Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.dedicatedmicros.com Handleiding"

Transcriptie

1 Handleiding

2 Opgepast: Unit niet bewegen wanneer er spanning op staat.

3 Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies Installeren van de Digital Sprite 2 Snelle installatie Externe apparaten aansluiten - Telemetrie camera s aansluiten - Archiveringstoestellen aansluiten - Aansluiting op een Ethernet Netwerk - Aansluiting van 485-bus apparaten - Aansluiting van Audio apparaten - Audio opname Configureren van de Digital Sprite2 - Gebruik van de Menus - Tijd, Datum & Taal - Bekijken van beelden - Planning - Opnemen van beelden - Opname planning - Alarm programmatie - Activiteiten programmatie - Weergave-opties - Paswoorden - Systeem opties - Camera programmatie - Alarm en preposites - Instellen van activiteitencamera s Annex 1 Configuratie voor tape archivatie Introductie Wat is een Digital Sprite 2? De Digital Sprite 2 is een gemakkelijk te gebruiken video Multiplexer, een één-kanaals audio recorder en een netwerk video transmitter. Een video multiplexer? Fabricatie met oog voor veiligheid Gemakkelijk te gebruiken Werkt zoals een traditionele multiplexer, niet een PC Al de opties die men verwacht van een Dedicated Micros multiplexer: - Hoofd- en Spot monitor - Split beelden - Bewegingsdetectie - Alarmen - Planning voor dag, nacht en weekend - Opname snelheden te bepalen door de gebruiker bus netwerk. Een digitale video recorder? Opname en terugkijken gelijktijdig zonder aantasting van de opname Tot 31 dagen opname of meer in 24 uurs time-lapse mode opname *. Onmiddellijke toegang to beelden opgenomen op de harde schijf zonder gebruik van tapes. Eén kanaals audio recorder? Opname van één kanaal audio streaming samen met de beelden. Netwerk transmissie? Terugkijken van live en opgenomen beelden via netwerk. Geen extra software nodig, Network sofware voor Windows is bijgeleverd. * 320 GB model 1

4 Eigenschappen: Installatie Camera's automatisch detecteren bij opstarten Archiefapparaten automatisch detecteren bij opstarten Standaardopnames van 24 uur Kringloopverbindingen Bediening Tegelijk afspelen, opnemen, archiveren en verzenden Verborgen cameraoptie Controle via IR afstandsbediening Afspelen Bediening als bij een videorecorder Schermvullend, quad en PIP afspelen Audio Audio opname in real-time Afstandsbediening voor netwerktoetsenbord (optioneel) Compatibel met netwerktoetsenbord Besturing van meerdere toestellen Telemetriecontroller Bekijken via netwerk (optioneel) Live beelden bekijken Afgespeelde beelden bekijken Tot 5 gebruikers tegelijkertijd Telemetriebesturing Copiëren van beelden over het netwerk bij een event activatie Gebeurtenissen Detectie van activiteiten Alarmen Logboek met gebeurtenissen (met previewvenster) Gebeurtenissen automatisch kopiëren naar Zip en Jaz Voor en na gebeurtenis tijden Telemetrie Coax BBV, Dennard, Pelco Serieel JVC, Ultrak, Dennard, Panasonic, VCL, Kalatel, Sensormatic, Pelco-P DTMF/485-bus DM Telemetriepresets voor alarm Externe opslagmedia Zip en Jaz * RAID Hewlett Packard DDS Yamaha/Plextor CDR De handleiding heeft 2 delen: 1. Een gebruikers kaart - geeft de details weer over installatie en werking 2. Configuratie handleiding ( dit document) - Geeft de details weer over het configureren van de Digital Sprite 2 en externe apparaten. 2

5 Belangrijke veiligheidsinstructies Lees de handleiding Lees alle veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen voor u met het toestel werkt. Stroomvoorziening Het toestel mag enkel werken met de stroom die wordt vermeld op het etiket van de fabrikant. Onderhoud Voer zelf geen onderhoud uit aan het toestel; als u de behuizing opent of verwijdert, kan u worden blootgesteld aan een gevaarlijke spanning of andere gevaren. Laat het onderhoud uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Ventilatie Zorg voor voldoende ventilatie om te vermijden dat het toestel oververhit raakt. WAARSCHUWING Om brand of elektrische schokken te vermijden, mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht. Een gelijkzijdige driehoek met een bliksemsymbool erin wijst de gebruiker erop dat er een gevaarlijke spanning is binnenin de behuizing die voldoende groot kan zijn om elektrische schokken te veroorzaken. FCC-regels en overheidsinformatie (enkel voor Amerikaanse en Canadese modellen) Waarschuwing: Tests hebben uitgewezen dat dit toestel voldoet aan de vereisten voor een digitaal toestel van Klasse A, krachtens hoofdstuk 15 van de FCC-regels. Deze vereisten dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer het toestel wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit toestel genereert, gebruikt en kan radiogolven uitstralen. Indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de handleiding, kan er schadelijke interferentie zijn met radiocommunicatie. Het gebruik van dit toestel in een residentiële omgeving kan schadelijke interferentie veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker de interferentie voor eigen rekening verhelpen. Indien nodig moet de gebruiker de verdeler of een ervaren radio- /televisie-technicus raadplegen om het probleem te verhelpen. De informatie uit het boekje van de Federal Communications Commission kan hierbij nuttig zijn: How to identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Hoe radio-/televisie-interferentieproblemen vaststellen en oplossen). Dit boekje is verkrijgbaar bij de Amerikaanse Staatsdrukkerij, Washington, DC20402, Stock No Deze opmerking dient om de aandacht van de installateur van het CATVsysteem te vestigen op Art van het NEC, waarin de richtlijnen zijn vastgelegd voor een juiste aarding en waarin in het bijzonder wordt bepaald dat de aardingskabel moet worden verbonden met de aarding van het gebouw, zo dicht mogelijk bij het punt waar de kabel binnenkomt. CE-merkteken Dit product is voorzien van het CE-symbool als bewijs dat het voldoet aan EMC-richtlijn 89/336/EEG van de Europese Unie. Een Verklaring van conformiteit werd uitgereikt aan Dedicated Micros Ltd., 11 Oak Street, Swinton, Manchester M27 4FL. 3

6 Installeren van de Digital Sprite 2 Voor u begint: Controleer de inhoud van de doos Digital Sprite 2 PSU Netsnoer met stekker met aardingspin (Noord- Amerika) Netsnoer zonder stekker (andere regio's) Kit voor rekmontage (beugels, rugsteunen en bevestigingsschroeven) IR afstandsbediening 485 bus snoer Een locatie voor de installatie kiezen De Digital Sprite 2 is ontworpen om in een rek of op een bureau te worden gemonteerd. De volgende voorzorgen moeten in acht worden genomen bij de installatie van de Digital Sprite 2: In de behuizing van het toestel zijn openingen voorzien voor ventilatie. Om oververhitting te voorkomen mogen deze openingen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Als toestellen op elkaar worden gestapeld, dient u ervoor te zorgen dat minstens 1,5 cm wordt gelaten tussen elk toestel. Zorg ervoor dat er 3 cm wordt gelaten aan elke kant van het toestel. Zorg ervoor dat het toestel zich niet bevindt in een ruimte waar het onderhevig kan zijn aan mechanische schokken. Het toestel moet zich bevinden in een ruimte met een lage vochtigheidsgraad en een minimum aan stof. Vermijd plaatsen zoals vochtige kelders of stoffige gangen. Als u externe opslagmiddelen gebruikt, lees dan de instructies van de fabrikanten voor informatie over de plaatsing. Een kort overzicht van digitale opnames Digitale multiplexrecorders werken op precies dezelfde manier als analoge multiplex-toestellen, behalve dat ze gebruik maken van een harde schijf en digitale banden om video op te slaan, in plaats van videobanden. Analoge opnames werken met tijdsintervallen om de duur van een opname te vergroten op een band van 3 uur door minder beelden per seconde op te nemen. Door het aantal beelden te verminderen die elke seconde worden opgenomen, kan ook meer tijd worden opgenomen op de harde schijf van een Digital Sprite Lite. Er zijn nog andere factoren die de tijd bepalen die kan worden opgeslagen op de schijf van een digitale multiplexrecorder: de beeldkwaliteit de opnamesnelheid de capaciteit van de harde schijf Beeldkwaliteit Digitale multiplexrecorders slaan beelden in een gecomprimeerd formaat op, zodat beelden efficiënter kunnen worden opgenomen. Hoe groter de compressie, hoe kleiner het bestand, maar de beeldkwaliteit gaat hierdoor wel achteruit. De Digital Sprite Lite kan beelden comprimeren tot 6 à 30 kb. Kilobytes en gigabytes zijn opslageenheden: 1 GB = 1024 megabytes (MB) 1 MB = 1024 kilobytes (KB) Bij analoge opnames hangt de beeldkwaliteit af van het soort videorecorder dat wordt gebruikt: VHS of S-VHS. Bij de Digital Sprite Lite kan de beeldkwaliteit worden aangepast door de beeldgrootte te veranderen. Bijvoorbeeld: VHS-kwaliteit is 14 KB, S-VHS is 18 KB en groter dan S-VHS is 25 KB. Met een grotere beeldgrootte zal de harde schijf sneller gevuld raken dan bij een kleinere beeldgrootte, omdat meer schijfruimte nodig is. Om dezelfde opnameduur te halen bij een grotere beeldgrootte moet de opnamesnelheid (PPS) worden verminderd. 4

7 Opnamesnelheid De opnamesnelheid is het aantal beelden dat op de schijf wordt opgeslagen voor elke seconde, m.a.w. het aantal beelden per seconde (PPS). Dit cijfer geldt voor het hele systeem; of er nu 1 of 16 camera's worden opgenomen, de opnamesnelheid blijft dezelfde. De bijwerksnelheid per camera kan worden berekend met behulp van de opnamesnelheid: Snelle installatie De Digital Sprite 2 kan worden geïnstalleerd in amper 4 stappen. Dankzij de plug-and-play mogelijkheid kan men al na enkele minuten beginnen opnemen. bijwerksnelheid = aantal camera's/opnamesnelheid Capaciteit van de harde schijf Analoge videorecorders maken gebruik van banden van 3 uur die een bepaald aantal beelden kunnen opnemen. In tegenstelling tot een videorecorder kan het aantal beelden dat wordt opgenomen bij een digitale multiplexrecorder vergroot worden door een harde schijf met een grotere capaciteit te gebruiken. De Digital Sprite 2 is momenteel verkrijgbaar met een harde schijf van 80, 160 of 320 GB. Met een grotere harde schijf kan ook de beeldkwaliteit, opnamesnelheid en opnameduur worden vergroot. Bijvoorbeeld: op een schijf van 80 GB kan met tot 8 dagen opslaan in 24 uurs mode (S-VHS kwaliteit). Tip: Als vuistregel kan men bij opnemen in de standaard settings 10 GB per dag nemen, d.w.z. een schijf van 80 GB voor 8 dagen. Opnameduur berekenen De Digital Sprite 2 berekent automatisch de opnameduur wanneer de opnamesnelheid en beeldkwaliteit worden ingevoerd. Als alternatief kan ook de interactieve rekenmachine voor de opnameduur worden gedownload van onze website: STAP 1. Camera's aansluiten Sluit de camera's aan op de video-ingangen VID1 tot VID9 (toestel met 9 ingangen) of VID16 (toestel met 16 ingangen). Gebruik de onderste rij connectoren om de toestellen in een kringloop te schakelen. STAP 2. Monitoren aansluiten Sluit de video-uitgang MON A aan op de hoofdmonitor (digitaal afspelen en multischermweergave). Sluit de video-uitgang MON B aan op de optionele spotmonitor (analoge, schermvullende beelden). STAP 3. Sluit de externe apparaten aan Als externe apparaten moeten worden aangesloten op de Digital Sprite Lite, ga dan naar het volgende deel 'Externe apparaten aansluiten', voor u stap 4 uitvoert. STAP 4. Stroom aansluiten Eens de Digital Sprite 2 op zijn definitieve plaats staat en alle externe apparaten zijn aangesloten en stroom krijgen, kan u de PSU aansluiten op de achterkant van het toestel en de stroom inschakelen. De startprocedure kan tot een minuut duren voor de Digital Sprite 2 kan worden gebruikt. Zonder verdere programmering zal de Digital Sprite Lite nu alle camera's opnemen in tijdsintervallen van 24 uur! 24 uursmode, 6bps, en S-VHS kwaliteit, 18KB 5

8 Externe apparaten aansluiten De Digital Sprite 2 gebruikt een 485-bus netwerk om Dedicated Micros producten en toebehoren te connecteren. Archiverings apparaten kan men connecteren via de SCSI poort en telemetrie camera s via de seriële poort. Apparaten die men kan aansluiten op de Digital Sprite 2 zijn: Telemetry camera s Archiverings apparaten Ethernet netwerken 485-bus apparaten Audio apparaten Telemetrie camera s aansluiten Seriële telemetrie De Digital Sprite 2 ondersteunt momenteel een aantal domes via seriële telemetrie. Voor seriële telemetrie is een twisted-pair-kabel nodig van de seriële poort van de Digital Sprite 2 naar de telemetrie-ontvanger. Seriële telemetrie kan in ster worden geschakeld van de seriële poort van de Digital Sprite 2 naar elke ontvanger of in driehoek elke ontvanger doorgelust naar elkaar, of een combinatie van de twee. Elke ontvanger moet worden aangeduid met zijn cameranummer raadpleeg de documentatie bij uw ontvanger voor meer informatie. Verbinding met seriële poort De seriële poort op de Digital Sprite 2 is een mannelijke 9-wegsstekker van type D. Een vrouwelijke 9-wegsstekker van type D is nodig bij de volgende pin-outs: De Digital Sprite 2 is voorzien van een ingebouwde telemetrie voor coax, serieel (RS-232/485) en c-bus en DTMF-telemetrie met behulp van een optionele telemetrieadapter. Een netwerktoetsenbord wordt gebruikt om de telemetrie te besturen vanuit de Digital Sprite 2. Het soort telemetrie moet worden ingesteld in het menu 'Alarmen en presets'. Coax-telemetrie Voor coax-telemetrie zijn geen andere aansluitingen nodig dan de camera-aansluitingen. De Digital Sprite 2 ondersteunt momenteel Pelco Coaxitron* en BBV, met een BBV RX-100- protocolconvertor kunnen de domecamera's van de meest grote fabrikanten worden bestuurd. *De Tour, Patrol en Auto-pan opties zijn niet beschikbaar bij gebruik van Pelco Coaxitron domes in de Digital Sprite 2. Als je dit wil gebruiken mort mrn grbruik maken van de BBV RX- 100 converter of seriële telemetrie. Gezien van de sodeer zijde Nc = geen verbinding Opmerking : De seriële poort moet geconfigureerd worden voor seriële telemetrie in System options menu. 6

9 485-bus/DTMF-telemetrie De telemetrieontvangers van Dedicated Micros kunnen worden bestuurd met behulp van 485-bus of DTMF (telefoontonen). Wanneer 485-bus telemetrie wordt gebruikt, wordt de ontvanger rechtstreeks aangesloten op de 485-bus connectoren aan de achterkant van het toestel. Wanneer DTMF-telemetrie wordt gebruikt, is een telemetrieadapter (TAD3) nodig om de telemetriecommando's om te zetten in DTMF-tonen. DTMF- en 485-bus telemetrie kunnen in ster of driehoek worden geschakeld. Archiveringstoestellen aansluiten Beelden worden opgenomen op de interne harde schijf zodat de operator ze onmiddellijk kan afspelen en opzoeken. De capaciteit van de interne harde schijf bepaalt het aantal beelden en de duur die kan worden opgenomen. Bijvoorbeeld: een Digital Sprite 2 met een enkele harde schijf van 80 GB kan tot 8 dagen opnemen in standaard configuratie, maar een Digital Sprite 2 met 320 GB kan 31 dagen opnemen met dezelfde opnamesnelheid. De interne harde schijf is een tijdelijk opslagmedium, omdat de beelden constant worden overschreven na een bepaalde periode. Als beelden langere tijd bewaard moeten blijven, moeten ze externe worden opgeslagen. De SCSI-2-poort van hoge dichtheid met 50 pinaansluiting aan de achterkant van de Digital Sprite 2 wordt gebruikt om externe opslagmedia aan te sluiten. Er zijn drie soorten externe opslagmedia die kunnen worden gebruikt: 1. RAID Redundant Array of Independent Disks (Redundante Reeks Onafhankelijke Schijven) RAID-toestellen zorgen voor een beveiliging in geval van storingen. Als een schijf defect raakt in een RAID-toestel, zullen de beelden op een andere schijf in het systeem worden opgeslagen. Met RAID kunnen ook defecte schijven direct worden verwisseld terwijl de RAID nog werkt. 2. Externe CD-schrijvers Beelden kunnen worden gekopieerd van de interne Harde schijf op een externe cd-schrijver. Alle beelden hebben een digitale handtekening vooraleer ze op de cd geschreven worden. The inhoud van de totale CD heeft ook een digitale handtekening. Een klein CD terugkijk programma is hierbij ook opgenomen om het also mogelijk te maken dat deze beelden terug bekeken kunnen wordenvia een PC zonder gebruik van extra software. Lijst van compatibele cd-schrijvers: Yamaha CRW 2200 SX VK Yamaha CRW 3200 SX - VK Plextor Plexwriter PX W1210- TSE De onderstaande tabel duidt de opname capaciteit aan voor de CD voor verschillende opname snelheden. Opmerking: Het kan noodzakelijk zijn om een SCSI kabel te bestellen om de CDschrijver met de Digital Sprite 2 te verbinden. De verbinding op de Digital Sprite 2 is 50-pin HD SCSI-2. RAID-toestellen bevatten harde schijven die de interne opslagcapaciteit uitbreiden, zodat het aantal beelden die kunnen worden opgenomen voor ze worden overschreven, effectief wordt uitgebreid. 7

10 3. Iomega Zip en Jaz schijven* Beelden kunnen worden gekopieerd van de interne harde schijf of RAID naar een verwisselbare Zip - of Jaz -schijf voor opslag op lange termijn. Verwisselbare schijven zijn ideaal om relatief kleine hoeveelheden beelden op te nemen, zoals evenementen, videoclips of incidenten. Deze beelden kunnen dan worden afgespeeld op eender welke pc met een Zip - of Jaz -lezer en DM Playback-software. Opmerking: Pc Playback is verkrijgbaar via onze website, de unit zelf en is bijgeleverd op floppy disk. Zip - en Jaz -schijven zijn verkrijgbaar in verschillende groottes; in de onderstaande tabel vindt u de opname capacitiet bij een typische opnamesnelheid (bij S-VHSbeeldkwaliteit, 18 KB): 4. Externe tape archivering Beelden die worden opgenomen op de interne schijf, kunnen automatisch worden gearchiveerd naar Hewlett Packard DDS-tapes. Zo kan elke dag op een band worden bewaard, zoals bij een multiplexer en videorecorder. De schijfgrootte hoeft niet zo groot te zijn wanneer tapes worden gebruikt om beelden te archiveren, hoewel de schijfgrootte wel bepaalt wat onmiddellijk kan worden opgevraagd vanuit de Digital Sprite 2. Om beelden terug te bekijken die opgenomen werden op tape heb je een tweede tape unit nodig die aangesloten is op een Windows PC. Om deze beelden terug te bekijken via PC is Pc Playback * nodig. Opmerking : Wegens mechanische slijtage van deze tape units hebben wij ondervonden dat zij normaal niet zo werkzeker zijn dan het gebruik van harde schijve en RAID opslag, hiervoor raden wij het gebruik van tpae opslag aan enkel als er geen andere optie voorhanden is. In de onderstaande tabel vindt u het aantal uren dat een tape meegaat wanneer hij wordt gebruikt bij de verschillende opnamesnelheden (bij S- VHS-beeldkwaliteit, 18 KB): De tijden duiden aan dat alle camera s werden gekopieerd. Iomega Zip en Jaz schijven kunnen eventueel niet overal verkrijgbaar zijn, vraag na bij uw lokale PC dealer. Zie annex 1 voor meer details over programmering van de Digital Sprite 2 voor tape archivering. * PC playback software wordt meegeleverd met de unit. 8

11 Meerdere externe apparaten aansluiten Tot zeven opslagmedia kunnen doorgelust worden op de SCSIpoort aan de achterkant van de Digital Sprite 2. Elk apparaat moet een uniek adres hebben en het laatste apparaat in de keten moet worden afgesloten; raadpleeg de documentatie van het apparaat voor meer informatie hierover. N.B.: slechts één tape unit kan worden aangesloten op de SCSI-bus. In de onderstaande tabel vindt u de capaciteit en het typische gebruik van elk opslagmedium: Externe opslag RAID Capaciteit Beschrijving Typisch gebruik Momenteel tot Schijfsysteem met Lange termijn opslag 375 GB* storingsbeveiliging Direct beschikbaar 100 of 250 MB Verwisselbaar medium Opslag van evenement of clips Iomega Zip Iomega 1 of 2 GB Verwisselbaar medium Opslag van evenement of clips Jaz HP DDS-3 12 GB Digitale opslagtape Archiveren op lange termijn één tape per dag HP DDS-4 20 GB Digitale opslagtape Archiveren op lange termijn Één tape per dag CD-R 640 MB Verwisselbaar medium Clip opslag *Capaciteit van een enkele RAID; tot 7 RAID's kunnen worden aangesloten op de Digital Sprite 2. Aansluiting op een Ethernet netwerk De Digital Sprite 2 kan aangesloten worden op een standaard 10-baseT Ethernet netwerk zodat de volledige controle van de Digital Sprite 2 kan gebeuren vanop afstand. Netwerk verbinding Om een Digital Sprite 2 op een netwerk te sluiten heb je de volgende dingen nodig: Een RJ-45 netwerk kabel ( CAT5 of gelijkwaardig). Een statisch IP adres en Subnet Mask ( some netwerken hebben ook een Default Gateway nodig, raadpleeg de netwerk administrator) Om een Digital Sprite 2 te configureren op een netwerk zijn volgende stappen nodig: 1. Ga in het Digital Sprite 2 menu ( menu knop indrukken en houden). 2. Druk op de menu knop tot de System Options pagina. 3. Selecteer Network settings. 4. Ga in het Network settings menu door edit aan te duiden en de op en neer cursor te bedienen 5. Geef het IP adres, Subnet Mask en Default Gateway in. Opmerking: Deze adressen bestaan uit vier sets van drie cijfers, als je ergens slechts twee cijfers hebt voeg een 0 in voor het nummer b.v Druk op de menu knop om het menu te verlaten. 7. Duw op camera 1 om de veranderingen te aanvaarden en het system te rebooten, of druk opnieuw op menu om de veranderingen ongedaan te maken. 9

12 Beelden bekijken over het netwerk De Digital Sprite 2 kan een Web browser of de Network Viewing Software gebruiken om beelden over een netwerk te bekijken. De Network Viewing Software kan men downloaden vanaf de unit naar je lokale PC met behulp van de netwerk verbinding. Downloaden van de network viewing software: 1. Start de web browser software op de PC. 2. Geef het IP adres van de Digital Sprite 2 in het adres hokje van Internet Explorer of Netscape in en duw Enter. Verwijder alle nullen vooraan b.v in de Digital Sprite 2 moet ingegeven worden als in de Web browser. 3. Een Web pagina van de Digital Sprite 2 is nu geladen. Click op het PC viewer application ikoon, de vraag komt nu om het programma tebewaren of te activeren. 4. Selecteer Run this program on is current location 5. Het programma wordt gedownload en geinstalleerd. 6. The programma kan men vinden in Start>Programs>DM Network Viewer. De details over het gebruik van de Network Viewing Software kan men vinden in de User Guide in de Network Viewing Software folder. De minimum PC specificatie om beelden over een netwerk te zien is : 200 Mhz CPU 64 MB RAM 4 MB video card ( 16 miljoen kleuren) beeld resolutie minimum 800 x 600 Beelden bekijken over het netwerk met gebruik van een web browser Het is mogelijk om Microsoft Internet Explorer ( versie 5.X rn hoger) en Netscape Navigator (versie 4.7X) te gebruiken om beelden van de Digital Sprite 2 te bekijken. Volg de vorige instructies om de Digital Sprite 2 weg pagina te zien verschijnen, maar click op het web viewer ikoon in plaats van op het PC viewer application ikoon. Het is nodig om nu de gebruikersnaam en paswoord in te vullen, standaard gebruikersnaam is user en paswoord is password. Opmerking: De web viewer heeft niet alle mogelijkheden van de Network Viewing Software. Maar is nuttig als het niet mogelijk is om de software te downloaden of als je de beelden wil bekijken van een externe locatie. Beelden bekijken over het netwerk met gebruik van Apple Mac of Linux Er is een beperkte mogelijkheid om beelden te bekijken via Apple Mac of Linux gebaseerde systemen met gebruik van Netscape Navigator 4.7X web browser. Aansluiting van 485-bus apparaten De Digital Sprite 2 maakt gebruik van een 485-bus netwerksysteem om meerdere Digital Sprite Lites, netwerktoetsenborden, alarmmodules, videoschakelaars en andere accessoires op elkaar aan te sluiten. De totale lengte van het c-bus-netwerk kan tot 1500 meter bedragen. Alarmen aansluiten Een optionele alarmmodule (DM/CI01) vereist indien alarmen zullen worden toegevoegd aan de Digital Sprite 2. Het voordeel van alarmmodules is dat alle alarmconnectoren niet moeten worden teruggerout naar de Digital Sprite 2 Meerdere alarmmodules kunnen worden gebruikt bij het 485s etwerk met alarmen die aangesloten zijn op elke module. 10

13 Om alarmen toe te voegen: Voorbeeld van een verbinding tussen een alarmbox en de Digital Sprite 2: Sluit het overeenkomstige alarmcontact aan op de alarmingang, m.a.w. Alarm 2 zou moeten worden aangesloten tussen de aarding (GND) en A2. Als meerdere alarmmodules nodig zijn, moet elke module een adres krijgen; raadpleeg de documentatie voor de alarmmodules voor meer informatie. Sluit de 485-bus kabel van de alarmmodule aan op een van de 485-bus contacten op de Digital Sprite 2. De polariteit van de alarmen (normaliter open/gesloten) wordt ingesteld met de menupagina 'Alarmen en presets'. Opmerking : Het alarm contact hoeft de corresponderende camera nummer niet te volgen,b.v. alarm 2 kan camera 1,2 en 3 in alarmmode zetten, zie pagina 19 en 25 voor meer details betreffende alarm setup. Een alarm ingang kan de volgende zaken uitvoeren: Actie Menupagina Relais 1 sluiten/openen Alarminstelling De alarmcamera automatisch kopiëren Alarminstelling naar Zip of Jaz De alarmcamera weergeven op het Alarminstelling scherm De opnamesnelheid veranderen Opnameschema Alarmcamera's uitsluitend opnemen of Opnameschema inlassen Alarmen in sequencie op de spot monitor Standaard instelling Afstandsklavier Een afstandsklavier (DM/KBS3) kan worden aangesloten op de Digital Sprite 2 voor meer functionaliteit: Besturing vanop een afstand tot 1500 meter. Besturing van meerdere Digital Sprite 2. Een enkele Digital Sprite Lite bestuurd vanop diverse locaties. Besturing van ingebouwde telemetrie Beelden afspelen met jog/shuttle met behulp van de joystick. Paniekalarmtoets (alle camera's opnemen aan alarmsnelheid en alarmrelais R1 activeren). 11

14 Het voorbeeld hieronder geeft een beeld weer van een verbinding tussen en Digital Sprite 2 en een afstandsklavier. Audio apparaten aansluiten De Digital Sprite 2 kan een audio stream opnemen en weergeven samen met camera 1. Er zijn twee audio ingangen: MIC IN en LINE IN en een audio uitgang : LINE OUT. Aansluiting van een microfoon op MIC IN. Videoschakelaars Met videoschakelaars kunnen meerdere Digital Sprite 2 worden bestuurd vanop een enkele monitor of een paar monitoren. Dit biedt de flexibiliteit om tot 256 camera's te besturen vanop een enkele locatie zonder extra matrixapparatuur te moeten kopen. De videoschakelaar stuurt de monitors van de Digital Sprite 2 die worden bestuurd via de monitoren van de operator; tot 16 besturingsposities kunnen worden geschakeld. Het onderstaande voorbeeld toont hoe twee Digital Sprite 2 worden bestuurd vanop individuele besturingspunten. De videoschakelaar stuurt de monitoroutput van de Digital Sprite 2 naar de besturingspunten. Sluit de microfoon aan op de 3.5mm plug MIC IN. Het is belangrijk om het correcte type van microfoon te kiezen voor de verbinding met de Digital Sprite 2. De Digital Sprite 2 heeft een actieve microfoon nodig met een gevoeligheid van 50dBV of beter. Aansluiting van een voor-versterker op LINE IN. Wanneer er een hogere microfoon versterking nodig is kan men een externe microfoon voor-versterker met instelbare versterking gebruiken. Een microfoon voor-versterker zal een line niveau van 1V pk-pk weergeven dat kan aangesloten worden op de ingang LINE IN van de Digital Sprite 2. De line level ingang heeft de volgende specificaties: LINE IN 47kΏ ingangs impedantie, 1V pk-pk Aansluiting de LINE OUT op een versterker. TIP: Elk c-bus-apparaat wordt geleverd met een 485-bus kabel van 2 meter. Om de afstand tussen diverse apparaten te vergroten zijn twee 485-bus aftakdozen en een stroombron nodig. De totale afstand voor het hele 485-bus netwerk kan tot 1500 meter bedragen. Sluit de LINE OUT aan op een externe versterker of actieve luisprekers. De line level uitgang heeft de volgende specificatie: LINE OUT 1V pk-pk Audio opname Wanneer de microfoon of de voor-versterker is aangesloten op de Digital Sprite 2, moet men audio enabled plaatsen in het menu. Zie pagina 23 voor meer details. Aangeraden wordt om de kwaliteit van de audio weergave te testen en de versterking eventueel bij te regelen. Om de audio te beluisteren is het nodig om camera 1 te zien in vol of Quad scherm gedurende het weergeven. 12

15 Configureren van de Digital Sprite2 Het menu gebruiken De Digital Sprite 2 maakt gebruik van een menusysteem met pagina's om de installateur door het installatieproces te loodsen. Het menu openen Er zijn twee tpes menu, User en Installer. Het User menu toont alleen Time, Date en Language en Schedule pagina s. Het installer menu toont alle menus. Om het installer menu te openen: Druk en houdt de menu knop. De volgende pagina bekijken Druk op de menu-toets om de volgende pagina te bekijken. Tip : drukken op de toets ; de toets dient om de vorige of volgende pagina te bekijken. Het menu verlaten Hou de menu-toets ingedrukt om de menu s te verlaten. Tip: blader door alle menu's om het menu te verlaten. Voorbeeld van het gebruik van het menu om de tijd te veranderen: Om het user menu te openen: Druk de menu knop. Navigeren in het menu De menus worden getoond met options in de linker rij en settings in de rechter rij. Een cursor ( witte text) kan bewogen worden d.m.v. < > toetsenop het front paneel, of the joystick op het afstandsklavier. 3. Hou de menu-toets ingedrukt om het installer menu te openen. De Time, Date & Language pagina verschijnt. 4. Gebruik de cursor om de optie Time in de linker rij te selecteren. 13

16 Tijd, Datum en Taal 3. Gebruik de > cursor om de minuten op te lichten. Date (Datum) De standaardopmaak voor de datum is DD:MM:YYYY op PAL-modellen en MM:DD:YYYY op NTSC-modellen, hoewel dit kan worden veranderd met de optie 'Date format' (Datumopmaak). Time (Tijd) De tijd moet worden ingevoerd in 24-uurformaat (HH:MM). 4. Gebruik de cursoren om wijzigingen aante brengen. N.B.: Zomer- en winteruur worden aangegeven met een 'S' of 'W' naast de tijd. Date format (Datumopmaak) De datum kan worden veranderd van Day, Month' (Dag, Maand) in Maand, Dag' (Maand, Dag) naargelang van de regionale voorkeur. Language (Taal) De menu s kunnen worden weergegeven in een aantal talen. De taalkeuze wordt gemaakt in een drop-down lijst. 5. Gebruik de < cursor om terug te keren naar de lijker rij van de pagina en om een andere optie te selecteren of druk op menu om het menu te verlaten. N.B.: Als de tijd en datum worden weergegeven als 'Externe klok' (externe klok), worden de instellingen voor de tijd en de datum uit toestel 1 van het 485-bus netwerk gehaald. WAARSCHUWING: Beelden kunnen worden overschreven als de tijd of datum wordt ingesteld terwijl er wordt opgenomen. 14

17 Camera's bekijken Systeem uitschakelen Als de Digital Sprite 2 moet uitgeschakeld worden dan moet de volgende procedure gevolgd worden: 1. Selecteer enabled in the System Shutdown option. 2. Wanneer het menu tevoorschijn komt hou camera 1 voor 5 seconden ingedrukt. 3. Wanneer het bericht it is now safe to switch off your unit komt mag men de Digital Sprite 2 uitschakelen bij de 220 V stekker. Opgepast : Verlies van data of harde schijf fouten kunnen optreden wanneer deze procedure niet gevolgd wordt vooraleer men de spanning van het toestel neemt.. DST Zomer-en wintertijd kan men manueel of automatisch aanpassen. De standaard instelling zal de klok 1 uur naar voren draaien de laatste Zondag van Maart om 01:00 en 1 uur naar achteren de laatste Zondag van October om 02:00. Deze waarden kunnen worden veranderd. Indien een land geen gebruik maakt van DST selecteer manueel. U kan kiezen om alle camera's of enkel bepaalde camera's te bekijken. De standaardinstelling is alle camera's. Ook de camera's die niet worden bekeken zullen worden opgenomen. Om te bepalen welke camera s worden bekeken: Druk op de cursortoets om het bewerkingsveld te veranderen in 'Selected cameras' (geselecteerde camera s). In een menu zal worden getoond welke camera s zullen worden bekeken. Druk op de cameratoets om de camera aan de reeks toe te voegen of te verwijderen. Deze camera zal worden getoond. Een ingevuld vakje geeft aan dat de camera kan worden bekeken. N.B.: Camera s die niet worden bekeken, worden ook niet op de hoofd- of spotmonitor getoond in de live of afspeelmodus; multischermen tonen een blanco segment. Tip: het is aangeraden een paswoord in te stellen om te vermijden dat deze instellingen kunnen worden veranderd door onbevoegden. 15

18 Planning Een schema kan worden gebruikt om geselecteerde camera's op te nemen op verschillende tijdstippen, om de opnamesnelheden te veranderen en om te kiezen welke alarmen of activiteit mogelijk zijn. Opnemen van beelden U heeft de optie om alle camera s of enkel geselecteerde camera s op te nemen. Alle camera s worden standaard opgenomen (bovenste menu). N.B.: de opties Night (nacht) en Weekend (weekend) worden enkel getoond als een overeenkomstig nacht- en weekendschema werd geconfigureerd in het menu Schedule (schema). Om te bepalen welke camera s worden opgenomen: De schema's hebben drie opties: Off het schema staat uit Set/Unset gebruik een schakelaar of alarmtrigger om het schema in te schakelen. Dit wordt rechtstreeks op de AUX-ingang aangesloten of met een specifiek contact op een externe alarmmodule. On between het schema wordt ingeschakeld tussen de door de gebruiker ingestelde tijdstippen (en dagen voor het weekendschema). Druk op de cursortoets om het bewerkingsveld te veranderen in 'Selected cameras' (geselecteerde camera s). In een menu zal worden getoond welke camera s worden opgenomen. Druk op de cameratoets om de camera aan de opnamereeks toe te voegen of te verwijderen. Een ingevuld vakje geeft aan dat de camera wordt opgenomen. Tip: Camera s die niet in de opnamereeks zitten, kunnen toch worden opgenomen wanneer die camera wordt geactiveerd door een alarm of activiteit. Het schema biedt u de keuze te wisselen tussen nacht- en weekendinstellingen, ofwel door de optie Set/Unset manueel te kiezen, via de AUX-ingang of alarmcontacten, ofwel automatisch op vooraf ingestelde tijdstippen en dagen. N.B.: de weekendinstelling heeft voorrang op eventuele nachtinstellingen in de gekozen weekendperiode. 16

19 Opname Planning De opnamesnelheid bepaalt de tijd en bijwerksnelheid van de beelden die op de schijf worden opgeslagen. Dag-, nacht- en weekenschema's kunnen worden ingesteld aan de hand van het volgende menu: Dag Nacht Weekend Grootte van het opgenomen bestand Max. opnameduur Totale video-opslag Eerste opname Standaard bps Event bps Event actief Event modus 7 7 Beide Inlassen Alarmen Uitsluitend Activiteit Ongewijzigd Geen 7 7 Geen Inlassen Alarmen Uitsluitend Activiteit Ongewijzigd Beide 3 3 Geen Alarmen Activiteit Beide 18 KB --:-- 320GB 01/05/ :00 Inlassen Uitsluitend Ongewijzigd N.B.: de nacht- en weekendopties worden enkel getoond als een overeenkomstig nacht- en weekendrooster werd geconfigureerd in het menu 'Schedule' (schema). Standaard en Event bps Kies de opnamesnelheid in beelden per seconde (PPS) voor alle camera's. De maximale opnamesnelheid is 25 PPS voor PAL en 30 PPS voor NTSC bij een opname van een enkele camera. Wanneer meerdere camera's zijn aangesloten, is de maximale opnamesnelheid 18 PPS. Standaard id de opname snelheid 6bps, dit is equivalent tot een VCR in 24-uurs mode. De onderstaande tabel geeft het equivalent weer tussen opname snelheden en VCR time-lapse modussen. Getallen tussen haakjes voor NTSC systemen. Tip: Om de bijwerksnelheid te berekenen per camera het aantal seconden voor de camera wordt geüpdatet kan u het aantal camera's delen door de opnamesnelheid. Bijvoorbeeld: 16 camera's met een opnamesnelheid van 6 PPS geeft: Bijwerksnelheid (seconden) = aantal camera's / bps = 16/6 = 2,67 sec. 17

20 Opname Planning (vervolg) Events actief Selectie of de alarmen of activiteiten aan of af staan gedurende dag, nacht of weekend. Event Modus Deze optie geeft de mogelijkheid om de opname sequencie te veranderen wanneer een alarm actief is, de mogelijkheden zijn: Grootte van het opgenomen bestand Het bestand of de beeldgrootte bepaalt de kwaliteit van de beelden die op de schijf worden opgeslagen. Een grotere bestandsgrootte geeft een superieure beeldkwaliteit, maar zal de harde schijf sneller vullen, zodat minder tijd kan worden opgenomen. De bestandsgrootte kan worden ingesteld tussen 6 en 45 KB. De onderstaande tabel geeft de beeldkwaliteit bij typische bestandsgroottes: Unchanged (ongewijzigd) De opname sequencie verandert niet of er een alarm actief is of niet. Exclusive (uitsluitend) Alleen de alarm camera s worden opgenomen. Interleaved (Inlassen) De alarm camera s worden frequenter opgenomen dan de niet-alarm camera s b.v. als camera 1 in alarm is zal de opname zijn. Tip : Bij het gebruik van interleave is het mogelijk om de opname snelheis constant te houden maar de snelheid van de alarm- od activiteitsbeelden te verhogen. Nota : The overeenkomstige beeld kwaliteit is representatief in de meeste gevallen, bij beelden met een hoog gehalte aan detail informatie zal de File size omhoog moeten gebracht worden om dezelfde kwaliteit te bekomen. Bij een selectie van de File size hoger dan 40KB zal de maximum opname snelheid dalen tot 18bps zelfs als een opname snelheid hoger dan 18bps werd geselecteerd. Maximale opnameduur De maximale opnameduur is de tijd die kan worden opgenomen vooraleer beelden worden overschreven. Die wordt automatisch berekend wanneer de opnamesnelheid (PPS) wordt gekozen of veranderd. Deze maximale opnameduur is inclusief de audio opname als deze werd geselecteerd in de System Options menu pagina. Tip: de maximale opnameduur kan worden vergroot door de bestandsgrootte of opnamesnelheid te verkleinen. 18

21 Totale video-opslag Alarm programmatie Het weergegeven cijfer toont de interne en externe schijfruimte die beschikbaar is voor video-opslag in GB. Eerste opname De datum en tijd van het eerste beeld op de schijf worden hier getoond. Nota: Als er een event partitie werd geselecteerd ( in het System Options menu) dan is het mogelijk dat de oudste opname een event is dat ouder is dan een standaard opname. Enkel gebeurtenissen opnemen De Digital Sprite 2 kan worden geconfigureerd om alleen camera's op te nemen waar zich activiteiten of alarmgebeurtenissen voordoen. Zo kan meer tijd worden opgenomen op de harde schijf voor ze wordt overschreven. Om de Digital Sprite Lite zo te configureren dat enkel gebeurtenissen worden opgenomen: 1. Stel de standaard PPS in op Stel de PPS voor gebeurtenissen in op de gewenste opnamesnelheid voor een gebeurtenis. 3. Selecteer de gewenste optie in 'Events active' (Gebeurtenissen actief): Both (Beide), Alarms (Alarmen) of Activity (Activiteit). 4. Selecteer Exclusive (Exclusief) in de optie 'Event mode' (Gebeurtenismodus) om enkel camera's op te nemen waar zich een alarm of activiteit voordoet. Enkel activiteiten of alarmgebeurtenissen zullen nu worden opgenomen. Opgelet: pre-alarm/activiteit is niet mogelijk in deze configuratie. Pre-alarm Pre-alarmbeelden kunnen worden opgenomen voor een vooraf ingestelde duur vóór een alarm. Kies het aantal minuten of seconden (max. 30 min 59 sec). N.B.: Pre-alarmopnames zijn enkel mogelijk bij standaardopnames. Post-alarm Post-alarmbeelden kunnen worden opgenomen voor een vooraf ingestelde duur na een alarm. Kies het aantal minuten of seconden (max. 30 min 59 sec). Auto copy (Automatisch kopiëren) Alarmen kunnen automatisch worden gekopieerd naar een externe Zip of Jaz -schijf. Global alarm contact (Globaal alarmcontact) Een globaal alarmcontact wordt gebruikt om alle camera's in een alarmtoestand te zetten. Dit kan nuttig zijn als een alarm alle camera's moet activeren, of in geval van een paniekalarm dat manueel wordt bediend. Opties zijn: rechtstreeks, via de AUX-ingang, of met een specifiek contact op een alarmmodule. Alarm display (Alarmweergave) De laatst gealarmeerde camera wordt standaard niet weergegeven op de hoofdmonitor. Kies 'Ja' om camera's met een alarm weer te geven. 19

22 Alarm programmatie (vervolg) Activiteiten programmatie Alarm relay R1 (Alarmrelais R1) Kies of het alarmrelais (R1) zal opengaan of sluiten wanneer een alarm wordt geactiveerd. Selecteren van Momentary open of Momentary close zal het relais openen of sluiten gedurende een halve second ongeacht de alarm tijd. Alarm Buzzer De ingebouwde buzzer in de Digital Sprite 2 en het afstandsklavier kunnen getriggerd worden wanneer er een alarm actief is door yes te selecteren. Camera fail buzzer ( camera fout buzzer) De ingebouwde buzzer in de Digital Sprite 2 en het afstandsklavier kunnen getriggerd worden wanneer er een camear fout actief is door yes te selecteren. Nota: De buzzer zal actief blijven zolang tot de foute camera terug wordt aangesloten of vervangen. Om de buzzer toch te deactiveren bij een foute camera, duw en hou de corresponderende camera knop ingedrukt om in het camera setup menu te komen en zet de camera ingang op non-actief. Pre-activity (Pre-activiteit) Pre-activiteitsbeelden kunnen worden opgenomen voor een vooraf ingestelde duur vóór een activiteit. Kies het aantal minuten of seconden (max. 30 min 59 sec). N.B.: Pre-activiteitsopnames zijn enkel mogelijk bij standaardopnames. Post-activity (Post-activiteit) Post-activiteitsbeelden kunnen worden opgenomen voor een vooraf ingestelde duur na een activiteit. Kies het aantal minuten of seconden (max. 30 min 59 sec). Auto copy (Automatisch kopiëren) Activiteiten kunnen automatisch worden gekopieerd naar een externe Zip - of Jaz -schijf. Extended relay (uitgebreide relais) Deze optie maakt het mogelijk om bij beweging op elke camera een individueel relais te triggeren door gebruik te maken van een extern relais module (DM/CI02/16). Elke module heeft 16 relais uitgangen, voor camera 1 tot 16. Bijvoorbeeld als er beweging is op camera 1, sluit relais 1 zich op de externe relais module. Relay 2 De tweede relais kan men configureren voor bewegingsdetectie en/of camera fout. Selecteer of de relais moet openen of sluiten bij bewegingsdetectie. Activity display (Activiteitenweergave) De camera waar laatst een activiteit werd gedetecteerd, wordt standaard niet weergegeven op de hoofdmonitor. Kies 'Ja' om camera's met een activiteit weer te geven. Activity buzzer De ingebouwde buzzer in de Digital Sprite 2 en het afstandsklavier kunnen getriggerd worden wanneer er een activiteit actief is door yes te selecteren. 20

23 Weergave-opties Paswoorden User password (Paswoord voor gebruikers) Multiscreen interlace (Interliniëring met multischermen) Zet de deze optie uit om contrastrijke beelden te stabiliseren wanneer ze in multischermmodus worden bekeken. N.B.: dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de opgenomen beelden. Multiscreen titles (Multischermtitels) Cameratitels kunnen worden uitgeschakeld wanneer ze in multischermmodus worden bekeken. Display unit number (Weergave van het toestelnummer) Wanneer meer dan een toestel wordt bestuurd met een enkel toetsenbord, kan het toestelnummer (zie pagina Systeemopties) worden weergegeven op het scherm, zodat de operator weet welk toestel hij bedient. Base camera number (Basiscameranummer) Wanneer meerdere toestellen worden gebruikt, kan het nodig zijn verschillende cameranummers te gebruiken. Bij twee toestellen, bijvoorbeeld, bij twee units kan de eerste camera 1 tot 16 zijn de tweede 17 to 32. Status page ( status pagina) Een status pagina geeft een indicatie van de actieve alarmen en camera fouten, dit is de eerste pagina in het menu en kan geactiveerd worden door on. Als een gebruikerspaswoord wordt ingegeven, zijn alle menu's behalve Time, Date & Language (tijd, datum & taal) en Schedule (schema) uitgeschakeld. Om een paswoord in te stellen, dient u On te kiezen en de instructies op het scherm te volgen. Dit paswoord kan tot 8 cijfers lang zijn. Nota: Druk op menu om het user menu te openen. Installer password (Paswoord voor installateurs) Een paswoord kan worden ingesteld om onbevoegden de toegang te ontzeggen tot installatiemenu's. Om een paswoord in te stellen, dient u On te kiezen en de instructies op het scherm te volgen. Dit paswoord kan tot 8 cijfers lang zijn. Nota: Druk en hou menu ingedrukt om het installer menu te openen. Playback password (Afspeelpaswoord) Wanneer het afspeelpaswoord aan staat, moet een paswoord voor gebruikers of voor installateurs worden ingegeven om beelden te kunnen afspelen. Waarschuwing: Om veiligheidsredenen moet het toestel worden teruggestuurd bij verlies van paswoorden, zodat de paswoorden kunnen worden teruggezet. Maak hier een nota van uw paswoorden: User password... Installer password... 21

24 Systeemopties IP adress, Subnet mask, Default gateway Voor communicatie over een netwerk is het nodig dat de Digital Sprite 2 een uniek IP adres heeft en een subnet mask.in een bestaand netwerk kan men deze vaak bekomen bij de netwerk administrator. Een Default Gateway is nodig wanneer men de Digital Sprite 2 gebruikt op afstand zoals WAN of via inbellen via een router. Nota: De Digital Sprite 2 heeft een statisch IP adres nodig zelfs bij een connectie op een dynamisch (DHCP) netwerk. Unit number (Toestelnummer) Elk toestel moet een uniek nummer krijgen als meerdere toestellen worden aangesloten op het 485-bus netwerk. Unit 1 is de master klok op de 485-bus, de tijd en datum van andere units lopen hiermee synchroon. Network settings (Netwerkinstellingen) Deze optie wordt gebruikt om het toestel te configureren voor aansluiting op een 10base-T ethernetnetwerk. Een venster verschijnt om de netwerkinstellingen te configureren, met de volgende zaken: Bandwidth limit ( bandbreedte beperking) De Bandbreedte die de Digital Sprite 2 gebruikt kan beperkt worden om overloading te vermijden op tragere netwerken. De Digital Sprite 2 heeft een 10Mb/s verbinding ( 10Base-T). De maximale bandbreedte dat de Digital Sprite 2 kan gebruiken ( 5 gebruikers die beelden zien) is 6 Mb/s, dus elke beperking hoger dan 60% zal zijn effect hebben op de Digital Sprite 2. De maximale bandbreedte die gebruikt wordt bij 1 gebruiker is ongeveer 2.5Mb/s. Als men de bandbreedte wil beperken tot 1 Mb/s moet men de beperking op 10% plaatsen. Deze beperking heeft geen invloed op de kwaliteit van de beelden maar op de snelheid waarmee de beelden over het netwerk worden gestuurd. Network (netwerk) Deze optie wordt gebruikt om de netwerk optie aan of uit te zetten.standaard staat deze aan. System name ( systeem naam) Elke Digital Sprite 2 op het netwerk kan men een systeem naam geven voor identificatie, deze naam is zichtbaar in de Network Viewing Software en op het LCD display van het afstandsklavier. Het maximum aantal caracters voor deze systeem naam is 30.Standaard is de naam DM Digital Sprite 2. 22

25 Tip: Als je niet wil dat de unit zich automatisch kenbaar maakt over een netwerk gebruik het symbool # als eerste caracter. Het zal nog steeds mogelijk zijn om de unit te benaderen via een netwerk d.m.v. een IP adres in de Netwerk Viewing Software. Audio Eén kanaals audio kan opgenomen worden door de Digital Sprite 2, gebruik deze menu om audio te activeren. De Audio opname neemt een klein deel van het geheugen in ongeveer 4KB/s ongeacht de opname snelheid van de beelden. Wanneer audio is geactiveerd zal de opnametijd dalen, zie opname tijd in het Record Schedule menu. Nota: De audio opname is verbonden met Camera 1, bij audio weergave moet ook Camera 1 zichtbaar zijn. IR Receiver ( Infarood afstandsbediening) De infrarood afstanscontrole kan in dit menu aan- of uitgeschakeld worden.deze afstandsbediening is een copy van het frontpaneel van de Digital Sprite 2. Allen het configureren van de menus en telemetry controle gaat niet. Wanneer de IR ontvanger actief is zal de IR LED op de digital Sprite 2 groen zijn, wanneer deze niet actief is zal de LED orange zijn. Deze LED zal knipperen bij ontvangst van een IR signaal. Waar: Dagen= Aantal dagen nodig vooraleer de evenementen overschreden worden. Beeldgrootte (KB) = De opgenomen beeldgrootte in Kibobytes. %Events = Het percentage van de opnames dat evenementen zijn. Events bps= De opname snelheid van de evenementen in beelden per seconde. Bijvoorbeeld, evenementen bewaren gedurende 5 dagen vooraleer ze overschreven worden, de actieve alarmen maken 25% van de tijd uit, de beeldgrootte is 18KB, en de event opnamesnelheis is 6 beelden per seconde dit geeft als resultaat: Event partitie (GB) = 5 x 18 x 25 x 6 = 12 GB opgepast: Invoering van een event partitie zal de schijfcapaciteit verminderen voor normale opname zodat de opname tijd verminderd. Image Storage ( beeld opslag) Het is mogelijk om de plaats te selecteren waar de beelden moeten opgeslagen worden, bijvoorbeeld bij gebruik van een RAID of JBOD aangesloten op de Digital Sprite 2 kan enkel externe opslag geselecteers worden om beelden op te slagen wat een grotere veiligheid geeft. Event partition ( event partitie) Men kan een event partitie configureren om evenementen langer te bewaren dan de normale standaard partitie. Alle evenementen zullen in deze partitie bewaard worden. De evenementen zullen overschreven worden op FIFO basis wanneer de partitie vol is. De benodigde partitie grootte wordt zo berekend: Event partitie (GB)=Dagenxbeeldgrootte (KB) x %events x events bps Bij het selecteren van edit zal dit menu verschijnen met de volgende opties: Het bovenstaand voorbeeld heeft twee externe RAID s of JBOD s (L en M)die aangesloten zijn op de Digital Sprite 2 om beelden op te slaan, de Event log zijn opgeslagen worden op drive C. 23

26 Systeem opties (vervolg) Timed expiry ( tijd limiet ) De beelden die worden opgeslagen op de schijf kunnen worden geprogrammeerd om niet meer beschikbaar te zijn na een welgedefinieerde aantal dagen en uren. De optie is nuttig als men zich aan wettelijke bepaling moet houden betreffendemaximale opname tijd, b.v. 31 dagen. Opgepast: eens dit tijdstip is ingesteld zijn alle oudere beelden verdwenen. Serial telemetry ( seriële telemetrie) De Digital Sprite 2 heeft een RS-485/232 seriële telemetry poort aan de achterzijde van de unit. Met deze poort kunnen volgende domes bediend worden: Camera programmatie Title (Titel) Elke cameratitel kan tot 12 karakters lang zijn. Input termination (afsluiting van input) De afsluiting kan aan of uit worden gezet. De afsluiting moet uit worden gezet voor camera's die doorgelust worden met andere apparaten. Camera type (Cameratype) Camera's worden automatisch gedetecteerd. Kies kleur of mono om het cameratype te veranderen. Colour adjust (Kleurregeling) Als de kleurbalk is geselecteerd, dient u op te drukken om de kleur te verminderen en op om de kleur te vermeerderen. N.B.: deze optie verschijnt niet als het om een monochrome camera gaat. Selecteer het type telemetrie in de lijst om de seriële poort te configureren. Elke dome moet geconfigureerd worden voor seriële telemetrie met een correct adres. Voor meer details zie de documentatie van de frabrikant van de dome. Een bijkomend document voor gebruik van domes op de Digital Sprite 2 kan men vinden op onze website of technische dienst. Nota: Wanneer seriële telemetry werd geselecteerd dan moet het telemetrie type van elke camera aangeduid worden in het alarm and presets menu pagina. Eén type van seriële telemetry is toegelaten per machine. Contrast adjust (Contrastregeling) Als de contrastbalk is geselecteerd, dient u op te drukken om het contrast te verminderen en op om het contrast te vermeerderen. Camera video input (Video-ingang voor camera's) Deze optie verschijnt enkel wanneer een camera defect of uitgeschakeld is. Kies 'Disconnect' (afkoppelen) terwijl de camera ingeschakeld is om te vermijden dat de foutmelding en het alarm worden geactiveerd. Tip: dit menu kan rechtstreeks worden geopend door een cameratoets ingedrukt te houden. 24

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Installatie en Bedienings Handleiding

Installatie en Bedienings Handleiding Installatie en Bedienings Handleiding Paragon Series DVR EVERFOCUS ELECTRONICS CORPORATION Paragon Series DVR Bedienings handleiding 2009 EverFocus Electronics Corp www.everfocus.com Alle rechten zijn

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

HRDP en HRDPX H.264 DVR

HRDP en HRDPX H.264 DVR HRDP en HRDPX H.264 DVR Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-08597 Rev B 03/11 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Revisies Versie

Nadere informatie

HANDLEIDING EDSR-900. 9 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder EDSR-1600. 16 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder V1.04A

HANDLEIDING EDSR-900. 9 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder EDSR-1600. 16 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder V1.04A HANDLEIDING EDSR-900 9 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder EDSR-1600 16 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder V1.04A Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING De behuizing mag niet worden verwijderd.

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10 H.264 HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-06887 Rev A 08/10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 Performance Series DVR Gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder nl Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 7 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het

Nadere informatie

CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES

CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI.

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. GEBRUIKERS HANDLEIDING Om schade te voorkomen en een optimale werking van het apparaat te verkrijgen,

Nadere informatie

EM6250 Easy Pro View IP camera

EM6250 Easy Pro View IP camera EM6250 Easy Pro View IP camera 2 NEDERLANDS EM6250 Easy Pro View IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen... 4 1.3 Hardware

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PAS OP Risico voor Elektrische schok Pas op! Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DIGITALE VIDEO RECORDER GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruikershandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PAS OP Risico voor Elektrische schok Pas op! Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel

Nadere informatie

Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar h.verheijden@azboxhd.eu

Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar h.verheijden@azboxhd.eu Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar h.verheijden@azboxhd.eu De AZbox HD Premium Plus is een High Definition Digital Satellite, en/of Cable en/of Terrestrial Video

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Call Recorder Single

Call Recorder Single Call Recorder Single Handleiding Versie 1.009 Vidicode - April 2008 International Headquarters VIDICODE Datacommunicatie BV Blauw-roodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland URL: www.vidicode.nl Tel. 079-3617181

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... - 4-1.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIE... - 4-1.2 PRODUCTKENMERKEN... - 4 - HOOFDSTUK 2 MILIEU AANPASSINGSVERMOGEN... - 5 - HOOFDSTUK 3 BEDIENINGSHANDLEIDING VAN HET APPARAAT...

Nadere informatie

DS-7204HVI-S(/M) series Net DVR Gebruikers Handleiding

DS-7204HVI-S(/M) series Net DVR Gebruikers Handleiding DS-7204HVI-S(/M) series Net DVR Gebruikers Handleiding Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van uw nieuwe Hikvision Net DVR/DVS video recorder/server. Deze handleiding is bedoeld voor de DS-7204HVI-S

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM

DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie- en bedieningshandleiding Model: C961DVR Versie 1.1 Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens door kunt lezen. INHOUD INLEIDING... 2 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie