Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 1"

Transcriptie

1 Algemene FlexVisie Voorwaarden Payroll Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van B.V. Duur Uitoefening van de opdracht FlexVisie B.V. Tarief van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 1 Betaling Algemene voorwaarden FlexVisie B.V Werkingssfeer Definities Aanmelden medewerkers en werkproces 4 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 3 56 De Persoonsgegevens opdracht en terbeschikkingstelling van medewerker Opschortingsrecht Arbeidsomvang, Vakantie, verlof en werktijden, feestdagen scholing Bedrijfssluitingen Doorbetaling Functie Terbeschikkingstelling en beloning bij ziekte en verplichte zaken (langdurige) vrije dagen arbeidsongeschiktheid Goede Arbeidsomstandigheden Aansprakelijkheid Opdrachtgeverstarief uitoefening opdrachtgever van leiding en toezicht Bijzondere Facturatie Betaling Inspanningsverplichting minimale betalingsverplichting en aansprakelijkheid Intellectuele Geheimhouding Medezeggenschap Geschillen en industriële eigendom 13 Artikel Algemeen Voor u 26 liggen Slotbepaling de Algemene voorwaarden van FlexVisie B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten 13 aan Payroll FlexVisie B.V. verstrekt. die u De verschilt opdrachtgever, partijen inhoud en van van het bijvoorbeeld hoe deze medewerker en algemene waarom het leveren van voorwaarden FlexVisie deze van algemene goederen B.V. is grotendeels Voor voorwaarden of het een aannemen goed terug begrip is te het voeren van volgende van werk. op het verhouding Bij van bijzondere payroll belang: zijn tussen karakter drie alle partijen van betrokken payroll, betrokken: dat de wezenlijk Pagina 1 van 13

2 van waarbij Tussen de de medewerker door en FlexVisie B.V. bestaat ter beschikking een bijzondere wordt gesteld vorm van de een arbeidsovereenkomst, Het FlexVisie deze verschil opdrachtgever tussen B.V. payroll werkzaamheden en (uitzending te en) gaan detachering verrichten. is De dat medewerker bij payroll de is werving dus opdrachtgever formeel en selectie in dienst om van onder de medewerker leiding en toezicht opdrachtgever De Tussen rechtspositie de medewerker wordt gedaan. arbeidsvoorwaarden en de opdrachtgever van bestaat medewerker geen arbeidsovereenkomst. zijn geregeld de De CAO medewerker NBBU (hierna is wel te feitelijk noemen: werkzaam de door cao ). de de opdrachtgever. Leiding Inleiding over en toezicht bij toelichting de werkzaamheden op Algemene liggen voorwaarden bij die opdrachtgever. van FlexVisie B.V. bij Deze tekst inleiding van de is algemene bedoeld om voorwaarden hoofdlijnen van van FlexVisie de algemene B.V., te voorwaarden vinden op toe te lichten. beschikking Tussen de opdrachtgever FlexVisie B.V. bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis bepalend. gemaakt overeengekomen wordt zaken of gesteld bevestigd. als de en arbeidsomvang, waarop De belangrijkste deze algemene de duur onderwerpen van voorwaarden opdracht uit de van algemene en toepassing het tarief. voorwaarden Deze zijn. Bij afspraken die worden opdracht waarvan worden hierna worden een schriftelijk kort medewerker toegelicht. afspraken ter Duur De Er duur van van de opdracht uitdrukkelijk zijn twee mogelijkheden: opdracht vaste wordt periode, zo goed ook mogelijk wel genoemd afgestemd voor met bepaalde opdrachtgever. worden een opdracht beëindigd anders voor met wordt een inachtneming (nog) overeengekomen; onbekende van een periode, opzegtermijn, wordt ook tenzij wel een juist opdracht is afgesproken tijd : deze voor kan onbepaalde dat niet beëindiging tussentijds tijd genoemd. (gedurende beëindigd Deze worden, een kan bepaalde altijd tenzij periode) afspraken einde vindt. komt niet houdt aan kan. de of In arbeidsrelatie in alle betalingsonmacht gevallen tussen geldt dat verkeert FlexVisie opdracht (bijvoorbeeld B.V. en kan de worden medewerker, in geval beëindigd van faillissement). bijvoorbeeld als de andere omdat Ook partij eindigt de medewerker zich toerekenbaar opdracht elders als niet er een een aan baan Uitoefening FlexVisie B.V. van is leiding voor een en aantal toezicht/aansprakelijkheid rekenen opdrachtgever. medewerker en Denk het verstrekken bijvoorbeeld van (wettelijke) een het zogenoemd naleven verplichtingen van arbodocument regels die voortvloeien omtrent aan de arbeidstijden, uit medewerker. formele het FlexVisie werkgeversrol controleren B.V. van moet afhankelijk de er identiteit op kunnen van van de doordat hij dat dit de niet opdrachtgever, of niet tijdig doet. waar Leiding nodig, zijn over medewerking toezicht op verleent de (uitvoering hem van kunnen de) werkzaamheden aanspreken als er door kosten medewerker ontstaan de liggen worden wordt Zo is bijvoorbeeld geacht bij verricht. de opdrachtgever. de medewerker De in opdrachtgever Arbeidsomstandighedenwet FlexVisie net zo goed dan B.V. ook te heeft instrueren, verantwoordelijk geen geregeld invloed begeleiden dat op voor de de en het werkzaamheden behandelen en als werkomstandigheden. werkgever en zijn eigen van medewerkers. medewerker De waaronder opdrachtgever is in deze van De opdrachtgever die wet. In het wordt verlengde geadviseerd van deze hierop verantwoordelijkheid zijn verzekeringspolis is opdrachtgever na te zien. ook aansprakelijk als zich schade voordoet. de zin Pagina 2 van 13

3 Tarief Het premies met tot salaris, door inachtneming enzovoort) de loonsverhogingen, opdrachtgever van en een cao. te marge. betalen eventuele Op grond De tarief beloning eenmalige van van deze en FlexVisie regeling de uitkeringen, overige B.V. heeft arbeidsvoorwaarden omvat ADV, iedere de toeslagen medewerker kosten van en kostenvergoedingen) van de recht arbeid de op medewerker dezelfde (loonkosten, beloning worden als loonheffing, medewerkers vastgesteld (met betrekking sociale afhankelijk deze opdrachtgever informatie van de wordt die informatie hetzelfde tarief van vastgesteld of de gelijkwaardig opdrachtgever of gewijzigd. werk over doen. Aangezien zijn Om beloningsregeling de juiste de kosten beloning en te eventuele kunnen vaststellen, loonsverhogingen. is FlexVisie Op grond B.V. van van van loonsverhogingen, tariefwijzigingen de arbeid ook tijdens cao-wijzigingen, een opdracht en wijzigingen kunnen stijgen in premies als gevolg is FlexVisie van bijvoorbeeld B.V. gerechtigd (periodieke om tijdens of algemene) Betaling als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren. de opdracht De tijdverantwoording. tijdverantwoording uitbetaling van de De medewerker opdrachtgever en de is verantwoordelijk facturering aan voor opdrachtgever de juistheid van geschieden daarin aan vermelde hand gegevens. van een opgegeven uren in plaats te digitaal zien door en of te middel controleren. andere van wijze internet Immers, bij declareren. FlexVisie opdrachtgever B.V. Soms aanlevert. wordt en echter de In medewerker dat afgesproken geval heeft zijn dat op medewerker werkplek opdrachtgever Meestal het aanwezig recht de vindt de de geweest. naar factuurdatum, de opdrachtgever. Aan de tenzij hand anders van De de facturen overeengekomen. tijdverantwoording dienen te worden wordt voldaan de medewerker door middel uitbetaald. van automatische Vervolgens incasso, stuurt FlexVisie veertien B.V. dagen een na factuur Artikel 1. Deze 1: algemene Werkingssfeer voorwaarden zijn van toepassing Algemene voorwaarden alle aanbiedingen, FlexVisie opdrachten B.V. FlexVisie Eventuele Van deze B.V. algemene inkoop- voor zover of voorwaarden andere een voorwaarden ander afwijkende betrekking van afspraken de heeft opdrachtgever zijn het slechts ter beschikking zijn van niet toepassing van stellen toepassing. van indien en overige medewerkers schriftelijk overeenkomsten overeengekomen. aan opdrachtgevers. van 4. deze 5. Deze voorwaarden algemene voorwaarden zijn gewijzigd. zullen vervangen In dat tevens geval de geldende van algemene toepassing nieuwe voorwaarden zijn voorwaarden. op toekomstige van FlexVisie rechtsverhoudingen B.V. van eerdere tussen datum. partijen, tenzij Artikel In a. van deze 2: algemene Definities werkgever payroll-overeenkomst: voorwaarden arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: overeenkomst het beroep of bedrijf van werkgever, ter beschikking waarbij de wordt medewerker gesteld van door een derde werkgever, om krachtens in het kader een van door deze uitoefening redelijkheid verstrekte komt tot in stand beginsel na werving langdurige van de - opdracht medewerker arbeid door te verrichten de derde, onder niet door toezicht werkgever. en leiding De van werkgever de derde. vervult De aan payroll- de b. FlexVisie richt de B.V.: taken zich de in natuurlijke die het hij bijzonder van of rechtswege rechtspersoon op betaling als werkgever van die het medewerkers loon draagt en en ter daarmee de beschikking dienstverlening samenhangende stelt van opdrachtgevers, de loonadministratie; ter beschikking zijnde stellende in c. d. e. werkgever: medewerker: als zie bedoeld de FlexVisie medewerker onder B.V.; a, in zin van titel sub 7.10 a van BW; overeenkomst opdracht: overeenkomst tussen opdrachtgever en dit FlexVisie artikel; opdrachtgeverstarief; onder leiding en aangaat toezicht met van een deze medewerker opdrachtgever die door werkzaamheden FlexVisie B.V. te ter B.V., verrichten, beschikking die toe zulks strekt wordt tegen dat gesteld betaling FlexVisie aan van de B.V. het opdrachtgever een payroll-om Pagina 3 van 13

4 f. en g. h. terbeschikkingstelling: opdrachtgever: arbeidsvoorwaardenregeling: toezicht van deze opdrachtgever derde als tewerkstelling bedoeld De Arbeidsvoorwaardenregeling werkzaamheden van sub a van medewerker dit te artikel; verrichten; bij is de gebaseerd opdrachtgever op de om Cao onder leiding voor i. j. cao: opdrachtgeverstarief: uitzendkrachten de meest recente van het versie de door NBBU van de opdrachtgever Cao uitzendkrachten. functie kostenvergoedingen k. inlenersbeloning: en rechtens btw. Het geldende tarief wordt beloning per uur aan van berekend, FlexVisie een tenzij B.V. anders verschuldigde in dienst vermeld; van tarief, de opdrachtgever, exclusief toeslagen, ieder 1. die gelijk of gelijkwaardig is aan functie die de medewerker uitoefent. De inlenersbeloning bestaat werkzaam volgens in de een 2. het van geval geldende toepassing uit de periodeloon navolgende zijnde arbeidsduurverkorting in elementen: schaal; per week/maand/jaar/periode wordt door FlexVisie B.V. bij voorkeur cao in gecompenseerd overwerk, geld bij verschoven uitzondering uren, in tijd; 6. toeslagen initiële eenmalige loonsverhogingen, voor uitkeringen inconveniëntie indien hoogte en (zoals voor en tijdstip koudetoeslag), zover deze onregelmatigheid als bij onderdeel consignatiedienst opdrachtgever uitmaken (waaronder bepaald; en feestdagentoeslag) behaalde een in enig diploma s; jaar overeengekomen en ploegentoeslagen; loonsverhoging vaste éénmalige bij de uitkering(en), opdrachtgever zoals en vaste de medewerker eindejaars- het 13e moment maandsuitkeringen; van toekennen in dienst is van FlexVisie initiële functie; kostenvergoedingen, reisuren, reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening B.V.; 9. l. week: periodieken, de kalenderweek hoogte die tijdstip begint als op bij maandag de opdrachtgever om bepaald; uur en eindigt op zondag om uur. van de kop 1. Artikel De opdrachtgever 3: Aanmelden meldt medewerker door en hem werkprocedure dient correct Download. uiterlijk invullen vijf Dit van werkdagen inschrijfformulier het inschrijfformulier voor de wordt beoogde geworven van volledig FlexVisie ingangsdatum automatisch en geselecteerde B.V.. Dit van voorgevuld inschrijfformulier de arbeidsovereenkomst medewerker en direct vindt aan naar bij u op FlexVisie ons door onze verzonden. FlexVisie website B.V. door te onder Het zijn middel inschrijfformulier de ontvangen. van het late uitzonderlijke ingangsdatum en/of onvolledige gevallen van de aanmeldingen arbeidsovereenkomst verzoek van worden opdrachtgever ligt niet vóór door de FlexVisie datum met een van B.V. medewerker behandeling met van terugwerkende genomen. medewerker) Indien kracht een FlexVisie arbeidsovereenkomst (dat wil B.V. zeggen, de Te tot 2. aangaat, FlexVisie door de zal belastingdienst B.V. de opdrachtgever behoudt met zich de opgelegde medewerker het alle recht door boetes voor FlexVisie aan een als te gevolg inschrijfformulier gaan). B.V. geleden van Met het en/of late invullen niet aanmelding te lijden behandeling en verzenden schade van de vergoeden, te van nemen het inschrijfformulier (en waaronder, dus aan geen FlexVisie doch ontstaat B.V. niet beperkt geen 3. bevestiging arbeidsovereenkomst van payroll-opdracht tussen vermelde medewerker ingangsdatum. en FlexVisie B.V. De arbeidsovereenkomst komt pas tot stand op de in nog over De opdrachtgever zorgt ervoor dat FlexVisie B.V. voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd de informatie lijden het schade arbeidsverleden over als het gevolg arbeidsverleden van van die de onjuiste medewerker van en/of medewerker, bij onvolledige opdrachtgever. dan informatie zal Verstrekt opdrachtgever aan FlexVisie de opdrachtgever alle B.V. door vergoeden. FlexVisie onjuiste B.V. en/of geleden onvolledige en/of te is persoonsverwisseling). een geldigheid. 4. De opdrachtgever Tevens dient Vervolgens het identiteit originele neemt van identiteitsbewijs medewerker opdrachtgever van gecontroleerd de een medewerker goed leesbare te worden zorgvuldig kopie (in verband van te controleren het identiteitsbewijs met het op aspect echtheid van (in het en tewerkstellingsvergunning zijn identiteitskaart eigen administratie dient de op (indien voor- scant van achterzijde hij toepassing). een goed ingescand leesbare te kopie worden) in van en het de identiteitsbewijs tewerkstellingsvergunning en van (indien van toepassing) geval van Pagina 4 van 13

5 Door B.V. FlexVisie verantwoordelijk digitaal middel verzonden. van een upload De opdrachtgever worden deze gegevens stemt ermee samen in dat met FlexVisie het inschrijfformulier B.V., en incidenteel naar FlexVisie B.V. wordt B.V. opgelegd. voornoemde eventuele procedure boete(s) steekproefsgewijze die in het kader van op de locatie Wet van Arbeid de opdrachtgever Vreemdelingen controleert. ook aan de opdrachtgever certificeringsinstelling FlexVisie en/of B.V. FlexVisie niet van 5. Artikel de FlexVisie door 4: de Voorkoming opdrachtgever B.V. is niet van aansprakelijk ontoelaatbare gestelde eisen. voor discriminatie schade ten gevolge van het inzetten van medewerkers die niet blijken te voldoen aan politieke ziekte, Het voor is de leeftijd gezindheid, opdrachtgever of welke geslacht, grond niet toegestaan dan ras, ook nationaliteit, te ongeoorloofd maken hetero- ten aanzien onderscheid, of homoseksuele van medewerker. in het gerichtheid, bijzonder De naar opdrachtgever burgerlijke godsdienst, staat, vrijwaart levensovertuiging, handicap, FlexVisie chronische Artikel de 5: eventuele De opdracht gevolgen en de van terbeschikkingstelling een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid. B.V. Opdracht De opdracht vaste voor wordt periode; bepaalde aangegaan periode; tijd voor is de bepaalde opdracht tijd, die wordt tenzij schriftelijk aangegaan: anders overeengekomen. De tijd voordoet. óf opdracht of voor doordat een voor bepaalbare een bepaalde vooraf vastgestelde tijd eindigt die een van objectief vaste rechtswege periode bepaalbare door niet gebeurtenis overschrijdt. het verstrijken zich van de overeengekomen Hierop opgenomen Einde 3. Tussentijdse opdracht geldt één opzegging uitzondering: van als de opdracht in de voor bepaalde tijd tussen is niet mogelijk, medewerker tenzij schriftelijk en FlexVisie anders B.V. is een overeengekomen. 4. gedurende FlexVisie deze B.V. proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigen. nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de opdrachtgever proeftijd is opdrachtgever Opzegging van FlexVisie een opdracht B.V. voor overeengekomen onbepaalde tijd opzegtermijn, dient schriftelijk doch te minimaal geschieden met met inachtneming van van een de opzegtermijn tussen de de van 5. inroept Elke drie opdracht maanden. omdat: eindigt geliquideerd verzuim onverwijld is; is; wegens ontbinding het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht Einde 6. Het andere terbeschikkingstelling einde partij van de in staat opdracht van betekent faillissement het einde is verklaard van de of terbeschikkingstelling. surseance van betaling Beëindiging heeft rechtsgeldig opdrachtgever beëindigen tegen houdt de datum in het verzoek waarop de van opdracht de opdrachtgever rechtsgeldig aan is FlexVisie of wordt beëindigd, B.V. om de respectievelijk lopende van terbeschikkingstelling(en) de waartegen opdracht door de opdracht de 7. De terbeschikkingstelling is of wordt ontbonden. eindigt van rechtswege indien en zodra FlexVisie B.V. medewerker niet meer ter beschikking te geval opdrachtgever kan arbeidsovereenkomst stellen, niet toerekenbaar doordat hierdoor de niet arbeidsovereenkomst lijdt. tekort aansluitend jegens de wordt opdrachtgever voortgezet tussen FlexVisie ten behoeve evenmin B.V. en van aansprakelijk de dezelfde medewerker opdrachtgever. voor is geëindigd eventuele FlexVisie en schade deze die B.V. de schiet in dit Pagina 5 van 13

6 Artikel 1. terbeschikkingstelling Opdrachtgever 6: Persoonsgegevens zal alle kenbaar geregistreerde van worden d e medewerker gemaakt persoonlijke vertrouwelijk gegevens behandelen van een medewerker en meer in het die bijzonder voor en gedurende in overeenstemming de de Wet 2. Opdrachtgever wijze bescherming waarop, wanneer zal persoonsgegevens de medewerker en voor welk op verwerken. doeleinde de hoogte deze brengen gegevens van eventueel worden verwerkt. van hem geregistreerde persoonlijke gegevens met en de Artikel 1. er 2. De opdrachtgever 7: Opschortingsrecht dit In sprake schriftelijk afwijking is van van wordt overmacht lid is overeengekomen 1 niet van gerechtigd dit in de artikel zin van is de en opschorting artikel tewerkstelling daarbij 6:75 de wel BW. looptijd mogelijk van de is vastgelegd; medewerker indien: én tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij van verschuldigd. FlexVisie de opdrachtgever B.V. jegens aantoont de medewerker dat tijdelijk met geen succes werk voorhanden een beroep kan is of doen de medewerker uitsluiting niet van te de werk loondoorbetalingsplicht kan worden gesteld; én 3. Indien de cao. de De opdrachtgever opdrachtgever niet is gerechtigd voor de duur is de van tewerkstelling de opschorting tijdelijk het opdrachtgeverstarief te schorten, maar niet opdrachtgever tijdelijk geen op grond heeft opdracht dergelijke) voor onverkort de medewerker aan FlexVisie of de medewerker B.V. het opdrachtgeverstarief niet kan stellen, voldoen is de over opdrachtgever het per periode gehouden (week, voor vier de weken, duur van maand, de werk Artikel 8: Arbeidsomvang, krachtens opdracht werktijden, laatstelijk scholing geldende of gebruikelijke aantal uren en over-/toeslaguren. en 1. medewerker gebruikelijke De werktijden, tijden de en arbeidsduur uren, tenzij en anders rusttijden is overeengekomen. van de medewerker De opdrachtgever zijn gelijk aan staat de er bij voor de opdrachtgever in dat de arbeidsduur ter zake 2. en De werktijden opdrachtgever van rechtens de moet medewerker toegestane op toezien voldoen werktijden dat aan afgesproken de niet wettelijke overschrijdt. arbeidsomvang, vereisten. De opdrachtgever het aantal uren ziet dat er de toe medewerker dat werkt en per de rustperiode, overeengekomen, arbeidsomvang niet wordt dan overschreden. kan dat ertoe Wordt leiden medewerker afgesproken structureel arbeidsomvang meer uren ingezet moet worden dan in uitgebreid de overeenkomst (onder andere van opdracht zover artikel toepassing 7:601b aanpassen. van met het terugwerkende Burgerlijk Vanaf Wetboek). ingangsdatum kracht) In het dat van opdrachtgeverstarief geval die zal aanpassing FlexVisie betaalt B.V. over de deze met opdrachtgever nieuwe opdrachtgever arbeidsomvang. dan (voor overeengekomen grond 3. arbeidskracht 4. doet, Indien zal, de na arbeidskracht medewerker overleg aan deze tussen scholing een scholing de verzoek opdrachtgever besteedt dan tot wel vermindering als werkinstructies gewerkte FlexVisie of uren vermeerdering B.V., behoeft rekening voor met worden van opdrachtgever uitvoering arbeidsomvang gebracht bij de afgesproken de opdrachtgever. zullen arbeidsomvang de uren die de overeenkomstig beoordeling Artikel 9: Vakantie, van FlexVisie verlof wens van en B.V., feestdagen de om medewerker niet met het worden verzoek aangepast. van de medewerker Tenzij er zwaarwegende in te stemmen. bedrijfsbelangen zijn, zulks ter 1. staat Vakantie Vakantie om verlof en verlof op tenemen van de indien medewerker en voor worden zover de geregeld medewerker conform hier de recht wet op en heeft de cao. volgens De opdrachtgever de wet, de cao. stelt de medewerker in 2. medewerker, dienstverband Op grond van werkzaam de cao in een de gelijke medewerker of gelijkwaardige ten minimale functie recht in op dienst hetzelfde van aantal opdrachtgever, reguliere vakantiedagen met verstande als de aangemerkt als altijd van reguliere recht 40 uur heeft vakantiedagen. per op week. ten Vakantiedagen minimale 24 vakantiedagen die gerelateerd per zijn jaar aan op basis de lengte van van een het fulltime dienstverband worden dat niet de Pagina 6 van 13

7 3. middels 4. worden De opdrachtgever het inschrijfformulier, zal stelt FlexVisie de medewerker over B.V. het aantal vóór in aanvang staat voor de van medewerker toepassing werkzaamheden van zijnde toepassing vakantiedagen schriftelijk zijnde informeren, vakantiedagen. opdrachtgever door de FlexVisie opdrachtgever B.V. hiervan en medewerker direct op hoogte. in onderling Over overleg de door vastgesteld. medewerker Bij onenigheid opgenomen te nemen. hierover vakantie-uren De stelt vakantiedagen de Opnemen vakantiedagen het opdrachtgeverstarief Bij Maandverloning verschuldigd, (MVL) en tenzij contracturen dit uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. is de vakantie Registratie verplichte medewerker opnemen vakantieperiode, en opname dan van met een vakantiedagen hem bedrijfssluiting overeengekomen vindt of plaats collectieve arbeidsomvang in overleg adv-dag. met de In per die opdrachtgever. week. gevallen Bij sommige kan De medewerker opdrachtgevers kan na nooit is sprake overleg meer van met uren arbeidsovereenkomst voor die periode of dag vaststellen. Vakantiedagen moeten binnen de looptijd van een opgebouwde en nog niet worden opgenomen opgenomen. vakantiedagen Na afloop uit. van Als de blijkt arbeidsovereenkomst dat medewerker betaalt meer FlexVisie vakantie B.V. de opgenomen medewerker dan de hij de heeft arbeidsovereenkomst opdrachtgever opgebouwd,dan of verrekent ontvangt FlexVisie de medewerker B.V. dit met een acceptgiro eventuele tegoeden voor het openstaande die medewerker bedrag. nog Deze heeft kosten op basis worden van aan Kort verzuim en in buitengewoon rekening gebracht. verlof de 5. minimale verzuim kort De verzuim medewerker als op het en medewerker buitengewoon heeft recht werkzaam op verlof loondoorbetaling is en de kort een opdrachtgever verzuim gelijke van of zoals de gelijkwaardige het inlenersbeloning dat opdrachtgeverstarief is bepaald functie in gedurende de in cao. dienst verschuldigd, Over hetzelfde van door opdrachtgever, tenzij buitengewoon medewerker dit uitdrukkelijk maar verlof opgenomen ten anders kort schriftelijk Feestdagen over het voor is overeengekomen de medewerker van De toepassing opdrachtgever zijnde zal buitengewoon FlexVisie B.V. verlof vóór aanvang en kort verzuim. van de werkzaamheden schriftelijk informeren werkzaam aanvulling 6. zaterdag De medewerker daarop in een gelijke heeft in ieder recht of gelijkwaardige geval op loondoorbetaling recht op functie loondoorbetaling van dienst de inlenersbeloning van gedurende de opdrachtgever. de volgende gedurende De feestdagen, medewerker dezelfde feestdagen voor heeft zover eventueel als deze de niet medewerker Tweede in FlexVisie Pinksterdag, en/of B.V. vóór zondag aanvang beide en er kerstdagen wegens van de werkzaamheden die en feestdag Koninginnedag niet schriftelijk gewerkt of daarvoor wordt: informeren Nieuwjaarsdag, de over plaats de tredende binnen Tweede zijn dag. Paasdag, onderneming De opdrachtgever Hemelvaartsdag, van toepassing zal vallen op zijn Vakantiebijslag 7. De medewerker feestdagen. werkzaamheden verstande dat schriftelijk vakantiebijslag heeft recht informeren op voor vakantiebijslag de over medewerker binnen van te ten zijn minimale minste onderneming 8%. van De van het opdrachtgever toepassing feitelijk loon zijnde zal bedraagt; FlexVisie vakantiebijslag B.V. voor met aanvang dien van de Kortdurend 8. nemen zolang De medewerker zorgverlof medewerker dit om noodzakelijk een rechtmatig ziek heeft kind, is. kortdurend volgens een De noodzaak zieke de zorgverlof partner wet van het of recht het opneemt, een verlof om zieke (per moet dan ouder jaar achteraf betaalt maximaal verzorgen. de aannemelijk opdrachtgever twee Het keer verlof kunnen de het arbeidsomvang mag worden opdrachtgeverstarief alleen gemaakt. opgenomen per week) Indien over worden verlof die op als uren. te Pagina 7 van 13

8 Artikel 1. De opdrachtgever 10: Bedrijfssluitingen FlexVisie B.V. verplichte bij het vrije aangaan dagen FlexVisie collectief mogelijk, verplichte deel B.V. kan tijdig laten vrije informeren, uitmaken dagen gedurende van is de opdrachtgever arbeidsovereenkomst de looptijd van van gehouden de opdracht, met voor de te medewerker. opdat informeren duur FlexVisie van omtrent Indien bedrijfssluiting B.V. eventuele deze opdrachtgever omstandigheid, onverkort bedrijfssluitingen nalaat aan indien FlexVisie om en B.V. aantal Artikel het uren 11: opdrachtgeverstarief Doorbetaling en over-/toeslaguren bij ziekte te voldoen per en (langdurige) periode. het arbeidsongeschiktheid krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke doorbetaling arbeidsongeschiktheid Is De de medewerker medewerker van het die langere loon. ziek van De is, de tijd opdrachtgever heeft medewerker, ziek, in dan beginsel draagt tenzij is gedurende eveneens FlexVisie dit uitdrukkelijk gehouden B.V. eerste zorg anders het twee voor opdrachtgeverstarief t jaar de is overeengekomen. begeleiding van zijn arbeidsongeschiktheid van te de voldoen medewerker over recht tijdens periode op zijn van opdrachtgever en de indien mogelijk om voor re-integratie. mogelijkheden Zij schakelt van re-integratie hiertoe haar binnen verzuim de organisatie coördinator van in. de FlexVisie opdrachtgever B.V. kan te contact onderzoeken. opnemen De ziekte re-integratie van zal de FlexVisie medewerker B.V. aangepast daarvoor benodigde dan wel ander informatie passend verstrekken. werk bij de Indien opdrachtgever naar het oordeel tot mogelijkheden van FlexVisie B.V. behoort, met Artikel 1. zal Voor de opdrachtgever 12: aanvang Functie van en de volledige beloning opdracht medewerking verstrekt de aan opdrachtgever de re-integratie de omschrijving verlenen. en 2. conform De de beloning bijbehorende cao van (daaronder de inschaling medewerker, in begrepen beloningsregeling daaronder mede bepalingen begrepen van de omtrent opdrachtgever. eventuele de inlenersbeloning) toeslagen van de door kostenvergoedingen, de de medewerker van toepassing uit wordt te zijnde oefenen vastgesteld wet- functie regelgeving, verstrekte 3. Indien op informatie enig zulks moment aan over blijkt inschaling hand dat van die de in functieomschrijving de door beloningsregeling de opdrachtgever en van verstrekte bijbehorende opdrachtgever. functieomschrijving inschaling niet overeenstemmen door de opdrachtgever met de werkelijk en door met moeten worden bijbehorende worden medewerker vastgesteld inschaling uitgeoefende aanreiken. functie, hand De van zal beloning de de nieuwe opdrachtgever van functieomschrijving. de medewerker aan FlexVisie zal dan De B.V. functie tevens onverwijld en/of door de inschaling de opdrachtgever juiste functieomschrijving regelgeving, kan tijdens opnieuw beloning aangepast cao indien en/of medewerker inlenersbeloning. die Indien aanpassing de aanpassing redelijkheid leidt tot aanspraak een hogere maakt beloning, met een corrigeert beroep FlexVisie op wet- de en B.V. opdracht tarief 4. De vanaf opdrachtgever van het de moment medewerker zal van FlexVisie de uitoefening het B.V. opdrachtgeverstarief vóór aanvang de daadwerkelijke van dienovereenkomstig. werkzaamheden functie aan FlexVisie voorzien De opdrachtgever van B.V. informatie verschuldigd. is dit over gecorrigeerde alle artikel 2, lid de alleen worden bedoelde voor op elementen de zover hoogte dat van van moment de wijzigingen inlenersbeloning bekend). de De inlenersbeloning (wat opdrachtgever betreft de en hoogte stelt van FlexVisie vastgestelde en tijdstip B.V. van tijdig initiële initiële en loonsverhogingen. en ieder periodieke geval direct loonsverhogingen; Het bij niet, het niet bekend j volledig beloningsregelingen De 5. Overwerk, opdrachtgever of niet werk correct vrijwaart in zoals ploegendiensten, doorgeven deze FlexVisie bij door de B.V. opdrachtgever de bijzondere voor alle hieruit tijden gelden, van voortvloeiende of komt dagen door (daaronder FlexVisie rekening schade B.V. begrepen en/of risico gevraagde kosten. van feestdagen) de en opdrachtgever. of benodigde en/of verschoven functie en worden geldt ook beloond voor toeslagen conform voor de ter inconveniëntie, zake geldende consignatiedienst inlenersbeloning behaalde worden aan diploma s. de opdrachtgever doorberekend. Voorgaande uren beschikking 1. Artikel Het is 13: de Terbeschikkingstelling opdrachtgever stellen die mede niet toegestaan voor zaken privédoeleinden zonder schriftelijke kunnen worden toestemming gebruikt, van zoals FlexVisie (doch B.V. niet zaken limitatief) aan een de medewerker (lease)auto of ter Pagina 8 van 13

9 opdrachtgever telefoon. FlexVisie gehouden B.V. kan aan deze schriftelijke voorwaarden toestemming uitvoering nadere te geven voorwaarden te voorkomen stellen dat en FlexVisie schaden, gevolge 2. Indien van de kosten opdrachtgever de terbeschikkingstelling en (fiscale) in gevolgen, strijd met van zulks het hiervoor in zaken de ruimste door bepaalde zin opdrachtgever des handelt woords, dan wel volledig aan in de gebreke medewerker. voor rekening is, komen alle risico B.V. daaruit van enig de voortvloeiende nadeel lijdt ten 1. Artikel opdrachtgever. De opdrachtgever 14: Goede De uitoefening opdrachtgever zal zich ten van aanzien leiding zal FlexVisie en toezicht de B.V. medewerker ter zake vrijwaren. zijn 2. alsmede met betrekking tot uitvoering van het werk, gedragen bij de op uitoefening dezelfde zorgvuldige van de leiding wijze of als het waartoe houden hij van ten toezicht, derde Het eigen ter is de beschikking medewerkers opdrachtgever te gehouden stellen niet toegestaan voor is. het onder medewerker al dan niet toezicht zijn of beurt leiding aan van een deze derde derde door verrichten lenen ; van dat wil werkzaamheden. zeggen opzichte aan een van 3. Onder aan indien De een opdrachtgever doorlening (rechts)persoon wordt kan mede waarmee verstaan opdrachtgever het slechts door werk opdrachtgever in een stellen groep in (concern) afwijking ter beschikking van is verbonden. het stellen bij van een medewerker 4. onder Tewerkstelling strikte FlexVisie leiding B.V. van en en toezicht medewerker van de in opdrachtgever het daarmee buitenland vooraf en door schriftelijk voor een bepaalde Nederland hebben tijd, ingestemd. indien gevestigde dit schriftelijk opdrachtgever is overeengekomen en voorwaarden is slechts mogelijk bepaalde, nadere FlexVisie voorwaarden B.V. medewerker stellen en de daarmee opdrachtgever schriftelijk is gehouden heeft ingestemd. aan deze FlexVisie voorwaarden B.V. kan uitvoering aan de schriftelijke geven en te toestemming voorkomen met 5. in het De opdrachtgever kader van enig nadeel opgedragen zal aan lijdt de ten medewerker werkzaamheden gevolge van de schade is tewerkstelling gebruikt, vergoeden is beschadigd van die deze medewerker of lijdt teniet doordat gegaan. in het een buitenland. hem toebehorende zaak, die dat 6. dan 7. die FlexVisie wel aan B.V. de medewerker is tegenover zelf de die voortvloeien niet uit doen of nalaten voor van schaden verbintenissen medewerker. verliezen die medewerkers aan opdrachtgever, zijn aangegaan derden 8. kosten De voor opdrachtgever van hen rechtsbijstand) zijn ontstaan vrijwaart jegens van FlexVisie de opdrachtgever B.V. voor als werkgever elke of derden, aansprakelijkheid van de dan medewerker niet (inclusief met toestemming kosten direct of met indirect van inbegrip opdrachtgever ter van zake de van daadwerkelijke de of die in leden derden. met of 5, 9. dit 6 De opdrachtgever 7 van dit artikel zal bedoelde zich, voor schaden, zover mogelijk, verliezen afdoende verbintenissen. Functioneringsgesprekken artikel. Op verzoek van FlexVisie B.V. verstrekt de opdrachtgever verzekeren een tegen bewijs aansprakelijkheid van de verzekering. op grond van het bepaalde in een 10. deze B.V. De De gesprekken opdrachtgever maakt dient dient opdrachtgever met daarnaast enige regelmaat ten een minste verslag een één functionerings- keer en overhandigt per jaar of of een coachingsgesprek eenmaal kopie hiervan tijdens de aan met de de medewerker als deze en korter aan voeren. duurt FlexVisie Van beoordelingsformulier jaar een beoordelings- geeft of evaluatiegesprek hiervan een kopie met aan de medewerker te voeren. en aan FlexVisie De opdrachtgever B.V. vult een dan Arbeidsconflicten 11. genomen op maatregel de Als hoogte. er kunnen problemen opleggen. De opdrachtgever en moeten Daar ontstaan zal worden. FlexVisie tussen FlexVisie Alleen de B.V. opdrachtgever FlexVisie uitsluitend B.V. kunnen B.V. toe dan de overgaan als medewerker werkgever in goed overleg het mag stelt moment de bepalen de medewerker opdrachtgever dat welke zij hiervoor maatregelen ontslaan FlexVisie gerechtigd of hem in B.V. redelijkheid is, een hiervan andere basis direct zijn, redelijkerwijs wet dit en ter van beoordeling niet rechtspraak. kan worden van FlexVisie Bovendien verwacht B.V. moet de Indien opdracht de reden medewerker te voor laten het voortduren opleggen zodanig en van handelt arbeidsrelatie maatregel of nalaat, voldoende dat tussen van de aantoonbaar medewerker opdrachtgever van Pagina 9 van 13

10 en geven verbinden. FlexVisie opdracht Bijvoorbeeld B.V. daardoor voortijdig het kan betalen te beëindigen. worden van beëindigd, een FlexVisie vergoeding kan B.V. FlexVisie die kan FlexVisie aan B.V. het de B.V. verlenen opdrachtgever de medewerker van genoemde toestemming moet toestemming uitkeren bij het voorwaarden Artikel arbeidsrelatie. 15: Arbeidsomstandigheden beëindigen van werkgever De opdrachtgever is verklaart jegens zich de medewerker bekend met het FlexVisie feit dat hij B.V. in de verantwoordelijk Arbeidsomstandigheden nakoming wet wordt van aangemerkt de uit artikel als 3. De veiligheid Arbeidsomstandighedenwet opdrachtgever de werkplek is gehouden en en goede om aan daarmee arbeidsomstandigheden de medewerker samenhangende tijdig, in regelgeving het ieder algemeen. geval voortvloeiende één werkdag voor verplichtingen aanvang van op het de gebied 7:658 van BW, aan zijn werkzaamheden, in onderneming FlexVisie te nemen B.V. arbeidsplaats. schriftelijk gehanteerde informatie De Risico opdrachtgever Inventarisatie te verstrekken geeft & over Evaluatie medewerker verlangde (RI&E). actieve ). beroepskwalificaties De opdrachtgever voorlichting met verstrekt en betrekking de specifieke deze tot gegevens de kenmerken binnen vooraf van 4. wettelijk onverwijld vastgelegd, Indien vereist, een medewerker schriftelijke daaruit bevoegde met een rapportage redelijke bedrijfsongeval instanties mate wordt hiervan opgemaakt. of zekerheid een onverwijld beroepsziekte In kan op de worden rapportage hoogte overkomt, opgemaakt stellen wordt zal en de of de ervoor toedracht en opdrachtgever in hoeverre zorgdragen van het het FlexVisie dat ongeval daarvan B.V. zodanig het en, gevolg indien opdrachtgever van het de opgestelde feit dat informeert onvoldoende rapportage. FlexVisie maatregelen B.V. zo waren spoedig genomen mogelijk ter over voorkoming het bedrijfsongeval van het ongeval of de dan beroepsziekte wel van de en beroepsziekte. overlegt een kopie De is 5. inbegrip werkzaamheden artikel De opdrachtgever 7:658 van en/of daadwerkelijke lijdt, artikel zal indien aan 7:611 en de BW. voor kosten medewerker Indien zover van de het rechtsbijstand) vergoeden opdrachtgever bedrijfsongeval en die en/of FlexVisie de tot medewerker FlexVisie dood B.V. leidt, vrijwaren B.V. in is het daarvoor kader opdrachtgever tegen van aansprakelijk alle de schade uitoefening mede zijn (inclusief gehouden op van grond zijn kosten de van schade met (inclusief 6. van dat De FlexVisie opdrachtgever artikel kosten genoemde B.V. met verstrekt zal inbegrip personen. zich de afdoende van de daadwerkelijke verzekeren een bewijs tegen kosten aansprakelijkheid van van verzekering. rechtsbijstand) op grond te vergoeden van het bepaalde conform artikel in dit artikel. 6:108 BW Op verzoek aan Artikel 1. tot rechtsbijstand), De vergoeding opdrachtgever 16: Aansprakelijkheid van zonder alle die daaruit dat de voorafgaande verplichtingen opdrachtgever voortvloeiende ingebrekestelling die voor schade hem van voortvloeien FlexVisie nodig is, B.V. en uit hij deze (inclusief dient algemene FlexVisie alle kosten voorwaarden B.V. waaronder zo nodig niet ter die nakomt, zake van te is vrijwaren. gehouden schadevergoedingsplicht laat dit artikel onverlet is van dat algemene FlexVisie reeds B.V. gelding, eventuele afzonderlijk zowel andere zo in deze nodig vorderingen algemene aanvullend kan voorwaarden ten instellen, aanzien zoals is van geregeld het onderwerpen inroepen als ten van aanzien waarbij ontbinding. van de onderwerpen Het bepaalde in Dit waarbij Artikel 1. Het door 17: dit Opdrachtgeverstarief niet de opdrachtgever het geval is. FlexVisie B.V. grond van de aan opdracht, FlexVisie en/of B.V. een verschuldigde overeenkomst opdrachtgeverstarief en/of deze algemene wordt voorwaarden berekend over aanspraak de uren heeft waarop medewerker. altijd vermenigvuldigd ten minste Over berekend met het de opdrachtgeverstarief, toeslagen over de door en vermeerderd medewerker toeslagen met werkelijk de kostenvergoedingen gewerkte uren. die Het wordt FlexVisie opdrachtgeverstarief btw in B.V. rekening verschuldigd gebracht. wordt is aan de en wordt Pagina 10 van 13

11 passen, 2. FlexVisie indien B.V. de is kosten gerechtigd van de het uitzendarbeid cao opdrachtgeverstarief en/of de bij stijgen: de opdrachtgever tijdens de looptijd geldende van cao de opdracht of de daarbij aan geregelde te de wijzigingen in of ten gevolge van wet- en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in lonen; cao, als sociale gevolg en van fiscale een (periodieke wet- en regelgeving, en/of initiële) de cao loonsverhoging of enig verbindend en/of een voorschrift; (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende of ten gevolge uit van 3. bekendgemaakt Iedere bij aanpassing de opdrachtgever en schriftelijk van het geldende opdrachtgeverstarief aan cao en/of wet- wordt bevestigd. regelgeving; door FlexVisie Indien door B.V. enige zo spoedig oorzaak mogelijk die toerekenbaar aan de opdrachtgever is aan de de opdrachtgever met hetgeen aan terugwerkende opdrachtgever opdrachtgever beloning kracht rekening de daardoor en/of beloning het brengen. te opdrachtgeverstarief weinig het opdrachtgeverstarief heeft betaald te en laag kosten, is/zijn op het die vastgesteld, juiste als gevolg niveau is hiervan FlexVisie te brengen. door B.V. FlexVisie gerechtigd B.V. ook zijn kan achteraf gemaakt, tevens Artikel 1. De opdrachtgever 18: Bijzondere is minimale ten minste betalingsverplichting door drie indien: gewerkte de de opdrachtgever medewerker uren (onverminderd niet zich meldt staat op gehouden wordt overige afgesproken gesteld aan verplichtingen FlexVisie met tijd de arbeid en B.V. van plaats aan per de voor opdrachtgever oproep te vangen, het verrichten betalen dan jegens wel het van minder FlexVisie opdrachtgeverstarief overeengekomen dan B.V.) drie uur arbeid berekend arbeid, verricht. maar over 1. Artikel basis overeengekomen, Facturatie van 19: hetgeen Facturatie vindt plaats in de opdracht, basis van bij overeenkomst de met de opdrachtgever of in deze algemene overeengekomen voorwaarden wijze is van bepaald. tijdverantwoording Tenzij schriftelijk en voorts anders op tijdsregistratiesysteem, 2. De opdrachtgever geschiedt en een FlexVisie elektronisch de tijdverantwoording B.V. kunnen en/of automatiseringssysteem overeenkomen middels internet dat de declareren. tijdverantwoording of middels door of geschiedt voor opdrachtgever middels een opgestelde is overzichten. waarover 3. toezien, medewerker, De opdrachtgever dat de weeknummers, daarin draagt opgenomen zorg data, voor gegevens het een aantal correcte van gewerkte de en medewerker volledige uren, overuren, tijdverantwoording correct onregelmatigheidsuren en naar waarheid en is gehouden zijn en vermeld, ploegenuren, zoals: toe te zien de de naam overige of van doen werkelijk gemaakte ingevolge onkosten. de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele uren de 4. medewerker tijdverantwoording 5. Indien opdrachtgever gewerkte aan week FlexVisie de over tijdverantwoording B.V. de tijdverantwoording wordt verstrekt. aanlevert, beschikt. zorgt De hij ervoor opdrachtgever dat FlexVisie verantwoordelijk B.V. aansluitend voor aan de de wijze door waarop de Indien Alvorens voor de zover opdrachtgever de medewerker tijdverantwoording de in de tijdverantwoording aanlevert, geeft vermelde hij medewerker gegevens betwist, gelegenheid is FlexVisie deze B.V. te gerechtigd controleren. de de door 6. opdrachtgever Indien uren hem vermelde kosten tijdverantwoording een vast kopie gegevens te van stellen het correct geschiedt overeenkomstig declaratieformulier. zijn. middels de door opgave Bij verschil medewerker van tussen medewerker, aan het te door leveren de tenzij declaratieformulieren, opdrachtgever bij kan behoudt B.V. aantonen ingeleverde dat de declaratieformulier ingeleverde Artikel 20: Betaling declaratieformulier en het door de voor opdrachtgever afrekening behouden als volledig afschrift, bewijs, geldt behoudens het door geleverd medewerker tegenbewijs bij FlexVisie door de opdrachtgever. B.V. Zolang machtiging 1. FlexVisie Tenzij de anders B.V. opdrachtgever te eniger verschuldigde overeengekomen, tijd weer van bedragen de in te diensten trekken is de via opdrachtgever van zonder automatische FlexVisie voorafgaande verplicht B.V. incasso gebruikmaakt, schriftelijke FlexVisie af schrijven B.V. is toestemming de te van opdrachtgever machtigen zijn Nederlandse van om FlexVisie niet door gerechtigd bank- B.V. de of opdrachtgever girorekening. deze aan Pagina 11 van 13

12 3. 2. factuurdatum automatische De opdrachtgever door de van opdrachtgever de dient betreffende steeds verschuldigde facturen voor voldoende geïncasseerd bedragen saldo zullen op worden. zijn ongeveer bank- of veertien girorekening kalenderdagen zorg te dragen na 4. worden Indien FlexVisie incasso B.V. mogelijk en de opdrachtgever maken. zijn overeengekomen dat niet door middel van automatische uitvoering incasso van hoeft de kalenderdagen 5. Indien betaald, automatische de factuurdatum. opdrachtgever incasso niet gehouden is gelukt elke of indien factuur een van factuur FlexVisie niet binnen B.V. te voldoen in lid 2 binnen genoemde veertien termijn is betaald, te opdrachtgever per wordt kalendermaand gerekend. vanaf De verschuldigd de het eerste bezit dag van over na FlexVisie het openstaande verstrijken B.V. zijnde van bedrag, doordruk de betalingstermijn waarbij of kopie een van gedeelte van rechtswege door van FlexVisie een in maand verzuim B.V. voor aan en een opdrachtgever volle rente maand van is 1% de verzonden 6. welke 7. Uitsluitend titel ook, factuur betalingen zijn geldt onverbindend als aan volledig FlexVisie tegenover bewijs B.V. van werken FlexVisie verschuldigdheid bevrijdend. B.V. en kunnen Betalingen van geen de door rente grond de en opleveren opdrachtgever de dag waarop voor schulddelging aan de een renteberekening medewerker, of verrekening. begint. schriftelijk, Indien de onder opdrachtgever nauwkeurige factuur opgaaf geheel van redenen, of gedeeltelijk aan FlexVisie betwist, B.V. dient te hij melden. dit binnen Na deze veertien periode kalenderdagen vervalt het recht na factuurdatum van onder opdrachtgever Betwisting 8. De opdrachtgever van om factuur de is factuur niet ontslaat bevoegd te betwisten. de het opdrachtgever factuurbedrag, De bewijslast niet ongeacht betreffende van zijn betalingsverplichting. of hij tijdige dit betwist, betwisting te verrekenen van de factuur met rust een op al dan opdrachtgever. niet terecht de vermeende 9. aanleiding afdoende Indien tegenvordering financiële positie en/of en/of de het betaling betalingsgedrag van de factuur van op de te opdrachtgever schorten. FlexVisie B.V. zekerheid, geeft, Zekerheid is door opdrachtgever kan middel worden van verplicht gevraagd een bankgarantie, op voor schriftelijk zowel pandrecht bestaande verzoek of van anderszins, als FlexVisie toekomstige daartoe te B.V. stellen naar verplichtingen, een het voorschot oordeel zijn verplichtingen een te van verstrekken voorschot FlexVisie jegens uitsluitend en/of B.V. voor staan 10. FlexVisie Indien toekomstige tot de B.V. de omvang opdrachtgever gestelde verplichtingen. van termijn, de betreffende het is in De lid omvang 9 bedoelde verplichtingen van de voorschot hiermee gevraagde van niet in opdrachtgever. verzuim zekerheid verstrekt zonder of en/of gevraagde dat het hiertoe gevraagde zekerheid een voorschot nadere niet ingebrekestelling stelt dient binnen verhouding is door te gevolg vereist ontbinding 11. Alle gerechtelijke is van FlexVisie alle opdrachten B.V. buitengerechtelijke dientengevolge bij gerechtigd (incasso)kosten, de roepen. uitvoering alsmede van eventuele al haar verplichtingen storneringskosten op te die schorten FlexVisie dan B.V. wel maakt de van hoofdsom de van opdrachtgever. inclusief de niet-nakoming btw De en vergoeding rente door (met de een opdrachtgever ter zake minimum van buitengerechtelijke van van a diens 250,- verplichtingen per vordering), kosten op wordt tenzij grond gefixeerd FlexVisie van dit op artikel, B.V. 15% aantoonbaar komen van de geheel verschuldigde meer ten kosten laste als Artikel heeft zijn en gemaakt. 21: zonder Inspanningsverplichting nader De gefixeerde bewijs vergoeding rekening en aansprakelijkheid worden zal steeds gebracht. zodra de opdrachtgever in verzuim door de opdrachtgever verschuldigd 1. FlexVisie B.V. B.V. deze is gehouden zich niet in nakomt, te spannen is FlexVisie om de opdracht B.V., met naar inachtneming behoren van te voeren. het hierna Indien in de en leden voor 2 zover die in opdrachtgever, deze algemene mits voorwaarden opdrachtgever bepaalde, zo spoedig gehouden mogelijk, tot vergoeding doch uiterlijk van de drie daaruit maanden voortvloeiende na het ontstaan directe of schade bekend en 3 van worden het elders is 2. van Iedere schade, een eventuele toerekenbare een schriftelijke uit de tekortkoming opdracht klacht ter voortvloeiende zake aan indient zijde bij aansprakelijkheid van FlexVisie B.V. B.V. en van daarbij FlexVisie aantoont B.V. is dat beperkt schade tot het het door rechtstreekse FlexVisie B.V. gevolg van aan overeengekomen door 3. FlexVisie opdrachtgever B.V. aantal maximaal in arbeidsuren rekening uit te keren brengen bedrag overeengekomen opdrachtgeverstarief gaat in geen duur geval voor van het de door opdracht uitvoering haar verzekering tot van een de maximum opdracht, uit te keren van zulks drie bedrag voor maanden. het besparingen Aansprakelijkheid en schade van door FlexVisie bedrijfsstagnatie,is B.V. voor indirecte alle schade, gevallen daaronder uitgesloten. begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste boven. Het Pagina 12 van 13

13 de 1. Artikel FlexVisie 22: Intellectuele B.V. zal de en medewerker industriële iële op eigendom opdrachtgever. voor resultaten zover nodig van Indien de mogelijk werkzaamheden FlexVisie te B.V. bewerkstelligen in van verband verzoek de medewerker hiermee van c.q. bevorderen, opdrachtgever een toekomen, vergoeding dat respectievelijk alle een verschuldigd rechten schriftelijke van (zullen) is intellectuele verklaring aan worden medewerker laten overgedragen industriële ondertekenen of anderszins eigendom aan teneinde op kosten 2. ondertekening informeert Het staat dient te opdrachtgever maken, opdrachtgever vrij om rechtstreeks een gelijke een overeenkomst vergoeding c.q. met gelijke de medewerker kosten verschuldigd aan gaan of FlexVisie hem een B.V. overeenkomst/verklaring FlexVisie voor te B.V. leggen aan over FlexVisie ter zijn zake voornemen van B.V. de in daartoe lid 1 bedoelde en verstrekt intellectuele een afschrift en industriële van ter eigendomsrechten. zake opgemaakte De opdrachtgever verklaring ter 3. eventuele en/of FlexVisie industriële schade B.V. eigendom. van jegens de opdrachtgever de als gevolg niet aansprakelijk van het feit voor dat de een medewerker boete of dwangsom zich beroept die op de enig medewerker recht van verbeurt intellectuele of relaties 1. Artikel verstrekking FlexVisie 23: Geheimhouding bekendmaking die hen B.V. van rust. ter die en kennis de informatie opdrachtgever is gekomen nodig is ingevolge zullen om de geen de vertrouwelijke opdracht, naar behoren verstrekken informatie te kunnen aan van derden, of uitvoeren over tenzij de of andere op en hen als partij, een dan diens wettelijke voor activiteiten zover plicht tot en hetgeen 2. plicht 3. FlexVisie Het tot staat hem bekendmaking de B.V. bij opdrachtgever het zal verrichten op verzoek rust. vrij van van om de de de werkzaamheden opdrachtgever medewerker rechtstreeks de bekend medewerker of gewaar te verplichten verplichten wordt, tot tenzij geheimhouding geheimhouding. op de medewerker te De betrachten opdrachtgever een wettelijke omtrent al informeert overeenkomst FlexVisie aan FlexVisie B.V. over B.V. zijn FlexVisie voornemen B.V. daartoe is niet en aansprakelijk verstrekt een voor afschrift een boete, van dwangsom ter zake opgemaakte of eventuele verklaring schade van / Artikel opdrachtgever 24: Medezeggenschap als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de medewerker. de 1. ondernemingsraad wet- 2. De enregelgeving. opdrachtgever van is gehouden opdrachtgever om de medewerker in gelegenheid die lid te is van stellen de deze ondernemingsraad medezeggenschapsrechten van FlexVisie B.V. uit te of oefenen van de opdrachtgeverstarief Indien medewerker ook medezeggenschap verschuldigd over de uitoefent uren waarin onderneming medewerker van onder opdrachtgever werktijd werkzaamheden is opdrachtgever verricht of het een conform opleiding Artikel 1. Alle l geschillen 25: volgt Geschillen in verband die voortvloeien met het uit uitoefenen of samenhangen van medezeggenschap. Amsterdam. 2. voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg met bij een uitsluiting rechtsverhouding worden beslecht tussen door partijen de bevoegde waarop deze rechter algemene van Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is Nederlands te Artikel toepassing. 26: Slotbepaling recht worden vervangen Indien algemene één toegepast, voorwaarden of bepalingen. meer zullen bepalingen voor worden het van overige vervangen deze algemene van door kracht bepalingen voorwaarden blijven. De die bepalingen nietig zoveel zijn mogelijk die of vernietigd aansluiten rechtsgeldig worden, bij de zijn zullen strekking of rechtens de opdracht van niet de te kunnen de FlexVisie Bedrijvenpark B.V. Twente KM ALMELO Pagina 13 van 13

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Inhoud Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van Tempo-Team Payroll Services Algemeen Payroll Duur van de opdracht Uitoefening van leiding

Nadere informatie

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden Jans B.V. Werkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten volgens de algemene voorwaarden van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. (ABU) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ABU-Directiepost nr. 05/1749 DP, 2 november 2005-1 - Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het ter

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007 Modele NP Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Werkingssfeer Definities Offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1. Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN 1.1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van. Deze voorwaarden hebben betrekking op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden Flexpoint Easymatch BV Versie 2013.1-1 - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities

Nadere informatie

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling 2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden Detachering van M.I.B. Management Services B.V., opererend onder de handelsnaam Suited

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden

ABU Algemene Voorwaarden ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder akte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert

Algemene Voorwaarden FlexExpert Algemene Voorwaarden FlexExpert De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 18 december 2012,

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl Algemene voorwaarden Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri www.abvakwerk.nl < 1 > Algemene Voorwaarden AB Vakwerk Voor het ter beschikking stellen van medewerkers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Gedeponeerd bij voorwaarden.net Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en

Nadere informatie

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1: Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V.

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Versie juli 2015 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Opzet van de overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Job4ever BV, voor zover een en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie juli 2015

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie juli 2015 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016 Werken bij Djopzz Algemene voorwaarden mei 2016 Perfecte match tussen mens en baan Inhoud Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 4 Artikel 4

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2 Inhoud Algemene Voorwaarden ABU... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd 22-03-2006 onder nummer 30180071 bij Handelsregister Kamer van Koophandel Utrecht. Voor het laatst aangepast op 30

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Inleiding bij en toelichting op de Algemene Leveringsvoorwaarden 5 1. Algemeen 5 2. Payrolling 5 3. De duur van de opdracht 6 4. Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van: 1. Flex-Worx Holding b.v. 2. Flex-Worx! c.s Uitzendbureau b.v. 3. Greenflex Personeelsdiensten b.v. Hierna kort te noemen Flex-Worx! c.s. Een en ander al dan niet voor het ter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BouwGenius BV

Algemene voorwaarden BouwGenius BV Algemene voorwaarden BouwGenius BV Versie 4/2016 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten Algemene voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Personeelsdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct Inhoud Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct 5 Algemeen 5 Payrolling 5 De duur van de opdracht 6 Uitoefening van leiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OSG Personeel

Algemene Voorwaarden OSG Personeel Algemene Voorwaarden OSG Personeel Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bedrijfsverzorging. Detachering. Uitzenden. Payroll

Algemene voorwaarden. Bedrijfsverzorging. Detachering. Uitzenden. Payroll Bedrijfsverzorging Detachering Uitzenden Payroll Algemene voorwaarden Geldig vanaf 1 april 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086851. Algemene Voorwaarden AB Zuid-Holland

Nadere informatie

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 Vrijblijvende offertes Artikel 4 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PROFESSIONALS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PROFESSIONALS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PROFESSIONALS Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 365 Payroll & Salarisadministratie B.V.

Algemene Voorwaarden 365 Payroll & Salarisadministratie B.V. Algemene Voorwaarden 365 Payroll & Salarisadministratie B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Baneninhetgroen.nl is een handelsnaam van Baanadvies.nu B.V. Hoofdvestiging: Nijverheidsweg 28A, 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht KVK: 60518820 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Artikel 1 : Werkingssfeer Artikel 2 : Definities Artikel 3 : De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 : Opschortingrecht Artikel 5 : Arbeidsduur en werktijden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN No Nonsense Uitzendbureau BV Samuel Leviestraat 5, 9351 BM LEEK Postbus 42 9350 AA Leek Telefoon nr.: 0594-510000 Fax nr.: 0594-517376 E-mail: info@nnpd.nl Internet: www.nnpd.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De Opdracht en de Terbeschikkingstelling 4 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 5 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

1 1 Deze inleiding is bedoeld om de hoofdlijnen van de algemene voorwaarden toe te lichten.

1 1 Deze inleiding is bedoeld om de hoofdlijnen van de algemene voorwaarden toe te lichten. Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Xiezoo. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten

Nadere informatie

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten HV Uitzendwerk Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Go2 Payroll. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die u aan Go2 Payroll verstrekt.

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Go2 Payroll. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die u aan Go2 Payroll verstrekt. Algemene Voorwaarden Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Go2 Payroll Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Go2 Payroll. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Nadere informatie

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingrecht Artikel 6 Werkprocedure Artikel

Nadere informatie

Algemeen 3 Payroll 3 Duur van de opdracht 3 Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 3 Tarief 4 Betaling 4

Algemeen 3 Payroll 3 Duur van de opdracht 3 Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 3 Tarief 4 Betaling 4 1 Algemeen 3 Payroll 3 Duur van de opdracht 3 Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid 3 Tarief 4 Betaling 4 Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Definities 5 Artikel 3 Aanmelden medewerkers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Samen in de Zorg Algemene Voorwaarden

Samen in de Zorg Algemene Voorwaarden Samen in de Zorg Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX

LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX Algemene voorwaarden voor het ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. dnm Interim BV Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van PayforFlex 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer 4 Artikel 2 Definities 4 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Actief Interim De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Algemene Voorwaarden van Allure Uitzendbureau B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op 25 november

Nadere informatie

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Aanvullende Voorwaarden Buro de Werkstudent B.V. Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Buro de Werkstudent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V.

Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Versie januari 2017 Pagina 1 van 12 Algemene Voorwaarden van Nedflex Payrolling B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Salarispoint Payroll B.V. en Uitzend B.V. Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Salarispoint Payroll B.V. en Uitzend B.V.. Deze voorwaarden worden

Nadere informatie

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll Algemene Voorwaarden Flexstad B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Artikel 1 Werkingssfeer

Artikel 1 Werkingssfeer Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, Uitzenden & detacheren, werving & selectie, reïntegratie, Werken & Leren, Payrolling en Outplacement Artikel 1 Werkingssfeer Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flox B.V.

Algemene voorwaarden Flox B.V. Algemene voorwaarden Flox B.V. Inleiding Het specifieke karakter van de uitzendverhouding (die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk) leidt tot de noodzaak

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, Uitzenden & detacheren, werving & selectie, reïntegratie, Werken & Leren, Payrolling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hello Uitzendbureau Kamer van Koophandelnummer 58 21 88 58 te Groningen 1 Inhoudsopgave Deel A Van toepassingsverklaring aanvullende

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALWAYS ACTION Uitzendbureau

Algemene Voorwaarden ALWAYS ACTION Uitzendbureau Inleiding Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door Always Action Uitzendbureau BV. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Geldig vanaf 1 oktober 2014 Algemene Voorwaarden per 1 oktober 2014 1 Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV geldig vanaf 1 oktober 2014 2 Leeswijzer Dit document

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V.

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie