TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken"

Transcriptie

1 Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van architect, adviseurs, nutsbedrijven en de gemeente en is de basisdocumentatie van de woning die u koopt. Desondanks kunnen er wijzigingen optreden als gevolg van onder andere architectonische, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve aard, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De flyer/verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De documentatie, met uitzondering van de illustraties in de verkoopbrochure, vormt dan ook het basisdocument van de woning die u koopt. Omdat bij het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behouden wij en de aannemer ons het recht voor om tijdens de (af)bouw wijzigingen aan te brengen zoals ook beschreven in de paragraaf Wijzigingen in het hoofdstuk Algemeen. De illustraties in de flyer/verkoopbrochure zijn sfeerimpressies bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De in de flyer/verkoopbrochure opgenomen plattegronden en gevelaanzichten zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken af van het standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende contracttekeningen en technische omschrijving. De plaats, de afmeting en het aantal van de verdelers en verwarmingselementen, aansluitpunten voor elektra, sanitaire aansluitpunten, ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of installatietechnische reden hiervan afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk bepaald worden. De op verkooptekening aangegeven wandcontactdozen ten behoeve van wasmachine, koelkast en afzuigkap betreft enkel de wandcontactdoos en betekent niet dat het genoemde apparaat tot de levering behoort. De op tekening gestippeld weergegeven apparatuur behoort eveneens niet tot de levering. De op tekening aangegeven lichtpunten betreft de aansluitpunten voor een lichtpunt en niet het armatuur. Maten en maatvoering De ingeschreven maten op de tekeningen zijn circa' maten, uitgedrukt in centimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Eventuele maatverschillen zijn niet verrekenbaar. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden, welke niet in opdracht van aannemer of projectontwikkelaar worden uitgevoerd, zijn tijdens de bouw uitdrukkelijk niet toegestaan. Voorrang Woningborg dan wel SWK-bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg dan wel het SWK. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg dan wel het SWK. Grondwerken Peil Het peil - P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entree. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Grondwerk Ten behoeve van de fundering, de riolering, bestrating, de kabels en de leidingen worden de nodige grondwerken verricht. Bestratingen binnen de d.d van 9

2 eigendomsgrens worden voorzien van zandaanvullingen. De tuin wordt geëgaliseerd, ontdaan van bouwresten en op hoogte gebracht met uitkomende grond uit de ontgravingen onder en rondom de woning. Riolering De binnen- en buitenriolering worden van kunststof buis voorzien, met bijbehorende hulpstukken zoals onder andere ontstoppings- en ontluchtingsvoorzieningen. De woningen worden aangesloten op het gemeenteriool middels een gescheiden systeem. De hemelwaterafvoeren aan de voorzijde worden uitgevoerd in zink, aan de achterzijde in kunststof. Terreininrichting Perceelgrenzen Op de hoekpunten van het perceel worden, daar waar mogelijk, markeringspaaltjes aangebracht. Deze paaltjes zijn ter indicatie. De exacte erfgrenzen worden door het Kadaster ingemeten. Bergingen De buitenbekleding van de uitpandige bergingen worden uitgevoerd in houten gevelbekleding. De wanden van de bergingen worden niet geïsoleerd. Erfafscheiding Op de grens van erf en openbare weg/pad wordt ter afscheiding van de achtertuin van Bouwnummers 01, 09, 13 en 22 een gaashekwerk met klimop en een hoogte van 1,5 meter geplaatst. Op de grens van erf en openbare weg/pad wordt ter afscheiding van de voortuin van alle bouwnummers een blokhaag van ongeveer 0,5 meter geplaatst. Op de overige plaatsen wordt geen erfafscheiding geplaatst. Achterpaden De achterpaden worden verhard met betontegels 30x30 cm. In de achterpaden worden enkele regenwaterafvoerputten geplaatst. Deze worden aangesloten op de schoonwaterriolering van de woningen. De achterpaden worden met een gezamenlijke poort afgesloten. Constructie Fundering Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek en de opgaaf volgens de constructeur wordt een fundering aangelegd. De woningen hebben een fundering bestaande uit betonnen funderingsbalken met palen, een en ander conform advies van de constructeur en ter goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. Vloeren De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd in een vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer volgens advies van de constructeur. De eerste en tweede verdiepingsvloer bestaan uit gewapende betonnen vloeren. In de betonvloeren worden onder andere de elektra- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de mechanische ventilatie opgenomen. Dragende scheidingswanden De woning scheidende wanden worden als kalkzandsteen wanden uitgevoerd. Indien aanwezig worden de dragende binnenwanden en stabiliteitswanden uitgevoerd in kalkzandsteen en worden waar nodig voorzien van dilatatievoegen. De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel bestaan eveneens uit kalkzandsteen wanden. Daken De schuine dakvlakken van de woningen worden voorzien van geïsoleerde dakelementen. De binnenzijde van de dakelementen worden uitgevoerd in spaanplaat met een witte zichtzijde. Het platte dak van de buitenberging wordt niet geïsoleerd. Vloer- gevel- en dakafwerking Gevelmetselwerk De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk van baksteen. En daar waar aangegeven hout plaatmateriaal. d.d van 9

3 In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke, stalen lateien, dilataties en open stootvoegen aangebracht. Deze zijn niet op de verkooptekening aangegeven. Ventilatie In het metselwerk en waar nodig in de overige constructies, worden de vereiste ventilatievoorzieningen zoals open stootvoegen in de gevel aangebracht. Isolatie De buitenmuren van de woningen worden voorzien metselwerk met spouwmuurisolatie. Gevelkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen, worden uitgevoerd in op kleur gebracht hardhout en worden geleverd onder KOMO-certificaat met KOMO-garantie. Alle beweegbare delen in de houten buitenkozijnen van de woning worden van hardhout en worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen met uitzondering van de deur van de uitpandige berging. De buitenkozijnen worden daar waar nodig voorzien van ventilatiesleuven. De woningtoegangsdeuren worden uitgevoerd in hardhout in de vorm en uitvoering zoals op de verkooptekening is aangegeven. De loopdeur van de buitenberging wordt fabrieksmatig vervaardigd en uitgevoerd in hout. Hang- en sluitwerk De kozijnen worden, daar waar vereist conform het bouwbesluit voorzien van hang- en sluitwerk volgens SKH categorie inbraakwerend klasse 2. De buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilinders, zodat deze bedienbaar zijn met één en dezelfde sleutel. Draairamen worden voorzien met draaikiepbeslag. De binnendeuren worden voorzien van een loopslot. De deur van de hoofdslaapkamer (slaapkamer 1) wordt voorzien van een dag- en nachtslot. De deur van de meterkast wordt voorzien van een kastslot. De deuren van de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van een vrijen bezetslot. De binnendeuren worden afgehangen aan paumelles. Huisnummers Er worden huisnummerbordjes aangebracht conform de richtlijnen van de gemeente Helmond. Buitenafwerkingen Alle ramen en deuren worden in het werk afgeschilderd, tenzij deze fabrieksmatig zijn afgelakt. Daar waar op tekening aangegeven wordt het houten plaatmateriaal en betimmering in het werk afgeschilderd, tenzij deze fabrieksmatig zijn afgelakt. Dakafwerking Op de schuine dakvlakken worden keramische dakpannen met bijpassende hulpstukken aangebracht. De goten worden uitgevoerd in zink. Het dak van de uitpandige bergruimte wordt uitgevoerd in een plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. Binnenafwerking In de staat van afwerking is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken afgewerkt worden. Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als zogenaamde "lichte scheidingswand", opgebouwd uit cellenbeton. Binnenkozijnen en -deuren De binnendeurkozijnen in de woningen worden standaard uitgevoerd in verzinkt stalen montagekozijnen met bovenlicht. De binnendeuren in de woningen worden uitgevoerd in vlakke, fabrieksmatig gelakte opdekdeuren. Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast, zodanig dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd is. Verder worden er geen dorpels in de woning aangebracht. De meterkast is voorzien van ventilatievoorzieningen. Trappen De trappen (traptreden, trapbomen en spil) worden vervaardigd van vurenhout. d.d van 9

4 De trap van de begane grond naar de verdieping wordt uitgevoerd in een gesloten uitvoering met stootborden. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als een open trap. De trappen worden voorzien van de nodige houten leuningen en ter plaatse van de open zijden en trapgaten worden standaard vurenhouten traphekken aangebracht. Bij de trapgaten, ter plaatse van de verdiepingsvloeren, wordt een houten aftimmering aangebracht. De trappen, traphekken, leuningen en betimmeringen worden afgewerkt met een fabrieksmatig aangebrachte grondverf, kleur wit. Aftimmerwerk Waar nodig worden wand-, plafond- en kozijnaansluitingen met houten latten afgetimmerd. Vloerafwerking De begane grondvloer wordt voorzien van een dekvloer van 70 mm dik en de verdiepingsvloeren van een dekvloer van 50 mm dik. Met uitzondering van de ruimte achter de knieschotten op zolder, hier wordt geen dekvloer aangebracht. Vloerplinten De woningen worden niet voorzien van plinten. Wandafwerking Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd (er wordt geen behangwerk aangebracht), met uitzondering van de plaats waar wandtegelwerk of spuitwerk wordt aangebracht en met uitzondering van de ruimten die conform de afwerkstaat niet nader worden afgewerkt. Plafondafwerking De plafonds worden afgewerkt met spuitwerk (wit), met uitzondering van de plafond in de meterkast en de schuine dakzijden. Tegelwerk Op de vloer van toilet en badkamer worden tegels aangebracht. De wanden van de toilet en badkamer worden eveneens betegeld. De hoogte van het tegelwerk op de wand staat vermeld in de staat van afwerking. De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden afgewerkt met spuitwerk. De inwendige hoeken in het tegelwerk op de vloeren en wanden van het toilet en de badkamer worden voorzien van kitvoegen. De uitwendige hoeken worden voorzien van tegelhoekprofielen. De wand- en vloertegels worden niet-strokend aangebracht. De mogelijkheid bestaat om de woning geheel casco op te laten leveren. Keukeninrichting In de woningen zal geen keukeninrichting worden geleverd, zodat de keuken geheel naar eigen inzicht van de koper kan worden ingedeeld. De aangegeven keukenindeling dient slechts als aanduiding van een mogelijke opstelplaats. Afgedopte aansluitpunten zullen worden geleverd zoals op de verkooptekening is aangegeven. Het verplaatsen van het kooktoestel is mogelijk maar is aan een aantal voorwaarden verbonden. Indien de verkrijger een keukeninrichting via een andere showroom dan aan dit project is verbonden uitzoekt dient men er rekening mee te houden dat de keukeninrichting pas na de oplevering geïnstalleerd kan worden. Overige voorzieningen Vensterbanken en dorpels Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering worden betonnen raamdorpels aangebracht. Onder de kozijnen die aansluiten op het maaiveld worden kunststenen dorpels toegepast. Vensterbanken (ten behoeve van de kalkzandsteen binnenspouwbladen) worden uitgevoerd in kunststeen. Daar waar kozijnen tot de vloer doorlopen komen geen vensterbanken. Onder de binnendeuren van de badkamer en toilet worden kunststeen dorpels toegepast. De onderdorpels van de kozijnen in de woning waarin een buitendeur is opgenomen worden uitgevoerd in kunststeen. Meterkast In de entree/hal zal een prefab meterkast met standaard worden geplaatst met een geventileerd boven paneel. d.d van 9

5 Beglazing en schilderwerk Beglazing De buitenkozijnen, ramen en deuren worden voorzien van blank geïsoleerd HR ++ (Hoog Rendement) glas. De beglazing in de deur van de buitenberging wordt uitgevoerd in enkel glas. In de bovenlichten van de binnendeuren wordt enkelglas geplaatst. In het bovenlicht van de bergkast wordt een dicht paneel opgenomen. Schilderwerk Het schilderwerk van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren, zowel aan buiten- als binnenzijde, wordt dekkend geschilderd en uitgevoerd volgens het kleurenschema. De bomen van de trappen, treden, stootborden, houten leuningen en hekwerken worden gegrond. De fabrieksmatig afgewerkte onderdelen zoals binnendeurkozijnen, binnendeuren, radiatoren e.d. worden niet geschilderd. Sanitair en kranen Sanitair De woning wordt standaard voorzien van een zorgvuldig samengestelde uitrusting van het merk Sphinx in de kleur wit. De kranen zijn van het merk Grohe. In de staat van afwerking is per ruimte weergegeven wat voor sanitair er wordt toegepast. Op de woningplattegronden is aangegeven waar dit geplaatst wordt. Al het sanitair wordt aangesloten op de waterleiding en de binnenriolering. Wasmachinekraan Voor de aansluiting van de wasmachine wordt een tapkraan aangebracht met waterkeerklep, beluchter en slangwartel en kunststof sifon met afvoerbuis. Installaties Algemeen De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektra, water, gas en riolering zijn in de aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. Ventilatievoorzieningen en rookgasafvoer Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt een systeem toegepast met ventilatieroosters en een mechanische afvoer. De mechanische ventilatie-unit wordt op zolder geplaatst. Verse lucht wordt via de ventilatieroosters, die opgenomen worden boven de kozijnen, de woning ingevoerd. De keuken, het toilet, de badkamer en de zolder worden voorzien van afzuigpunten. De afgezogen lucht wordt afgevoerd naar buiten op het dak. Om de ventilatie goed te laten functioneren, zal onder de deuren circa 2 cm vrije ruimte worden gelaten, zodat de lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte kan stromen. Hiermee dient u rekening te houden bij de keuze van de vloerafwerking. De buitenberging wordt natuurlijk geventileerd door middel van openingen in de gevel of het dak. Verwarmingsinstallatie De woning wordt uitgerust met een CV-ketel type HR met warmwatervoorziening. De CV-ketel wordt op zolder geplaatst. De begane grond wordt voorzien van vloerverwarming. Als verwarmingslichamen worden in de verblijfsruimten op de verdiepingen fabrieksmatig wit afgelakte radiatoren toegepast. De plaats en afmetingen van de op tekening aangegeven radiatoren zijn slechts indicatief. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de afwerkvloer. De regeling van de warmte vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer en in de badkamer. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van Woningborg dan wel het SWK. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van al deze vertrekken en een in werking zijnde mechanische ventilatie: - woonkamer / keuken 20 C - slaapkamers 20 C d.d van 9

6 - entree / hal / overloop 15 C - badkamer 22 C - toilet niet verwarmd - zolder, bereikbaar met vaste trap 15 C - zolder, bereikbaar met vlizo trap niet verwarmd - uitpandige bergruimte niet verwarmd Leidingwerken vanaf de CV-ketel naar de schachten en/of verdelers worden opbouw uitgevoerd. De plaats van de verdelers wordt nog nader bepaald door de installateur. Indien deze verdelers in het zicht zijn geplaatst in een verblijfs- of verkeersruimte, worden deze verdelers voorzien van een bouwkundige omkasting. Ter plaatse van de verdelers is het leidingwerk in opbouw uitgevoerd. Waterinstallatie De waterleidingen worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. De leiding voor koud water wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast; de waterleiding is afsluit- /aftapbaar. Alle waterleidingen worden aangelegd met kunststof buizen en hulpstukken. Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: - de spoelbak in de keuken (afgedopt) - de mengkraan op de wastafel in de badkamer; - de douchemengkraan. Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: - de toilet; - het fonteinbakje; - het tappunt voor de wasmachine; - de vaatwasmachine in de keuken (afgedopt); - de verwarmingsinstallatie. Alle te verwerken materialen van de koud- en warmwater installatie zijn van KIWA-keur voorzien. De gehele installatie zal voldoen aan de eisen die worden gesteld door het waterleverend bedrijf. De leidingen worden voor zover mogelijk weggewerkt in vloeren en schachten. meterkast. De meterkast wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de Nutsbedrijven. De installatie zal worden verdeeld in de benodigde groepen en worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften naar de diverse aansluitpunten. De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn op de plattegronden van de verkooptekeningen aangegeven, deze zijn indicatief en pas definitief na goedkeuring door de installateur en het energiebedrijf. Lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen kunnen qua positie licht afwijken van deze tekeningen. De schakelaars en wandcontactdozen zullen worden uitgevoerd als type inbouw in alle vertrekken met uitzondering van de zolder, de uitpandige berging en meterkast waar het schakelmateriaal wordt uitgevoerd als 'opbouw'. Het schakelmateriaal wordt op circa 1,05 m boven de vloer geplaatst. De hoogte van het schakelmateriaal in de badkamer wordt op circa 1,25 m boven de vloer geplaatst De hoogte van de wandcontactdozen in de keuken wordt op circa 1,25 m boven de vloer geplaatst. De wandcontactdoos voor de wasemkap zal op circa 2,25 m boven de vloer worden aangebracht. De wandcontactdoos voor aansluiting van de wasmachine zal op 1,20 m boven de vloer worden aangebracht. In de overige ruimten (woonkamer, keuken en slaapkamers) worden de wandcontactdozen, loze leidingen t.b.v. de loze of bedrade aansluitingen voor CAI en TEL op een hoogte van circa 0,3 m boven de vloer aangebracht. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden uitgevoerd in kunststof in de kleur wit. De aannemer zal bij de eigenaar/beheerder van het elektra- en gasnetwerk uit de regio vóór oplevering de aansluiting van elektriciteit en gas aanvragen, zodat dit bij oplevering van de woning voor u beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2004 heeft iedere consument in Nederland het recht om zelf een leverancier voor elektriciteit en gas te kiezen. U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door het door u gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien u dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na oplevering worden stopgezet. Elektrische installatie (NEN 1010) De elektrische installatie van de woningen wordt aangelegd vanuit de d.d van 9

7 Belinstallatie In iedere woning wordt een elektrische belinstallatie aangebracht. De belinstallatie bestaat uit: - een drukknop bij de voordeur; - een schel in de entree van de woning; - een trafo in de meterkast. Telecommunicatievoorzieningen Ten behoeve van de telecommunicatie wordt in de meterkast een aansluitpunt verzorgd van waaruit bedrade leidingen worden aangebracht naar de woonkamer en loze leidingen naar de hoofdslaapkamer (slaapkamer 1). Deze loze leidingen zitten op ca. 30 cm. boven afgewerkte vloer. Centrale Antenne Inrichting (CAI) De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de centrale antenne inrichting van de kabelexploitant. Ten behoeve hiervan wordt een overnamepunt geplaatst in de meterkast en worden de benodigde bedrade leidingen aangebracht in de woonkamer en loze leidingen in de hoofdslaapkamer (slaapkamer 1). Deze loze leidingen zitten op ca. 30 cm. boven afgewerkte vloer. Rookmelders De woningen worden volgens het bouwbesluit voorzien van rookmelders welke aangesloten zijn op het lichtnet. Aantal en plaats conform tekening. d.d van 9

8 Kleurenschema Gevels bouwnummers 01 t/m09 Gevels : baksteen roodbruin genuanceerd Plint : baksteen donker antraciet Rollaag staand midden van (bouwnummers 04 en 05) : idem plint donker antraciet Voegwerk : voegspecie antraciet Ornamentsteen midden van (bouwnummers 04 en 05) : hardsteen tekst: anno 2015 Dakpannen : keramisch rood Satinet Kozijnen en ramen : hardhout binnenzijde wit/ buitenzijde wit RAL 9010 Onderzijde kozijn : matglas en Colorbel RAL 9003 Keuken stalen kruis antraciet RAL 7021 Kozijnen voordeuren : hardhout binnenzijde wit/ (bouwnummers 01,04,05 en 09) buitenzijde lichtgrijs RAL 7040 (bouwnummers 01 en 09) Gevelbekleding : houtvezelplaat monumentgroen (bouwnummers 02,03,06,07 en08) Louvres : hout monumentgroen Sikkens NO Dakkapel zijkant : hout grijs RAL 7040 Ventilatierooster : aluminium wit RAL 9010 Aanslagprofiel : aluminium wit RAL 9010 Waterslagen : beton grijs Goten : zink grijs Binnenkozijnen : staal wit Binnendeuren : wit Vloer- en wandtegels : volgens monster aannemer Voordeuren : Kegro 9432 binnenzijde wit/ buitenzijde groen Sikkens N Sanitair : volgens monster aannemer Lat op voordeur : Hout wit RAL 9010 Omlijsting voordeur (bouwnummers 02,03,06, idem plint donker antraciet 07 en 08) Omlijsting voordeur baksteen schilderwerk gebroken wit (bouwnummers 01,04,05 en 09) 9595 Muurvlak voorzijde+kozijn idem plint donker antraciet Vierkant Gevels bouwnummers 10 t/m22 Gevels : baksteen rustiek roodbruin genuanceerd Plint : baksteen donker antraciet Voegwerk gevel : voegspecie grijs Voegwerk plint : voegspecie antraciet Dakpannen : keramisch natuurrood d.d van 9

9 Kozijnen : hardhout binnenzijde wit/ buitenzijde wit RAL 9010 Ramen in kozijnen : hardhout binnenzijde wit/ buitenzijde groen Sikkens NO Kozijnen voordeuren : hardhout binnenzijde wit/ wit RAL 9010 Binnendeuren : wit Vloer- en wandtegels Sanitair : volgens monster aannemer : volgens monster aannemer Alle genoemde kleuren zijn onder voorbehoud van goedkeuring gemeente en bouwdirectie. Voordeuren : Kegro 9638 binnenzijde wit/ buitenzijde groen Sikkens N Lat op voordeur : Hout wit RAL 9010 Omlijsting voordeur : idem plint donker antraciet Omlijsting voordeur baksteen schilderwerk gebroken wit (bouwnummers 13 en 22) 9595 Dakkapel zijkant : hout grijs RAL 7040 Ventilatierooster : aluminium monument groen Sikkens NO Ventilatierooster : aluminium wit RAL 9010 (woonkamerpui achter) Aanslagprofiel : aluminium monument groen Sikkens NO Waterslagen : beton grijs Goten : zink grijs Binnenkozijnen : staal wit d.d van 9

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

Kloosterbuuren 2 te Den Haag

Kloosterbuuren 2 te Den Haag Kloosterbuuren 2 te Den Haag Technische Omschrijving 10 april 2015 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur... 18 Kleurenschema interieur...

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 4 juni 2014 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 4 Omschrijving interieur... 8 Kleurenschema exterieur... 13 Kleurenschema interieur... 13 Sanitair, vloer-

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving // 9 september 2014 ALGEMEEN In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27

WWW.DEBOL.NL. Technische Omschrijving. Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 WWW.DEBOL.NL Technische Omschrijving Eengezinswoningen Bouwnummer 8, 9 en 22 t/m 27 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Bouwplanomschrijving 3 1.2 Administratieve bepaling 3 1.3 Ruimtebenaming 3 1.4 Wijzigingen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Twee-onder-een-kapwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen I II Twee-onder-een-kapwoningen Wonen aan een rustig woonerf in De Wij. Deze 10 twee-onder-een-kapwoningen, in de stijl van de jaren 30, bieden ruimte om te leven. Met een garage, zij-entree, een tuingerichte

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs 8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs Steenbergen B S T i o n 2 Ruim wonen dichtbij het centrum 3 Steenbergen levendig en landelijk De keuze om te wonen in een stad of een dorp is vaak niet

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie