DIE OU TESTAMENT. Die skepping en sonde Genesis 1-3. Die eerste moord Genesis 4:1-16. Noag en die sondvloed Genesis 6-9:1-17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIE OU TESTAMENT. Die skepping en sonde Genesis 1-3. Die eerste moord Genesis 4:1-16. Noag en die sondvloed Genesis 6-9:1-17"

Transcriptie

1 DIE OU TESTAMENT Die skepping en sonde Genesis 1-3 Die eerste moord Genesis 4:1-16 Noag en die sondvloed Genesis 6-9:1-17 Die toring van Babel Genesis 11:1-9 Die roeping van Abram Genesis 12:1-3 Abraham moet Isak offer Genesis 22:1-19 Jakob se droom Genesis 28:10-22 Josef word 'n slaaf Genesis:37:12-36 Moses: sy roeping Eksodus 3-4 Die Paasfees Eksodus 12 Die trek deur die Rietsee Eksodus 14 Die tien gebooie Eksodus 20 Die tabernakel Eksodus Die goue kalf Eksodus 32 Josua: sy roeping Josua 1:1-9 Die oorsteek van die Jordaan Josua 3-5:1 Die inname van Jerigo Josua 6 Gideon Rigters 6-8 Simson Rigters Samuel se geboorte & roeping 1 Samuel 1-3 Saul: die eerste koning 1 Samuel 8-10 Dawid en Goliat 1 Samuel 17 Dawid word koning 2 Samuel 2:1-7 Dawid en Batseba 2 Samuel Salomo word koning 1 Konings 1-3 Die tempel word gebou 1 Konings 6 Elia die profeeet 1 Konings 17-19

2 Elisa en Naäman 2 Konings 5 Die val van Jerusalem 2 Konings 25 Nehemia: die herbou van Jerusalem Nehemia 1-4 Daniël in 'n leeukuil Daniël 6 PROFESIEË OOR CHRISTUS Sy geboorte Jesaja 7:14; 9:6-7 Die plek van sy geboorte Miga 5:2 Verraai Psalm 41:10 Lyding en dood Jesaja 53 Opstanding Psalm 16:10-11 DIE NUWE TESTAMENT Die geboorte van Jesus Matteus 1:18-2:15 Johannes die Doper Matteus 3:1-12 Die doop van Jesus Matteus 3:13-17 Die versoeking van Jesus Matteus 4:1-11 Die bergrede Matteus 5-7 Die twaalf dissipels Matteus 10:1-4 Johannes die Doper se dood Matteus 14:1-12 Die belydenis van Petrus Matteus 16:13-20 Die verheerliking op die berg Matteus 17:1-13 Die intog in Jerusalem Matteus 21:1-11 Die nagmaal Matteus 26:17-30 Jesus word gevange geneem Matteus 26:47-56 Die kruisiging Matteus 27:32-54 Die opstanding Matteus 28:1-10 Die opdrag Matteus 28:16-20

3 Die Hemelvaart Handelinge 1:1-11 Pinksterdag Handelinge 2 Die eerste diakens Handelinge 6:1-7 Die eerste martelaar: Stefanus Handelinge 6:8-7:60 Filippus en die Etiopiër Handelinge 8:26-39 Saulus se bekering Handelinge 9:1-19 Petrus en Kornelius Handelinge 10 Paulus in Filippi Handelinge 16:11-40 Paulus in Atene Handelinge 17:16-34 Paulus in Korinte Handelinge 18:1-17 Paulus in Efese Handelinge 19 Paulus word gevange geneem Handelinge 21:27-36 GELYKENISSE VAN JESUS Die twee fondamente Matteus 7:24-27 Die Saaier Matteus 13:1-9; Die onkruid tussen die koring Matteus 13:24-30 Gelykenisse oor die koninkryk Matteus 13:31-52 Die plig om te vergewe Matteus 18:21-35 Die arbeiders in die wingerd Matteus 20:1-16 Die bruilof Matteus 22:1-14 Die tien meisies Matteus 25:1-13 Die gelykenis van die muntstuk Matteus 25:14-30 Die skape en die bokke Matteus 25:31-46 Die barmhartige Samaritaan Lukas 10:25-37 Die ryk dwaas Lukas 12:13-21 Die verlore skaap, geld, seun Lukas 15 Die ryk man en Lasarus Lukas 16:19-31

4 Die weduwee en die regter Lukas 18:1-8 Die Fariseër en die tollenaar Lukas 18:9-14 WONDERWERKE VAN JESUS Die genesing van 'n melaatse Matteus 8:1-4 Die offisier se slaaf Matteus 8:5-13 Jesus maak die storm stil Matteus 8:23-27 Die besetenes in Gadara Matteus 8:28-34 Die verlamde man Matteus 9:1-8 'n Man met 'n gebreklike hand Matteus 12:9-14 Vyf brode en twee visse Matteus 14:13-21 Sewe brode en 'n paar visse Matteus 15:32-39 Jesus maak 'n seun gesond Matteus 17:14-21 'n Reuse vangs Lukas 5:1-11 Die weduwee van Nain se seun Lukas 7:11-17 Die dogtertjie van Jaïrus Lukas 8:40-56 Jesus genees tien melaatse mans Lukas 17:11-19 Die blinde man by Jerigo Lukas 18:35-43 Die bruilof in Kana Johannes 2:1-11 Die genesing by Betesda Johannes 5:1-18 Jesus loop op die see Johannes 6:16-21 'n Man wat blind gebore is Johannes 9 Die opwekking van Lasarus Johannes 11:1-44 (Baie gelykenisse en wonderwerke het meer as een verwysing. Sommige Bybels dui die ander verwysings aan.) WAAR OM DIT TE VIND Die tien gebooie Eksodus 20:1-17 Deuteronomium 5:6-21

5 Die herderspsalm Psalm 23 Die saligsprekings Matteus 5:3-12 Die Onse Vader Matteus 6:5-15 Lukas 11:1-13 Die grootste gebod Matteus 22:34-40 Die groot opdrag Matteus 28:16-20 Die gawes van die Gees 1 Korintiërs 12:1-11 Een liggam met baie lede 1 Korintiërs 12:12-27 Die liefde 1 Korintiërs 13 Die vrug van die Gees Galasiërs 5:22 GEBEDE IN DIE BYBEL Dawid 1 Kronieke 29:10-20 Nehemia Nehemia 9 Daniël Daniël 9 Jesus in Getsemane Matteus 26:36-44 Fariseër en die tollenaar Lukas 18:9-14 Jesus bid vir sy dissipels Johannes 17 U PERSOONLIKE LEWE Angstig Psalm 46 Jakobus 5:7-11 Bang Jesaja 43:1-5 Markus 4:35-41 Bedroef 2 Korintiërs 4:16-5:5 Johannes 14 Behoefte aan bemoediging Romeine 15:1-6 Hebreërs 12:1-3

6 Behoefte aan leiding Psalm 32:8-10 Spreuke 3 Behoefte aan sekerheid Jesaja 41: Johannes 3:1-3 Behoefte aan vergifnis Psalm 51 1 Johannes 1:8-2:2 Behoefte aan vrede Jesaja 26:1-9 Filippense 4:4-9 Bekommerd Matteus 6: Korintiërs 4:7-15 Dankbaar Psalm 136 Lukas 17:11-19 Depressie Psalm 37:1-9 Romeine 8:28-39 Eensaam Psalms 22, 42 Johannes 14:15-21 In versoeking Jakobus 1:12-18 Matteus 4:1-11 Siek of in pyn Psalm 6 2 Korintiërs 12:7-10 Twyfel aan u geloof Spreuke 30:5 Johannes 20:24-29 Vermoeid Jesaja 40:21-31 Matteus 11:25-30

Voorskool: Graad 0 en 1 Fokus: Oordrag van die verhale Jaar 1: Leer die mense van die Ou Testament Jaar 2: Leer Jesus ken

Voorskool: Graad 0 en 1 Fokus: Oordrag van die verhale Jaar 1: Leer die mense van die Ou Testament Jaar 2: Leer Jesus ken Voorskool: Graad 0 en 1 Fokus: Oordrag van die verhale Jaar 1: Leer die mense van die Ou Testament Jaar 2: Leer Jesus ken ken Les 1 Die Skepping Die geboorte van Jesus Les 2 Adam en Eva Die doop van Jesus

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 2

BIJBELROOSTER GROEP 2 BIJBELROOSTER GROEP 2 HOOFDSTUK 1 SAMUËL Dag 1 Geboorte van Samuël 1 Samuël 1:1-23 Dag 2 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1:24-2:11, 3:1-18 Dag 3 De zonen van Eli 1 Samuël 2:12-26, 4:1-18 HOOFDSTUK 2 Dag

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN MARKUS (DES

SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN MARKUS (DES Epifaniefees Sondag SLEUTELTEKSTE EPIFANIE 2017 TOT KERSFEES 2017 JAAR A MATTEUS EN MARKUS (DES 17) Datum Sleutelteks Outeur Ander tekste 6* Epifaniefees 1 Januarie 2017 Psalm 72:1-7, 10-14; Jesaja 60:1-6;

Nadere informatie

Week 3 Psalm 116: 1 Week 4 Psalm 100: 1 en 4. Week 5 Psalm 105: 1 Week 6 Psalm 105: 5. Week 7 Psalm 25: 2 Week 8 Psalm 84: 2

Week 3 Psalm 116: 1 Week 4 Psalm 100: 1 en 4. Week 5 Psalm 105: 1 Week 6 Psalm 105: 5. Week 7 Psalm 25: 2 Week 8 Psalm 84: 2 Week 1 Psalm 8: 1 Week 2 Psalm 9: 1 Week 3 Psalm 116: 1 Week 4 Psalm 100: 1 en 4 Week 5 Psalm 105: 1 Week 6 Psalm 105: 5 Week 7 Psalm 25: 2 Week 8 Psalm 84: 2 Week 9 Psalm 23: 1 Week 10 Psalm 45: 1 Week

Nadere informatie

Bijbelrooster groep 1 en 2

Bijbelrooster groep 1 en 2 EEN DING IS NODIG maandag 1 september 2014 Psalm 100:2 psalm dinsdag 2 september 2014 Martha en Maria Lukas 10:38-42 woensdag 3 september 2014 De blindgeborene Johannes 9:1-41 donderdag 4 september 2014

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 1

BIJBELROOSTER GROEP 1 BIJBELROOSTER GROEP 1 HOOFDSTUK 1 Dag 1 Schepping Genesis 1 4 Dag 2 In het paradijs Genesis 2: 5 25 Dag 3 De zondeval Genesis 3: 1-24 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 2 NOACH Dag 1 Kaïn en Abel Genesis 4: 1 17;

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

toegewy aan God ross os s v an v nieker i k

toegewy aan God ross os s v an v nieker i k toegewy aan God ross van niekerk goddelike nageslag hoe verseker ons dit? 1. modelleer. 2. liefde. 3. instruksie. 4. dissipline. 5. meedeling. psalm 127:3 Kyk, kinders is n erfdeel van die HERE; die vrug

Nadere informatie

Verwerking. Mattheus 12:42 vrijdag 7 oktober verwerking

Verwerking. Mattheus 12:42 vrijdag 7 oktober verwerking Bijbelrooster groep 1 en 2 STERK EN ZWAK maandag 22 augustus 2017 Psalm 8:9 Psalm dinsdag 23 augustus 2017 Simson Richteren 13 en 14 woensdag 24 augustus 2017 Simsons overwinningen Richteren 15 donderdag

Nadere informatie

Psalm- en Bijbelrooster groep 2 Rooster cursusjaar

Psalm- en Bijbelrooster groep 2 Rooster cursusjaar Psalm- en Bijbelrooster groep 2 Rooster cursusjaar 2014-2015 Wk 37 Simson is een sterke held :1 De tabernakel 1 Exodus 25-27 Simsons huwelijk Richteren 14 Simsons overwinningen Richteren 15 Wk 38 Simson

Nadere informatie

Rooster Hoor het Woord Groep 1/2 Deel B

Rooster Hoor het Woord Groep 1/2 Deel B Rooster Hoor het Woord Groep 1/2 Deel B Week 34, 22 augustus- 26 augustus Het was zeer goed OT- 1 Les 1 Psalm 100 : 2 Les 2 Schepping dag 1-3 Genesis 1: 1-13 Les 3 Schepping dag 4-7 Genesis 1: 14-31 Les

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 ADAM EN EVA HOOFDSTUK 6 ABRAHAM LUISTERT Schepping Genesis 1: 1 2: 7 Paradijs Genesis 2: 8 25 Zondeval Genesis 3 Adam en Eva en werkboek Isaak en Ismaël Genesis 21: 1 20 Abraham op de proef

Nadere informatie

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden'

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Geklasseerd volgens het missaal voor zon- en feestdagen KERSTKRING Advent - info 1 e zondag van de advent A Matteüs 24, 37-44 Wees waakzaam 1

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 3

BIJBELROOSTER GROEP 3 BIJBELROOSTER GROEP 3 HOOFDSTUK 1 ADAM EN EVA Dag 1 Schepping Genesis 1: 1 2: 7 Dag 2 Paradijs Genesis 2: 8 25 Dag 3 Zondeval Genesis 3 Dag 4 Adam en Eva Knieboek, Werkboek p. 2 HOOFDSTUK 2 WANDELEN MET

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN HOOFDSTUK 2 HOOP! HOOFDSTUK 3 ABRAM De schepping Genesis 1 2 : 7 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 De eerste zonde Genesis 3 Het begin Lesboek p. 6 & 7 Werkboek p. 2 & 3 Kain en Abel

Nadere informatie

Rooster Kind op Maandag Kind op Maandag

Rooster Kind op Maandag Kind op Maandag Kind op Maandag Bijbelverhalen zijn leuk. Sommige zijn heel spannend, andere grappig. Ze gaan over verdriet en troost, over boos zijn en vrede maken, over wat goed is en wat je beter niet kunt doen. Bijbelverhalen

Nadere informatie

Methode Godsdienst

Methode Godsdienst Methode Godsdienst 2016-2017 OT1 Het was zeer goed Week 34 Groep 1-2, map B Les 1 Psalm 100 : 2 Les 2 Schepping dag 1-3 Genesis 1: 1-13 Les 3 Schepping dag 4-7 Genesis 1: 14-31 Les 4 Zondeval Genesis 3

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B OT 31/32 Week 36 Sterk en zwak Methode Godsdienst Groep 1-2, map B Les 1 Lied: Simson is een sterke held (MDK1, lied 9) Les 2 Richt.13 Simsons geboorte Les 3 Richt.14-15 Simsons overwinningen Les 4 Richt.16

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUEL, DE LAATSTE RECHTER Hanna s gebed verhoord 1 Samuël 1 Samuël tot profeet geroepen 1 Samuël 2 : 11 4 : 1 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 4 : 1 22 1 Samuël 5 7 : 1 Samuël, de laatste

Nadere informatie

Bovenbouw - groep 6, 7, 8

Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Een eerste aanzet voor de keuze van Bijbelverhalen - jaarcyclus. Vertelplaten n.a.v. http://www.freebibleimages.org/illustrations/ Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Jaar 1 Datum Onderwerp Oude testament September

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord groep 1 en 2

Bijbelrooster bij Hoor het Woord groep 1 en 2 Bijbelrooster bij Hoor het Woord groep 1 en 2 cursusjaar 2016 2017 Datum Vertelstof Bijbelgedeelte OT 31 32 Sterk en zwak 22 08 Aanleren lied Simson is een sterke held 23 08 Simsons geboorte Richteren

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 5

BIJBELROOSTER GROEP 5 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN Dag 1 De schepping Genesis 1 2 : 7 Dag 2 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 Dag 3 De eerste zonde Genesis 3 Dag 4 Het begin Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3 HOOFDSTUK 2 HOOP! Dag 1

Nadere informatie

- Ga je mee naar de kerk? I. Oostdijk NB. ook in 2e jaar. 6. Kaïn II-13 Zonde David I-5 Ellende. Waar/hoe zien we schuld/zonde terug in de kerkdienst?

- Ga je mee naar de kerk? I. Oostdijk NB. ook in 2e jaar. 6. Kaïn II-13 Zonde David I-5 Ellende. Waar/hoe zien we schuld/zonde terug in de kerkdienst? OVERZICHT LEERPLAN PRECATECHISATIE Leerjaar 1: Canon van de Bijbel Bijbelse Begrippen De Kerkdienst 1. Abraham II-9 1 Verbondsluiting Gen 17. Verbond God de Vader 2. De Bijbel: - ontstaan/schrijvers/bijbelse

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) cursusjaar 2014 2015 In de even kalenderweken hebben de leerlingen van groep 2 op vrijdag school, de leerlingen van groep 1 zijn iedere vrijdag vrij. datum

Nadere informatie

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra SKRIFLESING: Romeine 12:1-8 TEKS: Romeine 12:1-2 HK 49 TEMA: Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra Psalm 103 : 10, 11 Skrifberyming 28 (10-1) : 1, 2 Psalm 119 : 11 Skrifberyming 78 (13-3)

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

bijbelrooster HSN - 2015-2016

bijbelrooster HSN - 2015-2016 bijbelrooster HSN - 2015-2016 week vertellingen ob. vertellingen bb. opmerking 35 1. Schepping dag 1-5 Gen 1:1-23 1. Schepping dag 1-5 Gen 1:1-23 Week 1 rood 2. Schepping dag 6-7 Gen 1 24-31, 2: 1-4 2.

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) cursusjaar 2010-2011 datum vertelstof bijbelgedeelte T8 OTJona OT 31-32 OT 34-35 OT 36 OT 38 OT 40-41 Onbegrepen, toch goed 16-08 Aanleren Psalm 100:2 17-08

Nadere informatie

VRAE EN ANTWOORDE VIR KLEINER KINDERS (6-8 JAAR)

VRAE EN ANTWOORDE VIR KLEINER KINDERS (6-8 JAAR) BYBELSE GESKIEDENIS IN VRAE EN ANTWOORDE VIR KLEINER KINDERS (6-8 JAAR) deur DS. I. J. LESSING 1 'N WOORD VOORAF Aan die begin van hierdie eeu was Bybelse vrae-boekies in die Gereformeerde Kerk hier te

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 4

BIJBELROOSTER GROEP 4 BIJBELROOSTER GROEP 4 HOOFDSTUK 1 GOD SPREEKT Dag 1 Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 23 Dag 2 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 2: 26 Dag 3 Samuël geroepen 1 Samuël 3: 1 4: 1a Dag 4 God spreekt Lesboek

Nadere informatie

OT 31 32 sterke held Richteren 13 Richteren 14 15 Richteren 16

OT 31 32 sterke held Richteren 13 Richteren 14 15 Richteren 16 Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 enn 2) cursusjaar 2014 2015 datum vertelstof bijbelgedeelte OT 31 32 Sterk en zwak 01 09 Aanleren lied Simson is een sterke held 02 09 Simsons geboorte 04 09 Simsons

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2013-2014 datum zondag Gemeenschappelijk 1 december 2013 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 8 december 2013 2 e van de Advent Jesaja 11,1-10

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Clik-programma s in de map op volgorde van thema (in setjes van 4 bij elkaar passende programma s) Categorie in de map Titel Bijbelgedeelte

Nadere informatie

BIJBELLEESCURSUS Overzicht van de geschiedenis in de Bijbel

BIJBELLEESCURSUS Overzicht van de geschiedenis in de Bijbel BIJBELLEESCURSUS Overzicht van de geschiedenis in de Bijbel De schepping - Adam Genesis 1 Genesis 2 Genesis 3 Genesis 4 Genesis 5 Genesis 6-9 De schepping, de mens. Het paradijs. De satan, de eerste zonde.

Nadere informatie

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22 1 BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22 Die sekerheid dat jy 'n kind van God is, is nie die einde van die pad nie maar die begin daarvan. Nou word dit moontlik om as gelowiges te groei. Maar waarheen lei

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) cursusjaar 2016 2017 In de even kalenderweken hebben de leerlingen van groep 2 op vrijdag school, de leerlingen van groep 1 zijn iedere vrijdag vrij. datum

Nadere informatie

Ek kan op God vertrou. God sal my bewaar teen alle kwaad. Ek kan nie op God vertrou nie. Ek moet self planne maak.

Ek kan op God vertrou. God sal my bewaar teen alle kwaad. Ek kan nie op God vertrou nie. Ek moet self planne maak. Vals beeld van God: Ek kan op God vertrou. God sal my bewaar teen alle kwaad. Ek kan nie op God vertrou nie. Ek moet self planne maak. Ware beeld van God: God se beloftes word vervul in Jesus. Ons kan

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 5-6, map B

Methode Godsdienst Groep 5-6, map B Methode Godsdienst Groep 5-6, map B OT 21 Week 36 De wet gegeven Les 1 Psalm 10:9 Les 2 Ex.24 en 31:18 De berg op Les 3 Ex.32:1-19 Het gouden kalf Les 4 Ex.32:30-34:10 Mozes de voorbidder OT 22 Week 37

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 6

BIJBELROOSTER GROEP 6 BIJBELROOSTER GROEP 6 HOOFDSTUK 1 SAMUËL, DE LAATSTE RECHTER Dag 1 Hanna s gebed verhoord 1 Samuël 1 Dag 2 Samuël tot profeet geroepen 1 Samuël 2 : 11 4 : 1 Dag 3 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 4 :

Nadere informatie

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Kind op maandag 2015-2016 Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Week 36: 30 augustus t/m 4 september 2015 Het paradijs, Genesis 2:8-25 De

Nadere informatie

Veertigdagentijd en paastijd 2017

Veertigdagentijd en paastijd 2017 Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Veertigdagentijd en paastijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 1 maart 2017 Aswoensdag oude testament: Joël 2,12-19 antwoordpsalm:

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

Inhoudsopgave Werkpakket kinderwerk en moslimkinderen

Inhoudsopgave Werkpakket kinderwerk en moslimkinderen Inhoudsopgave Werkpakket kinderwerk en moslimkinderen Algemeen Dit pakket bevat twee roosters van 40 verhalen voor een kinderclub waar moslimkinderen komen. Twee roosters, een Start-rooster en een Vervolg-rooster,

Nadere informatie

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES 1 BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES DIE HEILIGE GEES. Wie is die Heilige Gees? Wat is sy werk? Met hierdie twee vrae betree ons n terrein wat tot n sekere mate binne Gereformeerde kerkverband onder beklemtoon

Nadere informatie

Goeie Konings, Slegte Konings

Goeie Konings, Slegte Konings Bybel vir Kinders bied aan Goeie Konings, Slegte Konings Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Lazarus Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

DE ONTZETTENDE GEVOLGEN VAN DE ZONDE

DE ONTZETTENDE GEVOLGEN VAN DE ZONDE Bijbelrooster groep 1 en 2 THEMA BIDDEN maandag 24 augustus 2015 psalm 116:3 Psalm dinsdag 25 augustus 2015 Bidden om een wijs hart 1 Koningen 3:1-15 woensdag 26 augustus 2015 Bidden met een nederig hart

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2012-2013 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6 I. WAT GELOOF IK? 1a God Titel Bijbelgedeelte Clik Jaar God is trouw Exodus 3:1-15 1 2010/2011 1 God bevrijdt Exodus 14:4-31 1 2010/2011 1 God

Nadere informatie

Sewende Dag Adventiste

Sewende Dag Adventiste Sewende Dag Adventiste Sewende Dag Adventiste Francois Malan Davina vra: Watter antwoorde gee ek aan n familielid wat nou n Sewendedag Adventis is? Watter Bybel verse sal ek kan aanhaal? Wat is die verskille/ooreenkomste?

Nadere informatie

Deur Christus Alleen

Deur Christus Alleen Gepubliseer op: Deur Christus Alleen Tuisblad van dr. A.H. Bogaards www.enigstetroos.org 1 Lees: Matteus 1 Teks: Matteus 1:20,21 H.K.: Sondag 14 Datum: 20 November 2012 Ps's: Ps 150:1,2,3; Geloofsbelydenis;

Nadere informatie

cursusjaar datum vertelstof NT n O.T. NT Demetriuss Demas Elymas NT NT Timotheüss Titus Filemon Titus Filemonn

cursusjaar datum vertelstof NT n O.T. NT Demetriuss Demas Elymas NT NT Timotheüss Titus Filemon Titus Filemonn Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2014 2015 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C.. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. datum vertelstof

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2014-2015 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 1 en 2) cursusjaar 2012-2013 Toelichting De groepen 1 zijn op de vrijdag altijd vrij. De groepen 2 gaan in de even kalender-weken naar school. Deze data zijn cursief

Nadere informatie

Jesaja sien die Toekoms

Jesaja sien die Toekoms Bybel vir Kinders bied aan Jesaja sien die Toekoms Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Jonathan Hay Aangepas deur: Mary-Anne S. Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Die Verlore Seun

Bybel vir Kinders. bied aan. Die Verlore Seun Bybel vir Kinders bied aan Die Verlore Seun Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Lazarus Aangepas deur: Ruth Klassen; Sarah S. Vertaal deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

Rooster Godsdienstonderwijs groep 6b/7

Rooster Godsdienstonderwijs groep 6b/7 Rooster Godsdienstonderwijs 2016-2017 groep 6b/7 36 37 38 39 40 God is geduldig Maandag Catechismus 10 vers 9 Elia in de woestijn 1 Koningen 19 Woensdag Strijd tussen Achab en 1 Koningen 20 Benhadad Donderdag

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2016 2017 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

Godsdienst vertelrooster tot de voorjaarsvakantie

Godsdienst vertelrooster tot de voorjaarsvakantie Godsdienst vertelrooster tot de voorjaarsvakantie Groep 1/ 2 Groep 3/ 4 Groep 5/6 Groep 7/8 Week 4 8 jan. Luc.: 2: 22-39 Luc.: 2: 22-39 Luc.: 2: 22-39 Luc.: 2: 22-39 Simeon en Anna Simeon en Anna Simeon

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Joshua neem Beheer

Bybel vir Kinders. bied aan. Joshua neem Beheer Bybel vir Kinders bied aan Joshua neem Beheer Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

DIE DOOP MET DIE HEILIGE GEES. Hand.2:1-13

DIE DOOP MET DIE HEILIGE GEES. Hand.2:1-13 DIE DOOP MET DIE HEILIGE GEES Hand.2:1-13 Oral waar die tempel van Christus verrys, rig die Satan sy kapel van misleiding op. Jesus berispe die kerklui van Sy tyd:.julle dwaal, omdat julle die Skrifte

Nadere informatie

Hoor het Woord (a) 2015-2016

Hoor het Woord (a) 2015-2016 Hoor het Woord (a) 2015-2016 Groep 7/8 Week 35 T1 Bidden Les 1 Aanleren psalm 46:1 Les 2 Bidden om een wijs hart 1 Koningen 3:1-15 Les 3 Bidden met een nederig hart Lukas 18:9-14 Les 4 Leren bidden, het

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep

Hoor het Woord Groep Hoor het Woord Groep 7-8 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.vandamschool.nl T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 2 Bidden om een wijs hart 1 Koningen 3:1-15 Les 3 Bidden met een nederig hart Lukas 18:9-16

Nadere informatie

JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL

JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL Votum en seën Psalm 118 : 2 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1933/53) Psalm 4 : 3 Gebed Skriflesing: Johannes 19:17-27 (AV 1933/53) Teks: Johannes 19:26-27

Nadere informatie

Dissipelskap. Daaglikse Bybel lees rooster. Maandag/ week 1

Dissipelskap. Daaglikse Bybel lees rooster. Maandag/ week 1 Dissipelskap Daaglikse Bybel lees rooster. Maandag/ week 1 Handelinge 1 : 1 14. Die belofte dat die Gees sou kom. 1. Selfs na 40 dae, waartydens Jesus sy opstanding bewys het en waartydens Hy oor die koninkryk

Nadere informatie

Advent-, kerst- en epifaniëntijd

Advent-, kerst- en epifaniëntijd Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Advent-, kerst- en epifaniëntijd 2016-2017 samenstelling: Pieter Endedijk 27 november 2016 Eerste zondag van de Advent oude testamant:

Nadere informatie

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Wk 37 9:1 1 Samuël 16:14-23 David bij Saul 1 Samuël 17 David en Goliath 1 Samuël 18 David en Jonathan/ Saul Wk 38 11:4 1 Samuël 19 David vlucht voor Saul 1 Samuël 20. Verbond tussen Jonthan-David Wk 35

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

Jesus - Die Grootste Geskenk van Alle Tye - Reformation Society

Jesus - Die Grootste Geskenk van Alle Tye - Reformation Society "Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het." Johannes

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART HOOFDSTUK 2 DE HEER GEEFT RUST Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Met heel je hart Lesboek

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Psalm van de maand september is psalm 25:2 T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 1. Aanleren lied Les 2. Salomo: bidden

Nadere informatie

11. Die roeping van Moses

11. Die roeping van Moses 11. Die roeping van Moses Exodus 3, 4 en 6 Maar Moses vergeet nie van sy eie volk nie. Hy kry hulle jammer. Hy slaan n Egiptenaar dood! Hy moet vlug. Die Here roep Moses 40 jaar later. Gaan dan nou heen,

Nadere informatie

Rom 8:1. DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Rom 8:1. DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Rom 8:1 DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. 1 Kor 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die

Nadere informatie

BYBELSTUDIE OPENBARING LES 11 [FILADELFIA].

BYBELSTUDIE OPENBARING LES 11 [FILADELFIA]. 1 BYBELSTUDIE OPENBARING LES 11 [FILADELFIA]. Dit is n heerlike brief! Saam met Smirna is dit n brief waarin geen bedreiging of vermaning van die Here Jesus kom nie. Filadelfia is vandag die moderne stad

Nadere informatie

Les 11 vir 10 Desember 2016

Les 11 vir 10 Desember 2016 Les 11 vir 10 Desember 2016 Gord dan soos n man jou heupe dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My. (Job 38:3) God het in 'n onverwagse en skouspelagtige wyse opgedaag na Elíhu se toespraak. God het

Nadere informatie

Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016

Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016 Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016 Week 36 Dinsdag: Genesis 1:1-13 Schepping dag 1-3 Woensdag: Genesis 1:14-31 Schepping dag 4-7 Donderdag: Genesis 3 De zondeval Week 37 Maandag:

Nadere informatie

VERSPREI GOD SE LIEFDE (2) VERTEL ANDER VAN GOD SE LIEFDE 13 Augustus 2006, Ds Freddie Schoeman

VERSPREI GOD SE LIEFDE (2) VERTEL ANDER VAN GOD SE LIEFDE 13 Augustus 2006, Ds Freddie Schoeman VERSPREI GOD SE LIEFDE (2) VERTEL ANDER VAN GOD SE LIEFDE 13 Augustus 2006, Ds Freddie Schoeman Die basis van ons verhouding met ander is dieselfde as die basis van ons verhouding met God en mekaar: GENADE.

Nadere informatie

MATTEUS 7:12. Votum en seën. Psalm 34 : 2, 4. Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels. Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 4 : 3.

MATTEUS 7:12. Votum en seën. Psalm 34 : 2, 4. Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels. Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 4 : 3. MATTEUS 7:12 Votum en seën Psalm 34 : 2, 4 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 4 : 3 Gebed Skrifberyming 53 (14-3) : 4 Skriflesing: Matteus 7:7-23 (AV 1983/91) Teks:

Nadere informatie

Canonvensters. Genesis 1-2 In het begin schiep God de hemel en de aarde. In 6 dagen schiep God alles, op de 7 e dag rustte Hij.

Canonvensters. Genesis 1-2 In het begin schiep God de hemel en de aarde. In 6 dagen schiep God alles, op de 7 e dag rustte Hij. Canonvensters venster naam toelichting 1 Schepping 2 verzoeking in het paradijs 3. de moederbelofte 4. Noach 5 toren van Babel 6 roeping van Abraham 7 verbond met Abraham 8 geboorte van Izaak 9 Jakob steelt

Nadere informatie

Uittreksel uit het DIRECTORIUM

Uittreksel uit het DIRECTORIUM Uittreksel uit het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2008/2009 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

BIJBEL KINDER. voor elke dag. voor elke dag KINDERBIJBEL KINDERBIJBEL VO OR ELKE DAG. 366 Bijbelverhalen

BIJBEL KINDER. voor elke dag. voor elke dag KINDERBIJBEL KINDERBIJBEL VO OR ELKE DAG. 366 Bijbelverhalen KINDERBIJBEL voor elke dag Over het leven van Jezus staan naar verhouding de meeste verhalen: waar hij werd geboren, over de wonderen die hij deed, de mooie verhalen die hij vertelde, en over de speciale

Nadere informatie

Welke grote liefdesles krijgen de discipelen van Jezus? Geldt deze les nog? Voor wie? Noem verschillende voorbeelden.

Welke grote liefdesles krijgen de discipelen van Jezus? Geldt deze les nog? Voor wie? Noem verschillende voorbeelden. Voorbeelden van Jezus liefde Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste-Huisman en mevr. M. Quist In dit Bijbelrooster hebben we een keuze gemaakt uit de voorbeelden van Jezus liefde. Wat komt Zijn liefde ook

Nadere informatie

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d.

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d. Bijbelquiz Jeugdclub Burgum (groep 5 6) Deze Bijbelquiz is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5 6) van de basisschool. Op het bijgevoegde antwoordenblad kunnen de juiste antwoorden worden ingevuld.

Nadere informatie

VRAE EN ANTWOORDE VIR KLEINER KINDERS (6-8 JAAR)

VRAE EN ANTWOORDE VIR KLEINER KINDERS (6-8 JAAR) BYBELSE GESKIEDENIS IN VRAE EN ANTWOORDE VIR KLEINER KINDERS (6-8 JAAR) deur DS. I. J. LESSING 1 'N WOORD VOORAF Aan die begin van hierdie eeu was Bybelse vrae-boekies in die Gereformeerde Kerk hier te

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

Soos n wildsbok wat smag na water Smag my siel na u o Heer U alleen is my hartsverlange En ek bring aan U die eer SOOS N WILDSBOK

Soos n wildsbok wat smag na water Smag my siel na u o Heer U alleen is my hartsverlange En ek bring aan U die eer SOOS N WILDSBOK Soos n wildsbok wat smag na water Smag my siel na u o Heer U alleen is my hartsverlange En ek bring aan U die eer SOOS N WILDSBOK U alleen is my krag en skild Aan U alleen wy ek nou myself U alleen is

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2016-2017 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Jesus kom op n onbekende tyd weer bly dan gereed vir Hom!

Jesus kom op n onbekende tyd weer bly dan gereed vir Hom! SKRIFLESING: Matteus 25:1-13 TEKS: Matteus 25:13 TEMA: Jesus kom op n onbekende tyd weer bly dan gereed vir Hom! Psalm 98 : 3 Psalm 99 : 1, 3 Skrifberyming 29 (18-3) : 8, 9 Skrifberyming 43 (15-7) : 5

Nadere informatie

MATTEUS 22:11-13 HK SONDAG 30:81

MATTEUS 22:11-13 HK SONDAG 30:81 MATTEUS 22:11-13 HK SONDAG 30:81 Votum en seën Psalm 2 : 6 Geloofsbelydenis: Nicea Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983) Psalm 86 : 6 Gebed Skriflesing: Matteus 22:1-14 (AV 1983) Belydenis: HK 30:81 Teks: Matteus

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie