Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid"

Transcriptie

1 Cliënteninformatie P Pijnrevalidatie Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid

2 Pijnrevalidatie Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke medische behandelingen afgerond, maar blijven de klachten bestaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor pijnrevalidatie bij revalidatiecentrum Roessingh. Roessingh is een van de weinige revalidatiecentra in Nederland die gespecialiseerd is in pijnrevalidatie. In deze brochure kunt u lezen wat pijnrevalidatie inhoudt, hoe het behandelprogramma is opgebouwd en hoe u in aanmerking kunt komen voor pijnrevalidatie bij Roessingh. 2

3 Wat is pijnrevalidatie? Wat is pijnrevalidatie? Uw chronische pijn- of vermoeidheidsklachten zullen niet alleen invloed hebben op uw lichamelijk functioneren, maar ook op uw psychisch en sociaal functioneren. Pijnrevalidatie is erop gericht om uw functioneren op al deze drie vlakken te verbeteren en de invloed van uw klachten op uw leven terug te dringen. Voor wie is dit bedoeld? Wanneer u al langer dan drie maanden pijn heeft of zeer vermoeid bent, kunt u bij revalidatiecentrum Roessingh een behandelprogramma in de pijnrevalidatie volgen. Dit programma is bestemd voor mensen met de hieronder genoemde diagnoses, waarbij geen verdere medische behandeling meer mogelijk is: chronische complexe pijnklachten, bijv. fibromyalgie chronische rugklachten chronische nek-schouder-armklachten, bijv. post-whiplashsyndroom RSI/CANS chronische vermoeidheid syndroom (CVS) chronische vermoeidheid, lichamelijk onvoldoende verklaard pijn en vermoeidheid na kanker posttraumatische dystrofie (CRPSI) 3

4 Wat is het doel van de behandeling? Wat is het doel van de behandeling? Het doel van de revalidatie is herstel. U leert uw mogelijkheden te vergroten of nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen in harmonie met uw omgeving. Het wordt mogelijk om optimaal te functioneren op het gebied van werken, de huishouding doen, studeren of het opvoeden van kinderen. Met herstel wordt niet bedoeld: het herstellen van schade of weer de oude worden. Het doel van de behandeling is ook niet de oorzaak van de pijn- en vermoeidheidsklachten op te sporen of de klachten direct te verminderen. Het gaat om het herstellen van capaciteiten en het maken van keuzes, waardoor de klachten kunnen afnemen. Door een gemotiveerde houding zult u beter kunnen functioneren, ook als de pijn niet weggaat. Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van verwachten dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. U zult dan ook doorzettingsvermogen nodig hebben. Bio-psycho-sociale model Het uitgangspunt van de behandeling is het bio-psycho-sociale model. Dat wil zeggen dat de behandeling zich richt op lichamelijke, psychologische en sociale factoren. Uw pijn of vermoeidheid kan door deze factoren zijn ontstaan, in stand gehouden worden of verergerd worden. De behandeling is gericht op het beïnvloeden van deze factoren. Regie U leert de regie te nemen over uw leven en daarmee de invloed te verminderen van de pijn- en vermoeidheidsklachten. Voor een succesvolle behandeling is het nodig dat u zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om uw doen en laten te veranderen. Als u actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. U leert uzelf te helpen door te experimenteren met nieuwe of andere methodes en deze toe te passen in uw dagelijkse leven. Ter ondersteuning daarbij krijgt u instructies en oefeningen binnen de behandeling en huiswerkopdrachten. Keuzes Zowel te veel als te weinig inspanning heeft negatieve gevolgen voor u. U leert keuzes maken in de activiteiten die u kunt en wilt doen. Daarbij gaat het er nadrukkelijk om dat u niet minder moet gaan doen, maar dat u kiest voor activiteiten die u de moeite waard vindt. 4

5 Behandelfases Pijnrevalidatie bij revalidatiecentrum Roessingh De revalidatiearts en de behandelaars bekijken of u in aanmerking komt voor pijnrevalidatie. Hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans is dat uw klachten niet alleen door lichamelijke, maar ook door psychische en sociale factoren in stand gehouden of verergerd worden. Bij ons werken behandelaars uit diverse disciplines nauw samen in de behandeling van onze cliënten met chronische pijn en vermoeidheid. Behandelfases Het revalidatieproces bestaat uit vijf fasen. 1 Intakefase De intakefase bestaat uit een consult bij de revalidatiearts, een gesprek bij de maatschappelijk werker of psycholoog en het invullen van vragenlijsten. Vervolgens wordt gekeken welk behandelprogramma voor u het meest geschikt is. Om dit nog beter te kunnen beoordelen zijn er klinische en poliklinische observatieperiodes. Als blijkt dat er geen geschikte behandelmogelijkheid in revalidatiecentrum Roessingh voorhanden is, kunt u een advies krijgen voor nader onderzoek, een behandeling elders of geen behandeling. 2 Observatiefase In de observatiefase wordt samen met u het behandelplan opgesteld. De volgende vragen vormen daartoe de leidraad: Wat wilt u bereiken? Aan welke aspecten gaat u werken? Door welke factoren blijven de klachten en beperkingen bestaan of worden ze verergerd? 3 Behandelfase Het met u opgestelde behandelplan wordt uitgevoerd. 4 Afsluiting Samen met u wordt een plan gemaakt hoe u zelf, na uw revalidatie bij Roessingh, door kunt gaan. Ook hierbij is aandacht voor uw lichamelijke, psychische en sociale functioneren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat u op het gebied van sport kunt doen. 5 Nazorgfase In de nazorgfase krijgt u steun om vast te houden wat u heeft geleerd. 5

6 Behandelvormen Behandelvormen Uw behandeling vindt poliklinisch (dagbehandeling) of klinisch (opname) plaats en kan zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd. Bij alle behandelvormen gaat u tussentijds naar huis om het geleerde in de thuis- en werksituatie toe te passen. Poliklinische behandeling Bij poliklinische behandeling komt u twee tot drie dagdelen per week naar Roessingh voor therapie. Individuele behandeling Wanneer u in aanmerking komt voor individuele behandeling zal dit doorgaans starten met een observatiefase die drie weken duurt. Binnen twee weken na afloop van de observatiefase volgt een adviesgesprek met u, uw partner of naaste en een vertegenwoordiging van het behandelteam. In dit gesprek wordt uw vervolgbehandeling bepaald. Meestal zal deze ook poliklinisch zijn, en qua inhoud niet veel verschillen van de observatiefase. Mogelijk wordt echter een andere behandelvorm beter voor u geacht. Dan wordt dit samen met u besproken. Na het adviesgesprek heeft u een korte periode geen behandeling. Hierna start de behandelfase, deze duurt standaard twaalf weken. Deze fase bestaat meestal uit ergotherapie, fysiotherapie en sport, mogelijk aangevuld met maatschappelijk werk of psychologie. Hoewel u het therapieprogramma individueel doorloopt, zult u sommige onderdelen in een groep volgen. Twee keer tijdens het programma vindt er een bespreking plaats met u, eventueel uw partner of naaste en het behandelteam, om de voortgang van de revalidatie te bespreken. Groepsprogramma Naast de individuele poliklinische behandeling is er een aantal poliklinische groepsprogramma s. Bij deze programma s doorloopt u de behandeling als groep, waarbij er ook aandacht is voor de individuele problematiek. 6

7 Behandelvormen Verwachtingen Er wordt van u verwacht dat u de afgesproken therapieonderdelen volgt en huiswerkopdrachten maakt. Er wordt 100% aanwezigheid gevraagd. De behandeling zal in principe niet langer duren dan de afgesproken behandel-duur. Natuurlijk worden mogelijke uitzonderingssituaties per persoon bekeken. Wanneer de behandeling is afgerond heeft u na enige tijd (doorgaans na drie maanden) een afspraak bij de revalidatiearts om het geleerde nog eens door te nemen en zo nodig bij te sturen. Klinische behandeling U komt in aanmerking voor een klinische behandeling wanneer u lichamelijk te laag belastbaar bent of dat het verstandig is dat u de principes eerst in een klinische situatie oefent, voordat u ze in uw thuis- of werksituatie toepast. Er zijn twee groepsprogramma s en twee individuele programma s: Drie-dagen-groepsprogramma: Gedurende acht weken bent u drie dagen per week in het revalidatiecentrum. De rest van de week past u het geleerde toe in uw thuis- en werksituatie. Enige tijd na de behandeling volgt een terugkomdag om het geleerde nogmaals met u door te nemen en eventueel bij te sturen. Vijf-dagen-groepsprogramma: Gedurende twaalf weken bent u afwisselend een week (maandag t/m vrijdag) in het revalidatiecentrum en een week thuis. In de weken thuis past u het geleerde toe in uw thuis- en werksituatie. Ongeveer drie maanden na deze periode volgt een laatste klinische behandelweek. Voor chronische vermoeidheidsklachten is de duur tien weken, afwisselend een week (maandag tot en met vrijdag) in het revalidatiecentrum en een week thuis. Drie-dagen individueel programma: Gedurende zeven weken bent u drie dagen per week (van maandag t/m woensdag) in het revalidatiecentrum. De rest van de week past u het geleerde toe in uw thuis- en werksituatie. Ongeveer drie maanden na de zevende week volgt een achtste en laatste behandelweek. 7

8 Behandelaars Vijf-dagen individueel programma: Gedurende maximaal tien weken bent u afwisselend een week (maandag t/m vrijdag) in het revalidatiecentrum en een week thuis. In de weken thuis past u het geleerde toe in uw thuis- en werksituatie. Het aantal weken dat u in behandeling komt, wordt afgestemd op uw eigen situatie. Ongeveer drie maanden na deze periode volgt een laatste behandelweek. De individuele behandeling wordt altijd voorafgegaan door een observatieperiode van drie aaneengesloten weken (drie dagen per week) of tweemaal vijf dagen met tussentijds een week thuis. Partners Uw eventuele partner of naaste speelt een belangrijke rol in uw revalidatie en wordt daarom nauw bij de behandeling betrokken. Dit houdt in dat uw partner of naaste een of meerdere keren uitgenodigd wordt om mee te komen naar de behandeling. De behandelaars Tijdens de behandeling wordt u begeleid door verschillende behandelaars. Met sommige van hen heeft u een intensief contact, met anderen minder. Revalidatiearts De revalidatiearts is uw medisch specialist en eindverantwoordelijke voor de behandeling. Hij/zij beoordeelt de medische stand van zaken. U ziet de arts in de loop van het behandelprogramma en, als het nodig is, in de vervolgweek of op de terugkomdag. Bij de individuele behandelingen is er een frequenter contact met uw revalidatiearts. U kunt, als daartoe aanleiding is, altijd contact opnemen met uw revalidatiearts. Maatschappelijk werker De maatschappelijk werker helpt u om uw rol in uw sociale omgeving, zoals in uw werk of in uw gezin, weer zo goed mogelijk op te pakken. Daarnaast helpt hij/zij u de steun te krijgen die u nodig heeft en belemmerende factoren in uw omgeving te veranderen. Psycholoog De psycholoog bekijkt samen met u welke activiteiten uw leven de moeite waard 8

9 Behandelaars maken en welke revalidatiedoelen daarbij passen. Hij/zij helpt u bij het veranderen van gedrag en ondersteunt u bij het volhouden van die activiteiten. Fysiotherapeut De fysiotherapeut helpt u onder andere om handelingen en basisactiviteiten meer ontspannen en efficiënter uit te voeren. Verder zal de fysiotherapeut met u een basisniveau en een opbouwschema bepalen om verantwoord uw fysieke mogelijkheden op te bouwen. De fysiotherapeut heeft aandacht voor het terugdringen van fysieke beperkingen. Oefentherapie en ontspanningstherapie, waarin een afwisseling van inspanning en ontspanning belangrijk is, zijn hierbij de basisonderdelen. Bewegingsagoog De bewegingsagoog begeleidt u bij bewegingsactiviteiten. Tijdens de behandeling kunnen verschillende activiteiten ondernomen worden, zoals zwemmen, fitness en groepssporten. De bewegingsagoog kijkt hoe u bepaalde activiteiten het beste kunt doen. Er wordt gelet op bewegingsvaardigheid, houding en op de dosering. Ergotherapeut De ergotherapeut gebruikt allerlei activiteiten om u bewust te laten worden van de gewoontepatronen waarin u denkt en doet. Vervolgens kan tijdens deze activiteiten worden geëxperimenteerd met alternatief gedrag, dat past bij het leven dat u (weer) wilt leiden. De voor u relevante dagelijkse activiteiten, zoals hobby s of activiteiten in het huishouden, worden samen met u geanalyseerd, waarbij wordt gezocht naar een werkwijze waar u zich prettig bij voelt. De ergotherapeut besteedt aandacht aan zowel de mentale als de lichamelijke kant van de activiteiten, evenals het optimaliseren van uw dag- en weekstructuur. Zodoende kan er stapsgewijs toegewerkt worden naar een grotere belastbaarheid. Groepsleider De groepsleider stimuleert u om het geleerde te vertalen naar de concrete situatie van alledag. Tevens begeleidt deze het dagelijks leven in de groepsbehandelingen. De groepsleider is ervoor verantwoordelijk dat u zich rustig kunt wijden aan uw behandeling en helpt u het avondprogramma in te vullen. 9

10 Algemene informatie Activiteitentherapeut Bij de activiteitentherapie komen de thema s creativiteit, durf om te experimenteren, waarneming en tijdsbesteding aan de orde. U leert stap voor stap verschillende materialen en technieken kennen alsmede uw creatieve mogelijkheden te ontwikkelen. Casemanager arbeidsrevalidatie Arbeid, betaald of onbetaald, is een belangrijk aandachtspunt binnen de behandeling. Als er aanleiding toe is, kunt u een gesprek krijgen met de casemanager arbeidsrevalidatie. In dat intakegesprek kunnen onder andere uw opleiding, werkervaring en uw visie op uw arbeidstoekomst aan de orde komen. Indien nodig kan er een meer uitgebreide begeleiding worden geboden. Uw privacy In verband met uw behandeling worden er administratieve en medische gegevens over u vastgelegd. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die bij uw behandeling zijn betrokken. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zijn verplicht de hiervoor wettelijk geldende regels op te volgen. Wij hebben deze regels uitgewerkt in een privacyreglement. Hierin is vermeld hoe u van uw rechten gebruik kunt maken. Dit reglement kunt u inzien en downloaden via onze website, Een aanvraagformulier voor inzage of afschriften van uw medisch dossier kunt u aanvragen bij het Centraal Loket, telefoon (053) , Voor kinderen jonger dan zestien jaar die in het revalidatiecentrum worden behandeld, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers dit doen. Klachtenbehandeling De medewerkers van revalidatiecentrum stellen alles in het werk om u een zo goed mogelijke behandeling en verblijf te geven. Toch is het mogelijk dat de uitvoering hiervan niet helemaal naar wens verloopt en u niet tevreden bent. Wanneer dat het geval is, kunt u dit het best bespreken met degene waarbij de klacht is ontstaan. Uw klacht kan betrekking hebben op verschillende zaken, zoals de inhoud van de behandeling, de planning van de behandeling, de manier waarop men met u omgaat, u te woord staat, de voorlichting of wachttijden. 10

11 Algemene informatie Roessingh maakt gebruik van een klachtenfunctionaris, zij geeft informatie en advies over hoe u uw klacht het beste in kunt indienen en helpt indien nodig. Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie de informatiefolder Als u een klacht heeft, of kijk op onze website. Contactgegevens klachtenfunctionaris: telefoonnummer (053) of , kamer F2.28, tweede verdieping. Ze is aanwezig van maandag tot en met donderdag. Aansprakelijkheid De Raad van Bestuur van revalidatiecentrum Roessingh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door diefstal of vandalisme, van welke aard dan ook, aan privébezittingen van revalidanten of bezoekers. Wij adviseren u daarom zo weinig mogelijk geld of kostbaarheden mee te nemen naar het centrum. Aanmelding Aanmelden kan op de volgende manieren: Via de post: Roessingh, t.a.v. Centraal Loket, Postbus 310, 7500 AH Enschede; Via de mail: Via de fax: (053) Heeft u vragen of wilt u weten of uw aanmelding is binnengekomen, dan kunt u bellen met het Centraal Loket tel. (053) Meer informatie Er worden maandelijks voorlichtingsavonden georganiseerd voor mensen die op de wachtlijst staan. Verder kunt uw voor meer informatie contact opnemen met uw huisarts, specialist of het secretariaat van de Pijnrevalidatie, telefoon (053) U kunt ook kijken op en 11

12 Vernieuwend Attent Samen B Roessinghsbleekweg AH Enschede Postbus AH Enschede T F E I Revalidatiecentrum Roessingh is onderdeel van Roessingh concern.

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Cliënteninformatie P Pijnrevalidatie Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Pijnrevalidatie Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid

Cliënteninformatie. Pijnrevalidatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Cliënteninformatie P Pijnrevalidatie Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid Pijnrevalidatie Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke

Nadere informatie

Pijnrevalidatie. NAH-revalidatie. Cliënteninformatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid.

Pijnrevalidatie. NAH-revalidatie. Cliënteninformatie. Voor mensen met chronische pijnklachten en chronische vermoeidheid. Cliënteninformatie Informatie NAH-revalidatie Vernieuwend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Attent F16.042013 Samen Pijnrevalidatie Roessinghsbleekweg 33 7522 AH Enschede Postbus 310 7500 AH

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Polikliniek. Cliënteninformatie

Polikliniek. Cliënteninformatie Polikliniek Cliënteninformatie P Polikliniek De behandeling De behandeling Bij Roessingh zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen met problemen op het gebied van houding en beweging. Er worden

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren. Ik werd eindelijk serieus genomen. Revalidatiecentrum voor kinderen en jeugd Reigerbos,

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Kliniek volwassenen. Cliënteninformatie

Kliniek volwassenen. Cliënteninformatie Kliniek volwassenen Cliënteninformatie P Kliniek volwassenen In het Roessingh zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen met problemen op het gebied van houding en beweging. Anders dan in een

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenkliniek

Kinder- en Jongerenkliniek Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie 42171_Roessingh SOMATISCHE A5.indd 1 19-08-13 09:41 Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in

Nadere informatie

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren Libra R&A Revalidatie Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten bij kinderen en jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren (of ouders/verzorgers), die in behandeling zijn bij

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma Revalidatie en therapie Pijnrevalidatieprogramma Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is chronische pijn?...4 Doel pijnrevalidatieprogramma...6 Verloop revalidatieproces...6 Screeningsfase...6 Opzet pijnrevalidatieprogramma...7

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling

Libra R&A locatie Blixembosch. Chronische pijn. revalidatiebehandeling Libra R&A locatie Blixembosch Chronische pijn revalidatiebehandeling Als langdurige pijnklachten voor beperkingen in het dagelijks leven zorgen, kan revalidatie zinvol zijn. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Kliniek volwassenen. Cliënteninformatie

Kliniek volwassenen. Cliënteninformatie Kliniek volwassenen Cliënteninformatie P Kliniek volwassenen In Roessingh zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen met problemen op het gebied van houding en beweging. Anders dan in een ziekenhuis

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET PIJNREVALIDATIEPROGRAMMA

INFORMATIE OVER HET PIJNREVALIDATIEPROGRAMMA INFORMATIE OVER HET PIJNREVALIDATIEPROGRAMMA 2 3 REVALIDATIE BIJ CHRONISCHE PIJN Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor al een uitgebreid medisch traject doorlopen? Blijven

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling Poliklinische revalidatiebehandeling bij pijn Revalidatieprogramma voor mensen met complexe pijnproblematiek Naast revalidatieprogramma s voor mensen met problemen op het gebied van houding en beweging

Nadere informatie

Grip op pijn Revalidatiecentrum Breda

Grip op pijn Revalidatiecentrum Breda 1. Grip op pijn Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u chronische pijnklachten heeft en er behoefte is aan professionele

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Informatie. Kliniek volwassenen

Cliënteninformatie. Informatie. Kliniek volwassenen Cliënteninformatie Informatie P Kliniek volwassenen Kliniek volwassenen In Roessingh zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen met problemen op het gebied van houding en beweging. Anders dan

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie Pijn beïnvloedt uw dagelijks leven minder UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Als u vanwege uw pijnklachten naar de revalidatiearts

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Verder met pijn. Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord

Verder met pijn. Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Verder met pijn Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Inleiding Uw revalidatiearts heeft u doorverwezen naar het Verder met Pijn programma van het Pijnrevalidatieteam.

Nadere informatie

Chronische pijn volwassenen

Chronische pijn volwassenen Informatie voor de patiënt Chronische pijn volwassenen Laat zien wat je kunt Chronische pijn De behandeling van pijnpatiënten is gewoonlijk gericht op pijnbestrijding, dat wil zeggen op het doen verminderen

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Verder met pijn

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Verder met pijn UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Verder met pijn UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Verder met pijn 1 Verder met pijn 2 UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord

Nadere informatie

revalidatie bij chronische pijn

revalidatie bij chronische pijn patiënteninformatie revalidatie bij chronische pijn de intakeprocedure U heeft chronische pijnklachten aan uw spieren of gewrichten. Het kan zijn dat er geen duidelijke oorzaak is gevonden voor uw pijnklachten.

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Polikliniek

Cliënteninformatie. Polikliniek Cliënteninformatie P Polikliniek Polikliniek Bij Roessingh zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen met problemen op het gebied van houding en beweging. Er worden mensen behandeld met allerlei

Nadere informatie

Het chronischepijnprogramma. Beter omgaan met chronische pijn

Het chronischepijnprogramma. Beter omgaan met chronische pijn Het chronischepijnprogramma Beter omgaan met chronische pijn De revalidatiearts heeft u geadviseerd het revalidatieprogramma voor chronische pijn te volgen. In deze brochure stellen we het programma aan

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel Poliklinische cognitieve revalidatie na hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U start binnenkort

Nadere informatie

REVALIDATIE. Chronische pijn

REVALIDATIE. Chronische pijn REVALIDATIE Chronische pijn Chronische pijn Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet blijft doorlopen met een gebroken been. Bij chronische pijnklachten

Nadere informatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie Multiple Sclerose Poliklinische revalidatie Voor wie is deze folder? Bij u is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. De aandoening Multiple Sclerose kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijks

Nadere informatie

Pijnrevalidatie. Orbis Revalidatie

Pijnrevalidatie. Orbis Revalidatie Pijnrevalidatie Orbis Revalidatie Inleiding U hebt al langere tijd last van pijn in uw houdings- en bewegingsapparaat, oftewel in uw spieren, pezen, botten of gewrichten. Er is sprake van lichamelijke

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

KLINISCHE LONGREVALIDATIE. In deze folder leest u meer over het verloop van het klinische longrevalidatieprogramma.

KLINISCHE LONGREVALIDATIE. In deze folder leest u meer over het verloop van het klinische longrevalidatieprogramma. KLINISCHE LONGREVALIDATIE In deze folder leest u meer over het verloop van het klinische longrevalidatieprogramma. Waarom klinische longrevalidatie? Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Pijnrevalidatie. Zuyderland Revalidatie

Pijnrevalidatie. Zuyderland Revalidatie Pijnrevalidatie Bezoekadres Zuyderland Revalidatie Meldpunt: West 07 Dr. H. van der Hoffplein 1 6162 BG Sittard-Geleen Telefoon: 088-459 9718 Zuyderland Revalidatie Postadres Zuyderland Revalidatie Postbus

Nadere informatie

Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten 1 2 Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor jongeren en hun ouders die door de

Nadere informatie

Revalidatie bij pijnklachten in de onderarm en hand Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij pijnklachten in de onderarm en hand Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij pijnklachten in de onderarm en hand Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Het behandelprogramma van Revant Revalidatiecentrum Breda is bestemd voor mensen met beperkingen in het dagelijkse

Nadere informatie

Behandeling na hersenletsel

Behandeling na hersenletsel Behandeling na hersenletsel Groepsbehandeling op de Cognitieve Behandelunit (CBU) Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is het doel van deze behandeling? 3 Wat zijn cognitieve functies? 3 Voor wie is

Nadere informatie

Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie Oncologische revalidatie Inleiding Kanker verandert uw leven van de één op de andere dag. De afdeling Revalidatie van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen heeft een gespecialiseerd behandelteam voor mensen

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker Revalidatie Revalidatie bij kanker Vermoeidheid bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie

Nadere informatie

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma Revalidatie Fibromyalgieprogramma Inleiding Sinds een aantal jaren kent Heliomare revalidatie het speciale programma Leren omgaan met fibromyalgie. Dit programma is in het leven geroepen om op maat gesneden

Nadere informatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie Behandelprogramma Hartrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie achteruit. U kunt zich hierdoor

Nadere informatie

RESET Revalidatiecentrum Breda

RESET Revalidatiecentrum Breda RESET Revalidatiecentrum Breda Een revalidatieprogramma voor kinderen en jongeren met medisch onverklaarde lichamelijke klachten (Informatie voor kinderen, jongeren en ouders) Inleiding Jij en je ouders

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

POLILKINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING

POLILKINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING POLILKINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING Revalidatiecentrum Tolbrug biedt specialistische revalidatiezorg. Kinderen en volwassenen in de regio Noord Oost Brabant kunnen bij ons terecht. Wij bieden de revalidatiezorg

Nadere informatie

FIA: Fibromyalgie In Actie

FIA: Fibromyalgie In Actie FIA: Fibromyalgie In Actie Groepsbehandeling fibromyalgie Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Fibromyalgie 3 Voor wie is deze behandeling? 3 Wat is het doel van het behandelprogramma? 3 Screening 4 Intake

Nadere informatie

Uw persoonlijke Behandelplan

Uw persoonlijke Behandelplan Patiëntenbrochure Welkom bij Revacare Welkom bij Revacare. Revacare is een zelfstandig behandelcentrum dat poliklinische geneeskundige revalidatie aanbiedt. Door de krachten te bundelen tussen artsen,

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker 1 Oncologische Revalidatie 2 UMCG

Nadere informatie

Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten 1 2 Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor potentiële verwijzers van jongeren voor de revalidatiebehandeling

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

CP: hoe leef je ermee?

CP: hoe leef je ermee? CP: hoe leef je ermee? Omgaan met langetermijngevolgen van cerebrale parese Veel mensen met cerebrale parese hebben op volwassen leeftijd klachten van pijn en vermoeidheid en bemerken een achteruitgang

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

COPD-revalidatie. Revalidatieprogramma voor longpatiënten

COPD-revalidatie. Revalidatieprogramma voor longpatiënten COPD-revalidatie Revalidatieprogramma voor longpatiënten COPD is een verzamelnaam voor een chronische aandoening van de ademhalingsorganen, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. Symptomen van

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Hypermobiliteitsklachten HMS/EDS

Libra R&A locatie Blixembosch. Hypermobiliteitsklachten HMS/EDS Libra R&A locatie Blixembosch Hypermobiliteitsklachten HMS/EDS U bent door uw specialist of huisarts, vanwege klachten met betrekking tot hypermobiliteit, naar de revalidatiearts van Libra Revalidatie

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Klinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent door de revalidatiearts in het ziekenhuis verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is.

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is. Wat zijn de oorzaken van een beenamputatie? Onder een amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een hele teen, voet, been, vinger, hand etc. of een deel

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Is longrevalidatie iets voor u?

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Is longrevalidatie iets voor u? UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Is longrevalidatie iets voor u? UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Een chronische longaandoening is een ziekte van de longen of de luchtwegen

Nadere informatie

Hart- en Longrevalidatie

Hart- en Longrevalidatie Libra R&A locatie Blixembosch Hart- en Longrevalidatie Een chronische hart- en/of longaandoening kan veel klachten en beperkingen geven. Soms is behandeling met medicijnen niet voldoende en krijgt u het

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie U heeft de diagnose Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of Progressieve Spinale Musculaire

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte Poliklinische revalidatiebehandeling na een beroerte POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA EEN BEROERTE Wat is een beroerte Bij een beroerte of CVA (de medische term) is de bloedtoevoer in de hersenen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht Voor een goede gezondheid is een snelle professionele interventie afgestemd op de persoon van groot belang Kwaliteit Bij Elshout Fysio ben

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Algemene informatie 1 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van het kinder en jeugdrevalidateam 5 Uw

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Multidisciplinaire revalidatie: chronische pijn - return to move

Patiënteninformatie. Multidisciplinaire revalidatie: chronische pijn - return to move Patiënteninformatie Multidisciplinaire revalidatie: chronische pijn - return to move 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Algemene informatie... 4 Wat is chronische pijn?... 4 Voor wie is deze revalidatie

Nadere informatie

Revalidatie bij chronische pijn

Revalidatie bij chronische pijn REVALIDATIE Revalidatie bij chronische pijn Poliklinische revalidatie bij chronische pijn In deze folder informeren wij u over het revalidatieprogramma voor mensen met chronische pijnklachten in het Laurentius

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject Libra R&A locatie Blixembosch Beenamputatie Revalidatietraject Deze folder is bestemd voor mensen in ziekenhuizen die mogelijk een amputatie van onderbeen of bovenbeen moeten ondergaan. Zo n operatie is

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper Kinder- en jeugdrevalidatie Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder- en jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA Revalidatie en therapie Poliklinische revalidatie na CVA Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is een CVA?...4 Wat kunt u verwachten?...5 Het behandelproces...5 Observatiefase...5 Behandelfase...6 Nazorgfase...6

Nadere informatie

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Informatie voor de patiënt Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Laat zien wat je kunt Revalideren bij kanker: oncologische revalidatie Kanker is een ingrijpende ziekte die de balans in het leven

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Pijnrevalidatie in het Westfriesgasthuis

Pijnrevalidatie in het Westfriesgasthuis Pijnrevalidatie in het Westfriesgasthuis Revalidatie alle aandacht 2 Pijnrevalidatie In deze folder willen wij u graag iets meer vertellen over pijn en over het pijnrevalidatieprogramma zoals dat op de

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie