Startbloknieuwtje. Managementbijdrage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startbloknieuwtje. Managementbijdrage"

Transcriptie

1 Startbloknieuwtje 8 oktober 2013 jaargang 28, nummer 04 Inhoud Managementbijdrage Sportdag PBS Jeelo Gruitschool Startpoint Bericht RMC Bericht diëtiste Managementbijdrage In dit Startbloknieuwtje kunt u meer lezen over de sportdag die op 25 oktober op de planning staat. Ook kunt u een stuk lezen over PBS. Op 18 november hebben we een ouderavond waarin we samen gaan kijken naar wat PBS betekent voor uw kind, uzelf en de school. Verder kunt u meer lezen over de afsluiting van het Jeelo project Zorgen voor jezelf en voor anderen, over het RMC en over de school diëtiste. Sportdag vrijdag 25 oktober 2013 In de week na de herfstvakantie staat de Sportdag weer op het programma! In samenwerking met de OR (Ouder Raad) wordt er een geweldig sportief evenement neergezet voor alle Startblok kinderen. De groepen 1 en 2 gaan een actieve sportdag op school beleven. De kinderen worden tussen 8.30 en 8.45 uur, in makkelijk zittende kleding, in de klas verwacht. Alle kinderen nemen zoals gewoonlijk fruit en voldoende drinken mee voor in de pauze. De kinderen kunnen om weer opgehaald worden. Komende evenementen Week 41 -donderdag 10 oktober groep 1-8 vrij ivm studiedag Week 42 -Herfstvakantie week 43 -maandag 21 en dinsdag 22 oktober luizencontrole -dinsdag 25 oktober uur ouderavond groep 8 -vrijdag 25 oktober Sportdag De groepen 3 tot en met 8 worden om 8.30 uur verwacht bij Sportcentrum De Kwel en dienen daar tussen en uur weer opgehaald te worden. De groepen 3 en 4 hebben een uitdagende spellenochtend in de grote sporthal. Ook zij worden in sportkleding verwacht. Alleen schoenen dienen te worden gewisseld. Voor de groepen 5 tot en met 8 hebben we het hele zwembad afgehuurd voor een spetterend spellenparcours!! Alle kinderen nemen zelf fruit en voldoende drinken mee in een plastic tas voorzien van naam. Om de sportdag zo goed mogelijk te laten verlopen ontvangen alle kinderen direct na de herfstvakantie een brief met alle details over de sportdag. Positief opvoeden Positief gedrag wordt beloond. Aandacht geven aan positief gedrag in plaats van kinderen steeds op hun fouten wijzen. Het geeft kinderen, maar ook opvoeders, een beter gevoel. Maar hoe vaak verval je als opvoeder in het benoemen van wat niet goed gaat? PBS werkt vanuit deze gedachte. Obs t Startblok wordt een PBS school. PBS staat voor Positive Behavior Support. Dit betekent letterlijk aanmoedigen / bevorderen van positief gedrag. In de praktijk staat het voor een schoolbrede aanpak waarbij leerlingen gestimuleerd worden zich positief te gedragen. PBS is ontwikkeld in Amerika, maar heeft inmiddels navolging over de hele wereld. De effecten zijn onder andere dat kinderen zich veiliger voelen en als gevolg daarvan beter presteren. Deze aanpak vormt onze basis voor het omgaan met kinderen. Het heeft een enorme preventieve werking op het verminderen van probleemgedragingen. Op 18 november 2013 om uur bent u welkom op Obs t Startblok. Samen kijken we dan wat PBS betekent voor uw kind, voor uzelf en voor onze school. Vanaf uur kunt u inlopen zodat we om uur kunnen beginnen.

2 Gezamenlijk afsluiting Jeelo met een ontbijt op 11 oktober Ons Jeelo project Zorgen voor jezelf en anderen heeft in het teken gestaan van gezonde leefstijl. Kinderen hebben o.a. iets geleerd over gezonde voeding. De Schijf van vijf heeft in elke klas centraal gestaan. We sluiten dit project daarom op 11 oktober af met een gezond ontbijt. Dit willen we in de verschillende groepen op de volgende manier doen: Groepen ½ De leerlingen sluiten het Jeelo thema op 11 oktober af met een gezamenlijk ontbijt. Dit ontbijt wordt verzorgd door school. Natuurlijk zorgen we er voor dat uit elke categorie van de schijf van vijf voldoende aanwezig is. De kinderen hoeven alleen een bord en een beker mee te nemen voorzien van naam. Groepen 3 en 4 De leerlingen zorgen zelf voor een onderdeel van een gezond ontbijt voor de klas, zodat we in buffetvorm kunnen ontbijten. Hierbij gebruiken de kinderen datgene wat ze over de Schijf van vijf geleerd hebben tijdens dit project. Bij de ingang van de klas komt een intekenlijst te hangen, waarop u kunt aangeven waar u met uw kind voor zorgt, denk aan brood/boter/mandarijn/melk/ed. Ook zorgt ieder kind voor zijn eigen bord, beker en bestek voorzien van naam. Het is de bedoeling dat de kinderen langs het buffet lopen en hun eigen ontbijtje samenstellen, waarbij ze ervoor zorgen dat ze van alle 5 de schijven iets te eten op hun bord hebben. Groepen 5,6,7 en 8 De leerlingen zorgen zelf voor een onderdeel van een gezond ontbijt voor de klas, zodat we in buffetvorm kunnen ontbijten. Hierbij gebruiken de kinderen datgene wat ze over de Schijf van vijf geleerd hebben tijdens dit project. Op school spreken we af uit welk onderdeel van de Schijf van vijf uw kind iets van thuis meeneemt. Vraagt u even bij uw kind na uit welke categorie uw kind iets mee moet nemen. Zo zorgen we met de hele klas samen dat er uit elke schijf van vijf- categorie voldoende aanwezig is. Het is de bedoeling dat de kinderen langs het buffet lopen en hun eigen ontbijtje samenstellen, waarbij ze ervoor zorgen dat ze van alle 5 de schijven iets te eten op hun bord hebben. Ook zorgt ieder kind voor zijn eigen bord, beker en bestek. Namens de leerkrachten wensen we alle kinderen alvast: smakelijk eten! Obs t Startblok is Gruitschool Als school hebben wij de taak om kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin zij de juiste keuzes kunnen maken. Het maken van de juiste keuzes is op alle gebieden van groot belang. Het gaat hierbij om het maken van keuzes op het gebied van leerstof, maar ook bij het verwerven van vaardigheden. Zo leren wij kinderen bijvoorbeeld hoe zij op de juiste manier een rekenprobleem kunnen oplossen, hoe zij op de juiste manier kunnen samenwerken, hoe zij in gesprek kunnen gaan met anderen, maar ook wat een gezonde leefstijl is. Net als iedere ouder wilt u ook dat uw kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die lekker in zijn of haar vel zit. De beste basis hiervoor is een gezonde leefstijl. Naar aanleiding van het onderzoek De Gezonde en Veilige School van de GGD en op verzoek van ouders zijn wij als team gaan nadenken over ons traktatie- en tussendoortjesbeleid. Uiteraard liggen verantwoordelijkheden bij de gehele samenleving, maar naar ons idee primair bij de ouders en in het verlengde daarvan bij de school.

3 Ook op het gebied van gezonde voeding willen we kinderen leren de juiste keuzes te maken. Daarom zijn we Gruitschool. Dit betekent dat we van u vragen om; Dagelijks fruit mee naar school te geven. Wanneer uw zoon/dochter jarig is de klas te trakteren op een gezonde traktatie. We realiseren ons dat het begrip gezonde traktaties rekbaar is en niet altijd even duidelijk is. Voor leuke en gezonde traktaties- en tussendoor- ideeën kunt u onder andere kijken op de volgende sites: Zie ook onder het kopje ouders en daaronder het kopje traktaties en tussendoortjes. Hieronder willen we richtlijnen geven over wat wel getrakteerd kan worden en wat niet. We realiseren ons hierbij dat we niet volledig kunnen zijn en dat er altijd discussie zal blijven bestaan over datgene dat we onder gezond en niet gezond verstaan. Om deze discussie zoveel mogelijk te voorkomen de volgende richtlijnen. Pauzehapje De kinderen mogen als pauzehapje uitsluitend fruit/groente meebrengen en dit tijdens de pauze eten. Kinderen die ondanks deze afspraken toch iets meebrengen dat niet meer is toegestaan, geven we het tussendoortje mee naar huis en zij krijgen een briefje mee naar huis waarop onze afspraak vermeld staat. Op deze manier helpen wij elkaar herinneren aan de gemaakte afspraken. Traktaties Kinderen mogen op hun verjaardag een eigen traktatie meenemen. Deze traktatie moet gezond en niet te groot zijn. Grotere hoeveelheden zijn niet gewenst, omdat de traktatie dan ook meer suiker, zout en/of vet bevat. Bovendien remmen grote hoeveelheden de eetlust voor de lunch. In het geval van traktaties die niet aan de schoolafspraken voldoen, wordt de traktatie aan het einde van de dag uitgedeeld en mee naar huis gegeven. U kunt dan als ouder zelf beslissen of uw kind de traktatie mag hebben. Bijv. Chips bevat veel vet en valt dan ook niet onder de gezonde traktaties. Extraatjes Tijdens uitstapjes als het schoolreisje en het Sinterklaasfeest staan wij een extraatje toe. STARTPOINT Afgelopen vrijdag zijn we weer gestart met het maandelijkse koffie-uurtje onder de naam StartPoint. Het was een groot succes met een opkomst van meer dan 30 vaders en moeders. Het is fijn om te zien dat de ouderbetrokkenheid aan het groeien is. Startpoint vindt plaats in de schoolbibliotheek annex Ouderkamer. We willen van deze ouderkamer een plek maken waar het gezellig bij elkaar komen is, natuurlijk onder het genot van een kopje thee of koffie met iets lekkers! De eerste bijeenkomst stond in het teken van onze nieuwe bibliotheek, de openbare Bibliotheek en hoe je samen met je kind lezen leuk maakt. Op uitnodiging waren Bibliotheek consulente Nienke Oldenhuis en de Vestigingsmanager Ton, van de Biblioplus, aanwezig om informatie te verstrekken over de mogelijkheden die de (openbare) bibliotheek ons en onze kinderen biedt.

4 Het belang van lezen werd uitgelegd en er werden nuttige tips gegeven hoe je dit samen met je kind kan bevorderen. Bijvoorbeeld door boeken te lenen over onderwerpen die je kind interessant vindt of elke avond voor het slapen een verhaaltje voor te lezen. Ook voor de toekomst en ontwikkeling van je kind is het belangrijk zoveel mogelijk lees-kilometers te maken. Bij de schoolbibliotheek liggen boekjes met meer dan 150 tips voor leesbevordering. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de openbare Bibliotheek "Biblioplus" en per keer maximaal 15 boeken (DVD's, spelmateriaal etc) meenemen. De uitleenperiode is 3 weken. Daarna moet je de boeken terug brengen of verlengen (dit kan ook via internet). Meer informatie kun je vinden op de website: De schoolbibliotheek op 't Startblok is nu alleen nog voor de kinderen en de leerkrachten. Op termijn wordt het ook mogelijk dat "externen" gebruik kunnen maken van de schoolbibliotheek. De volgende Startpoint bijeenkomsten staan in het teken van PBS (in navolging op de ouderavond van 18 november a.s.). De bijeenkomsten worden begeleid door het Centrum van Jeugd & Gezin en zullen allen gaan over de kracht van positief opvoeden. Noteer dus vast de volgende data in je agenda: vrijdag 29 november vrijdag 17 januari vrijdag 21 februari Alle bijeenkomsten starten om 8.45 uur en eindigen rond de klok van uur. Tot dan! Het StartPoint Team

5 Bericht van RMC Land van Cuijk Regine Rutten Barbara van den Bos Waarvoor is het maatschappelijk werk op school? Het kan gebeuren dat uw kind/de leerling niet lekker in zijn vel zit, bijvoorbeeld: Hij/zij is onzeker, hoort er niet bij op school of heeft iets vervelends heeft meegemaakt. Of uw kind / leerling zit in de knoop met leeftijdgenoten of leerkrachten. Het kan ook zijn dat u niet goed meer weet hoe u met het gedrag van uw kind moet omgaan en het contact met uw kind wil verbeteren. Of de leerkracht krijgt signalen en denkt dat de inzet van maatschappelijk werk zinvol kan zijn. Natuurlijk kunt u in gesprek met uw kind/de leerling zelf veel doen, maar soms kan het prettig zijn dat iemand met u meedenkt en samen met u zoekt naar een passende oplossing. Dit zijn allemaal redenen waarom een leerling baat bij gesprekken zou kunnen hebben bij het maatschappelijk werk. Deze kan samen met de ouders, de leerling en leerkracht de situatie inzichtelijk en bespreekbaar maken. Werkwijze Via de intern begeleider van de school kan de leerling worden aangemeld. Zij zijn in het bezit van het aanmeldformulier. Hulp is gratis, het kan onder schooltijd en de maatschappelijk werker heeft beroepsgeheim. Meer informatie kunt u vinden in onze folder welke op school aanwezig is. Met vriendelijke groet, Regine Rutten en Barbara van den Bos Maatschappelijk werkers RMC Land van Cuijk Partner Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk

6 Bericht van de school diëtiste Renée Nijtmans ( kinder) diëtist thuiszorg Pantein tel : Vis Haring in het land, dokter aan de kant( haring eten is zeer gezond; haring is zelfs één van de beste vissen voor je gezondheid) Vis laat de mens zoals hij is (van vis eten word je niet dik) Achterin de fuik zit de paling (je moet geduld hebben) Zo Hollands als haring met uitjes ( typisch Hollands) Spiering is ook vis, als er niets anders is ( bij gebrek aan beter) Bij de vleet( er is meer dan voldoende van (vleet was vroeger een groot visnet) Roep geen haring voor hij in het net is( wees niet te voorbarig) Aan elke goede visser ontsnapt wel eens een aal (iedereen maakt wel eens een foutje) Hij leeft als een vis in het water( hij heeft absoluut geen zorgen) Als een vis op het droge (iemand die zijn draai niet kan vinden of daar niet thuis hoort) Hij zoekt een snoek op zolder ( dat is vergeefse moeite) De baars vergallen ( de zaak laten mislukken) Ongetwijfeld kent u meer spreekwoorden met vis. Sommigen kinderen eten geen vis.toch is het eten van vis gezond omdat de visvetzuren( omega-3- vetzuren) een gunstig effect hebben op hart- en bloedvaten. Alle vissoorten zijn gezond, zowel vette vis als magere vis. De gepaneerde vissoorten zoals kibbeling of lekkerbek zijn erg vet doordat het paneerlaagje veel vet opzuigt (de betekenis van het 2e spreekwoord klopt dan niet meer). Vis kan vers zijn maar ook uit blik of diepvries is geschikt. Vaak is vis uit de diepvries goedkoper. Vervang het stukje vlees eens wat vaker door vis. Het advies is: eet twee keer per week vis, waarvan één keer vette vis (bijvoorbeeld zalm, haring, makreel of sardines). Magere vissoorten zijn; Gestoomde/ gerookte forel, kabeljauw, koolvis, schelvis, tong, wijting, zeewolf, tilapia, pangasius, tonijn, oesters, krab, kreeft, mosselen. Vettere vissoorten zijn: Zalm (gebakken)bokking, makreel, garnalen, gerookte paling, gebakken mosselen, kibbeling lekkerbekje, vissticks, gepaneerde vis, sardines.

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie

Jaargang 27, nummer 9 30 april 2015

Jaargang 27, nummer 9 30 april 2015 Jaargang 27, nummer 9 30 april 2015 Vooraankondiging thema avond voor ouders: 3 juni organiseren we een ouder- informatieavond over Human Dynamics: Omgaan met verschillen. De officiële uitnodiging volgt

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Mijn baby bij Zazou. Kinderopvang Zazou. Een investering in gezonde groei

Mijn baby bij Zazou. Kinderopvang Zazou. Een investering in gezonde groei Kinderopvang Zazou Een investering in gezonde groei Samen zorgen voor uw baby Een baby (0-1 jaar) bij Zazou Als een baby naar een kinderdagverblijf gaat, wordt de wereld een stukje groter. Bij Zazou beseffen

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers,

Nadere informatie

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN Groep 3 is een zeer intensieve groep; er moeten veel vaardigheden aangeleerd worden, lezen, rekenen, schrijven, enz. De leerlingen zijn gedwongen langer stil

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn2

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn2 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn2 13 september 2014 Beste ouders, verzorgers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten, Psssst... Wat een heerlijk sfeertje hangt er in het gebouw! Voelen jullie het

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

1. Ons onderwijs in een notendop

1. Ons onderwijs in een notendop bovenbouw: de groepen 6,7 en 8 Welkom schooljaar 2014-2015 18 augustus 2014 Beste ouders/verzorgers van de groepen 6,7 en 8, Hierbij ontvangt u van ons het welkomstbericht van dit schooljaar. Voor alle

Nadere informatie

Nehalennia Breeweg trainingen 2015

Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Vanwege eerdere goede ervaringen met groepstrainingen door Indigo willen we deze weer op de locatie Breeweg aanbieden. Indigo is een landelijke aanbieder van mentale

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie