Een installatiehandleiding voor een schaalbare Wordpress-MU omgeving die gekoppeld is met een LDAP server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een installatiehandleiding voor een schaalbare Wordpress-MU omgeving die gekoppeld is met een LDAP server"

Transcriptie

1 blogs.hva.nl Een installatiehandleiding voor een schaalbare Wordpress-MU omgeving die gekoppeld is met een LDAP server Auteur: Paul den Hertog Versie: 0.2 Datum: 14 juli 2009 Opdrachtgever: Vrijgave: Gerald Stap Concept // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 1

2 Inleiding Dit document beschrijft de testinstallatie voor een schaalbare configuratie van wordpress-mu 2.8.1, gekoppeld met de ldap-server ten behoeve van de gehele HvA populatie. Deze installatiehandleiding is opgedeeld in 9 delen. In ieder deel wordt 1 stap in het inrichten van de blogserver behandeld. Het is van essentieel belang om de aangegeven stappen te volgen en zeker geen stappen over te slaan. De eerste stap is afhankelijk van de gekozen hostingomgeving. In dit document wordt uitgegaan van een Ubuntu 8.04 installatie op een 2CPU Virtual Machine met 1024 MB intern geheugen. Het volledig inrichten van een productieomgeving valt buiten de scope van dit document. De hierin opgenomen installatiebeschrijving leidt weliswaar tot een correct werkende wordpress-mu omgeving maar enkele belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld security worden niet behandeld in deze handleiding. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 2

3 Wijzigingen Datum Auteur Wijziging Paul den Hertog versie Paul den Hertog versie 0.2 H8 en H9 toegevoegd. H5, H6 en H7 verder gespecificeerd. Todo Datum Auteur Actiepunt // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 3

4 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wijzigingen... 3 Todo... 3 Inhoudsopgave Systeemconfiguratie Wordpress-MU installatie Schaalbaarheid en Performanceverbetering LDAP Koppeling Site Administrator plugins Blog Administrator (enduser) plugins Themes en vertalingen Inrichten backend Inrichten frontend // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 4

5 1. Systeemconfiguratie Deze 'zandbak-installatie' is verricht op een Virtual Machine van MediaLAB Amsterdam met 1024MB intern geheugen en 2CPU's. De VM draait Ubuntu LTS voorzien van de laatste kernel en patches (op ). Om Wordpress optimaal te kunnen draaien gaan we de volgende software installeren en configureren; Apache2 Webserver + modules MySQL5 Databaseserver PHP5 Hypertext preprocessor + modules PHPMyAdmin Sendmail OpenSSL Op Ubuntu 8.04 worden de onderstaande commando's ingevoerd tbv de installatie van de pakketten en upgrades voor het systeem: apt-get update apt-get install phpmyadmin php5-curl php5-gd php5-ldap php5-xcache php5-mysql apache2 sendmail php5 php5-common php5-cli libapache2-mod-php5 php5-cgi openssl ssl-cert apt-get dist-upgrade Het besturingssysteem is na een reboot voorzien van de laatste versie van alle benodigde software. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 5

6 Na het aanmaken van het SSL certificaat kan alles geconfigureerd worden en zijn we klaar met de eerste stap. Het certificaat wordt met de volgende commando's gemaakt: mkdir /etc/apache2/ssl openssl req -new -x509 -days nodes -out /etc/apache2/ssl/teachr.pem \ -keyout /etc/apache2/ssl/teachr.pem Country Name (2 letter code) []:NL Locality Name (eg, city) []:Amsterdam Organization Name (eg, company) []:Hogeschool van Amsterdam Organizational Unit Name (eg, section) []:DMCI-ICT Common Name (eg, YOUR name) []:*.teachr.nl (<- Let Op! CN moet gelijk zijn aan FQDN. In deze manual teachr.nl) Address chmod 600 /etc/apache2/ssl/teachr.pem Nu het certificaat gereed is moeten we alleen nog de configuratiebestanden van Apache, MySQL en PHP wijzigen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 6

7 Hieronder staan alleen de relevante wijzigingen in de configuratiefiles vermeld. Maak de Apache VirtualHosts aan door de default host te kopieren naar ssl. cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/ssl vim /etc/apache2/sites-available/ssl NameVirtualHost *:443 < VirtualHost *:443> ServerAdmin ServerName teachr.nl ServerAlias *.teachr.nl SSLEngine On SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/teachr.pem DocumentRoot /var/www/ <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride FileInfo Options Order allow,deny allow from all </Directory> (<- Let Op! Gebruikte FQDN is in deze manual teachr.nl) // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 7

8 vim /etc/apache2/sites-available/default NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerAdmin ServerName teachr.nl (<- Let Op! Gebruikte FQDN is in deze manual teachr.nl) ServerAlias *.teachr.nl DocumentRoot /var/www/ <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride FileInfo Options Order allow,deny allow from all </Directory> // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 8

9 vim /etc/apache2/mods-available/expires.conf ExpiresActive On ExpiresDefault "now" expiresbytype image/gif "access plus 7 days" expiresbytype image/jpg "access plus 7 days" expiresbytype image/png "access plus 7 days" expiresbytype text/html "access plus 6 hours" expiresbytype text/txt "access plus 6 hours" expiresbytype text/js "access plus 7 days" expiresbytype text/css "access plus 7 days" expiresbytype text/javascript "access plus 7 days" expiresbytype application/x-javascript "access plus 7 days" vim /etc/apache2/mods-available/deflate.conf <IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/css text/javascript application/javascript # Voor logging (kan weg als je weet dat alles goed werkt: # Begin logging stuk DeflateFilterNote Input input_info DeflateFilterNote Output output_info DeflateFilterNote Ratio ratio_info LogFormat '"%r" %{output_info}n/%{input_info}n (%{ratio_info}n%%)' deflate CustomLog /var/log/apache2/deflate_log deflate </IfModule> // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 9

10 vim /etc/mysql/my.cnf [mysqld_safe] character-set-server=utf8 [mysqld] character-set-server=utf8 query_cache_limit = 2M query_cache_size = 128M vim /etc/php5/apache2/php.ini max_execution_time = 30 max_input_time = 60 memory_limit = 128M post_max_size = 40M file_uploads = On upload_max_filesize = 40M ; Maximum execution time of each script, in seconds ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data ; Maximum amount of memory a script may consume vim /etc/php5/conf.d/xcache.ini [xcache] xcache.size = xcache.var_size = 128M 128M // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 10

11 Voer de volgende commando's uit om de eerste stap van de installatie af te ronden. a2ensite ssl a2enmod ssl rewrite expires deflate /etc/init.d/apache2 restart Apache en PHP zijn nu geoptimaliseerd voor Wordpress MU. Ga naar om een MySQL user, password en database aan te maken voor Wordpress MU. Kies voorlopig als databasenaam, usernaam en wachtwoord 'wpmu'. Bij de installatie van de Multi-DB plugin vullen we de definitieve gegevens in. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 11

12 2. Wordpress-MU installatie cd /root wget mu.wordpress.org/latest.tar.gz tar zxfv latest.tar.gz mv wordpress-mu/* /var/www/ chown www-data:www-data /var/www/ -R Browse naar Kies bij 'Blog Addresses' voor 'sub-domains', vul de database gegevens in (3x wpmu), kies een naam voor de site (DMCI Blogs) en vul je adres is. Dit moet een adres zijn waarop je daadwerkelijk kan ontvangen (geen noreply adres). // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 12

13 Klik op 'submit'. Na maximaal 10 a 20 seconden moet het volgende scherm verschijnen: Noteer het wachtwoord en klik op 'Log in' // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 13

14 Je belandt nu in het dashboard (control-panel) van Wordpress. De installatie is geslaagd, gefeliciteerd! Vergeet niet je wachtwoord te wijzigen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 14

15 3. Schaalbaarheid en Performanceverbetering Schaalbaarheid en Performanceverbetering wordt ondermeer bereikt door de Multi-DB en PHP object-cache installatie. Multi-DB verspreid de installatie over meerdere databases en object-caching zorgt voor een performanceverbetering tot 70% van PHP5. Schaalbaarheid door Multi-DB De volgende stap is het installeren van de Multi-DB plugin die de wpmu installatie distibueert over meerdere databases tbv schaalbaarheid. De installatie van deze plugin luistert zeer nauw. Het is dan ook aan te bevelen EERST de volgende webpagina's door te lezen om van fouten van anderen te leren en problemen in een vroeg stadium te herkennen. en vooral Vuistregel voor database sizing: Databases Up to 10,000 Blogs Databases Up to 50,000 to 100,000 Blogs Database Up to 4,000,000 Blogs // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 15

16 Het installeren van Multi-DB gaat in 4 stappen; 1. Het aanmaken van de databases 2. Het aanmaken van de configuratiebestanden 3. Het uitvoeren van het migratiescript 4. Het wijzigen van 2 scripts en oplossen van eventuele issues Stap 1: Download de plugin op Genereer de MySQL-user die CREATE en GRANT PRIVILEGES rechten heeft in PHPMyAdmin en ga naar om een SQL query te maken die de 256 databases genereert. De code ziet er als volgt uit; CREATE DATABASE `teachrblogs_00` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; CREATE DATABASE `teachrblogs_01` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; etc etc etc CREATE DATABASE `teachrblogs_fe` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; CREATE DATABASE `teachrblogs_ff` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 16

17 Plak deze code in het queryvenster van phpmyadmin om de 256 databases aan te maken. Voer daarna onderstaande query uit om de global database en een vip database te maken. De global database is voor alle plugingegevens en de vip is een dedicated database voor een drukbezocht blog (main blog bijvoorbeeld) Het is mogelijk achteraf meerdere vip databases aan te maken en de drukbezochte blogs daarheen te verhuizen. CREATE DATABASE `teachrblogs_global` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; CREATE DATABASE `teachrblogs_vip1` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; Stap 2: Bewerk het bestand move-blogs.php en plaats het in /wp-content/scripts/: ///DB Settings $dbname = "wpmu"; //This is your current database $blog_table_prefix = 'wp_'; //Prefix of your current wpmu blog tables, most likely this won't need to be changed $newdb_prefix = 'teachrblogs_'; //This is the prefix of the new db's you're moving your current tables into - we assume they are all the same, if not, you're in trouble //We need info to connect to the databases $dbhost = 'localhost'; $dbuname = 'teachrblogs'; $dbpass = 'secretstuff'; //How many db's are you moving into (16, 256, or 4096)? // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 17

18 $db_scaling = '256'; Bewerk het bestand db-config.php met behulp van en plaats het samen met db.php in /wp-content/: //---DB Scaling // define ('DB_SCALING', '256'); add_dc_ip(' ', 'dc1'); add_global_table('teachrblogs_global'); (<- Let Op! C-Class gebruiken) add_db_server('global', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_global', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('00', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_00', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('01', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_01', 'teachrblogs', 'secretstuff'); etc etc etc add_db_server('fe', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_fe', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('ff', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_ff', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('vip1', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_vip1', 'teachrblogs', 'secretstuff'); //---VIP Blogs add_vip_blog(1, 'vip1'); // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 18

19 Stap 3: Nu de bestanden op de server staan, navigeren we naar Lees, lees nogmaals en klik daarna op 'click here' bij punt 4. Waarschuwingen over een mislukte mysql_free_result() zijn geen probleem. Dit komt voor bij de meerderheid van de standaard php5 distributies. Klik daarna bij punt 6 op 'clicking here'. Als het resultaat eruitziet als het screenshot hiernaast lijkt de operatie geslaagd. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 19

20 Stap 4: vim /var/www/wp-config.php //define('db_name', 'wpmu'); vim /var/www/db.php Regel 929: preg_match(" [0-9]{1,20}_? ",$base_table_name,$base_match); Regel 931: if(preg_match(" ". $original_table_prefix. "[0-9]{1,20}_?". $base_table_name. " ",$match,$match) == true) { Nb. Iedere regel heeft een vraagteken in de query gekregen. Als deze wijziging niet wordt gemaakt wordt een blog niet uit de database verwijderd wanneer daarom verzocht wordt. In de volgende versie van multi-db (2.8) wordt deze fix door de developers opgenomen in de code. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 20

21 The blog you have requested is not installed properly. Please contact the system administrator Als je een foutmelding krijgt wanneer je naar navigeert (The blog you have requested is not installed properly. Please contact the system administrator.) is de mainblog niet in de viptabel gekomen. Exporteer teachrblogs_c4 en leeg deze database. Importeer de geexporteerde tabellen in de vip database en presto! teachr.nl is weer bereikbaar. Als je nu inlogt op en op een user en blog aanmaakt kan je via PHPMyAdmin verifieren of alles werkt. De nieuw aangemaakte blogs moeten bereikbaar zijn in de browser en verspreid worden over de 258 databases. PHP XCache object caching We verbeteren de performance verder door installatie van de php xcache plugin in wordpress-mu. Ga naar en download de plugin. Op dit moment is 0.6 de laatste versie. Extract de pluginfile en upload naar de /wp-content/ directory zodat je uiteindelijk beschikt over: /wp-content/object-cache.php Als je geen PHP waarschuwingen krijgt werkt de plugin naar behoren. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 21

22 4. LDAP Koppeling Voordat we aan de slag gaan met de LDAP server willen we eerst over SSL kunnen inloggen. vim /var/www/wp-config.php define( FORCE_SSL_LOGIN, true); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ Download de plugin op upload de inhoud vd wpmu-ldap zipfile naar /mu-plugins/ en ga in site-admin naar LDAP Options om de juiste bind-gegevens en attribute-mappings in te voeren. Als je een apache2/php5 configuratie hebt die slecht met kleine onregelmatigheden in certificaten overweg kan (zoals wildcards), kan je het volgende blok code in /mu-plugins/ldap/lib/defines.php invoegen; // Hack door Paul omdat php het tls certificaat van de hva-ldap verkeerd // interpreteert zie de volgende site voor details: // putenv('ldaptls_reqcert=never') or die('failed to setup the env'); // einde hack. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 22

23 5. Site Administrator plugins Plugin naam Multi-Site Versie 002 Bestandsnaam zipfile _njsl-sites-009.php Downloadlocatie Manager Geeft Site Administrators de mogelijkheid om extra MU deployments te maken op een nieuwe FQDN binnen dezelfde wpmu installatie. De nieuwe deployment gebruikt dezelfde files, maar kent eigen tabellen in de databases, en is dus volledig onafhankelijk van de andere deployments te configureren. In de praktijk betekent dit dat je binnen dezelfde installatie: Omschrijving kunt draaien, ipv alleen binnen hetzelfde (sub)domein. 1. Upload de plugin in /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=sites 3. Controleer of de pagina wordt geladen zonder php-errors 4. Optioneel: Maak een nieuwe toplevel wpmu aan onder een nieuwe domeinnaam om te testen Installatiemethode Gebruik Als gebruik gemaakt wordt van een backend over SSL zal ook een nieuw certificaat gemaakt moeten worden. Voor dit certificaat zal een kopie van de apache ssl vhost gemaakt moeten worden, gevuld met de gegevens van de nieuwe FQDN. https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=sites // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 23

24 Plugin naam Admin Message Versie Bestandsnaam zipfile admin-message.php Downloadlocatie n-message Omschrijving Installatiemethode Gebruik PostIt voor SiteAdmins om alle gebruikers via backend een mededeling te doen. 1. Upload de plugin in /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page= admin-message 3. Maak een bericht aan om de functionaliteit te testen https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=admin-message Plugin naam Blog Activity Versie Bestandsnaam zipfile blog-activity.php Downloadlocatie -activity Omschrijving Installatiemethode Gebruik Genereert en toont statistieken over blogactiviteit 1. Upload de plugin in /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page= blog_activity_main 3. Controleer of de pagina wordt geladen zonder php-errors 4. Optioneel: Maak een paar blogs en posts aan om te controleren op de werking, https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=blog_activity_main // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 24

25 Plugin naam New Blog Defaults Versie Bestandsnaam zipfile cets_blog_defaults.php Downloadlocatie Defaults Omschrijving Installatiemethode Gebruik Site Administrators kunnen default instellingen meegeven aan nieuwe blogs 1. Upload cets_blog_defaults.php naar /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmuadmin.php?page=cets_blog_defaults_management_page 3. Controleer of de pagina wordt geladen zonder php-errors 4. Optioneel: Maak een nieuw blog aan om de functionaliteit te testen https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=cets_blog_defaults_management_page // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 25

26 Plugin naam Reports Versie Bestandsnaam zipfile _reports zip Downloadlocatie rts Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft post en commentactiviteit per user en per blog weer. 1. Upload de bestanden reports.php - in /wp-content/mu-plugins /reports/ - in /wp-content/mu-plugins/ /report-graphs/ - in /wp-content 2. Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=reports https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=reports Plugin naam Terms Of Service Versie _signup-tos- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie s-of-service Omschrijving Installatiemethode Gebruik Gebruikers moeten akkoord gaan met de TOS voordat ze een blog krijgen. 1. Plaats signup-tos.php - in /wp-content/mu-plugins/ 2. Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=signup-tos https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=signup-tos // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 26

27 Plugin naam User Activity Versie _user-activity- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie -activity Omschrijving Installatiemethode Gebruik Verzamelt user activity data maakt deze beschikbaar via een tabblad op Site Admin. user-activity.php - in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder 2) Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=user_activity_main https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=user_activity_main Plugin naam Toggle Admin menu's Versie _ds_toggle_admin Bestandsnaam zipfile _menus.php Downloadlocatie Omschrijving Installatiemethode Gebruik Gebruikers zien alleen de menu's die vrijgegeven zijn door Site Administrators ds_toggle_admin_menus.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder 2) Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=user_activity_main https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-options.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 27

28 Plugin naam Additional Tags Versie _additional-tags- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie tional-tags Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft gebruikers de mogelijkheid embed code in comments te gebruiken. additional_tags.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder In commentvenster wordt nu ook <embed> ondersteund. Plugin naam Additional Privacy Versie _ds_private_blog.p Bestandsnaam zipfile hp Downloadlocatie Options Omschrijving Installatiemethode Gebruik Biedt eindgebruikers (blog admins) drie extra privacy niveau's _ds_private_blog.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder https://teachr.nl/wp-admin/options-privacy.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 28

29 Plugin naam Admin Footer Versie _admin-footer-text- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie in-footer-text Omschrijving Installatiemethode Gebruik Vervangt de Wordpress footer in de backend voor een eigen tekst. admin-footer-text.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-options.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 29

30 6. Blog Administrator (enduser) plugins Plugin naam Add to Any Versie Bestandsnaam zipfile add-to-any zip Downloadlocatie Geeft bezoekers de mogelijkheid eenvoudig posts aan te melden bij digg, hyves of een van de vele Omschrijving andere social networks. 1. unzip add-to-any zip 2. plaats de addtoany folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php Installatiemethode Gebruik Activeer de plugin en bezoek een post. Onder de post is de add to any knop verschenen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 30

31 Plugin naam Simple Code Embed Versie 1.1 Bestandsnaam zipfile simple-embed-code.1.1.zip Downloadlocatie e-embed-code/ Omschrijving Installatiemethode Geeft auteurs de mogelijkheid <embed> te gebruiken in posts en pages. 1. unzip simple-embed-code.1.1.zip 2. plaats de simple-embed-code folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. Deze plugin gebruikt de 'Custom Fields' bij het maken of bewerken van posts of pages. Voeg een 'Custom Field' toe met de naam CODEx, waar x een nummer tussen 1 en 5 is. In het 'value' veld plaats je de code die je wilt embedden.dit kan bijvoorbeeld HTML, XHTML, JavaScript, etc. zijn. Server side talen, such as PHP, ASP en Java werken niet. Gebruik In je post of page plaats je vervolgens op de gewenste plek %CODEx%. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 31

32 Plugin naam Slideshare Versie Bestandsnaam zipfile slideshare zip Downloadlocatie hare/ Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft auteurs de mogelijkheid slideshare presentaties op te nemen in posts en pages. 1. unzip slideshare zip 2. plaats de simple-embed-code folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. Embed SlideShare presentations of documenten in je WordPress posts door de WordPress.com embed code, te kopieren vanaf slideshare.com en in de post te plakken. Plugin naam Viper Video Quicktags Versie Bestandsnaam zipfile vipers-video-quicktags.zip Downloadlocatie -video-quicktags/ Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft auteurs de mogelijkheid video's op te nemen in posts en pages. 1. unzip vipers-video-quicktags.zip 2. plaats de vipers-video-quicktags folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. In de Rich Text Editor waarin je een post of page schrijft zijn embedknoppen verschenen waarmee je video's van bijvoorbeeld youtube of vimeo kan embedden. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 32

33 Plugin naam Twitter Tools Versie custom Bestandsnaam zipfile twitter-tools.zip Downloadlocatie c/edublogs-twitter-tools Omschrijving Installatiemethode Gebruik Plaatst Wordpress posts op Twitter en Tweets op je wordpress blog 1. unzip twitter-tools.zip 2. plaats de twitter-tools folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. NB. Niet automatisch upgraden via de backend. Bevat aangepaste code. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 33

34 Plugin naam Avatars Versie Bestandsnaam zipfile _avatars zip Downloadlocatie ars Geeft de mogelijkheid een blogadministrators avatar te koppelen aan een blog en users aan hun Omschrijving profiel. 1. unzip _avatars zip 2. avatars.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 3. widget-avatar.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 4. avatar-comments.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 5. avatar-posts.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 6. avatar.php uploaden naar /wp-content 7. default-avatar-128.png uploaden naar /wp-content 8. default-avatar-96.png uploaden naar /wp-content 9. default-avatar-48.png uploaden naar /wp-content 10. default-avatar-32.png uploaden naar /wp-content 11. default-avatar-16.png uploaden naar /wp-content 12.options-discussion.php uploaden naar /wp-admin - overwrite existing file 13. Voeg onderstaande regel toe aan.htaccess onder de regel voor fileuploads RewriteRule ^(.*/)?avatar/(.*) wp- content/avatar.php?file=$2 [L] Installatiemethode Gebruik 14. Maak onderstaande directories en chmod ze naar 777: /wp-content/avatars/user /wp-content/avatars/blog https://teachr.nl/wp-admin/users.php?page=user-avatar https://teachr.nl/wp-admin/options-general.php?page=blog-avatar // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 34

35 Plugin naam WP-Spamfree Versie Bestandsnaam zipfile wp-spamfree.zip Downloadlocatie Omschrijving Installatiemethode Gebruik Anti-Spam implementatie om commentspam tegen te gaan. 1. unzip wp-spamfree.zip 2. plaats de wp-spamfree folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. 5. Activeer de plugin Sitewide! // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 35

36 7. Themes en vertalingen Plugin naam Vertalingen Versie 1.0 Bestandsnaam zipfile _languages.zip Downloadlocatie uages-for-wordpress-mu Vertalingen van (een deel van) Wordpress frontend en backend. Blogadministrators kunnen onder Omschrijving 'Settings' hun keuze maken. Installatiemethode Gebruik plaats de map languages in /wp-content/ https://teachr.nl/wp-admin/options-general.php Plugin naam Themes Versie 1.0 Bestandsnaam zipfile _ bigones. zip Downloadlocatie s-100-big-ones-theme-packupdated/download Omschrijving Installatiemethode Gebruik Plaats de Themes in /wp-content/themes/ en activeer ze onder 'Site-Admin' Om performance optimaal te houden zijn alleen de themes die te configureren zijn (headers en kleuren) gebruikt. Zie de afbeeldingen in H9. voor details. SiteAdmin: https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-themes.php BlogAdmin: https://blognaam.teachr.nl/wp-admin/themes.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 36

37 8. Inrichten backend De inrichting van de backend dient te gebeuren in goed overleg met het onderwijs. De instellingen die hier gemaakt worden hebben gevolgen voor zowel functionaliteit als schaalbaarheid en betrouwbaarheid. Voorlopig is de backend ingericht als volgt; Site Admin - Options Allow new registrations - Only logged in users can create new blogs. Add new users - Yes Blog upload space MB Max upload file size KB Menu's - 'WP Media Buttons', 'Permalinks' en 'limited menu's' niet aanvinken! Sitewide privacy - Default, per blog setting. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 37

38 9. Inrichten frontend De homepage van is gebaseerd op het theme dat in gebruik is bij edublogs.org. Het is aangepast tbv teachr.nl en kan eenvoudig worden gemodificeerd en in gebruik genomen worden op bijvoorbeeld De Centraal Functioneel beheerder kan op deze pagina's een blog bijhouden over het gebruik van de dienst en aankondigingen over updates doen. Veder kunnen screencasts geplaatst worden waardoor gebruikers zich gemakkelijk vertrouwd kunnen maken met het gebruik van hun nieuwe weblog. Er zijn diverse mogelijkheden om support-ticket systemen of forums in te richten ter ondersteuning van de CFB. Op deze testinstallatie is dergelijke software niet aanwezig. Op verzoek van de CFB kan zo'n systeem wel worden geinstalleerd. Voor eindgebruikers (blog-administators) is er keuze uit zo'n 45 themes. Om performance optimaal te houden is het raadzaam niet meer dan 50 themes te installeren. Alle themes zijn aan te passen naar smaak door bijvoorbeeld de headerafbeelding te wijzigen of andere kleuren te kiezen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 38

39 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 39

40 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 40

41 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 41

42 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 42

43 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 43

Installeer drupal op een cloud server Gepubliceerd op Dominique De Cooman (http://dominiquedecooman.com)

Installeer drupal op een cloud server Gepubliceerd op Dominique De Cooman (http://dominiquedecooman.com) woensdag, December 5, 2012-13:45 Dominique De Cooman drupal [1] lamp [2] server [3] install drupal [4] cloud [5] cloud server [6] In dit artikel: Leer hoe je drupal op een echte cloud server installeert

Nadere informatie

ISW Presents Debian Homeserver Workshop

ISW Presents Debian Homeserver Workshop ISW Presents Debian Homeserver Workshop Lucas Kauffman Vincent Andries Debian Homeserver Voorzitter ISW lucas@isw.student.khleuven.be serveradmin ISW goose@isw.student.khleuven.be Debian Homeserver Installatie

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting

LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE. Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting LES 11: VAN LOKAAL NAAR ONLINE Lesoverzicht: Aan de slag Domeinnaam Web hosting FTP gegevens FTP programma s Database exporteren Samenvatting Tijd: 10 minuten Doel: Aan het einde van de les kun je de lokale

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze:

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Hoe verhuis je een WordPress website? Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Iemand heeft een WordPress website en stapt over naar een andere webhost (meestal blijft het

Nadere informatie

Wordpress.com. Een site/blog aanmaken

Wordpress.com. Een site/blog aanmaken Wordpress.com Een site/blog aanmaken - Ga naar www.wordpress.com - Maak een account aan. - Lees zorgvuldig zodat je een Nederlandstalige versie aanmaakt. - Activeer het account vanuit je email. Het adres

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE

Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE Drupal installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik hier voor

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon.

Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon. Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon. Door Paul Driedijk Onderstaande uitleg is bedoeld om Drupal uit te proberen op je eigen computer. Wil je Drupal later installeren op een webserver

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

een domeinbrede blogvoorziening

een domeinbrede blogvoorziening Auteur: Paul den Hertog Versie: 0.4 Datum: 14 juni 2009 Opdrachtgever: Vrijgave: Gerald Stap Concept Management Summary Binnen het domein voor Media, Creatie en Informatie wordt veel (mobiel) gepubliceerd

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. Handleiding DirectAdmin

Nadere informatie

- Plan Zo kun je een. website bouwen!

- Plan Zo kun je een. website bouwen! - Plan Zo kun je een website bouwen! BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i1 1 8-7-2008 17:23:14 BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i2 2 8-7-2008 17:23:15 In dit boekje staat de uitgebreide versie van hoe je een

Nadere informatie

Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet / Tele2.

Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet / Tele2. Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet / Tele2. Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet/Tele2 Pagina 1 Index 1. Inleiding 2. Keuze platform en hostingpakket. a. Platform

Nadere informatie

VKblog-importer : De gebruiksaanwijzing.

VKblog-importer : De gebruiksaanwijzing. VKblog-importer : De gebruiksaanwijzing. deze gebruiksaanwijzing beschrijft versie 0.1.2 VKblog-importer is een plugin voor WordPress die bedoeld is om blogs van VKblog te importeren in WordPress. Posts

Nadere informatie

DRAAIBOEK STARTEN MET 21EDINGEN IN WORDPRESS. Auteur: Harriet Damen SURFnet BV

DRAAIBOEK STARTEN MET 21EDINGEN IN WORDPRESS. Auteur: Harriet Damen SURFnet BV DRAAIBOEK STARTEN MET 21EDINGEN IN WORDPRESS Auteur: Harriet Damen SURFnet BV Versie 1.1 11 augustus 2010 1 DRAAIBOEK CURSUS 21EDINGEN OP DE EIGEN INSTELLING Benodigde kennis om te starten met 21eDingen:

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress)

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) Een weblog is van oorsprongeen lijstje linktips met een stukje tekst. Oorspongvan het weblog Jorn Barger is an American blogger, best known as editor of

Nadere informatie

De installatie en configuratie van een webserver

De installatie en configuratie van een webserver pagina 1 van 60 De installatie en configuratie van een webserver In dit digitale practicum wordt de complete installatie en configuratie van een webserver behandeld. De installatie is uitgebreid getest

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Uw hostingpakket heeft het control panel DirectAdmin, u leest in deze pdf hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.be:2222. 1 Inhoudsopgave Handleiding

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS HANDLEIDING IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS Geschreven door Alexander Knoth / Knoth Hosting Versie 1.2 / 22 februari 2013 In deze handleiding wordt besproken: - Hoe voorzie je een

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

WordPress Website. Bouw zelf je WordPress Website. www.supersnelonline.nl Maarten Hendrix. Maarten Hendrix

WordPress Website. Bouw zelf je WordPress Website. www.supersnelonline.nl Maarten Hendrix. Maarten Hendrix WordPress Website Bouw zelf je WordPress Website Maarten Hendrix Maarten Hendrix 2 Inhoudsopgave WordPress inleiding... 5 Wat is WordPress?... 5 Wat is het verschil tussen WordPress.org en WordPress.com?...

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Drupal lokale installatie op Windows 7.

Drupal lokale installatie op Windows 7. Drupal lokale installatie op Windows 7. Door Paul Driedijk april/mei 2015 Onderstaande uitleg is bedoeld om Drupal uit te proberen op je eigen computer. Wil je Drupal later installeren op een webserver

Nadere informatie

WordPress Handleiding

WordPress Handleiding Algemene Informatie Disclaimer: Bij het samenstellen van dit boek is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de opgenomen informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 16. Web Station U kunt uw QNAP NAS gebruiken om een website te hosten. U kunt zelf een website bouwen in HTML of gebruik maken van één van de vele content management systemen die beschikbaar worden gesteld

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

ClockWise 3.0 installatie handleiding

ClockWise 3.0 installatie handleiding ClockWise 3.0 installatie handleiding Amsterdam / Groningen, 12 februari 2008 Pagina 1 / 1 ClockWise 3.0 installatie handleiding Hieronder vindt u de stappen die gezet moeten worden voor een installatie

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver Versie 1.0 Datum 19-06-2008 Status definitief Bestandsnaam ZOVAR Instructie Apache (ZV29.01) Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Beveiligen van Wordpress

Handleiding Beveiligen van Wordpress Handleiding Beveiligen van Wordpress Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om uw Wordpress website te beveiligen Versie 1.0 Kies een sterk wachtwoord Gebruik als wachtwoord een combinatie

Nadere informatie

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. 1. Download 3 2. Database 3 2. WWW 4 2. Verifinger 5 2. Script 6 Download Voorafgaand aan de installatie moet u een aantal

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Sophie van Solinge 77524 CMS32

Sophie van Solinge 77524 CMS32 Sophie van Solinge 77524 CMS32 1 Opdracht 1 Drupal Wordpress Joomla Case 1 De groenteboer op de hoek, heeft grootse plannen voor zijn zaak. Omdat er in de omgeving veel verzorgingstehuizen zijn en de inwoners

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen...2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN 1.a Hoe meld ik mij aan? U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga naar internet en type (bijvoorbeeld) URL: http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Bij het installeren van Exim liep ik niet echt tegen problemen aan, behalve dan dat de informatie die je nodig hebt om het geheel werkend te krijgen, niet op één

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE 3 2.1 OPNEMEN: OPSTARTEN 4 2.2 OPNEMEN: NIEUWE PRESENTATIE 5 2.3 OPNEMEN: OPNAME PROCES 7 2.4. OPNEMEN: EIGEN MEDIA UPLOADEN 11 3. PRESENTATIE

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL 1. INLOGGEN IN CMS... 2 2. DASHBOARD... 2 3. SITE STRUCTUUR... 2 4. HOMEPAGE... 2 5. EEN POST TOEVOEGEN... 3 6. EEN PAGINA TOEVOEGEN... 4 7. ALGEMENE UITLEG WORDPRESS

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen... 2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Introductie Wordpress. Een website of blog opzetten met behulp van Wordpress

Introductie Wordpress. Een website of blog opzetten met behulp van Wordpress Introductie Wordpress Een website of blog opzetten met behulp van Wordpress 1 De presentator Ik ben zelf hobbyist, ik heb geen ICT opleiding en ben ook niet werkzaam in deze business. Al vele jaren bouw

Nadere informatie

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time)

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time) Algemeen/General Gepubliceerd maar gewijzigd Published but changed Meer acties op geselecteerde content More actions on selected content Gepubliceerd en niet gewijzigd Published and not changed Terugdraaien

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 08-06-2015 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Installatie View Client... 3 Éénmalig instellen van je token (pincode)... 6 Verbinden met de werkplek... 8 Fouten

Nadere informatie

De verschillen tussen Plesk en DirectAdmin

De verschillen tussen Plesk en DirectAdmin De verschillen tussen Plesk en DirectAdmin Plesk en DirectAdmin zijn beide een webinterface. Een webpagina waarop je kan inloggen om instellingen te doen voor je website en e-mailboxen. De functionaliteit

Nadere informatie

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand.

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand. Extra gids apache installeren Dit voorbeeld is op debian, maar zou heel gelijkaardig moeten zijn op ubuntu. We beginnen met te controleren of we apache nog moeten installeren. root@debex:~# dpkg -l apache2

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Instellingen CMS Pakketten ZENCART INSTALLATIE

Instellingen CMS Pakketten ZENCART INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten ZENCART INSTALLATIE ZenCart installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik hier voor

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie Connectie maken met de server Start het programma Microsoft SQL Server Management Studio Maak een connectie met uw SQL Server instance waarin de database van Speedbooks moet komen te staan. Wanneer u de

Nadere informatie

Je gaat nu een Zend-Project maken in de map C:/wamp/www (de document root van de webserver) met behulp van Zend Tool..

Je gaat nu een Zend-Project maken in de map C:/wamp/www (de document root van de webserver) met behulp van Zend Tool.. Hoofdstuk 2 Een ZF project maken het Model-View-Controller pattern Je hebt nu ZF geïnstalleerd en geconfigureerd. We gaan aan de hand van een Zend-project onderzoeken of deze installatie en configuratie

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

Waarom WordPress? Wat is WordPress? Bloggen en website Uniek design is mogelijk Makkelijk zelf te beheren

Waarom WordPress? Wat is WordPress? Bloggen en website Uniek design is mogelijk Makkelijk zelf te beheren Waarom WordPress? Wordpress is een bijzonder gebruiksvriendelijk systeem, zowel voor de gebruiker als de webbouwer. Iedereen kan er redelijk snel mee leren werken. Het zelf beheren van pagina s, nieuws,

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin via HTTP

Linux Quickstart Cygwin via HTTP Linux Quickstart Cygwin via HTTP Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt.

Nadere informatie

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL LAMP staat voor Linux, Apache, MySQL, PHP. In deze Les laat ik zien hoe je een een Apache2 webserver op een Ubuntu 12.04 LTS server met PHP5 support (mod_php) en MySQL

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 H1 Installatie... 4 H2 Interface IP adress... 10 H3 Webconfigurator...

Nadere informatie

De informatie in dit E-book is met veel zorg en liefde samengesteld door Bennie Mellies.

De informatie in dit E-book is met veel zorg en liefde samengesteld door Bennie Mellies. Disclaimer De informatie in dit E-book is met veel zorg en liefde samengesteld door Bennie Mellies. Wil je graag iemand anders wijzen op dit informatieve en gratis E-book, stuur ze dan door naar de officiële

Nadere informatie

Datum: 19 mei 2017 Laatste versie: 1.7. EndNote X8 Windows Multi/Site installatie-instructies

Datum: 19 mei 2017 Laatste versie: 1.7. EndNote X8 Windows Multi/Site installatie-instructies Datum: 19 mei 2017 Laatste versie: 1.7 EndNote X8 Windows Multi/Site installatie-instructies Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 3 3 Downloaden... 4 4 Eindgebruikersbestand genereren... 4 2 1

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit Installatiehandleiding Solarman WIFI kit (Windows en Macintosh) Ve rs i e _V1.05_NL_ja n u a ri 2014 Inhoudsopgave LET OP:...3 1. Inhoud verpakking Solarman WIFI kit...4 2. De WI-FI installatie...5 3.

Nadere informatie

All rights reserved, HKBO 2015. Basishandleiding WordPress

All rights reserved, HKBO 2015. Basishandleiding WordPress All rights reserved, HKBO 2015 Basishandleiding WordPress Basishandleiding Wordpress Het kan Beter Online 1. Inloggen in het Wordpress Dashboard U kunt inloggen in het dashboard door achter uw domeinnaam

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de 13.0 Introductie In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de interne werking van een van de meest gebruikte web-publishing platformen op het hedendaagse internet, WordPress. Het is een van de makkelijkste

Nadere informatie

Handleiding. Troubleshooting met contactformulieren voor: (WP Mail Bank)

Handleiding. Troubleshooting met contactformulieren voor: (WP Mail Bank) Handleiding Troubleshooting met contactformulieren voor: (WP Mail Bank) 1 Contactgegevens Postadres Solutions4Hosting Amerhof 27 1316 CJ Almere Nederland Contact per e-mail Algemeen: info@solutions4hosting.nl

Nadere informatie

Gegevens. Cliënt met browser Server met Apache/IIS Databaseserver En PHP

Gegevens. Cliënt met browser Server met Apache/IIS Databaseserver En PHP Webservers inrichten Inleiding De webapplicatie die je hebt geschreven, is volgens het three-tier systeem ontwikkeld: 1. Gegevensopslag in een database 2. PHP voor de logica 3. XHTML (en CSS) voor de presentatie

Nadere informatie