Een Koninklijk gebaar...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Koninklijk gebaar..."

Transcriptie

1 Een Koninklijk gebaar... Nieuwsbulletin Stichting Hofleveranciers in Nederland Voorburg

2 Nieuwsbulletin Juni/juli 2014 Colofon: Een Koninklijk Gebaar is het mededelingenblad van de Stichting Hofleveranciers in Nederland voor ondernemingen die door Koningin Beatrix en Koning Willem Alexander onderscheiden zijn met het predicaat Hofleverancier. doel: De stichting heeft ten doel een bredere bekendheid en inhoud te geven aan het predicaat Hofleverancier en wil een bindend element zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze onderscheiding en accentueert de band met ons Vorstenhuis. doelgroep: Het mededelingenblad richt zich op ondernemers van met dit recht onderscheiden bedrijven en instellingen, commissarissen van de Koning en overige geïnteresseerden c.q. betrokken autoriteiten. bestuur/organisatie: De stichting wordt geleid door een klein bestuursteam met daarnaast een adviesraad. Hiervoor is gekozen om slagvaardig te kunnen handelen. De leden van het bestuur zijn in het dagelijkse leven niet verbonden aan een onderneming die is onderscheiden met het predicaat Hofleverancier en kunnen zodoende onbevooroordeeld hun taken vervullen. Zij doen dit onbezoldigd en op vrijwillige basis. secretariaat Stichting Hofleveranciers in Nederland. M.R. van der Krogt, coördinator/ secretaris adres: Postbus AD Voorburg tel. +31(0) Website Nieuwe Hofleveranciers Zijne Majesteit de koning heeft in het eerste half jaar van 2014 aan de volgende ondernemingen het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier verleend. Geurts BV. - Conservenfabriek -Dodewaard Kluin VOF. - Speciaal Optiek Meppel Van Rijswijk VOF. - Rijwielhandel Tilburg Van Heeswijk VOF. - Bakkerij Luyksgestel Ton Paulus BV. - Veerbedrijf Velden Reith BV. - Electrotechniek - Neede Prinsen BV. - Hotel Café Restaurant Haarlo Kruit en Kamer BV. - Woninginrichting Groningen Van der Woerd BV. - Schoenenmagazijn Barneveld Buijtendijk BV. - IJzerwaren Den helder H.J. Bischoff VOF. - Sleutelspecialist Kerkrade Van der Linde BV. - Woon- & slaapspecialist Waddinxveen Noordendorp BV. - Transport Haaksbergen Brunink BV. - Machinefabriek Hardenberg Schellens BV. Installatiebedrijf Reusel Fa. A. Hoogeveen en Zn. VOF. - Rijwielhandel Nieuw-Lekkerland Het bestuur van de Stichting Hofleveranciers in Nederland, alsmede alle aangesloten ondernemingen, wensen de nieuwe betrokkenen van harte geluk met de eervolle onderscheiding en heten hen welkom in de exclusie groep van gerechtigden. Bericht van onze administratie Het bestuur probeert het adressenbestand, alsmede de namen van de ondernemingen waarnaar de verschillende mailingen worden verzonden, zo up-to-date mogelijk te houden, alsook de lijst van gerechtigden op haar website. Gebleken is, dat soms het adres en/of de naam van de contactpersoon niet meer juist is, of dat een onderneming is gestopt om wat voor reden dan ook. Om te voorkomen dat hetgeen voor u bedoeld is, u niet bereikt, of onnodig verzonden wordt, verzoeken wij u ons van alle wijzigingen c.q. mutaties in kennis te stellen, zodat wij deze in ons bestand kunnen verwerken. Dit ook om gegevens aan derden correct te kunnen doorgeven. Bij voorbaat onze dank. bijdrage: jaarlijkse bijdrage/donatie aan de stichting is gesteld op minimaal 55,- Hogere bijdragen zijn van harte welkom. redactienoot: Wilt u ook dat uw onderneming een keer uitgelicht wordt in het Nieuwsbulletin? Neem dan contact op met de redactie. Overname van artikelen uit dit blad is toegestaan, mits de bron wordt vermeld en een exemplaar van de publicatie aan de stichting wordt toegezonden. ISSN: Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Van Wijk Oostzaan Kerkstraat EN Oostzaan tel fax Omslag afbeelding: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, presentatie Hofleveranciers Paleis t Loo te Apeldoorn 30 april Foto St. Hofl. In Ned.Nieuwe Hofleveranciers. Website In 2013 is begonnen met de Site van de Stichting Hofleveranciers in Nederland verder uit te breiden alsmede helemaal te updaten. Zo fungeren de namen van de gerechtigde ondernemingen tevens ook als link naar de desbetreffende site s van de onderscheiden bedrijven. Door hierop te klikken wordt men doorverwezen. Bij het realiseren hiervan hebben we getracht dit zo correct mogelijk te doen, doch mocht blijken op de een of andere manier de website link niet te kloppen of ontbreken, meldt dit dan bij het secretariaat van de Stichting, zodat we dan kunnen bekijken waar het euvel zit en dit dan te herstellen, dit is ook in het belang voor uw onderneming. Mocht men verdere zaken hierop vermeld willen zien, of heeft u bijzondere mededelingen, meld het ons dan. Het bestuur staat open voor opmerkingen en suggesties om de website c.q. voorlichting te verbeteren.

3 Kort en bondig Bijvank Schoenen Nijkerk heeft op 31 december 2013 haar deuren definitief gesloten in verband met pensionering en gebrek aan opvolging. De firma Destil BV, Van der Schoot Tilburg is per voor een groot deel in buitenlandse handen terecht gekomen. Naar aanleiding hiervan heeft de onderneming volgens de heer J. Bijnen -Controller besloten het voeren van het Hofleverancierschap te laten vervallen. Alberts Onderwijs BV. Sittard is bij vonnis van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht op 12 november 2013 in staat van faillissement verklaard en opgeheven. Voor C. Geytenbeek & Zns BV. installatietechniek Zeist is op 7 januari 2014 het faillissement uitgesproken, waarmee een einde kwam aan deze onderneming. Metz & Co- Warenhuis te Amsterdam, heeft, nadat men het elders nog heeft geprobeerd in 2013 de deuren definitief moeten sluiten en is failliet verklaard. Linthorst BV, Aannemersbedrijf Apeldoorn is op 21 november 2013 failliet verklaard. Delen van deze onderneming zullen na een doorstart onder een andere naam worden voortgezet. Marlet BV, Slagerij - Driebergen/Rijsenburg die enige jaren geleden door gebrek aan opvolging in andere handen was overgegaan heeft het Hofleverancierschap laten vallen. De firma Helmstadt BV te Amsterdam, heeft zijn vestiging aan de Jacob van Campenstraat in de drukke binnenstad verruild voor een groter bedrijfspand aan de Keienbergweg in Amsterdam Zuidoost, waar de onderneming zich verder kan ontwikkelen op een duurzame toekomst. De firma Van Iersel BV. Metalen ramenfabriek te Made heeft haar bedrijfsnaam officieel gewijzigd in Van Iersel Geveltechniek Rectificatie In de lijst van onderscheiden ondernemingen, die stond gepubliceerd in het Nieuwsbulletin januari 2014 zijn bij het drukken hiervan een deel die vallen onder de letter M. niet correct en in zijn geheel afgedrukt, ons excuus hiervoor. Hierbij nogmaals de juiste lijst vallende onder die letter. Maanen BV, van - Bakkerij Rijnsburg Maenen BV. Drukkerij Meerssen Maiburg BV. Waalwijk Maison Blanche Deal, Koffiebranderij Maastricht Manintveld, VOF Bakkerij - Rockanje Marne s Fabrieken BV, De - Groningen Martens & Zoon BV, Jos - Lieshout Mathot BV, Gezondheidshuis Haarlem MCM. P. van de Mortel Constructiebedrijf Mach. BV. Liessel Meen J. Brood en banketbakkerij - Delden Meijer CV. Bakkerij - Heemskerk Meinders, Echte Bakker Rijssen Mekking V.O.F. Banketbakkerij - Bennekom Mensert BV, Aannemersbedrijf Gebr. - Delft Mets BV, Joh. - Soest Metz & Zonen, BV Woninginrichting v/h Wed. G. - Rotterdam Mey BV, Van der - Apeldoorn Mobach Pottenbakkers BV - Utrecht Moesman BV, Meubelmakerij - s-gravenhage Molenaar, Huize - Utrecht Monnikendam BV, Feestartikelen, Jan Haarlem Mourik BV. J. van Schoen- en Lederhandel Sliedrecht Mulder Slagerij Steenwijk Mulderij BV. Juwelier - Apeldoorn Munckhof BV. Machinefabriek J.M.v.d. - Horst aan de Maas Mur Brood en Banketbakkerij - Loosdrecht 200 jaar Vorstelijk tafelen Op 30 april hadden alle culinaire lekkerbekken zich verzameld op Paleis het Loo, dit in het kader van de viering 200 jaar Koninkrijk, waarbij dit maal Vorstelijk tafelen in Nederland aandacht kreeg of wel de vaderlandse kookgeschiedenis in de afgelopen twee eeuwen. Dit betekent niet enkel lekker eten, maar ook voor al degenen die deze maaltijden bereidden alsook de leveranciers die de goederen hiervoor aanleverden. Dat hieronder in de afgelopen 200 jaar vele ondernemingen waren die wegens hun leveranties of diensten het predicaat Hofleverancier verkregen hebben valt niet te ontkennen. Tenslotte stelden de Oranjes hier ook hoge eisen aan. Een bijzonder en aandoenlijk voorbeeld in deze is toch wel dit verhaal uit de 19de eeuw. Op 19 september 1870 richtte de inmiddels 72-jarige Hendrik Grauwlambert, meesterkok en pasteibakker, handelaar in wild en pluimvee in Breda, zich in een schrijven tot de koning. Op kostelijke wijze beschrijft hij hoe zijn levensloop parallel heeft gelopen aan de geschiedenis van de koninklijke familie. Het verhaal begint in 1826 met de bereiding van een dejeuner voor koning Willem I tijdens diens bezoek aan Breda. Vervolgens vertelt hij, dat hij in1830 tijdens het bombardement van Antwerpen gedurende 27 maanden onder veel lijden en zware omstandigheden zijn kookkunsten bleef uitoefenen en dat hij uiteindelijk als krijgsgevangene naar Frankrijk was gevoerd. Doch bij terugkeer in het vaderland had hij opnieuw het voorrecht mogen smaken om voor de prins van Oranje (later Willem II) en diens gevolg een groot diner te mogen bereiden. Dat hij hetzelfde destijds ook had mogen doen voor prins Hendrik en prins Alexander der Nederlanden en hun gevolg en dat hij in 1835 binnen Breda een groot en aller-prachtigst diner voor koning Willem II en de grootvorst van Rusland en gevolg had verzorgd. Omstreeks 1836 had hij, eveneens binnen Breda, een sierlijk dejeuner bereid aan tafel van prinses Marianne der Nederlanden en later in hetzelfde jaar nogmaals tijdens een bezoek van Willem III, toen nog prins van Oranje. Een zelfde eer was hem van 9 tot 14 september 1870 weer vergund tijdens een bezoek van Willem III en zijn gevolg aan de gemeente Oosterhout.

4 Terugkijkend schrijft hij, dat hij menig koninklijke en prinselijke tong heeft mogen beroeren met zijn kookkunst, doch buiten deze hoge eer en bediening heeft hij op zijn bejaarden leeftijd geen andere of hogere wens dan vergunning te krijgen om het koninklijke wapen voor zijn woning te mogen plaatsen met de titel van Hofleverancier. Na zo n schitterende opsomming van verdiensten aan het Koninklijk Huis kon Willem III, die misschien nog de smaak op de tong had van het laatst genoten diner verzorgd door de heer H. Grauwlambert, hem de titel hofleverancier op diens leeftijd niet weigeren zodat hem op 23 september 1870 de titel werd verleend. Kortom reden te meer voor de Stichting Hofleveranciers in Nederland, aan dit evenement en de het tot stand komen hiervan zijn medewerking te verlenen in het kader van 200 jaar Koninkrijk en namens alle begunstigde ondernemingen. Na diverse toespraken waaronder die van ook oud minister-president Dries van Aagt, ging het publiek onder leiding van Nationaal Comitévoorzitter Ank Bijleveld-Schouten naar buiten toe om de culinaire parade te openen die de verschillende aspecten, leveranciers en ingrediënten uit de vaderlandse keuken verbeeldden. Deze werd geopend door de welbekende chefkok Paul Fagel met de Nederlandse vlag, waarna daar achter namens alle Hofleveranciers door de Stichting Hofleveranciers in Nederland, als eerbetoon aan alle onderscheiden ondernemingen uit de afgelopen 200 jaar een groot Hofleveranciers wapenbord van den koning en zijn rijk werd meegedragen als kenmerk waarmee de band met het vorstenhuis en de begunstigde ondernemingen werd bekrachtigd. Dit zeer oude wapenbord uit de 19de eeuw mocht zeker als een blikvanger worden beschouwd. Hierna kon iedereen genieten van enkele exquise hapjes uit de keuken van onder meer Koning Willem I en genieten van een zachte jenever uit Schiedam of een lekkere haring, welke namens Het Nederlands Visbureau afd. haringsector werden gepresenteerd. Chef-kok Paul Fagel met de Nederlandse vlag. Hierna kwamen twaalf leden van het Koksgilde die de twaalf provincies vertegenwoordigden, maar ook Tielse Flipje was present net zoals de jeneverstokers uit Schiedam, de Aardbeienprinses, de Confrérie de L Asperge Limbourgondië, de Hollandse kruidentuin, ons nationaal visproduct bij wijze van het Haringmeisje en vele anderen die te doen hadden met onze vaderlandse kookgeschiedenis. De stoet werd afgesloten door Chef-kok Albert Tielemans, verkleed als Johan Pieter Gros, eerste kok van Koning Willem I, die, nadat hij staande in zijn rijtuig een proclamatie had afgekondigd, het eerste exemplaar van het boekwerk Vorstelijk tafelen in Nederland zou overhandigen aan Ank Bijleveld-Schouten. Echter omdat er een gigantische onweersbui losbarstte werd dit binnen gedaan op Paleis het Loo. Hierna kon iedereen genieten van enkele exquise hapjes uit de keuken van onder meer Koning Willem I en genieten van een zachte jenever uit Schiedam of een lekkere haring, welke namens Het Nederlands Visbureau afd. haringsector werden gepresenteerd. In het jubileumboek tref je een historisch overzicht van de vaderlandse kookgeschiedenis met authentiek beeldmateriaal, beroemde eettaferelen van Hollandse meesters, afgewisseld met smakelijke anekdotes en interviews. Ook vind je 150 van de meest typerende, waaronder 10 unieke, gerechten van de chef-kok van Koning Willem I. maar ook van andere leden van ons Koningshuis uit de afgelopen 200 jaar. Deze Koninklijke gerechten staan in de komende maanden op de menukaart bij honderden restaurants en hotels. En voor diegenen die graag thuis de keukenprins of -prinses willen zijn, is het natuurlijk mogelijk om aan de hand van de zeer uitvoerig beschreven gerechten en de daarvoor benodigde ingrediënten en bereidingswijze, dit thuis te maken en zo hun familie en gasten op een vorstelijk culinaire dis te kunnen trakteren. Een ieder kan dit vorstelijke kookboek bestellen via vorstelijktafelen.nl, zolang de voorraad strekt. v.l.n.r Janny de Moor, Nico de Rooij, Albert Tielemans de drie schrijvers van het boekwerk Vorstelijk tafelen en Ank Bijleveld-Schouten.

5 200 jaar Haarlemse Hofleveranciers Onder deze noemer is op 10 mei 2014 een tentoonstelling geopend in het Haarlems Historisch Museum welke mede tot stand kwam door medewerking van de Stichting Hofleveranciers in Nederland die hiervoor bijzondere wapenborden uit haar collectie tijdelijk beschikbaar stelde. Het museum wil hiermee haar inwoners en bezoekers kennis laten maken met deze Haarlemse bedrijven en hun rijke historie. Ook al werd het eerste predicaat Hofleverancier in Haarlem pas in 1827 door Koning Willem I afgegeven aan de haringverkoper Arnoldus van Broekhuizen, leert ons de geschiedenis,dat deze visverkoper al sinds 1814 de Oranjes als klant had, Zodat zij letterlijk en figuurlijk van die tijd af aan leverancier aan het Hof te Amsterdam en Brussel waren en dit drie generaties mochten doen. (zie artikel verder in het Nieuwsbulletin) Door de economische groei in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde de Haarlemse middenstand zich verder en kregen diverse ondernemingen dit recht voor onder andere vernieuwende of verbeterde methodes alsook industrialisatie. Wat vroeger begon als een gewone broodbakker of banketbakker zou zich ontwikkelen in een brood- of chocoladefabriek. Ook op het gebied van land en tuinbouw genoot Haarlem zijn bekendheid. De tuinen van de voormalige firma Krelage (bloem- en zaadhandelaars) werden velen malen bezocht door de Oranjes. Maar ook de gewone middenstand, die tijdens een bezoek van de Koning of Koningin iets mochten leveren konden vaak na afloop als beloning rekenen op deze titel. Van vis tot comestibles, van tabak- tot kruidenverkoper, van feestartikelen tot kinderspeelgoed, van limonade tot alcoholische dranken, van zilver- en goudwerken tot spiegelmaker en vergulder, van geneeskrachtig bronwater tot gezondheidsartikelen etc. etc., kortom in alle gelederen kon men in Haarlem de afgelopen 200 jaar ondernemingen terug vinden aan wie dit recht was vergund. De tentoonstelling laat daarom een mix zien van ondernemingen die in het verleden als in het heden dit prerogatief hebben verkregen, aangevuld met verschillende wapenborden die zijn gevoerd als kenmerk van dit recht, waarmee een verband wordt gelegd tussen 200 jaar Haarlemse Hofleveranciers en de Oranjes. Deze tentoonstelling is te zien vanaf 10 mei t/m 3 augustus 2014 in het Haarlems Historisch Museum, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. Zo/Ma: uur ---- Di/Za: uur Een haring voor de Koning! Haring speelt al eeuwenlang een voorname rol in de geschiedenis van Nederland. Met name in de late Middeleeuwen was vis en de haringhandel een van de hoofdpijlers van de toenmalige economie. En werd er niet tijdens een belegering wit brood met haring en hutspot uitgedeeld, kortom Haring is een stukje volkscultuur geworden. Niet enkel als voedsel maar ook in de kunst ziet men her en der een haring opduiken, zoals op het schilderij van Joseph de Bray waarin ook het gedicht ode aan de haring van Jacob Westerbaen uit 1656 staat afgebeeld. Daarnaast ook in spreekwoordelijke uitdrukkingen en gezegdes zoals bijvoorbeeld; Als haringen in een ton zitten, haring bij de vleet of die haring braadt niet. Kortom de haring is altijd al een oer-hollands product geweest. Ook voor de Oranjes was de haring een niet te versmaden lekkernij, hetgeen wel blijkt uit de diverse menu s en recepturen waarin dit zeebanket voor hen in verwerkt werd, onder meer door Johan Pieter Gros, de eerste kok van Koning Willem I. Het gaat dan niet enkel om de luxere vissoorten als oesters en kreeft, maar ook om snoek, tong en haring. Gezien de verschillende Hoven die de Oranjes hadden in die tijd, zowel in België als Nederland, waren hiervoor ook diverse leveranciers benaderd door de Zo waren onder meer A. van Meeteren en A.C. Legel beiden uit Den Haag leveranciers van di verse vissoorten aan de verschillende Hoven van de Oranjes. Hetgeen men ook duidelijk in hun advertentie lieten blijken, mede vanwege het feit dat men het predicaat Hofleverancier van de Koning had ontvangen. Daarnaast was er ook nog de firma A. Broekhuijse(n) haring- en visverkopers uit Haarlem die deze gunst was vergund, hetgeen best opmerkelijk was. Omstreeks 1804 moet de Leijenaar Aard/Arnoldus van Broekhuise(n) (later zal de naam verbasteren in Broekhuizen) met zijn gezin, komende uit Alkemade/Oude Wetering, zich gevestigd hebben te Haarlem. Waarschijnlijk zag hij meer mogelijkheden om in die stad een nering in verse vis te beginnen. Toch pas later kunnen wij dit opmaken via een advertentie de Opregte Haarlemsche Courant van 19 november Hierin gaf hij te kennen dat hij een nieuwe partij verse vis zou ontvangen. Tevens kunnen we hier ook opmaken waar zijn nering was gevestigd: in de Grote Houtstraat Door middel van dergelijke advertenties richtte hij zich vooral op de meer draagkrachtige burger van die tijd. Nadien zullen we in de daarop komende jaren meer advertenties van Broekhuizen tegen komen waarin hij zijn clientèle er op attendeert, dat er weer nieuwe verse vis te verkrijgen is, en hoeveel men wilde bestellen. hiermee belaste hoffunctionarissen. tegenover het Proveniershuis. Joseph de Bray, lofzang op de pekelharing 1656

6 Dat Broekhuizen ook door de hof-functionaris was verzocht haring te leveren aan de Koninklijke familie kan men opmaken uit een rapport van de Hofcommissie van 23 augustus Hierin word melding gemaakt dat Arnoldus van Broekhuizen sedert het jaar 1814 verse haring leverde zowel ten dienste der Hofhouding van Z. M. de Koning Willem I als voor dat van zijn Moeder, Prinses Wilhelmina ( ). Dat laatste was niet zo verwonderlijk, daar zij, komende uit Berlin, zich op 10 januari 1814 vestigde in Haarlem in Paviljoen Welgelegen in de Haarlemmerhout. (Haar dochter Louise, die weduwe was nam haar intrek in een buitenhuis aan het Spaarne aldaar.) van, zoals wederom in de Opregte Haarlemsche Courant 2 juli Blijkbaar verliepen de zaken voorspoedig, zijn zoon Willem was in de Warmoestraat te Haarlem een nering in vis begonnen, terwijl Arnoldus jr. er een op zette in Utrecht. Blijkbaar vond Arnoldus van Broekhuizen sr. het zo langzamerhand tijd worden, mede ook gezien zijn leeftijd; hij liep tegen de zeventig, om te stoppen met zijn zaak. Deze zou door zijn zoon Willem in 1840 worden voortgezet, die het assortiment uitbreide met naast vis ook diverse soorten vruchten limonades en mineraal wateren ging verkopen. het Koninklijk Wapen. Dat een dergelijk voorrecht in die tijd invloed had op de verkoop van vis en aanverwante producten blijkt nogmaals uit het volgende: Na het overlijden van Willem van Broekhuizen op 27 januari 1870 te Haarlem, vroeg zijn weduwe Margertha Akkerman, die sinds dien de zaak voortzette in dat jaar op nieuw het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen aan met de titel Hofleverancier. Dit omdat de vorige verlening op naam van haar man stond en dat zoiets De reden van deze vermelding aangaande Arnoldus van Broekhuizen in dat rapport was naar aanleiding van zijn verzoek op 1 augustus 1827 aan de Koning tot het mogen plaatsen van het Koninklijk Wapen voor zijn woning alsmede zich voortaan te mogen noemen Hofleverancier van Zijne Majesteit. Daar het in die tijd de regel was dat dergelijke titels niet zouden worden verleend of bij zeer hoge uitzondering aan ondernemingen die gevestigd waren buiten de steden waar de vorst resideerde, zal de levering eertijds aan s Konings moeder alsook constante levering ten dienste der Hofhouding van de Koning een rol hebben gespeeld tot het verkrijgen hiervan. Zo tekende Koning Willem I in zijn paleis te Laken dit besluit op 28 augustus voordelige uitwerking had op de zaak. Met intrekking van het predicaat op haar mansnaam verkreeg zij op 3 april 1870 een nieuwe die te naam stond op Wed. van Broekhuizen geb. Akkerman. Na 75 jaar vis en haring geleverd te hebben aan de Koninklijke familie werd in 1889 het laatste tonnetje afgeleverd. Niet van wege de kwaliteit of dat de voorliefde van hen voor de Haring was verdwenen maar omdat de weduwe van Broekhuizen geb. Akkerman kwam te overlijden en de viszaak Van Broekhuizen tot een definitief einde kwam. Dit wilde niet zeggen dat hij nu het alleenrecht tot leveranties hiertoe had ten Hove, maar wel dat men uiterst tevreden was aangaande de kwaliteit van de vis/haring. Hetgeen blijkt uit de diverse leveringen en rekeningen uit en nadien die tijd aan de Hofhouding van de Koning onder meer te Brussel. Zo leverde hij in juli 1829 maar liefs 510 Nieuwe haringen aan het Hof aldaar Het zal vanzelfsprekend zijn geweest dat Broek huizen zeer verguld was met deze eer en dit ook aan zijn clientèle kenbaar wilde maken. In zijn advertenties maakte hij hier melding Ondanks dat genoot Van Broekhuizen nog steeds het voorrecht van leveranties ten Hove, blijkens dat Koning Willem II op 16 oktober 1841 de titel van Hofleverancier verleende aan Willem van Broekhuizen, als opvolger van zijn vaders affaires. Sindsdien zien we dan ook in advertenties het Koninklijk wapen naast de vermelding Hofleverancier van Z.M. den Koning. Ook diens opvolger Koning Willem III verleende op 31 maart 1851, Willem Broekhuizen, haringverkoper gevestigd aan de Grote Houtstraat Wijk 2 no. 564, opnieuw het recht tot voortzetting van het voeren van Er zijn maar weinig ondernemingen die in de afgelopen 200 jaar een lange leveringsgeschiedenis hebben gekend of door de steeds troon opvolgende monarchen achter elkaar zijn onderscheiden in dergelijke voedingsbranche. Ging het hier enkel om een nationaal product of was het toch die smaak van deze Hollandse lekkernij die al eeuwen in ons zit geworsteld en ondenkbaar is geworden waarvan het happen van de Hollandse Nieuwe behoort tot een van de bekendste tradities ongeacht rang of stand. Traditionele haring happen/foto Ned. visbureau

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN voor de toekenning van het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk

RICHTLIJNEN voor de toekenning van het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk RICHTLIJNEN voor de toekenning van het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk KONINKLIJKE BESCHIKKING nr. 33 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen,

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen, Toespraak Drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, bij het afscheid van de heer Frank Kerckhaert als burgemeester van Hengelo op zaterdag 29 september 2012. Burgemeester

Nadere informatie

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Ze

Nadere informatie

Toespraak 175-jarig bestaan Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen

Toespraak 175-jarig bestaan Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen Toespraak 175-jarig bestaan Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen 1 7 september 2017 Geachte familie Donders, beste medewerkers, wijnliefhebbers, want, dat durf ik wel te veronderstellen, hier zijn veel wijnliefhebbers

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Hij was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog

Nadere informatie

navolgers. In 1625 bestelde de stad vijf portretten bij de schilder Michiel Jansz. van Mierevelt, te weten die van Willem van Oranje, Maurits,

navolgers. In 1625 bestelde de stad vijf portretten bij de schilder Michiel Jansz. van Mierevelt, te weten die van Willem van Oranje, Maurits, in de etalage Album, bevattende handteekeningen van vorstelijke personen, die het Oude Raadhuis der stad Kampen met een bezoek vereerden, 1875. Met tekeningen van C.H. Hein. De relatie tussen Kampen en

Nadere informatie

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021 KAAN ARCHITECTEN De vakjury koos na een aanbesteding unaniem voor KAAN Architecten uit Rotterdam. Het toegankelijke ontwerp, geïnspireerd op de plattegrond en de maatvoering van het paleis, geeft een logische

Nadere informatie

Een koninklijk huwelijk bij Escher in Het Paleis

Een koninklijk huwelijk bij Escher in Het Paleis Uw Bruiloft Een koninklijk huwelijk bij Escher in Het Paleis Trouw in het winterpaleis van Koningin Emma in de romantische Balzaal of tussen de betoverende werken van Maurits C. Escher. Omgeven door oneindige

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5 Naam: Groep: Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Koningsspelen quiz. Benodigdheden: Spelregels:

Koningsspelen quiz. Benodigdheden: Spelregels: Koningsspelen quiz Benodigdheden: Dobbelsteen Kaartjes van de verschillende vragen (uitgesneden en gelamineerd) Antwoorden voor de spelleider (lekkere) beloning Leuke manier om punten te tellen Spelregels:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 1 Datum: 10 april 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 1 Datum: 10 april 2014 Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap Nachtegaal C.V., gevestigd te (1363 BM) Almere aan de Europalaan 840 en haar vennoot, Nachtegaal Limited, gevestigd te Hythe, Kent (Verenigd Koninkrijk).

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Minist Water Kantoren : Regen Tel. : Fax : COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 97 van 5 november 1997 -------------------------------------------

Nadere informatie

Nummer Toegang: E09a. Intendance Den Haag

Nummer Toegang: E09a. Intendance Den Haag Nummer Toegang: E09a Intendance Den Haag Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 E09a 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Aanvraaginstructie...6

Nadere informatie

Nederlandse omnibus-series

Nederlandse omnibus-series Nederlandse omnibus-series Het Britse koningshuis heeft dit jaar twee memorabele gebeurtenissen meegemaakt. Allereerst de dood van Koningin-moeder Elizabeth, die op 101-jarige leeftijd overleed. Daarnaast

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart.

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kennemerland zijn we in de gelegenheid gesteld om een rondleiding in de Sint Bavo Basiliek bij te

Nadere informatie

Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans.

Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans. Bart van Loo (1973) heeft een Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans. Hij heeft een passie voor

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Geschiedenis Op 30 april 2013 wordt de Prins van Oranje, beter bekend als Prins

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens

Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens Op maandag 22 september 1941 vindt het burgerlijk huwelijk plaats. Een dag daarna, op dinsdag 23 september 1941, de kerkelijke inzegening. Op de kermis in

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen Delft

Den Haag Scheveningen Delft Den Haag Scheveningen Delft Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 2008 met bezoek aan Mauritshuis Museum Beelden aan zee Vermeercentrum V.V.A. afdeling Brussel G. Gilsonstraat 55, 1090 Brussel tel. 02-479.32.32

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 2 Datum: 10 juli 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 2 Datum: 10 juli 2014 Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap Nachtegaal C.V., gevestigd te (1363 BM) Almere aan de Europalaan 840 en haar vennoot, Nachtegaal Limited, gevestigd te Hythe, Kent (Verenigd Koninkrijk).

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Delacre, al sinds koning Leopold II graag gezien aan het Belgische Hof

Delacre, al sinds koning Leopold II graag gezien aan het Belgische Hof Delacre, al sinds koning Leopold II graag gezien aan het Belgische Hof Brussel, 29 januari 2014 - Zoals voorgeschreven in het charter voor de Titularissen van het Brevet van Gebrevetteerd Koninklijk Hofleverancier,

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Kasteel van Versailles Koning van Frankrijk Co-vorst van Andorra Periode : 1814-1824 Voorganger: Napoleon

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Sinaasappels van een meter doorsnede bestaan niet, een betrouwbare versleverancier voor de horeca gelukkig wel!

Sinaasappels van een meter doorsnede bestaan niet, een betrouwbare versleverancier voor de horeca gelukkig wel! Sinaasappels van een meter doorsnede bestaan niet, een betrouwbare versleverancier voor de horeca gelukkig wel! Freshweb.nl uw totaalleverancier voor vers Horeca & Freshweb.nl een perfecte combinatie!

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies Blok 3 Brugles 6 Alle leesmanieren samen! Paleis Het Loo Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. 2 a informatieve tekst (lesbrief) paleis Het Loo 3 voorbeeldantwoord: koninklijk paleis,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage Secretaeaat Pestbus 85850, 2508 CN 's-gravenhage telefoon (070) 354 70 54 telefax (070) 350 10 24 het secretahaat is telefonisch bereikbaar van rna t/m

Nadere informatie

tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten

tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten tasting Maak kennis met onze nieuwe lentegerechten nieuwe lentegerechten Inleiding Een primeur! Onze eerste editie van het online Flavors magazine. We nemen je mee het voorjaar in met volop nieuwe gerechten.

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje September 2009 Inhoudsopgave 1 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? 2 Het koffertje, wat zit er in? 3 Waarom de derde dinsdag van september? Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje De Koningin, de gouden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 juli 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 juli 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 juli 2016 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.R.H. SMIT HORECA B.V., tevens handelend onder de naam DE LENGEL, statutair

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2001:AB2287

ECLI:NL:RVS:2001:AB2287 ECLI:NL:RVS:2001:AB2287 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-05-2001 Datum publicatie 13-11-2001 Zaaknummer 200003521/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Omgevingsrecht

Nadere informatie

Naam: IK WOON IN NEDERLAND

Naam: IK WOON IN NEDERLAND Naam: IK WOON IN NEDERLAND Nederland is een land in Europa. Het land ligt aan de Noordzee, naast Duitsland en België. Nederland is niet erg groot. Toch wonen er ruim 16 miljoen mensen, waardoor Nederland

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Koning Juliana Inleiding Koningin Juliana werd geboren op 30 april 1909 in Den Haag. Haar volledige naam is: Koningin Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau. Ze is een dochter Prins van Hendrik

Nadere informatie

Mijnheer de minister, dames en heren.

Mijnheer de minister, dames en heren. Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bij de presentatie van het boek 'Behoedzaam Bestuur', over de 200-jarige bestuursgeschiedenis van Zuid- Holland, Den Haag, 19 september

Nadere informatie

11-07-2014 ADVERTORIAL

11-07-2014 ADVERTORIAL 11-07-2014 ADVERTORIAL Je bent nog niet in Malang geweest als je nog niet in Hotel Tugu Malang hebt overnacht. In dit zeer unieke en gerieflijke hotel vind je alles terug wat Malang te bieden heeft. Erfgoed,

Nadere informatie

StarCuisine Van Gijnstraat GB Rijswijk (zh) t f

StarCuisine Van Gijnstraat GB Rijswijk (zh) t f StarCuisine Van Gijnstraat 25 2288 GB Rijswijk (zh) t 070-362 87 02 f 070-362 85 23 order@starcuisine.nl www.starcuisine.nl StarCuisine heet u welkom StarCuisine is alles wat u kunt verwachten van een

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Catharina de Grootste. Dit werkboekje is van:

Catharina de Grootste. Dit werkboekje is van: Catharina de Grootste Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin je

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Wonen in een paleis sluit daarmee aan bij de kerndoelen van de leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Wonen in een paleis sluit daarmee aan bij de kerndoelen van de leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Docentenhandleiding Welkom bij Paleis Het Loo! U gaat met uw klas het lesprogramma Wonen in een paleis volgen. Hierbij hoort een voorbereidende les op school (75 minuten), een bezoek aan Paleis Het Loo

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring Tipi s De Laro Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring TIPI S DE LARO Tipi s De Laro, grote Nordic Tipi s welke volledig naar wens kunnen worden ingericht, zeer geschikt voor personeelsfeesten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo,

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo, Toespraak bij de Nationale Kampioenschappen Dahliakweken door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten op 1 september om 19:30 te Ootmarsum Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

PROFIELMODULES BIJ HET PROFIEL HORECA, BAKKERIJ EN RECREATIE

PROFIELMODULES BIJ HET PROFIEL HORECA, BAKKERIJ EN RECREATIE PROFIELMODULES BIJ HET PROFIEL HORECA, BAKKERIJ EN GASTHEERSCHAP Werken in een restaurant 978 90 3722 313 2 (Papier) 978 90 3722 322 4 (Edu Bieb) In dit werkboek leert de leerling het restaurant klaar

Nadere informatie

Kookstudio brochure 2015

Kookstudio brochure 2015 Kookstudio brochure 2015 Wat u van ons kunt verwachten.. Tijdens een kookworkshop gaat u zelf koken in groepsverband, onder begeleiding van een professionele kok ofwel kookdocent. U maakt gebruik van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 3 Juni 2012

NIEUWSBRIEF. 3 Juni 2012 NIEUWSBRIEF STICHTING KERMIS-CULTUUR NEDERLAND 3 Juni 2012 Nog zo n 1,5 maand en Stichting Kermis-Cultuur opent haar expo tijdens de Tilburgse Kermis. Een expositie waar u van harte welkom bent. In de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

QUIZ. Tip! Speel de quiz klassikaal op het digitale schoolbord! Spelregels Wijs een jurylid aan: die bepaalt wie antwoord mag geven.

QUIZ. Tip! Speel de quiz klassikaal op het digitale schoolbord! Spelregels Wijs een jurylid aan: die bepaalt wie antwoord mag geven. QUIZ Tip! Speel de quiz klassikaal op het digitale schoolbord! Spelregels Wijs een jurylid aan: die bepaalt wie antwoord mag geven. Wijs een vragensteller aan: die stelt de vraag en noemt de 3 mogelijke

Nadere informatie

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL Bijpostkantoren Een aantal bijpostkantoren van o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Scheveningen en s-gravenhage ontving, naast de dagtekeningstempels ook een nummerstempel, gelijk aan het postkantoor waaronder

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 5 maart 2014

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 5 maart 2014 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 5 maart 2014 Gegevens ondernemingen : Leuk & Zo B.V., Lef & Zo B.V. en Leuk! The Magazine B.V. allen gevestigd en kantoorhoudende te (2012

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

Strategie-activiteit Samenvatten 1 opdrachten niveau B. Ruim zestig jaar lang de beroemdste eend van de wereld in de bus

Strategie-activiteit Samenvatten 1 opdrachten niveau B. Ruim zestig jaar lang de beroemdste eend van de wereld in de bus Strategie-activiteit Samenvatten 1 Tijd- en tekstschema Ruim zestig jaar lang de beroemdste eend van de wereld in de bus ------------- 2,5 miljoen Nederlandse gezinnen krijgen de Donald Duck gratis in

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Keulen) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

DOELGROEP ONDERZOEK MOBIDICK

DOELGROEP ONDERZOEK MOBIDICK DOELGROEP ONDERZOEK MOBIDICK Tadek de Ruijter Niek Schadenberg Guillermo Peroti CMD2d Inhoudsopgave Inleiding 2 Vragenlijst 3 Albert Heijn Allerhande 4 Albert Heijn doelgroep 5 Interview 1 6 Interview

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 3 (eind) Datum: 7 oktober 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 3 (eind) Datum: 7 oktober 2014 Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap Nachtegaal C.V., gevestigd te (1363 BM) Almere aan de Europalaan 840 en haar vennoot, Nachtegaal Limited, gevestigd te Hythe, Kent (Verenigd Koninkrijk).

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:146

ECLI:NL:GHSHE:2017:146 ECLI:NL:GHSHE:2017:146 Instantie Datum uitspraak 19012017 Datum publicatie 20012017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 'shertogenbosch 200.181.917_01 Personen en

Nadere informatie

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd voor

Nadere informatie

Agenda. Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2014. Kanskaartenactie INHOUD. nieuwsbrief.

Agenda. Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2014. Kanskaartenactie INHOUD. nieuwsbrief. Nummer 8-2013 nieuwsbrief Colofon december 2013 info@info-eerbeek.nl www.info-eerbeek.nl Deze nieuwsbrief is een initiatief van Ondernemersvereniging Eerbeek Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Grand Café Koriander Faillissementsnr. : 10/14/37F Datum uitspraak : 14 januari 2014 Curator :

Nadere informatie

Dinsdag 8 april 2014

Dinsdag 8 april 2014 Maandag 7 april Wow de eerste dag in Rome, wat een dag. 's Morgens even ontbijten (één croissantje) en toen vanaf ongeveer half 10 op pad. We zijn in de binnenstad geweest en bij iedere kerk verbaasden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 8 april 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Faillissementsnummer :

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie