Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. Ringtoets. Installatiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. Ringtoets. Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen Ringtoets WTI2017 Installatiehandleiding

2

3 Ringtoets Installatiehandleiding Wettelijk Toets Instrumentarium 2017 Versie: Revisie: januari 2017

4 Ringtoets, Installatiehandleiding Ringtoets, Installatiehandleiding Gepubliceerd en gedrukt door: Deltares Boussinesqweg HV Delft Postbus MH Delft Nederland telefoon: fax: www: Contact: Helpdesk Water Rijkswaterstaat WVL Postbus GE Utrecht Nederland telefoon: www: Copyright 2017 Deltares Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever: Deltares. ii Deltares

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Systeemvereisten 3 3 Ringtoets installeren en opstarten 5 4 Ringtoets installatie herstellen of verwijderen 11 5 Gebruik van Ringtoets op systeem met beperkte rechten 13 6 Benodigdheden naast het installatiebestand Nationale Bestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) HRD, configuratie en HLCD bestanden Installatie verificatietest 17 Colofon 23 Auteurs en andere betrokkenen English summary Deltares iii

6 Ringtoets, Installatiehandleiding iv Deltares

7 Lijst van figuren Lijst van figuren Ringtoets installatiebestand Ringtoets installatiemap Ringtoets snelkoppelingsicoon op het bureaublad... Ringtoets in de startmenustructuur van Windows... Ringtoets direct in het startmenu van Windows.... Ringtoets welkomstscherm Ringtoets informatievenster Meerdere Ringtoets dll bestanden zijn ook bestempeld sienummer met een volledig ver Opties voor de aanpassing van een Ringtoets installatie Ringtoets nadat de applicatie voor het eerst is opgestart Dialoog waarin de gebruiker kan kiezen welk traject dient te worden toegevoegd Ringtoets na het toevoegen van traject 12_ Context menu voor het element Hydraulische randvoorwaarden waarmee een koppeling kan worden gemaakt met een HRD besdtand Ringtoets na het koppelen met een HRD bestand Voortgang tijdens het uitvoeren van toetspeilberekeningen Deltares v

8 Ringtoets, Installatiehandleiding vi Deltares

9 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft de installatieprocedure van het programma Ringtoets. Er wordt in dit document aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen: Systeemeisen voor een goede werking van de applicatie (zie hoofdstuk 2) De installatie van Ringtoets (zie hoofdstuk 3) Herstellen of verwijderen van de installatie (zie hoofdstuk 4) Het werken met ringtoets op een systeem met beperkte rechten (zie hoofdstuk 5) Extra benodigdheden naast dit installatiebestand (zie hoofdstuk 6) Een korte verificatietest om de correctheid van de installatie toe controleren (zie hoofdstuk 7) Voor het uitvoeren van een installatie is in ieder geval het installatie bestand (figuur 3.1) nodig. Voor het uitvoeren van de verificatietest worden daarnaast drie bestanden ter beschikking gesteld ("GR2017_IJsselmeer_12-2_v01.sqlite, "GR2017_IJsselmeer_12-2_v01.config.sqlite en "hlcd.sqlite ). Deltares 1 van 26

10 Ringtoets, Installatiehandleiding 2 van 26 Deltares

11 2 Systeemvereisten Voor een goed functioneren van Ringtoets is het nodig om een computer te hebben die minimaal voldoet aan de volgende eisen: Kenmerk Geadviseerd Minimaal Processor Intel Core i7 of beter Intel Core i5 Kloksnelheid 2.4 GHz 2.4 GHz Geheugen (RAM) 20 GB of meer 8GB Vrije harde schijfruimte indien hydraulische databases op ser- 20 GB of meer per gebruiker 20 GB of meer per gebruiker 100 GB of meer 100 GB Twee keer 22 inch monitor, resolutie 1920x1080 Één keer 22 inch monitor, resolutie 1920x1080 ver worden geïnstalleerd Vrije harde schijfruimte indien hydraulische databases lokaal worden geïnstalleerd Monitor Hiernaast, zijn de volgende vereisten ook van toepassing: Kenmerk Vereiste Verbinding naar database server 1 Gb/s (indien van toepassing) Operating systeem Nederlandstalige Windows 7 (64-bits) met meest recente Service Pack Toegangsrechten Schrijfrechten op een door de gebruiker aan te wijzen map voor project- en logbestanden Administratorrechten Alleen nodig voor installatie, indien gewenste installatiemap in <C:\Programma s> is, hetgeen gebruikelijk is. De installatie kan ook op een andere locatie plaatsvinden (zie figuur 3.2). Automatisch uitloggen / uitscha- Mag niet gebeuren, in verband met langdurige berekeningen kelen Microsoft.NET Framework Deltares Versie van 26

12 Ringtoets, Installatiehandleiding Kenmerk Internet-verbinding 1 Vereiste Afhankelijk van aantal gebruikers in netwerk, alleen nodig voor OpenStreetMap verbinding, wat niet strikt noodzakelijk is. Indien niet aanwezig, dan moet na de installatie een shapebestand als achtergrond worden ingesteld. 1 Benodigd voor toekomstige versies, maar voor deze versie van Ringtoets nog niet noodzakelijk 4 van 26 Deltares

13 3 Ringtoets installeren en opstarten De installatie procedure wordt opgestart door op de icoon van het installatiebestand (figuur 3.1) te dubbelklikken. Figuur 3.1: Ringtoets installatiebestand Op bijna elke stap kan de procedure voortgezet worden door te drukken op Volgende. De eerdere stap van de procedure kan bereikt worden door te klikken op Vorige. Door op Annuleren te klikken, kan de installatie onderbroken worden. De map waar Ringtoets geïnstaleerd wordt mag gekozen worden. Standaard wordt Ringtoets geïnstalleerd binnen de map waar alle Windows programma s geïnstalleerd worden (figuur 3.2). Gebruikers die geen schrijfrechten op deze map hebben, moeten een andere kiezen. Figuur 3.2: Ringtoets installatiemap Nadat de installatiemap bevestigd is (door op Volgende te klikken), wordt de installatie zelf daadwerkelijk uitgevoerd op het moment dat er op Installeren geklikt wordt. De voortgang van de installatie wordt aangegeven totdat hij klaar is. Op dat moment wordt de installatie procedure volledig afgerond door op Voltooien te klikken. Deltares 5 van 26

14 Ringtoets, Installatiehandleiding Het installatieprogramma zal de volgende acties uitvoeren: Indien een oudere versie van het programma Ringtoets op het systeem is geïnstalleerd, zal deze worden verwijderd. De gebruiker krijgt hiervan geen melding. Alle programma bestanden (*.dll, *.exe etc.) zullen worden weggeschreven op de in het installatieprogramma aangegeven locatie. Een voorbeeldbestand van het Nationale Bestand Primaire Waterkeringen (NBPW) zal worden geplaatst in de map zoals aangegeven in paragraaf 6.1. Het programma Ringtoets, bijbehorend icoontje en de bestandsextensie *.rtd zal worden geregistreerd in de windows registry onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\(Ringtoets.rtd en.rtd). Een snelkoppeling naar het programma zal worden geplaatst in de installatie map, het startmenu van Windows en op de windows desktop en wordt geregistreerd onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Deltares\Ringtoets Een snelkoppeling naar de gebruikershandleiding zal in het startmenu worden geplaatst en wordt geregistreerd onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Deltares\Ringtoets Na installatie kan Ringtoets worden opgestart door op het bijbehorende icoontje (figuur 3.3) op het bureaublad te dubbelklikken. Figuur 3.3: Ringtoets snelkoppelingsicoon op het bureaublad Er wordt ook een snelkoppeling aangemaakt in het startmenu van Windows. Deze is te vinden in Startmenu Alle programma s WTI Ringtoets Ringtoets: Figuur 3.4: Ringtoets in de startmenustructuur van Windows Kort nadat het programma geïnstalleerd is, is deze snelkoppeling direct te vinden onder het startmenu: 6 van 26 Deltares

15 Ringtoets installeren en opstarten Figuur 3.5: Ringtoets direct in het startmenu van Windows Wanneer het programma opgestart wordt, is de voortgang van de initialisatie te volgen in een welkomstscherm, waar ook het volledige versienummer (inlcusief het revisienummer) te zien is. Figuur 3.6: Ringtoets welkomstscherm Dezelfde informatie is altijd te raadplegen door op Bestand Help Over te klikken. Op dit scherm worden ook de website en telefoonnummer van Helpdesk Water weergegeven. Deltares 7 van 26

16 Ringtoets, Installatiehandleiding Figuur 3.7: Ringtoets informatievenster Het volledige versienummer is ook terug te vinden in de eigenschappen van meerdere dll bestanden. 8 van 26 Deltares

17 Ringtoets installeren en opstarten Figuur 3.8: Meerdere Ringtoets dll bestanden zijn ook bestempeld met een volledig versienummer Deltares 9 van 26

18 Ringtoets, Installatiehandleiding 10 van 26 Deltares

19 4 Ringtoets installatie herstellen of verwijderen Als het installatiebestand opgestart wordt nadat het programma geïnstalleerd is, kan de installatie aangepast worden. De mogelijke aanpassingen zijn: Herstellen: deze optie herstelt de ontbrekende of beschadigde bestanden, snelkoppelingen en registervermeldingen van de huidige installatie. Verwijderen: de installatie van Ringtoets wordt volledig verwijderd van de computer door deze optie te kiezen. Figuur 4.1: Opties voor de aanpassing van een Ringtoets installatie. Indien Ringtoets van het systeem wordt verwijderd, worden alleen de installatiebestanden weggehaald. Tijdelijke rekengegevens, het gebruikte NBPW bestand of HRD bestanden (zie ook hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6) worden niet door het installatieprogramma van het systeem verwijderd. Deltares 11 van 26

20 Ringtoets, Installatiehandleiding 12 van 26 Deltares

21 5 Gebruik van Ringtoets op systeem met beperkte rechten Niet alle gebruikers zullen administrator rechten hebben op het systeem waarop ze Ringtoets zullen gebruiken. Derhalve is het goed om te weten welke bestandslocaties tijdens het gebruik van Ringtoets worden benut en welke rechten benodigd zijn om met Ringtoets te kunnen werken. Deze informatie is bij uitstek van belang wanneer Ringtoets in een virtuele omgeving of vanaf een centrale plaats geïnstalleerd wordt. Naast de hier beschreven locaties zal de gebruiker andere gebruikersdata willen plaatsen waarvoor geen bestandslocatie is voorgeschreven. Hieronder vallen schematisatie- en invoergegevens (zoals een projectbestand van D-Soil model of hoogteprofielbestanden en karakteristieke punten), HRD bestanden en een HLCD bestand (zie ook paragraaf 6.2), Ringtoets projectbestanden (*.rtd) en shape bestanden met invoer van bijvoorbeeld trajectgegevens of vakindelingen. Ringtoets maakt gebruik van de volgende voorgeschreven bestandslocaties: c:\program Files (x86)\wti\ringtoets - Leesrechten Ringtoets wordt geïnstalleerd op de locatie die in de installatie wizard wordt aangegeven (standaard instelling is op de hier aangegeven installatielocatie). Het is voor de gebruiker niet noodzakelijk om schrijfrechten te hebben op deze locatie. Alle installatiebestanden worden uitsluitend met leesrechten geopend. %LOCALAPPDATA%\WTI \Ringtoets - Lees en schrijfrechten Deze folder wordt gebruikt voor het opslaan van het applicatielogbestand. Veel van de acties (opstarten, data toevoegen, validatieberichten etc.) worden bijgehouden in een applicatielogbestand. Indien er onverhoopt een fout optreedt, zal deze ook met detailinformatie in dit logbestand worden opgenomen. Voor het bijhouden van de applicatielog heeft Ringtoets in deze folder schrijfrechten nodig, anders kan de applicatie niet functioneren. %TMP% 1 - Lees en schrijfrechten Alle berekeningen van waterstanden en golfparameters alsmede probabilistische berekeningen worden uitgevoerd met Hydra-Ring. Hydra-Ring is in de installatie als aparte executable opgenomen en wordt aangestuurd door middel van invoerbestanden. Resultaten worden via uitvoerbestanden teruggekoppeld naar Ringtoets. Om deze berekeningen uit te voeren gebruikt Ringtoets een tijdelijke locatie waar per berekening een folder wordt aangemaakt waarin alle invoer en uitvoerbestanden voor die berekening worden opgenomen. Na afronden van de berekening worden deze bestanden niet door Ringtoets verwijderd. De hier aangegeven environment variabele verwijst naar een tijdelijke locatie voor applicatiedata voor de ingelogde gebruiker en wordt als zodanig door Ringtoets gebruikt. In Windows 7 verwijst deze environment variabele bijvoorbeeld naar: "C:\Users\<user>\AppData\Local\Temp". Dit vereist lees en schrijfrechten op deze locatie. Zonder deze rechten zal Ringtoets geen berekeningen kunnen uitvoeren. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows\CurrentVersion \explorer\shell Folders\Common Documents \WTI\Ringtoets \NBPW - Lees en schrijfrechten De locatie die onder deze registry key wordt aangegeven wordt gebruikt voor het aanbieden van trajectinformatie aan Ringtoets. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om het Nationale Bestanden Primaire Waterkeringen op deze locatie neer te zetten (als shapebestand). Ringtoets zal daar bij het toevoegen van trajecten automatisch de naam, geografische ligging en bijbehorende normfrequentie uit lezen en gebruiken bij het toevoegen van een traject. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 6.1. Voor 1 Feitelijk kijkt Ringtoets bij het plaatsen van tijdelijke berekeningsbestanden eerst naar de environment variabele %TMP%, als deze er niet is naar %TEMP%, en vervolgens naar %USERPROFILE%. Als deze environment variabelen allemaal niet blijken te bestaan wordt de "Windows temp map gebruik (C:\Windows\Temp\) Deltares 13 van 26

22 Ringtoets, Installatiehandleiding het vervangen van dit bestand door de gebruiker en het inlezen door Ringtoets zijn leesen schrijfrechten noodzakelijk. 14 van 26 Deltares

23 6 Benodigdheden naast het installatiebestand Na installatie van Ringtoets is het nog niet mogelijk om direct een toets uit te voeren. Naast de voorbeeldbestanden die bij het installatieprogramma worden aangeboden is het nodig om extra data te vergaren alvorens een toets kan worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft welke bestanden nog moeten worden verkregen. 6.1 Nationale Bestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) Bij het toevoegen van een traject in Ringtoets kan de gebruiker een keuze maken welk traject moet worden toegevoegd. Na het kiezen voor een bepaald traject wordt door Ringtoets direct de geografische ligging van het traject weergegeven, maar wordt ook de normfrequentie aan het traject aangepast. Ringtoets haalt de informatie daarvoor uit het Nationale Bestanden Primaire Waterkeringen (NBPW). Een voorbeeld van dit bestand is in de installatie opgenomen. Deze wordt geplaatst in een folder die wordt aangemaakt in de "Public Documents"folder die in de registry wordt aangegeven met de key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Folders\Common Documents Binnen deze folder worden subfolders aangemaakt, waarin het voorbeeldbestand voor de NBPW wordt opgenomen: <Common documents locatie>\wti\ringtoets\nbpw Op een Windows 7 systeem zal daarom het NBPW vaak op de volgende locatie worden geplaatst (en gezocht): C:\Users\Public\Documents\WTI\Ringtoets\NBPW Ringtoets zal bij het toevoegen van een traject controleren of er één (1) shape bestand op deze bestandslocatie is opgenomen. De naam van dit bestand is niet van belang. Indien dat het geval is, zal Ringtoets proberen dit bestand uit te lezen als NBPW. Alle trajecten die daarin zijn opgegeven, worden in het dialoog getoond. Een beschrijving van het bestandsformaat waarmee het NBPW aan Ringtoets moet worden aangeboden is opgenomen in de gebruikershandleiding van Ringtoets. Voor gebruik van Ringtoets wordt aanbevolen om te controleren of de hier opgenomen versie van het NBPW nog up-to-date is. Het NBPW wordt beheeld door het InformatieHuis Water (IHW) en is verkrijgbaar via hun website: Deltares 15 van 26

24 Ringtoets, Installatiehandleiding 6.2 HRD, configuratie en HLCD bestanden Voor het uitvoeren van berekeningen met Hydra-Ring zijn bestanden nodig met statistische gegevens. Deze bestanden zijn te groot om voor alle trajecten in de installatie op te nemen en moeten dus naderhand door de gebruiker worden vergaard. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door middel van twee (type) bestanden: HLCD. In een HLCD bestand is informatie opgenomen over alle HR locaties binnen Nederland en de relatie tussen deze locaties en de verschillende HRD databases. HRD. HRD bestanden bevatten per traject hoofdzakelijk de statistische gegevens voor de locaties die binnen dat traject vallen. Configuratie bestanden. Configuratiebestanden bevatten informatie die Ringtoets nodig heeft om met de juiste instellingen berekeningen uit te voeren. Configuratiebestanden hebben altijd een naam die gekoppeld is aan de naamgeving van het HRD bestand (bij <HRDbestandsnaam>.sqlite hoort altijd <HRDbestandsnaam>.config.sqlite). Bij het werken met Ringtoets moet de gebruiker per traject aangeven met welk HRD bestand gewerkt moet worden. Dit HRD bestand kan overal geplaatst worden. Op dezelfde locatie moet ook het bijbehorende configuratiebestand en HLCD bestand worden geplaatst. Indien deze bestanden niet naast elkaar aanwezig zijn, kan Ringtoets geen berekeningen uitvoeren. HRD bestanden voor de trajecten waarvoor de gebruiker een toets wenst uit te voeren (en het corresponderende configuratiebestand en HLCD bestand) worden beschikbaar gesteld via de Helpdesk water ( Naast het installatiebestand is een voorbeeldbestand opgenomen voor traject 12_2 teneinde de installatie te kunnen verifiëren (zie ook hoofdstuk 7). 16 van 26 Deltares

25 7 Installatie verificatietest Om te controleren of de installatie succesvol is geweest kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd. 1. Installatiebestanden controleren Controleer allereerst of alle bestanden en snelkoppelingen juist zijn geïnstalleerd: Programmabestanden moeten kunnen worden teruggevonden op de locatie die in het installatieprogramma is opgegeven. Het voorbeeldbestand van het NBPW moet zich bevinden op de locatie zoals beschreven in paragraaf 6.1. Snelkoppelingen moeten zich bevinden: Op de desktop In het startmenu (Start Alle programma s WTI Ringtoets) 2. Opstarten Start Ringtoets door dubbel te klikken op het icoontje op de desktop of door via het startmenu te kiezen voor Start Alle programma s WTI Ringtoets Ringtoets. Ringtoets zal nu starten. Na het opstarten van Ringtoets ziet de applicatie er uit als in figuur 7.1. Figuur 7.1: Ringtoets nadat de applicatie voor het eerst is opgestart 3. Traject toevoegen Door te controleren of een traject kan worden toegevoegd wordt nagegaan of het NBPW bestand correct kan worden uitgelezen (en aanwezig is). Zie ook paragraaf 6.1. Klik voor het toevoegen van een traject op de knop Traject toevoegen in de Start tab van het lint. Er behoort nu een dialoog te verschijnen waarin de gebruiker een traject kan kiezen (figuur 7.2). Deltares 17 van 26

26 Ringtoets, Installatiehandleiding Figuur 7.2: Dialoog waarin de gebruiker kan kiezen welk traject dient te worden toegevoegd Indien in dit scherm voor traject 12_2 wordt gekozen, wordt dit traject toegevoegd. Na klikken op Zoom naar alles in de Kaart tab van het lint, ziet de applicatie er uit als in figuur 7.3. Figuur 7.3: Ringtoets na het toevoegen van traject 12_2 18 van 26 Deltares

27 Installatie verificatietest 4. Koppelen aan HRD bestand Door nu een koppeling te maken aan een HRD bestand kan in de volgende stap het uitvoeren van een berekening worden getest. Voor het maken van een koppeling dienen de volgende handelingen te worden uitgevoerd: Plaats de met deze installatiehandleiding meegeleverde bestanden voor de verificatietest ("GR2017_IJsselmeer_12-2_v01.sqlite, "GR2017_IJsselmeer_12-2_v01.config.sqlite en "hlcd.sqlite ) op een locatie die toegankelijk is vanaf de plaats waar de verificatietest wordt uitgevoerd. Indien de bestanden niet beschikbaar zijn, zie dan paragraaf 6.2 voor meer informatie. Klap in Ringtoets het traject uit door in de Projectverkenner op het plusje te klikken voor "Traject 12-2" Klik met de rechter muisknop op het element Hydraulische randvoorwaarden Kies voor Koppel aan database.. (figuur 7.4) Selecteer het HRD bestand met de naam "GR2017_IJsselmeer_12-2_v01.sqlite (op de gekozen locatie in de eerste bullet van deze stap). Ringtoets zal nu in de kaart ook de HR locaties uit de geselecteerde HRD tonen (zie figuur 7.5). Figuur 7.4: Context menu voor het element Hydraulische randvoorwaarden waarmee een koppeling kan worden gemaakt met een HRD besdtand Deltares 19 van 26

28 Ringtoets, Installatiehandleiding Figuur 7.5: Ringtoets na het koppelen met een HRD bestand 5. Berekening uitvoeren Open eerst het venster voor het berekenen en tonen van toetspeilen. Klik daartoe met de rechter muisknop op Project Traject 12_2 Hydraulische randvoorwaarden Toetspeilen en kies voor Openen. Selecteer in dit scherm een van de locaties en klik op Bereken voor geselecteerde locaties. Na het starten van de toetspeilberekeningen wordt een dialoog getoond waarin de voortgang wordt bijgehouden. In het Berichten paneel wordt extra informatie getoond. Per locatie duurt een toetspeilberekening maximaal enkele minuten (zie figuur 7.6). 20 van 26 Deltares

29 Installatie verificatietest Figuur 7.6: Voortgang tijdens het uitvoeren van toetspeilberekeningen 6. Opslaan Sla het project met de geïmporteerde en berekende gegevens op door te kiezen voor Bestand Opslaan Als. Dit duurt maximaal enkele minuten (mede afhankelijk van de locatie waar wordt opgeslagen). 7. Openen Klik op Bestand Nieuw om een nieuw project te openen. Klik vervolgens op Bestand Openen om het zojuist opgeslagen project te openen. Als bovenstaande stappen kunnen worden doorlopen kan er vanuit worden gegaan dat de installatie geslaagd is. Deltares 21 van 26

30 Ringtoets, Installatiehandleiding 22 van 26 Deltares

31 Colofon Auteurs en andere betrokkenen Dit document is geschreven door Pieter van Geer en David Rodríguez Aguilera. De interne review van dit document is uitgevoerd door Tom The. De ontwikkeling van Ringtoets heeft plaatsgevonden in een project dat begeleid werd door Robert Slomp (RWS). English summary This document describes how to install Ringtoets. Ringtoets intends to support a legal safety assessment of the Dutch dunes and dikes. It also gives additional information that is needed to start working with the software. Deltares 23 van 26

32 Ringtoets, Installatiehandleiding 24 van 26 Deltares

33

34 Rijkswaterstaat / Henri Cormont

Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. Ringtoets. Installatiehandleiding

Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. Ringtoets. Installatiehandleiding Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen Ringtoets WTI2017 Installatiehandleiding Ringtoets Installatiehandleiding Wettelijk Toets Instrumentarium 2017 Versie: 17.1.2 Revisie: 51587 10

Nadere informatie

BM - Macrostabiliteit

BM - Macrostabiliteit Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen BM - Macrostabiliteit WTI2017 Installatiehandleiding Basis Module Macrostabiliteit Stand alone tool voor Macrostabiliteit binnenwaarts Installatiehandleiding

Nadere informatie

Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. D-Soil Model. Installatiehandleiding

Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. D-Soil Model. Installatiehandleiding Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen D-Soil Model WTI2017 Installatiehandleiding D-Soil Model Ondergrondschematiseringstool voor geotechnische toepassingen Installatiehandleiding Wettelijk

Nadere informatie

BM - Gras Buitentalud

BM - Gras Buitentalud Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen BM - Gras Buitentalud WTI2017 Installatiehandleiding BM - Gras Buitentalud Gras Erosie buitentalud door golfklap Gras Erosie buitentalud door golfoploop

Nadere informatie

Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. BM - Asfalt Golfklap. Installatiehandleiding

Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen. BM - Asfalt Golfklap. Installatiehandleiding Software voor de beoordeling van primaire waterkeringen BM - Asfalt Golfklap WTI2017 Installatiehandleiding Basis Module AsfaltGolfklap Stand alone tool voor Asfaltbekledingen - beoordelingsspoor Golfklap

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website.

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website. Installatiehandleiding software Macco 2013 (Windows versie) / FWW 2013 (Windows versie) Hieronder zal stap voor stap aan de hand van schermafdrukken uitgelegd worden hoe u de software kunt installeren.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad Installatie- en activeringsprocedure Versie: 3.1 Datum: 28 januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3-1. Systeemeisen... - 3-2. Installatie van de software

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Tarief van invoerrechten downloaden en installeren

Tarief van invoerrechten downloaden en installeren Tarief van invoerrechten downloaden en installeren Downloaden Op de website http://www.kluwer.be/dbtar/nl/, krijg je volgend scherm te zien, waar je dient te klikken op het bestand Dbtarncd.zip. Tarief

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000 Inleiding Dit informatieblad beschrijft het installeren van CoDeSys 2.3.9.35 op de besturingssystemen Windows XP en Windows 7. Tevens wordt beschreven hoe de target voor de regelsystemen HCS3050, HCS3100

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Handleiding Telewerken Gemeentenet

Handleiding Telewerken Gemeentenet Gemeentenet Versie Datum Aangepast door V1 16-04-2013 Mirjam Braat Copyright Gemeente Oosterhout 2013 Gebruikershandleiding Telewerken via Citrix Receiver Inhoudsopgave 1 Systeemeisen.. 2 Mogelijk verwijderen

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

fotofabriek.nl Handleiding software downloaden & installeren

fotofabriek.nl Handleiding software downloaden & installeren fotofabriek.nl Handleiding software downloaden & installeren DOWNLOADEN Kies je besturingsysteem (windows of mac) en klik op downloaden. Het downloaden start automatisch en het installatiebestand kun je

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Installatiehandleiding MatrixKozijn 3.1

Installatiehandleiding MatrixKozijn 3.1 Installatiehandleiding MatrixKozijn 3.1 INSTALLATIEHANDLEIDING MATRIXKOZIJN 3.1 2 1. AANBEVOLEN SYSTEEMEISEN 2 2. INSTALLATIE MATRIXKOZIJN 3.1 2 3. CONVERSIE GEBRUIKERSBESTANDEN 3 3.1. CONVERSIE STAMBESTANDEN

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 Wenst u te installeren op Citrix of op een Windows Terminal server 2003, 2008 of 2012? Dan dient u ook de bijlage bij de

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit.

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit. Handleiding: Installeren ITware en ODBC driver ITware wordt ondersteund op de volgende besturingssystemen: - Windows Vista - Windows 7 (32 en 64 bit) - Windows 8 (32 en 64 bit) - Windows server 2003 -

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.2 MU Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Installatie

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EIviewer

Gebruikershandleiding EIviewer Gebruikershandleiding EIviewer Een eenvoudigere manier om Vektis declaratiebestanden te lezen bestaat er niet. Sleep slechts het betreffende declaratiebestand naar het hoofdscherm van EIviewer. Ook het

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Installatie NemaDecide en eerste gebruik

Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installeren NemaDecide NemaDecide kan worden geïnstalleerd op alle computer vanaf Windows 95. De interface is toegesneden op een beeldschermresolutie van 1280 x

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

0.1 Installatiehandleiding. Klic-viewer. Datum 6 september 2013. Versie 3.5 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard"

0.1 Installatiehandleiding. Klic-viewer. Datum 6 september 2013. Versie 3.5 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: Standaard 0.1 Installatiehandleiding Klic-viewer Datum 6 september 2013 Versie 3.5 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 3.2 08/01/2013 Geheel Nieuw

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie