EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING"

Transcriptie

1 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING

2 1. INLEIDING Het afgelopen winterseizoen kenmerkt zich door een zachte winter met nauwelijks vorst en neerslag. Dit heeft geleid tot een zeer beperkte gladheidbestrijding. In deze evaluatie geven we antwoord op de volgende vragen: Hoe is wintergladheid te bestrijden; Wat is het huidig beleid; Hoe was de uitvoering in ; Wat waren de voornaamste knelpunten/klachten; Wat kunnen we verbeteren; Wat zijn de kosten. 2

3 2. BESTRIJDEN VAN WINTERGLADHEID (TECHNIEKEN) Wintergladheid kan ontstaan door bevriezing van een natte weg, condensatie of neerslag in de vorm van sneeuw, hagel of ijzel. Gladheid kan op twee verschillende manieren worden bestreden, te weten preventief of curatief. Bij preventief strooien wordt dooimiddel aangebracht voordat het wegdek glad wordt. Bij curatief strooien is er sprake van bestrijding van gladheid die reeds aanwezig is. Er zijn twee methoden om dooimiddel op het wegdek te brengen, namelijk natzoutstrooien en droogzoutstrooien. Bij natzoutstrooien wordt droogzout uit de voorraadtrechter op de strooischotel gebracht, waar het vochtig wordt gemaakt met een kleine hoeveelheid pekel uit een voorraadtank. Het plakkerige natzout wordt vervolgens van de strooischotel geslingerd. Bij droogzoutstrooien wordt het zout (natriumchloride) in de aangeleverde vorm op de weg gebracht. In de regel is 7 g/m² natzoutstrooien even effectief als 15 à 20 g/m² droogzoutstrooien. Bij preventief strooien kan er sprake zijn van zowel een droge of natte weg. Op een droge weg heeft preventief natzoutstrooien een groot voordeel, het zout kleeft aan de weg. Bij preventief droogzoutstrooien bestaat het risico dat door wind en/of verkeer het zout (deels) van de weg verdwijnt. Een hogere dosering zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, maar dit is het oogpunt van milieu en efficiency ongewenst. Op een natte weg is het voordeel van natzoutstrooien minder expliciet. Nu speelt alleen de verwaaiing en dus ook de snelheid van de strooier een belangrijker rol. Bij een lage snelheid, bijvoorbeeld in woonwijken, is het voordeel van natzoutstrooien minder. Een curatieve strooiactie op sneeuw kan zowel volgens de droogzout- als de natzoutmethode gebeuren. Op ijzel of aangereden sneeuw is de verdeling van het zout bij droog strooien minder goed, omdat het zout weg kan rollen/stuiteren. Bij curatief strooien speelt het probleem van verwaaiing ook, maar minder vanwege de lagere rijsnelheid van de strooiers en auto s. Bij preventief natstrooien is het noodzakelijk tijdig geïnformeerd te worden over (mogelijk) naderende gladheid. Pas dan kan de techniek van natzoutstrooien optimaal worden ingezet. Dit betekent wel dat de informatievoorziening betrouwbaar en tijdig moet zijn. Bij preventief strooien wordt in de regel vaker uitgerukt dan bij curatief strooien. Preventief strooien gaat immers uit van de kans dat het glad wordt, terwijl dit soms niet het geval blijkt. Curatief strooien vindt alleen plaats bij geconstateerde gladheid. 3

4 3. HUIDIG BELEID De gemeente zorgt voor de gladheidbestrijding binnen de bebouwde kom. De strooiroutes zijn per kern op een plattegrond aangegeven. De plattegronden zijn in de wintermaanden op de website van de gemeente Sluis te bekijken (de plattegronden zijn als bijlage toegevoegd). Het uitgangspunt van het beleid is dat iedereen binnen een afstand van maximaal 200 meter van een gestrooide weg woont. Het oppervlak van alle gemeentelijke verhardingen bedraagt in totaal circa m². In totaal wordt op circa m² verharding de gladheid bestreden. Omgerekend naar lengte is dit ongeveer 120 km. Het betreft voornamelijk (wijk)ontsluitingswegen, woonstraten, fietspaden en parkeerterreinen. Een groot deel van de ontsluitingswegen (doorgaande wegen) wordt vanuit de samenwerking met het waterschap gestrooid (oppervlak circa m², lengte circa 20 km). Deze wegen worden preventief gestrooid met natzout. Het belangrijkste voordeel van preventief strooien is de hogere verkeersveiligheid. De overige verhardingen (circa m², lengte circa 100 km) worden door de buitendienst curatief gestrooid met droogzout. Wij hebben geen strooimachines die geschikt zijn voor natzout. Bij hevige sneeuwval wordt naast strooien ook de sneeuw geruimd. In vergelijking met andere gemeenten betekent dat in de gemeente Sluis meer dan gemiddeld wordt gestrooid. In veel gemeenten worden alleen de doorgaande wegen, winkelgebieden en voetpaden naar speciale bestemmingen zoals bushalten, ziekenhuis, bejaardenhuizen ed. gestrooid. 4

5 4. UITVOERING De gladheid op de routes die zijn aangegeven op de plattegronden is goed en op tijd bestreden. Er is geen gratis zout meer aan derden (particulieren) verstrek, conform eerdere besluiten. In totaal heeft de buitendienst circa 50 ton zout gestrooid. De opslagcapaciteit op de werkplaats in Oostburg is circa 200 ton. 5. KNELPUNTEN/KLACHTEN Er zijn geen meldingen binnengekomen over de gladheidbestrijding. 6. VERBETERPUNTEN Alle doorgaande wegen preventief strooien met nat zout Momenteel hebben we een samenwerkingsovereenkomsten met het waterschap. De samenwerking richt zich alleen op de doorgaande wegen. Waterschap Scheldestromen werkt momenteel aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en een nieuw bestek, omdat de huidige overeenkomst in 2012 afloopt. Wij hebben inmiddels aangegeven dat we het samenwerkingsverband willen voortzetten en hebben het in te brengen areaal opgegeven. Het areaal is uitgebreid van circa m² naar circa m², waardoor alle doorgaande wegen van de gemeente Sluis in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst komen. Dit betekent dat de buitendienst circa m² doorgaande weg (vanaf seizoen 2012/2013) minder hoeft te strooien. Alle doorgaande wegen worden dan preventief gestrooid. Deze doorgaande wegen sluiten aan op de doorgaande wegen van het waterschap en de provincie waardoor een eenduidig strooibeeld ontstaat en daardoor een grotere verkeersveiligheid. Opgemerkt zij dat Terneuzen en Hulst hun arealen niet uitbreiden (kostenaspect). Terneuzen strooit overigens alle doorgaande wegen altijd preventief en nat. Inmiddels is het gladheidbestrijdingsbestek Zeeuws breed Europees aanbesteed. Dit heeft geleid tot een kostenverhoging van circa 30%. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het afdekken van de risico s voor de overheden. Gladheidbestrijding speciale bestemmingen (voetpaden) Het is voor de gemeente ondoenlijk om alle trottoirs sneeuw- en ijsvrij te houden. Wel worden enkele voetpaden naar speciale, bestemmingen zoals bushalten ziekenhuis, gemeentehuis, bejaardenhuizen ed. opgenomen in de strooiroutes. Deze voetpaden worden vanaf seizoen aan de plattegronden toegevoegd. Het ruimen van sneeuw op deze voetpaden is minimaal vanwege het ontbreken van voldoende beschikbare capaciteit (menskracht) en middelen. Tijdens het seizoen 2011/2012 hebben wij de gladheid op de voetpaden nabij bushalten, ziekenhuis, gemeentehuis, bejaardenhuizen ed. niet hoeven bestrijden. 5

6 Uitbreiding gladheidbestrijding bij uitzonderlijke omstandigheden Niet alle wegen worden gestrooid, het uitgangspunt is dat iedereen binnen een afstand van maximaal 200 meter van een gestrooide weg woont. Op basis hiervan zijn de strooiroutes gemaakt. Dit beleid wordt niet gewijzigd. Gladheid op wegen, buiten de afgesproken routes om, wordt in principe niet bestreden. Bij aanhoudende gladheid kan de gladheidcoördinator besluiten om gevaarlijke situaties buiten de afgesproken routes te bestrijden. Dit kan alleen nadat de afgesproken routes zijn uitgevoerd. Strooizout In de afgelopen winter was er volop strooizout beschikbaar. Voor het seizoen is er samen met een aantal Zeeuwse gemeenten, Provincie en Waterschap een contract afgesloten voor de aankoop van strooizout. Hierbij zijn afspraken gemaakt over levering en prijs met de leverancier. Vanaf 2012 wordt levering van strooizout een onderdeel van het samenwerkingscontract. Wij hebben dan ook besloten niet deel te nemen aan het zoutloket, omdat dit geen voordeel voor onze gemeente heeft. Sterker nog, als hogere overheden zouttekort krijgen kunnen zij dit via het zoutloket vorderen van lagere overheden. Sneeuwruimen In de afgelopen winter was er geen sprake van hevige sneeuwval. Gladheidbestrijdingsplan Om aan te tonen dat aan de zorgplicht wordt voldaan en om ons optimaal te kunnen verweren tegen schadeclaims als gevolg van wintergladheid doet de gemeente er goed aan om een gladheidbestrijdingsplan vast te stellen. Daarom hebben wij besloten om in 2013 een gladheidbestrijdingsplan op te stellen. Klachtenregistratie m.b.t. gladheid Er zijn dit seizoen geen klachten binnengekomen. 6

7 6. OVERZICHT KOSTEN 2011/2012 In onderstaand overzicht zijn de kosten van het seizoen op een rij gezet. Werkelijke kosten lengte oppervlakte prijs prijs per m2 km m2 euro euro Samenwerking ,16 Buitendienst Gemeentewerken ,10 TOTAAL Vanaf het seizoen worden vanuit de samenwerking alle doorgaande wegen van de gemeente Sluis gestrooid. Dat betekent dat de gladheidbestrijding in de samenwerking wordt uitgebreid van circa m² naar circa m². Het areaal doorgaande wegen voor de buitendienst wordt dan m² kleiner. De capaciteit die vrijvalt door minder doorgaande wegen te strooien, wordt ingezet op andere onderdelen zoals voetpaden, bushaltes en dergelijke. Bij een gelijkwaardige personele inzet in als in is het mogelijk om circa m² (schatting) extra te strooien ten opzichte van het totale huidige areaal. Dit aantal extra m² is uiteraard veel minder dan m² doorgaande wegen. Dit wordt veroorzaakt doordat doorgaande wegen met groot materieel (dus minder arbeidsintensief) worden gestrooid dan overige wegen (woonstraten met verkeersremmers, parkeerterreinen, voetpaden naar speciale bestemmingen enz.). 7

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2015-2016 Gemeente Krimpenerwaard 7 augustus 2015 1 Inhoud 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 4 3. JURIDISCHE VERANTWOORDING... 5 3.1 Zorgplicht... 5 3.2 Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 20 oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 2 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Wat is gladheid?... 5 3. Juridische aspecten...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Looptijd plan Het onderliggende gladheidbestrijdingsplan treedt in werking op 15 november 2011. Inleiding Het is van groot belang dat wegen het hele jaar door

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2014-2015 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidsbestrijding

Evaluatie Gladheidsbestrijding Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Gladheidsbestrijding 2012-2013 Datum 21 augustus 2013 Afdeling Openbare Ruimte Auteur R. ter Horst

Nadere informatie

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Inhoudsopgave Inleiding.. 2 Welke strooimethoden worden wanneer gehanteerd?.. 3 Hoe wordt de gladheidbestrijding georganiseerd?.... 3. Wanneer gaat de gemeente

Nadere informatie

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 Inleiding In Nederland is de gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders. Het gladheidbestrijdingsplan dat voor u ligt is bedoeld

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding

Evaluatie Gladheidbestrijding Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2013-2014 Inleiding De winter van 2013-2014 is de op één na zachtste geweest sinds het begin van de metingen. Samen met de winter van 1989-1990 staat ze op de tweede

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 Consignatieperiode 4-11-2015 t/m 16-3-2016 Gemeente Hoogeveen, Realisatie, Economie en leefomgeving Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpak gladheidsbestrijding... 4 2.1 Strooiplan...

Nadere informatie

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA 2009-2010 Datum: 28 mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Gladheidbestrijdingsplan 4 2. Organisatie van de gladheidbestrijding 6 3. Communicatie 8 4. Financiën

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2011-2012 Facts&Figures 2 Inleiding Het nieuwe strooiseizoen 2012-2013 staat weer voor de deur. Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding is wederom aangepast op basis

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2012-2017 1 Uitgangspunten gladheidbestrijdingsplan 2012 2017 In dit plan staan de uitgangspunten geformuleerd zoals die binnen de Gemeente Neder-Betuwe worden gehanteerd ten aanzien

Nadere informatie

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag Beleid gladheidsbestrijding Den Haag Datum opgesteld: juli 2015 1 1. Inleiding Den Haag groeit. Steeds meer mensen gaan wonen en werken in de stad. Daarmee neemt ook de druk op de wegen en fietspaden in

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen 2013-2017 Versie september 2013 Registratienummer: 12.014779 Auteur: J. van den Berge Dit rapport is opgesteld door de gemeente Geldermalsen afdeling Ruimtelijk

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 1 Inleiding Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om alles te doen en niets na te laten om, zover het binnen haar vermogen ligt de gladheid zo effectief

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2015 INHOUD: 1 Inleiding...3 2 Werkwijzen...4 2.1 Weersituaties...4 2.2 Fietspaden...4

Nadere informatie

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER Reg.nr.: R-MRM/2014/3098 Beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2019 GEMEENTE BOXMEER 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wettelijk kader...3 1.3 Leidraad gladheidbestrijding...4

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2011-2014 Augustus 2010 DSOB Beheer Openbare Ruimte GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2010-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 11 MAART 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding, gemeente Hoogeveen 4 2 Aanpak gladheidbestrijding

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Grip op Gladheid Versie: Definitief Datum: 28 april 2015 project: Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 projectnummer: BN140129-4 Opgesteld door: Beheernet Robin Arians

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidbestrijding

Beleidsplan Gladheidbestrijding Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Enschede Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Waarom een nieuw Beleidsplan Gladheidbestrijding?... 4 1.2 Doel van dit beleidsplan...

Nadere informatie

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Beleidsplan voor de bestrijding van wintergladheid in Ommen voor de periode 2011 t/m 2015 Versie 1.02 Status Definitief Datum 24 november 2010 Gemeente Ommen Documentnummer

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Prioriteiten en routes... 2 4. Methodiek... 4 6. Proces... 7 7. Registratie... 8 8. Wintermanagementsysteem...

Nadere informatie

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 en evaluatie gladheidbestrijding winter 2009-2010. Voorgesteld besluit 1. Instemmen met de aanbevelingen uit de evaluatienotitie gladheidbestrijding winter

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Gemeente Leeuwarden Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Hoofdstuk I Beleidsplan Algemeen... 3 Inleiding... 4 Algemene juridische aspecten... 5 Juridische aspecten gladheidbestrijding... 5 Herziening en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Het bestrijden van gladheid... 5 2.1 Verschillende vormen van gladheid... 5 2.2 Sneeuwschuiven... 5 2.3 Droogzout- versus natzout strooimethode...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen Afdeling Realisatie en Beheer Datum : November 2011 Versie : T10.2011 Opgesteld door P. Bervoets Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen 2011 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten Kristof Ramaekers 04-10-2011 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Beheer in Vlaanderen van: 5.500 km gewestwegen

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding winter

Evaluatie gladheidbestrijding winter Evaluatie gladheidbestrijding winter 2009-2010 Inleiding De winter van 2010 was koud, de koudste sinds 1996 en is meteorologisch gezien zeer interessant geweest. In de Bilt was de gemiddelde temperatuur

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding 4 1.1 Strooistrategie: preventief en curatief 4 1.2

Nadere informatie

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan PRI Gladheidbestrijding 2016-2020 Werkplan Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiele Techniek Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Stadswerken Wijkonderhoud en Service www.utrecht.nl/gladheid Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Versie: 1.1 Datum 21 november 2014 Voorwoord Het uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Terugblik winter 2014-2015 3 2. Werkgebied en wijzigingen 4 3. Werkwijze 4 4. Materieel en strooimiddel 5 5. Prioriteiten 6 6. Personele en organisatorische

Nadere informatie

2 - Gladheidbestrijding

2 - Gladheidbestrijding OPDRACHT FCL: 62100203 ECL: diverse Naam: Onderwerp: Soort: 2 - Gladheidbestrijding Grote opdracht Opdracht Actie volgens concern: Algemeen: is geen wettelijke taak, maar bij onvoldoende gladheidsbestrijding

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan. Bestrijding van winterse gladheid in Leudal.

Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan. Bestrijding van winterse gladheid in Leudal. Gladheidbestrijdingsplan 2014-2018 Beleidsplan Bestrijding van winterse gladheid in Leudal. Beheer Openbare Ruimte Ing. B.W.G. Majolée Versie juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Aanleiding 3 1 Inleiding

Nadere informatie

III Mil II li llll II III II 1 III II

III Mil II li llll II III II 1 III II Gemeente Epe co O o-i ai cn rn Gladheidbestrijdingsplan 2015-2019 Afdeling Openbare Ruimte Epe, 29 augustus 2014 O 2014-33289 III Mil II li llll II III II 1 III II Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kader en (beleids)aspecten

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 PRI PRINTDATUM:11 OKTOBER 2011 / 12:18 UUR Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 Sector Wijkzaken Afdeling Wijkservice Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiel Techniek 1 Hengelo, juni 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss

Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss Onderwerp: Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss 2016-2017 Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Onderdelen gladheidbestrijding blz. 3 Milieu aspecten gladheidbestrijding blz. 10 Procedure blz.

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel

Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel 2009 2014 INHOUD Inleiding...2 1. Algemeen...3 2. Huidige werkwijze...4 2.1 Preventief strooien...4 2.2 Weersverwachting/wegdekconditie...4 2.3 Strooiactie...5

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding winter

Evaluatie gladheidbestrijding winter Evaluatie gladheidbestrijding winter 2010-2011 Inleiding De winter van 2010-2011 ging direct in de laatste week van november al voortvarend van start met eerst vorst en vervolgens met sneeuw. Deze lijn

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding ALGEMENE TOELICHTING Inleiding Het uitbesteden van gladheidsbestrijding vraagt om een gedegen kennis van deze materie. Hiervoor heeft CROW twee publicaties uitgebracht; Leidraad gladheidsbestrijdingsplan

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2014 INHOUD: 1 Inleiding... 3 2 Werkwijzen... 4 2.1 Weersituaties... 4 2.2

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan seizoen 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Strooistrategie 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid 3 1.2 Strooihoeveelheden 3 1.3 Gladheid 4 1.4 Procedures 6 2 Methodiek 8 2.1

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief 1 2 Inhoud 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 6 2.1 Aanleiding... 6 2.2 Doelstelling en geldigheidsduur... 6 2.2.1

Nadere informatie

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014-2015 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wegbeheerders... 4 2.1 Wegbeheerders binnen eigen werkgebied... 4 2.2 Wegbeheerders aangrenzende

Nadere informatie

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw i: & :..) (E ' :i.... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 421 VZ MAURIK uw bfief van: uw kenmerk: nns kenmefk: behandeld door: bjlagetn): onderwerp:

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE MOLENWAARD

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE MOLENWAARD GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2016 2020 GEMEENTE MOLENWAARD COLOFON Versie: Gladheidbestrijdingsplan Datum: Oktober 2015 Auteurs: Mees Boer Zaaknr. 2 SAMENVATTING BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING 2016-2020 Voor

Nadere informatie

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE AMSTERDAM 16 oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding: de kwaliteit van de gladheidbestrijding 4 Hoofdstuk 2 Gladheidbestrijding is keuzes

Nadere informatie

Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding PRI Gladheidbestrijding 2011-2015 Werkplan Sector Wijkzaken Afdeling Wijkservice Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiel Techniek 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1

Nadere informatie

Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde

Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde Seizoen 2014 2015 2/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding en doel actieplan... 3 2. Beleid... 3 3. Verantwoordelijkheden wegennet gemeente Zeewolde... 4 4. Coördinatie...

Nadere informatie

Gladheidsbestrijding,

Gladheidsbestrijding, Gladheidsbestrijding, de zorg voor stroeve routes Beleidsnota gladheidbestrijding 2015-2020 Gemeente Leeuwarden Hoofdstukindeling 1. Inleiding 2. Beleid Gladheidsbestrijding, de zorg voor stroeve routes

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn Dienst Openbare Werken Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus ES APELDOORN. Beleidsplan gladheidsbestrijding

Gemeente Apeldoorn Dienst Openbare Werken Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus ES APELDOORN. Beleidsplan gladheidsbestrijding Dienst Openbare Werken Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus 9033 7300 ES APELDOORN Beleidsplan gladheidsbestrijding 2013-2017 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Bestaande situatie 3 3 Beleidsplan gladheidbestrijding

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen November 2010 INHOUD 1 INLEIDING... 4 2 TERUGBLIK... 5 3 VERSCHILLEN MET VORIG JAAR...

Nadere informatie

Gladheidpreventieplan. Gemeente Lochem

Gladheidpreventieplan. Gemeente Lochem Gladheidpreventieplan Gemeente Lochem 2012-2016 Lochem November 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 2 Beleidsuitgangspunten, samenwerkingsverbanden en de taak van 4 de afdeling Openbare Werken

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Domein: Afval en Reiniging Versie : 2.0 Status : Definitief Datum : 3 november 2015 Opgesteld door : Unit Inzameling, Transport

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoeringsprogramma gladheidbestrijding Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Uitvoeringsprogramma gladheidbestrijding Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoeringsprogramma gladheidbestrijding 2015-2016 Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In 2011 is de beleidsnota Grip

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1 2. Uitgangspunten 2 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 4. Systeem van uitvoering 4 5. Strooiroutes

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan seizoen BEEMSTER

Gladheidbestrijdingsplan seizoen BEEMSTER Gladheidbestrijdingsplan seizoen 2015 2016 BEEMSTER 1 1. Samenvatting De samenvatting is bedoeld voor degenen die snel een overzicht willen verkrijgen van de inhoud van het gladheidbestrijdingsplan van

Nadere informatie

BAMM/U201101915 Lbr. 11/070

BAMM/U201101915 Lbr. 11/070 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gladheidbestrijding uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U201101915 Lbr. 11/070 bijlage(n) 2 datum 11 november 2011

Nadere informatie

Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes 3

Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes 3 1 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORNE Inhoud: blz. Inleiding 2 Wijzigingen 2 Periode dat het gladheidbestrijdingsplan geldt 2 Wijze van gladheidbestrijding 3 Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes

Nadere informatie

Gladheidbestrijding internationaal vergelijk. Rini Donker - Rijkswaterstaat

Gladheidbestrijding internationaal vergelijk. Rini Donker - Rijkswaterstaat Gladheidbestrijding internationaal vergelijk Rini Donker - Zoetermeer 2016 Gladheidbestrijding internationaal Gladheidbestrijding internationaal Gladheidbestrijding internationaal Japan Gladheidbestrijding

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Doelstelling gladheidsbestrijding 5 3. Uitvoering gladheidsbestrijding 6 Soorten gladheid 6 De wegen en prioritering 7 Eerste route 7 Tweede route 7 De bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen Afdeling Openbare Ruimte

Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen Afdeling Openbare Ruimte Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen 2015-2016 Afdeling Openbare Ruimte November 2015 Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen 2015-2016 Geactualiseerd 19 november 2015 Gladheidbestrijdingsplan Westervoort

Nadere informatie

Page 1 of 6. Conrad-Smit, AJA. Gemeentelijke nieuwsbrief December 2013. Vinkenwaard Nieuws

Page 1 of 6. Conrad-Smit, AJA. Gemeentelijke nieuwsbrief December 2013. Vinkenwaard Nieuws Page 1 of 6 Conrad-Smit, AJA Van: Smit, E Verzonden: dinsdag 3 december 2013 15:05 Onderwerp: Gemeentelijke nieuwsbrief December 2013 Bijlagen: Nieuwsbrief vinkenwaard_5.pdf; GoBio_uitnodiging_A4_12_dec.pdf

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen Oktober 2013 Plan van aanpak gladheidbestrijding 2013-2014 2 INHOUD: 1 INLEIDING... 4

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen doc Pagina 1 van 12

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen doc Pagina 1 van 12 ä1ò3 ä1ò3 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013.doc Pagina 1 van 12 ä1ò3 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013.doc Pagina 2 van 12 ä1ò3 o o o o 1 Door een nieuwe

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2012 / 2013

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2012 / 2013 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2012 / 2013 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen September 2012 Plan van aanpak gladheidbestrijding 2012-2013 2 INHOUD: 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding Datum:14 juni 2013 Opgesteld door: M. Froyen

Evaluatie gladheidbestrijding Datum:14 juni 2013 Opgesteld door: M. Froyen Evaluatie gladheidbestrijding 2012-2013 Datum:14 juni 2013 Opgesteld door: M. Froyen Overzicht winterseizoen 2012-2013 Algemeen overzicht De winter van 2012-2013 is een vrij koude winter geweest. Op de

Nadere informatie

Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding Simpelveld

Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding Simpelveld Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding Simpelveld 2006-2011 datum 17 oktober 2006 W. Widdershoven Grondgebiedzaken F. Peters jurist 17-10-2006 1 2 INHOUD 1 Inleiding 2 Richtlijnen Gladheidsbestijding Wettelijk

Nadere informatie

Elementplan reiniging. ELEMENTPLAN REINIGING Deelplan gladheidsbestrijding

Elementplan reiniging. ELEMENTPLAN REINIGING Deelplan gladheidsbestrijding Elementplan reiniging ELEMENTPLAN REINIGING Deelplan gladheidsbestrijding Gemeente Breda Dienst Stadsbeheer juli 2005 Elementplan reiniging 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 2. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Purmerend

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Purmerend Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Purmerend 2016-2017 Inhoudsopgave Lijst van tabellen... 4 1. Samenvatting... 5 1.1 Doelstellingen... 5 1.2 Periode waarop dit plan betrekking heeft... 5 1.3 Samenwerking...

Nadere informatie

Visie op gladheidbestrijding

Visie op gladheidbestrijding Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Visie op gladheidbestrijding AkzoNobel Industrial Chemicals sbu Salt 1 Algemene opmerking: In veel documentatie over gladheidbestrijding worden vaak ervaringen en/of

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winterseizoen 2015-2016. actief en betrokken. dewolden.nl

Gladheidbestrijdingsplan. Winterseizoen 2015-2016. actief en betrokken. dewolden.nl Gladheidbestrijdingsplan Winterseizoen 2015-2016 actief en betrokken dewolden.nl Inhoud 1. Inleiding 2 2. Juridische aspecten 2 3. Signalering 3 Gladheidmeldsysteem Meldkamer Drenthe 4. Actieve maatregel

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding

Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding Versie: 1.5 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding is opgesteld in opdracht van het

Nadere informatie

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde Alternatieve boomsoorten/technieken Tom Joye - Inverde Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken Zout heeft een goede dooiende werking én het is goedkoop, dus vanaf de jaren

Nadere informatie

Memo. de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2013/2014. aan. burgemeester en wethouders. van. memo

Memo. de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2013/2014. aan. burgemeester en wethouders. van. memo Memo aan onderwerp de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding 2013/2014 van burgemeester en wethouders directie - afdeling - telefoon - datum 9 september 2014 memo Cyclus voert jaarlijks de gladheidsbestrijding

Nadere informatie

SAMENVATTING CWE05.108

SAMENVATTING CWE05.108 SAMENVATTING CWE05.108 Gladheidsbestrijding De wegbeheerder heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek een inspanningsverplichting als het gaat om een goed berijdbare weg. Bij gladheid moet de wegbeheerder

Nadere informatie

VERFRIS NU UW KENNIS VAN GLADHEIDBESTRIJDING!

VERFRIS NU UW KENNIS VAN GLADHEIDBESTRIJDING! VERFRIS NU UW KENNIS VAN GLADHEIDBESTRIJDING! Gladheidscoördinatoren en uitvoerders moeten voldoende kennis hebben, om bij de verschillende vormen van (verwachte) gladheid adequaat de juiste maatregelen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding MONUMENTENBELEID Uitvoeringsplan gladheidbestrijding GLADHEIDSEIZOEN 2016-2017 Auteur: K.M.E.J Knoops Datum: September 2016 Versie: 2.0 Kenmerk: INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Uitvoering van de gladheidbestrijding

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst

Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst Periode 2016 tot en met 2019 Pagina 0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Vooruitblik... 3 Wat willen we bereiken Wat gaan we hiervoor doen... 4 Wat mag het kosten...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Kerngegevens Projectleider Marjan Hondtong Afdeling ROB Datum Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever Identificatie definitief mw. drs. M. Sanderse Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland gaat voor vernieuwing

Provincie Zuid-Holland gaat voor vernieuwing Nido Nieuws Nido Nieuws is een uitgave van Nido Universal Machines in Holten Zesde jaargang, nummer 2, november 2006 2 Strooimachines te volgen via internet Provincie Zuid-Holland gaat voor vernieuwing

Nadere informatie

- toegankelijkheid -snelheid - moet werken op alle browsers - optimale zoekfunctie

- toegankelijkheid -snelheid - moet werken op alle browsers - optimale zoekfunctie - toegankelijkheid -snelheid - moet werken op alle browsers - optimale zoekfunctie Webbezoekers lezen niet, ze scannen Bezoeker beslist binnen 3 seconden: lezen of niet Teksten worden zelden woord voor

Nadere informatie

Grip op Gladheid. Beleidsnota gladheidbestrijding november Stadsbeheer. Foto Linda van der Burg

Grip op Gladheid. Beleidsnota gladheidbestrijding november Stadsbeheer. Foto Linda van der Burg Grip op Gladheid Beleidsnota gladheidbestrijding 2011-2016 Foto Linda van der Burg 9 november 2011 Stadsbeheer Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid Grip op Gladheid... 6 2.1 Beleidscyclus... 6 2.2

Nadere informatie

Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding

Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding Seizoen 2014 2015 Document uitvoering handmatige inzet gladheid Jacqueline van de Vlekkert 02-12-14 Inhoud Hoofdstuk 1: Werkwijze Hoofdstuk 2: Het

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Evaluatie gladheidseizoen gemeente Heemstede Seizoen

Evaluatie gladheidseizoen gemeente Heemstede Seizoen Evaluatie gladheidseizoen gemeente Heemstede Seizoen 2012 2013 Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strooiroutes... 4 2.1 Beleid... 4 2.2 Gereden strooiroutes... 4 2.3 Aan gladheid gerelateerde

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Verzamelen en presenteren van informatie voor gladheidbestrijding

Verzamelen en presenteren van informatie voor gladheidbestrijding Verzamelen en presenteren van informatie voor gladheidbestrijding ir. Paddy Noë februari 2012 Planning Verantwoording Strooiroutes Track and trace 2 < Aanleiding Vaak wordt gevraagd wat de verschillen

Nadere informatie

Agenda. DEEL 2 Smeltmiddelen, presentatie door dhr Benny Geukens

Agenda. DEEL 2 Smeltmiddelen, presentatie door dhr Benny Geukens Voorstelling winteractieplan Kris Van Boven 12/10/2010 Heusden-Zolder Agenda DEEL 1 wat verstaan we onder winterdienst? Onze organisatie in het kader van de winterdienst Tools en werkwijze Materieel en

Nadere informatie

Gemeente Menameradiel. Gladheidbestrijdingsplan

Gemeente Menameradiel. Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Menameradiel Gladheidbestrijdingsplan 2014-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - Beleidsplan Algemeen... 2 Inleiding... 3 Juridische aspecten Algemene juridische aspecten... 4 Juridische aspecten gladheidbestrijding...

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie