Oproep nieuwe ronde experimenten bevolkingsdaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep nieuwe ronde experimenten bevolkingsdaling"

Transcriptie

1 Oproep nieuwe ronde experimenten bevolkingsdaling De bevolkingssamenstelling van Nederland verandert. Dat is het gevolg van bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening en nationale en internationale migratie. In een aantal gebieden in Nederland daalt het aantal inwoners al fors, een ontwikkeling die zich zal uitspreiden over heel Nederland. Het gevolg van een dalende bevolking is dat bedrijven wegtrekken en voorzieningsstructuren een te klein debiet hebben om rendabel te zijn. In 2009 stelden het Rijk, IPO en de VNG het actieprogramma Bevolkingsdaling op. Daarin is samengewerkt met de Krimpregio s. Het programma moest de krimpproblematiek in kaart brengen en methodieken opleveren om de problematiek die krimp met zich meebrengt adequaat aan te pakken. Een onderdeel van het programma bestond uit een interbestuurlijk experimentenprogramma van 24 praktijkexperimenten, veelal gericht op wonen, woonomgeving en voorzieningen. Nieuwe ronde: ruimte voor 10 innovatieve experimenten In 2009 startte Platform31 SEV met de eerste experimenten op het gebied van wonen in de regio s waar bevolkingsdaling aan de orde is. De evaluatie van deze experimenten en andere experimenten uit het experimentenprogramma bevolkingsdaling vindt momenteel plaats en wordt op 22 mei 2013 tijdens de Landelijke Krimpparade gepresenteerd. Uit de experimenten en de evaluatie is een aantal thema s naar voren gekomen die niet of nauwelijks onderzocht zijn. Deze kennislacunes wil Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK samen met experimentpartners opvullen in een tweede ronde van 10 experimenten. Deze experimenteerronde loopt van 2013 tot Bredere focus In de eerste ronde lag de focus op de aangewezen topkrimpregio s Zeeuws-Vlaanderen, Parkstad Limburg en Noordoost Groningen. In de tweede ronde experimenten bevolkingsdaling komen de zestien anticipeergebieden (gebieden waar de bevolkingsdaling het eerst na de topkrimpregio s zichtbaar zal zijn) nadrukkelijk ook aan bod.

2

3 Toelichting bij kaartbeeld geografische afbakening topkrimp- en anticipeergebieden Nr. Anticipeerregio Subregio Gemeente I II III IV Noord-West Friesland (zie noot 1) 1 Het Bildt Franekeradeel Littenseradiel Menameradiel Harlingen Leeuwarderadeel Noord-Oost Friesland (zie noot 1) 2 Dongeradeel Dantumadiel Kolumerland Achtkarspelen Tytsjersteradiel Ferwerderadiel Oost-Drenthe Achterhoek Twente 3 Emmen Borger- Odoorn Coevorden AA en Hunze 4 Bronckhorst Berkelland Doetinchem Montferland Oude Ijsselstreek Aalten Oost- Gelre Winterswijk 5 Helledoorn Rijssen- Holten Hof van Twente Haaksbergen Enschede Hengelo Wierden Borne Almelo Twenterand Tubbergen Dinkelland Oldenzaal Losser

4 V VI VII VIII Kop van Noord Holland (zie noot 2) 6 Den Helder Harenkarspel Schagen Niedorp Anna-Palowna Wieringen Wieringermeer Zijpe Texel Goeree Overflakkee 7 Overflakkee Middelharnis Dirksland Goederee Voorne Putten Schouwen Duivenland 9 Schouwen Duivenland Hoeksche Waard 8 Westvoorne Brielle Hellevoetssluis Bernisse Spijkenisse 10 Oud Beijerland Korendijk Strijen Cromstrijen Binnenmaas Groene Hart Zuid Holland: Krimperner-waard 11 Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist Groene Hart Zuid Holland: Alblasser-waard Vijfheerenland 12 Gorinchem Graafstroom Hardinxveld/Giessendam Giessenlanden Zederik Leerdam Liesveld Nieuw LekkerLand Groene Hart Zuid Holland: 13 Rijnswoude Rijnstreek Alphen a/d Rijn Nieuwkoop

5 IX X West - Brabant Noord - Limburg Midden-Limburg 14 Woensdrecht Bergen op Zoom Steenbergen Moerdijk Halderberge Roosendaal Rucphen Zundert Etten Leur Alphen Chaam Baarle Nasseau Breda Oosterhout Drimmelen Werkendam Woudrichem Aalburg Geertruidenberg Tholen 15 Mook-Middelaar Gennep Bergen Venray Horst a/dmaas Venlo Peel en Maas Beesel 16 Roermond Roerdalen Echt-Susteren Maasgouw Leudal Weert Nederweert

6 Topkrimpgebieden A B Eemsdelta Oost - Groningen De Marne Parkstad 17 Appingendam Delftzijl Eemsmond Loppersum 18 Bellingwedde Menterswolde Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde 19 De Marne 20 Brunssum Heerlen Kerkrade Nuth Landgraaf Onderbanken Simpelveld Voerendaal Maastricht Mergelland 21 Meersen Valkenburg a/d Geul Eijsden- Margraten Gulpen-Wittem Vaals Maasticht Westelijke Mijnstreek 22 Sittard-Geleen Stein Beek Schinen - Romeinse cijfers geven de anticipeergebieden aan. - De hoofdletters geven de topkrimpgebieden aan. - Cursieve gedrukte cijfers geven de subregio s aan (deze cijfers corresponderen met het kaartbeeld). Noot 1: De Provincie Friesland heeft aangegeven zich verantwoordelijk te willen voelen voor een groter gebied dan de onderscheiden anticipeerregio s. De provincie Friesland geeft aan in politiek bestuurlijke zin geheel Friesland te beschouwen als anticipeergebied en de ervaringen die worden opgedaan in de anticipeerregio s zoveel mogelijk te willen uitbreiden naar de rest van Friesland. Noot 2: De provincie Noord-Holland heeft aangegeven haar verantwoordelijkheid te willen nemen voor een groter gebied op het punt van economische vitaliteit, bedrijvigheid en wonen. Centraal daarin staat dat de provincie het grotere gebied met de economische structuuraanpak voor heel Noord-Holland Noord ook de ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en de leerbaarheid wil versterken.

7 Experimenteerdoel Kennis over de beleving van leefbaarheid door burgers op de korte termijn en het borgen van de leefbaarheid op lange termijn staat bij de experimenten centraal. De aanpak moet zich richten op het tegengaan van de negatieve effecten en het bevorderen van positieve effecten van de demografische veranderingen op de leefbaarheid van deze gebieden. Drie pijlers spelen een grote rol hierbij: 1. Wonen en ruimte: herstructurering van de woningvoorraad en de aanpassing van de ruimtelijke ordening aan de gevolgen van bevolkingsdaling en de gewijzigde bevolkingssamenstelling; 2. Voorzieningen: aanpassen van voorzieningen aan het gedaalde bevolkingsaantal en de gewijzigde bevolkingssamenstelling; 3. Economische vitaliteit en een goed werkende arbeidsmarkt. Experimenteerthema s Platform31 zoekt tien projecten voor het nieuwe experiment Bevolkingsdaling waarin de volgende onderwerpen bij voorkeur aan de orde komen: Particulier woningbezit Economische vitaliteit / Onderwijs en arbeidsmarkt Wonen en zorg Voorzieningen en leefbaarheid (inclusief bereikbaarheid) Sturingsvraagstukken: governance/samenwerking (grensoverschrijdend) De rol van jongeren en ouderen in krimpregio s Nieuwe financieringsvormen In de tweede ronde ligt de nadruk meer op de inzet van actief burgerschap en de rol van markt- en maatschappelijke partijen. Ons aanbod aan de deelnemers Platform31 heeft ruim 30 jaar ervaring met het opzetten en begeleiden van experimenten. De meerwaarde van deelname aan het experiment zit in: - de begeleiding van Platform31 (zie toelichting hieronder); - de nauwe samenwerking met het ministerie van BZK en VNG; - de kennisdeling en verbinding tussen de experimenten door Platform31; - een beperkte financiële bijdrage voor onderzoek en inhuur van experts (ca euro op basis van cofinanciering per experiment); - publiciteit via nieuwsberichten, artikelen, websites Platform31 en Vanmeernaarbeter, twitter, linkedin groep Krimp Het Nieuwe denken; - een onafhankelijke eindevaluatie.

8 Het proces van een experiment verloopt globaal als volgt: 1. Haalbaarheidsfase Start in juni De duur van deze fase verschilt per experiment en kan een half tot anderhalf jaar in beslag nemen. Opstellen van Plan van Aanpak en organisatiestructuur. Eventuele kennisvragen en juridische, financiele, organisatorische en/of inhoudelijke belemmeringen worden onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek. Rol Platform31 Helpen bij het scherp formuleren van de experimenteervraag, kennisinbreng vanuit eerste ronde krimpexperimenten, uitzetten en begeleiden van onderzoek, aanschuiven bij projectoverleggen of stuurgroep, verspreiden van kennis en verbinden met soortgelijke projecten. 2. Uitvoeringsfase Deze verschilt sterk per experiment. De duur van deze fase verschilt per experiment en kan een half tot anderhalf jaar in beslag nemen. Rol Platform31 De voortgang in beeld houden, het bewaken van de innovatie en het initiële doel van experiment, reflectie bieden tijdens de uitvoering, meedenken over verankering van het experiment in de dagelijkse praktijk, het verbinden van kennis tussen de experimenten ( uitwisselen van tips en ervaringen) en het verspreiden van kennis. 3. Evaluatiefase Start eind De projecten naderen het einde van de experimentperiode. Een onafhankelijk onderzoeksbureau start de evaluatie. Daarbij is de centrale vraag: wat is er bereikt ten opzichte van het initiële plan? Rol Platform31 Het formuleren van de evaluatieaanvraag, de selectie van het onderzoeksbureau en het begeleiden van het onderzoek. Daarna volgt de verspreiding van opgedane kennis en inzichten. Platform31 schrijft gedurende het traject geregeld over de projecten zodat deze bekendheid verwerven. De opgedane kennis verspreidt Platform31 via de eigen site (www.platform31.nl) en via het Kennisplatform Demografische Transitie (www.vanmeernaarbeter.nl), vaktijdschriften, weblogs en vakwebsites. Platform31 heeft een coördinerende en begeleidende rol. De indieners blijven projecteigenaar en verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

9 Selectiecriteria Platform31 draagt uit de inzendingen tien experimenten voor aan een selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van BZK en VNG. De selectie wordt uitgevoerd aan de hand van onderstaande criteria: 1. Innovatief gehalte Ingediende experimenten bevatten nieuwe werkvormen om krimpgerelateerde problematiek aan te pakken of werkvormen waarbij rijksregelgeving getest wordt. 2. Financiële verbondenheid en betrokkenheid Indienende partijen maken genoeg budget vrij voor de uitvoering van het experiment (cofinanciering). 3. Bestuurlijke verbondenheid en betrokkenheid Indienende partijen hebben bestuurlijke dekking voor de uitvoering van het experiment. 4. Capaciteit Indienende partijen maken voldoende capaciteit vrij voor de uitvoering van het experiment. Daarnaast houdt de selectiecommissie rekening met: 5. Geografische spreiding De geselecteerde experimenten zijn verdeeld over het land en over krimp- en anticipeergebieden. 6. Samenstelling consortium dat deelneemt aan het experiment De geselecteerde experimenten vormen in hun samenstelling een mix van deelnemende partijen: marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties. 7. Fase van het experiment Alleen experimenten die nog niet in uitvoering zijn, komen in aanmerking voor deelname.

10 Planning De planning van het experiment ziet er globaal als volgt uit: 1 Maart 23 april 2013 Aanmelden van experiment bij Platform31 Mei 2013 Selectie 10 experimenten 22 Mei 2013 Experimentenparade; bekendmaking geselecteerde experimenten en lessen uit evaluatie eerste ronde Juni 2013 Start haalbaarheid experimenten Eind 2015 Afsluiting van de projecten en start evaluatie 1 e kwartaal 2016 Presentatie van de resultaten U kunt uw project aanmelden via het aanmeldformulier (zie bijlage in nieuwsbericht) en mailen naar Marrit van der Schaar De uiterlijke datum voor aanmelding is dinsdag 23 april 2013 Voor eventuele vragen kunt u mailen met Marrit van der Schaar Tineke Lupi of Ruud Dorenbos Als u ideeën wilt opdoen of uw eigen ideeën toetsen kunt u het inspiratiedocument lezen. Dit document is niet bedoeld als richtlijn, maar om uw gedachten over het onderwerp te prikkelen. Het document is ook als bijlage toegevoegd aan het nieuwsbericht. De vragen worden verzameld, geanonimiseerd, beantwoord en vervolgens online gezet op een Q&A pagina zodat alle verstrekte informatie voor iedereen toegankelijk is.

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie