40 jaar Molenhof kijk op pagina 8-9 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "40 jaar Molenhof kijk op pagina 8-9 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR"

Transcriptie

1 Vivre blij met kunst van Limburgse Kunstkring kijk op pag. 12 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR MRT NR jaar Molenhof kijk op pagina 8-9

2 2 vitaal Inhoud 03 ) 04 ) 05 ) 06 ) 07) 08 ) 09) Voorwoord Dik Mol 't Bloemetje voor... Meer zorg voor aanleunwoningen De Keuken van Limburg raakt op stoom De Vitaliteitsagenda 40 jaar Molenhof Open dagen Klein Gulpen zeer succesvol 10 ) 11 ) 12 ) Chantalle Clairbois kent de werkvloer De bouwprojecten Vivre blij met kunst van Limburgse Kunstkring 13 ) 14 ) 9 vragen Ook Hagerpoort is nu Gewoon Beter 15 ) De telefoon gaat...

3 vitaal 3 Drukke tijden Drukke tijden H et zal inmiddels niemand meer zijn ontgaan: Vivre en GroenekruisDomicura zijn volop aan het fuseren. Je kunt dat een beetje vergelijken met een huwelijk. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat ze nog een heel lange tijd met elkaar verder willen. Heel graag zelfs. Toch moeten ze vooral in het begin hun onderlinge band nog een beetje fijnstemmen. Dat is niet meer dan logisch. Juiste keuzes maken Hoewel dit een prachtige en uitdagende opdracht is, gaat daar veel tijd in zitten. Mijn Raad van Bestuur-collega Jan Maarten Nuijens en ik zien hoe tal van medewerkers hard bezig zijn om alles in goede banen te leiden. Daar krijgen we veel positieve energie van. Zeker nu ook wij zo ongeveer de klok rond bezig zijn met de totale fusie. Het zijn drukke tijden waarin we steeds de juiste keuzes moeten maken. Een avondje ontspannen muziek luisteren is geen vanzelfsprekendheid meer. Elke dag anticiperen Onze nieuwe organisatie krijgt langzaam maar zeker vorm. Ook al maakt de overheid het ons niet gemakkelijk door cliënten met een lage zorgindicatie niet meer toe te laten tot intramurale instellingen. Mede om die reden zijn onze bouwplannen voor een aantal nieuwe zorgvoorzieningen helaas niet doorgegaan of uitgesteld. En zo moeten we elke dag opnieuw anticiperen op de gevolgen van het overheidsbeleid. Want op dit ogenblik is niets meer zeker. Dit vraagt onze volle en constante aandacht als het gaat om financiën, maar ook om vastgoed en natuurlijk alle juridische zaken. Informele ontmoetingen Medewerkers personeelszaken, secretaresses, cliëntadviseurs Een keer per maand komen groepen medewerkers van beide organisaties tijdens een informele fusielunch bijeen om elkaar beter te leren kennen. Die ontmoetingen vinden plaats in het Elisabethhuis in de Abtstraat. Jan Maarten Nuijens en ik merken daar telkens weer hoe effectief en waardevol de lunches zijn voor alle aanwezigen nu we de stap maken van twee organisaties naar één. Goede samenwerking Ik zei al dat ik energie krijg als ik zie hoeveel medewerkers druk in de weer zijn met onze gezamenlijke toekomst. Daar wil ik graag aan toevoegen dat het vooral ook de harmonieuze manier is waarop we samenwerken, die me een goed gevoel geeft. En in dat verband: de vorige keer dat ik op weg was naar de Abtstraat, hoorde ik de Beatles op de radio. Ze zongen: How do I feel by the end of the day (Are you sad because you're on your own) No, I get by with a little help from my friends Bij de totstandkoming van onze nieuwe zorggroep willen we niets aan het toeval overlaten. Daarom geloof ik ook niet dat het toeval was dat ik toen juist deze tekst hoorde. Dik Mol Raad van Bestuur Vivre

4 4 vitaal 't bloemetje voor... Heidi Theunissen en Monique Hamelers van afdeling Inkoop E en klein jaar geleden werd het al aangekondigd. Vivre gaat de zorg voor mensen in aanleunwoningen bij haar locaties aanpakken. Medio april gaat Zia - inderdaad: zorg in aanleunwoningen - van start, voorlopig bij drie locaties: Hagerpoort, La Valence en De Wilgenhof. Projectleider Lidy Evenhuis en afdelingsmanager Wim Reinen (Hagerpoort) geven een toelichting. Z e staan naar eigen zeggen niet graag op de voorgrond, maar volgens locatiemanager Mia van Roosmalen en huismeester Erik Pieters mag dat best een keer. Ze gaven de dames van afdeling Inkoop op voor t bloemetje. Waarom? Mia van Roosmalen: Heidi en Monique verdienen t gewoon. Je kunt altijd bij ze terecht, ze zijn snel en vriendelijk. Daarnaast komen ze steevast hun afspraak na. Heidi en Monique zijn nog enigszins beduusd als ze de bloemen in ontvangst nemen. Dit hadden we nooit verwacht, reageren ze in koor. Hun leidinggevende, hoofd Inkoop Roy Schiepers, zat in het complot en bevestigt nog maar eens de woorden van Mia. Voor Heidi en Monique is niets te veel; ze vangen veel op. Bovendien hebben ze altijd goede zin. Heidi: Ik ga ook elke dag met een lach naar m n werk. Het is afwisselend en leuk. Monique: Helemaal mee eens. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen. We doen ons best om onze collega s zo goed mogelijk te helpen. Heidi: We hebben daarom onze taken goed verdeeld. Ik hou me vooral bezig met projecten en facilitaire zaken en Monique met alle medische zaken. Wil jij ook een collega, cliënt of vrijwilliger een hart onder de riem steken of in het zonnetje zetten? Geef hem of haar dan op voor 't bloemetje. Stuur een naar: Wim Reinen: De locatie Hagerpoort bestaat uit drie segmenten. Een unit voor de zorg aan 30 dementerenden ouderen, 24 zorgwoningen voor intramuraal geïndiceerde ouderen en een complex van 76 aanleunwoningen. Al snel na de opening bleek dat er ook bij een groot aantal bewoners van de aanleunwoningen behoefte was aan zorg. Dat is begrijpelijk, in de oude situatie zouden ze gemakkelijker gaan wonen in een zorgcentrum. Nu willen mensen langer in de eigen omgeving zelfstandig blijven wonen, terwijl ze wel gebruik willen maken van zorg, in welke vorm dan ook. Drie soorten zorg Lidy Evenhuis: Je kunt daarbij denken aan verschillende soorten zorg. Op de eerste plaats de echte verzorging van mensen die het niet meer allemaal zelf kunnen, maar daarnaast is er ook behoefte aan een servicepakket, zoals boodschappen aan huis bezorgen, het verzorgen van de was of deelname aan sociale activiteiten. En tenslotte merk je dat er grote behoefte is aan veiligheid. Dat kan sociale alarmering zijn, maar ook iets simpels als: weten wie er voor je deur staat. Groeiende behoefte Wim Reinen: Op dit moment zijn er al 17 aanleunwoningen waar aan de bewoner een volledig pakket van zorg wordt verleend. Maar we denken dat er meer mensen zijn die een deel van het pakket willen afnemen. De afgelopen maanden hebben we inderdaad signalen gekregen dat de behoefte aan service en veiligheid groot is. Lidy Evenhuis: Bij het Zia-pakket maken we gebruik van een variant op het toetsscherm dat in de Vivre locatie de Mins al ingevoerd is. Dat wordt nu standaard in alle aanleunwoningen geïnstalleerd. We hebben van te voren een enquête gehouden, bijna 100 procent wil zo'n scherm graag hebben. Via het scherm kun je simpel alarmeren, maar ook boodschappen opgeven, de was regelen, maaltijden bestellen, zien wie er aan je deur belt en wat er te doen is. Overzichtelijker Zia maakt het voor bewoners een stuk overzichtelijker. Tot voor kort was de aanleunwoning een terrein waar Vivre weinig te zoeken had. Als er zorg verleend moest worden, gebeurde dat door medewerkers van de Thuiszorg.

5 vitaal 5 Meer zorg voor aanleunwoningen Wim Reinen: Op korte termijn wordt deze zorg gegeven door het team van Hagerpoort, waar ook de medewerkers van GroenekruisDomicura komen. Zij zijn bekend en 24 uur nabij. Wat voorlopig nog wel blijft bestaan is de grote verscheidenheid in de financieringsstromen. Maar we doen er alles aan de mensen daarmee niet lastig te vallen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor Via Vivre, de instantie achter het aanmeldingsloket. Het is de bedoeling dat die dienst uitzoekt wat het beste bij de individuele behoeften van de nieuwe bewoner past en dan ook meteen goed uitlegt wat de plussen en minnen daarvan zijn. Project Lidy Evenhuis, die een half jaar geleden ingehuurd werd om het Zia-project van de grond te krijgen, is tevreden. We hebben de belangrijkste hobbels genomen. Er zijn afspraken gemaakt met de firma s Rooswinkel, van de Weerd en Rentex over de boodschappenservice, broodservice en de was. De schermen worden op dit moment geïnstalleerd. Het project heeft betrekking op de 76 aanleunwoningen in Hagerpoort, de 12 aanleunwoningen van De Wilgenhof in Bunde en de 24 zorgwoningen van La Valence. In augustus vindt de eerste evaluatie plaats. Verwacht mag worden dat daarna ook de aanleunwoningen op andere locaties gebruik kunnen gaan maken van het Zia-aanbod. Financiering Wim Reinen: Bewoners in aanleunwoningen zijn mensen die in principe betalen voor wat ze nodig hebben. Ze betalen huur voor de woning aan de woningvereniging, de zorg gaat meestal op indicatie en daarnaast is er nu de mogelijkheid om service in te kopen bij Hagerpoort. Over de kosten van deze services komt duidelijke uitleg in folders en op het scherm in de woningen. We streven ernaar om met concurrerende tarieven te werken. In hoeverre de regeringsplannen consequenties gaan hebben voor de zorg en WMO indicaties is nu nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zullen ook deze diensten in de toekomst meer zelf betaald worden. Wim Reinen Sinds een half jaar is Wim Reinen (55) afdelingsmanager voor de zorg in Hagerpoort. Reinen heeft een zeer gevarieerde loopbaan achter de rug in de zorg. Hij komt van Proteion, die vooral in Midden-Limburg actief is in de ouderenzorg. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de zorg aan bewoners in de 24 zorgwoningen, de zorg voor de 17 bewoners van aanleunwoningen die een volledig zorgpakket hebben en de bewoners die gebruikmaken van het Zia-pakket. Collega Chantalle Lubbering is de afdelingsmanager voor de zorg aan de 30 verpleeghuisbewoners in de unit kleinschalig wonen. Daarnaast regelt zij de zorg voor de dagverzorgingprojecten in Hagerpoort en Borgharen en draagt de verantwoording voor alle activiteiten en ontspanning in Hagerpoort. Ouder worden beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je wel tegen ouder worden. Jeanne Moreau (1928) Een huiselijke omgeving voor mensen met dementie in Limburg Waarom deze krant? Binnen de zorg aan mensen met dementie wint kleinschalig wonen aan populariteit. Tien Limburgse zorgorganisaties hebben daarom de krachten gebundeld en deze krant ontwikkeld met feitelijke informatie én ervarings-verhalen over kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg. Deze krant wordt breed verspreid onder verwijzers; betrokken instanties zoals, gemeenten, huisartsen, casemanagers, opleidingsorganisaties, woningcorporaties en de deelnemende Limburgse zorgorganisaties. In deze krant... 6 Hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols: Het gaat om kwaliteit van leven. 8 Moeder voelt zich hier thuis. 14 Jong en dement. En verder: 3 De zoektocht naar een passend thuis voor mam. 10 Casemanager spil in zorgverlening. 12 Visie op kleinschalig wonen door arts. Kleinschalig Wonen Krant Binnen de zorg aan mensen met dementie wint kleinschalig wonen aan populariteit. Tien Limburgse zorgaanbieders, waaronder Vivre, hebben daarom de krachten gebundeld en de Kleinschalig Wonen Krant ontwikkeld met feitelijke informatie én ervaringsverhalen over kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg. De interviews met cliënten, mantelzorgers en professionals belichten diverse invalshoeken. De Kleinschalig Wonen Krant kan worden besteld bij Via Vivre tel (lokaal tarief).

6 6 vitaal De Keuken van Limburg raakt op stoom Procesmanager Gabby Schuttenbelt met bewoner dhr. Rings Henk van den Heuvel en Math Boon Gastblijheid van 8 tot 8 Sinds oktober vorig jaar krijgen de bewoners en gasten van Vivre hun maaltijden uit de Keuken van Limburg (KvL) in Heerlen. De KvL is een gezamenlijke onderneming van Vivre, collegainstelling MeanderGroep en VHC Rooswinkel. Het management is in handen van Enneagram Care Services BV. Een kijkje in de keuken met directeur Henk van den Heuvel en Math Boon, manager Facilitair Bedrijf van Vivre. D e nieuwe productiekeuken is gevestigd in een ingrijpend gerenoveerd gebouw aan de Breukerweg in Heerlen. Ze is uiteraard voorzien van alle moderne snufjes en voldoet aan de strengste eisen van hygiëne en veiligheid. Opmerkelijk is dat een vijfde van het gebouw is ingericht als demonstratie-, opleidings- en ontvangstruimte. Op dit moment worden dagelijks maaltijden verstrekt, maar de productie kan zonder problemen uitgebreid worden tot maaltijden per dag. Tevreden Henk van den Heuvel is tevreden over de eerste maanden. Toen we 8 oktober begonnen leverden we maaltijden, nu zijn dat er En ik verwacht dat dat aantal de komende tijd verder zal stijgen. Er is in ieder geval interesse bij andere zorgorganisaties om maaltijden van ons af te nemen. Er wordt nu nog volgens de oude systemen van beide zorgorganisaties geproduceerd, d.w.z. koelverse maaltijdcomponenten voor Meander en sous-vide maaltijdcomponenten voor Vivre. Daarnaast worden er ook voor circa 700 deelnemers thuiszorgmaaltijden bereid voor AlleSmaken (onderdeel van VHC Rooswinkel). In de loop van 2013 zal er overgeschakeld worden op een menu van de chef volgens de koelvers methode, en middels een à la cartekaart, de zogenaamde specials volgens de sous-vide methode. Flexibel Henk van den Heuvel: We houden stevig de vinger aan de pols. Uit ervaring weten we dat de meeste oudere bewoners een traditioneel eetpatroon hebben. Daar houden we uiteraard rekening mee bij de samenstelling van het dagmenu. Maar hier en daar zullen we toch gaan variëren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van de eerder genoemde à la carte gerechten. Vanaf begin maart kunnen we ook gebruikmaken van de nieuwe demonstratie-, opleidings- en ontvangstruimte. We zullen dan regelmatig bewoners en medewerkers uitnodigen om een kijkje te nemen, te proeven en daarbij hun mening te geven.

7 vitaal 7 Vitaliteit De Vitaliteitsagenda De dienst HR organiseert elke maand een bijeenkomst om de vitaliteit van medewerkers te verhogen, zodat ze op een plezierige en goede manier hun werk kunnen doen. Deze workshops zijn gratis. Voor de komende maanden worden de volgende workshops aangeboden: 1) Workshop: Mijn loopbaan, dat ben ik Je kunt je toekomstige loopbaan zelf ter hand nemen. Dat legt Els Verheijen, loopbaancoach en eigenaar van WMO Consultancy, ons uit. Ze vertelt op een heel toegankelijke manier hoe belangrijk het is om de eigen regie te behouden, welke valkuilen er zijn, welke tegenslagen ze zelf heeft gehad, maar bovenal wat het haar heeft gebracht. Luister naar haar tips en zet de eerste stap naar een baan die ook in de toekomst bij je past. Ben je gelukkig in je huidige baan en wil je het zo houden, ook dan is deze workshop voor jou interessant. 22 april van tot uiterlijk uur in de Polvertorenflat Uitleg in de demonstratiekeuken Gastblijheid Math Boon: Tegelijk met de start van de nieuwe productiekeuken begon in De Bron in Eijsden en La Valence in Heugem een proef met een vernieuwd gastvrijheidsconcept. Nog meer aandacht voor de wensen van de bewoners op het gebied van eten en drinken en daar ook meer activiteiten in ontplooien. Het past in een breder plan. We willen eigenlijk op elke locatie een centraal plein scheppen waar altijd wat te doen is, onder het motto Gastblijheid van 8 tot 8. In een volgende Vitaal zullen we aandacht schenken aan deze proef. 2) Workshop: Fit met de fitband Fernand Lousberg is fitness trainer en personal coach bij Bodyworkx in Margraten. Hij geeft een korte uitleg over het nut van sporten en welke oefeningen je kunt doen voor bijvoorbeeld rugklachten. Zo zal hij tekst en uitleg geven over de zogenaamde core & balance -oefeningen en geeft hij tips over het gebruik van de fitband. Neem dus je fitband mee als je samen met hem oefeningen wilt doen. Als je niet wil meedoen, is dit geen probleem. De informatie die Fernand geeft, is voor iedereen interessant. Aan het einde van de workshop ontvangt iedereen een trainingsschema. 21 mei van tot uiterlijk uur, Polvertorenflat 3) Workshop: Stress vrij! Wat is stress, overspannen en een burn out? Wat doet het met je op lichamelijk, mentaal emotioneel en maatschappelijke vlak? Hoe kun je het herkennen, hoe kun je het voorkomen en hoe kun je het aanpakken. Petra Versteegh is fysiotherapeute en emotiecoach. Ze was niet gelukkig met de aanpak van stress en overspannenheid die over het algemeen door deskundigen werden toegepast. Zij heeft 15 jaar gezocht naar vormen die volgens haar wel leiden tot oplossingen. Sinds anderhalf jaar heeft ze een team van diverse deskundigen om zich heen verzameld die mensen met stress en burn out binnen drie maanden klachtenvrij krijgen. En dat met een blijvend resultaat. Kom naar de workshop en laat je voorlichten en inspireren en doe mee aan de stresstest. 17 juni van tot uiterlijk uur, Polvertorenflat

8 8 vitaal 40 jaar Molenhof Dit jaar bestaat locatie Molenhof 40 jaar en ter gelegenheid hiervan was er onlangs een feestweekend voor bewoners en medewerkers. De officiële start was op vrijdag 8 maart. Eregast burgemeester Hoes opende het feest. Na zijn toespraak werden drie reusachtige taarten gepresenteerd die hij samen met wethouder Willems, bestuurder Dik Mol en twee bewoners verdeelde onder de aanwezigen. Aansluitend was er een jubileumreceptie met live muziek. Op zaterdag 9 en zondag 10 maart waren er meerdere muzikale optredens. Diverse Limburgse artiesten maakten hun opwachting en zorgden voor onvergetelijke momenten. Burgemeester Hoes

9 vitaal 9 "Tijdens het feestweekend werden loten verkocht, waarvan de opbrengst, zo'n 400,- euro, naar het Alzheimer Centrum Limburg is gegaan." Open dagen Klein Gulpen zeer succesvol De officiële opening van Klein Gulpen laat nog een paar maanden op zich wachten. Toch konden geïnteresseerden al een kijkje nemen in het appartementencomplex. Op zaterdag 2 en zondag 10 maart organiseerden woningstichting Maasvallei en Vivre een open dag. De belangstelling was groot. In het nabijgelegen hotel Gulpenerland werd iedereen ontvangen. Na een gastvrij onthaal werden vervolgens de mensen in groepjes over de bouw geleid. De appartementen, die bedoeld zijn voor senioren met een lichte zorgbehoefte, oogstten veel bewondering. Met name de ruime en lichte kamers vielen erg in de smaak. Ook de mogelijkheid om straks gebruik te maken van de voorzieningen van het naastgelegen verpleeghuis is voor veel mensen erg fijn en geruststellend. Locatiemanager Miranda van Glabbeeck in gesprek met een bezoeker.

10 10 vitaal Chantalle Clairbois kent de werkvloer Procesmanager Gabby Schuttenbelt met bewoner dhr. Rings arbo-adviseur Chantalle Clairbois Ik ondersteun medewerkers waar nodig, maar uiteindelijk worden de meeste problemen op de werkvloer aangepakt en opgelost. En daar worden goede resultaten bereikt. Sinds begin dit jaar is Chantalle Clairbois de nieuwe arbo-adviseur. Ze volgt Anouk van Ditmars op. Ik zit nog volop in de beginfase. Maar nu is al duidelijk dat naast de traditionele Arbo onderwerpen 'duurzame inzetbaarheid' een belangrijk aandachtsgebied is. C hantalle Clairbois (27) uit Margraten is verpleegkundige van origine en volgde een masteropleiding in de Gezondheidswetenschappen. Ik vond het werk aan het bed plezierig, maar ik wilde meer. Als je iets wilt veranderen in de gezondheidszorg moet je verder. Maar ik herinner me nog heel goed de hectiek en de stress van de werkvloer. Dat is een heel goede voorbereiding op het werk dat ik nu doe. Ik kan me nog steeds goed inleven. Preventie In het verre verleden was de arbocoördinator nauw verbonden met de Arbo-arts. Dat betekende dat ze in actie kwam als er serieuze klachten waren. Langzamerhand is de aandacht verschoven in de richting van preventie. Je wilt voorkomen dat er klachten optreden. In dat kader passen bijvoorbeeld de ergocoaches die binnen Vivre actief zijn. Het zijn de adviseurs op de werkvloer om bijvoorbeeld kennis over het juiste gebruik van hulpmiddelen en verantwoord tillen up-to-date te houden. Dat is heel zinvol. Vitaliteit Duurzame inzetbaarheid is, zoals gezegd, een belangrijk thema. Het heeft alles te maken met vitaliteit. Voor een organisatie als Vivre is het van groot belang dat de medewerkers gezond en met plezier hun werk doen. Om daar meer inzicht in te krijgen, maakt Vivre gebruik van de Werkvermogensmonitor. Uit die meting komen gegevens over fysieke belasting, werkdruk, en leefstijl. De medewerker krijgt een individuele rapportage en kan zelf beslissen om hier al dan niet actie op te ondernemen. Wij krijgen alleen inzicht in de uitkomsten van een gehele afdeling. Op basis van die gegevens kunnen we een plan van aanpak maken. En hier gaan we de komende tijd weer mee aan de slag. Arbowerkgroepen Binnen de al langer bestaande arbowerkgroepen op locatie komen de belangrijkste Arbo onderwerpen aan de orde. Daarnaast komen er ook andere taken bij. Het is van belang dat we ook bij nieuwbouwprojecten kijken naar goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Dat kan om

11 vitaal 11 IN DE STEIGERS hele simpele dingen gaan. Bijvoorbeeld het soort vloeren en drempels die verkeerd liggen. Maar het effect kan groot zijn. Agressie & Geweld In het pakket van Chantalle Clairbois zit ook een stuk coördinatie van het agressie en geweldsbeleid. Meldingen van agressie en geweld komen vanuit heel Vivre bij mij terecht. Ik ondersteun medewerkers waar nodig, maar uiteindelijk worden de meeste problemen op de werkvloer aangepakt en opgelost. En daar worden goede resultaten bereikt. KANS De arbo-adviseur hield zich in het verleden ook bezig met RSI-klachten, nauw verbonden met het beeldschermgebruik. De naam RSI is verdwenen. Nu praten we over KANS; klachten over arm, nek en/of schouders. En ook op dat gebied heb ik in de korte tijd die ik nu hier ben, al heel wat adviezen kunnen geven. En om het rijtje af te maken: ze zit ook in de werkgroepen Hygiëne en Infectiepreventie en Fysieke Belasting, maar houdt zich ook bezig met meer beleidsmatige zaken, zoals herzien en herschrijven van protocollen en beleidstukken op het raakvlak van arbo. Daarnaast zijn het uitvoeren en evalueren van de RI&E s onderdeel van de functie. Het is een breed pakket en Vivre is een grote organisatie. Er is dus veel te doen. Bouwplannen geschrapt of uitgesteld Na jaren van veel nieuwbouw moet Vivre pas op de plaats maken. Onder druk van de aangekondigde bezuinigingen in de zorg heeft de Raad van Bestuur besloten de uitbreiding van Hagerpoort te schrappen. De plannen voor een nieuw verpleeghuis in Borgharen zijn uitgesteld. Hagerpoort Vivre en woningstichting Maasvallei wilden het onlangs geopende Hagerpoort uitbreiden met zestien zorgwoningen en negen aanleunwoningen. Borgharen In Borgharen zou op korte termijn de bouw plaatsvinden van een kleinschalig verpleeghuis met 21 appartementen, negen eenpersoonskamers en negen zelfstandige zorgwoningen. Dit plan is nu in de ijskast gezet. Afstel wordt niet uitgesloten. Strengere eisen Doordat de overheid in een periode van drie jaar de toelatingseisen voor zorgcentra sterk verhoogt, dreigen deze op termijn overbodig te worden. De Raad van Bestuur vindt nieuwbouw niet verantwoord nu binnen afzienbare tijd ruimte vrijkomt in bestaande locaties. Meer duidelijkheid De regering werkt haar bezuinigingsplannen de komende maanden verder uit. Naar verwachting is er in het derde kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid over de toekomst van de verschillende locaties. In de tussentijd zoekt Vivre samen met andere partijen zoals woningcorporaties en gemeenten zorgvuldig naar nieuwe mogelijkheden.

12 12 vitaal Vivre blij met kunst van Limburgse Kunstkring De afgelopen twee jaar hebben leden van de Limburgse Kunstkring kunstwerken gemaakt voor een groot aantal verzorgingshuizen van Vivre. Onlangs werd het project afgerond met de presentatie van de catalogus. Kunstenaarscollectief De Limburgse Kunstkring, een samenwerkingsverband van een dertigtal kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg, is ontstaan in Honderd jaar later hebben negentien kunstenaars uit de Kring gewerkt aan verschillende kunstwerken. Inmiddels zijn ze, op een paar na, allemaal geplaatst in de openbare ruimte van tien verzorgingshuizen. Met deze activiteit wil de Limburgse Kunstkring laten zien hoe kunstenaars zich gezamenlijk kunnen verbinden met de omgeving. De gemaakte kunstwerken lopen uiteen van beelden tot schilderijen en keramiek. In een grote variatie van materialen en vormen is de woonomgeving voor de bewoners op een aangename en soms prikkelende wijze verrijkt. Vivre is de kunstenaars dan ook erg dankbaar. Belangstellenden worden zo op een eenvoudige wijze langs de kunstwerken geleid. Het eerste exemplaar van het fraaie boekwerk werd op woensdag 6 maart overhandigd aan bestuurder Dik Mol. Catalogus Onder de titel LKK2010-kunst in de openbare ruimte is er onlangs een prachtige catalogus verschenen over het project. In deze catalogus is tevens een routekaart opgenomen.

13 vitaal 13 9 vragen De negen vragen over het leven van Marlies van Bun Wie ben je? Marlies van Bun-Puts (59). Ik ben getrouwd met Valère van Bun. We hebben geen kinderen. Wat is je functie binnen Vivre? Ik ben sinds 1 maart 2006 secretaresse van Harry Heykens. Hoe lang werk je al bij Vivre? Sinds november 1970, dus al 42 jaar. En het bevalt me nog uitstekend. Ik ben aangenomen als typiste op het kantoor van het Burgerlijk Armbestuur in de Abtstraat. Ons bureau keek uit op de binnenplaats van Calvariënberg en tegenover ons woonden echtparen, die verzorging nodig hadden. Met bewoners en zorgmedewerkers had je gemakkelijk contact. Het was ook veel kleinschaliger dan later op Klevarie. De tijd was ook heel anders. Zo was er in die tijd Jantje Weijts, de gepensioneerde bode die verbleef op Mannen 1. Hij kwam zo nu en dan bij ons op kantoor een cognacje drinken van een flesje dat hij daar bewaarde. En s zomers, als het kersentijd was, kregen we wel eens een kistje kersen dat afkomstig was van de bomen op de weilanden van Elisabeth Strouven. Dan bakten we kersenvlaai. In 1987 werd ik secretaresse van de directie. Daar had ik eerst een aantal cursussen voor gevolgd. In mijn begintijd bestond de directie uit de legendarische Pie Zeguers en Jan Wijnen, die pas begonnen was. Ik heb daar met veel plezier gewerkt. In 2006 ben ik gaan werken bij Harry Heykens. Dat was heel anders en best een grote overgang voor mij. Op het bestuurssecretariaat ben je met heel andere dingen bezig. Na een tijdje bevielen mij echter de werkzaamheden, die je als secretaresse van de locatiemanager verricht, heel goed. Je gaat veel meer om met onze cliënten, staat er dichter bij. Mijn werk is nu ook veel meer op hen gericht. In 42 jaar is er inderdaad veel veranderd, vertel er ns wat over. Er is natuurlijk een wereld van verschil alleen al qua huisvesting - tussen het oude Calvariënberg en bijvoorbeeld de Mins. Ik heb heel wat nieuwbouw en renovaties voorbij zien komen. Ook op het gebied van kantoorapparatuur heeft er een enorme ontwikkeling plaatsgevonden. Van mechanisch naar digitaal. We zijn in die jaren gegroeid van 400 medewerkers naar In mijn ogen kwam de grote omslag onder Jan Meijers. Hij zette Vivre neer als een concurrerende organisatie. Dat was echt een heel nieuwe aanpak. Vivre moest in zijn ogen hard werken om een goede plaats te houden op de markt, die in beweging was. Wat zijn je dagelijkse bezigheden? Ik beheer o.a. de agenda van Harry Heykens. Dat klinkt simpel, maar hij is verantwoordelijk voor vier locaties: Lenculenhof, de Mins, het Hospice en de nieuwbouw van het verpleeghuis in Borgharen. Dat levert toch heel gevarieerd werk op. Ik word o.a. betrokken bij het meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van de entree van Lenculenhof. Ik voer de redactie van t Leimkuilke. En verder hou ik me bezig met duizend en één dingen; als secretaresse moet je zo n beetje van alle markten thuis zijn. En je hoort natuurlijk veel. Daar kun je niet altijd over praten. Maar het hoort bij je werk. Een goede secretaresse moet kunnen zwijgen. Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik werk elke dag vijf uur. Als ik thuis kom, doe ik eerst huishoudelijke taken. Ik ontspan door het lezen van boeken. Het liefst boeken met humor of historische romans. Ik werk graag in mijn tuintje. Van bloemen kan ik echt genieten. Mijn man en ik hebben in het verleden heel veel gereisd. Ik heb altijd genoten van de natuur in die landen. De laatste jaren komt het er niet meer zoveel van. Omdat mijn vader 5 jaar geleden is overleden zorgen wij, mijn zus, broer en hun naasten, voor onze moeder. Zij is 86 en woont nog in haar eigen appartement. Wat is het mooiste moment in je leven? Wat een moeilijke vraag, het mooiste moment! Eigenlijk zijn er veel mooie momenten in het leven. Ik heb geen kinderen, dus een geboorte kan niet het mooiste moment zijn. Maar als ik eerlijk ben, geeft het niet hebben van kinderen ook mogelijkheden voor andere zaken: verre reizen en zorgen voor je ouders. Toch, als ik nadenk is er een moment dat ik niet had willen missen. Samen met Pierre Moors heb ik zo n tien jaar geleden, het afscheid mogen organiseren van Jan Wijnen en Wim te Nijenhuis. Tijdens de feestelijke zitting in het Theater aan het Vrijthof vroeg de toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht ons op te staan. Het applaus zal ik nooit vergeten. Wat zou je graag nog eens doen in je leven? Ik zou het niet weten. Ik hoop dat mijn man en ik nog lang gezond blijven. Dat we zo af en toe met de motor erop uit kunnen trekken. Ik heb ontdekt dat uiteindelijk de familie om mij heen het belangrijkste is in mijn leven. Daar hoop ik nog vele jaren van te kunnen genieten. Wat is je lijfspreuk? Als je iets doet, doe het dan goed.

14 14 vitaal Ook Hagerpoort is nu g g g g Eind vorige maand heeft ook locatie Hagerpoort het certificaat van 'Vivre gewoon Beter' behaald. Daarmee zijn, op één na, alle locaties met succes getraind in gastvrijheid en het centraal stellen van de cliënt. De medewerkers van het nieuwe verpleeghuis in Gulpen vormen de laatste ploeg, die de komende weken de training gaan volgen. A an de training in Hagerpoort namen alle medewerkers deel. Deze was uitgesmeerd over acht maanden. Twee deelnemers: Mariette Loontjens (55) en Alfons Berg (44) kijken enthousiast en opgewekt terug. Elkaar beter leren kennen Mariette Loontjens: Hagerpoort is een locatie die meerdere vormen van zorg biedt. Hoewel iedereen elkaar binnen de locatie kent, wisten we niet veel van elkaar. Door de training in gemengde groepen kregen we eigenlijk voor het eerst de kans echt met elkaar te praten en kennis te maken met de verschillende werkzaamheden. Dat was heel zinvol. We ontdekten dat eigenlijk iedereen dezelfde richting uit wilde. Dat gaf een basis tot samenwerking. Werkgroepen In de cursus Vivre Gewoon Beter ging de aandacht uit naar de bewoners. In negen werkgroepen werd gezocht naar concrete oplossingen voor 'zaken die beter kunnen'. Alfons Berg: Daarbij kun je denken aan de veiligheid in huis door plaatsing van camera's die s nachts, met toestemming van cliënt of contactpersoon, de veiligheid op de kamers kunnen waarborgen. Daar moet je goed over nadenken. Het is overigens niet zo dat er doorlopend cameratoezicht is. Het cameratoezicht is alleen bestemd voor s nachts. Een andere werkgroep bekeek of de afstemming tussen het werk in de keuken en de verlangens van de gebruikers verbeterd kon worden. Dat kon en daar zijn dus concrete voorstellen voor gedaan. Een interessant thema kwam aan de orde bij een derde werkgroep. Medewerkers zouden elkaar best vaker een complimentje mogen geven. Dat is niet zo gebruikelijk. We zijn eerder geneigd zaken die niet goed lopen te bekritiseren. Door elkaar te complimenteren, kweek je meer waardering binnen de teams. Veel geleerd? Mariette Loontjens: Ach, eigenlijk weet je het allemaal wel. Maar het is goed dat het nog eens gezegd wordt, dat je je bewust wordt van hoe het moet en dat je met z'n allen dezelfde kant op wilt. Ook Alfons Berg heeft niet echt nieuwe dingen gehoord, maar heeft de curcus als zeer verrijkend ervaren. Ik werk nu drie jaar in de zorg, en vanaf het begin was het voor mij duidelijk dat ik er ben om andere mensen te helpen. Hun belangen staan voorop. Dat er toch iets veranderd is door de training blijkt uit de opmerking dat ze nu eerder anderen durven aan te spreken op hun gedrag. Als we met z'n allen hetzelfde willen, mag je anderen ook wijzen op gedrag dat daar niet bij past. Presentatie De training werd afgesloten met een feestelijke presentatie van de werkgroepen in de vorm van sketches op donderdag 21 februari. En de uitreiking van de Vivre Gewoon Beter Cheque t.w.v. E 1.500, te besteden aan activiteiten of attenties voor de bewoners. Loontjens en Berg maken zich geen zorgen over de toekomst. We hebben nu een stevige basis om verder te gaan. Mariette Loontjens en Alfons Berg

15 vitaal 15 De telefoon gaat... Uit een onderzoek blijkt dat de locaties en de Polvertoren slecht telefonisch bereikbaar zijn. Dat kan niet bij een zorginstelling, vindt de leiding van Vivre. Een werkgroep heeft daarom een aantal maatregelen voorgesteld ter verbetering. Voorzitter Marc Kentgens zegt: Een snel, vriendelijk en goed antwoord is een belangrijk onderdeel van communicatie en onze gastvrijheid. Staffunctionaris communicatie, Marc Kentgens In opdracht van de Raad van Bestuur heeft onderzoeksbureau Telan eind 2011 een onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid van Vivre. Dat had betrekking op de verschillende locaties, de centrale diensten in de Polvertoren en de dienst Via Vivre. Ze kregen daar ook punten voor. De dienst Via Vivre deed het goed en kreeg een acht. Maar de andere twee sectoren eindigden op 5,5 en 5,6. Dat is dus duidelijk onder de maat. Geen stoorzender Marc Kentgens: Het lijkt erop dat veel medewerkers de telefoon als een stoorzender zien; als iets dat je verhindert je werk te doen. Maar een rinkelende telefoon is vooral een signaal van iemand die contact zoekt. En zo iemand sta je dus graag en netjes te woord. Dat hoort bij je werk. Het gaat daarbij om twee zaken, legt hij uit. Op de eerste plaats reageer je snel. En op de tweede plaats reageer je vriendelijk en probeer je de man of vrouw aan de andere kant van de lijn zo goed mogelijk verder te helpen en niet met een kluitje in het riet te sturen. Het is heel vervelend voor een beller eindeloos doorverbonden te worden. Een snel, vriendelijk en goed antwoord is een belangrijk onderdeel van communicatie en onze gastvrijheid. Gedragscode Vivre ontwikkelt op dit moment een gedragscode voor gebruikers van telefoon en mobieltjes. Voor mobieltjes sluiten we zo veel mogelijk aan bij de gedragscode van onze fusiepartner GroenekruisDomicura. Voor gebruikers van een gewone telefoon hebben we een aantal tips opgesteld. Technische oplossingen Daarnaast zijn er ook technische oplossingen gevonden voor een meer klantvriendelijke benadering. Zo zal er sneller worden doorgeschakeld naar een directe collega, een mobiel nummer of de receptie respectievelijk gastvrouw. Deze twee laatste groepen hebben overigens nog een extra training in klantvriendelijk telefoneren gehad. Op dit moment heeft een aantal locaties keuzemenu's. Die gaan verdwijnen. Wij vinden die niet klantvriendelijk. Een interessant detail: Als de ander dialect spreekt of Nederlands mag hij verwachten in een begrijpelijke taal te woord te worden gestaan.' Vervolgonderzoek Vivre laat er geen gras over groeien. Begin april start een voorlichtingscampagne en gaan de nieuwe gedragscodes en de technische aanpassingen in. Tegen het eind van het jaar houdt Telan een vervolgonderzoek. Dan hopen we op betere cijfers, zegt Marc Kentgens.

16 Colofon Het instellingsblad van Vivre verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis verspreid onder medewerkers, cliënten en externe relaties van de onder de stichting ressorterende instellingen. Redactieadres Marc Kentgens, Staffunctionaris Communicatie, tel.: (043) , Postbus 241, 6200 AE Maastricht. RedactieLEDEN Marlies van Bun, Lottie Burgmans, Ber Crouzen, Trudy Dolmans, Carla Janssen, Marc Kentgens, Chantalle Lubbering, Sandra Massierer, Yvonne Stallinga. EINDRedactie Ber Crouzen. Foto's Valère van Bun, Pierre Defesche, Marc Kentgens. Ontwerp Advance Communications, Geleen. Drukwerkverzorging Profeeling, Beringen (BE). Oplage exemplaren. Tips voor de redactie Heeft u tips of suggesties, stuur deze dan naar het bovenstaand redactieadres.

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Opening Klein Gulpen kijk op pag. 13 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Week van de Ouderen kijk op pagina 16 &17

Opening Klein Gulpen kijk op pag. 13 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Week van de Ouderen kijk op pagina 16 &17 Opening Klein Gulpen kijk op pag. 13 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR NOV 2013 NR. 4 19 Week van de Ouderen kijk op pagina 16 &17 2 vitaal Inhoud 03 ) 04 ) 06 ) 07 ) 07

Nadere informatie

Jeanke steelt de harten van afdeling Sonne kijk op pagina 20 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIJF KEER PER JAAR

Jeanke steelt de harten van afdeling Sonne kijk op pagina 20 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIJF KEER PER JAAR Vivre FiveLive kijk op pag. 14-15 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIJF KEER PER JAAR DEC. 2010 NR. 408 Jeanke steelt de harten van afdeling Sonne kijk op pagina 20 2 vitaal Inhoud 02 ) 03

Nadere informatie

Wii, spelletje of therapie kijk op pagina 10 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIJF KEER PER JAAR

Wii, spelletje of therapie kijk op pagina 10 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIJF KEER PER JAAR Boomfeestdag in La Valence Kijk op pagina 6 en 7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIJF KEER PER JAAR mei 2010 NR. 405 Wii, spelletje of therapie kijk op pagina 10 2 vitaal Inhoud 02 ) 03 )

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Solis # 4 juli/augustus 2014 Solis thuiszorg. Een nieuwe naam die je al lang kent. 10 Onze rots in de branding 35 Ruim 100 professionals te gast

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. WINTER 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011 nummer 3 2011 KempischPalet Magazine voor medewerkers, vrijwilligers en relaties van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Make haste slowely Samen maken we het verschil 8 28 VERDER IN DEZE UITGAVE

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 10 november 2006 Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon

Nadere informatie

info Op bezoek bij brandweer Reuver Meeloopstage Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Medewerkers geven PSW een ruime 8!

info Op bezoek bij brandweer Reuver Meeloopstage Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Medewerkers geven PSW een ruime 8! Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

synchroon Joost Veens ski-kampioen! Syndion zoekt logeergezinnen en gezinshuizen Zorg leer je niet uit een boek

synchroon Joost Veens ski-kampioen! Syndion zoekt logeergezinnen en gezinshuizen Zorg leer je niet uit een boek synchroon ZOMER 2009 1e JAARGANG NUMMER 1 Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een beperking, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt.

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid JAARGANG 8 n o MRT 15 1 3 8 11 15 IN DIT NUMMER De Stelling: Mantelzorg verplicht Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot Een waardevol afscheid < Voorpagina: Hellen Sievers en Anja Portegijs

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie