algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "algemene voorwaarden bij uw autoverzekering"

Transcriptie

1 algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering. Daarin staat welke auto precies verzekerd is en welke verzekeringen u voor die auto heeft afgesloten. De Algemene en de Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering horen bij elkaar. De voorwaarden vormen samen met de door u ondertekende verzekeringsaanvraag de verzekeringsovereenkomst. Op basis van die informatie en de voorwaarden hebben wij afspraken met u gemaakt. Voor deze verzekeringsovereenkomst geldt de Belgische wetgeving. In het bijzonder de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsovereenkomst voor motorrijtuigen en haar uitvoeringsbesluiten, de bijbehorende reglementaire bepalingen en alle andere huidige of toekomstige bepalingen. Let op! Burgerlijke Aansprakelijkheid: Voor wat betreft de verplichte dekking van de Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, gelden ook de bepalingen van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, zoals opgenomen in bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 (hierna de Modelovereenkomst ). In bijlage bij deze voorwaarden vindt u de volledige tekst van de Modelovereenkomst. HEMA vindt het belangrijk dat haar klanten begrijpen wat zij lezen. Deze voorwaarden zijn geschreven in een duidelijk leesbare taal en zijn daardoor verstaanbaar voor iedereen. Echter, deze voorwaarden dienen enkel als toelichting en verduidelijking Voor de juridisch verplichte aansprakelijkheidsdekking verwijzen wij u hierbij ook naar de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Modelovereenkomst. In deze Modelovereenkomst vindt u een uitgebreidere versie van de voorwaarden. Die is volledig en bij eventuele geschillen zal de Modelovereenkomst dienen als juridisch document. Kloppen uw gegevens niet meer? Dan kloppen de afspraken misschien ook niet meer. Geef wijzigingen in uw gegevens daarom zo snel mogelijk aan ons door. versie : HEMA_ voorwaarden in verstaanbare taal altijd lage premies Blad 1 van 33

2 Inhoud 1. Gemeenschappelijke bepalingen Begrippen Wat mag u van ons verwachten? Welke informatie hebben wij gebruikt voor de verzekering en onze afspraken met u? Wat moet u doen als u schade heeft? Waar bent u verzekerd? Wat verzekeren we? Wat verzekeren we niet? Welke regels gelden voor het betalen van uw premie? Verandering van maatschappij Wanneer begint uw verzekering? Wanneer stopt uw verzekering? Wat als u overlijdt? Heeft u vragen of klachten? Mededelingen en kennisgevingen Burgelijke Aansprakelijkheid (Verzekering voor Schade aan Anderen) Waarvoor bent u verzekerd? Voor wie geldt deze verzekering? Voor welk voertuig geldt deze verzekering? Welke schade aan anderen vergoeden we? Welke schade vergoeden we niet? Hoe behandelen we schade? Kleine Omnium (verzekering voor bepaalde schade aan uw auto) Waarvoor bent u verzekerd? Wat verzekeren we? Wat verzekeren wij niet? Wat verzekeren wij ook niet? Hoe behandelen we schade? Volledige Omnium (verzekering voor extra schade aan uw auto) Waarvoor bent u verzekerd? Welke schade vergoeden we extra? Wat verzekeren we niet? Verzekering rechtsbijstand Waarvoor bent u verzekerd? Voor wie geldt deze verzekering? Voor welke voertuigen geldt deze verzekering? Wat verzekeren wij niet? Wat moet u doen als u rechtsbijstand wilt? Blad 2 van 33

3 5.6 Welke kosten vergoeden wij? Vergoeding bij onvermogende aansprakelijke Welke kosten vergoeden we niet? Wat moet u doen als u het niet met ons eens bent? Vervangwagen Waarvoor bent u verzekerd? Wat verzekeren we niet? Waar bent u verzekerd? Bestuurdersverzekering Wie is verzekerd? Voor welk voertuig geldt deze verzekering? In welke situaties betalen wij? Hoeveel betalen we? Welke zijn uw verplichtingen? Wanneer betalen we? Vaststelling van de schade? Wij betalen minder als u geen gordel om had of die niet correct droeg Voor welke schade betalen we niet? BIJLAGE: Modelovereenkomst Burgerlijke Aansprakelijkheid voorwaarden in verstaanbare taal altijd lage premies Blad 3 van 33

4 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Begrippen Om de tekst verstaanbaar te houden, gebruiken we een aantal begrippen. We gebruiken die in alle voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Ze betekenen net iets meer dan in het dagelijks leven en daarom leggen we ze even uit. Het gaat om de woorden hieronder: Auto Het voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden omschreven staat. Aanhangwagen U Elke aanhangwagen die achter uw auto is vastgemaakt wordt beschouwd als een deel van uw auto. De in de Bijzondere Voorwaarden omschreven niet-aangekoppelde aanhangwagen. Degene die verzekerd is bij ons. Dat kan degene zijn die de verzekering heeft afgesloten, maar ook iemand anders die volgens deze voorwaarden verzekerd is. voorwaarden in verstaanbare taal Ander/anderen Degene met wie u een aanrijding of ongeluk heeft gehad. Wij Corona N.V.; met als hoofdzetel Metrologielaan 2, 1130 Brussel, FSMA HEMA Verzekeringen De tussenpersoon die heeft bemiddeld bij het sluiten van de verzekering Wat mag u van ons verwachten? U mag van ons verwachten dat wij: U helpen en oplossingsgericht meedenken. Net als u streven naar veiligheid en een prettige leefomgeving. Ervan uitgaan dat wij elkaar vertrouwen. Samen belang hebben bij correcte premies en een gezonde klantenkring. Regelmatig controles uitvoeren, ook om te voorkomen dat u moet betalen voor fraudeurs Welke informatie hebben wij gebruikt voor de verzekering en onze afspraken met u? Wij hebben de volgende informatie gebruikt: Het aanvraagscherm op de website. Dat moet u juist en eerlijk ingevuld hebben. Wij kunnen uw gegevens controleren en u om extra informatie vragen. De Algemene Voorwaarden # Autoverzekering. De Bijzondere Voorwaarden # Autoverzekering. Een volledig ingevulde en ondertekende verzekeringsaanvraag. Andere informatie en verklaringen van u. Wij mogen u daar om vragen. Wij verzekeren u op basis van de informatie die u ons gegeven heeft toen u de verzekering afsloot. We gaan ervan uit dat u ons toen de juiste informatie gegeven heeft en dat die informatie nog steeds klopt. Onze afspraken met u zijn daarop gebaseerd. Als er iets verandert, moet u ons dat laten weten om nog steeds goed verzekerd te zijn Wat moet u doen als u schadegeval heeft? Heeft u een schadegeval waarvoor wij moeten betalen? Of heeft een ander van u geëist dat u zijn schadegeval betaalt? Dan moet u zich aan de volgende afspraken houden: U moet de schade zo snel mogelijk schriftelijk aan ons melden: uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de schade is gebeurd. Blad 4 van 33

5 1.4.2 U moet indien mogelijk de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden. Ook moet u de naam, de voornamen en de woonplaats van de getuigen en de benadeelden melden U moet als het kan voor de melding van de schade het formulier gebruiken dat wij hebben opgesteld. U vindt dat formulier op U moet zo snel mogelijk alle nuttige informatie en documenten geven die wij nodig hebben. Bijvoorbeeld: proces-verbaalnummer, getuigen, tegenpartijen, aanrijdingsformulier U moet alle dagvaardingen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten binnen de 48 uur nadat ze zijn afgeleverd of betekend aan ons bezorgen U mag niets doen of zeggen waaruit blijkt dat wij de schade moeten betalen. U mag ook niet beloven dat wij de schade betalen Een bereidwillige medewerking met ons bij schade Waar bent u verzekerd? U bent verzekerd in België, in elk land van de Europese Gemeenschap, Andorra en Monaco, Vaticaanstad, Bulgarije, Finland, Hongarije, IJsland, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, San-Marino, Tsjechië, Slovakije, Zweden, Zwitserland, Marokko, Tunesië, Turkije en in de landen die op uw groene kaart vermeld staan en niet doorstreept zijn. De groene kaart heeft u van ons gekregen Wat verzekeren we? In de Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering staat welke auto precies verzekerd is, welke waarborgen u voor die auto heeft afgesloten en de bedragen die wij maximaal vergoeden. Is uw auto bij de garage voor onderhoud, herstellingen of een technische keuring? En krijgt u een tijdelijke vervangwagen? Dan geldt de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering ook voor de vervangwagen als die niet verzekerd is. De verzekering van een vervangwagen mag niet meer dan 30 kalenderdagen duren vanaf de dag dat u niet meer met uw eigen auto kan rijden Wat verzekeren we niet? Schade door terrorisme Heeft u schade door terrorisme? Dan betalen we niet altijd voor alle schade. We betalen de schade alleen als een onafhankelijk comité heeft bepaald dat het inderdaad om terrorisme gaat. In de wet van 1 april 2007 staat dat de regering zo n comité moet instellen. Heeft het comité bepaald dat het om terrorisme gaat? Dan bepaalt het comité hoeveel schade er in totaal is. Als de totale schade in werkelijkheid hoger is dan 1 miljard, krijgt u niet al uw schade vergoed. Bij terrorisme werken wij namelijk samen met andere verzekeraars. Dat doen we in de vereniging VZW TRIP. De leden van die vereniging betalen samen maximaal 1 miljard per jaar voor schade door terrorisme. Dat bedrag is een maximum voor alle slachtoffers samen. Op vindt u meer informatie. Blad 5 van 33

6 1.7.2 Kernenergie We vergoeden geen schade door een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan. Een atoomkernreactie is bijvoorbeeld een kernfusie of radioactiviteit Welke regels gelden voor het betalen van uw premie? Hieronder leest u hoe we de premie voor uw autoverzekering berekenen. En welke regels er zijn voor de premiebetaling Hoe berekenen we de verzekeringspremie? Zo berekenen wij uw premie: Elk jaar berekenen wij per onderdeel van de verzekering uw premie voor het volgende jaar. Dat doen wij met de informatie die u ons heeft gegeven. De premie voor de verzekering is de optelsom van de premies voor alle onderdelen. Daar tellen wij de taksen, bijdragen en kosten bij op Zo betaalt u de premie U betaalt de premie elke maand via bankdomiciliëring. U geeft ons toestemming om het maandbedrag van uw rekening te halen. Daarvoor vult u een domiciliëringsopdracht in die u ook ondertekent. Op uw rekening staat voldoende geld om de premie te betalen. Rond dezelfde dag elke maand halen we de premie voor de volgende maand van uw rekening Wat als u niet betaalt of te laat betaalt? U moet de premie altijd op tijd betalen. Betaalt u te laat? Dan krijgt u eerst nog een betalingsherinnering van ons en daarna een aanmaning. Heeft u twee weken nadat wij uw aanmaning hebben verstuurd nog steeds niet betaald? Dan sturen wij u een opzegging per aangetekende brief of deurwaardersexploot. Die opzegging gaat in na een termijn van 15 dagen. Dan bent u vanaf de 16e dag daarna niet meer verzekerd. Betaalt u de allereerste premie te laat? Dan gaat uw verzekering pas in na ontvangst van de eerste betaling. Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij effectief hebben gemaakt voor de vordering van niet-betaalde premies op u te verhalen Bonus-malusregeling De regels in dit artikel gelden voor: De Burgerlijke Aansprakelijkheid. De Kleine Omnium. De Volledige Omnium Elk jaar dat u verzekerd bent, daalt u één graad op de gradenschaal. U krijgt dan korting op uw premie voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en omnium. Had u op een bepaald moment schade? Dan stijgt u vanaf het volgende jaar op de gradenschaal. U moet dan meer premie betalen. U stijgt met vijf graden per schadegeval. In het voorbeeld hieronder ziet u hoe de bonus-malusregeling werkt. Voorbeeld U ondertekent uw autoverzekering op 1 oktober Van 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2012 heeft u geen schade. U gaat dan op 1 oktober 2012 een graad omlaag. U betaalt vanaf die datum dus minder premie. Op 15 december 2012 krijgt u een ongeluk. U heeft schade. Daardoor stijgt u op 1 oktober 2013 op de gradenschaal. U betaalt vanaf die datum dus meer premie. Als u van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014 geen schade heeft, gaat u op 1 oktober 2014 een graad omlaag. Uw premie daalt dan weer. Dit voorbeeld laat zien dat een schade verwerkt wordt op de jaarlijkse vervaldag van uw verzekering. In het voorbeeld is dat 1 oktober. Pas dan verandert de premie. Blad 6 van 33

