Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002

2

3 Jaarverslag 2002

4 4

5 Inhoud Woord vooraf 6 Bedrijfsfinanciering 8 Vastgoed en projectontwikkeling 16 Bijzondere opdrachten van de LRM 26 Beheersrol 28 Raad van Bestuur 30 Consolidatiekring LRM-groep 32 Enkelvoudige jaarrekening 35 Geconsolideerde jaarrekening 41 5

6 Woord vooraf In de open Belgische economie sturen de internationale gebeurtenissen in hoge mate de economische ontwikkelingen in ons land. In 2001 werden reeds heel wat investeringsprojecten tijdelijk uitgesteld wegens de algemene conjunctuurvertraging. De economische activiteit steeg in het jaar 2002 met slechts 0.7 procent. Net zoals België geen eiland is in Europa, is Limburg geen eiland in België. De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) trachtte ook in 2002 haar decretale opdracht in deze internationale en nationale omgeving zo goed mogelijk te vervullen. LRM besteedde daarom een bijzondere aandacht aan zowel werkgelegenheid als milieu. Beide bekommernissen waren gelijkwaardig pijlers van de besluitvorming van LRM. LRM sloot het boekjaar 2002 af met een vennootschappelijke nettowinst van ,06. Het eigen vermogen bedroeg op 31 december ,18. Als investeringsmaatschappij ontplooide LRM dit jaar activiteiten in alle segmenten van het bedrijfsleven. De raad van bestuur heeft de duidelijke bestuursvisie om de investeringen van LRM niet toe te spitsen op enkele sectoren en wil zich ook niet uitsluitend richten op de grote ondernemingen of de KMO s. Hoe divers de doelgroepen zijn blijkt ook uit het productengamma van LRM voor kandidaat-investeerders. 6

7 In het segment klassieke bedrijfsfinanciering keurde LRM in 2002 meerdere nieuwe projecten goed van ondermeer IPTE, Manuservices, de Groene Energiemaatschappij, GIA NV en BRT-KOPAL-Groep. IPTE is het eerste beursgenoteerd bedrijf waarin LRM investeert. Bijzondere aandacht ging uit naar de KMO-sector die een groter aandeel kreeg in het investeringsbeleid van LRM. Dankzij het specifieke financieringsproduct KMO-partnerkapitaal keurde LRM in het jaar 2002 zeven nieuwe KMO-dossiers goed voor een totaal investeringsbedrag van 2 miljoen. Het gaat om de volgende ondernemingen: Rane/Nesa, Roam Chemie, Di Legno, Grispa, Summit Engineering en JM Construct. LRM keurde in 2002 voor een totaal van 13.8 miljoen projecten investeringen goed; 1.1 miljoen was bestemd voor bijkomende investeringen in de bestaande participatieportefeuille en 12.7 miljoen ging naar tien nieuwe investeringen. Op het vlak van de bijzondere opdrachten werkte LRM in 2002 voort aan de opdrachten die in 2001 werden aangevat. Het ging om enkele studieprogramma s voor diverse toeristische hefboomprojecten, om haalbaarheidsstudies voor mobiliteitsverbetering, om water-, afval- en energiestudies en om projectcoördinatie met betrekking tot de Transnationale universiteit Limburg. De definitieve vastlegging van de verschillende hefboomprojecten en hun financiële enveloppes in uitvoering van een beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 was bijzonder belangrijk. Krachtens een beslissing van de Vlaamse regering werd voor deze projecten een nieuwe gespecialiseerde dochtermaatschappij van LRM opgericht, de Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij (LISOM). Ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten, blijft LRM, zowel in de bestaande als in de nog te starten projecten, een actieve rol spelen in de ontwikkeling en commercialisering van strategisch gelegen industrieterreinen en strategische projecten. Om het draagvlak van deze projecten zoveel mogelijk te verbreden, zal LRM naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden speuren in het kader van een publiekprivate samenwerking. 7

8 Bedrijfsfinanciering De afdeling bedrijfsfinanciering van LRM spitst haar activiteiten toe op het verstrekken van risicodragend vermogen aan zowat alle soorten ondernemingen. Het gaat zowel om starters, KMO s, groeibedrijven (groeikapitaal), management buy out (MBO) of management buy in (MBI)-projecten, overname- en defamiliarisatieprojecten, projectfinanciering en strategische vastgoedprojecten. Normaal zal LRM zo goed als steeds optreden als minderheidsaandeelhouder, maar zal wel vaak syndicaten vormen met andere risicokapitaalverstrekkers met wie wel een meerderheidspositie kan worden opgebouwd in een onderneming, moest dit aangewezen zijn. De investeringswaarde van de projecten die in 2002 werden uitgevoerd of goedgekeurd en waarvan de contractuele afwerking op het einde van het jaar in de eindfase verkeerde, beliep 13,8 miljoen. Het gaat enerzijds om 1,1 miljoen bijkomende investeringen in de bestaande participatieportefeuille (met name in de bedrijven Care4Data en Di Legno) en anderzijds om 12,7 miljoen investeringen in tien nieuwe dossiers. 8

9 Belangrijkste nieuwe investeringen van risicokapitaal IPTE LRM besliste om in te tekenen op een achtergestelde lening met warranten van 3 miljoen die werd uitgegeven door IPTE, ter financiering van de interne en de externe groei van de onderneming. LRM verkreeg tegelijk een optie om binnen de 12 maanden een tweede lening van 3 miljoen tegen dezelfde financiële voorwaarden te verstrekken. In de huidige marktomstandigheden ziet IPTE meerdere interessante marktopportuniteiten die nauw aansluiten bij de huidige activiteiten van de groep. Er worden interessante projecten bestudeerd in de IPTE-vestigingen in België, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Grote industriële groepen willen immers in deze landen activiteiten afstaan aan toeleveranciers zoals IPTE. Zo kondigde IPTE in maart 2003 een princiepsakkoord aan voor de overname van een deel van de activiteiten van Philips Hasselt op het vlak van engineering en automatisering. IPTE ziet ook nieuwe groeimogelijkheden in de start van nieuwe productieactiviteiten in de voormalige Oostbloklanden en Azië. Op die manier kan IPTE haar productaanbod vervolledigen met nieuwe diensten en producten die zij tot nu toe niet kon leveren vanuit haar West-Europese vestigingen. Het management van de IPTE-groep verkoos LRM als duurzame partner voor de financiering van het groeitraject van de onderneming. Manuservices Manuservices staat in voor de conceptontwikkeling, de bouw, de financiering en de exploitatie van het schrootpark van het staalbedrijf ALZ Genk, dat verbonden is met een tweede staaloven. LRM verschaft 2 miljoen risicodragend kapitaal op een totaal investeringsbedrag van 7 miljoen. 9

10 Bedrijfsfinanciering Groene Energiemaatschappij De intercommunale Interelectra en LRM richtten in 2002 op een 50/50-basis de naamloze vennootschap "Groene Energie Maatschappij" (GEM NV) op. GEM heeft als doel enkele windmolenparken in de provincie Limburg te bouwen en te financieren. Op dit moment zijn reeds drie projecten vastgelegd. De onderhandelingen en vergunningsprocedures die in nauwe samenwerking verlopen met de respectieve stadsbesturen zijn reeds ver gevorderd. Het gaat om de projecten: 1. Bree: twee windmolens op de terreinen van het voedingsbedrijf Scana Noliko. 2. Lommel: vier windmolens op het industrieterrein Balendijk. 3. Tongeren: drie windmolens, gelegen op de rand van de uitbreidingszone van het Industrieterrein Tongeren-Oost. De Groene Energiemaatschappij organiseerde in samenwerking met de respectieve stadsbesturen hoorzittingen in de gemeenten Bree en Lommel. De totale investeringkosten voor de drie projecten belopen 18 miljoen. De financiering gebeurt gedeeltelijk met kapitaal van de GEM en gedeeltelijk met klassieke bankfinanciering. De GEM zal ook een openbare obligatielening uitschrijven waarop de bevolking van de betrokken gemeenten kan intekenen. Op die manier kan de bevolking door middel van een interessant beleggingsproduct deelnemen aan de financiering van het project. GEM verwacht de prospectus voor deze obligatielening te kunnen verspreiden, zodra zij de vergunning voor minstens één windmolenpark heeft bekomen. De drie windmolenparken zullen de elektriciteit produceren voor om en bij gezinnen. 10

11 BRT De aandeelhouders van Kopal, actief in de afsluitingsbranche en gevestigd in West-Vlaanderen, hebben in 2002 een nieuwe vennootschap opgericht in Maasmechelen. De nieuwe productie-eenheid BRT(Buizen, Rohre, Tubes) zal de productie van buizen verticaal volledig integreren. BRT zal buizen produceren voor ondermeer afsluitingen en poorten en dit vooral gericht op de Nederlandse en Duitse markt. De bouw van de nieuwe fabriek in Maasmechelen werd in september 2002 aangevat en de productiestart is voorzien voor juni LRM en de aandeelhouders financierden samen ongeveer 2 miljoen van het totale investeringsbedrag van 6,5 miljoen. KMO Partnerkapitaal KMO Partnerkapitaal is het bijzondere financieringsproduct van LRM voor Limburgse KMO s. In 2002 financierde LRM in totaal zeven KMO s voor een totaal bedrag van 2 miljoen. Het gaat om de ondernemingen Rane/Nesa, Roam Chemie, Di Legno, Grispa, Summit Engineering en JM Construct. Rane/Nesa NESA NV is een familieonderneming voor metaalbewerking die hondenrennen, paardenboxen en poorten en hekwerken maakt. LRM verstrekte een financiering van 0,125 miljoen, die de overdracht van de onderneming aan de volgende generatie financieel mogelijk maakte. 11

12 Bedrijfsfinanciering Roam Chemie Roam Chemie, gevestigd in Houthalen, is gespecialiseerd in de productie en distributie van producten voor waterbehandeling. Op de markt van chemische producten waar de grote multinationale spelers domineren, positioneert Roam Chemie zich reeds sinds 1984 als een gespecialiseerd producent van chemicaliën voor de waterbehandelingssector. Met de overname van de Duitse sectorgenoot HUWA-SAN, producent van een ecologisch ontsmettingsmiddel doet Roam Chemie een volgende stap in de verbreding van haar productengamma. Het totale investeringsbedrag beloopt 3,6 miljoen en schept vijf nieuwe arbeidsplaatsen. LRM investeerde 0,5 miljoen onder de vorm van een lening met warranten. Di Legno Met de tweede ronde financiering van het bedrijf Di Legno Interiors bewijst LRM dat zij met haar Partnerkapitaal voor KMO s de goede weg is ingeslagen. Di Legno Interiors was de eerste Limburgse KMO die een beroep deed op het Partnerkapitaal van LRM. Di Legno Interiors werd in 1998 opgericht en produceert "verouderde" parketvloeren. Voor de financiering van zijn internationale groei en een uitbreiding van zijn productieapparaat deed het bedrijf een beroep op het risicokapitaal van LRM voor een aanvankelijk bedrag van 0,25 miljoen. De omzet steeg van 1 miljoen in 2000 tot 3,5 miljoen in 2002, waarvan twee derde voortkwam van de export. Di Legno Interiors verwacht een verdere omzetstijging tot 10 miljoen. Om deze groei mogelijk te maken, werd een tweede financieringsronde gehouden. LRM tekende in op een kapitaalverhoging van 0,496 miljoen. 12

13 Grispa Grispa is een producent van kunststofschaaltjes voor de voedingsindustrie. Grispa koestert de ambitie om binnen de vijf jaar één van de toonaangevende Europese producenten te zijn in haar branche. Om deze groeistrategie te realiseren, legde het bedrijf een belangrijk investeringsprogramma op tafel dat voorzag in uitbreiding dankzij de verhuis naar een groter bedrijfspand in Houthalen-Helchteren en de aankoop van een aantal productie machines. LRM financierde 0,5 miljoen van de totale investering van 3 miljoen. JM Construct JM Construct ontwikkelt en produceert metalen hulpstukken voor de bevestiging van prefabbetonelementen. Andere activiteiten zijn het buigen en afwerken van lichtmasten, de assemblage van metalen componenten voor de bouwsector en ten slotte de montage en het onderhoud van machines. LRM verstrekte een achtergestelde lening van 0,125 miljoen voor de financiering van de nieuwe omzetgroei en de uitbreidingsinvesteringen. Het totale investeringsprogramma dat JM Construct zal uitvoeren bedraagt 0,4 miljoen. Summit Engineering Summit Engineering ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele audioapparatuur (equalizers, power amplifiers). Summit Engineering wil in de komende jaren de verkoop van hoogtechnologische zelfontwikkelde producten onder de eigen merknaam Q4 Audio voortzetten. LRM verschafte een lening met warrants van 0,125 miljoen om deze plannen te realiseren. 13

14 Bedrijfsfinanciering G.I.A. EVCA-waarde volgens sectorverdeling G.I.A. nv is een producent van intelligente verdeeldozen (gebruikt in elektrische installaties en immoticasystemen. G.I.A. produceert en commercialiseert een gepatenteerde verdeeldoos voor elektrische toepassingen. Het gebruik van de G.I.A. verdeeldozen leidt tot een besparing van de installatietijd (tot 75%) en dus tot een substantieel lagere installatieprijs. Verder is G.I.A. leverancier van het intelligente I&D bussysteem en de uitbreiding daarvan met een Voice-Data-Imaging module. Hiermee behoort G.I.A. tot de koplopers op gebied van elektronische beheersystemen voor gebouwen. Voeding 38% ICT 14% Diensten 7% Bouw 14% Vastgoed 3% Consumer 4% LRM verstrekte risicokapitaal aan de moedermaatschappij van G.I.A. enerzijds voor de financiering van een herschikking van het aandeelhouderschap en anderzijds om de Europese groeistrategie van G.I.A. mee te financieren. G.I.A. plant immers bijkomende verkoopkantoren in Europa te openen en enkele industriële strategische allianties aan te gaan met industriële groepen. Textiel 6% Industrial 2% Subcontracting 12% EVCA-waarde volgens financieringsfase Seed & start-up 19% Buy-outs 47% Expansie 34% 14

15 Overzicht van de participaties Onderneming Website Activiteit Instap LRM engagement 3DDD PHARMA generische geneesmiddelen 17-dec-01 participatie A&SAP GROEP hrm-diensten 14-sep-01 participatie ADDED LOGISTICS logistiek 18-nov-99 converteerbare lening AMBIORIX luxe schoenen 17-dec-99 participatie ANAXIS ICT 5-sep-00 participatie BIOFRU - JOHAN NICOLAI NV boomkwekerij 1-jan-99 lening BIO-RACING fietskleding 28-sep-01 lening met warrants BRT metalen palen voor hekwerken 23-okt-02 lening l CARE4DATA digitale datadragers 14-jan-00 participatie CEGEKA ICT 31-aug-99 participatie CSG toelevering diensten 22-feb-00 lening DI LEGNO INTERIORS parketvloeren 4-apr-01 participatie DOXIS LIGHTING FACTORY design verlichting 30-mei-02 lening GRISPA kunststofspuitgieten 24-dec-02 lening GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ exploitatie windparken 27-jun-02 participatie INTERLIN INVEST spaan en osb-platen 29-nov-99 lening met warrants JM CONSTRUCT metaaltoelevering 3-sep-02 lening MANUSERVICES toelevering diensten 22-mrt-02 lening PRATO SERVICES ICT 14-sep-01 lening met warrants RANE hekwerken 28-feb-02 lening ROAM CHEMIE reinigingschemicaliën 16-apr-02 lening met warrants SCANA NOLIKO INTERNATIONAL voeding 28-jul-00 participatie SPIN GROEP spinnerij 22-dec-99 participatie SUMMIT ENGINEERING hoogwaardige audioproducten 22-nov-02 lening l VALUE RETAIL merkendorp 29-jun-01 participatie 15

16 Vastgoed en projectontwikkeling In het kader van haar decretale opdracht kan de Groep LRM haar activa, die zowel liquiditeiten als vaste activa, met name vastgoed omvatten, inzetten voor de ontwikkeling van ondernemingsgebonden projecten die de reconversie in de provincie Limburg ondersteunen, stimuleren en helpen realiseren. Deze ondernemingsgebonden projecten kunnen zowel betrekking hebben op een welbepaalde onderneming, op meerdere ondernemingen (bijvoorbeeld ter ondersteuning van clustervorming en de ontwikkeling van bedrijventerreinen) als op overheidsinitiatieven met een economisch doel. De opdrachten van de afdeling "vastgoed en projectontwikkeling" passen helemaal in dit kader. Vastgoed en Projectontwikkeling Vastgoed Projecten Beheer Verkoop Industriezones Projectontwikkeling Verhuur Zakelijke rechten 16

17 1. Vastgoed De NV Mijnen, een dochterbedrijf van de NV LRM, is de eigenaar en beheerder van het resterende voormalige mijnpatrimonium. Bij de sluiting van de mijnen besloeg dit patrimonium een totale oppervlakte van ongeveer ha. Tussen 1993 en 2000 voerde de NV Mijnen voor meer dan 77 miljoen werken uit. Het hoofddoel van deze werkzaamheden was de mijnterreinen te saneren en de te behouden mijngebouwen te restaureren. Om een duurzame bodemkwaliteit te waarborgen, controleert de NV Mijnen in een aantal gevallen de kwaliteit van het grondwater door middel van een omvangrijk grondwaterbewakingsprogramma. Op 31 december 2002 beschikte de Groep LRM over de volgende terreinen, gerangschikt per mijnzetel (in bepaalde gevallen gemeentegrensoverschrijdend): Eigendom per 31 december 2002 in ha Site Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal Beringen 26,69 19,64 13,29 10,46 9,27 79,34 Eisden 36,14 47,19 29,61 0,07 4,60 117,61 Waterschei 207,49 96,21 0,58 26,24 330,52 Winterslag 40,96 9,13 4,69 54,78 Zolder 24,19 9,01 3,99 37,20 Houthalen 0,00 Deze gronden zijn de rechtstreekse eigendom van de Groep LRM. De ontwikkelingen die LRM tijdens de jongste jaren in partnerschap met private en publieke partners aanvatte, zijn niet opgenomen in deze lijst. Enkele sprekende voorbeelden zijn de Research Campus Hasselt, Brustem Industriepark en Maasmechelen Leisure Valley. De vastgoedafdeling van LRM heeft vier hoofdactiviteiten: beheer, verkoop, verhuur en zakelijke rechten. Totaal 127,99 292,46 139,11 15,10 44,79 619,45 17

18 Vastgoed en projectontwikkeling Winterslag 9,00% Zolder 5,91% Lummen 0,20% Beringen 13,03% Eisden 19,31% Verdeling gronden per mijnsite Waterschei 52,55% Natuur 48,02% Verdeling gronden per gebiedsfunctie Industrie 21,02% Overige 5,64% Wonen 2,48% Stedelijk 22,84% 18

19 1.1. Beheer LRM voert een dynamisch beheersbeleid om haar gronden en gebouwen, waaronder het geklasseerde mijnpatrimonium, een maximale waarde te bezorgen. Dit beleid omvat ondermeer: Administratief beheer: het patrimonium van de NV Mijnen beslaat een 950-tal percelen. Het administratieve en digitale beheer ervan gebeurt door de NV Mijnen. Onderhoud: LRM is lid van de Monumentenwacht Limburg VZW. Dankzij regelmatige inspecties en toestandrapporteringen wordt LRM op de hoogte gebracht van de noodzakelijke onderhoudswerken aan geklasseerde gebouwen. In samenwerking met het studiebureau dat de sanerings- en restauratieopdrachten uitvoerde, wordt onderzocht welke werken moeten worden uitgevoerd. Bosbeheer: op het grondgebied van Waterschei en As, beheert de NV Mijnen een bos van ongeveer 96 ha en 73 a. Voor dit biologisch waardevol gebied werd een bosbeheerplan opgesteld. Dit plan voorziet in een twintigjarig onderhoudsplan voor het bos. Veiligheid: voor diverse sites werd een beveiligingscontract gesloten met een erkend beveiligingsbureau. Milieubeheer: LRM controleert met een uitvoerig grondwaterbewakingsprogramma de grondwaterkwaliteit van 130 peilputten, die verspreid zijn over de Limburgse mijnsites. LRM zal deze peilingen in principe voor eigen rekening blijven uitvoeren tot eind De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 19

20 Vastgoed en projectontwikkeling 1.2. Verkoop In de loop van het jaar 2002 verkocht de Groep LRM 54 ha gronden. De belangrijkste verkopen werden gerealiseerd in de gemeenten Winterslag (Logistiek Park Hermes) en Zolder. Transacties 2002 in ha Site Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal Winterslag 13,88 13,88 Zolder 9,91 26,34 2,51 38,75 Houthalen 1,26 1,26 Totaal 25,05 26,34 2,51 53, Verhuur en zakelijke rechten In afwachting van een definitieve tegeldemaking wordt een aantal terreinen en gebouwen tijdelijk verhuurd aan particuliere of publieke instellingen. Overzicht gronden: Verhuur en zakelijke rechten Site Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal Beringen 20,23 20,23 Waterschei 1,85 10,47 12,32 Zolder 0,41 0,35 0,76 Totaal 20,64 1,85 0,35 10,47 33,31 20

21 2. Projecten LRM is naast vastgoedbeheerder ook partner of initiatiefnemer voor de ontwikkeling van duurzame vastgoed- en infrastructuurprojecten, industrieterreinen en nutsvoorzieningen. Deze projecten zijn gelegen op de oude mijnterreinen en ook elders in Limburg. LRM speelt dan ook een actieve rol in de Limburgse projectontwikkeling. LRM dient zich aan als de voorkeurpartner van de gemeenten, lokale overheden, intercommunales en andere overheden voor de gezamenlijke realisatie van duurzame projecten die niet mogelijk zijn met reguliere Vlaamse of federale geldmiddelen. In alle tot nu toe gerealiseerde partnerschappen stonden efficiëntie en rendabiliteit hoog in het vaandel geschreven van LRM. In deze projecten kan LRM een breed takenpakket aanbieden, dat zowel administratief beheer, vergunningsprocedures, technische bijsturing, projectmanagement tot werfopvolging als financiering, subsidie-aanvragen, budgetcontrole en opleveringsopvolging omvat. De strategische vastgoedprojecten kunnen in twee grote groepen worden ingedeeld. Bepaalde strategische projecten kunnen volgens de invalshoek in beide groepen worden ondergebracht. In hoofdzaak onderscheidt men: Industriezones: deze activiteit slaat op de ontwikkeling van niet-ontsloten industriegronden tot klassieke industriegebieden. Projectontwikkeling: deze term dekt een breed spectrum van activiteiten zoals: - grotere woon- en winkelprojecten die bijdragen tot de ontwikkeling van een dorps- of stadskern, - projecten om terrein- of gebouweninfrastructuur op maat van ondernemingen te ontwikkelen, - windturbineparken, - In alle gevallen kan LRM de projecten meefinancieren, realiseren en superviseren, meestal samen met de publieke of private partners. 21

22 Vastgoed en projectontwikkeling 2.1. Industriezones Logistiek bedrijventerrein Genk-Noord (Hermes) De NV Mijnen, een dochterbedrijf van LRM, beheert het resterende voormalige mijnpatrimonium in Winterslag. Van 1995 tot en met 1998 zijn werkzaamheden uitgevoerd op de site van Winterslag voor de sanering van de terreinen, de sloping van allerlei constructies en de restauratie van de historische gebouwen. Na het einde van deze werkzaamheden ontwikkelde LRM op een gedeelte van deze site een modern bedrijventerrein van 58 ha, bestemd voor logistieke activiteiten. De verkoop van de beschikbare percelen startte in Eind 2001 werd een aanzienlijk gedeelte van dit bedrijventerrein verkocht aan bedrijven uit de logistieke sector zoals TDS, Essers, LDM en De Lijn. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein voor logistieke activiteiten leverde meer dan 700 banen op. LRM speelde daarmee op een doeltreffende wijze haar rol van reconversiemaatschappij en ontwikkelde een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van het industrieterrein Genk-Noord Brustem Industriepark (BIP) Na de sluiting van de militaire basis in Brustem in 1995 besliste het stadsbestuur van Sint-Truiden om een gedeelte van dit militaire terrein te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Na overleg met het stadsbestuur richtten de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Limburg (GOM) en LRM een nieuwe vennootschap op, de NV Brustem Industriepark (BIP). Deze zorgt voor de ontwikkeling van het regionaal gedeelte van het terrein (45 ha). De stad Sint-Truiden ontwikkelt het lokaal bedrijventerrein (22,5 ha). Een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het stadsbestuur en BIP NV duidt het stadsbestuur aan als de opdrachtgever voor de uitvoering van de infrastructuurwerken. LRM en de GOM-Limburg verstrekken bijkomende financiering om bouwrijpe percelen aan te leggen in het regionaal gedeelte van het bedrijventerrein. Een beheerscomité, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van het stadsbestuur, de GOM-Limburg en LRM zorgt voor de ontwikkeling en verkoop van het terrein. Belangrijke krachtlijnen zijn de aandacht voor duurzame ontwikkeling, landschapsvorming en de optimale benutting van de beschikbare terreinoppervlakte. De ontwikkeling van dit regionaal bedrijventerrein schept ruimte voor bedrijven die samen voor 600 arbeidsplaatsen zorgen. 22

23 Hoogwaardig bedrijventerrein Waterschei De NV Mijnen bezit in Waterschei een terrein van meer dan 100 ha dat geschikt is voor duurzame stadsontwikkeling. De site is volledig gesaneerd na de sloping van allerhande constructies en de restauratie van het hoofdgebouw. In 2001 en 2002 deed LRM een haalbaarheidsstudie om dit terrein te ontwikkelen als een hoogwaardig bedrijvenpark met Europese uitstraling. LRM werkt hiervoor nauw samen met de stad Genk en zal voor de financiële en operationele realisatie ook partnerschappen sluiten met andere nationale en internationale partners. De ontwikkeling van dit hoogwaardig bedrijventerrein biedt tewerkstellingsmogelijkheden voor minstens personen. LRM vervult een belangrijke rol als hefboom voor de ontwikkeling van dit duurzaam bedrijventerrein dat een belangrijke bijkomende hoogwaardige tewerkstelling zal opleveren. 23

24 Vastgoed en projectontwikkeling 2.2. Projectontwikkeling Eisden Fase I: Ontwikkeling van ontspannings- en recreatieactiviteiten Na de sanering van de site van 42 ha in Eisden, nam LRM het initiatief om op een gedeelte van deze site een hedendaags project te ontwikkelen voor vrijetijdsbesteding, ontspanning en dagrecreatie. LRM is opdrachtgever en financier van de infrastructurele en stedenbouwkundige inrichtingswerken op en rond deze locatie. In het najaar van 2001 startten twee particuliere bedrijven hun commerciële activiteiten. Het ging om de eerste fase van het Outlet Center van Value Retail (12 ha) en Euroscoop (2 ha). In de loop van 2003 bouwt Value Retail de tweede fase van het Outlet Center. Deze activiteiten creëren werkgelegenheid voor meer dan 500 personen. De totale terreinontwikkelingskosten bedroegen ongeveer 3 miljoen. Fase II : Uitbreiding van de ontspannings- en recreatieactiviteiten LRM voert besprekingen met diverse projectontwikkelaars over de ontwikkeling van de nog beschikbare terreinoppervlakte. LRM speelt samen met de gemeente Maasmechelen een dynamische en coördinerende rol en staat de geïnteresseerde investeerders bij in de uitwerking van hun bedrijfsplan en de aanvraag van de nodige vergunningen. LRM stelt zich tevens tot taak ervoor te zorgen dat de projectontwikkelingen passen in eenzelfde ruimtelijke totaalvisie, die overeenstemt met de verordeningen van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. 24

25 Research Campus Hasselt Het stadsbestuur van Hasselt nam in 1999 het initiatief om via het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt een hoogwaardige kantoorinfrastructuur ( m 2 ) op te richten die als huisvesting kon dienen voor technologiegerichte bedrijven. De keuze van de vestigingsplaats viel op de onmiddellijke omgeving van de huidige Philips-vestiging. In het kader van een publiek-private samenwerking (PPS) richtten de aandeelhouders Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt, LRM en GOM-Limburg de vennootschap "NV Research Campus Hasselt" (RCH) op. LRM hielp mee aan de financiële haalbaarheidsstudie, de structurering van de overeenkomst en de technische werfopvolging van dit project. RCH realiseerde tot nu toe een eerste gebouw. Voor 60 procent van de oppervlakte werd een leasingovereenkomst met Philips gesloten; de overige 40% worden haast helemaal verhuurd aan technologiegerichte bedrijven. Voor de verdere ontwikkeling van deze campus is een masterplan opgesteld dat de volgende fasen in de ontwikkeling van de site aangeeft. LRM volgt de ontwikkeling en uitbating van de Research Campus Hasselt financieel, juridisch en operationeel op in de raad van bestuur van RCH. 25

26 Bijzondere opdrachten van de LRM-groep De Vlaamse regering besliste eind 2001 om 5 miljoen vrij te maken voor het voorbereidend onderzoek van de prima facie -haalbaarheid van de voorgestelde strategische toeristische hefboomprojecten en voor het onderzoek van de haalbaarheid van verschillende mobiliteitsverbeterende initiatieven. De Vlaamse regering keurde op 19 juli 2002 de aanwending van LRM-middelen goed voor niet noodzakelijk rendementsgebonden hefboomprojecten van de provincie Limburg. Deze kaderbeslissing voorziet in een maximaal gereserveerd bedrag van 146,97 miljoen ESR-95 neutraal te besteden. Deze middelen worden pas vrijgemaakt nadat aan alle financieringsprincipes uit de kaderbeslissing is voldaan en na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering keurde op 18 oktober 2002 ook de statuten goed van de NV LISOM en de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en LISOM. LISOM NV is een gespecialiseerde dochtermaatschappij van LRM en heeft als belangrijkste taak een gemotiveerd advies te geven aan de Vlaamse regering hoe de geselecteerde projecten conform de bepalingen van de kaderbeslissing kunnen worden ontwikkeld. 26

27 Volgende hefboomprojecten kregen het fiat van de Vlaamse regering en worden voortaan begeleid door LISOM: A Strategische toeristische hefboomprojecten (STAP): 1 Herckenrode te Hasselt 2 Plinius te Tongeren 3 Provinciaal Gallo-Romeins Museum 4 Dierenpark te Houthalen-Helchteren 5 Nationaal Park Hoge Kempen en ex-center Parcs-terrein te Dilsen-Stokkem 6 Oude Stad te Bokrijk 7 Mijnerfgoedsite te Beringen B Studies: 1 Onderzoek water, afval en energie. 2 Studieopdracht Mobiliteit : het opstellen van een lastenboek voor een studie over de uitbouw van het spoorwegennet in de provincie Limburg. 3 KIZOK: studie over de haalbaarheid van een kenniscentrum voor zelfstandig ondernemen en KMO in Limburg. C Transnationale universiteit Limburg: Projectcoördinatie van de Transnationale universiteit Limburg (TuL). 27

28 Beheersrol Financieel beheer Discretionair vermogensbeheer De door de Groep LRM toegekende mandaten voor discretionair vermogensbeheer werden in het jaar 2002 voortgezet. De resultaten van de mandaten werden onderling vergeleken en beoordeeld met het oog op een goede risicospreiding en een hoger beleggingsrendement. Het behaalde rendement van de beleggingsportefeuille in het slechte beursjaar 2002 bedraagt 4,65%. Op het einde van het jaar zijn de nodige waardeverminderingen geboekt voor de effecten in portefeuille, waarvan de marktwaarde lager lag dan de boekwaarde. De NV Mijnen keurde een dividend goed van 13,750 miljoen tijdens de algemene vergadering over het boekjaar Oprichting van de NV LISOM Op 19 juli 2002 nam de Vlaamse Regering een kaderbeslissing over de aanwending van LRM-middelen en over de financiering van de niet-rendementsgebonden opdrachten van de NV LRM. De NV LRM kreeg de opdracht om een gespecialiseerde dochteronderneming op te richten voor de uitvoering van de al dan niet rendementsgebonden opdrachten. De naamloze vennootschap LISOM werd op 14 november 2002 opgericht. De NV LRM deed een inbreng in natura bij de NV LISOM van al haar activa en passiva die betrekking hadden op de nietrendementsgebonden hefboomprojecten. 28

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V. CONTACTS Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com Valérie Léonard B2WIN Tél.: +32 2 538 11 14 valerie.leonard@b2win.be Lasne, 8 september 2005 Halfjaarlijkse Resultaten per

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 4. Bedrijfsfinanciering 6. Profielen van de ondernemingen waarin LRM risicokapitaal verstrekte 9

Inhoud. Woord vooraf 4. Bedrijfsfinanciering 6. Profielen van de ondernemingen waarin LRM risicokapitaal verstrekte 9 Jaarverslag 2003 Inhoud Woord vooraf 4 Bedrijfsfinanciering 6 Profielen van de ondernemingen waarin LRM risicokapitaal verstrekte 9 Vastgoed en projectontwikkeling 26 Overzicht van de LRM-groep 36 Overzicht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie