Handleiding MeTrao. Versie 2.0 pop Interface Versie 3.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding MeTrao. Versie 2.0 pop 2015. Interface Versie 3.1"

Transcriptie

1 Handleiding MeTrao Versie 2.0 pop 2015 Interface Versie 3.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Installeren Aansluitingen Microfoon plaatsen Home scherm Technicus scherm Geluidsniveaus Headroom Grafisch Schermkleur DJ scherm Publiekscherm Netwerk scherm remote view Instellingen Taal, kleuren en schermbreedte instellen Rapportage Substations instellen Systeem status Herinitialisatie Geavanceerde instellingen Database instellingen Norm instellingen Correctie factor Substation instellen Kalibratie Specificaties Install versie / Rack versie Leverancier...24 Pagina: 1

3 1 Inleiding Locaties waar geluid wordt geproduceerd worden steeds meer geconfronteerd met regelgeving voor geluidsniveaus. Dit kan zijn op basis van publieksbescherming, arbowetgeving of milieuwetgeving ter voorkoming van geluidshinder. Boven de 80dB is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen om gehoorschade bij werknemers te voorkomen. Een goed en betrouwbaar meetsysteem is tegenwoordig een onmisbaar instrument voor technicus en management. MeTrao is een modulair meetsysteem bestaande uit basisstations en uitleesstations die via een Ethernet network met elkaar worden verbonden. In dit document is te vinden hoe de MeTrao op de juiste manier wordt gebruikt. Pagina: 2

4 2 Installeren De MeTrao bestaat uit een 19 unit en een meetmicrofoon. 2.1 Aansluitingen Op de achterzijde van de MeTrao zijn aansluitingen terug te vinden voor: 220V netsnoer microfoon Phantom 48V XLR VGA monitor USB toetsenbord en muis Ethernet Alvorens de MeTrao op te starten dienen in ieder geval een microfoon, monitor, toetsenbord en muis aangesloten te zijn. LET OP: Een monitor, toetsenbord en muis worden niet standaard meegeleverd. LET OP: Wanneer de MeTrao in een rack wordt gemonteerd is het noodzakelijk dat er voldoende koeling kan plaatsvinden. Het is aan te bevelen om zowel boven als onder de MeTrao, 1HE rackspace vrij te houden. 2.2 Microfoon plaatsen De meetmicrofoon is een zeer gevoelig meet instrument, behandel deze met de nodige voorzichtigheid. Na een val of hard stoten dient de meetmicrofoon gecontroleerd te worden op een juiste werking. Deze meetmicrofoon is rondom gevoelig en dient, voor een juiste meting, verticaal op een stevig statief geplaatst te worden. Voor het aansluiten kan gebruik gemaakt worden van een standaard microfoon XLR kabel. Pagina: 3

5 3 Home scherm Na opstarten zal de MeTrao het Home scherm tonen. Vanuit alle schermen is het mogelijk, door op het MeTrao logo te klikken, terug te keren naar dit Home scherm. Afbeelding 1: Homescherm Vanuit dit scherm is het mogelijk één van de weergave schermen te kiezen of naar het instellingen scherm te gaan. Dit gebeurt eenvoudig door op één van de knoppen te klikken. Er zijn drie weergave schermen: 1. Technicus scherm. Technician screen layout 2. DJ scherm. DJ screen layout 3. Publieks scherm. Public screen layout Pagina: 4

6 4 Technicus scherm Voor de technicus is een uitgebreid scherm aanwezig, Technician screen layout, waarin veel informatie wordt weergegeven. Afbeelding 2: Technician screen layout In het scherm Technician screen layout, worden alle waarden weergegeven in dezelfde weging, db(a) of db(c). Het omschakelen van het wegingstype gebeurt door op de bijbehorende knop te klikken. Afbeelding 3: Wegingstype Pagina: 5

7 4.1 Geluidsniveaus De verschillende geluidniveaus zijn links boven in het scherm weergegeven. Afbeelding 4: Geluidniveaus 4.2 Headroom Een hulpmiddel voor de technicus om binnen de ingestelde limiet te blijven is de Headroombar. Hier wordt aangegeven hoeveel db ruimte er is ten op zichten van de ingestelde limiet. Deze waarde kan zowel positief als negatief zijn. Deze Headroombar heeft een voorspellend karakter en wanneer deze wordt gevolgd zal het uiteindelijke geluidsniveau netjes op de ingestelde limiet uitkomen. Afbeelding 5: Headroombar Pagina: 6

8 4.3 Grafisch De grafische weergave van de geluidsniveaus geeft de technicus veel informatie. Afbeelding 6: Grafische weergave geluidniveaus Aan de linkerzijde worden de db en Leq waarden grafisch in de tijd weergegeven. Aan de rechter zijde is het tertsbandenspectrum weergegeven, met onderscheid tussen de octaafbanden, de tertsbanden en de luidste frequentie. Pagina: 7

9 4.4 Schermkleur Het scherm Technician screen layout kent drie achtergrond kleuren. Deze veranderende achtergrond keur is erg opvallend, zodat de technicus ook vanuit zijn ooghoek zal opmerken dat er een veranderde situatie is. 1. OK (zwarte achtergrond). Het geluidsniveau voldoet aan de ingestelde limiet. 2. CAUTION (gele achtergrond). Het geluidsniveau voldoet aan de limiet, maar is binnen een bereik van 1dB verwijderd van deze limiet, dit kan zowel de db(a) als db(c) limiet zijn. 3. TAKE LEVEL DOWN (rode achtergrond). Het geluidsniveau is hoger als de ingestelde limiet, dit kan zowel de db(a) als db(c) limiet zijn. Afbeelding 7: Norm overschrijding Pagina: 8

10 5 DJ scherm Een eenvoudige scherm weergave is er voor dj's, bedrijfsleiders, e.d., DJ screen layout. Hierop is in één oogopslag te zien of het geluidsniveau binnen de ingestelde limiet blijft. Afbeelding 8: DJ screen layout Op het scherm DJ screen layout is de schermstatus af te lezen. Deze status kent een drietal opties, welke met een kleurcode worden weergegeven. 1. OK (groen). Het geluidsniveau voldoet aan de ingestelde limiet. 2. CAUTION (geel). Het geluidsniveau voldoet aan de limiet, maar is binnen een bereik van 1dB verwijderd van deze limiet. Wees voorzichtig zodat de limiet niet wordt overschreden. 3. TAKE LEVEL DOWN (rood). Het geluidsniveau is hoger als de ingestelde limiet. Het is noodzakelijk het geluidsniveau te verlagen. Rechts onder wordt zowel het momentane db(a) als db(c) niveau weergegeven. Het momentane geluidsniveau is het gemiddelde niveau van de laatste seconde. Pagina: 9

11 6 Publiekscherm Voor publiek weergave is er een publiek scherm, Public screen layout, aanwezig. Hierop is met een gekleurd symbool te zien of er bijvoorbeeld gehoorbescherming gebruikt dient te worden. Afbeelding 9: Publiekscherm 7 Netwerk scherm remote view Wanneer de MeTrao is aangesloten op een netwerk kan met een willekeurige laptop of tablet de volledige interface worden gebruikt. Alle in deze handleiding beschreven functies zijn remote beschikbaar. Om de remote weergave te starten is een browser nodig. Als URL wordt in de adresbalk het ip-adres van de MeTrao weergegeven en vervolgens zal het Home scherm van de MeTrao worden getoont. Het ip adres kan terug gevonden worden bij de systeem status, zie hoofdstuk Systeem status. Pagina: 10

12 8 Instellingen Het instellingen scherm zal worden getoond door te klikken op Settings. Afbeelding 10: Settings Vervolgens zal het Instellingenscherm verschijnen. Pagina: 11

13 Afbeelding 11: Instellingen scherm De volgende instellingen kunnen worden aangepast in het scherm Settings. taal keuze kleurenschema volledige scherm breedte rapportage substations weergave Vervolgens kan er gekozen worden voor Advanced settings en is er een knop om de MeTrao te herinitialiseren. Tot slot kan in het scherm Settings de systeem status worden uitgelezen. Pagina: 12

14 8.1 Taal, kleuren en schermbreedte instellen Het instellen van de taal, het kleuren schema en de schermbreedte gebeurt door te klikken in het bijbehorende selectie vakje. De instelling zal direct na de gemaakte keuze actief zijn. Afbeelding 12: Instellingen 8.2 Rapportage Klik op de knop Generate report om het rapportage scherm te openen. Afbeelding 13: Rapportage Vervolgens zal er een scherm worden getoont waar de benodigde informatie kan worden ingevoerd. Afbeelding 14: Rapportage Pagina: 13

15 In het getoonde formulier dienen in ieder geval de volgende velden te worden ingevuld. Start date & time = De start datum en tijd vanwaar de rapportage begint. End date & time = De eind datum tot waar de rapportage duurt. Berekeningen voor de rapportage zullen worden gemaakt over de ingestelde periode. Wanneer in de ingestelde periode meerdere evenementen hebben plaatsgevonden zal de rapportage module deze afzonderlijk vermelden. Zo is het mogelijk om voor een periode van bijvoorbeeld een maand in één keer te rapporteren. Nadat op de knop Submit is geklikt zal er een download scherm worden geopend waar aangegeven kan worden waar het bestand van de rapportage dient te worden opgeslagen. Hier kan dan worden gekozen voor een USB-stick. Het geëxporteerde bestand is een file van het type.csv welke met ieder spreadsheet programma kan worden geopend. Ook remote, via het netwerk, kan met een willekeurige laptop, tablet, e.d. een rapportage worden gegenereerd en lokaal worden opgeslagen. 8.3 Substations instellen Het instellen van de weer te geven substations gaat door middel van selectie lijsten. Er kunnen totaal vier substationsworden ingesteld. Deze zullen in het scherm Technician screen layout worden weergegeven. Voordat er stations verschijnen in de selectielijst zullen deze eerst moeten wordden gedefinieerd in het scherm Advanced settings. (zie verderop in deze handleiding) Afbeelding 15: Instellen substations Pagina: 14

16 8.4 Systeem status In het instellingen scherm is onderin de systeem status terug te zien. Afbeelding 16: Systeem status Bij de systeem status is het ip-adres van de MeTrao terug te vinden wanneer deze in een netwerk is aangesloten. Hier kunnen meerdere adressen staan. Dit ip-adres dient gebruikt te worden voor het van afstand met een ander apparaat zoals een laptop of tablet de MeTrao uit te lezen. Verder wordt hier met een groene of rode marker aangegeven wat de status is van de volgende waarden: 1. Local database connection, deze dient voor een juiste werking van de MeTrao in ieder geval groen te zijn. 2. Internet connection, wanneer de MeTrao verbinding moet maken met een externe server dient er in ieder geval een internet verbinding te bestaan, deze wordt hier aangegeven. 3. Remote database connection, zodra deze groen is zal de meetdata worden weggeschreven op een externe server. Het is nu mogelijk de data met de webapplicatie WebFace uit te lezen en te analyseren. Voor een juiste werking dient 1. in ieder geval groen te zijn, 2. en 3. zijn optioneel. 8.5 Herinitialisatie In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om de interface te herinitialiseren. Afbeelding 17: Herinitialiseren Wanneer op de knop Re initialize wordt geklikt, dan worden alle noodzakelijke waarden opnieuw ingesteld. Vervolgens wordt het Home scherm getoond, waarna één van de weergave schermen kan worden gekozen. Pagina: 15

17 9 Geavanceerde instellingen Vanuit het instellingen scherm is de optie Advanced settings beschikbaar. Afbeelding 18: Geavanceerde instellingen Nadat er voor Advanced settings is gekozen dient er een wachtwoord te worden ingevoerd. Dit is een standaard wachtwoord en kan niet worden gewijzigd. Wachtwoord: met<##? Pagina: 16

18 Afbeelding 19: Wachtwoord invoeren Bij geavanceerde instellingen kunnen de volgende instellingen worden verricht: database instellingen norm instellingen substation instellingen correctie factor calibratie Pagina: 17

19 9.1 Database instellingen Wanneer de MeTrao is aangesloten op internet en gekoppeld wordt aan een server met toegang tot de webapplicatie WebFace, dan dient er een database en tabel naam te worden ingesteld. Zoniet, dan kan volstaan worden met uitsluitend het instellen van een weergavenaam, Name to display. De weergavenaam is de naam die in beeld verschijnt bij de weergave schermen. Wanneer deze zijn ingesteld dient op Submit geklikt te worden om de instellingen op te slaan. Afbeelding 20: Database instellingen LET OP: Zowel de databasenaam als de tabelnaam mogen GEEN spaties bevatten. De databasenaam is bij levering al ingesteld en dient niet gewijzigd te worden, de tabelnaam is eveneens al ingesteld bij levering, maar kan vrij ingesteld worden. Pagina: 18

20 De database status zal onder in het scherm worden weergegeven. Afbeelding 21: Database status Indien de ingevoerde tabelnaam nog niet bestaat zal hier een knop verschijnen waarmee de gekozen tabelnaam aangemaakt kan worden. Klik op deze knop om de tabel aan te maken. Afbeelding 22: Aanmaken tabel Indien alles in orde is zal hier de melding verschijnen MySql OK Afbeelding 23: MySql OK LET OP: Communicatie met de Remote server kan enige tijd in beslag nemen, dit is afhankelijk van de netwerk verbinding. Status wijzigingen kunnen dus even duren, wees geduldig. Pagina: 19

21 9.2 Norm instellingen Voor het instellen van de geluidslimieten zijn drie waarden van belang. Limiet A, het maximale LAeq niveau in db(a). Limiet C, het maximale LCeq niveau in db(c). De Leq time, de tijd waarover de LAeq en LCeq waarde wordt berekend. Na het instellen van deze waarden dient er op Submit geklikt te worden om de ingestelde waarden op te slaan. Pagina: 20

22 9.3 Correctie factor Het kan nodig zijn om een correctie in te stellen van het gemeten geluidsniveau. Wanneer de meetmicrofoon niet op de gewenste locatie kan worden opgesteld, maar bijvoorbeeld op grotere afstand wordt opgesteld, zal het gemeten geluidsniveau afwijken van de gewenste meetwaarde. Het zal namelijk lager zijn. Het verschil kan worden ingesteld als correctie. Deze correctiefactor zal bij het gemeten niveau worden opgeteld. Indien hier een negatieve waarde wordt ingevuld, dan zal deze dus van het gemeten niveau worden afgetrokken Afbeelding 24: Correctie instellen 9.4 Substation instellen Het instellen van de substations gebeurt door zowel de databasenaam als de tabelnaam van het betreffende station in te voeren. Deze gegevens kunnen bij de betreffende stations worden opgevraagd. Nadat deze informatie is ingevoerd dient op de knop Submit te worden geklikt om de instellingen op te slaan. Vervolgens kunnen de toegevoegde stations in het scherm Settings worden gekozen in de selectielijst. Afbeelding 25: Instellen substations Pagina: 21

23 9.5 Kalibratie Het kalibreren van de MeTrao gebeurt in enkele stappen. Afbeelding 26: Kalibratie Volg de volgende procedure voor een juiste kalibratie. 1) 2) 3) 4) 5) Plaats de kalibrator. (94dB of 114dB) Druk op de bijbehorende kalibratieknop, 94dB of 114dB. Wacht 5 seconden. Er verschijnt een mededeling dat de kalibratie gereed is. Klaar. Indien er een fout melding verschijnt, herhaal dan stap 1 tot 5. Pagina: 22

24 Na het kalibreren verschijnt de mededeling dat de kalibratie is gelukt. Afbeelding 27: Calibration succesfull Het kalibreren dient minimaal één maal per jaar te geschieden met een geijkte kalibrator. Bij een veranderde situatie, bijvoorbeeld het vervangen van de meetmicrofoon of het (aanzienlijk) wijzigen van de kabellengte tussen de MeTrao en de meetmicrofoon, dient eveneens gekalibreerd te worden. Bij levering van de MeTrao is deze reeds gekalibreerd. Pagina: 23

25 Specificaties Install versie / Rack versie Class 2 db(a), L(A)eq en Limit A db(c), L(C)eq en Limit C Spectraal analyse terts band Luidste frequentie Headroom voorspelling om binnen de gestelde norm te blijven. Live view en Historical view van gemeten data. Analyse van actuele en historische data Statische bewerkingen (Ln..) waarschuwingen Correlatie informatie Bewerkingen met export opties Rapport generator (pdf,xlsx,csv) 11 Leverancier Event Acoustics Proostwetering AH Utrecht the Netherlands Pagina: 24

10EaZy Gebruikershandleiding. Versie 2.4

10EaZy Gebruikershandleiding. Versie 2.4 10EaZy Gebruikershandleiding Versie 2.4 Inhoud 10EaZy Een woordje uitleg van de uitvinder...4 Systeemvereisten en installatie...5 10EaZy opstarten...5 De microfoon plaatsen...5 Set-up scherm...7 Gebruikersinformatie...7

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van Magiesta. www.magiesta.com

Handleiding voor gebruik van Magiesta. www.magiesta.com Handleiding voor gebruik www.magiesta.com www.magiesta.com Magiesta is een beeldend, krachtig en éénvoudig te gebruiken software programma voor verbinding, automatisatie en beheer van verschillende huishoudelijke

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn:

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn: Introductie De Network Viewer software is speciaal ontworpen om gemakkelijk live en opgenomen beeld van een DM digitale multiplexer te bekijken. De gebruiker kan onder andere: Beelden van zeer hoge kwaliteit

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie