TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bouwnummers: 01 t/m 22. Grondwerken"

Transcriptie

1 Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van architect, adviseurs, nutsbedrijven en de gemeente en is de basisdocumentatie van de woning die u koopt. Desondanks kunnen er wijzigingen optreden als gevolg van onder andere architectonische, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve aard, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De flyer/verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De documentatie, met uitzondering van de illustraties in de verkoopbrochure, vormt dan ook het basisdocument van de woning die u koopt. Omdat bij het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behouden wij en de aannemer ons het recht voor om tijdens de (af)bouw wijzigingen aan te brengen zoals ook beschreven in de paragraaf Wijzigingen in het hoofdstuk Algemeen. De illustraties in de flyer/verkoopbrochure zijn sfeerimpressies bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De in de flyer/verkoopbrochure opgenomen plattegronden en gevelaanzichten zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken af van het standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende contracttekeningen en technische omschrijving. De plaats, de afmeting en het aantal van de verdelers en verwarmingselementen, aansluitpunten voor elektra, sanitaire aansluitpunten, ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of installatietechnische reden hiervan afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk bepaald worden. De op verkooptekening aangegeven wandcontactdozen ten behoeve van wasmachine, koelkast en afzuigkap betreft enkel de wandcontactdoos en betekent niet dat het genoemde apparaat tot de levering behoort. De op tekening gestippeld weergegeven apparatuur behoort eveneens niet tot de levering. De op tekening aangegeven lichtpunten betreft de aansluitpunten voor een lichtpunt en niet het armatuur. Maten en maatvoering De ingeschreven maten op de tekeningen zijn circa' maten, uitgedrukt in centimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Eventuele maatverschillen zijn niet verrekenbaar. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden, welke niet in opdracht van aannemer of projectontwikkelaar worden uitgevoerd, zijn tijdens de bouw uitdrukkelijk niet toegestaan. Voorrang Woningborg dan wel SWK-bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg dan wel het SWK. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg dan wel het SWK. Grondwerken Peil Het peil - P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entree. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Grondwerk Ten behoeve van de fundering, de riolering, bestrating, de kabels en de leidingen worden de nodige grondwerken verricht. Bestratingen binnen de d.d van 9

2 eigendomsgrens worden voorzien van zandaanvullingen. De tuin wordt geëgaliseerd, ontdaan van bouwresten en op hoogte gebracht met uitkomende grond uit de ontgravingen onder en rondom de woning. Riolering De binnen- en buitenriolering worden van kunststof buis voorzien, met bijbehorende hulpstukken zoals onder andere ontstoppings- en ontluchtingsvoorzieningen. De woningen worden aangesloten op het gemeenteriool middels een gescheiden systeem. De hemelwaterafvoeren aan de voorzijde worden uitgevoerd in zink, aan de achterzijde in kunststof. Terreininrichting Perceelgrenzen Op de hoekpunten van het perceel worden, daar waar mogelijk, markeringspaaltjes aangebracht. Deze paaltjes zijn ter indicatie. De exacte erfgrenzen worden door het Kadaster ingemeten. Bergingen De buitenbekleding van de uitpandige bergingen worden uitgevoerd in houten gevelbekleding. De wanden van de bergingen worden niet geïsoleerd. Erfafscheiding Op de grens van erf en openbare weg/pad wordt ter afscheiding van de achtertuin van Bouwnummers 01, 09, 13 en 22 een gaashekwerk met klimop en een hoogte van 1,5 meter geplaatst. Op de grens van erf en openbare weg/pad wordt ter afscheiding van de voortuin van alle bouwnummers een blokhaag van ongeveer 0,5 meter geplaatst. Op de overige plaatsen wordt geen erfafscheiding geplaatst. Achterpaden De achterpaden worden verhard met betontegels 30x30 cm. In de achterpaden worden enkele regenwaterafvoerputten geplaatst. Deze worden aangesloten op de schoonwaterriolering van de woningen. De achterpaden worden met een gezamenlijke poort afgesloten. Constructie Fundering Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek en de opgaaf volgens de constructeur wordt een fundering aangelegd. De woningen hebben een fundering bestaande uit betonnen funderingsbalken met palen, een en ander conform advies van de constructeur en ter goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. Vloeren De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd in een vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer volgens advies van de constructeur. De eerste en tweede verdiepingsvloer bestaan uit gewapende betonnen vloeren. In de betonvloeren worden onder andere de elektra- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de mechanische ventilatie opgenomen. Dragende scheidingswanden De woning scheidende wanden worden als kalkzandsteen wanden uitgevoerd. Indien aanwezig worden de dragende binnenwanden en stabiliteitswanden uitgevoerd in kalkzandsteen en worden waar nodig voorzien van dilatatievoegen. De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel bestaan eveneens uit kalkzandsteen wanden. Daken De schuine dakvlakken van de woningen worden voorzien van geïsoleerde dakelementen. De binnenzijde van de dakelementen worden uitgevoerd in spaanplaat met een witte zichtzijde. Het platte dak van de buitenberging wordt niet geïsoleerd. Vloer- gevel- en dakafwerking Gevelmetselwerk De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk van baksteen. En daar waar aangegeven hout plaatmateriaal. d.d van 9

3 In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke, stalen lateien, dilataties en open stootvoegen aangebracht. Deze zijn niet op de verkooptekening aangegeven. Ventilatie In het metselwerk en waar nodig in de overige constructies, worden de vereiste ventilatievoorzieningen zoals open stootvoegen in de gevel aangebracht. Isolatie De buitenmuren van de woningen worden voorzien metselwerk met spouwmuurisolatie. Gevelkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen, worden uitgevoerd in op kleur gebracht hardhout en worden geleverd onder KOMO-certificaat met KOMO-garantie. Alle beweegbare delen in de houten buitenkozijnen van de woning worden van hardhout en worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen met uitzondering van de deur van de uitpandige berging. De buitenkozijnen worden daar waar nodig voorzien van ventilatiesleuven. De woningtoegangsdeuren worden uitgevoerd in hardhout in de vorm en uitvoering zoals op de verkooptekening is aangegeven. De loopdeur van de buitenberging wordt fabrieksmatig vervaardigd en uitgevoerd in hout. Hang- en sluitwerk De kozijnen worden, daar waar vereist conform het bouwbesluit voorzien van hang- en sluitwerk volgens SKH categorie inbraakwerend klasse 2. De buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilinders, zodat deze bedienbaar zijn met één en dezelfde sleutel. Draairamen worden voorzien met draaikiepbeslag. De binnendeuren worden voorzien van een loopslot. De deur van de hoofdslaapkamer (slaapkamer 1) wordt voorzien van een dag- en nachtslot. De deur van de meterkast wordt voorzien van een kastslot. De deuren van de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van een vrijen bezetslot. De binnendeuren worden afgehangen aan paumelles. Huisnummers Er worden huisnummerbordjes aangebracht conform de richtlijnen van de gemeente Helmond. Buitenafwerkingen Alle ramen en deuren worden in het werk afgeschilderd, tenzij deze fabrieksmatig zijn afgelakt. Daar waar op tekening aangegeven wordt het houten plaatmateriaal en betimmering in het werk afgeschilderd, tenzij deze fabrieksmatig zijn afgelakt. Dakafwerking Op de schuine dakvlakken worden keramische dakpannen met bijpassende hulpstukken aangebracht. De goten worden uitgevoerd in zink. Het dak van de uitpandige bergruimte wordt uitgevoerd in een plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. Binnenafwerking In de staat van afwerking is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken afgewerkt worden. Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als zogenaamde "lichte scheidingswand", opgebouwd uit cellenbeton. Binnenkozijnen en -deuren De binnendeurkozijnen in de woningen worden standaard uitgevoerd in verzinkt stalen montagekozijnen met bovenlicht. De binnendeuren in de woningen worden uitgevoerd in vlakke, fabrieksmatig gelakte opdekdeuren. Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast, zodanig dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd is. Verder worden er geen dorpels in de woning aangebracht. De meterkast is voorzien van ventilatievoorzieningen. Trappen De trappen (traptreden, trapbomen en spil) worden vervaardigd van vurenhout. d.d van 9

4 De trap van de begane grond naar de verdieping wordt uitgevoerd in een gesloten uitvoering met stootborden. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als een open trap. De trappen worden voorzien van de nodige houten leuningen en ter plaatse van de open zijden en trapgaten worden standaard vurenhouten traphekken aangebracht. Bij de trapgaten, ter plaatse van de verdiepingsvloeren, wordt een houten aftimmering aangebracht. De trappen, traphekken, leuningen en betimmeringen worden afgewerkt met een fabrieksmatig aangebrachte grondverf, kleur wit. Aftimmerwerk Waar nodig worden wand-, plafond- en kozijnaansluitingen met houten latten afgetimmerd. Vloerafwerking De begane grondvloer wordt voorzien van een dekvloer van 70 mm dik en de verdiepingsvloeren van een dekvloer van 50 mm dik. Met uitzondering van de ruimte achter de knieschotten op zolder, hier wordt geen dekvloer aangebracht. Vloerplinten De woningen worden niet voorzien van plinten. Wandafwerking Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd (er wordt geen behangwerk aangebracht), met uitzondering van de plaats waar wandtegelwerk of spuitwerk wordt aangebracht en met uitzondering van de ruimten die conform de afwerkstaat niet nader worden afgewerkt. Plafondafwerking De plafonds worden afgewerkt met spuitwerk (wit), met uitzondering van de plafond in de meterkast en de schuine dakzijden. Tegelwerk Op de vloer van toilet en badkamer worden tegels aangebracht. De wanden van de toilet en badkamer worden eveneens betegeld. De hoogte van het tegelwerk op de wand staat vermeld in de staat van afwerking. De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden afgewerkt met spuitwerk. De inwendige hoeken in het tegelwerk op de vloeren en wanden van het toilet en de badkamer worden voorzien van kitvoegen. De uitwendige hoeken worden voorzien van tegelhoekprofielen. De wand- en vloertegels worden niet-strokend aangebracht. De mogelijkheid bestaat om de woning geheel casco op te laten leveren. Keukeninrichting In de woningen zal geen keukeninrichting worden geleverd, zodat de keuken geheel naar eigen inzicht van de koper kan worden ingedeeld. De aangegeven keukenindeling dient slechts als aanduiding van een mogelijke opstelplaats. Afgedopte aansluitpunten zullen worden geleverd zoals op de verkooptekening is aangegeven. Het verplaatsen van het kooktoestel is mogelijk maar is aan een aantal voorwaarden verbonden. Indien de verkrijger een keukeninrichting via een andere showroom dan aan dit project is verbonden uitzoekt dient men er rekening mee te houden dat de keukeninrichting pas na de oplevering geïnstalleerd kan worden. Overige voorzieningen Vensterbanken en dorpels Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering worden betonnen raamdorpels aangebracht. Onder de kozijnen die aansluiten op het maaiveld worden kunststenen dorpels toegepast. Vensterbanken (ten behoeve van de kalkzandsteen binnenspouwbladen) worden uitgevoerd in kunststeen. Daar waar kozijnen tot de vloer doorlopen komen geen vensterbanken. Onder de binnendeuren van de badkamer en toilet worden kunststeen dorpels toegepast. De onderdorpels van de kozijnen in de woning waarin een buitendeur is opgenomen worden uitgevoerd in kunststeen. Meterkast In de entree/hal zal een prefab meterkast met standaard worden geplaatst met een geventileerd boven paneel. d.d van 9

5 Beglazing en schilderwerk Beglazing De buitenkozijnen, ramen en deuren worden voorzien van blank geïsoleerd HR ++ (Hoog Rendement) glas. De beglazing in de deur van de buitenberging wordt uitgevoerd in enkel glas. In de bovenlichten van de binnendeuren wordt enkelglas geplaatst. In het bovenlicht van de bergkast wordt een dicht paneel opgenomen. Schilderwerk Het schilderwerk van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren, zowel aan buiten- als binnenzijde, wordt dekkend geschilderd en uitgevoerd volgens het kleurenschema. De bomen van de trappen, treden, stootborden, houten leuningen en hekwerken worden gegrond. De fabrieksmatig afgewerkte onderdelen zoals binnendeurkozijnen, binnendeuren, radiatoren e.d. worden niet geschilderd. Sanitair en kranen Sanitair De woning wordt standaard voorzien van een zorgvuldig samengestelde uitrusting van het merk Sphinx in de kleur wit. De kranen zijn van het merk Grohe. In de staat van afwerking is per ruimte weergegeven wat voor sanitair er wordt toegepast. Op de woningplattegronden is aangegeven waar dit geplaatst wordt. Al het sanitair wordt aangesloten op de waterleiding en de binnenriolering. Wasmachinekraan Voor de aansluiting van de wasmachine wordt een tapkraan aangebracht met waterkeerklep, beluchter en slangwartel en kunststof sifon met afvoerbuis. Installaties Algemeen De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektra, water, gas en riolering zijn in de aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. Ventilatievoorzieningen en rookgasafvoer Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt een systeem toegepast met ventilatieroosters en een mechanische afvoer. De mechanische ventilatie-unit wordt op zolder geplaatst. Verse lucht wordt via de ventilatieroosters, die opgenomen worden boven de kozijnen, de woning ingevoerd. De keuken, het toilet, de badkamer en de zolder worden voorzien van afzuigpunten. De afgezogen lucht wordt afgevoerd naar buiten op het dak. Om de ventilatie goed te laten functioneren, zal onder de deuren circa 2 cm vrije ruimte worden gelaten, zodat de lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte kan stromen. Hiermee dient u rekening te houden bij de keuze van de vloerafwerking. De buitenberging wordt natuurlijk geventileerd door middel van openingen in de gevel of het dak. Verwarmingsinstallatie De woning wordt uitgerust met een CV-ketel type HR met warmwatervoorziening. De CV-ketel wordt op zolder geplaatst. De begane grond wordt voorzien van vloerverwarming. Als verwarmingslichamen worden in de verblijfsruimten op de verdiepingen fabrieksmatig wit afgelakte radiatoren toegepast. De plaats en afmetingen van de op tekening aangegeven radiatoren zijn slechts indicatief. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de afwerkvloer. De regeling van de warmte vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer en in de badkamer. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van Woningborg dan wel het SWK. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van al deze vertrekken en een in werking zijnde mechanische ventilatie: - woonkamer / keuken 20 C - slaapkamers 20 C d.d van 9

6 - entree / hal / overloop 15 C - badkamer 22 C - toilet niet verwarmd - zolder, bereikbaar met vaste trap 15 C - zolder, bereikbaar met vlizo trap niet verwarmd - uitpandige bergruimte niet verwarmd Leidingwerken vanaf de CV-ketel naar de schachten en/of verdelers worden opbouw uitgevoerd. De plaats van de verdelers wordt nog nader bepaald door de installateur. Indien deze verdelers in het zicht zijn geplaatst in een verblijfs- of verkeersruimte, worden deze verdelers voorzien van een bouwkundige omkasting. Ter plaatse van de verdelers is het leidingwerk in opbouw uitgevoerd. Waterinstallatie De waterleidingen worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. De leiding voor koud water wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast; de waterleiding is afsluit- /aftapbaar. Alle waterleidingen worden aangelegd met kunststof buizen en hulpstukken. Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: - de spoelbak in de keuken (afgedopt) - de mengkraan op de wastafel in de badkamer; - de douchemengkraan. Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: - de toilet; - het fonteinbakje; - het tappunt voor de wasmachine; - de vaatwasmachine in de keuken (afgedopt); - de verwarmingsinstallatie. Alle te verwerken materialen van de koud- en warmwater installatie zijn van KIWA-keur voorzien. De gehele installatie zal voldoen aan de eisen die worden gesteld door het waterleverend bedrijf. De leidingen worden voor zover mogelijk weggewerkt in vloeren en schachten. meterkast. De meterkast wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de Nutsbedrijven. De installatie zal worden verdeeld in de benodigde groepen en worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften naar de diverse aansluitpunten. De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn op de plattegronden van de verkooptekeningen aangegeven, deze zijn indicatief en pas definitief na goedkeuring door de installateur en het energiebedrijf. Lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen kunnen qua positie licht afwijken van deze tekeningen. De schakelaars en wandcontactdozen zullen worden uitgevoerd als type inbouw in alle vertrekken met uitzondering van de zolder, de uitpandige berging en meterkast waar het schakelmateriaal wordt uitgevoerd als 'opbouw'. Het schakelmateriaal wordt op circa 1,05 m boven de vloer geplaatst. De hoogte van het schakelmateriaal in de badkamer wordt op circa 1,25 m boven de vloer geplaatst De hoogte van de wandcontactdozen in de keuken wordt op circa 1,25 m boven de vloer geplaatst. De wandcontactdoos voor de wasemkap zal op circa 2,25 m boven de vloer worden aangebracht. De wandcontactdoos voor aansluiting van de wasmachine zal op 1,20 m boven de vloer worden aangebracht. In de overige ruimten (woonkamer, keuken en slaapkamers) worden de wandcontactdozen, loze leidingen t.b.v. de loze of bedrade aansluitingen voor CAI en TEL op een hoogte van circa 0,3 m boven de vloer aangebracht. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden uitgevoerd in kunststof in de kleur wit. De aannemer zal bij de eigenaar/beheerder van het elektra- en gasnetwerk uit de regio vóór oplevering de aansluiting van elektriciteit en gas aanvragen, zodat dit bij oplevering van de woning voor u beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2004 heeft iedere consument in Nederland het recht om zelf een leverancier voor elektriciteit en gas te kiezen. U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door het door u gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien u dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na oplevering worden stopgezet. Elektrische installatie (NEN 1010) De elektrische installatie van de woningen wordt aangelegd vanuit de d.d van 9

7 Belinstallatie In iedere woning wordt een elektrische belinstallatie aangebracht. De belinstallatie bestaat uit: - een drukknop bij de voordeur; - een schel in de entree van de woning; - een trafo in de meterkast. Telecommunicatievoorzieningen Ten behoeve van de telecommunicatie wordt in de meterkast een aansluitpunt verzorgd van waaruit bedrade leidingen worden aangebracht naar de woonkamer en loze leidingen naar de hoofdslaapkamer (slaapkamer 1). Deze loze leidingen zitten op ca. 30 cm. boven afgewerkte vloer. Centrale Antenne Inrichting (CAI) De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de centrale antenne inrichting van de kabelexploitant. Ten behoeve hiervan wordt een overnamepunt geplaatst in de meterkast en worden de benodigde bedrade leidingen aangebracht in de woonkamer en loze leidingen in de hoofdslaapkamer (slaapkamer 1). Deze loze leidingen zitten op ca. 30 cm. boven afgewerkte vloer. Rookmelders De woningen worden volgens het bouwbesluit voorzien van rookmelders welke aangesloten zijn op het lichtnet. Aantal en plaats conform tekening. d.d van 9

8 Kleurenschema Gevels bouwnummers 01 t/m09 Gevels : baksteen roodbruin genuanceerd Plint : baksteen donker antraciet Rollaag staand midden van (bouwnummers 04 en 05) : idem plint donker antraciet Voegwerk : voegspecie antraciet Ornamentsteen midden van (bouwnummers 04 en 05) : hardsteen tekst: anno 2015 Dakpannen : keramisch rood Satinet Kozijnen en ramen : hardhout binnenzijde wit/ buitenzijde wit RAL 9010 Onderzijde kozijn : matglas en Colorbel RAL 9003 Keuken stalen kruis antraciet RAL 7021 Kozijnen voordeuren : hardhout binnenzijde wit/ (bouwnummers 01,04,05 en 09) buitenzijde lichtgrijs RAL 7040 (bouwnummers 01 en 09) Gevelbekleding : houtvezelplaat monumentgroen (bouwnummers 02,03,06,07 en08) Louvres : hout monumentgroen Sikkens NO Dakkapel zijkant : hout grijs RAL 7040 Ventilatierooster : aluminium wit RAL 9010 Aanslagprofiel : aluminium wit RAL 9010 Waterslagen : beton grijs Goten : zink grijs Binnenkozijnen : staal wit Binnendeuren : wit Vloer- en wandtegels : volgens monster aannemer Voordeuren : Kegro 9432 binnenzijde wit/ buitenzijde groen Sikkens N Sanitair : volgens monster aannemer Lat op voordeur : Hout wit RAL 9010 Omlijsting voordeur (bouwnummers 02,03,06, idem plint donker antraciet 07 en 08) Omlijsting voordeur baksteen schilderwerk gebroken wit (bouwnummers 01,04,05 en 09) 9595 Muurvlak voorzijde+kozijn idem plint donker antraciet Vierkant Gevels bouwnummers 10 t/m22 Gevels : baksteen rustiek roodbruin genuanceerd Plint : baksteen donker antraciet Voegwerk gevel : voegspecie grijs Voegwerk plint : voegspecie antraciet Dakpannen : keramisch natuurrood d.d van 9

9 Kozijnen : hardhout binnenzijde wit/ buitenzijde wit RAL 9010 Ramen in kozijnen : hardhout binnenzijde wit/ buitenzijde groen Sikkens NO Kozijnen voordeuren : hardhout binnenzijde wit/ wit RAL 9010 Binnendeuren : wit Vloer- en wandtegels Sanitair : volgens monster aannemer : volgens monster aannemer Alle genoemde kleuren zijn onder voorbehoud van goedkeuring gemeente en bouwdirectie. Voordeuren : Kegro 9638 binnenzijde wit/ buitenzijde groen Sikkens N Lat op voordeur : Hout wit RAL 9010 Omlijsting voordeur : idem plint donker antraciet Omlijsting voordeur baksteen schilderwerk gebroken wit (bouwnummers 13 en 22) 9595 Dakkapel zijkant : hout grijs RAL 7040 Ventilatierooster : aluminium monument groen Sikkens NO Ventilatierooster : aluminium wit RAL 9010 (woonkamerpui achter) Aanslagprofiel : aluminium monument groen Sikkens NO Waterslagen : beton grijs Goten : zink grijs Binnenkozijnen : staal wit d.d van 9

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING d.d. 2011.04.04

TECHNISCHE OMSCHRIJVING d.d. 2011.04.04 TECHNISCHE OMSCHRIJVING d.d. 2011.04.04 Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Verkoopdocumentatie en illustratie De verkoopdocumentatie, met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S INLEIDING In Mierlo wordt, dicht bij het centrum, een nieuw woongebied met een bijzondere uitstraling gerealiseerd. De naam van dit gebied is Luchen en is

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Grondwerken Bij oplevering worden de tuinen puin vrijgemaakt. De tuinen worden daarna aangevuld tot de benodigde hoogte met uitgekomen grond. Erfafscheidingen De afmetingen van een kavel worden gemarkeerd

Nadere informatie

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen INHOUD 2 KAART EN OMGEVING 3 SITUATIE 4 DE WONINGEN 5 PLATTEGROND KOPGEVEL 6 PLATTEGROND TUSSENWONING 7 PLATTEGROND EINDWONING 8 PLATTEGROND SENIORENWONING

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING A L G E M E E N Algemene projectgegevens Het project villapark Spieringshof bestaat uit 16 twee onder één kap villa s welke zijn gelegen aan de Westerweg ter hoogte van huisnummer 35 te Purmerend. Tijdens

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Groningen, 7 woningen ZON -Fase Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes 24 maart 2014

Groningen, 7 woningen ZON -Fase Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes 24 maart 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen, 7 woningen ZON -Fase 6- Projectnummer: 330056 Woningmodel: Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes Versiedatum: 24 maart 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum:

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C KEUZELIJST: AFBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 12 15 december oktober 2015 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum:

Nadere informatie

wonen in de Schatkamer van Groningen Hanckemahof 10 woningen Zuidhorn

wonen in de Schatkamer van Groningen Hanckemahof 10 woningen Zuidhorn wonen in de Schatkamer van Groningen Hanckemahof 10 woningen Zuidhorn Een ruim, veelzijdig huis in een groene omgeving én op loopafstand van het gezellige centrum van Zuidhorn? Perfect voor starters &

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

samen hebben wij er ons huis van gemaakt

samen hebben wij er ons huis van gemaakt samen hebben wij er ons huis van gemaakt KLOOSTERPARK PANNESHEIDE: WONEN MET RESPECT VOOR OMGEVING EN HISTORIE KERKRADE Dentgenbachweg Tunnelweg N299 Bleijerheide is één van de kernen van Kerkrade. Het

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie