EPwoonfuncties en woongebouwen. Waterwoning \\Ehv-fs02\Data\Projecten\e08\e080056ad\BBR\EPC waterwoning optie 2 akr.epw. Ag m 91,92 91,92 20,05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPwoonfuncties en woongebouwen. Waterwoning \\Ehv-fs02\Data\Projecten\e08\e080056ad\BBR\EPC waterwoning optie 2 akr.epw. Ag m 91,92 91,92 20,05"

Transcriptie

1 EPC-berekening

2 NgN, NPR5129 EPwoonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving Bestandsnaam Omschrijving bouwwerk Waterwoning \\Ehv-fs2\Data\Projecten\e8\e856ad\BBR\EPC waterwoning optie 2 akr.epw Vrijstaande woning gedeeltelijk in het water Adres Monnickendam Soort bouwwerk EPC-eis : Woonfunctie :,8 INDELINGGEBOUW Type Verwarmd Verwarmd Verwarmd Omschrijving zone souterrain begane grond eerste verdieping Ag m 91,92 91,92 2,5 totaal 23,89 BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies zone souterrain constructie begrenzing constructiedeei A [m*] Hkr M Re [m'kwj U [W/m?K] ZTA H helling n zonwering beschaduwing voor water water 16,9,23 voor buiten, Z 22,7,24 rechterzij wa water 7,4,23 rechterzij buiten, 6,8,24 merk A (1x) 2,1,6 9 merkb(1x) 1,1,6 9 achter water water 13,4,23 achter buiten, N 17,,24 merk A (1x) 2,1,6 9 merk f (2x) 3,5,6 9 linkerzij wat water 7,4,23 linkerzij buiten, W 7,9,24 merk A (1x) 2,1,6 9 vloer water vloer 91,9 3,5,27 Totaal 22,5 Definitie scheidingsconstructies zone: begane grond constructie begrenzing constructiedeei A Hkr Re U ZTA helling zon- beschaduwing [m*j [m] [m s KMj [W/m'K] [-] n wering voor buiten, Z 28,2,24 EPW-NPR5129V2.1 8 feb :28/EPC=1,3blz. 1

3 NEN, NPR5129 constructie begrenzing constructiedeel merk C (2x) M A 5,9 Hkr [m] Re [m s K/W] U [W/m s K] ZTA H,6 11 heliing zonwering 9 EP woonfuncties en woongebouwen beschaduwing merk G (2x) 5,5 2,, 9 merk H (1x) 2,7,6 9 rechterzij buiten, 18,6,24 achter buiten, N 25,5,24 merk C (4x) 11,8,6 9 merk D (2x) 4,9,6 9 linkerzij buiten, W 18,6,24 dak buiten, boven dakterras 39,,24 Totaal 16,8 Definitie scheidingsconstructies zone: eerste verdieping constructie begrenzing constructiedeel voor bulten, Z M A 16,9 Hkr [mj Re [m s K/W] U [W/m^K],24 ZTA H helling n zonwering beschaduwing merk I (1x) 5,1,6 9 rechte rzijge vel buiten, O 11,4,24 achter buiten, N 1,8,24 merk J (1x) 11,2,6 9 linkerzij buiten, W 14,7,24 merk E (1x) 7,4,6 9 dak buiten, boven hellend dak 54, 5,,19 Totaal 131,5 BOUWKUNDIGE GEGEVENS -LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. Geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd BOUWKUNDIGE GEGEVENS -INFILTRATIE qv1;kar/m 2 van de woonfunctie:,625 [dm a /sm? ] BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT bouwtype van de woonfunctie: gemengd licht EPW-NPR5129V2.1 8 feb :28 / EPC=1,3 blz. 2

4 HEN, NPR5129 EPwoonfuncties en woongebouwen INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - Verwarming 1 verwarmingstoestel installatiekenmerken hulpenergie aangewezen zones: type toestel type luchtverwarm er/ketel aanvoertemperatuur individuele bemetering installatie voorzien van buffervat type verwarmingslichaam opwekkingsrendement (Nopw;verw) systeem ren dement (Nsys;verw) aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam gasketeis-cv warmtepomp individuele warmtepomp gebouwgebonden warmte-kracht souterrain begane grond eerste verdieping individueel centraal verwarmingstoestel HR-17 Ketel hoog temperatuursysteem (HT) ja overig (bijv. radiatoren),95 [-],95 H voorzien van ventilator voorzien van elektronica circulatiepomp voorzien van pompregeling geen circulatiepomp aanwezig geen parallel buffervat aanwezig lengte circulatieleiding, km INSTALLATIE W - WAR WIT AP WATER nr. opwekkingstoestel klasse Nopw;tap qv;wp aantal aantal Lbadr Laanr Lcirc d;inw Qbeh;tap;bruto [ } [dm 3 /s] badr aanr [m] [m] [m] [mm} [] 1 kwaliteitsverklaring (,775),775, , <=1Ü INSTALLATIE W - VENTILATIE Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1 ventilatievoorziening type warmteterugwinning type voorverwarming aangewezen zones natuurlijke luchttoe-, mechanische afvoer geen warmteterugwinning geen voorverwarming souterrain begane grond eerste verdieping INSTALLATIE W -VENTILATOREN ventilatiesysteem Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1 type ventilator mechanische afzuiging, gelijkstroom INSTALLATIE W -KOELING koelsysteem: type toestel vrije koeling opwekkingsrendement voor koeling (Nopw;koel) systeemrendement voor koeling (Nsys;koel) geen koelmachine aanwezig, [-], [-1 EPW-NPR5129V2.1 8 feb211-14:28 / EPC=1,3 blz. 3

5 MEN, NPR5129 EP woonfuncties en woongebouwen INSTALLATIE E -VERLICHTING omschrijving zone souterrain begane grond eerste verdieping Ag [ml 91,9 91,9 2, Qprim;vl[) totaal 23, RESULTATEN - INFORMATIEF C2-emissie 5554 kg Risico te hoge temperaturen [TOjuli] Omschrijving zone souterrain begane grond eerste verdieping TOjuli,36 (laag- matig risico) 2,14 (matig- groot risico) 6,74 (groot risico) EPW-NPR5129V2.1 8feb211-14:28/EPC=1,3blz. 4

6 N..EN, NPR5129 EP woonfuncties en woongebouwen RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS verwarming Qprim;verw 6469 Ag;verw [m2] 23,89 hulpenergie Qprim;hulp;verw 4782 Averlies [m2] 494,76 warmtapwater Qprim;tap 2496 ventilatoren Qprim;vent 4516 EPschil;warmte [/m2] 267,66 verlichting Gprim;vl 1151 EPschil;koude [/m2] 52,47 zomercomfort Qzom;comf 9144 koeling Qprim;koel EPC-eis [ ],8 bevochtiging Qprim;bev EPC [ ] 1,3 comp. PV-cellen Qprim;pv Epc voldoet niet comp. WK Qprim;comp;WK tolaal Qpres;tot Qpres;toel 8911 Qpres;totaal / (( 33 * Ag;verw + 65 Averiies Cepc EPC ,9 494,8 1,12 1,3 Epcvoldoet niet aan EPC-eis Bouwbesluit 1 januari 26 RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Kwaliteitsverklaring voor toestel voor warmtapwater benodigd. Afronding opwekkingsrendement naar beneden op een veelvoud van,25 RESULTATEN - GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARINGEN Geen gelijkwaardigheidsverklarlngen EPW-NPR5129V2.1 8 feb :28 / EPC=1,3 blz. 5

7 uniec.eu Epc Ingelezen 1,3 Epc na herberekening,8 Projectg eg evens Projectomschrijvlng Woningtype aantal woonfuncties In berekening prlntpagrna Waterwoning te Monnlckendam Vrijstaande woning optie 2 1 1/8 Bedrijfsnaam berekening uitgevoerd door datum Advlesburo Nieman B,V. A. Rij sten berg Luchtdichtheid (qv;ui-waarde),625 tw/s per m! Toegepast toestel voor verwarming en warmt apwaterbereiding: Individuele HR-combiketet type ver warm Ing si Ich aam CW-klasse ketel met verklaring hulpenergieverbruik toegepaste HR-combi ketel opwekkingsrendement voor verwarming opwekkingsrendement voor warmtapwater overig, bijv. radiatoren - Hoge Temperatuur CW-klasse 4 ja Intergas Kombi Kompakt HRE , % B2,5 % bij Qbthmmbruto = Toegepast type ventilatiesysteem ventilatiesystemen met ZR'roosters toegepast fabrikaat BuvaVAS II met Stream roosters Toegepast type douche-wtw D SS/Bries douchebak-wtw versie 2 Douche-wtw aangesloten op zowel de koude poort van dedouche meng kraan alsdeinlaat van bet toestel Thermisch rendement douche-wtw 4 % Q**«;^ 2995 Toegepast type zonnecollector handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK Toegepast type koelmachine handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK

8 Proj ectg eg eve ns Projectomschrijvmg Woningtype aantal woonfuncties In berekening print pagina WaterWDnlng te Monnlckendam Vrijstaande woning optie 2 1 2/8 Bedrijfsnaam berekening uitgevoerd door datum Adviesburo NiemanB.V. A. Rij sten berg E PC res uitataten voor herberekening EPC resultaten na her be ra ken ing Qprimjverw Qprlm;hulp;verw Qprim;tap Qprimjvent Qprlm;vl Qzom;comf Qprlmjkoel Qprim;bev Qprlm;pv Qprfm;comp;WK Qpres; tot Qpres;toel Ag;verwz Ave ril es EPC(3declmalen) EPC(2decimalen) ,89 494,76 1,29 1,3 m 3 m 3 [ ] [-] Qprlm;verw Qprlm;hulp;verw Qprimjtap Qprlmjvent Qpr[m;vl Qzorn;comf Qprlm;koel Qprlmjbev Qprlmjpv Qprlm;comp;WK Qpres;tot Qpres;toel Agjverwz Ave rl les EPC(3decimalen) EPC(2decimalen) ,89 494,76,799,8 m 2 m 3 [-] H Indicatie C2-emlssie voor herbereken) ng Indicatie CO2-emissie na tierberekening elektriciteit aardgas kolen en olie afval verbranding TOTAAL kgc2 kgc2 kgc2 kg CO;, kgc2 elektriciteit aardgas kolen enolie a fvalver branding TOTAAL kg C2 kg C2 kg C2 kg C2 kgc2 Vermindering C2 uitstoot 1371 kgcq2 Vermindering C2 uitstoot 24,7 % Voorwaarden gebruik Uniac.eu Met dit h erbe rekenlngs programma voor NEN5128 (NPR5129V2.2, NPR5129 V2.1 en BINK Software) kunnenalle kwaliteits- en gelljkwaardigheidsverklaringendie in Nederland beschikbaar zijn berekend worden. Dit herberekeningsprogramma magdaarom niet meer worden toegepast Lern, individuele herbe reken ings programma's. Indien na het uitvoeren van de herberekening de oorspronkelijke berekening wordt gewijzigd dient de herberekening opnieuw uitgevoerd te worden,unlec.eu berekent deepc prestatie van de diverseinstallaties volgens degelijkwaardig heidsver klaringvande fabrikant, Uniec.eu spreekt zich niet uit over de juistheid van gelljkwaardlgheldsverklarlng. Earth Is nietaansprakelijk voor eventueel voorkomende onjuistheden in unlec.eu.het gebruik van unlec.eu Is geheel voor verantwoordelijkheid vande gebruiker. Uniec.euiseenproduct van Earth - webapplicatie door onllne Art versie

9 Kwaliteitsverklaringen

10 Verklaring eonform norm TNO I Kennis voor zaken Primair hulpenergiegebruik voorverwarming t.b.v. de NEN 5128:24/A1:28 voor Intergas keteltypen Kompakt Solo HRE en Kombi KompaktHRE In opdracht van Intergas Verwarming BV isvoor de ke;eltypen Kompakt Solo HRE en Kombi Kompakt HRE de berekeningswijze van het primair hulpenergiegebruik voor verwarming vastgesteld voor gebruik in de NEN 5128:24/A1:28. Dczo berekeningswijze is conform de in hel wijzigingsblad Al:28 voor NEN 5128, bijlage L, gegeven normatieve methode voor "Bepaling elektrisch hulpcnergiegebruik voor centrale verwarming met individuele toestellen". De hier gegeven waarde mag worden gebruikt in plaats van de waarde zoals die in hoofdstuk 8.5 wordt berekend op basis van forfaitaire waarden. De waarde mag worden gebruikt in formule 2 in hoofdstuk Opde volgende pagina is de berekeningswijze van het primair hulpenergiegebruik voor verwarming van do hieronder genoemde ketels weergegeven. T Rapportnummer; - TNO-BenO - 28-A-R891/B Hulpenergiegebruik yah de Intergas keteltypen Kompakt Solo, Kombi Kompakt en : Prestige t.b.v. ge lij k- waardigheidsverklaring vooi-nen 5128 Deze verklanng is geldig tot ljanuan 211 (')I'.IR Il pi., i il(l..ri-,i ii.-. r,.ri,11,-.:;!>./r,.'-.1. ;i1i, rl : --!-,-! :.,.ïl lln.'lu.-i-iil.il 'MC Fabrikant; intergas Verwarming PA' Type: Komjiut So:o HP.C \2, is. 7A on 3. - Kombi Kono.lkl IfRfi 24/18, 28;24, en 36/3 Adres; Puitbus AA C'öuvonien T F 524 Si Ondertekening; Goedgekeurd door. Ir. J. van Weiterer Projeclleidei Ing. A.A.L. Traversari. MBA Afdelingshoofd

11 C M if w-:\ H ;! [! iy(-;r-m Nr v3 Datum afgifte: 18 maart 29 lecember Deze verklaring is van toepassing op het kiokgestuurde Vital Air System II met gebruik van een BoxStream il afzuigventilator en de volgende passief zelfregeiende roosters: Fitstream 11, 14, 16, 21, TopStream 14, 21, AcouStream 14, 18, 23, SusStream (LunaU, Lima 24, Luna 26, Luna 27, Terra 27 en Marsa 28), SunStream 14 mm, 17 mm, 2 mm en SlideStream EC Toepassing van het Vital Air System II met kloksturing en passief zelfregeiende roosters in woningen bespaart energie omdat overventilatie wordt beperkt door passief zelfregeiende roosters en vraaggestuurde ventilatie. 2. Bij juiste toepassing van dit systeem in woningen wordt voldaan aan de minimaal aangenomen binnenluchtkwaliteit die ten grondslag ligt aan de ventilatie- en infiltratieberekeningen van NEN 5128 en het Bouwbesluit. 3. In NEN 5128 geeft vergelijking 24a Tekenwaarden voor-de luchtvolumestroom voor ventilatie en infiltratie. Vergelijking 24c geeft Tekenwaarden voor de mechanisch onderhouden luchtvolumestroom. Vergelijking 25 geeft een minimumwaarde voor het ventilatiedebiet. Voor het Vital Air System li kan hiervoor, met handhaving van de luchtkwaliteit, de volgende gelijkwaardige vergelijkingen worden gehanteerd: Vergelijking (24a), luchtvolumestroom dooi ventilatie en infiltratie: qoeiw.nat;i = i28 Ag;[ -I',96 qulo;kar.i +,46 qv1;kar,i ~ qu;verw;/nech;i. Vergelijking 24c, luchtstroom door het mechanische ventilatiesysteem: Qv; verw;mech;i ~ D,^5 X Ay; Vergelijking (25), minimum ventilatiedebiet: Deze vergelijking kan vervallen. Voorwaarde voor het toepassen van deze vergelijkingen is dat de luchtdoorlatendheid q jo. ka r;i van de woning ligt tussen 3 en 15 dm 3 /s. De berekeningen zijn gebaseerd op metingen van de nominale roostercapaciteiten, zoals aangeleverd door BUVA, gemeten conform NEN 187:21, met de ZR-klep gefixeerd in de 1Pa stand. 2712<19-7v3

12 (7\unmm--iUYffi\i[ RAAl'Jfil-VMIDr INGFNIiMIHS BV I EPC-reductie (voorbeeldberekening) Met behulp van de gewijzigde formules kan worden berekend wat de EPC-score bij toepassing van het Vital Air System wordt. Afhankelijk van diverse parameters wordt hiermee in het algemeen een EPC-reductie bereikt, welke projectafhankelijk berekend dient te worden. Ter illustratie worden de volgende berekeningsresultaten gegeven: A. Toepassing van de gelijkwaardige vergelijkingen op de SenterNovem referenlieeengezinswoning 27, uitgaande van: «EPC-score van,83; B Qpresiioi van ; " gebruiksoppervlak (A g ) van 124,3 m 2 ; " luchtdoorlatendheid {^ ww^) van 1 dm 3 /s m 2 ; wisselstroom ventilatoren; leidt tot een EPC-reductie van ca.,1 ten opzichte van een ongeregeld ventilatiesysteem. B. Aangezien het Vital Air System II standaard gebruik maakt van een Boxstream-'7RF+ gelijkstroomventilator t.b v. de afzuiging, geeft dit een additionele EPC-reductie. Deze reductie volgt rechtstreeks uit de norm, en valt dus buiten het kader van dit gelijkwaardigheidsonderzoek. De grootte van deze reductie bedraagt ca.,5. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld vermogen voor het Boxstream11 ventilator van 12 Watt. C. Bij toepassing van het Vital Air System II is het uit energetisch oogpunt zinvol om een verbeterde luchtdichtheid van de gebouwschil toe te passen. De bijbehorende EPC-reductie volgt rechtstreeks uit de norm, en valt dus buiten het kader van dit gelijkwaardigheidsonderzoek. Een verlaging van de luchtdoorlatendheid van 1 dnfvsm* naar,625 dm 3 /sm 2, resulteert in een additionele EPC-reductie van ca.,4. Toepassingsgebied en geldigheid Deze verklaring is van toepassing op het klokgestuurde Vital Air System II met gebruik van een BoxStream11 afzuigventilator en de volgende passief zelfregelende roosters: Fitstream 11, 14, 16, 21, TopStream 14, 21, AcouStream 14, 18, 23, SusStream (LunaU, Luna 24, Luna 26, Luna 27, Terra 27 en Marsa 28), SunStream 14 mm, 17 mm, 2 mm en SlideStream EC12. Deze verklaring is geldig tot 2 jaar na afgifte of het moment van normwijziging Bij deze verklaring behoort het onderbouwende rapport v2, d.d 18 maart 29. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs bv ir. A.J. Kalkman, Senior Projectleider 27!249-7v3

13 -,-i* Partner for progres Fabrikant Intergas VerwarmingBV Gevestigd te Coevorden, Nederland Kiwa Gastee Certification verklaart hierbij, dat het HR CV combi toestel Kombi Kompakt HRE 28/24 gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, hel onderstaande GASKEU'R-labeltevoeren: ÖAaiKÈtiWt Vtiwfirltilrtü I I f\ J HH rtwitiwwa.' Unitorl Wuim (Vmcii a ](han»tc VsraiimiliiHi Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt 92.2%(Hi), Afhankelijk van de bruto warmlebehoefte voor tapwater volgensmen5128 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendement?waarden (Hs) worden gehanteerd*- Qbeh;tap;bruto;i ; (/jaac) Van:, Tot: : iiopw;tap;;(hs) afgerondconform NEN 5128 l.b.v. EPCberekening *} Het hoogst gemeten jaargebruiksrendement bedraagt 93.9% (Hi) bijqbch.ü.pj.mia. van9 /jaar volgensnen5128. (,; /\ -}. r E c Kiwa Gastee Certification H'ilmersdorl 5 Kwibus AC Al-HiU'lOORV I». Ü i-ax 55 5'?9:V)!rl5 VVVW. i klw.i cud. ^ Nummer Uitgegeven..-if MHb'öfvan Rij, y-""divisie Directeur. '<3^S.*C-Éft *,

14 Partner for pro^ves Kwaliteitsverklaring douchewater-warmteterugwinapparaat t.b.v. berekening NEN 5128 (energieprestatie voor woningen en woongebouwen - bepalingsmethode) Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij dat van het douchewater warmteterugwinapparaat, Type : DSS/Bries douchebakwtw met vlakke roestvast stalen warmtewisselaar {versie 2) van : Bries Energietechniek te : Roden, Nederland waarvan eendoor Bries aangeleverd en geïnstalleerd exemplaar isdoorgemeten volgens demeetmethode die isvastgelegd innen A1:29 gepubliceerd in mei 29ende correctiebrief van TNO gedateerd 26 juni 29.Demetingen tonenaan datdit exemplaar dewarmte uit hetafvalwater terugwint meteen rendement van; Tapdebiet Tapvolume Re ndement Klasse. (i/min, 4 C) 7,5 9.2 (I) ÏOO 73 J , in overeenstemming met NEN A1:29 ; , 1 ^ 1 4, , in overeenstemming met NEN A1:29 Apeldoorn, 15 april 21 Ing. A.A. Slomp, Product Manager, Kiwa Nederland B.V.

15 EM>KM Vestiging Utrecht Postbus AA Utrecht Sophialaan 1A-3542 AR Utrecht Tel.: Fax: Vestiging Zwolle Postbus DC Zwolle Dr.Van Lookeren Campagneweg BX Zwolle Tel.: Fax: Vestiging Rijswijk Postbus DT Rijswijk Nassaukade XA Rijswijk Tel.: Fax; VestigingEindhoven Postbus Bj Eindhoven Verdunplein SZ Eindhoven Tel.: Fax:

EP woonfuncties en woongebouwen

EP woonfuncties en woongebouwen NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 21 Woningen te Bakel Bestandsnaam : F:\Bouwkundig\2009214.1\EPN Berekeningen\04 17-10-2011 (OMZETTEN BOUWAANVRAAG)\Blok

Nadere informatie

NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : PH-kade noordereiland Bestandsnaam : P:\ARKEY7\noordereiland\EPWberekeningen\epwkalevariant met 4m2 PV.EPW Omschrijving

Nadere informatie

EP woonfuncties en woongebouwen

EP woonfuncties en woongebouwen NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : Nieuwbouw 3 woningen Vreeswijk (Nieuwegein) Bestandsnaam : G:\Projecten BHA\projekten 2010\xxxx - 3 woningen Wilhelminastraat

Nadere informatie

Berekeningen: Ventilatie Equivalente daglichttoetreding. woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam.

Berekeningen: Ventilatie Equivalente daglichttoetreding. woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam. Berekeningen: EPC Ventilatie Equivalente daglichttoetreding Project: woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam. Opdrachtgever: tekenburo Jan Kikkert Toldijk 25 7901 TA HOOGEVEEN D.d. 12 maart

Nadere informatie

EP woonfuncties en woongebouwen constructie begrenzing constructiedeel A Hkr Rc U ZTA helling zon- beschaduwing. vloer 173,0 2,50 0,13

EP woonfuncties en woongebouwen constructie begrenzing constructiedeel A Hkr Rc U ZTA helling zon- beschaduwing. vloer 173,0 2,50 0,13 ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : woning Bestandsnaam : D:\werk 2009\BergwegHtH\Korte Bergweg.epw Omschrijving bouwwerk : Adres : Korte Bergweg tussen 8a en 8b Huis ter Heide Soort bouwwerk : Woonfunctie

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE. EP woonfuncties en woongebouwen. Projectomschrijving : Project Moorman

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE. EP woonfuncties en woongebouwen. Projectomschrijving : Project Moorman ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 10583 Project Moorman Bestandsnaam : Y:\10580-10589\10583 Moorman 2015\10583 EP\EP berekeningen\epw berekeningen.epw Omschrijving bouwwerk : Appartementen gebouw

Nadere informatie

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVEL 4: EPC BEREKENING 29 FEBRUARI 2012 ENERGIEPRESTATIE Bouwbesluit 2003 afdeling 5.3 Voor een woonfunctie mag de energieprestatiecoëfficient (epc) ten hoogste 0,6

Nadere informatie

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde Bouwbesluittoets Opdrachtgever: B. Beltman en M. Rommers Project: Woning Leidsche Rijn (Leypark Terwijde) Datum: 21 april 2004 Opgesteld door: DavidVerg ouw B ouw kunde Inhoudsopgave 1. Overzicht oppervlakten...2

Nadere informatie

Koppen Vastgoed Prins Bernhardlaan EN Bergen NH. Telefoon: Telefax:

Koppen Vastgoed Prins Bernhardlaan EN Bergen NH. Telefoon: Telefax: Koppen Vastgoed Prins Bernhardlaan 21 1862 EN Bergen NH Telefoon: 072-5743976 Telefax: 072-5347061 wj.koppen@quicknet.nl Opdrachtgever: Van Alckmaer Projectnr. BF: Project: Uitenboschstraat Projectnr.

Nadere informatie

Rapport EPC-berekening

Rapport EPC-berekening Rapport EPC-berekening conform NEN 5128 en NPR 5129 Project: 15 Woningen Michaelschoollocatie, hoek Nieuwe Schrans - Emmanuel Murandstraat te Leeuwarden Projectnr.: 223283 Opdrachtgever: Bouwbedrijf Lont

Nadere informatie

Project: Bouw van een woning Nijeberkoperweg 1A-5 te Jubbega

Project: Bouw van een woning Nijeberkoperweg 1A-5 te Jubbega Project: Bouw van een woning Nijeberkoperweg 1A-5 te Jubbega Project: Bouw van een woning Nijeberkoperweg 1A-5 te Jubbega Bouwkundig teken- en adviesbureau J. de Vries Stekker 9 8411 TS Jubbega 0516-462655

Nadere informatie

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPC berekening Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

DO Stadswoning veld 41 kavel 03 te nieuw Leyden

DO Stadswoning veld 41 kavel 03 te nieuw Leyden DO Stadswoning veld 41 kavel 03 te nieuw Leyden AANVULLENDE GEGEVENS, DAGLICHTTOETREDING, BRANDVEILIGHEID EN EPN BEREKENING 01 FEBRUARI 2012 DONALD OSBORNE ARCHITECT WWW.DONALDOSBORNE.NL INFO@DONALDOSBORNE.NL

Nadere informatie

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw) Ag;tot 40561,00 m²

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw) Ag;tot 40561,00 m² ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 11035; First te Rotterdam Bestandsnaam : J:\11035\5. Berekeningen\EPC bouwaanvraag\11035sd503 EPC berekening First bouwaanvraag.epu Omschrijving bouwwerk : First

Nadere informatie

Thermische capaciteit Voor de massa van de vloerconstructie wordt een bouwtype traditioneel, gemend zwaar / 100 400 kg/m 2 toegepast.

Thermische capaciteit Voor de massa van de vloerconstructie wordt een bouwtype traditioneel, gemend zwaar / 100 400 kg/m 2 toegepast. NOTITIE Project : 69 Woningen aan de Mientekade te Halfweg Nummer : 091463 Onderwerp : Uitgangspunten EPC Datum : 24 december 2010 Door : CvB Referentie cc. int. : n1463epc.003.doc : BM Ten behoeve van

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN NEN, NPR 2917 EP Utiliteitsgebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : De Grote Vaart te Papendrecht Bestandsnaam : Q:\Projects\40k0-40k1\40049_DGV\techniek\w\EPW\EPW dd 25-11-2010\40049 EPU ketels+aor

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

BIJLAGEN. De volgende bijlagen zijn bijgesloten:

BIJLAGEN. De volgende bijlagen zijn bijgesloten: BIJLAGEN De volgende bijlagen zijn bijgesloten: Bijlage 1 Schematische weergave open bronsysteem 1 Bijlage 2 Principeschema warmtepomp 2 Bijlage 3 Principeschema bivalente warmtepompinstallatie 3 Bijlage

Nadere informatie

EPC-BEREKENINGEN Nieuw Leyden, veld 38. Nieuw Leyden CV

EPC-BEREKENINGEN Nieuw Leyden, veld 38. Nieuw Leyden CV GAAGA studio for architecture Wattstraat 8 2316 SK Leiden T 0 7 1 8 8 8 5 8 3 5 i n f o @ g a a g a. n l w w w. g a a g a. n l KvK Haaglanden 272 833 52 BTW NL8155.30.572.B01 Bank 1176.23.784 EPC-BEREKENINGEN

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\vrijstaande

Nadere informatie

Techniplan Adviseurs bv FORUM ROTTERDAM. Definitief Ontwerp Mei 2012. Energie Prestatie Berekening OPDRACHTGEVER

Techniplan Adviseurs bv FORUM ROTTERDAM. Definitief Ontwerp Mei 2012. Energie Prestatie Berekening OPDRACHTGEVER Techniplan Adviseurs bv FORUM ROTTERDAM Definitief Ontwerp Mei 2012 Energie Prestatie Berekening 2012 05 11 OPDRACHTGEVER techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U MDC-127W3-E-FI001C

Nadere informatie

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

Vrijstaande woning E/E = 0,926

Vrijstaande woning E/E = 0,926 EPG_01.epg Vrijstaande woning E/E = 0,926 Algemene gegevens Bestandsnaam : N:\documenten\Jaap\Projecten\Kroon, Bianca en Erwin\Omgevingsvergunning\EPG\EPG_01.epg Projectomschrijving : Vrijstaande woning

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\appartementen\appartement

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Bak Bochanen Vinkenpolderweg te Alblasserdam PR3426 2 mei 2011. Versie : v 1.0 Bouw en Onderhoudsbedrijf de Kock gemaakt door: RDG

Bak Bochanen Vinkenpolderweg te Alblasserdam PR3426 2 mei 2011. Versie : v 1.0 Bouw en Onderhoudsbedrijf de Kock gemaakt door: RDG Projectnaam : Projectnummer : Datum : Bak Bochanen Vinkenpolderweg te Alblasserdam PR3426 2 mei 2011 Tekening: B01a d.d. 4-4-2011 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Bouw en Onderhoudsbedrijf de Kock gemaakt

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 12-07-331 appartementen Voorthuizen - appartementen basis 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving appartementen variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)...

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

EPC uitkomst = 0,60 0,60 VOLDOET

EPC uitkomst = 0,60 0,60 VOLDOET Projectnaam : Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Kavel 3 Parnassialaan te Lelystad PR3898 1 maart 2012 1400 v 1.0 Kristinson Architecten d.d. gemaakt door: PKE EPC berekening -

Nadere informatie

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

Bijlage 4 Berekening equivalente daglichttoetreding

Bijlage 4 Berekening equivalente daglichttoetreding Bijlage 4 Berekening equivalente daglichttoetreding Afdeling 3.2 van het Bouwbesluit schrijft voordat daglicht involdoende mate tot een bouwwerk kan toetreden. Voor een woonfunctie anders dan een woonwagen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN BEREKENING 3 2.1. Gegevens 3 2.2. Indeling gebouw 3 2.2.1. Bouwkundige gegevens 4 2.3. Werktuigbouwkundige installaties 5 2.3.1. Verwarming 5 2.3.2.

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen (Rooding) - Algemene gegevens projectomschrijving variant adres Molweg 28 postcode / plaats 3784 VC Terschuur bouwar 2014 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

Project : Projectnummer : Woning A 2010.12 Herenweg 19 3645 DE Vinkeveen

Project : Projectnummer : Woning A 2010.12 Herenweg 19 3645 DE Vinkeveen Project : Projectnummer : Woning A 2010.12 Herenweg 19 3645 DE Vinkeveen Opdrachtgever : Stichting J&T beheer Herenweg 142 3645 DT Vinkeveen 0297-219019 Onderdeel : Datum : EPN Berekening en toelichting

Nadere informatie

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw; VERKLARING ten aanzien van de geldigheid en toepassing van verklaringen conform norm voor primair hulpenergiegebruik voor verwarming t.b.v. de energieprestatienormen NEN 5128 en NEN 7120. Door TNO zijn

Nadere informatie

RAPPORT EPW / EPU. OBS de Gouwzee te Monnickendam. Appartementen/School 2008-136. Houten, 15-02-2010. 100215_BA_YB_Rapport OBS de Gouwzee.

RAPPORT EPW / EPU. OBS de Gouwzee te Monnickendam. Appartementen/School 2008-136. Houten, 15-02-2010. 100215_BA_YB_Rapport OBS de Gouwzee. RAPPORT EPW / EPU OBS de Gouwzee te Monnickendam Appartementen/School 2008-136 Houten, 15-02-2010 100215_BA_YB_Rapport OBS de Gouwzee.xlsm 1 / 10 1Partijen opdrachtgever 1 opdrachtgever 2 Architect Woningstichting

Nadere informatie

metselwerk N 23,80 3,50 90 minimaal ramen N 9,20 1, ,60 geen minimaal

metselwerk N 23,80 3,50 90 minimaal ramen N 9,20 1, ,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\berekeningen\epc berekeningen 7120\definitieve versie\appartementen\appartement 2013.epg Projectomschrijving

Nadere informatie

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\hoekwoning\hoekwoning 2013.epg

Nadere informatie

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\tussenwoning\tussenwoning 2013.epg

Nadere informatie

Woningen met EPC ( 0,8

Woningen met EPC ( 0,8 Een initiatief van in samenwerking met 1 Woningen met EPC ( 0,8 Toelichting wijzigingen en bouwkundige aandachtspunten en duurzame energie - ontwerp- en adviesbureau BNA ir. F.W. den Dulk (Freek) 2 1 Onderwerpen

Nadere informatie

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] - basis 0,11 Algemene gegevens projectomschrijving variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen

Nadere informatie

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt.

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt. Cursus geregeld - Agentschap NL Tussenwoning met fouten 0,57 Algemene gegevens projectomschrijving variant adres postcode / plaats bouwar categorie aantal woonfuncties in berekening 1 gebruiksfunctie Agentschap

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing. Werk: Verbouwing woning project 0702. Hertvelden 6 5885 HD Best. Datum: 22-09-2007

Bouwbesluit toetsing. Werk: Verbouwing woning project 0702. Hertvelden 6 5885 HD Best. Datum: 22-09-2007 Bouwbesluit toetsing Werk: Verbouwing woning project 0702 Ontwerp: Toine van Baalen Hertvelden 6 5885 HD Best Datum: 22-09-2007 Inhoud Bouwbesluit toetsing... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Oppervlakten...

Nadere informatie

: O:\Peter\Projecten\3914 Vosholen\berekeningen\EPC\3914 Vosholen nieuwbouw met ketelhuis.epg

: O:\Peter\Projecten\3914 Vosholen\berekeningen\EPC\3914 Vosholen nieuwbouw met ketelhuis.epg Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Projectinformatie Omschrijving bouwwerk Berekeningstype : O:\Peter\Projecten\3914 Vosholen\berekeningen\EPC\3914 Vosholen nieuwbouw met ketelhuis.epg

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning

Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning EPN en Nieuwbouw Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning Combiketel: warm tapwater In een EPC-berekening kan het opwekkingsrendement van warm tapwater op basis van een kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05

Project Stadsvilla te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05 Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05 Referentie 20122055-05 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening.

Nadere informatie

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Geattesteerde EPG software, rekenkern versie 4.0.0 Toegepaste berekeningsmethodes Koudebruggen forfaitair H13 NEN1068:2001/A4:2005 Verlichting forfaitair

Nadere informatie

- gebruiksoppervlakte gekoelde zones Ag;koel 141,48 m². Klim. Omschrijving Ventilatielucht Transportmedium Indiv. Csys

- gebruiksoppervlakte gekoelde zones Ag;koel 141,48 m². Klim. Omschrijving Ventilatielucht Transportmedium Indiv. Csys ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : RWG Bestandsnaam : X:\Projecten\Maasvlakte; RWG\05 Berekeningen\053 Overig\EPC\security lodge 2.epu Omschrijving bouwwerk : Security lodge Adres : Tweede maasvlakte

Nadere informatie

Resultaten... Resumé ... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens ... Ruimten ...

Resultaten... Resumé <Gebouw: 1/1>... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>... Ruimten <Bouwlaag: 2/2>... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 2.1 Resultaten... Resumé ... 3 3 3 3.1 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens ... Ruimten ... Ruimte Verwarmde

Nadere informatie

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering EPN en Nieuwbouw Tips berekenen EPC Modellering Iedere bouwlaag dient als een aparte verwarmde zone gemodelleerd te worden. Indien bouwlagen, bijvoorbeeld tussenverdiepingen van een woongebouw, exact gelijk

Nadere informatie

Project: Villa te Goirle Werknummer: 100301 Onderdeel: Rapportage Bouwbesluittoets. Inhoud:

Project: Villa te Goirle Werknummer: 100301 Onderdeel: Rapportage Bouwbesluittoets. Inhoud: Project: Villa te Goirle Werknummer: 100301 Onderdeel: Rapportage Bouwbesluittoets Inhoud: - EPC-berekening - Kwaliteitsverklaringen - Onderbouwing Rc-waarden - GebruiksOppervlak (GO) begane grond - GebruiksOppervlak

Nadere informatie

Gelijkwaardigheidsverklaringen combiketel, warmteterugwinning en zelfregelende en vraaggestuurde roosters

Gelijkwaardigheidsverklaringen combiketel, warmteterugwinning en zelfregelende en vraaggestuurde roosters EPN en Nieuwbouw Gelijkwaardigheidsverklaringen combiketel, warmteterugwinning en zelfregelende en vraaggestuurde roosters Combiketel: hulpenergie Een aantal leveranciers van verwarmingsketels heeft een

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 2: Softwaretoets De tijdsduur van dit examenonderdeel is 120 minuten Cito B.V. (2016) ISSO Energieprestatie Energiezuinige woningen voorbeeldexamen

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

EPN-berekening. Ventilatieberekening

EPN-berekening. Ventilatieberekening EPN-berekening Ventilatieberekening Inzake het plaatsen van een Recreatieverblijf op een terrein gelegen aan de Noordendolfer 2b-17 te Zoutelande i.o.v. Top Totaal (comm. Koppejan) (rapport 13-13-bf) Werknummer

Nadere informatie

Status: Definitief Doc.nr.: G02-R-003 Auteur: P. van den Dries Revisie: 0 Gecontroleerd: R. de Kok Datum: Goedgekeurd: M.

Status: Definitief Doc.nr.: G02-R-003 Auteur: P. van den Dries Revisie: 0 Gecontroleerd: R. de Kok Datum: Goedgekeurd: M. PROJECT: WONING KERKWEG 4-6 WEMELDINGE ONDERWERP: BOUWBESLUITBEREKENINGEN - Berekening oppervlakten en ruimtetoetsen - Daglichtberekeningen - Ventilatieberekeningen - Rc-berekeningen - EPC-berekening Opdrachtgever:

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem Algemene gegevens Bestandsnaam : bouwnr. F -- EPC = 0 -- gasaansluiting.epg Projectomschrijving : 24 woningen, Oostergast fase 2B Opdrachtgever : Plegt-Vos Noord Projectinformatie : -- Omschrijving bouwwerk

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever Omschrijving bouwwerk Adres Berekeningstype : 15-160 - Roderesch-Niezen.epg : Passiefwoning Roderesch : Dhr. Niezen : Passiefwoning Niezen

Nadere informatie

Warande kavel 1 Woning te Lelystad

Warande kavel 1 Woning te Lelystad Warande kavel 1 Woning te Lelystad 12.08 13 juli 2012 Definitief AMIC Installation Consultancy B.V. Energieprestatie berekening (EPN) t.b.v. Warande kavel 1 Woning te Lelystad AMIC Installation Consultancy

Nadere informatie

Overige gebouwgegevens : Berekening op basis van vloerverwarming en lucht op begane grond(en) en atrium met luchtkussendak.

Overige gebouwgegevens : Berekening op basis van vloerverwarming en lucht op begane grond(en) en atrium met luchtkussendak. Algemene gegevens Bestandsnaam : F:\Relaties (rela)\giesbers (giwi)\giwi17 + 19 (AO) ID Leiden\05. Werkdocumenten K & R\EPG\ROC ID Leiden DO met atrium.epg Projectomschrijving : ROC ID Leiden Opdrachtgever

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem Algemene gegevens Bestandsnaam : Hogeschoorweg 55 Venlo 0_16.epg Projectomschrijving : nieuwbouw vrijstaande woning Opdrachtgever : Fam Houben - Janssen Projectinformatie : -- Omschrijving bouwwerk : Nieuwbouw

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : Noorderpoort Stadskanaal Bestandsnaam : M:\PRJ\B\2010\065400 Noorderpoort Stadskanaal\01 - Onderhanden werk\epc\epc 2012-02-29 BA (zonder industrie)... Omschrijving

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever Omschrijving bouwwerk : 297959_Gier_EP.epg : Eiger : fam. de Gier : Eiger Adres : Melkweg 21 2971 VK Bleskensgraaf Volgnummer : 1 Berekeningstype

Nadere informatie

EPC woonhuis Arts Belfeld epg Woonhuis Bolenbergweg 8 te Belfeld E/E = 0,950

EPC woonhuis Arts Belfeld epg Woonhuis Bolenbergweg 8 te Belfeld E/E = 0,950 Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever Projectinformatie Omschrijving bouwwerk : EPC woonhuis Arts Belfeld 21-7-2015.epg : Woonhuis Bolenbergweg 8 te Belfeld : Dhr. Arts : Gemeente

Nadere informatie

12-12-2014 ZK14000943

12-12-2014 ZK14000943 VENTILATIEBEREKENING BEM1405099 gemeente Steenbergen BEM1404713 gemeente Steenbergen Projectnummer : 1405 Datum : 19-sep-14 PROJECT: RAV Dinteloord RUIMTEGEGEVENS BOUWBESLUIT 2012 EIGEN INVOER VENTILATIE

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480 2015 - T-kap - 1480 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant 1480 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Beilen bouwar 2015 categorie Energieprestatie Woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl 1420 bedrijfspand - bedrijfspand aan de Maas bouwaanvraag 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluittoets. St. Elisabeth te Delden. Rapportnummer : 51025.80.R01 Datum : 8 april 2013

Rapport Bouwbesluittoets. St. Elisabeth te Delden. Rapportnummer : 51025.80.R01 Datum : 8 april 2013 Rapport Bouwbesluittoets St. Elisabeth te Delden Rapportnummer : 51025.80.R01 Datum : 8 april 2013 Opdrachtgever : Twinta Projectontwikkeling B.V. Postbus 679 7550 AR HENGELO Telefoon : 074 367 7373 Telefax

Nadere informatie

Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT

Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT Energieprestatie naar 0.4. Hoe krijgen we dit nu Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT Arthur Barendregt Gemeente Rotterdam 1 Werkgroep gezondheid & energiezuinigheid - Houdt zich bezig met

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2.

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2. Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Dossiernaam: Peeters Frank

Nadere informatie

Energieprestatie van gebouwen

Energieprestatie van gebouwen Energieprestatie van gebouwen NEN 7120 en energieconcepten 2012 ing. Lars van de Kamp Nieman Raadgevende Ingenieurs Eerste ervaring NEN 7120 NEN 7120 Een verzwaring? Voor en nadelen standaard rijtjeswoning

Nadere informatie

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015 Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : EPC Gewijzigd: : 15-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 16 15/09/2015 INHOUD: 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitgangspunten Blz.

Nadere informatie

Energiestudie equivalent opwekkingrendement externe warmtelevering Utrecht

Energiestudie equivalent opwekkingrendement externe warmtelevering Utrecht Energiestudie equivalent opwekkingrendement externe warmtelevering Utrecht Gevolgen voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen conform eisen 2015 Rapportnummer D 3004-5-RA-001 d.d. 9 maart 2016 Energiestudie

Nadere informatie

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW In t Hart van de Bouw ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW Nederlandse Isolatie Industrie Postbus 8408 3503 RK UTRECHT 030-6623266 Vertegenwoordigd door: de heer ir. E. Las Nieman Raadgevende

Nadere informatie

1 Projectgegevens Resumé winkelgebouw... 3

1 Projectgegevens Resumé winkelgebouw... 3 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé winkelgebouw... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens winkelgebouw... 5 3.2 Indeling gebouw winkelgebouw... 5 4 Beschaduwing en zonwering

Nadere informatie

Vabi Elements EPG. Air Products

Vabi Elements EPG. Air Products Vabi Elements EPG Projectnummer: ASD1426 Omschrijving: Ontwerp voor de realisatie van een nieuwe distributielocatie met kantoor op het bedrijventerrein PolanenPark te Haarlemmerliede. Berekend op: 28-2-213

Nadere informatie

: Woning De Rijkstee a/ d Sloterweg 326A te Badhoevedorp. : Nieuwbouw vrijstaande woning De Rijkstee a/ d Sloterweg 326A te Badhoevedorp

: Woning De Rijkstee a/ d Sloterweg 326A te Badhoevedorp. : Nieuwbouw vrijstaande woning De Rijkstee a/ d Sloterweg 326A te Badhoevedorp Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever Projectinformatie Omschrijving bouwwerk Adres Volgnummer : 1 Berekeningstype : 2015-146_EPG_2016-05-03.epg : 2015-146: Woning De Rijkstee

Nadere informatie

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014 Engineering EPC berekeningen en te Rotterdam Datum: 09-09-2014 1 ALGEMEEN Voor het nieuwbouwproject van de 5 woningen aan de te Rotterdam zijn in opdracht van dhr. T. Penders van de Katwijkse Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

: Nieuwbouw 28 Zorgwoningen Jacob Catssingel - Breda Projectnummer : 2013.073. Verzending per : e-mail d.d. 28 augustus 2014

: Nieuwbouw 28 Zorgwoningen Jacob Catssingel - Breda Projectnummer : 2013.073. Verzending per : e-mail d.d. 28 augustus 2014 MEMO Project : Nieuwbouw 28 Zorgwoningen Jacob Catssingel - Breda Projectnummer : 2013.073 Betreft : EPC berekening Opgesteld door : Ellen Granneman Datum : 28 augustus 2014 Verzending per : e-mail d.d.

Nadere informatie

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels 01. 8 energienota nul woningen Volker Wessels - 8 energienota nul woningen Volker Wessels luchtwarmtepomp 0,24 Algemene gegevens projectomschrijving 8 energienota nul woningen Volker Wessels variant luchtwarmtepomp

Nadere informatie

SCHAAPHOK 7, 9621 TN SLOCHTEREN ONTWERP EN ADVIESBURO TEL. / FAX.: WWW

SCHAAPHOK 7, 9621 TN SLOCHTEREN ONTWERP EN ADVIESBURO TEL. / FAX.: WWW P R O J E K T 7 4 8 SCHAAPHOK 7, 9621 TN SLOCHTEREN ONTWERP EN ADVIESBURO TEL. / FAX.: 0598 41 65 07 WWW EMAIL: projekt748@planet.nl Bureau voor Architektuur & Ruimtelijke Ordening Martini bv t.a.v. de

Nadere informatie

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden >>Intergas Kombi Kompakt HRE Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl >>Betrouwbaar in

Nadere informatie

Algemene gegevens : 4070_epg-Studiogebouw_160630_cvb.epg

Algemene gegevens : 4070_epg-Studiogebouw_160630_cvb.epg Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever Projectinformatie : 4070_epg-Studiogebouw_160630_cvb.epg : 4070 ImageWharf Amsterdam : Steengoed : Bouwfysische uitgangspunten: Rc gevels:

Nadere informatie

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 14 659 Middelharnis blok 8 - hoekwoning met dwarskap 0,59 Algemene gegevens projectomschrijving variant hoekwoning met dwarskap adres Joost v d Vondellaan postcode / plaats Middelharnis bouwjaar 2015 categorie

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem Algemene gegevens Bestandsnaam : Flow EPG definitief - minder PV.epg Projectomschrijving : Nieuw project Opdrachtgever : -- Projectinformatie : -- Omschrijving bouwwerk : Flow Soort bouwwerk : nieuwbouw

Nadere informatie

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting EPC 0-woning Leek, Groningen, 2009 Omschrijving Deze demonstratiewoning voor duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen met zijn EPC = 0, gebruik van zonne-energie en aardwarmte en gebruik

Nadere informatie

AWB. Verklaring Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie en warmtapwaterbereiding t.b.v. de NEN 7120:2012

AWB. Verklaring Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie en warmtapwaterbereiding t.b.v. de NEN 7120:2012 nummer 88487/01 Vervangt -- Eerste uitgave 29-06-2015 Geldig tot onbeperkt Rapportnummer 150400399 Verklaring Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie en warmtapwaterbereiding t.b.v. de NEN 7120:2012

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 543 Vollenhovenkade - gebouw A exact 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant gebouw A exact straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwar categorie Energieprestatie Woningbouw aantal

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem Algemene gegevens Dit is de uitdraai van een studieberekening. Deze berekening is niet bedoeld om in te dienen als aanvraag voor de omgevingsvergunning. Bestandsnaam : EPG_berekening aangepast.epg Projectomschrijving

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIE. Hanepoel Zwaanshoek Opdrachtgever: Meer Vastgoed Werknummer: Datum:

ENERGIEPRESTATIE. Hanepoel Zwaanshoek Opdrachtgever: Meer Vastgoed Werknummer: Datum: ENERGIEPRESTATIE Project: Nieuwbouw woningen Hanepoel Zwaanshoek Opdrachtgever: Meer Vastgoed Werknummer: 14-0826-2 Datum: 14-02-2016 Pegasusstraat 8 9742 PK Groningen Mobiel : 06 49876764 E-mail : info@bbrhombus.nl

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 543 Vollenhovenkade - gebouw B exact 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant gebouw B exact straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwjaar categorie Energieprestatie Woningbouw

Nadere informatie

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond 1403 Het Keeten - 1403 Het Keeten - Dagbesteding BA 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving 1403 Het Keeten - Dagbesteding variant BA straat / huisnummer / toevoeging Westerschelde postcode / plaats

Nadere informatie

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Contek - Vrijstaand landhuis 0,59 Algemene gegevens projectomschrijving variant Vrijstaand landhuis adres Westhovenseweg 2b postcode / plaats Oostkapelle bouwar 2013 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001 Dossiernaam: V120 Babalola

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW VEA 1 Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie