EPwoonfuncties en woongebouwen. Waterwoning \\Ehv-fs02\Data\Projecten\e08\e080056ad\BBR\EPC waterwoning optie 2 akr.epw. Ag m 91,92 91,92 20,05

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPwoonfuncties en woongebouwen. Waterwoning \\Ehv-fs02\Data\Projecten\e08\e080056ad\BBR\EPC waterwoning optie 2 akr.epw. Ag m 91,92 91,92 20,05"

Transcriptie

1 EPC-berekening

2 NgN, NPR5129 EPwoonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving Bestandsnaam Omschrijving bouwwerk Waterwoning \\Ehv-fs2\Data\Projecten\e8\e856ad\BBR\EPC waterwoning optie 2 akr.epw Vrijstaande woning gedeeltelijk in het water Adres Monnickendam Soort bouwwerk EPC-eis : Woonfunctie :,8 INDELINGGEBOUW Type Verwarmd Verwarmd Verwarmd Omschrijving zone souterrain begane grond eerste verdieping Ag m 91,92 91,92 2,5 totaal 23,89 BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies zone souterrain constructie begrenzing constructiedeei A [m*] Hkr M Re [m'kwj U [W/m?K] ZTA H helling n zonwering beschaduwing voor water water 16,9,23 voor buiten, Z 22,7,24 rechterzij wa water 7,4,23 rechterzij buiten, 6,8,24 merk A (1x) 2,1,6 9 merkb(1x) 1,1,6 9 achter water water 13,4,23 achter buiten, N 17,,24 merk A (1x) 2,1,6 9 merk f (2x) 3,5,6 9 linkerzij wat water 7,4,23 linkerzij buiten, W 7,9,24 merk A (1x) 2,1,6 9 vloer water vloer 91,9 3,5,27 Totaal 22,5 Definitie scheidingsconstructies zone: begane grond constructie begrenzing constructiedeei A Hkr Re U ZTA helling zon- beschaduwing [m*j [m] [m s KMj [W/m'K] [-] n wering voor buiten, Z 28,2,24 EPW-NPR5129V2.1 8 feb :28/EPC=1,3blz. 1

3 NEN, NPR5129 constructie begrenzing constructiedeel merk C (2x) M A 5,9 Hkr [m] Re [m s K/W] U [W/m s K] ZTA H,6 11 heliing zonwering 9 EP woonfuncties en woongebouwen beschaduwing merk G (2x) 5,5 2,, 9 merk H (1x) 2,7,6 9 rechterzij buiten, 18,6,24 achter buiten, N 25,5,24 merk C (4x) 11,8,6 9 merk D (2x) 4,9,6 9 linkerzij buiten, W 18,6,24 dak buiten, boven dakterras 39,,24 Totaal 16,8 Definitie scheidingsconstructies zone: eerste verdieping constructie begrenzing constructiedeel voor bulten, Z M A 16,9 Hkr [mj Re [m s K/W] U [W/m^K],24 ZTA H helling n zonwering beschaduwing merk I (1x) 5,1,6 9 rechte rzijge vel buiten, O 11,4,24 achter buiten, N 1,8,24 merk J (1x) 11,2,6 9 linkerzij buiten, W 14,7,24 merk E (1x) 7,4,6 9 dak buiten, boven hellend dak 54, 5,,19 Totaal 131,5 BOUWKUNDIGE GEGEVENS -LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. Geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd BOUWKUNDIGE GEGEVENS -INFILTRATIE qv1;kar/m 2 van de woonfunctie:,625 [dm a /sm? ] BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT bouwtype van de woonfunctie: gemengd licht EPW-NPR5129V2.1 8 feb :28 / EPC=1,3 blz. 2

4 HEN, NPR5129 EPwoonfuncties en woongebouwen INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - Verwarming 1 verwarmingstoestel installatiekenmerken hulpenergie aangewezen zones: type toestel type luchtverwarm er/ketel aanvoertemperatuur individuele bemetering installatie voorzien van buffervat type verwarmingslichaam opwekkingsrendement (Nopw;verw) systeem ren dement (Nsys;verw) aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam gasketeis-cv warmtepomp individuele warmtepomp gebouwgebonden warmte-kracht souterrain begane grond eerste verdieping individueel centraal verwarmingstoestel HR-17 Ketel hoog temperatuursysteem (HT) ja overig (bijv. radiatoren),95 [-],95 H voorzien van ventilator voorzien van elektronica circulatiepomp voorzien van pompregeling geen circulatiepomp aanwezig geen parallel buffervat aanwezig lengte circulatieleiding, km INSTALLATIE W - WAR WIT AP WATER nr. opwekkingstoestel klasse Nopw;tap qv;wp aantal aantal Lbadr Laanr Lcirc d;inw Qbeh;tap;bruto [ } [dm 3 /s] badr aanr [m] [m] [m] [mm} [] 1 kwaliteitsverklaring (,775),775, , <=1Ü INSTALLATIE W - VENTILATIE Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1 ventilatievoorziening type warmteterugwinning type voorverwarming aangewezen zones natuurlijke luchttoe-, mechanische afvoer geen warmteterugwinning geen voorverwarming souterrain begane grond eerste verdieping INSTALLATIE W -VENTILATOREN ventilatiesysteem Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1 type ventilator mechanische afzuiging, gelijkstroom INSTALLATIE W -KOELING koelsysteem: type toestel vrije koeling opwekkingsrendement voor koeling (Nopw;koel) systeemrendement voor koeling (Nsys;koel) geen koelmachine aanwezig, [-], [-1 EPW-NPR5129V2.1 8 feb211-14:28 / EPC=1,3 blz. 3

5 MEN, NPR5129 EP woonfuncties en woongebouwen INSTALLATIE E -VERLICHTING omschrijving zone souterrain begane grond eerste verdieping Ag [ml 91,9 91,9 2, Qprim;vl[) totaal 23, RESULTATEN - INFORMATIEF C2-emissie 5554 kg Risico te hoge temperaturen [TOjuli] Omschrijving zone souterrain begane grond eerste verdieping TOjuli,36 (laag- matig risico) 2,14 (matig- groot risico) 6,74 (groot risico) EPW-NPR5129V2.1 8feb211-14:28/EPC=1,3blz. 4

6 N..EN, NPR5129 EP woonfuncties en woongebouwen RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS verwarming Qprim;verw 6469 Ag;verw [m2] 23,89 hulpenergie Qprim;hulp;verw 4782 Averlies [m2] 494,76 warmtapwater Qprim;tap 2496 ventilatoren Qprim;vent 4516 EPschil;warmte [/m2] 267,66 verlichting Gprim;vl 1151 EPschil;koude [/m2] 52,47 zomercomfort Qzom;comf 9144 koeling Qprim;koel EPC-eis [ ],8 bevochtiging Qprim;bev EPC [ ] 1,3 comp. PV-cellen Qprim;pv Epc voldoet niet comp. WK Qprim;comp;WK tolaal Qpres;tot Qpres;toel 8911 Qpres;totaal / (( 33 * Ag;verw + 65 Averiies Cepc EPC ,9 494,8 1,12 1,3 Epcvoldoet niet aan EPC-eis Bouwbesluit 1 januari 26 RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Kwaliteitsverklaring voor toestel voor warmtapwater benodigd. Afronding opwekkingsrendement naar beneden op een veelvoud van,25 RESULTATEN - GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARINGEN Geen gelijkwaardigheidsverklarlngen EPW-NPR5129V2.1 8 feb :28 / EPC=1,3 blz. 5

7 uniec.eu Epc Ingelezen 1,3 Epc na herberekening,8 Projectg eg evens Projectomschrijvlng Woningtype aantal woonfuncties In berekening prlntpagrna Waterwoning te Monnlckendam Vrijstaande woning optie 2 1 1/8 Bedrijfsnaam berekening uitgevoerd door datum Advlesburo Nieman B,V. A. Rij sten berg Luchtdichtheid (qv;ui-waarde),625 tw/s per m! Toegepast toestel voor verwarming en warmt apwaterbereiding: Individuele HR-combiketet type ver warm Ing si Ich aam CW-klasse ketel met verklaring hulpenergieverbruik toegepaste HR-combi ketel opwekkingsrendement voor verwarming opwekkingsrendement voor warmtapwater overig, bijv. radiatoren - Hoge Temperatuur CW-klasse 4 ja Intergas Kombi Kompakt HRE , % B2,5 % bij Qbthmmbruto = Toegepast type ventilatiesysteem ventilatiesystemen met ZR'roosters toegepast fabrikaat BuvaVAS II met Stream roosters Toegepast type douche-wtw D SS/Bries douchebak-wtw versie 2 Douche-wtw aangesloten op zowel de koude poort van dedouche meng kraan alsdeinlaat van bet toestel Thermisch rendement douche-wtw 4 % Q**«;^ 2995 Toegepast type zonnecollector handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK Toegepast type koelmachine handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK

8 Proj ectg eg eve ns Projectomschrijvmg Woningtype aantal woonfuncties In berekening print pagina WaterWDnlng te Monnlckendam Vrijstaande woning optie 2 1 2/8 Bedrijfsnaam berekening uitgevoerd door datum Adviesburo NiemanB.V. A. Rij sten berg E PC res uitataten voor herberekening EPC resultaten na her be ra ken ing Qprimjverw Qprlm;hulp;verw Qprim;tap Qprimjvent Qprlm;vl Qzom;comf Qprlmjkoel Qprim;bev Qprlm;pv Qprfm;comp;WK Qpres; tot Qpres;toel Ag;verwz Ave ril es EPC(3declmalen) EPC(2decimalen) ,89 494,76 1,29 1,3 m 3 m 3 [ ] [-] Qprlm;verw Qprlm;hulp;verw Qprimjtap Qprlmjvent Qpr[m;vl Qzorn;comf Qprlm;koel Qprlmjbev Qprlmjpv Qprlm;comp;WK Qpres;tot Qpres;toel Agjverwz Ave rl les EPC(3decimalen) EPC(2decimalen) ,89 494,76,799,8 m 2 m 3 [-] H Indicatie C2-emlssie voor herbereken) ng Indicatie CO2-emissie na tierberekening elektriciteit aardgas kolen en olie afval verbranding TOTAAL kgc2 kgc2 kgc2 kg CO;, kgc2 elektriciteit aardgas kolen enolie a fvalver branding TOTAAL kg C2 kg C2 kg C2 kg C2 kgc2 Vermindering C2 uitstoot 1371 kgcq2 Vermindering C2 uitstoot 24,7 % Voorwaarden gebruik Uniac.eu Met dit h erbe rekenlngs programma voor NEN5128 (NPR5129V2.2, NPR5129 V2.1 en BINK Software) kunnenalle kwaliteits- en gelljkwaardigheidsverklaringendie in Nederland beschikbaar zijn berekend worden. Dit herberekeningsprogramma magdaarom niet meer worden toegepast Lern, individuele herbe reken ings programma's. Indien na het uitvoeren van de herberekening de oorspronkelijke berekening wordt gewijzigd dient de herberekening opnieuw uitgevoerd te worden,unlec.eu berekent deepc prestatie van de diverseinstallaties volgens degelijkwaardig heidsver klaringvande fabrikant, Uniec.eu spreekt zich niet uit over de juistheid van gelljkwaardlgheldsverklarlng. Earth Is nietaansprakelijk voor eventueel voorkomende onjuistheden in unlec.eu.het gebruik van unlec.eu Is geheel voor verantwoordelijkheid vande gebruiker. Uniec.euiseenproduct van Earth - webapplicatie door onllne Art versie

9 Kwaliteitsverklaringen

10 Verklaring eonform norm TNO I Kennis voor zaken Primair hulpenergiegebruik voorverwarming t.b.v. de NEN 5128:24/A1:28 voor Intergas keteltypen Kompakt Solo HRE en Kombi KompaktHRE In opdracht van Intergas Verwarming BV isvoor de ke;eltypen Kompakt Solo HRE en Kombi Kompakt HRE de berekeningswijze van het primair hulpenergiegebruik voor verwarming vastgesteld voor gebruik in de NEN 5128:24/A1:28. Dczo berekeningswijze is conform de in hel wijzigingsblad Al:28 voor NEN 5128, bijlage L, gegeven normatieve methode voor "Bepaling elektrisch hulpcnergiegebruik voor centrale verwarming met individuele toestellen". De hier gegeven waarde mag worden gebruikt in plaats van de waarde zoals die in hoofdstuk 8.5 wordt berekend op basis van forfaitaire waarden. De waarde mag worden gebruikt in formule 2 in hoofdstuk Opde volgende pagina is de berekeningswijze van het primair hulpenergiegebruik voor verwarming van do hieronder genoemde ketels weergegeven. T Rapportnummer; - TNO-BenO - 28-A-R891/B Hulpenergiegebruik yah de Intergas keteltypen Kompakt Solo, Kombi Kompakt en : Prestige t.b.v. ge lij k- waardigheidsverklaring vooi-nen 5128 Deze verklanng is geldig tot ljanuan 211 (')I'.IR Il pi., i il(l..ri-,i ii.-. r,.ri,11,-.:;!>./r,.'-.1. ;i1i, rl : --!-,-! :.,.ïl lln.'lu.-i-iil.il 'MC Fabrikant; intergas Verwarming PA' Type: Komjiut So:o HP.C \2, is. 7A on 3. - Kombi Kono.lkl IfRfi 24/18, 28;24, en 36/3 Adres; Puitbus AA C'öuvonien T F 524 Si Ondertekening; Goedgekeurd door. Ir. J. van Weiterer Projeclleidei Ing. A.A.L. Traversari. MBA Afdelingshoofd

11 C M if w-:\ H ;! [! iy(-;r-m Nr v3 Datum afgifte: 18 maart 29 lecember Deze verklaring is van toepassing op het kiokgestuurde Vital Air System II met gebruik van een BoxStream il afzuigventilator en de volgende passief zelfregeiende roosters: Fitstream 11, 14, 16, 21, TopStream 14, 21, AcouStream 14, 18, 23, SusStream (LunaU, Lima 24, Luna 26, Luna 27, Terra 27 en Marsa 28), SunStream 14 mm, 17 mm, 2 mm en SlideStream EC Toepassing van het Vital Air System II met kloksturing en passief zelfregeiende roosters in woningen bespaart energie omdat overventilatie wordt beperkt door passief zelfregeiende roosters en vraaggestuurde ventilatie. 2. Bij juiste toepassing van dit systeem in woningen wordt voldaan aan de minimaal aangenomen binnenluchtkwaliteit die ten grondslag ligt aan de ventilatie- en infiltratieberekeningen van NEN 5128 en het Bouwbesluit. 3. In NEN 5128 geeft vergelijking 24a Tekenwaarden voor-de luchtvolumestroom voor ventilatie en infiltratie. Vergelijking 24c geeft Tekenwaarden voor de mechanisch onderhouden luchtvolumestroom. Vergelijking 25 geeft een minimumwaarde voor het ventilatiedebiet. Voor het Vital Air System li kan hiervoor, met handhaving van de luchtkwaliteit, de volgende gelijkwaardige vergelijkingen worden gehanteerd: Vergelijking (24a), luchtvolumestroom dooi ventilatie en infiltratie: qoeiw.nat;i = i28 Ag;[ -I',96 qulo;kar.i +,46 qv1;kar,i ~ qu;verw;/nech;i. Vergelijking 24c, luchtstroom door het mechanische ventilatiesysteem: Qv; verw;mech;i ~ D,^5 X Ay; Vergelijking (25), minimum ventilatiedebiet: Deze vergelijking kan vervallen. Voorwaarde voor het toepassen van deze vergelijkingen is dat de luchtdoorlatendheid q jo. ka r;i van de woning ligt tussen 3 en 15 dm 3 /s. De berekeningen zijn gebaseerd op metingen van de nominale roostercapaciteiten, zoals aangeleverd door BUVA, gemeten conform NEN 187:21, met de ZR-klep gefixeerd in de 1Pa stand. 2712<19-7v3

12 (7\unmm--iUYffi\i[ RAAl'Jfil-VMIDr INGFNIiMIHS BV I EPC-reductie (voorbeeldberekening) Met behulp van de gewijzigde formules kan worden berekend wat de EPC-score bij toepassing van het Vital Air System wordt. Afhankelijk van diverse parameters wordt hiermee in het algemeen een EPC-reductie bereikt, welke projectafhankelijk berekend dient te worden. Ter illustratie worden de volgende berekeningsresultaten gegeven: A. Toepassing van de gelijkwaardige vergelijkingen op de SenterNovem referenlieeengezinswoning 27, uitgaande van: «EPC-score van,83; B Qpresiioi van ; " gebruiksoppervlak (A g ) van 124,3 m 2 ; " luchtdoorlatendheid {^ ww^) van 1 dm 3 /s m 2 ; wisselstroom ventilatoren; leidt tot een EPC-reductie van ca.,1 ten opzichte van een ongeregeld ventilatiesysteem. B. Aangezien het Vital Air System II standaard gebruik maakt van een Boxstream-'7RF+ gelijkstroomventilator t.b v. de afzuiging, geeft dit een additionele EPC-reductie. Deze reductie volgt rechtstreeks uit de norm, en valt dus buiten het kader van dit gelijkwaardigheidsonderzoek. De grootte van deze reductie bedraagt ca.,5. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld vermogen voor het Boxstream11 ventilator van 12 Watt. C. Bij toepassing van het Vital Air System II is het uit energetisch oogpunt zinvol om een verbeterde luchtdichtheid van de gebouwschil toe te passen. De bijbehorende EPC-reductie volgt rechtstreeks uit de norm, en valt dus buiten het kader van dit gelijkwaardigheidsonderzoek. Een verlaging van de luchtdoorlatendheid van 1 dnfvsm* naar,625 dm 3 /sm 2, resulteert in een additionele EPC-reductie van ca.,4. Toepassingsgebied en geldigheid Deze verklaring is van toepassing op het klokgestuurde Vital Air System II met gebruik van een BoxStream11 afzuigventilator en de volgende passief zelfregelende roosters: Fitstream 11, 14, 16, 21, TopStream 14, 21, AcouStream 14, 18, 23, SusStream (LunaU, Luna 24, Luna 26, Luna 27, Terra 27 en Marsa 28), SunStream 14 mm, 17 mm, 2 mm en SlideStream EC12. Deze verklaring is geldig tot 2 jaar na afgifte of het moment van normwijziging Bij deze verklaring behoort het onderbouwende rapport v2, d.d 18 maart 29. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs bv ir. A.J. Kalkman, Senior Projectleider 27!249-7v3

13 -,-i* Partner for progres Fabrikant Intergas VerwarmingBV Gevestigd te Coevorden, Nederland Kiwa Gastee Certification verklaart hierbij, dat het HR CV combi toestel Kombi Kompakt HRE 28/24 gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, hel onderstaande GASKEU'R-labeltevoeren: ÖAaiKÈtiWt Vtiwfirltilrtü I I f\ J HH rtwitiwwa.' Unitorl Wuim (Vmcii a ](han»tc VsraiimiliiHi Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt 92.2%(Hi), Afhankelijk van de bruto warmlebehoefte voor tapwater volgensmen5128 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendement?waarden (Hs) worden gehanteerd*- Qbeh;tap;bruto;i ; (/jaac) Van:, Tot: : iiopw;tap;;(hs) afgerondconform NEN 5128 l.b.v. EPCberekening *} Het hoogst gemeten jaargebruiksrendement bedraagt 93.9% (Hi) bijqbch.ü.pj.mia. van9 /jaar volgensnen5128. (,; /\ -}. r E c Kiwa Gastee Certification H'ilmersdorl 5 Kwibus AC Al-HiU'lOORV I». Ü i-ax 55 5'?9:V)!rl5 VVVW. i klw.i cud. ^ Nummer Uitgegeven..-if MHb'öfvan Rij, y-""divisie Directeur. '<3^S.*C-Éft *,

14 Partner for pro^ves Kwaliteitsverklaring douchewater-warmteterugwinapparaat t.b.v. berekening NEN 5128 (energieprestatie voor woningen en woongebouwen - bepalingsmethode) Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij dat van het douchewater warmteterugwinapparaat, Type : DSS/Bries douchebakwtw met vlakke roestvast stalen warmtewisselaar {versie 2) van : Bries Energietechniek te : Roden, Nederland waarvan eendoor Bries aangeleverd en geïnstalleerd exemplaar isdoorgemeten volgens demeetmethode die isvastgelegd innen A1:29 gepubliceerd in mei 29ende correctiebrief van TNO gedateerd 26 juni 29.Demetingen tonenaan datdit exemplaar dewarmte uit hetafvalwater terugwint meteen rendement van; Tapdebiet Tapvolume Re ndement Klasse. (i/min, 4 C) 7,5 9.2 (I) ÏOO 73 J , in overeenstemming met NEN A1:29 ; , 1 ^ 1 4, , in overeenstemming met NEN A1:29 Apeldoorn, 15 april 21 Ing. A.A. Slomp, Product Manager, Kiwa Nederland B.V.

15 EM>KM Vestiging Utrecht Postbus AA Utrecht Sophialaan 1A-3542 AR Utrecht Tel.: Fax: Vestiging Zwolle Postbus DC Zwolle Dr.Van Lookeren Campagneweg BX Zwolle Tel.: Fax: Vestiging Rijswijk Postbus DT Rijswijk Nassaukade XA Rijswijk Tel.: Fax; VestigingEindhoven Postbus Bj Eindhoven Verdunplein SZ Eindhoven Tel.: Fax:

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Status definitief Versie 04 Rapport E.2014.0852.00.R001 Datum 27 mei 2015 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Project Betreft

Nadere informatie

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen,

Nadere informatie

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Deze brochure geeft u informatie over de infiltratiewaarde (luchtdoorlatendheid) en een overzicht van de belangrijkste installaties zoals

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Universiteit Twente. Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein

Universiteit Twente. Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein Universiteit Twente Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein Frank Verhoef 24 mei 2011 2 Voorwoord Universiteit Twente [Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten] Voorwoord Het verslag

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014 ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau Versie 1.4 maart 2014 EMG-opname protocol 2014 versie 1.4 1 Maart 2014 De realisatie van het EMG-opnameprotocol werd verzorgd

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Adres woning : Pelikaanweg 124 PC woning : 1796NT Plaats woning : De Koog Objectgegevens Straat en huisnummer Pelikaanweg 124 Postcode en Plaats

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies (EPA)

Energie Prestatie Advies (EPA) Energie Prestatie Advies (EPA) Opdrachtgever: Heuvelrug Energie Bouwjaar woning: 1950 Straatweg 123 1234 AB Utrechtse Heuvelrug Veenendaal, 3 januari 2014 EnerPro EPA maatwerkrapport Postbus 1152, 3900

Nadere informatie

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2009-00241

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Installatietechniek. Eindrapport. TNW Zuid - Delft. Ivo Rewiersma Jorrit de Jong Martijn Hoogeboom Martijn van Paassen

Installatietechniek. Eindrapport. TNW Zuid - Delft. Ivo Rewiersma Jorrit de Jong Martijn Hoogeboom Martijn van Paassen Installatietechniek Eindrapport TNW Zuid - Delft Ivo Rewiersma Jorrit de Jong Martijn Hoogeboom Martijn van Paassen Vincent van der Hoeven Paul Kraan Maurice Kras Academy For Technology, Innovation and

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Meetresultaten van 10 warmtepompinstallaties te Uithoorn. Niels Sijpheer Karin Strootman

Meetresultaten van 10 warmtepompinstallaties te Uithoorn. Niels Sijpheer Karin Strootman Maart 2004 ECN-C-04-030 Meetresultaten van 10 warmtepompinstallaties te Uithoorn Niels Sijpheer Karin Strootman Verantwoording De metingen aan de warmtepompsystemen zijn verricht volgens de Standaard Opzet

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst!

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! December 2014 Toolkit Selectietool Per 1 januari 2015 gaan we de volgende stap maken naar een EPC van 0,4 om uiteindelijk eind

Nadere informatie

Energiebesparingsrapport

Energiebesparingsrapport : 1 van 29 Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Adres 1 te Plaats : 2 van 29 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam de heer AA Naam Naam Bospro Adres Adres

Nadere informatie

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E E P B Datum Dossiernummer Naam Project EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact GHW Studiebureau bvba Opitterpoort 10 3960 Bree Tel: 089

Nadere informatie

QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID

QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID G3 Advies bv Godfried Bomansstraat 2 4103 WR Culemborg T. 0345 510414 F. 0345 524102 E. info@g3advies.nl I. www.g3advies.nl In opdracht van : Gemeente Gilze-Rijen Auteurs

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

Energieneutraal en comfort in een totaalconcept. voor woningen en kantoren

Energieneutraal en comfort in een totaalconcept. voor woningen en kantoren Energieneutraal en comfort in een totaalconcept voor woningen en kantoren stenen tijdperk is niet geëindigd omdat de stenen op waren. Zo zal ook het tijdperk van de fossiele energie snel eindigen. Prof.dr.ir.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Artikel 2 Doelgroep Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord-

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Artikel 2 Doelgroep Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord- Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2009, nr. 2009-72417 tot bekendmaking van de uitvoeringsregeling duurzame energiepakket 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Zonne-energie voor consumenten

Zonne-energie voor consumenten [Faculty of Science Kennispunt Bètawetenschappen] Zonne-energie voor consumenten Corry de Keizer, Erik Alsema en Paula Groeneveld P-UB-2007-06 zonneenergie.indd 1 12-08-2008 15:14:28 Kennispunt Bètawetenschappen

Nadere informatie