Hoenshuis PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26"

Transcriptie

1 Hoenshuis Golf & Country Club PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Januari - Februari 2014 Jaargang 26

2 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes Boeken Bouwtekeningen Communicatiedrukwerk Cursusboeken/-klappers Dooming stickers Dozen Hout (multiplex, steigerplanken) Huisstijldrukwerk ID-cards Kentekenplaathouders Mailings Magneetstickers Manuals Marketingdrukwerk Memoboxen Pallets Plaatmaterialen (zoals forex, dibont, foam enz.) Plafondplaten Posters Promotioneeldrukwerk Reclameborden Ringbanden Roestvrij staal Roll-up-systemen Sealen Stickers Tegels Textiel V-borden op kanaalplaat Vlaggen Vlakglas Vloerplaten Voorraadbeheer Zeildoeken En nog veel meer... Sync. Grafimedia Sportstraat AW Kerkrade T

3 Hoenshuis Van de Redactietafel Beste Golfvrienden, Golf & Country Club Hoenshuis PMS PMS Golf 420 B.V. Hoensweg GN Voerendaal Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Bestuur Voorzitter: J.J.T. Paulissen Secretaris: R.G. Hooites Meursing, , Penningmeester: W.D. de Vries L.B.R. Curvers Mw. H.T.M. Hooymans Mw. J.M.S.J.G. Soomers Erelid: W.J. van Asselt Clubsecretariaat Clubsecretaresse: Sandra Coenen Telefoon: Clubblad G&CC Hoenshuis Jaargang 26, nr. 1 januari/februari 2014 Redactie H.L.W. Doesborgh, voorzitter H.M.J.A. Houben E.B.G.M. Huynen Mw. M.J.B.A. Meens Mw. H.M.Th. Offermanns P.M.A. Snijders R.G. Hooites Meursing (namens Bestuur) DTP en Druk Sync. Grafimedia Kerkrade Uiterste inleverdatum volgende kopij: 13 maart via t.a.v. de Redactiecommissie - afgeven op het clubsecretariaat bij Sandra Coenen Onze Club heeft met een gezellige en ook drukbezochte nieuwjaarsreceptie het nieuwe golfseizoen ingeluid. Enkele van de vele foto s die tijdens de receptie zijn gemaakt, omlijsten de in dit Clubblad afgedrukte nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. De foto s geven een indruk hoe gezellig zo n eerste clubactiviteit van het jaar kan zijn. Jammer dat de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2013 minder belangstelling heeft getrokken. We kozen toch een nieuwe voorzitter, Jacques Paulissen, en namen afscheid van Jan Maessen, de aftredend voorzitter. Naar aanleiding van deze bestuurswisseling gaf ons erelid Wim van Asselt in een behartigenswaardige toespraak een terugblik over de laatste jaren van het bestuur Maessen. In het opereren rond de wisseling van eigenaar van Hoenshuis heeft het Bestuur naar zijn mening het beste bereikt voor onze Club, namelijk dat wat haalbaar was! Vooruitkijkend zag hij de countryclubgedachte als een opening voor een voorspoedige toekomst van een golfclub als Hoenshuis. Onze voorzitter haalde dit ook aan in zijn nieuwjaarstoespraak. Het blijkt dat in vrije golfers werden geregistreerd. Het aantal golfers, dat lid is van een golfclub, namelijk , werd daarmee voor het eerst overtroffen. Dit lijkt een trend, die niet is te stoppen. Met countryclubactiviteiten zal het clublidmaatschap aantrekkelijker moeten zijn voor nieuwe leden, maar ook zullen bestaande leden zich door deze activiteiten meer aan een club gebonden voelen. Deze aflevering van het Clubblad geeft, eindelijk, ruimte aan de Handicap- & Regelcommissie. Hun bijdragen zijn enige tijd door plaatsingsproblemen in portefeuille gebleven. Jo Plum zet zijn cyclus over de regels voor de handicapaanpassing voort met een derde artikel. Speciale aandacht wordt ook gevraagd voor het omgaan met afstandsmeters. Nuttige informatie aan het begin van het nieuwe seizoen. Speerpunten voor Bestuur en B.V. zijn, zoals bekend, jeugd en prestatief golf. Competitie en clubwedstrijden moeten het competitieve karakter van Hoenshuis weer op de kaart zetten. Daarvoor worden nieuwe initiatieven genomen. U zult er zeker meer van gaan horen, ook via het Clubblad. De informatie over de clubwedstrijden kunt u vinden in de wedstrijdkalender, die met het Clubblad zal zijn meegestuurd. Het is jammer, dat onze General Manager Francis van Eeghem per 1 maart 2014 Hoenshuis gaat verlaten, zoals alle leden per mail is meegedeeld. Met haar werkwijze heeft zij een persoonlijk stempel gedrukt op de activiteiten van Hoenshuis. De Redactiecommissie is haar vooral dankbaar, dat zij in het begin van 2013 onder tijdsdruk de uitweg heeft gevonden om een clubblad te kunnen uitgeven, zoals u het nu in handen hebt: een frisse opmaak, rijk geïllustreerd, weliswaar met maximaal 16 pagina s, maar daardoor binnen de financieel aanvaardbare grenzen. Helaas ook moet de Redactiecommissie afscheid nemen van ons gerenommeerd redactielid Paul Snijders. Zijn lichamelijke toestand staat het functioneren als redactielid, zoals hij dat wil, danig in de weg. Een pijnlijk besluit voor hem en ook voor de Redactiecommissie. Controversieel en charmant zoals hij is en vooral zeer betrokken bij Hoenshuis, paste hij feilloos in onze commissie, die met hem optrok in collegialiteit en solidariteit. We zullen hem missen, zeker en vooral bij het indelen van artikelen voor het Clubblad. Paul, het ga je goed! Namens de Redactiecommissie, Harry Doesborgh, voorzitter 3

4 In Memoriam Op 4 januari jongstleden overleed Jo Scheppers, na een korte slopende ziekte. Jo werd een tiental jaren geleden, samen met zijn vrouw Myriam, lid van onze Club. Zij haalden het GVB, en in tegenstelling tot Myriam, die onder andere actief is in onze Damescommissie, verdween bij Jo de belangstelling voor het golfspel enigszins. Als lid van de Business Club kwam hij echter graag op die dagen, en vooral op de aansluitende avonden. Want Jo was naast een aimabel zakenman, bovenal een Bourgondiër. In september, kort na de overdracht van het bedrijf aan zoon Frank, werd Jo echter ziek. Hij werd 59 jaar. We wensen Myriam, Frank en Luc veel sterkte toe. Marianne Soomers Van de Bestuurstafel Nieuwjaarstoespraak d.d. 12 januari 2014 Dames en heren, geachte leden, Graag heet ik u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2014 van de Golf- en Countryclub Hoenshuis. Een bijzonder woord van welkom richt ik aan onze oud-voorzitter Jan Maessen, die thans in de luwte verkeert, zijn echtgenote Ingrid, alsmede ons erelid, Wim van Asselt. Tevens heet ik welkom de vertegenwoordigers van Hoenshuis Golf B.V., zulks in de personen van Jo en Rosemie, Judith (directeur) en Bart, alsmede Manon en Otto, en ook de aankomende jonge generatie, waarmee de familie Snijders op volle sterkte aanwezig is. Het is een goede gewoonte om ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie enerzijds terug te blikken op het voorbije jaar, maar toch zeker ook vooruit te kijken naar het jaar dat gaat komen. Het jaar 2013 kan worden gekenschetst als een transitiejaar. Het was het eerste jaar onder de nieuwe juridische structuur en tevens hebben er nog al wat bestuurlijke mutaties plaatsgevonden. Er zijn in mei drie nieuwe bestuursleden aangetreden, waaronder de secretaris, en laatstelijk in november mijn persoon als voorzitter. Wij kunnen terugkijken op mooie wedstrijden. De terugloop in de deelname is enigszins gestabiliseerd, zij het dat de deelname aan de maandbekers en qualifyingwedstrijden beter kan. De wedstrijden georganiseerd door de dames en de senioren mochten zich als vanouds verheugen in royale deelname en een uitstekende sfeer. Hieraan kan een loot worden toegevoegd: de zomeravondcompetitie. Er werd grootscheeps ingeschreven en veelvuldig is in groten getale onder het genot van een hapje en een drankje nagenoten op het terras. Persoonlijke hoogtepunten waren de cross country en de voorzitterscup, waarin ik samen met mijn wettige echtgenote mocht zegevieren, terwijl ook de zomeravondcompetitie binnen de familie is gebleven: mijn vrouw volgde mij op als defending champion. Mooie nieuwe wedstrijden waren genoemde cross country en de Battle of the Sexes, op geweldige wijze georganiseerd door Wim Louwers. Afgelopen jaar moest Jan Maessen tot zijn leedwezen voor het eerst melden dat geen competitieteam kampioen was geworden. In 2013 is dat gelukkig niet meer het geval. De krasse knarren van Senioren 1 hebben het kampioenschap in de wacht gesleept. Voor wat betreft de diverse kampioenen refereer ik aan de huldiging, zoals deze heeft plaatsgevonden ter gelegenheid van de Champions Trophy in oktober. Het ledenaantal in onze club is iets teruggelopen ten gevolge van natuurlijk verloop. Er heeft een analyse plaatsgevonden, waaruit blijkt dat vooral leeftijd en gezondheid een rol hebben gespeeld, en niet of nauwelijks financiële aspecten. Helaas zijn ook enkele leden ons ontvallen, van wie ik noem de heer Jo Scheppers, die op 4 januari jl. is overleden. Wij wensen de nabestaanden alle sterkte bij het verwerken van dit verlies. Graag richt ik een woord van dank aan de vele commissies, waarin uitstekend werk is verricht. Dat geldt ook voor onze clubsecretaresse, Sandra Coenen. Tevens wil ik onze waardering uitspreken voor onze Pro s: Iain en Richard, en bedank ik de horecamedewerkers en de greenkeepers. De baan was in uitstekende conditie en we hebben daarvoor veelvuldig complimenten mogen ontvangen. En niet in de laatste plaats bedank ik John, onze caddiemaster, die met name op drukke dagen alles uitstekend in goede banen heeft geleid. Ik kom thans op de vooruitblik voor In het Clubblad en in de algemene ledenvergadering van november 2013 is reeds melding gemaakt van de speerpunten van het toekomstige beleid. Hierover zal binnenkort een afzonderlijke presentatie in het clubhuis worden gehouden. Deze zal mede betrekking hebben op het stabiliseren en verder op hoger niveau brengen van het ledenbestand, en verhoging van de deelname aan wedstrijden. 4

5 Getracht zal worden dit onder meer te bereiken door een aantrekkelijke combinatie met de horeca te maken. In dat verband wijs ik alvast op de openingswedstrijd op 29 maart 2014, die hopelijk op een grote inschrijving mag rekenen. Ook willen we nadere invulling geven aan de country-gedachte door naast de huidige activiteiten, waaronder bridge, een cyclus van lezingen te programmeren. De eerste lezing zal op 22 januari 2014 verzorgd worden door Constance de Vries en handelen over euthanasie en palliatieve sedatie. Er wordt ook hard gewerkt aan de jeugd, onder meer door Elliot van der Veeke, en vanuit het bestuur door Marianne Soomers. Met de Businessclub willen we meer samenwerken en de integratie bevorderen. Ook prestatief golf verdient de aandacht en heeft dit al gekregen door optimalisering van de bezetting van de competitieteams, waarvoor ik met name René Curvers vanuit het Bestuur en Loe Coninx als competitiecoördinator wil bedanken. Tenslotte is ook het handicapniveau van de leden een item. In dat verband wijs ik op de door Iain onlangs aangeschafte flightscope, waarmee fantastische analyses kunnen worden gemaakt ter bevordering van het spelniveau. Ook de B.V. heeft de nodige plannen. Voor wat betreft de gebouwen wijs ik op het creëren van indoor-lesfaciliteiten in het voormalig magazijn naast de winkel. Verder komen meer plaatsen voor electrotrolly s en staan ook verdere verbeteringen aan het clubhuis op het programma. Ten aanzien van de baan wordt een nieuwe stroke index ingevoerd. Hieraan blijkt behoefte te bestaan op basis van onderzoek van de scores op de respectievelijke holes. Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden aan hole 15 in de vorm van het uitdiepen en vergroten van de vijver, en de aanleg van nieuwe tees. Verder zullen de holes 15, 16 en 17 onder handen worden genomen ter verbetering van de drainage. Ook zullen her en der wegen en paden worden aangepast en staat een meerjaren renovatieplan voor onder meer de beregening op het programma. Ik denk dat wij alle vertrouwen erin mogen hebben dat aan deze plannen gewerkt kan worden in goede samenwerking tussen vereniging en B.V.. Tot slot wens ik u allen veel gezondheid en voorspoed voor 2014, en dat wij nog lang en veel van de golfsport mogen genieten, waarbij niet elke ronde rimpelloos zal verlopen, anders heet het immers geen golf, maar wel in het besef dat wij ons gelukkig mogen prijzen samen te kunnen genieten van de prachtige golfsport en de faciliteiten die ons hier op Hoenshuis ter beschikking staan. Jacques Paulissen, voorzitter PS: De nieuwjaarstoespraak is uitgesproken aan de hand van aantekeningen. Ten behoeve van het clubblad is bovenvermelde tekst achteraf uitgeschreven. Deze vormt aldus geen letterlijke weergave van hetgeen is gezegd. 5

6 Mein Schiff Mein Schiff 1 Reisedaten Mein Schiff 1 Route Großbritannien mit Irland Leistungen - 5 Golftage (5 x 18-Loch) inkl. Greenfees, Transfers, kleine Rundenverpflegung, Range- Nutzung, Übungsbälle und Trolley. - Turnierauswertung für 5 Wettspiele (Tageswertungen und Gesamtwertung) - Begleitung und Betreuung durch das Mein Schiff Golfteam - Minigolf-Spaß-Turnier an Bord - Abendessen und Siegerehrung im Steakhouse Surf & Turf Vier- Gänge-Menü inkl. begleitender Getränke Preis 849 p.p. (zuzüglich Reisepreis; z.b. Innenkabine ab 1.495) Mein Schiff 1 Der Mein Schiff Golf-Cup Britische Inseln" führt Sie auf die traumhaften Golfplätze der britischen Inseln. Von Hamburg aus geht es über das schottische Hochland und seine Fjorde nach Nordirland, weiter über Irland bis nach Southampton und wieder zurück nach Hamburg. Erleben Sie ein außergewöhnliches Golferlebnis. Nehmen Sie teil an 5 Wettspielen mit Siegerehrung, einem Abendessen im Steakhouse Surf & Turf und vielem mehr. Spielinformationen Mindestens Hcp. -28 (Herren) und Hcp. -36 (Damen) erforderlich 18-Loch Einzel-Wettspiel nach Stableford bzw. Florida-Scramble Nicht vorgabewirksam Bitte eigene Golf-Ausrüstung mitbringen Teilnehmer: mind. 16 Personen / max. 28 Personen Plätze Invergordon: Tain Golf Club Greenock: Gleddoch Golf Club Belfast: Royal Belfast Golf Club Dublin: Portmarnock Golf Club Southampton: Brokenhurst Manor Golf Club (Änderungen vorbehalten) Reiseablauf Hamburg Anreise auf See Golfer- und Kennlerntreffen, Vorstellung der Plätze Invergordon 18-Loch Wettspiel im Tain Golf Club auf See zu Ihrer freien Verfügung Greenock 18-Loch Wettspiel im Gleddoch Golf Club Belfast 18-Loch Wettspiel im Royal Belfast Golf Club Dublin 18-Loch Wettspiel im Portmarnock Golf Club auf See Minigolf-Spaß-Turnier an Bord Southampton 18-Loch Wettspiel im Brokenhurst Manor Golf Club auf See Siegerehrung und Golf-Dinner im Steakhouse Surf & Turf Hamburg Abreise Der fliegende Holländer Blondelstrasse Aachen Tel. +49(0) Fax +49 (0)

7 Van de Jeugdcommissie Afsluiting 2013 Het jaar 2013 is afgesloten met een sfeervolle Glow Golf Wedstrijd. Op 13 december jl. kwamen 35 spelers gewapend met ieder drie clubs naar Hoenshuis. De clubs werden voorzien van glow sticks. Jong en oud trokken na een bord heerlijke spaghetti naar hole 1 voor de verdere instructies. Al snel werd het startsein gegeven en werd de hemel verlicht door lichtgevende neonkleurige golfballen. Een prachtig gezicht. Onderweg waren er wafels en chocomel, beide (naar wens) voorzien van een flinke toef slagroom. Teruggekomen in het clubhuis kon er worden gescrabbeld. De prijswinnaars van de Glow Golf werden gehuldigd en er werd uitleg gegeven over het lesprogramma Lesprogramma 2014 In het lesprogramma komen de volgende aspecten (aangepast aan het spelniveau) consequent terug: Techniek Etiquette en golfregels Sociaal-emotioneel Mentaal Teambuilding In een lessenserie zal de jeugd wekelijks les krijgen om deze aspecten onder de knie te krijgen. Daarbij zal ook regelmatig gebruik worden gemaakt van de baan. Het lesprogramma is voorzien van leerlijnen, waarbij steeds kan worden gekeken of hij/zij de aspecten beheerst en wat de volgende stap is. Jeugdcoach Om dit lesprogramma goed uit te voeren zijn we nog op zoek naar jeugdcoaches. Een jeugdcoach zal onder begeleiding, na instructie van de Pro, diverse oefeningen met groepjes kinderen doen. Bent u iemand die het golfspel graag aan de jeugd wil doorgeven? Neem dan contact op met Christa Somers: of We geven u graag meer informatie. Activiteiten De activiteiten van 2014 baseren zich op train to win, maar ook op een gezellig FUNdament. Train to win: we doen mee aan de Limburg Jeugd Trophy. De finale zal 18 oktober gespeeld worden op onze golfbaan! FUNdament: denk hierbij alvast aan de carnavalswedstrijd op 22 februari, maar ook aan een heus golfkamp. Een activiteitenoverzicht hangt op ons prikbord. U ziet, de Jeugdcommissie heeft weer vele activiteiten voor de jeugd in petto. We hebben er zin in! Namens de Jeugdcommissie, Christa Somers De selectieteams Nieuwe opzet voor competitiever karakter Hoenshuis Terwijl het gros van golfend Nederland zijn golfspullen heeft opgeborgen en in een diepe winterslaap verkeert, heeft een selecte groep golfers zijn vizier op het nieuwe seizoen gericht. We schrijven zondag 10 november om precies te zijn, als de eerste steen wordt gelegd aan het spreekwoordelijke bouwwerk waaraan de komende jaren wordt gewerkt om het competitieve karakter van Hoenshuis op de kaart te zetten. We hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven dat de prestaties van de Club in de landelijke competitie het afgelopen seizoen tegenvielen. Door degradaties van zowel Heren 1, Heren 2 en Dames 1 besloten deze teams om het over een andere boeg te gooien. Geen afzonderlijke trainingen meer, maar met een groep van ruim vijftien single-handicappers de krachten bundelen en elke zondagochtend door weer en wind samen op de golfbaan staan. Onder leiding van PGA-professionals Iain Forrester en Richard Heesakkers werd op zondag 10 november jongstleden de aftrap gegeven. Hoewel de tijd tot aan de start van de competitie nog ver weg lijkt, kan er niet vroeg genoeg begonnen worden om zowel Heren 1 (2e klasse), Heren 2 (5e reserve klasse) en Dames 1 (3e klasse) op weg te helpen naar promotie. Een doel dat realistisch is, maar uiteindelijk niet haalbaar zou zijn zonder de sponsoren die dit jaar hun steentje bijdragen om de trainingsfaciliteiten optimaal te maken voor de selectieteams: Hensgens Mobiliteitsgroep, VEZA Vastgoed, Schoenmakers BV, Hipp Consultancy, Kinderdagverblijf Beerengoed, Strandpaal20.nl en Smeets Loopcomfort. Wesley Theunissen, mede namens Marc Weijts 7

8 Van de Handicap- en Regelcommissie 3. Jaarlijkse Handicapherziening Het doel van de Jaarlijkse Herziening is dat de speler een handicap zal verkrijgen, die bij zijn werkelijke speelsterkte past. Het geldt nog steeds dat men minimaal 4 Handicap Scores moet inleveren in een kalenderjaar om in aanmerking te komen voor een actieve handicap in het daaropvolgende jaar. Om de Jaarlijkse Herziening te kunnen uitvoeren, zijn minimaal 8 Handicap Scores nodig. Met toenemend aantal Handicap Scores zal de statistische betrouwbaarheid toenemen. Het is dus aan te bevelen na 4 ingeleverde kaarten niet te stoppen met inleveren, maar minimaal 8 Scores in te leveren. Als men minder dan 8, maar meer dan 4 scores in het kalenderjaar heeft ingeleverd, dan worden deze aangevuld met Handicap Scores uit het voorgaande jaar. Met 8 scores zal de herziening plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met zowel 9-holes- als 18-holesscores. Echter, bij de jaarlijkse revisie kunnen 9-holes scores ertoe leiden dat er een vertekend beeld ontstaat over de werkelijke speelsterkte van een speler, omdat er automatisch 18 punten bij zijn score over 9 holes zijn opgeteld. De NGF heeft daarom besloten de volgende procedure toe te passen: uitgaande van een 9-holes handicapscore van bijvoorbeeld 16 stablefordpunten is in de handicapadministratie een resultaat van = 34 punten opgenomen. Voor de Jaarlijkse Herziening echter moeten 9-holesscores als volgt aangepast worden: Scores onder 36 punten: (aantal punten -18) x 2. bijv. score van 34 punten wordt (34-18) x 2 = 16 x 2 = 32 Scores van 36 of meer punten worden NIET aangepast. Bij een oneven aantal van 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 34, 38 stablefordpunten is MSS = 32, de middelste waarde. De EASS is gebaseerd op miljoenen Europese scores en is voor diverse Handicap Categorieën als volgt bepaald: Exact Handicap < 4,5 4,5-8,0 8,1-11,4 11,5-15,0 15,1-18,4 18,5-26,4 26,5-36,0 EASS punten 33 32, , ,5 30 De handicapsoftware volgt een geautomatiseerde procedure: Het alogaritme berekent hoeveel de MSS afwijkt van de EASS, door de EASS van de MSS af te trekken ofwel Player Deviation = MSS EASS. Voorbeeld: De MSS voor een speler met 8 scores (zie hierboven), uit de categorie met Exact Handicap < 4.5. is 31.5, zijn EASS is 33. Player Deviation = = Vervolgens wordt onderstaande procedure toegepast: Bij een afwijking (Player Deviation) die ligt tussen +2.9 of -2.9 blijft de handicap van een speler ongewijzigd. Ligt de afwijking tussen +3.0 en +4.9 of -3,0 en -4.9 dan zal de Exact Handicap met -1.0 of +1.0 worden aangepast. Is de afwijking +5.0 of -5.0 of meer dan zal de Exact Handicap van de speler met -2.0 of +2.0 worden aangepast. In het voorbeeld wordt de handicap van de speler niet aangepast, omdat de Player Deviation minder dan -2.9 is. Deze procedure geldt niet voor spelers die aan het einde van het jaar een lagere handicap hadden dan aan het begin van het jaar. No Returns tellen niet mee, tenzij er punten zijn ingevoerd. Reduction Only kaarten worden wel meegeteld. De CBA wordt op de punten toegepast. Geen aanpassing vindt er plaats boven handicap 36. Spelers die in het revisiejaar voor het eerst een EGA handicap hebben behaald, worden niet meegenomen. Bij de herziening wordt de zogenaamde Median Stableford Score (MSS) van de speler vergeleken met de European Averaged Stableford Score (EASS). Wat houden deze begrippen in? De MSS: de mediaan, is de middelste waarde van een serie van scores in oplopende volgorde. Bijvoorbeeld: Een speler heeft een even aantal scores ingeleverd van in oplopende volgorde 25, 27, 31, 31, 32, 33, 34 en 38 stablefordpunten. MSS is ( )/2 = Tijdens de jaarrevisie wordt dus getoetst of de handicap de juiste speelsterkte weergeeft. Naarmate er meer qualifying scores zijn ingeleverd, geeft de handicap de speelsterkte nauwkeuriger weer. Namens de Handicap- en Regelcommissie, Jo Plum Het gebruik van afstandmeters Onze Club neemt de aanbeveling van de NGF over met betrekking tot het gebruik van afstandsmeters. Vooruitlopend op de door de NGF uit te vaardigen algemene Plaatselijke Regel wordt bij het Hoenshuis nu de Plaatselijke Regel ingevoerd volgens welke het gebruik van die apparatuur is toegestaan, conform de thans al door de NGF gestelde regels. De wedstrijdcommissie kan voor wedstrijden aanvullende regels afkondigen. Hieronder volgt de tekst van het NGF besluit. De NGF zal afstandsmeters toestaan tijdens NGF-wedstrijden per 1 januari De Nederlandse Golf Federatie heeft besloten om het gebruik van afstandsmeters per 1 januari 2014 toe te staan bij haar nationale wedstrijden en in de NGF Competitie. Hiervoor wordt een Plaatselijke Regel vastgesteld zoals bedoeld in Regel 14-3 van de Golfregels. Deze Plaatselijke Regel zal worden opgenomen op de Hard Card, het Wedstrijdreglement en het Competitiereglement. 8

9 Aanbeveling aan clubs om afstandsmeters toe te staan. De NGF beveelt de clubs aan dezelfde Plaatselijke Regel in te voeren. In de meeste andere Europese landen is het gebruik van afstandsmeters ook toegestaan. De NGF is doende een Plaatselijke Regel te ontwikkelen die het gebruik toestaat van apparatuur die uitsluitend afstand kan meten en daarmee het gevaar van overtreding of dilemma s voor de marker/tegenstander door het gebruik van smartphones zoveel mogelijk voorkomt. Voor alle duidelijkheid: het gebruik van een smartphone is niet toegestaan. De Plaatselijke Regel geldt voor de baan en is daarmee van toepassing op alle ronden op die baan gespeeld. Binnenkort zullen de clubs en banen de tekst van de Plaatselijke Regel ontvangen met de aanbeveling om apparatuur toe te staan die uitsluitend afstand kan meten en daarvoor deze Plaatselijke Regel vast te stellen. Wat betekent de beslissing voor de speler? Regel 14-3 van de Golfregels verbiedt het gebruik van kunstmatige hulpmiddelen bij het spel, bij overtreding volgt diskwalificatie. De belangrijkste uitzondering daarop is de mogelijkheid om afstandsmeters toe te staan door middel van een Plaatselijke Regel. Echter een afstandsmeter is scherp gedefinieerd als een instrument dat uitsluitend afstanden kan meten. Meetfuncties voor andere waarden als hoogteverschil, windsnelheid of temperatuur zijn niet toegestaan. Als het instrument die functies wel bevat, is de speler in overtreding ook al heeft hij de functie uitgeschakeld of niet gebruikt tijdens de meting. De straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel is diskwalificatie. De meest gangbare vormen van afstandsmeters zijn: a. Lasermeetinstrument. Uitvoeringen die ook in staat zijn hoogteverschil (slope) te meten zijn niet toegestaan. b. GPS-horloges die voor een groot aantal banen de positie van de drager bepalen en de afstand naar de green van een specifieke hole geven. c. GPS-applicatie op een smartphone. Hoewel de werking globaal dezelfde is als onder b. is het gevaar dat op de smartphone ook verboden meet- of rekenapplicaties geïnstalleerd zijn. NGF Competitie. De beslissing van de NGF betekent dat bovengenoemde apparatuur ook tijdens competitiewedstrijden zal zijn toegestaan, ongeacht of op de baan waar de wedstrijd wordt gespeeld een Plaatselijke Regel die afstandsmeters toestaat van kracht is. In het Competitiereglement van de NGF zal hierover een bepaling worden opgenomen. Handicap- & Regelcommissie Van de Damescommissie Weinig nieuws van de kant van de Damescommissie dit keer; slechts twee wedstrijdjes in ons na-seizoen. Op 5 november speelden 28 dames onze 9-holes herfstwedstrijd. Birgit Frederiks sloeg 13 stablefordpunten bij elkaar en ik, zei de gek, sprokkelde er zowaar 16 bij elkaar. We hebben het droog gehouden, maar direct na binnenkomst barstte de regenbui los. Wij genoten, warm en droog, van een heerlijk broodje gezond! en Christianne Hustinx onze commissie komen versterken en dat Mik Peters onze commissie gaat verlaten. Een woord van dank ging naar de horeca voor de goede samenwerking in het afgelopen seizoen. Nog even voor de statistieken: Til Wijnen, Ineke Kemps, Ada Wilms en Marianne Vriezelaar hebben 24 van de 30 door ons georganiseerde wedstrijden mee gedaan en waren daarmee de meest frequente deelneemsters. Wij kijken met gepaste trots terug op een succesvol seizoen en hopen jullie allen weer net zo vaak te zien bij onze wedstrijden in Namens de Damescommissie, Hélène Schobben De laatste wedstrijd van het jaar was de kerstwedstrijd op 10 december. 33 Dames gingen de wei in en we hadden er later 37 in de stal bij onze kerstlunch. De winnares was Birgit Frederiks met 16 punten, Jacky Driessen werd tweede met 14 punten en derde werd Tonny Horsmans met 12 punten. Tijdens de goed verzorgde lunch hebben wij bekend gemaakt, dat Ada Wilms 9

10 Van de Wedstrijdcommissie In deze winterperiode is er door de Wedstrijdcommissie niet zo veel te melden. Enthousiaste golfers proberen hun vaardigheden enigszins op peil te houden, competitiespelers werken hard met de door onze Pro s samengestelde schema s. Sommige gelukkigen grijpen de mogelijkheid aan om een gedeelte van de winter te ontvluchten naar plekken met meer zon en aangename temperaturen, alhoewel we bij het schrijven nog nauwelijks echt last hebben gehad van de winter en de baan er nog steeds puik bij ligt. We genieten nog van zomergreens, terwijl omliggende banen noodgedwongen moeten overschakelen naar wintergreens. Balletjeswedstrijd Deze winter zijn we weer begonnen met het organiseren van de balletjeswedstrijd. Een eenvoudige formule. Niet inschrijven en het wedstrijdgeld bestaat uit een nieuw balletje. De ingezette balletjes gelden als prijs voor de beste spelers van de dag. Na afloop zorgt de Horeca voor een gezellig hapje en drankje. De eerste balletjeswedstrijd op 17 november had 41 deelnemers. Het was prachtig weer en de winnaar van deze dag was Frans Conings. De tweede wedstrijd was op 1 december met 21 deelnemers. En de derde wedstrijd werd gespeeld op 15 december met 25 deelnemers en de dagwinnaar was hier Uwe Pammler. Die had voor de verandering de Spaanse zon verruild voor de Nederlandse. Het weer was de eerste wedstrijden steeds prima. Na afloop was het erg gezellig in ons Clubhuis. Na de winter zal de Wedstrijdcommissie deze wedstrijd evalueren en bekijken of en in welke vorm voor de winter van 2014/15 hieraan een vervolg kan worden gegeven. Criteria golfer/golfster van het jaar Aan het einde van het golfseizoen wordt na afloop van de Champions Trophy de prijs uitgereikt voor de golfer en golfster van het jaar. We begrepen dat er bij leden onduidelijkheid bestond over de wijze hoe dit wordt berekend. Binnen de Wedstrijdcommissie hebben we gehanteerde criteria geëvalueerd en bijgesteld. Onderstaand de werkwijze voor dit jaar. Een lid van G&CC Hoenshuis komt op het einde van het jaar in aanmerking om golfer of golfster van het jaar te worden indien hij of zij voldoet aan de volgende criteria: De Q-wedstrijden moeten gespeeld worden bij door de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden; Verplichte deelname aan clubkampioenschappen (strokeplay en matchplay) en vier Q-wedstrijden; Strokeplay kampioenschap telt als één wedstrijd; Bij gelijk eindigen, bepaalt de verlaging van de handicap de uiteindelijke winnaar. Puntentelling: Q-wedstrijd 5 punten 4 punten 3 punten 2 punten 1 punt Clubkampioenschappen Strokeplay Clubkampioenschappen Matchplay 10 punten punten 8 punten 2. 8 punten 6 punten 3. 4 punten 4 punten 4. 4 punten Handicapberekening Dit getal wordt bepaald door tweemaal de exact handicap aan het begin van het seizoen te nemen en daar driemaal de exact handicap aan het einde van het seizoen van af te trekken. Voor een handicapper 10 die naar 9 zakt is het resultaat dus =-7. Een lage handicapper heeft dus een gunstiger start, maar het is voor een lage handicapper ook moeilijker om te zakken. Een handicapper 19 moet zakken naar 15 om ook op -7 uit te komen: =-7. Winnaar is diegene die het hoogste in de plus scoort. Met voorgaande bijgestelde criteria hopen wij onze spelers te inspireren om deel te nemen aan vele wedstrijden en kan op een eerlijke, sportieve en transparante wijze de beste speler en speelster van het jaar worden vastgesteld. Nieuwe Wedstrijdseizoen 2014 Ook dit jaar is de Wedstrijdcommissie in goed overleg met de diverse commissies en Bestuur en B.V. aan de slag geweest om een aansprekende wedstrijdkalender te maken. Mede dankzij de inzet van Paul Horsmans hebben vele sponsors zich beschikbaar gesteld wedstrijden te ondersteunen. Ook de Horeca zal actief inspelen op de diverse wedstrijden. Kortom, tijd om extra te trainen voor het komende seizoen. 10

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5 I n h o u d 1 Colofon... 2 Waarde Colofon clubgenoten...... 3 2 Waarde clubgenoten... 3 Redactioneel... 5 Redactioneel... 5 Met de snelheid van het licht... 7 De Presidentscup: Ronald McDonald Huis...

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A

NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A NR 3 oktober 2011 fotograaf karin klapwijk-valentijn NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A Ongekend succes voor PAC bij NK estafette Medailles voor CD-junioren Maasstadloop Belgisch mooiste klassieker

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

www.kennissenclub.nl NIEUWSBRIEF JAARGANG 3 - NUMMER 1 - JANUARI 2012

www.kennissenclub.nl NIEUWSBRIEF JAARGANG 3 - NUMMER 1 - JANUARI 2012 www.kennissenclub.nl NIEUWSBRIEF JAARGANG 3 - NUMMER 1 - JANUARI 2012 PIE TE R SC HOE N HARALD SWINKE LS www.kennissenclub.nl NIEUWJAARSEDITIE OP DE TOEKOMST! Na het zeer ingrijpende evenement met Sir

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 18 e jaargang, nummer 01, januari 2015 ondernemend voor ondernemers Dolfijn culinair

Nadere informatie

Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH Huizen Telefoon: 035 5256649 E-mail: janrebel@freeler.nl

Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH Huizen Telefoon: 035 5256649 E-mail: janrebel@freeler.nl Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH Huizen Telefoon: 035 5256649 E-mail: janrebel@freeler.nl 26 e jaargang nr.2 mei 2010 Informatiebulletin mei 2010 Camping Ot en Sien Norgerweg 2A, 9301 JM Roden, Tel.

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Tips voor Goed Verenigingsbestuur

Tips voor Goed Verenigingsbestuur Tips voor Goed Verenigingsbestuur Ervaringen, inzichten en handvatten voor de praktijk Artikelen verschenen op een persoonlijk weblog 'goedverenigingsbestuurtips' in de periode oktober 2006 november 2010

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hartsticke Bosch Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB, een sfeerimpressie Pagina 18 Kabouterhockey bij HCDB

Hartsticke Bosch Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB, een sfeerimpressie Pagina 18 Kabouterhockey bij HCDB Hartsticke Bosch Hartsticke Bosch is het sponsored magazine van Hockeyclub s-hertogenbosch jaargang 13 - oktober 2012 - nummer 30 Pagina 6 en 17 Huldiging van de Golden Girls Pagina 12-13 EKu21 op HCDB,

Nadere informatie