Releaselogboek. Data Release Studiekeuze maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releaselogboek. Data Release 13.1. Studiekeuze123 14 maart 2013"

Transcriptie

1 Releaselogboek Data Release 13.1 Studiekeuze maart 2013

2 Inhoud 1 Releaselog JIRA Calls Gebruikte bronnen Data changes Wijzigingen Nieuw Verwijderd Structuurwijzigingen releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 2

3 1 Releaselog 13.1 Dit is het releaselog van de datarelease 13.1 Dit is een document dat aangeeft wat de verschillen zijn van deze release ten opzichte van de vorige. Het doel van dit document is: 1. Vastleggen wijzigingen (archief); 2. Communicatie. Basis voor de communicatie van Studiekeuze123 richting afnemers. 3. Verantwoording van wijzigingen. De datarelease gaat in productie op 14 maart Team Beheer & Informatie, Lex Sijtsma 14 maart JIRA Calls De volgende JIRA calls zijn verwerkt in deze release. Key SKSERVICEDESK-985 Handmatig Verwijderen Franse Taal en Cultuur (VU) Summary SKSERVICEDESK-986 nieuwe private instelling: The Amsterdam Fashion Academy SKSERVICEDESK-1170 BRT verkeerde teksten bij studie omschrijving en latere beroepen releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 3

4 SKSERVICEDESK : Farmacie - numerus fixus? SKSERVICEDESK : Aanpassingen hogeschool HZ en opleidingen SKSERVICEDESK : Aanmelding The Amsterdam Fashion Academy bij studiekeuzedatabase SKSERVICEDESK-1250 Resultaten test SKDB 12.4 SKSERVICEDESK : Opleiding Innovatieve Innovatie Saxion SKSERVICEDESK-12 FW: Nieuwe release: VU-BA-opleidingen niet gewijzigd (Literatuur en Samenleving, edia, Kunst, Design en Architectuur ) SKSERVICEDESK : Verwijderen opleiding Industriele Innovatie in Driebergen SKSERVICEDESK-1294 Aanpassen BRIN Stoas en CAH in Vilentum SKSERVICEDESK-1363 Logo en url van HAS Den Bosch veranderen SKSERVICEDESK-1441 aanmaak nieuwe instelling The Hague Academy of Local Governance in webformulier SKSERVICEDESK-1445 verwijderen opleidingen Studiekeuze123 Windesheim SKSERVICEDESK-1448 Dubbele opleidingsnamen oplossen SKSERVICEDESK-1474 SKSERVICEDESK-15 aanpassen instellings url UVT FW: nieuwe Hodex aanbieder: Utrecht Summer School releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 4

5 3 Gebruikte bronnen (Tekst: Hanneke Poels-Ribberink, ResearchNed, 21 feb 2013) Release maart 2013 Releaselog datarelease 13.1 Access Sinds half maart is de eerste release van de Studiekeuzedatabase in 2013 beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen de instroom, inschrijvingen en aanmeldingen voor het studiejaar en de lijst met opleidingen met numerus fixus en decentrale selectie Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 18 januari Verder is de opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, vernieuwd en zijn de accreditatiebesluiten bijgewerkt. Ook zijn voor de studiesteden de aantallen inwonende en studerende studenten geactualiseerd. De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens in de Studiekeuzedatabase via de Studiekeuzedatabase Online of de Studiekeuzedatabase in icrosoft Access formaat. Overige wijzigingen en correcties: Bij een aantal instellingen kwamen opleidingen voor met dezelfde naam, maar die wel een aparte vermelding in het CROHO kennen (bijvoorbeeld omdat ze een andere studieduur kennen). Bij deze opleidingen zijn de namen aangepast, zodat geen verwarring kan ontstaan door dubbele vermeldingen op Studiekeuze123.nl; Bij een aantal opleidingen die van code zijn veranderd, worden nu de oude link naar het NVAO-rapport meegegeven; Bij een aantal opleidingen die van code zijn veranderd, worden nu de oude vooropleidingseisen meegegeven; De plaatsnaam Utrechtse Heuvelrug is veranderd in Driebergen ; De website van de HAS is nu ; De opleiding anagement in de zorg van de HZ is op verzoek van de instelling verwijderd;. The Amsterdam Fashion Academy en The Hague Academy of Local Governance en Utrecht Summer School zijn toegevoegd; Industriële Innovatie van Saxion is op verzoek van de instelling verwijderd; De website van de Universiteit van Tilburg is nu ; Twee opleidingen van Windesheim zijn op verzoek van de instelling verwijderd: Journalistiek deeltijd en Docent beeldende kunst; De beroepen en de beroepomschrijvingen bij de opleiding BRT zijn geactualiseerd. Accreditatiescores ( ) releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 5

6 De bron voor de accreditatiegegevens is de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Een van de taken van de NVAO is het accrediteren van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs (beoordelen basiskwaliteit) en toetsen van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs (beoordelen te verwachten basiskwaliteit). In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en in Nederland een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. De NVAO verleent het keurmerk na toetsing van een externe beoordeling die in opdracht van een Nederlandse hogeschool of universiteit door een Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) is uitgevoerd. De NVAO stelt haar bestanden met accreditatiegegevens beschikbaar voor de Studiekeuzedatabase. In elke release van de Studiekeuzedatabase worden nieuwe gegevens opgenomen (vier keer per jaar). CROHO ( ) De belangrijkste bron voor de Studiekeuzedatabase is het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs). Eén van de wettelijke taken van de DUO is het registreren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en aangewezen hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het CROHO dat door de DUO wordt beheerd en gemiddeld eens per maand wordt gepubliceerd. Nieuwe opleidingen kunnen pas vastgelegd worden nadat ze geaccrediteerd zijn en bij bekostigde opleidingen- de doelmatigheidstoets hebben doorstaan. De accreditatie van opleidingen gebeurt door het Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het toetsen van bekostigde opleidingen aan doelmatigheidseisen is belegd bij het inisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Decentrale selectie (2013) DUO beheert informatie, en financiert studies en opleidingen van mensen en instellingen, die werk maken van onderwijs. Voor de Studiekeuzedatabase nemen wij informatie over van DUO over vooraanmeldingen, loting en selectie, numerus fixus en over de gedragscode voor onderwijsinstellingen met een internationaal gericht onderwijsaanbod. Gemeenten (2013) Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert de nationale officiële statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Voor de Studiekeuzedatabase worden de inwoneraantallen en de indeling in gemeenten en provincies gebruikt. Inschrijvingen (2012) releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 6

7 De bron voor de instroom, inschrijvingen, doorstroom en rendementen zijn de koepels voor het hoger onderwijs de HBO-raad en de VSNU. Instroom (2012) De bron voor de instroom, inschrijvingen, doorstroom en rendementen zijn de koepels voor het hoger onderwijs de HBO-raad en de VSNU. Inwoneraantallen (2012) Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert de nationale officiële statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Voor de Studiekeuzedatabase worden de inwoneraantallen en de indeling in gemeenten en provincies gebruikt. Lotingsgegevens (2013) DUO beheert informatie, en financiert studies en opleidingen van mensen en instellingen, die werk maken van onderwijs. Voor de Studiekeuzedatabase nemen wij informatie over van DUO over vooraanmeldingen, loting en selectie, numerus fixus en over de gedragscode voor onderwijsinstellingen met een internationaal gericht onderwijsaanbod. Opleidingsinformatie ( ) De meeste gegevens in de Studiekeuzedatabase worden verzameld met behulp van bestaande bestanden. Op deze wijze wordt de administratieve last voor de instellingen zoveel mogelijk beperkt. Er zijn echter gegevens die niet aan bestaande bestanden of bronnen onttrokken kunnen worden, zoals aanvullende toelatingseisen, studietrajecten, praktische informatie en bijzondere kenmerken van het programma, toegepaste werkvormen, internationalisering, etc. Hiervoor doet Studiekeuze123 een beroep op de onderwijsinstellingen en opleidingen om deze informatie aan te leveren. Het aanleveren van informatie aan Studiekeuze123 wordt gedaan via het Studiekeuze Webformulier of via HODEX. Vooraanmeldingen en instroom (2012) De VSNU en HBO-raad hebben geen beschikking over instroomgegevens per locaties, omat in het 1CijferHO locatie niet is opgenomen. De basisindeling van de database is wel per locatie opgebouwd. Om instroom per locaties te bepalen wordt (indien een CROHO-code wordt releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 7

8 verzorgd aan meer dan één locatie van een instelling) een herberekening gedaan op basis van de vooraanmeldingen van medio mei van het jaar ervoor. Dus: de instroom voor het studiejaar (bekend in februari 2011) wordt, indien er meerdere locaties per opleiding zijn, berekend op basis van de verdeling van vooraanmelders per medio mei Woon- en studiefinanciering informatie studenten 2012 per gemeente In het bronbestand wordt weergegeven hoeveel studenten er op een aantal peilmomenten ingeschreven stonden en in welke gemeente ze op dat moment woonden. Het betreft momenteel gegevens per en Geteld worden alle studenten aan het HBO en WO waarvan op het betreffende peilmoment ten minste één actuele inschrijving in CRIHO staat geregistreerd. Daarnaast zijn alle studenten geteld, die op een peilmoment tevens recht hadden op studiefinanciering en van deze groep is aangegeven hoeveel er op dat moment thuis- of uitwonend waren. Van enkelen stond de woonsituatie bij WSF als onbekend geregistreerd. Van studenten die geen voltijd studie volgen of om een andere reden op een of meerdere peilmomenten geen recht (meer) hebben op studiefinanciering is geen geverifieerde woonsituatie bekend. Het bronbestand is aangemaakt op 1 februari 2010 met de op dat moment actuele gegevens uit CRIHO, CIOP en WSF releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 8

9 4 Data changes 4.1 Wijzigingen OpleidingVestiging_ID brin_oud isat_oud Opleiding Brin Isat I 479 Informatica 21I Nieuw OpleidingVesti Bri ging_id n I B C E J L L R I 21R I 24F W 24G 8548 P 24G 8549 P 24G 8550 P 24G 8551 P Isa t Ve st Instellin g_id Vestigin g_id Isatnaam Instelling Vestiging Plaats 301 HZ University of Applied HZ University of Applied Sciences VLISSINGE Engineering Sciences locatie Vlissingen N Bestuurskunde Universiteit Leiden Universiteit Leiden locatie Den Haag 'S- GRAVENHA GE 1 Rijksuniversiteit GRONINGE Europese Talen en Culturen Groningen Rijksuniversiteit Groningen N 503 Erasmus Universiteit ROTTERDA Liberal Arts and Sciences Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam 750 AASTRIC European aster in Architecture aastricht University aastricht University HT 558 ASTERDA edia, Kunst, Design en Architectuur Amsterdam Amsterdam 558 ASTERDA Literatuur en Samenleving Amsterdam Amsterdam 751 Erasmus undus aster of Bioethics (joint Radboud Universiteit degree) Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen NIJEGEN 'S- 9 Hogeschool Leiden locatie Den GRAVENHA Docent Dans Hogeschool Leiden Haag GE Docent uziek Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden locatie Den Haag Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA Hogeschool PBNA 'S- GRAVENHA GE ZWIJNDRE CHT 'S- GRAVENHA GE ASTERDA Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Den Haag 0 Hogeschool Schoevers Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Amsterdam Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Arnhem ARNHE 0 EINDHOVE Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Eindhoven N releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 9

10 G P 24G P 24L K 25B V 25J X 27P Z 27P Z 27 WC 27Z C 27Z C 28D T 28D T 28D T 28D W 29P Z 29U K 30K A 30K A 30K A Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Rotterdam ROTTERDA Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Utrecht UTRECHT 301 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van Stichting LOI Hoger LEIDERDO de tweede graad in Talen Onderwijs LOI Hogeschool RP Public Administration Hogeschool ISBW ISBW Hogeschool locatie Tilburg TILBURG 8 SITTARD Lerarenopleiding Basisonderwijs Zuyd Hogeschool Zuyd Hogeschool locatie Sittard GELEEN 4 Hogeschool Inholland Amsterdam Financial Services anagement Hogeschool Inholland / Diemen DIEEN 'S- 1 GRAVENHA Bedrijfskunde ER Hogeschool Inholland Hogeschool Inholland Den Haag GE 300 EuroCollege Hogeschool ROTTERDA International Business & Entrepreneurship EuroCollege Hogeschool Rotterdam 750 Executive aster of anagement and TiasNimbas Business TiasNimbas Business School ASTERDA Organisation School locatie Amsterdam 751 International Full-Time aster of Business TiasNimbas Business Administration School TiasNimbas Business School TILBURG 1 Europort Business EuroPort Business School locatie ROTTERDA International Business School Rotterdam 1 Europort Business EuroPort Business School locatie ASTERDA International Business School Amsterdam 1 Europort Business EuroPort Business School locatie International Business School Zwolle ZWOLLE 701 Stichting Opleiding Stichting Opleidingen AERSFOO aster Sportfysiotherapie anuele Therapie usculoskeletale Therapie RT 351 EINDHOVE Pedagogiek Hogeschool NCOI Hogeschool NCOI N 300 Netherlands aritime University ROTTERDA Scheepsbouwkunde / aritieme Techniek STC-Group Rotterdam 4 Hogeschool SDO locatie Etten- ETTEN Bedrijfskundige Informatica Hogeschool SDO Leur LEUR 0 Hogeschool SDO locatie Etten- ETTEN Bedrijfskunde Hogeschool SDO Leur LEUR 0 Hogeschool SDO locatie Etten- ETTEN Payroll Professional Hogeschool SDO Leur LEUR 4.3 Verwijderd OpleidingVest iging_id Brin VU Is at Ves t Instelling _ID Vestiging _ID Isatnaam Instelling Vestiging Plaats 39 Docent Beeldende Kunst en Christelijke Hogeschool Vormgeving Windesheim Windesheim locatie Zwolle ZWOLLE releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 10

11 CS CS CS GR I I I 982 B B 537 C 542 C 547 C 552 C 549 C 958 C Docent uziek Hogeschool Helicon Hogeschool Helicon locatie Den Haag 'S-GRAVENHAGE Docent Dans Hogeschool Helicon Hogeschool Helicon locatie Den Haag 'S-GRAVENHAGE Lerarenopleiding Basisonderwijs Hogeschool Helicon Hogeschool Helicon locatie Zeist ZEIST Werktuigbouwkunde Avans Hogeschool Avans Hogeschool Tilburg TILBURG Werktuigbouwkunde Business IT & anagement anagement in de Zorg 62 HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences locatie Vlissingen HZ University of Applied Sciences locatie Vlissingen HZ University of Applied Sciences locatie Vlissingen VLISSINGEN VLISSINGEN VLISSINGEN Bestuurskunde Universiteit Leiden Universiteit Leiden LEIDEN Public Administration Universiteit Leiden Universiteit Leiden LEIDEN Romaanse Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Duitse Taal en Cultuur Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Scandinavische Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Slavische Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Finoegrische Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Recht en ICT Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN 4993 C Recht en ICT Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen locatie LEEUWARDEN releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 11

12 959 C 1051 C 970 C E 517 L 524 L 9 L 4 L 826 L 821 L AH JX KB DT 62 Leeuwarden Recht en Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Fiscaal Recht Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Justice and Safety & Security (research) Nederlandse Taal en Cultuur Engelse Taal en Cultuur Taalwetenschap Literatuurwetenschap Algemene Cultuurwetenschappen Kunstgeschiedenis Erasmus undus aster of Bioethics Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam ROTTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen NIJEGEN Industriële Innovatie (joint degree) Saxion Saxion locatie Driebergen UTRECHTSE HEUVELRUG Lerarenopleiding Basisonderwijs Zuyd Hogeschool Zuyd Hogeschool locatie Heerlen HEERLEN Telecommunication anagement Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Bedrijfskunde Europort Business School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Arnhem EuroPort Business School locatie Rotterdam ARNHE ROTTERDA releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 12

13 DT EA VN VN GB KA KA KA Bedrijfskunde Europort Business School EuroPort Business School locatie Amsterdam ASTERDA aster of Business Administration HES Consultancy BV HES Consultancy BV ASTERDA aster of Studies in Real Estate aster of Real Estate Amsterdam School of Real Estate Amsterdam School of Real Estate ASTERDA Amsterdam School of Real Estate Amsterdam School of Real Estate ASTERDA Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Den Haag 'S-GRAVENHAGE Bedrijfskundige Informatica Hogeschool SDO Hogeschool SDO locatie Oosterhout OOSTERHOUT Bedrijfskunde Hogeschool SDO Hogeschool SDO locatie Oosterhout OOSTERHOUT Payroll Professional Hogeschool SDO Hogeschool SDO locatie Oosterhout OOSTERHOUT 5 Structuurwijzigingen Er zijn geen structuurwijzigingen deze keer releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 13

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO

Overzicht Lotingstudies WO Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen voltijd Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen voltijd Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam voltijd Biomedische

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2011 2012 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2013-2014 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 4 Wetenschappelijk onderwijs... 7 Opleidingsfixus... 8 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland EXCELLENT 2014 hbo bachelor 3 hbo master 2 wo master 1 bijzonder kenmerk 1 totaal 7 2013 1. Beeldende Kunst en Vormgeving, hbo-ba, Gerrit Rietveld Academie

Nadere informatie

Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland

Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland GOED 2014 hbo bachelor 24 hbo master 7 wo bachelor 18 wo master 20 bijzonder kenmerk 5 totaal 74 1. Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialist),

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes www.qompas.nl Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze september 2015-december 2015 Surrounded by Talent Havo-jongens: Top-50 studies op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25) Peildatum 22-06- (week /25) FEB Opleiding Instelling / / / B Bedrijfseconomie Universiteit van Tilburg 382 374 411 100,0% 100,0% 72,2% Rijksuniversiteit Groningen 0 0 158 27,8% B Bedrijfseconomie Totaal

Nadere informatie

Handleiding raadplegen CROHO op internet

Handleiding raadplegen CROHO op internet Handleiding raadplegen CROHO op internet Versiebeheer Versie Datum Status Auteur Reden wijziging 1.0 25-08-2006 Definitief DSO/KLC/I&K 2.0 18-01-2012 Definitief DSO/KLC/I&K 3.0 17-06-2013 Definitief I&K

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Top-50 studies. Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) www.qompas.nl. Surrounded by Talent

Top-50 studies. Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) www.qompas.nl. Surrounded by Talent Top-50 studies www.qompas.nl Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) Surrounded by Talent Best bekeken studies en open dagen op Qompas StudieKeuze Een aantal keer per jaar

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd Managementrapportage 215 Vorig jaar stond Werkenbijhogescholen.nl in het teken van vernieuwing en optimalisatie.

Nadere informatie

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 DOEL VAN DEZE LESSEN VEEL LEERLINGEN KIEZEN TE LAAT GEVOLGEN: IN MAART/ APRIL VAN HET EXAMENJAAR NOG OPEN DAGEN/MEELOOPDAGEN BEZOEKEN

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002 OC enw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid (Behorend bij Regeling financiën hoger onderwijs van 3 juni 2008, kenmerk HO&S/CBV-2008/5214) Factoren als bedoeld in artikel 4.12, vierde lid, van het besluit van hogescholen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps De Studiekeuzedatabase 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps Studiekeuzedatabase Landelijke database met studiekeuzeinformatie. Gegevens over alle geaccrediteerde opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten 2012-2013

Rapportage Toplijsten 2012-2013 Rapportage Toplijsten 2012-2013 www.qompas.nl Qompas StudieKeuze best bekeken open dagen en opleidingen Surrounded by Talent Top-50 Open Dagen Qompas StudieKeuze 2012-2013 1 - Open dag Avans Hogeschool

Nadere informatie

5. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.

5. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned. ( ) 1. University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam) 2. Leiden university 3. Utrecht university 4. Erasmus University Roterdam 5. Delft university of Technology 6. University of Groningen 7. Maastricht

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6 2

ouderavond Atheneum 6 2 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde ouderavond Atheneum 6 2 traject studiekeuze A3 en A4 oriënteren ( wat kan er allemaal? ) A5 verkennen (

Nadere informatie

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding MEMO INZAKE VRIJSTELLING BEROEPSONDERWIJS AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010 1 Inleiding Een btw-ondernemer die tegen vergoeding

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL 1. Universiteit Tilburg, Language Center Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 013-4669111 cirun@uvt.nl www.tilburguniversity.edu Provincia - BRABANTE

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016 Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu Decanaat 2015/2016 DEDECAANNET Site Berlage Onderwijs Decaan Decanaat vwo www.berlagelyceum.dedecaannet.nl Registreren en inloggen. kiezen Keuzestijlen Rationeel

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Nominaal is normaal bij FSW

Nominaal is normaal bij FSW Nominaal is normaal bij FSW Effect op studiekeuze, instroom, rendement/ studieresultaten en zelfstudietijd Prof. dr. H.T. van der Molen, Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Dr. G.J.A. Baars (Risbo)

Nadere informatie