Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap"

Transcriptie

1 Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013

2 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt de algemene kopersinformatie, technische omschrijving en staat van afwerking van Het-Ware-Wonen-project Stepekolk (19 buitenwoningen) te Brandevoort. Hierin staat informatie waar u rekening mee dient te houden en tevens geeft het inzicht in de (technische) eigenschappen van de woning zelf. De informatie geeft op veel vragen antwoord. Over de kwaliteit van de woning hoeft u zich geen zorgen te maken; ruime ervaring, spraakmakende ontwikkelingsmethoden, kwalitatief hoogstaande referentieprojecten en een uitstekende organisatie worden ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in de woning van uw keuze. De architecten van LSWA uit Oirschot zijn verantwoordelijk voor de architectonische ontwerpen. Als koper bepaalt u zelf de uiteindelijke vorm van uw woning. Dit principe is voor SDK Vastgoed niet meer dan vanzelfsprekend. Geen woning in het project hoeft hetzelfde te zijn. Opties en uitbreidingsmogelijkheden zijn er in overvloed. Daarnaast kan maatwerk verrassende oplossingen bieden. U begrijpt dat de uitwerking complex is. Wij willen u erop wijzen dat de makelaar graag voor u klaar staat. De makelaar kan u helpen met uw keuzes en de beantwoording van al uw vragen. Het laatste dat wij willen is dat u verdwaalt in de talloze mogelijkheden. Wij wensen u veel plezier bij het samenstellen van uw unieke woning! SDK Vastgoed B.V Pagina 2 van 46

3 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 4 TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 Grondwerken 12 Terreininrichting 13 Constructie 14 Vloer- gevel- en dakafwerking 15 Binnenafwerking Beglazing en schilderwerk 21 Sanitair en kranen 22 Installaties 22 Overige bijzonderheden 25 Kleurenschema bouwnummer 1a en 2a 26 Kleurenschema bouwnummer 3a en 4a 26 Kleurenschema bouwnummer 5a, 6a en 7a 27 Kleurenschema bouwnummer 8a t/m 13a 27 Kleurenschema bouwnummer 14a t/m 19a 28 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE A (9a t/m 12a en 15a t/m 18a) 29 Begane grond 29 Eerste verdieping 30 Tweede verdieping / zolder 31 Overig 31 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE B (8a, 13a, 14a en 19a) 32 Begane grond 32 Eerste verdieping 33 Tweede verdieping / zolder 34 Overig 34 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE C (6a) 35 Begane grond 35 Eerste verdieping 36 Tweede verdieping / zolder 37 Overig 37 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE D (5a en 7a) 38 Begane grond 38 Eerste verdieping 39 Tweede verdieping / zolder 41 Overig 41 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE E (1a t/m 4a) 42 Begane grond 42 Eerste verdieping 43 Tweede verdieping / zolder 45 Overig Pagina 3 van 46

4 ALGEMEEN Voorwoord U overweegt een nieuw huis te laten bouwen. Maar u wilt graag zoveel mogelijk informatie over waar u dan rekening mee moet houden en welke mogelijkheden er zoal zijn. Dan is het goed deze omschrijving te lezen. Het geeft op veel vragen antwoord. Over de kwaliteit van het huis hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle daarop zijn bij ons in goede handen. Alle woning worden verkocht met garantie van Woningborg. Het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst Indien u een keuze heeft kunnen maken uit een kavel met de bijbehorende woning zal de makelaar met u de koop- / aannemingsovereenkomst ondertekenen. De koop- / aannemingsovereenkomst wordt conform het Woningborg-model opgemaakt. In de koop- / aannemingsovereenkomst worden de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper vastgelegd. Met andere woorden: in de koop- / aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt en wat de verkoper en aannemer aan u dienen te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. Daarna kunt u aangeven of en welke uitbreidingen en opties u wenst aan te brengen bij uw woning. Wanneer voldaan is aan alle voorwaarden als aangegeven in de koop- / aannemingsovereenkomst kan gestart worden met de bouw van de woningen. Deze technische omschrijving behoort bij de zogenaamde koop- / aannemingsovereenkomst en wordt als contractstuk bijgevoegd. Met het ondertekenen van de koop- / aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de totale koop- en aanneemsom, terwijl de verkoper zich door medeondertekening verplicht tot levering van de grond / het kavel en de bouw van de woning. Nadat de koop- / aannemingsovereenkomst door koper en verkoper in tweevoud zijn getekend, ontvangt u hiervan een origineel exemplaar en een afschrift / kopie per post. Het andere origineel blijft in eigendom van verkoper. Ook wordt een afschrift / kopie naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Het afschrift / kopie dat u ontvangt, dient u door te sturen naar uw hypotheekverstrekker. Het originele exemplaar is voor uw eigen administratie. Vrij Op Naam De woning wordt Vrij Op Naam aan u verkocht. Dat betekent dat in de koop- / aanneemsom zowel de bouw- en grondkosten zijn begrepen, als alle bijkomende kosten van architect, projectnotaris (leveringsakte), gemeentelijke leges, verkoopbemiddeling, B.T.W., kadastrale inmeting en de kosten voor het aanleggen van gas-, water- riool- en elektraleidingen. Een totale prijs dus, echter exclusief de kosten die verband houden met financieringen en rente tijdens de bouw (hierna hypotheek genoemd) en tevens ook exclusief de door koper aan te vragen aansluitingen / abonnementen van CAI, telefoon en nuts (de telefoonaansluiting wordt per standaard niet meer vanaf de weg in de woning gebracht!). Woningborg SDK Vastgoed maakt onderdeel uit van VolkerWessels. Dit is één van de grootste bouwondernemingen van Nederland. Het-Ware-Wonen-project Stepekolk (19 buitenwoningen) wordt als vanzelfsprekend gerealiseerd onder garantie van Woningborg. Daarmee is je toekomstige thuis dus in veilige handen. Woningborg geeft een garantie op de afbouw en kwaliteit van uw woning. De afbouwgarantie zorgt ervoor dat bij een eventueel faillissement van de aannemer tijdens de bouw, de woning toch wordt afgebouwd zonder meerkosten voor de koper. De kwaliteitsgarantie geeft de kopers de zekerheid dat de woningen aan Pagina 4 van 46

5 nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen voldoen en ook na de oplevering blijven gehouden te worden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. voldoen. De tekst van de koop- / aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg. Bij het tekenen van de overeenkomsten ontvangt u een exemplaar van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 waarin de volledige garantieregeling is opgenomen en uitvoerig wordt toegelicht. Vóór de leveringsdatum ontvangt u via de projectnotaris een afrekening waarop het totale, op de leveringsdatum verschuldigde, bedrag is aangegeven. Dit bedrag dient u tijdig aan de projectnotaris over te maken. Het hypotheekbedrag dat bij uw geldverstrekker in depot moet blijven, dient minimaal gelijk te zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde termijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen. Onderdelen die niet door of via de aannemer worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast worden in de koop- / aannemingsovereenkomst en in de Garantie- en Waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Zo vallen de eventueel door de aannemer aan te brengen groenvoorzieningen, hekwerken, terreininventaris, erfafscheidingen e.d. niet onder de Garantie- en Waarborg-regeling. Ongeacht hetgeen in deze brochure is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Eigendomsoverdracht Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde Akte van Levering bij de projectnotaris. In de koop- / aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk moet plaatsvinden. Daarbij dient tevens rekening Opschortende voorwaarden Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop- / aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat bepaalde rechten en plichten van deze overeenkomsten pas definitief hun werking krijgen nadat aan deze voorwaarden is voldaan. Over de exacte status van eventuele opschortende voorwaarden op het moment dat u de woning koopt zal de makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk wijzen wij u erop om, zolang er nog opschortende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen, geen andere verplichtingen (zoals het kopen van een keuken of het verkopen van uw huidige woning) aan te gaan. Uiteraard kunt u zich wel alvast oriënteren en laten informeren, onder andere door de betrokken projectleveranciers. Hypotheek tijdens de bouw Na de notariële overdracht ontvangt u van de aannemer de nota s betreffende de vervallen termijnen in enkelvoud. Een kopie hiervan stuurt u zo spoedig mogelijk - voorzien van uw handtekening - naar uw geldverstrekker die dan zorg draagt voor betaling. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw (aan uw hypotheekverstrekker). Deze is opgebouwd uit rente over het volledige Pagina 5 van 46

6 hypotheekbedrag met daarop in mindering gebracht de eventueel te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. van de oplevering van uw woning heeft u onder andere een opstal-, glas en inboedelverzekering nodig. Hypotheek en bijkomende kosten De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor rekening van de koper. Hieronder vallen onder andere de volgende kosten: Bouwbesluit Dit project wordt gerealiseerd conform de geldende eisen en regelingen van het huidige Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de namen van vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; advieskosten / afsluitprovisie / bemiddelingskosten voor de geldverstrekker; (eventuele) kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie; premie voor (eventuele) risicolevensverzekering; eventuele premie voor een te stellen bankgarantie; eventuele taxatiekosten eigen woning. dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In plaats daarvan wordt gesproken in termen als verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen een woning aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik en / of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van de woning. Het Betalingen Zodra de bouw gestart is, ontvangt u van de aannemer termijnfacturen. De termijn grondkosten bent u verschuldigd op de datum zoals die vermeld staat in de koop- / aannemingsovereenkomst. De termijnen van de aanneemsom worden in rekening gebracht al naar gelang de bouw vordert. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de projectnotaris. Dit geldt zowel voor de termijn grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient wel rekening te houden met rente over deze uitgestelde betaling. Nadat de leveringsakte en de hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw geldverstrekker zodat deze voor tijdige betaling kan zorgen. Verzekering Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tot aan de oplevering. Vanaf de dag doel hiervan is om een grotere flexibiliteit in de indeling van een woning binnen de regelgeving mogelijk te maken. Voor alle duidelijkheid geven wij een overzicht. Benaming op tekening: Benaming volgens Bouwbesluit: Entree / hal / overloop Verkeersruimte Woonkamer / slaapkamer Verblijfsruimte Keuken / eetkamer Verblijfsruimte Toilet / WC Toiletruimte Badkamer Badruimte Meterkast en schachten Technische ruimte Bijkeuken / berging / (trap)kast Onbenoemde ruimte Inpandige bergruimte Bergruimte Uitpandige bergruimte / garage Bergruimte Zolder Onbenoemde ruimte Pagina 6 van 46

7 Situatie De nummers op de tekeningen bij de woningen zijn zogenaamde bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. De huisnummers worden tijdig voor de oplevering door de gemeente bepaald en aan u bekend gemaakt. De schaal van de situatieschets in de verkoopdocumentatie is niet bindend. Aan de hand van de door de gemeente verstrekte terreintekeningen en gegevens worden met de grootste zorg de kaveloppervlakten opgemeten en berekend. De definitieve maten van de kavels worden na inmeting door het Kadaster vastgelegd. U koopt een kavel met een globaal aangegeven oppervlakte. Daarom wordt in de koop- / aannemingsovereenkomst opgenomen dat het verschil tussen de werkelijke en de opgegeven maat of grootte van de kavel niet zal worden verrekend. De bebouwing van het aangrenzende gebied van het onderhavige bouwplan, aanleg van openbaar groen, trottoirs, speelvoorzieningen, wegen en parkeergelegenheid zijn ontleend aan de gegevens van de gemeente. U dient er echter rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over omliggende, bestaande bebouwing, verwijzen wij u naar de gemeente. Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kunnen wij geen verantwoordelijkheid op ons nemen en / of aansprakelijkheid aanvaarden. Ten tijde van oplevering van de woning bestaat de mogelijkheid dat de woonomgeving nog niet gereed is. Enige hinder van bouwstraat en bouwverkeer kan zich voordoen. De verkoper en aannemer aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Opruimen en schoonmaken De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Het uit de bouw afkomstige afvalmateriaal wordt afgevoerd. Duurzaam bouwen De aandacht voor het milieu en daarmee samenhangend de gezondheid, staat hoog op de maatschappelijke agenda. Terecht, want willen we het milieu voor de toekomst veiligstellen, dan moeten we nú actie ondernemen. Ook in de bouw! Daar ligt een belangrijk deel van de oplossing in duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat we achter de tekentafel en op de bouwplaats bewust bezig zijn met het milieu en de gezondheid van mensen. Beperking van afval en het gebruik van (meer) milieuvriendelijke, recyclebare en minder milieubelastende grondstoffen vormen hierbij het voornaamste doel. Door bewust voor bepaalde materialen te kiezen en moderne inzichten toe te passen in de bouw kunnen we milieu en gezondheid sparen. Dit kan vaak al met relatief eenvoudige middelen zoals afvalscheiding op de bouwplaats of het toepassen van materialen die kunnen worden hergebruikt. Ook van belang is de inzet van kwalitatief hoogwaardige materialen die tijdens de productie of het gebruik het milieu niet of nauwelijks schaden. Een ander belangrijk item is het toepassen van energiebesparende materialen zoals een goede isolatie van vloeren, wanden, daken en beglazing en het plaatsen van hoog rendement C.V.-ketels. Ook het toepassen van juiste detaillering draagt hieraan bij. Daarnaast vinden wij het van belang te letten op de gezondheid en het welzijn van zowel medewerkers op de bouwplaats als toekomstige bewoners; het op de bouwplaats dragen van helmen en/of beschermende kleding, het daar waar nodig Pagina 7 van 46

8 plaatsen van veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van gebruiksvriendelijke materialen. Energie Prestatie Norm Om het energiegebruik terug te dringen, heeft de overheid enige jaren terug in de bouwregelgeving de zogenaamde Energie Prestatie Norm ingevoerd. Deze norm kent voor alle energiefacetten van een gebouw zoals de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding glasoppervlakte / geveloppervlakte, de toegepaste verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties etc., kengetallen. De combinatie van die kengetallen is de Energie Prestatie Coëfficiënt. Bij het van kracht worden van de EPC moest deze coëfficiënt 1,4 zijn. In de loop van de tijd is deze gedaald tot de 0,6 die geldt voor het Het-Ware-Wonen-project Stepekolk (19 buitenwoningen). Uitbreidingsmogelijkheden In de verkoopdocumentatie en / of het meer- en minderwerkoverzicht heeft u een aantal van de mogelijkheden en opties kunnen bekijken voor het uitbreiden van de woningen. De makelaar kan u informeren over de kosten van de uitbreidingen. Bij de keuze optie uitbouw is als uitgangspunt gekozen dat de bouwmuur van de uitbouw zoveel mogelijk in het vlak van de standaard bouwmuur zal doorlopen. Indien de koper van de naastgelegen woning niet voor de uitbouw gekozen heeft, dan zal door de maat van het totaalpakket van bouwmuur, isolatie en buitengevel de zijkant van de uitbouw, afhankelijk van de bouwmethodiek, 25 tot maximaal 30 cm de hartlijn van de gezamenlijke bouwmuur overschrijden. Ofwel, de uitbouw staat voor een deel op het terrein van de naastgelegen woning. In de akte van levering is door de projectnotaris onder het hoofdstuk erfdienstbaarheden vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten gedogen. Maakt u, of maken uw buren, tijdens de bouw geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kunnen deze uitbreidingen, hoewel hiervoor geen technische voorzieningen zijn opgenomen, in de toekomst alsnog gerealiseerd worden. Ook dan geldt het gestelde onder erfdienstbaarheid. Bij de gemeente moet dan wel een Omgevingsvergunning worden aangevraagd. Meer- en minderwerk Vanzelfsprekend proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om die reden kunt u dan ook kiezen uit een brede variëteit aan mogelijkheden, het zogenaamde meer- en minderwerk. De meer- en minderwerken zijn mogelijkheden bovenop de standaard toch al zeer hoogwaardig afgewerkte woning. Een overzicht van het meeren minderwerk ontvangt u separaat. De meer- en minderwerken zijn voor u facultatief. U bent niet verplicht om enig meerwerk op te dragen. De aannemer zal u informeren over het tijdstip waarop uw opdracht voor het verwerken van wijzigingen bij hem bekend moet zijn om in de bouwstroom te kunnen worden meegenomen. Om uw garanties te waarborgen dienen alle meerwerkopdrachten alleen met de aannemer geregeld te worden. De procedure voor het opdragen van meer- en minderwerk is als volgt: Door de accountmanager van de aannemer wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek (kopersbegeleiding). U ontvangt een optielijst meer- en minderwerk ; hierin zijn de mogelijke aanpassingen aan uw woning vermeld inclusief de daaraan verbonden kosten en eventueel de daarbij behorende sluitingsdatum. Mede op basis van persoonlijk advies op maat komt u tot keuzes. Door het invullen van de lijst en het retourneren van de ondertekende lijst geeft u opdracht tot het uitvoeren van de gewenste opties Pagina 8 van 46

9 De meer- en minderwerken worden conform de Woningborgregeling aan u gefactureerd, afzonderlijk van de termijnen zoals overeengekomen in de koop- / aannemingsovereenkomst. Labeling en primaire doelgroep woningtype A, B en C De bouwnummers 6a en 8a t/m 19a (woningtype A, B en C) zijn in samenspraak met de Gemeente Helmond in eerste aanleg gelabeld als woningen bestemd voor starters op de woningmarkt en om doorstroming van huur naar koop te bevorderen. De bovengrens voor een complete woning inclusief keuken en badkamer bedraagt ,- VON (uitgaande van de van toepassing zijnde EPC van 0,6). Betreffende woningen kunnen derhalve niet op alle onderdelen casco uitgevoerd worden. De niet gelabelde woningen hebben uiteraard wel maximale vrijheid op dat vlak. De makelaar kan u volledig informeren. Ook kan hij u alles vertellen over de mogelijke bijzondere lasten en beperkingen hiermee samenhangende. Oplevering en sleuteloverhandiging Tijdens het eerste gesprek met de accountmanager van de aannemer ontvangt u het boekje Aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud van uw woning, uitgegeven door Woningborg. Lees dit aandachtig door! Wanneer het huis nagenoeg gereed is, ontvangt u een uitnodiging om tijdens de voorschouw uw woning te inspecteren voor oplevering. Na deze voorschouw wordt de datum van oplevering binnen afzienbare tijd aan u kenbaar gemaakt. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de oplevering geconstateerde en schriftelijk vastgelegde onvolkomenheden in principe binnen 3 maanden worden hersteld c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening. Een dag voor oplevering dienen alle openstaande bedragen inclusief het meerwerk op rekening van de aannemer zijn bijgeschreven. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering van het huis en de eventuele hypotheekakte zijn gepasseerd, ontvangt u na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutels van uw huis. 5% regeling De aannemer zal in het kader van de 5% regeling voor uw woning een bankgarantie afgeven bij de notaris ter hoogte van 5% van de aanneemsom van uw woning. Dit garandeert u dat de aannemer na oplevering van uw woning de nog openstaande opleveringspunten zo snel als mogelijk zal afwerken. Zodra de aannemer deze punten heeft uitgevoerd zal hij u verzoeken de opleveringslijst voor de tweede maal voor akkoord te tekenen zodat de bankgarantie kan vrijvallen. Opleveringsvolgorde Het bouwplan van uw woning maakt deel uit van een groter geheel waardoor het bouwproces van een individuele woning wellicht niet altijd continu zal verlopen. De verkrijger kan derhalve geen rechten ontlenen aan een voorgenomen Tijdens de oplevering wordt de woning definitief overgedragen van aannemer naar opleveringsvolgorde. koper. Hierbij wordt tezamen met u en de aannemer eventuele onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en zo mogelijk direct door de aannemer verholpen. Door middel van nieuwsbrieven zullen de toekomstige bewoners op de hoogte Pagina 9 van 46

10 gehouden worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het totale bouwplan, de voortgang van het project en de uiteindelijke definitieve data voor de opleveringen. Onderhoudsperiode Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen kunt u de aannemer schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen. Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is gemaakt zijn verholpen, wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het huis gebouwd wordt van levende materialen die kunnen werken. Bij stukadoorswerk bijvoorbeeld kunnen er in de hoeken haarscheurtjes ontstaan, deuren kunnen gaan klemmen omdat hout moet wennen aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze randverschijnselen kunnen nooit voorkomen worden. Veiligheid Er is qua sociale veiligheid daar waar mogelijk aandacht besteed aan de stedenbouwkundige en bouwkundige opzet. Er worden diverse maatregelen getroffen, onder andere aan de inrichting van het openbaar gebied, de achterpaden en de nodige voorzieningen ten behoeve van de individuele woningen. Voor wat de woningen betreft wordt er extra aandacht besteed aan de kwaliteit van het hang- en sluitwerk (Politiekeurmerk Veilig Wonen / SKH). Tevens worden standaard in de woningen rookmelders aangebracht zoals op de verkooptekeningen aangegeven. Veiligheid tijdens de uitvoering Binnen de huidige wetgeving ("Arbo-wet") is het uitvoerende bouwbedrijf tijdens de uitvoering (= daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen binnen de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden en kan uitvoering van werkzaamheden door de kopers tijdens de bouwuitvoering niet worden toegestaan. Om kopers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel opmetingen te verrichten en foto s te nemen en dergelijke zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein voor kopers, op eigen risico, toegankelijk. Het dragen van een helm is daarbij verplicht. Door middel van de (nieuws)brieven zullen de kopers van de data van deze kijkdagen op de hoogte gesteld worden. Veiligheid na de oplevering Voor de onderhavige woningen geldt dat de bewassing van de ramen en het gevelonderhoud door de bewoners zelf dient te worden uitgevoerd. Mochten bewoners er voor kiezen dit door een professionele, erkende onderneming te laten uitvoeren, dan zullen zij mogelijk voorzieningen moeten treffen, zodanig dat aan de Arbo-wetgeving wordt voldaan Pagina 10 van 46

11 Van toepassing zijnde voorschriften De Algemene Voorwaarden die bij de koop- / aannemingsovereenkomst behoren betreffen onder andere; De bouwvoorschriften zoals door de overheid gehanteerd ten tijde van de aanvraag van de Omgevingsvergunning; De voorschriften van de diverse Nutsbedrijven; De van toepassing zijnde normbladen (NEN-normen); Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg Pagina 11 van 46

12 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van architect, adviseurs, nutsbedrijven en de gemeente en is de basisdocumentatie van de woning die u koopt. Desondanks kunnen er wijzigingen optreden als gevolg van onder andere architectonische, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve aard, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De documentatie, met uitzondering van de verkoopbrochure, vormt het basisdocument van de woning die u koopt. Omdat bij het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behouden de aannemer en wij ons het recht voor om tijdens de (af)bouw wijzigingen aan te brengen (uiteraard binnen de aanwezige contractuele kaders). De eventuele flyer / verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De in de flyer / verkoopbrochure opgenomen plattegronden en gevelaanzichten zijn impressies, inclusief mogelijke opties. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken af van het standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende contracttekeningen en technische omschrijving. De plaats, de afmeting en het aantal van de verdelers en verwarmingselementen, aansluitpunten voor elektra, sanitaire aansluitpunten, ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of installatietechnische reden hiervan afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk bepaald worden. De op verkooptekening aangegeven wandcontactdozen ten behoeve van bijvoorbeeld wasmachine, koelkast en afzuigkap betreft enkel de wandcontactdoos en betekent niet dat het genoemde apparaat tot de levering behoort. De op tekening gestippeld weergegeven apparatuur behoort eveneens niet tot de levering. De op tekening aangegeven lichtpunten betreft de aansluitpunten voor een lichtpunt en niet het armatuur. Maten en maatvoering De ingeschreven maten op de tekeningen zijn circa' maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Eventuele maatverschillen zijn niet verrekenbaar. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw uitdrukkelijk niet toegestaan. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Grondwerken Peil Het peil -P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de Pagina 12 van 46

13 bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entree (bovenkant anhydriet of cement dekvloer). Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Het maaiveld en de bestrating van de woning liggen circa 50 mm beneden dit peil. Ter plaatse van de vanuit toegankelijkheid maatgevende entree van de woning zal de bestrating worden opgetrokken naar 20 mm beneden peil (ter plaatse van de voordeur). Grondwerk Ten behoeve van de fundering, de riolering, bestrating, de kabels en de leidingen worden de nodige grondwerken verricht. Bestratingen binnen de eigendomsgrens worden voorzien van zandaanvullingen. De tuin wordt geëgaliseerd, ontdaan van bouwresten en op hoogte gebracht met uitkomende grond uit de ontgravingen onder en rondom de woning. Er wordt geen extra grond aan- of afgevoerd voor de tuinen (gesloten grondbalans). Riolering De binnen- en buitenriolering worden van kunststof buis voorzien, waar nodig hittebestendig, met bijbehorende hulpstukken zoals onder andere ontstoppings- en ontluchtingsvoorzieningen. De woningen worden aangesloten op het gemeenteriool door middel van een gescheiden systeem. De hemelwaterafvoeren aan de voorzijde / straatzijde van de woningen (inclusief de standaard aanwezige garage / berging bij bouwnummer 1a) worden uitgevoerd in zink. De overige hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in PVC (zijnde de achterzijde van de woningen en de standaard buitenbergingen). De PVC hemelwaterafvoeren van de standaard buitenbergingen worden aangesloten op een grindput of op het gemeenteriool. Terreininrichting Perceelsgrenzen Op de hoekpunten van het perceel worden, daar waar mogelijk, markeringspaaltjes aangebracht. Deze paaltjes zijn ter indicatie. De exacte erfgrenzen worden vooraf door een bureau ingemeten en door het kadaster vastgelegd. Bestrating Bestrating wordt aangelegd conform de situatie in de verkooptekening. Na de eerste oplevering zal niet worden herstraat. Ten behoeve van een eerste droge inloop wordt het rechte pad vanaf de kadastrale grens naar de entree / voordeur, indien deze niet samenvalt met de oprit, voorzien van betontegels (30 x 30 centimeter, circa 60 centimeter breed, zonder opsluitband). De gemeenschappelijke achterpaden ten behoeve van de ontsluiting aan de achterzijde van de woningen worden voorzien van betontegels inclusief straatkolken (30 x 30 centimeter, met opsluitband). Indien van toepassing worden de twee rijstroken ten behoeve van de eigen oprit / opstelplaats voor de auto voorzien van betontegels (40 x 60 centimeter, zonder opsluitband). Het overige straatwerk zal aangelegd worden door de gemeente Helmond (openbaar gebied). Hiervoor zal t.z.t. een inrichtingsplan opgesteld worden Pagina 13 van 46

14 Garage / bergingen Bouwnummer 1a wordt standaard uitgerust met een halfsteens garage / berging uitgerust met een dakpannen schopdak (steensoort en dakpannen hetzelfde als de woning, inclusief een betonnen fundering op palen). De toegang wordt voorzien van een stalen kanteldeur. Bouwnummer 2a wordt standaard voorzien van een berging die in verlengde staat van de garage / berging van bouwnummer 1a. Het betreft een halfsteens berging met een dakpannen schopdak (steensoort en dakpannen hetzelfde als de woning, inclusief een betonnen fundering op palen). De overige bergingen worden uitgevoerd in hout (verduurzaamde houten delen, antraciet gebeitst). De bergingen worden gefundeerd op funderingsblokken (indien gewenst door aannemer geprefabriceerd). Hierbij worden geen palen toegepast. De hoogte van de bergingen bedraagt 200 á 230 centimeter. voor planten. Door de consequente toepassing ontstaat een ruimtelijk bindende werking met als gevolg een verzorgd en groen straatbeeld. Aan de voorzijde van de woningen en bij de hoekwoningen ook voor de zijgevel aan de straatzijde, wordt uitgegaan van een haaghoogte van circa 70 centimeter. Daar waar het begrenzing van de achtertuin betreft worden de hagen circa 150 centimeter hoog aangeplant (conform de situatie in de verkooptekening). De achterpaden worden, indien van toepassing conform de situatie in de verkooptekening, van de privé achtertuinen afgescheiden middels een zwart gaashekwerk (circa 180 centimeter hoog). De aanliggende bouwnummers 4a t/m 6a en 8a t/m 19a, zullen middels een afsluitbare zwarte stalen staanderpoort toegang hebben tot het achterpad (circa 180 centimeter hoog). De toegang tot het achterpad vanaf de Nollekenshoeve zal eveneens afgesloten worden met een zwarte stalen staanderpoort (circa 150 centimeter hoog). De vloeren, wanden en daken van de garage en alle bergingen worden standaard niet geïsoleerd. Uiteraard behoort dit tegen bijbetaling wel tot de mogelijkheden. Erfafscheidingen De erfafscheidingen van de woningen worden alzijdig en hoogwaardig uitgevoerd. Dat wil zeggen dat deze als een groene schil rondom de woningblokken, richting het openbaar gebied lopen en een relatie hebben met de architectuur (conform de situatie in de verkooptekening). De erfafscheidingen aan de straat- / voorzijde bestaan uit inheemse hagen (beuk). Hagen zorgen naast hun afscheidende werking voor een natuurlijke achtergrond Tussen de woningen onderling wordt standaard in de voor- en achtertuin geen erfafscheiding aangebracht. Constructie Fundering Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek en de opgaaf volgens de constructeur wordt een fundering aangelegd. De ruimte onder de begane grondvloer is toegankelijk door middel van een kruipluik en wordt licht tot niet geventileerd. De woningen hebben een fundering bestaande uit funderings- en/of betonpalen en funderingbalken van beton, een en ander conform advies van de constructeur en ter goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht Pagina 14 van 46

15 Vloeren De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd in een vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer volgens advies van de constructeur. De verdiepingsvloeren bestaan uit een systeemvloer (al dan niet in combinatie met in het werk storten van beton). In de betonvloeren worden, eventueel in combinatie met de afwerkvloeren, onder andere de CV-, gas-, elektra- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de ventilatie opgenomen. De betonnen garage- / bergingsvloer van bouwnummer 1a en 2a is ongeïsoleerd en wordt indien gewenst door aannemer geprefabriceerd. dakelementen. De binnenzijde / onderzijde van de dakelementen worden uitgevoerd in plaatmateriaal (fabrieksmatig voorzien van een witte zichtzijde). Nabij de plaats waar dak en vloer op elkaar aansluiten wordt zo nodig een constructief knieschot aangebracht voorzien van regelwerk met plaatmateriaal bekleding. De ruimte achter deze knieschotten zal bereikbaar zijn door middel van een toegangsluik. Vloer- gevel- en dakafwerking Gevelmetselwerk De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk van baksteen (handvorm waalformaat in wildverband). Dragende scheidingswanden De woningscheidende wanden worden als kalkzandsteen uitgevoerd (ankerloos). Indien aanwezig worden de dragende binnenwanden en stabiliteitswanden uitgevoerd in beton of kalkzandsteen en worden waar nodig voorzien van dilatatie voegen. De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel bestaan ook uit kalkzandsteen en worden voorzien van isolatie. De scheidingswanden van de uitpandige gekoppelde bergingen worden uitgevoerd in vlakke spaanplaat (deze hebben geen constructieve werking). Daken De schuine dakvlakken van de woningen worden opgebouwd uit geïsoleerde Bij de twee-onder-een-kap woningen met bouwnummers 1a en 2a (woningtype E) kiezen de toekomstige bewoners de uitvoering van de gevelsteen zelf (uiteraard in samenspraak met de buren onder dezelfde kap en conform de door SDK Vastgoed geformuleerde spelregels ). Bouwnummers 1a en 2a kiezen in gezamenlijkheid uit: Schoon metselwerk (genuanceerd: bruin / grijs / rood). Het voegwerk wordt doorgestreken uitgevoerd in de kleur donkergrijs; Geschilderd metselwerk (kleur wit 9552). Dit betreft een meerwerkoptie en is dus alleen mogelijk tegen bijbetaling. Bij de twee-onder-een-kap woningen met bouwnummers 3a en 4a (woningtype E) is gekozen voor schoon metselwerk (licht genuanceerd: rood / oranje). Het voegwerk wordt doorgestreken uitgevoerd in de kleur donkergrijs Pagina 15 van 46

16 Bij de drie-onder-een-kap woningen met bouwnummers 5a t/m 7a (woningtype C en D) is gekozen voor schoon metselwerk (donkerbruin / purper). Het voegwerk wordt doorgestreken uitgevoerd in de kleur donkergrijs / antraciet. Isolatie De begane grondvloer van de woningen wordt aan de onderzijde geïsoleerd. De buitenmuren van de woningen worden voorzien van spouwisolatie. Bij de geschakelde woningen met bouwnummers 8a t/m 13a (woningtype A en B) is gekozen voor schoon metselwerk (licht genuanceerd: rood / oranje). Het voegwerk wordt doorgestreken uitgevoerd in de kleur donkergrijs. Bij de geschakelde woningen met bouwnummers 14a t/m 19a (woningtype A en B) is gekozen voor schoon metselwerk (genuanceerd: bruin / grijs / rood). Het voegwerk wordt doorgestreken uitgevoerd in de kleur donkergrijs. Eventueel aanwezige metselwerk plinten / borstweringen worden gerealiseerd door toepassing van donker voegwerk (donkergrijs / antraciet) en / of donker schoon gevelmetselwerk (donkerbruin / purper). Voor eventuele monsters van genoemde gevelmetselwerken kunt u terecht bij de makelaar (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). De schuine daken van de woningen worden geïsoleerd. De buitenbergingen / garage worden niet geïsoleerd. Gevelkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen worden uitgevoerd in op kleur gebracht hardhout en worden geleverd onder KOMO-certificaat met KOMO-garantie. Alle beweegbare delen in de houten buitenkozijnen van de woning worden van hardhout en worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen met uitzondering van de deur van de garage en buitenbergingen. De buitenkozijnen worden daar waar nodig voorzien van ventilatievoorzieningen. De geïsoleerde woningtoegangsdeuren worden uitgevoerd in hardhout in de vorm en uitvoering zoals op de verkooptekening is aangegeven. De loopdeur van de buitenberging wordt fabrieksmatig vervaardigd en uitgevoerd in hardhout. In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke stalen lateien, dilataties en open stootvoegen aangebracht. Deze zijn niet op de verkooptekening aangegeven. Ventilatie In het metselwerk en waar nodig in de overige constructies, worden de vereiste ventilatievoorzieningen zoals open stootvoegen in de gevel aangebracht. Boven de kozijnen worden in het buitenblad daar waar nodig stalen lateien aangebracht. Raamluiken De bouwnummers 3a, 4a en 8a t/m 19a worden op begane grond niveau standaard voorzien van raamluiken aan de voorzijden. Deze worden duurzaam uitgevoerd in op kleur gebracht hout. De raamluiken worden vast gemonteerd (niet scharnierend) Pagina 16 van 46

17 Uiteraard behoort dit tegen bijbetaling wel tot de mogelijkheden. Hang- en sluitwerk De kozijnen worden, daar waar vereist conform het bouwbesluit, voorzien van hangen sluitwerk volgens SKH categorie inbraakwerend klasse 2. De buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilinders, zodat deze bedienbaar zijn met één en dezelfde sleutel. Draaiende delen worden waar mogelijk, conform verkooptekeningen, voorzien van draai- kiepbeslag. De binnendeuren worden voorzien van een loopslot. De deur van de meterkast en eventuele trapkast wordt voorzien van een kastslot. De deuren van de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van een vrij- en bezetslot. De binnendeuren van de bouwnummers 1a t/m 5a en 7a (woningtype D en E) worden afgehangen aan scharnieren aangezien gekozen is voor houten kozijnen met vlakke stompe deuren. De binnendeuren van de bouwnummers 6a en 8a t/m 19a (woningtype A, B en C) worden voorzien van paumelles. Deze worden namelijk uitgerust met stalen montagekozijnen met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel voorzien van opdekdeuren (spiegelstuk in het bovenlicht van het trapkastkozijn). Huisnummers Er worden aan de voorzijde huisnummers aangebracht conform de richtlijnen van de gemeente Helmond. Daarbij is gekozen voor geëmailleerde bordjes (13 x 10 centimeter, gebold). Buitenafwerkingen Alle gevelkozijnen, puivulling, plaatmateriaal, ramen en deuren worden in het werk afgeschilderd, tenzij deze reeds fabrieksmatig zijn afgelakt. De dakoverstekken worden, indien aanwezig uitgevoerd in waterbestendig plaatmateriaal voorzien van een afwerklaag op kleur (zowel zijkanten als onderzijden). Dakafwerking Op de schuine dakvlakken worden keramische OVH-dakpannen (kleur: naturel / oranje / rood) met bijpassende hulpstukken aangebracht in kleur. Voor eventuele monsters van genoemde dakpannen kunt u terecht bij de makelaar (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). De goten ( goten in het zicht ) worden uitgevoerd als een zinken bakgoot aangebracht op thermisch verzinkt stalen gootbeugels. Het dak van de uitpandige bergruimte / berging wordt uitgevoerd in een plat dak voorzien van bitumen dakbedekking met een daktrim als dakrand. Dakvenster Waar op verkooptekening aanwezig worden houten tuimeldakvensters / dakvensters aangebracht. Aan de binnenzijde worden deze afgetimmerd. Dakkapel Waar op verkooptekening aanwezig worden dakkapellen aangebracht. Deze worden onderhoudsarm uitgevoerd. Aan de binnenzijde worden deze afgetimmerd Pagina 17 van 46

18 Hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren aan de voorzijde / straatzijde van de woningen (inclusief de standaard aanwezige garage / berging bij bouwnummer 1a) worden uitgevoerd in zink. Alle overige hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in PVC (zijnde de achterzijde van de woningen en de standaard buitenbergingen). De hemelwaterafvoeren van de woningen worden aangesloten op het gescheiden systeem van de gemeente (afkoppelen regenwater). De bergingen / garage worden aangesloten op een eigen grindput of ook op het gescheiden systeem van de gemeente (afkoppelen regenwater). Binnenafwerking In de staat van afwerking is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken afgewerkt worden. Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als zogenaamde "lichte scheidingswand", opgebouwd met gipsblokken of gasbeton. De constructieve / dragende binnenwanden worden uitgevoerd als beton of kalkzandsteen. Binnenkozijnen en -deuren De binnendeurkozijnen van de bouwnummers 1a t/m 5a en 7a (woningtype D en E) worden uitgevoerd in houten binnendeurkozijnen zonder bovenlicht. Dit geldt ook voor het trapkast- en het meterkastkozijn. De binnendeuren van deze woningen worden uitgevoerd in vlakke stompe deuren. Dit geldt ook voor de trapkast en meterkastdeur (deze laatste wordt voorzien van een ventilatierooster). De binnendeurkozijnen van de bouwnummers 6a en 8a t/m 19a (woningtype A, B en C) worden uitgevoerd met stalen montagekozijnen met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel (enkel glas). Dit geldt niet voor het trapkastkozijn, daar wordt het bovenlicht van het stalen montagekozijn dichtgezet met een paneel (spiegelstuk). De binnendeuren van deze woningen worden uitgevoerd in opdekdeuren. De meterkast inclusief deur wordt prefab uitgevoerd. Kopers worden kosteloos in de gelegenheid gesteld de definitieve draairichtingen te bepalen van de binnendeuren. Dit mits dit vóór de door de aannemer te bepalen sluitingsdatum bekend gemaakt wordt. Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast, zodanig dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd is. Verder worden er geen dorpels in de woning aangebracht. De meterkast is voorzien van ventilatievoorzieningen. Trappen De trappen (traptreden, trapbomen en spil) worden vervaardigd van vurenhout. De trap van de begane grond naar de verdieping wordt uitgevoerd als: Type A: gesloten met stootborden (standaard inclusief trapkast); Type B: gesloten met stootborden (standaard inclusief trapkast); Type C: gesloten met stootborden (standaard inclusief trapkast); Type D: gesloten met stootborden (standaard inclusief trapkast); Type E: gesloten met stootborden (standaard inclusief trapkast). De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping / zolder wordt bij alle woningtypen uitgevoerd als een open trap Pagina 18 van 46

19 De trappen worden voorzien van de nodige houten leuningen en ter plaatse van de open zijden en trapgaten worden standaard vurenhouten traphekken aangebracht. Bij de trapgaten, ter plaatse van de verdiepingsvloeren, wordt een houten aftimmering aangebracht. De trappen, traphekken en betimmeringen worden afgewerkt met een fabrieksmatig aangebrachte grondverf (kleur wit). De leuningen worden fabrieksmatig blank gelakt uitgevoerd. Aftimmerwerk Waar nodig worden wand-, plafond- en kozijnaansluitingen met houten latten afgetimmerd. De begane grondvloer en verdiepingsvloeren worden voorzien van een anhydriet of cement dekvloer (begane grondvloer circa 70 mm dik en verdiepingsvloeren circa 50 mm dik). Vloerplinten De woningen worden niet voorzien van plinten. Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd (er wordt geen behangwerk aangebracht). Dit met uitzondering van de plaats waar wandtegelwerk of spuitwerk wordt aangebracht en met uitzondering van de ruimten die conform de afwerkstaat niet worden afgewerkt. De plafonds, zijnde de onderzijde van betonnen verdiepingsvloeren (en dus niet de schuine dakvlakken), worden afgewerkt met fijn spuitwerk (wit), met uitzondering van de meterkast, eventuele trapkast en berging(en). Hierbij blijven de V-naden in het zicht. In verband met mogelijke scheurvorming worden deze niet dichtgezet. De plafonds van de bouwnummers 8a t/m 19a (woningtype A en B), worden ter plaatse van de schuine dakvlakken op de 1 e verdieping voorzien van een gipsbeplating afgewerkt met fijn spuitwerk (wit). Hierbij blijven de V-naden niet in het zicht, deze worden dichtgezet. Ter plaatse van de ruimtes achter de eventueel aanwezige knieschotten wordt geen dekvloer aangebracht. Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, conform het bouwbesluit, met de bovenzijde van de onderdorpel niet meer zijn dan 20 mm. U dient hiermee rekening te houden bij het maken van uw keuze van de vloerafwerking van de hal want de voordeur is naar binnen draaiend. De schuine dakvlakken op de zolderverdieping blijven onafgewerkt (plaatmateriaal met witte zichtzijde). Tegelwerk Op de vloer van toilet en badkamer worden tegels aangebracht. De wanden van het toilet en de badkamer worden eveneens betegeld. Alle woningen worden standaard voorzien van een zorgvuldig samengestelde luxe Pagina 19 van 46

20 tegel uitrusting: Wandtegels Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm); Vloertegels Padana Cala Luna (30 x 60 cm). Kopers bepalen zelf in de showroom de exacte tegelcompositie. E.e.a. eventueel tegen betaling van meerwerk kosten (uiteraard o.b.v. 1-op-1 verrekening van de aanwezige verrekenpost). De hoogte van het tegelwerk op de wand staat vermeld in de staat van afwerking (toilet en badkamer tot aan het plafond). De inwendige hoeken in het tegelwerk op de vloeren en wanden van het toilet en de badkamer worden voorzien van kitvoegen. De uitwendige hoeken worden voorzien van tegelhoekprofielen. Keukeninrichting Alle woningen zijn standaard voorzien van een hoogwaardige en meer dan complete keuken. De woningen en dus natuurlijk ook de keuken kunnen echter geheel naar eigen inzicht ingedeeld en opgeleverd worden (uiteraard o.b.v. 1-op-1 verrekening van de aanwezige verrekenpost bij de betreffende projectleverancier van uw keuze). De verrekenposten bedragen: Type A, B en C: 3.000,- incl. BTW (incl. montage en aansluiten); Type D en E: 5.000,- incl. BTW (incl. montage en aansluiten). De op verkooptekening aangegeven keukenindeling dient slechts als aanduiding van een mogelijke opstelplaats voor de uitgewerkte projectkeukens. Informatie over deze zeer aantrekkelijke projectkeukens is separaat beschikbaar. Een bezoek aan de showrooms is méér dan de moeite waard! De woning wordt standaard geleverd inclusief keuken. De aannemer zal echter géén tegel- en / of spuitwerk aanbrengen boven (het blad van) de ingetekende keuken opstelruimte. Indien gewenst dient de koper het tegel- en / of spuitwerk in de keuken bij de keukenleverancier te regelen. De wand- en vloertegels worden niet-strokend aangebracht. In verband met de aanwezige labeling dienen de bouwnummers 6a en 8a t/m 19a te allen tijde opgeleverd te worden inclusief badkamerinrichting (woningtype A, B en C). Om te voldoen aan dit criterium kan hierbij desgewenst volstaan worden met een basisuitrusting. Indien men kiest voor volledige restitutie van de verrekenpost en oplevering zonder keuken, worden afgedopte aansluitpunten geleverd zoals op de contracttekening of op de nader door de aannemer te verstrekken nultekening is aangegeven. Al deze aansluitpunten zijn in principe naar eigen inzicht zonder betaling van meerkosten verplaatsbaar binnen dezelfde ruimte (vóór de aanwezige door aannemer te noemen sluitingsdatum en binnen redelijke grenzen). Uiteraard dient de woningen wel te blijven voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. In verband met de aanwezige labeling dienen de bouwnummers 6a en 8a t/m 19a te allen tijde opgeleverd te worden inclusief keukeninrichting (woningtype A, B en C). Om te voldoen aan dit criterium kan hierbij desgewenst volstaan worden met een basisuitrusting Pagina 20 van 46

21 Indien de verkrijger een keukeninrichting via een andere leverancier uitzoekt dan de projectleveranciers, dient men er rekening mee te houden dat de keukeninrichting pas na de oplevering geïnstalleerd kan worden. Een keuken via de projectleveranciers zal desgewenst geplaatst worden voor oplevering. Vensterbanken en dorpels Indien van toepassing conform verkooptekening worden onder de raamkozijnen in het gemetselde buitenblad natuurstenen buitendorpels aangebracht (hardsteen). Het betreft hier de bouwnummers 1a t/m 13a. Ook de voordeuromlijsting bij de bouwnummers 3a en 4a wordt uitgevoerd in natuursteen (hardsteen). De bouwnummers 6a en 8a t/m 19a (woningtype A, B en C) worden uitgevoerd met een prefab meterkast inclusief deur. Beglazing en schilderwerk Beglazing De buitenkozijnen, ramen en deuren worden voorzien van blank geïsoleerd HR++ (Hoog Rendement) glas. De beglazing van de bouwnummers 1a en 2a (woning rondom) en 14a t/m 19a (alleen voorzijde woning) wordt voorzien van aluminium inleg / wiener sprossen en houten opplakroeden. E.e.a. zoals op de verkooptekeningen aangegeven. Vensterbanken (ten behoeve van de kalkzandsteen binnenspouwbladen) worden uitgevoerd in composiet (kleur antraciet). De deuren van de standaard aanwezige garage / buitenbergingen wordt uitgevoerd in enkel glas. Onder de binnendeuren van de badkamer en toilet worden kunststeen dorpels toegepast. Schilderwerk Het schilderwerk van de kozijnen, ramen en deuren, zowel aan buiten- als binnenzijde, wordt dekkend geschilderd en uitgevoerd volgens het kleurenschema. De onderdorpels van de kozijnen in de woning waarin een buitendeur is opgenomen worden uitgevoerd in kunststeen. Meterkast In de entree / hal zal een meterkast worden geplaatst met een ventilatievoorziening. De bomen van de trappen, traptreden en stootborden worden fabrieksmatig gegrond opgeleverd. De houten leuning op aluminium dragers wordt fabrieksmatig blank gelakt opgeleverd. De vurenhouten hekwerken worden fabrieksmatig gegrond opgeleverd. De bouwnummers 1a t/m 5a en 7a (woningtype D en E) zijn voorzien van een houten kozijn met vlakke stompe deuren (voorzien van een ventilatierooster). De fabrieksmatig afgewerkte onderdelen zoals radiatoren e.d. worden niet geschilderd Pagina 21 van 46

22 Sanitair en kranen Sanitair De woning wordt standaard voorzien van een zorgvuldig samengestelde luxe uitrusting van het merk Duravit en Sealskin in de kleur wit. De kranen zijn van het merk HansGrohe. De inloopdouche beschikt over een waterafvoer van het merk Easy Drain. In de staat van afwerking is per ruimte een weergegeven wat voor sanitair er wordt toegepast. Op de woningplattegronden is aangegeven waar dit geplaatst wordt. Al het sanitair wordt aangesloten op de waterleiding en de binnenriolering. Wasmachinekraan Voor de aansluiting van de wasmachine wordt een tapkraan aangebracht met waterkeerklep, beluchter en slangwartel en kunststof sifon met afvoerbuis. Vorstvrije gevelkom Alle woningen worden standaard voorzien van een vorstvrije gevelkom / buitenkraan aan de achterzijde. Installaties Algemeen De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot elektra, water, gas en riolering zijn in de aanneemsom inbegrepen (eenmalige administratiekosten niet). De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. Ventilatievoorzieningen en rookgasafvoer Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt gewerkt met een individueel balansventilatiesysteem. Dit is opgebouwd uit een warmteterugwinapparaat, een kanalensysteem, een motorloos afzuigpunt voor de eventuele wasemkap en instelbare ventilatieventielen voor luchttoevoer en luchtafvoer in de aan te sluiten ruimtes. De luchttoevoer en luchtafvoer van en naar buiten worden aangesloten op gescheiden dakdoorvoeren met voldoende onderlinge afstand. Het warmteterugwinapparaat wordt op zolder geplaatst. Dit warmteterugwinapparaat is speciaal ontwikkeld voor toepassing van balansventilatiesystemen in woningen (zeer hoog rendement / energiezuinig, veel comfort voor bewoners en beproeft gezond). Gebruikte lucht wordt afgezogen in keuken, badkamer, toilet, de zolder en eventueel noodzakelijke andere ruimtes. Verse buitenlucht wordt toegevoerd in verblijfsgebieden zoals woon- en slaapkamers. Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt warmteoverdracht plaats. Ramen kunnen daarnaast gewoon opengezet worden. De buitenberging wordt natuurlijk geventileerd door middel van openingen in de gevel of het dak. Verwarmingsinstallatie De woning wordt uitgerust met een zeer hoogwaardige en betrouwbare hoog rendement C.V.-ketel (CW-klasse 4), geplaatst op de tweede verdieping / zolder. Op de begane grond is gekozen voor een lage temperatuur vloerverwarming. Op de verdiepingen zal verwarmd worden door middel van radiatoren / convectoren (eveneens lage temperatuur verwarming). Als verwarmingslichamen worden fabrieksmatig wit afgelakte radiatoren / convectoren toegepast welke worden aangesloten op het warmtenet. Hierbij is gekozen voor een moderne strakke uitvoering. De plaats en afmetingen van de op Pagina 22 van 46

23 tekening aangegeven radiatoren zijn slechts indicatief. voor koud water wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast; de waterleiding is afsluit- / aftapbaar. Alle waterleidingen worden aangelegd met De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de afwerkvloer. De regeling van de warmte vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van Woningborg. kunststof buizen en hulpstukken. Een koud- en warmwaterleiding wordt, indien standaard conform verkooptekening en staat van afwerking aanwezig, aangelegd naar: De onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van al deze vertrekken en een in werking zijnde ventilatie: woonkamer / keuken 20 C de spoelbak in de keuken; de mengkraan op de wastafel; de badmengkraan en / of de douchemengkraan. slaapkamers 20 C entree / hal / overloop 15 C badkamer 22 C Een koudwaterleiding wordt, indien standaard conform verkooptekening en staat van afwerking aanwezig, aangelegd naar: het toilet; toilet niet verwarmd zolder niet verwarmd uitpandige bergruimte niet verwarmd Leidingwerken vanaf de verwarmingsketel / warmtewisselaar naar de schachten en / of verdelers worden in opbouw uitgevoerd. het fonteinbakje; het tappunt voor de wasmachine; de vaatwasmachine in de keuken; de verwarmingsketel; de vorstvrije gevelkom. De plaats van de verdelers wordt nog nader bepaald door de installateur. Indien deze verdelers in het zicht zijn geplaatst in een verblijfs- of verkeersruimte, worden deze verdelers voorzien van een bouwkundige omkasting. Ter plaatse van de verdelers is het leidingwerk in opbouw uitgevoerd. Waterinstallatie De waterleidingen worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. De leiding Alle te verwerken materialen van de koud- en warmwater installatie zijn van KIWAkeur voorzien. De gehele installatie zal voldoen aan de eisen die worden gesteld door het waterleverend bedrijf. De leidingen worden voor zover mogelijk weggewerkt in vloeren en schachten. Op zolder en in de eventuele bergruimten komen de leidingen in het zicht. De kosten van gebruik van gas, water en elektra zijn tot de dag van oplevering voor Pagina 23 van 46

24 rekening van de aannemer. (NEN 1010) De elektrische installatie van de woningen wordt aangelegd vanuit de meterkast. De meterkast wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de Nutsbedrijven. De installatie zal worden verdeeld in de benodigde groepen en worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften naar de diverse aansluitpunten. De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn op de plattegronden van de verkooptekeningen aangegeven, deze zijn indicatief en pas definitief na goedkeuring door de installateur en het energiebedrijf. Lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen kunnen qua positie licht afwijken van deze tekeningen. De schakelaars en wandcontactdozen zullen worden uitgevoerd als type inbouw in alle vertrekken met uitzondering van de zolder ter plaatse van de technische installaties, de uitpandige bergingen en meterkast waar het schakelmateriaal wordt uitgevoerd als 'opbouw'. Ook de leidingen samenhangende met de lichtpunten en rookmelders op de tweede verdieping / zolder (onderzijde dakplaten) kunnen indien noodzakelijk voor de realisatie uitgevoerd worden als opbouw. Dit zal echter tot een minimum beperkt blijven. Het schakelmateriaal wordt op circa 1,05 m boven de vloer geplaatst. De hoogte van de wandcontactdozen in de keuken wordt op circa 1,25 m boven de vloer geplaatst. De wandcontactdoos voor de wasemkap zal op circa 2,25 m boven de vloer worden aangebracht. De wandcontactdoos voor aansluiting van de wasmachine zal op 1,20 m boven de vloer worden aangebracht. In de overige ruimten (woonkamer, keuken en slaapkamers) worden de wandcontactdozen, loze leidingen t.b.v. de aansluitingen voor CAI en TEL op een hoogte van circa 0,3 m boven de vloer aangebracht. Kopers worden kosteloos in de gelegenheid gesteld de definitieve posities van de standaard aanwezige wandcontactdozen en schakelaars te bepalen (dit geldt niet voor de standaard aanwezige lichtpunten). Dit binnen dezelfde ruimte en mits dit vóór de door de aannemer te bepalen sluitingsdatum bekend gemaakt wordt. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden uitgevoerd in de serie Berker S1 o.g. (kopers zijn vrij in kleurkeuze zonder betaling van meerkosten, standaard wordt uitgegaan van de kleurkeuze polarwit). Naast het standaard schakelmateriaal worden kopers in de gelegenheid gesteld om optioneel tegen bijbetaling te kiezen binnen de B en K collecties van Berker o.g. De aannemer zal bij de eigenaar / beheerder van het elektra- en gasnetwerk uit de regio vóór oplevering de aansluiting van elektriciteit en gas aanvragen, zodat dit bij oplevering van de woning voor u beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2004 heeft iedere consument in Nederland het recht om zelf een leverancier voor elektriciteit en gas te kiezen. U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door het door u gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien u dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na oplevering worden stopgezet Pagina 24 van 46

25 Belinstallatie In iedere woning wordt een elektrische belinstallatie aangebracht. De belinstallatie bestaat uit: een drukknop bij de voordeur; een schel in de entree van de woning; een trafo in de meterkast. Telecommunicatievoorzieningen Telefoon wordt per niet meer in de woning gebracht (van weg naar woning). Koper dient dit voor eigen rekening te verzorgen en zelf te regelen. Ten behoeve van de telecommunicatie wordt in de meterkast wel een aansluitpunt verzorgd van waaruit loze leidingen worden aangebracht naar de woonkamer en de hoofdslaapkamer. Deze loze leidingen zitten op ca. 30 cm boven afgewerkte vloer. De leiding in de woonkamer zal standaard afgemonteerd worden (bedraad). van een zinken muurafdekker inclusief kraal. De overige bouwnummers worden uitgevoerd met een kantpan beëindiging. De (rookgas) dakafvoeren worden zoveel als mogelijk gecombineerd in een aluminium dakkap eengezinsuitvoering, kleur antraciet. Voordeuren De volgende hoogwaardige voordeuren worden toegepast (inclusief panelen en glas). Centrale Antenne Inrichting (CAI) De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de Centrale Antenne Inrichting van de kabelexploitant. Ten behoeve hiervan wordt een overnamepunt geplaatst in de meterkast en worden de benodigde loze leidingen aangebracht in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer. Deze loze leidingen zitten op ca. 30 cm boven afgewerkte vloer. De leiding in de woonkamer zal standaard afgemonteerd worden (bedraad). Bouwnummers 1a en 2a Bouwnummers 3a en 4a Bouwnummers 5a t/m 7a Rookmelders Bouwnummers 14a t/m 19a Bouwnummers 8a t/m 13a De woningen worden volgens het bouwbesluit voorzien van rookmelders welke aangesloten zijn op het lichtnet. Aantal en plaats conform verkooptekening. Overige bijzonderheden De doorgestoken kopgevels van de bouwnummers 1a, 2a, 8a en 13a worden uitgevoerd met een verholen goot. Deze doorgestoken kopgevels worden voorzien Pagina 25 van 46

26 Kleurenschema bouwnummer 1a en 2a Kleurenschema bouwnummer 3a en 4a Onderdeel: Kleur: Onderdeel: Kleur: Buitengevels (schoon metselwerk) Genuanceerd: bruin / grijs / rood Plint / borstwering (schoon metselwerk) Donkerbruin / purper Dakpannen (keramisch / OVH) Naturel / oranje / rood Houten binnenkozijnen Wit (RAL 9010) Houten binnendeuren Wit (RAL 9010) Houten buitenkozijnen Wit (RAL 9010) Draaiende delen in buitenkozijnen Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Voordeuren Standblauw (S / RAL 5004) > buitenzijde Achterdeuren / tuindeuren Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Garagedeur Standblauw / donkerblauw (S / RAL 5004) Bergingdeur / loopdeur garage Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Luiken (optioneel) Standblauw / donkerblauw (S / RAL 5004) Dakplaat / goot betimmering Wit (RAL 9010) Dakkapel kozijnen (optioneel) Wit (RAL 9010) Dakkapel ramen (optioneel) Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Dakkapel zijwangen (optioneel) Grijs Garage / berging (schoon metselwerk) Genuanceerd: bruin / grijs / rood Gaashekwerk N.v.t. Houten trap (gegrond) Wit (RAL 9010) Traphekwerken (gegrond) Wit (RAL 9010) * Wijzigingen / aanvullingen op aangeven van architect zijn mogelijk Buitengevels (schoon metselwerk) Licht genuanceerd: rood / oranje Plint / borstwering (schoon metselwerk) N.v.t. Dakpannen (keramisch / OVH) Naturel / oranje / rood Houten binnenkozijnen Wit (RAL 9010) Houten binnendeuren Wit (RAL 9010) Houten buitenkozijnen Wit (RAL 9010) Draaiende delen in buitenkozijnen Beige (F ) > buitenzijde Voordeuren Standgroen (Q ) > buitenzijde Achterdeuren / tuindeuren Beige (F ) > buitenzijde Garagedeur (optioneel) Standgroen / donkergroen (Q ) Bergingdeur / loopdeur (optionele) garage Beige (F ) > buitenzijde Luiken Standgroen / donkergroen (Q ) Dakplaat / goot betimmering Wit (RAL 9010) Dakkapel kozijnen (optioneel) Wit (RAL 9010) Dakkapel ramen (optioneel) Beige (F ) > buitenzijde Dakkapel zijwangen (optioneel) Grijs Berging (verduurzaamde houten delen) Antraciet Gaashekwerk Zwart Houten trap (gegrond) Wit (RAL 9010) Traphekwerken (gegrond) Wit (RAL 9010) * Wijzigingen / aanvullingen op aangeven van architect zijn mogelijk Pagina 26 van 46

27 Kleurenschema bouwnummer 5a, 6a en 7a Kleurenschema bouwnummer 8a t/m 13a Onderdeel: Kleur: Onderdeel: Kleur: Buitengevels (schoon metselwerk) Donkerbruin / purper Plint / borstwering (schoon metselwerk) N.v.t. Dakpannen (keramisch / OVH) Naturel / oranje / rood Houten binnenkozijnen Wit (RAL 9010) Houten binnendeuren Wit (RAL 9010) Houten buitenkozijnen Wit (RAL 9010) Draaiende delen in buitenkozijnen Beige (F ) > buitenzijde Voordeuren Standgroen (Q ) > buitenzijde Achterdeuren / tuindeuren Beige (F ) > buitenzijde Garagedeur (optioneel) Standgroen / donkergroen (Q ) Bergingdeur / loopdeur (optionele) garage Beige (F ) > buitenzijde Luiken N.v.t. Dakplaat / goot betimmering Wit (RAL 9010) Dakkapel kozijnen (optioneel) Wit (RAL 9010) Dakkapel ramen (optioneel) Beige (F ) > buitenzijde Dakkapel zijwangen (optioneel) Grijs Berging (verduurzaamde houten delen) Antraciet Gaashekwerk Zwart Houten trap (gegrond) Wit (RAL 9010) Traphekwerken (gegrond) Wit (RAL 9010) * Wijzigingen / aanvullingen op aangeven van architect zijn mogelijk Buitengevels (schoon metselwerk) Licht genuanceerd: rood / oranje Plint / borstwering (schoon metselwerk) N.v.t. Dakpannen (keramisch / OVH) Naturel / oranje / rood Houten binnenkozijnen Wit (RAL 9010) Houten binnendeuren Wit (RAL 9010) Houten buitenkozijnen Wit (RAL 9010) Draaiende delen in buitenkozijnen Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Voordeuren Standgroen (Q ) > buitenzijde Achterdeuren / tuindeuren Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Garagedeur N.v.t. Bergingdeur Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Luiken Standgroen / donkergroen (Q ) Dakplaat / goot betimmering Wit (RAL 9010) Dakkapel kozijnen Wit (RAL 9010) Dakkapel ramen Licht grijs (RAL 9002) > buitenzijde Dakkapel zijwangen Grijs Berging (verduurzaamde houten delen) Antraciet Gaashekwerk Zwart Houten trap (gegrond) Wit (RAL 9010) Traphekwerken (gegrond) Wit (RAL 9010) * Wijzigingen / aanvullingen op aangeven van architect zijn mogelijk Pagina 27 van 46

28 Kleurenschema bouwnummer 14a t/m 19a Onderdeel: Kleur: Buitengevels (schoon metselwerk) Genuanceerd: bruin / grijs / rood Plint / borstwering (schoon metselwerk) Donkerbruin / purper Dakpannen (keramisch / OVH) Naturel / oranje / rood Houten binnenkozijnen Wit (RAL 9010) Houten binnendeuren Wit (RAL 9010) Houten buitenkozijnen Licht beige (F ) > buitenzijde Draaiende delen in buitenkozijnen Wit (RAL 9010) Voordeuren Standblauw (S / RAL 5004) > buitenzijde Achterdeuren / tuindeuren Wit (RAL 9010) > buitenzijde Garagedeur N.v.t. Bergingdeur Wit (RAL 9010) > buitenzijde Luiken Standblauw / donkerblauw (S / RAL 5004) Dakplaat / goot betimmering Wit (RAL 9010) Dakkapel kozijnen Licht beige (F ) > buitenzijde Dakkapel ramen Wit (RAL 9010) > buitenzijde Dakkapel zijwangen Grijs Berging (verduurzaamde houten delen) Antraciet Gaashekwerk Zwart Houten trap (gegrond) Wit (RAL 9010) Traphekwerken (gegrond) Wit (RAL 9010) * Wijzigingen / aanvullingen op aangeven van architect zijn mogelijk Pagina 28 van 46

29 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE A (9a t/m 12a en 15a t/m 18a) Begane grond Hal / entree 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 1 elektrische deurbelinstallatie 1 rookmelder aangesloten op lichtnet Vloerverwarming Kruipluik t.b.v. de kruipruimte Toilet Padana Cala Luna (30 x 60 cm) Kunststenen dorpel Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond. Sanitair Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba bedieningspaneel. Fontein Duravit D-code (36x27) met HansGrohe S verchroomde toiletkraan, Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en HansGrohe afvoerplug (verchroomd). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Meterkast Woonkamer Keuken / eethoek 1 dubbele wandcontactdoos Meterkast conform voorschriften nutsbedrijven 1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars 1 schakelaar t.b.v. een buitenlichtpunt aan de achtergevel 1 buisleiding voor telefoon (bedraad) 1 buisleiding voor CAI (bedraad) 4 dubbele wandcontactdozen (NEN 1010) Vloerverwarming 2 aansluitingen op het ventilatiesysteem (inblaas) 1 vorstvrije gevelkom / buitenkraan 2 lichtpunten met schakelaars 1 dubbele wandcontactdoos (NEN 1010) voor afzuigkap (afzuigkap zonder motor mogelijk op ventilatie systeem) 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad Pagina 29 van 46

30 voor koelkast 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 wandcontactdoos geschikt voor een eventueel te plaatsen vaatwasmachine of boiler 1 wisselschakelaar voor lichtpunt zolder 1 wandcontactdoos t.b.v. vonkontsteking 1 rookmelder aangesloten op lichtnet kooktoestel 1 wandcontactdoos geschikt voor een combi-oven Badkamer / magnetron Padana Cala Luna (30 x 60 cm) 1 gasaansluiting t.b.v. kooktoestel Kunststenen dorpel 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer voor (inclusief schuin dakvlak) een afzuigkap zonder motor) 1 plafondlichtpunt met schakelaar 1 drie-standen schakelaar t.b.v. de ventilatie 1 wandlichtpunt boven wastafel met schakelaar Wateraansluitpunten t.b.v. de keukenkraan (koud en warm) 1 centraal aardpunt Wateraansluitpunt voor een eventueel te plaatsen Sanitair Wastafel Duravit D-code (60x46) met HansGrohe vaatwasmachine of boiler (koud) Focus e2 verchroomde wastafelkraan met waste, Thermostaat C.V. Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en Plieger Trapkast rechthoekige spiegel (80x60) inclusief Plieger ophangset. Inloopdouche met Easy Drain Muurdrain (80 cm) met HansGrohe e2 verchroomde douchekraan en 1 wandlichtpunt met schakelaar HansGrohe Unica c glijstangset met handdouche Croma 100 vario (doucheslang 65 cm). Verdeler vloerverwarming inclusief bijbehorende Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) elektra aansluiting met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba Eerste verdieping bedieningspaneel. Overloop 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Radiator / convector Pagina 30 van 46

31 Slaapkamer 01 Tweede verdieping / zolder (inclusief schuin dakvlak) 3 dubbele wandcontactdozen 2 loze buisleidingen 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Onbenoemde ruimte (voor de knieschotten) (voor de knieschotten) Plaatmateriaal fabrieksmatig voorzien van een witte zichtzijde 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos Aansluitpunt wasmachine (wandcontactdoos Slaapkamer 02 (inclusief schuin dakvlak) 3 dubbele wandcontactdozen 1 loze buisleiding 1 radiator / convector electra, water en riolering) Aansluitpunt condensdroger (wandcontactdoos electra) C.V. Ketel (wandcontactdoos electra, water en riolering) Balansventilatie met warmteterugwinapparaat (wandcontactdoos electra e.d.) 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) 1 rookmelder aangesloten op lichtnet 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Overig Slaapkamer 03 (inclusief schuin dakvlak) 2 dubbele wandcontactdozen 1 loze buisleiding 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Buitenberging Vlakke betonvloer Houten delen (buitenzijde antraciet gebeitst) Houten balklaag met houten dakplaat, niet nader afgewerkt 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 buitenlichtpunt met schakelaar PVC HWA op grindput of gemeenteriool Pagina 31 van 46

32 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE B (8a, 13a, 14a en 19a) Begane grond Hal / entree 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 1 elektrische deurbelinstallatie 1 rookmelder aangesloten op lichtnet Vloerverwarming Kruipluik t.b.v. de kruipruimte Toilet Padana Cala Luna (30 x 60 cm) Kunststenen dorpel Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond. Sanitair Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba bedieningspaneel. Fontein Duravit D-code (36x27) met HansGrohe S verchroomde toiletkraan, Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en HansGrohe afvoerplug (verchroomd). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Meterkast Woonkamer Keuken / eethoek 1 dubbele wandcontactdoos Meterkast conform voorschriften nutsbedrijven 1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars 1 schakelaar t.b.v. een buitenlichtpunt aan de achtergevel 1 buisleiding voor telefoon (bedraad) 1 buisleiding voor CAI (bedraad) 4 dubbele wandcontactdozen (NEN 1010) Vloerverwarming 2 aansluitingen op het ventilatiesysteem (inblaas) 1 vorstvrije gevelkom / buitenkraan 2 lichtpunten met schakelaars 1 dubbele wandcontactdoos (NEN 1010) voor afzuigkap (afzuigkap zonder motor mogelijk op ventilatie systeem) 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad Pagina 32 van 46

33 voor koelkast 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 wandcontactdoos geschikt voor een eventueel te plaatsen vaatwasmachine of boiler 1 wisselschakelaar voor lichtpunt zolder 1 wandcontactdoos t.b.v. vonkontsteking 1 rookmelder aangesloten op lichtnet kooktoestel 1 wandcontactdoos geschikt voor een combi-oven Badkamer / magnetron Padana Cala Luna (30 x 60 cm) 1 gasaansluiting t.b.v. kooktoestel Kunststenen dorpel 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer voor (inclusief schuin dakvlak) een afzuigkap zonder motor) 1 plafondlichtpunt met schakelaar 1 drie-standen schakelaar t.b.v. de ventilatie 1 wandlichtpunt boven wastafel met schakelaar Wateraansluitpunten t.b.v. de keukenkraan (koud en warm) 1 centraal aardpunt Wateraansluitpunt voor een eventueel te plaatsen Sanitair Wastafel Duravit D-code (60x46) met HansGrohe vaatwasmachine of boiler (koud) Focus e2 verchroomde wastafelkraan met waste, Thermostaat C.V. Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en Plieger Trapkast rechthoekige spiegel (80x60) inclusief Plieger ophangset. Inloopdouche met Easy Drain Muurdrain (80 cm) met HansGrohe e2 verchroomde douchekraan en 1 wandlichtpunt met schakelaar HansGrohe Unica c glijstangset met handdouche Croma 100 vario (doucheslang 65 cm). Verdeler vloerverwarming inclusief bijbehorende Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) elektra aansluiting met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba Eerste verdieping bedieningspaneel. Overloop 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Radiator / convector Pagina 33 van 46

34 Slaapkamer 01 Tweede verdieping / zolder (inclusief schuin dakvlak) 3 dubbele wandcontactdozen 2 loze buisleidingen 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Onbenoemde ruimte (voor de knieschotten) (voor de knieschotten) Plaatmateriaal fabrieksmatig voorzien van een witte zichtzijde 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos Aansluitpunt wasmachine (wandcontactdoos Slaapkamer 02 (inclusief schuin dakvlak) 3 dubbele wandcontactdozen 1 loze buisleiding 1 radiator / convector electra, water en riolering) Aansluitpunt condensdroger (wandcontactdoos electra) C.V. Ketel (wandcontactdoos electra, water en riolering) Balansventilatie met warmteterugwinapparaat (wandcontactdoos electra e.d.) 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) 1 rookmelder aangesloten op lichtnet 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Overig Slaapkamer 03 (inclusief schuin dakvlak) 2 dubbele wandcontactdozen 1 loze buisleiding 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Buitenberging Vlakke betonvloer Houten delen (buitenzijde antraciet gebeitst) Houten balklaag met houten dakplaat, niet nader afgewerkt 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 buitenlichtpunt met schakelaar PVC HWA op grindput of gemeenteriool Pagina 34 van 46

35 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE C (6a) Begane grond Hal / entree 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 1 elektrische deurbelinstallatie 1 rookmelder aangesloten op lichtnet Vloerverwarming Kruipluik t.b.v. de kruipruimte Toilet Padana Cala Luna (30 x 60 cm) Kunststenen dorpel Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond. Sanitair Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba bedieningspaneel. Fontein Duravit D-code (36x27) met HansGrohe S verchroomde toiletkraan, Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en HansGrohe afvoerplug (verchroomd). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Meterkast Woonkamer Keuken / eethoek 1 dubbele wandcontactdoos Meterkast conform voorschriften nutsbedrijven 1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars 1 schakelaar t.b.v. een buitenlichtpunt aan de achtergevel 1 buisleiding voor telefoon (bedraad) 1 buisleiding voor CAI (bedraad) 4 dubbele wandcontactdozen (NEN 1010) Vloerverwarming 2 aansluitingen op het ventilatiesysteem (inblaas) 1 vorstvrije gevelkom / buitenkraan 2 lichtpunten met schakelaars 1 dubbele wandcontactdoos (NEN 1010) voor afzuigkap (afzuigkap zonder motor mogelijk op ventilatie systeem) 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad Pagina 35 van 46

36 voor koelkast 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 wandcontactdoos geschikt voor een eventueel te plaatsen vaatwasmachine of boiler 1 wisselschakelaar voor lichtpunt zolder 1 wandcontactdoos t.b.v. vonkontsteking 1 rookmelder aangesloten op lichtnet kooktoestel 1 wandcontactdoos geschikt voor een combi-oven Badkamer / magnetron Padana Cala Luna (30 x 60 cm) 1 gasaansluiting t.b.v. kooktoestel Kunststenen dorpel 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer voor een afzuigkap zonder motor) 1 plafondlichtpunt met schakelaar 1 drie-standen schakelaar t.b.v. de ventilatie 1 wandlichtpunt boven wastafel met schakelaar Wateraansluitpunten t.b.v. de keukenkraan (koud en warm) 1 centraal aardpunt Wateraansluitpunt voor een eventueel te plaatsen Sanitair Wastafel Duravit D-code (60x46) met HansGrohe vaatwasmachine of boiler (koud) Focus e2 verchroomde wastafelkraan met waste, Thermostaat C.V. Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en Plieger Trapkast rechthoekige spiegel (80x60) inclusief Plieger ophangset. Inloopdouche met Easy Drain Muurdrain (80 cm) met HansGrohe e2 verchroomde douchekraan en 1 wandlichtpunt met schakelaar HansGrohe Unica c glijstangset met handdouche Croma 100 vario (doucheslang 65 cm). Verdeler vloerverwarming inclusief bijbehorende Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) elektra aansluiting met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba Eerste verdieping bedieningspaneel. Overloop 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Radiator / convector Pagina 36 van 46

37 Slaapkamer 01 Tweede verdieping / zolder 3 dubbele wandcontactdozen 2 loze buisleidingen 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Onbenoemde ruimte (voor de knieschotten) (voor de knieschotten) Plaatmateriaal fabrieksmatig voorzien van een witte zichtzijde 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos Aansluitpunt wasmachine (wandcontactdoos Slaapkamer 02 3 dubbele wandcontactdozen 1 loze buisleiding 1 radiator / convector electra, water en riolering) Aansluitpunt condensdroger (wandcontactdoos electra) C.V. Ketel (wandcontactdoos electra, water en riolering) Balansventilatie met warmteterugwinapparaat (wandcontactdoos electra e.d.) 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) 1 rookmelder aangesloten op lichtnet 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Overig Slaapkamer 03 2 dubbele wandcontactdozen 1 loze buisleiding 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Buitenberging Vlakke betonvloer Houten delen (buitenzijde antraciet gebeitst) Houten balklaag met houten dakplaat, niet nader afgewerkt 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 buitenlichtpunt met schakelaar PVC HWA op grindput of gemeenteriool Pagina 37 van 46

38 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE D (5a en 7a) Begane grond Hal / entree 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 1 elektrische deurbelinstallatie 1 rookmelder aangesloten op lichtnet Vloerverwarming Kruipluik t.b.v. de kruipruimte Toilet Padana Cala Luna (30 x 60 cm) Kunststenen dorpel Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond. Sanitair Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba bedieningspaneel. Fontein Duravit D-code (36x27) met HansGrohe S verchroomde toiletkraan, Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en HansGrohe afvoerplug (verchroomd). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Meterkast Woonkamer Keuken / eethoek 1 dubbele wandcontactdoos Meterkast conform voorschriften nutsbedrijven 1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars 1 schakelaar t.b.v. een buitenlichtpunt aan de achtergevel 1 buisleiding voor telefoon (bedraad) 1 buisleiding voor CAI (bedraad) 4 dubbele wandcontactdozen (NEN 1010) Vloerverwarming 2 aansluitingen op het ventilatiesysteem (inblaas) 1 vorstvrije gevelkom / buitenkraan 2 lichtpunten met schakelaars 1 dubbele wandcontactdoos (NEN 1010) voor afzuigkap (afzuigkap zonder motor mogelijk op ventilatie systeem) 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad Pagina 38 van 46

39 voor koelkast 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 wandcontactdoos geschikt voor een eventueel te plaatsen vaatwasmachine of boiler 1 wisselschakelaar voor lichtpunt zolder 1 wandcontactdoos t.b.v. vonkontsteking 1 rookmelder aangesloten op lichtnet kooktoestel 1 wandcontactdoos geschikt voor een combi-oven Badkamer / magnetron Padana Cala Luna (30 x 60 cm) 1 gasaansluiting t.b.v. kooktoestel Kunststenen dorpel 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer voor een afzuigkap zonder motor) 1 plafondlichtpunt met schakelaar 1 drie-standen schakelaar t.b.v. de ventilatie 1 wandlichtpunt boven wastafel met schakelaar Wateraansluitpunten t.b.v. de keukenkraan (koud en warm) 1 centraal aardpunt Wateraansluitpunt voor een eventueel te plaatsen Sanitair Wastafel Duravit D-code (60x46) met HansGrohe vaatwasmachine of boiler (koud) Focus e2 verchroomde wastafelkraan met waste, Thermostaat C.V. Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en Plieger Trapkast rechthoekige spiegel (80x60) inclusief Plieger ophangset. Sealskin Get Wet Optimo ligbad wit (170x75) met HansGrohe Focus e2 verchroomde badkraan met 1 wandlichtpunt met schakelaar flexaplus overloopcombinatie / waste, HansGrohe Crometta 85 badset met vario handdouche Verdeler vloerverwarming inclusief bijbehorende (doucheslang 125 cm). elektra aansluiting Inloopdouche met Easy Drain Muurdrain (80 cm) met HansGrohe e2 verchroomde douchekraan en Eerste verdieping HansGrohe Unica c glijstangset met handdouche Overloop Croma 100 vario (doucheslang 65 cm). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Radiator / convector Pagina 39 van 46

40 Toilet 1 loze buisleiding Padana Cala Luna (30 x 60 cm) 1 radiator / convector Kunststenen dorpel 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Sanitair Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond. Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba Slaapkamer 03 bedieningspaneel. 2 dubbele wandcontactdozen Fontein Duravit D-code (36x27) met HansGrohe S verchroomde toiletkraan, Plieger bevestigingsset, 1 loze buisleiding Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en 1 radiator / convector HansGrohe afvoerplug (verchroomd). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Slaapkamer 01 3 dubbele wandcontactdozen 2 loze buisleidingen 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Slaapkamer 02 3 dubbele wandcontactdozen Pagina 40 van 46

41 Tweede verdieping / zolder Onbenoemde ruimte (voor de knieschotten) (voor de knieschotten) Plaatmateriaal fabrieksmatig voorzien van een witte zichtzijde 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos Aansluitpunt wasmachine (wandcontactdoos electra, water en riolering) Aansluitpunt condensdroger (wandcontactdoos electra) C.V. Ketel (wandcontactdoos electra, water en riolering) Balansventilatie met warmteterugwinapparaat (wandcontactdoos electra e.d.) 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) 1 rookmelder aangesloten op lichtnet Overig Buitenberging Vlakke betonvloer Houten delen (buitenzijde antraciet gebeitst) Houten balklaag met houten dakplaat, niet nader afgewerkt 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 buitenlichtpunt met schakelaar PVC HWA op grindput of gemeenteriool Pagina 41 van 46

42 STAAT VAN AFWERKING WONINGTYPE E (1a t/m 4a) Begane grond Hal / entree 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 1 elektrische deurbelinstallatie 1 rookmelder aangesloten op lichtnet Vloerverwarming Kruipluik t.b.v. de kruipruimte Toilet Padana Cala Luna (30 x 60 cm) Kunststenen dorpel Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond. Sanitair Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba bedieningspaneel. Fontein Duravit D-code (36x27) met HansGrohe S verchroomde toiletkraan, Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en HansGrohe afvoerplug (verchroomd). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Meterkast Woonkamer Keuken / eethoek 1 dubbele wandcontactdoos Meterkast conform voorschriften nutsbedrijven 1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars 1 schakelaar t.b.v. een buitenlichtpunt aan de achtergevel 1 buisleiding voor telefoon (bedraad) 1 buisleiding voor CAI (bedraad) 4 dubbele wandcontactdozen (NEN 1010) Vloerverwarming 2 aansluitingen op het ventilatiesysteem (inblaas) 1 vorstvrije gevelkom / buitenkraan 2 lichtpunten met schakelaars 1 dubbele wandcontactdoos (NEN 1010) voor afzuigkap (afzuigkap zonder motor mogelijk op ventilatie systeem) 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad Pagina 42 van 46

43 voor koelkast 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 wandcontactdoos geschikt voor een eventueel te plaatsen vaatwasmachine of boiler 1 wisselschakelaar voor lichtpunt zolder 1 wandcontactdoos t.b.v. vonkontsteking 1 rookmelder aangesloten op lichtnet kooktoestel 1 wandcontactdoos geschikt voor een combi-oven Badkamer / magnetron Padana Cala Luna (30 x 60 cm) 1 gasaansluiting t.b.v. kooktoestel Kunststenen dorpel 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer voor een afzuigkap zonder motor) 1 plafondlichtpunt met schakelaar 1 drie-standen schakelaar t.b.v. de ventilatie 1 wandlichtpunt boven wastafel met schakelaar Wateraansluitpunten t.b.v. de keukenkraan (koud en warm) 1 centraal aardpunt Wateraansluitpunt voor een eventueel te plaatsen Sanitair Wastafel Duravit D-code (60x46) met HansGrohe vaatwasmachine of boiler (koud) Focus e2 verchroomde wastafelkraan met waste, Thermostaat C.V. Plieger bevestigingsset, Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en Plieger Trapkast rechthoekige spiegel (80x60) inclusief Plieger ophangset. Sealskin Get Wet Optimo ligbad wit (170x75) met HansGrohe Focus e2 verchroomde badkraan met 1 wandlichtpunt met schakelaar flexaplus overloopcombinatie / waste, HansGrohe Crometta 85 badset met vario handdouche Verdeler vloerverwarming inclusief bijbehorende (doucheslang 125 cm). elektra aansluiting Inloopdouche met Easy Drain Muurdrain (80 cm) met HansGrohe e2 verchroomde douchekraan en Eerste verdieping HansGrohe Unica c glijstangset met handdouche Overloop Croma 100 vario (doucheslang 65 cm). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Radiator / convector Pagina 43 van 46

44 Toilet 1 loze buisleiding Padana Cala Luna (30 x 60 cm) 1 radiator / convector Kunststenen dorpel 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Sanitair Gebo Myr Wit satinado (30 x 45 cm) tot plafond. Inbouw wandcloset Duravit D-code (diepspoel wit) met Duravit D-code closetzitting (wit), Geberit Duofix inbouwreservoir en Geberit Samba Slaapkamer 03 bedieningspaneel. 2 dubbele wandcontactdozen Fontein Duravit D-code (36x27) met HansGrohe S verchroomde toiletkraan, Plieger bevestigingsset, 1 loze buisleiding Geberit kunstof wastafelsifon (verchroomd) en 1 radiator / convector HansGrohe afvoerplug (verchroomd). 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) Slaapkamer 01 3 dubbele wandcontactdozen 2 loze buisleidingen 1 radiator / convector 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (inblaas) Slaapkamer 02 3 dubbele wandcontactdozen Pagina 44 van 46

45 Tweede verdieping / zolder Buitenberging 2a Onbenoemde ruimte (voor de knieschotten) (voor de knieschotten) Plaatmateriaal fabrieksmatig voorzien van een witte zichtzijde 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos Aansluitpunt wasmachine (wandcontactdoos electra, water en riolering) Vlakke betonvloer Halfsteens schoon metselwerk in wildverband (idem als woning) Houten balklaag met houten dakplaat, niet nader afgewerkt (schopdak) 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 buitenlichtpunt met schakelaar PVC HWA op grindput of gemeenteriool Aansluitpunt condensdroger (wandcontactdoos electra) C.V. Ketel (wandcontactdoos electra, water en riolering) Balansventilatie met warmteterugwinapparaat (wandcontactdoos electra e.d.) 1 aansluiting op het ventilatiesysteem (afvoer) 1 rookmelder aangesloten op lichtnet Buitenberging 3a en 4a Vlakke betonvloer Houten delen (buitenzijde antraciet gebeitst) Houten balklaag met houten dakplaat, niet nader afgewerkt 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 buitenlichtpunt met schakelaar Overig PVC HWA op grindput of gemeenteriool Garage / buitenberging 1a Vlakke betonvloer Halfsteens schoon metselwerk in wildverband (idem als woning) Houten balklaag met houten dakplaat, niet nader afgewerkt (schopdak) 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 buitenlichtpunt met schakelaar PVC HWA op grindput of gemeenteriool Pagina 45 van 46

46 PARTIJEN Initiatief en ontwikkeling SHOWROOMS Keuken Dillenburgstraat 25a, Eindhoven T (040) E Zuiddijk 18, Helmond T (0492) E Aannemer Keuken Dillenburgstraat 25a, Eindhoven T (040) E Dillenburgstraat 25b, Eindhoven T (040) E Architect Badkamer en sanitair De Loop 40, Oirschot T (0499) E Dillenburgstraat 12, Eindhoven T (040) E Makelaars Tegelwerk Mierloseweg 3, Helmond T (0492) E Kanaaldijk Zuid 5c, Eindhoven T (040) E Hoofdstraat 155, Helmond T (0492) E Pagina 46 van 46

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Algemene verkrijgersinformatie Halfvrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda

Algemene verkrijgersinformatie Halfvrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda Algemene verkrijgersinformatie Halfvrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda Het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst Indien u een keuze heeft kunnen maken uit een villa

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING d.d. 2011.04.04

TECHNISCHE OMSCHRIJVING d.d. 2011.04.04 TECHNISCHE OMSCHRIJVING d.d. 2011.04.04 Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S INLEIDING In Mierlo wordt, dicht bij het centrum, een nieuw woongebied met een bijzondere uitstraling gerealiseerd. De naam van dit gebied is Luchen en is

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie Technische omschrijving Staat van afwerking. Twee-onder-een-kap woningen

Algemene kopersinformatie Technische omschrijving Staat van afwerking. Twee-onder-een-kap woningen Algemene kopersinformatie Technische omschrijving Staat van afwerking Twee-onder-een-kap woningen Mei 2015 Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt de algemene kopersinformatie, technische omschrijving en staat

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Ronald Zeilstra zomaareenstraat 24 1234 AB Errbeek info@zndesign.nl 06-23456789 Wooncode: PDLJ Kavel: 238 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie Technische omschrijving Staat van afwerking. Drie-onder-eenkapwoningen Twee-onder-eenkapwoningen

Algemene kopersinformatie Technische omschrijving Staat van afwerking. Drie-onder-eenkapwoningen Twee-onder-eenkapwoningen Algemene kopersinformatie Technische omschrijving Staat van afwerking Drie-onder-eenkapwoningen Twee-onder-eenkapwoningen 18 juni 2015 Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt de algemene kopersinformatie, technische

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht karin de groot ctdegroot@casema.nl Wooncode: YENX Kavel: 221 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij de door u samengestelde woning voor u weergegeven.

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Groningen, 7 woningen ZON -Fase Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes 24 maart 2014

Groningen, 7 woningen ZON -Fase Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes 24 maart 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen, 7 woningen ZON -Fase 6- Projectnummer: 330056 Woningmodel: Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes Versiedatum: 24 maart 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum:

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

geschakelde ngen fase

geschakelde ngen fase woningen fase D 9 geschakelde geschakelde woningen Bouwnummers 8 en 9 9 geschakelde woningen Bouwnummers 1 t/m 7 2 Wonen. Daar denk je goed over na. De hypotheek moet kloppen. En de maandlasten en energiekosten

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien.

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. Een gezonde woonomgeving

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE 2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE AAN DE TENTWEG TE STOLWIJK Nieuwbouw Ruime garage Royale kavels 700 m2 Nabij centrum gelegen Vrij uitzicht Veel privacy, Verkoop documentatie Tentweg 27

Nadere informatie

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Bergambacht, 13 woningen plan Dijklaan-West II fase 1c Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Groene keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour

Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour Voor ieder wat wils! INHOUD Architect aan het woord 3 Situatie & Locatie 4 Type Kastelein 6 Vogelvlucht 8 Type Troubadour 10 Impressie twee-onder-één-kapwoningen

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D1 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende

Nadere informatie