Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Jaarverslag 2002

2

3 Jaarverslag 2002

4 4

5 Inhoud Woord vooraf 6 Bedrijfsfinanciering 8 Vastgoed en projectontwikkeling 16 Bijzondere opdrachten van de LRM 26 Beheersrol 28 Raad van Bestuur 30 Consolidatiekring LRM-groep 32 Enkelvoudige jaarrekening 35 Geconsolideerde jaarrekening 41 5

6 Woord vooraf In de open Belgische economie sturen de internationale gebeurtenissen in hoge mate de economische ontwikkelingen in ons land. In 2001 werden reeds heel wat investeringsprojecten tijdelijk uitgesteld wegens de algemene conjunctuurvertraging. De economische activiteit steeg in het jaar 2002 met slechts 0.7 procent. Net zoals België geen eiland is in Europa, is Limburg geen eiland in België. De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) trachtte ook in 2002 haar decretale opdracht in deze internationale en nationale omgeving zo goed mogelijk te vervullen. LRM besteedde daarom een bijzondere aandacht aan zowel werkgelegenheid als milieu. Beide bekommernissen waren gelijkwaardig pijlers van de besluitvorming van LRM. LRM sloot het boekjaar 2002 af met een vennootschappelijke nettowinst van ,06. Het eigen vermogen bedroeg op 31 december ,18. Als investeringsmaatschappij ontplooide LRM dit jaar activiteiten in alle segmenten van het bedrijfsleven. De raad van bestuur heeft de duidelijke bestuursvisie om de investeringen van LRM niet toe te spitsen op enkele sectoren en wil zich ook niet uitsluitend richten op de grote ondernemingen of de KMO s. Hoe divers de doelgroepen zijn blijkt ook uit het productengamma van LRM voor kandidaat-investeerders. 6

7 In het segment klassieke bedrijfsfinanciering keurde LRM in 2002 meerdere nieuwe projecten goed van ondermeer IPTE, Manuservices, de Groene Energiemaatschappij, GIA NV en BRT-KOPAL-Groep. IPTE is het eerste beursgenoteerd bedrijf waarin LRM investeert. Bijzondere aandacht ging uit naar de KMO-sector die een groter aandeel kreeg in het investeringsbeleid van LRM. Dankzij het specifieke financieringsproduct KMO-partnerkapitaal keurde LRM in het jaar 2002 zeven nieuwe KMO-dossiers goed voor een totaal investeringsbedrag van 2 miljoen. Het gaat om de volgende ondernemingen: Rane/Nesa, Roam Chemie, Di Legno, Grispa, Summit Engineering en JM Construct. LRM keurde in 2002 voor een totaal van 13.8 miljoen projecten investeringen goed; 1.1 miljoen was bestemd voor bijkomende investeringen in de bestaande participatieportefeuille en 12.7 miljoen ging naar tien nieuwe investeringen. Op het vlak van de bijzondere opdrachten werkte LRM in 2002 voort aan de opdrachten die in 2001 werden aangevat. Het ging om enkele studieprogramma s voor diverse toeristische hefboomprojecten, om haalbaarheidsstudies voor mobiliteitsverbetering, om water-, afval- en energiestudies en om projectcoördinatie met betrekking tot de Transnationale universiteit Limburg. De definitieve vastlegging van de verschillende hefboomprojecten en hun financiële enveloppes in uitvoering van een beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 was bijzonder belangrijk. Krachtens een beslissing van de Vlaamse regering werd voor deze projecten een nieuwe gespecialiseerde dochtermaatschappij van LRM opgericht, de Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij (LISOM). Ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten, blijft LRM, zowel in de bestaande als in de nog te starten projecten, een actieve rol spelen in de ontwikkeling en commercialisering van strategisch gelegen industrieterreinen en strategische projecten. Om het draagvlak van deze projecten zoveel mogelijk te verbreden, zal LRM naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden speuren in het kader van een publiekprivate samenwerking. 7

8 Bedrijfsfinanciering De afdeling bedrijfsfinanciering van LRM spitst haar activiteiten toe op het verstrekken van risicodragend vermogen aan zowat alle soorten ondernemingen. Het gaat zowel om starters, KMO s, groeibedrijven (groeikapitaal), management buy out (MBO) of management buy in (MBI)-projecten, overname- en defamiliarisatieprojecten, projectfinanciering en strategische vastgoedprojecten. Normaal zal LRM zo goed als steeds optreden als minderheidsaandeelhouder, maar zal wel vaak syndicaten vormen met andere risicokapitaalverstrekkers met wie wel een meerderheidspositie kan worden opgebouwd in een onderneming, moest dit aangewezen zijn. De investeringswaarde van de projecten die in 2002 werden uitgevoerd of goedgekeurd en waarvan de contractuele afwerking op het einde van het jaar in de eindfase verkeerde, beliep 13,8 miljoen. Het gaat enerzijds om 1,1 miljoen bijkomende investeringen in de bestaande participatieportefeuille (met name in de bedrijven Care4Data en Di Legno) en anderzijds om 12,7 miljoen investeringen in tien nieuwe dossiers. 8

9 Belangrijkste nieuwe investeringen van risicokapitaal IPTE LRM besliste om in te tekenen op een achtergestelde lening met warranten van 3 miljoen die werd uitgegeven door IPTE, ter financiering van de interne en de externe groei van de onderneming. LRM verkreeg tegelijk een optie om binnen de 12 maanden een tweede lening van 3 miljoen tegen dezelfde financiële voorwaarden te verstrekken. In de huidige marktomstandigheden ziet IPTE meerdere interessante marktopportuniteiten die nauw aansluiten bij de huidige activiteiten van de groep. Er worden interessante projecten bestudeerd in de IPTE-vestigingen in België, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Grote industriële groepen willen immers in deze landen activiteiten afstaan aan toeleveranciers zoals IPTE. Zo kondigde IPTE in maart 2003 een princiepsakkoord aan voor de overname van een deel van de activiteiten van Philips Hasselt op het vlak van engineering en automatisering. IPTE ziet ook nieuwe groeimogelijkheden in de start van nieuwe productieactiviteiten in de voormalige Oostbloklanden en Azië. Op die manier kan IPTE haar productaanbod vervolledigen met nieuwe diensten en producten die zij tot nu toe niet kon leveren vanuit haar West-Europese vestigingen. Het management van de IPTE-groep verkoos LRM als duurzame partner voor de financiering van het groeitraject van de onderneming. Manuservices Manuservices staat in voor de conceptontwikkeling, de bouw, de financiering en de exploitatie van het schrootpark van het staalbedrijf ALZ Genk, dat verbonden is met een tweede staaloven. LRM verschaft 2 miljoen risicodragend kapitaal op een totaal investeringsbedrag van 7 miljoen. 9

10 Bedrijfsfinanciering Groene Energiemaatschappij De intercommunale Interelectra en LRM richtten in 2002 op een 50/50-basis de naamloze vennootschap "Groene Energie Maatschappij" (GEM NV) op. GEM heeft als doel enkele windmolenparken in de provincie Limburg te bouwen en te financieren. Op dit moment zijn reeds drie projecten vastgelegd. De onderhandelingen en vergunningsprocedures die in nauwe samenwerking verlopen met de respectieve stadsbesturen zijn reeds ver gevorderd. Het gaat om de projecten: 1. Bree: twee windmolens op de terreinen van het voedingsbedrijf Scana Noliko. 2. Lommel: vier windmolens op het industrieterrein Balendijk. 3. Tongeren: drie windmolens, gelegen op de rand van de uitbreidingszone van het Industrieterrein Tongeren-Oost. De Groene Energiemaatschappij organiseerde in samenwerking met de respectieve stadsbesturen hoorzittingen in de gemeenten Bree en Lommel. De totale investeringkosten voor de drie projecten belopen 18 miljoen. De financiering gebeurt gedeeltelijk met kapitaal van de GEM en gedeeltelijk met klassieke bankfinanciering. De GEM zal ook een openbare obligatielening uitschrijven waarop de bevolking van de betrokken gemeenten kan intekenen. Op die manier kan de bevolking door middel van een interessant beleggingsproduct deelnemen aan de financiering van het project. GEM verwacht de prospectus voor deze obligatielening te kunnen verspreiden, zodra zij de vergunning voor minstens één windmolenpark heeft bekomen. De drie windmolenparken zullen de elektriciteit produceren voor om en bij gezinnen. 10

11 BRT De aandeelhouders van Kopal, actief in de afsluitingsbranche en gevestigd in West-Vlaanderen, hebben in 2002 een nieuwe vennootschap opgericht in Maasmechelen. De nieuwe productie-eenheid BRT(Buizen, Rohre, Tubes) zal de productie van buizen verticaal volledig integreren. BRT zal buizen produceren voor ondermeer afsluitingen en poorten en dit vooral gericht op de Nederlandse en Duitse markt. De bouw van de nieuwe fabriek in Maasmechelen werd in september 2002 aangevat en de productiestart is voorzien voor juni LRM en de aandeelhouders financierden samen ongeveer 2 miljoen van het totale investeringsbedrag van 6,5 miljoen. KMO Partnerkapitaal KMO Partnerkapitaal is het bijzondere financieringsproduct van LRM voor Limburgse KMO s. In 2002 financierde LRM in totaal zeven KMO s voor een totaal bedrag van 2 miljoen. Het gaat om de ondernemingen Rane/Nesa, Roam Chemie, Di Legno, Grispa, Summit Engineering en JM Construct. Rane/Nesa NESA NV is een familieonderneming voor metaalbewerking die hondenrennen, paardenboxen en poorten en hekwerken maakt. LRM verstrekte een financiering van 0,125 miljoen, die de overdracht van de onderneming aan de volgende generatie financieel mogelijk maakte. 11

12 Bedrijfsfinanciering Roam Chemie Roam Chemie, gevestigd in Houthalen, is gespecialiseerd in de productie en distributie van producten voor waterbehandeling. Op de markt van chemische producten waar de grote multinationale spelers domineren, positioneert Roam Chemie zich reeds sinds 1984 als een gespecialiseerd producent van chemicaliën voor de waterbehandelingssector. Met de overname van de Duitse sectorgenoot HUWA-SAN, producent van een ecologisch ontsmettingsmiddel doet Roam Chemie een volgende stap in de verbreding van haar productengamma. Het totale investeringsbedrag beloopt 3,6 miljoen en schept vijf nieuwe arbeidsplaatsen. LRM investeerde 0,5 miljoen onder de vorm van een lening met warranten. Di Legno Met de tweede ronde financiering van het bedrijf Di Legno Interiors bewijst LRM dat zij met haar Partnerkapitaal voor KMO s de goede weg is ingeslagen. Di Legno Interiors was de eerste Limburgse KMO die een beroep deed op het Partnerkapitaal van LRM. Di Legno Interiors werd in 1998 opgericht en produceert "verouderde" parketvloeren. Voor de financiering van zijn internationale groei en een uitbreiding van zijn productieapparaat deed het bedrijf een beroep op het risicokapitaal van LRM voor een aanvankelijk bedrag van 0,25 miljoen. De omzet steeg van 1 miljoen in 2000 tot 3,5 miljoen in 2002, waarvan twee derde voortkwam van de export. Di Legno Interiors verwacht een verdere omzetstijging tot 10 miljoen. Om deze groei mogelijk te maken, werd een tweede financieringsronde gehouden. LRM tekende in op een kapitaalverhoging van 0,496 miljoen. 12

13 Grispa Grispa is een producent van kunststofschaaltjes voor de voedingsindustrie. Grispa koestert de ambitie om binnen de vijf jaar één van de toonaangevende Europese producenten te zijn in haar branche. Om deze groeistrategie te realiseren, legde het bedrijf een belangrijk investeringsprogramma op tafel dat voorzag in uitbreiding dankzij de verhuis naar een groter bedrijfspand in Houthalen-Helchteren en de aankoop van een aantal productie machines. LRM financierde 0,5 miljoen van de totale investering van 3 miljoen. JM Construct JM Construct ontwikkelt en produceert metalen hulpstukken voor de bevestiging van prefabbetonelementen. Andere activiteiten zijn het buigen en afwerken van lichtmasten, de assemblage van metalen componenten voor de bouwsector en ten slotte de montage en het onderhoud van machines. LRM verstrekte een achtergestelde lening van 0,125 miljoen voor de financiering van de nieuwe omzetgroei en de uitbreidingsinvesteringen. Het totale investeringsprogramma dat JM Construct zal uitvoeren bedraagt 0,4 miljoen. Summit Engineering Summit Engineering ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele audioapparatuur (equalizers, power amplifiers). Summit Engineering wil in de komende jaren de verkoop van hoogtechnologische zelfontwikkelde producten onder de eigen merknaam Q4 Audio voortzetten. LRM verschafte een lening met warrants van 0,125 miljoen om deze plannen te realiseren. 13

14 Bedrijfsfinanciering G.I.A. EVCA-waarde volgens sectorverdeling G.I.A. nv is een producent van intelligente verdeeldozen (gebruikt in elektrische installaties en immoticasystemen. G.I.A. produceert en commercialiseert een gepatenteerde verdeeldoos voor elektrische toepassingen. Het gebruik van de G.I.A. verdeeldozen leidt tot een besparing van de installatietijd (tot 75%) en dus tot een substantieel lagere installatieprijs. Verder is G.I.A. leverancier van het intelligente I&D bussysteem en de uitbreiding daarvan met een Voice-Data-Imaging module. Hiermee behoort G.I.A. tot de koplopers op gebied van elektronische beheersystemen voor gebouwen. Voeding 38% ICT 14% Diensten 7% Bouw 14% Vastgoed 3% Consumer 4% LRM verstrekte risicokapitaal aan de moedermaatschappij van G.I.A. enerzijds voor de financiering van een herschikking van het aandeelhouderschap en anderzijds om de Europese groeistrategie van G.I.A. mee te financieren. G.I.A. plant immers bijkomende verkoopkantoren in Europa te openen en enkele industriële strategische allianties aan te gaan met industriële groepen. Textiel 6% Industrial 2% Subcontracting 12% EVCA-waarde volgens financieringsfase Seed & start-up 19% Buy-outs 47% Expansie 34% 14

15 Overzicht van de participaties Onderneming Website Activiteit Instap LRM engagement 3DDD PHARMA generische geneesmiddelen 17-dec-01 participatie A&SAP GROEP hrm-diensten 14-sep-01 participatie ADDED LOGISTICS logistiek 18-nov-99 converteerbare lening AMBIORIX luxe schoenen 17-dec-99 participatie ANAXIS ICT 5-sep-00 participatie BIOFRU - JOHAN NICOLAI NV boomkwekerij 1-jan-99 lening BIO-RACING fietskleding 28-sep-01 lening met warrants BRT metalen palen voor hekwerken 23-okt-02 lening l CARE4DATA digitale datadragers 14-jan-00 participatie CEGEKA ICT 31-aug-99 participatie CSG toelevering diensten 22-feb-00 lening DI LEGNO INTERIORS parketvloeren 4-apr-01 participatie DOXIS LIGHTING FACTORY design verlichting 30-mei-02 lening GRISPA kunststofspuitgieten 24-dec-02 lening GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ exploitatie windparken 27-jun-02 participatie INTERLIN INVEST spaan en osb-platen 29-nov-99 lening met warrants JM CONSTRUCT metaaltoelevering 3-sep-02 lening MANUSERVICES toelevering diensten 22-mrt-02 lening PRATO SERVICES ICT 14-sep-01 lening met warrants RANE hekwerken 28-feb-02 lening ROAM CHEMIE reinigingschemicaliën 16-apr-02 lening met warrants SCANA NOLIKO INTERNATIONAL voeding 28-jul-00 participatie SPIN GROEP spinnerij 22-dec-99 participatie SUMMIT ENGINEERING hoogwaardige audioproducten 22-nov-02 lening l VALUE RETAIL merkendorp 29-jun-01 participatie 15

16 Vastgoed en projectontwikkeling In het kader van haar decretale opdracht kan de Groep LRM haar activa, die zowel liquiditeiten als vaste activa, met name vastgoed omvatten, inzetten voor de ontwikkeling van ondernemingsgebonden projecten die de reconversie in de provincie Limburg ondersteunen, stimuleren en helpen realiseren. Deze ondernemingsgebonden projecten kunnen zowel betrekking hebben op een welbepaalde onderneming, op meerdere ondernemingen (bijvoorbeeld ter ondersteuning van clustervorming en de ontwikkeling van bedrijventerreinen) als op overheidsinitiatieven met een economisch doel. De opdrachten van de afdeling "vastgoed en projectontwikkeling" passen helemaal in dit kader. Vastgoed en Projectontwikkeling Vastgoed Projecten Beheer Verkoop Industriezones Projectontwikkeling Verhuur Zakelijke rechten 16

17 1. Vastgoed De NV Mijnen, een dochterbedrijf van de NV LRM, is de eigenaar en beheerder van het resterende voormalige mijnpatrimonium. Bij de sluiting van de mijnen besloeg dit patrimonium een totale oppervlakte van ongeveer ha. Tussen 1993 en 2000 voerde de NV Mijnen voor meer dan 77 miljoen werken uit. Het hoofddoel van deze werkzaamheden was de mijnterreinen te saneren en de te behouden mijngebouwen te restaureren. Om een duurzame bodemkwaliteit te waarborgen, controleert de NV Mijnen in een aantal gevallen de kwaliteit van het grondwater door middel van een omvangrijk grondwaterbewakingsprogramma. Op 31 december 2002 beschikte de Groep LRM over de volgende terreinen, gerangschikt per mijnzetel (in bepaalde gevallen gemeentegrensoverschrijdend): Eigendom per 31 december 2002 in ha Site Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal Beringen 26,69 19,64 13,29 10,46 9,27 79,34 Eisden 36,14 47,19 29,61 0,07 4,60 117,61 Waterschei 207,49 96,21 0,58 26,24 330,52 Winterslag 40,96 9,13 4,69 54,78 Zolder 24,19 9,01 3,99 37,20 Houthalen 0,00 Deze gronden zijn de rechtstreekse eigendom van de Groep LRM. De ontwikkelingen die LRM tijdens de jongste jaren in partnerschap met private en publieke partners aanvatte, zijn niet opgenomen in deze lijst. Enkele sprekende voorbeelden zijn de Research Campus Hasselt, Brustem Industriepark en Maasmechelen Leisure Valley. De vastgoedafdeling van LRM heeft vier hoofdactiviteiten: beheer, verkoop, verhuur en zakelijke rechten. Totaal 127,99 292,46 139,11 15,10 44,79 619,45 17

18 Vastgoed en projectontwikkeling Winterslag 9,00% Zolder 5,91% Lummen 0,20% Beringen 13,03% Eisden 19,31% Verdeling gronden per mijnsite Waterschei 52,55% Natuur 48,02% Verdeling gronden per gebiedsfunctie Industrie 21,02% Overige 5,64% Wonen 2,48% Stedelijk 22,84% 18

19 1.1. Beheer LRM voert een dynamisch beheersbeleid om haar gronden en gebouwen, waaronder het geklasseerde mijnpatrimonium, een maximale waarde te bezorgen. Dit beleid omvat ondermeer: Administratief beheer: het patrimonium van de NV Mijnen beslaat een 950-tal percelen. Het administratieve en digitale beheer ervan gebeurt door de NV Mijnen. Onderhoud: LRM is lid van de Monumentenwacht Limburg VZW. Dankzij regelmatige inspecties en toestandrapporteringen wordt LRM op de hoogte gebracht van de noodzakelijke onderhoudswerken aan geklasseerde gebouwen. In samenwerking met het studiebureau dat de sanerings- en restauratieopdrachten uitvoerde, wordt onderzocht welke werken moeten worden uitgevoerd. Bosbeheer: op het grondgebied van Waterschei en As, beheert de NV Mijnen een bos van ongeveer 96 ha en 73 a. Voor dit biologisch waardevol gebied werd een bosbeheerplan opgesteld. Dit plan voorziet in een twintigjarig onderhoudsplan voor het bos. Veiligheid: voor diverse sites werd een beveiligingscontract gesloten met een erkend beveiligingsbureau. Milieubeheer: LRM controleert met een uitvoerig grondwaterbewakingsprogramma de grondwaterkwaliteit van 130 peilputten, die verspreid zijn over de Limburgse mijnsites. LRM zal deze peilingen in principe voor eigen rekening blijven uitvoeren tot eind De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 19

20 Vastgoed en projectontwikkeling 1.2. Verkoop In de loop van het jaar 2002 verkocht de Groep LRM 54 ha gronden. De belangrijkste verkopen werden gerealiseerd in de gemeenten Winterslag (Logistiek Park Hermes) en Zolder. Transacties 2002 in ha Site Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal Winterslag 13,88 13,88 Zolder 9,91 26,34 2,51 38,75 Houthalen 1,26 1,26 Totaal 25,05 26,34 2,51 53, Verhuur en zakelijke rechten In afwachting van een definitieve tegeldemaking wordt een aantal terreinen en gebouwen tijdelijk verhuurd aan particuliere of publieke instellingen. Overzicht gronden: Verhuur en zakelijke rechten Site Industrie Natuur Stedelijk Wonen Overige Totaal Beringen 20,23 20,23 Waterschei 1,85 10,47 12,32 Zolder 0,41 0,35 0,76 Totaal 20,64 1,85 0,35 10,47 33,31 20

21 2. Projecten LRM is naast vastgoedbeheerder ook partner of initiatiefnemer voor de ontwikkeling van duurzame vastgoed- en infrastructuurprojecten, industrieterreinen en nutsvoorzieningen. Deze projecten zijn gelegen op de oude mijnterreinen en ook elders in Limburg. LRM speelt dan ook een actieve rol in de Limburgse projectontwikkeling. LRM dient zich aan als de voorkeurpartner van de gemeenten, lokale overheden, intercommunales en andere overheden voor de gezamenlijke realisatie van duurzame projecten die niet mogelijk zijn met reguliere Vlaamse of federale geldmiddelen. In alle tot nu toe gerealiseerde partnerschappen stonden efficiëntie en rendabiliteit hoog in het vaandel geschreven van LRM. In deze projecten kan LRM een breed takenpakket aanbieden, dat zowel administratief beheer, vergunningsprocedures, technische bijsturing, projectmanagement tot werfopvolging als financiering, subsidie-aanvragen, budgetcontrole en opleveringsopvolging omvat. De strategische vastgoedprojecten kunnen in twee grote groepen worden ingedeeld. Bepaalde strategische projecten kunnen volgens de invalshoek in beide groepen worden ondergebracht. In hoofdzaak onderscheidt men: Industriezones: deze activiteit slaat op de ontwikkeling van niet-ontsloten industriegronden tot klassieke industriegebieden. Projectontwikkeling: deze term dekt een breed spectrum van activiteiten zoals: - grotere woon- en winkelprojecten die bijdragen tot de ontwikkeling van een dorps- of stadskern, - projecten om terrein- of gebouweninfrastructuur op maat van ondernemingen te ontwikkelen, - windturbineparken, - In alle gevallen kan LRM de projecten meefinancieren, realiseren en superviseren, meestal samen met de publieke of private partners. 21

22 Vastgoed en projectontwikkeling 2.1. Industriezones Logistiek bedrijventerrein Genk-Noord (Hermes) De NV Mijnen, een dochterbedrijf van LRM, beheert het resterende voormalige mijnpatrimonium in Winterslag. Van 1995 tot en met 1998 zijn werkzaamheden uitgevoerd op de site van Winterslag voor de sanering van de terreinen, de sloping van allerlei constructies en de restauratie van de historische gebouwen. Na het einde van deze werkzaamheden ontwikkelde LRM op een gedeelte van deze site een modern bedrijventerrein van 58 ha, bestemd voor logistieke activiteiten. De verkoop van de beschikbare percelen startte in Eind 2001 werd een aanzienlijk gedeelte van dit bedrijventerrein verkocht aan bedrijven uit de logistieke sector zoals TDS, Essers, LDM en De Lijn. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein voor logistieke activiteiten leverde meer dan 700 banen op. LRM speelde daarmee op een doeltreffende wijze haar rol van reconversiemaatschappij en ontwikkelde een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van het industrieterrein Genk-Noord Brustem Industriepark (BIP) Na de sluiting van de militaire basis in Brustem in 1995 besliste het stadsbestuur van Sint-Truiden om een gedeelte van dit militaire terrein te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Na overleg met het stadsbestuur richtten de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Limburg (GOM) en LRM een nieuwe vennootschap op, de NV Brustem Industriepark (BIP). Deze zorgt voor de ontwikkeling van het regionaal gedeelte van het terrein (45 ha). De stad Sint-Truiden ontwikkelt het lokaal bedrijventerrein (22,5 ha). Een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het stadsbestuur en BIP NV duidt het stadsbestuur aan als de opdrachtgever voor de uitvoering van de infrastructuurwerken. LRM en de GOM-Limburg verstrekken bijkomende financiering om bouwrijpe percelen aan te leggen in het regionaal gedeelte van het bedrijventerrein. Een beheerscomité, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van het stadsbestuur, de GOM-Limburg en LRM zorgt voor de ontwikkeling en verkoop van het terrein. Belangrijke krachtlijnen zijn de aandacht voor duurzame ontwikkeling, landschapsvorming en de optimale benutting van de beschikbare terreinoppervlakte. De ontwikkeling van dit regionaal bedrijventerrein schept ruimte voor bedrijven die samen voor 600 arbeidsplaatsen zorgen. 22

23 Hoogwaardig bedrijventerrein Waterschei De NV Mijnen bezit in Waterschei een terrein van meer dan 100 ha dat geschikt is voor duurzame stadsontwikkeling. De site is volledig gesaneerd na de sloping van allerhande constructies en de restauratie van het hoofdgebouw. In 2001 en 2002 deed LRM een haalbaarheidsstudie om dit terrein te ontwikkelen als een hoogwaardig bedrijvenpark met Europese uitstraling. LRM werkt hiervoor nauw samen met de stad Genk en zal voor de financiële en operationele realisatie ook partnerschappen sluiten met andere nationale en internationale partners. De ontwikkeling van dit hoogwaardig bedrijventerrein biedt tewerkstellingsmogelijkheden voor minstens personen. LRM vervult een belangrijke rol als hefboom voor de ontwikkeling van dit duurzaam bedrijventerrein dat een belangrijke bijkomende hoogwaardige tewerkstelling zal opleveren. 23

24 Vastgoed en projectontwikkeling 2.2. Projectontwikkeling Eisden Fase I: Ontwikkeling van ontspannings- en recreatieactiviteiten Na de sanering van de site van 42 ha in Eisden, nam LRM het initiatief om op een gedeelte van deze site een hedendaags project te ontwikkelen voor vrijetijdsbesteding, ontspanning en dagrecreatie. LRM is opdrachtgever en financier van de infrastructurele en stedenbouwkundige inrichtingswerken op en rond deze locatie. In het najaar van 2001 startten twee particuliere bedrijven hun commerciële activiteiten. Het ging om de eerste fase van het Outlet Center van Value Retail (12 ha) en Euroscoop (2 ha). In de loop van 2003 bouwt Value Retail de tweede fase van het Outlet Center. Deze activiteiten creëren werkgelegenheid voor meer dan 500 personen. De totale terreinontwikkelingskosten bedroegen ongeveer 3 miljoen. Fase II : Uitbreiding van de ontspannings- en recreatieactiviteiten LRM voert besprekingen met diverse projectontwikkelaars over de ontwikkeling van de nog beschikbare terreinoppervlakte. LRM speelt samen met de gemeente Maasmechelen een dynamische en coördinerende rol en staat de geïnteresseerde investeerders bij in de uitwerking van hun bedrijfsplan en de aanvraag van de nodige vergunningen. LRM stelt zich tevens tot taak ervoor te zorgen dat de projectontwikkelingen passen in eenzelfde ruimtelijke totaalvisie, die overeenstemt met de verordeningen van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. 24

25 Research Campus Hasselt Het stadsbestuur van Hasselt nam in 1999 het initiatief om via het Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt een hoogwaardige kantoorinfrastructuur ( m 2 ) op te richten die als huisvesting kon dienen voor technologiegerichte bedrijven. De keuze van de vestigingsplaats viel op de onmiddellijke omgeving van de huidige Philips-vestiging. In het kader van een publiek-private samenwerking (PPS) richtten de aandeelhouders Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt, LRM en GOM-Limburg de vennootschap "NV Research Campus Hasselt" (RCH) op. LRM hielp mee aan de financiële haalbaarheidsstudie, de structurering van de overeenkomst en de technische werfopvolging van dit project. RCH realiseerde tot nu toe een eerste gebouw. Voor 60 procent van de oppervlakte werd een leasingovereenkomst met Philips gesloten; de overige 40% worden haast helemaal verhuurd aan technologiegerichte bedrijven. Voor de verdere ontwikkeling van deze campus is een masterplan opgesteld dat de volgende fasen in de ontwikkeling van de site aangeeft. LRM volgt de ontwikkeling en uitbating van de Research Campus Hasselt financieel, juridisch en operationeel op in de raad van bestuur van RCH. 25

26 Bijzondere opdrachten van de LRM-groep De Vlaamse regering besliste eind 2001 om 5 miljoen vrij te maken voor het voorbereidend onderzoek van de prima facie -haalbaarheid van de voorgestelde strategische toeristische hefboomprojecten en voor het onderzoek van de haalbaarheid van verschillende mobiliteitsverbeterende initiatieven. De Vlaamse regering keurde op 19 juli 2002 de aanwending van LRM-middelen goed voor niet noodzakelijk rendementsgebonden hefboomprojecten van de provincie Limburg. Deze kaderbeslissing voorziet in een maximaal gereserveerd bedrag van 146,97 miljoen ESR-95 neutraal te besteden. Deze middelen worden pas vrijgemaakt nadat aan alle financieringsprincipes uit de kaderbeslissing is voldaan en na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering keurde op 18 oktober 2002 ook de statuten goed van de NV LISOM en de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en LISOM. LISOM NV is een gespecialiseerde dochtermaatschappij van LRM en heeft als belangrijkste taak een gemotiveerd advies te geven aan de Vlaamse regering hoe de geselecteerde projecten conform de bepalingen van de kaderbeslissing kunnen worden ontwikkeld. 26

27 Volgende hefboomprojecten kregen het fiat van de Vlaamse regering en worden voortaan begeleid door LISOM: A Strategische toeristische hefboomprojecten (STAP): 1 Herckenrode te Hasselt 2 Plinius te Tongeren 3 Provinciaal Gallo-Romeins Museum 4 Dierenpark te Houthalen-Helchteren 5 Nationaal Park Hoge Kempen en ex-center Parcs-terrein te Dilsen-Stokkem 6 Oude Stad te Bokrijk 7 Mijnerfgoedsite te Beringen B Studies: 1 Onderzoek water, afval en energie. 2 Studieopdracht Mobiliteit : het opstellen van een lastenboek voor een studie over de uitbouw van het spoorwegennet in de provincie Limburg. 3 KIZOK: studie over de haalbaarheid van een kenniscentrum voor zelfstandig ondernemen en KMO in Limburg. C Transnationale universiteit Limburg: Projectcoördinatie van de Transnationale universiteit Limburg (TuL). 27

28 Beheersrol Financieel beheer Discretionair vermogensbeheer De door de Groep LRM toegekende mandaten voor discretionair vermogensbeheer werden in het jaar 2002 voortgezet. De resultaten van de mandaten werden onderling vergeleken en beoordeeld met het oog op een goede risicospreiding en een hoger beleggingsrendement. Het behaalde rendement van de beleggingsportefeuille in het slechte beursjaar 2002 bedraagt 4,65%. Op het einde van het jaar zijn de nodige waardeverminderingen geboekt voor de effecten in portefeuille, waarvan de marktwaarde lager lag dan de boekwaarde. De NV Mijnen keurde een dividend goed van 13,750 miljoen tijdens de algemene vergadering over het boekjaar Oprichting van de NV LISOM Op 19 juli 2002 nam de Vlaamse Regering een kaderbeslissing over de aanwending van LRM-middelen en over de financiering van de niet-rendementsgebonden opdrachten van de NV LRM. De NV LRM kreeg de opdracht om een gespecialiseerde dochteronderneming op te richten voor de uitvoering van de al dan niet rendementsgebonden opdrachten. De naamloze vennootschap LISOM werd op 14 november 2002 opgericht. De NV LRM deed een inbreng in natura bij de NV LISOM van al haar activa en passiva die betrekking hadden op de nietrendementsgebonden hefboomprojecten. 28

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie