VERLOF Leerplicht en verlof 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 2. Op vakantie onder schooltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERLOF Leerplicht en verlof 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 2. Op vakantie onder schooltijd"

Transcriptie

1 De regels over de leerplicht staan in de Leerplichtwet. Zie hiervoor de site van de landelijke vereniging van leerplicht-ambtenaren (LVLA): VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet zo maar van school wegblijven.. In een beperkt aantal gevallen is verlof mogelijk: 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit uw godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 2. Op vakantie onder schooltijd Verlof voor vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (1 van) de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven (m.u.v. de eerste 2 weken van het schooljaar), zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet de enig mogelijke gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd. De aanvraag moet tenminste 8 weken van te voren bij de directeur worden ingediend i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Helaas komt het wel eens voor dat een kind of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor het kind pas later op school terug kan komen. Het is van groot belang een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden. 3. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de kinderen liggen. Hierbij moet gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk of ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten, de viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend. Hoe dient u een aanvraag in? Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij Nicole Niël. U levert de aanvraag, met relevante verklaringen in bij de directeur. Deze neemt een besluit voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als het een aanvraag voor verlof van meer dan 10 schooldagen is, neemt de leerplichtambtenaar van de woongemeente een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Niet eens met het besluit Als uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met het besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: datum, naam en adres van belanghebbende, een omschrijving van het besluit dat is genomen, argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit. Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo n juridische procedure zijn kosten verbonden. Voordat u een beroepschrift indient, is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Heeft u nog vragen? Neem contact op met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente, of ga naar

2 Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen Vragen over opgroeien of opvoeden? Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Er zijn veel instellingen waar jongeren en ouders terecht kunnen met vragen en problemen. Tegenwoordig zijn veel van die instellingen bereikbaar in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Iedere gemeente in de Westelijke Mijnstreek heeft één of meer CJG s. Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden. Ouders Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en àlle andere onderwerpen waar ouders mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een uitgebreid programma van activiteiten als ouder-kind-ochtenden, themabijeenkomsten en cursussen als Omgaan met pubers en Computergebruik door kinderen. Goed advies en snelle hulp Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar kunnen zonder afspraak binnen lopen. Daarnaast is het CJG ook een adviescentrum voor alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeden, opgroeien en ontplooien. Je bent welkom zonder afspraak, (zie voor adressen maar wil je zeker zijn dat er iemand is die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail contact op. Vanaf nu kun je ook voor al je vragen terecht op onze website (www.cjg-wm.nl) waar onze digitale assistente je helpt met je vragen, je direct je vraag kunt opzoeken en contact kunt leggen met de juiste hulpverlener. Ook kun je onze gratis opvoedapp op de gsm installeren (zoek op CJG Westelijke Mijnstreek in de store). Wij kijken samen mee naar de beste aanpak voor je vraag. Contactpersoon: Margriet van Kempen Telefoon: Bereikbaar op: dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur

3 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg schooljaar De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio. Aan elke school is een team JGZ verbonden bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat oudere kinderen, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Bij vragen of zorgen over een kind kan men een afspraak maken voor een gesprek met een van onze JGZ-medewerkers. Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat hulp of zorg nodig is, dan zoeken wij samen naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) werken we nauw samen met het consultatiebureau, het welzijnswerk en met andere professionals die zich bezighouden met de zorg voor de gezondheid van de jeugd. Vinger aan de pols Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière. We kijken bijvoorbeeld naar groei, motoriek en spraak, maar ook - bij oudere kinderen - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we ouders en - in het voortgezet onderwijs - leerlingen regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kinddossier, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan het consultatiebureau. Inentingen Als JGZ zorgen we voor de uitvoering van het landelijk Rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat jongens en meisjes volledig worden ingeënt tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). De laatste inentingen krijgt het kind op 9-jarige leeftijd. Meisjes van 12 jaar krijgen bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. De GGD Zuid Limburg doet meer We kijken of de school of het kinderdagverblijf schoon en veilig is en geven waar nodig adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren. We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden. Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming. Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen gratis terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD en in Limburg. Elke vier jaar verricht de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van jeugdbeleid. Vragen? Meer weten? Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg. Telefoonnummer: E I

4 Welkom bij MIK BSO de Grote Helden. Opvang voor en na school, tijdens alle vrije dagen en vakanties van school. De BSO is geopend tussen 7.30 en uur en is voor alle kinderen (4-13 jaar) van de basisschool. MIK BSO Grote Helden, de actieve buitenschoolse opvang in Broeksittard en Europapark: - Ligt in buurthuis de Oase en naast het BOSS-park, een perfecte uitvalsbasis voor heel veel sportieve activiteiten, zoals voetballen, hockey, fietscross, basketballen, skaten, fitness en nog veel meer! - Is een knusse locatie met heel veel ruimtes, speciaal ingericht op leeftijd, waar de kinderen zich terug kunnen trekken en zich lekker kunnen uitleven. BSO De Grote Helden, - Biedt regelmatig creatieve, maar ook actieve workshops. - Heeft een speciale ruimte voor kinderen van 8-13 jaar: Oktoplus. Daar kunnen kinderen zelf mee bepalen hoe alles eruit komt te zien en wat de activiteiten zijn. - Biedt zwemles aan onder BSO-tijd! Leuk samen met vriendjes het A-diploma halen! - Daar kun je ook terecht vóór school, tijdens alle vakanties en voor een opvangprobleem van één dag. Ook als u normaal geen gebruik maakt van de BSO. MIK BSO De Grote Helden heeft heel wat te bieden. Wilt u meer informatie of weten wat de kosten zijn? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice: of maak zelf een berekening via de site: Voor een kijkje op de locatie zelf kunt u bellen voor een afspraak. U bent van harte welkom! MIK BSO Grote Helden Bachstraat 51a 6137 RX Sittard telefoon: internet:

5 Zoals de meeste scholen, heeft ook de Sjtadssjool een ouderraad. Wij vinden het leuk als u weet wie wij zijn en wat wij doen, dus leest u vooral verder. De belangrijkste taak van de ouderraad is het organiseren van en ondersteunen bij activiteiten voor alle kinderen van de Sjtadssjool. Hiermee hopen we de schooltijd voor alle kinderen een fantastische tijd te maken, waar ze hun hele leven lang met plezier en genoegen op kunnen terugkijken. Bij de activiteiten kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, carnaval, het themafeest, de winterafsluiting, het zomerfeest en nog veel meer. Verder vindt en beheert de ouderraad de ouderbijdrage die u jaarlijks voor uw kind betaalt. Deze komt natuurlijk geheel ten goede aan de kinderen. Wij betalen hiervan bijvoorbeeld de cadeautjes met Sinterklaas, traktaties tijdens de activiteiten, extra speelmateriaal e.d. en wij geven een bijdrage aan de schoolreisjes en uitstapjes van de kinderen. Voor een gedetailleerd overzicht van deze uitgaven kunt u ons benaderen. U kunt ook naar de Algemene Vergadering aan het begin van elk schooljaar komen, waar tekst en uitleg wordt gegeven over de activiteiten en uitgaven van het afgelopen jaar. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per zes weken. Deze data plus de notulen van elke vorige vergadering hangen op het mededelingenbord in de grote hal en zijn terug te vinden op deze site. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor alle ouders die interesse hebben: u bent dus van harte welkom! Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om een van ons aan te spreken. De ouderraad

6 Als school ben je altijd bezig met verbeteren en vernieuwen. Je weet niet altijd of je alles goed doet. Graag zouden wij willen weten wat er onder ouders leeft op school. Waar wij als school rekening mee moeten houden. Wat gaat goed op school, wat gaat nog niet zo goed op school. Wat vinden jullie van het beleid en van de ingezette koers? Allemaal vragen die leven bij ons op school en misschien ook bij jullie als ouder(s). Natuurlijk wordt in de MR, als officieel orgaan, ook meegedacht met de school en wordt de ingezette koers besproken. In de MR wordt ook om instemming gevraagd op het beleid. Ook in de ouderraad wordt natuurlijk meegedacht op school. Toch zouden wij graag een ouderpanel nieuw leven willen inblazen (in het verleden hebben we eerder pogingen gedaan om een ouderpanel van de grond te krijgen) om een zo genoemde kwaliteitsdialoog met ouders verder op gang te brengen, in een informele sfeer. Dit zou dan 3 keer per jaar kunnen plaatsvinden. Denkt u Ik zou wel graag met de school willen meedenken, geeft u zich dan op. We hebben twee ouders van elke bouw (de onderbouw, middenbouw en bovenbouw) nodig om een goede afspiegeling te hebben van de leeftijdsopbouw van onze kinderen. Wij hopen dat u bereid bent om met ons mee te denken. Aarzel niet om u op te geven. Uw mening is belangrijk. U kunt zich opgeven door te mailen naar: De eerste bijeenkomst vindt plaats in overleg van t/m uur

7 Als Sjtadssjool willen wij graag op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten en een ieder die onze school bezoekt. Daarom hebben wij onderstaande gedragscodes met elkaar afgesproken. Wij hopen dat een ieder met respect deze regels in acht zal nemen. Wij hopen op uw medewerking, zodat we op een prettige en respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan. TOP 5 Omgaan met elkaar op obs De Sjtadssjool 1. Iedereen gaat met respect om met alle mensen die bij onze school betrokken zijn, ongeacht cultuur, levensovertuiging of leefwijze. (kinderen, leerkrachten, ouders, overblijfkrachten, klassenassistenten, stagiaires etc.) Iedereen is welkom op onze school! 2. Bij STOP, HOU OP! wordt iedereen geacht te stoppen met zijn/haar ongewenste gedrag. Er zijn passende consequenties gekoppeld aan dit gedrag. 3. We verwachten dat iedereen die betrokken is bij onze school ook respectvol taalgebruik hanteert. Leerkrachten worden met juf of meester aangesproken. 4. We gaan netjes en zorgvuldig met onze spullen en die van anderen om. Als we iets kapot maken, worden er excuses aangeboden en wordt eventuele schade door de vernieler in samenspraak met de ouders vergoed. 5. Elkaar pijn doen en fysiek geweld is verboden op De Sjtadssjool. Gebeurt dit toch, vinden er altijd gesprekken plaats tussen de betrokken partijen en eventueel ouders. Ook volgt er een passende sanctie op! (uitsluiten van activiteiten in de groep, werkplek buiten de groep, in ernstige gevallen schorsing in overleg met de leerplichtambtenaar).

8 Geachte ouders, Zoals u in de kalender kunt zien, gaan de kleuters een aantal keer per jaar zwemmen. Om dit mogelijk te maken betaalt u zwemgeld. Dit zwemgeld bedraagt 10,- voor het hele schooljaar. Dit bedrag kunt u op twee manieren voldoen: 1. contant betalen bij Nicole Niël (administratie) 2. overmaken naar Rabobank IBAN: NL 25 RABO o.v.v. zwemmen kleuters naam en groep

9 Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkrachten in de groep. Een gezellig moment na een lange ochtend. Wat geeft u mee? - Brood, verpakt in een zakje of trommeltje - Beker (voorzien van naam) met sap, melk of yoghurt - Liever geen blikjes en pakjes drinken!! - Fruit Geef a.u.b. geen snoep mee naar school!! Uw kind kan op school overblijven om te eten. Dit kan alleen goed verlopen met de hulp van veel vrijwilligers. Interesse? Laat het ons weten. U krijgt voor elke keer dat u overblijft een onkostenvergoeding van 6,- Contactpersoon tussenschoolse opvang: Truus L Ortye Telefoon: Het overblijven kost 80,- per kind per schooljaar. Dit bedrag kunt u op 3 manieren betalen: 1. Overmaken op bankrekening t.n.v. de Sjtadssjool. Rabobank IBAN: NL 25 RABO inzake TSO o.v.v. de naam van het kind en de groep waar het kind in zit 2. Het volledige bedrag in een keer contant bij de administratie van de school 3. Of in 10 termijnen van 8,- per maand met internetbankieren. Geeft u dit even door aan Nicole Niël?

10 Tijden Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag b 7a 8a 6a a 7b 8b 8c b a 3b 4a 5b a 5b 4b 5a Tijd Woensdag a b kleuters kleuters

11 Zoals u in de kalender kunt lezen hebben we volgend schooljaar weer een aantal studiedagen/studiemiddagen in de planning opgenomen. Op 22 aug starten we met het schooljaar en praten we met elkaar over onze visie en missie vanuit ons concept Boeiend Onderwijs. Op 3 september staat de studiemiddag in het teken van het educatief partnerschap in relatie tot Boeiend Onderwijs; hoe kunnen we samen met u als ouder(s)de kinderen begeleiden, waarin al de talenten van de kinderen tot hun recht komen in samenwerking met elkaar. Op 8 september wordt er inhoudelijk gewerkt aan de groepsplannen en nemen wij de tijd om zorgvuldig en doordacht de plannen verder uit te werken. Op 3 november en 14 januari wordt gekeken hoe wij in het onderwijs nog beter met onze tijd kunnen omgaan; een studiemiddag in het teken van timemanagement. Na de afnamen van de CITO toetsen staat 11 februari weer in het teken van de groepsplannen die opnieuw weer gemaakt worden aan de hand van de uitslagen van de CITO toetsen. Natuurlijk mag Passend Onderwijs op 2 maart in onze scholing niet vergeten worden. Daar kijken we naar hoe we een gedifferentieerde groep optimaal kunnen begeleiden vanuit ons zorgprofiel. 1 april staat in het teken van een gezamenlijke studiedag binnen onze stichting Kindante. 22 juni zal wederom gebruikt worden om te werken aan onze groepsplannen. Zo bent u op de hoogte waar wij als team de studiedagen/studiemiddagen voor inzetten om ons verder te professionaliseren. Portfolio Op onze school is het rapport verleden tijd en wordt op de gehele school gewerkt worden met een portfolio voor kinderen. Voor de kleuters noemen we dit de groeiwijzer. De leerlingen zullen een aantal keren per jaar het portfolio mee naar huis nemen. Het portfolio zal bij de oudergesprekken altijd besproken worden. Mocht u eerder vragen hebben over het portfolio of over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht van uw kind. Onze leerkrachten zijn altijd bereid om een afspraak met u te maken. Oudergesprekken 3 x per jaar vindt er een ( verplicht) oudergesprek plaats. Het eerste gesprek vindt in het begin van het schooljaar plaats en staat in het teken van kennismaking. U als ouder krijgt de gelegenheid om de talenten van uw kind aan de leerkracht te vertellen en de leerkracht zal het jaarplan en de bijzonderheden van het desbetreffende leerjaar met u doornemen. We hopen op deze manier van samenwerking nog meer rendement te halen uit de opbrengsten van uw kind. Parkeren rond OBS de Sjtadssjool ( hoofdlocatie) Als u uw kind naar school brengt, willen wij u vragen uw auto te parkeren op het naast de school gelegen parkeerterrein aan de Swentiboldstraat (waar de slagboom niet meer wordt gebruikt) of op de parkeerplaats van de bibliotheek. Deze is voor 9.00 uur gratis. We hebben in samenwerking met de gemeente een extra zebrapad laten aanleggen voor de veiligheid van onze kinderen. De gesprekken om ook van tot 15.15uur gratis te parkeren zijn nog lopende. We hopen zo extra parkeerplaatsen gerealiseerd te hebben, zodat de veiligheid aan de Vastradastraat vergroot kan worden. Mogen wij op uw medewerking rekenen.

12 Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45u u. Woensdag: 8.45u u Let op!: Groep 1 Groep 1+2 Groep 2 vrij iedere vrijdag. vrij iedere 1 e maandag van de maand (beginnende in september). schooltijden op vrijdag 8.45u u. De middagpauze: Groep 1 t/m 8 : uur tot uur Brengen en halen van uw kind: Brengen: Vanaf 8.30 uur zijn de lokalen van de groepen 1 en 2 geopend. Van 8.30 uur tot 8.40 uur zijn de lokalen van de groepen 3 t/m 8 gesloten. De kinderen zijn dan buiten op het schoolplein. (bij slecht weer gelden er andere regels). De bel gaat om 8.40 uur! De les begint om uur. Halen: U mag 5 minuten voor de eindtijd ons schoolplein opkomen. Eerder is erg storend. Studiemiddag 8 september 2014 vanaf uur Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Studiemiddag 3 november 2014 vanaf uur Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Studiedag 4 februari 2015 Carnavalsvakantie 16 t/m 20 februari 2015 Studiemiddag 2 maart 2015 vanaf uur St. Joep vrij 19 maart 2015 Studiedag 1 april 2015 Paasmaandag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsweekend 14 en 15 mei 2015 Pinkstermaandag 25 mei 2015 Studiemiddag 22 juni 2015 vanaf uur Zomervakantie 20 juli t/m 31 augustus 2015 Belt u als uw kind niet op school is? Naar de dokter, verslapen of ziek? Bel voor uur Telefoon hoofdlocatie: Telefoon locatie bovenbouw: Extra vrije dag(en) bij de directeur aanvragen (ook niet leerplichtige leerlingen)

13 De Stichting Kindante bestuurt 45 scholen voor basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Maasgouw. De scholen van de stichting zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past. Binnen de scholen van de Stichting Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat. Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger die zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. Leren leren en leren leven is hierbij het motto. We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept van de Stichting Kindante is het belangrijk dat iedere school binnen de wijk waarin de school gelegen is, tezamen met ouders vorm geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle scholen op een eigen manier vormgeven, rekening houdend met de schoolpopulatie. Kindante-scholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen geprikkeld worden zich optimaal te ontwikkelen en nadrukkelijk ook de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen. Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn, leggen we intern en extern verantwoording af. Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden De voorzitter van de Raad van Toezicht is: Mevr. C. Langen. Het college van bestuur en het bureau van de Stichting Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres: Arendstraat KT Sittard tel Het postadres is: Stichting Kindante Postbus PD Sittard

14 Wilma Schonbrodt Maurice v/d Bosch Anouk Mets Gielke Kamm Mark Renneberg Groep 5a Groep 5b Groep 6a Groep 6a Groep 6b di, wo ma, di, wo, vrij ma, di, vrij wo, do ma t/m vrij verkeer & cultuurcoördinator Marleen Brunsting Inge Mertens Thijs Ringens Chantal Renkens Bart Sluijsmans Groep 7a Groep 8b: ma, di Groep 7b Groep 8a Groep 8c ma, di, do, vrij Groep 7a: wo ma t/m vrij ma, di woe ma t/m vrij contactpersoon ICT-er Ingrid Hendrikx Simons Marian Groven Vivian Laudy Wendy Rademackers Bert Andriolo MT-lid MT-lid MT-lid MT-lid / V-groep MT-lid IB-er groep 1/2 IB-er groep 1/2 IB-er groep 3 t/m 6 IB-er groep 7/8 locatieleider bovenbouw ma, di wo, do, vrij Groep 3b: do Groep 8a: do, vrij Groep 8b: wo, do, vrij Jolanda Kleijn Nicole Niël Karel van der Steen Directeur Management assistentie Conciërge ma t/m vrij ma t/m do ma, di, wo, vrij

15 Saskia Verboord - Princen Sonja Blom Vera Beckers Rebecca Tummers Ineke Gerritse - Zwart Groep 1/2a Groep 1/2a: wo, do Groep 1/2b Groep 1/2b wo Groep 1/2c ma, di Groep 2a + 2 e ma, di, do Groep 2b + 2c ma, di, wo vrij-ochtend vrij-ochtend contactpersoon Theanne Gorissen Cindy Bruns - Vlaskamp Kim Kleijn Erik Meulmeester Susanne Suijkerbuijk Groep 1/2c do Groep 1/2d Groep 1/2e Groep 3a di, do Groep 1/2d ma di, wo, do ma t/m do ma t/m vrij vervanging ICT Groep 2c + 2d lees- & dyslexiespecialist & dyslexietaken vrij-ochtend MRT-specialist Kelly van Dongen Martin Garaj Guido Gelissen Lotte van Dijk Celine Venhorst Groep 3b Groep 4a Groep 4b Groep 4b 12x ma Groep 5a ma, di, wo, vrij ma t/m vrij ma t/m vrij Groep 5b do ma, do, vrij ICT-er rekenspecialist

16 Met trots bieden wij onze vernieuwde schoolkalender aan! Er is hard gewerkt door de werkgroep schoolkalender om er een duidelijke en overzichtelijke kalender van te maken. We wensen u dan ook veel leesplezier met onze schoolkalender. Heeft u vragen of tips over deze schoolkalender, laat het ons dan beslist weten en dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Team OBS de Sjtadssjool

17

18

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 21 juli Schoolverlatersavond 22 juli Rapporten 23 juli Vrij groep 1 t/m 8 6 september Eerste schooldag Groepsindeling schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Extra verlof Informatie over toestemming voor verzuim van school Meer informatie Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Kalender

Kalender Kalender 2015 2016 www.hoefer.nl Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-4513149 sittard@hoefer.nl Dunantstraat 11 geleen@hoefer.nl augustus 2015 ma di wo do vr za zo 1 2 Bs de hoefer 3 4 5 6 7 8 9 Locatie

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen?

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Inhoudsopgave 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof bij religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4.

Nadere informatie

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof?

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof? Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036 Wie beslist over verlof? Informatie voor ouders Waar kan ik terecht met mijn vragen? Meer informatie? www.almere.nl Wilt u reageren? info@almere.nl Hebt u

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud: 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van andere gewichtige

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Intussen zien we veel blije gezichten en zijn de kinderen weer enthousiast aan de slag gegaan. Ook fijn dat de ouders in grote getale

Intussen zien we veel blije gezichten en zijn de kinderen weer enthousiast aan de slag gegaan. Ook fijn dat de ouders in grote getale Nieuwsbrief OBS De Sjtadssjool Augustus-September 2014 De kop is er af, het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Altijd weer spannend, hoe is de nieuwe juf of meester, hoe zal het gaan in de nieuwe groep?

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

nummer 5 25 september 2015

nummer 5 25 september 2015 nummer 5 25 september 2015 Weekagenda: Maandag 5 oktober: Groep 1-2-3 vrij! Woensdag 7 oktober: Start Kinderboekenweek Zaterdag 9 oktober: Dag van de duurzaamheid Zondag 11 oktober: Open Dag van 10.00u-12.00u

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In deze folder wordt met ouders ook gedoeld op voogden en/of feitelijke verzorgers.

Inhoudsopgave. In deze folder wordt met ouders ook gedoeld op voogden en/of feitelijke verzorgers. 1 De Leerplicht Geachte ouder, Een van de vele gemeentelijke taken is het handhaven van de leerplichtwet 1969. Maar natuurlijk is de leerplichtwet 1969 niet alleen een zaak van de gemeente. Als ouder van

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, Februari 2017 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen?

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? Wat zijn de regels? Procedure rond extra en Wie verleent het verlof? bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? (036) 527 77 73 leerlingzaken@almere.nl Gemeente Almere DMO/Leerlingzaken Postbus

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Belangrijke data. Uitslag Cito-eindtoets. Hiep Hiep Hoera! 1 Hienwijzer schooljaar Editie #16

Belangrijke data. Uitslag Cito-eindtoets. Hiep Hiep Hoera! 1 Hienwijzer schooljaar Editie #16 Belangrijke data 22 mei Lessen van Adrie Vroon voor groep 4, 5, 7 en 8 25/26 mei Hemelvaart alle kinderen vrij 1 juni Zwemles groep 3 en 4 - bus vertrekt om 13.00 uur 5 juni 2 e Pinksterdag alle kinderen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 27 juni: Schoolverlatersavond 28 juni: Rapporten 29 juni: Huwelijk juffrouw Veronique 29 juni: Vrij groep 1 t/m 8 13 augustus: Eerste

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht

Iedereen naar school. Informatie over leerplicht Iedereen naar school Informatie over leerplicht 03 Iedereen naar school Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014. Pagina. Openingswoord 2. 1. Schooltijden 3. 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3

Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014. Pagina. Openingswoord 2. 1. Schooltijden 3. 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3 Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014 Pagina Openingswoord 2 1. Schooltijden 3 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3 3. Adresgegevens school 4 4. Teamleden / groepsindeling 2013-2014 4 5. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school:

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school: Agenda: Communicatielijnen binnen de school: Als school willen we een open school zijn waar u als ouder/verzorger langs kunt komen voor vragen/ problemen, maar ook voor positieve reacties over zaken die

Nadere informatie

Leerplicht in Zwartewaterland

Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht? leerrecht! Leerplicht hangt nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof

Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. In een beperkt aantal

Nadere informatie

Procedure rond extra en bijzonder verlof

Procedure rond extra en bijzonder verlof Procedure rond extra en bijzonder verlof Vakantieverlof (art. onder f van de Leerplichtwet 969) Bevoegdheid directeur school Bevoegdheid leerplichtambtenaar : tot max. 0 schooldagen. In overleg met de

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Weekbrief Johannesschool

Weekbrief Johannesschool In deze weekbrief Vanuit de directie Voor in de agenda Korte mededelingen Verlofaanvragen (Opening) Kinderboekenweek Ouderavond Kanjertraining Hillegym Vanuit de directie Beste ouder(s), Het schooljaar

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Schoolinfo 2015-2016

Schoolinfo 2015-2016 Schoolinfo 2015-2016 Hierbij ontvangt u de algemene schoolinformatie voor het schooljaar 2015-2016. Inmiddels heeft u ons jaaroverzicht ontvangen. Ook op de website van de school is deze INFO te vinden.

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Inhoudsopgave Leerplicht...4 Kwalificatieplicht... 4 Vrijstelling van

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

TIP voor alle ouders! Lees deze informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda!

TIP voor alle ouders! Lees deze informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda! TIP voor alle ouders! Lees deze informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda! Deze informatiebrief kunt u ook lezen op www.willemsschool.nl. Agenda 3 juli

Nadere informatie