KBC POLIS PERSONENAUTO

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC POLIS PERSONENAUTO"

Transcriptie

1 KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen Wat kan verzekerd worden? In deze polis kunnen de volgende verzekeringen afgesloten worden: - de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid; - de verzekering rechtsbijstand; - de omniumverzekering alle risico s; - de verzekering gedeeltelijke omnium; - de Bijstandverzekering; - de Ongevallenverzekering verkeer. - Voertuigen ingeschreven in het buitenland dienen bij een in het buitenland erkend verzekeraar te worden verzekerd; - Alle courante bestuurders moeten aan de verzekeraar gemeld worden; - Als de eigenaar niet de gebruikelijke bestuurder van het verzekerde voertuig is, moet dit aan de verzekeraar gemeld worden; - Als de inschrijver niet de verzekeringsnemer van het verzekerde voertuig is, moet dit aan de verzekeraar gemeld worden.

2 Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid personenauto Deze verzekering, ook wel BA-verzekering genoemd, vergoedt zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade aan derden waarvoor u naar aanleiding van een ongeval met het verzekerde voertuig aansprakelijk bent. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedere eigenaar van een motorrijtuig. - De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt met het verzekerde voertuig; - De vergoeding van letsels die een voetganger, fietser of passagier opgelopen heeft bij een verkeersongeval waarin het verzekerde motorrijtuig betrokken is. Wat is niet verzekerd? Voornaamste uitsluitingen: - vergoedingen van de aansprakelijke persoon (dit risico kan verzekerd worden in de Ongevallenverzekering Verkeer); - schade aan het verzekerde voertuig; - schade aan de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen; - schade die uitsluitend te wijten is aan de vervoerde goederen; - schade veroorzaakt door deelneming aan wedstrijden. - Elke aanhangwagen of caravan met een toegelaten massa van meer dan 500 kg moet wettelijk verplicht verzekerd worden; - Het trekken van een aanhangwagen tot 750 kg MTM is gratis meeverzekerd. Is de toegelaten massa meer dan 750 kg, dan dient u dit aan de verzekeraar te melden; - Het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) is een verplicht boorddocument; - De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt in België en in alle landen die hernomen zijn op de groene kaart; kijk voor vertrek na of de betrokken landen op de groene kaart voorkomen en niet doorgehaald zijn (anders moet aan de grens van het betrokken land een grensverzekering afgesloten worden).

3 Verzekering rechtsbijstand personenauto Met deze verzekering kan men aanspraak maken op juridische bijstand bij geschillen die verband houden met het verzekerde voertuig of indien men als passagier of bestuurder van andermans voertuig geen beroep kan doen op de rechtsbijstandverzekering van dat voertuig. Deze verzekering is onmisbaar voor iedere eigenaar of houder (vb. leasingnemer) van een motorrijtuig. - Deze verzekering biedt juridische bijstand in volgende situaties bij het terugvorderen van geleden schade van de aansprakelijke persoon, van de verzekeraar van de aansprakelijke persoon, van het motorwaarborgfonds; bij contractuele geschillen in verband met het verzekerde voertuig zoals bijvoorbeeld aan- of verkoop, onderhoud, herstelling,...; bij administratieve geschillen met de overheid zoals de intrekking van het rijbewijs, inschrijving van het voertuig, verkeersbelasting of technische controle van het voertuig; strafrechtelijke verdediging in geval van verkeersmisdrijf of een daarmee samenhangend onopzettelijk misdrijf; de strafverdediging geldt ook bij het niet naleven van administratieve voorschriften. De kosten die aan deze geschillen verbonden zijn zoals kosten van gerechtelijke procedures, erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen,... zijn tot EUR verzekerd. - Bijkomende waarborg insolventie van de aansprakelijke persoon indien de aansprakelijke persoon waarmee u geen contract heeft niet over de nodige financiële middelen beschikt, wordt de schade van de verzekerde vergoed; deze vergoeding bedraagt maximaal EUR. Voor de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels heeft u recht op een bijkomende schijf van EUR. - Opgelopen boetes en minnelijke schikkingen mogen overeenkomstig de wet niet verzekerd worden.

4 Omniumverzekering alle risico s personenauto Deze verzekering, soms volledige omniumverzekering genoemd, dekt de schade aan het verzekerde voertuig tegen alle risico s. De verzekering is bestemd voor de eigenaars en gebruikers van nieuwe of recent in het verkeer gebrachte voertuigen. - Alle schadegevallen zijn verzekerd tenzij deze expliciet voorkomen in een beperkte lijst van uitsluitingen. Zijn bijvoorbeeld verzekerd: schade als gevolg van aanrijding, vandalisme, diefstal, natuurgeweld, glasbreuk en brand; - Kosten die vergoed worden, zelfs zonder dat er schade is aan het voertuig: kosten voor de vervanging van sloten waarvan een of meer sleutels gestolen werden; kosten van geneeskundige verzorging van lichamelijke letsels naar aanleiding van een diefstal met geweld (de zogenaamde car- of homejacking); - Betaling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) bij totaal verlies; - Een uitgebreide bijstand via de Bijstandverzekering: bijstand voor het voertuig: dringende hulp bij ongeval, diefstal of panne van het verzekerde voertuig; thuis en onderweg; VAB lidmaatschap (pechverhelping); vervangauto in België na ongeval, diefstal of panne; een wereldwijde reisbijstand voor de personen ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Wat is niet verzekerd? Bijzonderste uitsluitingen. De omnium alle risico s verzekering dekt niet de schade die (mede) in verband staat met: - dronkenschap en alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille (0.65mg/l); - het vergemakkelijken van diefstal, door het voertuig onbeheerd achter te laten (niet slotvast of zonder dat het antidiefstalsysteem in werking is gesteld, de sleutel bij het voertuig laten,...); - het besturen van het voertuig zonder te voldoen aan wettelijke voorschriften en reglementen; - schade door slijtage of eigen gebrek; - schade aan vervoerde goederen zoals reisgoed, fototoestel, GSM, PC, CD s,... - Keuze uit verschillende franchises; - Er wordt geen franchise toegepast bij: diefstal indien het voertuig zich in een individuele afgesloten garage bevond;

5 bij herstelling van glasbreuk op een door ons erkende wijze; bij brand; bij natuurgeweld; bij botsing met loslopende dieren of vogels; - Voor sommige voertuigen is de installatie van een anti- en/of nadiefstalbeveiliging verplicht; - De basispremie daalt naarmate het voertuig ouder wordt.

6 Gedeeltelijke omniumverzekering personenauto Deze verzekering dekt de schade aan het verzekerde voertuig tegen een aantal opgesomde risico s. Deze verzekering is de ideale opvolger van de omniumverzekering alle risico s. - Beschadiging of verlies van het verzekerde voertuig door: diefstal of poging tot diefstal (tijdens de duur van de diefstal is ook schade door ongeval of vandalisme verzekerd); glasbreuk: het breken van voor-, zij- of achterruiten en het doorzichtig deel van het dak; natuurgeweld zoals blikseminslag, storm, hagel, overstroming, aardbeving,...; botsing met loslopende dieren of vogels; brand, ontploffing of blussingswerken (smeltschade door kortsluiting valt onder deze waarborg); het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan; - Kosten die vergoed worden, zelfs zonder dat er schade is aan het voertuig: kosten voor de vervanging van sloten waarvan een of meer sleutels gestolen werden; kosten van geneeskundige verzorging van lichamelijke letsels naar aanleiding van een diefstal met geweld (de zogenaamde car- of homejacking); - Betaling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) bij totaal verlies. Wat is niet verzekerd? Bijzonderste uitsluitingen: - het vergemakkelijken van diefstal, door het voertuig onbeheerd achter te laten (niet slotvast of zonder dat het antidiefstalsysteem in werking is gesteld, de sleutel bij het voertuig laten,...); - schade aan en diefstal van vervoerde goederen zoals reisgoed, fototoestel, GSM, PC, CD s,... - Voor sommige voertuigen is de installatie van een anti- en/of nadiefstalbeveiliging verplicht; - De basispremie daalt naarmate het voertuig ouder wordt; - Er wordt geen franchise of vrijstelling toegepast, behalve: bij diefstal indien het voertuig niet in een individueel afgesloten garage gestald is; bij glasbreuk indien de herstelling niet op een door ons erkende wijze gebeurt.

7 KBC-VAB Bijstandverzekering Deze verzekering verleent bijstand als men tijdens een verplaatsing of op reis geconfronteerd wordt met een probleem- of noodsituatie en dringend hulp nodig is. Iedere persoon die privé of voor beroepsdoeleinden verplaatsingen doet of een reis onderneemt. De verzekerde waarborgen zijn afhankelijk van de gekozen formule. Een beschrijving van de voornaamste waarborgen. Bijstand aan personen: - In België overbrenging van een zieke of gewonde verzekerde persoon en de medereizigers; opsporings- en reddingskosten; - In het buitenland betaling van medische kosten bij ziekte of ongeval; betaling van opsporings- en reddingskosten; repatriëring en terugkeer van de andere verzekerde personen; overkomst van familieleden; vervroegde terugkeer naar huis; verlengd verblijf. De bijstand aan personen dekt de verzekerden gedurende verplaatsingen en verblijven die zowel om privé- als beroepsdoeleinden worden ondernomen. De bijstand aan personen geldt wereldwijd vanaf 10 km van de woonplaats. Bijstand voor het voertuig: - Bijstand na ongeval in België. Is het verzekerde voertuig in België geïmmobiliseerd door een ongeval (beschadiging door diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) dan zorgt de bijstandverzekering voor: het wegslepen naar de meest aangewezen garage (indien het voertuig niet rijklaar kan gemaakt worden); het vervoer van de inzittenden naar huis; - Bijstand na ongeval of panne in het buitenland. Is het verzekerde voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd door een ongeval (beschadiging door diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) of door een panne dan zorgt de bijstandverzekering voor de betaling van: de kosten voor pechverhelping of slepen naar de meest aangewezen garage; de bijkomende overnachtingskosten indien u op herstelling wacht; de kosten voor het opsturen van ter plaatse niet-beschikbare onderdelen; dekostenvoor het vervangend vervoer indien u niet op herstelling wacht;

8 de repatriëring van het voertuig indien het voertuig niet binnen de 5 dagen hersteld kan worden; - Bijstand na diefstal van het voertuig. In geval van diefstal van het voertuig zorgt de bijstandverzekering voor: het vervoer van de inzittenden naar hun woonplaats in België; de betaling van de kosten voor het vervangend voertuig in het buitenland; de repatriëring van het voertuig indien het wordt teruggevonden; - Bijstand bij ziekte of ongeval van de bestuurder. In geval van ziekte of ongeval van de bestuurder: wordt een vervangingschauffeur gestuurd voorzover geen andere inzittende hem kan vervangen. Lidmaatschap VAB: - De VAB-wegenwachters staan 24 uur per dag paraat in België en Luxemburg; - Hulpverlening voor het voertuig zowel thuis als onderweg ; - Als het defect niet ter plaatse kan hersteld worden, wordt het voertuig weggesleept naar de woonplaats van verzekerde of een door hem gekozen garage in België; - Zo nodig worden de inzittenden gratis naar huis gebracht; - Ledenvoordelen zoals Uit-magazine, infodienst, kortingen op activiteiten.. Vervangwagen: - Vervangwagen in België voor de duur van de immobilisatie en voor maximaal 7 opeenvolgende dagen (na ongeval, panne of diefstal). - Er is keuze uit 3 formules: formule 1: bijstand aan personen en bijstand voor het voertuig; formule 2: bijstand formule 1 aangevuld met het VAB lidmaatschap; formule 3: bijstand formule 2 uitgebreid met de optie vervangwagen na ongeval, diefstal of panne; - Voor de bijstand aan personen mag de duur van het verblijf in het buitenland niet meer bedragen dan 90 dagen voor landen in Europa en maximaal 45 dagen voor de landen buiten Europa; - De bijstand aan personen geldt wereldwijd en ongeacht het gebruikte vervoermiddel (vliegtuigreizen, treinreizen, busreizen, reizen met de eigen wagen,..); - De bijstand voor het voertuig geldt in alle landen van geografisch Europa; - De bijstandcentrale 24+ is 24 uur per dag bereikbaar.

9 Ongevallenverzekering verkeer Deze verzekering keert bij een verkeersongeval vooraf overeengekomen bedragen voor lichamelijke schade uit. Deze verzekering is aangewezen voor iedere bestuurder van het verzekerde voertuig en voor zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, gebruikers van openbaar of bezoldigd personenvervoer,...) Ongevallen door uzelf en uw gezinsleden opgelopen in verschillende verkeerssituaties - als bestuurder van het verzekerde voertuig (1); - als voetganger, fietser of gebruiker van het openbaar vervoer (optioneel). Gewaarborgde prestaties - Een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid; - Een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels; - Een vergoeding bij overlijden; - De kosten voor geneeskundige verzorging en een aantal andere kosten die worden gemaakt ingevolge het verzekerde ongeval. Wat is niet verzekerd? Voornaamste uitsluitingen: - ongevallen waarop de arbeids(weg)ongevallenwetgeving van toepassing is; - dronkenschap ; - snelheidswedstrijden. - De vergoedingen worden vooraf overeengekomen en gebeuren op forfaitaire basis; - De vergoedingen zijn onafhankelijk van elke discussie over de aansprakelijkheid; - Voor de verzekerde kapitalen is er een keuzemogelijkheid tussen 5 verschillende reeksen. (1) Zijn er in uw gezin meerdere motorrijtuigen, dan is een aparte ongevallenverzekering aan te bevelen

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN

PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN Omschrijving Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtwagen. Doelgroep Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE PERSONENWAGEN

PRODUCTINFORMATIE PERSONENWAGEN PRODUCTINFORMATIE PERSONENWAGEN Omschrijving Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenwagen. Doelgroep Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Verzekering Motorrijtuigen

Verzekering Motorrijtuigen Verzekering Motorrijtuigen Informatiedocument over het verzekeringsproduct KBC Verzekeringen NV- België - onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014. KBC Verzekeringen KBC-Polis voor Uw Voertuig

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw personenauto. Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

Informatiefiche: Fidea Assistance

Informatiefiche: Fidea Assistance Informatiefiche: Fidea Assistance Deze fiche is louter indicatief en is geen verzekeringscontract. Voor de exacte voorwaarden en bepalingen: zie algemene voorwaarden. Deze informatiefiche is, overeenkomstig

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Iedere eigenaar van een personenauto. Welke verzekeringen

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Iedere eigenaar van een personenauto. Welke verzekeringen

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN AUTOVERZEKERING 1. INLEIDING INFORMATIEFICHE Deze informatiefiche geeft een samenvatting weer van de algemene en van de bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. De algemene en bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig Lichte Vrachtauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig Lichte Vrachtauto KBC-Polis voor Uw Voertuig Lichte Vrachtauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw lichte vrachtauto. Iedere eigenaar van een lichte

Nadere informatie

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied

Bijvoegsel 1 aan polis PK/92.889.648-00 OMNIUMPOLIS VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN. Bijzondere voorwaarden blz. 3. Uitbreiding toepassingsgebied Bijzondere voorwaarden blz. 3 Uitbreiding toepassingsgebied De polis verzekerd de weg van en naar een kampplaats en de plaatselijke ritten tijdens de kampperiode. Verzekerde voertuigen Wordt als verzekerd

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

PRODUCTFICHE. Productoverzicht. De klant kiest zelf in alle vrijheid en transparantie. Hij betaalt alleen voor wat hij echt nodig heeft.

PRODUCTFICHE. Productoverzicht. De klant kiest zelf in alle vrijheid en transparantie. Hij betaalt alleen voor wat hij echt nodig heeft. PRODUCTFICHE De klant kiest zelf in alle vrijheid en transparantie. Hij betaalt alleen voor wat hij echt nodig heeft. Bij Audi Insurance stelt de klant zelf zijn autoverzekering samen. Afhankelijk van

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

Kapitaal Reisongevallen Vergoeding tot per persoon bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland.

Kapitaal Reisongevallen Vergoeding tot per persoon bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland. Vief Travel en Uniglobe South West Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

P&V Auto PRODUCTFICHE. P&V Auto - Overzicht van de waarborgen

P&V Auto PRODUCTFICHE. P&V Auto - Overzicht van de waarborgen P&V Auto PRODUCTFICHE Bij P&V stelt de klant zelf zijn autoverzekering samen. Afhankelijk van zijn profiel, kunt u de polis van uw klant uitbreiden met de waarborgen in ons aanbod. Zo betaalt de klant

Nadere informatie

Home Assistance Bijstand bij schade aan de woning, informatiedienst, kosten voor slotenmaker (tot 100)

Home Assistance Bijstand bij schade aan de woning, informatiedienst, kosten voor slotenmaker (tot 100) Vief Travel en Uniglobe South West Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC Verzekeringen biedt u in samenwerking met VAB een gecombineerd en uniek bijstandsproduct aan. Dit product bestaat uit een verzekering

Nadere informatie

Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik

Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik Tarief geldig vanaf januari 2014 Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 3 Verzekering van

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

KBC- Vakantiepolis. Doelgroep. Optie zakenreizen. Welke verzekeringen kunt u sluiten? Ook dit moet u zeker weten! VIP-formule

KBC- Vakantiepolis. Doelgroep. Optie zakenreizen. Welke verzekeringen kunt u sluiten? Ook dit moet u zeker weten! VIP-formule KBC- Vakantiepolis Vakantie is vooral genieten van een welverdiende rust. Maar vakantie is tegelijk een niet te onderschatten financiële uitgave. U verwacht niet uw trip te moeten annuleren of op reis

Nadere informatie

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3.

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3. OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de verzekeringnemer met hoofdverblijf of exploitatiezetel in België en alle bij hem inwonende personen. Wij:

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

Home Assistance Bijstand bij schade aan de woning, informatiedienst, kosten voor slotenmaker (tot 100)

Home Assistance Bijstand bij schade aan de woning, informatiedienst, kosten voor slotenmaker (tot 100) Vief Travel en Uniglobe South West Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande

Nadere informatie

Tel.: Fax:

Tel.: Fax: Baloise Assistance 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar Tel.: +32 3 870 95 70 Fax: +32 2 533 77 75 E-mail: assistance@baloise.be Uw klant kan een beroep doen op onze interventieservice in geval van schade.

Nadere informatie

Tarief Auto Verkeerspolis

Tarief Auto Verkeerspolis Tarief Auto Verkeerspolis Editie mei 2003 Fidea Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Tel. : 03 203 85 11 Fax: 03 234 19 22 I. Doelgroep Het verzekeren van slachtoffers van een lichamelijk ongeval overkomen in

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

Voor zorgverleners. Infobrochure Autoverzekering

Voor zorgverleners. Infobrochure Autoverzekering Voor zorgverleners Infobrochure Autoverzekering INHOUD WIE IS CURALIA? WAT MAAKT DE AUTOVERZEKERING VAN CURALIA UNIEK?. WAARBORGEN Burgerlijke aansprakelijkheid Omnium Rechtsbijstand Bestuurdersverzekering

Nadere informatie

WELKE VERZEKERINGSPOLISSEN BESTAAN ER? EEN EERSTE OVERZICHT

WELKE VERZEKERINGSPOLISSEN BESTAAN ER? EEN EERSTE OVERZICHT WELKE VERZEKERINGSPOLISSEN BESTAAN ER? EEN EERSTE OVERZICHT I. Autoverzekeringen a) BA-verzekering In België is men verplicht een BA-verzekering (of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN THE ART OF PERFORMANCE OVERZICHT VAN DE EXCLUSIEVE VOORDELEN VAN Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een stijlvolle, degelijke en betrouwbare Jaguar waarop u in alle

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Reizen

KBC-Polis voor Uw Reizen KBC-Polis voor Uw Reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland,

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Pechverhelping. Prijs Jaarlijks Drive DRIVE BELGIUM DRIVE BELGIUM PLUS DRIVE ACROSS INDIEN REEDS KLANT (EXCL. TIJDELIJKE CONTRACTEN) JAARLIJKS

Pechverhelping. Prijs Jaarlijks Drive DRIVE BELGIUM DRIVE BELGIUM PLUS DRIVE ACROSS INDIEN REEDS KLANT (EXCL. TIJDELIJKE CONTRACTEN) JAARLIJKS TARIEFFICHE DRIVE BELGIUM DRIVE BELGIUM PLUS DRIVE ACROSS DEKKING IN BELGÏE MAXIMUMDUUR VAN DE REIS Niet van toepassing Niet van toepassing 3 maanden DEKKING BUURLANDEN (FRANKRIJK, DUITSLAND, NEDERLAND,

Nadere informatie

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping.

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping. Inhoudsopgave Auto s van meer dan 10 jaar toch pechverhelping. We komen in de maanden dat vriesweer wordt aangekondigd en waarbij motorpech realiteit is. Dit is zeker het geval met wagens die al enkele

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Autoverzekering. De polis Autoverzekering is een autoverzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv.

Autoverzekering. De polis Autoverzekering is een autoverzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. Autoverzekering De polis Autoverzekering is een autoverzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Gerust onderweg met de autoverzekering

Nadere informatie

vertaling van de folder met aanvraagformulier

vertaling van de folder met aanvraagformulier ADAC Plus lidmaatschap familie:. slechts 134,- per jaar Pakket voor u, uw partner, uw minderjarig(e) kind(eren) en kinderen tot 23 jaar: De diensten zoals hierboven genoemd Het ADAC lidmaatschap Hulp in

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT Inhoud TARIEFFICHE LICHTE VRACHT 1. Bonus-malusschaal in burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 1 2. Bijlage woonzones burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 5 3. Volledige omnium met aankoopprijsgarantie...

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

KBC-Ongevallenverzekering

KBC-Ongevallenverzekering Elke dag opnieuw raken er mensen gewond in het verkeer, in hun eigen woning of tijdens het sporten. Een diepe snijwond of een breuk kunnen heel wat verzorging vragen. Soms zijn de gevolgen van een ongeval

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 : TARIEVEN. De premies die gehanteerd worden voor de omniumverzekeringen worden berekend per maand tot aan de vervaldag van 1 maart.

HOOFDSTUK 7 : TARIEVEN. De premies die gehanteerd worden voor de omniumverzekeringen worden berekend per maand tot aan de vervaldag van 1 maart. HOOFDSTUK 7 : TARIEVEN Alle forfaitaire basispremies zijn ondeelbaar! De premies die gehanteerd worden voor de omniumverzekeringen worden berekend per maand tot aan de vervaldag van 1 maart. De BA-premies

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE DEKKING Europa of Wereld Europa of Wereld Europa of Wereld Europa of Wereld. Europa: Wereld:

GEOGRAFISCHE DEKKING Europa of Wereld Europa of Wereld Europa of Wereld Europa of Wereld. Europa: Wereld: TARIEFFICHE LIGHT SMART SPORT VIP GEOGRAFISCHE DEKKING Europa of Wereld Europa of Wereld Europa of Wereld Europa of Wereld REISDUUR Tot 14 opeenvolgende dagen Tot 3 opeenvolgende maanden Tot 3 opeenvolgende

Nadere informatie

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar Productfiche Waarborg Full Omnium Orion Van Cover Full Omnium : Een dekking in «Alle Risico s behalve» dit wil zeggen - dat wij in principe alles verzekeren wat niet expliciet uitgesloten is ; - dat de

Nadere informatie

BA Personenwagens en Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t)

BA Personenwagens en Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering BA Motorrijtuigen goed. Hierin staat wanneer wij betalen. En hoeveel wij betalen. Maar ook wanneer wij niet betalen. Lees ook de Bijzondere

Nadere informatie

Comfort Auto Vervangingsvoertuig

Comfort Auto Vervangingsvoertuig Vervangingsvoertuig Overzicht Woordenlijst... 2 1. Omvang van de dekking... 3 2. Voor welk voertuig wordt de dekking verleend?... 3 3. Hoe nemen we uw mobiliteit ten laste in geval van immobilisatie van

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen.

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen. KBC-Vakantiepolis Vakantie is vooral genieten van een welverdiende rust. Maar vakantie is tegelijk een niet te onderschatten financiële uitgave. U verwacht niet uw trip te moeten annuleren of op reis geconfronteerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING

COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING UW AUTO VERDIENT DE JUISTE VERZEKERING Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY

TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY Oktober 2017 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP Particulieren als individu of gezin PRODUCTOVERZICHT AUTO NIET-AUTO FULL All in Verkeer All risk Family FLEX FIX

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY

TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR FAMILY November 2018 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP Particulieren als individu of gezin PRODUCTOVERZICHT AUTO NIET-AUTO FULL All in Verkeer All risk Family FLEX

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Autoverzekering. Altijd goed verzekerd op weg

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Autoverzekering. Altijd goed verzekerd op weg Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Autoverzekering Altijd goed verzekerd op weg 1 Altijd goed verzekerd op weg Onbezorgd autorijden met de Allianz Autoverzekering Wilt u zeker weten dat u goed

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op!

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere berekeningswijze voor uw Bonus-Malus De Bonus-Malus

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

DE COMPLETE GIDS: AUTOVERZEKERING. De complete gids voor een goede kennis van onze verzekeringsoplossingen

DE COMPLETE GIDS: AUTOVERZEKERING. De complete gids voor een goede kennis van onze verzekeringsoplossingen DE COMPLETE GIDS: AUTOVERZEKERING De complete gids voor een goede kennis van onze verzekeringsoplossingen Editie januari 2018 Inhoudsopgave Autoverzekering 1. Volledig overzicht van ons Auto-aanbod 4

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie