EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING"

Transcriptie

1 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING

2 1. INLEIDING Het afgelopen winterseizoen kenmerkt zich door een zachte winter met nauwelijks vorst en neerslag. Dit heeft geleid tot een zeer beperkte gladheidbestrijding. In deze evaluatie geven we antwoord op de volgende vragen: Hoe is wintergladheid te bestrijden; Wat is het huidig beleid; Hoe was de uitvoering in ; Wat waren de voornaamste knelpunten/klachten; Wat kunnen we verbeteren; Wat zijn de kosten. 2

3 2. BESTRIJDEN VAN WINTERGLADHEID (TECHNIEKEN) Wintergladheid kan ontstaan door bevriezing van een natte weg, condensatie of neerslag in de vorm van sneeuw, hagel of ijzel. Gladheid kan op twee verschillende manieren worden bestreden, te weten preventief of curatief. Bij preventief strooien wordt dooimiddel aangebracht voordat het wegdek glad wordt. Bij curatief strooien is er sprake van bestrijding van gladheid die reeds aanwezig is. Er zijn twee methoden om dooimiddel op het wegdek te brengen, namelijk natzoutstrooien en droogzoutstrooien. Bij natzoutstrooien wordt droogzout uit de voorraadtrechter op de strooischotel gebracht, waar het vochtig wordt gemaakt met een kleine hoeveelheid pekel uit een voorraadtank. Het plakkerige natzout wordt vervolgens van de strooischotel geslingerd. Bij droogzoutstrooien wordt het zout (natriumchloride) in de aangeleverde vorm op de weg gebracht. In de regel is 7 g/m² natzoutstrooien even effectief als 15 à 20 g/m² droogzoutstrooien. Bij preventief strooien kan er sprake zijn van zowel een droge of natte weg. Op een droge weg heeft preventief natzoutstrooien een groot voordeel, het zout kleeft aan de weg. Bij preventief droogzoutstrooien bestaat het risico dat door wind en/of verkeer het zout (deels) van de weg verdwijnt. Een hogere dosering zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, maar dit is het oogpunt van milieu en efficiency ongewenst. Op een natte weg is het voordeel van natzoutstrooien minder expliciet. Nu speelt alleen de verwaaiing en dus ook de snelheid van de strooier een belangrijker rol. Bij een lage snelheid, bijvoorbeeld in woonwijken, is het voordeel van natzoutstrooien minder. Een curatieve strooiactie op sneeuw kan zowel volgens de droogzout- als de natzoutmethode gebeuren. Op ijzel of aangereden sneeuw is de verdeling van het zout bij droog strooien minder goed, omdat het zout weg kan rollen/stuiteren. Bij curatief strooien speelt het probleem van verwaaiing ook, maar minder vanwege de lagere rijsnelheid van de strooiers en auto s. Bij preventief natstrooien is het noodzakelijk tijdig geïnformeerd te worden over (mogelijk) naderende gladheid. Pas dan kan de techniek van natzoutstrooien optimaal worden ingezet. Dit betekent wel dat de informatievoorziening betrouwbaar en tijdig moet zijn. Bij preventief strooien wordt in de regel vaker uitgerukt dan bij curatief strooien. Preventief strooien gaat immers uit van de kans dat het glad wordt, terwijl dit soms niet het geval blijkt. Curatief strooien vindt alleen plaats bij geconstateerde gladheid. 3

4 3. HUIDIG BELEID De gemeente zorgt voor de gladheidbestrijding binnen de bebouwde kom. De strooiroutes zijn per kern op een plattegrond aangegeven. De plattegronden zijn in de wintermaanden op de website van de gemeente Sluis te bekijken (de plattegronden zijn als bijlage toegevoegd). Het uitgangspunt van het beleid is dat iedereen binnen een afstand van maximaal 200 meter van een gestrooide weg woont. Het oppervlak van alle gemeentelijke verhardingen bedraagt in totaal circa m². In totaal wordt op circa m² verharding de gladheid bestreden. Omgerekend naar lengte is dit ongeveer 120 km. Het betreft voornamelijk (wijk)ontsluitingswegen, woonstraten, fietspaden en parkeerterreinen. Een groot deel van de ontsluitingswegen (doorgaande wegen) wordt vanuit de samenwerking met het waterschap gestrooid (oppervlak circa m², lengte circa 20 km). Deze wegen worden preventief gestrooid met natzout. Het belangrijkste voordeel van preventief strooien is de hogere verkeersveiligheid. De overige verhardingen (circa m², lengte circa 100 km) worden door de buitendienst curatief gestrooid met droogzout. Wij hebben geen strooimachines die geschikt zijn voor natzout. Bij hevige sneeuwval wordt naast strooien ook de sneeuw geruimd. In vergelijking met andere gemeenten betekent dat in de gemeente Sluis meer dan gemiddeld wordt gestrooid. In veel gemeenten worden alleen de doorgaande wegen, winkelgebieden en voetpaden naar speciale bestemmingen zoals bushalten, ziekenhuis, bejaardenhuizen ed. gestrooid. 4

5 4. UITVOERING De gladheid op de routes die zijn aangegeven op de plattegronden is goed en op tijd bestreden. Er is geen gratis zout meer aan derden (particulieren) verstrek, conform eerdere besluiten. In totaal heeft de buitendienst circa 50 ton zout gestrooid. De opslagcapaciteit op de werkplaats in Oostburg is circa 200 ton. 5. KNELPUNTEN/KLACHTEN Er zijn geen meldingen binnengekomen over de gladheidbestrijding. 6. VERBETERPUNTEN Alle doorgaande wegen preventief strooien met nat zout Momenteel hebben we een samenwerkingsovereenkomsten met het waterschap. De samenwerking richt zich alleen op de doorgaande wegen. Waterschap Scheldestromen werkt momenteel aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en een nieuw bestek, omdat de huidige overeenkomst in 2012 afloopt. Wij hebben inmiddels aangegeven dat we het samenwerkingsverband willen voortzetten en hebben het in te brengen areaal opgegeven. Het areaal is uitgebreid van circa m² naar circa m², waardoor alle doorgaande wegen van de gemeente Sluis in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst komen. Dit betekent dat de buitendienst circa m² doorgaande weg (vanaf seizoen 2012/2013) minder hoeft te strooien. Alle doorgaande wegen worden dan preventief gestrooid. Deze doorgaande wegen sluiten aan op de doorgaande wegen van het waterschap en de provincie waardoor een eenduidig strooibeeld ontstaat en daardoor een grotere verkeersveiligheid. Opgemerkt zij dat Terneuzen en Hulst hun arealen niet uitbreiden (kostenaspect). Terneuzen strooit overigens alle doorgaande wegen altijd preventief en nat. Inmiddels is het gladheidbestrijdingsbestek Zeeuws breed Europees aanbesteed. Dit heeft geleid tot een kostenverhoging van circa 30%. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het afdekken van de risico s voor de overheden. Gladheidbestrijding speciale bestemmingen (voetpaden) Het is voor de gemeente ondoenlijk om alle trottoirs sneeuw- en ijsvrij te houden. Wel worden enkele voetpaden naar speciale, bestemmingen zoals bushalten ziekenhuis, gemeentehuis, bejaardenhuizen ed. opgenomen in de strooiroutes. Deze voetpaden worden vanaf seizoen aan de plattegronden toegevoegd. Het ruimen van sneeuw op deze voetpaden is minimaal vanwege het ontbreken van voldoende beschikbare capaciteit (menskracht) en middelen. Tijdens het seizoen 2011/2012 hebben wij de gladheid op de voetpaden nabij bushalten, ziekenhuis, gemeentehuis, bejaardenhuizen ed. niet hoeven bestrijden. 5

6 Uitbreiding gladheidbestrijding bij uitzonderlijke omstandigheden Niet alle wegen worden gestrooid, het uitgangspunt is dat iedereen binnen een afstand van maximaal 200 meter van een gestrooide weg woont. Op basis hiervan zijn de strooiroutes gemaakt. Dit beleid wordt niet gewijzigd. Gladheid op wegen, buiten de afgesproken routes om, wordt in principe niet bestreden. Bij aanhoudende gladheid kan de gladheidcoördinator besluiten om gevaarlijke situaties buiten de afgesproken routes te bestrijden. Dit kan alleen nadat de afgesproken routes zijn uitgevoerd. Strooizout In de afgelopen winter was er volop strooizout beschikbaar. Voor het seizoen is er samen met een aantal Zeeuwse gemeenten, Provincie en Waterschap een contract afgesloten voor de aankoop van strooizout. Hierbij zijn afspraken gemaakt over levering en prijs met de leverancier. Vanaf 2012 wordt levering van strooizout een onderdeel van het samenwerkingscontract. Wij hebben dan ook besloten niet deel te nemen aan het zoutloket, omdat dit geen voordeel voor onze gemeente heeft. Sterker nog, als hogere overheden zouttekort krijgen kunnen zij dit via het zoutloket vorderen van lagere overheden. Sneeuwruimen In de afgelopen winter was er geen sprake van hevige sneeuwval. Gladheidbestrijdingsplan Om aan te tonen dat aan de zorgplicht wordt voldaan en om ons optimaal te kunnen verweren tegen schadeclaims als gevolg van wintergladheid doet de gemeente er goed aan om een gladheidbestrijdingsplan vast te stellen. Daarom hebben wij besloten om in 2013 een gladheidbestrijdingsplan op te stellen. Klachtenregistratie m.b.t. gladheid Er zijn dit seizoen geen klachten binnengekomen. 6

7 6. OVERZICHT KOSTEN 2011/2012 In onderstaand overzicht zijn de kosten van het seizoen op een rij gezet. Werkelijke kosten lengte oppervlakte prijs prijs per m2 km m2 euro euro Samenwerking ,16 Buitendienst Gemeentewerken ,10 TOTAAL Vanaf het seizoen worden vanuit de samenwerking alle doorgaande wegen van de gemeente Sluis gestrooid. Dat betekent dat de gladheidbestrijding in de samenwerking wordt uitgebreid van circa m² naar circa m². Het areaal doorgaande wegen voor de buitendienst wordt dan m² kleiner. De capaciteit die vrijvalt door minder doorgaande wegen te strooien, wordt ingezet op andere onderdelen zoals voetpaden, bushaltes en dergelijke. Bij een gelijkwaardige personele inzet in als in is het mogelijk om circa m² (schatting) extra te strooien ten opzichte van het totale huidige areaal. Dit aantal extra m² is uiteraard veel minder dan m² doorgaande wegen. Dit wordt veroorzaakt doordat doorgaande wegen met groot materieel (dus minder arbeidsintensief) worden gestrooid dan overige wegen (woonstraten met verkeersremmers, parkeerterreinen, voetpaden naar speciale bestemmingen enz.). 7

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding 2018-201901 09 2018 Winterseizoen 2018-2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Gladheidsbestrijdingsplan en het juridische aspecten... 3 2. Signalering... 3 2.1. Via de mail... 3 2.2.

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER

UITVOERINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER UITVOERINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2015-2016 Gemeente Krimpenerwaard oktober 2015 REG.NR.: 15-0036418 ZAAKNUMMER: ZK15006490 1 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSKADER... 4 2.1 Prioritering strooiroutes...

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL. Seizoen AFDELING REALISATIE & BEHEER

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL. Seizoen AFDELING REALISATIE & BEHEER GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL Seizoen 2011-2012 AFDELING REALISATIE & BEHEER INHOUD 1. Algemeen pagina 3 2. Routes pagina 4 - Hoofdroute - B route - Vrijliggende Fietspaden - Bijzondere

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2012 / 2013

Gladheidbestrijdingsplan 2012 / 2013 2012 / 2013 INHOUD 1. INLEIDING...3 2. SIGNALERING...3 3. ACTIEVE MAATREGELEN...4 4. MATERIEEL...4 5. ROUTES...5 6. FUNCTIONARISSEN AFDELING Ruimte en Welzijn...5 7. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS...5 8.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2015-2016 Gemeente Krimpenerwaard 7 augustus 2015 1 Inhoud 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 4 3. JURIDISCHE VERANTWOORDING... 5 3.1 Zorgplicht... 5 3.2 Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN GLADHEID BESTRIJDINGPLAN 2014-2015 Gemeente Moerdijk Gemeente Moerdijk Afdeling RBOR, gladheidbestrijding 2014-2015 1. Feestdagen Met de indeling is rekening gehouden met de feestdagen (kerst / oud-nieuw).

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan 2015-2016 Beheer Openbare Ruimte Datum: Juni 2015 Inhoud 2 1. Inleiding 1.1. Inleiding De gemeente Lelystad heeft in 2013, voor de periode 2013-2018, haar beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Meerdere Datum: Gladheidbestrijdingsplan. Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Meerdere Datum: Gladheidbestrijdingsplan. Besluitvormend Datum: Ja Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan Status Besluitvormend Voorstel 1. Over te stappen op de preventieve natzoutmethodiek FS30 2. Onderzoek te doen naar optimalisering van de strooiroutes 3. Een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING 2011-2016 GEMEENTE Veenendaal Veenendaal, 11 oktober 2011 1 INHOUDSOPGAVE.. 2 1. SAMENVATTING. 3 2. INLEIDING 4 3. JURIDISCHE VERANTWOORDING.. 5 3.1 Zorgplicht..... 5 3.2

Nadere informatie

Beheerplan Gladheidbestrijding Gemeente Buren

Beheerplan Gladheidbestrijding Gemeente Buren Beheerplan Gladheidbestrijding Gemeente Buren Afdeling Ruimte Periode: 2018-2023 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Doel Beheerplan Gladheidbestrijding. 3. Zorgplicht gemeente Buren. 4. Voorkomen van gladheid.

Nadere informatie

Beheer Openbare Ruimte Opgesteld door: R.W. Uijterwaal Versie: concept Datum: oktober Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan

Beheer Openbare Ruimte Opgesteld door: R.W. Uijterwaal Versie: concept Datum: oktober Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan Beheer Openbare Ruimte Opgesteld door: R.W. Uijterwaal Versie: concept Datum: oktober 2014 Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1. Inleiding 4 2.2. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2016/2017

Gladheidbestrijdingsplan 2016/2017 Gladheidbestrijdingsplan 2016/2017 Gemeente Ridderkerk 16 december 2016 Opgesteld door: Afdeling Advies en Programmering BAR-Organisatie 1. Inleiding In de winterperiode kan de verharding onder bepaalde

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Looptijd plan Het onderliggende gladheidbestrijdingsplan treedt in werking op 15 november 2011. Inleiding Het is van groot belang dat wegen het hele jaar door

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Sint-Gillis-Waas

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Sint-Gillis-Waas Gladheidbestrijdingsplan gemeente Sint-Gillis-Waas 2018-2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Opzet strooibeleid... 3 2. Coördinatie gladheidbestrijding... 4 2.1. Strooiseizoen... 4

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 20 oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 2 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Wat is gladheid?... 5 3. Juridische aspecten...

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding. seizoen

Evaluatie gladheidbestrijding. seizoen Evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2013-2014 augustus 2014 Inleiding Jaarlijks wordt de inzet de gladheidbestrijding geëvalueerd. Hierbij treft U de evaluatie 2013-2014 aan. Woord vooraf: De winter

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2014-2015 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN GLADHEID BESTRIJDINGPLAN 2018-2019 Gemeente Moerdijk Gemeente Moerdijk Gladheidbestrijding 2018-2019 FEESTDAGEN: Met de indeling wordt rekening gehouden met de feestdagen (kerst / oud-nieuw). GECONSIGNEERDE:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2013-2014 Oktober 2013 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2013-2014 Pagina 2 Inhoud Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2013-2014 1 1 Inleiding 4 2 Organisatie en werkwijze

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

BEHEERPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING

BEHEERPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING BEHEERPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING 2015-2019 3-9-2015 Inhoud 1. Inleiding... - 2-2. Algemeen... - 3-3. Wet- en regelgeving... - 4-4. Organisatie gladheidsbestrijding... - 5-5. Financiën... - 6-6. Registratie

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORSELE

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORSELE GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORSELE versie november 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1.1 Algemeen Uitgangspunten 2.1 Wettelijk kader 2.2 Verantwoordelijkheden 2.3 Prioriteiten 2.4 Routes 2.5 Prestatienormen

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidsbestrijding

Evaluatie Gladheidsbestrijding Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Gladheidsbestrijding 2012-2013 Datum 21 augustus 2013 Afdeling Openbare Ruimte Auteur R. ter Horst

Nadere informatie

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Inhoudsopgave Inleiding.. 2 Welke strooimethoden worden wanneer gehanteerd?.. 3 Hoe wordt de gladheidbestrijding georganiseerd?.... 3. Wanneer gaat de gemeente

Nadere informatie

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 Inleiding In Nederland is de gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders. Het gladheidbestrijdingsplan dat voor u ligt is bedoeld

Nadere informatie

Uitvoeringsplan. gladheidbestrijding

Uitvoeringsplan. gladheidbestrijding Uitvoeringsplan 2015-2019 Uitvoeringsplan gemeente Bladel Inleiding Gladheid ten gevolge van sneeuw, ijzel of andere oorzaken doet zich voor in de periode van 1 november tot 1 april en is lastig voor onze

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2011-2012 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Algemeen...2 3. Prioriteiten en routes...3 4. Methodiek...5 5. Werking van dooimiddelen...7 6. Proces...8 7. Registratie...9

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013 1. Inleiding De gemeente Nijmegen heeft in 2011 haar beleidsuitgangspunten op gladheidbestrijding geformuleerd en vastgelegd

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding

Evaluatie Gladheidbestrijding Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2013-2014 Inleiding De winter van 2013-2014 is de op één na zachtste geweest sinds het begin van de metingen. Samen met de winter van 1989-1990 staat ze op de tweede

Nadere informatie

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan 2017-2018 Inleiding In Nederland is de gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders. Het gladheidbestrijdingsplan dat voor u ligt is bedoeld

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbestrijding

Beleidsplan gladheidbestrijding MONUMENTENBELEID Beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2018 Auteur: P.M.H.E. Joosten Datum: 24 oktober Versie: 1.1 Kenmerk: B/PJ INHOUDSOPGAVE 1. Indeling 3 2. Juridische verantwoording 5 2.1 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding

Evaluatie Gladheidbestrijding Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2014-2015 Inleiding Net als de winter van 2013-2014, was ook de winter van 2014-2015 vrij zacht. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur iets hoger dan het langjarig

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 Consignatieperiode 4-11-2015 t/m 16-3-2016 Gemeente Hoogeveen, Realisatie, Economie en leefomgeving Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpak gladheidsbestrijding... 4 2.1 Strooiplan...

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Sittard-Geleen

Gladheidbestrijding Sittard-Geleen Gladheidbestrijding Sittard-Geleen 2014-2017 Akkoord: Manager team Planning en opdrachten, ing. R.M.W. Dumont, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer Team Planning en Opdrachten Sittard-Geleen, oktober

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2011-2012 Facts&Figures 2 Inleiding Het nieuwe strooiseizoen 2012-2013 staat weer voor de deur. Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding is wederom aangepast op basis

Nadere informatie

Gladheidsbestrijding. Curatief of preventief strooien. Ed Steiger juni Concept. Beleidsontwikkeling en Planvorming.

Gladheidsbestrijding. Curatief of preventief strooien. Ed Steiger juni Concept. Beleidsontwikkeling en Planvorming. Curatief of preventief strooien Auteur Ed Steiger Registratienummer 04.11667 Versie 3.0 Status Concept Afdeling Beleidsontwikkeling en Planvorming Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 4 3 Verschillende

Nadere informatie

Gladheidsbestrijding. Gemeente Roerdalen.

Gladheidsbestrijding. Gemeente Roerdalen. Gladheidsbestrijding Gemeente Roerdalen. Vraag/aanleiding Welke keuze mogelijkheden zijn er? Welke bezuinigingen zijn er mogelijk? Mooie plaatjes Gevaarlijke situaties Juridisch art. 15 e.v. van de Wegenwet.

Nadere informatie

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN

GLADHEID BESTRIJDINGPLAN GLADHEID BESTRIJDINGPLAN 2011-2012 Gemeente Moerdijk Gemeente Moerdijk Afdeling RBOR, Wijzigingen / bijzonderheden de gladheidbestrijding 2011-2012 1. Feestdagen Met de indeling is rekening gehouden met

Nadere informatie

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA 2009-2010 Datum: 28 mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Gladheidbestrijdingsplan 4 2. Organisatie van de gladheidbestrijding 6 3. Communicatie 8 4. Financiën

Nadere informatie

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag Beleid gladheidsbestrijding Den Haag Datum opgesteld: juli 2015 1 1. Inleiding Den Haag groeit. Steeds meer mensen gaan wonen en werken in de stad. Daarmee neemt ook de druk op de wegen en fietspaden in

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Openbare Ruimte Hoe gaan wij de gladheid bestrijden? R. Muller Openbare Ruimte 22 september 2010 2 Inhoudsopgave Bijlage I Hoe gaat de gemeente Overbetuwe gladheidbestrijden?.. 1 Inhoudsopgave... 3 1.

Nadere informatie

Printdatum

Printdatum Printdatum 5-10-2018 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.2.1 Beleid... 3 1.2.2 Methode van de gladheidbestrijding... 3 1.2.3 Preventief strooien... 4 1.2.4 Curatief strooien...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2012-2017 1 Uitgangspunten gladheidbestrijdingsplan 2012 2017 In dit plan staan de uitgangspunten geformuleerd zoals die binnen de Gemeente Neder-Betuwe worden gehanteerd ten aanzien

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Royal FloraHolland

Gladheidbestrijdingsplan Royal FloraHolland splan Royal FloraHolland Aan Van Betrokkenen gladheidbestrijding Andre van Ruijven / Timon Oosterveer Pagina 1 van 7 Datum 9 juli 2018 Onderwerp Concern breed gladheidbestrijdingsplan Royal FloraHolland

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidsbestrijding

Beleidsplan Gladheidsbestrijding Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2012 2017 Provincie Drenthe Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Integrale visie 4 3. Wettelijke kaders 5 3.1. Juridische aspecten 5 3.2. Arbo-aspecten 5 3.3. Milieuaspecten

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen 2013-2017 Versie september 2013 Registratienummer: 12.014779 Auteur: J. van den Berge Dit rapport is opgesteld door de gemeente Geldermalsen afdeling Ruimtelijk

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2010

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2010 Gladheidbestrijdingsplan 2010-2015 5 oktober 2010 Gladheidbestrijdingsplan 2010 2015 2 Gladheidbestrijdingsplan 2010 2015 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Wat is gladheid?... 6 3. Huidige werkwijze...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Velsen

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Velsen Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Velsen November 2011 Maart 2012 1 november 2011 Inleiding In de periode van 3 november 2011 tot 30 maart 2012 staan het personeel en materieel van HVC Inzameling klaar

Nadere informatie

Kwalster en andere winterse ongemakken. Visie voor een optimale gladheidbestrijding in gemeente Leeuwarden

Kwalster en andere winterse ongemakken. Visie voor een optimale gladheidbestrijding in gemeente Leeuwarden Kwalster en andere winterse ongemakken Visie voor een optimale gladheidbestrijding in gemeente Leeuwarden Presentatie onderdelen Visie op nieuwbeleid gladheidbestrijding - Gladheidbestrijdingsplan - Uitvoeringsplan

Nadere informatie

De bewijslast rust thans dus bij de gemeenten zelf om aan te tonen dat zij niet verwijtbaar hebben gehandeld.

De bewijslast rust thans dus bij de gemeenten zelf om aan te tonen dat zij niet verwijtbaar hebben gehandeld. CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR91268_1 1 maart 2018 Gladheidbestrijdingsplan 2006 2011 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2006-2011 VOORWOORD OVER GLADHEIDBESTRIJDING AANSPRAKELIJKHEID GEMEENTE

Nadere informatie

Uitvoering gladheidsbestrijding

Uitvoering gladheidsbestrijding 2018 2019 Uitvoering gladheidsbestrijding Definitief 01-12-2018 Gemeente Wierden Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afwegingskader gladheidsbestrijding... 4 2.1 Gladheidsbestrijding openbare ruimte... 4 2.2 Strooimethodiek

Nadere informatie

Zout, kan het iets minder?

Zout, kan het iets minder? Zout, kan het iets minder? Marc Eijbersen, CROW Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012 1 Zout, kan het iets minder? Ja Misschien Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012 2 Waarom deze vraag? Nationaal

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Gladheidbestrijding

Onderzoek Inwonerspanel: Gladheidbestrijding 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 juli kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.832 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 1 Inleiding Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om alles te doen en niets na te laten om, zover het binnen haar vermogen ligt de gladheid zo effectief

Nadere informatie

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER Reg.nr.: R-MRM/2014/3098 Beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2019 GEMEENTE BOXMEER 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wettelijk kader...3 1.3 Leidraad gladheidbestrijding...4

Nadere informatie

q rm vveert tîr0 -w,y U4 F+ GEMEENTE

q rm vveert tîr0 -w,y U4 F+ GEMEENTE o P >L to a8 l> GEMEENTE vveert Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuil lehouder Openbaar Gebied André Koppen (øes-575327 ) M.J. (Mart jn) van den Heuvel Msc. B&W-voorstel: DJ-5734 Zaaknummer: 5658

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2015 INHOUD: 1 Inleiding...3 2 Werkwijzen...4 2.1 Weersituaties...4 2.2 Fietspaden...4

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING

BELEIDSPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING BELEIDSPLAN GLADHEIDSBESTRIJDING 2012-2017 Beleidsplan Gladheidsbestrijding Versiedatum : 2 mei 2012 bij B&W-advies BW12.0116 Kenmerk : INT12.0685 Vastgesteld : in de raadsvergadering van, bij besluit

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN SEIZOEN 2012 2013 periode 18 oktober 2012 tot 4 april 2013 Aktieplan gladheidsbestrijding 2012 2013 1 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2012-2013 1. Inleiding. Voor u ligt het gladheidbestrijdingsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Losser

Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Losser Beleidsplan Gladheidbestrijding 2016-2019 Gemeente Losser 4 december 2015 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. EVALUATIE EN UITGANGSPUNTEN... 5 2.1 Evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2014-2015... 5

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2011-2014 Augustus 2010 DSOB Beheer Openbare Ruimte GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2010-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 11 MAART 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding, gemeente Hoogeveen 4 2 Aanpak gladheidbestrijding

Nadere informatie

2. GLADHEIDBESTRIJDING WEGEN EN FIETSPADEN (MEERLANDEN)

2. GLADHEIDBESTRIJDING WEGEN EN FIETSPADEN (MEERLANDEN) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 109563 19 november 2015 Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 INHOUDSOPGAVE GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 1. Inleiding 3 2. Gladheidbestrijding wegen

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Boxtel. : de heer M. van der Aa. Datum opdracht : Opdrachtreferentie :

Opdrachtgever Gemeente Boxtel. : de heer M. van der Aa. Datum opdracht : Opdrachtreferentie : 2/22 Opdrachtgever Gemeente Boxtel Contactpersoon : mevrouw D. Boots- Snijders : de heer M. van der Aa Datum opdracht : 26-06-2014 Opdrachtreferentie : Ons Projectnummer : 7215781 Datum uitgave : 16-07-2014

Nadere informatie

Gladheidbeheersingsplan

Gladheidbeheersingsplan Gladheidbeheersingsplan 2017-2018 Consignatieperiode 1-11-2017 t/m 14-3-2018 Gemeente Hoogeveen, Economie en leefomgeving PAGINA 1 VAN 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpak gladheidbeheersing... 4 2.1

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Grip op Gladheid Versie: Definitief Datum: 28 april 2015 project: Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 projectnummer: BN140129-4 Opgesteld door: Beheernet Robin Arians

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen Afdeling Realisatie en Beheer Datum : November 2011 Versie : T10.2011 Opgesteld door P. Bervoets Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen 2011 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Het bestrijden van gladheid... 5 2.1 Verschillende vormen van gladheid... 5 2.2 Sneeuwschuiven... 5 2.3 Droogzout- versus natzout strooimethode...

Nadere informatie

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 en evaluatie gladheidbestrijding winter 2009-2010. Voorgesteld besluit 1. Instemmen met de aanbevelingen uit de evaluatienotitie gladheidbestrijding winter

Nadere informatie

SNEEUW, HOE GA JE ER MEE OM? Marc Eijbersen, CROW

SNEEUW, HOE GA JE ER MEE OM? Marc Eijbersen, CROW SNEEUW, HOE GA JE ER MEE OM? Marc Eijbersen, CROW 1 AANLEIDING Winters 2009/2010 en 2010/2011 2 COLLECTIEVE ACTIE 4-daagse opleiding Coördinator Gladheidbestrijding Gladheidsbestrijding voor fietsers en

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingplan Gemeente Lingewaal

Gladheidbestrijdingplan Gemeente Lingewaal Gladheidbestrijdingplan Gemeente Lingewaal Seizoen 2014 2015 Afdeling Ruimtelijke Zaken Juli 2014 Gladheidbestrijdingplan 2014/2015 1 7 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Organisatiestructuur...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2010 2014 Beleidsplan Bestrijding van winterse gladheid in de gemeente Asten. Afdeling Openbare werken, Team Beheer en Onderhoud Ing. D.H.W. Janssen Versie december 2009 2 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9 11ini02357

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9 11ini02357 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9 11ini02357 1. Onderwerp: Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidsbestrijding JGRO Gemeente Montferland

Beleidsplan Gladheidsbestrijding JGRO Gemeente Montferland Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2016-2021 JGRO Gemeente Montferland 2016-2021 1 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Juridische verantwoording 5 3.1. Zorgplicht 5 3.2. Aansprakelijkheid 5

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding 4 1.1 Strooistrategie: preventief en curatief 4 1.2

Nadere informatie

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Beleidsplan voor de bestrijding van wintergladheid in Ommen voor de periode 2011 t/m 2015 Versie 1.02 Status Definitief Datum 24 november 2010 Gemeente Ommen Documentnummer

Nadere informatie

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan PRI Gladheidbestrijding 2016-2020 Werkplan Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiele Techniek Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Sneeuw en Gladheidsbestrijding Heerhugowaard

Beleidsplan Sneeuw en Gladheidsbestrijding Heerhugowaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerhugowaard Nr. 42599 1 maart 2018 Beleidsplan Sneeuw en Gladheidsbestrijding Heerhugowaard 2011 2016 Tekstplaatsing Burgemeester en wethouders van gemeente

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding winter

Evaluatie gladheidbestrijding winter Evaluatie gladheidbestrijding winter 2009-2010 Inleiding De winter van 2010 was koud, de koudste sinds 1996 en is meteorologisch gezien zeer interessant geweest. In de Bilt was de gemiddelde temperatuur

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidbestrijding

Beleidsplan Gladheidbestrijding Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Enschede Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Waarom een nieuw Beleidsplan Gladheidbestrijding?... 4 1.2 Doel van dit beleidsplan...

Nadere informatie

Cluster Publiek, team Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten-Someren Ing. D.H.W. Janssen Versie mei Zaaknummer: AST/2016/009155

Cluster Publiek, team Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten-Someren Ing. D.H.W. Janssen Versie mei Zaaknummer: AST/2016/009155 Beleidsplan gladheidbestrijding 20162020 Beleidsplan Bestrijding van winterse gladheid in de gemeente Asten. Cluster Publiek, team Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte AstenSomeren Ing. D.H.W. Janssen Versie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding voor de gemeenten Buren, Neerijnen, Tiel en Neder- Betuwe

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding voor de gemeenten Buren, Neerijnen, Tiel en Neder- Betuwe GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 7637 25 januari 2016 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 voor de gemeenten Buren, Neerijnen, Tiel en Neder- Betuwe 1. INLEIDING De

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Stadswerken Wijkonderhoud en Service www.utrecht.nl/gladheid Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Versie: 1.1 Datum 21 november 2014 Voorwoord Het uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Gemeente Leeuwarden Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Hoofdstuk I Beleidsplan Algemeen... 3 Inleiding... 4 Algemene juridische aspecten... 5 Juridische aspecten gladheidbestrijding... 5 Herziening en

Nadere informatie

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten Kristof Ramaekers 04-10-2011 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Beheer in Vlaanderen van: 5.500 km gewestwegen

Nadere informatie

mm (code voor postverwerking) Hellendoorn Aan de raad Punt 4. : Gladheidbestrijdingplan f2 p fy"» p p n (-p beleidsperiode

mm (code voor postverwerking) Hellendoorn Aan de raad Punt 4. : Gladheidbestrijdingplan f2 p fy» p p n (-p beleidsperiode Punt 4. : Gladheidbestrijdingplan f2 p fy"» p p n (-p beleidsperiode 21-214 U U M C U I I U Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Per 4 jaar wordt een gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Prioriteiten en routes... 2 4. Methodiek... 4 6. Proces... 7 7. Registratie... 8 8. Wintermanagementsysteem...

Nadere informatie

( ) Yvonne van der Weele - sneeuw en gladheidsbestrijdingsplan gem Pagina 1. Sneeuw- en gladheidbestrijdingsplan

( ) Yvonne van der Weele - sneeuw en gladheidsbestrijdingsplan gem Pagina 1. Sneeuw- en gladheidbestrijdingsplan (19-11-2012) Yvonne van der Weele - sneeuw en gladheidsbestrijdingsplan gem Pagina 1 Sneeuw- en gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 Afdeling Openbare Ruimte 24 september 2012 (19-11-2012) Yvonne van der

Nadere informatie

Gladheidbestrijding. Uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding. Uitvoeringsplan Vastgesteld door burgemeester en wethouders In werking getreden op 1 november 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Uit het beleid... 3 1.2 Wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen...

Nadere informatie

Oktober Gladheidbestrijding op z n Rotterdams

Oktober Gladheidbestrijding op z n Rotterdams Oktober 2014 Gladheidbestrijding op z n Rotterdams 1-10-2014 Inhoud presentatie 1. Voorstellen 2. De Rotterdamse aanpak 3. Beleid 4. Organisatie 5. Uitvoering 6. Werkwijze 7. Financiën 8. Vragen? 1. Voorstellen

Nadere informatie

Raadscommissie Bijlage 8 november 2012 Beleidsplan gladheidbestrijding

Raadscommissie Bijlage 8 november 2012 Beleidsplan gladheidbestrijding Raadscommissie Bijlage 8 november 2012 Beleidsplan gladheidbestrijding 2012-2018 Beleidsplan gladheidbestrijding 2012 2018 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Beleidsuitgangspunt: 3 2.2 Geldigheidsduur

Nadere informatie

2 - Gladheidbestrijding

2 - Gladheidbestrijding OPDRACHT FCL: 62100203 ECL: diverse Naam: Onderwerp: Soort: 2 - Gladheidbestrijding Grote opdracht Opdracht Actie volgens concern: Algemeen: is geen wettelijke taak, maar bij onvoldoende gladheidsbestrijding

Nadere informatie

RIS.6775 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2013/2014

RIS.6775 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2013/2014 RIS.6775 EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2013/2014 November 2014 Inleiding Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om alles te doen en niets na te laten om, zover het binnen haar vermogen ligt

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Terugblik winter 2014-2015 3 2. Werkgebied en wijzigingen 4 3. Werkwijze 4 4. Materieel en strooimiddel 5 5. Prioriteiten 6 6. Personele en organisatorische

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan. Bestrijding van winterse gladheid in Leudal.

Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan. Bestrijding van winterse gladheid in Leudal. Gladheidbestrijdingsplan 2014-2018 Beleidsplan Bestrijding van winterse gladheid in Leudal. Beheer Openbare Ruimte Ing. B.W.G. Majolée Versie juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Aanleiding 3 1 Inleiding

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR106030_1. Beleidsplan gladheidsbestrijding Hoofdstuk 2 Juridische verantwoording wegbeheerder

CVDR. Nr. CVDR106030_1. Beleidsplan gladheidsbestrijding Hoofdstuk 2 Juridische verantwoording wegbeheerder CVDR Officiële uitgave van Blaricum. Nr. CVDR106030_1 29 januari 2019 Beleidsplan gladheidsbestrijding 2010-2015 De eisen die de samenleving stelt aan de gladheidbestrijding worden steeds hoger. Veiligheid,

Nadere informatie

Winterseizoen Consignatieperiode t/m PAGINA 1 VAN 15

Winterseizoen Consignatieperiode t/m PAGINA 1 VAN 15 Winterseizoen 2018-2019 Consignatieperiode 5-11-2018 t/m 25-3-2019 Actief en betrokken dewolden.nl PAGINA 1 VAN 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak gladheidbeheersing... 4 2.1 Beheersingsplan... 4 2.2

Nadere informatie