FEbruari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.tvdehoven.nl FEbruari 2011"

Transcriptie

1 FEbruari 2011

2 Clubblad de Mepper 21 e jaargang nummer 1 Tennispark De Hoge Tonge Molenweg BD Zutphen Postadres TV De Hoven Postbus GA Warnsveld Tel: : Opgericht : 4 november 1981 Rabobank rek.nr t.n.v. Tennisvereniging De Hoven In deze Mepper Van de voorzitter Aktiviteitenkalender ALV 2011 Contributie Kantine- / bardienst Geinig Nieuwjaarsreceptie Grappig Zomeravondcompetitie Klaverjassen Woensdag damescompetitie Kantinediensten reglement Redactioneel en colofon

3 2011 Naar het zich liet aanzien werd deze winter een kopie van die van vorig jaar. Al vroeg in december waren er vorst en sneeuw. Het tennis kwam stil te liggen. Maar in begin januari begon het te dooien en kon zelfs de wintercompetitie weer opgestart worden. Op dit moment lijkt het dat deze competitie t/m de finaledag verder gespeeld zal kunnen worden. En dat is goed. Vorig jaar bezorgde o.a. de sneeuw de vereniging een flink omzetverlies in de kantine en ook de lange periode van inactiviteit zorgde ervoor dat onze leden maar langzaam de weg naar de baan vonden. Dit, en verder wat perikelen om de geringe deelname aan door de vereniging gereserveerde tennislesuren hebben ervoor gezorgd dat we over het boekjaar oktober 2009 t/m september 2010 voor het eerst sinds 1997/98 een negatief financieel resultaat in de boeken kregen. Nu is dit, in tegenstelling tot een van onze Zutphense zusterverenigingen, een relatief gering bedrag en hebben wij, mede dankzij onze uitstekende penningmeester en een ruime financiële reserve, geen enkel probleem om deze tegenslag op te vangen. Toch zijn er ook structurele factoren, zoals terugloop van het ledental, hogere kosten voor energie etc. die het bestuur heeft doen besluiten om, met instemming van de Algemene Ledenvergadering, de contributie met een gering bedrag te verhogen, dit om de begroting voor 2011 dekkend te krijgen. Een trendbreuk was er tijdens de vergadering ook. Na jarenlang soubatten en afwegen van voors en tege ns is, zoals u verder in deze Mepper uitgebreid kunt lezen, door de vergadering het besluit genomen om met zijn allen de kantinedienst te gaan doen. Daarbij spreken we niet van sancties of afkopen. Ik spreek de hoop uit dat iedereen hieraan mee wil werken. Ook namen wij tijdens de vergadering afscheid van de bestuursleden Carolien Duistermaat en Shirley van Cleef. Carolien heeft een indrukwekkende staat van dienst en stopt, naast haar bestuurstaak ook haar werkzaamheden voor de TC, waarvan zij de afgevaardigde in het bestuur was. Ik hoop dat de rust haar niet tegen zal vallen. Ik wil haar hier dan ook danken voor haar grote inzet gedurende lange tijd en de zeer prettige samenwerking in het bestuur gedurende de dertien jaar dat ik deel uit maak van het bestuur. Shirley gaat vanaf maart/april de ledenadministratie voor haar rekening nemen. Natuurlijk wil ik ook haar bedanken en wens haar succes met de taak, die zij van mij overneemt.

4 ACTIVITEITENKALENDER TV DE HOVEN 2010 Data Elke donderdagavond Activiteit/Evenement Grabbelavond (voor iedereen!) 13 maart Openingstoernooi volwassenen & jeugd zoekt een goed verzekeringsadvies? 1 april Vrijwilligersavond 9 april Start Voorjaarscompetitie 15 mei Grabbeltoernooi Voor al uw verzekeringen nemen wij u graag de zorg uit handen. Stel dat er iets gebeurt in uw leven, bijvoorbeeld u heeft schade of een pensioengat. Of u zoekt een goede zorgverzekering. Dan draait alles om een goed advies dat gebaseerd is op kennis en ervaring. Bij Meeùs bent u hiervoor aan het juiste adres. ZUTPHEN, Polsbroek : (0575) , VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN, MAKELAARDIJ O.G. Meeùs is onderdeel van AEGON

5 ALV 2011 de ALV van maandag 31 januari werd iets beter bezocht dan voorgaande jaren. De indruk was dat dit mede kwam door het voornemen van het bestuur tot het invoeren van verplichte kantinediensten. In deze ledenvergadering werd officieel afscheid genomen van Carolien Duistermaat en Shirley van Cleef als bestuursleden. Carolien heeft zich al tientallen jaren ingezet in commissies en bestuur en vond dat het tijd werd het stokje over te dragen. Gert Verbeek neemt (voorlopig) haar plaats in de TC over. Shirley blijft de tennisvereniging dienen, alleen niet meer als secretaris, maar meer in de luwte als ledenadministratrice. Voor haar werd een opvolger gevonden in de persoon van Bert Menzo. De financiële paragraaf werd professioneel toegelicht door penningmeester Gerrit Koeslag en voor het eerst in de geschiedienis werd hij geconfronteerd met een licht verlies over het jaar Gezien de financiele positie een overkomelijk gegeven, echter wordt hier wel rekening mee gehouden met de begroting over O.a. werd besloten de contributie per 1 april 2011 licht te verhogen tot 126,= p/j voor volwassenen en 42,= voor de jeugd. Mede ook ter ondersteuning van de begroting, maar zeker ook om de gezelligheid, betrokkenheid van de leden en daarmee ook de gang naar onze kantine te verbeteren werd (unaniem) besloten de verplichte kantinediensten in te stellen. De kantinewerkgroep bestaande uit Ben Vermeulen, Gerrit Koeslag, Alfred Zwolle en Fred Nagtegaal werd uitgedaagd om de vele vragen te beantwoorden. Ondermeer wierp het verplichte karakter de nodige scepsis op. Toch wist de werkgroep het uit te leggen als een eerste stap in een, ongetwijfeld moeilijke, poging om mensen te blijven binden aan onze vereniging. Het dalende ledenaantal, met allemaal plausibele redenen, is onder meer debet aan het slechte resultaat dit jaar. Als we het op deze manier gezelliger kunnen maken, de mensen een plek kunnen geven binnen het verenigingsleven in Zutphen, is dit een eerste verdienste. De structuur van de invulling van de kantinediensten zullen ongeveer 26 groepjes van 6 personen worden, die hun eigen groepsleider hebben. Een vergelijkbaar model als die van Tennisvereniging Braamveld in Warnsveld. Het streven is om iedereen via een brief (en onze website) voor 1 maart 2011, in kennis te stellen van het rooster. Het rooster zal op 1 april 2011 ingaan. Meerdere (voorlopige-) details hierover kunt u lezen op de pagina: bestuurszaken. Alle overige bestuursleden gaven vervolgens nog een toelichting op hetgeen zij als neventaak in hun portefeuille hadden en hierna werd de vergadering afgesloten om 22:30 uur.

6 ALV 2011 Kostenbesparing Procesverbetering Interimmanagement Zijn dit dagelijkse gedachten binnen het bedrijf? Projectmanagement Informatiemanagement Kijk op of neem contact op met Bart ten Broeke:

7 Contributie seizoen 2011/2012 Tijdens de jaarvergadering, die op 31 januari j.l. is gehouden, is de contributie voor het komende seizoen (periode t/m ) als volgt vastgesteld. De contributie voor senioren is vastgesteld op 126,00 per jaar (thans 120,00) en voor de jeugd op 42,00 per jaar (thans 34,00 per jaar, sinds de invoering van de euro ongewijzigd.) De verhoging is een gevolg van het feit, dat: 1. in het recent op afgesloten boekjaar een verlies ter grootte van is geleden, terwijl er een voordelig saldo is begroot ter grootte van 1.645; derhalve een tegenvaller van De tegenvaller is met name veroorzaakt door een te ruime inkoop lesuren, die onbenut zijn gebleven en een als gevolg van de vele sneeuw een 25% lagere kantine omzet. 2. op basis van de bekende gegevens en huidige contributie het niet mogelijk is een sluitende begroting te presenteren. onderhoud renovatie restauratie houtrotherstel wandafwerking beglazing Gerrit Koeslag (penningmeester) Zweedsestraat 10 Zutphen T:

8 Kantine- / bardienst Geinig Maandag 31 januari was de dag van de ALV (Algemene Leden Vergadering). Een volle kantine zijn we, net als bij de meeste verenigingen, niet gewend tijdens een ledenvergadering. Toch is het een belangrijke bijeenkomst, want slechts éénmaal per jaar kunnen de leden besluiten nemen hoe verder te gaan met hun vereniging. Ben je niet aanwezig op deze vergadering, dan stem je automatisch in met de besluiten die genomen worden. Dit keer stond de kantine op de agenda. Na een uitvoerige en gedegen uitleg over de financiën door onze penningmeester, Gerrit Koeslag, was het onderdeel kantine niet zo vreemd. Gerrit wees al op het belang van een goed draaiende kantine en niet alleen om de financiën, maar ook als visitekaartje van de vereniging. Aldus werd door een werkgroep voorgesteld om verplichte kantine/bardiensten te gaan invoeren. Tot op heden was TV de Hoven de enige club in de regio die dit nog niet had. Het waarom was niet zo moeilijk uit te leggen. Leden klagen over de ongezelligheid in de kantine. Je gaat niet snel in een kantine iets drinken waar niemand achte de bar staat om je te verwelkomen. Op drukkere tijden duikt iedereen maar achter de bar en schenkt maar in. Iedereen duikt maar in het geldkistje tot zelfs niet-leden toe. Dat kan niet. Het is het geld van alle leden en daar moeten we zuinig en netjes mee omgaan. Een ander aspect is de comminicatie van de club naar bezoekers van het park. Een aanspreekpunt dus. Asp. Leden kunnen informatie krijgen van de bardienst en voelen zich zo eerder thuis dan dat hij/zij voor een dichte deur of een lege kantine komen te staan. Tennissers die van de baan komen en niet snel een lege kantine in duiken zullen mogelijk nu wel even binnen komen voor een drankje en een gezellig praatje, want er is iemand, de verwarming staat aan of het terras ziet er uitnodigend uit en een zacht muziekje maakt het geheel af. Sfeer dus!! Tijdens de discussie, die gelukkig ontstond, over de zin van dit voorstel was het frappant dat alle aanwezigen voor de invoering van de bardiensten waren. De discussie ging meer over hoe het te organiseren en dat had de werkgroep al goed voorbereid. De tips die vanuit de leden kwamen worden meegenomen en aldus wordt per 1 april gestart met een systeem zonder boetes of sancties (voorlopig), maar wel met een dringend beroep op ons (leden) om serieus deel te nemen aan de bardiensten. Er zijn mogelijkheden genoeg om te ruilen of om met z n tweeën te draaien. Het is niet moeilijk en niet zwaar. Ik doe het vaak vrijwillig en met veel plezier, want ik zie van achter de bar alleen maar blije gezichten. Voor max. twee maal per jaar bardienst draaien (zie het reglement) hebben jij en ik straks een heel jaar de gezelligheid van deze bardienstregeling. Twee keer per jaar een drankje indoen, afrekenen en de afwas doen en de rest van het jaar doet iemand anders het voor jou. Wat een weelde. Voor mij is er maar één tennisclub en dat is TV de Hoven. Zo denken wij er toch allemaal over? Doen dus. De redactie. Sinds de afschaffing van apartheid moet Koos zowel de blanke als de zwarte kinderen afhalen en naar school brengen. Maar dat was niet te doen, alle dagen werd er op de bus gevochten, de zwarten tegen de blanken. Dat begon danig op de zenuwen van Koos te werken. Op zekere dag was het weer zo ver, zijn bus was een waar slachtveld. Hij stopt en brult tegen de kinderen dat ze allemaal moeten uitstappen. Verbouwereerd staan de kinderen beneden de bus en Koos roept vanuit de deur dat het moet gedaan zijn met dat geruzie. Vir my is daar geen swart of wit kinders nie, vir my is julle almal BLOU, verstaan julle?! Alle kinderen knikken bang ja. Koos zegt: En nou klim julle almal rustig terug in die bus, eers die donkerbloues, en dan die ligte bloues! Hoe langer je bij dezelfde vrouw bent, des te meer ze van je gaat houden: Als je verkering krijgt zegt ze: Ik hou van je. Tijdens de verloving zegt ze: Ik hou heel veel van je. Op je trouwdag zegt ze: Ik hou steeds meer van je. Met de scheiding zegt ze: Ik hou alles van je. Tip als je inbrekers hebt... Marc De Wever uit Brusselse regio ging naar bed, toen zijn vrouw zei dat er licht brandde in het tuinschuurtje, wat ze net kon zien uit het slaapkamerraam. Marc ging naar de achterdeur om het licht in het schuurtje uit te doen, maar hij zag dat er een paar kerels zijn spullen aan het jatten waren. Gauw belde hij de politie en zei: er lopen dieven in mijn achtertuin, en die stelen mijn spullen. De brigadier vroeg: zijn ze ook in huis? Marc zei : nee. Toen zei de brigadier: doe de deur goed op slot, dan komen we als we tijd hebben even langs, want alle politie-auto s zijn op dit moment ergens anders bezig. Marc zei: OK, hing op en telde tot honderd. Toen belde hij de politie opnieuw. Met Marc De Wever, ik belde zojuist ook al dat er dieven in de tuin liepen. Wel, ik heb ze zojuist allemaal neergeschoten. En hij hing de telefoon weer op. Binnen de vijf minuten kwamen er drie politiewagens aanscheuren,en een ambulance!! De politieagenten rekenden de inbrekers in op heterdaad. De brigadier kwam naar Marc en zei: ik dacht dat jij ze had neergeschoten? Marc zei: Ik dacht dat jij geen auto s ter beschikking had? Typisch België! Typisch Dubai

9 Nieuwjaarsreceptie De uitnodiging voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie werd via de Mepper verspreid onder de leden, maar helaas was moest er nog een mail achteraan om iedereen er aan te herinneren. Het resulteerde uiteindelijk in 41 aanmeldingen. Tja, je moet wel tijdig weten hoeveel mensen er komen in verband met het bestellen van eten en drank. Helaas missen we op de lijst met aanmeldingen een aantal mensen die al heel lang lid zijn en zelfs oprichters van de club zijn. Het is zondag 9 januari Helaas kan er nog niet getennist worden, maar om uur zijn de bestuurders aanwezig om de tafels klaar te zetten en Alfred en Ben reizen af naar Catering De Ruif om de pannen met snert en tomatensoep en de roggebrood met spek op te halen. Cor en Erika waren zelf een weekendje naar Amsterdam,maar de soep zou voor ons klaar staan en aldus geschiedde. Rond uut druppelen de leden binnen en het is direct gezellig. Het bokbier gaat al snel over de bar. De Gluhwijn staat in de magnetron en de snertlucht bereikt onze neuzen. En dan, eindelijk, bestijgt de voorzitter een stoel en schreeuwt om stilte. En dan ben je ook stil!! De aanwezigen kijken angstig op naar deze man, want hoelang zal hij spreken Gelukkig hij houdt het kort. Zijn belangrijkste mededeling is: de snerttafel is geopend!! Oef, da s krasse taal van de voorzitter. Hij mag blijven. De eerste leden roeren in de snert en kijken genoeglijk in de pan. Echte dikke goed gevulde snert. Heerlijk!! Twee grote pannen gaan tot op de bodem leeg en de tomatensoep bijna. Cor en Erica worden geroemd en niet alleen omdat ze ons hiermee ook nog eens heel leuk hebben gesponserd, maar vooral om de kwaliteit. Tot een uur of zeven in de avond is er veel en gezellig bijgekletst en hebben de meesten alle goed voornemens weer afgezworen. Volgend jaar weer dus, maar dan met wat meer leden en hun aanhang! De Ruif Catering en Evenementenorganisatie is uw professionele partner in catering voor gelegenheden van 2 tot duizenden mensen. Dankzij onze jarenlange ervaring en goed opgeleid personeel kunt u de verzorging van uw speciale gelegenheid met een gerust hart in onze handen leggen. De Ruif Catering en Evenementenorganisatie kan samen met u uw bijeenkomst organiseren. Gegarandeerd dat u van ons tips en adviezen krijgt, waar u zelf nooit aan gedacht zou hebben. Wij zijn dé cateringspecialist en maken van elke bijeenkomst iets bijzonders. De Ruif is gevestigd op De Revelhorst in Zutphen. In ons makkelijk bereikbare onderkomen beschikken wij over een goed geoutilleerde keuken, die aan de laatste regelgeving voldoet. Onze ervaren koks werken met dagverse producten van de beste kwaliteit. Vlees, vis, groente, fruit, al onze ingrediënten komen van de beste leveranciers en worden door ons op professionele wijze bereid. Door ons verzorgde catering is al een feest op zich. Of het nu gaat om een salade voor u en uw familie voor de feestdagen, een bruiloft met driehonderd gasten, een jubileumfeest van uw bedrijf met vijfhonderd genodigden of een publieksevenement van uw organisatie waar tienduizenden mensen op af komen, De Ruif is uw professionele partner in business. Niet alleen verzorgt De Ruif het eten en drinken, ook voor de feestelijke aankleding wordt gezorgd. De mogelijkheden zijn legio. Zo verzorgen wij ook de geluidsapparatuur, sprekers, podia, artiesten, side-events, de promotie en nog veel meer. U ziet het: uw feest is onze zorg! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag en informeren u over de talloze mogelijkheden, die De Ruif Catering en Evenementenorganisatie te bieden heeft. De Ruif Catering en Evenementenorganisatie Adres: Gelderhorst 1 Plaats: 7207 BH ZUTPHEN Telefoon: Fax: Website: KvK: !

10 Nieuwjaarsreceptie 2011 Foto s: Dick

11 knappe serveuse en ze draagt altijd diep uitgesneden decolletés, weet hij en dus trekken ze erop uit. De verschillen Als je ouder bent, moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want Als de jongere mensen moe zijn, dan zijn ze aan vakantie toe. Als oudere mensen moe zijn, zegt men ze takelen wel af, hè Als de jeugd bezwaren maakt, hebben ze een eigen mening, Als ouderen bezwaren maken hebben ze het niet goed begrepen. Als de jeugd verliefd is, voelt men zich jong. Als oude mensen verliefd zijn, vind men dat kinderachtig.. Als de jeugd iets mislukt, zeg men : volgende keer beter. Als dat bij oude mensen gebeurt, zeg men Laat maar, het heeft toch geen zin meer. Als de jeugd iets vergeet, zegt men: Ik heb het ook zo waanzinnig druk! Als oudere mensen iets vergeten, zeggen ze Hij wordt dement! Als de jeugd depressief is, hebben ze problemen. Als oudere mensen depressief zijn, moeten ze niet zeuren grappig Gesprek tussen twee buren Ik zag je vorige week samen met je vrouw in de tuin hout hakken. Hebben jullie je dan eindelijk verzoend? Verzoend? We waren de meubels aan het verdelen! Het ontstaan van de 10 geboden: God heeft wat geboden bedacht en gaat ermee op pad. Eerst komt Hij bij de Italianen en zegt: Ik heb een mooi gebod voor jullie. Wat is het voor een gebod? vragen de Italianen God zegt: Jullie mogen niet vreemdgaan. Nee, zeggen die Italianen, dat is niets voor ons. Zo n gebod nemen wij niet. Oké, zegt God en vertrekt. Hij komt bij de Duitsers en zegt: Hoor eens jongens, ik heb een gebod voor jullie. Gij zult niet doden. Nee, roepen die Duitsers, dat is niks voor ons. Enigszins wanhopig gaat God verder. Dan komt Hij bij de Joden aan en zegt: Ik heb een gebod voor jullie. O ja? vragen de Joden, en wat kost het? Niets, zegt God, het kost jullie helemaal niets. Prachtig, zeggen de Joden, doe er dan maar tien! Veel sneller met een auto:!! Een boerke op t autosalon staat een prachtige wagen te bekijken; de verkoper ziet dit en gaat praten met hem: Dag meneer, op zoek naar een nieuwe wagen? Hoh, neen. zegt da boerke. Wat zou ik doen met nen auto; ik rijd al gans mijn leven met den traktor en ik zie t nut nie in van zo n masjien. Wel, zegt diene verkoper, wanneer ben je vanmorgen vertrokken thuis om hier tegen 10 uur aan te komen? Dat boerke denkt efkes na en zegt: Om een uur of negen ben k vertrokken. Maar meneer toch, zegt de verkoper hebt ge daar serieus een uur op gereden met uwen traktor? Wel k zal u zeggen had ge dezen auto gehad, dan stond ge hier op 15 minuten! Waauw, zegt da boerke, gaat dat ding zo snel? Da moe k toch thuis eerst ne keer vertellen; morgen kom ik terug! s Anderendaags komt dat boerke terug bij diene fabrikant vraagt die verkoper: Hoe is t; koopt ge u nu nen auto? Wel, zegt da boerke, k heb serieus getwijfeld maar, k heb zo zitten denken; wat moet ik hier nou om kwart na negen in Brussel lopen doen? Tien jaar later zien ze mekaar weer en ook dan duurt het even vooraleer ze het eens worden. Laten we toch naar De Kroon gaan, suggereert één van hen, het eten is daar voortreffelijk en op de wijnkaart staan echt enkele pareltjes. Zo gezegd zo gedaan. Als ze 60 worden is het weer zover en ook nu wordt er heftig gepalaverd tot er weer eentje aan De Kroon denkt. t Is daar rustig en er wordt niet gerookt, oppert hij, snel worden ze het eens. Rond hun 70ste verjaardag komen ze opnieuw samen en overleggen ze wat te doen. Laten ons naar De Kroon gaan, zegt één onder hen, ge kunt er met een rolstoel binnen en er is ook een lift. De beslissing is snel genomen. Onlangs zijn ze 80 geworden en vroegen ze zich af hoe ze dat zouden vieren tot er iemand op het idee kwam om naar De Kroon te trekken. Goed idee, zeggen de vrienden enthousiast, daar zijn we nog niet geweest. {JE BENT NOOIT TE OUD OM WAT TE LEREN} Vriendschap Een groep vrienden besluit samen wat te ondernemen wanneer ze 40 worden. Eerst worden ze het niet eens wat het zal worden tot één van hen voorstelt te gaan eten in De Kroon. Ze hebben daar een Willem

12 Opgave Zomeravondcompetitie 2011 Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor de zomeravondcompetitie. Er wordt in de volgende klassen gespeeld: Samenstelling teams. Categorie 5/6/7: staat open voor teams met de dubbelspeelsterkte 5, 6 en/of 7. Categorie 7/8/9: staat open voor teams met de dubbelspeelsterkte 7, 8 en/of 9. Categorie 8/9: staat open voor teams met de dubbelspeelsterkte 8 en/of 9. Gemengd: Heren: Dames: De speelavonden zijn: minstens 2 dames en 2 heren. minstens 4 heren. minstens 4 dames mei juni Opgave is alleen mogelijk per team en moet voor 28 februari zijn ingeleverd bij: Hannie Verbeek De Waarden GA Zutphen Naam: Adres: Woonplaats: Wenst in een team te spelen met:!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!. Speelsterkte: Telefoonnummer: Bistro bij Arie... Nieuwstad 54 T M Arie Fluit 7201 NS Zutphen AED Wat te doen bij een hartstilstand op de tennisbaan? Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het overgrote deel van de mensen die getroffen worden door een hartstilstand, bevinden zich in en rond het huis of kantoor. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Helaas komt de ambulance in 90% van de gevallen te laat om iemand met een stroomstoot te kunnen redden. Zelfs bij directe reanimatie en snelle beschikbaarheid van een ambulance overleeft meer dan 80% een hartstilstand niet. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Daarom heeft Philips een defibrillator (AED) voor privé-gebruik ontwikkeld. Iedereenkan en mag deze AED gebruiken! Sterker nog: zelfs zonder training kan deze AED gebruikt worden! Met de aanwezigheid van een AED hoeven omstanders niet meer te wachten tot de ambulance ter plaatse is. Philips Home AED De Philips Home AED is een klein apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). De AED is makkelijk te bedienen. Zodra de AED wordt geopend, begint een stem tevertellen wat te doen. U plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. De AED hangt in de kantine. Er worden hiervoor regelmatig trainingen georganiseerd, aangekondigd per .

13 Verslag Klaverjas-avond d.d Eindelijk!! Het is weer gelukt om een gezellige klaverjas-avond te organiseren. Rond de klok van half acht stroomden de kantine lekker vol met 28 personen en dus 7 tafels met gezellige kaarters. Nou ja, de heren Berendsen en ter Burg dachten dat het om acht uur begon en stonden voor of achter de IJssel brug, althans dat was hun enthousiaste verhaal. Iets over achten barstte te strijd los en direct al vlogen de kreten door de kantine. De één kreeg werkelijk geen kaarten en de andere natuurlijk juist erg goeie kaarten. De stemming zat er geweldig goed in. Niet in de laatste plaats door de geweldige bediening achterd e bar door Magda en Silvo Brodej. Echte profs dus! Ze gingen de tafels af om de drank op te nemen en verrasten de menigte met zoute pinda s (geeft een dorstig gevoel) en schalen met worst en kaas. Onze gewaardeerde penningmeester had zich aangeboden als scoreteller, maar keek van achter zijn laptop met een genoeglijke grins naar de bediening. Kassa, zag je hem denken. De algehele organisatie was in handen van Willen Nagtegaal en Ben en Jenny Vermeulen. Officieel alleen Ben, maar daar heb je niks aan zonder zijn Jen. Vandaar. Jen en Ben hebben dus ruim 90 gehaktballen staan draaien en braden en ook die gingen in vlot tempo op. Aan het eind kwamen er nog knakworsten rond en daar na was er de uitslag: Een verdiende troostprijs voor Anita en Bea. Dames nogmaals proficiat!! De echte kanjers waren: Thea en Ton (1), Wim en Ben (2) en Anton en Arie (3). Nogmaals onze dank aan alle enthousiaste deelnemers, Magda en Silvo (bar), Gerrit (score), Dick (fotograaf), Wim, Ben en Jenny (org.) Totale stand: 1. Thea en Ton 2. Ben en Wim 3. Arie en Anton 4. Fred en Alfred 5. Jenny en Joke 6. Hen en Marcel 7. Mario en Erik 8. Ronny en Henk 9. Hannie en Gertie 10. Jen en Rob 11. Willem en Goofert 12. Dela en Remco 13. Joke en Henk 14. Anita en Bea

14 Woensdagmorgen damescompetitie Deze competitie is 6 oktober weer begonnen en ik mocht meteen als vaste invalster alweer meedoen. Op deze morgen kwam er een belangrijke mededeling. Alie Hofmans en Riek Vermeer, de oprichtsters van deze competitie deelden mee dat ze na bijna 20 jaar volgend jaar willen stoppen met het organiseren hiervan. Dat kwam bij ons allemaal hard aan, maar we konden er wel begrip voor opbrengen. Bij deze willen we nu alvast onze welgemeende dank uitspreken voor al deze jaren! Buiten het organiseren om van de wedstrijden is er op de woensdagmorgen dat er gespeeld moet worden altijd gezorgd voor koekjes bij de koffie en snoepjes. Ook zorgen de dames aan het eind van deze competitie voor een lunchbuffet. Ik weet zeker dat we jullie in deze gaan missen, maar gelukkig blijven jullie wel meedoen als speelsters. Nadat we dit tot ons door hadden laten dringen hebben zich nieuwe mensen opgeworpen om dit over te nemen. Wel vonden we dat hier democratisch over gestemd moest worden en dat erover nagedacht moest worden wat het in hield. Op 27 oktober is die stemming gebeurd! De aangemelde kandidaten waren Betsie van Bel, Ria Hardeveld, Bettie de Jong en ik, Jenny Vermeulen. Er waren geen tegenkandidaten en dus hebben we besloten het met z n vieren te gaan doen. We gaan de taken verdelen. De reden waarom met z n vieren is omdat Ria en Betsie nog een baan hebben en ik nog weleens met vakantie ben, zodat we Bettie heel graag erbij hebben als stabiele factor. We hopen ook volgend seizoen (is nog ver weg) weer op jullie allemaal te kunnen rekenen en zullen ons uiterste best doen om alles goed en gezellig te laten verlopen. Jenny Vermeulen. Afsluiting seizoen Op wonsdag 30 maart a.s. wordt het seizoen afgesloten. Alle deelnemende dames (vaste speelsters en reserves) worden verzocht aanwezig te zijn vanaf uur. Er wordt afscheid genomen van Alie en Riek als organisatoren van de woensdagochtendcompetitie. De ochtend wordt afgesloten met een gezamelijke lunch.

15 Kantinedienstreglement TV De Hoven Kantinediensten Op de ALV van 31 januari j.l. is besloten per 1 april over te gaan tot verplichte kantinediensten. We gaan dit als volgt doen: De werkgroep kantinediensten (WK) zal, tot zich een vrijwillige coördinator heeft gemeld. De organisatie en de planning van de kantinediensten op zich nemen. De werkgroep bestaat uit: Fred Nagtegaal, Alfred Zwolle, Gerrit Koeslag en Ben Vermeulen. De WK gaat groepen indelen, van leden tussen de 18 en 70 jaar van max. 6 personen en roostert de groepen in voor de rest van het jaar. Per groep wijst de WK een groepsleider aan. Deze groepsleider gaat met de groep de kantinediensten verdelen over de tijdsperiode waarin zij zijn ingedeeld in het rooster. De groep mag voor dit eerste jaar een andere leider kiezen als dat wenselijk is. Elk jaar kiest de groep een andere leider. Groepsleden kunnen ruilen met een andere groep als dit bijv. beter uitkomt met de periode (vanwege vakantie e.d.). Men mag de kantinedienst ook aan een vrijwilliger (lid) overdragen, maar altijd met medeweten van de groepsleider. Leden die het wenselijk vinden om een eigen groep van 6 personen samen te stellen kunnen zich voor 1 maart melden bij de WK. De WK probeert de indeling zo te maken dat er op drukke tijden altijd één ervaren persoon dienst heeft. De WK streeft erna om op 1 maart het roåoster te publiceren op de website en het per brief naar alle leden te sturen. In deze mepper staat het reglement.leden die een bijzondere reden hebben om geen kantinediensten te draaien kunnen dat voor 1 maart aangeven bij de WK. Het bestuur Artikel 1 Algemeen Voor seniorleden van 18 t/m 70 jaar geldt de verplichting tot het uitvoeren van kantinediensten. Uitgaand van de medewerking van de leden worden geen sancties opgelegd. Voor leden ouder dan 70 jaar bestaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis deze diensten uit te voeren. Opgave voor hen is mogelijk bij de coördinator kantinediensten. Artikel 2 - Tijden kantinedienst Kantinediensten zullen worden ingeroosterd vanaf 1 april 2011 voor de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van uur, alsmede tijdens de dagen en avonden waarop (open) toernooien of competities plaatsvinden. In het laatste geval zijn de speeltijdstippen, in redelijkheid, bepalend voor de tijdstippen van de kantinedienst. In de maanden juli en augustus, alsmede tijdens officiële feestdagen vinden geen kantinediensten plaats. Artikel 3 Organisatie kantinedienst Ten behoeve van de kantinedienst zullen groepjes van zes personen gevormd worden, waaruit een groepsleider gekozen/aangewezen wordt die als aanspreekpunt voor de groepsleden en met de kantinedienstcoördinator zal optreden. Artikel 4 Planning kantinediensten De coördinator zal uiterlijk medio maart een jaarlijks dienstrooster bekend maken, waarbij per week een groep is ingedeeld. De groep deelt zelf via de groepsleider de kantinediensten in. De leden worden zodanig ingedeeld dat, waar nodig, altijd één of meerdere medewerk(st)ers aanwezig zijn. De medewerk(st)ers zijn verplicht hun totale diensttijd aanwezig te zijn. Uiteraard is het mogelijk meerdere kantinediensten te draaien. De groepsleider zal dit doorgeven aan de coördinator. Artikel 5 - Ruilen kantinedienst Het is, in overleg met de groepsleider, toegestaan kantinediensten onderling te ruilen. Ook is het mogelijk tijdens de kantinedienst deze over te dregen aan een ander lid, met dien verstande dat voor de vervanger evenzeer de in artikel 7 genoemde bepalingen gelden, met name ook voor de financiële procedure. Artikel 6 - Het vervallen van kantinediensten Onbespeelbaarheid van de banen of de aanwezigheid van vier leden of minder om is aanleiding om kantinediensten of geheel niet uit te voeren of voortijdig te beëindigen.

16 Artikel 7 - Verantwoordelijkheid kantinedienstmedewerk(st)er De kantinedienstmedewerk(st)er voert zijn/haar taak uit middels een achter de bar aanwezige takenlijst en instructie voor het gebruik van de geldkist. De kantinedienstmedewerk(st)er is tijdens zijn of haar dienst verantwoordelijk voor alle achter de bar aanwezige eigendommen van de vereniging. Het is onbevoegden niet toegestaan zich achter de bar te begeven. De kantinedienstmedewerk(st)er dient hierop toe te zien en bij overtreding van deze regel via de groepsleider de coördinator in te lichten. Het is de kantinedienstmedewerk(st)er bij een enkelvoudige barbezetting niet toegestaan tijdens de dienst te tennissen. Hij/zij dient zich op te houden óf in de kantine, óf op het belendende terras, maar wel zodanig dat hij/zij volledig toezicht kan houden op de eigendommen van de vereniging. de kantinedienstmedewerk(st)er sluit, met inachtneming van artikel 5, na beëindiging van zijn/haar dienst af. De kantinedienstmedewerk(st)er verantwoordt bij aanvang en na afloop van zijn of haar dienst de inkomsten van de bar en keuken op het daarvoor bestemde formulier, volgens de instructie bij de geldkist. Artikel 8- consumpties kantinedienstmedewerk(st)er Het is de kantinedienstmedewerk(st)er toegestaan max. drie niet-alcoholische consumpties gratis te nuttigen tijdens zijn of haar dienst. Hij/zij zal deze op het daarvoor bestemde formulier noteren. Takenlijst bij bardienst Bij aanvang bardienst: 1. Sleutel ophalen bij de beheerder. 2. Verwarming in koude dagen op max. 20 graden zetten. 3. Kassa controleren. 4. Indien nodig de koelkasten bijvullen. Bij einde eerste bardienst bij overdracht: 1. Kassa en sleutel overdragen aan de opvolger(s). Bij einde laatste bardienst: 2. Verwarming op 15 graden zetten. 3. Kassa tellen en alle papiergeld boven de 50,00 wisselgeld in gesloten envelop naar de baanbeheerder brengen. 4. Voorraad aanvullen in de koelkasten. 5. Bar opruimen en alles afwassen. 6. Alle verlichting uit doen. 7. Kantine goed afsluiten en de sleutel naar de beheerder brengen. Artikelen Aanvullende bepalingen Artikel 9 - Afwijking sluitingstijden Voor de tijden dat er bardienst gedraaid wordt verwijst het reglement naar het dienstrooster. Uitsluitend bestuursleden en de coördinator zijn gemachtigd of kunnen anderen machtigen af te wijken van de officiële openings- en sluitingstijden van de kantine. Artikel 10 - Veiligheid kantinedienstmedewerk(st)er De kantinedienstmedewerk(st)er mag onder geen enkele voorwaarde aan het einde van de avond alleen afsluiten en het komplex verlaten. Hij/zij ziet er op toe dat er samen met de laatste bezoekers wordt vertrokken. Het bestuur zal er op toe zien dat dit artikel door een ieder wordt nageleefd. Artikel 11 - Gebruik kantine bij ontbreken kantinediensten Op alle uren buiten de kantinediensten kan er op de tot nu toe gebruikelijke wijze gebruik worden gemaakt van de kantine. Dus de sleutel ophalen bij het sleuteladres en het individueel afrekenen van de gebruikte consumpties.

17 De mepper verschijnt in de volgende maanden April kopij inleveren voor 20 maart Juni kopij inleveren voor 20 mei Augustus kopij inleveren voor 20 juli Lever uw kopij op tijd aan... Graag ontvangt de redactie de kopij per voor de opgegeven datum naar: Ben Vermeulen Persoonlijke aandacht en vakkundige hulp bij uw print- en kopieeropdrachten Printen en kopiëren Kleur en zwart/wit Inbinden Textiel bedrukken Oneindig groot Lamineren Afwerken Enveloppen Luxe kantoorartikelen Uitgebreide papiercollectie Voorbedrukte papieren Leuke kado artikelen Diverse hobbyartikelen En nog veel meer! Aquarius repro, Overwelving 1, 7201 LT Zutphen Tel , Mail.

18 Wij feliciteren Februari Maart Game, Set, Match. Lekker bezig zijn op de baan geeft voldoening en houd je tevens in conditie. Zo staan wij ook in ons communicatievak. Enthousiast, gemotiveerd en actief. Wij kennen de spelregels, de markt, en weten wat uw klanten willen. Avancé speelt graag een partijtje met u. ACTIEF IN COMMUNICATIE communicatieplannen concepten huisstijlen folders nieuwsbrieven advertenties websites hosting Saturnusweg 4d, 6971 GX Brummen t f e 1 Jort Brummel 2 Ton Grendel 5 Wim Groothoff 7 Hannie Verbeek 12 Qirine Bergers 14 Anne Buitink 16 Nel Barendsen 17 Fred Burgers 18 Bart ten Broeke 18 Geertjan Textor 20 Jeroen Looman 20 Anita Nagtegaal 22 Geert Bors 22 Larissa Klaassen 23 Ronald Smits 25 Erica ten Barge-Jansen 28 Marianne Menzo 1 Ton Kuiper 1 Martijn Veldhuizen 3 Jan Willem Keen 3 Jenny Vermeulen 8 Bas Sipman 12 Arie Zuidersma 15 Nicky Ji 15 Justin Pagden 16 Johan Teela 17 Carolien Duistermaat 18 Dela Nagtegaal 21 Berry Bennink 24 Lida Brokken 25 Judith Ruiterkamp 26 Matthijs Risseeuw 26 Gerrit Verbeek 29 George Hainjé 29 Paul Voulon 30 Jan Coenders 31 Harry te Kiefte 31 Floris Lugtmeijer 31 Henk Veldhuizen

19 BESTUUR COMMISSIE COMMISSIE Voorzitter Secretaris Parkbeheerder Ledenadministratie Redactie internet site Ere leden Gertie Verbeek Bert Menzo De Waarden 29 C.A. Weersma van Duinstraat GA Zutphen 7207 HH Zutphen Penningmeester Gerrit Koeslag Holthusenstraat BK Zutphen Overige bestuursleden Ben Vermeulen Fred Nagtegaal Stationsplein 63b Broedernkerkplein MH Zutphen 7201 JP Zutphen / Wim Nagtegaal Shirley van Cleef Kruisstraat 84 Deventerweg BJ Zutphen 7203 AR Zutphen Kantinecommissie Berry Bennink (voorzitter) Francis Waagemans Mirjam Franke Lilian de Vries Marion Slagman Bouw& Onderhoudscommissie Frits Folkers Alfred Zwolle Ben Vermeulen Stationsplein 63b 7201 MH Zutphen Fred Nagtegaal Alfred Zwolle Fred Nagtegaal Bart ten Broeke Broederenkerkplein 3 Baankstraat JP Zutphen 7205 AW Zutphen Technische Commissie Anne-Marie Brand Gertie Verbeek Anna van Goghstraat 3 De Waarden KN Zutphen 7206 GA Zutphen Eric Ordelman Coen Diseraad Bram Speelberg Jo Barendsen Frans Harms Nel van Ginkel Ton Spiegelenberg Wim Nagtegaal Thea van Broekhuijsen Johan Teela Jan Duistermaat Ere voorzitter Henny Klumpert Lid van Verdienste Ton Grendel Franco Benincasa Joop Barendsen Harry ten Have Alfred Zwolle, ledencoördinator Boslaan DH Warnsveld Ledencoördinator Jeugdcommissie Fred Nagtegaal (voorzitter) Marjolein Nooteboom Esther Hofmans Tennisles Opgave tennislessen Christel ten Have (trainster) Wiljo Leermakers Hannie Verbeek De Genestetplein DE Zutphen Sponsor Commissie Ben Vermeulen Gert Bennink Joey van Haasteren

20 Wokken & a la Carte af te halen restaurant De Nieuwe lange Muur De Nieuwe Lange Muur Oude kanonsdijk AE Zutphen - De Hoven Tel: Geopend: maandag t/m zondag uur (di uur) Onze specialiteiten: Chinese keuken Indische keuken Japanse keuken Quang Dong keuken Shanghai keuken Szechuan keuken Lopend buffet vrijdag - zaterdag & feestdagen van tot uur Afhaal Elke maand 2 voordelige maandmenu s voor 2 personen Catering Service Vanaf 15 personen bezorgen wij ook aan huis, u kunt kiezen uit diverse menu s Voor grote partijen beschikken wij over en aparte zaal met 80 zitplaatsen en ons restaurant is uitgerust met 180 zitplaatsen

21 Beton, mortels & vloerspecies Grond-, weg- & waterbouw Recycling & Milieutechniek Transport Rouwmaat Zutphen BV Postbus AD Zutphen T (0575) F (0575) E

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Kijk ook eens op de website!

Kijk ook eens op de website! Waar zijn ze gebleven????? Beste tennisliefhebbers, Deze week kreeg ik het verzoek van de voorzitter om een stukje voor het clubblad te schrijven. Waarom ik, dacht ik aanvankelijk, want de laatste keer

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 TVO er Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 Stersponsors 2011 Sportcenter Alkmaar Sapore Mio * * Hein Jong Projectontwikkeling BV Oranjewoud Realisatie B.V. Rabo Bank www.sparderuyter.nl

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 25e jaargang nr. 2 (maart 2011)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Het bestuur: Voorzitter Willem van Tilburg tel: 0527-254744 Secretaris Herma Veldhuis tel: 0527-253648 Penningmeester Gert van Oosten tel: 0527-251603 Leden namens

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe

Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe surf ook eens naar onze vernieuwde website www.badmintonepe.nl Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe Gaat digitaal! Seizoen 2011-2012 Mei 2012 Jaargang 15 Nr. 4 1 Colofon Buitenkant Lijn: Buitenkant

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Contributierekening v.v. D.V.C. 26

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Gelukkig kunnen we deze maand positief

Gelukkig kunnen we deze maand positief Toekomst Meppers Redactioneel Gegevens juni 2001 Gelukkig kunnen we deze maand positief beginnen. Marcel Theunissen is namelijk weer een flink stuk opgeknapt na zijn fietsongeluk. Hij is uiteraard nog

Nadere informatie

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie