Methode Godsdienst Groep 1-2, map B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methode Godsdienst Groep 1-2, map B"

Transcriptie

1 OT 31/32 Week 36 Sterk en zwak Methode Godsdienst Groep 1-2, map B Les 1 Lied: Simson is een sterke held (MDK1, lied 9) Les 2 Richt.13 Simsons geboorte Les 3 Richt Simsons overwinningen Les 4 Richt.16 Simsons val en dood OT 34/35 Week 37 Van de Heere gebeden OT 36 Week 38 Eigen wegen OT 38 Week 39 God ziet het hart OT 40/41 Week 40 Gij zijt mijn Toevlucht OT 42/44 Week 41 David koning en zondaar OT 45/48 Week 42 Een huis Gods Les 1 Bijbeltekst: 1 Samuël 2:2a Les 2 1Sam.1-2:1-11 Geboorte Samuël Les 3 1Sam.3 Roeping van Samuël Les 4 1Sam.4-5 De ark genomen en terug Les 1 Psalm 134:3 Les 2 1Sam.8-10 Israël wil een koning: Saul Les 3 1Sam De offerande van Saul Les 4 1Sam.14 Jonathan en Saul Les 1 Bijbeltekst: 1 Samuël 16:7b Les 2 1Sam.15-16:13 Saul verworpen; David gezalfd Les 3 1Sam David bij Saul; Goliath Les 4 1Sam David & Jonathan, vlucht voor Saul Les 1 Psalm 116:1 Les 2 1Sam.21:10- Bij de Filistijnen; Adullam 1Sam.22:1-5 Les 3 1Sam.24; Ps.142 Saul gespaard Les 4 1Sam.25 Nabal en Abigaïl Les 1 Bijbeltekst: Psalm 119:5 Les 2 1Sam.31; 2Sam.1- Saul gedood; David koning 2:11 Les 3 2Sam.6-7 De ark naar Jeruzalem; een tempel Les 4 2Sam Davids zonde; Nathan Les 1 Lied: Elke dag aan ons gegeven (MDK-1, lied 92) Les 2 2Sam Opstand Absalom; Davids vlucht Les 3 1Kon.2-5 Salomo koning; tempelbouw Les 4 2Kron.8-9 De koningin van Scheba Week 43 herfstvakantie

2 OT 50/52 Week 44 Kies dan wie gij dienen zult OT 53/54 Week 45 Leven zonder God OT 55 Week 46 Een God van wonderen-1 OT 56 Week 47 Een God van wonderen-2 OT 62/63 Week 48 Hulp en bevrijding O64 Week 49 Oordeel! A3 Week 50 Gabriël, Gods boodschapper Les 1 Bijbeltekst: Psalm 95:7b-8a Les 2 1Kon.16:29 - Elia bij Achab 1Kon.17:7 Les 3 1Kon.17 :8-24 Elia in Zarfath Les 4 1Kon.18 :16-24 Elia op de Karmel Les 1 Psalm 81 :13 Les 2 1Kon.19 Elia in de woestijn, roeping Elisa Les 3 1Kon.21 De wijngaard van Naboth Les 4 1Kon.22 :1-40 Achabs nederlaag en dood Les 1 Bijbeltekst: Psalm 77:15a Les 2 2Kon.2 Elisa volgt Elia op Les 3 2Kon.4:1-7 De olie der weduwe Les 4 2Kon.4:8-44 De Sunamietische Les 1 Lied: MDK2,lied 26: De oogst is lang niet groot genoeg Les 2 2Kon.4:42-44; Gerstenbroden; drijvend ijzer 2Kon.6:1-7 Les 3 2 Kon.5 Naäman de Syriër Les 4 2Kon.6:8-23 Samaria Les 1 Morgenzang:1 Les 2 2Kron Hizkia herstelt de tempeldienst Les 3 2Kon.20:1-11 Hizkia s ziekte Jes.38 Les 4 2Kon.20:12-20 De gezanten van Babel 2Kron.32:24-31 Les 1 Bijbeltekst: 1 Petrus 1:25a Les 2 Jer. 1 en 35 Roeping van Jeremia Les 3 Jer De prediking van Jeremia; het juk Les 4 Jer Jeruzalem verwoest Les 1 Bijbeltekst: Matthéüs 1:21 Les 2 Luk.1:1-25 Gabriël bij Zacharias Les 3 Luk.1:26-56 Gabriël bij Maria Les 4 Mat.1:18-25 Gabriël bij Jozef A4 Week 51 U is heden geboren Week 52/1 kerstvakantie Les 1 Lied: Nu daagt het in het oosten (MDK1, lied 45) Les 2 Luk.1:57-80 Johannes geboren Les 3 Luk.2:1-7 Jezus geboren Les 4 Luk.2:8-20 Herders en engelen

3 N10 Week 2 Ik zeg u N13 Week 3 Wie is Deze N14 Week 4 Volg Mij N17 Week 5 Alles welgedaan N19 Week 6 Breng hem tot Mij N23 Week 7 Eén ding nodig N26 Week 8 Het eeuwig huis Les 1 Bijbeltekst: Johannes 5:25b Les 2 Luk.5 :12-16 De melaatse gereinigd Les 3 Luk.7 :1-10 De knecht van de hoofdman Les 4 Luk.7 :11-17 De jongeling uit Naïn Les 1 Psalm Avondzang:7 Les 2 Mark.4:35-41 De storm op zee Les 3 Matth.8:28-34 De bezetene genezen Les 4 Luk.5:17-26 Een verlamde genezen Les 1 Bijbeltekst: Lukas 5:32 Les 2 Luk.5:27-32 Levi volgt Jezus Les 3 Luk.8:40-48 De bloedvloeiende vrouw Les 4 Luk.8:49-56 Vrees niet, geloof alleen Les 1 Lied : Jezus wandelt door de straten (MDK1, lied 30) Les 2 Matth.15 :21-28 De Kananese vrouw Les 3 Mark.7 :31-37 Hij heeft alles welgedaan Les 4 Mark.8 :1-9 Tweede broodwonder Les 1 Bijbeltekst: Johannes 7:37b Les 2 Matth.17 :1-13 Verheerlijking op de berg Les 3 Mark.9 :14-29 Breng hem tot Mij Les 4 Mark.8 :22-26 De blinde genezen Les 1 Psalm 121:1 Les 2 Luk.10:21-37 De barmhartige Samaritaan Les 3 Luk.10:38-42 Eén ding is nodig Les 4 Joh.10: Feest van de tempelvernieuwing Les 1 Bijbeltekst: Lukas 13:29 Les 2 Luk.11:37-54 Gastmaal bij een farizeeër Les 3 Luk.14:1-6 De waterzuchtige genezen Les 4 Luk.14:7-23 Opdat Mijn huis vol worde week 9 voorjaarsvakantie N29 Week 10 Komen en gaan Les 1 Lied: Neem mijn leven, laat het Heer (UAM, lied 178) Les 2 Matth.19:13-15 Laat de kinderen tot Mij komen Les 3 Matth.19:16-30 De rijke jongeling Les 4 Matth.20:1-16 Arbeiders in de wijngaard

4 N32 Week 11 Droefheid en blijdschap L5 Week 12 Gevangen L6 Week 13 Veroordeeld L7 Week 14 De kruisiging PS2 Week 15 Verschijningen OT 65 Week 16 Vertrouwen OT 66 Week 17 God regeert Les 1 Bijbeltekst: Johannes 8:12 Les 2 Luk.19:36-48, Jeruzalem beweend, tempelreiniging Mark.11:15-19 Les 3 Matth.22:1-14 De koninklijke bruiloft Les 4 Luk.15:11-32 De Verloren Zoon Les 1 Psalm 72:11 Les 2 Joh.13:1-17 Bereiding maaltijd; voetwassing Les 3 Mark.14:17-31 Instelling van het Heilig Avondmaal Les 4 Joh.18:1-14 Gevangengenomen, voor Annas Mark.14:32-42 Les 1 Bijbeltekst: Jesaja 53:5b Les 2 Joh.18:17-27 Verloochening Les 3 Joh.18:28-40 Wat is waarheid Les 4 Joh.19:1-16 Zie de mens Les 1 Lied: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem Les 2 Joh.19:17-37 Het is volbracht Les 3 Joh.19: De begrafenis Les 4 Joh.20:1-18 De opstanding Les 5 Goede Vrijdag Les 1 Geen nieuwe psalm i.v.m. vakantie Les 2 Joh.20:24-31 Ook Thomas Les 3 Joh.21:1-14 Aan de zee van Tiberias Les 4 Joh.21:15-17 Petrus hersteld Les 1 Bijbeltekst: Romeinen 9:33b Les 2 Dan.1 Daniël vertrouwt op God Les 3 Dan.2 De droom van Nebukadnezar Les 4 Dan.3 De vurige oven Les 1 Psalm 79:7 Les 2 Dan.4 Tweede droom Nebukadnezar Les 3 Dan.5 Oordeel over Belsazar Les 4 Dan.6 Daniël in de leeuwenkuil

5 HV2 Week 18 Hemelvaart T7 Week 18(!) Bekering Les 1 Lied: Elf mannen staan bijeen (MDK1, lied 71) Les 2 Joh.14:1-18 Ik ga heen om u plaats te bereiden Hand.1:4-8 Les 3 Hand.1:8-11 Hemelvaart Les 4 - Hemelvaartsdag Les 5 - Vrij Les 1 Psalm 9:10 Les 2 Hand.7:54-60 en Bekering van Paulus 9:1-9 Les 3 Hand.16:11-15 Bekering van Lydia Les 4 Ruth 1 Bekering van Ruth week 19/20 meivakantie PK2 Week 21 Pinksteren NT 41 Week 22 Groei en strijd NT 42 Week 23 God werkt NT 43 Week 24 Honger en zwaard NT 44 Week 25 Uitgezonden NT 45 Week 26 Predik het evangelie Les 1 Bijbeltekst: Romeinen 10:13 Les 2 Hand.1:11-14 De discipelen bijeen Luk.24:49-53 Les 3 Joh Bidden om de beloofde Geest Luk.11 :11-13 Les 4 Hand.2 :1-41 Pinksteren Les 1 Psalm 42:1a Les 2 Hand.5:1-11 Ananias en Saffira Les 3 Hand.5:12-23 Wonderen Les 4 Hand.6:8-8:8 Stefanus, vervolging Les 1 Psalm 42:1b Les 2 Hand.8:26-40 Filippus en de kamerling Les 3 Hand.9:32-43 Eneas genezen, Dorkas opgewekt Les 4 Hand.10:1-48 Petrus bij Cornelius Les 1 Bijbeltekst: Handelingen 9:6 Les 2 Hand.9:1-19 Saulus bekering Les 3 Hand.3:1-19 Een kreupele genezen Les 4 Hand.12:3-19 Petrus gevangen en bevrijd Les 1 Lied: Roept uit aan alle stranden Les 2 Hand.9:20-31 Saulus, prediker Les 3 Hand.19:20-40 Demetrius Les 4 Hand.13:4-12 Op het eiland Cyprus Les 1 Bijbeltekst: Jesaja 45:22 Les 2 Hand.13:13-48 In Antiochië Les 3 Filémon Filémon en Onesimus Les 4 Hand.14 :6-20 Sta recht op uw voeten

6 T6 Week 27 Rijk of arm? T5 Week 28 Eén ding is nodig Les 1 Bijbeltekst: Luk.1:53 Les 2 Ex.2:11-25 Mozes keuze Les 3 Luk.16:19-31 De rijke man en Lazarus Les 4 Job Het leven van Job Les 1 Psalm 100:2 Les 2 Luk.10:38-42 Martha en Maria Les 3 Joh.9 :1-41 De blindgeborene Les 4 Luk.12 :13-21 De rijke dwaas

7 over: N34 Twee wegen Les 1 Bijbeltekst: Matthéüs 3:2 Les 2 Matth.25:1-13 Wijze en dwaze meisjes Les 3 Matth.25:14-30 Trouwe en luie knechten Les 4 Matth.25:31-46 Kom in, ga weg T8 Onbegrepen, toch goed Les 1 Geen psalm i.v.m. de vakantie Les 2 Gen.37, 39 Jozef in de gevangenis Les 3 Joh.3 :31-36 Johannes in de gevangenis Les 4 Hand.16 :16-40 Paulus in de gevangenis

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Een persoon is intelligent, denkend, heeft specifiek karakter, hoort, spreekt, ziet,..

Een persoon is intelligent, denkend, heeft specifiek karakter, hoort, spreekt, ziet,.. De Heilige Geest..doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.. (Johannes 16:13) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 13

Handelingen hoofdstuk 13 Handelingen hoofdstuk 13 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in.

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. Bijbelquizen Bijbelverhalen.nl Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. 2 Bijbelquiz nr. 1 Van Adam tot Abraham 4 Bijbelquiz nr. 2 De aartsvaders 6 Bijbelquiz nr.

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Geroepen. Gods doel met de mens:

Geroepen. Gods doel met de mens: Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". Een eeuwige, heilige tempel van

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Hugo Bouter Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Bijbelstudies over 1 Koningen 17 tot 19 Boeken om de Bijbel Gouda Het gebed

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Kerst is Gods oorlogsverklaring aan de draak 1. Bijbel Openbaring 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 14 en 15

Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

KONING DAVID (DEEL 1)

KONING DAVID (DEEL 1) Bijbel voor Kinderen presenteert KONING DAVID (DEEL 1) Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Richteren 18. Ad Leeuwenhage

Richteren 18. Ad Leeuwenhage Richteren 18 En zij zeiden: Maakt u op, en laat ons tot hen optrekken; want wij hebben dat land bezien, en ziet, het is zeer goed; zoudt gij dan stil zijn? Weest niet lui om te trekken, dat gij henen inkomt,

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

Gepubliceerd in de rubriek Thema van het maandblad Nader Bekeken van december 2000

Gepubliceerd in de rubriek Thema van het maandblad Nader Bekeken van december 2000 Senza essere punit. p.1 Gepubliceerd in de rubriek Thema van het maandblad Nader Bekeken van december 2000 SENZA ESSERE PUNIT. Half oktober werd Sam Klepper in Amsterdam het slachtoffer van een wraakactie

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

De ontwikkeling van het Plan van God met betrekking tot de mens

De ontwikkeling van het Plan van God met betrekking tot de mens Een studie over De ontwikkeling van het Plan van God met betrekking tot de mens Inleiding Ik wil in deze studie stilstaan bij enkele aspecten van het Plan van God met de mens en de hele schepping en dan

Nadere informatie

Bijbelstudie over Profetie

Bijbelstudie over Profetie Bijbelstudie over Profetie Een profeet is iemand die regelmatig (en dat kan op allerlei manieren door beelden, visioenen, wijsheid, kennis, een hoorbare of onhoorbare stem) inzicht krijgt in het plan van

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Wie is de Bruid van het Lam?

Wie is de Bruid van het Lam? Wie is de Bruid van het Lam? Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling van 1977 (SV) Laatst bijgewerkt op 22 maart 2003 Even vooraf Dit artikel werd geschreven tegen de Israël is de Bruid visie.

Nadere informatie