Handleiding MeTrao. Versie 2.0 pop Interface Versie 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding MeTrao. Versie 2.0 pop 2015. Interface Versie 3.1"

Transcriptie

1 Handleiding MeTrao Versie 2.0 pop 2015 Interface Versie 3.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Installeren Aansluitingen Microfoon plaatsen Home scherm Technicus scherm Geluidsniveaus Headroom Grafisch Schermkleur DJ scherm Publiekscherm Netwerk scherm remote view Instellingen Taal, kleuren en schermbreedte instellen Rapportage Substations instellen Systeem status Herinitialisatie Geavanceerde instellingen Database instellingen Norm instellingen Correctie factor Substation instellen Kalibratie Specificaties Install versie / Rack versie Leverancier...24 Pagina: 1

3 1 Inleiding Locaties waar geluid wordt geproduceerd worden steeds meer geconfronteerd met regelgeving voor geluidsniveaus. Dit kan zijn op basis van publieksbescherming, arbowetgeving of milieuwetgeving ter voorkoming van geluidshinder. Boven de 80dB is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen om gehoorschade bij werknemers te voorkomen. Een goed en betrouwbaar meetsysteem is tegenwoordig een onmisbaar instrument voor technicus en management. MeTrao is een modulair meetsysteem bestaande uit basisstations en uitleesstations die via een Ethernet network met elkaar worden verbonden. In dit document is te vinden hoe de MeTrao op de juiste manier wordt gebruikt. Pagina: 2

4 2 Installeren De MeTrao bestaat uit een 19 unit en een meetmicrofoon. 2.1 Aansluitingen Op de achterzijde van de MeTrao zijn aansluitingen terug te vinden voor: 220V netsnoer microfoon Phantom 48V XLR VGA monitor USB toetsenbord en muis Ethernet Alvorens de MeTrao op te starten dienen in ieder geval een microfoon, monitor, toetsenbord en muis aangesloten te zijn. LET OP: Een monitor, toetsenbord en muis worden niet standaard meegeleverd. LET OP: Wanneer de MeTrao in een rack wordt gemonteerd is het noodzakelijk dat er voldoende koeling kan plaatsvinden. Het is aan te bevelen om zowel boven als onder de MeTrao, 1HE rackspace vrij te houden. 2.2 Microfoon plaatsen De meetmicrofoon is een zeer gevoelig meet instrument, behandel deze met de nodige voorzichtigheid. Na een val of hard stoten dient de meetmicrofoon gecontroleerd te worden op een juiste werking. Deze meetmicrofoon is rondom gevoelig en dient, voor een juiste meting, verticaal op een stevig statief geplaatst te worden. Voor het aansluiten kan gebruik gemaakt worden van een standaard microfoon XLR kabel. Pagina: 3

5 3 Home scherm Na opstarten zal de MeTrao het Home scherm tonen. Vanuit alle schermen is het mogelijk, door op het MeTrao logo te klikken, terug te keren naar dit Home scherm. Afbeelding 1: Homescherm Vanuit dit scherm is het mogelijk één van de weergave schermen te kiezen of naar het instellingen scherm te gaan. Dit gebeurt eenvoudig door op één van de knoppen te klikken. Er zijn drie weergave schermen: 1. Technicus scherm. Technician screen layout 2. DJ scherm. DJ screen layout 3. Publieks scherm. Public screen layout Pagina: 4

6 4 Technicus scherm Voor de technicus is een uitgebreid scherm aanwezig, Technician screen layout, waarin veel informatie wordt weergegeven. Afbeelding 2: Technician screen layout In het scherm Technician screen layout, worden alle waarden weergegeven in dezelfde weging, db(a) of db(c). Het omschakelen van het wegingstype gebeurt door op de bijbehorende knop te klikken. Afbeelding 3: Wegingstype Pagina: 5

7 4.1 Geluidsniveaus De verschillende geluidniveaus zijn links boven in het scherm weergegeven. Afbeelding 4: Geluidniveaus 4.2 Headroom Een hulpmiddel voor de technicus om binnen de ingestelde limiet te blijven is de Headroombar. Hier wordt aangegeven hoeveel db ruimte er is ten op zichten van de ingestelde limiet. Deze waarde kan zowel positief als negatief zijn. Deze Headroombar heeft een voorspellend karakter en wanneer deze wordt gevolgd zal het uiteindelijke geluidsniveau netjes op de ingestelde limiet uitkomen. Afbeelding 5: Headroombar Pagina: 6

8 4.3 Grafisch De grafische weergave van de geluidsniveaus geeft de technicus veel informatie. Afbeelding 6: Grafische weergave geluidniveaus Aan de linkerzijde worden de db en Leq waarden grafisch in de tijd weergegeven. Aan de rechter zijde is het tertsbandenspectrum weergegeven, met onderscheid tussen de octaafbanden, de tertsbanden en de luidste frequentie. Pagina: 7

9 4.4 Schermkleur Het scherm Technician screen layout kent drie achtergrond kleuren. Deze veranderende achtergrond keur is erg opvallend, zodat de technicus ook vanuit zijn ooghoek zal opmerken dat er een veranderde situatie is. 1. OK (zwarte achtergrond). Het geluidsniveau voldoet aan de ingestelde limiet. 2. CAUTION (gele achtergrond). Het geluidsniveau voldoet aan de limiet, maar is binnen een bereik van 1dB verwijderd van deze limiet, dit kan zowel de db(a) als db(c) limiet zijn. 3. TAKE LEVEL DOWN (rode achtergrond). Het geluidsniveau is hoger als de ingestelde limiet, dit kan zowel de db(a) als db(c) limiet zijn. Afbeelding 7: Norm overschrijding Pagina: 8

10 5 DJ scherm Een eenvoudige scherm weergave is er voor dj's, bedrijfsleiders, e.d., DJ screen layout. Hierop is in één oogopslag te zien of het geluidsniveau binnen de ingestelde limiet blijft. Afbeelding 8: DJ screen layout Op het scherm DJ screen layout is de schermstatus af te lezen. Deze status kent een drietal opties, welke met een kleurcode worden weergegeven. 1. OK (groen). Het geluidsniveau voldoet aan de ingestelde limiet. 2. CAUTION (geel). Het geluidsniveau voldoet aan de limiet, maar is binnen een bereik van 1dB verwijderd van deze limiet. Wees voorzichtig zodat de limiet niet wordt overschreden. 3. TAKE LEVEL DOWN (rood). Het geluidsniveau is hoger als de ingestelde limiet. Het is noodzakelijk het geluidsniveau te verlagen. Rechts onder wordt zowel het momentane db(a) als db(c) niveau weergegeven. Het momentane geluidsniveau is het gemiddelde niveau van de laatste seconde. Pagina: 9

11 6 Publiekscherm Voor publiek weergave is er een publiek scherm, Public screen layout, aanwezig. Hierop is met een gekleurd symbool te zien of er bijvoorbeeld gehoorbescherming gebruikt dient te worden. Afbeelding 9: Publiekscherm 7 Netwerk scherm remote view Wanneer de MeTrao is aangesloten op een netwerk kan met een willekeurige laptop of tablet de volledige interface worden gebruikt. Alle in deze handleiding beschreven functies zijn remote beschikbaar. Om de remote weergave te starten is een browser nodig. Als URL wordt in de adresbalk het ip-adres van de MeTrao weergegeven en vervolgens zal het Home scherm van de MeTrao worden getoont. Het ip adres kan terug gevonden worden bij de systeem status, zie hoofdstuk Systeem status. Pagina: 10

12 8 Instellingen Het instellingen scherm zal worden getoond door te klikken op Settings. Afbeelding 10: Settings Vervolgens zal het Instellingenscherm verschijnen. Pagina: 11

13 Afbeelding 11: Instellingen scherm De volgende instellingen kunnen worden aangepast in het scherm Settings. taal keuze kleurenschema volledige scherm breedte rapportage substations weergave Vervolgens kan er gekozen worden voor Advanced settings en is er een knop om de MeTrao te herinitialiseren. Tot slot kan in het scherm Settings de systeem status worden uitgelezen. Pagina: 12

14 8.1 Taal, kleuren en schermbreedte instellen Het instellen van de taal, het kleuren schema en de schermbreedte gebeurt door te klikken in het bijbehorende selectie vakje. De instelling zal direct na de gemaakte keuze actief zijn. Afbeelding 12: Instellingen 8.2 Rapportage Klik op de knop Generate report om het rapportage scherm te openen. Afbeelding 13: Rapportage Vervolgens zal er een scherm worden getoont waar de benodigde informatie kan worden ingevoerd. Afbeelding 14: Rapportage Pagina: 13

15 In het getoonde formulier dienen in ieder geval de volgende velden te worden ingevuld. Start date & time = De start datum en tijd vanwaar de rapportage begint. End date & time = De eind datum tot waar de rapportage duurt. Berekeningen voor de rapportage zullen worden gemaakt over de ingestelde periode. Wanneer in de ingestelde periode meerdere evenementen hebben plaatsgevonden zal de rapportage module deze afzonderlijk vermelden. Zo is het mogelijk om voor een periode van bijvoorbeeld een maand in één keer te rapporteren. Nadat op de knop Submit is geklikt zal er een download scherm worden geopend waar aangegeven kan worden waar het bestand van de rapportage dient te worden opgeslagen. Hier kan dan worden gekozen voor een USB-stick. Het geëxporteerde bestand is een file van het type.csv welke met ieder spreadsheet programma kan worden geopend. Ook remote, via het netwerk, kan met een willekeurige laptop, tablet, e.d. een rapportage worden gegenereerd en lokaal worden opgeslagen. 8.3 Substations instellen Het instellen van de weer te geven substations gaat door middel van selectie lijsten. Er kunnen totaal vier substationsworden ingesteld. Deze zullen in het scherm Technician screen layout worden weergegeven. Voordat er stations verschijnen in de selectielijst zullen deze eerst moeten wordden gedefinieerd in het scherm Advanced settings. (zie verderop in deze handleiding) Afbeelding 15: Instellen substations Pagina: 14

16 8.4 Systeem status In het instellingen scherm is onderin de systeem status terug te zien. Afbeelding 16: Systeem status Bij de systeem status is het ip-adres van de MeTrao terug te vinden wanneer deze in een netwerk is aangesloten. Hier kunnen meerdere adressen staan. Dit ip-adres dient gebruikt te worden voor het van afstand met een ander apparaat zoals een laptop of tablet de MeTrao uit te lezen. Verder wordt hier met een groene of rode marker aangegeven wat de status is van de volgende waarden: 1. Local database connection, deze dient voor een juiste werking van de MeTrao in ieder geval groen te zijn. 2. Internet connection, wanneer de MeTrao verbinding moet maken met een externe server dient er in ieder geval een internet verbinding te bestaan, deze wordt hier aangegeven. 3. Remote database connection, zodra deze groen is zal de meetdata worden weggeschreven op een externe server. Het is nu mogelijk de data met de webapplicatie WebFace uit te lezen en te analyseren. Voor een juiste werking dient 1. in ieder geval groen te zijn, 2. en 3. zijn optioneel. 8.5 Herinitialisatie In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om de interface te herinitialiseren. Afbeelding 17: Herinitialiseren Wanneer op de knop Re initialize wordt geklikt, dan worden alle noodzakelijke waarden opnieuw ingesteld. Vervolgens wordt het Home scherm getoond, waarna één van de weergave schermen kan worden gekozen. Pagina: 15

17 9 Geavanceerde instellingen Vanuit het instellingen scherm is de optie Advanced settings beschikbaar. Afbeelding 18: Geavanceerde instellingen Nadat er voor Advanced settings is gekozen dient er een wachtwoord te worden ingevoerd. Dit is een standaard wachtwoord en kan niet worden gewijzigd. Wachtwoord: met<##? Pagina: 16

18 Afbeelding 19: Wachtwoord invoeren Bij geavanceerde instellingen kunnen de volgende instellingen worden verricht: database instellingen norm instellingen substation instellingen correctie factor calibratie Pagina: 17

19 9.1 Database instellingen Wanneer de MeTrao is aangesloten op internet en gekoppeld wordt aan een server met toegang tot de webapplicatie WebFace, dan dient er een database en tabel naam te worden ingesteld. Zoniet, dan kan volstaan worden met uitsluitend het instellen van een weergavenaam, Name to display. De weergavenaam is de naam die in beeld verschijnt bij de weergave schermen. Wanneer deze zijn ingesteld dient op Submit geklikt te worden om de instellingen op te slaan. Afbeelding 20: Database instellingen LET OP: Zowel de databasenaam als de tabelnaam mogen GEEN spaties bevatten. De databasenaam is bij levering al ingesteld en dient niet gewijzigd te worden, de tabelnaam is eveneens al ingesteld bij levering, maar kan vrij ingesteld worden. Pagina: 18

20 De database status zal onder in het scherm worden weergegeven. Afbeelding 21: Database status Indien de ingevoerde tabelnaam nog niet bestaat zal hier een knop verschijnen waarmee de gekozen tabelnaam aangemaakt kan worden. Klik op deze knop om de tabel aan te maken. Afbeelding 22: Aanmaken tabel Indien alles in orde is zal hier de melding verschijnen MySql OK Afbeelding 23: MySql OK LET OP: Communicatie met de Remote server kan enige tijd in beslag nemen, dit is afhankelijk van de netwerk verbinding. Status wijzigingen kunnen dus even duren, wees geduldig. Pagina: 19

21 9.2 Norm instellingen Voor het instellen van de geluidslimieten zijn drie waarden van belang. Limiet A, het maximale LAeq niveau in db(a). Limiet C, het maximale LCeq niveau in db(c). De Leq time, de tijd waarover de LAeq en LCeq waarde wordt berekend. Na het instellen van deze waarden dient er op Submit geklikt te worden om de ingestelde waarden op te slaan. Pagina: 20

22 9.3 Correctie factor Het kan nodig zijn om een correctie in te stellen van het gemeten geluidsniveau. Wanneer de meetmicrofoon niet op de gewenste locatie kan worden opgesteld, maar bijvoorbeeld op grotere afstand wordt opgesteld, zal het gemeten geluidsniveau afwijken van de gewenste meetwaarde. Het zal namelijk lager zijn. Het verschil kan worden ingesteld als correctie. Deze correctiefactor zal bij het gemeten niveau worden opgeteld. Indien hier een negatieve waarde wordt ingevuld, dan zal deze dus van het gemeten niveau worden afgetrokken Afbeelding 24: Correctie instellen 9.4 Substation instellen Het instellen van de substations gebeurt door zowel de databasenaam als de tabelnaam van het betreffende station in te voeren. Deze gegevens kunnen bij de betreffende stations worden opgevraagd. Nadat deze informatie is ingevoerd dient op de knop Submit te worden geklikt om de instellingen op te slaan. Vervolgens kunnen de toegevoegde stations in het scherm Settings worden gekozen in de selectielijst. Afbeelding 25: Instellen substations Pagina: 21

23 9.5 Kalibratie Het kalibreren van de MeTrao gebeurt in enkele stappen. Afbeelding 26: Kalibratie Volg de volgende procedure voor een juiste kalibratie. 1) 2) 3) 4) 5) Plaats de kalibrator. (94dB of 114dB) Druk op de bijbehorende kalibratieknop, 94dB of 114dB. Wacht 5 seconden. Er verschijnt een mededeling dat de kalibratie gereed is. Klaar. Indien er een fout melding verschijnt, herhaal dan stap 1 tot 5. Pagina: 22

24 Na het kalibreren verschijnt de mededeling dat de kalibratie is gelukt. Afbeelding 27: Calibration succesfull Het kalibreren dient minimaal één maal per jaar te geschieden met een geijkte kalibrator. Bij een veranderde situatie, bijvoorbeeld het vervangen van de meetmicrofoon of het (aanzienlijk) wijzigen van de kabellengte tussen de MeTrao en de meetmicrofoon, dient eveneens gekalibreerd te worden. Bij levering van de MeTrao is deze reeds gekalibreerd. Pagina: 23

25 Specificaties Install versie / Rack versie Class 2 db(a), L(A)eq en Limit A db(c), L(C)eq en Limit C Spectraal analyse terts band Luidste frequentie Headroom voorspelling om binnen de gestelde norm te blijven. Live view en Historical view van gemeten data. Analyse van actuele en historische data Statische bewerkingen (Ln..) waarschuwingen Correlatie informatie Bewerkingen met export opties Rapport generator (pdf,xlsx,csv) 11 Leverancier Event Acoustics Proostwetering AH Utrecht the Netherlands Pagina: 24

MeTrao Readout. Gebruiks Handleiding

MeTrao Readout. Gebruiks Handleiding MeTrao Readout MeTrao Extern Readout Programma Gebruiks Handleiding v1.2 software versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Netwerk Instellingen 3 1.1 Windows IP adres instellingen................... 3 1.1.1 Windows

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT Maart- 2013 Versie 1.1 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Client

Handleiding Remote Engineer Client Handleiding Remote Engineer Client http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer Client installatie 4 3. Eerste keer opstarten 8 4. Layout aanpassen 9 5. Gebruik Autofilter

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Wat is Point2Share? Met Point2Share kunt u eenvoudig vergaderingen bijwonen georganiseerd door uw bedrijf waarbij u gebruik maakt van uw Windows 8 tablet

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

MeTrao Mini / Compact / Pro. Gebruiks Handleiding

MeTrao Mini / Compact / Pro. Gebruiks Handleiding MeTrao Mini / Compact / Pro Geluid Registratie en Meetsysteem Gebruiks Handleiding v1.2 software versie 007_008_0013 Inhoudsopgave 1 Algemene Informatie 3 1.1 Belangrijke Veiligheidsvoorschriften................

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2

Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2 Gebruikers handleiding Telgids mutaties Versie 1.2 Bert Witte / Edwin Bom 2006 1 Inhoud Verbinding maken met de webinterface... 3 Hoe exporteer ik een overzicht naar Microsoft Excel... 5 Hoe krijg ik gedetailleerde

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Webtoepassing Mijn beoordelingen

Webtoepassing Mijn beoordelingen Webtoepassing Mijn beoordelingen Eerste scherm voor coördinerend docent Startscherm: knop Ga naar YC137 Wanneer de docent coördinator is, verschijnt volgend scherm (enkel voor die vakken waarvan hij coördinator

Nadere informatie

Handleiding app Sportlinked

Handleiding app Sportlinked Handleiding app Sportlinked Inhoud App installeren en downloaden... 2 Account aanmaken... 2 Menu... 5 Persoonlijke instellingen... 6 Team(s) als favoriet instellen... 6 Privacy instellingen aanpassen...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Handleiding. Iconen. De meting is volledig afgerond/klaar. De meting is gestopt, maar nog niet afgerond/klaar. De meting is herstart.

Handleiding. Iconen. De meting is volledig afgerond/klaar. De meting is gestopt, maar nog niet afgerond/klaar. De meting is herstart. Handleiding Nederlands Welkom op het rijpheidscomputer-portaal van Gerard Verboom B.V. Via dit portaal krijgt u snel overzicht in de meetresultaten van uw MC21 rijpheidscomputers. Wij zullen proberen u

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit Welkom bij payleven Samen met onze gratis app en uw eigen smartphone of tablet bent u nu klaar om pin- en creditcardbetalingen te accepteren. Hier volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden en

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Stap 1: Open de browser Open uw browser op het toestel. toestel (zie rode cirkel). 1 van GoOV

Stap 1: Open de browser Open uw browser op het toestel. toestel (zie rode cirkel). 1 van GoOV Handleiding app installeren en updaten Laatst bijgewerkt op: 18-05-16 Deze handleiding laat u zien hoe de app kunt installeren en updaten. Let op: de schermen kunnen er mogelijk iets anders uitzien afhankelijk

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

IdentySoft Pro In gebruik stelling EasySecure International B.V.

IdentySoft Pro In gebruik stelling EasySecure International B.V. IdentySoft Pro In gebruik stelling EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl De IdentySoft Pro software van EasySecure International wordt altijd volledig voorgeconfigureerd

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

Hands-on TS adapter IE advanced

Hands-on TS adapter IE advanced Hands-on TS adapter IE advanced Tijdens deze hands-on opdracht wordt een Teleservice verbinding opgebouwd naar de S700 en KTP700 Basic PN. De basis instelling zoals het toekennen van een IP-adres en het

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 3 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Met behulp van deze handleiding kunt u een verbinding tot stand brengen met de FTP server van Centix. Indien

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Handleiding Zie Channel Easy Edit

Handleiding Zie Channel Easy Edit Handleiding Zie Channel Easy Edit Zie Channel Easy Edit stelt u in staat uw content te wijzigen, nieuwe presentaties te maken, uw presentaties toe te wijzen aan uw player(s), uw balie systeem in te richten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Stap 1. Voorbereidingen Als eerste sluit de CDU aan op de computer waar ook de ProsimCDU module is geïnstalleerd. De volgende aansluitingen dienen gemaakt te worden:

Nadere informatie

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 Handleiding King Online Wat hebt u nodig - Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 November 2010,

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NINTENDO DS XPLODER GAMESAVES

GEBRUIKSAANWIJZING NINTENDO DS XPLODER GAMESAVES GEBRUIKSAANWIJZING NINTENDO DS XPLODER GAMESAVES 1) INLEIDING a) Vereisten Om Nintendo DS Xploder Gamesaves te gebruiken, moet je een pc met Windows 2000 of Windows XP hebben. Wij raden je aan om meer

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Versie: 1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

Handleiding VBus. 1. Ga naar www.vbus.net

Handleiding VBus. 1. Ga naar www.vbus.net Handleiding VBus Deze handleiding beschrijft het instellen van een DL2 datalogger via VBus.net, welke is aangesloten op de VBus aansluiting van de regelaar. De DL2 dient ook aangesloten te zijn op een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING Juni - 2012 Versie 1.0 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790 17 17 Fax +32 (0)3 790 17 18

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Starten met bettermarks. Registreren en activeren

Starten met bettermarks. Registreren en activeren Starten met bettermarks Voordat u uw docentenaccount in bettermarks wiskunde en/of rekenen kunt gebruiken, moet u eenmalig een aantal stappen doorlopen. Indien u enkel gaat werken met bettermarks rekenen

Nadere informatie

Pagina 2 van 27. Kassa software

Pagina 2 van 27. Kassa software Laatste wijziging: 13-02-2008 Pagina 2 van 27 Kassa software Inhoudsopgave De Kassa... 5 De Schermopbouw... 6 Bediende inlogscherm... 6 Werken vanuit het hoofdscherm... 7 Gast invoeren... 18 Bestaande

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding EasiData. 20-01-2016 Versie 2.0

Handleiding EasiData. 20-01-2016 Versie 2.0 Handleiding EasiData 20-01-2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Hoofdscherm... 3 3. Patiënt... 6 3.1 Patiënt selecteren... 6 3.2 Patiënt toevoegen... 6 3.3 Patiënt

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 2 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het invoeren

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Handleiding Eend NL Game Control. Versie Juni 2012

Handleiding Eend NL Game Control. Versie Juni 2012 Handleiding Eend NL Game Control Versie 2.0 - Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Hoofdscherm - Evenementbeheer 4 2.1 Aanmaken nieuw evenement 4 2.2 Beheren van de chatbox 5 2.3 Beheren van de bonusvragen

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Installatie SoftN - MyCareNet

Installatie SoftN - MyCareNet Installatie SoftN - MyCareNet Inhoud Voor je start met de installatie... 2 Installatie SoftN - MyCareNet... 2 Configuratie SoftN - MyCareNet... 4 Eerste gebruik... 4 Instellingen scherm... 5 Dataprovider...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1

RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1 RS BA-1 settings Opgesteld door Rens, PA1RVL op 15-10-2012 1 INHOUD Inleiding 3 De basiscomputer 4 De remotecomputer 9 Het geheel in gebruik nemen 14 Errors 15 2 Inleiding De basiscomputer is de computer

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

MyFMS - My Fleet Management System Quickstart handleiding van MyFMS

MyFMS - My Fleet Management System Quickstart handleiding van MyFMS MyFMS - My Fleet Management System handleiding van MyFMS 01 Micpoint B.V. My-Fleet Management System Handleiding Door Micpoint B.V. MyFMS oftewel My Fleet Management System is een flexibele en gebruik

Nadere informatie

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over:

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over: Compad Bakkerij GS1 DAS Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 17 maart 2015 Definitief Carol Esmeijer 1.1 28 April 2016 Definitief Carol Esmeijer Uitbreiding handelingen in GS1DAS

Nadere informatie

Templates aanmaken voor scannaar-bestand

Templates aanmaken voor scannaar-bestand MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Templates aanmaken voor scannaar-bestand Versie: 1.0 Scan-to-File voorbereiden Alvorens er templates kunnen worden aangemaakt, dient de scan-to-file functie te zijn voorbereid,

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie