neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder"

Transcriptie

1

2 Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Nieuws Hesseplaats 441,3069 EA tel / regelmatig ontvangt en er Telefoonpost (voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, tel ontbreekt eens een nummer opgave van doop, huwelijk, enz.) werkdagen van tot uur (behalve op donderdag) neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Mw. J.K. Olree Zevenkampse Ring 552, 3068 HG tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: W. Verschuur Joliotplaats 660, 3069 TS tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in Protestantse diensten: Dhr. E. van Rossum Inkarnaatklaver 27, 3069 DN tel Rooms-Katholiek Vicariaat Ommoord en Zevenkamp Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden: tel Secretariaat kerkbestuur Dhr. C.W.J.G. van den Broek Zernikeplaats 284, 3068ZS Kerkbijdragen: NL93INGB t.n.v. Vicariaat Ommoord-Zevenkamp tel Ledenadministratie: Mw. W. Tobé Pastores: Mw. R. Schoolenberg Dhr. W. Bekedam scj Dhr. W. van Paassen Dhr. H. Berbee Eliotplaats 288, 3068VN tel Cornelis Outshoornstraat 26, 3067 ED Dotterlei 717, 2906 BP, Capelle a/d IJssel Otto Verdoornplaats 62, 3067 AR Holierhoek 10, 2636 EJ, Schipluiden tel tel tel tel Protestantse Wijkgemeente Ommoord Secretariaat: Mw I. Taapke Albert Schweitzerplaats 567, 3069 GN Pastoraat: U kunt hiervoor één van de onderstaande predikanten benaderen. Diaconie: Dhr. A. de Vries, voorzitter wijkdiaconie Luzerneklaver 11, 3069 DS Bankrekening NL84RABO t.n.v. Wijkdiaconie Ommoord Ledenadministratie Mw A. Brummelink-van Zevenbergen Kogeldistel 54, 3068 NK Girorekening: NL98INGB t.n.v. Nieuws - Rotterdam tel Contactadressen kleine kerken Mw. J. Oldenburger (dgz) Arrheniusweg 541, 3069 EX Mw. N.A. Gerrits (rem) Kraaiheide 72, 3069LC M.L. van Wijngaarden (EL) Heer Vrankestraat 51, 3036 LB Leger des Heils Korps R dam Oost Kooikerweg 12, 3069 WP tel. 420 tel. 456 tel. 209 tel Gezamenlijke kerken (voorheen Oecumenisch Beraad Ommoord ) tel Stichting Kerken Ommoord: (beheer kerkgebouw ) Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam Website van de Gezamenlijke kerken: Advertenties: 2 Redactiesecretariaat: Connie vd Broek - tel Gerard Timmers - tel tel tel tel Ganzekruid 14, 3068 RK REDACTIEADRES UITSLUITEND: Redactie OHN, Hesseplaats EA Rotterdam Redactieleden: Koos van Noort Maurela Delsol-Brouwer Rya Lucas Lay-out: Hetty Nederlof / Arjen de Vries De Protestantse Wijkgemeente is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand Kerkelijk bureau Ma. t/m do. van uur Kerkdreef 2, 3054 GS Scriba: M.A. Doolaard-van Verselveld Nico de Rooijstraat 7, 3069 RS Mw. V.F.M. van Anrooy-Verwater Redactie: tel Wijkraad van Kerkrentmeesters Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) : Bankrekening NL95VLB t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordrand Ommoord. Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de VVB kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Telefoon: (ma t/m do : 09-12u) Algemene giften: Bankrekening NL95RAB t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Ommoord O/H Pastores: Ds. J.W. Doff Fluitekruid 77, 3068 RP tel Ds. G.A. Koelman Kruipbrem 15, 3068 TE tel Mw G.C. de Waal-v.d. Vlies p/a De Hofstee Pres. Rooseveltweg 22,3068 TR tel Dhr. B.Y. Starreveld tel Corr. adres: Coördinatoren Oecumene, p/a Heidekruid 40, 3068 RV Giften: ABN-AMRO rek.nr. NL11ABNA t.n.v. Oec. Ber. Ommoord. Ommoord: Dhr. H. Koster, tel Voor Zevenkamp: Mw. M. de Koning, tel tel Kopij Kopij voor het volgende nummer OHN dient uiterlijk donderdag 20 maart 2014 in het bezit te zijn van de redactie. Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg-bestand, per Postvak: Red. OHN, in (in de brievenbus of afgeven bij het buffet). Alle kopij met naam en telefoon-nummer van de auteur.

3 Verbonden met Ze waren elf en twaalf jaar en deden enkele jaren geleden mee aan de basiscatechese. Het ging die avond over bidden. Ze leken niet gemotiveerd. Er waren belangrijker dingen dan bidden. Ik begon over gaan slapen, en wat je dan eerst nog doet. Iedereen vertelde het zijne en hare, over muziek luisteren, stripboeken lezen en een spelletje doen. Ja maar, probeerde ik, als je daarmee stopt, slaap je dan gelijk? Nee, iedereen was nog wel even wakker en dacht wat na. Weet je, zei ik, ik geloof zeker, dat je beter slaapt, als je contact maakt met God en je dag met Hem doorneemt, alles vertelt, echt alles, ook wat je je beste vrienden niet vertelt. Je bedoelt, vertaalde iemand: dat je even bij God inlogt? Een ander vulde aan: en dat je dan in gedachten een soort Facebookpagina bij God maakt? Verrast beaamde ik dat vlot. Lachend werd geconstateerd dat ze dan allemaal wel eens baden. We spraken af, dat iedereen het in de komende week op zijn minst drie keer zou proberen. Huiswerk voor de volgende keer: inloggen bij God. Op een studiebijeenkomst voor predikanten, die over bidden ging, viel dat woord niet. Maar het thema was wel: bidden is verbonden zijn met God. Dat kan op elk moment en op elke plaats. Christenen kennen niet exclusieve heilige plaatsen, waar je naartoe moet om contact met God te krijgen. Veel mensen ervaren contact met God in de natuur, op de fiets of waar dan ook. Soms is het een woordeloos gevoel of een diepe zucht, soms heb je echt wat te zeggen. En dat zeggen kan natuurlijk danken zijn, blijdschap zijn, maar ook klagen, steun zoeken, boos worden op iets of iemand kan een plek hebben in contact met God. God kan er wel tegen als je boos wordt op Hem. In het contact met God kan alles. Bidden kan ook lofprijzen zijn, waarbij we de relatie met God als het ware bevestigen: wat is het goed om U te mogen kennen! Als je met meerderen bent, in de kerkdienst bijvoorbeeld, blijft dat allemaal gelden. Alles kan een plek krijgen. Het feit dat je met meer mensen samen bent, stelt wel bepaalde eisen. In een kerkdienst is er ook verbondenheid met elkaar. Eigenlijk kun je wel zeggen dat de hele kerkdienst in het teken staat van het contact maken met God. In de echte gebedsmomenten is dat het meest nadrukkelijk aanwezig. In de opeenvolging van de gebeden in de eredienst valt een ontwikkeling te zien. eerste gebed bevat drie elementen; huiselijk gezegd: 1. God, hier zijn we; 2. God, neem ons aan als uw gemeente; 3. God, er is zoveel ellende in de wereld. Er is een kerkelijke traditie, die deze drie elementen in afzonderlijke gebeden onderbrengt en dan krijgen die gebeden ook alle drie een eigen naam: drempelgebed, schuldbelijdenis en gebed om ontferming (of op zijn Grieks: Kyriegebed). Er zijn zelfs wel kerken waar elk van die drie eerste gebeden wordt uitgesproken op een trede van het liturgisch centrum, steeds een stapje hoger. Mij zult u dat niet zien doen; ik vind dat gekunsteld. Voor mij mogen de drie elementen van het contact leggen met God samengaan in één gebed; meestal gebruik ik dan de naam Gebed om ontferming. Daarin valt de ene keer meer nadruk op schuldbelijdenis, de andere keer op de nood van de wereld. Het tweede gebed is het gebed vlak voor de Schriftlezing, waarin we vragen om de gave van de Geest om Gods woord te horen. Die hebben we nodig om te vatten wat in de Bijbel staat, en daarom heeft dit gebed het karakter van een belijdenis, die uitloopt op de oproep: Spreek, Heer, uw gemeente hoort. In de voorbeden, tegen het slot van de dienst gaan we specifieker in op de noden van de wereld en de mensen, die het nodig hebben. Daarom ligt er een voorbedenboek in de hal van de kerk, waarin ieder wat kan schrijven, want het is niet uitsluitend aan de voorganger om de onderwerpen voor de voorbeden te kiezen. Vaak bidden we voor zieken in de gemeente; veel mensen bemoedigt het als ook hun naam daarbij genoemd wordt. Soms is het niet eenvoudig te weten wat je bidden zult. Is het altijd realistisch om om genezing te bidden? Ik zeg nogal eens: U weet wel, wat wij het liefst zouden willen In de cursus die ik volgde, pikte ik deze zin van een collega op: Als genezing niet kan, geef ons dan toch een goed leven. Om over na te denken. Theologen die veel over het gebed in de eredienst hebben nagedacht, gebruiken vaak voor het gebed in de eredienst de drieslag: vestigen, herbevestigen en verdiepen van de relatie met God. U zult ze in het bovenstaande wel kunnen terugvinden. Een volgende keer wil ik over de gebeden bij het Avondmaal enkele gedachten met u delen. ds Jan Willem Doff In het eerste gebed leggen we het contact, verbinden we ons gezamenlijk met God. We komen bijeen met verschillende gedachten en gevoelens, en vanuit die diversiteit worden we één in het contact met God. Het 3

4 Jeugd en Jongeren RK-Coördinator: Paula Emmen, tel.: Oec. Coördinatoren: Paula Emmen, tel RK-Jeugd- & Jongerengroepen: 16+ /18+: 1e communiegroep: Gezinsviering: Vormselgroep: IPV-Young: Paula Lieke Norma Els Paula ? Oec-Jeugd- & Jongerengroepen: Prot-Jeugd- & Jongerengroepen: Kindercantorij: Taizé-jongerenreis: Basiscatechese: Crèche: Kinderdienst: Jeugddiaken: Jeugdouderling: Dienst in Vieren Tot Uw kinderdienst 9.30 uur Door omstandigheden stond er in de vorige OHN geen stukje over de kinderdienst, daarom nu nog even terugkijken naar de advents- en kerstperiode van vorig jaar. De adventsperiode was een mooie tijd waarin vrouwen en moeders centraal stonden. De vrouwen om wie het deze weken ging: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Ook bij ons waren het de moeders met hun kinderen die een aandeel in het project kregen. De kinderen waren in hun eigen ruimte bezig met het onderwerp. Zij hebben iedere week een ketting gemaakt met een amulet van de vrouw van die zondag en in de kleur die bij de vrouw hoorde. Zelf kregen ze een ketting mee naar huis en we hingen een grote ketting in de kerkzaal op. Op kerstochtend kreeg iedereen bij binnenkomst een papieren kraal waar ze hun naam op moesten schrijven. Niemand begreep wat de bedoeling was, maar in de viering werd het duidelijk. Niet alleen de vrouwen, maar iedereen is voor God belangrijk. De slinger werd in de kerstboom gehangen en hangt nu nog in de zaal waar wij kinderdienst houden. Als u foto s wilt zien van de kerstochtend ga dan naar de site van. Klik op jongeren 0 12 en onder kinderdienst ziet u, onderaan het rooster, de foto s. Ik wil nog even zeggen, dat wij erg blij zijn met de kinderen die wij regelmatig of af en toe in de kinderdienst zien en ze mogen vertellen uit de bijbel. Als er tijd is maken of kleuren we iets over het verhaal. Het rooster, ook voor opa s en oma s, hangt op het prikbord in de garderobe. Anneke Barendrecht mede namens Tinie en Ineke Ontmoetingsmiddag zondag 2 maart 2014 in Onderwerp: exotische muziekinstrumenten Hans Blokland is onze gastspreker. Op zijn 14e jaar kreeg hij zijn eerste gitaar, waar hij heel blij mee was. Van het een kwam het ander. Hij begon zich te verdiepen in andere instrumenten en langzaam maar zeker begon hij een verzameling aan te leggen. 4 Nienke Timmers, tel Nienke Hans Marco Anneke ? ds. Guus Edith Anneke Arjen Nienke Zijn verzameling komt uit allerlei landen en bestaat onder meer uit een balalaika uit Rusland, een knieviool uit Caïro, een buisciter uit Madagaskar, een 16pijpsorgel uit Laos, een Ierse tinnen fluit, een sitar uit India, een Chinese blokfluit, een luit uit Peru en nog veel meer. Op 2 maart zal hij een aantal instrumenten meebrengen. Hij kan er eindeloos over vertellen, maar zal ze ook bespelen. Hans is lid van het Rotterdams Opera Koor en zal op deze middag het zingen niet achterwege laten. Gaat u mee op deze muzikale wereldreis? De inloop van deze middag is om uur en dan kunt u een kopje thee of koffie gebruiken. Om uur is het woord aan Hans Blokland. Halverwege de middag is er een korte pauze en de middag eindigt om ongeveer uur. Wij hopen velen van u te mogen begroeten! Maartje Greevenbosch, tel Henny Muilwijk, tel Marktconcerten in maart en april Ook in 2014 is er elke tweede woensdag van de maand een Marktconcert om uur in. De entree is vrij, met een collecte na afloop. Op 12 maart is het concert gevuld met muziek van Bach. De sopraan Lisa Hinfelaar zingt enkele van zijn Geistliche Lieder en de aria Blute nur uit de Mattheüs Passion. Zij komt uit Schiedam, is leerling van Leonore Engelbrecht en als zangeres zowel solo als in koorverband actief, onder meer in de Sweelinckcantorij in Amsterdam. Begeleider Willem Blonk levert ook een solistisch aandeel en zal daarin de monumentale Passacaglia en Fuga in c moll vertolken. Op 9 april speelt hij solo op vleugel en orgel en is het concert voluit een Passieconcert. De Stichting Open Hof Muziek nodigt u van harte uit om deze concerten mee te maken!

5 Vastenactie, Diaconiezondag en vasten estafette Vastenactie 2014 Op 9 maart, de eerste zondag van de vasten, wordt in alle kerken van start gegaan met de vastenactie. De scholen zijn al geïnformeerd; de vastendoosjes besteld. In het jaar van de daden der liefde, ofwel van de naastenliefde, vraagt de veertigdagentijd om bezinning op onze houding tegenover onze medemens en tegenover de wereld als geheel. Denk b.v. aan het milieu. De vastenactie van 2014 is bestemd voor projecten in het Afrikaanse land Sierra Leone. Na een jarenlange burgeroorlog zijn gevluchte mensen naar Sierra Leone teruggekeerd. Ze proberen hun verwoeste land toekomst te geven door de samenleving weer op te bouwen. Op zondag 9 maart zal in alle kerken aandacht zijn voor de vastenactie en wat -naast financiële hulp- ook fysiek door u allen hieraan kan worden bijgedragen. Diaconiezondag Op 16 maart, de tweede zondag van de vasten, hebben we Diaconiezondag. Aandacht voor de diaconie, of voor de caritas zoals men vroeger zei. Maar het gaat om naastenliefde, liefde voor andere mensen zonder daarvoor een tegenprestatie te vragen. Hulp bieden, aandacht schenken, troost en medeleven. Iets doen voor een ander, die ander tot zegen zijn. Dat is dit jaar het thema van de viering: tot zegen zijn. In de viering zal er aandacht zijn voor het resultaat van de vastenestafette. Vastenestafette De week tussen de start van de vastenactie (9 maart) en de Diaconiezondag (16 maart) gaan we dit jaar heel diaconaal invullen - met de zo geheten vastenestafette. In de vasten organiseert het bisdom een estafette, waaraan alle parochies van het bisdom kunnen deelnemen. Doel van de estafette is de verbondenheid met elkaar te benadrukken en zo samen te werken voor een betere leefwereld. Dit jaar speciaal voor de mensen in Sierra Leone voor wie de vastenactie bedoeld is. In die estafette, die de hele vastentijd duurt, is de week van 10 t/m 15 maart toebedeeld aan de IPV-5. We hebben in alle kerken op verschillende dagen speciale aandacht voor de vastenactie. We starten op dinsdagmiddag 11 maart, geven het estafettestokje vervolgens aan elkaar door en eindigen op zaterdagavond 15 maart. U bent van harte welkom op één of meer van de activiteiten van de estafette. Een overzicht: Zondag 9 maart: in alle kerken - Start Vastenactie ; Dinsdagmiddag 11 maart: H. Maria Koningin Hongerdoek om uur; Dinsdagavond 11 maart: H. Jozef Soberheidsmaaltijd om uur; Woensdagmiddag 12 maart: St. Joseph Vasten met schoolkinderen ; Donderdagavond: 13 maart: St. Paulus Bekering - Solidariteitsmaaltijd om uur; Vrijdagmorgen 14 maart: St. Caecilia Gebedsdienst Vastenoverweging om uur; Zaterdagavond 15 maart: Gregoriaanse Vesperdienst om uur; Zondag 16 maart: in alle kerken - afsluiting estafette in de viering van Diaconiezondag. Pastor Hubert Berbée, diaken 16 maart 2014 Dienst in Vieren. Thema: Waar ontmoet ik God? Op 16 maart 2014 is er weer een oecumenische dienst, een Dienst in Vieren. Het is een dienst waarin we niet luisteren naar een preek, maar waar we, in plaats daarvan, uiteen gaan om ons op een andere manier te verdiepen in het thema. De dienst is voorbereid door jongeren en het thema is dit keer Waar ontmoet ik God? Het is een vraag die waarschijnlijk voor iedereen anders te beantwoorden is. We hebben zes activiteiten rondom het thema: Vredeszaal - Gesprek: Waar ontmoet ik God? o.l.v. Hubert Berbee Regenboogzaal - Lied aanleren en zingen o.l.v. Willem Blonk Kerkzaal - Bijbeltekst nader verklaard o.l.v. Bart Starreveld Stiltecentrum - Taizéhalfuurtje o.l.v. Martijn Erkens en Wendy van Rossum Olijfzaal - Schilderen o.l.v. Anja Vreeswijk Oasezaal - Knutselen o.l.v. Ineke Berger en Anneke Barendrecht Na een half uur komen we weer bij elkaar om de Maaltijd van de Heer te vieren in een kring. Het knutselen en het schilderen gaat ook heel leuk worden voor de kinderen, dus die kunnen gewoon weer meegenomen worden. In deze dienst zal Hubert Berbee voorgaan. Wij hopen u allen op16 maart te zien voor een mooie dienst om uur! Namens de werkgroep Dienst in Vieren, Lieke van Wijngaarden Zangdienst Op zondagavond 16 maart om uur is er weer een zangdienst in. Voorganger is ds. Guus Koelman en medewerking wordt verleend door de Cantorij, met Frank den Herder op vleugel en orgel. In deze dienst maken we nader kennis met wat er voor deze tijd van het jaar, die Lijdenstijd of Veertig Dagentijd genoemd wordt, in het nieuwe Liedboek staat. Zingt of luistert u mee? U bent, jij bent van harte welkom! Nieuwe Liefde Vieringen in Open Hof Als kerk willen we blijven zoeken naar wat werkelijk waarde heeft en wat vernieuwende kracht heeft. Eén van de belangrijkste kerkvernieuwers van de laatste 5

6 decennia is Huub Oosterhuis, filosoof, theoloog en dichter. Oosterhuis raakt en inspireert mensen met zijn teksten en liederen. In de zijn al heel veel teksten van Huub Oosterhuis gezongen en gesproken. Recent nog (oktober 2013) klonk zijn requiem Rust en Vrede in een dienst, waarbij hij zelf preekte. Zijn taal is eigentijds en geworteld in de bijbel. Oosterhuis inspireert tot een nieuwe liefde, vol toekomstperspectief. Voor iedereen die zich wil laten inspireren door zijn liederen en bijbelinterpretatie, zal twee maal per jaar op zondagavond een Nieuwe Liefde viering aanbieden. De eerste viering vindt plaats op 23 maart om uur met als thema Herschep ons hart. Deze woorden komen uit de Missa Solemnis (t. Oosterhuis, m. Tom Löwenthal): Herschep ons hart, heradem ons verstand dat wij elkaar behoeden en doen leven. Maak ons tot uw gemeente, Wees de stem die ons geweten wekt. Verberg u niet. De Missa Solemnis zal op 23 maart gezongen worden. Daarbij wordt de gemeente ondersteund door Koor Hemelsbreed, pianist en organist. Bovenstaand tekstfragment drukt prachtig uit waar het Oosterhuis om gaat, en wat wij willen uitdragen in de Nieuwe Liefde vieringen. Gastvoorganger op 23 maart is Geeske Hovingh. Zij is in dienst van debatcentrum De Nieuwe Liefde en lid van het liturgisch team van de Amsterdamse Studentenekklesia, waar Oosterhuis zijn eigentijdse geloofstaal ontwikkeld heeft en nog steeds verder brengt. Huub Oosterhuis schreef in een open brief: Ik versta onder liefde: die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik versta onder liefde ook: de denkkracht en de intuïtiekracht, de wijsheid en de wetenschap, en alle fantasie en volharding en optimisme waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds opnieuw, tegen alle afbraak in. Er is in onze samenleving behoefte aan plaatsen waar die liefde wordt geleerd en aangemoedigd. Zonder liefde valt een samenleving uit elkaar en raken mensen ontheemd. En zonder zingen en volharding is de toekomst leeg. IPV-Ontmoetingsdag voor Ouderen woensdag 26 maart 2014 Plaats: St. Caeciliakerk Op weg naar Pasen organiseren wij een ontmoetingsdag voor ouderen. Wij verwelkomen u vanaf uur met koffie/thee; om uur is de inleiding door pastor Wilbert Bekedam; om uur wordt er een hapje en een drankje geserveerd; rond uur is er een lunch. 6 Om uur sluiten wij de dag af met een viering, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na afloop van de viering schenken wij nog een kopje thee. Als u wilt deelnemen aan deze dag, kunt u zich opgeven bij het secretariaat/telefoonpost van uw kerk of bij de vertegenwoordiger van uw kerk. - Nel v.d. Berg tel.: Sluitingsdatum inschrijving: 16 maart Zet deze dag alvast in uw agenda, dan zullen wij er weer een fijne dag van maken. Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dat dan a.u.b. doorgeven bij aanmelding? We zoeken nog medeparochianen met een auto die deze dag kunnen rijden en één of meer mensen naar de St. Caeciliakerk willen brengen. Wilt u zich dan ook melden? Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen op deze dag!! IPV-werkgroep Ontmoetingsdag Ouderen Open dag voor de cursussen Intuïtieve ontwikkeling Rotterdam Op zaterdag 29 maart is er weer een geweldige open dag. Al twintig jaar geeft Anna van Leeuwen alle cursussen intuïtieve ontwikkeling, healingen en readingen! Met veel plezier en enthousiasme gingen al ongeveer 3000 cursisten blij de deur uit! De lessen worden gegeven op maandag- en dinsdagavond in het stiltecentrum van. Het is voor alle gezindten en voor alle nationaliteiten! Het is voor volwassenen vanaf 21 jaar en er zitten dikwijls zelfs 60- en 70-jarigen bij! De open dag op 29 maart 2014 is van 10 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. Als u het hele programma wilt volgen, dan is het fijn als u er bent van 10 uur tot 12 uur of van 2 uur tot 4 uur! De toegangsprijs bedraagt 2,50. Rotterdampashouders hebben gratis toegang! Wat kunt u verwachten? U krijgt gedurende twintig minuten een healing; dat betekent een herstellen van de energie. Dan krijgt U twintig minuten een reading, dat is het lezen van de energie, dus informatie! U krijgt drie of vier keer een open les van Anna, zodat u zelf kunt ervaren hoe dat is! We besluiten het programma met een klanksessie van vijftien minuten, zowel in de ochtend als in de middag. Er is ook veel gelegenheid tot het stellen van vragen. We gaan uit van de kracht en de goedheid in elk mens! U kunt zich ook opgeven voor een cursus, die start op maandagavond 30 mei 2014 van uur. Mocht u nog vragen hebben of een persoonlijk gesprekje willen, belt u dan gerust: Meestal krijgt u een antwoordapparaat, maar ik bel zeker terug! U kunt ook de website: bezoeken: U kunt ook mailen:

7 Welkom Open Deur Dienst Op zondagavond 30 maart a.s. is er in een Welkom Open Deur kerkdienst met als voorganger ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Het thema in deze dienst is : Nooit tevergeefs aankloppen! Hoe mooi is dát! De Bijbel geeft hierover inzicht. Eens zal op de grote morgen, klinken het bazuingeschal. Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in t bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij goddelijk wonderbaar U bent van harte welkom, graag tot ziens Namens de werkgroep, Harry Boersma Het overkomt ons allemaal weleens. Je zoekt telefonisch contact met een zaak of een instantie en je krijgt dan te horen: op het ogenblik zijn alle lijnen bezet, probeert u het later nog eens. En áls je het dan een aantal keren hebt geprobeerd, krijg je vervolgens te horen : het is op het ogenblik erg druk, de wachttijd is ongeveer een uur. Dat scoort hoog in de ranking van ergernissen. Soms worden mooie muziekjes bedacht om de wachttijd te veraangenamen, maar daar zit je ook niet op te wachten. Je wilt geholpen worden! Je wilt antwoord krijgen! Je wilt weten waar je aan toe bent! Voor veel mensen is bidden tot God ook zo iets. Je komt in een wachtrij en hoopt misschien ooit nog eens een keer te worden geholpen. Maar in Mattheus 15 lezen we over een moeder, die voor haar ernstig zieke tiener hulp zoekt bij Jezus en daarbij een heel andere ervaring heeft. Zij (én haar dochter!) hebben ons in deze Welkom Open Deur dienst heel wat te vertellen. Ook wat écht bidden is! En hoe Jezus haar dat toen heeft geleerd. Daarom dit thema: Nooit tevergeefs aankloppen! Hoe mooi is dát! Aan deze dienst werken mee het Christelijk Gemengd kerkkoor ZWIJNDRECHT onder leiding van Cor de Haan en Arjan Breukhoven die de begeleiding van koor- en samenzang verzorgt. Deze kerkdienst begint om uur. Masterclass Gastvrije Ontmoetingen met Diepgang Ontmoetingen Als we in een enquête zouden houden over de vraag of we gastvrij en respectvol willen zijn, zou waarschijnlijk iedereen daarmee instemmen. Zeggen (of zelfs belijden) dat gastvrijheid, ontmoeting en diepgang zaken zijn waar we op hopen en aan willen werken is echter één ding. Er beter in worden, is nog wat anders. De meesten van ons ontmoeten heel wat mensen. Bij toeval of na een afspraak. Of omdat je met anderen samenleeft. In al die ontmoetingen zijn we zelf aanwezig als mensen die iets hebben met de kerk en met geloof. Kerk zijn is immers geen kwestie van een uurtje op zondag, maar heeft ook alles te maken met hoe we o.a. present zijn in talloze al dan niet geplande ontmoetingen. Training Het is goed om onze zaag scherp te houden als het gaat over hoe we aanwezig zijn in ontmoetingen en hoe we daar luisteren naar anderen en ruimte voor hen proberen te maken. Daarom organiseert de Taakgroep Toekomst Kerk (ingesteld door de Kerkenraad) een Masterclass van acht bijeenkomsten, uitgesmeerd over een jaar. In het begin zitten de bijeenkomsten dicht op elkaar. Gaandeweg worden de tussenpozen steeds groter in de hoop, dat het geleerde iets van onszelf is geworden. Financiën Een kwartier voor aanvang begint de KOOR- en SAMENZANG van weer bekende en mooie liederen zoals: Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe Met subsidie van het fonds Riesmeijer kunnen we een training aanbieden, die ook aan professionele luisteraars wordt aangeboden. Dat is uniek, want het is een dure training. Bert Bakker zal de training bij ons leiden. Hij heeft veel ervaring met dergelijke trainingen Het is dus een buitenkansje voor u om deze training via te kunnen volgen. Uit ervaringen van deelnemers bleek dat zij: - vaker gesprekken met diepgang voerden; - makkelijker met puberkinderen in gesprek raakten; - vaker terug hoorden dit vertel ik eigenlijk nooit of wat kun jij goed luisteren ; - minder debatten en meer dialogen voerden; - constructiever vergaderden; - soepeler in huisbezoeken over zingeving en geloof aan de praat raakten; 7

8 - veel meer wisten te maken van terloopse gesprekken; - beter konden communiceren met anderen die volstrekt anders dachten dan zijzelf; - anderen beter wisten te begeleiden in hun groei als mens of gelovige. Wanneer, waar Data: Donderdagavonden: 10/4, 24/4, 15/5, 12/6, 4/9, 9/10, 11/12, 12/2/2015. Plaats: Wie? Iedereen die belangstelling heeft, kan meedoen. Het maakt niet uit bij welke kerk u hoort of hoe oud u bent. Wat zijn de voorwaarden? Uitgangspunt is dat u oprechte belangstelling hebt in andere mensen. Van de deelnemers wordt verwacht: * dat men aanwezig is (aan ziekte en vakantie kan uiteraard niemand iets doen); * aanschaf en bestudering (in brokjes) van Bert Bakker - Luisteren 2.0: Anderen tevoorschijn luisteren. Verkrijgbaar via de boekhandel of * willen nadenken over de eigen gespreksvoering; * tussen de bijeenkomsten door in gesprekken bewust (nog) meer gastvrij uit te zijn op ontmoeting met diepgang. Opgave bij: Anneke van Wijngaarden tel: Catechese paastriduüm en praktische afspraken We willen kijken wat er in de Goede Week nu allemaal plaatsvindt, wat er te gebeuren staat, zodat wij met onze liturgie daarbij kunnen aansluiten. Niet met de gedachten dat alles tot op heden fout is geweest, maar een soort update, ook voor ons als pastores, is zeker op zijn plaats. Stilstaan bij, herijken, niet alleen omdat de bisschoppen dat hebben voorgeschreven, maar wel omdat ook de bisschoppen eens daarbij stilgestaan hebben. Wát kan de Goede Week ons, gelovigen, bieden en hoe kan dit intens beleefd worden? Het lijkt alsof er iets heel nieuws te gebeuren staat, terwijl het misschien gewoon goed is, eens diep na te denken over hoe u in uw jeugd in de kerk zat en wat er toen gebeurde. Ik woonde op een dorp, met in het naburige dorp een katholieke school en kerk. Wij fietsten daarnaar toe dagelijks, want de school was ook nog op zaterdag en op zondag gingen we naar de kerk. Er was één pastoor - met een huishoudster - en er waren misdienaars, maar als meisje kon ik daaraan niet deelnemen. Deze ene pastoor deed alle missen, doopte alle kinderen, deed alle uitvaarten én dat hoor ik hem nog zeggen: Had het enorm druk wanneer de Goede Week naderde. Extra vieringen betekende dat 8 en soms een opstapeling van andere werkzaamheden. Als ik dan op die jeugd terugkijk en denk aan de palmzondagviering, dan waren er althans in die kerk - geen palmpasenstokken, maar het was een lange viering, want het hele lijdensverhaal werd gelezen. Ook met rolverdeling, dus dat maakte het als kind, zodra je kon lezen, wel weer aantrekkelijk. In de loop van de tijd kwam er meer en meer aandacht voor de intocht van Jezus in Jeruzalem - door de palmpasenstokken - dan voor de periode die daarop volgt. Het lijden wordt nu vaak grotendeels buiten de kerk gehouden op palmzondag, want voor de kinderen is dat mogelijk confronterend. Terwijl, en dat hoorde ik de theoloog Ganzenvoort op maandag 3 februari tijdens zijn lezing nog zeggen, er overal altijd een tweeslachtigheid in zit. Het mysterie trekt aan, maar zorgt ook voor vrees. De vreugde om de uitbundige binnenkomst van Jezus in Jeruzalem heeft ook de dubbelheid in zich dat hij een week erna daar aan het kruis hangt. Maar juist die dubbelheid, die tweeslachtigheid, zorgt voor een heilig moment: tussen hoop en vrees, tussen Hosanna en Kruisigt hem. Natuurlijk kunnen we alle symboliek daarvan ook tegenkomen op de palmpasenstok, maar de basis van die stok is toch het kruis, teken van lijden en van sterven van Christus de Heer. Als we het verhaal van het verraad, het lijden en sterven van Christus al deels op palmzondag horen, dan betekent dat, dat je jezelf ook erop kunt bezinnen in de dagen die komen gaan. Wat betekent het: iemand verraden, iemand de dood injagen, in letterlijke of figuurlijke zin, wat betekent dat voor mijzelf, waar kies ik voor? Heb ik wel eens mensen in het nauw gebracht door mijn doen en/of laten, door mijn spreken en/of zwijgen?? De bezinning hierop zorgt al voor een soort ingekeerdheid. Natuurlijk, op palmzondag mogen we ook met de palmen zwaaien, óók dat aspect van deze zondag bestaat, maar het is het niet alleen. Een balans hierin is van belang, om niet een soort veredeld feest te hebben op palmzondag, waarbij het allemaal leuk en aardig is of lijkt. Witte Donderdag In Exodus horen we in de liturgie van Witte Donderdag over de uittocht van de Joden uit hun huizen in Egypte, de voorbereidingen daarop en dat ze dat blijven gedenken. Op deze mooie dag gedenken we als christenen het Laatste Avondmaal, de instelling van de Eucharistie: de avond dat Jezus met de leerlingen het pesachmaal gebruikte. Pesach, wat wij in de volksmond Pasen noemen, waar staat dat voor? Het joodse Pasen/Pesach staat voor de bevrijding uit Egypte. Mozes met het volk Israël in Egypte, slaven en onderdrukt, gaat met de farao in onderhandeling om weg te mogen. Maar de farao laat de Israëlieten niet gaan. Dan komen er plagen, tien in getal, en aan het eind laat de farao de joden gaan, maar dan moeten ze wel snel gaan. Dan eten ze staande ongedesemd brood, omdat ze geen tijd hadden om het brood te laten rijzen, zonder gist. Platte broden.

9 En dan vertrekken de Israëlieten - door de Dode Zee -, op weg naar het beloofde land. Die bevrijding, die uittocht uit Egypte, vieren ze bij het Pesachfeest, ze danken God voor die bevrijding. In de liturgie van Witte Donderdag lezen we over Jezus met de leerlingen, bijeen voor het Laatste Avondmaal. Voorafgaand aan het eten wast Jezus de leerlingen de voeten. Goed om Johannes 13, 1-15 daarop nog eens na te lezen. In het Israël van die tijd waren de wegen stoffig, nog niet geasfalteerd zoals wij ze kennen. Men liep om die reden ook op blote voeten. Wanneer je dan als gast bij iemand in huis kwam, was er gelegenheid je voeten te wassen. Maar bij mensen in die tijd werd dat voor jou door een slaaf gedaan. Het is dus onderdanig werk. Je moet door de knieën gaan voor een ander. Jezus laat dit zien. Ieder mens is van waarde, ik ben niet zo hooggeplaatst dat ik dat niet hoef te doen, ik wil mensen dienen, déze mens dienen. Het gaat om de liefde voor de ander, om de ander ten dienste te staan, diaconie in de meest letterlijke betekenis, zorg voor die ander. Jezus nodigt ons uit voortaan ook zo te doen. Tijdens de pesachmaaltijd was er een dankgebed. Vele malen ging de beker met wijn rond. En telkens bij het drinken, de rondgang van de beker werd een nieuw stuk van het bevrijdingsverhaal uit Egypte verteld. Het brood werd gedeeld: platte broden, waarvan ieder wat kon afhalen, werden rondgedeeld. Jezus brengt in dit dankgebed iets nieuws in. Als het brood en de wijn door Hem in handen genomen worden, zegt Hij: Neemt en eet, dit is het brood, dit is mijn lichaam en bij de wijn: Dit is mijn bloed. Hij brengt daarmee een verbinding tussen de uittocht uit Egypte, de bevrijding voor het joodse volk, en Zijn uittocht uit dit leven naar eeuwig leven - bevrijding. Kijken we naar het woord eucharistie, dat betekent dankgebed. In elke eucharistieviering danken we dus, leggen we de verbinding met die uittocht van Jezus, Zijn dood en verrijzenis. Dat zeggen we ook na de instellingswoorden: Wanneer wij brood delen en wijn drinken, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Brood delen is verbonden met het mysterie, met het verkondigen van het evangelie, de blijde boodschap: dat er leven is na dat wat dood is in ons. In elke eucharistieviering vieren we dus Pasen!! Ook hier dus de dubbelheid: hoog verheven - dit is mijn lichaam, dit ben Ik - maar ook dienaar zijn, de voeten wassen. juist in die tweeslachtigheid komt het mysterie, het geheim naar voren. Aan het eind van deze pesachmaaltijd, die bijzonder werd door de woorden van Jezus, nog tijdens hun bijeenzijn, komt Judas als verrader tevoorschijn. Ook daar die tweeslachtigheid: de liefde, de dienst die Jezus betuigt door de leerlingen de voeten te wassen en anderzijds het verraad, de leugen, om geld nota bene! Het is natuurlijk mooi als in de viering deze dubbele bewegingen zichtbaar worden, in woord, in gebaar. praktische afspraken in de paasweek Palmzondag: - In de viering van palmzondag willen we meer nadrukleggen/ruimte maken voor het lijden en sterven van Jezus dat gaat volgen. - De pastores zijn aanwezig bij het maken van de palmpasenstokken, leggen de symboliek dan uit, als de werkgroepen tenminste doorgeven op welke tijd ze de stokken gaan maken. Ook in de liturgie zal de betekenis van de symbolen afgedrukt staan. - Om de eenheid van de vieringen van de Goede Week meer zichtbaar te maken, zullen de pastores die voorgaan in de viering van palmzondag, de mensen oproepen mee op te trekken met Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar de St. Caeciliakerk, waar het hele team, inclusief pastor Wilko Bloem, zal voorgaan. De pastor - de voorganger van deze dag in deze viering zal in de paaswake in dezelfde kerk voorgaan als waar hij/zij op palmzondag zal voorgaan. - Er zal in de viering van palmzondag geld ingezameld worden voor de vastenactie. Daarnaast zal ook aan de parochianen gevraagd worden iets mee te brengen om in te zamelen voor de Voedselbank, bijvoorbeeld wat door jongeren van M25 ingezameld gaat worden. Pastor Hubert Berbée zal de publiciteit hiervoor verzorgen. Natuurlijk zijn er de palmtakjes die gezegend en wel mee naar huis genomen kunnen worden. Witte Donderdag: - De viering is in de St. Caeciliakerk, aanvang uur, zodat dan later ná de viering ook nog naar The Passion gekeken kan worden. In de St. Caeciliakerk zullen daartoe beamer en scherm worden geplaatst om dit mogelijk te maken. - De pastores gaan met elkaar voor en er is een koor. - Er zal een voetwassing plaatsvinden. Elke pastor laat dit beeld duidelijk zichtbaar zien - in navolging van Jezus, omdat het een belangrijk aspect is van deze dag.het hoort bij de eucharistieviering van deze dag. - Er zal in deze viering één collecte zijn voor een goed doel; de jongeren van M25 zullen voor de stichting Jarige Job collecteren. - Mensen uit de gemeenschappen zullen de gaven aandragen. - Aan het eind van de viering zullen aankomende communicanten de Tafel afruimen. Bij de Eerste Communievieringen zullen ze de Tafel dekken, nu mogen ze die alvast leeghalen. - Het tabernakel zal leeggehaald worden en open blijven. - Het Allerheiligste zal door één van de pastores worden weggebracht en in de Mariakapel worden geplaatst, waar de mogelijkheid is daar in stilte aanwezig te zijn. - We verlaten in stilte de kerk. Voor wie wil, is er gelegenheid nog enige tijd in stilte door te brengen bij het Allerheiligste in de Mariakapel. - Er zal in eerste instantie in alle ruimtes gepaste stilte moeten worden gehouden aan het eind van de viering. 9

10 - De symboliek zal (deels) ook vermeld worden in de liturgieboekjes. Een vervolgavond over Goede Vrijdag, de paaswake en Pasen vindt plaats op donderdag 27 februari 2014 om uur in de St. Caeciliakerk. Weet u allen welkom!! Namens het pastorale team, Rita Schoolenberg-Kolk, pastoraal werkster Een gedenkwaardige zondag in mei 18 mei 2014 wordt een bijzondere zondag in Open Hof. Wij nemen dan afscheid van onze predikanten Jan Willem Doff en Guus Koelman. In de dienst van 09:30 uur gaan de beide predikanten voor de laatste maal voor als wijkpredikant van onze wijkgemeente : zij willen heel graag dat dit een dienst is van Woord en Tafel. Op de zondagmiddag is dan een feestelijke afscheidsreceptie van 14:30 tot 17:00 uur. We zijn misschien wat vroeg, maar wij nodigen u (de kerkelijke gemeenschap van, R.K. en Prot.) nu al van harte uit, om hierbij aanwezig te zijn. Cadeau Het is in ons land een goede gewoonte om bij een afscheid een cadeau te overhandigen. Omdat wij u allen graag de gelegenheid geven aan dat cadeau mee te doen heeft de voorzitter van de wijkkerkenraad een bankrekening geopend: NL84ABNA t.n.v. P. Zuidervaart. Wij nodigen u graag uit om een bijdrage te storten voor het geschenk en dat kunt u al vanaf dit moment! In het volgende nummer van Nieuws en op de website zal uitgebreid worden ingegaan op de activiteiten van zondag 18 mei Namens de Commissie 18 mei Arjan Huiskamp. Feest van de Geest Het Feest van de Geest is van woensdag voor Hemelvaart tot en met Pinksteren; het thema is: Vuur dat nooit meer dooft. Het feest wordt gehouden in en nog zes andere kerken (Alexanderpolder, Capelle aan de IJssel (2), Nieuwerkerk aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek). De spectaculaire opening zal plaatsvinden in de Ceacilia kerk op woensdagavond 28 juni. In elke kerk zijn kunstenaars actief en wordt werk van hen tentoongesteld rond het thema. In zal dat de kunstenares Mieke Borgdorff zijn. In de tien 10 dagen na Hemelvaart zijn er workshops en op donderdagavond 29 mei is er een bezinningsavond in over de vraag: Wat houdt ons vuur brandend? Wat inspireert ons? Er worden fietsroutes en autoroutes uitgezet langs de diverse kerken. De manifestatie wordt in afgesloten met een oecumenische viering met twee voorgangers, waarin het kunstwerk centraal zal staan. Benieuwd? We houden u op de hoogte. Anneke van Wijngaarden Oecumene/liturgie De katholieke liturgie is altijd rijk geweest. Niet alleen rijk aan verschillende soorten vieringen, maar vooral ook rijk in de uitdrukkingswijze. Ervan uitgaande dat de hele mens betrokken moet kunnen zijn in de vieringen, wordt niet alleen de geest gespijzigd, maar ook de zintuigen. Het oog wordt gevoed door de aankleding van het priesterkoor, de liturgische kleuren, kaarsen en zo meer. Zelfs het kazuifel van de priester is niet slechts een ambtsgewaad, maar dient door zijn vorm de gebaren van de priester uit te vergroten. Het gehoor wordt gestreeld door de muziek en het gezang. Men hoort de gebeden en de preek en zo kan de mens ze zich eigen maken. Het gevoel wordt betrokken in de viering wanneer er de handen opgelegd worden, er gezalfd wordt maar ook bij de vredeswens. De reuk komt aan de orde bij het branden van wierook en in het gebruik van geurige oliën. En zelfs de smaak wordt niet vergeten: niet alleen bij het communiceren, maar ook bij het toedienen van zout aan de dopeling. De kerk heeft altijd beseft dat de mens niet gescheiden kan worden in lichaam en ziel (of lichaam en geest). We praten tegenwoordig niet voor niets over iemands lichaamstaal:een taal die van alles kan uitdrukken, die uiteindelijk mede de persoon toont. De kerk belijdt dan ook voor de zalig gestorvenen een opname in de hemel met lichaam en ziel. Niet omdat zij zou menen dat het lichaam, zoals wij dat kennen, opgenomen wordt bij God, maar omdat de mens gekend wordt, zijn ziel uitdrukt, in en door zijn lichaam: de hele mens wordt opgenomen bij God. Ook bij het bidden kent de kerk verschillende houdingen, juist om de mens ook in zijn lichaam, dus geheel, te betrekken op het bidden. Denk maar aan knielen, buigen, staan of zitten. Ja zelfs languit liggen hoort tot de gebedshoudingen. Door een bepaalde houding aan te nemen drukt men zichzelf uit én maakt men zich eigen wat er uitgedrukt wordt. Door te knielen bv. maakt men zich klein voor God, drukt men nederigheid uit en voelt die nederigheid ook. We drukken ons bewustzijn van onze kleinheid ten opzichte van God uit. Door languit met het gezicht naar de grond te gaan liggen, zoals bij een wijding, drukt de kandidaat uit dat hij zich onderworpen weet aan God, aan het evangelie en aan de gemeenschap.

11 Ook het gaan staan drukt eerbied uit, denk maar aan het gaan staan als de koning of een rechter binnenkomt: we staan dan uit eerbied voor de representant van het volk of uit eerbied voor de wet. Zo ook als de priester binnenkomt in de viering: we gaan dan staan uit eerbied voor Christus. Of bij de zegen: eerbied voor wat van God ontvangen wordt. Het gaan staan en de armen, al dan niet licht gebogen, naar boven heffen (de orante-houding) drukt een smekende houding uit; God, die we boven ons weten, vragen we om zijn erbarming. We buigen uit eerbied, we zitten om in een rustige houding Gods woord te kunnen ontvangen. We sluiten de ogen om, niet afgeleid door wat er om ons heen te zien is, ons tot God te kunnen keren. We vouwen onze handen als teken van rust en smeking. En met onze stem bidden en zingen wij mee. In de eredienst proberen we zo heel de mens te betrekken op God. Wilbert Bekedam Vastenaktie 2014 Campagneproject Sierra Leone Op het eerste gezicht zien we een schitterend landschap en gastvrije mensen als we kennismaken met Sierra Leone. Wie echter verder kijkt, ziet ook de diepe littekens; in het land, maar ook in de mensen. Na een militaire staatsgreep in 1991 brak er een burgeroorlog uit die het land diep heeft verscheurd. Ongeveer een derde van de mensen sloeg op de vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen van het RUF en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Sinds het einde van de oorlog in 2002 is het land bezig aan een moeizame en therapeutische periode van wederopbouw. De kinderen moeten opnieuw leren leven in een gezin en moeten weer naar school. De verwoeste infrastructuur moet steen voor steen, huis voor huis, weer opgebouwd worden. Voormalige rebellen en teruggekeerde vluchtelingen moeten samen verder. Ze moeten elkaar kunnen vergeven om te kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen. Diomplor-programma Voor het campagneproject 2014 gaan we naar de stad Koidu in het Kono-district. Daar hebben zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny het Diomplor-programma opgericht. In de lokale taal betekent diomplor : saamhorigheid. Een van de leerlingen van de basisschool in het Diomplorprogramma, Yumba, legt uit waarom saamhorigheid zo belangrijk is: We hebben in de hel geleefd en daar willen we nooit meer naar terug. Het programma begint als een spontaan initiatief in de vluchtelingenkampen in Guinee. De zusters zien de mensen in het kamp rondhangen en horen hun verhalen: Het waren verschrikkelijke verhalen en ze raakten me diep, vertelt zuster Teresa. Er waren momenten dat ik alle geloof en vertrouwen kwijt was. Dan vroeg ik me af of het iemand iets kon schelen wat er met deze mensen gebeurde. Ze bereikt de bodem, maar ik realiseerde me dat ik leefde en dat ik God daar dankbaar voor moest zijn. De vluchtelingen om haar heen blijven hopen en vertrouwen op God. Dat helpt zuster Teresa: Ze herstelden daarmee ook mijn hoop en vertrouwen. Zij hadden zoveel geleden en zij bleven toch geloven in een betere toekomst. Zuster Teresa ziet het enorme potentieel van de vrouwen in het vluchtelingenkamp; vrouwen die nooit de kans hebben gekregen zichzelf te ontwikkelen. Ze zoekt wat jonge vrouwen bij elkaar om de kinderen les te geven. Via rollenspellen werken ze aan de oorlogstrauma s, maar ook aan gezondere manvrouwverhoudingen. Terug naar huis De burgeroorlog is in 2002 afgelopen. De vluchtelingen keren terug naar hun dorpen. In 2003 vragen de mensen uit Koidu, onder leiding van chief Ambrose Jimissa, of de zusters zich blijvend bij hen willen vestigen. De situatie die de vluchtelingen thuis aantreffen is verschrikkelijk, vertelt Ambrose Jimissa: Alle huizen waren verwoest, maar ook de scholen en ziekenhuizen. Er was niets om naar terug te keren. Zo komen zuster Teresa en haar medezuster Mary Anthony naar Koidu. De zusters zoeken contact met de mensen die ze in de vluchtelingenkampen hebben leren kennen en vragen aan hen of ze willen meewerken met het vervolg van het Diomplorprogramma. School 11

12 Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen van Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Zuster Mary Anthony: Er is een hele generatie kinderen die niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Wij leren hen lezen en schrijven en basisvaardigheden als eten koken. Met verschillende programma s bereiden de zusters de kinderen voor op een plaats in de samenleving: We willen goede burgers van ze maken, maar we willen ze ook zelfstandig maken, legt zuster Mary Anthony uit, zodat ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen zorgen en een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Met uw steun kunnen de zusters van St. Jozef van Cluny veel doen: Voor 150 kan een tienermoeder (15-18 jaar) drie jaar lang een vak leren. Voor 200 kan één kind drie jaar lang naar school, inclusief schoolboeken en lunches. Met 250 kan één nieuwe business- and savingsgroep van 15 volwassenen van start. Vastentijd het moment voor uw steun, voor het Diomplor-programma van de zusters van St. Jozef van Cluny. Giro Vastenaktie: IBAN: NL21 INGB Den Haag MO(V)Werkgroepen IPV Bijeenkomst IPV-parochianen Op zaterdag 1 februari 2014 werd in de St. Caeciliakerk een bijeenkomst gehouden, waarvoor een groot aantal parochianen uit alle IPV-parochies was uitgenodigd. Aanleiding voor de bijeenkomst was de bezorgdheid die bij de parochiecoördinatiegroep van de St. Caeciliaparochie leefde, nadat op 19 november 2013 een breuk was ontstaan in het IPV-bestuur. De vicevoorzitters van de parochie St. Paulus Bekering in Capelle en de St. Josephparochie in Nieuwerkerk a/d IJssel hebben toen te kennen gegeven, dat zij hun functie in het IPV-bestuur niet langer kunnen vervullen. Zij konden zich niet langer vinden in de werkwijze van de IPV. Met name de medezeggenschap van parochianen in het pastorale beleidsplan ondersteunen zij niet. Daarnaast is volgens hen sprake van gebrek aan respect, vertrouwen en onderlinge steun. De afgetreden bestuurders hebben voorgesteld met een mediator van het bisdom in gesprek te gaan. De overige leden van het IPV-bestuur zijn hiermee akkoord gegaan. Het IPV-bestuur heeft meerdere pogingen gedaan om hierover met het bisdombestuur in gesprek te komen. Naast dit proces loopt het proces van het bisdom, dat de IPV-structuur heeft geëvalueerd en binnenkort zijn conclusies zal presenteren. Er bestaat een grote kans dat het bisdom een andere structuur zal voorstellen (federatie of fusie). Langzamerhand vloeien de processen ineen, want het bisdom wil pas het gesprek aangaan, als de bisschop een besluit heeft 12 genomen over de lopende evaluatie van de IPVstructuur. Een nare situatie, waarin sinds 19 november geen enkele beweging lijkt te zitten. Hoe langer deze situatie blijft bestaan, des te moeilijker wordt het om het probleem op te lossen. Er is zorg dat het uiteindelijk zal leiden tot het uiteenvallen van de IPV. Dat zou, na bijna 50 jaar, ontzettend jammer zijn, omdat in de IPV op veel terreinen een goede samenwerking is ontstaan. We hebben elkaar steeds beter leren kennen en hebben over en weer het één en ander van elkaar overgenomen. Tegelijkertijd hebben we onze eigen identiteit per parochie - waar mogelijk behouden. Eenheid in verscheidenheid noemen we dat. Uitnodiging De uitnodiging voor de bijeenkomst van 1 februari is gestuurd naar IPV-parochianen waarvan het adres bij de St. Caeciliaparochie bekend was. Bij de uitnodiging was het verzoek gevoegd, zoveel mogelijk medeparochianen te informeren en mee uit te nodigen. Ook al was de bijeenkomst op korte termijn gepland, toch waren er ruim 80 IPVparochianen aanwezig onder wie ook twee leden van het pastoraal team. Onder leiding van Trix van der Meer zijn we eerst met elkaar in gesprek gegaan over de kernwaarden van het samen kerk-zijn in de IPV. Het tweede deel van de bijeenkomst was gewijd aan de huidige situatie in het IPV-bestuur. Kernwaarden Eerst individueel, daarna in kleine groepjes werd gesproken over de kernwaarden van de IPV. De deelnemers vertelden aan elkaar welke waarden zij het belangrijkste vinden en waarom. Er ontstonden veel geanimeerde gesprekken, waarin goed naar elkaar werd geluisterd. Als belangrijkste kernwaarden werden genoemd: verbondenheid, saamhorigheid en eenheid. Daarnaast kwamen ook de waarden bezieldheid, bevlogenheid, doelgerichtheid en duurzaamheid veelvuldig op de lijstjes voor. Bestuurlijke patstelling In het laatste deel van de bijeenkomst kwam het probleem aan de orde dat nu speelt in het IPVbestuur. Ton Kragten, die de taak van waarnemend voorzitter van het IPV-bestuur op zich heeft genomen, schetste beknopt de uitgangspunten van de IPV en het huidige probleem. In het gesprek tussen de aanwezigen dat hierop volgde was de eensgezinde mening, dat zo snel mogelijk de eenheid en saamhorigheid tussen de parochiebesturen hersteld moet worden. Geconstateerd wordt dat er heel veel goed gaat in en tussen de parochies en dat bestuurlijke verdeeldheid geen bijdrage levert aan (het voortbestaan van) de eigen identiteit van de parochies. Oplossingen De aanwezigen hebben vier oplossingen aangedragen voor het overgebleven IPV-bestuur en het pastoraal team, met de dringende oproep zich hiervoor in saamhorigheid in te spannen:

13 1.Er moet zo snel mogelijk een mediator worden aangesteld door het IPV-bestuur (een kandidaat is door vertegenwoordigers uit de parochie St. Paulus Bekering voorgedragen); 2.Roep de ALV (Algemene Leden Vergadering) bijeen, met vertegenwoordigers uit alle vijf parochies, om over de toekomstige structuur te besluiten; 3.Laat onafhankelijke derden (eigen op 1 februari aanwezige parochianen, maar ook betrokken parochianen uit andere parochies die bekend zijn met de twee bestuurders) in gesprek gaan met de twee opgestapte bestuursleden om weer gezamenlijk op te trekken; 4.Stel, naast het IPV-bestuur, een commissie van goede diensten in om de gezamenlijkheid op die manier te bereiken (uit alle parochies zijn er vrijwilligers die hierin zitting willen nemen). Afgesproken werd dat zo spoedig mogelijk een verslag voor bulletins en parochiebladen zou worden gemaakt door de initiatiefnemers van de St. Caeciliaparochie en dat dit verslag namens alle aanwezigen wordt aangeboden aan pastoraal team en bestuur. De bijeenkomst werd met het onderstaande, inspirerende gedicht (dichter onbekend) afgesloten: Ik wens ons twee tintelende handen en een hart vol geestdrift om de uitdaging die voor ons ligt als een ploegschaar aan te grijpen. Ik wens ons voldoende lenigheid om het risico te nemen van het ongewisse. Niet het aankomen, maar het onderweg zijn wordt een bron van dynamiek. Ik wens ons de lange adem van gedegen aanpak en bezonnen wijsheid waarmee bruggen zijn gebouwd en wegen zijn gebaand. Ik wens ons een helder inzicht dat begint met wat er is, om te werken aan wat kan. En bezielende verbeelding en de kracht van dromen die een vonk doen overslaan. parochiecoördinatiegroep St. Caeciliaparochie, Annie Fok Europees banksysteem In het afgelopen jaar hebben we verschillende keren bericht over de komst van het nieuwe Europese banksysteem (SEPA) met invoering van aangepaste bankrekeningnummers (IBAN). Per 1 februari 2014 is het nu zover en gaan de banken er definitief op over. Steeds meer heeft u de afgelopen periode het oude bankrekeningnummer van maximaal 9 cijfers zien veranderen in 18 posities bestaande uit letters en cijfers. Het laatste deel hiervan is nog steeds uw oude nummer. Per 1 februari (en wellicht een paar dagen eerder als u deze per post opstuurt) kunt u geen overschrijvingen meer doen naar de oude korte bankrekeningnummers en ook kunt u geen acceptgirokaarten meer gebruiken, waarop geen bankrekeningnummer staat (van uzelf en de begunstigde) van 18 posities. Indien u nog oude acceptgirokaarten in uw bezit heeft en daar nog wel mee wilt betalen, dan kunt u eventueel contact opnemen met een kerkrentmeester uit uw wijkgemeente, Die zal u dan daarbij behulpzaam zijn. Ook voor overige vragen inzake SEPA en IBAN kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters van uw wijkgemeente, maar uiteraard ook tot uw eigen bank. De protestantse kerken hebben er alles aan gedaan om deze overgang tijdig en goed te laten verlopen en wij hebben daarin dan ook het volste vertrouwen. J.N. Rijzinga, penningmeester van het centraal College van Kerkrentmeesters Poëziealbum Dat wat ik nu ga vertellen, heeft wel een tijd geleden plaatsgevonden, maar het was zo aardig om te zien. Ik zat tv te kijken en toen zag ik een stukje over een tentoonstelling van poëziealbums (dikwijls poeziealbums genoemd), die in Rotterdam werd gehouden.men liet daarbij zien dat prinses Beatrix en prinses Irene vroeger ook iets in de albums van hun vriendinnetjes hadden geschreven. Het waren eigenlijk maar simpele bestaande versjes die erin stonden, geen eigengemaakte. Bijna bij iedereen, die een album heeft, staat er wel zo n versje in. En dat vond ik nou juist zo leuk, zo herkenbaar. Ik zal u vertellen dat, als ik met mijn album naar die tentoonstelling zou zijn gegaan, men mij weer direct teruggestuurd zou hebben. Mijn album ziet er namelijk uit als een vod! In 1943 heb ik het gekregen. Ik weet nog dat ik er héél blij mee was, ondanks de slechte kwaliteit van de omslag en het papier. Echt mooie plaatjes waren er in die tijd ook niet meer. Verder ging zo n album van hand tot hand. Daardoor had het veel te lijden en niet iedereen was zuinig op de spulletjes van een ander. Dat zal ik zelf ook wel niet geweest zijn. Mijn vader en moeder hebben er ook een versje in geschreven. Alleen daarom al zal ik het altijd bewaren. Beiden hebben zij het met grote liefde gedaan; dat zie je en dat voel je! Ook is het bijzonder om die verschillende handschriften te zien. Zo anders, zo iets van henzelf. Mijn vader heeft geprobeerd zelf een versje te maken en dat luidt als volgt: Aan mijn dochter Seya. De rozen zijn zoo fijn en geurig En bloemen zijn toch ook veelkleurig. Maar menschen zijn soms slecht, humeurig In smart en rouw ook vaak treurig. k Hoop maar Seya, beste kind, Dat gij rozengeur en bloemen In Uw verderen leven vindt. Ter herinnering aan Uw vader, Mijn moeder heeft voor een bestaand versje gekozen. Ik denk dat ik het vroeger, als kind, een beetje grotemensen-achtig vond. Maar nu is het zo, dat als ik het lees en ook haar handschrift zie, het mij telkens weer ontroert. Dit heeft zij voor mij geschreven: 13

14 Lief kind, De tijdstroom vliedt heen En ons leven gaat mee. Maar boven de golven dier woelige zee Rust het oog van een Vader Op grijsaard en jeugd. Hij, de oorsprong van alles Wat leeft op deez aard, En daarom draag ik, Zeg, lieve Seya, kan ik wel meer? Uw leven en welzijn Dan op aan Den Heer. Uw moeder, Nee, mijn poëziealbum komt niet in aanmerking voor een tentoonstelling en terecht! Maar in al die albums, getoond op die tentoonstelling, kunnen geen mooiere versjes staan dan die ik in mijn album heb, geschreven in oorlogstijd door mijn vader en moeder. Seya Leezer Ik voor jou, jij voor mij, wij voor elkaar Het is even een rustige tijd wat betreft feestdagen en vakanties. Maar ook nu is het puzzelen met de inkomsten en uitgaven, omdat er altijd rekeningen komen, waarop we niet gerekend hebben. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar de één kan het makkelijker opvangen dan de ander. En gelukkig wilt u, die dat kan, die ander nog steeds helpen. Hartelijk dank daarvoor! Ga zo door; wij verdelen het namens u onder hen, die op deze manier een bemoedigende arm om de schouder ervaren. U kunt ons steunen door middel van uw gift in natura zoals koffie, thee, rijst, macaroni, blikjes vis, potjes jam, sap e.d. af te geven bij, iedere werkdag tussen 9.30 en uur, met uitzondering van donderdag. Of stort uw bijdrage op girorekening NL96INGB ten name van de Werkgroep Zonder Naam te Rotterdam. Uw gift is aftrekbaar van de belastingen. Stichting Werkgroep Zonder Naam Tel.nr Giften oktober 2013: 1x 7,=; 2x 10,=; 1x 15,=; 1x 20,=; 5x 25,=; 1x 30,=; 3x 50,=; 3x 100,=; 1x 120,=. Giften november: 1x 7,=; 3x 10,=; 2x 15,=; 6x 25,=; 3x 50,=; 1x 100,=. 14 Giften december: 1x 7,=; 2x 10,=; 2x 15,=; 2x 20,=; 8x 25,=; 11x 50,=; 3x 100,=; 1x 133,90;1x 200,=; 1x 216,56;1x 250,=. Vertrouwenspersonen: Ditty Straatman Renske Polhuys tel Claus Weggeman Kortsluiting De titel van een toneelproductie, onlangs in. Een voorstelling over dementerende leeftijdgenoten, die door vier acteurs levensecht op de planken wordt gezet. Een simpel decor met een bankje en een bos bloemen zorgen er voor, dat de aandacht volledig op de spelers gericht blijft. Situaties, die wij allemaal wel eens meemaken, worden indringend en toch luchtig aan het publiek van ca. zeventig personen voorgeschoteld. Na afloop een nabespreking onder leiding van een beroepskracht, waaraan alle aanwezigen meedoen. Zelf meegemaakte situaties worden beter begrepen en de ouderwetse uitdrukking kinds komt voorbij. De vraag van een toeschouwer na afloop houdt mij nog steeds bezig: Ben ik ook zo? Arjan Huiskamp Stage opgeschort Soms lopen dingen anders dan je hoopt. In het vorige Nieuws heb ik mij voorgesteld als nieuwe stagiaire in de IPV. Helaas moet ik nu alweer afscheid nemen. Door persoonlijke omstandigheden lukt het me nu niet een goede stage te lopen. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de positieve en open ontvangst. Irene van Geel-Kleinjan

15 Gastvoorgangers Ds. M. J. den Bakker was tot 2007 werkzaam als predikante met bijzondere opdracht in Rotterdam Centrum (Crooswijk). Sinds 2007 is zij predikante in de gereformeerde kerk van Numansdorp en sinds 2011 is zij ook predikante in Roosendaal. Zij woont in Dordrecht. Geeske Hovingh (1979) heeft Culturele Antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In de loop van haar studie raakte ze betrokken bij de Amsterdamse Studentenekklesia. Ze trad toe tot het koor, deed af en toe de Schriftlezing en werd secretaris van de Vereniging Amsterdamse Studentenekklesia. Op 1 september 2006 kwam ze officieel in dienst bij Stichting Leerhuis & Liturgie, die in februari 2011 werd opgenomen in De Nieuwe Liefde. Geeske is lid van het liturgisch team van de Amsterdamse Studentenekklesia. Zij coördineert verschillende werkgroepen binnen de Ekklesia en verder bestaan haar taken vooral uit het inhoudelijk vormgeven van Jong Geleerd-diensten en het Jongerenleerhuis, het organiseren van debatten rondom het Nederlandse asielbeleid en pastoraal werk. Ook is ze lid van de redactie van Nieuwe Liefde magazine. Ds. B.J.S Jonker studeerde theologie in Brussel. Daarvóór heeft hij de pedagogische academie Jan van Nassau in Utrecht afgemaakt. Ds. Jonker heeft gestaan te Gennep-Cuyk-Grave, Nieuw Helvoet en Barendrecht. Sinds 2006 is hij met emeritaat. Nu is hij vooral amateur-violist in symfonieorkesten. Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij is afgestudeerd op het thema Vergeven en/of Vergelden bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt. Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is moeder van twee tieners: Jedidja en Channiël. Drs. E.G Matser (Eric) geboren op Nieuwjaarsdag 1961 in Wageningen. In 1986 is Eric in Rotterdam komen wonen en in 1988 trouwde hij met Anja. Na twee jaar Grieks en Latijn gedaan te hebben aan het Hervormd Opleidingscentrum te Utrecht is hij in 1994 theologie gaan studeren in Amsterdam. In 2001 heeft hij zijn studie afgerond en daarna de kerkelijke opleiding in Leiden gevolgd. Het vicariaat heeft hij in Zoetermeer voltooid bij ds. J. van Walsum (wijkgemeente Rokkeveen). Sinds enkele jaren gaat hij op zondagen regelmatig voor in diverse gemeenten ( o.a. Leidseveen, Rotterdam-Blijdorp, Oegstgeest, s-gravenzande). Op 6 maart 2012 is Eric geslaagd voor het Masterexamen Gemeentepredikant. In het dagelijkse leven werkt Eric als bedrijfsadviseur en mediator bij MKB Adviseurs. Samen met Anja kerkt hij in en hebben ze twee kinderen: Jedidja en Channiël. Ds. P. Vermaat (Veenendaal) is achtereenvolgens predikant geweest van de Hervormde gemeenten te Ooltgensplaat, Vlaardingen, Veenendaal, Maassluis en Scheveningen. Sinds zijn emeritaat woont Ds. Vermaat weer in Veenendaal. In 2007 werd Ds. Vermaat benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.Onder andere voor zijn inzet in diverse bestuurlijke functies bij de Christelijke Hogeschool Ede, het laatst als voorzitter van de Raad van Toezicht. Pastoralia De bekende woorden van de dichter Martinus Nijhoff: Lees maar er staat niet wat er staat, hebben mij altijd aangesproken. Ik zou ook kunnen zeggen dat ze altijd tot mijn verbeelding hebben gesproken want dat is precies wat ze doen: ruimte openlaten voor de verbeelding. Woorden kunnen achter wat je op het eerste gezicht leest nog wel eens wat te raden overlaten. Niet direct prijsgeven, maar wel doen vermoeden. Lees maar, zegt Nijhoff. Hij zegt dus al op voorhand: laat je vooral niet ontmoedigen, maar wees je er al lezend wel van bewust dat teksten geheimen kunnen bevatten, die zich onder de oppervlakte ervan schuilhouden. In de schilderkunst houd ik ook van werk dat wat te raden overlaat, dat meer heeft te bieden dan de letterlijke registratie van de werkelijkheid, voor zover die überhaupt mogelijk is. Kunst als weergave (van de werkelijkheid) vind ik dan ook een veel betere term. Daar klinkt de gave van de kunstenaar in door. Misschien is het wel zijn gave om te laten zien dat de werkelijkheid niet te betrappen is, maar alleen te benaderen. Maar zo kan kunst ons wel leren telkens weer met nieuwe ogen te kijken naar wat we voor de werkelijkheid aanzien. Het zijn deze kenmerken van kunst, die haar op goede voet met godsdienst plaatsen. In de kerk zijn heel lang pasklare antwoorden uitgedeeld en dat gebeurt nog. Zelf geloof ik dat we langs een omweg dichter bij de waarheid kunnen komen. Is de werkelijkheid waarin we leven al moeilijk te betrappen, van de werkelijkheid aan gene zijde van de grens van de dood weten wij helemaal niets. Maar door hoop, verlangen en bovenal vertrouwen staan wij niet met lege handen. Dergelijke gemoedsbewegingen staan stuk voor stuk onder het voorteken van de voorlopigheid en spelen ook in de geloofstaal een belangrijke rol. Wij spreken wel over de zekerheid des geloofs. Dat kan wat mij betreft geen andere zekerheid zijn dan die van de verwondering, net als in de kunst het geval is. Onlangs stierf mijn oom, Ton Koelman, een maand voor zijn 94ste verjaardag. Boven aan de rouwbrief stond de volgende haiku van zijn hand, waarin deze verwondering wondermooi uitkomt: Gefilterd zonlicht geleide linden laten groene weerschijn toe Guus Koelman 15

16 Onenigheid In de Handelingen van de Apostelen wordt beschreven hoe de eerste christengemeenschap één van hart en één van ziel was (Hand. 4,32). Ook Johannes laat Jezus zeggen opdat zij één zijn (Joh. 17, 22). Wij vinden die eenheid onder elkaar ook een nastrevenswaardig ideaal, een ideaal waar we ook aan werken, bijvoorbeeld in de Week van de Eenheid. En als er dan eens onenigheden zijn, dan voelen we dat als een nare zaak, als iets dat in de kerk niet zou behoren te zijn. Een Bijbelkenner heeft echter eens gezegd van de Handelingen van de Apostelen dat het op een diapositief lijkt: er werd in mooie witte kleuren geschilderd hoe het zou moeten zijn, maar de werkelijkheid was veel meer in zwarte tinten getekend. Het was dus allemaal niet zo mooi en vredig. Als we goed lezen, dan zien we ook bij die eerste christenen allerlei bronnen van onenigheid en spanning. Denk maar aan Stefanus en zijn mede-diakens. Zij werden uit onvrede aangesteld om te zorgen voor de weduwen van de hellenistisch-joodse christenen. Bij de bedeling werden die hellenistisch-joodse weduwen namelijk achtergesteld ten opzichte van de weduwen van de gewoon-joodse christenen. Die van oorsprong hellenistische joden waren in hun geloofsbeleving wat vrijer ze leefden namelijk onder de heidenen en hadden hun geloof daaraan wat aangepast. De orthodoxere joden hadden vaak moeite met die vrijere omgang met de traditie. Dat uitte zich blijkbaar in die discriminatie, ook in de christengemeenschap die uit beide groepen leden had. Ook de strijd om de besnijdenis moeten christenen uit de heidenen wel of niet besneden worden is zo n voorbeeld van onenigheid binnen het jonge christendom; een strijd die fel gevoerd werd; lees maar eens de brief van Paulus aan de Galaten. Niet alleen tussen mensen van verschillende culturele achtergrond brandde de strijd los; ook tussen rijk en arm was er soms verschil van mening. Denk maar aan 1 Kor. 11 waar beschreven staat hoe de rijken tijdens de maaltijd des heren het meeste en het lekkerste inpikten. En in de brief van Jacobus lezen we in hoofdstuk 2, dat er ook in zijn gemeenschap vormen van discriminatie optraden waar de apostel moeite mee had. Als we de verdere kerkgeschiedenis nagaan, dan komen we telkens weer allerlei interne ruzies en onenigheden tegen, waarbij men elkaar, vaak zelfs letterlijk, verketterde. Zo bezien geen fraaie zaak, een zaak die tegen de bedoeling van het evangelie ingaat. Toch hebben al die conflicten ook een goede zijde. Door met elkaar van mening te verschillen en de tegenstellingen zo scherp mogelijk neer te zetten, komt men ook dikwijls tot een nieuwe vorm van samen leven en vieren. De zaken die moeilijk liggen worden in een dergelijk conflict niet onder de mat geveegd, maar komen openlijk aan de dag. Een eerlijke discussie zonder machtsmisbruik of vals spel, leidt dan tot verheldering. Misschien niet altijd tot her-vereniging; het kan zijn dat je eerlijk tegen elkaar moet zeggen, dat eenieder maar zijn eigen weg moet gaan, omdat je er samen 16 niet uitkomt. Dit moet dan wel met respect gebeuren. Soms zal er naar een compromis gezocht moeten worden, een compromis dat beide partijen niet helemaal bevredigt, maar dat wel zoveel mogelijk recht doet aan beiderlei positie. En ook daar weer: als het maar respectvol gebeurt. De kerk is wereldwijd, mensen met allerlei culturele achtergronden komen er samen, mensen van oost tot west en van noord tot zuid, arm en rijk en ga zo maar door. Dat er dan ook wel eens meningsverschillen aan de dag treden is niet echt vreemd. Je moet er ook niet bang voor zijn. Zie die meningsverschillen maar als een kans om je geloof uit te zuiveren en om daarna weer samen beiden een beetje anders geworden op weg te gaan; de weg van de Heer. En wie zegt dat die weg zonder hobbels of valkuilen is? Maar als je samen gaat, dan kun je misschien een keertje vallen, maar dan heb je altijd die ander - je weet wel, die met wie je gisteren nog ruzie had om je weer overeind te helpen. P. W. Bekedam scj De vreemdeling in ons midden Mede namens de ingeslotenen en mijn collega s wens ik u een gezegend 2014 toe. Voor de vreemdelingen in detentie zullen er het komende jaar waarschijnlijk enkele dingen veranderen. De staatsecretaris heeft, om dat te bewerkstelligen, voorstellen gestuurd naar de Tweede Kamer. Eén van de voorstellen is dat de celdeur van s morgens acht uur tot s avonds tien uur open zal zijn. Ook krijgt men intern meer bewegingsvrijheid. Maar wat blijft, is dat de ingeslotene het detentiecentrum niet kan verlaten. Het zijn voorstellen; de Tweede Kamer moet ze nog goedkeuren. Wanneer u het nieuws de komende tijd in de gaten houdt, wat dit onderwerp betreft, kunt u horen en lezen wat de uiteindelijke beslissing zal zijn en wat dit voor de ingeslotenen betekent. In de week vóór de kerst werden aan alle ingeslotenen kerstpakketjes uitgedeeld, waarvoor u geld gegeven had. Het pakketje bestond uit een lekkere douchegel, bodylotion, tandpasta met een tandenborstel en ook zaten er noedels, biscuit en een blocnote met pen in. Op hun rekening kregen ze vijf euro gestort, zodat ze wat extra beltegoed hadden. Kinderen van de kindernevendiensten, maar ook schoolkinderen, maakten tekeningen met een kerstgroet erop. De ingeslotenen waren erg blij met het cadeautje, vooral ook, omdat het betekent, dat er mensen buiten aan hen denken. Dikwijls voelen ze zich immers eenzaam en vergeten. De pakketjes die over waren, worden nog steeds uitgedeeld aan de mensen die nieuw binnenkomen. Dank u wel dat wij van een aantal van u regelmatig kleding krijgen voor de mensen hier. Over het algemeen is er vrouwenkleding genoeg, maar mannenkleding komen we vaak tekort. Truien, spijkerbroeken, shirts, schoenen en jassen, alles is altijd welkom. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid bij ons werk, voor uw gebeden en voor de financiële ondersteuning. Mede namens mijn collega s Jean-Pierre en Willem Ds. Hanneke Atsma

17 17

18 18

19 19

20 maar-april 2014 Agenda Datum Tijd woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag februari 27 februari 28 februari 1 maart 2 maart 3 maart 4 maart 5 maart 6 maart 7 maart 8 maart 9 maart 10 maart 11 maart 12 maart 13 maart 14 maart 15 maart 16 maart 17 maart 18 maart 19 maart 20 maart 21 maart 22 maart 23 maart 24 maart 25 maart 26 maart 27 maart 28 maart 29 maart 30 maart 31 maart 1 april 2 april 3 april 4 april 5 april 6 april 7 april 8 april 9 april 10 april Matteüs 5:38-48 Matteüs 6:1-18 Matteüs 6:19-34 Matteüs 7:1-12 Matteüs 7:13 8:1 Leviticus 22:17-33 Leviticus 23:1-22 Leviticus 23:23-44 Matteüs 21:1-17 Matteüs 21:18-22 Psalm 119:25-32 Matteüs 21:23-32 Matteüs 21:33-46 Matteüs 22:1-14 Psalm 119:33-40 Matteüs 22:15-22 Matteüs 22:23-33 Matteüs 22:34-46 Psalm 106:1-23 Psalm 106:24-48 Matteüs 23:1-12 Matteüs 23:13-22 Matteüs 23:23-28 Matteüs 23:29-39 Psalm 9 Johannes 4:1-15 Johannes 4:16-30 Johannes 4:31-42 Johannes 4:43-54 Psalm 122 Johannes 5:1-18 Johannes 5:19-29 Johannes 5:30-46 Psalm 125 Matteüs 24:1-14 Matteüs 24:15-28 Matteüs 24:29-42 Matteüs 24:43-51 Matteüs 25:1-13 Psalm 143 Matteüs 25:14-30 Matteüs 25:31-46 Matteüs 26:1-16 Matteüs 26: mrt 05 mrt 12 mrt 12 mrt 12 mrt 12 mrt 20 mrt 21 mrt 26 mrt 26 mrt 26 mrt 02 apr 09 apr 09 apr 09 apr 10 apr 13 apr Activiteit Ontmoetingsmiddag Vasten/40 Dagentijd Bazaar Marktconcert Meditatieuur Jubileumlezing in Caecilia Kopijsluiting OHN Filmhuis (Io sono Li) Ontmoetingsmiddag in Caecilia Bazaar Meditatieuur Jubileumlezing in Caecilia Bazaar Marktconcert Meditatieuur Seniorenmiddag Palmzondag

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Voorganger: ds. Fulco Timmers DIENST IN VIEREN 10 APRIL 2016 (AL)TIJD?!

Voorganger: ds. Fulco Timmers DIENST IN VIEREN 10 APRIL 2016 (AL)TIJD?! Voorganger: ds. Fulco Timmers DIENST IN VIEREN 10 APRIL 2016 (AL)TIJD?! Voorafgaand aan de dienst Romanze uit Klavierstücke Op. 118 van Johannes Brahms (piano) Stilte Welkom door Stef Bos en Frank Boeijen

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell door Heleen van der Sijs en Willem Blonk Solo: Waar is God? door Fleur Dekker Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed Voorhof, 25 augustus 2013 - Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer Orgelspel Welkom en drempelgebed Intochtslied (staande) Tussentijds 3 : 1, 2, 4 en 6 Hier vraagt Hij ons Hem toegewijd te wezen, het

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Nieuwe Liefde Viering Zondag 23 maart, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam. Herschep ons hart

Nieuwe Liefde Viering Zondag 23 maart, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam. Herschep ons hart Nieuwe Liefde Viering Zondag 23 maart, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam Herschep ons hart Aan deze dienst werken mee: Gastvoorganger: Geeske Hovingh, Debatcentrum De Nieuwe Liefde Amsterdam Koor Hemelsbreed,

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Voorganger: ds. Fulco Timmers DIENST IN VIEREN 10 APRIL 2016 (AL)TIJD?!

Voorganger: ds. Fulco Timmers DIENST IN VIEREN 10 APRIL 2016 (AL)TIJD?! Voorganger: ds. Fulco Timmers DIENST IN VIEREN 10 APRIL 2016 (AL)TIJD?! Voorafgaand aan de dienst Romanze uit Klavierstücke Op. 118 van Johannes Brahms (piano) Stilte Welkom door Stef Bos en Frank Boeijen

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Toetertoe wil je vriend zijn!

Toetertoe wil je vriend zijn! Gezinsvieringen 1 Toetertoe wil je vriend zijn! 2 Dag allemaal, Samen eucharistie vieren is Jezus dankbaar herdenken. Jezus was er vooral voor die mensen die aan de rand van de maatschappij leefden, en

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

WITTE DONDERDAG Protestantse Gemeente Beverwijk 24 MAART uur Grote Kerk

WITTE DONDERDAG Protestantse Gemeente Beverwijk 24 MAART uur Grote Kerk WITTE DONDERDAG Protestantse Gemeente Beverwijk 24 MAART 2016 18.30 uur Grote Kerk DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Tanneke van den Boor en Jaap

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 16 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie