KBC POLIS PERSONENAUTO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC POLIS PERSONENAUTO"

Transcriptie

1 KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen Wat kan verzekerd worden? In deze polis kunnen de volgende verzekeringen afgesloten worden: - de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid; - de verzekering rechtsbijstand; - de omniumverzekering alle risico s; - de verzekering gedeeltelijke omnium; - de Bijstandverzekering; - de Ongevallenverzekering verkeer. - Voertuigen ingeschreven in het buitenland dienen bij een in het buitenland erkend verzekeraar te worden verzekerd; - Alle courante bestuurders moeten aan de verzekeraar gemeld worden; - Als de eigenaar niet de gebruikelijke bestuurder van het verzekerde voertuig is, moet dit aan de verzekeraar gemeld worden; - Als de inschrijver niet de verzekeringsnemer van het verzekerde voertuig is, moet dit aan de verzekeraar gemeld worden.

2 Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid personenauto Deze verzekering, ook wel BA-verzekering genoemd, vergoedt zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade aan derden waarvoor u naar aanleiding van een ongeval met het verzekerde voertuig aansprakelijk bent. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedere eigenaar van een motorrijtuig. - De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt met het verzekerde voertuig; - De vergoeding van letsels die een voetganger, fietser of passagier opgelopen heeft bij een verkeersongeval waarin het verzekerde motorrijtuig betrokken is. Wat is niet verzekerd? Voornaamste uitsluitingen: - vergoedingen van de aansprakelijke persoon (dit risico kan verzekerd worden in de Ongevallenverzekering Verkeer); - schade aan het verzekerde voertuig; - schade aan de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen; - schade die uitsluitend te wijten is aan de vervoerde goederen; - schade veroorzaakt door deelneming aan wedstrijden. - Elke aanhangwagen of caravan met een toegelaten massa van meer dan 500 kg moet wettelijk verplicht verzekerd worden; - Het trekken van een aanhangwagen tot 750 kg MTM is gratis meeverzekerd. Is de toegelaten massa meer dan 750 kg, dan dient u dit aan de verzekeraar te melden; - Het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) is een verplicht boorddocument; - De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt in België en in alle landen die hernomen zijn op de groene kaart; kijk voor vertrek na of de betrokken landen op de groene kaart voorkomen en niet doorgehaald zijn (anders moet aan de grens van het betrokken land een grensverzekering afgesloten worden).

3 Verzekering rechtsbijstand personenauto Met deze verzekering kan men aanspraak maken op juridische bijstand bij geschillen die verband houden met het verzekerde voertuig of indien men als passagier of bestuurder van andermans voertuig geen beroep kan doen op de rechtsbijstandverzekering van dat voertuig. Deze verzekering is onmisbaar voor iedere eigenaar of houder (vb. leasingnemer) van een motorrijtuig. - Deze verzekering biedt juridische bijstand in volgende situaties bij het terugvorderen van geleden schade van de aansprakelijke persoon, van de verzekeraar van de aansprakelijke persoon, van het motorwaarborgfonds; bij contractuele geschillen in verband met het verzekerde voertuig zoals bijvoorbeeld aan- of verkoop, onderhoud, herstelling,...; bij administratieve geschillen met de overheid zoals de intrekking van het rijbewijs, inschrijving van het voertuig, verkeersbelasting of technische controle van het voertuig; strafrechtelijke verdediging in geval van verkeersmisdrijf of een daarmee samenhangend onopzettelijk misdrijf; de strafverdediging geldt ook bij het niet naleven van administratieve voorschriften. De kosten die aan deze geschillen verbonden zijn zoals kosten van gerechtelijke procedures, erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen,... zijn tot EUR verzekerd. - Bijkomende waarborg insolventie van de aansprakelijke persoon indien de aansprakelijke persoon waarmee u geen contract heeft niet over de nodige financiële middelen beschikt, wordt de schade van de verzekerde vergoed; deze vergoeding bedraagt maximaal EUR. Voor de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels heeft u recht op een bijkomende schijf van EUR. - Opgelopen boetes en minnelijke schikkingen mogen overeenkomstig de wet niet verzekerd worden.

4 Omniumverzekering alle risico s personenauto Deze verzekering, soms volledige omniumverzekering genoemd, dekt de schade aan het verzekerde voertuig tegen alle risico s. De verzekering is bestemd voor de eigenaars en gebruikers van nieuwe of recent in het verkeer gebrachte voertuigen. - Alle schadegevallen zijn verzekerd tenzij deze expliciet voorkomen in een beperkte lijst van uitsluitingen. Zijn bijvoorbeeld verzekerd: schade als gevolg van aanrijding, vandalisme, diefstal, natuurgeweld, glasbreuk en brand; - Kosten die vergoed worden, zelfs zonder dat er schade is aan het voertuig: kosten voor de vervanging van sloten waarvan een of meer sleutels gestolen werden; kosten van geneeskundige verzorging van lichamelijke letsels naar aanleiding van een diefstal met geweld (de zogenaamde car- of homejacking); - Betaling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) bij totaal verlies; - Een uitgebreide bijstand via de Bijstandverzekering: bijstand voor het voertuig: dringende hulp bij ongeval, diefstal of panne van het verzekerde voertuig; thuis en onderweg; VAB lidmaatschap (pechverhelping); vervangauto in België na ongeval, diefstal of panne; een wereldwijde reisbijstand voor de personen ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Wat is niet verzekerd? Bijzonderste uitsluitingen. De omnium alle risico s verzekering dekt niet de schade die (mede) in verband staat met: - dronkenschap en alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille (0.65mg/l); - het vergemakkelijken van diefstal, door het voertuig onbeheerd achter te laten (niet slotvast of zonder dat het antidiefstalsysteem in werking is gesteld, de sleutel bij het voertuig laten,...); - het besturen van het voertuig zonder te voldoen aan wettelijke voorschriften en reglementen; - schade door slijtage of eigen gebrek; - schade aan vervoerde goederen zoals reisgoed, fototoestel, GSM, PC, CD s,... - Keuze uit verschillende franchises; - Er wordt geen franchise toegepast bij: diefstal indien het voertuig zich in een individuele afgesloten garage bevond;

5 bij herstelling van glasbreuk op een door ons erkende wijze; bij brand; bij natuurgeweld; bij botsing met loslopende dieren of vogels; - Voor sommige voertuigen is de installatie van een anti- en/of nadiefstalbeveiliging verplicht; - De basispremie daalt naarmate het voertuig ouder wordt.

6 Gedeeltelijke omniumverzekering personenauto Deze verzekering dekt de schade aan het verzekerde voertuig tegen een aantal opgesomde risico s. Deze verzekering is de ideale opvolger van de omniumverzekering alle risico s. - Beschadiging of verlies van het verzekerde voertuig door: diefstal of poging tot diefstal (tijdens de duur van de diefstal is ook schade door ongeval of vandalisme verzekerd); glasbreuk: het breken van voor-, zij- of achterruiten en het doorzichtig deel van het dak; natuurgeweld zoals blikseminslag, storm, hagel, overstroming, aardbeving,...; botsing met loslopende dieren of vogels; brand, ontploffing of blussingswerken (smeltschade door kortsluiting valt onder deze waarborg); het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan; - Kosten die vergoed worden, zelfs zonder dat er schade is aan het voertuig: kosten voor de vervanging van sloten waarvan een of meer sleutels gestolen werden; kosten van geneeskundige verzorging van lichamelijke letsels naar aanleiding van een diefstal met geweld (de zogenaamde car- of homejacking); - Betaling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) bij totaal verlies. Wat is niet verzekerd? Bijzonderste uitsluitingen: - het vergemakkelijken van diefstal, door het voertuig onbeheerd achter te laten (niet slotvast of zonder dat het antidiefstalsysteem in werking is gesteld, de sleutel bij het voertuig laten,...); - schade aan en diefstal van vervoerde goederen zoals reisgoed, fototoestel, GSM, PC, CD s,... - Voor sommige voertuigen is de installatie van een anti- en/of nadiefstalbeveiliging verplicht; - De basispremie daalt naarmate het voertuig ouder wordt; - Er wordt geen franchise of vrijstelling toegepast, behalve: bij diefstal indien het voertuig niet in een individueel afgesloten garage gestald is; bij glasbreuk indien de herstelling niet op een door ons erkende wijze gebeurt.

7 KBC-VAB Bijstandverzekering Deze verzekering verleent bijstand als men tijdens een verplaatsing of op reis geconfronteerd wordt met een probleem- of noodsituatie en dringend hulp nodig is. Iedere persoon die privé of voor beroepsdoeleinden verplaatsingen doet of een reis onderneemt. De verzekerde waarborgen zijn afhankelijk van de gekozen formule. Een beschrijving van de voornaamste waarborgen. Bijstand aan personen: - In België overbrenging van een zieke of gewonde verzekerde persoon en de medereizigers; opsporings- en reddingskosten; - In het buitenland betaling van medische kosten bij ziekte of ongeval; betaling van opsporings- en reddingskosten; repatriëring en terugkeer van de andere verzekerde personen; overkomst van familieleden; vervroegde terugkeer naar huis; verlengd verblijf. De bijstand aan personen dekt de verzekerden gedurende verplaatsingen en verblijven die zowel om privé- als beroepsdoeleinden worden ondernomen. De bijstand aan personen geldt wereldwijd vanaf 10 km van de woonplaats. Bijstand voor het voertuig: - Bijstand na ongeval in België. Is het verzekerde voertuig in België geïmmobiliseerd door een ongeval (beschadiging door diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) dan zorgt de bijstandverzekering voor: het wegslepen naar de meest aangewezen garage (indien het voertuig niet rijklaar kan gemaakt worden); het vervoer van de inzittenden naar huis; - Bijstand na ongeval of panne in het buitenland. Is het verzekerde voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd door een ongeval (beschadiging door diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) of door een panne dan zorgt de bijstandverzekering voor de betaling van: de kosten voor pechverhelping of slepen naar de meest aangewezen garage; de bijkomende overnachtingskosten indien u op herstelling wacht; de kosten voor het opsturen van ter plaatse niet-beschikbare onderdelen; dekostenvoor het vervangend vervoer indien u niet op herstelling wacht;

8 de repatriëring van het voertuig indien het voertuig niet binnen de 5 dagen hersteld kan worden; - Bijstand na diefstal van het voertuig. In geval van diefstal van het voertuig zorgt de bijstandverzekering voor: het vervoer van de inzittenden naar hun woonplaats in België; de betaling van de kosten voor het vervangend voertuig in het buitenland; de repatriëring van het voertuig indien het wordt teruggevonden; - Bijstand bij ziekte of ongeval van de bestuurder. In geval van ziekte of ongeval van de bestuurder: wordt een vervangingschauffeur gestuurd voorzover geen andere inzittende hem kan vervangen. Lidmaatschap VAB: - De VAB-wegenwachters staan 24 uur per dag paraat in België en Luxemburg; - Hulpverlening voor het voertuig zowel thuis als onderweg ; - Als het defect niet ter plaatse kan hersteld worden, wordt het voertuig weggesleept naar de woonplaats van verzekerde of een door hem gekozen garage in België; - Zo nodig worden de inzittenden gratis naar huis gebracht; - Ledenvoordelen zoals Uit-magazine, infodienst, kortingen op activiteiten.. Vervangwagen: - Vervangwagen in België voor de duur van de immobilisatie en voor maximaal 7 opeenvolgende dagen (na ongeval, panne of diefstal). - Er is keuze uit 3 formules: formule 1: bijstand aan personen en bijstand voor het voertuig; formule 2: bijstand formule 1 aangevuld met het VAB lidmaatschap; formule 3: bijstand formule 2 uitgebreid met de optie vervangwagen na ongeval, diefstal of panne; - Voor de bijstand aan personen mag de duur van het verblijf in het buitenland niet meer bedragen dan 90 dagen voor landen in Europa en maximaal 45 dagen voor de landen buiten Europa; - De bijstand aan personen geldt wereldwijd en ongeacht het gebruikte vervoermiddel (vliegtuigreizen, treinreizen, busreizen, reizen met de eigen wagen,..); - De bijstand voor het voertuig geldt in alle landen van geografisch Europa; - De bijstandcentrale 24+ is 24 uur per dag bereikbaar.

9 Ongevallenverzekering verkeer Deze verzekering keert bij een verkeersongeval vooraf overeengekomen bedragen voor lichamelijke schade uit. Deze verzekering is aangewezen voor iedere bestuurder van het verzekerde voertuig en voor zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, gebruikers van openbaar of bezoldigd personenvervoer,...) Ongevallen door uzelf en uw gezinsleden opgelopen in verschillende verkeerssituaties - als bestuurder van het verzekerde voertuig (1); - als voetganger, fietser of gebruiker van het openbaar vervoer (optioneel). Gewaarborgde prestaties - Een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid; - Een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels; - Een vergoeding bij overlijden; - De kosten voor geneeskundige verzorging en een aantal andere kosten die worden gemaakt ingevolge het verzekerde ongeval. Wat is niet verzekerd? Voornaamste uitsluitingen: - ongevallen waarop de arbeids(weg)ongevallenwetgeving van toepassing is; - dronkenschap ; - snelheidswedstrijden. - De vergoedingen worden vooraf overeengekomen en gebeuren op forfaitaire basis; - De vergoedingen zijn onafhankelijk van elke discussie over de aansprakelijkheid; - Voor de verzekerde kapitalen is er een keuzemogelijkheid tussen 5 verschillende reeksen. (1) Zijn er in uw gezin meerdere motorrijtuigen, dan is een aparte ongevallenverzekering aan te bevelen

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten Voorwaarden AutoCash Verzekering Inhoud 1. Schade Als u met spoed hulp nodig heeft Schademelding Schade zonder tegenpartij Aangifte bij de politie 2. Dekking Welke landen Hulpverlening Hulp in Nederland

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden... 5 Grondslag van de verzekering... 5 1. Geldigheidsgebied... 5 2. Gemeenschappelijke uitsluitingen...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering (AUT-1409)

Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering (AUT-1409) Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering (AUT-1409) @ Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA autoverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE Referte: VRS.006 200901 VRS.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Autoverzekering P.A. 14.09

Polisvoorwaarden Proteq Autoverzekering P.A. 14.09 Polisvoorwaarden Proteq Autoverzekering P.A. 14.09 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Uw Autoverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen. Inhoud

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Motorrijtuigverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden recht hebben op vergoeding van

Nadere informatie