VERLOF Leerplicht en verlof 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 2. Op vakantie onder schooltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERLOF Leerplicht en verlof 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 2. Op vakantie onder schooltijd"

Transcriptie

1 De regels over de leerplicht staan in de Leerplichtwet. Zie hiervoor de site van de landelijke vereniging van leerplicht-ambtenaren (LVLA): VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet zo maar van school wegblijven.. In een beperkt aantal gevallen is verlof mogelijk: 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit uw godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 2. Op vakantie onder schooltijd Verlof voor vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (1 van) de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven (m.u.v. de eerste 2 weken van het schooljaar), zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet de enig mogelijke gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd. De aanvraag moet tenminste 8 weken van te voren bij de directeur worden ingediend i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Helaas komt het wel eens voor dat een kind of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor het kind pas later op school terug kan komen. Het is van groot belang een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden. 3. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de kinderen liggen. Hierbij moet gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk of ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten, de viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend. Hoe dient u een aanvraag in? Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij Nicole Niël. U levert de aanvraag, met relevante verklaringen in bij de directeur. Deze neemt een besluit voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als het een aanvraag voor verlof van meer dan 10 schooldagen is, neemt de leerplichtambtenaar van de woongemeente een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Niet eens met het besluit Als uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met het besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: datum, naam en adres van belanghebbende, een omschrijving van het besluit dat is genomen, argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit. Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo n juridische procedure zijn kosten verbonden. Voordat u een beroepschrift indient, is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Heeft u nog vragen? Neem contact op met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente, of ga naar

2 Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen Vragen over opgroeien of opvoeden? Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Er zijn veel instellingen waar jongeren en ouders terecht kunnen met vragen en problemen. Tegenwoordig zijn veel van die instellingen bereikbaar in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Iedere gemeente in de Westelijke Mijnstreek heeft één of meer CJG s. Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden. Ouders Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en àlle andere onderwerpen waar ouders mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een uitgebreid programma van activiteiten als ouder-kind-ochtenden, themabijeenkomsten en cursussen als Omgaan met pubers en Computergebruik door kinderen. Goed advies en snelle hulp Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar kunnen zonder afspraak binnen lopen. Daarnaast is het CJG ook een adviescentrum voor alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeden, opgroeien en ontplooien. Je bent welkom zonder afspraak, (zie voor adressen maar wil je zeker zijn dat er iemand is die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail contact op. Vanaf nu kun je ook voor al je vragen terecht op onze website (www.cjg-wm.nl) waar onze digitale assistente je helpt met je vragen, je direct je vraag kunt opzoeken en contact kunt leggen met de juiste hulpverlener. Ook kun je onze gratis opvoedapp op de gsm installeren (zoek op CJG Westelijke Mijnstreek in de store). Wij kijken samen mee naar de beste aanpak voor je vraag. Contactpersoon: Margriet van Kempen Telefoon: Bereikbaar op: dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur

3 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg schooljaar De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio. Aan elke school is een team JGZ verbonden bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat oudere kinderen, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Bij vragen of zorgen over een kind kan men een afspraak maken voor een gesprek met een van onze JGZ-medewerkers. Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat hulp of zorg nodig is, dan zoeken wij samen naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) werken we nauw samen met het consultatiebureau, het welzijnswerk en met andere professionals die zich bezighouden met de zorg voor de gezondheid van de jeugd. Vinger aan de pols Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière. We kijken bijvoorbeeld naar groei, motoriek en spraak, maar ook - bij oudere kinderen - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we ouders en - in het voortgezet onderwijs - leerlingen regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kinddossier, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan het consultatiebureau. Inentingen Als JGZ zorgen we voor de uitvoering van het landelijk Rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat jongens en meisjes volledig worden ingeënt tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). De laatste inentingen krijgt het kind op 9-jarige leeftijd. Meisjes van 12 jaar krijgen bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. De GGD Zuid Limburg doet meer We kijken of de school of het kinderdagverblijf schoon en veilig is en geven waar nodig adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren. We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden. Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming. Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen gratis terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD en in Limburg. Elke vier jaar verricht de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van jeugdbeleid. Vragen? Meer weten? Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg. Telefoonnummer: E I

4 Welkom bij MIK BSO de Grote Helden. Opvang voor en na school, tijdens alle vrije dagen en vakanties van school. De BSO is geopend tussen 7.30 en uur en is voor alle kinderen (4-13 jaar) van de basisschool. MIK BSO Grote Helden, de actieve buitenschoolse opvang in Broeksittard en Europapark: - Ligt in buurthuis de Oase en naast het BOSS-park, een perfecte uitvalsbasis voor heel veel sportieve activiteiten, zoals voetballen, hockey, fietscross, basketballen, skaten, fitness en nog veel meer! - Is een knusse locatie met heel veel ruimtes, speciaal ingericht op leeftijd, waar de kinderen zich terug kunnen trekken en zich lekker kunnen uitleven. BSO De Grote Helden, - Biedt regelmatig creatieve, maar ook actieve workshops. - Heeft een speciale ruimte voor kinderen van 8-13 jaar: Oktoplus. Daar kunnen kinderen zelf mee bepalen hoe alles eruit komt te zien en wat de activiteiten zijn. - Biedt zwemles aan onder BSO-tijd! Leuk samen met vriendjes het A-diploma halen! - Daar kun je ook terecht vóór school, tijdens alle vakanties en voor een opvangprobleem van één dag. Ook als u normaal geen gebruik maakt van de BSO. MIK BSO De Grote Helden heeft heel wat te bieden. Wilt u meer informatie of weten wat de kosten zijn? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice: of maak zelf een berekening via de site: Voor een kijkje op de locatie zelf kunt u bellen voor een afspraak. U bent van harte welkom! MIK BSO Grote Helden Bachstraat 51a 6137 RX Sittard telefoon: internet:

5 Zoals de meeste scholen, heeft ook de Sjtadssjool een ouderraad. Wij vinden het leuk als u weet wie wij zijn en wat wij doen, dus leest u vooral verder. De belangrijkste taak van de ouderraad is het organiseren van en ondersteunen bij activiteiten voor alle kinderen van de Sjtadssjool. Hiermee hopen we de schooltijd voor alle kinderen een fantastische tijd te maken, waar ze hun hele leven lang met plezier en genoegen op kunnen terugkijken. Bij de activiteiten kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, carnaval, het themafeest, de winterafsluiting, het zomerfeest en nog veel meer. Verder vindt en beheert de ouderraad de ouderbijdrage die u jaarlijks voor uw kind betaalt. Deze komt natuurlijk geheel ten goede aan de kinderen. Wij betalen hiervan bijvoorbeeld de cadeautjes met Sinterklaas, traktaties tijdens de activiteiten, extra speelmateriaal e.d. en wij geven een bijdrage aan de schoolreisjes en uitstapjes van de kinderen. Voor een gedetailleerd overzicht van deze uitgaven kunt u ons benaderen. U kunt ook naar de Algemene Vergadering aan het begin van elk schooljaar komen, waar tekst en uitleg wordt gegeven over de activiteiten en uitgaven van het afgelopen jaar. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per zes weken. Deze data plus de notulen van elke vorige vergadering hangen op het mededelingenbord in de grote hal en zijn terug te vinden op deze site. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor alle ouders die interesse hebben: u bent dus van harte welkom! Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om een van ons aan te spreken. De ouderraad

6 Als school ben je altijd bezig met verbeteren en vernieuwen. Je weet niet altijd of je alles goed doet. Graag zouden wij willen weten wat er onder ouders leeft op school. Waar wij als school rekening mee moeten houden. Wat gaat goed op school, wat gaat nog niet zo goed op school. Wat vinden jullie van het beleid en van de ingezette koers? Allemaal vragen die leven bij ons op school en misschien ook bij jullie als ouder(s). Natuurlijk wordt in de MR, als officieel orgaan, ook meegedacht met de school en wordt de ingezette koers besproken. In de MR wordt ook om instemming gevraagd op het beleid. Ook in de ouderraad wordt natuurlijk meegedacht op school. Toch zouden wij graag een ouderpanel nieuw leven willen inblazen (in het verleden hebben we eerder pogingen gedaan om een ouderpanel van de grond te krijgen) om een zo genoemde kwaliteitsdialoog met ouders verder op gang te brengen, in een informele sfeer. Dit zou dan 3 keer per jaar kunnen plaatsvinden. Denkt u Ik zou wel graag met de school willen meedenken, geeft u zich dan op. We hebben twee ouders van elke bouw (de onderbouw, middenbouw en bovenbouw) nodig om een goede afspiegeling te hebben van de leeftijdsopbouw van onze kinderen. Wij hopen dat u bereid bent om met ons mee te denken. Aarzel niet om u op te geven. Uw mening is belangrijk. U kunt zich opgeven door te mailen naar: De eerste bijeenkomst vindt plaats in overleg van t/m uur

7 Als Sjtadssjool willen wij graag op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten en een ieder die onze school bezoekt. Daarom hebben wij onderstaande gedragscodes met elkaar afgesproken. Wij hopen dat een ieder met respect deze regels in acht zal nemen. Wij hopen op uw medewerking, zodat we op een prettige en respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan. TOP 5 Omgaan met elkaar op obs De Sjtadssjool 1. Iedereen gaat met respect om met alle mensen die bij onze school betrokken zijn, ongeacht cultuur, levensovertuiging of leefwijze. (kinderen, leerkrachten, ouders, overblijfkrachten, klassenassistenten, stagiaires etc.) Iedereen is welkom op onze school! 2. Bij STOP, HOU OP! wordt iedereen geacht te stoppen met zijn/haar ongewenste gedrag. Er zijn passende consequenties gekoppeld aan dit gedrag. 3. We verwachten dat iedereen die betrokken is bij onze school ook respectvol taalgebruik hanteert. Leerkrachten worden met juf of meester aangesproken. 4. We gaan netjes en zorgvuldig met onze spullen en die van anderen om. Als we iets kapot maken, worden er excuses aangeboden en wordt eventuele schade door de vernieler in samenspraak met de ouders vergoed. 5. Elkaar pijn doen en fysiek geweld is verboden op De Sjtadssjool. Gebeurt dit toch, vinden er altijd gesprekken plaats tussen de betrokken partijen en eventueel ouders. Ook volgt er een passende sanctie op! (uitsluiten van activiteiten in de groep, werkplek buiten de groep, in ernstige gevallen schorsing in overleg met de leerplichtambtenaar).

8 Geachte ouders, Zoals u in de kalender kunt zien, gaan de kleuters een aantal keer per jaar zwemmen. Om dit mogelijk te maken betaalt u zwemgeld. Dit zwemgeld bedraagt 10,- voor het hele schooljaar. Dit bedrag kunt u op twee manieren voldoen: 1. contant betalen bij Nicole Niël (administratie) 2. overmaken naar Rabobank IBAN: NL 25 RABO o.v.v. zwemmen kleuters naam en groep

9 Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkrachten in de groep. Een gezellig moment na een lange ochtend. Wat geeft u mee? - Brood, verpakt in een zakje of trommeltje - Beker (voorzien van naam) met sap, melk of yoghurt - Liever geen blikjes en pakjes drinken!! - Fruit Geef a.u.b. geen snoep mee naar school!! Uw kind kan op school overblijven om te eten. Dit kan alleen goed verlopen met de hulp van veel vrijwilligers. Interesse? Laat het ons weten. U krijgt voor elke keer dat u overblijft een onkostenvergoeding van 6,- Contactpersoon tussenschoolse opvang: Truus L Ortye Telefoon: Het overblijven kost 80,- per kind per schooljaar. Dit bedrag kunt u op 3 manieren betalen: 1. Overmaken op bankrekening t.n.v. de Sjtadssjool. Rabobank IBAN: NL 25 RABO inzake TSO o.v.v. de naam van het kind en de groep waar het kind in zit 2. Het volledige bedrag in een keer contant bij de administratie van de school 3. Of in 10 termijnen van 8,- per maand met internetbankieren. Geeft u dit even door aan Nicole Niël?

10 Tijden Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag b 7a 8a 6a a 7b 8b 8c b a 3b 4a 5b a 5b 4b 5a Tijd Woensdag a b kleuters kleuters

11 Zoals u in de kalender kunt lezen hebben we volgend schooljaar weer een aantal studiedagen/studiemiddagen in de planning opgenomen. Op 22 aug starten we met het schooljaar en praten we met elkaar over onze visie en missie vanuit ons concept Boeiend Onderwijs. Op 3 september staat de studiemiddag in het teken van het educatief partnerschap in relatie tot Boeiend Onderwijs; hoe kunnen we samen met u als ouder(s)de kinderen begeleiden, waarin al de talenten van de kinderen tot hun recht komen in samenwerking met elkaar. Op 8 september wordt er inhoudelijk gewerkt aan de groepsplannen en nemen wij de tijd om zorgvuldig en doordacht de plannen verder uit te werken. Op 3 november en 14 januari wordt gekeken hoe wij in het onderwijs nog beter met onze tijd kunnen omgaan; een studiemiddag in het teken van timemanagement. Na de afnamen van de CITO toetsen staat 11 februari weer in het teken van de groepsplannen die opnieuw weer gemaakt worden aan de hand van de uitslagen van de CITO toetsen. Natuurlijk mag Passend Onderwijs op 2 maart in onze scholing niet vergeten worden. Daar kijken we naar hoe we een gedifferentieerde groep optimaal kunnen begeleiden vanuit ons zorgprofiel. 1 april staat in het teken van een gezamenlijke studiedag binnen onze stichting Kindante. 22 juni zal wederom gebruikt worden om te werken aan onze groepsplannen. Zo bent u op de hoogte waar wij als team de studiedagen/studiemiddagen voor inzetten om ons verder te professionaliseren. Portfolio Op onze school is het rapport verleden tijd en wordt op de gehele school gewerkt worden met een portfolio voor kinderen. Voor de kleuters noemen we dit de groeiwijzer. De leerlingen zullen een aantal keren per jaar het portfolio mee naar huis nemen. Het portfolio zal bij de oudergesprekken altijd besproken worden. Mocht u eerder vragen hebben over het portfolio of over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht van uw kind. Onze leerkrachten zijn altijd bereid om een afspraak met u te maken. Oudergesprekken 3 x per jaar vindt er een ( verplicht) oudergesprek plaats. Het eerste gesprek vindt in het begin van het schooljaar plaats en staat in het teken van kennismaking. U als ouder krijgt de gelegenheid om de talenten van uw kind aan de leerkracht te vertellen en de leerkracht zal het jaarplan en de bijzonderheden van het desbetreffende leerjaar met u doornemen. We hopen op deze manier van samenwerking nog meer rendement te halen uit de opbrengsten van uw kind. Parkeren rond OBS de Sjtadssjool ( hoofdlocatie) Als u uw kind naar school brengt, willen wij u vragen uw auto te parkeren op het naast de school gelegen parkeerterrein aan de Swentiboldstraat (waar de slagboom niet meer wordt gebruikt) of op de parkeerplaats van de bibliotheek. Deze is voor 9.00 uur gratis. We hebben in samenwerking met de gemeente een extra zebrapad laten aanleggen voor de veiligheid van onze kinderen. De gesprekken om ook van tot 15.15uur gratis te parkeren zijn nog lopende. We hopen zo extra parkeerplaatsen gerealiseerd te hebben, zodat de veiligheid aan de Vastradastraat vergroot kan worden. Mogen wij op uw medewerking rekenen.

12 Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45u u. Woensdag: 8.45u u Let op!: Groep 1 Groep 1+2 Groep 2 vrij iedere vrijdag. vrij iedere 1 e maandag van de maand (beginnende in september). schooltijden op vrijdag 8.45u u. De middagpauze: Groep 1 t/m 8 : uur tot uur Brengen en halen van uw kind: Brengen: Vanaf 8.30 uur zijn de lokalen van de groepen 1 en 2 geopend. Van 8.30 uur tot 8.40 uur zijn de lokalen van de groepen 3 t/m 8 gesloten. De kinderen zijn dan buiten op het schoolplein. (bij slecht weer gelden er andere regels). De bel gaat om 8.40 uur! De les begint om uur. Halen: U mag 5 minuten voor de eindtijd ons schoolplein opkomen. Eerder is erg storend. Studiemiddag 8 september 2014 vanaf uur Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Studiemiddag 3 november 2014 vanaf uur Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Studiedag 4 februari 2015 Carnavalsvakantie 16 t/m 20 februari 2015 Studiemiddag 2 maart 2015 vanaf uur St. Joep vrij 19 maart 2015 Studiedag 1 april 2015 Paasmaandag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsweekend 14 en 15 mei 2015 Pinkstermaandag 25 mei 2015 Studiemiddag 22 juni 2015 vanaf uur Zomervakantie 20 juli t/m 31 augustus 2015 Belt u als uw kind niet op school is? Naar de dokter, verslapen of ziek? Bel voor uur Telefoon hoofdlocatie: Telefoon locatie bovenbouw: Extra vrije dag(en) bij de directeur aanvragen (ook niet leerplichtige leerlingen)

13 De Stichting Kindante bestuurt 45 scholen voor basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Maasgouw. De scholen van de stichting zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past. Binnen de scholen van de Stichting Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat. Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger die zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. Leren leren en leren leven is hierbij het motto. We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept van de Stichting Kindante is het belangrijk dat iedere school binnen de wijk waarin de school gelegen is, tezamen met ouders vorm geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle scholen op een eigen manier vormgeven, rekening houdend met de schoolpopulatie. Kindante-scholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen geprikkeld worden zich optimaal te ontwikkelen en nadrukkelijk ook de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen. Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn, leggen we intern en extern verantwoording af. Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden De voorzitter van de Raad van Toezicht is: Mevr. C. Langen. Het college van bestuur en het bureau van de Stichting Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres: Arendstraat KT Sittard tel Het postadres is: Stichting Kindante Postbus PD Sittard

14 Wilma Schonbrodt Maurice v/d Bosch Anouk Mets Gielke Kamm Mark Renneberg Groep 5a Groep 5b Groep 6a Groep 6a Groep 6b di, wo ma, di, wo, vrij ma, di, vrij wo, do ma t/m vrij verkeer & cultuurcoördinator Marleen Brunsting Inge Mertens Thijs Ringens Chantal Renkens Bart Sluijsmans Groep 7a Groep 8b: ma, di Groep 7b Groep 8a Groep 8c ma, di, do, vrij Groep 7a: wo ma t/m vrij ma, di woe ma t/m vrij contactpersoon ICT-er Ingrid Hendrikx Simons Marian Groven Vivian Laudy Wendy Rademackers Bert Andriolo MT-lid MT-lid MT-lid MT-lid / V-groep MT-lid IB-er groep 1/2 IB-er groep 1/2 IB-er groep 3 t/m 6 IB-er groep 7/8 locatieleider bovenbouw ma, di wo, do, vrij Groep 3b: do Groep 8a: do, vrij Groep 8b: wo, do, vrij Jolanda Kleijn Nicole Niël Karel van der Steen Directeur Management assistentie Conciërge ma t/m vrij ma t/m do ma, di, wo, vrij

15 Saskia Verboord - Princen Sonja Blom Vera Beckers Rebecca Tummers Ineke Gerritse - Zwart Groep 1/2a Groep 1/2a: wo, do Groep 1/2b Groep 1/2b wo Groep 1/2c ma, di Groep 2a + 2 e ma, di, do Groep 2b + 2c ma, di, wo vrij-ochtend vrij-ochtend contactpersoon Theanne Gorissen Cindy Bruns - Vlaskamp Kim Kleijn Erik Meulmeester Susanne Suijkerbuijk Groep 1/2c do Groep 1/2d Groep 1/2e Groep 3a di, do Groep 1/2d ma di, wo, do ma t/m do ma t/m vrij vervanging ICT Groep 2c + 2d lees- & dyslexiespecialist & dyslexietaken vrij-ochtend MRT-specialist Kelly van Dongen Martin Garaj Guido Gelissen Lotte van Dijk Celine Venhorst Groep 3b Groep 4a Groep 4b Groep 4b 12x ma Groep 5a ma, di, wo, vrij ma t/m vrij ma t/m vrij Groep 5b do ma, do, vrij ICT-er rekenspecialist

16 Met trots bieden wij onze vernieuwde schoolkalender aan! Er is hard gewerkt door de werkgroep schoolkalender om er een duidelijke en overzichtelijke kalender van te maken. We wensen u dan ook veel leesplezier met onze schoolkalender. Heeft u vragen of tips over deze schoolkalender, laat het ons dan beslist weten en dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Team OBS de Sjtadssjool

17

18

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van onze school. In deze schoolgids leest u hoe OBS de Wissel haar onderwijs aanbiedt en waarom. Als

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

schoolkalender 2013-2014

schoolkalender 2013-2014 schoolkalender 2013-2014 Voorwoord Een goede relatie tussen alle bij onze school betrokkenen is erg belangrijk. Een eerste voorwaarde daarvoor is een duidelijke informatie over onze school. Wij hebben

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Inhoudsopgave Organisatie pagina 2 - bevoegd gezag pagina 2 - LVO Parkstad pagina 2 De 10 gouden regels pagina 3 Inspectie pagina 3 Vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Schoolgids bs Christoffel 2015-2016

Schoolgids bs Christoffel 2015-2016 Schoolgids bs Christoffel 2015-2016 schoolgids basisschool Christoffel Een woord vooraf. De periode dat uw kind op de basisschool zit, is een belangrijke fase in het leven van uw kind. Graag nemen wij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs 2 De Globetrotter Afrikaanderplein (hoofdvestiging) bezoekadres Afrikaanderplein 5 3072 EA Rotterdam postadres postbus 51244 3007

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Adressen

Hoofdstuk 1: Adressen Voor u ligt de jaarkalender met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In deze schoolgids deel b vindt u in hoofdstuk 1 alle adressen die met de school te maken hebben; in hoofdstuk 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier! Namens het hele team van de Bienekebolders, Paul van Hees directeur O.B.S.

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier! Namens het hele team van de Bienekebolders, Paul van Hees directeur O.B.S. Voorwoord Alstublieft, de schoolgids van Openbare Basisschool De Bienekebolders in Moergestel. In deze gids leest u meer over het onderwijs en de werkwijze op onze school. Naast deze schoolgids verschijnt

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie