districtsraad Antwerpen Zitting van 14 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "districtsraad Antwerpen Zitting van 14 december 2015"

Transcriptie

1 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtsraad Antwerpen Zitting van 14 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen Samenstelling de heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad mevrouw Chris Anseeuw, districtsraadslid; mevrouw Anne Poppe, districtsraadslid; mevrouw Lieve Stallaert, districtsschepen; mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; mevrouw Tatjana Scheck, districtsraadslid; mevrouw Paula De Brie, districtsraadslid; de heer Nick De Wilde, districtsraadslid; de heer Christophe Wuyts, districtsraadslid; de heer Dirk Vanlommel, districtsraadslid; de heer Samuel Markowitz, districtsschepen; mevrouw Zuhal Demir, voorzitter districtscollege; mevrouw Nadine Peeters, districtsraadslid; de heer Willem- Frederik Schiltz, districtsraadslid; de heer Sener Ugurlu, districtsraadslid; mevrouw Karima Amaliki, districtsraadslid; mevrouw Marita Wuyts, districtsraadslid; de heer Paul Cordy, districtsschepen; de heer Jan van der Vloet, districtsraadslid; mevrouw Cordula Van Winkel, districtsraadslid; de heer Tom Van den Borne, districtsschepen; mevrouw Catherine Van De Heyning, districtsraadslid; de heer Anton Geerts, districtsraadslid; mevrouw Ilona Van Looy, districtsraadslid; de heer Jan Kruyniers, districtsraadslid; mevrouw Regina Verstraeten, districtsraadslid; mevrouw Lutgardis van Craenenbroeck, districtsraadslid; de heer Paul Struyf, districtsraadslid; de heer Morad Ramachi, districtsraadslid; mevrouw Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; mevrouw Inneke De Vos, districtsraadslid; de heer Johan Robyns, districtsraadslid; mevrouw Sandy Neel, districtsraadslid de heer Herald Claeys, districtssecretaris Iedereen aanwezig, behalve: mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; mevrouw Karima Amaliki, districtsraadslid Zijn verontschuldigd: de heer Dirk Vanlommel, districtsraadslid _DRAN_00005 Aanpassing verkeersreglement - Districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel. Advies - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten 2015_CBS_ Proefopstelling. Aanpassing verkeersreglement - District Antwerpen. Beperkte parkeertijd binnen de Singel - Goedkeuring 2014_CBS_ Aanpassing verkeersreglement - Districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel. - Goedkeuring Aanleiding en context Op 3 oktober 2014 (jaarnummer 10024) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van wegverkeer 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel' in de districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout goed. 1 / 13

2 Op 31 oktober 2014 (jaarnummer 11168) keurde het college het principe goed om ook in de wijk Steenborgerweert bewonersvergunningen zone 23 uit te reiken aan de bewoners. Op 26 juni 2015 (jaarnummer 5436) keurde het college de proefopstelling 'parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel' in de districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout goed om de continuïteit in de zone Dam te garanderen. In maart 2015 liet het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA) parkeeronderzoeken uitvoeren in en rond de Brederodestraat om de proefopstelling "beperken van bewonersparkeren in winkelstraten" te evalueren en in de Damwijk ter evaluatie van de invoering van het betalend parkeren in juni Momenteel geldt in Nieuw Zuid gratis parkeren. Gezien de nieuwe stadsontwikkeling daar, wordt aanbevolen om in deze zone het betalend parkeren in combinatie met bewonerskaarten in te voeren. Juridische grond wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; gemeenteraadsbesluit van 24 september 2014 (jaarnummer 750) waarbij de statuten van GAPA AGB werden goedgekeurd. Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college. Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district. Argumentatie In maart 2015 voerde een studiebureau in opdracht van GAPA een parkeeronderzoek uit in en rond de Brederodestraat. Hieruit blijkt dat: de Brederodestraat een hoge, maar aanvaardbare bezettingsgraad heeft (gemiddeld 84%); door het niet toelaten van bewonersvergunningen de Brederodestraat een hoge parkeerrotatie heeft (0,43) waardoor de kans op het vinden van een vrije parkeerplaats, ondanks de hoge bezettingsgraad, aanzienlijk toeneemt. 2 / 13

3 In maart 2015 voerde een studiebureau in opdracht van GAPA een parkeeronderzoek uit in de wijk Antwerpen Dam ter evaluatie van de invoering van het betalend parkeren in juni Hieruit blijkt dat: de gemiddelde bezettingsgraad daalde van 72% naar 58%; het aantal straten met een bezettingsgraad van meer dan 100% verminderde; enkel de Slachthuislaan een hoge bezettingsgraad kent naar aanleiding van evenementen in het Sportpaleis. In de wijk zelf is er weinig tot geen hinder. Omwille van de vele horecazaken in en rond de Lange Lobroekstraat stelt GAPA voor om het betalend parkeren in een gedeelte van deze wijk (tussen de Schijnpoortweg en de Spoorweg (Viaduct-Dam)) toe te passen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot uur. Op dit moment is deze maatregel reeds enkele jaren van toepassing in de wijken Zuid en Zurenborg, omwille van de concentratie aan horeca. Deze redenering wordt nu doorgetrokken voor de horecakern in de Damwijk. Omwille van de nieuwe ontwikkelingen in Nieuw Zuid, stelt GAPA voor om het betalend parkeren toe te passen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot uur, met de mogelijkheid van het nemen van een dagticket. GAPA stelt voor het aanvullend verkeersreglement als volgt aan te passen: bestendigen van de proefopstelling "beperken van bewonersparkeren" in de Brederodestraat, waarbij de bewonersvergunning niet geldig is in de Brederodestraat van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot uur; bestendigen van de proefopstelling betalend parkeren in de zone Dam van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot uur of uur; betalend parkeren invoeren in de wijk Nieuw Zuid van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot uur, met de mogelijkheid om een dagticket te nemen. Bewoners krijgen een bewonerskaart. Financiële gevolgen Nee Algemene financiële opmerkingen De bedrijfseenheid stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie aanpassen. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen. Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 3 - Mobiele stad 1SMB03 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt 1SMB De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht 1SMB De beschikbare parkeerruimte op het publiek domein wordt zo slim mogelijk ingericht en benut Adviezen advies van verkeerspolitie van 20 november / 13

4 Advies: Motivering: Gunstig advies Besluit De districtsraad Antwerpen keurt eenparig het volgende besluit goed. Artikel 1 De districtsraad verleent gunstig advies om het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel" in de districten Antwerpen, Berchem en Borgerhout, gestemd in de zitting van 3 oktober 2014 (jaarnummer 10024) op te heffen en te vervangen door: Artikel 1: in de volgende straten wordt het parkeren toegelaten. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst Verplicht gebruik van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli. De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 3 uur: Britselei (tussen vent- en hoofdweg), Brouwersvliet (middenberm), Ernest Van Dijckkaai, Frankrijklei (tussen vent- en hoofdweg), Italiëlei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Tunnelplaats en Kipdorpbrug), Jordaenskaai, Kronenburgstraat, Louiza-Marialei (middenberm), Maria-Henriettalei (middenberm), Meistraat, Orteliuskaai, Oude-Leeuwenrui (middenberm), Paardenmarkt, Plantin en Moretuslei (tussen Quinten Matsijslei en Simonsstraat), Plantinkaai ( zijde schelde), Quinten Matsijslei (zijde park), Rubenslei (zijde park), Sint-Michielskaai (zijde Schelde), Sint-Pietersvliet, Tabakvest (tussen Oudevaartplaats en Theaterplein), Tunnelplaats (parkings), Van Meterenkaai, Van Schoonbekeplein. De verkeersborden E9a met onderbord ticket worden aangebracht. Artikel 2: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor personenauto s, auto s dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst Verplicht gebruik van maandag tot zaterdag van 9 tot 22 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli. De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 3 uur: het gebied omsloten door de volgende straten, deze straten inbegrepen: Sint-Aldegondiskaai, Hanzestedenplaats, Godefriduskaai, Entrepotplaats, Koeikesgracht, Italiëlei (van Koeikesgracht tot Franklin Rooseveltplaats), Franklin Rooseveltplaats, Gemeentestraat, Koningin Astridplein, Pelikaanstraat, Simonsstraat, Plantin en Moretuslei (van Simonsstraat tot Loosplaats), Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, Frankrijklei (van Maria-Henriëttalei tot Britselei), Britselei, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Kloosterstraat (van Kronenburgstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat, Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest Van Dijckkaai, Steenplein, Jordaenskaai, Orteliuskaai, uitgezonderd de straten opgesomd in Artikel 1. De zoneverkeersborden E9b met opschrift betalend worden aangebracht. 4 / 13

5 Artikel 3: in de volgende straten wordt het parkeren toegelaten. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst Verplicht gebruik van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli. De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: - De Gerlachekaai, Grotehondstraat (tussen Draakplaats en Kleinehondstraat aan even zijde), Jan Van Gentstraat, Van der Sweepstraat, Vlaamsekaai, Waalsekaai, Lange Lobroekstraat (van tegenover huisnummer 230 tot 256 en tussen Kalverstraat en Ceulemansstraat), Samberstraat, parkeerhavens ter hoogte van Noordschippersdok. - De zone omsloten door: Ledeganckkaai (tussen Van der Sweepstraat en Hobokense Vest), Van der Sweepstraat, Gentplaats, Hobokense Vest, met uitzondering van de straten opgesomd in artikel 6. De verkeersborden E9a met onderbord Ticket worden aangebracht. Artikel 4: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor personenauto s, auto s dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst Verplicht gebruik van maandag tot zaterdag van 9 tot 22 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli. De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: - Omgeving Gedempte Zuiderdokken: het gebied begrensd door de volgende straten: Amerikalei, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Kloosterstraat (van Kronenburgstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat (deze straten niet inbegrepen) en Cockerillkaai, De Gerlachekaai, Ledeganckkaai (van De Gerlachekaai tot Van der Sweepstraat), Van der Sweepstraat, Waalsekaai (tussen Namenstraat en Van der Sweepstraat), Namenstraat (van Gentplaats tot Waalsekaai), Gentplaats, Jan van Gentstraat, Bolivarplaats (deze straten inbegrepen) met uitzondering van de Gedempte Zuiderdokken, de onbebouwde zijde van de Waalsekaai en Vlaamsekaai en de straten opgesomd in Artikel 3. - Omgeving Dageraadplaats: het gebied begrensd door de volgende straten: Oostenstraat, Grotehondstraat, Draakplaats, Lange Altaarstraat (van Draakplaats tot Dolfijnstraat), Dolfijnstraat (van Lange Altaarstraat tot Tweelingenstraat), Tweelingenstraat (deze straten inbegrepen) en Van den Nestlei en Plantin en Moretuslei (tussen Van den Nestlei en Tweelingenstraat), uitgezonderd de straten opgesomd in Artikel 3. - Zone Dam: Maasstraat, Twee Netenstraat, Rupelstraat, Noordschippersdok (uitgezonderd parkeerhavens), Dijlestraat, Weilandstraat, Kalverstraat, Lange Lobroekstraat, Demerstraat, Korte Lobroekstraat, Lange Slachterijstraat, Korte Slachterijstraat, Mouterijsteeg, Ceulemansstraat, De Marbaixstraat, Eendrachtstraat, Schijnpoortweg, uitgezonderd de straten en straatdelen opgesomd in artikel 3. De zoneverkeersborden E9b met opschrift betalend worden aangebracht. Artikel 5: in de volgende straten wordt het parkeren toegelaten. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst Verplicht gebruik van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli. 5 / 13

6 De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: Amerikalei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Anselmostraat en Jan van Gentstraat), Balansstraat (van Broederminstraat tot Belegstraat), Belgiëlei, Binnensingel (tussen Posthofbrug en Borsbeeksebrug, kant Ring), Blijde-Inkomststraat, Boomgaardstraat, Brusselstraat (tussen Ieperstraat en Montignystraat), Charlottalei, Dambruggestraat (tussen Viaduct Dam en Oranjestraat en tussen Sint- Elisabethstraat en Lange Beeldekensstraat ), De Pretstraat, De Villegasstraat (middenberm), Desguinlei, Ellermanstraat, Engelselei, Generaal Eisenhowerlei, Generaal Lemanstraat, Grotesteenweg (tussen Prins Albertlei en Binnensingel), Guldensporenstraat, Helmstraat, Italiëlei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Ellermanstraat en Tunnelplaats), Jan Van Rijswijcklaan (binnen de Singel), Justitiestraat, Karel Oomsstraat (middenberm), Klamperstraat (tussen Tulpstraat en Viséstraat), Koning Albertparkweg Koningin Elisabethlei, Kroonstraat, Krugerstraat, Langstraat, Markgravelei, Mechelsesteenweg, Mercatorstraat (tussen Plantin en Moretuslei en Belgiëlei), Oranjestraat (tussen Gasstraat en Viséstraat), Paleisstraat, Plantin en Moretuslei (tussen Simonsstraat en Vlijtstraat), Pothoekstraat, Pyckestraat, Rijnkaai (tussen Tavernierkaai en Sint-Laureiskaai), Sint-Laureiskaai (tussen Rijnkaai en Bataviastraat), Stanleystraat, Statielei, Sterlingerstraat, Tavernierkaai (tussen Sint- Alegondiskaai en Rijnkaai) Terlostraat, Tulpstraat (tussen Klamperstraat en Viséstraat), Uitbreidingstraat (oneven zijde), Van Breestraat, Van den Nestlei, Van Kerckhovenstraat (tussen Gasstraat en Nijverheidsstraat), Van Schoonbekestraat (tussen Lange Lozanastraat en Mechelsesteenweg), IJzerlaan (ventweg), Hardenvoort, parking Bredastraat,Napelsstraat. De verkeersborden E9a met onderbord Ticket worden aangebracht. Artikel 6: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor personenauto s, auto s dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst Verplicht gebruik van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli. De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: het gebied omsloten door het Kattendijkdok, Houtdok, Kempisch Dok en de volgende straten: Binnenvaartstraat, Kempenstraat (deze straten inbegrepen) en Noorderlaan (van Hardevoort tot Ijzerlaan), Ijzerlaan (van Noorderlaan tot Slachthuislaan, ventweg inbegrepen), Slachthuislaan, Noordersingel, Binnensingel, Desguinlei, Singel (deze straten niet inbegrepen) en Bolivarplaats, Jan van Gentstraat, Gentplaats, Namenstraat (tussen Gentplaats en Waalsekaai), Waalsekaai (tussen Namenstraat en Van der Sweepstraat), Van der Sweepstraat, Ledeganckkaai (van Van der Sweepstraat tot De Gerlachekaai), De Gerlachekaai, Cockerillkaai, Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest Van Dijckkaai, Steenplein, Jordaenskaai, Orteliuskaai, Van Meterenkaai, Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai, Rijnkaai, Sasdok Zuidkaai (deze straten inbegrepen) aangevuld met de Posthofbrug (van Binnensingel tot Ringspoorweg) en de zuidelijke rijbaan van de Borsbeeksebrug en met uitzondering van: de Gedempte Zuiderdokken, de onbebouwde zijde van de Waalsekaai en Vlaamsekaai, de straten en gebieden beschreven in de artikels 1 tot en met 5. De zoneverkeersborden E9b met opschrift betalend worden aangebracht. Artikel 7: de bewoners van de hierna vermelde straten, die voldoen aan de modaliteiten vervat in het Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg, ontvangen een bewonerskaart voor de aangeduide zone. Bewoners met een wagen die niet behoort tot de categorieën personenauto s, auto s dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen, maar wel voldoen aan de 6 / 13

7 modaliteiten vervat in het Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg, ontvangen een bewonerskaart voor de aangeduide zone met de vermelding LV (lichte vracht): Zone 1: Het gebied begrensd door het Kattendijkdok, Houtdok, Kempisch dok, de Binnenvaartstraat, Kempenstraat, Noorderplaats, de straatassen van de volgende straten: Italiëlei, Kipdorpbrug, Sint- Jacobsmarkt, Kipdorp, Minderbroedersrui, Sint-Paulusstraat, Sint-Pietersvliet; en de volgende straten: Van Meterenkaai, Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai, Rijnkaai, Sasdok Zuidkaai. Zone 1 LV : Het gebied begrensd door het Kattendijkdok, Houtdok, Kempisch dok, de Binnenvaartstraat, Kempenstraat, Noorderplaats, de straatassen van de volgende straten: Italiëlei, Kipdorpbrug, Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp, Minderbroedersrui, Sint-Paulusstraat, Sint-Pietersvliet; en de volgende straten: Van Meterenkaai, Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai, Rijnkaai, Sasdok Zuidkaai. Zone 2: Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Sint-Pietersvliet, Sint- Paulusstraat, Minderbroedersrui, Kipdorp, Sint-Jacobsmarkt, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Britselei, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Kloosterstraat (van Kronenburgstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat en de volgende straten: Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest Van Dijckkaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai,. Zone 2 LV : Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Sint-Pietersvliet, Sint- Paulusstraat, Minderbroedersrui, Kipdorp, Sint-Jacobsmarkt, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Britselei, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Kloosterstraat (van Kronenburgstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat en de volgende straten: Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest Van Dijckkaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai,. Zone 3: Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Amerikalei, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Kloosterstraat (van Kronenburgstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat en de volgende straten: Cockerillkaai, De Gerlachekaai, Ledeganckkaai (van De Gerlachekaai tot Van der Sweepstraat), Van der Sweepstraat, Waalsekaai (tussen Namenstraat en Van der Sweepstraat), Namenstraat (van Gentplaats tot Waalsekaai), Gentplaats, Jan van Gentstraat, Bolivarplaats. Zone 3 LV : Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Amerikalei, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Kloosterstraat (van Kronenburgstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat en de volgende straten: Cockerillkaai, De Gerlachekaai, Ledeganckkaai (van De Gerlachekaai tot Van der Sweepstraat), Van der Sweepstraat, Waalsekaai (tussen Namenstraat en Van der Sweepstraat), Namenstraat (van Gentplaats tot Waalsekaai), Gentplaats, Jan van Gentstraat, Bolivarplaats. Zone 4: Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Simonsstraat, Pelikaanstraat, Koningin Astridplein, Gemeentestraat, Franklin Rooseveltplaats, Frankrijklei (van Franklin Rooseveltplaats tot Maria-Henriëttalei), Maria-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats, Plantin en Moretuslei (van Loosplaats tot Simonsstraat). Zone 4 LV : Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Simonsstraat, Pelikaanstraat, Koningin Astridplein, Gemeentestraat, Franklin Rooseveltplaats, Frankrijklei (van Franklin Rooseveltplaats tot Maria-Henriëttalei), Maria-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats, Plantin en Moretuslei (van Loosplaats tot Simonsstraat). 7 / 13

8 Zone 5: het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Turnhoutsebaan (van Noordersingel tot Carnotstraat), Carnotstraat, Koningin Astridplein, Gemeentestraat, Franklin Rooseveltplaats, Italiëlei en de volgende straten: Noorderplaats, Noorderlaan (van Noorderplaats tot Hardenvoort), park Spoor Noord, Schijnpoortweg (van Pothoekstraat tot Noordersingel) Noordersingel (tussen Schijnpoortweg en Turnhoutsebaan). Zone 5 LV : het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Turnhoutsebaan (van Noordersingel tot Carnotstraat), Carnotstraat, Koningin Astridplein, Gemeentestraat, Franklin Rooseveltplaats, Italiëlei en de volgende straten: Noorderplaats, Noorderlaan (van Noorderplaats tot Hardenvoort), park spoor noord, Schijnpoortweg (van Pothoekstraat tot Noordersingel), Noordersingel (tussen Schijnpoortweg en Turnhoutsebaan). Zone 6: Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Posthoflei, Boomgaardstraat (van Posthoflei tot Stanleystraat), Stanleystraat, Cuperusstraat, Mercatorstraat, Simonsstraat, Pelikaanstraat, Koningin Astridplein, Carnotstraat, Turnhoutsebaan (van Carnotstraat tot Noordersingel) en de volgende straten: Noordersingel (tussen Turnhoutsebaan en Binnensingel), Binnensingel (tussen Noordersingel en Posthoflei). Zone 6 LV : Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Posthoflei, Boomgaardstraat (van Posthoflei tot Stanleystraat), Stanleystraat, Cuperusstraat, Mercatorstraat, Simonsstraat, Pelikaanstraat, Koningin Astridplein, Carnotstraat, Turnhoutsebaan (van Carnotstraat tot Noordersingel) en de volgende straten: Noordersingel (tussen Turnhoutsebaan en Binnensingel), Binnensingel (tussen Noordersingel en Posthoflei). Zone 7: Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Karel Oomstraat, Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg (van Koningin Elisabethlei tot Britselei), Frankrijklei (tussen Mechelsesteenweg en Maria-Henriëttalei), Maria-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats, Plantin en Moretuslei (van Simonsstraat tot Loosplaats), Mercatorstraat, Cuperusstraat, Stanleystraat, Boomgaardstraat (van Stanleystraat tot Posthoflei), Posthoflei en de volgende straten: Binnensingel(tussen Posthoflei en Karel Oomsstraat). Zone 7 LV : Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Karel Oomstraat, Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg (van Koningin Elisabethlei tot Britselei), Frankrijklei (tussen Mechelsesteenweg en Maria-Henriëttalei), Maria-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats, Plantin en Moretuslei (van Simonsstraat tot Loosplaats), Mercatorstraat, Cuperusstraat, Stanleystraat, Boomgaardstraat (van Stanleystraat tot Posthoflei), Posthoflei en de volgende straten: Binnensingel (tussen Posthoflei en Karel Oomsstraat). Zone 8: Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Karel Oomstraat, Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg (van Koningin Elisabethlei tot Britselei), Britselei, Amerikalei en de volgende straten: Bolivarplaats, Singel, Desguinlei (tussen Singel en Binnensingel). Zone 8 LV : Het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Karel Oomstraat, Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg (van Koningin Elisabethlei tot Britselei), Britselei, Amerikalei en de volgende straten: Bolivarplaats, Singel, Desguinlei (tussen Singel en Binnensingel). Zone 23: het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Noorderlaan (van Hardenvoort tot Bredastraat), Slachthuislaan (van IJzerlaan tot Noordersingel), Schijnpoortweg (van 8 / 13

9 Noordersingel tot Pothoekstraat), park Spoor Noord en de volgende straten, deze straten inbegrepen: Bredastraat (van Noorderlaan tot Merksemsestraat), Merksemsestraat. Zone 23"LV": het gebied begrensd door de straatassen van de volgende straten: Noorderlaan (van Hardenvoort tot Bredastraat), Slachthuislaan (van Ijzerlaan tot Noordersingel), Schijnpoortweg (van Noordersingel tot Pothoekstraat), park spoor noord en de volgende straten, deze straten inbegrepen: Bredastraat (van Noorderlaan tot Merksemsestraat), Merksemsestraat. Artikel 8: de bewonersvergunning van de hiervoor vermelde zones is slechts geldig op de reglementaire openbare parkeerplaatsen in de hierna aangeduide gebieden of straten. De aangeduide grensstraten zijn in de gebieden inbegrepen: Zone 1: Het gebied begrensd door het Kattendijkdok, Houtdok, Kempischdok en de volgende straten: Binnenvaartstraat, Kempenstraat, Noorderplaats, Ellermanstraat (van Noorderplaats tot De Pretstraat), De Pretstraat, Sint-Jansplein, Rotterdamstraat(van Sint-Jansplein tot Van Stralenstraat), Van Stralenstraat, Anneessensstraat, De Keyserlei (van Anneessensstraat tot Frankrijklei), Teniersplaats, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Eiermarkt (van Meirbrug tot Sudermanstraat), Sudermanstraat, Korte Nieuwstraat (van Sudermanstraat tot Melkmarkt), Melkmarkt (van Korte Nieuwstraat tot Korte Koepoortstraat), Korte Koepoortstraat, Oude Beurs, Vleeshouwersstraat, Veemarkt, Saucierstraat, Jordaenskaai (van Saucierstraat tot Orteliuskaai), Orteliuskaai, Van Meterenkaai, Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai, Rijnkaai, Sasdok Zuidkaai. Zone 1 LV : Brouwersvliet (middenberm), De Pretstraat, Ellermanstraat (tussen Italiëlei en De Pretstraat), Frankrijklei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Kipdorpbrug en Teniersplaats), Italiëlei (tussen vent- en hoofdweg), Jordaenskaai (tussen Saucierstraat en Orteliuskaai) Orteliuskaai, Oude- Leeuwenrui (middenberm), Paardenmarkt, Rijnkaai (tussen Tavernierkaai en Sint-Laureiskaai), Sint- Laureiskaai (tussen Rijnkaai en Bataviastraat), Sint-Pietersvliet, Tavernierkaai (tussen Sint- Alegondiskaai en Rijnkaai), Tunnelplaats (parkings) Van Meterenkaai, Van Schoonbekeplein. Zone 2: Het gebied begrensd door de volgende straten: Brouwersvliet, Falconplein, Kaasbrug, Mutsaardstraat, Ambtmanstraat (van Mutsaardstraat tot Blindestraat), Blindestraat, Prinsstraat, Pieter Van Hobokenstraat, Ossenmarkt, Korte Winkelstraat (van Ossenmarkt tot Van Boendalestraat), Van Boendalestraat, Violierstraat, Van Maerlantstraat (van Violierstraat tot Pijlstraat), Pijlstraat (van Van Maerlantstraat tot Van Stralenstraat), Van Stralenstraat, Anneessensstraat, De Keyserlei (van Anneessensstraat tot Quellinstraat), Quellinstraat, Rubenslei, Van Eycklei (van Rubenslei tot Edelinckstraat), Edelinckstraat, Lange Leemstraat (van Edelinckstraat tot Hemelstraat), Hemelstraat, Mechelsesteenweg (van Hemelstraat tot Justitiestraat), Justitiestraat (van Mechelsesteenweg tot Mertens en Torfsstraat), Mertens en Torfsstraat (van Justitiestraat tot Sanderusstraat), Sanderusstraat (van Mertens en Torfsstraat tot Anselmostraat), Anselmostraat (van Sanderusstraat tot Paleisstraat), Paleisstraat (van Anselmostraat tot Bolwerkstraat), Bolwerkstraat, Amerikalei (van Bolwerkstraat tot De Vrièrestraat), De Vrièrestraat, Marnixplaats, Karel Rogierstraat, Leopold De Waelplaats (van Karel Rogierstraat tot Verlatstraat) Verlatstraat, Vlaamsekaai (van Verlatstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat (van Vlaamsekaai tot Waalsekaai), Waalsekaai (van Scheldestraat tot Wapenstraat), Wapenstraat, Cockerillkaai, Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest Van Dijckkaai, Steenplein, Jordaenskaai, Orteliuskaai, Van Meterenkaai, Rouaansekaai. Uitgezonderd: Nationalestraat van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. 9 / 13

10 Zone 2 LV : Amerikalei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Britselei en De Vrièrestraat), Britselei (tussen vent- en hoofdweg), Brouwersvliet (middenberm), Ernest Van Dijckkaai, Frankrijklei (tussen vent- en hoofdweg), Italiëlei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Violierstraat en Kipdorpbrug), Jordaenskaai, Justitiestraat, Kronenburgstraat, Louiza-Marialei (middenberm), Maria-Henriettalei (middenberm), Maria-Theresialei (middenberm) Mechelsesteenweg (tussen Bourlastraat en Hemelstraat), Orteliuskaai, Paleisstraat (tussen Anselmostraat en Bolwerkstraat), Plantinkaai (zijde Schelde), Sint-Michielskaai (zijde Schelde), Sint-Pietersvliet, Van Breestraat, Van Meterenkaai, Vlaamsekaai (tussen Scheldestraat en Verlatstraat), Waalsekaai (tussen Scheldestraat en Wapenstraat). Zone 3: Het gebied begrensd door de volgende straten: Singel (van Bolivarplaats tot Ieperstraat), Ieperstraat, Troonplaats, Dendermondestraat, Brederodestraat (van Dendermondestraat tot Belegstraat), Belegstraat (van Brederodestraat tot Sint-Laureisstraat), Sint-Laureisstraat (van Belegstraat tot Diercxsensstraat), Diercxsensstraat, Solvynsstraat (van Diercxsensstraat tot Lange Lozanastraat), Lange Lozanastraat (van Solvynsstraat tot Sanderusstraat), Sanderusstraat, Mertens en Torfsstraat (van Sanderusstraat tot Britselei), Louizastraat, Schermersstraat (van Louizastraat tot Mechelseplein), Mechelseplein, Lange Gasthuisstraat (van Mechelseplein tot Boogkeers), Boogkeers, Rosier, Aalmoezenierstraat, Steenbergstraat, Sint-Andriesplaats, Korte Vlierstraat, Kloosterstraat (van Korte Vlierstraat tot Arsenaalstraat), Arsenaalstraat, Sint Michielskaai, Cockerillkaai, De Gerlachekaai, Ledeganckkaai (van De Gerlachekaai tot Van der Sweepstraat), Van der Sweepstraat, Waalsekaai (van Van der Sweepstraat tot Namenstraat), Namenstraat (van Waalsekaai tot Gentplaats), Gentplaats, Jan van Gentstraat, Bolivarplaats. Zone 3 LV : Amerikalei (tussen vent- en hoofdweg), Britselei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Amerikalei en Mertens en Torfstraat), De Gerlachekaai, Jan van Gentstraat, Justitiestraat (tussen Mertens en Torfsstraat en Anselmostraat), Kronenburgstraat, Paleisstraat, Sint-Michielskaai (zijde Schelde), Van der Sweepstraat, Vlaamsekaai, Waalsekaai. Zone 4: Het gebied begrensd door de volgende straten: Violierstraat, Van Maerlantstraat (van Violierstraat tot Pijlstraat), Pijlstraat, De Coninckplein, Lange Beeldekensstraat (van De Coninckplein tot Delinstraat), Delinstraat (van Lange Beeldekensstraat tot Offerandestraat), Offerandestraat (van Delinstraat tot Willem Linnigstraat), Willem Linnigstraat, Bisschopstraat (van Willem Linnigstraat tot Carnotstraat), Ommeganckstraat, Provinciestraat (van Ommeganckstraat tot Van Den Nestlei), Van den Nestlei, Belgiëlei (van Van den Nestlei tot Charlottalei), Charlottalei (van Belgiëlei tot Consciencestraat), Consciencestraat, Lange Leemstraat (van Consciencestraat tot Hemelstraat), Hemelstraat, Mechelsesteenweg (van Hemelstraat tot Jan Frans Willemsstraat), Jan Frans Willemsstraat, Bollandusstraat, Begijnenvest (van Bollandusstraat tot Leopoldplaats), Leopoldplaats, Leopoldstraat (van Leopoldplaats tot Arenbergstraat), Arenbergstraat (van Leopoldstraat tot Maria Pijpelincxstraat), Maria Pijpelincxstraat, Hopland (van Maria Pijpelincxstraat tot Otto Veniusstraat), Otto Veniusstraat, Meir (van Leysstraat tot Cellebroedersstraat), Cellebroedersstraat, Lange Nieuwstraat (van Cellebroedersstraat tot Apostelstraat), Apostelstraat, Sint-Jacobsmarkt (van Apostelstraat tot Lange Sint-Annastraat), Lange Sint-Annastraat, Korte Winkelstraat (van Lange Sint Annastraat tot Van Boendalestraat), Van Boendalestraat. Uitgezonderd: Carnotstraat (van Koningin Astridplein tot Ommeganckstraat) van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur. Zone 4 LV : Belgiëlei (tussen Mercatorstraat en Charlottalei), Britselei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Frankrijklei en Jan Frans Willemsstraat), Charlottalei, Frankrijklei (tussen vent- en hoofdweg), Italiëlei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Violierstraat en Kipdorpbrug), Justitiestraat (tussen 10 / 13

11 Mechelsesteenweg en Jan Frans Willemsstraat), Louiza-Marialei (middenberm), Maria-Henriettalei (middenberm), Maria-Theresialei (middenberm) Mechelsesteenweg (tussen Bourlastraat en Hemelstraat), Mercatorstraat (tussen Plantin en Moretuslei en Belgiëlei), Plantin en Moretuslei (tussen Quinten Matsijslei en Van den Nestlei), Quinten Matsijslei (zijde park), Rubenslei (zijde park), Van Breestraat, Van den Nestlei. Zone 5: het gebied begrensd door de volgende straten, deze straten inbegrepen: Oudstrijdersstraat, Maarschalk Montgomeryplein, s Herenstraat (van Maarschalk Montgomeryplein tot Maréestraat), Maréestraat, Moorkensplein, Oedenkovenstraat, Kroonstraat (van Oedenkovenstraat tot Ketsstraat), Ketsstraat, Provinciestraat (van Ketsstraat tot Ommeganckstraat), Ommeganckstraat, Carnotstraat (van Ommeganckstraat tot Koningin Astridplein), Koningin Astridplein, De Keyserlei, Teniersplaats, Leysstraat, Meir (van Leysstraat tot Cellebroedersstraat), Cellebroedersstraat, Lange Nieuwstraat (van Cellebroedersstraat tot Apostelstraat), Apostelstraat, Sint-Jacobsmarkt (van Apostelstraat tot Lange Sint-Annastraat), Lange Sint-Annastraat, Ossenmarkt, Lange Winkelstraat, Kleine Kauwenberg, Paardenmarkt (van Kleine Kauwenberg tot Nieuwegang), Nieuwegang, Stijfselstraat, Ankerrui (van Stijfselstraat tot Entrepotplaats), Entrepotplaats, Entrepotkaai, Napoleonkaai (van Entrepotkaai tot Kribbestraat), Kribbestraat, Londenstraat (van Kribbestraat tot Noorderplaats), Noorderplaats, Noorderlaan (van Noorderplaats tot Hardenvoort), park Spoor Noord, Schijnpoortweg (van Pothoekstraat tot Noordersingel; niet inbegrepen), Noordersingel (van Slachthuislaan tot Oudstrijdersstraat). Uitgezonderd: Carnotstraat, Turnhoutsebaan, Stenenbrug, Handelstraat, Korte Zavelstraat en Sint- Gummarusstraat van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur. Zone 5 LV : Blijde-Inkomststraat, Dambruggestraat (tussen Viaduct Dam en Oranjestraat en tussen Sint-Elisabethstraat en Lange Beeldekensstraat ), De Pretstraat, Ellermanstraat, Engelselei (tussen Turnhoutsebaan en Oudstrijdersstraat), Frankrijklei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Kipdorpbrug en Teniersplaats), Generaal Eisenhowerlei, Guldensporenstraat, Helmstraat, Italiëlei (tussen vent- en hoofdweg), Klamperstraat (tussen Tulpstraat en Viséstraat), Kroonstraat (tussen Oedenkovenstraat en Turnhoutsebaan), Langstraat (tussen Maréestraat en Blijde-Inkomststraat), Oranjestraat (tussen Gasstraat en Viséstraat), Paardenmarkt (tussen Italiëlei en Nieuwegang), Pothoekstraat, Statielei, Terlostraat, Tulpstraat (tussen Klamperstraat en Viséstraat), Van Kerckhovenstraat (tussen Gasstraat en Halenstraat). Zone 6: Het gebied begrensd door de volgende straten: Uitbreidingstraat (van Binnensingel tot Arthur Sterckstraat), Arthur Sterckstraat, Statiestraat (van Arthur Sterckstraat tot Jozef Balstraat), Jozef Balstraat, Weidestraat (van Jozef Balstraat tot Boomgaardstraat), Boomgaardstraat (van Weidestraat tot Auwersstraat), Auwersstraat (van Boomgaardstraat tot Drummondstraat), Drummondstraat, Waterfordstraat (van Drummondstraat tot Van Luppenstraat),Van Luppenstraat, Lange Leemstraat (van Van Luppenstraat tot Lamorinièrestraat), Lamorinièrestraat (van Lange Leemstraat tot Nerviërsstraat), Nerviërsstraat, Charlottalei, Quinten Matsijslei (van Van Eycklei tot Van Leriusstraat), Van Leriusstraat (van Quinten Matsijslei tot Lange Herentalsestraat), Lange Herentalsestraat, Appelmansstraat, Anneessensstraat, Van Stralenstraat (van Anneessensstraat tot Pijlstraat), Pijlstraat (van Van Stralenstraat tot De Coninckplein), De Coninckplein, Lange Beeldekensstraat (van De Coninckplein tot Delinstraat), Delinstraat (van Lange Beeldekensstraat tot Offerandestraat), Offerandestraat (van Delinstraat tot Constitutiestraat), Constitutiestraat, Kerkstraat (van Constitutiestraat tot Groenstraat), Groenstraat, Laar (van Groenstraat tot Toekomststraat), Toekomststraat, Generaal Eisenhowerlei (van Toekomststraat tot Ferdinand Berckmansstraat), Ferdinand Berckmansstraat, Vinçottestraat (van Ferdinand Berckmansstraat tot Leningstraat), 11 / 13

12 Leningstraat, Van de Poelstraat, Gijselsstraat (van Van de Poelstraat tot Rechtestraat), Rechtestraat, Karel Geertsstraat (van Rechtestraat tot Statielei), Statielei (van Karel Geertsstraat tot Noordersingel), Noordersingel (van Statielei tot Binnensingel), Binnensingel (van Noordersingel tot Uitbreidingstraat). Uitgezonderd: Carnotstraat, Turnhoutsebaan, Stenenbrug en Statiestraat (van Posthoflei tot Jozef Balstraat) van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur. Zone 6 LV : Belgiëlei (tussen Mercatorstraat en Charlottalei), Binnensingel (tussen Posthofbrug en Borsbeeksebrug, kant Ring), Blijde-Inkomststraat, Boomgaardstraat (tussen Van Luppenstraat en Stanleystraat), Charlottalei, Engelselei, Generaal Eisenhowerlei (tussen Ferdinand Berckmansstraat en Kattenberg), Grotehondstraat (tussen Draakplaats en Kleinehondstraat aan even zijde), Helmstraat (tussen Groenstraat en Turnhoutsebaan), Kroonstraat, Krugerstraat, Langstraat, Mercatorstraat (tussen Plantin en Moretuslei en Belgiëlei), Plantin en Moretuslei (tussen Quinten Matsijslei en Vlijtstraat), Quinten Matsijslei (zijde park; tussen Van Leriusstraat en Plantin en Moretuslei), Stanleystraat, Statielei (tussen Gijselsstraat en Karel Geertsstraat), Sterlingerstraat, Uitbreidingstraat (tussen Binnensingel en Arthur Sterckstraat), Van den Nestlei. Zone 7: Het gebied begrensd door de volgende straten: Guldenvliesstraat (van Binnensingel tot Waterloostraat), Waterloostraat, Transvaalstraat (van Waterloostraat tot Generaal Van Merlenstraat), Generaal Van Merlenstraat (van Transvaalstraat tot Guldenvliesstraat), Guldenvliesstraat (van Generaal Van Merlenstraat tot Stanleystraat), Stanleystraat (van Guldenvliesstraat tot Cuperusstraat), Cuperusstraat, Mercatorstraat (van Cuperusstraat tot Arendstraat), Arendstraat (van Mercatorstraat tot Grote Hondstraat), Grote Hondstraat (van Arendstraat tot Filomenastraat), Filomenastraat, Dageraadplaats (van Filomenastraat tot Kleine Beerstraat), Kleine Beerstraat, Rolwagenstraat, Provinciestraat (van Rolwagenstraat tot Lange Kievitstraat), Lange Kievitstraat, Quinten Matsijslei (van Lange Kievitstraat tot Rubenslei), Rubenslei (van Quinten Matsijslei tot Louiza-Marialei), Louiza-Marialei, Stoopstraat, Nieuwstad, Oude Vaartplaats (van Nieuwstad tot Henri Van Heurckstraat), Henri Van Heurckstraat, Leopoldstraat (van Henri Van Heurckstraat tot Leopoldplaats), Leopoldplaats, Sint-Jorispoort, Mechelseplein, Schermersstraat (van Mechelseplein tot Louizastraat), Louizastraat, Britselei (van Louizastraat tot Anselmostraat), Anselmostraat (van Britselei tot Jozef De Bomstraat), Jozef De Bomstraat, Constantia Teichmannplaats, Peter Benoitstraat, Van Schoonbekestraat (van Peter Benoitstraat tot Lange Lozanastraat), Lange Lozanastraat (van Van Schoonbekestraat tot Jan Van Rijswijcklaan), Jan Van Rijswijcklaan (van Lange Lozanastraat tot Desguinlei), Desguinlei (van Jan Van Rijswijcklaan tot Binnensingel), Binnensingel (van Karel Oomsstraat tot Guldenvlisstraat). Uitgezonderd: Driekoningenstraat en Statiestraat van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur. Zone 7 LV : Belgiëlei, Binnensingel (tussen Posthofbrug en Borsbeeksebrug, kant Ring), Boomgaardstraat, Britselei (tussen vent- en hoofdweg), Charlottalei, De Villegasstraat (middenberm), Desguinlei (tussen Jan Van Rijswijcklaan en Karel Oomsstraat), Frankrijklei (tussen vent- en hoofdweg; tussen Mechelsesteenweg en Louiza Marialei), Generaal Lemanstraat, Grotesteenweg (tussen Prins Albertlei en Binnensingel), Jan Van Rijswijcklaan (tussen Koningin Elisabethlei en Desguinlei), Justitiestraat (tussen Mechelsesteenweg en Anselmostraat), Karel Oomsstraat (middenberm), Koning Albertparkweg, Koningin Elisabethlei, Louiza-Marialei (middenberm), Maria- Henriettalei (middenberm), Markgravelei (tussen Karel Oomsstraat en Jan Van Rijswijcklaan), Mechelsesteenweg, Mercatorstraat (tussen Plantin en Moretuslei en Belgiëlei), Plantin en Moretuslei (tussen Quinten Matsijslei en Rolwagenstraat), Quinten Matsijslei (zijde park), Rubenslei (zijde park), Stanleystraat, Uitbreidingstraat (oneven zijde), Van Breestraat, Van den Nestlei, Van Schoonbekestraat (tussen Lange Lozanastraat en Mechelsesteenweg). 12 / 13

13 Zone 8: Het gebied begrensd door de volgende straten: Generaal Lemanstraat (van Binnensingel tot Terlinckstraat), Terlinckstraat, Frederik de Merodestraat (van Terlinckstraat tot Frederik de Merodeplein), Frederik de Merodeplein, Grotesteenweg (van Frederik de Merodeplein tot Mechelsesteenweg), Mechelsesteenweg (van Grotesteenweg tot Lamorinièrestraat), Lamorinièrestraat (van Mechelsesteenweg tot Haringrodestraat), Haringrodestraat (van Lamorinièrestraat tot Sint- Vincentiusstraat), Sint-Vincentiusstraat, Lange Leemstraat (van Sint-Vincentiusstraat tot Edelinckstraat), Edelinckstraat, Van Eycklei (van Edelinckstraat tot Maria-Henriëttalei), Maria- Henriëttalei, Blauwtorenplein, Tabaksvest (van Blauwtorenplein tot Leopoldplaats), Leopoldplaats, Schermersstraat, Terninckstraat, Vrijheidstraat, Marnixplaats, Zwijgerstraat, Schildersstraat (van Zwijgerstraat tot Plaatsnijdersstraat), Plaatsnijdersstraat, Beeldhouwersstraat (van Plaatsnijdersstraat tot Leopold de Waelstraat), Leopold de Waelstraat, Lambermontplaats, Kasteelstraat, Gillisplaats, Vlaamsekaai (van Gillisplaats tot Gentplaats), Gentplaats, Jan van Gentstraat, Singel, Desguinlei (van Singel tot Binnensingel), Binnensingel (van Desguinlei tot Generaal Lemanstraat). Uitgezonderd: Brederodestraat van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur. Zone 8 LV : Amerikalei (tussen vent- en hoofdweg), Balansstraat (van Broederminstraat tot Belegstraat), Belgiëlei (tussen Haringrodestraat en Mechelsesteenweg), Britselei (tussen vent- en hoofdweg), Brusselstraat (tussen Ieperstraat en Montignystraat), Desguinlei (tussen Singel en Karel Oomsstraat), Frankrijklei (tussen Mechelsesteenweg en Maria-Henriettalei) Generaal Lemanstraat, Grotesteenweg (tussen Prins Albertlei en Frederik de Merodeplein), Jan van Gentstraat, Jan Van Rijswijcklaan (tussen Koningin Elisabethlei en Desguinlei), Justitiestraat, Karel Oomsstraat (middenberm), Koning Albertparkweg, Koningin Elisabethlei, Maria-Henriettalei (middenberm), Markgravelei, Mechelsesteenweg, Paleisstraat, Pyckestraat Van Schoonbekestraat (tussen Lange Lozanastraat en Mechelsesteenweg), Vlaamsekaai (tussen Gillisplaats en Jan Van Gentstraat). Zone 12: het gebied omsloten door, deze straten mee inbegrepen: Ledeganckkaai (tussen Van der Sweepstraat en Hobokense Vest), Van der Sweepstraat, Gentplaats en Hobokense Vest. Zone 12"LV": het gebied omsloten door, deze straten mee inbegrepen: Ledeganckkaai (tussen Van der Sweepstraat en Hobokense Vest), Van der Sweepstraat, Gentplaats en Hobokense Vest, uitgezonderd Van der Sweepstraat en Gentstraat. Zone 23: het gebied begrensd door de volgende straten, deze straten niet inbegrepen: Noorderlaan (van Hardenvoort tot IJzerlaan), IJzerlaan (van Noorderlaan tot Slachthuislaan; ventweg wel inbegrepen), Slachthuislaan (van IJzerlaan tot Noordersingel), Schijnpoortweg (van Noordersingel tot Pothoekstraat; wel inbegrepen), park Spoor Noord. Zone 23"LV": Lange Lobroekstraat (van tegenover huisnummer 230 tot 256 en tussen Kalverstraat en Ceulemansstraat), Samberstraat, parkeerhavens ter hoogte van Noordschippersdok, IJzerlaan (ventweg), Hardenvoort, parking Bredastraat. Artikel 2 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen. Bijlagen _zoneplan.pdf 2. Bewonersbrief Brederodestraat 13 / 13

mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; de heer Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; de heer Sener

mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; de heer Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; de heer Sener beraadslaging/proces verbaal Kopie districtsraad Antwerpen Zitting van 18 april 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad mevrouw

Nadere informatie

Centraal Station Gemeentestraat 2018 Antwerpen. Eilandje Brouwersvliet 2000 Antwerpen. Zurenborg Draakstraat 2018 Antwerpen

Centraal Station Gemeentestraat 2018 Antwerpen. Eilandje Brouwersvliet 2000 Antwerpen. Zurenborg Draakstraat 2018 Antwerpen Eilandje Adriaan Brouwerstraat 2000 Antwerpen Eilandje Amsterdamstraat 2000 Antwerpen Eilandje Ankerrui 2000 Antwerpen Centraal Station Anneessensstraat 2018 Antwerpen Centraal Station Appelmansstraat

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 9 november 2015

districtscollege Antwerpen Zitting van 9 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 9 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt district Antwerpen Samenstelling mevrouw Zuhal Demir, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

Meting van de Antwerpse horecakernen

Meting van de Antwerpse horecakernen Meting van de Antwerpse kernen 2013 Colofon De Meting van de Antwerpse kernen 2013 is een product van de stad Antwerpen I Ondernemen en Stadsmarketing I Werk en Economie. Het rapport werd geschreven door

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 7 maart 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016

districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD district Merksem Samenstelling de heer Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege de

Nadere informatie

Iedereen aanwezig, behalve: mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; mevrouw Catherine Van De Heyning, districtsraadslid; de heer Julie De Vos

Iedereen aanwezig, behalve: mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; mevrouw Catherine Van De Heyning, districtsraadslid; de heer Julie De Vos beraadslaging/proces verbaal Kopie districtsraad Antwerpen Zitting van 19 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKD District Antwerpen Samenstelling de heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad mevrouw

Nadere informatie

Vanuit het noorden. Vanuit Merksem en Luchtbal. Vanuit Deurne-Noord. Vanuit het oosten. Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout.

Vanuit het noorden. Vanuit Merksem en Luchtbal. Vanuit Deurne-Noord. Vanuit het oosten. Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout. FIETSBEREIKBAARHEID Adres: DOCUMENTATIECENTRUM ATLAS Carnotstraat 110 2060 Antwerpen Telefoon: 03 338 71 60 De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en plaatst daarbij

Nadere informatie

Antwerp Ironman 70.3 op zondag 22 juli Alles wat u moet weten over het verkeer.

Antwerp Ironman 70.3 op zondag 22 juli Alles wat u moet weten over het verkeer. 1 RECTO Antwerp Ironman 70.3 op zondag 22 juli Alles wat u moet weten over het verkeer. 1. Programma Zondag 22 juli Antwerp Ironman 70.3: Tussen 11 en 12.45 uur: zwemmen (Galgenweel) Tussen 11.30 en 17

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 april 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Fietsbereikbaarheid Provinciaal Instituut Sint-Godelieve - Brialmontlei

Fietsbereikbaarheid Provinciaal Instituut Sint-Godelieve - Brialmontlei Adres: Provinciaal Instituut Sint-Godelieve, Brialmontlei 45, 2018 Antwerpen tel.: 03 286 41 40 De provincie Antwerpen draagt mobiliteit hoog in het vaandel en plaatst daarbij het functionele fietsverkeer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 september 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de

Nadere informatie

Fietsbereikbaarheid Provinciaal Instituut Sint-Godelieve Jacob Jordaensstraat

Fietsbereikbaarheid Provinciaal Instituut Sint-Godelieve Jacob Jordaensstraat Adres: Provinciaal Instituut Sint-Godelieve, Jacob 21, 2018 Antwerpen tel.: 03 286 41 80 De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en plaatst daarbij het functionele

Nadere informatie

Fietsbereikbaarheid Arenbergschouwburg

Fietsbereikbaarheid Arenbergschouwburg Adres:, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen tel.: 03 202 46 11 De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en plaatst daarbij het functionele fietsverkeer centraal. Functioneel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

districtsraad Antwerpen Zitting van 28 april 2014

districtsraad Antwerpen Zitting van 28 april 2014 districtsraad Antwerpen Zitting van 28 april 2014 Notulen Samenstelling De heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad Mevrouw Chris Anseeuw, districtsraadslid; mevrouw Anne Poppe, districtsraadslid;

Nadere informatie

Antwerpen Anvers Antwerp

Antwerpen Anvers Antwerp Antwerpen Anvers Antwerp v 2.0-01.06.2010 Parkeerzones en -tarieven Zones de stationnement et tarifs Parking zones and rates Contact Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) Jordaenskaai 25

Nadere informatie

districtsraad Antwerpen Zitting van 17 februari 2014

districtsraad Antwerpen Zitting van 17 februari 2014 districtsraad Antwerpen Zitting van 17 februari 2014 Notulen Samenstelling De heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad Mevrouw Chris Anseeuw, districtsraadslid; mevrouw Anne Poppe, districtsraadslid;

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 23 februari 2015

districtscollege Antwerpen Zitting van 23 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 23 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten district Antwerpen Samenstelling Mevrouw Zuhal Demir, voorzitter districtscollege;

Nadere informatie

districtscollege Ekeren Zitting van 13 november 2012

districtscollege Ekeren Zitting van 13 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Ekeren Zitting van 13 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen Samenstelling De heer Ronny Kruyniers,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Vanuit het noorden. Vanuit Merksem en Luchtbal. Vanuit Deurne-Noord FIETSBEREIKBAARHEID

Vanuit het noorden. Vanuit Merksem en Luchtbal. Vanuit Deurne-Noord FIETSBEREIKBAARHEID FIETSBEREIKBAARHEID Adres: PROVINCIE ANTWERPEN - COVELIERSGEBOUW Boomgaardstraat 22 2600 Antwerpen/Berchem Telefoon: 03 240 65 84 De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het

Nadere informatie

Fietsbereikbaarheid. Provinciaal Instituut PIVA. Vanuit het noorden. Vanuit het oosten

Fietsbereikbaarheid. Provinciaal Instituut PIVA. Vanuit het noorden. Vanuit het oosten Adres:, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen tel.: 03 242 26 00 De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en plaatst daarbij het functionele fietsverkeer centraal. Functioneel

Nadere informatie

Iedereen aanwezig, behalve: mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; mevrouw Nadine Peeters, districtsraadslid

Iedereen aanwezig, behalve: mevrouw Ann Vylders, districtsraadslid; mevrouw Nadine Peeters, districtsraadslid beraadslaging/proces verbaal Kopie districtsraad Antwerpen Zitting van 18 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad mevrouw

Nadere informatie

Antwerp Ironweekend op zaterdag 1 en zondag 2 augustus Alles wat u moet weten over het verkeer.

Antwerp Ironweekend op zaterdag 1 en zondag 2 augustus Alles wat u moet weten over het verkeer. 1 Antwerp Ironweekend op zaterdag 1 en zondag 2 augustus Alles wat u moet weten over het verkeer. 1. Programma Zaterdag 1 augustus Antwerp Iron Kid (10-12 uur) Antwerp Iron Relay (vanaf 12 uur) Antwerp

Nadere informatie

districtsraad Antwerpen Zitting van 15 september 2014

districtsraad Antwerpen Zitting van 15 september 2014 districtsraad Antwerpen Zitting van 15 september 2014 Dagorde MEDEDELINGEN Goedkeuring Notulen B-punten OPENBARE ZITTING A-punten district Antwerpen secretariaat 1 2014_DRAN_00138 Districtsraad - Kennisname

Nadere informatie

districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 18 april 2016

districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 18 april 2016 districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 18 april 2016 Samenstelling de heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad mevrouw Chris Anseeuw, districtsraadslid; mevrouw Anne Poppe, districtsraadslid;

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelage voor initiatieven van handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in stad Antwerpen

Aanvraagformulier toelage voor initiatieven van handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in stad Antwerpen Aanvraagformulier toelage voor initiatieven van handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in stad Antwerpen Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor

Nadere informatie

districtsraad Deurne Zitting van 26 februari 2015

districtsraad Deurne Zitting van 26 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtsraad Deurne Zitting van 26 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen Samenstelling De heer Peter Wouters, voorzitter

Nadere informatie

METING VAN DE ANTWERPSE HORECAKERNEN Ondernemen en stadsmarketing Business en innovatie

METING VAN DE ANTWERPSE HORECAKERNEN Ondernemen en stadsmarketing Business en innovatie METING VAN DE ANTWERPSE HORECAKERNEN 2017 Ondernemen en stadsmarketing Business en innovatie Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Methodologie 2.1 Periode van inventarisatie 2.2 Selectie en afbakening

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc Van

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 19 november 2013

gemeenteraad Zitting van 19 november 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 19 november 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten financiën Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter De heer Koen Kennis, schepen;

Nadere informatie

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; GR20150423 Punt 11. Mobiliteit - Betalend parkeren - opheffing gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 - goedkeuring nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - betalend parkeren - stadswegen/gewestwegen

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016

districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016 Besluit A-punt KENNIS GENOMEN District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege;

Nadere informatie

Verkeersafspraken zondag 27 april Doortocht DVV Antwerp 10 Miles & Marathon. Beste bewoner

Verkeersafspraken zondag 27 april Doortocht DVV Antwerp 10 Miles & Marathon. Beste bewoner Verkeersafspraken zondag 27 april Doortocht DVV Antwerp 10 Miles & Marathon Beste bewoner Met de DVV Antwerp 10 Miles & Marathon staat in Antwerpen op zondag 27 april 2014 de loopsport centraal. De DVV

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 5 januari 2015

districtscollege Antwerpen Zitting van 5 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 5 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten district Antwerpen Samenstelling Mevrouw Zuhal Demir, voorzitter districtscollege;

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 29 augustus 2016

districtscollege Antwerpen Zitting van 29 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 29 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE STANDPLAATSEN OP OPENBARE MARKTEN VAN DE STAD ANTWERPEN EN VOOR DE STANDPLAATSEN AMBULANTE HANDEL OP HET OPENBAAR DOMEIN

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE STANDPLAATSEN OP OPENBARE MARKTEN VAN DE STAD ANTWERPEN EN VOOR DE STANDPLAATSEN AMBULANTE HANDEL OP HET OPENBAAR DOMEIN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE STANDPLAATSEN OP OPENBARE MARKTEN VAN DE STAD ANTWERPEN EN VOOR DE STANDPLAATSEN AMBULANTE HANDEL OP HET OPENBAAR DOMEIN Artikel 1 Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2016 wordt

Nadere informatie

Verkeersafspraken zondag 26 april Doortocht DVV Antwerp 10 Miles & Marathon. Beste bewoner

Verkeersafspraken zondag 26 april Doortocht DVV Antwerp 10 Miles & Marathon. Beste bewoner Verkeersafspraken zondag 26 april Doortocht DVV Antwerp 10 Miles & Marathon Beste bewoner Met de DVV Antwerp 10 Miles & Marathon staat in Antwerpen op zondag 26 april 2015 de loopsport centraal. De DVV

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 18 juli 2016

districtscollege Antwerpen Zitting van 18 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 18 juli 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

districtsraad Berchem Zitting van 24 oktober 2013

districtsraad Berchem Zitting van 24 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtsraad Berchem Zitting van 24 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten district Berchem Samenstelling De heer Luc Thiessen, voorzitter districtsraad De heer Fons

Nadere informatie

In volgende straten is er op onderstaande tijdstippen geen doorgaand verkeer mogelijk:

In volgende straten is er op onderstaande tijdstippen geen doorgaand verkeer mogelijk: Verkeersafspraken zondag 23 april Doortocht DVV Antwerp 10 Miles & Marathon Beste bewoner Met de DVV Antwerp 10 Miles & Marathon staat in Antwerpen op zondag 23 april 2017 de loopsport centraal. De DVV

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Vanuit het noorden. Vanuit Merksem en Luchtbal. Vanuit Deurne-Noord (+/- 5,3 km) FIETSBEREIKBAARHEID

Vanuit het noorden. Vanuit Merksem en Luchtbal. Vanuit Deurne-Noord (+/- 5,3 km) FIETSBEREIKBAARHEID FIETSBEREIKBAARHEID Adres: PAS PROVINCIEHUIS AAN DE SINGEL Desguinlei 100 2018 Antwerpen Telefoon: 03 240 50 11 De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en plaatst

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016

districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

Gezondheidszorg in België: de mutualiteit. Brochure.indd 1 15/04/16 09:25

Gezondheidszorg in België: de mutualiteit. Brochure.indd 1 15/04/16 09:25 Gezondheidszorg in België: de mutualiteit 1 Brochure.indd 1 15/04/16 09:25 Inhoud Wat krijg je als je lid bent van een mutualiteit? 4 Welke mutualiteiten zijn er? 5 Hoe vraag je je geld terug? 6 Hoe schrijf

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 18 juli 2016

districtscollege Antwerpen Zitting van 18 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 18 juli 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

DVV Antwerp 10 Miles & Marathon op zondag 23 april 2017

DVV Antwerp 10 Miles & Marathon op zondag 23 april 2017 DVV Antwerp 10 Miles & Marathon op zondag 23 april 2017 Vier loopwedstrijden op één dag 9.00 uur DVV verzekeringen Antwerp Marathon 11.00 uur Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) 12.00 uur DVV verzekeringen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen.

Uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen. Uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen. goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2006 (jaarnummer 1528); gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 23 april 2007 (jaarnummer 996), inwerkingtreding

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 november 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING 36 2015_GR_00135 aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de

Nadere informatie

districtscollege Deurne Zitting van 14 december 2015

districtscollege Deurne Zitting van 14 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Deurne Zitting van 14 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt district Deurne Samenstelling de heer Peter Wouters, voorzitter districtscollege de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

SINGEL NOORD. Nieuwsbrief KRUISPUNT SCHIJNPOORT AFGESLOTEN IN DE ZOMER

SINGEL NOORD. Nieuwsbrief KRUISPUNT SCHIJNPOORT AFGESLOTEN IN DE ZOMER Nieuwsbrief SINGEL NOORD KRUISPUNT SCHIJNPOORT AFGESLOTEN IN DE ZOMER Vandaag is de heraanleg van de Noordersingel, tussen de Schijnpoortweg en de Turnhoutsebaan, volop aan de gang. Ook het kruispunt van

Nadere informatie

districtsraad Antwerpen Zitting van 16 maart 2015

districtsraad Antwerpen Zitting van 16 maart 2015 districtsraad Antwerpen Zitting van 16 maart 2015 Notulen Samenstelling De heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad Mevrouw Chris Anseeuw, districtsraadslid; mevrouw Anne Poppe, districtsraadslid;

Nadere informatie

Kosten per jaar Fiets 40 minuten Levert op: 192,70. Openbaar vervoer Bus 35 minuten 42,20 Trein + tram 40 minuten 92,60

Kosten per jaar Fiets 40 minuten Levert op: 192,70. Openbaar vervoer Bus 35 minuten 42,20 Trein + tram 40 minuten 92,60 Naam en adres aanvrager Naam personeelslid Chicagostraat 2 2030 Antwerpen Adres werklocatie Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Woon-werkafstand rechtstreeks 7,3 km SAMENVATTING Tijd Kosten per jaar Fiets

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ANTWERPEN

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ANTWERPEN Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ANTWERPEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 344.021 436.397

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

districtsraad Berchem Notulen Zitting van 17 maart 2016

districtsraad Berchem Notulen Zitting van 17 maart 2016 districtsraad Berchem Notulen Zitting van 17 maart 2016 Samenstelling mevrouw Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad mevrouw Anne Bakelants, districtsschepen; de heer Ronny De Bie, districtsraadslid;

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 19 september 2016

districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 19 september 2016 districtsraad Antwerpen Notulen Zitting van 19 september 2016 Samenstelling de heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad mevrouw Chris Anseeuw, districtsraadslid; mevrouw Anne Poppe, districtsraadslid;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 24 oktober 2011

gemeenteraad Zitting van 24 oktober 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 24 oktober 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten financiën Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter De heer Robert Voorhamme,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gekoppelde besluiten 2015_DRAN_ Districtsfonds: toelages die de wijk sterker maken - Toelagereglement. Aanpassing - Goedkeuring

Gekoppelde besluiten 2015_DRAN_ Districtsfonds: toelages die de wijk sterker maken - Toelagereglement. Aanpassing - Goedkeuring beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 25 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

districtsraad Antwerpen Zitting van 19 mei 2014

districtsraad Antwerpen Zitting van 19 mei 2014 districtsraad Antwerpen Zitting van 19 mei 2014 Notulen Samenstelling De heer Marco Laenens, voorzitter districtsraad Mevrouw Chris Anseeuw, districtsraadslid; mevrouw Anne Poppe, districtsraadslid; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Stedelijk reglement Antwerpen Ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten

Stedelijk reglement Antwerpen Ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten Stedelijk reglement Antwerpen Ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied 1 Dit reglement is van toepassing op ambulante

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Hou op de Ring zo rechts mogelijk en neem afrit 5a Antwerpen Centrum/Schelde. Ga aan de eerste verkeerslichten naar links (richting Centrum-Kaaien)

Hou op de Ring zo rechts mogelijk en neem afrit 5a Antwerpen Centrum/Schelde. Ga aan de eerste verkeerslichten naar links (richting Centrum-Kaaien) VANUIT BRUSSEL VIA MECHELEN (VIA E19) Volg richting Gent bij het uitrijden van de Craeybeckxtunnel Hou de Ring zo rechts mogelijk en neem afrit 5a Antwerpen Centrum/Schelde Ga aan de eerste verkeerslichten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie