SPORTREGLEMENT BELGISCH RALLY KAMPIOENSCHAP 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTREGLEMENT BELGISCH RALLY KAMPIOENSCHAP 2011"

Transcriptie

1 SPORTREGLEMENT BELGISCH RALLY KAMPIOENSCHAP 2011 ALGEMENE PRINCIPES INDEX 1. ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN RACB Sport organiseert het Nationaal Belgisch Kampioenschap rally, dat onder de bevoegdheid valt van RACB en BFO-Belgian Rally Championship 2011 genoemd wordt. Het BFO-Belgian Rally Championship 2011 bevat de rally s opgenomen zijn in de kalender van het kampioenschap. Het BFO-Belgian Rally Championship wordt verreden volgens de geldende regels van de Internationale Sportcode van de FIA en de bijlagen (de Code), het Nationaal Sportief Reglement van RACB Sport en de eventuele bijlagen en het huidige reglement toepasbaar voor volgende Kampioenschappen; - Het Belgisch kampioenschap rally voor piloten - Het Belgisch kampioenschap rally voor copiloten - Het Belgisch kampioenschap rally voor piloten per klasse - Het Belgisch kampioenschap rally voor copiloten per klasse 1.1 TOEPASSING Enkel de RACB kan afwijkingen van het huidige reglement toelaten. Iedere overtreding van het huidig reglement zal gemeld worden aan het college der Sportcommissarissen die een sanctie kan opleggen in overeenstemming met Artikel 152 & 153 van de Internationale sportcode. Elk geval dat niet voorzien wordt door het reglement zal bestudeerd worden door het College der Sportcommissarissen die als enige de macht heeft een beslissing te nemen (Artikel 141 van de Code ) De wedstrijdleider is belast met de toepassing van het huidige reglement en van het particulier reglement gedurende de rally. Hij zal de Sportcommissarissen moeten inlichten over ieder belangrijk incident dat de toepassing van het huidige of het particulier reglement van de rally vereist Al wat niet uitdrukkelijk wordt toegelaten door het huidige reglement is verboden. 1.2 OFFICIELE TAAL Voor alle rally s van het BFO-Belgian Rally Championship zal de officiële taal ofwel het Nederlands ofwel het Frans zijn, afhankelijk van het landsgedeelte waar de rally wordt gereden. Alle documenten en zeker het particulier reglement en de eventuele bijlagen moeten in beide landstalen opgesteld worden In geval van betwisting betreffende de interpretatie van het huidige reglement zal enkel de Franse tekst geldig zijn. 1.3 INTERPRETATIE Ingeval van betwisting en interpretatie van het reglement kan enkel RACB Sport en beslissing nemen. 1.4 DATUM VAN TOEPASSING Het huidige reglement wordt van kracht op 15 februari DEFINITIES 2.1 ADDENDUM Officieel geschreven document om het particulier reglement te wijzigen, te benadrukken of te vervolledigen, zoals vermeld in bijlage II 2.2 COMMUNICATIE Dit officieel geschreven document kan worden uitgegeven door de wedstrijdleider en / of het college der sportcommissarissen tot informatie 2.3 CONTROLE ZONES Zone tussen het eerste gele controlebord en het beige eindbod met transversale lijnen, duiden een controle zone aan. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 1 van 26

2 2.4 BEMANNING / EQUIPAGE Een equipage bestaat uit twee (2) personen aan boord van ieder voertuig, die aangeduid worden als piloot en copiloot. De twee leden van de equipage mogen rijden gedurende de rally. Beiden dienen verplicht houder te zijn van een competitievergunning piloot of copiloot uitgereikt door zijn ASN voor het lopende jaar geldig voor de wedstrijd. Daarenboven moeten beiden in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dit gedurende de gehele wedstrijd, met uitzondering van copiloten in het bezit van een co driver licentie (uitgegeven door een andere ASN), die op geen enkel ogenblik het stuur mogen overnemen. De bestuurder is verantwoordelijk voor de deelnemer, indien deze laatste zich niet aan boord van het voertuig zou bevinden. 2.5 ETAPPE Elk deel van de rally, dat gescheiden is door een nachtelijk, gesloten wagenpark. Indien er slechts één Super special plaatsvindt tijdens de avond voor etappe 1, maakt deze deel uit van etappe 1 en wordt aanzien als Sectie 1 van etappe BESLISSING Een officieel document uitgegeven door de wedstrijdleider of door het college der sportcommissarissen tot kennisgeving van hun besluit omtrent een onderzoek, een verhoor ondervraging of een klacht. 2.7 EINDE VAN DE WEDSTRIJD Het wedstrijdeinde wordt bepaald door het uithangen van het officieel definitief eindklassement. Het sportieve wedstrijdeinde is de laatste tijdcontrole. 2.8 NEUTRALISATIE Tijdsperiode gedurende dewelke de bemanningen door de organisatoren van de rally gestopt voor om het even welke reden met toepassing van het reglement gesloten wagenpark. worden, 2.9 VERBODEN ASSISTENTIE Het gebruik of het ontvangen door de bemanning van ieder industrieel materiaal (vast of vloeibaar, behalve drank door de organisatie geleverd), wisselstukken, gereedschap of ander materiaal dan dit vervoerd in de wedstrijdwagens, of het in het nabij zijn van personeel van het team, zoals vermeld in het huidige reglement VERKENNING Het aanwezig zijn op een klassementsproef, op welke wijze dan ook, van een prioritair FIA piloot of copiloot of van eender welk lid van een equipage, zelfs niet prioritair, die de intentie hebben om deel te nemen aan een rally na de bekendmaking van het parkoers HERGROEPERING Een door de organisatie voorziene halte onder het regime van Gesloten Park, met een tijdscontrole zowel aan de ingang als aan de uitgang om enerzijds het tijdschema te kunnen volgen en om anderzijds de wagens die nog in wedstrijd zijn te kunnen hergroeperen. De tijd van deze halte kan voor elke equipage verschillen SECTIE Elk deel van de rally begrepen tussen twee hergroeperingen ASSISTENTIE De assistentie zal beschouwd worden als een werk zonder beperkingen op een wedstrijdwagen, met uitzondering voorzien in dit reglement AANVANG VAN DE WEDSTRIJD Iedere wedstrijd begint met de administratieve nazichten of de verkenningen (welke dan ook eerst aanvangt). Het sportieve gedeelte begint met de eerste tijdcontrole SUPER KLASSEMENTSPROEF Een klassementsproef ingericht voor de toeschouwers zodat meerdere auto s tegelijkertijd kunnen starten 2.16 CONTROLEBOEKJE Boekje bestemd voor het inschrijven van de visa en de geregistreerde tijden op de verschillende controlepunten voorzien op de reisweg. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 2 van 26

3 2.17 VERBINDINGSSECTOR De reiswegen begrepen tussen twee opeenvolgende tijdscontroles, of tussen de start van de klassementsproef en de daarop volgende tijdscontrole TECHNISCHE ZONE Een zone tussen twee tijdscontroles om eventuele technische controles uit te voeren door de technische commissarissen OUVREUR Iedereen die de dag van de wedstrijd over de klassementsproeven rijdt en geacht wordt informatie door te geven aan één of meerdere equipages RONDKOERS Een klassementsproef waarvan het parkoers bestaat uit het afleggen van een aantal voorgeschreven ronden. OFFICIELEN 3. OFFICIËLEN EN AFGEVAARDIGDEN 3.1 SPORTCOMMISSARISSEN De Sportcommissarissen voor een rally van het BFO-Belgian Rally Championship 2011 zullen minstens met drie (3) zijn. Er moet steeds een permanente en behoorlijke communicatie zijn tussen de Sportcommissarissen en de wedstrijdleider. Gedurende de wedstrijd dient minstens een van de Sportcommissarissen zich in de nabijheid van het rally HQ bevinden. 3.2 AFGEVAARDIGDEN RACB SPORT Technisch afgevaardigde. De technisch afgevaardigde van RACB Sport, steeds in contact met de wedstrijdleider is belast met oplossen van technische vragen en/of problemen Observator Voor iedere rally kan een observator aangeduid worden. De observator controleert de rally in zijn geheel en vult de nodige formulieren van de RACB Sport in. Geen enkele observator mag gelijktijdig Sportcommissaris zijn voor dezelfde rally Afgevaardigde veiligheid Er kan een afgevaardigde veiligheid aangeduid worden door RACB Sport, die in het bijzonder belast wordt met het nazien van de veiligheid voor het publiek tijdens de rally. 3.3 VERANTWOORDELIJKE RELATIE DEELNEMERS. De voornaamste opdracht van de Relatie Concurrenten bestaat de deelnemers te informeren met alle informatie of bijkomende verduidelijkingen die betrekking hebben met het reglement of het verloop van de wedstrijd. De Relatie Deelnemers moet makkelijk herkenbaar zijn en aanwezig zijn op plaats en uur, zoals aangeduid is in het programma. TOEGELATEN WAGENS 4. TOEGELATEN WAGENS IN HET BFO-BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2011 Alle ingeschreven voertuigen met een Belgische nummerplaat, moeten eveneens gedekt zijn door een schouwingsbewijs uitgereikt door de Diensten van de Automobielinspectie, geldig voor zes maanden of één jaar in functie van de categorie tot dewelke zij behoren. Dit Attest dient geldig te zijn. Teneinde het voertuig bij de Automobielinspectie aan te bieden, moet de wagen voorgesteld worden aan de prekeuring bij RACB Sport die een attest voor competitiewagens zal uitreiken, dit document zal gevraagd worden aan de centra van Automobielinspectie. Aandacht: Het gebruik van Z nummerplaten moet conform de wet gebeuren. ZZ nummerplaten zijn verboden. Oldtimer nummerplaten zijn verboden. 4.1 SAMENVATTING Enkel de volgende auto s kunnen deelnemen aan het BFO-Belgian Rally Championship 2011: - Wagens groep A en World Rally Cars (Bijlage J Art. 255 & 255A) Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 3 van 26

4 - Wagens groep A Kit Cars met een verbeterde cilinderinhoud van minder dan 1600cm³. - Wagens groep RGT gelijkvormig aan bijlage J 2011 Art Wagens groep GT gelijkvormig aan de reglementen RACB Groep GT Wagens Groep R (Bijlage J, Article 260 et 260D) - Wagens groep N (Bijlage J, Artikel 254) -Wagens Super 2000 (Bijlage J, Article 254A). - Wagens Super 2000 voorzien van een turbo motor 1.6-liter met een «restrictor» voor de turbo. (De afmeting van deze «restrictor» zal aangekondigd worden voor 15 februari 2011 door de FIA) - Wagens groep M gelijkvormig aan de voorschriften RACB groep M Wagens groep E Wagens met een vervallen FIA A/N (Expired) en conform aan het reglement RACB Sport groep E KLASSE EN GROEP KLASSE l 1 S2000 1,6 Turbo WRC 1,6 Turbo WRC 2,0 Turbo A8 2 S2000 2,0 Atmosferisch R4 3 N4 4 RGT- GTN21 GTN22 GTN23 GTP24 5 A7 Super 1600 R2C R3C R3T R3D 6 A6 R2B KIT Cars A5 8 N3 9 N2 R1B 10 N1 R1A 11 E12 E11 E10 E9 12 M16 M15 M14 M GROEPEN GROEP N GROEP A GROEP GT N1 0cc > 1400cc A5 0cc > 1400cc N21 0cc > 2000cc N2 1400cc > 1600cc A6 1400cc > 1600cc N cc > 3500cc N3 1601cc > 2000cc A7 1601cc > 2000cc N cc N cc A cc P24 RACB Homologatie GROEP R GROEP S 2000 / WRC(2011) R1A 0cc > 1400cc S2000- Rally 1.6 Turbo motor R1B 1400cc > 1600cc S2000- Rally 2.0 Atmosferisch R2B 1400cc > 1600cc WRC Turbo motor R2C 1601cc > 2000cc R3C 1601cc > 2000cc R3T +1600cc nominaal R3D +2000cc nominaal R cc RGT TBA GROEP E GROEP M E9 0cc > 1400cc M13 0cc > 1400cc E cc > 1600cc M cc > 1600cc E cc > 2000cc M cc > 2000cc E cc M cc 4.3 AANVULLENDE RICHTLIJNEN - Wagens gehomologeerd als «Kit car», en waarvan de cilinderinhoud begrepen is tussen 1400 et 1600 cm³ kunnen aanvaard worden indien het gewicht overeenkomt met artikel «Gewicht» van Bijlage J. - Tweewiel aangedreven wagen met een turbo diesel motor en waarvan de cilinderinhoud minder dan 2000 cm³ bedraagt worden aanvaard in Groep A of N. - Voor wagens gehomologeerd als S 1600, is het toegelaten verouderde of vervallen errata toe te passen. - Wagens van Klasse A8 waarvan op het eerste blad van hun FIA homologatie fiche «THIS FORM IS NOT VALID IN GROUP A» (cette fiche n est pas valide en Groupe A) of «ONLY VALID IN GROUP N» worden in het Belgisch Kampioenschap Rally opgenomen in Groep A, behalve voor de wedstrijden met en FIA Statuut. BV : Mitsubishi Evo VIII MR, Evo IX, Subaru WRX STX. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 4 van 26

5 Deze wagens moeten conform zijn aan hun homologatie fiche A/N en conform blijven met de FIA bijlage J artikel 254. Deze wagens moeten tevens voorzien zijn met van een turbo «bride» van maximaal 34mm. Om alle misverstanden te vermijden wordt de aandacht gevestigd dat voor wedstrijden in België het gebruik van elektronische differentiëlen en watergekoelde remmen toegelaten zijn, volgens artikel 255 van Bijlage J Deze divisie is enkel geldig voor 2011 (op voorwaarde van eventueel verbod door de la FIA). KAMPIOENSCHAPPEN EN PUNTEN 5. KAMPIOENSCHAPSVEREISTEN 5.1 PUNTEN VOOR HET KAMPIOENSCHAP Voor elke wedstrijd, tellende voor het BFO-Belgian Rally Championship 2011, worden de punten toegekend of basis van uitslagen van alle wedstrijden van het betreffende kampioenschap (Algemeen en per klasse) Voor het BFO-Belgian Rally Championship scoren Piloten en Copiloten punten door de optelling van de vergaarde punten in het Algemeen Eindklassement en het Klassement per Klasse. Punten worden toegekend aan de 8 eerste wagens van het algemeen klassement; Punten worden toegekend aan de 8 eerste wagens Enkel de wagens van klasse 1 tot klasse 10 scoren punten voor het BF-Belgian Rally Championship 2011 Piloten en Co-piloten Voor elke wedstrijd tellende voor het BFO-Belgian Rally Championship 2011 worden per klasse voor piloten en copiloten punten als volgt toegekend: Punten per klasse voor klasse 1 tot 12 aan de eerste 8 wagens Iedere deelnemer, ingeschreven voor een Merken Beker en waarvan de non-conformiteit van de wagen aan het technische reglement van deze Beker is vastgesteld en bestraft door het schrappen van zijn resultaat of uitsluiting uit de betrokken Beker, zal eveneens uitgesloten worden uit het klassement van de rally Voor een wedstrijd tellend voor een FIA Kampioenschap, worden enkel door de FIA gehomologeerde wagens, voor dat kampioenschap, toegelaten. Piloten en copiloten scoren wel punten voor het BFO-Belgian Rally Championship INSCHRIJVINGSRECHT Om punten te scoren in het BFO-Belgian Rally Championship 2011 moet de piloot een Nationale RACB Licentie bezitten. Alle piloten en/of copiloten van een andere ASN, die punten willen scoren in het BFO-Belgian Rally Championship 2011 dienen zich op voorhand in te schrijven bij RACB sport en het inschrijvingsgeld van 200 te betalen. Uiterste datum voor inschrijving is 01/05/2011. Om punten te scoren in wedstrijden van het BFO-Belgian Rally Championship 2011 ingericht voor 01/05/2011, dienen piloot en/of copiloot op dat ogenblik reeds in orde te zijn met zijn inschrijving. 5.3 MINIMALE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME Om opgenomen te worden in het eindklassement van het BFO-Belgian Rally Championship 2011 dienen door piloot en/of copiloot minimaal 4 uitslagen ingebracht te worden. (Algemeen klassement en dit per klasse). 5.4 AANTAL RESULTATEN VOOR HET EINDKLASSEMENT VAN HET KAMPIOENSCHAP De punten worden toegekend volgens het eindklassement: 8 wedstrijden waarvan 6 in rekening gebracht worden /02 Rally van Haspengouw /06 Geko Ypres Rally 09 /04 TAC Rally /09 Omloop van Vlaanderen /04 Rallye de Wallonie 08/10 East Belgian Rally /05 Sezoensrally / 11 Rallye du Condroz-Huy GEKO Ypres Rally: In Groep A: geen WRC s, geen A8 en geen A7 Kit Cars. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 5 van 26

6 6. EX AEQUO VAN EEN KAMPIOENSCHAP Voor het opstellen van het eindklassement van een Kampioenschap worden de piloten en copiloten met hetzelfde aantal punten als volgt onderverdeeld: in functie van hun aantal, eerste plaatsen, vervolgens tweede plaatsen, vervolgens derde plaatsen enz. behaald in de algemene rallyklassementen en die gediend hebben voor het samenstellen van het puntentotaal in functie van het grootst aantal beste plaatsen bekomen in de algemene klassementen van alle rally s waaraan ieder piloot en copiloot die hetzelfde aantal punten heeft, zou deelgenomen hebben; een 7de plaats heeft meer waarde dan gelijk welk aantal 8ste plaatsen, een 8ste plaats heeft meer waarde dan gelijk welk aantal 9de plaatsen, enz In geval van nieuwe ex-aequo worden de piloten en copiloten verdeeld in functie van het aantal beste tijden gerealiseerd in de eerste speciale proef van iedere rally van het kampioenschap waaraan zij deelgenomen hebben In geval van nieuw ex-aequo, zal RACB Sport zelf de overwinnaar aanduiden en de andere exaequo verdelen, rekening houdend met andere factoren. 6.2 CONSTRUCTEURS De 10 opgenomen klassen van het BFO-Belgian Rally Championship 2011 scoren punten voor het klassement constructeur (zie art ). De punten zullen toegekend aan twee best geklasseerde wagens van het zelfde merk, die binnen de eerste 8 eindigen in het algemeen eindklassement van de wedstrijd. Toekenning van punten aan de 8 eerste wagens: CRITERIA VOOR DE PRIORITEITSPILOTEN 7.1 PRIORITEITSPILOTEN A Winnaar zijn van het FIA Wereldkampioenschap rally in één van de twee voorgaande jaren Piloten geklasseerd binnen de eerste drie van het FIA Wereldkampioenschap rally in het voorbij of het lopende jaar Winnaar zijn in het vorige jaar van het FIA Wereldkampioenschap rally voor Junioren of van het FIA Wereldkampioenschap rally Productiewagens of van het FIA Wereldkampioenschap S Winnaar zijn van het Regionale FIA Kampioenschap rally van het voorgaande jaar. 7.2 PRIORITEITSPILOTEN B Piloot zijn die voorkwam op de lijst Priority A in één van de twee voorgaande jaren (2jaar geldig) Piloot en geklasseerd geweest zijn als 2 de of 3 de in het voorgaande jaar van een Regionaal kampioenschap Piloot en geklasseerd geweest zijn als 4 de, 5 de of 6 de van het voorbije jaar van het Wereld kampioenschap Piloot en winnaar geweest zijn van het Regionaal Cup kampioenschap van het voorbije jaar Piloot en winnaar geweest zijn van een groep, maar geen algemeen winnaar in het Wereldkampioenschap van het voorbije jaar De sportcommissarissen kunnen piloten prioriteit A of B die niet met hun, naar eigen mening, een wagen besturen die niet aan hun statuut prioritair voldoet, in de startlijst herpositioneren 8. KARAKTERISTIEKEN VAN DE WEDSTRIJDEN 8.1 TIJDSDUUR Voor elk team mag de voorziene maximum duur van een dag rijden de 18 uren in geen geval overschrijden (een totale maximum tijd van 3 uren voor hergroepering mag hieraan worden toegevoegd) Duur van een rally: - Rally van 1 dag - Rally van 2 dagen ( op zondag: podium ten laatste om 16 u) Voor dagen minder dan 6 uren, moet de onderbreking minstens gelijk zijn aan de duur van de dag. Voor de dagen van 6 uren of langer zal de onderbreking minimum 6 uren bedragen. 8.2 SNELHEIDSBEPERKINGEN OP DE VERBINDINGSSECTOREN De gemiddelde snelheid in de verbindingssectoren mag door de organisator vastgelegd worden maar moet echter steeds conform blijven aan de van kracht zijnde wetgeving. Deze snelheid zal in het road book benadrukt worden. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 6 van 26

7 8.3 ALGEMEENHEDEN De aard en karakter van een klassementsproef die gebruikt wordt in een rally valt volledig onder de bevoegdheid van de organisatie van deze wedstrijd. Hij dient er echter over te waken dat de betreffende wegen voldoen aan de voorwaarden en reglementen van de RACB. De veiligheid is van primordiaal belang. De keuze van parkoers dient ook rekening te houden met het verkeer dat deze wegen dient te gebruiken. 8.4 LENGTE VAN DE KLASSEMENTSPROEVEN De lengte van een KP mag maximum 30 km bedragen (+ tolerantie van 10%) De minimale lengte van een KP is 2 km. In alle rally s van het BFO-Belgian Championship rally 2011 mag men dezelfde KP in zijn geheel en onveranderd niet meer dan 3 maal gebruiken. 8.5 LENGTE VAN DE RALLY S - Rally s van het Belgische kampioenschap (2 dagen) : tussen de 170 en 250 km - Rally s van het Belgische kampioenschap (1 dag) : tussen de 140 en 170 km - Rally s van het Europees kampioenschap: tussen de 250 en 300 km In zijn verslag dient de Rallycommissie rekening te houden met een eventueel ontoereikend totaal aantal km der klassementsproeven. STANDAARDDOCUMENTEN EN TERMIJNEN 9. STANDAARD DOCUMENTEN VOOR HET BFO-BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 9.1 ALGEMEENHEDEN De volgende documenten dienen te voldoen aan het formaat, procedure en lay-out, zoals opgenomen in bijlage II. - Het particulier reglement, zowel elektronisch als gedrukt. - De uitgegeven bulletins, zowel elektronisch als gedrukt - Het Road book - Controle boekjes - Het inschrijvingsformulier, zowel elektronisch als gedrukt - De inschrijvingslijst, zowel elektronisch als gedrukt - De deelnemerslijst en de klassementen, zowel elektronisch als gedrukt. 9.2 ROAD BOOK Alle equipages zullen een Road Book ontvangen met een gedetailleerde beschrijving van de verplicht te volgen reisweg. Iedere afwijking zal door de Sportcommissarissen bestraft worden en de uitsluiting van de wagen op het einde van de etappe tot gevolg hebben. De equipages moeten de reisweg van het Road Book integraal respecteren, zonder af te wijken van de aangeduide reisweg, of aangeduide assistentieparken/zones, behalve in geval van overmacht, besloten door de Sportcommissarissen. 9.3 CONTROLEBOEKJE Iedere equipage is de enige verantwoordelijke voor - zijn controleboekje. -het aanbieden van het controleboekje aan de verschillende controles en de juistheid van het pointeren. - De equipage is verantwoordelijk voor iedere aanduiding aangebracht op het controleboekje. Het is dus de taak van de equipage om zijn controleboekje aan te bieden aan de commissarissen op het juiste moment en na te gaan of het juiste uur ingeschreven werd Enkel de betrokken Commissaris is gemachtigd, manueel of door middel van een apparaat met druktoestel, het uur op het controleboekje in te schrijven Het ontbreken van een visa of een merk van gelijk welke controlepost, de afwezigheid bij het pointeren aan een tijdscontrole, het niet afgeven van het controleboekje aan elke controle (tijd of doorgang of hergroepering controle), of bij de aankomst, heeft de buiten koersstelling als gevolg voor de betrokken ploeg en dit door de wedstrijddirecteur Ieder verschil tussen de ingeschreven tijden op het controleboekje van de equipage of de officiële documenten van de rally, zal het onderwerp uitmaken van een onderzoek door de Sportcommissarissen die in laatste instantie zullen oordelen. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 7 van 26

8 VERZEKERING 10. DEKKING VAN DE VERZEKERING 10.1 Omschrijving van dekking verzekering: De organisator heeft een contract met de verzekeringen op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid, conform met het Chapiter 2 Artikel 5 van de Algemene Nationale Voorschriften, en met de Belgische Wetgeving van 21 november 1989, artikel 8 met betrekking tot de verplichte verzekering. Deze verzekering dekt de burgerlijke verantwoordelijkheid van RACB, de organisator van de wedstrijd, de Nationale Sportcommissie, de betrokken overheden en van de agenten, diensten, aangestelde of leden (bezoldigd of vrijwilligers), alsook de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaars, houders of bestuurders van de ingeschreven voertuigen en hun aangestelde. De BA Inrichters dekt: Lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd: per schadegeval Vrijstelling voor materiële schade: 125 per schadegeval De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan derden veroorzaakt door ongeval bij de voorbereiding, het verloop en de materiële afwikkeling van de manifestatie. De BA Motorvoertuigen dekt: Lichamelijke schade :onbeperkt Materiële schade : per schadegeval Een verbindingstraject is niet opgenomen in het verzekeringscontract aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator DEKKING VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID De inschrijvingsrechten omvatten een verzekeringspremie, die de burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemer tegenover derden dekt Dekking van risico s van aansprakelijkheid is aangegaan in aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke verzekering van een deelnemer of een andere persoon die deelneemt aan de proef De verzekering dekt tenminste vanaf het begin van de shakedown, indien georganiseerd, of vanaf het sportieve begin van de wedstrijd tot en met het einde van de wedstrijd of tot op het moment van opgave, of tot en met de buitenwedstrijdstelling. Wagens die opgaven, maar herstarten worden zodoende niet als definitieve opgave aanzien UITSLUITING VAN DEKKING De servicewagens, zelfs van specifieke platen bezorgd door de organisator, mogen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële deelnemers aan de rally. Zij worden dus niet gedekt door de verzekeringspolis en blijven onder de uitsluitende aansprakelijkheid van hun eigenaar. IDENTIFICATIE VAN DE VOERTUIGEN 11. WEDSTRIJDNUMMERS EN PUBLICITEIT ALGEMEEN De organisatoren bezorgen elke bemanning de volgende elementen die volgens de geldende voorschriften dienen aangebracht te worden op de auto, en dit voor aanvang van de technische keuring Deze publiciteit behorend tot de wedstrijdnummers is verplicht en kan niet worden geweigerd door de deelnemer DEURPANELEN Twee deurpanelen vooraan met 67 cm lengte op 17 cm hoogte, met 1 cm witte boord. Elk paneel dient verplicht voorzien te zijn van een ruimte van 15 x 15 cm, die voorbehouden is voor het startnummer van de deelnemer. Indien het wedstrijdnummer groter is dan 99, mag de voorziene ruimte groter gemaakt worden. De cijfers, 14 cm hoog en 2 cm breed, zijn van de gele kleur op een zwarte achtergrond. De overige ruimte op de panelen is voorbehouden voor gebruik door de organisator Elk paneel dient horizontaal geplaatst te worden aan de bovenkant van elke voorste deur, met nummer vooraan. Het bovenste van het paneel dient zich te bevinden tussen 7 en 10 cm onder de ruit Geen enkel andere signalisatie, dan wat eigen is aan het voertuig, mag aangebracht worden op minder dan 10 cm van het paneel Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 8 van 26

9 11.3 ACHTERRUIT Een paneel op de achterruit met een lengte van 30 cm en een hoogte van 10 cm, is voorbehouden voor gebruik door de organisator. Dit paneel dient aangebracht te worden aan de bovenkant van het achterruit, in het midden, links of rechts. In een ruimte van 15cm² zal het nummer zichtbaar zijn op een hoogte van 14 cm, in oranje, op een heldere achtergrond. Dit nummer mag lichtgevend zijn en moet ter hoogte van de ogen zichtbaar zijn ZIJRUITEN Twee nummers aan te brengen op de zijruiten, 25 cm. hoog en 25 mm, oranje van kleur en eventueel lichtgevend. Deze nummers dienen geplaatst te worden aan de voorkant van de zijruiten, gelijklopend met de naam van de piloot DAKPANEEL Niet van toepassing 11.6 PANEEL VOORAAN Vooraan: een paneel in driehoekig formaat met lengte van 43 cm. op 21,5 cm. hoogte, waarop het wedstrijdnummer en de naam van de rally wordt vermeld. 12. PUBLICITEIT 12.1 BEPERKINGEN Het is de deelnemers toegestaan om vrijwillig alle publiciteit aan te brengen op het voertuig, in zoverre dat deze: - door de nationale wetten en de reglementen van de F.I.A. zijn toegestaan; - niet ingaan tegen de goede zeden en gewoonten; - niet van politieke of religieuze aard zijn; - artikel respecteren - geen hinder vormt voor de bemanning qua zicht door de voorruit De naam van een autoconstructeur mag niet verbonden worden aan de naam van de rally of voorkomen als verplicht aan te brengen publiciteit De publicitaire ruimtes die omschreven staan in art zijn voorbehouden voor de publiciteit van de organisatoren. De deelnemers mogen de verplichte publiciteit niet weigeren. De tekst m.b.t. deze publiciteit dient normaal hernomen te worden in het bijzonder wedstrijdreglement, of ten laatste voor het afsluiten van de inschrijvingen, aan de hand van een bijlage aan het particulier reglement kenbaar gemaakt worden FACULTATIEVE PUBLICITEIT VAN DE ORGANISATOREN Alle andere aan te brengen publiciteit die door de organisator wordt voorgesteld, is facultatief. Ingeval van weigering, kan het inschrijvingsgeld maximaal verdubbeld worden Een facultatieve publiciteit die betrekking heeft om een automerk, bandenmerk, brandstof of smeermiddelen, kan niet het onderwerp zijn van bijkomende inschrijvingsrechten voor een deelnemer die deze zou weigeren De deelnemers die de facultatieve publiciteit van de organisator aanvaarden, dienen de hiertoe voorziene ruimtes voor te behouden, zoals omschreven in een bijlage van het bijzonder reglement van de rally PUBLICITEIT VAN HET BELGISCHE NATIONAAL KAMPIOENSCHAP RALLY RACB Sport behoudt zich het recht voor publiciteit te doen aanbrengen voor alle wedstrijden tellend voor het kampioenschap. De plaats hiervoor zal in het particulier reglement vermeld worden. 13. NAAM VAN PILOOT EN CO-PILOOT 13.1 ACHTERSTE ZIJRUITEN De naam van de piloot en copiloot, evenals de vlag van het land (ASN) dat de licenties uitgaf dienen aangebracht te worden op de beide, achterste zijruiten, onder het wedstrijdnummer. De familienaam van de piloot dient geschreven te staan in: - Helvetica, In witte kleur op heldere achtergrond - met hoofdletter voor de eerste letter van de naam en in kleine letters voor de anderen; - Op een hoogte van 6 cm en een breedte per letter van 1 cm De naam van de piloot steeds aan de bovenkant en aan weerszijde. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 9 van 26

10 14. DEURPANELEN EN WEDSTRIJDNUMMERS / NAMEN VAN DE PILOTEN VERKEERSREGLEMENT 15. GEDRAGSCODE 15.1 ALGEMEEN Verboden een anti sportief gedrag aan de dag te leggen Verboden wagens te slepen, te vervoeren of te duwen behalve om wagens terug op de baan te helpen of om de baan vrij te maken Slippen en banden opwarming is enkel toegelaten indien het particulier reglement van de rally het toelaat Het is de equipages ten strengste verboden tijdens deze proeven in tegengestelde richting te rijden (behalve om rechtsomkeer te maken). Iedere inbreuk zal gemeld worden aan de Sportcommissarissen, die een bestraffing kunnen uitspreken gaande tot buitenwedstrijdstelling Op de verbindingswegen (openbare weg) dient elke wagen verplicht met 4 gemonteerde velgen en banden te rijden. Iedere inbreuk zal aan het college der sportcommissarissen gemeld worden die een passende bestraffing zullen toekennen TIJDENS DE VERKENNINGEN Verkenningen zijn geen oefenritten. De Wegcode dient stipt nageleefd te worden, en de veiligheid en de rechten van de andere weggebruikers moeten gerespecteerd worden Iedere snelheidsovertreding gedurende de verkenningen zal een boete met zich meebrengen, opgelegd door de Koersdirecteur volgens onderstaande tabel: Snelheidsovertreding van: 1 tot 10 km/u 10 per km/u 11 tot 20 km/u 15 per km/u 21 tot 30 km/u 20 per km/u Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 10 van 26

11 Meer dan 30 km/u Startverbod met inhouding van het inschrijvingsgeld Het bedrag van de boete zal niet verminderd worden in geval van een boete uitgeschreven werd door de politie Het bedrag van de boete zal verdubbeld worden bij een tweede overtreding in dezelfde rally OVERDREVEN SNELHEID GEDURENDE DE RALLY Iedere snelheidsovertreding gedurende de rally zal beboet worden door de wedstijdleider volgens onderstaande tabel: Snelheidsovertreding van: 1 tot 10 km/u 10 per km/u 1 tot 20 km/u 15 per km/u 1 tot 30 km/u 20 per km/u Meer dan 30 km/u Startverbod met inhouding van het inschrijvingsgeld Het bedrag van de boete zal niet aangepast worden in geval van een boete uitgeschreven werd door de politie WEGCODE Gedurende de hele wedstrijd, moeten de equipages de verkeersvoorschriften respecteren. Iedere overtreding zal meegedeeld worden aan de wedstrijdleider De politieagenten of officials die een overtreding op de regels van de wegcode, door een equipage die aan de rally deelneemt, vaststellen moeten dit aan de overtreder op dezelfde manier als deze gebruikt voor een gewone weggebruiker, bekendmaken In geval de politie of de officiëlen besluiten de piloot die de overtreding beging niet te doen stoppen, kunnen zij vragen om de bestraffingen voorzien in het particulier reglement van de rally toe te passen, onder voorbehoud dat: - Notifiëren van de overtreding via de officiële weg schriftelijk overhandigd wordt, en dit voor het uithangen van het klassement op het einde van de dag. - De processen-verbaal voldoende gedetailleerd zijn opdat de identiteit van de piloot in overtreding onbetwistbaar vastgesteld kan worden, en uur en plaats juist weergegeven worden. - De vastgestelde feiten niet op verschillende manieren kunnen geïnterpreteerd worden Voor een tweede overtreding: 5 minuten straftijd Voor een derde overtreding: buiten wedstrijdstelling, kan enkel toegepast worden door de Sportcommissarissen. INSCHRIJVINGEN 16. INSCHRIJVINGSPROCEDURE 16.1 Iedere inschrijven dient te gebeuren conform aan artikels van de Code 16.2 AFGIFTE VAN DE INSCHRIJVINGSFORMULIEREN Indien deze aanvraag per fax of mail verzonden werd, moet de organisator het origineel document ontvangen binnen de zeven (7) dagen volgend op de sluitingsdatum van de inschrijvingen. Indien de deelnemer niet één van de piloten is dient een kopie van een geldige deelnemersvergunning toegevoegd te worden VERANDERINGEN OP HET INSCHRIJFFORMULIER De deelnemer mag, en dit tot op het ogenblik van de technische nazichten, het voertuig vermeld op het inschrijvingsbulletin vervangen door een ander voertuig van dezelfde groep en klasse VERANDERING VAN DEELNEMER EN/OF LEDEN VAN DE PLOEG Iedere wijziging van deelnemer is verboden na de sluiting van de inschrijvingen. Een lid van de equipage mag echter vervangen worden mits het akkoord van: - de organisators voor het begin der administratieve nazichten; - de Sportcommissarissen na het begin van deze nazichten en voor de publicatie van de deelnemerslijst toegelaten tot de start. Het wijzigen van beide leden van de equipage of wijziging van deelnemer valt onder de uitsluitende bevoegdheid van RACB Sport INSCHRIJVING DEELNEMERS VAN DE PLOEG Door het aanbrengen van hun handtekeningen op het inschrijvingsformulier onderwerpt de deelnemer, evenals alle leden van de equipage zich aan de sportieve rechtspraak erkent door de Code en zijn bijlagen, de voorwaarden van huidige Voorschriften, van het reglement van het Kampioenschap en het particulier reglement van de rally. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 11 van 26

12 17. DATUM SLUITING VAN DE INSCHRIJVINGEN 17.1 NALEVING VAN DE SLUITINGSDATUM ER IN SCHRIJVINGEN IN HET BFO-BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2011 Zie artikel DATUM SLUITING VAN DE INSCHRIJVINGEN Tussen de sluitingsdatum van de inschrijvingen en de begindatum van de rally moet een minimum interval van twaalf (12) dagen gerespecteerd worden. De deelnemerslijst en de startorde van de equipages moeten minstens acht (8) dagen voor de start van de rally gepubliceerd en aan RACB Sport meegedeeld. 18. INSCHRIJVINGSGELDEN Het bedrag van de inschrijvingsrechten zal in het particulier reglement vermeld worden. De inschrijvingsaanvraag zal alleen aanvaard worden indien vergezeld van het totale bedrag van de inschrijving of een betalingsbewijs door de ASN van de deelnemer afgeleverd TERUGBETALINGEN VAN INSCHRIJVINGSGELDEN De inschrijvingsrechten worden volledig terugbetaald: - Aan de kandidaten waarvan de inschrijving geweigerd werd. - Indien de rally geannuleerd wordt GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN INSCHRIJVINGSGELDEN De inschrijvingsrechten kunnen eventueel gedeeltelijk terugbetaald worden, volgens de voorwaarden voorzien in het particulier reglement. 19. KLASSEN 19.1 VERANDERING VAN KLASSE Indien, tijdens de Technische Controle aan de start mocht blijken dat een voertuig in haar voorgestelde configuratie niet overeenstemt met de groep en/of klasse waaronder het ingeschreven werd, mag dit voertuig, op voorstel van de Technische Commissarissen, overgeplaatst worden door een beslissing van de Sportcommissarissen naar de groep en/of klasse waartoe het behoort KLASSEN Een klasse moet, om geldig te zijn, minstens drie deelnemers omvatten. Zo niet zullen de deelnemers in de hogere klasse van dezelfde groep toegelaten worden. VERKENNINGEN 20. VERKENNINGEN 20.1 VERKENNINGSWAGENS Algemene vereisten - De wagen moet uit een enkele kleur zijn, zonder publiciteit, noch stickers, enz. - Twee supplementaire gehomologeerde koplampen zijn toegelaten. - Navigatiemateriaal mag geïnstalleerd worden. - Rolkooi, Rolbaar en veiligheidsharnassen zijn verboden. - De motor zal een serie motor zijn (conform Groep N). - De versnellingsbak zal de originele zijn(conform Groep N). - De uitlaat zal een serie uitlaat zijn en het geluidsniveau moet onder de maxima blijven die getolereerd worden door de Belgische wetgeving. - De ophanging moet conform zijn aan het Groep N reglement. - De kuipzetels, in gelijkaardige kleuren dan de binnenkant, zijn toegelaten. - De velgen zijn vrij maar de voorschriften Bijlage J groep N respecterend TOEGELATEN BANDEN VOOR DE VERKENNINGEN Toegelaten zijn: a) gehomologeerde banden voor verharde ondergrond. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 12 van 26

13 b) gehomologeerde banden voor onverharde ondergrond, onder voorbehoud van verdere opmerkingen en verplichtingen in het particulier wedstrijdreglement 20.3 TIJDSDUUR EN BEPERKINGEN Het programma en beperkingen worden overgelaten aan het initiatief van elke organisator en geldt voor elke deelnemer aan deze wedstrijd. a) De organisator moet in zijn particulier reglement duidelijk de dagen en uren vermelden, tijdens welke verkenningen toegelaten zijn. b) Per deelnemer zijn er maximum 3 verkenningsrondes toegelaten. De organisator houdt toezicht op het naleven van de timing van de verkenningen en het afleggen van het aantal verkenningsrondes. c) Behalve de officiële verkenningen, is geen enkele verkenning toegelaten de dag van de rally Sancties: Volgende sancties zijn voorzien voor iedere overtreding tijdens de verkenningen: Bij het niet respecteren van de verkenningsperiode (dagen en uren) of het aantal passages: - 1 ste overtreding: convocatie door de organisatie en een boete van 500 te betalen vóór de start. - 2 de overtreding: convocatie door de organisatie en een boete van 1000 te betalen vóór de start. Dossier wordt overgemaakt aan RACB Sport. - 3 de overtreding: Startweigering. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Het dossier wordt overgemaakt aan RACB Sport. Er bestaat geen recht tot het aantekenen van beroep. Bij herhaling zal een dossier overgemaakt worden aan RACB Sport. TECHNISCHE VERIFICATIES 21. NAZICHTEN VOOR DE START Elke equipage en iedere wagen die deelneemt aan de rally dient zich aan te bieden op de technische (en/of administratieve) nazichten in overeenstemming met het rallyprogramma. Een vertraging van één (1) tot dertig (30) minuten zal bestraft worden met een boete van 25. Er zal geen afwijking meer toegekend worden voor degene die zich niet aanbiedt voor de administratieve controle. De enige mogelijke afwijking is de wijziging van het convocatie uur. Een organisator kan van de technische controle gebruik maken om de deelnemende voertuigen aan het publiek voor te stellen. In dit geval dient een passende timing opgenomen te worden in het particulier reglement ALGEMEENHEDEN De deelnemende voertuigen mogen door een afgevaardigde van het team naar de technische controle gebracht worden, indien niet anders voorzien is in het particulier reglement Ieder team dient aan de technische controle de verplicht te dragen voorgeschreven kledij voor te leggen, evenals de helm met HANS. De gelijkvormigheid met de voorgeschreven regels in Bijlage V van het Sportief Reglement van het BFO Belgian Rally Championship evenals deze van Bijlage L, hoofdstuk III zal gecontroleerd worden De equipage dient de homologatiefiche van de wagen, evenals de eventueel bijkomende fiches voor te leggen voor de groep A, N, R, E en GT-P. Voor de wagens groep M en GT-N dient het nationaal technisch paspoort voorgelegd te worden. Voor alle in België ingeschreven wagens dienen eveneens het attest voor competiitiewagens (gele boekje) en eventuele bijvoegsels voorgelegd te worden. Deze documenten zullen gebruikt worden om de conformiteit van de wagen te bepalen. Ontbreken of niet voorleggen van deze documenten zal aan het college der sportcommissarissen gemeld worden, die een bestraffing kunnen opleggen, gaande tot startverbod De technische commissarissen kunnen op om het even welk ogenblik vragen om de wagen te identificeren. Het chassis en het motorblok mogen gemerkt worden Indien uit de technische controles blijkt dat het voertuig niet conform is aan de technische reglementering en/of veiligheid, kunnen de Sportcommissarissen een bepaalde tijd toestaan om het voertuig in regel te stellen of de start weigeren. 22. GEDURENDE DE RALLY 22.1 BIJKOMENDE CONTROLES Op ieder ogenblik van de rally kunnen bijkomende nazichten uitgevoerd worden, zowel betreffende de leden van de equipage, de veiligheidselementen, kledij, evenals het voertuig. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 13 van 26

14 22.2 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EQUIPAGES De deelnemer is op ieder moment van de rally, verantwoordelijk voor de technische conformiteit van zijn wagen De equipage is verantwoordelijk voor de eventueel aangebrachte herkenningstekens die moeten beschermd worden tot op het einde van de rally. Hun afwezigheid zal gemeld worden aan de Sportcommissarissen De equipage is er eveneens verantwoordelijk voor dat alle elementen van de wagen die tijdens de uitgevoerde controles gemanipuleerd werden, opnieuw op de juiste plaats aangebracht worden Elk vastgesteld bedrog en in het bijzonder het voorleggen van herwerkte herkenningstekens, die als origineel en intact worden voorgesteld zal gemeld worden aan de Sportcommissarissen. 23. EINDNAZICHT 23.1 EIND GESLOTEN WAGENPARK Vanaf hun aankomst zal elke equipage haar wagen naar het gesloten park rijden, waar ze dienen geparkeerd te blijven tot de opening van het wagenpark en dit volgens de instructies van het college der sportcommissarissen SELECTIE VAN DE VOERTUIGEN Een grondig technisch nazicht, met inbegrip van de ontmanteling van het voertuig en/of de nazichten mogen uitgevoerd worden op aanvraag van de Sportcommissarissen of ten gevolge een klacht, of op aanbeveling van de wedstrijdleider HOMOLOGATIEFICHE De homologatiefiches en eventuele bijvoegsels dienen steeds voorgelegd te worden bij de eindcontrole. TESTSESSIE (Shakedown) 24. VEREISTEN VOOR DE TESTSESSIE / SHAKEDOWN 24.1 ALGEMEEN Teneinde de deelnemers toe te laten hun rallywagen te testen, wordt de organisator toegelaten een shakedown te organiseren, dit eveneens om informatie en beelden te verstrekken aan de Media en promotie te voeren. Het is vrij aan elke organisator een testsessie te organiseren Een organisator kan ook een Testdag organiseren in plaats van een Shakedown In dit geval dient dit opgenomen te worden in het programma van de rally en is artikel 24.4 niet van toepassing. (zie bijlage 3 veiligheid) 24.2 VERLOOP VAN DE SHAKEDOWN Teneinde de deelnemers toe te laten hun rallywagen te testen, wordt de organisator toegelaten een testseance te organiseren met dezelfde veiligheidsmaatregelen als tijdens de rally Voor een Shakedown mag een klassementsproef of een gedeelte ervan gebruikt worden AFSTAND VAN VERHAAL Niet van toepassing 24.4 TECHNISCHE CONTROLE Voor iedere Shakedown moet er een technische controle uitgevoerd worden PANNE GEDURENDE DE TESTSESSIE. Een deelnemer wiens wagen gedurende de testsessie in panne dient zich toch aan te bieden aan de startceremonie. CONTROLES 25 CONTROLES ALGEMENE VEREISTEN 25.1 SIGNALISATIE VAN DE CONTROLES Alle controles, t.t.z. tijd en doorgangcontroles, start en aankomst der klassementsproeven en stoppunten zullen aangeduid worden door middel van gestandaardiseerde panelen conform aan de voorschriften FIA volgens de tekeningen van Bijlage I. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 14 van 26

15 25.2 AFSLUITINGEN Een zone van minstens 5 m voor en na de controlepost, langs beiden kanten van de weg, zal afgeschermd worden door afsluitingen teneinde het goede verloop van de controle-operaties te waarborgen HALTE IN DE CONTROLEZONES Halteduur in elke controlezone moet zich beperken tot de nodige tijd om de controleverrichtingen uit te voeren TIMING De controleposten worden geopend op 30 minuten voor het ideaal doortocht uur van de eerste deelnemende wagen Behalve tegenbeslissing van de wedstrijdleider, zullen ze gesloten worden 15 minuten na het ideaal uur voor de laatste deelnemende wagen, vermeerderd met de termijn voor buiten wedstrijdstelling VOLGORDE VAN DE CONTROLES EN RICHTING VAN HET PARKOER De equipages zijn verplicht, op straffe van buiten wedstrijdstelling, zich aan te bieden aan iedere controle in de correcte volgorde en in de richting van het parcours Het is eveneens verboden terug te keren in de controlezone INSTRUCTIES VAN DE BAANCOMMISSARISSEN De equipages zijn eraan gehouden de instructies te volgen van elke baancommissaris verantwoordelijk voor een controlepost, op straffe van gemeld te worden aan de Sportcommissarissen Alle officials voor de controles moeten identificeerbaar zijn. Bij iedere controle, moet de postoverste een kazuifel dragen die toelaat hem onmiddellijk te identificeren. 26 DOORGANGSCONTROLES Bij deze controles, aangeduid door de panelen zie Bijlage I, moeten de Commissarissen op post eenvoudig het controleboekje afstempelen en/of aftekenen zonder het doorgang uur te vermelden, en dit vanaf het ogenblik dat het boekje hen door de equipage voorgelegd wordt. 27 TIJDSCONTROLES 27.1 WERKING Bij deze controles, zullen de Commissarissen op post het aanmelding uur op het controleboekje inschrijven. De tijdopname zal per minuut gebeuren PROCEDURE De pointeerprocedure begint op het ogenblik dat het voertuig het ingang paneel aan de zone van de tijdcontrole passeert Tussen het ingangspaneel van de zone en de controlepost, is het aan de equipage verboden stil te staan of abnormaal traag te rijden De tijdopname en het pointeren van het boekje mag enkel gebeuren indien de twee leden van de equipage evenals het voertuig zich in de controlezone bevinden en dit in de onmiddellijke nabijheid van de controletafel Het uur van aanmelding stemt overeen met het juiste moment waarop een der leden van de equipage het controleboekje voorlegt aan de betrokken controleur Deze schrijft enkel het effectief aanmelding uur in op het boekje, hetzij met de hand, hetzij door middel van een apparaat met druktoestel Het ideaal aanmelding uur is dat bekomen, door toevoeging van de tijd toegekend voor het afleggen van de verbindingssector aan het vertrekuur van deze sector, deze tijden moeten uitgedrukt worden in minuten Het ideaal aanmeldingsuur valt onder de verantwoordelijkheid van de equipages die de officiële klok kunnen raadplegen op de controletafel. De commissarissen zullen hen geen enkele informatie verstrekken betreffende dit aanmeldingsuur De equipages zullen niet bestraft worden bij voorsprong indien het uur van binnenkomen van het voertuig in de controlezone overeenstemt met de lopende ideale pointeerminuut of van deze die eraan voorafgaat De equipages zullen niet bestraft worden voor vertraging indien het aanmeldingsuur van het boekje bij de betrokken commissaris overeenstemt met het verloop van de ideale pointeerminuut. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 15 van 26

16 Elk verschil tussen het reëel en het ideaal stempeluur zal op volgende wijze bestraft worden: a) Voor elke vertraging: 10 seconden per minuut of fractie van minuut; b) Voor elke voorsprong: 1 minuut per minuut of fractie van minuut De organisator kunnen een equipage toe laten zich op voorhand aan te melden, zonder bestraft te worden, onder voorbehoud dat deze maatregel voorzien werd in het particulier reglement van de rally of in een bijlage Tenslotte zal elke overtreding van een equipage tegen de hierboven aangehaalde pointeerprocedure het onderwerp moeten uitmaken van een schriftelijk verslag opgemaakt door het hoofd van de controlepost dat onmiddellijk aan de wedstrijdleider zal overgemaakt worden De wedstrijdleider kan een team, dat bestraft werd voor te vroeg pointeren, toelaten op hun juiste tijd te starten TIJDSCONTROLE GEVOLGD DOOR DE START VAN EEN KLASSEMENTSPROEF Wanneer een tijdscontrole gevolgd wordt door de start van een klassementsproef wordt volgende procedure toegepast: Aan de tijdcontrole op het einde van een verbindingssector, zal de postcommissaris enerzijds het afstempeluur van de equipage en anderzijds het voorlopig vertrekuur voor de klassementsproef inschrijven in het boekje. Hij dient een tijdspanne van minimum drie (3) minuten te laten tussen de twee, teneinde de equipage toe te laten zich voor te bereiden voor de start en zich naar de startlijn te begeven Indien twee equipages of meer zich aanbieden aan een tijdscontrole op dezelfde minuut juist voor het vertrek van een klassementsproef wordt hun voorlopig vertrekuur voor deze Klassementsproef gegeven in de orde van hun aankomstuur bij de vorige Tijdcontrole. Indien zij ook in deze vorige tijdscontrole zich aangeboden hebben in dezelfde minuut, zal dan weer de vorige in aanmerking genomen worden Na het pointeren aan de tijdscontrole, zal de deelnemende wagen naar de startlijn van de klassementsproef gereden worden waar zij de start nemen zoals voorgeschreven in het huidige reglement Indien er een verschil is tussen het voorlopig toegekend startuur en het effectieve uur van inschrijving door de commissaris aan de start zal het uur van inschrijving door de commissaris als effectief beschouwd worden, onder voorbehoud van een andere beslissing door het college der sportcommissarissen Het startuur van een klassementsproef is tevens het startuur van de volgende verbindingssector. 28. BUITEN WEDSTRIJDSTELLING DOOR VERTRAGING 28.1 MAXIMUM TOEGELATEN VERTRAGING Elke vertraging van meer dan 30 minuten op het opgelegde tijdschema van de verbindingsritten, of een vertraging van meer dan 30 minuten op het einde van elke sector en/of etappe zal een door de wedstrijdleider uitgesproken buitenwedstrijd-stelling tot gevolg hebben. Niettegenstaande kan een team terug starten indien dit overeenstemt met het reglement en voorschriften van het betreffende kampioenschap. Voor het berekenen van de buitenwedstrijdstelling word de werkelijke tijd in aanmerking genomen en niet deze van bestraffingen (10 seconden per minuut) VOORSPRONG OP ET IDEALE UUR. Een voorsprong op het ideaal uur kan in geen enkel geval in aanmerking genomen worden om een vertraging goed te maken en de buiten wedstrijdstelling te ontwijken BETEKENING VAN BUITENWEDSTRIJDSTELLING. De buitenwedstrijdstelling voor het overschrijden van de maximum tijd van te laat aanbieden, kan enkel betekend worden op het einde van een sectie. 29. HERGROEPERINGSCONTROLE 29.1 PROCEDUREN Bij hun aankomst aan hergroeperingscontroles zullen de equipages instructies krijgen betreffende hun startuur. Nadien zullen ze hun wagen onmiddellijk en rechtstreeks naar het gesloten park rijden waar zij de motor dan verplicht moeten stilleggen. De bemanning zal het gesloten park moeten verlaten Indien een hergroeperingspark niet langer dan vijftien (15) minuten duurt, mag de equipage in het hergroeperingpark blijven. Sportreglement RACB Rally 2011 Draft Pagina 16 van 26

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY VAN RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2012

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY VAN RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2012 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY VAN RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2012 ALGEMENE PRINCIPES INDEX 1. ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 8 1.1 TOEPASSING 1.2 OFFICIELE TAAL 1.3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2015

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2015 ALGEMENE PRINCIPES KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2015 INDEX 1. ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 9 1.1 TOEPASSING 1.2 OFFICIELE TAAL 1.3 INTERPRETATIE 1.4 DATUM VAN

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2016

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2016 ALGEMENE PRINCIPES KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2016 INDEX 1. ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 9 1.1 TOEPASSING 1.2 OFFICIELE TAAL 1.3 INTERPRETATIE 1.4 DATUM VAN

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2017

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2017 ALGEMENE PRINCIPES KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2017 INDEX 1. ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 9 1.1 TOEPASSING 1.2 OFFICIELE TAAL 1.3 INTERPRETATIE 1.4 DATUM VAN

Nadere informatie

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay.

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay. I. ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD 01/04/2016: Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement. 12/05/2016: Beëindiging van de inschrijvingen om 20u00 15/05/2016: van 07u30 tot 10u15: Sportieve & technische

Nadere informatie

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium.

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium. REGLEMENT 1 E-Rally Omloop van Vlaanderen 01, 02 09 2017 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen 1 & 2/09/2017 Bijzonder Wedstrijdreglement. De 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen wordt ingericht door Koninklijke

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2014

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2014 ALGEMENE PRINCIPES KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË RALLY RACB SPORT SPORTREGLEMENT 2014 INDEX 1. ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 9 1.1 TOEPASSING 1.2 OFFICIELE TAAL 1.3 INTERPRETATIE 1.4 DATUM VAN

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN)

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN) ECURIE BAYARD A.S.B.L. DINANT 8 «BAYARD CONTACTS» Driemaandelijkse periodiek 2de KWARTAAL 2015 Verantwoordelijke uitgever : Nyssen H., rue du Jauviat, 48 B-5530 YVOIR 12 APRIL 2015 Nationaal Proef aan

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 208 Rally Trophy 2015 Sportief reglement 1/7 ARTIKEL 1 ORGANISATIE PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG stelt voor, onder auspiciën van de Royal Automobile Club of Belgium de 208 Rally Trophy

Nadere informatie

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei 2015 REGLEMENT Organisatie van: Pak Antwerpen Tellende voor: VAS Regularity kampioenschap 2015 Diverse provinciale en clubkampioenschappen 2 e Antwerp Regularity Bijzonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Programma 20.01.2015 : Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website: www.zoutegrandprix.be Mei/juni 2015 : Bekendmaking van de voorlopig weerhouden Deelnemers 31.08.2015

Nadere informatie

Als basisreglement wordt het technisch reglement van de VAS en ASAF gebruikt.

Als basisreglement wordt het technisch reglement van de VAS en ASAF gebruikt. INFO en REGLEMENT Doelstelling en organisatie Clio 2 rally challenge De Renault Clio 2 rally challenge heeft als doel om, op basis van een eenvoudig technisch reglement en binnen het kader van het VAS-

Nadere informatie

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement.

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement. REGLEMENT Regularity van de Suikerstreek 2011. Bijzonder Wedstrijdreglement. De Regularity van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 3 juli 2011 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017

2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017 2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December 2015 Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...4 TOEPASSING VAN HET REGLEMENT...4 ALGEMENE VOORWAARDE...4 VERGUNNINGEN...4

Nadere informatie

L'Échappée du Hainaut

L'Échappée du Hainaut L'Échappée du Hainaut Reglement Artikel 1. Elke wielrenner die zich inschrijft voor L'Échappée du Hainaut, verbindt er zich toe om het huidige reglement te respecteren. Artikel 2. Wielrenners moeten op

Nadere informatie

PEUGEOT 208 RALLY CUP

PEUGEOT 208 RALLY CUP PEUGEOT 208 RALLY CUP 2013 208rallycup.belux@kronosevents.be INLEIDING Peugeot Sport heeft een nieuwe Peugeot 208 in een competitieversie F.I.A. «R2» ontwikkeld. Door de ontwikkeling van deze 208 R2 kijkt

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Op het parkoers van de verbindingsritten kunnen controles met radarsysteem worden voorzien.

Op het parkoers van de verbindingsritten kunnen controles met radarsysteem worden voorzien. 09.01 Definitie De Belgische Motorrijdersbond (BMB) richt een Belgisch Kampioenschap wegrally in voor motorfietsen bestaande uit alle wedstrijden van dit type ingeschreven op de BMB kalender. Voor het

Nadere informatie

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT AAROVA RALLYSPRINT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 Wedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap Supermoto BIJZONDER REGLEMENT Art. 1 - VOORSTELLING. MCPH ( Motoclub du Pays de Herve ) organiseert op 6 september 2015

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. Wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap Supermoto SUPERMOTO KARTING SPA-FRANCORCHAMPS 9 APRIL 2017

BIJZONDER REGLEMENT. Wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap Supermoto SUPERMOTO KARTING SPA-FRANCORCHAMPS 9 APRIL 2017 BIJZONDER REGLEMENT Wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap Supermoto SUPERMOTO KARTING SPA-FRANCORCHAMPS 9 APRIL 2017 Art. 1 - VOORSTELLING. De MCPH ( Moto-Club du Pays de Herve ) organiseert op 9 april

Nadere informatie

3. Aantal paarden per ruiter en per proef Elke ruiter kan een onbeperkt aantal paarden starten, zowel bij de 4-,5-,6- en 7-jarige paarden.

3. Aantal paarden per ruiter en per proef Elke ruiter kan een onbeperkt aantal paarden starten, zowel bij de 4-,5-,6- en 7-jarige paarden. STX CYCLUS VOOR JONGE PAARDEN K.B.R.S.F V.L.P. L.E.W.B. REGLEMENT 2015 OOR JONGE PAARDEN 1. Ruiters De STX Cyclus Jonge Paarden is voorbehouden aan ruiters met een geldige VLP of LEWB licentie J08, J13,

Nadere informatie

2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009

2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009 REGLEMENT 2 e Rallyshort van de Suikerstreek 4-5 juli 2009 De 2 e Rallyshort van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 4 en 5 juli 2009 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en Tienen. A.

Nadere informatie

HUSQVARNA ENDURO TROPHY

HUSQVARNA ENDURO TROPHY HUSQVARNA ENDURO TROPHY ARTIKEL 1 DEFINITIE In het kader van het Belgische enduro BMB kampioenschap organiseert Husqvarna een formule die luistert naar de naam HUSQVARNA Enduro Trophy. Voor de editie 2015,

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1

208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1 TECHNISCH REGLEMENT 208 Rally Trophy Belux 2015 208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1 INHOUD ALGEMEEN... 3 ARTIKEL 1... 4 Definitie en identificatie van het toegelaten voertuig... 4 ARTIKEL 2...

Nadere informatie

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 43 RALLYSPRINT VAN DE MONTEBERG - 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA TIMING 2 ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 3 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

INFO MOTORCROSS SEIZOEN Categorieën en klassen Leeftijd - Nummering kleur nummerplaten

INFO MOTORCROSS SEIZOEN Categorieën en klassen Leeftijd - Nummering kleur nummerplaten INFO MOTORCROSS SEIZOEN 2017 01. Categorieën en klassen Leeftijd - Nummering kleur nummerplaten 01.01 van 11 tot en met 14 jaar (2002) vanaf 1 Zwart / Wit 01.02 Cup 125 Beloften vanaf 14 tot en met 17

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

VAS-Reglement

VAS-Reglement VAS-Reglement 2017-95 Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef en/of zoals voorzien in het particulier reglement. Het inschrijvingsrecht en de starttoelating worden

Nadere informatie

24 HOURS OF ZOLDER, 27-28-30-31 AUGUSTUS 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES

24 HOURS OF ZOLDER, 27-28-30-31 AUGUSTUS 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES 1 24 HOURS OF ZOLDER, 27-28-30-31 AUGUSTUS 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES Artikel 1 Definitie Aansluitend met de algemene bepalingen van het Algemeen Reglement Organisaties VZW Terlamen

Nadere informatie

TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT

TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT 1 TBR RALLYSPRINT 9 & 10 JULI 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUDSOPGAVE A. PROGRAMMA 2 TIMING 2 OPHALEN ROADBOOK EN ADMINISTRATIEVE CONTROLE 2 TECHNISCHE CONTROLE 2 UITSLAGEN 2 PERMANENTIE 3 OFFICIEEL UITHANGBORD

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Reglement. Editie 2017 Versie Nederlands

Reglement. Editie 2017 Versie Nederlands Reglement Editie 2017 Versie 02.01.2017 - Nederlands 1. International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 6 wedstrijden,

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

03. De proef omvat 7 verschillende wedstrijden of 14 reeksen + 1 finalereeks voor het Kampioenschap van Vlaanderen:

03. De proef omvat 7 verschillende wedstrijden of 14 reeksen + 1 finalereeks voor het Kampioenschap van Vlaanderen: BIJZONDER REGLEMENT. 01. De AMC De Toekomst Dworp organiseert op 30 juli een internationale motorcross voor alle categorieën van de BMB (behalve voor Quads en Zijspannen) en vrijetijdsrijders. 02. Omloop:

Nadere informatie

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 Artikel 1. Definitie van de meeting. Bijzonder Wedstrijdreglement Het «New Race Festival» heeft het statuut van Open meeting. De meeting is samengesteld

Nadere informatie

De 28 Rally T.B.R. wordt ingericht door Autoclub Team Bassin Roeselare vzw op 18 en 19 oktober 2008 en zal starten te Roeselare.

De 28 Rally T.B.R. wordt ingericht door Autoclub Team Bassin Roeselare vzw op 18 en 19 oktober 2008 en zal starten te Roeselare. 28 Rally T.B.R. 18-19 oktober 2008 De 28 Rally T.B.R. wordt ingericht door Autoclub Team Bassin Roeselare vzw op 18 en 19 oktober 2008 en zal starten te Roeselare. A. PROGRAMMA Timing 15-09-2008 Verschijning

Nadere informatie

BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2015

BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2015 BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2015 56 ste CONXION - Omloop van Vlaanderen BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 2015 1. INLEIDING 1.1 Reglementering 1.2 Wegdek 1.3 Totale afstand KP en totale afstand van de rally

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. 98 km waarvan 59,60km in lijn en 4 lokale ronden van 9,6km 14u20 (officiële start)

WEDSTRIJDREGLEMENT. 98 km waarvan 59,60km in lijn en 4 lokale ronden van 9,6km 14u20 (officiële start) WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1. Organisatie De KEIZER DER JUNIORES wordt georganiseerd door KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw met zetel te 8670 Koksijde Hoge Duinenlaan 2en in samenwerking met Koninklijke

Nadere informatie

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries:

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries: Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 Nevenseries: KRONOS EVENTS // // ZANDVOORT 27 & 28 MAY 2017 Artikel 1. Omschrijving van de meeting. De «Benelux Open Races» hebben het statuut van OPEN meeting.

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Zondag 29 april 2012 KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Reglement: Art.1: Op zondag 29 april 2012 wordt het eerste kampioenschap van Kalmthout ingericht voor Wielertoeristen. Volgend tijdsschema is voorzien:

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten.

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten. N-ROU-DP-11008-110629-RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2012 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE SRI-1 INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE HEREN EN DAMES 2017 DIVISIE 1 ALLE CATEGORIEËN 22, 23, 29, 30 april en 1 mei 2017 * SPECIFIEK REGLEMENT * De Algemene Reglementen

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 1 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 2 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 De trekpaarden mogen aansluiten in CAN 1, CAN 3 en CAN 4 wedstrijden voor trekpaarden, maar moeten aan de voorwaarden

Nadere informatie

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van België Elites z/c en U23 2017 indien elk parcours gunstig geëvalueerd werd na

Nadere informatie

Nationale Cyclus Jonge Paarden

Nationale Cyclus Jonge Paarden Nationale Cyclus Jonge Paarden 1. Ruiters K.B.R.S.F V.L.P. L.E.W.B. REGLEMENT 2013 De Nationale Cyclus Jonge Paarden is voorbehouden aan ruiters met een geldige VLP of LEWB licentie J8, J13, J15 of J16.

Nadere informatie

BFO-BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 38e TAC-RALLY BIJZONDER REGLEMENT 2011

BFO-BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 38e TAC-RALLY BIJZONDER REGLEMENT 2011 BFO-BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 38e TAC-RALLY BIJZONDER REGLEMENT 2011 Nota Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met de Internationale Sportcode en haar bijlagen, de Algemene Voorschriften

Nadere informatie

VAS-Reglement 2014-49 6 RALLY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2014-49 6 RALLY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2014-49 6 RALLY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2014-50 JUNIOR CHALLENGE 2014 Rally/Rallysprint Voorwaarden 1 Maximum 23 jaar oud zijn dus geboren na 01-01-1991 2 Enkel voor piloten, in het

Nadere informatie

VAS-Reglement 2013-49 6 RALLY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2013-49 6 RALLY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-49 6 RALLY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-50 JUNIOR CHALLENGE 2013 Rally/Rallysprint Voorwaarden 1 Maximum 23 jaar oud zijn dus geboren na 01-01-1990 2 Enkel voor piloten, in het

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe

Organisator Autostal Hemicuda vzw p/a Dronckaertstraat 586 B-8930 Lauwe 1. Organisatie Autostal Hemicuda vzw, lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), lid van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw) en lid van PAK West-Vlaanderen vzw, organiseert op zaterdag

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2014 Aan het FEI-reglement Uitgave 2014 Gereviseerd in Januari 2014

BELGISCHE AANPASSINGEN 2014 Aan het FEI-reglement Uitgave 2014 Gereviseerd in Januari 2014 1 BELGISCHE AANPASSINGEN 2014 Aan het FEI-reglement Uitgave 2014 Gereviseerd in Januari 2014 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 januari 2014, alsook

Nadere informatie

10 e Garnalenrit. zaterdag 29 oktober Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

10 e Garnalenrit. zaterdag 29 oktober Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 10 e Garnalenrit zaterdag 29 oktober 2016 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 10 de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie 25 februari 2017 26 februari 2017 Dressuur paard ZZ-Zwaar - Lichte Tour - Junioren Young Riders U25 - Zware Tour Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL Ermelo Secretariaat: KNHS-Afdeling

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

MASTERS HISTORIC RACING & BELCAR APRIL 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES

MASTERS HISTORIC RACING & BELCAR APRIL 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES MASTERS HISTORIC RACING & BELCAR 09-10 APRIL 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES Artikel 1 Bepaling Aansluitend met de algemene bepalingen van het Algemeen Reglement Organisaties VZW Terlamen

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

35 Rally T.B.R. 11-12 juli 2015

35 Rally T.B.R. 11-12 juli 2015 35 Rally T.B.R. 11-12 juli 2015 De 35 Rally T.B.R. wordt ingericht door Autoclub Team Bassin Roeselare vzw op 11 en 12 juli 2015 en zal starten te Roeselare. A. PROGRAMMA Timing 01-05-2015 Verschijning

Nadere informatie

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ALGEMEEN Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

Reglement Communautaire eventingwedstrijden 2012

Reglement Communautaire eventingwedstrijden 2012 Hippo Revue Reglement Communautaire eventingwedstrijden 2012 1. ALGEMEENHEDEN 1.1. Deelnemingsvoorwaarden ruiters Minimum in het bezit zijn van een VLP-recreatieve vergunning (L01) of lid zijn van VLP,

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

TEAM INFO # 6 BRCC BELGIAN MASTERS 18 & 19 / 10 / 2014 INHOUDSTAFEL

TEAM INFO # 6 BRCC BELGIAN MASTERS 18 & 19 / 10 / 2014 INHOUDSTAFEL TEAM INFO # 6 BRCC BELGIAN MASTERS 18 & 19 / 10 / 2014 INHOUDSTAFEL TIMING... 2 PRAKTISCH... 4 TICKETS... 5 1 1. TIMING Activiteit Timing Opmerkingen Waar? Toegang tot de BRCC paddock 0/1 Administratieve

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

A. Programma. Artikel 1: Programma. Artikel 2: Algemeen. Historic Regularity Rally. 16 december 2017

A. Programma. Artikel 1: Programma. Artikel 2: Algemeen. Historic Regularity Rally. 16 december 2017 A. Programma Artikel 1: Programma Zaterdag 1 juli 2017 Verschijnen wedstrijdreglement en opening inschrijvingen Vrijdag 8 december 2017 Afsluiten inschrijvingen Zaterdag 9 december 2017 Publicatie ingeschreven

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Oosterzele, 27 augustus 2016

Oosterzele, 27 augustus 2016 Oosterzele, 27 augustus 2016 Dagorde o Inleiding T. Van Damme, Bondsvoorzitter KBWB o KBWB-reglementering 2016 Ph. Mariën, Veiligheidscoördinator KBWB o Actuele wetgeving Best practices organisatoren T.

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

CAPINO DUATLON WEVELGEM

CAPINO DUATLON WEVELGEM CAPINO DUATLON WEVELGEM 30-09-2012 Wedstrijdinfo - BK ploegenduatlon 1. Algemene info (Bron: sportreglementen BTDF 2012) a) Opzet - Het BK ploegenduatlon is een clubcompetitie. - Het parcours wordt van

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT 2017 1 DOELSTELLING - Het organiseren van een internationale competitie genaamd Lotto Cycling Cup" voor Belgische en buitenlandse clubs en UCI vrouwenploegen waarvoor volgende

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2018 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders U25 Zware Tour Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2018 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders U25 Zware Tour Versie 3-4 maart 2018 Dressuur paard ZZ-Zwaar - Lichte - Junioren Young Riders U25 - Zware Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL Ermelo Secretariaat: KNHS-Afdeling Evenementen Tel: 0577

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2010-2011 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

CITROËN RACING TROPHY BELUX 2011

CITROËN RACING TROPHY BELUX 2011 1 CITROËN RACING TROPHY BELUX 2011 SPORTIEF REGLEMENT ARTIKEL 1 VOORWERP CITROËN RACING, in samenwerking met TOTAL, PIRELLI en andere partnerbedrijven stellen in het kader van de rally s van het Belgisch

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016

Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016 Particulier reglement 1 e Hemicuda Regularity Rally - Koekelare 9 oktober 2016 1. Programma De 1 e Hemicuda Regularity Rally wordt georganiseerd door Autostal Hemicuda vzw in samenwerking met Autostal

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE RS KLASSE 2013

SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE RS KLASSE 2013 SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE RS KLASSE 2013 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Particulier reglement 15 e RALLYSPRINT VAN MOORSLEDE 12 13 maart 2016

Particulier reglement 15 e RALLYSPRINT VAN MOORSLEDE 12 13 maart 2016 Particulier reglement 15 e RALLYSPRINT VAN MOORSLEDE 12 13 maart 2016 De Rallysprint van Moorslede wordt ingericht door Autoclub Dadizele vzw, Mgr. Cardijnlaan 97 8890 Dadizele op zaterdag 12 maart & zondag

Nadere informatie

Bijzonder Wedstrijdreglement «Douze Heures de Huy 2015»

Bijzonder Wedstrijdreglement «Douze Heures de Huy 2015» Bijzonder Wedstrijdreglement «Douze Heures de Huy 2015» Goedgekeurd door de RACB Sport op 18/03/2015, Visanummer: RRT002/HUY/180315 PROGRAMMA Maandag 02/03/2015 : publicatie van het reglement en opening

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT RED CROSS ART CONTEST 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT RED CROSS ART CONTEST 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT RED CROSS ART CONTEST 2015 Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door Rode Kruis- Vlaanderen, afdeling Ronse-Kluisbergen,

Nadere informatie

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden.

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden. Tornooicommissie Vergadering van maandag 07 april 2014 18:30 uur Lokaal: Huis van de Sport Aanwezig: Thierry Mullens (voorzitter), Paul Decroos Herman De Wael, Jean Stas, Marc Van Hoof, Marc Herssens,

Nadere informatie