VERLOF Leerplicht en verlof 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 2. Op vakantie onder schooltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERLOF Leerplicht en verlof 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 2. Op vakantie onder schooltijd"

Transcriptie

1 De regels over de leerplicht staan in de Leerplichtwet. Zie hiervoor de site van de landelijke vereniging van leerplicht-ambtenaren (LVLA): VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet zo maar van school wegblijven.. In een beperkt aantal gevallen is verlof mogelijk: 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit uw godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 2. Op vakantie onder schooltijd Verlof voor vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (1 van) de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven (m.u.v. de eerste 2 weken van het schooljaar), zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet de enig mogelijke gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd. De aanvraag moet tenminste 8 weken van te voren bij de directeur worden ingediend i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Helaas komt het wel eens voor dat een kind of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor het kind pas later op school terug kan komen. Het is van groot belang een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden. 3. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de kinderen liggen. Hierbij moet gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk of ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten, de viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend. Hoe dient u een aanvraag in? Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij Nicole Niël. U levert de aanvraag, met relevante verklaringen in bij de directeur. Deze neemt een besluit voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als het een aanvraag voor verlof van meer dan 10 schooldagen is, neemt de leerplichtambtenaar van de woongemeente een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Niet eens met het besluit Als uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met het besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: datum, naam en adres van belanghebbende, een omschrijving van het besluit dat is genomen, argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit. Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo n juridische procedure zijn kosten verbonden. Voordat u een beroepschrift indient, is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Heeft u nog vragen? Neem contact op met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente, of ga naar

2 Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen Vragen over opgroeien of opvoeden? Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Er zijn veel instellingen waar jongeren en ouders terecht kunnen met vragen en problemen. Tegenwoordig zijn veel van die instellingen bereikbaar in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Iedere gemeente in de Westelijke Mijnstreek heeft één of meer CJG s. Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden. Ouders Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en àlle andere onderwerpen waar ouders mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een uitgebreid programma van activiteiten als ouder-kind-ochtenden, themabijeenkomsten en cursussen als Omgaan met pubers en Computergebruik door kinderen. Goed advies en snelle hulp Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar kunnen zonder afspraak binnen lopen. Daarnaast is het CJG ook een adviescentrum voor alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeden, opgroeien en ontplooien. Je bent welkom zonder afspraak, (zie voor adressen maar wil je zeker zijn dat er iemand is die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail contact op. Vanaf nu kun je ook voor al je vragen terecht op onze website (www.cjg-wm.nl) waar onze digitale assistente je helpt met je vragen, je direct je vraag kunt opzoeken en contact kunt leggen met de juiste hulpverlener. Ook kun je onze gratis opvoedapp op de gsm installeren (zoek op CJG Westelijke Mijnstreek in de store). Wij kijken samen mee naar de beste aanpak voor je vraag. Contactpersoon: Margriet van Kempen Telefoon: Bereikbaar op: dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur

3 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg schooljaar De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio. Aan elke school is een team JGZ verbonden bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat oudere kinderen, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Bij vragen of zorgen over een kind kan men een afspraak maken voor een gesprek met een van onze JGZ-medewerkers. Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat hulp of zorg nodig is, dan zoeken wij samen naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) werken we nauw samen met het consultatiebureau, het welzijnswerk en met andere professionals die zich bezighouden met de zorg voor de gezondheid van de jeugd. Vinger aan de pols Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière. We kijken bijvoorbeeld naar groei, motoriek en spraak, maar ook - bij oudere kinderen - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we ouders en - in het voortgezet onderwijs - leerlingen regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kinddossier, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan het consultatiebureau. Inentingen Als JGZ zorgen we voor de uitvoering van het landelijk Rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat jongens en meisjes volledig worden ingeënt tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). De laatste inentingen krijgt het kind op 9-jarige leeftijd. Meisjes van 12 jaar krijgen bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. De GGD Zuid Limburg doet meer We kijken of de school of het kinderdagverblijf schoon en veilig is en geven waar nodig adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren. We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden. Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming. Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen gratis terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD en in Limburg. Elke vier jaar verricht de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van jeugdbeleid. Vragen? Meer weten? Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg. Telefoonnummer: E I

4 Welkom bij MIK BSO de Grote Helden. Opvang voor en na school, tijdens alle vrije dagen en vakanties van school. De BSO is geopend tussen 7.30 en uur en is voor alle kinderen (4-13 jaar) van de basisschool. MIK BSO Grote Helden, de actieve buitenschoolse opvang in Broeksittard en Europapark: - Ligt in buurthuis de Oase en naast het BOSS-park, een perfecte uitvalsbasis voor heel veel sportieve activiteiten, zoals voetballen, hockey, fietscross, basketballen, skaten, fitness en nog veel meer! - Is een knusse locatie met heel veel ruimtes, speciaal ingericht op leeftijd, waar de kinderen zich terug kunnen trekken en zich lekker kunnen uitleven. BSO De Grote Helden, - Biedt regelmatig creatieve, maar ook actieve workshops. - Heeft een speciale ruimte voor kinderen van 8-13 jaar: Oktoplus. Daar kunnen kinderen zelf mee bepalen hoe alles eruit komt te zien en wat de activiteiten zijn. - Biedt zwemles aan onder BSO-tijd! Leuk samen met vriendjes het A-diploma halen! - Daar kun je ook terecht vóór school, tijdens alle vakanties en voor een opvangprobleem van één dag. Ook als u normaal geen gebruik maakt van de BSO. MIK BSO De Grote Helden heeft heel wat te bieden. Wilt u meer informatie of weten wat de kosten zijn? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice: of maak zelf een berekening via de site: Voor een kijkje op de locatie zelf kunt u bellen voor een afspraak. U bent van harte welkom! MIK BSO Grote Helden Bachstraat 51a 6137 RX Sittard telefoon: internet:

5 Zoals de meeste scholen, heeft ook de Sjtadssjool een ouderraad. Wij vinden het leuk als u weet wie wij zijn en wat wij doen, dus leest u vooral verder. De belangrijkste taak van de ouderraad is het organiseren van en ondersteunen bij activiteiten voor alle kinderen van de Sjtadssjool. Hiermee hopen we de schooltijd voor alle kinderen een fantastische tijd te maken, waar ze hun hele leven lang met plezier en genoegen op kunnen terugkijken. Bij de activiteiten kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, carnaval, het themafeest, de winterafsluiting, het zomerfeest en nog veel meer. Verder vindt en beheert de ouderraad de ouderbijdrage die u jaarlijks voor uw kind betaalt. Deze komt natuurlijk geheel ten goede aan de kinderen. Wij betalen hiervan bijvoorbeeld de cadeautjes met Sinterklaas, traktaties tijdens de activiteiten, extra speelmateriaal e.d. en wij geven een bijdrage aan de schoolreisjes en uitstapjes van de kinderen. Voor een gedetailleerd overzicht van deze uitgaven kunt u ons benaderen. U kunt ook naar de Algemene Vergadering aan het begin van elk schooljaar komen, waar tekst en uitleg wordt gegeven over de activiteiten en uitgaven van het afgelopen jaar. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per zes weken. Deze data plus de notulen van elke vorige vergadering hangen op het mededelingenbord in de grote hal en zijn terug te vinden op deze site. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor alle ouders die interesse hebben: u bent dus van harte welkom! Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om een van ons aan te spreken. De ouderraad

6 Als school ben je altijd bezig met verbeteren en vernieuwen. Je weet niet altijd of je alles goed doet. Graag zouden wij willen weten wat er onder ouders leeft op school. Waar wij als school rekening mee moeten houden. Wat gaat goed op school, wat gaat nog niet zo goed op school. Wat vinden jullie van het beleid en van de ingezette koers? Allemaal vragen die leven bij ons op school en misschien ook bij jullie als ouder(s). Natuurlijk wordt in de MR, als officieel orgaan, ook meegedacht met de school en wordt de ingezette koers besproken. In de MR wordt ook om instemming gevraagd op het beleid. Ook in de ouderraad wordt natuurlijk meegedacht op school. Toch zouden wij graag een ouderpanel nieuw leven willen inblazen (in het verleden hebben we eerder pogingen gedaan om een ouderpanel van de grond te krijgen) om een zo genoemde kwaliteitsdialoog met ouders verder op gang te brengen, in een informele sfeer. Dit zou dan 3 keer per jaar kunnen plaatsvinden. Denkt u Ik zou wel graag met de school willen meedenken, geeft u zich dan op. We hebben twee ouders van elke bouw (de onderbouw, middenbouw en bovenbouw) nodig om een goede afspiegeling te hebben van de leeftijdsopbouw van onze kinderen. Wij hopen dat u bereid bent om met ons mee te denken. Aarzel niet om u op te geven. Uw mening is belangrijk. U kunt zich opgeven door te mailen naar: De eerste bijeenkomst vindt plaats in overleg van t/m uur

7 Als Sjtadssjool willen wij graag op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten en een ieder die onze school bezoekt. Daarom hebben wij onderstaande gedragscodes met elkaar afgesproken. Wij hopen dat een ieder met respect deze regels in acht zal nemen. Wij hopen op uw medewerking, zodat we op een prettige en respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan. TOP 5 Omgaan met elkaar op obs De Sjtadssjool 1. Iedereen gaat met respect om met alle mensen die bij onze school betrokken zijn, ongeacht cultuur, levensovertuiging of leefwijze. (kinderen, leerkrachten, ouders, overblijfkrachten, klassenassistenten, stagiaires etc.) Iedereen is welkom op onze school! 2. Bij STOP, HOU OP! wordt iedereen geacht te stoppen met zijn/haar ongewenste gedrag. Er zijn passende consequenties gekoppeld aan dit gedrag. 3. We verwachten dat iedereen die betrokken is bij onze school ook respectvol taalgebruik hanteert. Leerkrachten worden met juf of meester aangesproken. 4. We gaan netjes en zorgvuldig met onze spullen en die van anderen om. Als we iets kapot maken, worden er excuses aangeboden en wordt eventuele schade door de vernieler in samenspraak met de ouders vergoed. 5. Elkaar pijn doen en fysiek geweld is verboden op De Sjtadssjool. Gebeurt dit toch, vinden er altijd gesprekken plaats tussen de betrokken partijen en eventueel ouders. Ook volgt er een passende sanctie op! (uitsluiten van activiteiten in de groep, werkplek buiten de groep, in ernstige gevallen schorsing in overleg met de leerplichtambtenaar).

8 Geachte ouders, Zoals u in de kalender kunt zien, gaan de kleuters een aantal keer per jaar zwemmen. Om dit mogelijk te maken betaalt u zwemgeld. Dit zwemgeld bedraagt 10,- voor het hele schooljaar. Dit bedrag kunt u op twee manieren voldoen: 1. contant betalen bij Nicole Niël (administratie) 2. overmaken naar Rabobank IBAN: NL 25 RABO o.v.v. zwemmen kleuters naam en groep

9 Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkrachten in de groep. Een gezellig moment na een lange ochtend. Wat geeft u mee? - Brood, verpakt in een zakje of trommeltje - Beker (voorzien van naam) met sap, melk of yoghurt - Liever geen blikjes en pakjes drinken!! - Fruit Geef a.u.b. geen snoep mee naar school!! Uw kind kan op school overblijven om te eten. Dit kan alleen goed verlopen met de hulp van veel vrijwilligers. Interesse? Laat het ons weten. U krijgt voor elke keer dat u overblijft een onkostenvergoeding van 6,- Contactpersoon tussenschoolse opvang: Truus L Ortye Telefoon: Het overblijven kost 80,- per kind per schooljaar. Dit bedrag kunt u op 3 manieren betalen: 1. Overmaken op bankrekening t.n.v. de Sjtadssjool. Rabobank IBAN: NL 25 RABO inzake TSO o.v.v. de naam van het kind en de groep waar het kind in zit 2. Het volledige bedrag in een keer contant bij de administratie van de school 3. Of in 10 termijnen van 8,- per maand met internetbankieren. Geeft u dit even door aan Nicole Niël?

10 Tijden Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag b 7a 8a 6a a 7b 8b 8c b a 3b 4a 5b a 5b 4b 5a Tijd Woensdag a b kleuters kleuters

11 Zoals u in de kalender kunt lezen hebben we volgend schooljaar weer een aantal studiedagen/studiemiddagen in de planning opgenomen. Op 22 aug starten we met het schooljaar en praten we met elkaar over onze visie en missie vanuit ons concept Boeiend Onderwijs. Op 3 september staat de studiemiddag in het teken van het educatief partnerschap in relatie tot Boeiend Onderwijs; hoe kunnen we samen met u als ouder(s)de kinderen begeleiden, waarin al de talenten van de kinderen tot hun recht komen in samenwerking met elkaar. Op 8 september wordt er inhoudelijk gewerkt aan de groepsplannen en nemen wij de tijd om zorgvuldig en doordacht de plannen verder uit te werken. Op 3 november en 14 januari wordt gekeken hoe wij in het onderwijs nog beter met onze tijd kunnen omgaan; een studiemiddag in het teken van timemanagement. Na de afnamen van de CITO toetsen staat 11 februari weer in het teken van de groepsplannen die opnieuw weer gemaakt worden aan de hand van de uitslagen van de CITO toetsen. Natuurlijk mag Passend Onderwijs op 2 maart in onze scholing niet vergeten worden. Daar kijken we naar hoe we een gedifferentieerde groep optimaal kunnen begeleiden vanuit ons zorgprofiel. 1 april staat in het teken van een gezamenlijke studiedag binnen onze stichting Kindante. 22 juni zal wederom gebruikt worden om te werken aan onze groepsplannen. Zo bent u op de hoogte waar wij als team de studiedagen/studiemiddagen voor inzetten om ons verder te professionaliseren. Portfolio Op onze school is het rapport verleden tijd en wordt op de gehele school gewerkt worden met een portfolio voor kinderen. Voor de kleuters noemen we dit de groeiwijzer. De leerlingen zullen een aantal keren per jaar het portfolio mee naar huis nemen. Het portfolio zal bij de oudergesprekken altijd besproken worden. Mocht u eerder vragen hebben over het portfolio of over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht van uw kind. Onze leerkrachten zijn altijd bereid om een afspraak met u te maken. Oudergesprekken 3 x per jaar vindt er een ( verplicht) oudergesprek plaats. Het eerste gesprek vindt in het begin van het schooljaar plaats en staat in het teken van kennismaking. U als ouder krijgt de gelegenheid om de talenten van uw kind aan de leerkracht te vertellen en de leerkracht zal het jaarplan en de bijzonderheden van het desbetreffende leerjaar met u doornemen. We hopen op deze manier van samenwerking nog meer rendement te halen uit de opbrengsten van uw kind. Parkeren rond OBS de Sjtadssjool ( hoofdlocatie) Als u uw kind naar school brengt, willen wij u vragen uw auto te parkeren op het naast de school gelegen parkeerterrein aan de Swentiboldstraat (waar de slagboom niet meer wordt gebruikt) of op de parkeerplaats van de bibliotheek. Deze is voor 9.00 uur gratis. We hebben in samenwerking met de gemeente een extra zebrapad laten aanleggen voor de veiligheid van onze kinderen. De gesprekken om ook van tot 15.15uur gratis te parkeren zijn nog lopende. We hopen zo extra parkeerplaatsen gerealiseerd te hebben, zodat de veiligheid aan de Vastradastraat vergroot kan worden. Mogen wij op uw medewerking rekenen.

12 Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45u u. Woensdag: 8.45u u Let op!: Groep 1 Groep 1+2 Groep 2 vrij iedere vrijdag. vrij iedere 1 e maandag van de maand (beginnende in september). schooltijden op vrijdag 8.45u u. De middagpauze: Groep 1 t/m 8 : uur tot uur Brengen en halen van uw kind: Brengen: Vanaf 8.30 uur zijn de lokalen van de groepen 1 en 2 geopend. Van 8.30 uur tot 8.40 uur zijn de lokalen van de groepen 3 t/m 8 gesloten. De kinderen zijn dan buiten op het schoolplein. (bij slecht weer gelden er andere regels). De bel gaat om 8.40 uur! De les begint om uur. Halen: U mag 5 minuten voor de eindtijd ons schoolplein opkomen. Eerder is erg storend. Studiemiddag 8 september 2014 vanaf uur Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Studiemiddag 3 november 2014 vanaf uur Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Studiedag 4 februari 2015 Carnavalsvakantie 16 t/m 20 februari 2015 Studiemiddag 2 maart 2015 vanaf uur St. Joep vrij 19 maart 2015 Studiedag 1 april 2015 Paasmaandag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsweekend 14 en 15 mei 2015 Pinkstermaandag 25 mei 2015 Studiemiddag 22 juni 2015 vanaf uur Zomervakantie 20 juli t/m 31 augustus 2015 Belt u als uw kind niet op school is? Naar de dokter, verslapen of ziek? Bel voor uur Telefoon hoofdlocatie: Telefoon locatie bovenbouw: Extra vrije dag(en) bij de directeur aanvragen (ook niet leerplichtige leerlingen)

13 De Stichting Kindante bestuurt 45 scholen voor basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Maasgouw. De scholen van de stichting zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past. Binnen de scholen van de Stichting Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat. Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger die zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. Leren leren en leren leven is hierbij het motto. We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept van de Stichting Kindante is het belangrijk dat iedere school binnen de wijk waarin de school gelegen is, tezamen met ouders vorm geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle scholen op een eigen manier vormgeven, rekening houdend met de schoolpopulatie. Kindante-scholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen geprikkeld worden zich optimaal te ontwikkelen en nadrukkelijk ook de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen. Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn, leggen we intern en extern verantwoording af. Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden De voorzitter van de Raad van Toezicht is: Mevr. C. Langen. Het college van bestuur en het bureau van de Stichting Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres: Arendstraat KT Sittard tel Het postadres is: Stichting Kindante Postbus PD Sittard

14 Wilma Schonbrodt Maurice v/d Bosch Anouk Mets Gielke Kamm Mark Renneberg Groep 5a Groep 5b Groep 6a Groep 6a Groep 6b di, wo ma, di, wo, vrij ma, di, vrij wo, do ma t/m vrij verkeer & cultuurcoördinator Marleen Brunsting Inge Mertens Thijs Ringens Chantal Renkens Bart Sluijsmans Groep 7a Groep 8b: ma, di Groep 7b Groep 8a Groep 8c ma, di, do, vrij Groep 7a: wo ma t/m vrij ma, di woe ma t/m vrij contactpersoon ICT-er Ingrid Hendrikx Simons Marian Groven Vivian Laudy Wendy Rademackers Bert Andriolo MT-lid MT-lid MT-lid MT-lid / V-groep MT-lid IB-er groep 1/2 IB-er groep 1/2 IB-er groep 3 t/m 6 IB-er groep 7/8 locatieleider bovenbouw ma, di wo, do, vrij Groep 3b: do Groep 8a: do, vrij Groep 8b: wo, do, vrij Jolanda Kleijn Nicole Niël Karel van der Steen Directeur Management assistentie Conciërge ma t/m vrij ma t/m do ma, di, wo, vrij

15 Saskia Verboord - Princen Sonja Blom Vera Beckers Rebecca Tummers Ineke Gerritse - Zwart Groep 1/2a Groep 1/2a: wo, do Groep 1/2b Groep 1/2b wo Groep 1/2c ma, di Groep 2a + 2 e ma, di, do Groep 2b + 2c ma, di, wo vrij-ochtend vrij-ochtend contactpersoon Theanne Gorissen Cindy Bruns - Vlaskamp Kim Kleijn Erik Meulmeester Susanne Suijkerbuijk Groep 1/2c do Groep 1/2d Groep 1/2e Groep 3a di, do Groep 1/2d ma di, wo, do ma t/m do ma t/m vrij vervanging ICT Groep 2c + 2d lees- & dyslexiespecialist & dyslexietaken vrij-ochtend MRT-specialist Kelly van Dongen Martin Garaj Guido Gelissen Lotte van Dijk Celine Venhorst Groep 3b Groep 4a Groep 4b Groep 4b 12x ma Groep 5a ma, di, wo, vrij ma t/m vrij ma t/m vrij Groep 5b do ma, do, vrij ICT-er rekenspecialist

16 Met trots bieden wij onze vernieuwde schoolkalender aan! Er is hard gewerkt door de werkgroep schoolkalender om er een duidelijke en overzichtelijke kalender van te maken. We wensen u dan ook veel leesplezier met onze schoolkalender. Heeft u vragen of tips over deze schoolkalender, laat het ons dan beslist weten en dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Team OBS de Sjtadssjool

17

18

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Extra verlof Informatie over toestemming voor verzuim van school Meer informatie Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof?

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof? Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036 Wie beslist over verlof? Informatie voor ouders Waar kan ik terecht met mijn vragen? Meer informatie? www.almere.nl Wilt u reageren? info@almere.nl Hebt u

Nadere informatie

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen?

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Inhoudsopgave 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof bij religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4.

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Intussen zien we veel blije gezichten en zijn de kinderen weer enthousiast aan de slag gegaan. Ook fijn dat de ouders in grote getale

Intussen zien we veel blije gezichten en zijn de kinderen weer enthousiast aan de slag gegaan. Ook fijn dat de ouders in grote getale Nieuwsbrief OBS De Sjtadssjool Augustus-September 2014 De kop is er af, het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Altijd weer spannend, hoe is de nieuwe juf of meester, hoe zal het gaan in de nieuwe groep?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In deze folder wordt met ouders ook gedoeld op voogden en/of feitelijke verzorgers.

Inhoudsopgave. In deze folder wordt met ouders ook gedoeld op voogden en/of feitelijke verzorgers. 1 De Leerplicht Geachte ouder, Een van de vele gemeentelijke taken is het handhaven van de leerplichtwet 1969. Maar natuurlijk is de leerplichtwet 1969 niet alleen een zaak van de gemeente. Als ouder van

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen?

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? Wat zijn de regels? Procedure rond extra en Wie verleent het verlof? bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? (036) 527 77 73 leerlingzaken@almere.nl Gemeente Almere DMO/Leerlingzaken Postbus

Nadere informatie

nummer 5 25 september 2015

nummer 5 25 september 2015 nummer 5 25 september 2015 Weekagenda: Maandag 5 oktober: Groep 1-2-3 vrij! Woensdag 7 oktober: Start Kinderboekenweek Zaterdag 9 oktober: Dag van de duurzaamheid Zondag 11 oktober: Open Dag van 10.00u-12.00u

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Leerplicht in Zwartewaterland

Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht? leerrecht! Leerplicht hangt nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014. Pagina. Openingswoord 2. 1. Schooltijden 3. 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3

Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014. Pagina. Openingswoord 2. 1. Schooltijden 3. 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3 Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014 Pagina Openingswoord 2 1. Schooltijden 3 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3 3. Adresgegevens school 4 4. Teamleden / groepsindeling 2013-2014 4 5. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Procedure rond extra en bijzonder verlof

Procedure rond extra en bijzonder verlof Procedure rond extra en bijzonder verlof Vakantieverlof (art. onder f van de Leerplichtwet 969) Bevoegdheid directeur school Bevoegdheid leerplichtambtenaar : tot max. 0 schooldagen. In overleg met de

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Inhoudsopgave Leerplicht...4 Kwalificatieplicht... 4 Vrijstelling van

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Maandbrief Obs Johanna Huiskamp

Maandbrief Obs Johanna Huiskamp Belangrijke data schooljaar 2015-2016 Noteert u deze vast in uw agenda? Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari Goede vrijdag 25 maart

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015

Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Montessori College MMvmbo Nijmegen Verzuimprotocol 2014-2015 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken, opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht van

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014 VAKANTIEROOSTER EN ACTIVITEITEN EERSTE WEKEN Wij zijn momenteel bezig met onze nieuwe Schoolgids en een nieuwe Jaarkalender.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet?

Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet? Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet? 1. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties (art. 11 onder f en art. 13 van de Leerplichtwet 1969) Vakantie onder schooltijd mag alleen als de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

DE LEERPLICHTWET. Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school.

DE LEERPLICHTWET. Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school. DE LEERPLICHTWET Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school. Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 12e nieuwsbrief, vrijdag 13 februari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de 12 e nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 3; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 3; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Personeel Aan het begin van het schooljaar was nog niet duidelijk hoe het verder zou gaan met onze zieke collega, Hans van der Wurff. Inmiddels weten we dat Hans definitief niet

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Informatieblad voor ouders en leerlingen. Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014. Juf Charlotte afwezig

Informatieblad voor ouders en leerlingen. Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014. Juf Charlotte afwezig Informatieblad voor ouders en leerlingen Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014 Agenda oktober Vrij. 3 inloop onderbouw Ma. 6 Dag van de leerkracht Ma. 6 inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige Ma. 6/7/8 juf

Nadere informatie

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 DE KLAPPER nr 13 Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 st.michael@rvko.nl www.st-michael.nl Brede schoolactiviteiten Ook na de voorjaarsvakantie kunnen

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling schoolbezoek

verzoek om vrijstelling schoolbezoek verzoek om vrijstelling schoolbezoek Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord Schuttersveld 9 2316 XG Leiden Telefoon: 071 523 90 00 Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2015-2016 1

Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2015-2016 1 De Doornick katholieke basisschool Blauwe Hoek 40 6686 AE Doornenburg Tel. :0481-421208 Fax :0481-431067 E-mail :doornick@delinge.nl Website :www.dedoornick.nl Nieuwsbrief De Doornick nummer 1, 11 september

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 van de

Schoolkalender 2014-2015 van de Schoolkalender 2014-2015 van de Augustus 2014 September 2014 Vr 1 Ma 1 Za 2 Di 2 Start Rots&Water groep 5 Zo 3 Wo 3 Ouderbedankochtend 8.30 uur Ma 4 Do 4 Di 5 Vr 5 Wo 6 Za 6 Do 7 Zo 7 Vr 8 Ma 8 Za 9 Di

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 7 UITGAVE 10 17-1-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 7 UITGAVE 10 17-1-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 7 UITGAVE 10 17-1-2014 Voorleesochtend 22 januari 2014. Iedereen weet nog hoe fijn het was om als kind voorgelezen te worden. En iedereen weet dat zo de liefde

Nadere informatie

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten September 2015 1 2 MR 3 4 5 6 37 7 Informatieavond Zuid 8

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November 2015. Aan de ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief. November 2015. Aan de ouders/verzorgers, Nieuwsbrief November 2015 Aan de ouders/verzorgers, Nadat na de herfstvakantie de lokalen van de groepen 1-2a, 3 en 6-7 in gebruik zijn genomen zijn vrijdagmiddag de groepen 4-5 en 7-8 overgegaan naar

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist P L A T F O R M L E E R P L I C H T U T R E C H T Z U I D O O S T Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvvelrug, Zeist. Protocol

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. informatiekalender r.k. basisschool de kleine Wereld Vaals 2015-2016 SCHOOLBESTUUR... 2 LICHAMELIJKE OEFENING... 6

INHOUDSOPGAVE. informatiekalender r.k. basisschool de kleine Wereld Vaals 2015-2016 SCHOOLBESTUUR... 2 LICHAMELIJKE OEFENING... 6 INHOUDSOPGAVE SCHOOLBESTUUR... 2 SCHOOLADVIESCOMMISSIE... 2 LEERPLICHT... 3 SCHOOLVERZUIM... 3 GROEPSINDELING... 4 SCHOOLTIJDEN... 4 VAKANTIES/VRIJE DAGEN... 4 VAKANTIEROOSTER... 5 ZOMERVAKANTIES... 5

Nadere informatie

2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;

2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving; Procedure aanvraag verlof 1. De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht en kwalificatieplicht Iedereen naar school 3 Inleiding Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl EVEN LANGSZIJ OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER 39 e jaargang nr.1 Langszij 2015-2016 E-mail school Website obs.deboeier@obsdeboeier.nl www.obsdeboeier.nl E-mail Medezeggenschapsraad E-mail Ouderraad

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Piramidepost 21 oktober 2014

Piramidepost 21 oktober 2014 Piramidepost 21 oktober 2014 Data Activiteit Bestemd voor Woensdag Start schoolreisje naar Texel Groepen 8 22 oktober Vrijdag Kledingbeurs (14.00 15.15) Alle ouders / verzorgers 24 oktober Laatste dag

Nadere informatie