Woordenlijsten Engels havo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenlijsten Engels havo"

Transcriptie

1 havo Signaalwoorden Uitbreiding / Opsomming also ook and en vooral belangrijk wanneer het aan het begin van de zin staat as well as evenals besides, bovendien (met komma!) He was late. Besides, he did not do his work. both and zowel als even zelfs (a, b, zelfs c) first, second, third eerste, tweede, derde furthermore bovendien in addition bovendien indeed sterker nog (2e argument = meer van t zelfde) I like the film. Hugh Grant is good looking. Indeed, he has the most beautiful blue eyes! in fact* sterker nog He was angry. In fact, he was absolutely furious. Let op: in fact kan ook een tegenstelling aangeven. moreover bovendien I like this film. The script is nice. Moreover, Hugh Grant is very goodlooking. neither nor noch noch not only.but also niet alleen maar ook or of vooral belangrijk wanneer het aan het begin van de zin staat too met een komma ervóór: ook what is more bovendien Reden / Oorzaak after all* tenslotte, immers He got a promotion. After all, he works hard! as daar, omdat. As you were not there, I left a message as a result of als gevolg van because omdat for want We listened carefully, for he brought news of the accident. since aangezien since it suggests aangezien het suggereert Engels havo woordenlijsten 1 SSL 2015

2 Tegenstelling admittedly although, though besides but by contrast certainly, conversely despite either or even so however in fact* in spite of instead nevertheless now* of course, on the one hand on the other rather still sure, Sure, today the weather is good, but then again to be fair true, true, he has some good points too whereas (mean)while* yet Voorwaarde if provided, providing unless toegegeven, (tegenargument) ofschoon, hoewel behalve (zonder komma!) Besides you, nobody writes me. maar daarentegen, als contrast weliswaar (met komma, tegenargument!) daarentegen ondanks ofwel... of toch, desondanks. echter (met komma) feitelijk, eigenlijk (tegenargument) Je zou denken feitelijk zit het zo Let op: in fact kan ook een versterking/uitbreiding zijn. He was angry. In fact, he was absolutely furious. ondanks in plaats daarvan desalniettemin nu natuurlijk (met komma, tegenargument!) enerzijds, anderzijds eerder dan, in plaats van, liever Would you like to go to the movies? I would rather go to a restaurant. toch weliswaar (met komma, tegenargument!) Vandaag is het weer weliswaar goed, maar aan de andere kant om eerlijk te zijn (tegenargument, verzachtend) He really made a mess of that assignment. To be fair, it was a little too much for one person to handle. weliswaar (met komma, tegenargument!) hij heeft weliswaar ook goede punten terwijl He earns a lot, whereas her income is poor. ondertussen (als in: ondertussen gebeurt het tegenovergestelde) toch als, indien mits, op voorwaarde dat tenzij Engels havo woordenlijsten 2 SSL 2015

3 Tijd / Volgorde before voor earlier vroeger eventually uiteindelijk initially aanvankelijk in the past in het verleden later later now* nu once zodra, toen eenmaal Once he came home, he changed clothes once upon a time op een keer er was eens present, present-day nu, tegenwoordig, vandaag de dag today tegenwoordig, vandaag de dag until totdat (mean)while* ondertussen (als in: ondertussen gebeurt het tegenovergestelde) Gevolg / Conclusie after all* tenslotte as a result daarom consequently met als gevolg hence daarom, zodoende in short kortom so dus, daarom that s why daarom He never works. That s why he failed his exam. therefore daarom thus zo, op die manier, samenvattend. Vergelijking as if alsof equally evenzeer, evenzo likewise op dezelfde manier similarly op dezelfde manier Voorbeelden for example bij for instance bij such as zoals * Woord komt meerdere keren voor in de lijst. Engels havo woordenlijsten 3 SSL 2015

4 Functiewoorden to account to add to address to admire to advocate to agree to analyse to anticipate to assume to be in line with to call for action to claim to clarify to comment to conclude to consolidate to contradict to counter the idea to criticise to define to deflate to demonstrate to describe to discuss to dislike to distinguish to doubt to elaborate to emphasize to expand on to explain to express to fear to fail to favour to give examples/an explanation to hate to ignore to illustrate to impress to indicate to introduce to make clear to mention to modify to outline to point out to point to to prepare to prevent to prove to provide verhelderen toevoegen aanspreken, toespreken bewonderen pleiten voor overeenkomen, overeenstemmen analyseren, ontleden anticiperen, voorzien aannemen, veronderstellen in overeenstemming met, in het verlengde van vragen om maatregelen met klem beweren verduidelijken opmerken besluiten versterken tegenspreken het idee tegenspreken bekritiseren omschrijven, bepalen verminderen belichten beschrijven bespreken afkeer hebben van onderscheiden betwijfelen uitwerken benadrukken uitweiden over, ingaan op uitleggen uiten vrezen ontbreken, mislukken begunstigen en/uitleg geven haten negeren illustreren, een geven indruk maken op aanduiden voorstellen, voor het eerst ter sprake brengen duidelijk maken vermelden verzachten, veranderen in grote lijnen aangeven wijzen op wijzen voorbereiden voorkomen bewijzen voorzien (van) Engels havo woordenlijsten 4 SSL 2015

5 to put to question to refuse to refute to reject to repeat to restate to set out to set the scene to shed a different light on to show to sketch to state to stimulate to stress to suggest to sum up to summarise to support to think to tone down to use to undermine stellen betwijfelen weigeren tegenspreken verwerpen, afwijzen herhalen herformuleren uiteenzetten de situatie omschrijven een ander licht werpen op tonen schetsen, beschrijven stellen stimuleren benadrukken suggereren opsommen samenvatten ondersteunen denken afzwakken gebruiken ondermijnen Engels havo woordenlijsten 5 SSL 2015

6 Toon Hieronder vind je vertalingen van Engelse woorden die worden gebruikt om de toon van een tekst aan te geven. Als je tijdens het maken van de opgaven moeite hebt met het herkennen van een bepaalde toon, roep dan een docent bij je zodat jullie samen een kunnen bedenken van een tekst waarin deze toon terugkomt. admiring bewonderend agressive agressief amused geamuseerd angry boos annoyed geërgerd approving goedkeurend arrogant arrogant Engels havo woordenlijsten 6 SSL 2015

7 bitter verbitterd cheerful vrolijk concerned bezorgd, betrokken critical kritisch cynical cynisch disappointed teleurgesteld disbelieving ongelovig enthusiastic enthousiast furious woedend hopeful hoopvol indifferent onverschillig indignant verontwaardigd ironic ironisch Engels havo woordenlijsten 7 SSL 2015

8 joking grappend light-hearted onbezorgd, luchtig matter-of-fact zakelijk, nuchter mocking spottend neutral neutraal objective objectief optimistic optimistisch playful speels, grappig pessimistic pessimistisch resigned gelaten, berustend sarcastic sarcastisch sceptical sceptisch Engels havo woordenlijsten 8 SSL 2015

9 shocked geschokt spiteful hatelijk surprised verrast worried bezorgd Engels havo woordenlijsten 9 SSL 2015

10 Basiswoorden Hieronder vind je de zogenaamde basiswoorden Engels. Deze lijst is gemaakt op basis van de examens van afgelopen jaren. De woorden die hier staan komen daarin relatief vaak voor. Wanneer je aan je woordenschat wil werken in voorbereiding op je examen, kun je deze woordenlijst leren. Om het leren gemakkelijker te maken, zijn de woorden in categorieën ingedeeld. Belangrijk voor het begrijpen van de vraag en antwoorden in accordance with in overeenstemming met, volgens to judge from te oordelen naar, volgens in line with in lijn met, volgens What is [ ] in line with/to judge from/in Wat is [ ] volgens alinea 3? accordance to paragraph 3? author schrijver, auteur to cause, a cause veroorzaken, oorzaak to characterise typeren to conclude concluderen (to) debate debat (bediscussiëren) How does relate to? Hoe verhoudt zich tot? to ignore, ignorance negeren, onwetendheid to include inhouden (en dan een beschrijving van wat het inhoudt) purpose doel sentence zin subject onderwerp to tackle (op een bepaalde manier) aanpakken writer schrijver Toon van de schrijver How can the tone of paragraph X be Op welke toon is paragraaf X geschreven? characterised? Schrijver is positief: admiring approving Schrijver is neutraal: matter-of-fact objective Schrijver is negatief: angry concerned disappointed disbelieving furious indifferent indignant pessimistic Schrijver spot ermee: amused cynical Positief: bewonderend instemmend Neutraal: geeft de feiten objectief, laat beide kanten van de zaak zien. Negatief: boos bezorgd teleurgesteld gelooft het niet woedend onverschillig verontwaardigd pessimistisch, somber gestemd Spot ermee: geamuseerd (een klein beetje spottend) cynisch, een vorm van spot Engels havo woordenlijsten 10 SSL 2015

11 ironic joking mocking sarcastic Tijd century decade modern often Positieve strekking to achieve, achievement advantage to appeal, the appeal to approve charity to develop effective to encourage fortunately importance to improve, improvement to increase, an increase luck opportunities perfectly pleasure popular progress to rise, rising safe significant to solve, solution (to) support useful wealth Negatieve strekking to abuse to blame to complain counterdangerous harmful to lack risk to suffer terrible threat unfortunately violence violent ironisch, een vorm van spot grapjes makend spottend sarcastisch, hatelijk eeuw decennium, 10 jaar modern, van deze tijd vaak (iets) bereiken, prestatie voordeel Aantrekken, de aantrekkingskracht instemmen met goed doel ontwikkelen effectief aanmoedigen gelukkig, het is maar goed dat belangrijkheid verbeteren, verbetering vergroten, toename geluk mogelijkheden Volmaakt, heel erg goed plezier populair, geliefd vooruitgang toenemen, groeiend veilig belangrijk oplossen, oplossing steun (ondersteunen, steunen) nuttig rijkdom, welzijn misbruiken, mishandelen de schuld geven klagen betekent altijd tegen iets gevaarlijk schadelijk ontbreken risico lijden verschrikkelijk dreiging helaas, jammer genoeg geweld gewelddadig Engels havo woordenlijsten 11 SSL 2015

12 Onderzoek doen, onderwijs, opvoeding college course to discover education evidence evolved expert facts history inquiry knowledge to prove remark report research researchers result science scientific scientists source species studies survey Mens en maatschappij adult advertising announcement art to attack, attack authorities to behave behaviour to bully community crime environment government homeless illegal impact (to) influence (to exert influence) law legal library local married measures methods muslims opinion perspective policy universiteit, hogere school vak ontdekken opvoeding, onderwijs bewijs geëvolueerd expert, deskundige feiten geschiedenis onderzoek kennis bewijzen, aantonen opmerking verslag onderzoek onderzoekers resultaat wetenschap, veelal exacte vakken wetenschappelijk wetenschappers bron soorten onderzoeken, studies onderzoek volwassene adverteren mededeling kunst aanvallen, aanval overheid, machthebbende gedragen gedrag pesten gemeenschap misdaad milieu, omgeving regering dakloos verboden invloed invloed (beïnvloeden) (invloed uitoefenen) wet wettelijk bibliotheek plaatselijk, lokaal getrouwd maatregelen methode, manieren om iets te doen moslims mening interpretatie beleid Engels havo woordenlijsten 12 SSL 2015

13 political poor poverty power private queen scene security social society system teenager war Economie advertising brand business campaign company customers to demand department expensive in exchange industry to offer office to pay percent performance to produce quality service to spend Menselijk lichaam bodies brain death disease fat female fertility health human medical memory mind obesity physical weight politiek arm armoede macht, kracht privé koningin scène, wereldje veiligheid maatschappelijk maatschappij systeem, stelsel tiener oorlog adverteren merk bedrijf, handel, zaken campagne, actie bedrijf klanten eisen afdeling duur in ruil voor industrie, bedrijfstak aanbieden kantoor, organisatie, baan betalen procent prestatie, optreden maken, produceren kwaliteit dienst besteden, uitgeven lichamen hersenen, verstand overlijden ziekte dik, vet vrouwelijk vruchtbaarheid gezondheid menselijk, mens medisch geheugen brein overgewicht, obesitas, zwaarlijvigheid lichamelijk gewicht Engels havo woordenlijsten 13 SSL 2015

14 Algemeen ability to accept access account (to take into / on that ) across actually against to aim, aim air to allow already amount apparent area to argue aspect associated available average to base on to be able to to believe, belief to change character charges chief common concerned consequences to consider to control convinced to create credit custom to cycle to damage difference effects enough especially exercise to exist to expect to experience to express extent (to what extent) familiar famous farms former fragile generally, in general bekwaamheid accepteren toegang verslag, (rekening houden met / daarom) dwars (ergens) doorheen eigenlijk, in feite tegen richten op, doel lucht toestaan al, reeds hoeveelheid blijkbaar gebied beweren/stellen, ruzie maken opzicht, aspect samenhangend beschikbaar gemiddeld baseren op in staat zijn om geloven, geloof veranderen karakter beschuldigingen, facturen baas, hoofdgewoon, veel voorkomend bezorgd gevolgen beschouwen, overwegen beheren overtuigd maken eer, erkenning gewoonte fietsen beschadigen verschil effecten, gevolgen genoeg vooral oefening bestaan verwachten meemaken, ervaren uiten mate (in hoeverre) bekend beroemd boerderijen voormalig kwetsbaar in/over het algemeen Engels havo woordenlijsten 14 SSL 2015

15 goal to happen including indignant invasion involved junk kind likely necessary obvious particular particularly perhaps phenomenon predators pressure probably to protect to provide published range reason to release to remain response responsible sense several shall statement to stimulate to tend to towards UK unlikely to use variety vast worth doel gebeuren inclusief verontwaardigd Invasie, in grote aantallen binnenvallen betrokken rommel soort waarschijnlijk noodzakelijk (over)duidelijk voornamelijk in het bijzonder misschien fenomeen roofdieren druk waarschijnlijk beschermen geven uitgegeven bereik reden vrijgeven blijven, niet veranderen reactie verantwoordelijk gevoel een aantal, meerdere moeten, zullen uitspraak aanmoedigen, stimuleren ertoe neigen om naar Verenigd Koninkrijk onwaarschijnlijk gebruiken verscheidenheid groot, enorm waarde Engels havo woordenlijsten 15 SSL 2015

Examen HAVO. Engels Engels. tijdvak 1 donderdag 27 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Engels Engels. tijdvak 1 donderdag 27 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 13.30-16.00 uur tevens oud programma Engels Engels Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Tinbergensymposium 22 september 2004 Universiteit van Amsterdam. Will the 21st century be more peaceful?

Tinbergensymposium 22 september 2004 Universiteit van Amsterdam. Will the 21st century be more peaceful? Tinbergensymposium 22 september 2004 Universiteit van Amsterdam Will the 21st century be more peaceful? 1 inhoud De boodschap van Jan Tinbergen piet terhal Zal de 21ste eeuw vreedzamer zijn? janine huisman

Nadere informatie

Examen HAVO. Engels. tijdvak 1 woensdag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Engels. tijdvak 1 woensdag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 13.30-16.00 uur Engels ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51 1 Project C Bazaarmodel Extra Bijlagen versie 2.51 http://joshua.zutnet.org 2 Inhoud Bijlage-extra 1 Leeftijdsdiscriminatie... 3 Bijlage-extra 2 Once Upon a Water Planet... 11 Bijlage-extra 3 Open-Source

Nadere informatie

6/11/2010. Augmented Reality. The New Everyday Life UNIT4 INTERNET SOLUTIONS AFSTUDEERSCRIPTIE - BIJLAGENBOEK. The New Everyday Life Channa de Vries

6/11/2010. Augmented Reality. The New Everyday Life UNIT4 INTERNET SOLUTIONS AFSTUDEERSCRIPTIE - BIJLAGENBOEK. The New Everyday Life Channa de Vries 6/11/2010 Augmented Reality The New Everyday Life UNIT4 INTERNET SOLUTIONS AFSTUDEERSCRIPTIE - BIJLAGENBOEK The New Everyday Life Channa de Vries Inleiding Bij het schrijven van mijn afstudeerscriptie

Nadere informatie

Examen HAVO. Engels. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Engels. tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-16.00 uur Engels ij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen

Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen Abdullah Pehlivan November 2011 Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende

Nadere informatie

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff Harry Beckers over innovatie redactie Ton Langendorff Publicatie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Deze bundel is uitgegeven in de reeks AWT-achtergrondstudies als Achtergrondstudie

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Annual report 2005

Jaarverslag 2005 Annual report 2005 Jaarverslag 2005 Annual report 2005 Inhoudsopgave Contents Voorwoord Het veranderende knmi 6 Preface The changing knmi 6 Visie Interview met Frits Brouwer, Hoofddirecteur knmi 8 Vision Interview with Frits

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Sibylle Januari 2010. Green Technologies. Bestuurspagina. SIB Geneva Trip. Lobbying for the Pros and Cons. Gemeente Groningen Groen

Sibylle Januari 2010. Green Technologies. Bestuurspagina. SIB Geneva Trip. Lobbying for the Pros and Cons. Gemeente Groningen Groen Colofon Hoofdredactie Ayla van Kessel Redactie Ayla van Kessel Paula Mia Faber Emma Burgisser Philipp Müller Lay-Out Philipp Müller Druk RCG Wij bedanken Bestuur 09-10 Grand Café Time Out, Groningen Maya

Nadere informatie

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?.

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Reacties Wetenschappelijk personeel "The bigger The better" is not the case! "Denk

Nadere informatie

ZAKELIJK ENGELS VOOR WERKNEMERS UIT DE PUBLIEKE SECTOR 30- EN 45+

ZAKELIJK ENGELS VOOR WERKNEMERS UIT DE PUBLIEKE SECTOR 30- EN 45+ ZAKELIJK ENGELS VOOR WERKNEMERS UIT DE PUBLIEKE SECTOR 30- EN 45+ 2013 1 Inhoudstafel DEEL I Onderwerp 1: Internet in Zakelijk Engels 5 Focus Woordenschat Project Rollenspel Internet communicatie (email,

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method

Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method Wetenschapsleer Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method 1 Intro op de wetenschappelijke methode empirische cyclus 2 Beschrijving van de empirische cyclus 3 Overzicht

Nadere informatie

Jonathan Price: I would allow everyone to pass

Jonathan Price: I would allow everyone to pass Andreas Kinneging: Over de plichten van de mens en de student MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 35 NR 8 Jonathan Price: I would allow everyone to pass Cultuur The Ultimate

Nadere informatie

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten RIZIV De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Januari 2014 Karel Van den Bosch, Peter Willemé Dit rapport is het resultaat van een

Nadere informatie

Evaluatie justitiële interventies schoolverzuim

Evaluatie justitiële interventies schoolverzuim Evaluatie justitiële interventies schoolverzuim 2 Evaluatie justitiële interventies schoolverzuim Adviesbureau Van Montfoort Woerden, april 2007 Drs. A. E. van Burik Drs. E. R. Elderman Drs. A. M. Persoon

Nadere informatie

Website hoofdstuk 4 ICT en mensen

Website hoofdstuk 4 ICT en mensen Website hoofdstuk 4 ICT en mensen Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: door middel van een voorbeeld aangeven hoe door ICT de context en de inhoud van werk kan veranderen; hoe aan de hand van

Nadere informatie

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7)

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport

Nadere informatie

Publieke belangen en hypotheekregulering

Publieke belangen en hypotheekregulering Publieke belangen en hypotheekregulering Amsterdam, februari 2011 In opdracht van Nederlandse Vereniging van Banken Publieke belangen en hypotheekregulering Marco Kerste Peter Risseeuw Barbara Baarsma

Nadere informatie

SPIder Koerier. December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl S d P e I r SPIder Koerier December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Voor u ligt de 5 e en tevens laatste SPIder Koerier van 2006. Het was een bewogen jaar op alle fronten: in het

Nadere informatie