FEbruari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.tvdehoven.nl FEbruari 2011"

Transcriptie

1 FEbruari 2011

2 Clubblad de Mepper 21 e jaargang nummer 1 Tennispark De Hoge Tonge Molenweg BD Zutphen Postadres TV De Hoven Postbus GA Warnsveld Tel: : Opgericht : 4 november 1981 Rabobank rek.nr t.n.v. Tennisvereniging De Hoven In deze Mepper Van de voorzitter Aktiviteitenkalender ALV 2011 Contributie Kantine- / bardienst Geinig Nieuwjaarsreceptie Grappig Zomeravondcompetitie Klaverjassen Woensdag damescompetitie Kantinediensten reglement Redactioneel en colofon

3 2011 Naar het zich liet aanzien werd deze winter een kopie van die van vorig jaar. Al vroeg in december waren er vorst en sneeuw. Het tennis kwam stil te liggen. Maar in begin januari begon het te dooien en kon zelfs de wintercompetitie weer opgestart worden. Op dit moment lijkt het dat deze competitie t/m de finaledag verder gespeeld zal kunnen worden. En dat is goed. Vorig jaar bezorgde o.a. de sneeuw de vereniging een flink omzetverlies in de kantine en ook de lange periode van inactiviteit zorgde ervoor dat onze leden maar langzaam de weg naar de baan vonden. Dit, en verder wat perikelen om de geringe deelname aan door de vereniging gereserveerde tennislesuren hebben ervoor gezorgd dat we over het boekjaar oktober 2009 t/m september 2010 voor het eerst sinds 1997/98 een negatief financieel resultaat in de boeken kregen. Nu is dit, in tegenstelling tot een van onze Zutphense zusterverenigingen, een relatief gering bedrag en hebben wij, mede dankzij onze uitstekende penningmeester en een ruime financiële reserve, geen enkel probleem om deze tegenslag op te vangen. Toch zijn er ook structurele factoren, zoals terugloop van het ledental, hogere kosten voor energie etc. die het bestuur heeft doen besluiten om, met instemming van de Algemene Ledenvergadering, de contributie met een gering bedrag te verhogen, dit om de begroting voor 2011 dekkend te krijgen. Een trendbreuk was er tijdens de vergadering ook. Na jarenlang soubatten en afwegen van voors en tege ns is, zoals u verder in deze Mepper uitgebreid kunt lezen, door de vergadering het besluit genomen om met zijn allen de kantinedienst te gaan doen. Daarbij spreken we niet van sancties of afkopen. Ik spreek de hoop uit dat iedereen hieraan mee wil werken. Ook namen wij tijdens de vergadering afscheid van de bestuursleden Carolien Duistermaat en Shirley van Cleef. Carolien heeft een indrukwekkende staat van dienst en stopt, naast haar bestuurstaak ook haar werkzaamheden voor de TC, waarvan zij de afgevaardigde in het bestuur was. Ik hoop dat de rust haar niet tegen zal vallen. Ik wil haar hier dan ook danken voor haar grote inzet gedurende lange tijd en de zeer prettige samenwerking in het bestuur gedurende de dertien jaar dat ik deel uit maak van het bestuur. Shirley gaat vanaf maart/april de ledenadministratie voor haar rekening nemen. Natuurlijk wil ik ook haar bedanken en wens haar succes met de taak, die zij van mij overneemt.

4 ACTIVITEITENKALENDER TV DE HOVEN 2010 Data Elke donderdagavond Activiteit/Evenement Grabbelavond (voor iedereen!) 13 maart Openingstoernooi volwassenen & jeugd zoekt een goed verzekeringsadvies? 1 april Vrijwilligersavond 9 april Start Voorjaarscompetitie 15 mei Grabbeltoernooi Voor al uw verzekeringen nemen wij u graag de zorg uit handen. Stel dat er iets gebeurt in uw leven, bijvoorbeeld u heeft schade of een pensioengat. Of u zoekt een goede zorgverzekering. Dan draait alles om een goed advies dat gebaseerd is op kennis en ervaring. Bij Meeùs bent u hiervoor aan het juiste adres. ZUTPHEN, Polsbroek : (0575) , VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN, MAKELAARDIJ O.G. Meeùs is onderdeel van AEGON

5 ALV 2011 de ALV van maandag 31 januari werd iets beter bezocht dan voorgaande jaren. De indruk was dat dit mede kwam door het voornemen van het bestuur tot het invoeren van verplichte kantinediensten. In deze ledenvergadering werd officieel afscheid genomen van Carolien Duistermaat en Shirley van Cleef als bestuursleden. Carolien heeft zich al tientallen jaren ingezet in commissies en bestuur en vond dat het tijd werd het stokje over te dragen. Gert Verbeek neemt (voorlopig) haar plaats in de TC over. Shirley blijft de tennisvereniging dienen, alleen niet meer als secretaris, maar meer in de luwte als ledenadministratrice. Voor haar werd een opvolger gevonden in de persoon van Bert Menzo. De financiële paragraaf werd professioneel toegelicht door penningmeester Gerrit Koeslag en voor het eerst in de geschiedienis werd hij geconfronteerd met een licht verlies over het jaar Gezien de financiele positie een overkomelijk gegeven, echter wordt hier wel rekening mee gehouden met de begroting over O.a. werd besloten de contributie per 1 april 2011 licht te verhogen tot 126,= p/j voor volwassenen en 42,= voor de jeugd. Mede ook ter ondersteuning van de begroting, maar zeker ook om de gezelligheid, betrokkenheid van de leden en daarmee ook de gang naar onze kantine te verbeteren werd (unaniem) besloten de verplichte kantinediensten in te stellen. De kantinewerkgroep bestaande uit Ben Vermeulen, Gerrit Koeslag, Alfred Zwolle en Fred Nagtegaal werd uitgedaagd om de vele vragen te beantwoorden. Ondermeer wierp het verplichte karakter de nodige scepsis op. Toch wist de werkgroep het uit te leggen als een eerste stap in een, ongetwijfeld moeilijke, poging om mensen te blijven binden aan onze vereniging. Het dalende ledenaantal, met allemaal plausibele redenen, is onder meer debet aan het slechte resultaat dit jaar. Als we het op deze manier gezelliger kunnen maken, de mensen een plek kunnen geven binnen het verenigingsleven in Zutphen, is dit een eerste verdienste. De structuur van de invulling van de kantinediensten zullen ongeveer 26 groepjes van 6 personen worden, die hun eigen groepsleider hebben. Een vergelijkbaar model als die van Tennisvereniging Braamveld in Warnsveld. Het streven is om iedereen via een brief (en onze website) voor 1 maart 2011, in kennis te stellen van het rooster. Het rooster zal op 1 april 2011 ingaan. Meerdere (voorlopige-) details hierover kunt u lezen op de pagina: bestuurszaken. Alle overige bestuursleden gaven vervolgens nog een toelichting op hetgeen zij als neventaak in hun portefeuille hadden en hierna werd de vergadering afgesloten om 22:30 uur.

6 ALV 2011 Kostenbesparing Procesverbetering Interimmanagement Zijn dit dagelijkse gedachten binnen het bedrijf? Projectmanagement Informatiemanagement Kijk op of neem contact op met Bart ten Broeke:

7 Contributie seizoen 2011/2012 Tijdens de jaarvergadering, die op 31 januari j.l. is gehouden, is de contributie voor het komende seizoen (periode t/m ) als volgt vastgesteld. De contributie voor senioren is vastgesteld op 126,00 per jaar (thans 120,00) en voor de jeugd op 42,00 per jaar (thans 34,00 per jaar, sinds de invoering van de euro ongewijzigd.) De verhoging is een gevolg van het feit, dat: 1. in het recent op afgesloten boekjaar een verlies ter grootte van is geleden, terwijl er een voordelig saldo is begroot ter grootte van 1.645; derhalve een tegenvaller van De tegenvaller is met name veroorzaakt door een te ruime inkoop lesuren, die onbenut zijn gebleven en een als gevolg van de vele sneeuw een 25% lagere kantine omzet. 2. op basis van de bekende gegevens en huidige contributie het niet mogelijk is een sluitende begroting te presenteren. onderhoud renovatie restauratie houtrotherstel wandafwerking beglazing Gerrit Koeslag (penningmeester) Zweedsestraat 10 Zutphen T:

8 Kantine- / bardienst Geinig Maandag 31 januari was de dag van de ALV (Algemene Leden Vergadering). Een volle kantine zijn we, net als bij de meeste verenigingen, niet gewend tijdens een ledenvergadering. Toch is het een belangrijke bijeenkomst, want slechts éénmaal per jaar kunnen de leden besluiten nemen hoe verder te gaan met hun vereniging. Ben je niet aanwezig op deze vergadering, dan stem je automatisch in met de besluiten die genomen worden. Dit keer stond de kantine op de agenda. Na een uitvoerige en gedegen uitleg over de financiën door onze penningmeester, Gerrit Koeslag, was het onderdeel kantine niet zo vreemd. Gerrit wees al op het belang van een goed draaiende kantine en niet alleen om de financiën, maar ook als visitekaartje van de vereniging. Aldus werd door een werkgroep voorgesteld om verplichte kantine/bardiensten te gaan invoeren. Tot op heden was TV de Hoven de enige club in de regio die dit nog niet had. Het waarom was niet zo moeilijk uit te leggen. Leden klagen over de ongezelligheid in de kantine. Je gaat niet snel in een kantine iets drinken waar niemand achte de bar staat om je te verwelkomen. Op drukkere tijden duikt iedereen maar achter de bar en schenkt maar in. Iedereen duikt maar in het geldkistje tot zelfs niet-leden toe. Dat kan niet. Het is het geld van alle leden en daar moeten we zuinig en netjes mee omgaan. Een ander aspect is de comminicatie van de club naar bezoekers van het park. Een aanspreekpunt dus. Asp. Leden kunnen informatie krijgen van de bardienst en voelen zich zo eerder thuis dan dat hij/zij voor een dichte deur of een lege kantine komen te staan. Tennissers die van de baan komen en niet snel een lege kantine in duiken zullen mogelijk nu wel even binnen komen voor een drankje en een gezellig praatje, want er is iemand, de verwarming staat aan of het terras ziet er uitnodigend uit en een zacht muziekje maakt het geheel af. Sfeer dus!! Tijdens de discussie, die gelukkig ontstond, over de zin van dit voorstel was het frappant dat alle aanwezigen voor de invoering van de bardiensten waren. De discussie ging meer over hoe het te organiseren en dat had de werkgroep al goed voorbereid. De tips die vanuit de leden kwamen worden meegenomen en aldus wordt per 1 april gestart met een systeem zonder boetes of sancties (voorlopig), maar wel met een dringend beroep op ons (leden) om serieus deel te nemen aan de bardiensten. Er zijn mogelijkheden genoeg om te ruilen of om met z n tweeën te draaien. Het is niet moeilijk en niet zwaar. Ik doe het vaak vrijwillig en met veel plezier, want ik zie van achter de bar alleen maar blije gezichten. Voor max. twee maal per jaar bardienst draaien (zie het reglement) hebben jij en ik straks een heel jaar de gezelligheid van deze bardienstregeling. Twee keer per jaar een drankje indoen, afrekenen en de afwas doen en de rest van het jaar doet iemand anders het voor jou. Wat een weelde. Voor mij is er maar één tennisclub en dat is TV de Hoven. Zo denken wij er toch allemaal over? Doen dus. De redactie. Sinds de afschaffing van apartheid moet Koos zowel de blanke als de zwarte kinderen afhalen en naar school brengen. Maar dat was niet te doen, alle dagen werd er op de bus gevochten, de zwarten tegen de blanken. Dat begon danig op de zenuwen van Koos te werken. Op zekere dag was het weer zo ver, zijn bus was een waar slachtveld. Hij stopt en brult tegen de kinderen dat ze allemaal moeten uitstappen. Verbouwereerd staan de kinderen beneden de bus en Koos roept vanuit de deur dat het moet gedaan zijn met dat geruzie. Vir my is daar geen swart of wit kinders nie, vir my is julle almal BLOU, verstaan julle?! Alle kinderen knikken bang ja. Koos zegt: En nou klim julle almal rustig terug in die bus, eers die donkerbloues, en dan die ligte bloues! Hoe langer je bij dezelfde vrouw bent, des te meer ze van je gaat houden: Als je verkering krijgt zegt ze: Ik hou van je. Tijdens de verloving zegt ze: Ik hou heel veel van je. Op je trouwdag zegt ze: Ik hou steeds meer van je. Met de scheiding zegt ze: Ik hou alles van je. Tip als je inbrekers hebt... Marc De Wever uit Brusselse regio ging naar bed, toen zijn vrouw zei dat er licht brandde in het tuinschuurtje, wat ze net kon zien uit het slaapkamerraam. Marc ging naar de achterdeur om het licht in het schuurtje uit te doen, maar hij zag dat er een paar kerels zijn spullen aan het jatten waren. Gauw belde hij de politie en zei: er lopen dieven in mijn achtertuin, en die stelen mijn spullen. De brigadier vroeg: zijn ze ook in huis? Marc zei : nee. Toen zei de brigadier: doe de deur goed op slot, dan komen we als we tijd hebben even langs, want alle politie-auto s zijn op dit moment ergens anders bezig. Marc zei: OK, hing op en telde tot honderd. Toen belde hij de politie opnieuw. Met Marc De Wever, ik belde zojuist ook al dat er dieven in de tuin liepen. Wel, ik heb ze zojuist allemaal neergeschoten. En hij hing de telefoon weer op. Binnen de vijf minuten kwamen er drie politiewagens aanscheuren,en een ambulance!! De politieagenten rekenden de inbrekers in op heterdaad. De brigadier kwam naar Marc en zei: ik dacht dat jij ze had neergeschoten? Marc zei: Ik dacht dat jij geen auto s ter beschikking had? Typisch België! Typisch Dubai

9 Nieuwjaarsreceptie De uitnodiging voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie werd via de Mepper verspreid onder de leden, maar helaas was moest er nog een mail achteraan om iedereen er aan te herinneren. Het resulteerde uiteindelijk in 41 aanmeldingen. Tja, je moet wel tijdig weten hoeveel mensen er komen in verband met het bestellen van eten en drank. Helaas missen we op de lijst met aanmeldingen een aantal mensen die al heel lang lid zijn en zelfs oprichters van de club zijn. Het is zondag 9 januari Helaas kan er nog niet getennist worden, maar om uur zijn de bestuurders aanwezig om de tafels klaar te zetten en Alfred en Ben reizen af naar Catering De Ruif om de pannen met snert en tomatensoep en de roggebrood met spek op te halen. Cor en Erika waren zelf een weekendje naar Amsterdam,maar de soep zou voor ons klaar staan en aldus geschiedde. Rond uut druppelen de leden binnen en het is direct gezellig. Het bokbier gaat al snel over de bar. De Gluhwijn staat in de magnetron en de snertlucht bereikt onze neuzen. En dan, eindelijk, bestijgt de voorzitter een stoel en schreeuwt om stilte. En dan ben je ook stil!! De aanwezigen kijken angstig op naar deze man, want hoelang zal hij spreken Gelukkig hij houdt het kort. Zijn belangrijkste mededeling is: de snerttafel is geopend!! Oef, da s krasse taal van de voorzitter. Hij mag blijven. De eerste leden roeren in de snert en kijken genoeglijk in de pan. Echte dikke goed gevulde snert. Heerlijk!! Twee grote pannen gaan tot op de bodem leeg en de tomatensoep bijna. Cor en Erica worden geroemd en niet alleen omdat ze ons hiermee ook nog eens heel leuk hebben gesponserd, maar vooral om de kwaliteit. Tot een uur of zeven in de avond is er veel en gezellig bijgekletst en hebben de meesten alle goed voornemens weer afgezworen. Volgend jaar weer dus, maar dan met wat meer leden en hun aanhang! De Ruif Catering en Evenementenorganisatie is uw professionele partner in catering voor gelegenheden van 2 tot duizenden mensen. Dankzij onze jarenlange ervaring en goed opgeleid personeel kunt u de verzorging van uw speciale gelegenheid met een gerust hart in onze handen leggen. De Ruif Catering en Evenementenorganisatie kan samen met u uw bijeenkomst organiseren. Gegarandeerd dat u van ons tips en adviezen krijgt, waar u zelf nooit aan gedacht zou hebben. Wij zijn dé cateringspecialist en maken van elke bijeenkomst iets bijzonders. De Ruif is gevestigd op De Revelhorst in Zutphen. In ons makkelijk bereikbare onderkomen beschikken wij over een goed geoutilleerde keuken, die aan de laatste regelgeving voldoet. Onze ervaren koks werken met dagverse producten van de beste kwaliteit. Vlees, vis, groente, fruit, al onze ingrediënten komen van de beste leveranciers en worden door ons op professionele wijze bereid. Door ons verzorgde catering is al een feest op zich. Of het nu gaat om een salade voor u en uw familie voor de feestdagen, een bruiloft met driehonderd gasten, een jubileumfeest van uw bedrijf met vijfhonderd genodigden of een publieksevenement van uw organisatie waar tienduizenden mensen op af komen, De Ruif is uw professionele partner in business. Niet alleen verzorgt De Ruif het eten en drinken, ook voor de feestelijke aankleding wordt gezorgd. De mogelijkheden zijn legio. Zo verzorgen wij ook de geluidsapparatuur, sprekers, podia, artiesten, side-events, de promotie en nog veel meer. U ziet het: uw feest is onze zorg! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag en informeren u over de talloze mogelijkheden, die De Ruif Catering en Evenementenorganisatie te bieden heeft. De Ruif Catering en Evenementenorganisatie Adres: Gelderhorst 1 Plaats: 7207 BH ZUTPHEN Telefoon: Fax: Website: KvK: !

10 Nieuwjaarsreceptie 2011 Foto s: Dick

11 knappe serveuse en ze draagt altijd diep uitgesneden decolletés, weet hij en dus trekken ze erop uit. De verschillen Als je ouder bent, moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want Als de jongere mensen moe zijn, dan zijn ze aan vakantie toe. Als oudere mensen moe zijn, zegt men ze takelen wel af, hè Als de jeugd bezwaren maakt, hebben ze een eigen mening, Als ouderen bezwaren maken hebben ze het niet goed begrepen. Als de jeugd verliefd is, voelt men zich jong. Als oude mensen verliefd zijn, vind men dat kinderachtig.. Als de jeugd iets mislukt, zeg men : volgende keer beter. Als dat bij oude mensen gebeurt, zeg men Laat maar, het heeft toch geen zin meer. Als de jeugd iets vergeet, zegt men: Ik heb het ook zo waanzinnig druk! Als oudere mensen iets vergeten, zeggen ze Hij wordt dement! Als de jeugd depressief is, hebben ze problemen. Als oudere mensen depressief zijn, moeten ze niet zeuren grappig Gesprek tussen twee buren Ik zag je vorige week samen met je vrouw in de tuin hout hakken. Hebben jullie je dan eindelijk verzoend? Verzoend? We waren de meubels aan het verdelen! Het ontstaan van de 10 geboden: God heeft wat geboden bedacht en gaat ermee op pad. Eerst komt Hij bij de Italianen en zegt: Ik heb een mooi gebod voor jullie. Wat is het voor een gebod? vragen de Italianen God zegt: Jullie mogen niet vreemdgaan. Nee, zeggen die Italianen, dat is niets voor ons. Zo n gebod nemen wij niet. Oké, zegt God en vertrekt. Hij komt bij de Duitsers en zegt: Hoor eens jongens, ik heb een gebod voor jullie. Gij zult niet doden. Nee, roepen die Duitsers, dat is niks voor ons. Enigszins wanhopig gaat God verder. Dan komt Hij bij de Joden aan en zegt: Ik heb een gebod voor jullie. O ja? vragen de Joden, en wat kost het? Niets, zegt God, het kost jullie helemaal niets. Prachtig, zeggen de Joden, doe er dan maar tien! Veel sneller met een auto:!! Een boerke op t autosalon staat een prachtige wagen te bekijken; de verkoper ziet dit en gaat praten met hem: Dag meneer, op zoek naar een nieuwe wagen? Hoh, neen. zegt da boerke. Wat zou ik doen met nen auto; ik rijd al gans mijn leven met den traktor en ik zie t nut nie in van zo n masjien. Wel, zegt diene verkoper, wanneer ben je vanmorgen vertrokken thuis om hier tegen 10 uur aan te komen? Dat boerke denkt efkes na en zegt: Om een uur of negen ben k vertrokken. Maar meneer toch, zegt de verkoper hebt ge daar serieus een uur op gereden met uwen traktor? Wel k zal u zeggen had ge dezen auto gehad, dan stond ge hier op 15 minuten! Waauw, zegt da boerke, gaat dat ding zo snel? Da moe k toch thuis eerst ne keer vertellen; morgen kom ik terug! s Anderendaags komt dat boerke terug bij diene fabrikant vraagt die verkoper: Hoe is t; koopt ge u nu nen auto? Wel, zegt da boerke, k heb serieus getwijfeld maar, k heb zo zitten denken; wat moet ik hier nou om kwart na negen in Brussel lopen doen? Tien jaar later zien ze mekaar weer en ook dan duurt het even vooraleer ze het eens worden. Laten we toch naar De Kroon gaan, suggereert één van hen, het eten is daar voortreffelijk en op de wijnkaart staan echt enkele pareltjes. Zo gezegd zo gedaan. Als ze 60 worden is het weer zover en ook nu wordt er heftig gepalaverd tot er weer eentje aan De Kroon denkt. t Is daar rustig en er wordt niet gerookt, oppert hij, snel worden ze het eens. Rond hun 70ste verjaardag komen ze opnieuw samen en overleggen ze wat te doen. Laten ons naar De Kroon gaan, zegt één onder hen, ge kunt er met een rolstoel binnen en er is ook een lift. De beslissing is snel genomen. Onlangs zijn ze 80 geworden en vroegen ze zich af hoe ze dat zouden vieren tot er iemand op het idee kwam om naar De Kroon te trekken. Goed idee, zeggen de vrienden enthousiast, daar zijn we nog niet geweest. {JE BENT NOOIT TE OUD OM WAT TE LEREN} Vriendschap Een groep vrienden besluit samen wat te ondernemen wanneer ze 40 worden. Eerst worden ze het niet eens wat het zal worden tot één van hen voorstelt te gaan eten in De Kroon. Ze hebben daar een Willem

12 Opgave Zomeravondcompetitie 2011 Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor de zomeravondcompetitie. Er wordt in de volgende klassen gespeeld: Samenstelling teams. Categorie 5/6/7: staat open voor teams met de dubbelspeelsterkte 5, 6 en/of 7. Categorie 7/8/9: staat open voor teams met de dubbelspeelsterkte 7, 8 en/of 9. Categorie 8/9: staat open voor teams met de dubbelspeelsterkte 8 en/of 9. Gemengd: Heren: Dames: De speelavonden zijn: minstens 2 dames en 2 heren. minstens 4 heren. minstens 4 dames mei juni Opgave is alleen mogelijk per team en moet voor 28 februari zijn ingeleverd bij: Hannie Verbeek De Waarden GA Zutphen Naam: Adres: Woonplaats: Wenst in een team te spelen met:!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!. Speelsterkte: Telefoonnummer: Bistro bij Arie... Nieuwstad 54 T M Arie Fluit 7201 NS Zutphen AED Wat te doen bij een hartstilstand op de tennisbaan? Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het overgrote deel van de mensen die getroffen worden door een hartstilstand, bevinden zich in en rond het huis of kantoor. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Helaas komt de ambulance in 90% van de gevallen te laat om iemand met een stroomstoot te kunnen redden. Zelfs bij directe reanimatie en snelle beschikbaarheid van een ambulance overleeft meer dan 80% een hartstilstand niet. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Daarom heeft Philips een defibrillator (AED) voor privé-gebruik ontwikkeld. Iedereenkan en mag deze AED gebruiken! Sterker nog: zelfs zonder training kan deze AED gebruikt worden! Met de aanwezigheid van een AED hoeven omstanders niet meer te wachten tot de ambulance ter plaatse is. Philips Home AED De Philips Home AED is een klein apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). De AED is makkelijk te bedienen. Zodra de AED wordt geopend, begint een stem tevertellen wat te doen. U plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. De AED hangt in de kantine. Er worden hiervoor regelmatig trainingen georganiseerd, aangekondigd per .

13 Verslag Klaverjas-avond d.d Eindelijk!! Het is weer gelukt om een gezellige klaverjas-avond te organiseren. Rond de klok van half acht stroomden de kantine lekker vol met 28 personen en dus 7 tafels met gezellige kaarters. Nou ja, de heren Berendsen en ter Burg dachten dat het om acht uur begon en stonden voor of achter de IJssel brug, althans dat was hun enthousiaste verhaal. Iets over achten barstte te strijd los en direct al vlogen de kreten door de kantine. De één kreeg werkelijk geen kaarten en de andere natuurlijk juist erg goeie kaarten. De stemming zat er geweldig goed in. Niet in de laatste plaats door de geweldige bediening achterd e bar door Magda en Silvo Brodej. Echte profs dus! Ze gingen de tafels af om de drank op te nemen en verrasten de menigte met zoute pinda s (geeft een dorstig gevoel) en schalen met worst en kaas. Onze gewaardeerde penningmeester had zich aangeboden als scoreteller, maar keek van achter zijn laptop met een genoeglijke grins naar de bediening. Kassa, zag je hem denken. De algehele organisatie was in handen van Willen Nagtegaal en Ben en Jenny Vermeulen. Officieel alleen Ben, maar daar heb je niks aan zonder zijn Jen. Vandaar. Jen en Ben hebben dus ruim 90 gehaktballen staan draaien en braden en ook die gingen in vlot tempo op. Aan het eind kwamen er nog knakworsten rond en daar na was er de uitslag: Een verdiende troostprijs voor Anita en Bea. Dames nogmaals proficiat!! De echte kanjers waren: Thea en Ton (1), Wim en Ben (2) en Anton en Arie (3). Nogmaals onze dank aan alle enthousiaste deelnemers, Magda en Silvo (bar), Gerrit (score), Dick (fotograaf), Wim, Ben en Jenny (org.) Totale stand: 1. Thea en Ton 2. Ben en Wim 3. Arie en Anton 4. Fred en Alfred 5. Jenny en Joke 6. Hen en Marcel 7. Mario en Erik 8. Ronny en Henk 9. Hannie en Gertie 10. Jen en Rob 11. Willem en Goofert 12. Dela en Remco 13. Joke en Henk 14. Anita en Bea

14 Woensdagmorgen damescompetitie Deze competitie is 6 oktober weer begonnen en ik mocht meteen als vaste invalster alweer meedoen. Op deze morgen kwam er een belangrijke mededeling. Alie Hofmans en Riek Vermeer, de oprichtsters van deze competitie deelden mee dat ze na bijna 20 jaar volgend jaar willen stoppen met het organiseren hiervan. Dat kwam bij ons allemaal hard aan, maar we konden er wel begrip voor opbrengen. Bij deze willen we nu alvast onze welgemeende dank uitspreken voor al deze jaren! Buiten het organiseren om van de wedstrijden is er op de woensdagmorgen dat er gespeeld moet worden altijd gezorgd voor koekjes bij de koffie en snoepjes. Ook zorgen de dames aan het eind van deze competitie voor een lunchbuffet. Ik weet zeker dat we jullie in deze gaan missen, maar gelukkig blijven jullie wel meedoen als speelsters. Nadat we dit tot ons door hadden laten dringen hebben zich nieuwe mensen opgeworpen om dit over te nemen. Wel vonden we dat hier democratisch over gestemd moest worden en dat erover nagedacht moest worden wat het in hield. Op 27 oktober is die stemming gebeurd! De aangemelde kandidaten waren Betsie van Bel, Ria Hardeveld, Bettie de Jong en ik, Jenny Vermeulen. Er waren geen tegenkandidaten en dus hebben we besloten het met z n vieren te gaan doen. We gaan de taken verdelen. De reden waarom met z n vieren is omdat Ria en Betsie nog een baan hebben en ik nog weleens met vakantie ben, zodat we Bettie heel graag erbij hebben als stabiele factor. We hopen ook volgend seizoen (is nog ver weg) weer op jullie allemaal te kunnen rekenen en zullen ons uiterste best doen om alles goed en gezellig te laten verlopen. Jenny Vermeulen. Afsluiting seizoen Op wonsdag 30 maart a.s. wordt het seizoen afgesloten. Alle deelnemende dames (vaste speelsters en reserves) worden verzocht aanwezig te zijn vanaf uur. Er wordt afscheid genomen van Alie en Riek als organisatoren van de woensdagochtendcompetitie. De ochtend wordt afgesloten met een gezamelijke lunch.

15 Kantinedienstreglement TV De Hoven Kantinediensten Op de ALV van 31 januari j.l. is besloten per 1 april over te gaan tot verplichte kantinediensten. We gaan dit als volgt doen: De werkgroep kantinediensten (WK) zal, tot zich een vrijwillige coördinator heeft gemeld. De organisatie en de planning van de kantinediensten op zich nemen. De werkgroep bestaat uit: Fred Nagtegaal, Alfred Zwolle, Gerrit Koeslag en Ben Vermeulen. De WK gaat groepen indelen, van leden tussen de 18 en 70 jaar van max. 6 personen en roostert de groepen in voor de rest van het jaar. Per groep wijst de WK een groepsleider aan. Deze groepsleider gaat met de groep de kantinediensten verdelen over de tijdsperiode waarin zij zijn ingedeeld in het rooster. De groep mag voor dit eerste jaar een andere leider kiezen als dat wenselijk is. Elk jaar kiest de groep een andere leider. Groepsleden kunnen ruilen met een andere groep als dit bijv. beter uitkomt met de periode (vanwege vakantie e.d.). Men mag de kantinedienst ook aan een vrijwilliger (lid) overdragen, maar altijd met medeweten van de groepsleider. Leden die het wenselijk vinden om een eigen groep van 6 personen samen te stellen kunnen zich voor 1 maart melden bij de WK. De WK probeert de indeling zo te maken dat er op drukke tijden altijd één ervaren persoon dienst heeft. De WK streeft erna om op 1 maart het roåoster te publiceren op de website en het per brief naar alle leden te sturen. In deze mepper staat het reglement.leden die een bijzondere reden hebben om geen kantinediensten te draaien kunnen dat voor 1 maart aangeven bij de WK. Het bestuur Artikel 1 Algemeen Voor seniorleden van 18 t/m 70 jaar geldt de verplichting tot het uitvoeren van kantinediensten. Uitgaand van de medewerking van de leden worden geen sancties opgelegd. Voor leden ouder dan 70 jaar bestaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis deze diensten uit te voeren. Opgave voor hen is mogelijk bij de coördinator kantinediensten. Artikel 2 - Tijden kantinedienst Kantinediensten zullen worden ingeroosterd vanaf 1 april 2011 voor de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van uur, alsmede tijdens de dagen en avonden waarop (open) toernooien of competities plaatsvinden. In het laatste geval zijn de speeltijdstippen, in redelijkheid, bepalend voor de tijdstippen van de kantinedienst. In de maanden juli en augustus, alsmede tijdens officiële feestdagen vinden geen kantinediensten plaats. Artikel 3 Organisatie kantinedienst Ten behoeve van de kantinedienst zullen groepjes van zes personen gevormd worden, waaruit een groepsleider gekozen/aangewezen wordt die als aanspreekpunt voor de groepsleden en met de kantinedienstcoördinator zal optreden. Artikel 4 Planning kantinediensten De coördinator zal uiterlijk medio maart een jaarlijks dienstrooster bekend maken, waarbij per week een groep is ingedeeld. De groep deelt zelf via de groepsleider de kantinediensten in. De leden worden zodanig ingedeeld dat, waar nodig, altijd één of meerdere medewerk(st)ers aanwezig zijn. De medewerk(st)ers zijn verplicht hun totale diensttijd aanwezig te zijn. Uiteraard is het mogelijk meerdere kantinediensten te draaien. De groepsleider zal dit doorgeven aan de coördinator. Artikel 5 - Ruilen kantinedienst Het is, in overleg met de groepsleider, toegestaan kantinediensten onderling te ruilen. Ook is het mogelijk tijdens de kantinedienst deze over te dregen aan een ander lid, met dien verstande dat voor de vervanger evenzeer de in artikel 7 genoemde bepalingen gelden, met name ook voor de financiële procedure. Artikel 6 - Het vervallen van kantinediensten Onbespeelbaarheid van de banen of de aanwezigheid van vier leden of minder om is aanleiding om kantinediensten of geheel niet uit te voeren of voortijdig te beëindigen.

16 Artikel 7 - Verantwoordelijkheid kantinedienstmedewerk(st)er De kantinedienstmedewerk(st)er voert zijn/haar taak uit middels een achter de bar aanwezige takenlijst en instructie voor het gebruik van de geldkist. De kantinedienstmedewerk(st)er is tijdens zijn of haar dienst verantwoordelijk voor alle achter de bar aanwezige eigendommen van de vereniging. Het is onbevoegden niet toegestaan zich achter de bar te begeven. De kantinedienstmedewerk(st)er dient hierop toe te zien en bij overtreding van deze regel via de groepsleider de coördinator in te lichten. Het is de kantinedienstmedewerk(st)er bij een enkelvoudige barbezetting niet toegestaan tijdens de dienst te tennissen. Hij/zij dient zich op te houden óf in de kantine, óf op het belendende terras, maar wel zodanig dat hij/zij volledig toezicht kan houden op de eigendommen van de vereniging. de kantinedienstmedewerk(st)er sluit, met inachtneming van artikel 5, na beëindiging van zijn/haar dienst af. De kantinedienstmedewerk(st)er verantwoordt bij aanvang en na afloop van zijn of haar dienst de inkomsten van de bar en keuken op het daarvoor bestemde formulier, volgens de instructie bij de geldkist. Artikel 8- consumpties kantinedienstmedewerk(st)er Het is de kantinedienstmedewerk(st)er toegestaan max. drie niet-alcoholische consumpties gratis te nuttigen tijdens zijn of haar dienst. Hij/zij zal deze op het daarvoor bestemde formulier noteren. Takenlijst bij bardienst Bij aanvang bardienst: 1. Sleutel ophalen bij de beheerder. 2. Verwarming in koude dagen op max. 20 graden zetten. 3. Kassa controleren. 4. Indien nodig de koelkasten bijvullen. Bij einde eerste bardienst bij overdracht: 1. Kassa en sleutel overdragen aan de opvolger(s). Bij einde laatste bardienst: 2. Verwarming op 15 graden zetten. 3. Kassa tellen en alle papiergeld boven de 50,00 wisselgeld in gesloten envelop naar de baanbeheerder brengen. 4. Voorraad aanvullen in de koelkasten. 5. Bar opruimen en alles afwassen. 6. Alle verlichting uit doen. 7. Kantine goed afsluiten en de sleutel naar de beheerder brengen. Artikelen Aanvullende bepalingen Artikel 9 - Afwijking sluitingstijden Voor de tijden dat er bardienst gedraaid wordt verwijst het reglement naar het dienstrooster. Uitsluitend bestuursleden en de coördinator zijn gemachtigd of kunnen anderen machtigen af te wijken van de officiële openings- en sluitingstijden van de kantine. Artikel 10 - Veiligheid kantinedienstmedewerk(st)er De kantinedienstmedewerk(st)er mag onder geen enkele voorwaarde aan het einde van de avond alleen afsluiten en het komplex verlaten. Hij/zij ziet er op toe dat er samen met de laatste bezoekers wordt vertrokken. Het bestuur zal er op toe zien dat dit artikel door een ieder wordt nageleefd. Artikel 11 - Gebruik kantine bij ontbreken kantinediensten Op alle uren buiten de kantinediensten kan er op de tot nu toe gebruikelijke wijze gebruik worden gemaakt van de kantine. Dus de sleutel ophalen bij het sleuteladres en het individueel afrekenen van de gebruikte consumpties.

17 De mepper verschijnt in de volgende maanden April kopij inleveren voor 20 maart Juni kopij inleveren voor 20 mei Augustus kopij inleveren voor 20 juli Lever uw kopij op tijd aan... Graag ontvangt de redactie de kopij per voor de opgegeven datum naar: Ben Vermeulen Persoonlijke aandacht en vakkundige hulp bij uw print- en kopieeropdrachten Printen en kopiëren Kleur en zwart/wit Inbinden Textiel bedrukken Oneindig groot Lamineren Afwerken Enveloppen Luxe kantoorartikelen Uitgebreide papiercollectie Voorbedrukte papieren Leuke kado artikelen Diverse hobbyartikelen En nog veel meer! Aquarius repro, Overwelving 1, 7201 LT Zutphen Tel , Mail.

18 Wij feliciteren Februari Maart Game, Set, Match. Lekker bezig zijn op de baan geeft voldoening en houd je tevens in conditie. Zo staan wij ook in ons communicatievak. Enthousiast, gemotiveerd en actief. Wij kennen de spelregels, de markt, en weten wat uw klanten willen. Avancé speelt graag een partijtje met u. ACTIEF IN COMMUNICATIE communicatieplannen concepten huisstijlen folders nieuwsbrieven advertenties websites hosting Saturnusweg 4d, 6971 GX Brummen t f e 1 Jort Brummel 2 Ton Grendel 5 Wim Groothoff 7 Hannie Verbeek 12 Qirine Bergers 14 Anne Buitink 16 Nel Barendsen 17 Fred Burgers 18 Bart ten Broeke 18 Geertjan Textor 20 Jeroen Looman 20 Anita Nagtegaal 22 Geert Bors 22 Larissa Klaassen 23 Ronald Smits 25 Erica ten Barge-Jansen 28 Marianne Menzo 1 Ton Kuiper 1 Martijn Veldhuizen 3 Jan Willem Keen 3 Jenny Vermeulen 8 Bas Sipman 12 Arie Zuidersma 15 Nicky Ji 15 Justin Pagden 16 Johan Teela 17 Carolien Duistermaat 18 Dela Nagtegaal 21 Berry Bennink 24 Lida Brokken 25 Judith Ruiterkamp 26 Matthijs Risseeuw 26 Gerrit Verbeek 29 George Hainjé 29 Paul Voulon 30 Jan Coenders 31 Harry te Kiefte 31 Floris Lugtmeijer 31 Henk Veldhuizen

19 BESTUUR COMMISSIE COMMISSIE Voorzitter Secretaris Parkbeheerder Ledenadministratie Redactie internet site Ere leden Gertie Verbeek Bert Menzo De Waarden 29 C.A. Weersma van Duinstraat GA Zutphen 7207 HH Zutphen Penningmeester Gerrit Koeslag Holthusenstraat BK Zutphen Overige bestuursleden Ben Vermeulen Fred Nagtegaal Stationsplein 63b Broedernkerkplein MH Zutphen 7201 JP Zutphen / Wim Nagtegaal Shirley van Cleef Kruisstraat 84 Deventerweg BJ Zutphen 7203 AR Zutphen Kantinecommissie Berry Bennink (voorzitter) Francis Waagemans Mirjam Franke Lilian de Vries Marion Slagman Bouw& Onderhoudscommissie Frits Folkers Alfred Zwolle Ben Vermeulen Stationsplein 63b 7201 MH Zutphen Fred Nagtegaal Alfred Zwolle Fred Nagtegaal Bart ten Broeke Broederenkerkplein 3 Baankstraat JP Zutphen 7205 AW Zutphen Technische Commissie Anne-Marie Brand Gertie Verbeek Anna van Goghstraat 3 De Waarden KN Zutphen 7206 GA Zutphen Eric Ordelman Coen Diseraad Bram Speelberg Jo Barendsen Frans Harms Nel van Ginkel Ton Spiegelenberg Wim Nagtegaal Thea van Broekhuijsen Johan Teela Jan Duistermaat Ere voorzitter Henny Klumpert Lid van Verdienste Ton Grendel Franco Benincasa Joop Barendsen Harry ten Have Alfred Zwolle, ledencoördinator Boslaan DH Warnsveld Ledencoördinator Jeugdcommissie Fred Nagtegaal (voorzitter) Marjolein Nooteboom Esther Hofmans Tennisles Opgave tennislessen Christel ten Have (trainster) Wiljo Leermakers Hannie Verbeek De Genestetplein DE Zutphen Sponsor Commissie Ben Vermeulen Gert Bennink Joey van Haasteren

20 Wokken & a la Carte af te halen restaurant De Nieuwe lange Muur De Nieuwe Lange Muur Oude kanonsdijk AE Zutphen - De Hoven Tel: Geopend: maandag t/m zondag uur (di uur) Onze specialiteiten: Chinese keuken Indische keuken Japanse keuken Quang Dong keuken Shanghai keuken Szechuan keuken Lopend buffet vrijdag - zaterdag & feestdagen van tot uur Afhaal Elke maand 2 voordelige maandmenu s voor 2 personen Catering Service Vanaf 15 personen bezorgen wij ook aan huis, u kunt kiezen uit diverse menu s Voor grote partijen beschikken wij over en aparte zaal met 80 zitplaatsen en ons restaurant is uitgerust met 180 zitplaatsen

21 Beton, mortels & vloerspecies Grond-, weg- & waterbouw Recycling & Milieutechniek Transport Rouwmaat Zutphen BV Postbus AD Zutphen T (0575) F (0575) E

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Bardienst. Het bestuur en de barcommissie van de Bongerd danken jullie bij voorbaat hartelijk voor jullie inzet tijdens de bardienst

Bardienst. Het bestuur en de barcommissie van de Bongerd danken jullie bij voorbaat hartelijk voor jullie inzet tijdens de bardienst Bardienst Ons clubhuis heeft een belangrijke rol binnen LTC de Bongerd. Aan de ene kant zorgt het voor de broodnodige inkomsten om de vereniging draaiende te houden. Daarnaast is er natuurlijk de belangrijke

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Barreglement en procedures DMHC Shinty 2013-2014 Algemeen

Barreglement en procedures DMHC Shinty 2013-2014 Algemeen Barreglement en procedures DMHC Shinty 2013-2014 Algemeen Iedere ouder/verzorger van een D t/m A junior lid doet gemiddeld 2 maal per jaar samen met een ander lid bardienst. Bardienst doen is een verplichting

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Update revitalisering toegangsbeveiliging

Update revitalisering toegangsbeveiliging Nieuwsbrief 8 - Augustus 2015 In dit nummer: Update toegangsbeveiliging Ouder kindtoernooi Osse Tennis Kampioenschappen 2015 Herendag 2015 Jeugdactiviteiten in de herfstvakantie bij TOZ Belangrijke data

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Nieuwsbrief 11 - December 2014 In dit nummer: Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Verslag Herhalingsavond Reanimatie/AED Aanpassing beveiliging Pieten bij TOZ Roken bij TOZ? Roken bij de ingang? Belangrijke

Nadere informatie

www.tvdehoven.nl DECEMBER 2010 Fijne feestdagen!

www.tvdehoven.nl DECEMBER 2010 Fijne feestdagen! www.tvdehoven.nl DECEMBER 2010 Fijne feestdagen! Clubblad de Mepper 28 e jaargang nummer 6 Tennispark De Hoge Tonge Molenweg 38 7205 BD Zutphen Postadres TV De Hoven Postbus 2001 7230 GA Warnsveld Tel:

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 Bestuurlijke zaken Van de voorzitter. Bijgaand de eerste nieuwsbrief van het jaar 2013. Ik wil dan ook beginnen om alle leden van de tennisvereniging een voorspoedig,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Week 14, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Op bijgaande foto staat algemeen voorzitter Jon Bolte samen met Lodewijk Volgers, speler van de veteranen

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

BARDIENST INSTRUCTIEBOEK TV WESTZAAN

BARDIENST INSTRUCTIEBOEK TV WESTZAAN BARDIENST INSTRUCTIEBOEK TV WESTZAAN 1 Geacht lid van T.V. Westzaan U gaat nu uw dienst vervullen en om u daarbij wat op weg te helpen, hebben wij dit overzicht gemaakt. In dit instructieboek worden stap

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS TC Volharding Meerssen 19 april 2014 editie 3 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014 Als uit een winterslaap ontwaakt kwamen de inschrijvingen langzaam binnendruppelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Commissie ledenwerving en -behoud 3

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 2 september 2013

Coach- en traineravond. 2 september 2013 Coach- en traineravond 2 september 2013 Even voorstellen Hockeyzaken Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Penningmeester Vragen? Agenda Even voorstellen Bestuur Aanwezige coaches en

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Maaltijden. Broodmaaltijd. Meer weten?

Maaltijden. Broodmaaltijd. Meer weten? Maaltijden Maaltijden Wilt u genieten van een heerlijke verantwoorde maaltijd? Dat kan! In deze folder leest u meer informatie over het gebruiken en/of afnemen van maaltijden bij Driezorg. Broodmaaltijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2012 Inhoud

Nieuwsbrief september 2012 Inhoud Inhoud Voorwoord blz 2 Onze (nieuwe) sponsors blz 3 Nieuwe wedstrijdtenues blz 5 Grote Clubactie blz 6 Vrijwilligers gezocht! blz 7 Incasso contributie 2012-2013 blz 8 Overige mededelingen blz 9 VOORWOORD

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2015 NR. 389 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 VOORWOORD 4 JAARVERGADERING 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 BILJARTEN OPROEP 9 JUBILEUMFEEST 10 KAARTAVOND 12 ADRESSEN

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Les Taxateurs nr. 1-2008

Nieuwsbrief Les Taxateurs nr. 1-2008 Van de voorzitter: Op het moment van schrijven van dit eerste stukje voor de nieuwsbrief zit ik lekker met mijn gezin te genieten van onze vakantie, het zonnige weer en de prachtige omgeving. Tijdens deze

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Devinco Maart 2015

Nieuwsbrief Devinco Maart 2015 Nieuwsbrief Devinco Maart 2015 Inhoud van deze nieuwsbrief: - vrijwilligersavond 18 april - trainingstijden en -indeling teams - enquête van de TC - oefenwedstrijden NOVA 21 maart - kom helpen op het DEFinco

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Oktober/november 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Welkom bij de VBF. Hans Gelderblom voorzitter. Informatieboekje nieuwe leden, 18-2-2008 1

Welkom bij de VBF. Hans Gelderblom voorzitter. Informatieboekje nieuwe leden, 18-2-2008 1 Welkom bij de VBF Graag heet ik je van harte welkom als lid van onze tennisvereniging. TV VBF is op 28 mei 1968 ontstaan uit de personeelsvereniging van de Verenigde Buizen Fabriek. Sinds 22 april 1994

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op.

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. 37e jaargang Nr 35 25 April 2011 Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. Rest ons nog de voetbalweek. Van dinsdag 24 mei tot en

Nadere informatie

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015 De zon schijnt, de lente is in aantocht, dus vandaar deze extra nieuwsbrief om jullie enthousiast te maken voor een nieuw jaar, vol leuke sportieve activiteiten binnen onze vereniging! LTC bruist!! LTC

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

MAALTIJD AS. ZATERDAG

MAALTIJD AS. ZATERDAG Praatpaal jaargang 21 2 28-05-2013 MAALTIJD AS. ZATERDAG 1 juni: Middellandse sferen in restaurant Het Middelpunt Zaterdag 1 juni is het al de laatste zaterdag van het seizoen - en ODO 1 speelt gezellig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven

Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven Doel Business Cuisine Eindhoven Business Cuisine Eindhoven, hierna te noemen BCE, is een netwerkgroep van kookliefhebbers, die het nuttige (het op-/

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

INFOFOLDER. Tennisvereniging Eijsden TVE. Versie 2015.1

INFOFOLDER. Tennisvereniging Eijsden TVE. Versie 2015.1 INFOFOLDER Tennisvereniging Eijsden TVE Versie 2015.1 Alles wat je graag wil weten over tennisvereniging Eijsden (TVE) Deze informatie is bedoeld om het leden (nieuw of bestaand) zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: KBS De Schothorst Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G NB 11, 24-06-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 11, 24-06-2015 Afscheid Rob 1 Gevraagd: DVD s voor Skik in Twente 2 Overblijf 2 De Waarbeek

Nadere informatie

Nieuwsbulletin mei 2011. Kampioenen

Nieuwsbulletin mei 2011. Kampioenen 1 van 5 09/06/2011 13:45 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuwsbulletin mei 2011 Kampioenen 21 mei was de laatste wedstrijd

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie