Beste ouders, 13 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders, 13 februari 2015"

Transcriptie

1 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste alweer voor de voorjaarsvakantie. Het schooljaar is al op de helft; het bruist van allerlei activiteiten en plannen. We vertellen u er in deze info van alles over. Veel leesplezier! Trefwoord. Vanaf maandag starten we met een nieuw thema; meedoen. Meedoen met voetbal, een feestje met elkaar.het is voor kinderen en voor iedereen belangrijk om mee te mogen doen, om niet buiten de boot te vallen. We benaderen dit thema vanuit verschillende hoeken, ontdekken met de kinderen dat je soms om onbegrijpelijke redenen niet mee mag doen, we zien dat uitsluiten pijn doet en verdriet geeft. Soms wordt je sociaal buitengesloten door discriminatie of pesten. We horen vanuit de Bijbel verhalen over Jezus, die meedoen heel belangrijk vindt. We horen verhalen over Hem waarin hij opkomt voor mensen die worden buitengesloten, zieken en melaatsen bijvoorbeeld. We leren dat iedereen meetelt en dat iedereen belangrijk is! Vanuit het team. Juf Iris knapt gelukkig goed op van de nare longontsteking die ze kreeg. Ze mag al weer wat taken uitvoeren op school en haar werkzaamheden langzaam uitbreiden. We verwachten dat zij na de vakantie weer volledig aan het werk is. Totdat het zover is wordt juf Iris vervangen door meester Theo. We zijn blij dat het is gelukt een vaste vervanger te vinden, voor de kinderen ( en hun ouders) is het fijn dat er een vast gezicht is. Juf Saskia zou op de donderdagen op school werken vanaf begin februari. Dat is even uitgesteld vanwege ziekte in haar gezin. Zodra daar verbetering is, kunnen we juf Saskia verwachten op donderdag. Bereikbaarheid directie. Normaliter is juf Ellen op maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig. Op de dagen dat zij er niet is, is juf Annemieke locatieleider; op woensdag en vrijdag. Ook op de dagen dat juf Ellen niet op school is vanwege vergaderingen of andere zaken, is juf Annemieke het aanspreekpunt. Mochten beiden niet op school zijn ( dat is echt een uitzondering) dan is en lid van het MT team (juf Linda of juf Minka) het aanspreekpunt. Iedere dag kunt u dus bij iemand van het management terecht als dit nodig is. We willen u vragen dit ook te doen, zodat we eventuele vragen of problemen gelijk kunnen oppakken. Voor alle duidelijkheid; bij vragen of opmerkingen is de leerkracht het eerste aanspreekpunt! Welkom op school We verwelkomen de volgende leerling: In groep 1a Julius Cigri en in groep 2a Vanessa Jovanovic. En in groep 1c zijn Jurre Louwrier en Pien Elfrink gestart. Veel plezier bij ons op school! Telefoon Nu we de voic hebben, zijn we al veel beter bereikbaar. Als we niet kunnen opnemen, kunt u inspreken op de voic . We luisteren de voic regelmatig af. Voor zaken die direct van belang zijn (bijvoorbeeld als uw kind door een ander wordt opgehaald) kunt u ook de klassentelefoon bellen. Dit kan ook voor ziekmeldingen voor schooltijd of het spreken van de leerkracht na schooltijd. Onder schooltijd alleen graag de klassentelefoon bellen voor noodgevallen. Hieronder nogmaals alle nummers:

2 Kleuters: Groep 3: Groep 4: Groep 5 en 6: Groep 7: Groep 8: Ons onderwijs. Vanaf augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden; dat betekent dat de basisschool kinderen passend onderwijs, passend bij hun niveau moet geven, vanzelfsprekend vinden wij dat! We hebben u al verteld dat de leerkrachten op 3 niveaus les geven en daarbij geschoold worden. Naast deze 3 niveaus, die dagelijks worden aangeboden bij taal, rekenen en spelling, komen nog 2 niveaus; de kinderen die op een eigen leerlijn zitten (omdat zij bijv een eigen programma volgen dat aangepast is op hun kunnen) en de kinderen voor wie het allemaal te makkelijk is. De laatste groep zijn de hoogbegaafde en hoog intelligente kinderen; ook zij hebben recht op passend onderwijs. Hen moeten we leren om te leren, tegen moeilijke dingen op te lopen, uitdagingen bieden. Als je dat niet doet, blijft alles veel te makkelijk voor hen. Dan ontstaan concentratieproblemen en motivatieproblemen. We zien bij deze groep kinderen soms ook onderpresteren en gedragsproblemen. Eigenlijk begrijpelijk; je zal mar de hele dag moeten luisteren naar dingen die je allang weet, waarom zou je dat dan doen? Dit jaar willen we deze groep kinderen vanaf de kleutergroepen ook extra uitdaging geven. Dat betekent dat we vanaf de kleutergroepen al deze kinderen in kaart brengen en verdiepende opdrachten geven. In de groep betekent dat concreet dat ze kort meedoen met de instructie, een aantal opdrachten maken die zijn afgesproken met de leerkracht en dan verder gaan met hun eigen opdrachten. Wekelijks bespreekt de leerkracht hun werk met hen. Daarnaast willen we de kinderen in groepsverband al laten werken aan onderwerpen; dat betekent dat we de plusklas niet meer vanaf groep 6 laten lopen, maar al vanaf de kleutergroepen. Juf Laura en juf Annelies zijn doende om alles in kaart te brengen en voor te bereiden. Vanaf volgend jaar willen we starten met deze verdiepende lijn door alle groepen heen. We houden u op de hoogte! CITO toetsen. Het zal u niet zijn ontgaan; de afgelopen maand zijn in alle groepen de CITO toetsen afgenomen, in groep 8 volgt de eindtoets in april nog. De toetsen geven ons een beeld van het niveau van elk kind, van de groep en van de hele school. We analyseren de uitkomsten dan ook grondig; per leerlingen met de IB er, per groep en school met het hele team. Het algemene beeld is dat we in alle groepen een stijgende lijn zien; dat betekent dat ons onderwijs, de herwonnen rust en goede sfeer resultaten geeft! Daar zijn we heel blij mee en trots op, al zijn we er nog niet! We verwachten in mei ( 2 e CITO ronde) nog meer groei te zien. De resultaten van uw kind worden op de gespreksavonden in maart met u doorgenomen De talentenfabriek. Vanaf komend schooljaar gaan we starten met de talentenfabriek. Ieder kind heeft talenten, die hoeven niet altijd te liggen bij taal of rekenen. We willen kinderen hun talenten of passie laten ontdekken en gaan dat vanaf volgend jaar doen: wij gaan gedurende 1 uur per week de kinderen in een workshopvorm kennis laten maken met verschillende zaken. We denken bijvoorbeeld aan klassieke muziek, dansen, drama, techniek, scheikunde, de moestuin, koken, kunstenaars (Mondriaan, Rembrandt), een taal, judo enz. enz. Daarbij gaan we alle kinderen verdelen in kleine groepen van maximaal 15 die bestaan uit verschillende groepen (3,4 en 5 of 6,7 en 8). Zo ontmoeten de kinderen elkaar en zijn oud en jong door elkaar heen gemixt. Gedurende drie weken volgen de kinderen in deze groep 1 workshop. Daarna schuiven ze door naar een volgende workshop. De workshops willen we in drie grote blokken gaan aanbieden in een schooljaar; zo blijven er ook maanden over waarin in de klas geknutseld of gezongen kan worden (bijv. naar sint en kerst toe). De kleutergroepen gaan in een iets andere vorm een uur per week kennis maken met allerlei cultuurvormen; dit gaan we daar doen aan de hand van een thema, zo bereiden we hen voor op de workshops. We

3 zijn nu doende dit voor te bereiden voor het komend schooljaar. We houden u natuurlijk op de hoogte! Vakantierooster. Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is gemaakt en vastgesteld door de MR. Ook zijn de studiedagen-en middagen bekend. We zetten het hier voor u op een rijtje: Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie: 29 februari t/m 4 maart 2016 Paasvakantie 25 t/m 28 maart Meivakantie: 25 april t/m 6 mei Pinksteren; 16 mei Grote vakantie 18 juli t/m 26 augustus Studiedagen; 14 september,14 oktober, 17 november, 20 januari, 27 februari, 17 mei, 24 juni Studiemiddagen (de kinderen zijn die dag uit om uur): 27 november,8 februari,14 maart,10 juni Studiedag. Vrijdag 20 februari hebben we een studiedag. We praten dan met elkaar over de identiteit van de school; hoe staan we daarin, hoe laten we deze zien en welke afspraken maken we daarover? De kinderen zijn deze dag al vrij. Tevredenheidsonderzoek. U heeft vorige week van ons een oproep voor een enquête per mail ontvangen. We hebben u gevraagd hierop aan te geven hoe u over de school en allerlei zaken daarom heen denkt. Ook de kinderen van groep 6 t/m 8 en alle leerkrachten vullen het onderzoek in. De uitkomsten zijn voor ons een belangrijk handvat om de plannen voor de komende jaren vorm te geven; waar moeten we aandacht aan schenken, wat moet veranderen en waar bent u tevreden over? We willen u vragen deze lijst uiterlijk donderdag 19 februari in te vullen. We hopen dat er veel ouders meedoen; zo hebben we immers een goed en representatief beeld van uw mening en kunnen we daar iets mee doen. Natuurlijk hoort u van ons wat de uitkomst van deze peiling is. Als u problemen heeft met inloggen of geen oproep heeft ontvangen, kunt u dat doorgeven aan Annemieke Drie verzoeken. Een school kan niet goed functioneren zonder duidelijke afspraken. Daarom willen we u nogmaals herinneren aan twee daarvan: Wilt u vooral in het kader van de veiligheid NIET wachten bij de schooldeur, maar op het plein? De leerkracht komt daar met de kinderen naartoe. We hebben met elkaar afgesproken dat in de school en op het schoolplein door iedereen Nederlands wordt gesproken. Dit zodat we elkaar allemaal goed kunnen begrijpen en er geen misverstanden ontstaan. De laatste weken zien we dat er veel kinderen echt te laat op school zijn. Wij moeten dit registreren (verplicht vanuit de wet) en bij veelvuldig te laat komen wordt dit doorgegeven aan leerplicht- deze controleert ons er ook op. We willen u vragen om er voor te zorgen dat u kind echt op tijd (8.30) uur in de klas zit! We willen u vragen om u echt aan deze afspraken te houden, ook als voorbeeld naar de kinderen toe! Dank u voor de medewerking! Gezocht. De klankbordgroep is van start gegaan; deze bestaat uit ouders en teamleden en praat over allerlei schoolzaken met als doel betrokkenheid te bevorderen en te horen wat de mening van ouders is over bijvoorbeeld de info of website. Het is eigenlijk een mix van vragen, discussie en brainstorm We zoeken hiervoor nog mannelijke inbreng. Welke vaders willen hierin bijdragen? We komen in april weer bij elkaar en de bijeenkomst is maximaal 1,5 uur. We hopen op aanmeldingen!

4 Het schoolplein. U heeft het ongetwijfeld al gemerkt; de afwatering van het schoolplein werkt niet goed. Dat levert vervelende en gevaarlijke situaties op. Inmiddels is Slokker langs geweest om de putten leeg te maken en loopt het nu weer goed door. Meester Jacco gaat dit de komende tijd bijhouden en we hopen dat dat voorlopig genoeg is en dat het water gewoon wegloopt. Project. Van maandag 2 februari t/m donderdag 19 februari werken alle kinderen van de school aan het project. Het thema van dit jaar is: Uitvindingen en ontdekkingen. In alle groepen zal flink gewerkt, geknutseld en gepraat worden over het thema. De kinderen willen u op donderdag 19 februari graag laten zien wat ze allemaal gedaan hebben. U bent van harte uitgenodigd tussen en uur voor de afsluiting van het project. De kinderen krijgen na de voorjaarsvakantie alle knutsels en werkjes van het project mee. Zijn er nog ouders die iets lekkers (cake, koekjes, hapjes) willen maken voor deze afsluiting? Of misschien zijn er wel kinderen die iets willen maken? We horen het graag op en dan kunt u het in de open leerruimte zetten op 19 februari. Nieuws vanuit groep 1 /2 A Natuurlijk werken we in groep 1/2 A ook over het project: uitvindingen. Verleden week zijn we gestart met hele leuke proefjes van een "heuse" uitvinder. Zo konden we zien hoe je van een luier sneeuw kon maken en hoe water terug in een glas ging. Het was allemaal een raadsel en de kinderen vonden het prachtig en waren direct enthousiast. Zelf gingen we aan de slag met dominostenen, het werken met tandwielen (als je aan het eerste wiel draait gaat het laatste wiel ook meedraaien) en we maakten zelf een knikkerbaan. Met tekenen hebben we allemaal een robot of een machine uitgedacht: bijvoorbeeld een bed-op-maakmachine of een sneeuwbalmachine. Nu maken we een robot van doosjes en wc-rollen. We hebben al weer twee nieuwe letters geleerd tijdens dit project: de "ui" van uitvinder en de "r" van robot. De kinderen mogen dan ook allemaal spulletjes meenemen die met deze letter beginnen. Verder zijn we aan het ontdekken hoe een computer er aan de binnenkant uitziet. Wilt u alles ook eens zien? Dat kan, want volgende week donderdag is de tentoonstelling en afsluiting van het project. U bent van harte welkom. Om alvast te noteren in uw agenda: Maandag 16 februari: Inloop in de klas tot 8.45, koffie tot 9.15 uur Dinsdag 17 februari: Maandviering groep 4 en 8, start uur Donderdag 19 februari: Afsluiting project tot uur Ouder vragenlijst terugsturen! Vrijdag 20 februari: Studiedag; de kinderen zijn vrij 23 t/m 27 februari: Voorjaarsvakantie Maandag 2 maart: De school begint weer. Vrijdag 6 maart: De info verschijnt weer. We wensen u een fijn weekend en alvast een fijne vakantie. Het team van Avonturijn.

5

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 5 maart 2015

Nieuwsbrief 14 5 maart 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 14 5 maart 2015 Agenda. 9 maart Oudergesprekken groep 1 t/m 7 11 maart

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Koningsdans en ontbijt De start was een beetje moeizaam, maar met alle kinderen van de school op het plein en veel ouders die nog even kwamen kijken hadden we

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 15 maart 2013

BRONNIEUWS. 15 maart 2013 BRONNIEUWS 15 maart 2013 *Trefwoord Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Het verhalen waard! Inhoud: Over verhalen die het waard zijn om bewaard en doorverteld te worden. Verhalen over naastenliefde,

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Carnaval. Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter. Het kaokelswaree

Carnaval. Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter. Het kaokelswaree In dit Blaadje: Carnaval... 1 Even voorstellen... 3 Europa-kinderhulp... 3 Studiemiddag... 4 Opvang nodig tijdens de studiedag op dinsdag 25 februari?... 4 Meziekmeneer Ronalds MEESPEULSIRREKUS!... 4 Uitnodiging

Nadere informatie