Releaselogboek. Data Release Studiekeuze maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releaselogboek. Data Release 13.1. Studiekeuze123 14 maart 2013"

Transcriptie

1 Releaselogboek Data Release 13.1 Studiekeuze maart 2013

2 Inhoud 1 Releaselog JIRA Calls Gebruikte bronnen Data changes Wijzigingen Nieuw Verwijderd Structuurwijzigingen releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 2

3 1 Releaselog 13.1 Dit is het releaselog van de datarelease 13.1 Dit is een document dat aangeeft wat de verschillen zijn van deze release ten opzichte van de vorige. Het doel van dit document is: 1. Vastleggen wijzigingen (archief); 2. Communicatie. Basis voor de communicatie van Studiekeuze123 richting afnemers. 3. Verantwoording van wijzigingen. De datarelease gaat in productie op 14 maart Team Beheer & Informatie, Lex Sijtsma 14 maart JIRA Calls De volgende JIRA calls zijn verwerkt in deze release. Key SKSERVICEDESK-985 Handmatig Verwijderen Franse Taal en Cultuur (VU) Summary SKSERVICEDESK-986 nieuwe private instelling: The Amsterdam Fashion Academy SKSERVICEDESK-1170 BRT verkeerde teksten bij studie omschrijving en latere beroepen releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 3

4 SKSERVICEDESK : Farmacie - numerus fixus? SKSERVICEDESK : Aanpassingen hogeschool HZ en opleidingen SKSERVICEDESK : Aanmelding The Amsterdam Fashion Academy bij studiekeuzedatabase SKSERVICEDESK-1250 Resultaten test SKDB 12.4 SKSERVICEDESK : Opleiding Innovatieve Innovatie Saxion SKSERVICEDESK-12 FW: Nieuwe release: VU-BA-opleidingen niet gewijzigd (Literatuur en Samenleving, edia, Kunst, Design en Architectuur ) SKSERVICEDESK : Verwijderen opleiding Industriele Innovatie in Driebergen SKSERVICEDESK-1294 Aanpassen BRIN Stoas en CAH in Vilentum SKSERVICEDESK-1363 Logo en url van HAS Den Bosch veranderen SKSERVICEDESK-1441 aanmaak nieuwe instelling The Hague Academy of Local Governance in webformulier SKSERVICEDESK-1445 verwijderen opleidingen Studiekeuze123 Windesheim SKSERVICEDESK-1448 Dubbele opleidingsnamen oplossen SKSERVICEDESK-1474 SKSERVICEDESK-15 aanpassen instellings url UVT FW: nieuwe Hodex aanbieder: Utrecht Summer School releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 4

5 3 Gebruikte bronnen (Tekst: Hanneke Poels-Ribberink, ResearchNed, 21 feb 2013) Release maart 2013 Releaselog datarelease 13.1 Access Sinds half maart is de eerste release van de Studiekeuzedatabase in 2013 beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen de instroom, inschrijvingen en aanmeldingen voor het studiejaar en de lijst met opleidingen met numerus fixus en decentrale selectie Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 18 januari Verder is de opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, vernieuwd en zijn de accreditatiebesluiten bijgewerkt. Ook zijn voor de studiesteden de aantallen inwonende en studerende studenten geactualiseerd. De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens in de Studiekeuzedatabase via de Studiekeuzedatabase Online of de Studiekeuzedatabase in icrosoft Access formaat. Overige wijzigingen en correcties: Bij een aantal instellingen kwamen opleidingen voor met dezelfde naam, maar die wel een aparte vermelding in het CROHO kennen (bijvoorbeeld omdat ze een andere studieduur kennen). Bij deze opleidingen zijn de namen aangepast, zodat geen verwarring kan ontstaan door dubbele vermeldingen op Studiekeuze123.nl; Bij een aantal opleidingen die van code zijn veranderd, worden nu de oude link naar het NVAO-rapport meegegeven; Bij een aantal opleidingen die van code zijn veranderd, worden nu de oude vooropleidingseisen meegegeven; De plaatsnaam Utrechtse Heuvelrug is veranderd in Driebergen ; De website van de HAS is nu ; De opleiding anagement in de zorg van de HZ is op verzoek van de instelling verwijderd;. The Amsterdam Fashion Academy en The Hague Academy of Local Governance en Utrecht Summer School zijn toegevoegd; Industriële Innovatie van Saxion is op verzoek van de instelling verwijderd; De website van de Universiteit van Tilburg is nu ; Twee opleidingen van Windesheim zijn op verzoek van de instelling verwijderd: Journalistiek deeltijd en Docent beeldende kunst; De beroepen en de beroepomschrijvingen bij de opleiding BRT zijn geactualiseerd. Accreditatiescores ( ) releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 5

6 De bron voor de accreditatiegegevens is de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Een van de taken van de NVAO is het accrediteren van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs (beoordelen basiskwaliteit) en toetsen van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs (beoordelen te verwachten basiskwaliteit). In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma's af te geven en in Nederland een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. De NVAO verleent het keurmerk na toetsing van een externe beoordeling die in opdracht van een Nederlandse hogeschool of universiteit door een Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) is uitgevoerd. De NVAO stelt haar bestanden met accreditatiegegevens beschikbaar voor de Studiekeuzedatabase. In elke release van de Studiekeuzedatabase worden nieuwe gegevens opgenomen (vier keer per jaar). CROHO ( ) De belangrijkste bron voor de Studiekeuzedatabase is het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs). Eén van de wettelijke taken van de DUO is het registreren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en aangewezen hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het CROHO dat door de DUO wordt beheerd en gemiddeld eens per maand wordt gepubliceerd. Nieuwe opleidingen kunnen pas vastgelegd worden nadat ze geaccrediteerd zijn en bij bekostigde opleidingen- de doelmatigheidstoets hebben doorstaan. De accreditatie van opleidingen gebeurt door het Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het toetsen van bekostigde opleidingen aan doelmatigheidseisen is belegd bij het inisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Decentrale selectie (2013) DUO beheert informatie, en financiert studies en opleidingen van mensen en instellingen, die werk maken van onderwijs. Voor de Studiekeuzedatabase nemen wij informatie over van DUO over vooraanmeldingen, loting en selectie, numerus fixus en over de gedragscode voor onderwijsinstellingen met een internationaal gericht onderwijsaanbod. Gemeenten (2013) Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert de nationale officiële statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Voor de Studiekeuzedatabase worden de inwoneraantallen en de indeling in gemeenten en provincies gebruikt. Inschrijvingen (2012) releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 6

7 De bron voor de instroom, inschrijvingen, doorstroom en rendementen zijn de koepels voor het hoger onderwijs de HBO-raad en de VSNU. Instroom (2012) De bron voor de instroom, inschrijvingen, doorstroom en rendementen zijn de koepels voor het hoger onderwijs de HBO-raad en de VSNU. Inwoneraantallen (2012) Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert de nationale officiële statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Voor de Studiekeuzedatabase worden de inwoneraantallen en de indeling in gemeenten en provincies gebruikt. Lotingsgegevens (2013) DUO beheert informatie, en financiert studies en opleidingen van mensen en instellingen, die werk maken van onderwijs. Voor de Studiekeuzedatabase nemen wij informatie over van DUO over vooraanmeldingen, loting en selectie, numerus fixus en over de gedragscode voor onderwijsinstellingen met een internationaal gericht onderwijsaanbod. Opleidingsinformatie ( ) De meeste gegevens in de Studiekeuzedatabase worden verzameld met behulp van bestaande bestanden. Op deze wijze wordt de administratieve last voor de instellingen zoveel mogelijk beperkt. Er zijn echter gegevens die niet aan bestaande bestanden of bronnen onttrokken kunnen worden, zoals aanvullende toelatingseisen, studietrajecten, praktische informatie en bijzondere kenmerken van het programma, toegepaste werkvormen, internationalisering, etc. Hiervoor doet Studiekeuze123 een beroep op de onderwijsinstellingen en opleidingen om deze informatie aan te leveren. Het aanleveren van informatie aan Studiekeuze123 wordt gedaan via het Studiekeuze Webformulier of via HODEX. Vooraanmeldingen en instroom (2012) De VSNU en HBO-raad hebben geen beschikking over instroomgegevens per locaties, omat in het 1CijferHO locatie niet is opgenomen. De basisindeling van de database is wel per locatie opgebouwd. Om instroom per locaties te bepalen wordt (indien een CROHO-code wordt releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 7

8 verzorgd aan meer dan één locatie van een instelling) een herberekening gedaan op basis van de vooraanmeldingen van medio mei van het jaar ervoor. Dus: de instroom voor het studiejaar (bekend in februari 2011) wordt, indien er meerdere locaties per opleiding zijn, berekend op basis van de verdeling van vooraanmelders per medio mei Woon- en studiefinanciering informatie studenten 2012 per gemeente In het bronbestand wordt weergegeven hoeveel studenten er op een aantal peilmomenten ingeschreven stonden en in welke gemeente ze op dat moment woonden. Het betreft momenteel gegevens per en Geteld worden alle studenten aan het HBO en WO waarvan op het betreffende peilmoment ten minste één actuele inschrijving in CRIHO staat geregistreerd. Daarnaast zijn alle studenten geteld, die op een peilmoment tevens recht hadden op studiefinanciering en van deze groep is aangegeven hoeveel er op dat moment thuis- of uitwonend waren. Van enkelen stond de woonsituatie bij WSF als onbekend geregistreerd. Van studenten die geen voltijd studie volgen of om een andere reden op een of meerdere peilmomenten geen recht (meer) hebben op studiefinanciering is geen geverifieerde woonsituatie bekend. Het bronbestand is aangemaakt op 1 februari 2010 met de op dat moment actuele gegevens uit CRIHO, CIOP en WSF releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 8

9 4 Data changes 4.1 Wijzigingen OpleidingVestiging_ID brin_oud isat_oud Opleiding Brin Isat I 479 Informatica 21I Nieuw OpleidingVesti Bri ging_id n I B C E J L L R I 21R I 24F W 24G 8548 P 24G 8549 P 24G 8550 P 24G 8551 P Isa t Ve st Instellin g_id Vestigin g_id Isatnaam Instelling Vestiging Plaats 301 HZ University of Applied HZ University of Applied Sciences VLISSINGE Engineering Sciences locatie Vlissingen N Bestuurskunde Universiteit Leiden Universiteit Leiden locatie Den Haag 'S- GRAVENHA GE 1 Rijksuniversiteit GRONINGE Europese Talen en Culturen Groningen Rijksuniversiteit Groningen N 503 Erasmus Universiteit ROTTERDA Liberal Arts and Sciences Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam 750 AASTRIC European aster in Architecture aastricht University aastricht University HT 558 ASTERDA edia, Kunst, Design en Architectuur Amsterdam Amsterdam 558 ASTERDA Literatuur en Samenleving Amsterdam Amsterdam 751 Erasmus undus aster of Bioethics (joint Radboud Universiteit degree) Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen NIJEGEN 'S- 9 Hogeschool Leiden locatie Den GRAVENHA Docent Dans Hogeschool Leiden Haag GE Docent uziek Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden locatie Den Haag Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA Hogeschool PBNA 'S- GRAVENHA GE ZWIJNDRE CHT 'S- GRAVENHA GE ASTERDA Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Den Haag 0 Hogeschool Schoevers Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Amsterdam Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Arnhem ARNHE 0 EINDHOVE Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Eindhoven N releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 9

10 G P 24G P 24L K 25B V 25J X 27P Z 27P Z 27 WC 27Z C 27Z C 28D T 28D T 28D T 28D W 29P Z 29U K 30K A 30K A 30K A Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Rotterdam ROTTERDA Commerciële Arbeidsbemiddeling Hogeschool Schoevers Hogeschool Schoevers Utrecht UTRECHT 301 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van Stichting LOI Hoger LEIDERDO de tweede graad in Talen Onderwijs LOI Hogeschool RP Public Administration Hogeschool ISBW ISBW Hogeschool locatie Tilburg TILBURG 8 SITTARD Lerarenopleiding Basisonderwijs Zuyd Hogeschool Zuyd Hogeschool locatie Sittard GELEEN 4 Hogeschool Inholland Amsterdam Financial Services anagement Hogeschool Inholland / Diemen DIEEN 'S- 1 GRAVENHA Bedrijfskunde ER Hogeschool Inholland Hogeschool Inholland Den Haag GE 300 EuroCollege Hogeschool ROTTERDA International Business & Entrepreneurship EuroCollege Hogeschool Rotterdam 750 Executive aster of anagement and TiasNimbas Business TiasNimbas Business School ASTERDA Organisation School locatie Amsterdam 751 International Full-Time aster of Business TiasNimbas Business Administration School TiasNimbas Business School TILBURG 1 Europort Business EuroPort Business School locatie ROTTERDA International Business School Rotterdam 1 Europort Business EuroPort Business School locatie ASTERDA International Business School Amsterdam 1 Europort Business EuroPort Business School locatie International Business School Zwolle ZWOLLE 701 Stichting Opleiding Stichting Opleidingen AERSFOO aster Sportfysiotherapie anuele Therapie usculoskeletale Therapie RT 351 EINDHOVE Pedagogiek Hogeschool NCOI Hogeschool NCOI N 300 Netherlands aritime University ROTTERDA Scheepsbouwkunde / aritieme Techniek STC-Group Rotterdam 4 Hogeschool SDO locatie Etten- ETTEN Bedrijfskundige Informatica Hogeschool SDO Leur LEUR 0 Hogeschool SDO locatie Etten- ETTEN Bedrijfskunde Hogeschool SDO Leur LEUR 0 Hogeschool SDO locatie Etten- ETTEN Payroll Professional Hogeschool SDO Leur LEUR 4.3 Verwijderd OpleidingVest iging_id Brin VU Is at Ves t Instelling _ID Vestiging _ID Isatnaam Instelling Vestiging Plaats 39 Docent Beeldende Kunst en Christelijke Hogeschool Vormgeving Windesheim Windesheim locatie Zwolle ZWOLLE releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 10

11 CS CS CS GR I I I 982 B B 537 C 542 C 547 C 552 C 549 C 958 C Docent uziek Hogeschool Helicon Hogeschool Helicon locatie Den Haag 'S-GRAVENHAGE Docent Dans Hogeschool Helicon Hogeschool Helicon locatie Den Haag 'S-GRAVENHAGE Lerarenopleiding Basisonderwijs Hogeschool Helicon Hogeschool Helicon locatie Zeist ZEIST Werktuigbouwkunde Avans Hogeschool Avans Hogeschool Tilburg TILBURG Werktuigbouwkunde Business IT & anagement anagement in de Zorg 62 HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences locatie Vlissingen HZ University of Applied Sciences locatie Vlissingen HZ University of Applied Sciences locatie Vlissingen VLISSINGEN VLISSINGEN VLISSINGEN Bestuurskunde Universiteit Leiden Universiteit Leiden LEIDEN Public Administration Universiteit Leiden Universiteit Leiden LEIDEN Romaanse Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Duitse Taal en Cultuur Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Scandinavische Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Slavische Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Finoegrische Talen en Culturen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Recht en ICT Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN 4993 C Recht en ICT Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen locatie LEEUWARDEN releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 11

12 959 C 1051 C 970 C E 517 L 524 L 9 L 4 L 826 L 821 L AH JX KB DT 62 Leeuwarden Recht en Bestuur Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Fiscaal Recht Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen GRONINGEN Justice and Safety & Security (research) Nederlandse Taal en Cultuur Engelse Taal en Cultuur Taalwetenschap Literatuurwetenschap Algemene Cultuurwetenschappen Kunstgeschiedenis Erasmus undus aster of Bioethics Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam ROTTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Amsterdam Amsterdam ASTERDA Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen NIJEGEN Industriële Innovatie (joint degree) Saxion Saxion locatie Driebergen UTRECHTSE HEUVELRUG Lerarenopleiding Basisonderwijs Zuyd Hogeschool Zuyd Hogeschool locatie Heerlen HEERLEN Telecommunication anagement Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Bedrijfskunde Europort Business School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Arnhem EuroPort Business School locatie Rotterdam ARNHE ROTTERDA releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 12

13 DT EA VN VN GB KA KA KA Bedrijfskunde Europort Business School EuroPort Business School locatie Amsterdam ASTERDA aster of Business Administration HES Consultancy BV HES Consultancy BV ASTERDA aster of Studies in Real Estate aster of Real Estate Amsterdam School of Real Estate Amsterdam School of Real Estate ASTERDA Amsterdam School of Real Estate Amsterdam School of Real Estate ASTERDA Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Den Haag 'S-GRAVENHAGE Bedrijfskundige Informatica Hogeschool SDO Hogeschool SDO locatie Oosterhout OOSTERHOUT Bedrijfskunde Hogeschool SDO Hogeschool SDO locatie Oosterhout OOSTERHOUT Payroll Professional Hogeschool SDO Hogeschool SDO locatie Oosterhout OOSTERHOUT 5 Structuurwijzigingen Er zijn geen structuurwijzigingen deze keer releaselog oplevering 13.1 access Studiekeuze123 13

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Creatief of Correct Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W A. Kruithof A.J. Nijssen F. Steenkamp Projectnummer:

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

"Studeren met een handicap" De elfde gebruikerstoets, 2014

Studeren met een handicap De elfde gebruikerstoets, 2014 "Studeren met een handicap" De elfde gebruikerstoets, 2014 De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun studie en instelling Frank Steenkamp Herman Jonkers Een rapport voor handicap + studie,

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Advies van de Commissie Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie