van in oplopende volgorde 25, 27, 31, 31, 32, 33, 34 en 38 stablefordpunten. MSS is ( )/2 = Tijdens de jaarrevisie wordt dus getoetst of de handicap de juiste speelsterkte weergeeft. Naarmate er meer qualifying scores zijn ingeleverd, geeft de handicap de speelsterkte nauwkeuriger weer. Namens de Handicap- en Regelcommissie, Jo Plum Het gebruik van afstandmeters Onze Club neemt de aanbeveling van de NGF over met betrekking tot het gebruik van afstandsmeters. Vooruitlopend op de door de NGF uit te vaardigen algemene Plaatselijke Regel wordt bij het Hoenshuis nu de Plaatselijke Regel ingevoerd volgens welke het gebruik van die apparatuur is toegestaan, conform de thans al door de NGF gestelde regels. De wedstrijdcommissie kan voor wedstrijden aanvullende regels afkondigen. Hieronder volgt de tekst van het NGF besluit. De NGF zal afstandsmeters toestaan tijdens NGF-wedstrijden per 1 januari De Nederlandse Golf Federatie heeft besloten om het gebruik van afstandsmeters per 1 januari 2014 toe te staan bij haar nationale wedstrijden en in de NGF Competitie. Hiervoor wordt een Plaatselijke Regel vastgesteld zoals bedoeld in Regel 14-3 van de Golfregels. Deze Plaatselijke Regel zal worden opgenomen op de Hard Card, het Wedstrijdreglement en het Competitiereglement. 8

9 Aanbeveling aan clubs om afstandsmeters toe te staan. De NGF beveelt de clubs aan dezelfde Plaatselijke Regel in te voeren. In de meeste andere Europese landen is het gebruik van afstandsmeters ook toegestaan. De NGF is doende een Plaatselijke Regel te ontwikkelen die het gebruik toestaat van apparatuur die uitsluitend afstand kan meten en daarmee het gevaar van overtreding of dilemma s voor de marker/tegenstander door het gebruik van smartphones zoveel mogelijk voorkomt. Voor alle duidelijkheid: het gebruik van een smartphone is niet toegestaan. De Plaatselijke Regel geldt voor de baan en is daarmee van toepassing op alle ronden op die baan gespeeld. Binnenkort zullen de clubs en banen de tekst van de Plaatselijke Regel ontvangen met de aanbeveling om apparatuur toe te staan die uitsluitend afstand kan meten en daarvoor deze Plaatselijke Regel vast te stellen. Wat betekent de beslissing voor de speler? Regel 14-3 van de Golfregels verbiedt het gebruik van kunstmatige hulpmiddelen bij het spel, bij overtreding volgt diskwalificatie. De belangrijkste uitzondering daarop is de mogelijkheid om afstandsmeters toe te staan door middel van een Plaatselijke Regel. Echter een afstandsmeter is scherp gedefinieerd als een instrument dat uitsluitend afstanden kan meten. Meetfuncties voor andere waarden als hoogteverschil, windsnelheid of temperatuur zijn niet toegestaan. Als het instrument die functies wel bevat, is de speler in overtreding ook al heeft hij de functie uitgeschakeld of niet gebruikt tijdens de meting. De straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel is diskwalificatie. De meest gangbare vormen van afstandsmeters zijn: a. Lasermeetinstrument. Uitvoeringen die ook in staat zijn hoogteverschil (slope) te meten zijn niet toegestaan. b. GPS-horloges die voor een groot aantal banen de positie van de drager bepalen en de afstand naar de green van een specifieke hole geven. c. GPS-applicatie op een smartphone. Hoewel de werking globaal dezelfde is als onder b. is het gevaar dat op de smartphone ook verboden meet- of rekenapplicaties geïnstalleerd zijn. NGF Competitie. De beslissing van de NGF betekent dat bovengenoemde apparatuur ook tijdens competitiewedstrijden zal zijn toegestaan, ongeacht of op de baan waar de wedstrijd wordt gespeeld een Plaatselijke Regel die afstandsmeters toestaat van kracht is. In het Competitiereglement van de NGF zal hierover een bepaling worden opgenomen. Handicap- & Regelcommissie Van de Damescommissie Weinig nieuws van de kant van de Damescommissie dit keer; slechts twee wedstrijdjes in ons na-seizoen. Op 5 november speelden 28 dames onze 9-holes herfstwedstrijd. Birgit Frederiks sloeg 13 stablefordpunten bij elkaar en ik, zei de gek, sprokkelde er zowaar 16 bij elkaar. We hebben het droog gehouden, maar direct na binnenkomst barstte de regenbui los. Wij genoten, warm en droog, van een heerlijk broodje gezond! en Christianne Hustinx onze commissie komen versterken en dat Mik Peters onze commissie gaat verlaten. Een woord van dank ging naar de horeca voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Nog even voor de statistieken: Til Wijnen, Ineke Kemps, Ada Wilms en Marianne Vriezelaar hebben 24 van de 30 door ons georganiseerde wedstrijden mee gedaan en waren daarmee de meest frequente deelneemsters. Wij kijken met gepaste trots terug op een succesvol seizoen en hopen jullie allen weer net zo vaak te zien bij onze wedstrijden in Namens de Damescommissie, Hélène Schobben De laatste wedstrijd van het jaar was de kerstwedstrijd op 10 december. 33 Dames gingen de wei in en we hadden er later 37 in de stal bij onze kerstlunch. De winnares was Birgit Frederiks met 16 punten, Jacky Driessen werd tweede met 14 punten en derde werd Tonny Horsmans met 12 punten. Tijdens de goed verzorgde lunch hebben wij bekend gemaakt, dat Ada Wilms 9

10 Van de Wedstrijdcommissie In deze winterperiode is er door de Wedstrijdcommissie niet zo veel te melden. Enthousiaste golfers proberen hun vaardigheden enigszins op peil te houden, competitiespelers werken hard met de door onze Pro s samengestelde schema s. Sommige gelukkigen grijpen de mogelijkheid aan om een gedeelte van de winter te ontvluchten naar plekken met meer zon en aangename temperaturen, alhoewel we bij het schrijven nog nauwelijks echt last hebben gehad van de winter en de baan er nog steeds puik bij ligt. We genieten nog van zomergreens, terwijl omliggende banen noodgedwongen moeten overschakelen naar wintergreens. Balletjeswedstrijd Deze winter zijn we weer begonnen met het organiseren van de balletjeswedstrijd. Een eenvoudige formule. Niet inschrijven en het wedstrijdgeld bestaat uit een nieuw balletje. De ingezette balletjes gelden als prijs voor de beste spelers van de dag. Na afloop zorgt de Horeca voor een gezellig hapje en drankje. De eerste balletjeswedstrijd op 17 november had 41 deelnemers. Het was prachtig weer en de winnaar van deze dag was Frans Conings. De tweede wedstrijd was op 1 december met 21 deelnemers. En de derde wedstrijd werd gespeeld op 15 december met 25 deelnemers en de dagwinnaar was hier Uwe Pammler. Die had voor de verandering de Spaanse zon verruild voor de Nederlandse. Het weer was de eerste wedstrijden steeds prima. Na afloop was het erg gezellig in ons Clubhuis. Na de winter zal de Wedstrijdcommissie deze wedstrijd evalueren en bekijken of en in welke vorm voor de winter van 2014/15 hieraan een vervolg kan worden gegeven. Criteria golfer/golfster van het jaar Aan het einde van het golfseizoen wordt na afloop van de Champions Trophy de prijs uitgereikt voor de golfer en golfster van het jaar. We begrepen dat er bij leden onduidelijkheid bestond over de wijze hoe dit wordt berekend. Binnen de Wedstrijdcommissie hebben we gehanteerde criteria geëvalueerd en bijgesteld. Onderstaand de werkwijze voor dit jaar. Een lid van G&CC Hoenshuis komt op het einde van het jaar in aanmerking om golfer of golfster van het jaar te worden indien hij of zij voldoet aan de volgende criteria: De Q-wedstrijden moeten gespeeld worden bij door de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden; Verplichte deelname aan clubkampioenschappen (strokeplay en matchplay) en vier Q-wedstrijden; Strokeplay kampioenschap telt als één wedstrijd; Bij gelijk eindigen, bepaalt de verlaging van de handicap de uiteindelijke winnaar. Puntentelling: Q-wedstrijd 5 punten 4 punten 3 punten 2 punten 1 punt Clubkampioenschappen Strokeplay Clubkampioenschappen Matchplay 10 punten punten 8 punten 2. 8 punten 6 punten 3. 4 punten 4 punten 4. 4 punten Handicapberekening Dit getal wordt bepaald door tweemaal de exact handicap aan het begin van het seizoen te nemen en daar driemaal de exact handicap aan het einde van het seizoen van af te trekken. Voor een handicapper 10 die naar 9 zakt is het resultaat dus =-7. Een lage handicapper heeft dus een gunstiger start, maar het is voor een lage handicapper ook moeilijker om te zakken. Een handicapper 19 moet zakken naar 15 om ook op -7 uit te komen: =-7. Winnaar is diegene die het hoogste in de plus scoort. Met voorgaande bijgestelde criteria hopen wij onze spelers te inspireren om deel te nemen aan vele wedstrijden en kan op een eerlijke, sportieve en transparante wijze de beste speler en speelster van het jaar worden vastgesteld. Nieuwe Wedstrijdseizoen 2014 Ook dit jaar is de Wedstrijdcommissie in goed overleg met de diverse commissies en Bestuur en B.V. aan de slag geweest om een aansprekende wedstrijdkalender te maken. Mede dankzij de inzet van Paul Horsmans hebben vele sponsors zich beschikbaar gesteld wedstrijden te ondersteunen. Ook de Horeca zal actief inspelen op de diverse wedstrijden. Kortom, tijd om extra te trainen voor het komende seizoen. 10

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vragen over de Jaarlijkse Herziening Hier geven wij antwoord op de meestgestelde vragen over de Jaarlijkse Herziening. Tevens geven wij een toelichting op bepalingen in het EGA Handicap Systeem over de

Nadere informatie

Vragen over de Jaarlijkse Herziening

Vragen over de Jaarlijkse Herziening Vragen over de Jaarlijkse Herziening Algemeen Hierbij geven wij u antwoord op de ingekomen vragen en toelichting op bepalingen over de Jaarlijkse Herziening. Wanneer een speler minder dan 8 scores in 2013

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2013

Nieuwsbrief. Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Agenda Oktober Di 01 Damescie Driebal Stableford Wo 02 Falcon Cup 2013 Do 03 Seniorencie 4-BBB Zo 06 Maandbeker 7 finale VEBEGO Di 08 Damescie Golf-Bridge wedstrijd 2 e 9 holes,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April 2014

Nieuwsbrief. April 2014 Nieuwsbrief April 2014 Agenda April Di 01 Damescie Driebal Stableford en putts Do 03 Senioren 4-BBB Di 08 Damescie Hidden Holes Do 10 Seniorencie Scrambel 4-bal Strokeplay Vr 11 NGF Competitie + [groot-]ouder-kindwedstrijd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2016. Club Agenda

NIEUWSBRIEF MEI 2016. Club Agenda NIEUWSBRIEF MEI 2016 Club Agenda di 03 Damescie 3-bal Scramble Strokepay do 05 Hemelvaartwedstrijd*, SELECTED BUY HENSGENS Stableford, Hcp -18.4 / 18.5-54.0, 2 categorieën di 10 NGF competitie Dames 1,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. OKTOBER 2016 Club Agenda

NIEUWSBRIEF. OKTOBER 2016 Club Agenda NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 Club Agenda za 01 [Ryder Cup] zo 02 [Ryder Cup] di 04 Damescie Matchplay di 04 Herenmiddag 10, 14.00 u do 06 Seniorencie 3-bal Stableford 6* zo 09 Limburg Jeugd Trophy (finale)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November 2014

Nieuwsbrief. November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Wedstrijd Agenda november 2014 Wo 12 Texas Scramble Business Club Do 13 Seniorencie Winterscramble + lunch 9 holes, gunshot 10.30u (1 e negen) Di 18 Damescie Herfstwedstrijd +

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2015

Nieuwsbrief. Oktober 2015 Nieuwsbrief Oktober 2015 Club Agenda Oktober 2015 do 01 Seniorencie Driebal Strokeplay* za 03 Vossenjacht, SAUTER WIJNEN 4-BBB tegen par van de vossen, Hcp 0-45.0, 90% Hcp zo 04 Limburg Jeugd Trophy, 9

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

LoyalTee Winter Tour

LoyalTee Winter Tour Opzet: 14 wedstrijden tijdens de wintermaanden, elke wedstrijd plaatst de dagwinnaar van elke categorie zich voor de finale in maart bij BurgGolf. Data: Datum zaterdag 19 oktober 2013 zaterdag 26 oktober

Nadere informatie

Wedstrijdvormen en handicapverrekening

Wedstrijdvormen en handicapverrekening Wedstrijdvormen en handicapverrekening De gebruikte definities gelden voor alle wedstrijden op de EG, ook als zij niet door de wedstrijdcommissie worden georganiseerd. Strokeplay Spelvorm: alle slagen

Nadere informatie

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome Spelvormen 1. Matchplay - Single De meest elementaire wedstrijdvorm van het golfspel, waarbij twee spelers tegen elkaar spelen. Het verschil in handicap wordt verrekend. De speler met de hoogte playing

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden INHOUD Algemeen 2 Prijzen 3 Wedstrijden Nieuwjaarswedstrijd 4 Wintercup 5 Medal 6 Greensome clubkampioenschap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje bokaal 9 Strokeplay clubkampioenschap 10 Mixed Paren wedstrijd 11

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

Young Executive Network Program

Young Executive Network Program Young Executive Network Program Young Executive Network Program Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf graag ontwikkelen in je persoonlijke en maatschappelijke carrière. Het is daarbij belangrijk dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan?

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan? NIEUWSBRIEF Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen In een vloek en een zucht zijn de eerste twee maanden van 2016 bijna voorbij. Het is ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Het goede nieuws

Nadere informatie

NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017

NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017 NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017 Je kan nu strijden om de meest eervolle positie op Naarderbos MATCHPLAY KAMPIOEN 2017 en deze ongelooflijke prijzen winnen: ALLE EER EN EEUWIG RESPECT NAARDERBOS MATCHPLAY

Nadere informatie

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter.

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Mei 2017 Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Op 13 april ging de clubavond stablefordcompetitie van start.

Nadere informatie

Handicapping Rinkven - Specials

Handicapping Rinkven - Specials ping Rinkven - Specials Reflectie Specifiek voor onze Rinkven wedstrijden zijn volgende specials opgenomen. Verder rekening houdend met een aantal EGA (European Golf Association) en Federatie reglementeringen

Nadere informatie

Lapperre Senior Golf Trophy 2013 Sportief reglement RBGF/52/2013

Lapperre Senior Golf Trophy 2013 Sportief reglement RBGF/52/2013 Lapperre Senior Golf Trophy 2013 Sportief reglement RBGF/52/2013 20/03/2013 Prepared by to Slice Page 1/7 Kalender De editie van de wedstrijd Lapperre Senior Golf Trophy wordt in 7 Belgische golfclubs

Nadere informatie

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Het is voor ons heel belangrijk dat u zich als nieuwe Golfer snel thuis gaat voelen op International Golf Maastricht en bij Impact

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

Spelvormen. A. Strokeplay-wedstrijden. A1: Strokeplay

Spelvormen. A. Strokeplay-wedstrijden. A1: Strokeplay Spelvormen In onderstaand overzicht van de diverse spelvormen, zoals die op Het Wedde (kunnen) worden gespeeld, wordt onderscheid gemaakt tussen: A. Strokeplay-wedstrijden B. Matchplay-wedstrijden C. Bijzondere

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8 INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Flevoland on Tour 7 Woensdagavond Opstap 8 Paaswedstrijd 9 Oranje Bokaal 10 Strokeplay Clubkampioenschap 11 Mixed

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

CRAS&H BULLETIN 21 december 2011

CRAS&H BULLETIN 21 december 2011 CRAS&H BULLETIN 21 december 2011 Golfregels en EGA Handicap Systeem 2012-2015 In de NGF e-nieuwsbrief van oktober jl. hebben we kort melding gemaakt van de wijzingen in de Golfregels en het EGA Handicap

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind Volgens Regel 33-1 van de Golfregels is het de taak van de wedstrijdcommissie om het wedstrijdreglement vast te stellen. De commissie is niet bevoegd daarbij een

Nadere informatie

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren.

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. De club is opgericht in 1974. Het terrein waarop de baan zich bevindt

Nadere informatie

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System 2012-2015. EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub.

De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub. De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub. Over de hele week hebben we activiteiten georganiseerd en er is voor

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar.

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar. Wedstrijdvormen Strokeplay De Strokeplayregels van de Golf Regels zijn van toepassing op drie spelvormen: 1. Strokeplay 2. Stableford 3. Tegen Par. Deze spelvormen zijn geschikt voor officiële wedstrijden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 In deze uitgave Finales Matchplaykampioenschap 2016 Fotoboek Zomeravond wedstrijden Vacatures NGF competitie 2017 Familiegolf 18 september Agenda Finales Matchplaykampioenschap

Nadere informatie

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE Golfweek UITNODIGING & INFORMATIE & 2015 SPORTIEF Culinair genieten In de week van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september kunt u deelnemen aan de wedstrijden voor het goede doel tijdens onze

Nadere informatie

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN WEDSTRIJDVORMEN 1. STROKEPLAY a. Algemeen b. Individueel Strokeplay (Qualifying) c. Individueel Stableford (Qualifying) d. Individueel tegen Par (Qualifying). 2. OFFICIELE WEDSTRIJDVORMEN VOOR TWEE OF

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen 1. Wat is een Qualifying Score?... 2 2.Wat is een No Return?... 2 3. Wat is een Qualifying

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017 COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2017 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Februari 2015

Nieuwsbrief. Februari 2015 Nieuwsbrief Februari 2015 Club Agenda Februari 2015 Zo 08 Carnavalswedstrijd Jeugd Do 12 Senioren Winter Scramble + lunch 9 holes, gunshot 10.30u (1 e negen) Zo 22 Winterwedstrijd (Balletjeswedstrijd)

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2015

NIEUWSBRIEF december 2015 NIEUWSBRIEF december 2015 Inhoud - Verrassingswedstrijd - Brabant Golfvoordeel - Qualifying kaarten registreren met mobiele telefoon - Tips van de handicap- en regelcommissie - Gewijzigde golfregels per

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Spelvormen Pagina 1 / 10

Spelvormen Pagina 1 / 10 INHOUDSOPGAVE: 10 spelvormen WEDSTRIJDREGLEMENT TOXANDRIA 2017 SPELVORMEN ARTIKEL 10 10.1 algemeen... 2 10.2 spelvormen specifiek... 3-2.1 officiële wedstrijdvormen voor individuele spelers... 3-2.1.1

Nadere informatie

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012.

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Bij deze ontvangt u de resultaten en conclusies naar aanleiding van de door de wedcie gehouden enquete. Een mooi aantal van 248 leden heeft de moeite genomen

Nadere informatie

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 Artikel I. ALGEMEEN Sectie 1.01 Algemeen. a) De Commissie is: verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent 1. Regels van het Golfspel De wedstrijden worden gespeeld volgens de actuele Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA. 2. Plaatselijke

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Matchplay Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Matchplay, 2016 NoBraGolf Competitie Inhoud

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI Club Agenda. Ook in deze Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF FEBRUARI Club Agenda. Ook in deze Nieuwsbrief NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 Club Agenda Zondag 14 februari 11.00 uur Balletjeswedstrijd Woensdag 17 februari 13.00 uur Business Club [9 holes Texas Scramble Gunshot] Donderdag 18 februari 10.30 uur Seniorencie.

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Golf Uitleg Overzicht Dia

Golf Uitleg Overzicht Dia Golf Basis Golf Uitleg Overzicht Dia o Dia 3: Het doel van Golf & par o Dia 4: Golf course plattegrond & telling o Dia 5: Golf telling bepalen o Dia 6: Handicap & Amateur golf score voorbeeld 1 o Dia 7:

Nadere informatie

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013 Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor LoyalTee leden. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen te winnen

Nadere informatie

TGC Competitie reglement

TGC Competitie reglement TGC Competitie reglement 1. Inleiding Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen de TGC te verhogen en wil dit mede bereiken door teams in de NGF-competitie te laten spelen. Tevens biedt het de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maart 2016

NIEUWSBRIEF maart 2016 ! NIEUWSBRIEF maart 2016 Inhoud Matchplay-club kampioenschap Golfclub Weilenseind Seizoensopening Algemene Ledenvergadering 16 maart De appelflappen club Vervolg etiquette Open dagen op 23 en 24 april

Nadere informatie

Committed to Members (senioren d/h) 515 leden (206 dames en 309 heren) 4 april 2013

Committed to Members (senioren d/h) 515 leden (206 dames en 309 heren) 4 april 2013 Committed to Members (senioren d/h) 515 leden (206 dames en 309 heren) 4 april 2013 Ambitie Senioren langer en en tot op oudere leeftijd gezond hun sport laten beoefenen. Vergroten interesse/deelname aan

Nadere informatie

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011 ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY Tornooireglement Uitgave januari 2011 1. Algemene principes De Antwerp Senior Golf Trophy, ASGT, is een jaarlijks tornooi tussen de senioren van Cleydael Golf & Country Club,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. JUNI 2016 Club Agenda

NIEUWSBRIEF. JUNI 2016 Club Agenda NIEUWSBRIEF JUNI 2016 Club Agenda do 02 Seniorencie 3-bal Stableford 2* vr 03 9e Stichting Interservice Limburg toernooi, gunshot 12.30 u zo 05 Pro-Cup, Pro's G&CC Hoenshuis 4-BBB Matchplay tegen par van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Hoe is de situatie tot heden? Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2015

COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2015 COMPETITIEREGLEMENT NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2015 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een (landelijke

Nadere informatie

Hoenshuis CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari-Februari 2013 Jaargang 25

Hoenshuis CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari-Februari 2013 Jaargang 25 Hoenshuis Golf & Country Club CLUBBLAD HOENSHUIS Januari-Februari 2013 Jaargang 25 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes Boeken Bouwtekeningen

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie Tweedaagse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4

Nadere informatie

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE 1 BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Voorrangsregels Golfclub Son 2 Het Handicapsysteem van de NGF 3 De Par van de baan 3 Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) 3 Exact Handicap (Ex.Hcp) 4 Playing Handicap

Nadere informatie

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches Jeugdjaarprogramma 2009 8 februari 2009 Onderwerpen Welkom en voorstellen jeugdcommissie Lesprogramma 2009 Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie Zomeractiviteiten Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Nadere informatie

Gaat de laatste de beste worden?

Gaat de laatste de beste worden? Gaat de laatste de beste worden? Ondanks dat de competitie nog minimaal een week duurt en voor een aantal zelfs nog een week langer, is hij voor ons gevoel na vandaag al voorbij. Dat komt omdat wij vandaag

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie 6-weekse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Garantie

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

GOLFWEEK 2017 WOENSDAG 5 JULI Beste golfvrienden van het Rijk van Nijmegen, DONDERDAG 6 JULI 2017 VRIJDAG 7 JULI 2017 ZATERDAG 8 JULI 2017

GOLFWEEK 2017 WOENSDAG 5 JULI Beste golfvrienden van het Rijk van Nijmegen, DONDERDAG 6 JULI 2017 VRIJDAG 7 JULI 2017 ZATERDAG 8 JULI 2017 5 GOLFWEEK 2017 Beste golfvrienden van het Rijk van Nijmegen, Na de succesvolle editie van de Brasilian Golfweek in 2016 heeft de commissie ook voor het jaar 2017 weer een mooi programma samengesteld.

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2014

Wedstrijdreglement 2014 Wedstrijdreglement 2014 ALGEMEEN Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en volgens de (tijdelijke) Plaatselijke Regels

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster

Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster Artikel 1: Toepasselijkheid Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of onder auspiciën van de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

Inleiding. Ambitie en doelstelling

Inleiding. Ambitie en doelstelling Inleiding De tijd dat golf een leuke sport was die met name ouderen trok, is voorgoed voorbij. De landelijke toename van jeugdige spelers laat zien hoe fascinerend golf is, ook voor deze jonge doelgroep.

Nadere informatie

vrienden van Anne van Dam

vrienden van Anne van Dam www.annevandam.com Anne van dam Van zwembad naar golfbaan is 19 jaar en woont haar hele leven al in Arnhem. Vanaf jongs af aan is ze sportief en heeft ze talent voor vrijwel alle sporten. Op een vakantie

Nadere informatie

EGA Handicap System in Nederland

EGA Handicap System in Nederland EGA Handicap System 2012 2015 in Nederland 11 februari 2012 Papendal AGENDA EGA HANDICAP SYSTEEM NGF Systeem Opties en kleine aanpassingen Belangrijke inhoudelijke wijzigingen - Tees en de relatie met

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2016

Nieuwsbrief November 2016 Nieuwsbrief November 2016 In deze uitgave Ø Finale Giel Aarts Trofee 2016 Ø Sinterkerst wedstrijd Ø Damesdag december Ø Algemene Ledenvergadering 2016 Ø Nieuwe commissieleden Ø Facebook Ø Nieuw baanrecord

Nadere informatie

Inhoud.1 Algemeen Wedstrijdreglement: 1. Algemeen 2

Inhoud.1 Algemeen Wedstrijdreglement: 1. Algemeen 2 WEDSTRIJDREGLEMENT 2017 Inhoud.1 Algemeen Wedstrijdreglement: 1. Algemeen 2 2. Wedstrijdseizoen 2 3.Inschrijving.. 2 4.Inschrijfgeld 2 5.Afzeggingen 2 6. Niet verschijnen. 2 7. Oefenen.3 8. Starten 3 9.

Nadere informatie

Hoenshuis. lf & C o u ntry C PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. November-December 2013 Jaargang 25

Hoenshuis. lf & C o u ntry C PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. November-December 2013 Jaargang 25 Hoenshuis lf & lu C o u ntry C b Go PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS November-December 2013 Jaargang 25 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering

Nadere informatie

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels Checklist GVB cursus Samenvatting van de Golfregels Een woord vooraf Ga je een tweedaagse GVB cursus volgen, of ben je je aan het oriënteren? Dan is dit gidsje een ideaal hulpmiddel. Natuurlijk kun je

Nadere informatie

KALENDER2017 MASTERPLAN. Gevolgen voor 2017: DEELNAME WEDSTRIJDEN (uitgezonderd jeugdwedstrijden) Q = QUALIFYING WEDSTRIJD

KALENDER2017 MASTERPLAN. Gevolgen voor 2017: DEELNAME WEDSTRIJDEN (uitgezonderd jeugdwedstrijden) Q = QUALIFYING WEDSTRIJD G O L F W O U W S E P L A N TA G E J A A R K A L E N D E R 2017 KALENDER2017 DEELNAME WEDSTRIJDEN (uitgezonderd jeugdwedstrijden) Q = QUALIFYING WEDSTRIJD MASTERPLAN Gevolgen voor 2017: Non Qualifying

Nadere informatie

Alle dames die lid zijn van Golfclub Kleiburg en tenminste in het bezit zijn van Clubhandicap 54 (GVB)

Alle dames die lid zijn van Golfclub Kleiburg en tenminste in het bezit zijn van Clubhandicap 54 (GVB) DAMESDAG 2017 DAMESDAG Evenals vele andere golfclubs kent Kleiburg een damesdag, die wekelijks op dinsdag onder auspiciën van de damesdagcommissie wordt georganiseerd. Het doel van de damesdag is: contact

Nadere informatie

week nr dag datum bijzonderheden sta tus

week nr dag datum bijzonderheden sta tus Tenzij anders aangegeven * elke dinsdag gereserveerd voor Ladiesday. In de winter: Libellen van 9.50 week nr dag datum bijzonderheden sta tus 1 do 01-01- 15 Nieuwjaarsdag 2 za 10-01- 15 2 zo 11-01- 15

Nadere informatie

De Rinkvendelegatie op de Kings of Golf (29 sept.): in het midden: Nicolas Colsaerts!

De Rinkvendelegatie op de Kings of Golf (29 sept.): in het midden: Nicolas Colsaerts! Jeugdflash oktober De Rinkvendelegatie op de Kings of Golf (29 sept.): in het midden: Nicolas Colsaerts! Onze Rinkvenners waren erbij! Kings of Golf / Royal Zoute-Knokke Op 29 september trokken we met

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie.

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. 1) Algemeen: De Kieviten Golf Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. a. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door commissies van Kieviten Golf,

Nadere informatie

Informatie Business Membership 2013. Cruquius, 17 november 2013. Geachte heer, mevrouw,

Informatie Business Membership 2013. Cruquius, 17 november 2013. Geachte heer, mevrouw, Informatie Business Membership 2013 Cruquius, 17 november 2013 Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u met veel genoegen informatie toekomen over de Business Club Membershipmogelijkheden die de Haarlemmermeersche

Nadere informatie