7 Gradenschaal en de bijbehorende premies Huidige graad Premieniveau ten opzichte van basisniveau % % % % % % % % % % % voorwaarden in verstaanbare taal 11 94% 10 87% 9 82% 8 77% 7 73% 6 70% 5 66% 4 63% altijd lage premies 3 59% 2 55% 1 54% 0 51% Alleen schadegevallen waarvoor wij een schadevergoeding voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben uitbetaald of moeten uitbetalen tellen mee voor een stijging in de gradenschaal. Vergoedingen voor de bescherming van de zwakke weggebruiker (objectieve aansprakelijkheid) worden niet meegeteld Toetreding tot de gradenschaal gebeurt in graad 11. Wij houden daarnaast rekening met uw aantal opeenvolgende jaren zonder schadegeval in fout en het aantal jaren bewezen rijervaring De graden 0 of 22 zullen nooit overschreden worden. Ongeacht het aantal jaren zonder schadegeval of het aantal schadegevallen. Heeft u vier jaar geen schadegeval veroorzaakt en staat u nog steeds op een hogere graad dan 11? Dan wordt u automatisch teruggebracht naar de basisgraad Heeft u de afgelopen 5 jaar een autoverzekering gehad bij een andere verzekeraar in de Europese Unie? Dan heeft u van hem een overzicht gekregen van de schadegevallen die u gehad heeft. U moet ons dat schadeattest bezorgen. Doet u dat niet? Of geeft u ons een overzicht over minder dan 5 jaar? Dan mogen wij de premie verhogen. Als u schadegevallen heeft gehad die niet op het overzicht staan, moet u ons dat ook vertellen. Blad 7 van 33

8 Had u een schadegeval, maar blijkt achteraf dat u daardoor geen hogere premie hoefde te betalen? Dan betalen wij u de premie terug die u te veel heeft betaald. Is de verbetering meer dan een jaar na de toekenning van de verkeerde graad gebeurd? Dan wordt het door ons betaalde bedrag verhoogd met de wettelijke interest Verandering van auto heeft geen invloed op uw graad in de gradenschaal Bij opzegging van de overeenkomst ontvangt u van ons binnen 15 dagen de nodige informatie over uw schadeverleden Verandering van maatschappij Wij mogen de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, op elk moment aan een andere verzekeraar overdragen. Dat mag alleen als we daarvoor de toestemming krijgen van de FSMA en als we voldoen aan alle eisen die de wet van 9 juli 1975 over de controle van verzekeringsondernemingen aan zo n overdracht stelt Wanneer start uw verzekering? Uw verzekering start op de startdatum die in uw Bijzondere Voorwaarden staat en geldt voor één jaar. De verzekering wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd. Voor uw verzekering begint, hebben wij altijd een door u ondertekende verzekeringsaanvraag nodig. De verzekering begint pas nadat wij uw eerste premie via domiciliëring ontvangen hebben. Let op: lukt het niet om de eerste keer premie van uw rekening af te halen? Dan bent u achteraf nooit verzekerd geweest Wanneer stopt uw verzekering? U mag uw verzekering op elk moment stopzetten met een opzegtermijn van 2 maanden. U doet dat aangetekend. De premie die u te veel heeft betaald, storten wij dan op uw rekening terug Wij kunnen de verzekering stopzetten in de volgende gevallen: Als u ons expres verkeerde informatie heeft gegeven toen u de verzekering sloot. Of als vaststaat dat sprake is van fraude, oplichting of bedrog. Wij sturen u dan een brief waarin we uw verzekering opzeggen. In die brief staat vanaf welke datum u niet meer bij ons bent verzekerd. Wanneer u vaker dan normaal schades BA meldt. Wij zoeken dan met u naar een oplossing of maken afspraken voor de toekomst. Is er geen verbetering of wilt u niet meewerken? Dan kunnen wij uw verzekering opzeggen. Als u geen geldig keuringsbewijs voor uw voertuig kunt voorleggen. voorwaarden in verstaanbare taal De verzekering wordt stopgezet of geschorst in de volgende gevallen: Als uw auto door de overheid wordt opgevorderd. Wordt iemand anders de eigenaar van uw auto, dan stopt de verzekering 16 dagen na de overdracht. Als u langer dan 6 maanden in het buitenland gaat wonen. U moet dat zo snel mogelijk aan ons laten weten. Als u zoveel schade had dat uw auto niet meer hersteld kon worden. Blad 8 van 33

9 1.12. Wat als u overlijdt? Als u als verzekeringsnemer overlijdt, loopt de verzekering verder. Uw erfgenamen zijn verplicht de premies te betalen. Uw erfgenamen kunnen de verzekering aangetekend opzeggen. Ook wij kunnen uw erfgenamen schriftelijk laten weten dat we de verzekering stopzetten binnen de 3 maanden na kennisneming van het overlijden Heeft u vragen of klachten? Heeft u een vraag of een klacht over deze verzekering? Dan kunt u ons dat schriftelijk laten weten. Stuur uw brief naar: HEMA Verzekeringen T.a.v. de directie Metrologielaan Brussel Tel 02/ Fax 02/ Komen u en uw dossierbeheerder bij HEMA Verzekeringen niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot: Ombudsman van de Verzekeringen de Meeûsplantsoen Brussel Tel 02/ Fax 02/ Vecht u de bepalingen in het verzekeringscontract of in deze Algemene Voorwaarden aan? Dan beslist de rechter wie er gelijk heeft. voorwaarden in verstaanbare taal Het verzekeringscontract en deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgisch recht en de bevoegde Belgische rechtbanken. Krijgt u een conflict over deze overeenkomst? Of eist iemand geld van u door deze overeenkomst? Dan gelden de verjaringstermijnen van het Belgisch recht. Een verjaringstermijn is de periode waarin u met een conflict naar de rechter kunt gaan Mededelingen en kennisgevingen Wij sturen al onze briefwisseling voor u naar het meest recente adres dat u ons gegeven heeft. U kunt de voor ons bestemde briefwisseling naar onze hoofdzetel in België sturen. Blad 9 van 33

10 2. Burgerlijke Aansprakelijkheid (Verzekering voor schade aan anderen) 2.1. Waarvoor bent u verzekerd? U bent verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. Dat betekent dat wij betalen als u verantwoordelijk bent voor schade die uw verzekerd voertuig aan anderen toebrengt. In deze Algemene Voorwaarden leest u wat we daarmee bedoelen. In de wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen staat wat wij minstens moeten verzekeren. We betalen bij elke situatie die in die wet staat. Ook als in deze Algemene Voorwaarden iets anders vermeld staat. Maar soms mogen we het bedrag achteraf wel van u terugeisen. Wanneer we dat mogen doen, leest u in punt Let op! Voor de verplichte verzekering van de Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen gelden de bepalingen van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, zoals opgenomen in bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 december 1992 (hierna: de Modelovereenkomst). In de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden vindt u de volledige tekst van de Modelovereenkomst. HEMA vindt het belangrijk dat haar klanten begrijpen wat zij lezen. Deze voorwaarden zijn geschreven in een duidelijk leesbare taal en zijn daardoor verstaanbaar voor iedereen. Echter, deze voorwaarden dienen enkel als toelichting en verduidelijking Voor de juridisch verplichte aansprakelijkheidsdekking verwijzen wij u hierbij ook naar de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Modelovereenkomst. In deze Modelovereenkomst vindt u een uitgebreidere versie van de voorwaarden. Die is volledig en bij eventuele geschillen zal de Modelovereenkomst dienen als juridisch document Voor wie geldt deze verzekering? De verzekering geldt voor alle personen hieronder. We spreken die personen in het vervolg van deze Algemene Voorwaarden aan met u. 1. Degene die deze verzekering sluit. 2. Degene die de auto voor zichzelf gebruikt (eigenaar of persoon aan wie u de auto toevertrouwd heeft). 3. Degene die de auto tijdelijk in zijn bezit heeft, maar die niet voor zichzelf gebruikt (houder). Bijvoorbeeld een garagist. 4. De bestuurder van de auto. 5. De mensen die in de auto meerijden (passagiers). En ook: 6. De werkgever van al die personen. Maar alleen als hij volgens de wet aansprakelijk is voor de schade die zij veroorzaken Voor welk voertuig geldt deze verzekering? Deze verzekering geldt voor de auto die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat. Is uw auto onbruikbaar en krijgt u een vervangwagen? Dan geldt deze verzekering ook voor die vervangwagen als die niet verzekerd is. Die vervangwagen wordt maximaal 30 opeenvolgende dagen verzekerd Welke schade aan anderen vergoeden we? Schade bij anderen, veroorzaakt door uw auto Wij vergoeden de schade die uw auto veroorzaakt aan andere mensen of hun eigendommen. Per schade betalen we maximaal: Een onbeperkte vergoeding voor de lichamelijke schade (tenzij dat door een Koninklijk Besluit gewijzigd wordt) voor schade aan andermans eigendom per passagier voor kleding en bagage. We vergoeden daarbovenop nog de interest die wij volgens de wet namens u aan anderen moeten betalen. Blad 10 van 33

11 Heeft uw auto schade veroorzaakt in een land waar ze volgens de wet een lager bedrag verzekeren? Dan vergoeden we toch conform de ruimere dekking van de Belgische wet Schade als u gewonden vervoert Vervoert u kosteloos een door een verkeersongeval gewonde persoon en is daardoor de bekleding van uw auto vuil gemaakt? Dan betalen we de kosten van de reiniging en de herstelling van de binnenbekleding van uw auto. Er is geen vrijstelling. U hoeft dus niet zelf een deel van de extra kosten te betalen Schade bij anderen door een auto die u sleept Sleept u gratis een andere auto? En veroorzaakt die andere auto schade aan andere mensen of hun eigendom? Dan vergoeden wij de schade Wanneer u als verzekeringsnemer occasioneel een voertuig van iemand anders bestuurt die niet verzekerd is. We vergoeden de schade wanneer u occasioneel een voertuig van iemand anders bestuurt. Op voorwaarde dat u geen vervoer tegen betaling uitvoert Kosten voor een rechtszaak Soms betalen we nog meer dan schade aan anderen of aan hun eigendom, zoals de kosten van rechtszaken en rechtsbijstand. Maar alleen als we daarvoor de opdracht of toestemming hebben gegeven Wat betalen we nog meer? Veroorzaakt uw auto schade in het buitenland? En neemt de buitenlandse overheid uw auto in beslag of wordt u aangehouden? Dan moet u soms een bedrag betalen om vrij te komen of om uw auto terug te krijgen. Wij betalen dat bedrag tot Zodra de buitenlandse overheid dat bedrag terugbetaalt, moet u op onze vraag alle formaliteiten voor de terugbetaling vervullen Welke schade vergoeden we niet? Hieronder leest u welke schade we niet vergoeden. Maar er zijn meer situaties waarin we niet vergoeden. Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden en in de Modelovereenkomst. De volgende schades vergoeden wij niet: Schade aan de bestuurder van de auto die het ongeluk veroorzaakt. Schade aan uw auto. Schade aan vervoerde goederen, kleding en bagage van meer dan Schade aan vervoerde goederen, kleding en bagage van inwonende gezinsleden die bij het ongeluk niet gekwetst zijn. Schade door lading veroorzaakt tijdens in- of uitladen. voorwaarden in verstaanbare taal altijd lage premies Blad 11 van 33

12 2.6. Hoe behandelen we schade? Wij mogen zelf bepalen hoe wij de schade regelen met de persoon die schade heeft Wat bij strafrechtelijke vervolging? Als een schadegeval leidt tot een strafrechtszaak tegen u mag u zichzelf verdedigen. U bent verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de rechtbank u dat vraagt. De kosten van de rechtszaak en rechtsbijstand moet u zelf betalen, tenzij u de waarborg rechtsbijstand heeft. Boetes, minnelijke schikkingen, opdeciemen en de gerechtskosten voor strafzaken betalen we niet Soms moet u de schade aan ons terugbetalen Soms mogen wij de schade, de gerechtskosten en interest die we moeten vergoeden van u of van de bestuurder terugeisen. Dat mag in de volgende situaties: Als u ons expres verkeerde informatie heeft gegeven toen u de verzekering sloot of daarna. Als vaststaat dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. Als u een bestuurder jonger dan 23 jaar in uw wagen laat rijden en hij veroorzaakt een ongeval: maximaal 500. Als het ongeval plaatsvond tussen vrijdagavond uur en maandagmorgen uur: maximaal Als u de schade met opzet heeft veroorzaakt. Of als de schade ontstond doordat u roekeloos reed. Toen u de auto bestuurde, was u in staat van dronkenschap. Als u meedoet aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden. Toen u de auto bestuurde, had u geen geldig rijbewijs. Als u geen geldig keuringsbewijs voor de auto kunt voorleggen. Als er meer mensen meerijden dan volgens de wet mag. Als de bestuurder uw auto gebruikte zonder uw toestemming. Als u zich niet aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden houdt en dat voor ons nadelig is Zwakke weggebruiker Bij een verkeersongeval met uw auto vergoeden wij altijd de lichamelijke schade aan voetgangers, fietsers en inzittenden. Blad 12 van 33

13 3. Kleine Omnium Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld Waarvoor bent u verzekerd? U bent verzekerd voor schade aan de auto voor het maximumbedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering vermeld staat. voorwaarden in verstaanbare taal 3.2. Wat verzekeren we? We vergoeden schade aan de verzekerde auto door één van de oorzaken hieronder. Ook als uw auto door de schade totaal verlies verklaard wordt. Waarborg Brand Schade door brand. Schade door vuur. Schade door ontploffing. Schade door steekvlammen. Schade door bliksem. Schade door kortsluiting. Schade door blussingswerken na brand. Waarborg Diefstal Schade door diefstal of een poging tot diefstal. Waarborg Glasbreuk Schade doordat uw voorruit, achterruit, zijruiten of het glas van uw schuifdak breekt. Schade aan het koetswerk door de glasbreuk. Waarborg Schade door natuurkrachten en contact met dieren Schade door rotsinstortingen. Schade door van rotsen vallende stenen. Schade door grondverschuiving. Schade door lawine. Schade door sneeuwdruk. Schade door storm met een bewezen windsnelheid van meer dan 100 km/uur. Schade door een orkaan. Schade door hagel. Schade door vloed. Schade door een overstroming. Schade door een aardbeving. Schade door een vulkaanuitbarsting. Schade doordat u botst met vogels, loslopende dieren of wilde dieren die de weg oversteken Wat verzekeren wij niet? Hieronder leest u welke schade we niet vergoeden en welke de uitzonderingen zijn. Maar er zijn meer situaties waarin we de schade niet vergoeden. Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden We vergoeden geen schade die is veroorzaakt door het vervoer of door het laden en lossen van ontvlambare of ontplofbare stoffen. Bij kleine hoeveelheden voor eigen huishoudelijk gebruik vergoeden we de schade wel. Bijvoorbeeld een gasfles of een reserve benzineblik We vergoeden geen schroei- of smeltschade. Blad 13 van 33

14 3.3.4 We vergoeden geen diefstal of schade aan vervoerde goederen en voorwerpen We vergoeden geen schade door vandalisme We vergoeden geen schade als de auto niet op slot was. Of als de auto werd achtergelaten met de ruiten, kofferbak of het dak open. We vergoeden ook niet als de sleutels op een zichtbare plaats werden achtergelaten. Of als het alarmsysteem van uw auto niet ingeschakeld was. Als de auto in een individuele garage geparkeerd stond en de deur op slot was, vergoeden we wel. voorwaarden in verstaanbare taal We vergoeden geen diefstal, opzettelijke vernieling of beschadiging door u of door personen die bij u inwonen We betalen niet voor schade doordat uw antenne, achteruitkijkspiegel, embleem, ruitenwisser of wieldop zijn gestolen of beschadigd. Als uw auto in een afgesloten garage geparkeerd stond en als er in die garage werd ingebroken, betalen we wel We vergoeden geen diefstal, vernieling of beschadiging van telefoons of van audiovisuele apparaten We vergoeden geen schade door het breken van het glas van lampen en spiegels Wat verzekeren we ook niet? Hieronder leest u wanneer we de schade zeker niet vergoeden. U krijgt geen vergoeding als u zich niet aan de voorwaarden houdt en dat nadelig is voor ons. U krijgt ook geen vergoeding als u niet eerlijk tegen ons bent geweest. Of als u ons verkeerde informatie heeft gegeven. Wij mogen onze administratieve of gerechtelijke kosten voor de behandeling van frauduleuze schadeaangiften op u verhalen Opzet Als de schade uw eigen schuld was en u wist wat u deed. Bijvoorbeeld als u wist dat er waarschijnlijk schade zou ontstaan. Of als u wist dat u waarschijnlijk schade kon voorkomen, maar dat niet gedaan heeft Geen geldig rijbewijs Als u als bestuurder volgens de wet niet mocht rijden, is de schade niet verzekerd. Bijvoorbeeld: U heeft geen geldig rijbewijs of uw rijbewijs is ingetrokken. U rijdt met een voertuig waarvoor u geen geldig rijbewijs heeft Intoxicatie of dronkenschap Schade als u alcohol heeft gedronken, drugs heeft gebruikt of medicijnen heeft ingenomen. En als u daardoor uw auto niet goed kon besturen. Of als het volgens de wet verboden is om in dat geval te rijden Verhuur Schade als u uw auto verhuurt of als u personen vervoert voor geld. Als u carpoolt, bent u wel verzekerd. Ook als u daar geld voor vraagt Wedstrijden Schade als u meedoet aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidritten of wedstrijden. Blad 14 van 33

15 Inbeslagname Schade omdat uw auto door een Belgische of buitenlandse overheid in beslag is genomen Waardeverlies Schade doordat uw auto minder waard wordt, bijvoorbeeld na inbraak of na een ongeluk Hoe behandelen we schade? Wat moet u doen bij schade? U moet ons de schade laten vaststellen vóór u uw auto laat repareren. Wij kunnen daarvoor een deskundige aanstellen. U mag uw auto meteen laten repareren, dus zonder dat wij de schade hebben vastgesteld. U moet ons dan achteraf wel een factuur bezorgen. Dat mag: Als u een noodreparatie laat doen, omdat u anders niet meer met uw auto kunt rijden. Als het gevaarlijk voor het verkeer of voor uw auto is om verder te rijden. En dit voor zover de herstelling van de schade minder dan 625 (incl. BTW) kost Welk bedrag vergoeden wij? We betalen maximaal het bedrag dat u verzekerd heeft. De wijze waarop wij de waarde berekenen wordt beschreven in de Bijzondere Voorwaarden van uw HEMA Autoverzekering Gedeeltelijke schade Met gedeeltelijke schade bedoelen we: Schade die te herstellen is en waarbij het technisch verantwoord is om dat te doen. Schade die het waard is om te laten herstellen. Om dat te berekenen trekken we de waarde van het wrak af van de waarde die de auto had net vóór de schade. Als de herstelkosten lager zijn dan dat bedrag, is de auto het waard om te laten herstellen. Gedeeltelijke schade betalen we integraal. U moet ons daarvoor het expertiseverslag en de factuur van de hersteller geven. In het expertiseverslag staat wat er hersteld moet worden. Op de factuur staat wat er echt hersteld is. Als die twee beschrijvingen overeenkomen, betalen we de hele factuur. De factuur moet dus gedetailleerd zijn Totaal verlies We spreken van totaal verlies: Als de herstelling van het omschreven voertuig technisch niet meer verantwoord is. Als de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde van het omschreven voertuig vlak voor het schadegeval, verminderd met de waarde van het wrak. Als het omschreven voertuig tot 30 dagen na de diefstal niet wordt teruggevonden. Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van het rijtuig, verminderd met de waarde van het wrak. De verzekerde kan de verkoop van het wrak aan ons overlaten. In dat geval wordt de waarde van het wrak niet in mindering gebracht Diefstal Was uw auto gestolen? En wordt hij teruggevonden na 30 dagen of later? Dan mag u kiezen of u de auto terugneemt of niet. Hieronder staan de gevolgen: Neemt u de auto terug? Dan moet u het bedrag terugstorten dat u van ons voor de schade had gekregen. Als er nog herstellingskosten zijn, betalen wij die wel. Neemt u de auto niet terug? Dan mag u het bedrag houden dat u van ons voor de schade had gekregen. Blad 15 van 33

16 Wat krijgt u nog meer van ons terug? Soms betalen we een hoger bedrag dan de verzekerde waarde van uw auto. Dat doen we in de volgende gevallen: Welke accessoires zijn verzekerd? We betalen als accessoires beschadigd zijn of verloren gaan. We betalen per schadegeval maximaal 10% van de verzekerde waarde van uw auto Wanneer vergoeden wij de BTW? Heeft u gedeeltelijke schade? Dan betalen wij u ook de BTW op de herstellingskosten terug. U krijgt alleen de BTW van ons terug die u niet van de Federale Overheidsdienst Financiën kunt terugkrijgen. U moet ons de factuur van de hersteller zo snel mogelijk bezorgen, zeker binnen de 6 maanden nadat een deskundige de waarde van uw schade heeft bepaald. Laat u uw auto niet herstellen en koopt u een andere auto? Dan krijgt u van ons de BTW terug die u voor die andere auto betaalt. U moet ons de factuur van die andere auto zo snel mogelijk bezorgen, zeker binnen de 6 maanden nadat een deskundige de waarde van uw schade heeft bepaald. Er is wel een maximumbedrag dat u terugkrijgt: maximaal het bedrag van de BTW die u zou moeten betalen als u de auto zou laten herstellen. Is uw auto het niet meer waard om te laten herstellen of is uw auto gestolen? En koopt u een andere auto? Dan krijgt u van ons de BTW terug die u voor die andere auto betaalt. U moet ons de factuur van die andere auto zo snel mogelijk bezorgen, zeker binnen de 6 maanden nadat een deskundige de waarde van uw schade heeft bepaald. Er is wel een maximumbedrag dat u terugkrijgt: maximaal het bedrag van de BTW die u zou moeten betalen als u de auto zou laten herstellen. Is de andere auto die u koopt een tweedehands auto? Dan betaalt u een ander BTW-bedrag, omdat de BTW alleen berekend wordt op een forfaitaire winstmarge van 15%. We betalen u alleen de BTW terug die u echt betaald heeft. Koopt u een tweedehands auto van een particulier? Dan betaalt u daar geen BTW voor en krijgt u van ons dus geen BTW terug. Is uw auto het niet meer waard om te laten herstellen of is uw auto gestolen? En verzekert u uw nieuwe auto opnieuw bij ons? Dan betalen wij ook deze kosten terug: De kosten om een nieuwe nummerplaat aan te vragen. De kosten om de nieuwe auto in het verkeer toe te laten (inverkeerstellingstaks) Antidiefstalsysteem Als u schade heeft aan uw alarmsysteem of als dat verloren gaat. Dan vergoeden wij de schade of de waarde van een identiek antidiefstalsysteem Bijkomende vergoedingen In de volgende gevallen betalen we tot maximaal 750 (incl. BTW): We betalen de kosten van de bewaking en het vervoer van uw auto naar de dichtstbijzijnde garage We betalen het vervoer van uw auto naar een adres in België. Alleen als wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven Wij betalen eventuele douanerechten als uw auto met onze toestemming in het buitenland is achtergebleven Bij een schadegeval buiten België betalen we de kosten voor het vrijmaken van de rijweg Als door een verzekerde schade de nummerplaat onbruikbaar is, betalen we de kosten van de aanvraag van een nieuwe nummerplaat. Blad 16 van 33

17 Wij betalen de kosten van de verplichte technische keuring door de auto-inspectie na herstelling van uw auto ten gevolge van een gedekt schadegeval Hoeveel moet u zelf betalen? Als u schade heeft, moet u soms een vrijstelling zelf betalen. Een overzicht: Brand: Geen vrijstelling Diefstal: Vrijstelling van 250, tenzij bij totaal verlies na diefstal uw volgende auto opnieuw bij HEMA Verzekeringen verzekerd wordt. Glasbreuk: Geen vrijstelling als de herstelling door # Verzekeringen geregeld wordt. Anders is er een vrijstelling van 20% op de herstelkosten. Contact met loslopende dieren: Geen vrijstelling Natuurkrachten: Geen vrijstelling Wat doen we als we over de schade van mening verschillen? U vraagt aan een deskundige hoe groot de schade is en wij vragen dat aan een andere deskundige. Als die deskundigen niet tot een overeenstemming komen, benoemen ze een derde deskundige. Die zal als scheidsrechter over het geschil beslissen. U heeft ook het recht om het geschil voor de rechtbank in België te brengen. Dan zal de rechter een deskundige aanduiden. U betaalt de kosten voor de door u aangestelde deskundige. Wij betalen de kosten van de door ons aangestelde deskundige. We betalen allebei de helft van de kosten van de derde deskundige of van de gerechtsdeskundige. voorwaarden in verstaanbare taal Blad 17 van 33

18 4. Volledige Omnium Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat Waarvoor bent u verzekerd? U bent extra verzekerd voor schade aan de auto die in de Bijzondere Voorwaarden van uw HEMA Autoverzekering beschreven staat. Voor die extra verzekering gelden dezelfde voorwaarden als voor de Kleine Omnium. Ook de onderstaande voorwaarden zijn van toepassing: 4.2. Welke schade vergoeden we extra? We vergoeden de schade aan uw auto door deze oorzaken: Schade die het gevolg is van een ongeval. Schade door daden van kwaadwilligheid van iemand anders. Schade veroorzaakt tijdens het vervoer per spoor, te water of in de lucht Wat verzekeren we niet? Hieronder leest u wanneer we de schade nooit vergoeden. Maar er zijn meer situaties waarin we de schade niet vergoeden. Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden. Wij verzekeren niet: Schade door slijtage of door slecht onderhoud. Schade aan de banden. Is er tegelijkertijd andere verzekerde schade? Dan betalen we wel. Schade door het vervoer van dieren en lading. Schade door lading veroorzaakt tijdens het in- of uitladen. Schade aan lading of bagage. Schade die ontstaat door een constructiefout of door een mechanisch defect van uw auto. Schade na een ongeval die enkel bestaat uit een mechanisch defect van uw auto. Schade doordat uw auto niet in orde is met de geldende reglementering voor de technische controle Hoeveel moet u zelf betalen? Als u schade heeft, moet u altijd 250 zelf betalen, tenzij u bij totaal verlies uw volgende auto opnieuw bij HEMA Verzekeringen verzekert. voorwaarden in verstaanbare taal altijd lage premies Blad 18 van 33

