Zendingsfamiliedag. Classis Amersfoort Christelijke Gereformeerde Kerken. THEMA Met het Woord op weg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zendingsfamiliedag. Classis Amersfoort Christelijke Gereformeerde Kerken. THEMA Met het Woord op weg"

Transcriptie

1 Zendingsfamiliedag Classis Amersfoort Christelijke Gereformeerde Kerken THEMA Met het Woord op weg Johannes Fontanuscollege, Barneveld Zaterdag 21 maart 2015, uur

2 Zendingsfamiliedag van de classis Amersfoort van de Christelijke Gereformeerde Kerken zaterdag 21 maart 2015 Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 135, Barneveld Aanvang: uur Telefoon: (alleen in zeer dringende gevallen)

3 Met het Woord op weg Wanneer komt de Here Jezus terug? Wanneer zal Gods Koninkrijk overal zichtbaar zijn? Wanneer overal het Evangelie verkondigd zal zijn. Iedereen moet het horen! Op onze classicale zendingsdag horen we hoe dat gaat in een land als Thailand. In het oosten van het land, Isaan, zijn onze kerken betrokken bij gemeentestichting. De fam. Van Eeken heeft er een aantal jaren mogen werken. Van hen kunnen we horen hoe zij het werk daar hebben ervaren en hoe het nu verder gaat. Onmisbaar is de vertaling van de bijbel in vele talen. De fam. Kamphuis is daarvoor uitgezonden vanuit de kerk van Ede naar Tanzania, en is werkzaam voor de St. Wycliffe. De St. Kimon is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren wereldwijd. Kimon zoekt hen op, brengt de goede booschap van Gods woord en biedt ze de helpende hand. Dichterbij zijn er ieder jaar weer teams die erop uit trekken om op campings evangelisatie-en recreatiewerk te verrichten. Zo zijn jongeren en ouderen op veel manieren dienstbaar en met Gods Woord op weg. We denken dat de komende classicale zendingsfamiliedag weer een boeiend programma biedt voor jong en oud. Samen als kerken dragen we dit werk, mogen we onze gaven geven en alle betrokkenen met ons gebed ondersteunen en omringen. De ontmoeting met elkaar maakt ook dat de zendingsfamiliedag altijd weer is om naar uit te zien. Moge God ons een zegenrijke dag geven. We hopen u en jullie te ontmoeten! Namens de classicale zendingscommissie, ds. J. van der Wal, Baarn

4 PROGRAMMA-OVERZICHT Gemeenschappelijke opening Aula Daarna volgen onderstaande keuzeprogramma s De workshops worden 3x gehouden op de volgende tijden: uur uur uur Dit met uitzondering van de workshop van Kimon: deze wordt twee keer gehouden (zie onder). U kunt zelf bepalen wanneer u de programma s wilt volgen. De weg naar de lokalen wordt aangegeven. Zie ook de plattegrond. 1 Met het Woord op weg in Isaan (Thailand) Aula Jan van Eeken 2 Met het Woord op weg: bijbelvertaalwerk in o.a. Tanzania St. Wycliffe Nieuwe Aula 3 Met het Woord op weg: campingevangelisatie Kelly de Hoop (Dabar) lokaal Kinderprogramma informatief lokaal 046 Stichting Kimon (alleen van en uur) 5 Kinderprogramma creatief lokaal 062 door leden van de CGK Zeewolde De hele dag is een ZENDINGSMARKT in de HAL Crèche (voor kinderen 0-4 jr.): in de lokalen 041 en 043

5 PROGRAMMA MORGENBIJEENKOMST Opening door ds. J. van der Wal, voorzitter classicale zendingscommissie Mededelingen Zingen: Psalm 108:1,2 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k Zal in den dageraad ontwaken En met gezang mijn God genaken. Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; want Uwe goedertierenheid Is tot de heem'len uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. Gebed Bijbellezing: Handelingen 28:11-15 Zingen: Schriftberijming 5:2,3 (melodie Psalm 40) Ik zal met vreugde drinken uit de wel, de bron waaruit het heil ontspringt, uw heil waarmee Gij mij omringt, en zeggen: Looft de God van Israël! Vermeldt in alle talen / des HEEREN grote daden: verheven is zijn naam! Ja, dat tot ieder land van zijn geduchte hand / de mare uit mag gaan.

6 Psalmzingt de HEERE, jubelt voor zijn naam: dat ieder volk op aarde weet dat onze God, die HEERE heet, voor ons zeer grote dingen heeft gedaan. O stad, door God verkoren, laat Hem uw jubel horen! Groot in uw midden is / de Heilge Israëls! Zijn woord, zijn hoog bevel / leidt de geschiedenis. Appèlwoord door ds. J.L. de Jong uit Soest Zingen: Schriftberijming 18:1,2,3 Hoort, dit is een woord ten leven, Christus die ten hemel vaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard; o, verkondigt alle volken wat u werd geopenbaard! Roept hen op zich om te keren, nodigt allen tot het feest. Doopt hen in de naam des Heeren, Vader, Zoon en Heilge Geest; dat zij mijn geboden leren, trouw en liefde allermeest. Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid! Van mijn Rijk zult gij gewagen, gaat dan heen, gaat wereldwijd, gaat, tot aan het eind der dagen Ik ben met u, voor altijd! Collecte Muzikale bijdrage door D.J. Mateman (orgel), G.J. Mateman-Vinke (dwarsfluit), Pieter Mateman (trompet) en Gerben Mateman (hoorn): Omdat Hij leeft (Because He lives) geschreven door Gloria & Bill Gaither, de Nederlandse tekst is van Marian Koning:

7 God zond Zijn Zoon, Zijn Naam was Jezus, Hij kwam voor ons, leefde en stierf, vol liefd en heil en vol vergeving. Het lege graf bewijst voor altijd dat Hij leeft. Refrein: Omdat Hij leeft kan ik verder leven. Omdat Hij leeft geen angsten meer. Omdat ik weet, Hij is mijn toekomst, is het leven waardevol alleen omdat Hij leeft. Je bent zo trots, je bent zo dankbaar wanneer een kind in je armen ligt. Maar nog veel meer is het vast vertrouwen: dit kind is veilig en zeker want Jezus leeft Als k eens dit leven zal verlaten en strijden zal de laatste strijd en door de dood naar grote glorie zal k zien Uw luister en weten dat Jezus leeft. Refrein Gebed voor de maaltijd door ds. J.L. de Jong (Soest) Zingen: Gezang 255:1,3,4 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon! Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk! Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! Workshops

8 Workshop 1 Nieuwe Aula Met het Woord op weg: bijbelvertaalwerk in Tanzania Wycliffe Bijbelvertalers Wycliffe Bijbelvertalers wil dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Meer dan donateurs maken dit werk mogelijk door hun gebed en giften. André en Dorien Kamphuis Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Ede zijn André en Dorien Kamphuis in 2009 uitgezonden naar Tanzania. Ze wonen daar met hun drie kinderen en leveren een bijdrage aan het Mara Project. In dit project werken negen verschillende vertaalteams samen aan het vertalen van de Bijbel in negen lokale talen. André: Wij werken in het noorden van Tanzania om lokale christenen op te leiden tot Bijbelvertalers. Hun talen zijn pas recent op schrift gesteld. Vervolgens begeleiden we hen bij het vertalen van de Bijbel in hun eigen stamtalen. Daarnaast stimuleren we de kerken om de Bijbel een grotere plek te geven in de diensten en het leven van alledag. Kortom, we helpen de mensen om vertrouwd te raken met de woorden van God. Als vertaalconsulent draag ik verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de Bijbelvertalingen en het opleiden van nieuwe Bijbelvertalers. Mijn vrouw Dorien is taalkundige en geeft onze drie kinderen thuis les. Meer informatie: en

9 Workshop 2 Met het Woord op weg: zending in Isaan (Thailand) Aula Aaneengesloten rijstvelden, buffels in de modder en aan de horizon een Boeddhistische tempel. Dit is het beeld van Isaan. Het Noordoosten van Thailand. Kleine dorpjes, zandwegen en monniken in hun oranje gewaden maken dit beeld compleet. Isaan, ver van de bekende toeristengebieden, is vrijwel onbekend bij de meeste mensen hoewel er toch zo n 20 miljoen mensen wonen. In dit gebied heeft de fam. Van Eeken i.s.m. CGK en OMF (Overseas Missionairy Fellowship) 6 jaar gewoond en gewerkt om het evangelie van Jezus te vertellen aan hen die het nog nooit hebben gehoord. In deze workshop hoopt Jan van Eeken u en jullie mee te nemen in het proces van gemeentestichten. Wat komt er bij kijken en hoe doe je gemeentestichting in een gebied waar nagenoeg niemand ooit van Jezus gehoord heeft?

10 Workshop 3 lokaal 192 Met het Woord aan het werk: beleef Dabar! Recreatie- en evangelisatiewerk in Nederland Wat doe jij in je zomervakantie? Jaarlijks trekken ruim 450 jongeren er één of twee weken op uit om Dabar te doen: evangelisatie- en recreatiewerk op een camping (of stad) in Nederland. Met een team leeftijdsgenoten organiseren ze recreatieprogramma s voor kinderen, jongeren en ouderen. En zijn ze in woord en daad getuige van Gods liefde. Tijdens deze workshop neem ik je graag mee in de wereld van Dabar. Hoe verloopt een dag Dabar? Wat maken jongeren mee op de camping? En hoe getuigen zij van het evangelie? Of je nu jong of oud bent: van harte welkom om hier meer van te horen! Kelly de Hoop landelijk coördinator Dabar Daarnaast zijn er ook zo n 20 campingpastors (soms met hun gezin) op de camping om contacten te leggen met campinggasten, hen een luisterend oor te bieden en waar mogelijk iets te delen van het evangelie. De IZB voor zending in Nederland zorgt voor de coördinatie van het Dabarwerk en voor de toerusting. Giften: IBAN: NL26RABO t.n.v. IZB te Amersfoort o.v.v. gift Dabar

11 Informatieve workshop voor de kinderen lokaal 046 Twee keer: en uur (Stichting Kimon) 'Laat de kinderen tot Mij komen...' Je weet vast wel wie dat heeft gezegd! Stichting Kimon is opgericht om juist naar deze woorden te luisteren. We willen kinderen over de hele wereld het Evangelie brengen. We willen deze kinderen, die opgroeien in een krottenwijk, in een gevangenis of in een bergdorp, laten zien dat er voor hen een toekomst is. Kimon werkt in veel verschillende landen. Afrikaanse landen, Aziatische landen, Zuid- Amerikaanse landen In die landen maak je natuurlijk van alles mee. Een poosje geleden is er in Guinee-Bissau, een heel arm land in Afrika, iets gebeurd, waar iedereen van schrok en ook verbaasd over was. Kom je luisteren naar het verhaal? Wil jij Kimon helpen? Dat kan! Je kan zelf of samen met je klas actievoeren. Stuur een mailtje naar of kijk op Giften: NL70RABO t.n.v. Stichting Kimon te Putten

12 Kinderprogramma - creatief Lokaal 062 Knutselen Naast de workshop waarin je een verhaal hoort uit Guinee-Bissau (Afrika) is er voor jullie, jongens en meisjes, is er in lokaal 62 een workshop waar je iets creatiefs kunt gaan doen. De zendingscommissie van Zeewolde gaat dit jaar met jullie aan de slag. Wat je gaat doen? Kom maar kijken - en meedoen! Plattegrond Fontanus-college Nieuwe Aula: Tanzania / Wycliffe bijbelvertalers Aula: Thailand (Jan van Eeken) Lokaal 046: Stichting Kimon Lokaal 062 : kinderworkshop creatief Lokaal 192: evangelisatie- en recreatiewerk Dabar Lokaal 041 / 043: crèche

13 Zendingsmarkt in de hal De plaatselijke zendingscommissies hebben zich ingezet voor een gezellige markt met aantrekkelijke producten en activiteiten. Een overzicht: Amersfoort levensmiddelen Baarn speelgoed, sjoelen, mand raden Bennekom/Oosterbeek krentenbrood, eieren Bunschoten catering Ede snoep, worst Eemdijk catering, vis Ermelo cakes, boeken, tijdschriften, cd s Harderwijk cd s en spelletjes Nunspeet boeken, blikgooien, glas graveren Nijkerk koeken Putten ansichtkaarten Soest creatief Veenendaal bloemen, planten, wijn Zeewolde appels, puur appelsap, gestoofde stoofperen in pot, voorjaarsbloemen en planten Catering (Bunschoten en Eemdijk) Verkrijgbaar zijn o.a. koffie met koek of cake, soep, frisdrank, belegde broodjes, krentenbollen. Bij de kraam van Eemdijk is ook vis te koop. Enquête Het gebruik van consumptiebonnen is dit jaar afgeschaft. Nieuw is een enquête over uw of jouw bevindingen van deze dag. De formulieren met opmerkingen en ideeën kunnen worden ingeleverd bij de hoofdingang. Parkeren Parkeren kan In de omgeving van de school. Bij voorkeur niet langs de Wethouder Rebellaan! Medewerkers mogen parkeren achter de school. Naamspeldje De leden van classicale zendingscommissie van de classis Amersfoort zijn te herkennen aan een naamspeldje. Voor vragen kunt u bij hen terecht. BHV-er De conciërge van het Fontanus College is de hele dag aanwezig. Hij is tegelijk BHV-er. De overige BHV ers zijn te herkennen aan hun badge.

14 SPONSORS VAN DEZE ZENDINGSFAMILIEDAG: Romeijn Schildersbedrijf te Ede Driehoek DJ Ede De Gijt Bouwadviseurs te Bennekom Bovenweg HV Bennekom Mons & Partners Payroll advice, training and solutions Landjuweel PG Veenendaal Quatro media Ontwerpen van websites, programmaboekjes en flyers Exploitatie concertagenda

15 Jac. Meijer Birkstraat HC SOEST Tel: Bankrekening: NL56RABO KvK.: Btw: B01 Voor al uw onderhoudswerkzaamheden en verbouwingen Plaatsen van dakkapellen met kunststof kozijnen en kunststof dakbedekking Plaatsen van kunststof- of houten kozijnen Kunststof kozijnen zijn voorzien van SKG keurmerk, inclusief 10 jaar garantie Het plaatsen van dubbelglas HR++ Badkamer renovatie Tegel werkzaamheden Kleine verbouwingen Plaatsen van dakramen Onderhouds- en aftimmerwerkzaamheden Plaatsen van overkappingen Bel gerust voor een afspraak of vrijblijvende offerte:

16 Route naar het Johannes Fontanuscollege, Wethouder Rebellaan 135, Barneveld: A 30 Afrit 5 Giften Voor wie verhinderd is de Zendingsfamiliedag te bezoeken en toch graag een gift wil geven: dat kan! Het IBAN-nr. is: NL68 INGB t.n.v. Zendingscie classis Amersfoort CGK, Bunschoten-Spakenburg. Wilt u daarbij vermelden tot welke gemeente u behoort?

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Leerdienst zondagmiddag 20 april om 17.00 uur in de Fonteinkerk in Haarlem Liturgie voor de Leerdienst Welkom Stiltemoment Gezongen votum,

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19.

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. We begrijpen allemaal meteen dat wat hier in deze gelijkenis staat in onze maatschappij volstrekt onmogelijk is. Als u een volledige

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Uw opmerkingen en suggesties over dit lesboek stellen wij op

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie