Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008"

Transcriptie

1 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84: 4,5,6 Zegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wat vind u nu van deze psalm? De weg van de rechtvaardigen is prima, de weg van de wettelozen loopt dood. Er is dus een duidelijk verschil in afloop: dood of leven hel of hemel. De hel, de werkelijkheid daarvan, daarover preken, het zal de handen niet op elkaar krijgen. Het wordt gesignaleerd dat er ook weinig over gepreekt wordt. Wij willen liever horen dat de Here voor ons zorgt, dat Hij liefde is. En dat is ook waar, helemaal. Maar dat juist bij hele mooie intieme psalmen, het dan toch gaat over toorn, wraak, oordeel en hel. Dát vinden we niet gemakkelijk. Een voorbeeld is psalm 139: God kent mij, God kan mij overal bereiken met zijn zorg, Hij heeft mij gemaakt, het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. En toch in die psalm die moeilijke woorden: zou ik niet haten wie u haten, ik haat hen, zo fel als ik haten kan. Dus kennelijk nemen gelovigen deze woorden in de mond. In ieder geval de dichter van Psalm 139. Psalm 1 heeft het heel nadrukkelijk over die tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen. Echt duidelijk twee groepen, twee verschillende wegen, twee uitkomsten. Hoe ga je daar mee om? Hoe werkt zo n psalm bij u? bij jou? Je kunt natuurlijk het jezelf heel makkelijk maken: Ik hoor bij God: o wat ben ik gelukkig, mijn weg loopt goed: De Heer beschermt mij. Nee, niet dat je dan zo negatief doet over mensen die niet geloven, nee, dat niet. 1

2 Respect heb je wel voor een andere mening. De mooie woorden van de psalm neem je wel, maar je voelt je wat verlegen over de donkere woorden. Je kunt natuurlijk ook een nog wat andere houding aannemen, misschien wel niet eens zo bewust. maar toch kan het in je zitten: fijn dat je er bij hoort, gelukkig hoor ik niet bij de zondaars, dat zijn wel echt slechte mensen. Gelukkig ben ik niet zoals hem, want ik ga wel naar de kerk. En dat is dan ook de kring waar je je in begeeft, met anderen ga je niet zo direct om. Anderen kunnen dan ons ervaren als een behoorlijk gesloten groep. Hoe ga je om met Psalm 1? Nu is het belangrijk om allereerst deze vraag te beantwoorden: over wie gaat het in psalm 1, en hoe worden zij getekend? het is niet zo dat psalm 1 aangeeft: zo is het. Je kunt de mensen indelen in twee groepen: rechtvaardigen en wettelozen. Rechtvaardigen zijn de mensen die alles goed doen naar de wet van God. En wettelozen zijn de mensen die alles verkeerd doen. Zo n indeling lijkt heel duidelijk, maar het zal gigantisch botsen op de praktijk: want gelovige mensen zijn echt niet goede mensen. Wat kom je soms ellendige situaties tegen, diepe zonden, onoprechtheid bij kerkmensen. En aan de andere kant is het ook niet zo dat alle ongelovigen zulke slechte mensen zijn. Ze zijn soms veel beter bezig voor hun medemensen. Dus zo n strakke indeling kun je niet maken. Wat is dan wel de bedoeling van Psalm 1? Het is de psalm die ons plaatst voor de radicale keuze van het evangelie. Het goede nieuws van God: Hij wil u en jou, en die ander het geluk geven, daarom wordt een keuze gevraagd. En die keuze is in al zijn eenvoud deze: het gaat om leven of dood, hemel of hel, geluk of ongeluk. Te midden van alle nuance die je kunt en moet aanbrengen als het gaat om mensen, hoe ze zijn of handelen, allemaal waar, maar dat neemt niet weg dat dit de keuze is: welke weg kies jij? Durf te kiezen, ga die keuze niet uit de weg, want niet kiezen is ook een keuze. Meehobbelen in de kerk, dat is een keuze uit de weg gaan. Nee, je moet kiezen. Jezus heeft het ook zo gezegd: wie niet voor mij is, is tegen mij. In heel zijn optreden kwam het ook steeds naar voren: Jezus vraagt om een keuze. De keuze van je leven: volg je Hem, of niet? Je kunt die keuze niet uitstellen. Je kunt die keuze ook niet uit de weg gaan, en je eigen rustige leventje houden. Het gaat om een radicale keuze. En dat laat deze psalm ook zien. *** Dat wil ik ook graag duidelijk maken in deze preek: Kiezen, welke weg kies jij? Durf te kiezen, en kies dan voor een bloeiend leven. Een bloeiend leven is een leven in relatie: een diepe relatie met God, een intense relatie met elkaar, en vooral ook een betrokken relatie op die ander. 2

3 Dat is ook de kern van het huisbezoekthema van dit seizoen. Groeien in relatie, de relatie met God, met elkaar en met de ander. Deze preek is dan ook bedoeld als voorbereiding op dat thema. De structuur van de verdere preek is daar ook mee gegeven. Het gaat in psalm 1 allereerst om de relatie met God, daarom gaat het grootste deel van de preek ook daarover. Maar de andere twee relaties met elkaar én met de ander komen ook aan bod. 1. Die relatie met God. Dat is het eerste: hoe wordt de mens in deze psalm getekend die een diepe relatie heeft met God? Vers 1 en 2 Eigenlijk worden er twee lijnen getrokken, twee kanten van dezelfde medaille. Eerst wat je niet moet doen. Als je dicht bij de Here God wil leven, dan moet je niet meegaan met wie kwaad doen, de weg van zondaars niet betreden, en bij spotters niet aan tafel zitten. Dat is de eerste keuze die je moet maken: niet je laten meenemen door de zonde, door het kwaad, door mensen die de richting van het kwaad kiezen. En weet dat zonde een zuigende werking heeft: je kunt op pad gaan, op weg zijn, en dan er in wonen. Er zit een climax, een stijgende lijn in vers 1. Het tekent de zuigende werking van de zonde. Als je niet op tijd nee zegt, ga je er in mee. Als je niet oppast neemt zonde, en het leven daarin je leven helemaal in beslag, ja, voelt het als je thuis. Belangrijk is dus om het kwaad te kennen, waar zit dat? In mijn hart? Waar bewandel ik de weg van het kwaad? Wat brengt mij steeds verder van God vandaan? Ik wil u vragen zo eens naar uw leven te kijken: wat zijn nu de dingen in het leven die je van God vandaan halen? Zijn er situaties in jouw leven, waarvan je kunt zeggen: kijk daar vind je helemaal geen eerbied meer voor God, daar wordt met Hem gespot, en dus hoor ik daar niet. Dat is niet mijn thuis. Een paar concrete situaties: voel jij je thuis bij een programma op de TV waarin gespot wordt met God? Of blijf je toch maar kijken omdat het zo n leuk programma is, dat je eigenlijk wel wil zien? En hoeverre is dat verblijven bij de spotters? Waar voel jij je meer thuis? In de kerk of bij de sportclub? Ja, ik kan begrijpen dat je het in de kerk best wel saai kunt vinden. Dan ga je liever uit met je vrienden, dan heb je tenminste lol. Maar nu even doordenken: waarom vind je het saai in de kerk? Eigenlijk moet je dan op zoek naar het antwoord op de vraag: waar heb ik nu echt plezier in? Wat is de hoogste prioriteit in het leven? Dat is vers 2: Vers 1 was duidelijk: daar moet je niet zijn. OK, dat niet, maar wat dan wel? Vreugde in de wet van de Heer, daarin verdiepen, en dat niet voor één uurtje per dag, maar dag en nacht. Wet van de Heer, dat is niet alle regeltjes. Wet is het Woord van God, waarin Hij zijn liefde bekend maakt,ja, nog sterker, het is de persoonlijke ontmoeting met je God en Vader. En als je het plaatst in het geheel van de bijbel: Jezus Christus, die Het Woord is. De wet houden is hetzelfde als volgen van Christus. En dat is dus niet iets voor een paar uurtjes per week, maar 24 uurs dienst. En juist niet slaafs, voldoen aan eisen, want anders kom je er niet, maar leven voor Hem omdat je door Christus al gered bent. 3

4 En dat leven is een bloeiend leven. Het beeld van de boom, geplant aan stromend water. Een boom kan alleen maar leven als het water krijgt. Dat water gaat dan door die boom heen, en zo bloeit die boom en draagt vruchten. In het kader van de psalm kun je zeggen dat het water het Woord van God is. Dat is niet iets wat je alleen leest, maar dat je leven wil doorstromen. Zo kom je tot bloei, sta je stevig, als een boom die voldoende water heeft gekregen. Leven bij het Woord van God: stromen van levend water tot je nemen. Dat is meer dan een boek lezen. Het is er in leven. God daarin ontmoeten, band met Christus, relatie opbouwen, onderhouden. Daarom die wet overdenken, bijbel is een leefboek. En dan gaat er ook wat gebeuren in je leven, een bloeiend leven, vruchten, wijs ze dan maar concreet aan. Kijk bijvoorbeeld naar de vruchten van de Geest (Galaten 5): o.a. zelfbeheersing, liefde, blijdschap. Dus een levende relatie met God, met Christus, gevoed door de Geest, is ook aan de buitenkant te zien. Het doorstroomt je leven. Het is tot in de toppen van je bestaan te zien. Levend, en niet dor. Alleen mogelijk als je echt aan Christus verbonden bent. Wijnstok en ranken: een rank kan alleen maar tot bloei komen in verbondenheid met Christus. Een boom kan alleen vruchten geven, als hij water kan opnemen. Een christen kan alleen maar vruchten van de Geest laten zien als hij leeft in verbondenheid met het Woord, met Christus. In Johannes 15 is het beeld van de wijnstok en de ranken: niet verbonden aan de wijnstok verdort een rank. Hier in psalm 1 is het beeld boom tegenover kaf. Kaf is het omhulsel van graankorrels, en dat moet er af, het is afval. Na het dorsen, heb je het kaf wel los van de graankorrels, maar nog door elkaar. Het scheiden gebeurt door het wannen, graan en kaf gooi in de lucht, en door de wind wordt het kaf meegenomen. Het graan valt weer terug in de wan, kaf is licht, graankorrels zijn zwaarder. Kaf het beeld voor een leven zonder God. Dat is licht, afval, geen toekomst, de weg van de wetteloze, het leven zonder God, zonder Christus loopt dood. Kies toch voor het leven, een bloeiend leven,in diepe relatie met God. En laat je voeden door Hem: Avondmaal vieren, dat kan niet zonder geloof, want het wil je doortrekken. 2. En dat betekent tegelijk dat je een intense betrokkenheid hebt op elkaar. Dat wordt duidelijk in vers 5. Als je je laat leiden door Christus, door zijn Woord, dan wil je ook daar zijn waar Hij het voor het zeggen heeft. Dan zoek je elkaar op, ga je met elkaar om, en dan kun je het gewoon niet hebben als zonde blijft zitten in het leven. Daar heb je zelfs een innerlijke afkeer van. Aan de andere kant is het ook zo dat als je juist niet laat gezeggen door God, maar je eigen gang gaat, dan voel je je ook niet thuis in een christelijke gemeente. Dan zijn er barrières, dan kun je daar niet leven. Avondmaal vieren is gemeenschap met Christus vieren en dus met elkaar. Avondmaal vieren betekent zelfbeproeving: dat is een weg, om juist aan te gaan: zonden belijden, geloven dat Christus ze voor jou gedragen heeft, erkennen dat je het alleen maar redt met Hem en door Hem. Gaan voor Christus door de kracht van de Geest. Avondmaal vieren we samen: daarom willen we elkaar er bij hebben: daarom toezicht op elkaar: laat zonde niet zitten, stimulans, kom leg je leven in handen van Christus. U wilt toch ook dat uw broeder en uw zuster sterke bomen zijn, en vruchten dragen? 4

5 3. Tenslotte: ik begon de preek met de vraag: hoe leest u psalm 1? hel, de weg van de wetteloze loopt dood, die woorden uit deze psalm vinden we moeilijk, we zijn er verlegen mee. Je wilt ze eigenlijk wel naast je neerleggen. Beetje aan de zijkant van ons geloof. Liever een preek over Gods liefde, dan over oordeel. Heel menselijk, maar uiteindelijk niet echt christelijk. Wie het niet over de hel wil hebben in de kerk, die haalt in feite de klem uit het evangelie. Maar het blijft evangelie: goede boodschap, maar wel met die intensiteit van het oordeel. Het evangelie is namelijk: Christus ging de hel in, en wie in Hem gelooft, zich door Hem laat voeden, die ontmoet de hel niet meer in zijn leven. Hoe moeilijk je leven misschien ook is, het is niet die hel. Hel, dat is daar waar God zich helemaal heeft teruggetrokken, waar satan alle vrijheid heeft, en de zonden niet meer tegengehouden wordt, waar God in zijn liefde mensen niet meer vasthoudt, maar overgeeft aan het oordeel. Dat is de hel, en Christus heeft die ondergaan. En het evangelie nu is dat wie zich aan Christus geeft, dat hij/zij mag weten, geloven, - zekerheid! - dat het hemel wordt. Altijd verbonden met God, nu al, en straks voor altijd, volledig, dan geen gebrokenheid meer, geen donkere poorten van het sterven, maar eeuwig leven. En dat is een fantastische boodschap, die wil je toch vertellen?! Psalm 1 houdt het ons duidelijk voor: twee wegen: dood of leven. Het betekent dat er een radicale keuze wordt gevraagd van ons, van een ieder. Psalm 1 tekent ons twee groepen, niet om zelfvoldaan achter over te leunen, want we zijn gearriveerd. Niet om je zelf op te sluiten binnen een groep, lekker veilig, en het wordt crisisloos in je leven. Nee, juist om zelf steeds weer te kiezen voor groeien in relatie, met God, gevoed te worden door zijn Woord. Te groeien in relatie met elkaar, elkaar bemoedigen en vast te houden, elkaar op de weg van het leven te houden, in afhankelijk van de Geest. En daarom juist te groeien in relatie met de ander, hem/haar op te zoeken, te plaatsen voor die keus. Want u beseft toch wel dat alleen een keuze voor Christus leven geeft? U laat toch de ander niet de dood tegemoet gaan? Een christen leeft toch voor God en voor de ander, binnen en buiten de kerk? Daarom laat je leven leiden door God. Amen 5

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9)

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Preek over 1 Korintiërs 13:12 (ds. Jos Douma) Nu kijken we nog in een wazige spiegel maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie