Een Koninklijk gebaar...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Koninklijk gebaar..."

Transcriptie

1 Een Koninklijk gebaar... Nieuwsbulletin Stichting Hofleveranciers in Nederland Voorburg

2 Nieuwsbulletin Juni/juli 2014 Colofon: Een Koninklijk Gebaar is het mededelingenblad van de Stichting Hofleveranciers in Nederland voor ondernemingen die door Koningin Beatrix en Koning Willem Alexander onderscheiden zijn met het predicaat Hofleverancier. doel: De stichting heeft ten doel een bredere bekendheid en inhoud te geven aan het predicaat Hofleverancier en wil een bindend element zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze onderscheiding en accentueert de band met ons Vorstenhuis. doelgroep: Het mededelingenblad richt zich op ondernemers van met dit recht onderscheiden bedrijven en instellingen, commissarissen van de Koning en overige geïnteresseerden c.q. betrokken autoriteiten. bestuur/organisatie: De stichting wordt geleid door een klein bestuursteam met daarnaast een adviesraad. Hiervoor is gekozen om slagvaardig te kunnen handelen. De leden van het bestuur zijn in het dagelijkse leven niet verbonden aan een onderneming die is onderscheiden met het predicaat Hofleverancier en kunnen zodoende onbevooroordeeld hun taken vervullen. Zij doen dit onbezoldigd en op vrijwillige basis. secretariaat Stichting Hofleveranciers in Nederland. M.R. van der Krogt, coördinator/ secretaris adres: Postbus AD Voorburg tel. +31(0) Website Nieuwe Hofleveranciers Zijne Majesteit de koning heeft in het eerste half jaar van 2014 aan de volgende ondernemingen het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier verleend. Geurts BV. - Conservenfabriek -Dodewaard Kluin VOF. - Speciaal Optiek Meppel Van Rijswijk VOF. - Rijwielhandel Tilburg Van Heeswijk VOF. - Bakkerij Luyksgestel Ton Paulus BV. - Veerbedrijf Velden Reith BV. - Electrotechniek - Neede Prinsen BV. - Hotel Café Restaurant Haarlo Kruit en Kamer BV. - Woninginrichting Groningen Van der Woerd BV. - Schoenenmagazijn Barneveld Buijtendijk BV. - IJzerwaren Den helder H.J. Bischoff VOF. - Sleutelspecialist Kerkrade Van der Linde BV. - Woon- & slaapspecialist Waddinxveen Noordendorp BV. - Transport Haaksbergen Brunink BV. - Machinefabriek Hardenberg Schellens BV. Installatiebedrijf Reusel Fa. A. Hoogeveen en Zn. VOF. - Rijwielhandel Nieuw-Lekkerland Het bestuur van de Stichting Hofleveranciers in Nederland, alsmede alle aangesloten ondernemingen, wensen de nieuwe betrokkenen van harte geluk met de eervolle onderscheiding en heten hen welkom in de exclusie groep van gerechtigden. Bericht van onze administratie Het bestuur probeert het adressenbestand, alsmede de namen van de ondernemingen waarnaar de verschillende mailingen worden verzonden, zo up-to-date mogelijk te houden, alsook de lijst van gerechtigden op haar website. Gebleken is, dat soms het adres en/of de naam van de contactpersoon niet meer juist is, of dat een onderneming is gestopt om wat voor reden dan ook. Om te voorkomen dat hetgeen voor u bedoeld is, u niet bereikt, of onnodig verzonden wordt, verzoeken wij u ons van alle wijzigingen c.q. mutaties in kennis te stellen, zodat wij deze in ons bestand kunnen verwerken. Dit ook om gegevens aan derden correct te kunnen doorgeven. Bij voorbaat onze dank. bijdrage: jaarlijkse bijdrage/donatie aan de stichting is gesteld op minimaal 55,- Hogere bijdragen zijn van harte welkom. redactienoot: Wilt u ook dat uw onderneming een keer uitgelicht wordt in het Nieuwsbulletin? Neem dan contact op met de redactie. Overname van artikelen uit dit blad is toegestaan, mits de bron wordt vermeld en een exemplaar van de publicatie aan de stichting wordt toegezonden. ISSN: Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Van Wijk Oostzaan Kerkstraat EN Oostzaan tel fax Omslag afbeelding: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, presentatie Hofleveranciers Paleis t Loo te Apeldoorn 30 april Foto St. Hofl. In Ned.Nieuwe Hofleveranciers. Website In 2013 is begonnen met de Site van de Stichting Hofleveranciers in Nederland verder uit te breiden alsmede helemaal te updaten. Zo fungeren de namen van de gerechtigde ondernemingen tevens ook als link naar de desbetreffende site s van de onderscheiden bedrijven. Door hierop te klikken wordt men doorverwezen. Bij het realiseren hiervan hebben we getracht dit zo correct mogelijk te doen, doch mocht blijken op de een of andere manier de website link niet te kloppen of ontbreken, meldt dit dan bij het secretariaat van de Stichting, zodat we dan kunnen bekijken waar het euvel zit en dit dan te herstellen, dit is ook in het belang voor uw onderneming. Mocht men verdere zaken hierop vermeld willen zien, of heeft u bijzondere mededelingen, meld het ons dan. Het bestuur staat open voor opmerkingen en suggesties om de website c.q. voorlichting te verbeteren.

3 Kort en bondig Bijvank Schoenen Nijkerk heeft op 31 december 2013 haar deuren definitief gesloten in verband met pensionering en gebrek aan opvolging. De firma Destil BV, Van der Schoot Tilburg is per voor een groot deel in buitenlandse handen terecht gekomen. Naar aanleiding hiervan heeft de onderneming volgens de heer J. Bijnen -Controller besloten het voeren van het Hofleverancierschap te laten vervallen. Alberts Onderwijs BV. Sittard is bij vonnis van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht op 12 november 2013 in staat van faillissement verklaard en opgeheven. Voor C. Geytenbeek & Zns BV. installatietechniek Zeist is op 7 januari 2014 het faillissement uitgesproken, waarmee een einde kwam aan deze onderneming. Metz & Co- Warenhuis te Amsterdam, heeft, nadat men het elders nog heeft geprobeerd in 2013 de deuren definitief moeten sluiten en is failliet verklaard. Linthorst BV, Aannemersbedrijf Apeldoorn is op 21 november 2013 failliet verklaard. Delen van deze onderneming zullen na een doorstart onder een andere naam worden voortgezet. Marlet BV, Slagerij - Driebergen/Rijsenburg die enige jaren geleden door gebrek aan opvolging in andere handen was overgegaan heeft het Hofleverancierschap laten vallen. De firma Helmstadt BV te Amsterdam, heeft zijn vestiging aan de Jacob van Campenstraat in de drukke binnenstad verruild voor een groter bedrijfspand aan de Keienbergweg in Amsterdam Zuidoost, waar de onderneming zich verder kan ontwikkelen op een duurzame toekomst. De firma Van Iersel BV. Metalen ramenfabriek te Made heeft haar bedrijfsnaam officieel gewijzigd in Van Iersel Geveltechniek Rectificatie In de lijst van onderscheiden ondernemingen, die stond gepubliceerd in het Nieuwsbulletin januari 2014 zijn bij het drukken hiervan een deel die vallen onder de letter M. niet correct en in zijn geheel afgedrukt, ons excuus hiervoor. Hierbij nogmaals de juiste lijst vallende onder die letter. Maanen BV, van - Bakkerij Rijnsburg Maenen BV. Drukkerij Meerssen Maiburg BV. Waalwijk Maison Blanche Deal, Koffiebranderij Maastricht Manintveld, VOF Bakkerij - Rockanje Marne s Fabrieken BV, De - Groningen Martens & Zoon BV, Jos - Lieshout Mathot BV, Gezondheidshuis Haarlem MCM. P. van de Mortel Constructiebedrijf Mach. BV. Liessel Meen J. Brood en banketbakkerij - Delden Meijer CV. Bakkerij - Heemskerk Meinders, Echte Bakker Rijssen Mekking V.O.F. Banketbakkerij - Bennekom Mensert BV, Aannemersbedrijf Gebr. - Delft Mets BV, Joh. - Soest Metz & Zonen, BV Woninginrichting v/h Wed. G. - Rotterdam Mey BV, Van der - Apeldoorn Mobach Pottenbakkers BV - Utrecht Moesman BV, Meubelmakerij - s-gravenhage Molenaar, Huize - Utrecht Monnikendam BV, Feestartikelen, Jan Haarlem Mourik BV. J. van Schoen- en Lederhandel Sliedrecht Mulder Slagerij Steenwijk Mulderij BV. Juwelier - Apeldoorn Munckhof BV. Machinefabriek J.M.v.d. - Horst aan de Maas Mur Brood en Banketbakkerij - Loosdrecht 200 jaar Vorstelijk tafelen Op 30 april hadden alle culinaire lekkerbekken zich verzameld op Paleis het Loo, dit in het kader van de viering 200 jaar Koninkrijk, waarbij dit maal Vorstelijk tafelen in Nederland aandacht kreeg of wel de vaderlandse kookgeschiedenis in de afgelopen twee eeuwen. Dit betekent niet enkel lekker eten, maar ook voor al degenen die deze maaltijden bereidden alsook de leveranciers die de goederen hiervoor aanleverden. Dat hieronder in de afgelopen 200 jaar vele ondernemingen waren die wegens hun leveranties of diensten het predicaat Hofleverancier verkregen hebben valt niet te ontkennen. Tenslotte stelden de Oranjes hier ook hoge eisen aan. Een bijzonder en aandoenlijk voorbeeld in deze is toch wel dit verhaal uit de 19de eeuw. Op 19 september 1870 richtte de inmiddels 72-jarige Hendrik Grauwlambert, meesterkok en pasteibakker, handelaar in wild en pluimvee in Breda, zich in een schrijven tot de koning. Op kostelijke wijze beschrijft hij hoe zijn levensloop parallel heeft gelopen aan de geschiedenis van de koninklijke familie. Het verhaal begint in 1826 met de bereiding van een dejeuner voor koning Willem I tijdens diens bezoek aan Breda. Vervolgens vertelt hij, dat hij in1830 tijdens het bombardement van Antwerpen gedurende 27 maanden onder veel lijden en zware omstandigheden zijn kookkunsten bleef uitoefenen en dat hij uiteindelijk als krijgsgevangene naar Frankrijk was gevoerd. Doch bij terugkeer in het vaderland had hij opnieuw het voorrecht mogen smaken om voor de prins van Oranje (later Willem II) en diens gevolg een groot diner te mogen bereiden. Dat hij hetzelfde destijds ook had mogen doen voor prins Hendrik en prins Alexander der Nederlanden en hun gevolg en dat hij in 1835 binnen Breda een groot en aller-prachtigst diner voor koning Willem II en de grootvorst van Rusland en gevolg had verzorgd. Omstreeks 1836 had hij, eveneens binnen Breda, een sierlijk dejeuner bereid aan tafel van prinses Marianne der Nederlanden en later in hetzelfde jaar nogmaals tijdens een bezoek van Willem III, toen nog prins van Oranje. Een zelfde eer was hem van 9 tot 14 september 1870 weer vergund tijdens een bezoek van Willem III en zijn gevolg aan de gemeente Oosterhout.

4 Terugkijkend schrijft hij, dat hij menig koninklijke en prinselijke tong heeft mogen beroeren met zijn kookkunst, doch buiten deze hoge eer en bediening heeft hij op zijn bejaarden leeftijd geen andere of hogere wens dan vergunning te krijgen om het koninklijke wapen voor zijn woning te mogen plaatsen met de titel van Hofleverancier. Na zo n schitterende opsomming van verdiensten aan het Koninklijk Huis kon Willem III, die misschien nog de smaak op de tong had van het laatst genoten diner verzorgd door de heer H. Grauwlambert, hem de titel hofleverancier op diens leeftijd niet weigeren zodat hem op 23 september 1870 de titel werd verleend. Kortom reden te meer voor de Stichting Hofleveranciers in Nederland, aan dit evenement en de het tot stand komen hiervan zijn medewerking te verlenen in het kader van 200 jaar Koninkrijk en namens alle begunstigde ondernemingen. Na diverse toespraken waaronder die van ook oud minister-president Dries van Aagt, ging het publiek onder leiding van Nationaal Comitévoorzitter Ank Bijleveld-Schouten naar buiten toe om de culinaire parade te openen die de verschillende aspecten, leveranciers en ingrediënten uit de vaderlandse keuken verbeeldden. Deze werd geopend door de welbekende chefkok Paul Fagel met de Nederlandse vlag, waarna daar achter namens alle Hofleveranciers door de Stichting Hofleveranciers in Nederland, als eerbetoon aan alle onderscheiden ondernemingen uit de afgelopen 200 jaar een groot Hofleveranciers wapenbord van den koning en zijn rijk werd meegedragen als kenmerk waarmee de band met het vorstenhuis en de begunstigde ondernemingen werd bekrachtigd. Dit zeer oude wapenbord uit de 19de eeuw mocht zeker als een blikvanger worden beschouwd. Hierna kon iedereen genieten van enkele exquise hapjes uit de keuken van onder meer Koning Willem I en genieten van een zachte jenever uit Schiedam of een lekkere haring, welke namens Het Nederlands Visbureau afd. haringsector werden gepresenteerd. Chef-kok Paul Fagel met de Nederlandse vlag. Hierna kwamen twaalf leden van het Koksgilde die de twaalf provincies vertegenwoordigden, maar ook Tielse Flipje was present net zoals de jeneverstokers uit Schiedam, de Aardbeienprinses, de Confrérie de L Asperge Limbourgondië, de Hollandse kruidentuin, ons nationaal visproduct bij wijze van het Haringmeisje en vele anderen die te doen hadden met onze vaderlandse kookgeschiedenis. De stoet werd afgesloten door Chef-kok Albert Tielemans, verkleed als Johan Pieter Gros, eerste kok van Koning Willem I, die, nadat hij staande in zijn rijtuig een proclamatie had afgekondigd, het eerste exemplaar van het boekwerk Vorstelijk tafelen in Nederland zou overhandigen aan Ank Bijleveld-Schouten. Echter omdat er een gigantische onweersbui losbarstte werd dit binnen gedaan op Paleis het Loo. Hierna kon iedereen genieten van enkele exquise hapjes uit de keuken van onder meer Koning Willem I en genieten van een zachte jenever uit Schiedam of een lekkere haring, welke namens Het Nederlands Visbureau afd. haringsector werden gepresenteerd. In het jubileumboek tref je een historisch overzicht van de vaderlandse kookgeschiedenis met authentiek beeldmateriaal, beroemde eettaferelen van Hollandse meesters, afgewisseld met smakelijke anekdotes en interviews. Ook vind je 150 van de meest typerende, waaronder 10 unieke, gerechten van de chef-kok van Koning Willem I. maar ook van andere leden van ons Koningshuis uit de afgelopen 200 jaar. Deze Koninklijke gerechten staan in de komende maanden op de menukaart bij honderden restaurants en hotels. En voor diegenen die graag thuis de keukenprins of -prinses willen zijn, is het natuurlijk mogelijk om aan de hand van de zeer uitvoerig beschreven gerechten en de daarvoor benodigde ingrediënten en bereidingswijze, dit thuis te maken en zo hun familie en gasten op een vorstelijk culinaire dis te kunnen trakteren. Een ieder kan dit vorstelijke kookboek bestellen via vorstelijktafelen.nl, zolang de voorraad strekt. v.l.n.r Janny de Moor, Nico de Rooij, Albert Tielemans de drie schrijvers van het boekwerk Vorstelijk tafelen en Ank Bijleveld-Schouten.

5 200 jaar Haarlemse Hofleveranciers Onder deze noemer is op 10 mei 2014 een tentoonstelling geopend in het Haarlems Historisch Museum welke mede tot stand kwam door medewerking van de Stichting Hofleveranciers in Nederland die hiervoor bijzondere wapenborden uit haar collectie tijdelijk beschikbaar stelde. Het museum wil hiermee haar inwoners en bezoekers kennis laten maken met deze Haarlemse bedrijven en hun rijke historie. Ook al werd het eerste predicaat Hofleverancier in Haarlem pas in 1827 door Koning Willem I afgegeven aan de haringverkoper Arnoldus van Broekhuizen, leert ons de geschiedenis,dat deze visverkoper al sinds 1814 de Oranjes als klant had, Zodat zij letterlijk en figuurlijk van die tijd af aan leverancier aan het Hof te Amsterdam en Brussel waren en dit drie generaties mochten doen. (zie artikel verder in het Nieuwsbulletin) Door de economische groei in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde de Haarlemse middenstand zich verder en kregen diverse ondernemingen dit recht voor onder andere vernieuwende of verbeterde methodes alsook industrialisatie. Wat vroeger begon als een gewone broodbakker of banketbakker zou zich ontwikkelen in een brood- of chocoladefabriek. Ook op het gebied van land en tuinbouw genoot Haarlem zijn bekendheid. De tuinen van de voormalige firma Krelage (bloem- en zaadhandelaars) werden velen malen bezocht door de Oranjes. Maar ook de gewone middenstand, die tijdens een bezoek van de Koning of Koningin iets mochten leveren konden vaak na afloop als beloning rekenen op deze titel. Van vis tot comestibles, van tabak- tot kruidenverkoper, van feestartikelen tot kinderspeelgoed, van limonade tot alcoholische dranken, van zilver- en goudwerken tot spiegelmaker en vergulder, van geneeskrachtig bronwater tot gezondheidsartikelen etc. etc., kortom in alle gelederen kon men in Haarlem de afgelopen 200 jaar ondernemingen terug vinden aan wie dit recht was vergund. De tentoonstelling laat daarom een mix zien van ondernemingen die in het verleden als in het heden dit prerogatief hebben verkregen, aangevuld met verschillende wapenborden die zijn gevoerd als kenmerk van dit recht, waarmee een verband wordt gelegd tussen 200 jaar Haarlemse Hofleveranciers en de Oranjes. Deze tentoonstelling is te zien vanaf 10 mei t/m 3 augustus 2014 in het Haarlems Historisch Museum, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. Zo/Ma: uur ---- Di/Za: uur Een haring voor de Koning! Haring speelt al eeuwenlang een voorname rol in de geschiedenis van Nederland. Met name in de late Middeleeuwen was vis en de haringhandel een van de hoofdpijlers van de toenmalige economie. En werd er niet tijdens een belegering wit brood met haring en hutspot uitgedeeld, kortom Haring is een stukje volkscultuur geworden. Niet enkel als voedsel maar ook in de kunst ziet men her en der een haring opduiken, zoals op het schilderij van Joseph de Bray waarin ook het gedicht ode aan de haring van Jacob Westerbaen uit 1656 staat afgebeeld. Daarnaast ook in spreekwoordelijke uitdrukkingen en gezegdes zoals bijvoorbeeld; Als haringen in een ton zitten, haring bij de vleet of die haring braadt niet. Kortom de haring is altijd al een oer-hollands product geweest. Ook voor de Oranjes was de haring een niet te versmaden lekkernij, hetgeen wel blijkt uit de diverse menu s en recepturen waarin dit zeebanket voor hen in verwerkt werd, onder meer door Johan Pieter Gros, de eerste kok van Koning Willem I. Het gaat dan niet enkel om de luxere vissoorten als oesters en kreeft, maar ook om snoek, tong en haring. Gezien de verschillende Hoven die de Oranjes hadden in die tijd, zowel in België als Nederland, waren hiervoor ook diverse leveranciers benaderd door de Zo waren onder meer A. van Meeteren en A.C. Legel beiden uit Den Haag leveranciers van di verse vissoorten aan de verschillende Hoven van de Oranjes. Hetgeen men ook duidelijk in hun advertentie lieten blijken, mede vanwege het feit dat men het predicaat Hofleverancier van de Koning had ontvangen. Daarnaast was er ook nog de firma A. Broekhuijse(n) haring- en visverkopers uit Haarlem die deze gunst was vergund, hetgeen best opmerkelijk was. Omstreeks 1804 moet de Leijenaar Aard/Arnoldus van Broekhuise(n) (later zal de naam verbasteren in Broekhuizen) met zijn gezin, komende uit Alkemade/Oude Wetering, zich gevestigd hebben te Haarlem. Waarschijnlijk zag hij meer mogelijkheden om in die stad een nering in verse vis te beginnen. Toch pas later kunnen wij dit opmaken via een advertentie de Opregte Haarlemsche Courant van 19 november Hierin gaf hij te kennen dat hij een nieuwe partij verse vis zou ontvangen. Tevens kunnen we hier ook opmaken waar zijn nering was gevestigd: in de Grote Houtstraat Door middel van dergelijke advertenties richtte hij zich vooral op de meer draagkrachtige burger van die tijd. Nadien zullen we in de daarop komende jaren meer advertenties van Broekhuizen tegen komen waarin hij zijn clientèle er op attendeert, dat er weer nieuwe verse vis te verkrijgen is, en hoeveel men wilde bestellen. hiermee belaste hoffunctionarissen. tegenover het Proveniershuis. Joseph de Bray, lofzang op de pekelharing 1656

6 Dat Broekhuizen ook door de hof-functionaris was verzocht haring te leveren aan de Koninklijke familie kan men opmaken uit een rapport van de Hofcommissie van 23 augustus Hierin word melding gemaakt dat Arnoldus van Broekhuizen sedert het jaar 1814 verse haring leverde zowel ten dienste der Hofhouding van Z. M. de Koning Willem I als voor dat van zijn Moeder, Prinses Wilhelmina ( ). Dat laatste was niet zo verwonderlijk, daar zij, komende uit Berlin, zich op 10 januari 1814 vestigde in Haarlem in Paviljoen Welgelegen in de Haarlemmerhout. (Haar dochter Louise, die weduwe was nam haar intrek in een buitenhuis aan het Spaarne aldaar.) van, zoals wederom in de Opregte Haarlemsche Courant 2 juli Blijkbaar verliepen de zaken voorspoedig, zijn zoon Willem was in de Warmoestraat te Haarlem een nering in vis begonnen, terwijl Arnoldus jr. er een op zette in Utrecht. Blijkbaar vond Arnoldus van Broekhuizen sr. het zo langzamerhand tijd worden, mede ook gezien zijn leeftijd; hij liep tegen de zeventig, om te stoppen met zijn zaak. Deze zou door zijn zoon Willem in 1840 worden voortgezet, die het assortiment uitbreide met naast vis ook diverse soorten vruchten limonades en mineraal wateren ging verkopen. het Koninklijk Wapen. Dat een dergelijk voorrecht in die tijd invloed had op de verkoop van vis en aanverwante producten blijkt nogmaals uit het volgende: Na het overlijden van Willem van Broekhuizen op 27 januari 1870 te Haarlem, vroeg zijn weduwe Margertha Akkerman, die sinds dien de zaak voortzette in dat jaar op nieuw het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen aan met de titel Hofleverancier. Dit omdat de vorige verlening op naam van haar man stond en dat zoiets De reden van deze vermelding aangaande Arnoldus van Broekhuizen in dat rapport was naar aanleiding van zijn verzoek op 1 augustus 1827 aan de Koning tot het mogen plaatsen van het Koninklijk Wapen voor zijn woning alsmede zich voortaan te mogen noemen Hofleverancier van Zijne Majesteit. Daar het in die tijd de regel was dat dergelijke titels niet zouden worden verleend of bij zeer hoge uitzondering aan ondernemingen die gevestigd waren buiten de steden waar de vorst resideerde, zal de levering eertijds aan s Konings moeder alsook constante levering ten dienste der Hofhouding van de Koning een rol hebben gespeeld tot het verkrijgen hiervan. Zo tekende Koning Willem I in zijn paleis te Laken dit besluit op 28 augustus voordelige uitwerking had op de zaak. Met intrekking van het predicaat op haar mansnaam verkreeg zij op 3 april 1870 een nieuwe die te naam stond op Wed. van Broekhuizen geb. Akkerman. Na 75 jaar vis en haring geleverd te hebben aan de Koninklijke familie werd in 1889 het laatste tonnetje afgeleverd. Niet van wege de kwaliteit of dat de voorliefde van hen voor de Haring was verdwenen maar omdat de weduwe van Broekhuizen geb. Akkerman kwam te overlijden en de viszaak Van Broekhuizen tot een definitief einde kwam. Dit wilde niet zeggen dat hij nu het alleenrecht tot leveranties hiertoe had ten Hove, maar wel dat men uiterst tevreden was aangaande de kwaliteit van de vis/haring. Hetgeen blijkt uit de diverse leveringen en rekeningen uit en nadien die tijd aan de Hofhouding van de Koning onder meer te Brussel. Zo leverde hij in juli 1829 maar liefs 510 Nieuwe haringen aan het Hof aldaar Het zal vanzelfsprekend zijn geweest dat Broek huizen zeer verguld was met deze eer en dit ook aan zijn clientèle kenbaar wilde maken. In zijn advertenties maakte hij hier melding Ondanks dat genoot Van Broekhuizen nog steeds het voorrecht van leveranties ten Hove, blijkens dat Koning Willem II op 16 oktober 1841 de titel van Hofleverancier verleende aan Willem van Broekhuizen, als opvolger van zijn vaders affaires. Sindsdien zien we dan ook in advertenties het Koninklijk wapen naast de vermelding Hofleverancier van Z.M. den Koning. Ook diens opvolger Koning Willem III verleende op 31 maart 1851, Willem Broekhuizen, haringverkoper gevestigd aan de Grote Houtstraat Wijk 2 no. 564, opnieuw het recht tot voortzetting van het voeren van Er zijn maar weinig ondernemingen die in de afgelopen 200 jaar een lange leveringsgeschiedenis hebben gekend of door de steeds troon opvolgende monarchen achter elkaar zijn onderscheiden in dergelijke voedingsbranche. Ging het hier enkel om een nationaal product of was het toch die smaak van deze Hollandse lekkernij die al eeuwen in ons zit geworsteld en ondenkbaar is geworden waarvan het happen van de Hollandse Nieuwe behoort tot een van de bekendste tradities ongeacht rang of stand. Traditionele haring happen/foto Ned. visbureau

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

Een koninklijk huwelijk bij Escher in Het Paleis

Een koninklijk huwelijk bij Escher in Het Paleis Uw Bruiloft Een koninklijk huwelijk bij Escher in Het Paleis Trouw in het winterpaleis van Koningin Emma in de romantische Balzaal of tussen de betoverende werken van Maurits C. Escher. Omgeven door oneindige

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 2 Datum: 10 juli 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 2 Datum: 10 juli 2014 Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap Nachtegaal C.V., gevestigd te (1363 BM) Almere aan de Europalaan 840 en haar vennoot, Nachtegaal Limited, gevestigd te Hythe, Kent (Verenigd Koninkrijk).

Nadere informatie

Kookstudio brochure 2015

Kookstudio brochure 2015 Kookstudio brochure 2015 Wat u van ons kunt verwachten.. Tijdens een kookworkshop gaat u zelf koken in groepsverband, onder begeleiding van een professionele kok ofwel kookdocent. U maakt gebruik van de

Nadere informatie

Nederlandse omnibus-series

Nederlandse omnibus-series Nederlandse omnibus-series Het Britse koningshuis heeft dit jaar twee memorabele gebeurtenissen meegemaakt. Allereerst de dood van Koningin-moeder Elizabeth, die op 101-jarige leeftijd overleed. Daarnaast

Nadere informatie

Sinaasappels van een meter doorsnede bestaan niet, een betrouwbare versleverancier voor de horeca gelukkig wel!

Sinaasappels van een meter doorsnede bestaan niet, een betrouwbare versleverancier voor de horeca gelukkig wel! Sinaasappels van een meter doorsnede bestaan niet, een betrouwbare versleverancier voor de horeca gelukkig wel! Freshweb.nl uw totaalleverancier voor vers Horeca & Freshweb.nl een perfecte combinatie!

Nadere informatie

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart.

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kennemerland zijn we in de gelegenheid gesteld om een rondleiding in de Sint Bavo Basiliek bij te

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Naam: IK WOON IN NEDERLAND

Naam: IK WOON IN NEDERLAND Naam: IK WOON IN NEDERLAND Nederland is een land in Europa. Het land ligt aan de Noordzee, naast Duitsland en België. Nederland is niet erg groot. Toch wonen er ruim 16 miljoen mensen, waardoor Nederland

Nadere informatie

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL Bijpostkantoren Een aantal bijpostkantoren van o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Scheveningen en s-gravenhage ontving, naast de dagtekeningstempels ook een nummerstempel, gelijk aan het postkantoor waaronder

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten

tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten nieuwe lentegerechten Inleiding Een primeur! Onze eerste editie van het online Flavors magazine. We nemen je mee het voorjaar in met volop nieuwe gerechten.

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Geschiedenis Op 30 april 2013 wordt de Prins van Oranje, beter bekend als Prins

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans.

Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans. Bart van Loo (1973) heeft een Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans. Hij heeft een passie voor

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen Delft

Den Haag Scheveningen Delft Den Haag Scheveningen Delft Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 2008 met bezoek aan Mauritshuis Museum Beelden aan zee Vermeercentrum V.V.A. afdeling Brussel G. Gilsonstraat 55, 1090 Brussel tel. 02-479.32.32

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maessen en Hendriks Technische Installaties B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BWORKING ZUID EN MIDDEN NEDERLAND B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo,

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo, Toespraak bij de Nationale Kampioenschappen Dahliakweken door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten op 1 september om 19:30 te Ootmarsum Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring Tipi s De Laro Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring TIPI S DE LARO Tipi s De Laro, grote Nordic Tipi s welke volledig naar wens kunnen worden ingericht, zeer geschikt voor personeelsfeesten

Nadere informatie

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER indrukwekkend NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET OUDE MEESTERS ARENTSHUIS MODERNE GRAFIEK GROENINGEMUSEUM 31.10.2015-14.02.2016 SELECTIE 1 05.03.2016-19.06.2016

Nadere informatie

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 310 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 3 Juni 2012

NIEUWSBRIEF. 3 Juni 2012 NIEUWSBRIEF STICHTING KERMIS-CULTUUR NEDERLAND 3 Juni 2012 Nog zo n 1,5 maand en Stichting Kermis-Cultuur opent haar expo tijdens de Tilburgse Kermis. Een expositie waar u van harte welkom bent. In de

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Installatiebedrijf W.A. Kemkens B.V., tevens h.o.d.n.

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 5 maart 2014

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 5 maart 2014 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 5 maart 2014 Gegevens ondernemingen : Leuk & Zo B.V., Lef & Zo B.V. en Leuk! The Magazine B.V. allen gevestigd en kantoorhoudende te (2012

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN BLACK FRIDAY CASHBACK Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Black Friday Cashback", hierna actie 1. Organisator van deze actie is Media

Nadere informatie

88 portret van Máxima

88 portret van Máxima Ton Jaspers schetste met zo min mogelijk lijnen een duidelijk beeld. Koningin Máxima is de kroon op ons koningshuis. Het is dan ook niet voor niets dat er in de loop der jaren al vele kunstwerken van haar

Nadere informatie

Beter voorkomen dan genezen.

Beter voorkomen dan genezen. Hoe raar is dat? Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding daar op gericht, maar zou

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 Gegevens gefailleerden : 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.C.W. CONSULTANCY B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende

Nadere informatie

WELKOM OP PALEIS HET LOO

WELKOM OP PALEIS HET LOO ANTWOORDEN BIJ DE SPEURTOCHT: 1. De oranjeboom (sinaasappelboom) 2. Kroon en rijksappel 3. Kroon op tafel, appel in de hand 4. Aan de overkant aan de muur 5. Links en rechts van de open haard 6. Dan zat

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. b. Partner: de ondernemer die op www.aed inkoop.nl zijn product

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Akilian B.V., h.o.d.n. Akilian en Zembla Boten Faillissementsnummer : 09/389 F Datum

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME REPORTAGE Huis MET KLASSIEKE CHARME Met oprecht respect voor oude materialen, stijlen en tradities kun je schitterende, hedendaagse projecten realiseren. Dat is wat het trendsettende bouwbedrijf Vlassak-Verhulst

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014 Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 5 december 2013, nr. 13.12.14.; gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Grand Café Koriander Faillissementsnr. : 10/14/37F Datum uitspraak : 14 januari 2014 Curator :

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje September 2009 Inhoudsopgave 1 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? 2 Het koffertje, wat zit er in? 3 Waarom de derde dinsdag van september? Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje De Koningin, de gouden

Nadere informatie

ADVIES. met betrekking tot

ADVIES. met betrekking tot DIENST REGULERING ADVIES SR-051114-35 met betrekking tot de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO Energie International

Nadere informatie

Agenda. Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2014. Kanskaartenactie INHOUD. nieuwsbrief.

Agenda. Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2014. Kanskaartenactie INHOUD. nieuwsbrief. Nummer 8-2013 nieuwsbrief Colofon december 2013 info@info-eerbeek.nl www.info-eerbeek.nl Deze nieuwsbrief is een initiatief van Ondernemersvereniging Eerbeek Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling

Nadere informatie

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies Blok 3 Brugles 6 Alle leesmanieren samen! Paleis Het Loo Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. 2 a informatieve tekst (lesbrief) paleis Het Loo 3 voorbeeldantwoord: koninklijk paleis,

Nadere informatie

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977)

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 2. De bus met daarop Koningin Wilhelmina als jong meisje, en de intocht te Amsterdam.(1984)

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Beheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

INFORMATIE KOOKSTUDIO

INFORMATIE KOOKSTUDIO INFORMATIE KOOKSTUDIO Heeft u de smaak al te pakken? Kookstudio De Smaak Van... is een professioneel en goed uitgeruste kookstudio in het centrum van Almelo. De kookstudio biedt mogelijkheden voor uiteenlopende

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds INFO bulletin Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Secretariaat: Ledenadministratie: Rietgors 14, internet: Heelmeesterstraat 32, 3271 XD Mijnsheerenland www.vereniging-dnp.nl 3123 EG Schiedam

Nadere informatie

Let op: Alleen het gesproken woord geldt! Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Dames en Heren,

Let op: Alleen het gesproken woord geldt! Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Dames en Heren, Toespraak voor het Slotevenement 200 jaar Koninkrijk, door Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk, op 26 september 2015 in Carré, Amsterdam. Let op: Alleen het gesproken

Nadere informatie

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services)

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services) LOYENSL LOEFF 1/2 BOLA/wiltd/5156437 18714382-v3 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting Real Estate Fund Services) Op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Veronique Marlies Voorhorst-Boeren,

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 10 april 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 oktober 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Dienstenveiling Soroptimistclub & Kiwanisclub Young Professionals Nijmegen 20 juni 2015

Dienstenveiling Soroptimistclub & Kiwanisclub Young Professionals Nijmegen 20 juni 2015 Dienstenveiling Soroptimistclub & Kiwanisclub Young Professionals Nijmegen 20 juni 2015 1. Italiaans Buffet voor 10 personen Verfijnde smaken voor u en uw vrienden en/of familie voor 10 personen bij u

Nadere informatie