19 5. Verzekering Rechtsbijstand Deze verzekering is alleen van toepassing als ze in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat Waarvoor bent u verzekerd? U bent verzekerd voor de strafrechtelijke verdediging en voor de kosten die u maakt om de schade aan uw auto terugbetaald te krijgen van iemand anders die voor de schade aansprakelijk is. Die schade moet tijdens de duur van uw verzekering zijn gebeurd In welke situaties verzekeren wij strafrechtelijke verdediging? Wij verzekeren de strafrechtelijke verdediging als u vervolgd wordt voor: Overtreding van de wetten en reglementen van de politie over het wegverkeer; Onvrijwillige doodslag of verwondingen In welke situaties verzekeren wij de kosten die u maakt om schade terug te krijgen? Bij aansprakelijkheid zonder contractuele relatie Wij verdedigen uw rechten om van de aansprakelijke een minnelijke schikking of een gerechtelijke schadevergoeding te krijgen, op voorwaarde dat u geen contract met die persoon gesloten heeft. Wij proberen een vergoeding te krijgen van een verzekerde bij: Schade aan de auto die veroorzaakt wordt door een passagier die geen gezinslid van u is; Schade waarvoor een andere aansprakelijkheidsverzekering tussenkomt Bij aansprakelijkheid met contractuele relatie In de volgende gevallen proberen wij uw schade van iemand anders terug te vorderen op basis van de contractuele aansprakelijkheid: Als u uw auto in nieuwe staat heeft gekocht en sindsdien door ons werd verzekerd voor het bekomen van waarborgen van de constructeur van uw auto. Als de schade veroorzaakt werd door een constructiefout aan uw auto, al dan niet in nieuwe staat gekocht. Als uw auto beschadigd werd tijdens het onderhoud, de herstelling, de reiniging of het tanken van brandstof door een garagist. Als de herstelling van uw auto na een gewaarborgd schadegeval niet werd uitgevoerd volgens het expertiseverslag Voor wie geldt deze verzekering? De verzekering geldt voor alle personen hieronder. We spreken deze mensen in het vervolg van deze Algemene Voorwaarden aan met u. De persoon die de verzekering heeft gesloten. De bestuurder of passagier van de auto, maar alleen als zij een conflict in het verkeer krijgen en alleen als zij toestemming hadden om in de auto te rijden. De nabestaanden van de personen hierboven Voor welke voertuigen geldt deze verzekering? De volgende voertuigen worden verzekerd: Het voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden wordt omschreven. Elke aanhangwagen die u achteraan uw auto vastmaakt. De in de Bijzondere Voorwaarden omschreven niet-aangekoppelde aanhangwagen. Een tijdelijke vervangwagen die u gebruikt terwijl uw auto bij de garage is voor onderhoud, herstellingen of een technische keuring. Het gebruik van de vervangwagen mag niet langer duren dan 30 dagen vanaf de datum van zijn buitengebruikstelling. Een toevallig door u gebruikte auto, voor zover deze voor hetzelfde gebruikt wordt als uw eigen auto. Blad 19 van 33

20 5.4. Wat verzekeren wij niet? Hieronder leest u wanneer u niet verzekerd bent. Maar er zijn meer situaties waarin u niet verzekerd bent. Die vindt u in het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen van deze voorwaarden. In de volgende gevallen bent u niet verzekerd: Iemand eist een schadevergoeding van u. U krijgt dan geen advies en ook geen juridische hulp. Meestal heeft u hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering. Wij regelen dan alleen de hulp die u niet uit een aansprakelijkheidsverzekering krijgt bij een belangenconflict. Iemand anders moet de kosten van juridische hulp betalen, volgens de wet of een contract. Bijvoorbeeld als u andere verzekeringen heeft die de schade verzekeren moet u eerst die andere verzekeraars contacteren om de schade terugbetaald te krijgen. Schade door deelname aan of voorbereiding van wedstrijden met motorrijtuigen. De voorziening in Cassatie. Als de hoofdsom lager is dan Als uw schade minder is dan het bedrag van de tussenkomstdrempel dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat Wat moet u doen als u rechtsbijstand wilt? Als u een geschil heeft, moet u dat binnen de 8 dagen schriftelijk aan ons melden Bij een gerechtelijke of administratieve procedure mag u zelf een advocaat of een persoon die de vereiste kwalificaties heeft om uw belangen te verdedigen, kiezen. De aangestelde schadedeskundige (expert) moet aanvaard zijn door de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. De advocaat moet zijn kantoor hebben in België of in het land waar het geschil voor de rechter komt. U moet ons de naam van de gekozen advocaat of expert meedelen. Als de erelonen en kosten te hoog zijn, moet u die op ons verzoek laten betwisten voor het bevoegde tuchtorgaan of rechtbank U moet in ieder geval de volgende dingen doen: U geeft ons alle nodige informatie en documenten over uw geschil. U geeft alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken over uw geschil aan ons of aan de gekozen advocaat. U bent verplicht op verzoek van ons of van de advocaat op rechtszittingen te komen en de vereiste procedurehandelingen uit te voeren. U mag niets doen of zeggen waaruit blijkt dat wij de schade moeten betalen. U mag ook niet beloven dat wij de schade betalen. Verlening van eerste hulp of erkenning van de feiten zien wij niet als een erkenning van aansprakelijkheid. Wij betalen soms voorlopige kosten voor u. Bijvoorbeeld de kosten van een rechtszaak of expertisekosten. Krijgt u die kosten terug van de persoon met wie u een geschil heeft? Dan moet u ze aan ons terugbetalen. U moet ons op de hoogte houden van alle initiatieven die u neemt in samenspraak met de advocaat of expert. U krijgt geen vergoeding of rechtshulp als u zich niet aan de bovenstaande richtlijnen houdt en dat nadelig is voor ons. U krijgt ook geen vergoeding of rechtshulp als u niet eerlijk tegen ons bent geweest. De bewijslast daarvoor ligt bij ons Welke kosten vergoeden wij? Wij vergoeden de volgende kosten, zonder dat u ze hoeft voor te schieten: De kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder. De kosten van een gerechtelijke en buitenrechtelijke procedure die u ten laste wordt gelegd. De kosten van een procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel. Uw reis- en verblijfskosten als u voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen. De kosten om een verzoek tot genade of eerherstel in te dienen. We vergoeden alleen als het oorspronkelijke geschil door ons geregeld werd en als u op het ogenblik waarop het verzoekschrift werd ingediend nog bij ons bent verzekerd. Blad 20 van 33

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Je autoverzekering 1 Waarvoor ben je verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3 Beperkt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 12.07

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 12.07 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 12.07 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Uw Autoverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Brommerverzekering Polisvoorwaarden nr. BV 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze Caravan- en Vouwwagenverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS In de voorwaarden van de REAAL Bromfietsverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Bromfietsverzekering 03 116 14-06 In de voorwaarden van de Reaal Bromfietsverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Voorwaarden AutoSure Verzekering

Voorwaarden AutoSure Verzekering Index AutoSure polisvoorwaarden (AS 9-2011) Deze polisvoorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van Verzekeruzelf.nl. Ook de details in uw Persoonlijk Digitaal Dossier horen hierbij. Hulp

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze ACSI Caravanreisverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie